Parenteel van Claes Jans (±1682-1717)

Stamvader van een veenkoloniale familie Prummel


© 2012  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20120402

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-01-2023
 


Olieverfschilderij gesigneerd met de naam Jakob Prummel.

Martin Menke die mij deze afbeelding stuurde, schreef mij: Meine Frage ist, kann es sein, daß dieser Jakob Prummel zu den von Ihnen beschriebenen Familien gehört?
"Er bestaat geen geregistreerde schilder Jakob Prummel. Dit is dus waarschijnlijk een zondags-schilder = amateur" zegt Gerrit Heemskerk.
Intussen is mij duidelijk geworden, dat dit schilderij onterecht werd toegeschreven aan de Haagse kunstschilder Louis Apol (1850-1936)van de Haagsche school,  die ook graag winterlandschappen schilderde zoals b.v. dat hieronder maar diens stijl verschilde nogal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar kennelijk vond men zijn werk zo aantrekkelijk dat het werd nageschilderd en voorzien van een andere signatuur, zoals waarschijnlijk ook Jakob Prummel deed.

Op Marktplaats kan men nog steeds zulke "winterlandschapjes" aantreffen, zoals deze:

 

Generatie I

(van 1682 tot 1717)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1703 en 1710. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wildervank (3x).

I  Claes Jans is geboren rond 1682, is overleden in 1717 in Wildervank. Claes werd ongeveer 35 jaar.

Claes was gehuwd met Grietje Jans. Grietje is overleden in 1719 in Wildervank.

Er zijn vijf akten in de rechterlijke archieven gevonden, waarin dit echtpaar een rol speelt (Rijksarchief Groningen, Veendam en Wildervank).
De eerste op 15 januari 1705 waarin zij een stukje grond in erfpacht kopen aan het Oosterdiep nr. 19 in Wildervank.
De tweede op 12 april 1712 in het block van nr. 25 te Wildervank, gezamenlijk met Jan Drewes en Geertruyt Jans.
De derde op 20 januari 1716, waarin de acte van 15 januari 1705 weer wordt overgedragen ("wederom gecedeerd en overgedragen te hebben behuizinge, tuyn met alle bomagie en plantagie ....".
De vierde op 31 januari 1718, waarin Geertien Jans (weduwe van Claes Jans) verschijnt.
De vijfde op 11 mei 1720 waaruit blijkt dat ook zij gestorven is.

 

Van Claes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Annigjen is gedoopt op maandag 8 oktober 1703 in Wildervank.

2  Lysabeth is geboren rond 1705 in Wildervank, is overleden rond 1769. Lysabeth werd ongeveer 64 jaar.

Lysabeth trouwt (kerk) op zaterdag 23 maart 1726 in Wildervank op ongeveer 21-jarige leeftijd met Berent Berents. Berent is overleden in 1748 in Wildervank.

3  Jan Claessens is geboren rond 1710 in Wildervank, zie II.

Generatie II

(van 1703 tot 1790)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1736 en 1756. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wildervank (8x).

II  Jan Claessens, zoon van Claes Jans (I) en Grietje Jans, timmerman, is geboren rond 1710 in Wildervank, is overleden op woensdag 19 mei 1790 aldaar. Jan werd ongeveer 80 jaar.

Jan trouwt (kerk) rond 1734 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Marijke (Marieke) Conraads. Marijke is geboren rond 1715 in Hessen (Dld.), is overleden in Wildervank, is begraven op vrijdag 30 november 1798 aldaar. Marijke werd ongeveer 83 jaar.

In de huwelijksakte staat vermeld dat "beiden konden niet schrijven".
Er is een testament gemaakt op 10 januari 1774.

Van Jan en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Wipke Jans Prummel, landgebruikersche, is geboren rond 1736 in Wildervank, is overleden op dinsdag 10 oktober 1820 in Scheemda. Wipke werd ongeveer 84 jaar.

Wipke trouwt (kerk) op zondag 29 november 1761 in Nieuw Scheemda op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Sijbrand Sijtsius. Sijbrand is geboren rond 1731 in Nieuw Scheemda, is overleden voor 1773. Sijbrand werd hoogstens 42 jaar. Wipke trouwt (kerk) op zondag 14 februari 1773 in Nieuw Scheemda op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Hiskes. Jan is geboren rond 1743 in Beerta.

2  Trijntje Jans Prummel, landbouwersche, is geboren rond 1739 in Wildervank, is gedoopt in 1740 aldaar in de Lutherse kerk, is overleden op zondag 3 mei 1829 in het huis getekend nr. 44 aan het Oosterdiep aldaar . Trijntje werd ongeveer 90 jaar.<1>

Ze kocht toen drie stukjes land aan het Oosterdiep te Wildervank voor de somma van fl.621,--.
Haar zoon Hindriks Drost tekende als gevolmachtigde. Als getuige trad op Jan Eerkes.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 25 november 1764 in Wildervank op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hindrik Simons Drost. Hindrik is geboren rond 1726, is overleden op maandag 7 januari 1788 in Wildervank. Hindrik werd ongeveer 62 jaar.

Op 15 december 1744 kocht hij in Wildervank een huis met appelhof.
Tussen 1744 en 1764 heeft hij vaker onroerend goed gekocht en verkocht.
Ook trad hij vaak op als tussenpersoon, zoals in 1750 voor Jan Albert Sigterman (1692-1764) VOC-directeur van Bengalen en extraordinaris van de Raad van Indië.

3  Klaas Jans Prummel is geboren op vrijdag 28 augustus 1744 in Wildervank, is gedoopt aldaar, zie III-A.

4  Annechien (Antje) Jans Prummel, landgebruikersche, is geboren in 1747 in Wildervank, is gedoopt in 1747 aldaar in de Lutherse kerk, is overleden op zondag 8 juni 1823 in Veendam aan het Westerdiep nr.740. Annechien werd 76 jaar.

Annechien trouwt (kerk) op vrijdag 29 december 1769 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Hindrik Roelfs Bos, zoon van Roelf Hindriks Bos en Elsien Berents. Hindrik is geboren rond 1737 in Veendam, is overleden op dinsdag 25 november 1806 aldaar. Hindrik werd ongeveer 69 jaar.

5  Jan Jans Prummel is gedoopt op maandag 11 december 1747 in Wildervank in de Lutherse kerk, zie III-B.

6  Berend Jans Prummel, brouwer, is geboren rond 1748 in Wildervank, is gedoopt aldaar in de Lutherse kerk, is overleden op dinsdag 28 maart 1837 aldaar in het armenhuis der Luthersen (hij was daar diaken) aan het Westerdiep 560. Berend werd ongeveer 89 jaar.

Berend Jans komt in veel akten  als ondertekenaar ('Beerent Jans Prummel') voor in verband met koop en verkoop van percelen grond, waarvoor hij geld nodig is. Er worden regelmatig vorderingen gecedeerd. Zijn handtekening is dan ook wel bekend.

