Kwartierstaat van Klaas Prummel (1884-1970)

Het boek waarvan de afbeelding links het voorblad weergeeft, is door Eva Dubbelboer (1986 Driebergen-Rijssenburg), als afstudeerscriptie Master architectuur geschreven voor de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.

De Drentse Historische Vereniging heeft haar voor het boek de DHV-prijs voor de Drentse geschiedenis voor het jaar 2011 toegekend. De prijs, die elk jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een bedrag van € 1.000,-- en een oorkonde.
Eva Dubbelboer

De door haar beschreven architect Klaas Prummel is familie van haar en zij heeft  veenkoloniale voorouders.
Gezien mijn eigen verbondenheid met de omgeving waarin de beschreven architect zijn werkzaamheden uitvoerde, wilde ik graag de genealogische geschiedenis uitwerken en bekend maken op mijn site.

De auteur gaf mij desgevraagd onlangs toestemming de gegevens (incl. foto's) in het boek te gebruiken voor een genealogisch overzicht, dat resulteerde in de onderstaande kwartierstaat.

 

 

Voor het voorgeslacht van Klaas Prummel klikt u hier.

 

© 2012  Jakob Niemeijer

 

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20120131

 

De in 1912 door Prummel ontworpen boerderij voor K. Jonker aan het Zuiderdiep 385 te 2e Exloërmond;

Weergave linkerzijde het schetsontwerp en rechterzijde de gerealiseerde uitvoering.

Deze Jugenstil-boerderij is in 1998 tot Rijksmonument verklaard.

N.B. Als achtergrondkleur voor deze pagina gebruikte ik het blauw van de blauwdrukken waarop de architect vroeger zijn bouwplannen zichtbaar maakte.

Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1884. Deze persoon is afkomstig uit 2e Exloërmond.

1  Klaas Prummel, architect, is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 te 2e Exloërmond, is overleden op zondag 25 oktober 1970 te Musselkanaal, is begraven aldaar in het familiegraf. Klaas werd 86 jaar en 11 dagen.

Klaas Prummel  ontwierp in de periode tussen 1901 en 1961 diverse bouwwerken in het veenkoloniale gebied van de provincies Groningen en Drenthe
Leven en werk
Prummel werd in 1884 in het Drentse veenkoloniale dorp 2e Exloërmond geboren als zoon van de vervener Jan Prummel en van Jantje Jonker. Zijn vader was niet alleen vervener, maar ook winkelier, koopman, caféhouder, aannemer en houthandelaar. Prummel volgde een opleiding tot bouwkundige. In 1906 vestigde hij zich als bouwkundige in zijn geboorteplaats 2e Exloërmond. In 1913 nam hij het aannemersbedrijf met de houthandel van zijn vader over. Zeven jaar later, begin 1921, vestigde hij zich in het Groningse Musselkanaal . Als architect ontwierp hij veel bouwwerken in het veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe en met name in zijn geboorteplaats 2e Exloërmond en in zijn latere woonplaats Musselkanaal. Samen met de Amsterdamse architecten de gebroeders Adolf Daniël Nicolaas en Johan Godart van Gendt ontwierp hij in 1921 Stadskanaal een bankgebouw aan de Poststraat voor de toenmalige "Geldersche Credietvereeniging".
Prummel ontwierp zijn bouwwerken in meerdere stijlen. Aanvankelijk begon hij met ontwerpen in de zogenaamde neo-bouwstijlen. Een voorbeeld hiervan is de gereformeerde kerk in de 2e Exloërmond uit 1908. Daarna bouwde hij ook diverse op de Jugendstil en op de Amsterdamse School geïnspireerde bouwwerken. Jugendstilelementen zijn bijvoorbeeld herkenbaar in de boerderijen en woningen die hij rond 1913 bouwde, zoals de boerderijen aan het Zuiderdiep 385 in 2e Exloërmond en aan het Zuiderdiep 279 'Onder de linden' in Valthermond . Een voorbeeld van een in de stijl van de Amsterdamse school gebouwd bouwwerk van de hand van Prummel is de hervormde kerk in 2e Exloërmond Na de Tweede Wereldoorlog ontwierp hij onder meer gebouwen in de geest van de Delftse School , zoals in 1954 het Groene Kruisgebouw annex brandweerkazerne in 2e Exloërmond.
Drie van de door Prummel ontworpen boerderijen aan het Zuiderdiep 190 en 385 in 2e Exloërmond en aan het Zuiderdiep 279 in Valthermond en een woonhuis aan het Zuiderdiep 192 in 2e Exloërmond zijn erkend als rijksmonument. De door Prummel ontworpen gereformeerde kerk en het Groene Kruisgebouw met de brandweergarage eveneens in 2e Exloërmond zijn erkend als provinciaal monument . Meer dan 400 ontwerpen van zijn hand zijn bewaard gebleven en werden in 2011 overgedragen aan het Drents Archief te Assen
Prummel trouwde op 17 juni 1914 in de toenmalige gemeente Onstwedde met Wilhelmina (Hester) Slim. Hun zoon Jan Hendrik Prummel (1915-1987) zette na het overlijden van zi
jn vader in 1970 het architectenbureau Prummel voort, tot hij in 1987 overleed.


Bron Dubbelboer, Eva  Klaas Prummel [1884-1970] Architect, Zijn werk in Tweede Exloërmond, uitg. Servo, Rolde, 2011

Klaas trouwt op woensdag 17 juni 1914 te Onstwedde op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Slim (Hester). Wilhelmina is geboren op dinsdag 10 november 1891,dochter van Hendrik Slim en Marianne Bots, is overleden op maandag 20 december 1965,is begraven te Musselkanaal Floralaan. Wilhelmina werd 74 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Klaas en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend.<1,2>


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1852 en 1855. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank en Nieuwe Pekela.