Berend trouwt (kerk) op vrijdag 17 november 1780 in Wildervank op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 44-jarige Catharina Bennema. Catharina, weduwe van de brouwer Nannes Frances, is gedoopt op zondag 14 september 1738 in Noordhorn. Zij overleed op woensdag 16 januari 1799 in Wildervank, 60 jaar oud.

Berend trouwt (kerk) op zondag 13 april 1800 in Wildervank op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Metje Frikkes Havinga. Metje is geboren rond 1762, is overleden op zaterdag 5 december 1840 in Wildervank in het huis no.561. Metje werd ongeveer 78 jaar.

7  Grietje Jans is geboren rond 1752 in Wildervank, is overleden voor februari 1779 aldaar. Grietje werd hoogstens 27 jaar.

Grietje trouwt (kerk) in april 1778 in Wildervank in de Lutherse kerk; het huwelijkscontract dateert van 7 mei 1778. op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Geuchien Detmers, zoon van Detmer Geuchjess en Lutgertien Liefferts. Geuchien is gedoopt in maart 1739 in Wildervank, is overleden op dinsdag 26 februari 1828 aldaar. Geuchien werd 88 jaar en 11 maanden.

Geuchien was eerder gehuwd (1) met Jantje Jans Mik.<2,3> Geuchien was later gehuwd (3) met Mettje Jurriens Boon.<4>

8  Geert Jans Prummel is geboren in 1756 in Wildervank, zie III-C.

Generatie III

(van 1736 tot 1837)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1767 en 1804. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veendam (13x) en Wildervank (10x).

III-A  Klaas Jans Prummel, zoon van Jan Claessens (II) en Marijke (Marieke) Conraads, (huis-)timmerman, is geboren op vrijdag 28 augustus 1744 in Wildervank, is gedoopt aldaar, is overleden op zaterdag 19 januari 1833 in Veendam Westerdiep. Klaas werd 88 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 29 november 1767 in Veendam, trouwt (kerk) op zondag 13 december 1767 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriaantje Christiaans Kamminga. Adriaantje is geboren op woensdag 31 augustus 1746 in Veendam, is overleden op donderdag 2 december 1802 aldaar. Adriaantje werd 56 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Klaas en Adriaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Klaassens Prummel is geboren op woensdag 6 juli 1768 in Veendam, is gedoopt op zondag 18 september 1768 aldaar in de Ned.Herv.kerk, zie IV-A.

2  Christiaan Klaassens Prummel is geboren op zondag 7 oktober 1770 in Veendam, zie IV-B.

3  Roelfijn Klaassens Prummel is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 in Veendam, is overleden op zaterdag 12 februari 1859 aldaar. Roelfijn werd 85 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Roelfijn trouwt (kerk) op zondag 2 augustus 1795 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Jakob Lukas Draijer. Jakob, zeeman, is geboren in 1766 in Veendam, is gedoopt op zondag 9 februari 1766 aldaar, is overleden rond 1804 (hij was vermist). Jakob werd ongeveer 38 jaar.

4  Koenraad Klaassens Prummel is gedoopt op zondag 8 maart 1778 in Veendam.

Koenraad gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 25 mei 1806 in Veendam, trouwt (kerk) op zondag 8 juni 1806 aldaar op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Margretha C. Engelberts. Margretha is geboren in 1770  (aangenomen datum,N.)in Larrelt,Emden(Dld.). Ze zijn verhuisd naar Emden in Duitsland.

5  Wijcher Klaassens Prummel is gedoopt op zondag 10 maart 1782 in Veendam, is overleden voor april 1786. Wijcher werd hoogstens 4 jaar en 22 dagen.

6  Wicher Klaassens Prummel is gedoopt op zondag 30 april 1786 in Veendam.

III-B  Jan Jans Prummel ook genaamd Jan Arents Prummel, zoon van Jan Claessens (II) en Marijke (Marieke) Conraads, timmerman, is gedoopt op maandag 11 december 1747 in Wildervank in de Lutherse kerk, is overleden op maandag 29 december 1834 in aan het Oosterdiep Nr. 448 te Wildervank. Jan werd 87 jaar en 18 dagen.

Jan trouwt (kerk) in 1766 in Veendam op 19-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Marta (Martje) Kornelis Olthof ook genaamd Martha. Marta is gedoopt op vrijdag 3 januari 1744 in Niekerk, is overleden op dinsdag 20 februari 1821 in Veendam. Marta werd 77 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Jan en Marta zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren op maandag 12 oktober 1767 in Veendam, is gedoopt op zondag 1 november 1767 aldaar , zie IV-C.<5>

2  Kornelis Prummel is gedoopt op zondag 5 mei 1771 in Veendam.

3  Jakob Jans Prummel is gedoopt op zondag 5 november 1775 in Veendam, zie IV-D.

4  Marieke Prummel ook genaamd Marieke(Mareike) Jans is gedoopt op zondag 20 december 1778 in Veendam, is overleden op zaterdag 18 september 1847 in Zutphen. Marieke werd 68 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Marieke trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1804 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Harmannus Vos. Jan, tuinier, is geboren in 1779 in Helpman Groningen, is overleden op dinsdag 14 augustus 1849 in Groningen. Jan werd 70 jaar.<6>

5  Engeltje Prummel is gedoopt op zondag 28 april 1782 in Veendam, is overleden voor 1784. Engeltje werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

6  Engeltje Prummel is gedoopt op zondag 19 september 1784 in Veendam.

7  Grietje Prummel, dienstmeid, is geboren op maandag 3 september 1787 in Veendam, is gedoopt op zondag 16 september 1787 aldaar, is overleden op zondag 27 november 1881 aldaar. Grietje werd 94 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Grietje trouwt op maandag 15 februari 1813 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Hindrik Alberts Wagenaar, zoon van Albert Harmannus Wagenaar (schipper) en Trijntje Hindriks Vos (schipperske). Hindrik, zeeman, is geboren op dinsdag 23 november 1790 in Veendam, is verdronken op vrijdag 12 oktober 1838 op de Noordzee. Hindrik werd 47 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op maandag 7 april 1823 in Veendam op 75-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Jantje Jans Smit, dochter van Jan Jans Smit en Barber Hendriks. Jantje is geboren op maandag 26 februari 1770 in Westerlee, is gedoopt op zondag 4 maart 1770 aldaar, is overleden op woensdag 25 juni 1834 in Veendam . Jantje werd 64 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<7>

Het huwelijk met Jantje Jans Smit bezorgde de 77-jarige Jan Claessens nogal administratieve problemen.
Er moest namelijk een akte van "bekendheid" opgemaakt worden omdat er kennelijk onduidelijk was over zijn juiste geboortedatum.
Onder getuigenis van liefst vijf Prummels en twee naburen (waaronder Simon Hendrik Drost, oud 56 jaren en zoon van zijn zuster Trijntje Jans) wordt aangenomen, dat Jan Arents omstreeks 1750 was geboren.
In deze akte staat o.a. vermeld "dat dezelve in de onmogelijkheid verkeert om een doopakte, welke hem tot een geboorteakte zouden kunnen strekken, over te leggen, aangezien zijn naam niet in het doopprotocol te vinden is, schoon in de Lutherse Kerk te Wildervank gedoopt".
Vóór het sluiten van dit huwelijk verklaart de schout van de gemeente Veendam op getuigenis, dat Jan "in behoeftige omstandigheden" verkeert en dus gratis kan trouwen.

III-C  Geert Jans Prummel ook genaamd Geerd Jans Prummel, zoon van Jan Claessens (II) en Marijke (Marieke) Conraads, timmerman, wonende in Wildervank, is geboren in 1756 aldaar, is overleden op maandag 7 augustus 1826 in Stadskanaal (Onstwedde). Geert werd 70 jaar. Hij overleed  ten huize van Hendrik Ebels Dekker,verlaatmeester te Stadskanaal onder de gemeente Onstwedde. De aangifte van overlijden werd gedaan door zijn zoon Jan Geerts Prummel, timmerman, 40 jaar, en Jurrien Willems Springer,verlaatmeester, 42 jaar, 'goede vriend van de overledene' beide wonende in de gemeente Wildervank. De overlijdensakte werd opgemaakt door de gemeente Wildervank.
Bij overlijden laat hij na 'de helftscheid van een behuizing en tuin getekend No.148 staande en gelegen aan het Oosterdiep te Wildervank'.
In het huis bij dit verlaat stierf Geert J. Prummel
Aantekening in huwelijksakte van een zoon Jacob op 22 mei 1818: 'sedert jaren afwezig en onbekend of dezelve al dan niet in leven is'.
Tijdens zijn tweede huwelijk was hij ongeveer 19 jaar afwezig (van 1807-1826).
Volgens in die tijd diverse gepasseerde akten weten noch zijn vrouw, noch zijn kinderen waar hij vertoefde. Het zal dan ook een verrassing voor de familie zijn geweest dat hij hemelsbreed nauwelijks 15 kilometer van zijn woonplaats werd aangetroffen.

Op 18 en 19 augustus 2013 berichtte René Middel mij  tot mijn verrassing, dat zowel in de trouwakte
17 april 1823 in Wildervank van hun zoon Jan Arends, als van hun zoon Berend op 16 september 1825  beide ouders als verschijnende partijen hun huwelijkstoestemming geven!
Vader Geert ondertekent de trouwakten zelfs (zijn vrouw kan niet schrijven) met de onderstaande handtekening:

Geert Jans Prummel was dus zoek van 1807 tot 1822. In 1823 komt hij weer “boven water”.

 

Geert trouwt (kerk) op maandag 17 mei 1784 in Wildervank op 28-jarige leeftijd (1) met Etje Jurriens, dochter van Jurrien Janss en Cornellisje Onnes. Etje is afkomstig uit Zuidbroek, is overleden op zondag 31 mei 1789 in Wildervank.

Van Geert en Etje is een kind bekend:

1  Jan Geerts Prummel is geboren op maandag 17 januari 1785 in Wildervank, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1785, zie IV-E.

Geert trouwt (kerk) op zondag 31 mei 1789 in Wildervank op 33-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Lammigje Jacobs de Jonge ook genaamd Lammechien, dochter van Jacob Hindriks en Eefke Hindriks. Lammigje, wonende in Veendam, is afkomstig uit Wildervank, is gedoopt op zondag 19 februari 1764 in Veendam, is overleden op maandag 20 augustus 1827. Lammigje werd 63 jaar, 6 maanden en 1 dag.<8>

Van Geert en Lammigje zijn negen kinderen bekend:

2  Marijke Prummel is gedoopt op zondag 10 januari 1790 in Wildervank , is jong overleden.<9>

3  Jacob Geerts Prummel is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 in Wildervank, zie IV-F.

4  Klaas Geerts Prummel is geboren op zondag 27 januari 1793 in Wildervank, is gedoopt op zondag 10 februari 1793 aldaar in de hervormde kerk, zie IV-G.

5  Marijke Prummel is gedoopt op zondag 26 oktober 1794 in Wildervank , is jong overleden.<10>

6  Berend Geerts Prummel is geboren in Wildervank, is gedoopt op zondag 22 januari 1797, zie IV-H.

7  Hendrik Geerts Prummel is gedoopt op zondag 19 augustus 1798 in Wildervank, zie IV-I.

8  Jan Arends Prummel is gedoopt op zondag 24 november 1799 in Wildervank, zie IV-J.

9  Rolina Geerts Prummel is gedoopt op zondag 17 oktober 1802 in Wildervank, zie IV-K.

10  Marijke Geerds Prummel is geboren op woensdag 10 oktober 1804 in Wildervank, is gedoopt op zondag 4 november 1804 aldaar, zie IV-L.

Generatie IV

(van 1767 tot 1883)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 70 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1794 en 1841. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veendam (39x) en Wildervank (31x).

IV-A  Jan Klaassens Prummel, zoon van Klaas Jans Prummel (III-A) en Adriaantje Christiaans Kamminga, (huis-)timmerman, is geboren op woensdag 6 juli 1768 in Veendam, is gedoopt op zondag 18 september 1768 aldaar in de Ned.Herv.kerk, is overleden op dinsdag 26 december 1820 aldaar. Jan werd 52 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jan en Roelfjen hebben gewoond aan de Kerklaan 790 te Veendam. Daar is Jan ook overleden.

Jan trouwt (kerk) rond zondag 21 december 1800 in Veendam (=datum waarop het huwelijk werd aangekondigd en geregistreerd) op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Roelfjen Wijchers Kamminga, dochter van Wijcher Christiaans Kamminga en Aukje Tjarks Reinders. Roelfjen is gedoopt op zondag 1 maart 1778 in Veendam, is overleden op dinsdag 15 januari 1856 aldaar. Roelfjen werd 77 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Roelfjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Klaas Jans Prummel is geboren op vrijdag 15 mei 1801 in Veendam, is gedoopt op zondag 24 mei 1801 aldaar, zie V-A.

2  Wijcher Jans Prummel is geboren op zondag 27 november 1803 in Veendam, is gedoopt op zondag 11 december 1803 aldaar, zie V-B.

3  Christiaan Jans Prummel, timmerman, is geboren op dinsdag 6 januari 1807 in Veendam, is gedoopt op zondag 25 januari 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 27 juli 1867 aldaar. Christiaan werd 60 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Christiaan lootte voor de Nationale Militie en trok nr. 123.
In zijn signalement staat: lang 1 el, 17 palm, 2 dm - ogen blaauw - ronde kin - bruin haar

Christiaan trouwt op maandag 2 juli 1838 in Veendam op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltje Jurgens Kwakenburg, dochter van Jurgen Egberts Kwakenburg en Imke Roelfs Oostra. Aaltje is geboren op dinsdag 22 december 1812 in Veendam, is overleden op maandag 24 januari 1859 aldaar. Aaltje werd 46 jaar, 1 maand en 2 dagen.