2  Jan Harms Prummel, landbouwer, wonende te Stadskanaal en te 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 24 januari 1852 te Wildervank, is overleden op zondag 10 april 1932 te Musselkanaal. Jan werd 80 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Hij woonde met zijn gezin vanaf 1902 in 2e Exloërmond nr. 252, waar later zoon Jacob en daarna kleinzoon Jan hebben gewoond.
Gezin Jan en Jantje Prummel-Jonker
Klikken op afbeelding

Jan trouwt op vrijdag 3 maart 1882 te Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige

3  Jantje Jonker, wonende te Exloërmond, is geboren op zaterdag 1 december 1855 te Nieuwe Pekela, dochter van Klaas Arends Jonker en Stientje Jacobs Veldkamp,  is overleden op vrijdag 27 januari 1939 te Musselkanaal. Jantje werd 83 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Prummel, landbouwer, is geboren op maandag 9 april 1883 te Exloërmond, is overleden op dinsdag 17 oktober 1961 te Musselkanaal. Harm werd 78 jaar, 6 maanden en 8 dagen. Harm was landbouwer in 2e Exloërmond.

Harm trouwt op donderdag 22 juli 1909 te Onstwedde (huwelijksgetuigen waren Klaas Jonker en Menno Jonker) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Engelina Jonker, dochter van Arend Jonker en Tjakiena Tonkens. Engelina is geboren op zondag 2 juli 1882 te Musselkanaal, is overleden op donderdag 5 juni 1947 aldaar, is begraven aldaar. Engelina werd 64 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Klaas Prummel is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 te 2e Exloërmond, zie 1.

3  Meintje Prummel is geboren op dinsdag 9 maart 1886 te Exloërmond, is overleden op vrijdag 19 november 1954 te Stadskanaal. Meintje werd 68 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Meintje trouwt op woensdag 11 mei 1910 te Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Schuringa, zoon van Garrelt Schuringa en Marchien Bossema. Jan, landbouwer, is geboren op zondag 2 januari 1881 te Wildervank, is overleden op donderdag 22 februari 1962. Jan werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Stientje Prummel is geboren op zaterdag 30 maart 1889 te Exloërmond, is overleden op maandag 25 juli 1977 te Musselkanaal. Stientje werd 88 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

5  Jacob Prummel, landbouwer, wonende te 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 10 april 1890 te Exloërmond, is overleden op vrijdag 27 augustus 1971 te Emmeloord (ziekenhuis aldaar). Jacob werd 81 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Jacob was landbouwer-aardappelkweker en vanaf de oprichting 25 jaar kassier van de Boerenleenbank in 2e Exloërmond.
Hij vervulde daarnaast vele sociale/kerkelijke functies, zoals kerkvoogd van de hervormde kerk.

Jacob trouwt op dinsdag 18 januari 1921 te Varsseveld op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Willemina Schmidt. Willemina is geboren op woensdag 21 april 1897 te Oude Pekela, is overleden op zaterdag 21 juli 1951 te Emmen (ziekenhuis). Willemina werd 54 jaar en 3 maanden.


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1822 en 1823. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank, Veendam, Nieuwe Pekela en Kalkwijk.

4  Harm Jacobs Prummel, timmerman, koopman en vervener, wonende te Stadskanaal, is geboren op dinsdag 26 februari 1822 te Wildervank in het huis getekend no.21 aan het Oosterdiep, is overleden op woensdag 3 juli 1889 te Stadskanaal. Harm werd 67 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 29 februari 1856 te Wildervank op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Meintje Bouwman, dochter van Jacob Hindriks Bouwman en Antje Arends Veninga. Meintje, dienstmeid, wonende te Stadskanaal, is geboren op vrijdag 8 april 1825 te Veendam, is overleden op zondag 23 februari 1896 te Wildervank. Meintje werd 70 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Harm en Meintje zijn twee kinderen bekend.<3,4>

Harm trouwt op zaterdag 2 juni 1849 te Veendam op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige

5  Stijntje Jans Nieboer is geboren op vrijdag 17 oktober 1823 te Veendam, is overleden op maandag 17 juli 1854 te Stadskanaal. Stijntje werd 30 jaar en 9 maanden.

Van Harm en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Harmina Prummel is geboren op zondag 5 mei 1850 te Wildervank, is overleden op woensdag 13 januari 1937 te Gramsbergen. Harmina werd 86 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Harmina trouwt op maandag 9 april 1883 te Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 46-jarige Andreas Kroon, zoon van Jurgen Andreas Kroon en Hilke Willems Klein. Andreas, landbouwer, wonende te Meeden, is geboren op zaterdag 3 september 1836 aldaar, is overleden in 1919 te Hardenberg Ambt. Andreas werd 83 jaar.

2  Jan Harms Prummel is geboren op zaterdag 24 januari 1852 te Wildervank, zie 2.

3  Jakob Prummel is geboren op donderdag 25 mei 1854 te Stadskanaal, is overleden op dinsdag 26 september 1854 aldaar in huis no.175a. Jakob werd 4 maanden en 1 dag.

6  Klaas Arends Jonker, vervener, wonende te Windeweer en te Nieuwe Pekela, is geboren op maandag 19 mei 1823 te Kalkwijk in het huis getekend Letter E nr. 26, is overleden op zondag 15 juli 1877 te Exloërmond. Klaas werd 54 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Klaas trouwt op dinsdag 23 april 1850 te Nieuwe Pekela op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige

7  Stientje Jacobs Veldkamp, landbouwster, wonende te Exloërmond, is geboren op zaterdag 26 juli 1823 te Nieuwe Pekela in het huis getekend no.321, is overleden op donderdag 22 februari 1900 te Exloërmond. Stientje werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Klaas en Stientje zijn drie kinderen bekend:

1  Arend Jonker, koopman, landbouwer en vervener, wonende te Musselkanaal en te 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 11 maart 1851 te Windeweer, is overleden op maandag 25 juli 1938 te Musselkanaal. Arend werd 87 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Arend trouwt op zaterdag 10 mei 1879 te Onstwedde op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjakiena Tonkens, dochter van Menno Tonkens en Engeltje Welp. Tjakiena, wonende te Musselkanaal, is geboren op zondag 24 juni 1855 te Horsten, is overleden op woensdag 13 juni 1923 te Musselkanaal. Tjakiena werd 67 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

2  Gepke Jonker is geboren op vrijdag 17 december 1852 te Nieuwe Pekela , is overleden op woensdag 4 maart 1931 te 1e Exloërmond, is begraven te Musselkanaal Floralaan. Gepke werd 78 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<5>

Gepke trouwt op dinsdag 4 mei 1886 te Borger op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Jakob Spreen, zoon van Jan Friedriks Spreen en Antje Niks. Jakob, landbouwer, is geboren op zaterdag 30 april 1859 te Nieuw Buinen, is overleden op maandag 19 september 1932 te 1e Exloërmond, is begraven te Musselkanaal Floralaan. Jakob werd 73 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

3  Jantje Jonker is geboren op zaterdag 1 december 1855 te Nieuwe Pekela, zie 3.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1780 en 1800. Deze voorouders zijn afkomstig uit Veendam (3x), Wildervank (2x), Nieuwe Pekela, Kielwindeweer en Borgercompagnie.