4  Aukje Jans Prummel is geboren op vrijdag 27 oktober 1809 in Veendam, is overleden op vrijdag 18 oktober 1878 aldaar. Aukje werd 68 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Aukje trouwt op maandag 13 januari 1840 in Veendam (huwelijksgetuigen waren haar broer Christiaan Jans Prummel (zie IV-A.3), haar broer Klaas Jans Prummel (zie V-A) en haar broer Adriaan Jans Prummel (zie V-C)) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Stoffers Boiten, zoon van Stoffer Klaassens Boiten (schipper) en Swaantje Jans Wilkens. Klaas, zeeman, is geboren op woensdag 1 februari 1809 in Veendam, is overleden op maandag 25 februari 1867 aldaar. Klaas werd 58 jaar en 24 dagen.

5  Adriaan Jans Prummel is geboren op maandag 15 juni 1812 in Veendam, is gedoopt op zaterdag 4 juli 1812 aldaar, zie V-C.

6  Jan Jans Prummel, timmerman, is geboren op zaterdag 12 juli 1817 in Veendam aan de Kerklaan, is overleden op zondag 9 oktober 1892 aldaar. Jan werd 75 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 31 mei 1851 in Wildervank op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Annechien Pinksterbuur, dochter van Schelto Alberts Pinksterbuur en Sibrichina van Leeuwen. Annechien is geboren op maandag 23 augustus 1819 in Ten Boer, is overleden op dinsdag 17 maart 1874 in Veendam. Annechien werd 54 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

7  Tjeitske Jans Prummel is geboren op donderdag 23 maart 1820 in Veendam aan de Kerklaan 790, is overleden op maandag 28 februari 1859 aldaar. Tjeitske werd 38 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Tjeitske was niet getrouwd

IV-B  Christiaan Klaassens Prummel ook genaamd Kristiaan Klaassens Prummel, zoon van Klaas Jans Prummel (III-A) en Adriaantje Christiaans Kamminga, timmerman, is geboren op zondag 7 oktober 1770 in Veendam, is overleden op zaterdag 26 oktober 1844 in Wildervank in het huis nr.108 aan het Oosterdiep. Christiaan werd 74 jaar en 19 dagen.

Christiaan trouwt (kerk) op zondag 24 augustus 1794 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Hindriks de Wit, dochter van Hindriks Pieters en Jantje Jacobs Roossien. Anna is gedoopt op zondag 26 november 1769 in Veendam, is overleden op woensdag 2 maart 1842 in Wildervank. Anna werd 72 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Christiaan en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Adriaantje Christiaans Prummel is gedoopt op zondag 23 augustus 1795 in Veendam , is overleden in 1797 aldaar. Adriaantje werd 2 jaar.<11>

2  Hindrik Christiaans Prummel is gedoopt op zondag 29 januari 1797 in Veendam, is overleden in mei 1798 aldaar. Hindrik werd 1 jaar en 4 maanden.

3  Hendrik Christiaans Prummel is gedoopt op zondag 20 mei 1798 in Veendam, zie V-D.

4  Adriaantje Prummel is gedoopt op zondag 19 oktober 1800 in Veendam, is overleden op maandag 10 juni 1861 in Wildervank. Adriaantje werd 60 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Adriaantje trouwt op dinsdag 12 juni 1832 in Wildervank op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Jelto Lammerts Steenhuis, zoon van Lammert Lammerts Steenhuis en Jeltje Freerks Minkes. Jelto, bakkersknecht, is geboren op donderdag 5 november 1807 in Veendam, is gedoopt op zondag 29 november 1807 aldaar.

5  Klaas Christiaans Prummel is geboren op donderdag 21 oktober 1802 in Veendam, is gedoopt op zondag 31 oktober 1802 aldaar , zie V-E.<12>

6  Jantje Christiaans Prummel is geboren op zondag 5 augustus 1804 in Veendam, is gedoopt op zondag 2 september 1804 aldaar, is overleden op woensdag 9 september 1857 in Wildervank. Jantje werd 53 jaar, 1 maand en 4 dagen. Zij was ongehuwd.

7  Jan Christiaans Prummel is geboren op maandag 1 mei 1809 in Wildervank, is gedoopt op zondag 4 juni 1809 aldaar, zie V-F.

IV-C  Jan Prummel, zoon van Jan Jans Prummel (III-B) en Marta (Martje) Kornelis Olthof, huistimmerman, is geboren op maandag 12 oktober 1767 in Veendam, is gedoopt op zondag 1 november 1767 aldaar , is overleden op maandag 22 september 1834 aldaar. Jan werd 66 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<13>

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 9 januari 1794 in Veendam, trouwt (kerk) op zondag 2 februari 1794 aldaar op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Berentje Aalderts Pot ook genaamd Berentje Aaldriks Pot. Berentje is gedoopt op zondag 5 november 1769 in Veendam, is overleden op vrijdag 25 juli 1862 aldaar Oosterdiep. Berentje werd 92 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Berentje zijn vier kinderen bekend:

1  Martha Jans Prummel is geboren op zaterdag 9 augustus 1794 in Veendam, is overleden op zaterdag 22 maart 1873 aldaar. Martha werd 78 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Martha trouwt op maandag 23 februari 1824 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Judocus Jans Baalman, zoon van Jan Harms Baalman en Engeltje Jans Folgering. Judocus, ijzersmid, is geboren op vrijdag 24 juni 1791 in Veendam, is gedoopt op vrijdag 24 juni 1791 in Kleinemeer RK Parochie, is overleden op zaterdag 18 januari 1868 in Veendam. Judocus werd 76 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

2  Aaldrik Prummel is gedoopt op zondag 13 november 1796 in Veendam.

3  Afijn Jans Prummel ook genaamd Aafjen, dienstmeid, is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 23 juni 1799 aldaar, is overleden op vrijdag 16 april 1886 aldaar. Afijn werd 86 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Afijn trouwt op woensdag 11 februari 1824 in Veendam (huwelijksgetuige was haar zwager Judocus Jans Baalman (zie IV-C.1)) op 24-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Onne Edes Prins, zoon van Edes Egberts Prins en Gijltje Onnes. Onne, schipper, is gedoopt op zondag 8 maart 1789 in Veendam, is overleden op zondag 26 augustus 1827 aldaar. Onne werd 38 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Afijn trouwt op donderdag 24 maart 1831 in Veendam op 31-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Jan Jakobs Nanninga, zoon van Jakob Cornelis Nanninga en Grietje Jacobs Mooij. Jan, schoenmaker, is geboren op woensdag 19 februari 1806 in Oude Pekela, is overleden op zaterdag 6 april 1889 in Veendam. Jan werd 83 jaar, 1 maand en 18 dagen.

4  Jan Arents Prummel is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 aldaar, zie V-G.

IV-D  Jakob Jans Prummel, zoon van Jan Jans Prummel (III-B) en Marta (Martje) Kornelis Olthof, huistimmerman, is gedoopt op zondag 5 november 1775 in Veendam, is overleden op zaterdag 10 maart 1866 aldaar. Jakob werd 90 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jakob trouwt (kerk) op zondag 22 december 1805 in Veendam op 30-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Fennigjen (Fennechien) Niklaas Blokbergen, dochter van Nicolaus Jans Blokbergen en Ettje Jans Wolters. Fennigjen is geboren op zondag 7 december 1777 in Zuidbroek, is gedoopt op zondag 21 december 1777 aldaar, is overleden op donderdag 15 december 1808 in Veendam (jaar van overlijden is niet zeker). Fennigjen werd 31 jaar en 8 dagen.

Van Jakob en Fennigjen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren op vrijdag 9 mei 1806 in Veendam, is gedoopt op zondag 22 juni 1806 aldaar.

2  Ettje Prummel is geboren op donderdag 25 augustus 1808 in Veendam, is gedoopt op maandag 19 september 1808 aldaar.

Jakob trouwt (kerk) op zondag 19 november 1809 in Veendam op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Trijntje Daniels Drenth, dochter van Daniel Hendriks Drenth en Aaltje Harms Boer. Trijntje is gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Veendam, is overleden op dinsdag 10 maart 1874 aldaar. Trijntje werd 86 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Jakob en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

3  Martha Prummel is geboren op donderdag 27 september 1810 in Veendam, is overleden op maandag 5 december 1892 aldaar, is begraven op vrijdag 9 december 1892 aldaar Centrum. Martha werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Martha trouwt op zondag 2 mei 1841 op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilt Hilrichs Hidden, zoon van Hillert Hidden en Antje Meuken Wolts. Wilt, kuiper, is geboren op vrijdag 10 mei 1816 in Norden Oost Vriesland (Dk.), is overleden op woensdag 3 augustus 1892 in Veendam, is begraven op zaterdag 6 augustus 1892 aldaar Centrum. Wilt werd 76 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Aaltje Prummel, dienstmeid, is geboren op dinsdag 21 januari 1812 in Veendam, is gedoopt op zondag 9 februari 1812 aldaar.

Aaltje trouwt op zondag 11 juni 1843 in Groningen op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Smit, zoon van Abraham Jans Smit en Jantje Jans Pranger. Jan, schipper, is geboren op vrijdag 26 november 1813 in Harlingen.

5  Cornelis Prummel is geboren op vrijdag 15 oktober 1813 in Veendam, zie V-H.

6  Jan Prummel is geboren op dinsdag 11 juli 1815 in Veendam, is overleden op zondag 20 februari 1848 aldaar. Jan werd 32 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

7  Daniël Prummel is geboren op maandag 13 januari 1817 in Veendam, zie V-I.

8  Jakob Prummel is geboren op zondag 11 oktober 1818 in Veendam, zie V-J.

9  doodgeboren kind Prummel is doodgeboren op vrijdag 8 september 1820 in Veendam Oosterdiep no.448.

10  Marieke Prummel is geboren op woensdag 5 september 1821 in Veendam Oosterdiep nr.477, is overleden op vrijdag 14 augustus 1896 aldaar, is begraven op zondag 16 augustus 1896 aldaar. Marieke werd 74 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Marieke trouwt op zondag 2 mei 1847 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Petrus Hendrik Wagenaar, zoon van Hendrik Wagenaar en Johanna Groenenberg. Petrus, schoenmaker, is geboren op woensdag 19 mei 1819 in Veendam, is overleden op dinsdag 24 maart 1896 aldaar, is begraven op zaterdag 28 maart 1896 aldaar Algem.begraafplaats. Petrus werd 76 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

11  Jan Jakobs Prummel, timmerman, is geboren op dinsdag 1 oktober 1822 in Veendam, is overleden op zaterdag 15 december 1906 aldaar, is begraven op woensdag 19 december 1906 aldaar. Jan werd 84 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 mei 1850 in Veendam op 27-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Klaaske Cornelis Schrader, dochter van Cornelis Harms Schrader (schipper) en Anna Pieters Dik. Klaaske, wonende in Veendam, is geboren op zondag 2 mei 1819 aldaar aan het Westerdiep no.825 (de vroedmeester doet de aangifte bij afwezig van vader/schipper ); zij is overleden voor 1857. Klaaske werd hoogstens 37 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op woensdag 13 mei 1857 in Veendam op 34-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Anna Schreuder, dochter van Harm Cornelis Schreuder (zeeman) en Jantje Roelfs Goukes Oostra. Anna is geboren op woensdag 3 oktober 1838 in Veendam aan het Oosterdiep(de vroedmeester deed bij afwezigheid van de vader/zeeman, de aangifte), is overleden op vrijdag 3 november 1871 aldaar, is begraven op vrijdag 29 juni 1866 aldaar. Anna werd 33 jaar en 1 maand. Jan trouwt op woensdag 13 augustus 1873 in Veendam op 50-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Grietje Egges Krak, dochter van Jan Martinus Krak en Catharina Johannes Angelbeek. Grietje, dienstmeid, is geboren op maandag 27 april 1835 in Uithuizen, is overleden op maandag 17 april 1916 in Veendam, is begraven aldaar. Grietje werd 80 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

12  Grietje Prummel is geboren op maandag 15 november 1824 in Veendam, is overleden op zaterdag 6 oktober 1827 aldaar Oosterdiep nr. 448. Grietje werd 2 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

IV-E  Jan Geerts Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Etje Jurriens, huistimmerman, wonende in Wildervank, is geboren op maandag 17 januari 1785 aldaar, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1785, is overleden op zondag 18 februari 1849 aldaar in no. 19. Jan werd 64 jaar, 1 maand en 1 dag.

Er is een bijbeltje (gedateerd 12-05-1785 en in bezit was (niet meer)van Coenraad Prummel te Leusden) waarin het volgende staat vermeld over Jan Geerts:
Jan Geerts en Weija zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd.
De bruidegom brengt fl 700,-- mede, "welke met de verder aan te erven goederen zullen blijven ongemeen, erven en versterven, aan die kant en zijde vanwaar dezelven zijn vandaan gekomen".
De akte is getekend door Jan Geerts en dit kruis (+) is in tegenwoordigheid van de hieronder vertekende getuigen door Weija Jans getrokken.