8  Jacob Geerts Prummel ook genaamd Jakob, timmerman, wonende te Wildervank, is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 aldaar, is overleden op dinsdag 27 december 1864 aldaar. Jacob werd 73 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 22 mei 1818 te Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige

9  Harmke Harms Gringhuis, dienstmeid, is geboren op zondag 14 november 1790 te Wildervank, is overleden in 1877 aldaar Oosterdiep. Harmke werd 87 jaar.

Van Jacob en Harmke zijn zes kinderen bekend:

1  Geert Jacobs Prummel ook genaamd Geert Jakobs Prummel is geboren op woensdag 10 mei 1820 te Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op dinsdag 20 februari 1906 te Veendam. Geert werd 85 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Geert trouwt op donderdag 13 november 1845 te Veendam op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hillechien Remmelts Giezen, dochter van Remmelt Roelfs Giezen en Pietje Hindriks Mulder. Hillechien is geboren in 1818, is overleden op zondag 7 januari 1872 te Veendam. Hillechien werd 54 jaar. Geert trouwt op donderdag 9 oktober 1873 te Wildervank op 53-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Aaltje Eekmeijer, dochter van Johan Hendrik Eekmeijer en Jantje Jans Groen. Aaltje is geboren in 1820 te Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 30 oktober 1901 te Veendam Oosterdiep. Aaltje werd 81 jaar.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Harm Jans Baas.<6,7>

2  Harm Jacobs Prummel is geboren op dinsdag 26 februari 1822 te Wildervank in het huis getekend no.21 aan het Oosterdiep, zie 4.

3  Lammigje Prummel is geboren op zaterdag 6 maart 1824 te Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op zondag 18 februari 1827 aldaar Oosterdiep no.21. Lammigje werd 2 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

4  Annigje Prummel ook genaamd Annechien is geboren op maandag 1 januari 1827 te Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op zondag 14 december 1834 aldaar. Annigje werd 7 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

5  Lammigje Prummel is geboren op maandag 15 juni 1829 te Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op donderdag 13 oktober 1910 aldaar. Lammigje werd 81 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Lammigje trouwt op donderdag 16 december 1852 te Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hindrik Nieboer, zoon van Jan Harms Nieboer (10) en Hillegien Rentes Zoutman (11). Hindrik, zeeman, is geboren op zondag 19 april 1829 te Veendam, is overleden op zondag 30 november 1919 te Wildervank. Hindrik werd 90 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

6  Rolina Prummel ook genaamd Roelina is geboren op zondag 30 oktober 1831 te Wildervank Oosterdiep no.21.

Rolina trouwt op donderdag 23 april 1857 te Wildervank op 25-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Hindrik Remmelts Gijsen ook genaamd Giezen, zoon van Remmelt Roelfss Gijsen en Pietje Hindriks. Hindrik, schipper, wonende te Veendam, is gedoopt op zondag 22 oktober 1809 aldaar.

Hij ondertekent met de achternaam Giezen.
Rolina trouwt op woensdag 17 april 1867 te Wildervank op 35-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Frans Voormeulen, zoon van Albert Gerrits Voormeulen en Grietje Fransens de Groot. Frans, bakker, wonende te Veendam, is geboren op vrijdag 29 april 1831 aldaar.

10  Jan Harms Nieboer, landbouwer, wonende te Ommelanderwijk, is geboren te Veendam, is gedoopt op zondag 28 juli 1799 aldaar, is overleden op vrijdag 25 augustus 1843 aldaar Oosterdiep. Jan werd 44 jaar en 28 dagen.

Jan trouwt op maandag 2 juli 1821 te Veendam op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige

11  Hillegien Rentes Zoutman ook genaamd Hillechien is geboren te Veendam, is gedoopt op zondag 29 juni 1800 aldaar, is overleden op donderdag 17 mei 1877 aldaar. Hillegien werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Hillegien zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Jans Nieboer is geboren op vrijdag 17 oktober 1823 te Veendam, zie 5.

2  Hindrik Nieboer, zeeman, is geboren op zondag 19 april 1829 te Veendam, is overleden op zondag 30 november 1919 te Wildervank. Hindrik werd 90 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Hindrik trouwt op donderdag 16 december 1852 te Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lammigje Prummel, zie 9.

12  Arent Klaassens Jonker ook genaamd Arend, landbouwer en boerenknecht, wonende te Kalkwijk, te Nieuwe Pekela en te Kropswolde, is geboren in 1793 te Veendam, is overleden op maandag 30 juni 1851 te Nieuwe Pekela (De aangifte werd mede gedaan door Antonie Jakobs Veldkamp). Arent werd 58 jaar.

Arent trouwt op donderdag 10 mei 1821 te Hoogezand op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige

13  Jantje Ottes de Graaf, dienstmeid, wonende te Kropswolde, is geboren in 1799 te Kielwindeweer, is overleden op zondag 17 juli 1870 te Borgercompagnie (de aangifte werd mede gedaan door nabuur Geert Kornelis Topper, 72 jaar, landbouwer in Borgercompagnie). Jantje werd 71 jaar.

Van Arent en Jantje is een kind bekend:

1  Klaas Arends Jonker is geboren op maandag 19 mei 1823 te Kalkwijk in het huis getekend Letter E nr. 26, zie 6.

14  Jacob Antonie Veldkamp, landbouwer en dienstknegt, wonende te Nieuwe Pekela, is geboren op zaterdag 11 november 1780 aldaar, is overleden op zaterdag 29 januari 1848 aldaar. Jacob werd 67 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Jacob trouwt op zondag 5 april 1818 te Veendam op 37-jarige leeftijd met de 25-jarige

15  Gepke Jans Meelker is geboren op zondag 30 december 1792 te Borgercompagnie, is overleden op donderdag 14 april 1859 te Nieuwe Pekela. Gepke werd 66 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Jacob en Gepke is een kind bekend:

1  Stientje Jacobs Veldkamp is geboren op zaterdag 26 juli 1823 te Nieuwe Pekela in het huis getekend no.321, zie 7.


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1752 en 1777. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank (4x), Veendam, Sappemeer en Ommelanderwijk.

16  Geert Jans Prummel ook genaamd Geerd Jans Prummel, timmerman, wonende te Wildervank, is geboren in 1756 aldaar, is overleden op maandag 7 augustus 1826 aldaar ten huize van de verlaatmeester in Stadskanaal (Onstwedde). Geert werd 70 jaar.

Aantekening in huwelijksakte zoon 22 mei 1818: 'sedert jaren afwezig en onbekend of dezelve al dan niet in leven is'.
Tijdens zijn tweede huwelijk was hij ongeveer 15 jaar afwezig (van 1807-1823).
Volgens in die tijd diverse gepasseerde akten weten noch zijn vrouw, noch zijn kinderen waar hij vertoefde.

Geert trouwt (kerk) op maandag 17 mei 1784 te Wildervank op 28-jarige leeftijd (1) met Etje Jurriens, dochter van Jurrien Janss en Cornellisje Onnes. Etje is afkomstig uit Zuidbroek, is overleden op zondag 31 mei 1789 te Wildervank.

Van Geert en Etje is een kind bekend.<8>

Geert trouwt (kerk) op zondag 31 mei 1789 te Wildervank op 33-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige<9>

17  Lammigje Jacobs de Jonge ook genaamd Lammechien, wonende te Veendam, is afkomstig uit Wildervank, is gedoopt op zondag 19 februari 1764 te Veendam, is overleden op maandag 20 augustus 1827. Lammigje werd 63 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Van Geert en Lammigje zijn acht kinderen bekend:

1  Marijke Prummel is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te Wildervank.

2  Jacob Geerts Prummel is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 te Wildervank, zie 8.

3  Klaas Geerts Prummel, oliemuldersknecht en timmerman, is geboren op zondag 27 januari 1793 te Wildervank, is gedoopt op zondag 10 februari 1793 aldaar in de hervormde kerk, is overleden op donderdag 13 februari 1879 aldaar. Klaas werd 86 jaar en 17 dagen.

De kinderen zijn allen geboren in huis nummer 57 'bij de oliemolen'', waar het gezin kennelijk woonde
.
Klaas heeft in 1815 voor de Nationale Militie geloot en trok nr. 79.
Hij was op zijn huwelijksdatum in 1815 nog niet opgeroepen.
Zijn signalement luidt: Lengte 1 el, 5 palm en 4½ duim - Aangezicht ovaal - Voorhoofd rond - Haarkleur bruin

Klaas trouwt op maandag 21 mei 1821 te Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Aaltje Everts Mulder, dochter van Evert Everts Mulder en Aaltje Pieters. Aaltje, dienstmeid, is geboren op zondag 27 april 1788 te Veendam Aaltje is gedoopt in de Protestant Gereformeerde Gemeente te Wildervank., is overleden op zaterdag 22 december 1855 te Stadskanaal. Aaltje werd 67 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

4  Berend Geerts Prummel, zeeman, wonende te Wildervank, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 22 januari 1797, is overleden in 1850. Berend werd 53 jaar.

Berend trouwt op vrijdag 16 september 1825 te Veendam op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Jantje Freerks Eringa, dochter van Freerk Pieters Eringa en Hilligien Jans. Jantje, wonende te Veendam, is geboren op donderdag 11 september 1794 te Muntendam.

5  Hendrik Geerts Prummel, timmerman, wonende te Wildervank, is gedoopt op zondag 19 augustus 1798 aldaar, is overleden op zondag 20 mei 1883 aldaar. Hendrik werd 84 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Hendrik trouwt op maandag 13 juni 1831 te Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Louwina Lammerts Bakker, dochter van Lammert Wolters Bakker en Jaapkien Bartels. Louwina, wonende te Wildervank, is geboren op zaterdag 1 maart 1806 aldaar, is overleden op zaterdag 26 mei 1866 aldaar. Louwina werd 60 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

6  Jan Arends Prummel, timmerman, wonende te Wildervank, is gedoopt op zondag 24 november 1799 aldaar, is overleden op dinsdag 1 februari 1853 te Winschoten (als gedetineerde). Jan werd 53 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op donderdag 17 april 1823 te Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 15-jarige Trijntje Willems Gersonius (Trientje), dochter van Willem Jan Gersonius en Margaretha Nernardus Blink. Trijntje is geboren te Groningen, is gedoopt op vrijdag 24 juli 1807 aldaar, is overleden op zondag 2 juni 1850 te Veendam (als 'gealimenteerde' in het werkhuis aan de Kerklaan). Trijntje werd 42 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

7  Rolina Geerts Prummel is gedoopt op zondag 17 oktober 1802 te Wildervank, is overleden op vrijdag 19 september 1879. Rolina werd 76 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Rolina trouwt op zondag 6 november 1831 te Veendam op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Willems Smit ook genaamd Jan Willems Smid, zoon van Willem Paulus en Antje Jans. Jan, uurwerkmaker, is geboren op dinsdag 29 december 1801 te Veendam, is gedoopt op zondag 24 januari 1802 aldaar, is overleden op vrijdag 19 november 1869 aldaar. Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Jan gebruikte de achternaam Smid (met een 'd' ipv 't')

8  Marijke Geerds Prummel ook genaamd Marijke Geerts Prummel is geboren op woensdag 10 oktober 1804 te Wildervank, is gedoopt op zondag 4 november 1804 aldaar, is overleden op woensdag 18 juli 1877 te Veendam. Marijke werd 72 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marijke trouwt op woensdag 10 juni 1829 te Veendam (huwelijksgetuige was Hendrik Geerts Prummel (zie 17)) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hindrik Roelfs Giezen Brouwer. Hindrik, klerk en blokmaker, is geboren in 1802, is gedoopt op zondag 22 augustus 1802 te Veendam, is overleden op zondag 10 november 1833 aldaar. Hindrik werd 31 jaar. Marijke trouwt op maandag 20 september 1847 te Veendam op 42-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Jacob Roelfs de Jonge, zoon van Roelf Roelfs de Jonge en Klaassien Jacobs. Jacob, timmerman, wonende te Veendam, is geboren op vrijdag 17 april 1807 te Wildervank, is overleden op zaterdag 29 oktober 1859 te Veendam Westerdiep. Jacob werd 52 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Rindeltje Jans Meijer.<10,11>

18  Harm Hindriks Gringhuis, schippersknecht en dagloner, is geboren in 1759 te Wildervank, is overleden op woensdag 7 augustus 1833 aldaar. Harm werd 74 jaar.