Jan trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1810 in Wildervank De aankondiging van het huwelijk vond plaats op 18 mei 1810 te Wildervank. op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Weija Jans Hut, dochter van Jan Jans Hut en Lammegien Douwes. Weija is geboren op maandag 16 februari 1789 in Veendam, is overleden op maandag 19 juli 1869 in Wildervank A, No. 19 (volgens akte toen 83 jaar oud). Weija werd 80 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<14>

Van Jan en Weija zijn acht kinderen bekend:

1  Eltje Jans Prummel, dienstmeid, is geboren op zaterdag 9 maart 1811 in Wildervank, is overleden op donderdag 29 december 1864 aldaar. Eltje werd 53 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Eltje trouwt op maandag 30 augustus 1830 in Wildervank op 19-jarige leeftijd met de 34-jarige Jakob Berends Nieken, zoon van Berend Jakobs Nieken (arbeider) en Harmke Geerts. Jakob, boerenknecht, is gedoopt op zondag 21 augustus 1796 in Wildervank, is overleden op woensdag 2 december 1874 aldaar. Jakob werd 78 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

2  Jan Jans Prummel is geboren op donderdag 24 november 1814 in Wildervank aan het Oosterdiep, zie V-K.

3  Lammechien Jans Prummel is geboren op maandag 21 april 1817 in Wildervank, is overleden op zondag 15 oktober 1871 in Veendam. Lammechien werd 54 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Lammechien trouwt op maandag 25 februari 1839 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Frederik Johannes Scheekermans, zoon van Jacoba Scheekermans. Frederik, boerenknegt, wonende in Wildervank, is geboren in 1814 in Groningen, is overleden op donderdag 16 juli 1874 in Veendam. Frederik werd 60 jaar.

4  Geert Jans Prummel is geboren op donderdag 8 juli 1819 in Wildervank, zie V-L.

5  Hindrik Jans Prummel is geboren op dinsdag 27 november 1821 in Wildervank aan het Oosterdiep, huis no.19, zie V-M.

6  Jacob Jans Prummel is geboren op vrijdag 5 september 1823 in Wildervank in het huis getekend no. 19 aan het Oosterdiep, zie V-N.

7  Luitje Jans Prummel is geboren op zondag 13 november 1825 in Wildervank in het huis no. 19 aan het Oosterdiep, zie V-O.

8  Klaas Jans Prummel is geboren op maandag 26 mei 1828 in Wildervank in het huis no. 19 aan het Oosterdiep; de vroedvrouw deed de aangifte, zie V-P.

IV-F  Jacob Geerts Prummel ook genaamd Jakob, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, timmerman, wonende in Wildervank, is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 aldaar, is overleden op dinsdag 27 december 1864 aldaar. Jacob werd 73 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 22 mei 1818 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmke Harms Gringhuis, dochter van Harm Hindriks Gringhuis (schippersknecht) en Annechien Geerts Middel. Harmke, dienstmeid, is geboren op zondag 14 november 1790 in Wildervank, is overleden in 1877 aldaar Oosterdiep. Harmke werd 87 jaar.

Van Jacob en Harmke zijn zes kinderen bekend:

1  Geert Jacobs Prummel is geboren op woensdag 10 mei 1820 in Wildervank Oosterdiep no.21, zie V-Q.

2  Harm Jacobs Prummel is geboren op dinsdag 26 februari 1822 in Wildervank in het huis getekend no.21 aan het Oosterdiep, zie V-R.

3  Lammigje Prummel is geboren op zaterdag 6 maart 1824 in Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op zondag 18 februari 1827 aldaar Oosterdiep no.21. Lammigje werd 2 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

4  Annigje Prummel ook genaamd Annechien is geboren op maandag 1 januari 1827 in Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op zondag 14 december 1834 aldaar. Annigje werd 7 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

5  Lammigje Prummel is geboren op maandag 15 juni 1829 in Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op donderdag 13 oktober 1910 aldaar. Lammigje werd 81 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Lammigje trouwt op donderdag 16 december 1852 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hindrik Nieboer, zoon van Jan Harms Nieboer (landbouwer) en Hillegien Rentes Zoutman. Hindrik, zeeman, is geboren op zondag 19 april 1829 in Veendam, is overleden op zondag 30 november 1919 in Wildervank. Hindrik werd 90 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

6  Rolina Prummel is geboren op zondag 30 oktober 1831 in Wildervank Oosterdiep no.21, zie V-S.

IV-G  Klaas Geerts Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, oliemuldersknecht en timmerman, is geboren op zondag 27 januari 1793 in Wildervank, is gedoopt op zondag 10 februari 1793 aldaar in de hervormde kerk, is overleden op donderdag 13 februari 1879 aldaar. Klaas werd 86 jaar en 17 dagen.

Klaas heeft in 1815 voor de Nationale Militie geloot en trok nr. 79.
Hij was op zijn huwelijksdatum in 1815 nog niet opgeroepen.
Zijn signalement luidt: Lengte 1 el, 5 palm en 4½ duim - Aangezicht ovaal - Voorhoofd rond - Haarkleur bruin

Klaas trouwt op maandag 21 mei 1821 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Aaltje Everts Mulder, dochter van Evert Everts Mulder en Aaltje Pieters. Aaltje, dienstmeid, is geboren op zondag 27 april 1788 in Veendam Aaltje is gedoopt in de Protestant Gereformeerde Gemeente te Wildervank., is overleden op zaterdag 22 december 1855 in Stadskanaal. Aaltje werd 67 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

In de huwelijksakte staat o.a. vermeld: " ...... hiertoe expresselijk geroepen getuigen, verklaarden dat Geert Jans Prummel in den jare 1807 is vertrokken, zonder dat tot dusverre zijn oponthoud bekend is, dat gezeide is vader van Klaas Geerts Prummel.

Van Klaas en Aaltje zijn vijf kinderen bekend: (De kinderen zijn allen geboren in huis nummer 57 'bij de oliemolen'', waar het gezin kennelijk woonde)

1  Geert Klasens Prummel is geboren op zaterdag 22 september 1821 in Wildervank, zie V-T.

2  Aaltje Klaassens Prummel is geboren op zondag 7 september 1823 in Wildervank, is overleden op zondag 5 juli 1885 aldaar. Aaltje werd 61 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Aaltje trouwt op maandag 1 augustus 1853 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Roelofs Ocken, zoon van Roelof Faijken Ocken en Helmina Helmers. Albert, verwer en schilder, is geboren op zondag 27 september 1829 in Borkum (Dld.), is overleden op zondag 17 oktober 1915 in Wildervank. Albert werd 86 jaar en 20 dagen.

3  Evert Prummel is geboren op zondag 9 april 1826 in Wildervank, is overleden op woensdag 28 februari 1844. Evert werd 17 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

4  Jacob Prummel is geboren op zondag 21 december 1828 in Wildervank, is overleden op zondag 22 mei 1831 aldaar. Jacob werd 2 jaar, 5 maanden en 1 dag.

5  Jakob Prummel is geboren op vrijdag 28 oktober 1831 in Wildervank, zie V-U.

IV-H  Berend Geerts Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, zeeman, wonende in Wildervank, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 22 januari 1797, is overleden in 1850. Berend werd 53 jaar.

Op 25 juli 1827 verklaart de burgemeester van Wildervank dat Berend 'zich thans in zijn beroep als zeeman afwezig bevindt'. En dat zal ook bij de geboorte van de kinderen gebeuren.