Harm was gehuwd met

19  Annechien Geerts Middel ook genaamd Annigje is geboren in 1752 te Wildervank, is overleden op maandag 2 maart 1829 aldaar. Annechien werd 77 jaar.

Van Harm en Annechien is een kind bekend:

1  Harmke Harms Gringhuis is geboren op zondag 14 november 1790 te Wildervank, zie 9.

20  Harm Hindriks Nieboer, landbouwer, wonende te Ommelanderwijk, is geboren in 1753 te Sappemeer, is overleden op vrijdag 1 mei 1829 te Veendam. Harm werd 76 jaar.

Harm was gehuwd met

21  Stijntje Harms Feiken ook genaamd Stientje is geboren in 1761 te Ommelanderwijk, is overleden op maandag 15 januari 1827 aldaar. Stijntje werd 66 jaar.

Van Harm en Stijntje is een kind bekend:

1  Jan Harms Nieboer is geboren te Veendam, is gedoopt op zondag 28 juli 1799 aldaar, zie 10.

22  Rente Everts Zoutman, schipper en rentenier, wonende te Veendam, is geboren in 1777 aldaar, is overleden op maandag 29 maart 1847 aldaar in het huis no.399 aan het Oosterdiep. Rente werd 70 jaar.

Rente was gehuwd met

23  Rijka Hindriks Puister ook genaamd Rika en Rijkjen.

Van Rente en Rijka is een kind bekend:

1  Hillegien Rentes Zoutman is geboren te Veendam, is gedoopt op zondag 29 juni 1800 aldaar, zie 11.

24  Klaas Geerts, landbouwer, wonende te Scharmer.

Klaas was gehuwd met

25  Roelfje Arents is overleden te Veendam.

Van Klaas en Roelfje is een kind bekend:

1  Arent Klaassens Jonker is geboren in 1793 te Veendam, zie 12.

26  Otte Geerts, arbeider, wonende te Windeweer, is overleden voor 1821 aldaar.

Otte was gehuwd met

27  Swaantie Jans, wonende te Windeweer.

Swaantie was later gehuwd (2) met Harm Weitering. Harm, arbeider, wonende te Windeweer.

Van Otte en Swaantie is een kind bekend:

1  Jantje Ottes de Graaf is geboren in 1799 te Kielwindeweer, zie 13.

28  Antonie Jans is overleden op dinsdag 2 augustus 1785 te Nieuwe Pekela.

Antonie was gehuwd met

29  Grietje Jakobs Veldkamp is overleden op donderdag 17 januari 1799 te Nieuwe Pekela.

Van Antonie en Grietje is een kind bekend:

1  Jacob Antonie Veldkamp is geboren op zaterdag 11 november 1780 te Nieuwe Pekela, zie 14.

30  Jan Lammerts Meelker is overleden op donderdag 10 oktober 1816 te Veendam.

Jan was gehuwd met

31  Stijntje Berents, landbouwsche, wonende te Veendam.

Van Jan en Stijntje is een kind bekend:

1  Gepke Jans Meelker is geboren op zondag 30 december 1792 te Borgercompagnie, zie 15.


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 8 (25 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1710 en 1715. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank en Hessen (Dld.).

32  Jan Claessens, timmerman, is geboren rond 1710 te Wildervank, is overleden op woensdag 19 mei 1790 aldaar. Jan werd ongeveer 80 jaar.

Jan trouwt (kerk) rond 1734 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige

33  Marijke Conraads  (Marieke) is geboren rond 1715 te Hessen (Dld.), is overleden op vrijdag 30 november 1798 te Wildervank, is begraven aldaar. Marijke werd ongeveer 83 jaar.

In de huwelijksakte staat vermeld "beiden konden niet schrijven".
Er is een testament gemaakt op 10 januari 1774.

Van Jan en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Wipke Jans Prummel, landgebruikersche, is geboren rond 1736 te Wildervank, is overleden op dinsdag 10 oktober 1820 te Scheemda. Wipke werd ongeveer 84 jaar.

Wipke trouwt (kerk) op zondag 29 november 1761 te Nieuw Scheemda op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Sijbrand Sijtsius. Sijbrand is geboren rond 1731 te Nieuw Scheemda, is overleden voor 1773. Sijbrand werd hoogstens 42 jaar. Wipke trouwt (kerk) op zondag 14 februari 1773 te Nieuw Scheemda op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Hiskes. Jan is geboren rond 1743 te Beerta.

2  Trijntje Jans Prummel, landbouwersche, is geboren rond 1739 te Wildervank, is gedoopt in 1740 aldaar in de Lutherse kerk, is overleden op zondag 3 mei 1829 aldaar . Trijntje werd ongeveer 90 jaar.<12>

Bron: Memories van successie Kantoor - Zuidbroek (1819 – 1855) (toegang 1893) Inventarisnummer 0009
Uit een akte blijkt, dat zij in 1793 weduwe was.
Ze kocht toen drie stukjes land aan het Oosterdiep te Wildervank voor de somma van fl.621,--.
Haar zoon Hindriks Drost tekende als gevolmachtigde.
Als getuige trad op Jan Eerkes
Trijntje is overleden in het huis getekend nr. 44 aan het Oosterdiep te Wildervank.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 25 november 1764 te Wildervank op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hindrik Simons Drost. Hindrik is geboren rond 1726, is overleden op maandag 7 januari 1788 te Wildervank. Hindrik werd ongeveer 62 jaar.