Berend trouwt op vrijdag 16 september 1825 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Jantje Freerks Eringa, dochter van Freerk Pieters Eringa (smid) en Hilligien Jans. Jantje, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 11 september 1794 in Muntendam.

Van Berend en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  dochter Prummel is doodgeboren op donderdag 18 augustus 1825 in Veendam.

2  Hillechien Prummel ook genaamd Hillechien Eringa is geboren op donderdag 18 augustus 1825 in Veendam (gewettigd bij huwelijk ouders), is overleden op zondag 3 maart 1872 aldaar (ongehuwd). Hillechien werd 46 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

3  Lammechien Prummel is geboren op zaterdag 5 juli 1828 in Veendam (tweeling), is overleden op dinsdag 17 september 1889 aldaar. Lammechien werd 61 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Lammechien trouwt op zaterdag 19 november 1859 in Veendam op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Markus Pieters Bijmholt, zoon van Pieter Hindriks Bijmholt en Mettje Remmelts Bossema. Markus, arbeider, is geboren op dinsdag 1 november 1825 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 mei 1884 aldaar. Markus werd 59 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

4  Hinderkien Prummel is geboren op zaterdag 5 juli 1828 in Veendam (tweeling), is overleden op vrijdag 17 mei 1901 in Rotterdam. Hinderkien werd 72 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Wegens absentie van de vader deed de 29-jarige doctor in de vroedkunde Gerhardus Tammerus van Slooten te Veendam de geboorteaangifte van de tweeling. Hinderkien trouwt op zaterdag 10 mei 1862 in Slochteren op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Johan Kristoffel Rinke, zoon van Johan Frederik Rinke en Matje Harms Entjes. Johan, commies rijksbelastingen, is geboren op maandag 11 februari 1828 in Westerbork, is overleden op donderdag 11 maart 1920 in Arnhem. Johan werd 92 jaar en 1 maand. Johan was later gehuwd (2) met Caroline Maria Genengels.

5  Maria Prummel is geboren op zondag 15 september 1833 in Veendam, is overleden op maandag 22 september 1834 aldaar. Maria werd 1 jaar en 7 dagen.

IV-I  Hendrik Geerts Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, timmerman, wonende in Wildervank, is gedoopt op zondag 19 augustus 1798 aldaar, is overleden op zondag 20 mei 1883 aldaar. Hendrik werd 84 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Hendrik trouwt op maandag 13 juni 1831 in Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Louwina Lammerts Bakker, dochter van Lammert Wolters Bakker (trekschipper) en Jaapkien Bartels. Louwina, wonende in Wildervank, is geboren op zaterdag 1 maart 1806 aldaar, is overleden op zaterdag 26 mei 1866 aldaar. Louwina werd 60 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Hendrik en Louwina zijn zes kinderen bekend:

1  Lammert Prummel is geboren op woensdag 4 april 1832 in Wildervank, is overleden op zaterdag 31 december 1887 aldaar. Lammert werd 55 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

2  Lammechien Prummel is geboren op maandag 25 november 1833 in Wildervank, is overleden op zondag 29 juni 1834 aldaar. Lammechien werd 7 maanden en 4 dagen.

3  Ida Prummel is geboren op maandag 25 november 1833 in Wildervank, is overleden op zondag 6 juli 1834 aldaar. Ida werd 7 maanden en 11 dagen.

4  Lammigje Prummel is geboren op vrijdag 18 september 1835 in Wildervank, is overleden op woensdag 4 april 1917 in Veendam (ongehuwd). Lammigje werd 81 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

5  Geert Prummel is geboren op zondag 1 oktober 1837 in Wildervank, zie V-V.

6  Wolter Prummel is geboren op maandag 16 augustus 1841 in Wildervank, is overleden op donderdag 11 januari 1844 aldaar. Wolter werd 2 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

IV-J  Jan Arends Prummel ook genaamd Jan Arents, zoon van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, timmerman, wonende in Wildervank, is gedoopt op zondag 24 november 1799 aldaar, is overleden op dinsdag 1 februari 1853 in Winschoten (als gedetineerde). Jan werd 53 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op donderdag 17 april 1823 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 15-jarige Trijntje (Trientje) Willems Gersonius, dochter van Willem Jan Gersonius en Margaretha Nernardus Blink. Trijntje is geboren in Groningen, is gedoopt op vrijdag 24 juli 1807 aldaar, is overleden op zondag 2 juni 1850 in Veendam (als 'gealimenteerde' in het werkhuis aan de Kerklaan). Trijntje werd 42 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Antoon Adriaan(Antony) Prummel is geboren op zaterdag 31 mei 1823 in Wildervank aan het Oosterdiep no.47, overleden op ztaerdag 26 juni 1824 aldaar, 1 jaar en 26 dagen oud.

2  Magareta Prummel is geboren op maandag 1 november 1824 in Wildervank, is overleden op zaterdag 21 oktober 1826 aldaar. Magareta werd 1 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

3  Lammigje Prummel ook genaamd Lammechien is geboren op zondag 2 juli 1826 in Wildervank in het huis getekend no. 1 bij het eerste verlaat, is overleden op zondag 29 augustus 1915 in Veendam aan het Oosterdiep. Lammigje werd 89 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Lammigje trouwt op woensdag 8 januari 1868 in Veendam op 41-jarige leeftijd met de 56-jarige Poppe Bakker, zoon van Pieter Poppes en Geertje Jans Jager. Poppe, bakker, wonende in Veendam, is geboren in 1812 aldaar, is overleden op vrijdag 21 oktober 1892 aldaar Achterstad (dit betrof een typische achteraf gelegen volksbuurt. De Achterstad werd opgeruimd met de bouw van de Stationsbuurt). Poppe werd 80 jaar.

4  Antoon Adriaan Prummel is geboren op woensdag 3 december 1828 in Wildervank.

5  Willem Jan Gersonius Prummel is geboren op zondag 10 april 1831 in Wildervank, is overleden op vrijdag 27 juli 1832 in Veendam. Willem werd 1 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

6  Willem Jan Gersonius Prummel is geboren op zaterdag 20 juli 1833 in Veendam, is overleden op zaterdag 4 november 1848 aldaar. Willem werd 15 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

7  Gerharda Maria Prummel is geboren op vrijdag 4 december 1835 in Veendam, is overleden op donderdag 16 april 1840 aldaar. Gerharda werd 4 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

8  Geuchien Prummel is geboren op zaterdag 16 mei 1840 in Veendam, is overleden op donderdag 14 juli 1842 aldaar. Geuchien werd 2 jaar, 1 maand en 28 dagen.