Op 15 december 1744 kocht hij in Wildervank een huis met appelhof.
Tussen 1744 en 1764 heeft hij vaker onroerend goed gekocht en verkocht.
Ook trad hij vaak op als tussenpersoon, zoals in 1750 voor Jan Albert Sigterman, Oud directeur van Bengalen en Ordinaris Raad van Nederlandsch Indië.

3  Klaas Jans Prummel, (huis-)timmerman, is geboren op vrijdag 28 augustus 1744 te Wildervank, is gedoopt aldaar, is overleden op zaterdag 19 januari 1833 te Veendam Westerdiep. Klaas werd 88 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 29 november 1767 te Veendam, trouwt (kerk) op zondag 13 december 1767 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriaantje Christiaans Kamminga. Adriaantje is geboren op woensdag 31 augustus 1746 te Veendam, is overleden op donderdag 2 december 1802 aldaar. Adriaantje werd 56 jaar, 3 maanden en 1 dag.

4  Annechien Jans Prummel (Antje), landgebruijersche, is geboren in 1747 te Wildervank, is gedoopt in 1747 aldaar in de Luthersekerk, is overleden op zondag 8 juni 1823 te Veendam aan het Westerdiep nr.740. Annechien werd 76 jaar.

Annechien trouwt (kerk) op vrijdag 29 december 1769 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Hindrik Roelfs Bos, zoon van Roelf Hindriks Bos en Elsien Berents. Hindrik is geboren rond 1737 te Veendam, is overleden op dinsdag 25 november 1806 aldaar. Hindrik werd ongeveer 69 jaar.

5  Jan Jans Prummel ook genaamd Jan Arents Prummel, timmerman, is gedoopt op maandag 11 december 1747 te Wildervank in de Lutherse kerk, is overleden op maandag 29 december 1834 te aan het Oosterdiep Nr. 448 te Wildervank. Jan werd 87 jaar en 18 dagen.

Jan trouwt (kerk) in 1766 te Veendam op 19-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Marta Kornelis Olthof (Martje) ook genaamd Martha. Marta is gedoopt op vrijdag 3 januari 1744 te Niekerk, is overleden op dinsdag 20 februari 1821 te Veendam. Marta werd 77 jaar, 1 maand en 17 dagen. Jan trouwt op maandag 7 april 1823 te Veendam op 75-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Jantje Jans Smit, dochter van Jan Jans Smit en Barber Hendriks. Jantje is geboren op maandag 26 februari 1770 te Westerlee, is gedoopt op zondag 4 maart 1770 aldaar, is overleden op woensdag 25 juni 1834 te Veendam . Jantje werd 64 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<13>

Het huwelijk met Jantje Jans Smit bezorgde de 77-jarige Jan Claessens nogal administratieve problemen.
Er moest namelijk een akte van "bekendheid" opgemaakt worden omdat er kennelijk wat onduidelijkheid was over zijn leeftijd.
Onder getuigenis van liefst vijf Prummels en twee naburen (waaronder Simon Hendrik Drost, oud 56 jaren en zoon van zijn zuster Trijntje Jans) wordt aangenomen, dat Jan Arents omstreeks 1750 was geboren.
In deze akte staat o.a. vermeld "dat dezelve in de onmogelijkheid verkeert om een doopakte, welke hem tot een geboorteakte zouden kunnen strekken, over te leggen, aangezien zijn naam niet in het doopprotocol te vinden is, schoon in de Lutherse Kerk te Wildervank gedoopt".Toch is er later een een aantekening gevonden voor zijn doop in 1747, N.
Voor het sluiten van dit huwelijk, verklaart de schout van de gemeente Veendam op getuigenis, dat hij "in behoeftige omstandigheden" verkeert en dus gratis kan trouwen.

6  Berend Jans ook Beerent Jans Prummel , brouwer, is geboren rond 1748 te Wildervank, is gedoopt aldaar in de Lutherse kerk, is overleden op dinsdag 28 maart 1837 aldaar in het armenhuis der Luthersen aan het Westerdiep 560. Berend werd ongeveer 89 jaar.

Berend trouwt  op vrijdag 17 november 1780 te Wildervank op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 44-jarige Catharina Bennema. Zij was de weduwe van brouwer Nannes Frances (Nipperus). Catharina (ook gespeld als Cathrina) is gedoopt in Noordhorn op zondag 14 september 1738, is overleden op woensdag 16 januari 1799 in Wildervank, 60 jaar oud.
Zij had kinderen uit het eerdere huwelijk, want in het huwelijkscontract van 17 november 1780 wordt de koopman J. Walland als voogd over de kinderen van de bruid genoemd. Daarin worden ook de medeondertekenaars van het huwelijkscontract van de zijde van bruidegom en bruid vermeld:
bruidegomszijde: Jan Clasens en Marijke Coenraads volle vader en moeder, Claas Jans en Adriaantje Christiaans volle broeder en aangetrouwde zuster, Jan Jans en Marta Cornelis volle broeder en aangetrouwde zuster, Jan Hitskes swager

bruidszijde: de Heer Luitenant Titus Bennema volle broeder, Hermannus Frances en Hendricus Frances en Geertje Jans aangetrouwde broeders en zuster, Luitje Nannes aangetrouwde oom, koopman Geugje Sap en Aaltje Scheppers aangetrouwde neef en nigt.
getuigen: de E. Geert Daniels en Frerik Hendriks.
(met dank aan Menno Bennema Geerlings voor de informatie)
Berend trouwt (kerk) op zondag 13 april 1800 te Wildervank op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Metje Frikkes Havinga. Metje is geboren rond 1762, is overleden op zaterdag 5 december 1840 te Wildervank in het huis no.561. Metje werd ongeveer 78 jaar.

7  Grietje Jans is geboren rond 1752 te Wildervank, is overleden voor februari 1779. Grietje werd hoogstens 27 jaar.

Grietje trouwt (kerk) in april 1778 te Wildervank in de Lutherse kerk; het huwelijkscontract dateert van 7 mei 1778. op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Geuchien Detmers, zoon van Detmer Geuchjess en Lutgertien Liefferts. Geuchien is gedoopt in maart 1739 te Wildervank, is overleden op dinsdag 26 februari 1828 aldaar. Geuchien werd 88 jaar en 11 maanden.

8  Geert Jans Prummel is geboren in 1756 te Wildervank, zie 16.

34  Jacob Hindriks.

Jacob was gehuwd met

35  Eefke Hindriks.

Van Jacob en Eefke is een kind bekend:

1  Lammigje Jacobs de Jonge is afkomstig uit Wildervank, is gedoopt op zondag 19 februari 1764 te Veendam, zie 17.

36  Hindrik Jans Gringhuis.

Hindrik was gehuwd met

37  Jaapkien Klassens.

Van Hindrik en Jaapkien is een kind bekend:

1  Harm Hindriks Gringhuis is geboren in 1759 te Wildervank, zie 18.

38  Geert Harms Middel.

Geert was gehuwd met

39  Grietje Hindriks Knigge.

Van Geert en Grietje is een kind bekend:

1  Annechien Geerts Middel is geboren in 1752 te Wildervank, zie 19.


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 2 (3 %) van de 64 voorouders bekend, geboren in 1682.

64  Claes Jans is geboren rond 1682, is overleden in 1717 te Wildervank. Claes werd ongeveer 35 jaar.

Er zijn vijf akten in de rechterlijke archieven gevonden, waarin dit echtpaar een rol speelt (Rijksarchief Groningen, Veendam en Wildervank).
De eerste d.d. 15 januari 1705 waarin zij een stukje grond in erfpacht kopen aan het Oosterdiep in Wildervank op nr. 19.
De tweede op 12 april 1712 in het block van nr. 25 te Wildervank, gezamenlijk met Jan Drewes en Geertruyt Jans.
De derde op 20 januari 1716, waarin de acte van 15 januari 1705 weer wordt overgedragen ("wederom gecedeerd en overgedragen te hebben behuizinge, tuyn met alle bomagie en plantagie ....".
De vierde op 31 januari 1718, waarin Geertien Jans (weduwe van Claes Jans) verschijnt.
De vijfde op 11 mei 1720 waaruit blijkt dat ook zij gestorven is.

Claes was gehuwd met

65  Grietje Jans is overleden in 1719 te Wildervank.

Van Claes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Annigjen is gedoopt op maandag 8 oktober 1703 te Wildervank.

2  Lysabeth is geboren rond 1705 te Wildervank, is overleden rond 1769. Lysabeth werd ongeveer 64 jaar.

Lysabeth trouwt (kerk) op zaterdag 23 maart 1726 te Wildervank op ongeveer 21-jarige leeftijd met Berent Berents. Berent is overleden in 1748 te Wildervank.

3  Jan Claessens is geboren rond 1710 te Wildervank, zie 32.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 24 maart 2012 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20120131 door J. Niemeijer,

1)  Jan Hendrik Prummel, architect, is geboren op vrijdag 24 september 1915 te 2e Exloërmond, is overleden op donderdag 5 november 1987 te Musselkanaal. Jan werd 72 jaar, 1 maand en 12 dagen.

2)  Marianne Jantje Prummel is geboren op vrijdag 18 mei 1928 te Musselkanaal, is overleden in 2009. Marianne werd 81 jaar. Marianne trouwt op woensdag 17 december 1947 op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Gerrit van Walraven. Jan is geboren op donderdag 28 februari 1924 te Dordrecht, is overleden in 2002. Jan werd 78 jaar.

3)  Antje Prummel is geboren op zaterdag 11 april 1857 te Stadskanaal, is overleden op vrijdag 12 april 1929 te Coevorden. Antje werd 72 jaar en 1 dag. Antje trouwt op maandag 4 februari 1884 te Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Salomon van der Veen, zoon van Harm van der Veen en Trientje Salomons. Salomon, schipper, is geboren in 1849 te Gasselte.

4)  Jakob Prummel, landbouwer, wonende te Stadskanaal en te 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 1 november 1859 te Stadskanaal, is overleden op dinsdag 24 januari 1939 te Exloërmond, is begraven te 2e Exloërmond. Jakob werd 79 jaar, 2 maanden en 23 dagen. Jakob trouwt op donderdag 24 september 1885 te Gasselte op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Topper, dochter van Kornelis Geerts Topper en Jantje Krans. Catharina is geboren op zondag 14 september 1862 te Hoogezand, is overleden op zondag 18 mei 1947 te Veendam, is begraven te 2e Exloërmond. Catharina werd 84 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

5)  Graftombe vermeld als geb.datum 26-12-1852

6)  Aaltje trouwt op zaterdag 17 april 1841 te Wildervank met Harm.

7)  Harm Jans Baas. Harm is geboren in 1808 te Wildervank, is overleden op dinsdag 19 maart 1872 aldaar. Harm werd 64 jaar.

8)  Jan Geerts Prummel, huistimmerman, wonende te Wildervank, is geboren op maandag 17 januari 1785 aldaar, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1785, is overleden op zondag 18 februari 1849 aldaar in no. 19. Jan werd 64 jaar, 1 maand en 1 dag. Er is een bijbeltje (gedateerd 12-05-1785 en in bezit van C.Prummel te Leusden) waarin het volgende staat vermeld over Jan Geerts: Jan Geerts en Weija zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd. De bruidegom brengt fl 700,-- mede, "welke met de verder aan te erven goederen zullen blijven ongemeen, erven en versterven, aan die kant en zijde vanwaar dezelven zijn vandaan gekomen". De akte is getekend door Jan Geerts en dit kruis (+) is in tegenwoordigheid van de hieronder vertekende getuigen door Weija Jans getrokken. Jan trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1810 te Wildervank De aankondiging van het huwelijk vond plaats op 18 mei 1810 te Wildervank. op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Weija Jans Hut, dochter van Jan Jans Hut en Lammegien Douwes. Weija is geboren op maandag 16 februari 1789 te Veendam, is overleden op maandag 19 juli 1869 te Wildervank A, No. 19 (volgens akte toen 83 jaar oud). Weija werd 80 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

9)  Bron Trouwboek Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 090

10)  Jacob trouwt op maandag 22 december 1828 te Veendam met Rindeltje.

11)  Rindeltje Jans Meijer, dochter van Jan Jelles Meijer en Grietje Jans Schierhold. Rindeltje is geboren op dinsdag 26 maart 1805 te Veendam, is overleden op maandag 14 oktober 1844 aldaar Westerrdiep. Rindeltje werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

12)  Bron: Memories van successie Kantoor - Zuidbroek (1819 – 1855) (toegang 1893) Inventarisnummer 0009 Uit een akte blijkt, dat zij in 1793 weduwe was. Ze kocht toen drie stukjes land aan het Oosterdiep te Wildervank voor de somma van fl.621,--. Haar zoon Hindriks Drost tekende als gevolmachtigde. Als getuige trad op Jan Eerkes Trijntje is overleden in het huis getekend nr. 44 aan het Oosterdiep te Wildervank.

13)  Jantje Jans is overleden in het huis getekend nr. 793 aan de Kerklaan te Veendam (dit is het werkhuis der Hervormden).


Index

Baas

Harm Jans 9, *7.

Bakker

Lammert Wolters 17; Louwina Lammerts 17.

Bennema

Catharina 33.

Blink

Margaretha Nernardus 17.

Bos

Hindrik Roelfs 33; Roelf Hindriks 33.

Bossema

Marchien 3.

Bouwman

Jacob Hindriks 4; Meintje 4.

Brouwer

Hindrik Roelfs Giezen 17.

Detmers

Geuchien 33.

Drost

Hindrik Simons 33.

Eekmeijer

Aaltje 9; Johan Hendrik 9.

Eringa

Freerk Pieters 17; Jantje Freerks 17.

Feiken

Stijntje Harms 21.

Gersonius

Trijntje Willems 17; Willem Jan 17.

Giezen

Hillechien Remmelts 9; Remmelt Roelfs 9.

Gijsen

Hindrik Remmelts 9; Remmelt Roelfss 9.

Graaf, de

Jantje Ottes 13.

Gringhuis

Harm Hindriks 18; Harmke Harms 9; Hindrik Jans 36.

Groen

Jantje Jans 9.

Groot, de

Grietje Fransens 9.

Havinga

Metje Frikkes 33.

Hessen

Marijke Conraads 33.

Hut

Jan Jans *8; Weija Jans *8.

Jonge, de

Jacob Roelfs 17; Lammigje Jacobs 17; Roelf Roelfs 17.

Jonker

Arend 3, 7; Arent Klaassens 12; Engelina 3; Gepke 7; Jantje 3; Klaas Arends 6; Klaas 3; Menno 3.

Kamminga

Adriaantje Christiaans 33.

Klein

Hilke Willems 5.

Knigge

Grietje Hindriks 39.

Krans

Jantje *4.

Kroon

Andreas 5; Jurgen Andreas 5.

Meelker

Gepke Jans 15; Jan Lammerts 30.

Meijer

Jan Jelles *11; Rindeltje Jans 17, *11.

Middel

Annechien Geerts 19; Geert Harms 38.

Mulder

Aaltje Everts 17; Evert Everts 17; Pietje Hindriks 9.

Nieboer

Harm Hindriks 20; Hindrik 11, 9; Jan Harms 10; Stijntje Jans 5.

Niks

Antje 7.

Olthof

Marta Kornelis 33.

Prummel

Annechien Jans 33; Annigje 9; Antje *3; Berend Geerts 17; Geerd Jans 16; Geert Jacobs 9; Geert Jans 16; Geert Jakobs 9; Harm Jacobs 4; Harm 3; Harmina 5; Hendrik Geerts 17; Hendrik Geerts 17; Jacob Geerts 8; Jacob 3; Jakob 5, *4; Jan Arends 17; Jan Geerts *8; Jan Harms 2; Jan Hendrik *1; Jan Jans 33; Jan Arents 33; Klaas Geerts 17; Klaas Jans 33; Klaas 1; Lammigje 11, 9; Marianne Jantje *2; Marijke Geerds 17; Marijke Geerts 17; Marijke 17; Meintje 3; Rolina Geerts 17; Rolina 9; Stientje 3; Trijntje Jans 33; Wipke Jans 33.

Puister

Rijka Hindriks 23.

Salomons

Trientje *3.

Schierhold

Grietje Jans *11.

Schmidt

Willemina 3.

Schuringa

Garrelt 3; Jan 3.

Slim

Wilhelmina 1.

Smid

Jan Willems 17.

Smit

Jan Jans 33; Jan Willems 17; Jantje Jans 33.

Spreen

Jakob 7; Jan Friedriks 7.

Tonkens

Menno 7; Tjakiena 3, 7.

Topper

Catharina *4; Kornelis Geerts *4.

Veen, van der

Harm *3; Salomon *3.

Veldkamp

Grietje Jakobs 29; Jacob Antonie 14; Stientje Jacobs 7.

Veninga

Antje Arends 4.

Voormeulen

Albert Gerrits 9; Frans 9.

Walraven, van

Jan Gerrit *2.

Weitering

Harm 27.

Welp

Engeltje 7.

Zoutman

Hillegien Rentes 11; Rente Everts 22.

zonder achternaam

Aaltje Pieters 17; Annechien 9; Annigje 19; Annigjen 65; Antje Jans 17; Antonie Jans 28; Arend 12; Barber Hendriks 33; Berend Jans 33; Berent Berents 65; Claes Jans 64; Cornellisje Onnes 16; Detmer Geuchjess 33; Eefke Hindriks 35; Elsien Berents 33; Etje Jurriens 16; Giezen 9; Grietje Jans 33, 65; Hillechien 11; Hilligien Jans 17; Jaapkien Bartels 17; Jaapkien Klassens 37; Jacob Hindriks 34; Jakob 8; Jan Claessens 32; Jan Hiskes 33; Jurrien Janss 16; Klaas Geerts 24; Klaassien Jacobs 17; Lammechien 17; Lammegien Douwes *8; Lutgertien Liefferts 33; Lysabeth 65; Martha 33; Otte Geerts 26; Pietje Hindriks 9; Rijkjen 23; Rika 23; Roelfje Arents 25; Roelina 9; Sijbrand Sijtsius 33; Stientje 21; Stijntje Berents 31; Swaantie Jans 27; Willem Paulus 17.

* verwijzing naar noot.

 


Mochten er op deze pagina onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.
Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieën etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-2021