IV-K  Rolina Geerts Prummel ook genaamd Roelina Prummel, dochter van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, is gedoopt op zondag 17 oktober 1802 in Wildervank, is overleden op vrijdag 19 september 1879 in Veendam. Rolina werd 76 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Rolina trouwt op zondag 6 november 1831 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Willems Smit ook genaamd Jan Willems Smid, zoon van Willem Paulus en Antje Jans. Jan, uurwerkmaker, is geboren op dinsdag 29 december 1801 in Veendam, is gedoopt op zondag 24 januari 1802 aldaar, is overleden op vrijdag 19 november 1869 aldaar. Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Jan gebruikte de achternaam Smid (met een 'd' ipv 't')

Kinderen van Rolina en Jan:
1
Antje Smid is geboren op donderdag 2 augustus 1832 in Veendam, zie V-W.
2 Lammechiena Smid, geboren op zondag 24-11-1833 in Veendam.
3 Willemina Smid, geboren op vrijdag 06-03-1835 in Veendam.
4 Willem Smid, geboren op woensdag 08-06-1836 in Veendam.
5 Maria Smid, geboren op dinsdag 16-05-1837 in Veendam.
6 Roelinena Smid, geboren op dinsdag 02-04-1839 in Veendam.
7 Willem Smid, geboren op vrijdag 12-03-1841 in Veendam.
8 Lammechiena Smid, geboren op zondag 10-07-1842 in Veendam.
9 Lammechina Smid, geboren op zaterdag 07-11-1846 in Veendam.

IV-L  Marijke Geerds Prummel ook genaamd Marijke Geerts Prummel, dochter van Geert Jans Prummel (III-C) en Lammigje Jacobs de Jonge, is geboren op woensdag 10 oktober 1804 in Wildervank, is gedoopt op zondag 4 november 1804 aldaar, is overleden op woensdag 18 juli 1877 in Veendam. Marijke werd 72 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marijke trouwt op woensdag 10 juni 1829 in Veendam (huwelijksgetuige was haar broer Hendrik Geerts Prummel (zie IV-I)) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hindrik Roelfs Giezen Brouwer. Hindrik, klerk en blokmaker, is geboren in 1802, is gedoopt op zondag 22 augustus 1802 in Veendam, is overleden op zondag 10 november 1833 aldaar. Hindrik werd 31 jaar.

Van Hindrik en Marijke zijn vier kinderen bekend:

1  Roelof Brouwer is geboren op zondag 4 april 1830 in Veendam.

2  Geert Brouwer is geboren op woensdag 18 mei 1831 in Veendam, is overleden op zondag 15 januari 1832 aldaar. Geert werd 7 maanden en 28 dagen.

3  Lammechiena Brouwer is geboren op maandag 2 juli 1832 in Veendam.

4  Hindrik Brouwer is geboren op dinsdag 7 januari 1834 in Veendam.

Marijke trouwt op maandag 20 september 1847 in Veendam op 42-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Jacob Roelfs de Jonge, zoon van Roelf Roelfs de Jonge (timmerman) en Klaassien Jacobs. Jacob, timmerman, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 17 april 1807 in Wildervank, is overleden op zaterdag 29 oktober 1859 in Veendam Westerdiep. Jacob werd 52 jaar, 6 maanden en 12 dagen. Jacob was eerder gehuwd (1) met Rindeltje Jans Meijer.<15,16>

Generatie V

(van 1794 tot 1927)

In deze generatie zijn 23 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 114 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1825 en 1883. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veendam (64x), Wildervank (30x), Stadskanaal (13x), Leeuwarden en Hoogezand.

V-A  Klaas Jans Prummel, zoon van Jan Klaassens Prummel (IV-A) en Roelfjen Wijchers Kamminga, huistimmerman, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 15 mei 1801 aldaar, is gedoopt op zondag 24 mei 1801 aldaar, is overleden op zaterdag 3 september 1853. Klaas werd 52 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Klaas trouwt op maandag 2 juni 1828 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Aafke Jans Buiter, dochter van Jan Harms Buiter (tapper te Veendam) en Jantje Zuidhof. Aafke is gedoopt op zondag 7 januari 1798 in Veendam, is overleden op zaterdag 2 mei 1840 aldaar. Aafke werd 42 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Klaas en Aafke zijn vijf kinderen bekend:

1  Roelfjen Prummel, dienstbode, is geboren op vrijdag 13 maart 1829 in Veendam Ommelanderwijk nr.228, is overleden op zaterdag 14 augustus 1915 in Wieringerwaard, is begraven aldaar. Roelfjen werd 86 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Roelfjen trouwt op donderdag 30 april 1874 in Anna Paulowna op 45-jarige leeftijd met de 41-jarige Maarten Broers, zoon van Kornelis Broers en Eeltje Koomen. Maarten, werkman, is geboren in 1833 in Barsingerhorn.

Maarten was eerder gehuwd (1) met Neeltje Bakker.<17,18> Maarten was eerder gehuwd (2) met Aagtje Paarlberg.<19,20>

2  Jan Prummel, zeeman, is geboren op zondag 19 februari 1832 in Veendam Oosterdiep nr. 264, is overleden in 1866 verdronken op zee. Jan werd 34 jaar.

3  Jannes Klaassens Prummel is geboren op zaterdag 8 augustus 1835 in Veendam, zie VI-A.

4  doodgeboren zoon Prummel is doodgeboren op donderdag 25 januari 1838 in Veendam.

5  Hindrikjen Prummel is geboren op vrijdag 6 september 1839 in Veendam, is overleden op woensdag 22 april 1840 aldaar. Hindrikjen werd 7 maanden en 16 dagen.

V-B  Wijcher Jans Prummel ook genaamd Wicher, zoon van Jan Klaassens Prummel (IV-A) en Roelfjen Wijchers Kamminga, timmerman, wonende in Wildervank en in Leeuwarden, is geboren op zondag 27 november 1803 in Veendam, is gedoopt op zondag 11 december 1803 aldaar, is overleden op donderdag 5 mei 1870 aldaar. Wijcher werd 66 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Wijcher trouwt op zondag 17 mei 1840 in Leeuwarden op 36-jarige leeftijd met de 30-jarige Hillechien Jans Zoutman ook genaamd Hilligjen, dochter van Jan Everts Zoutman en Hilligjen Hindriks Oostinjer. Hillechien is geboren op vrijdag 18 augustus 1809 in Veendam, is overleden op donderdag 18 februari 1869 aldaar. Hillechien werd 59 jaar en 6 maanden.

Van Wijcher en Hillechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Prummel is overleden in 1863 Jan is 'op zee gebleven', is als overleden aangegeven op dinsdag 14 juli 1863.

2  Jan Prummel is geboren op zondag 27 juni 1841 in Leeuwarden.

3  Hinderkien Prummel is geboren op woensdag 17 april 1844 in Stadskanaal, is overleden op donderdag 1 februari 1900 in Groningen. Hinderkien werd 55 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Hinderkien trouwt op donderdag 29 januari 1874 in Groningen op 29-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Harmannus Halfmouw, zoon van Jakob Halfmouw (schippersknecht) en Roelofje Peters Lok. Harmannus, schippersknecht, is geboren op zondag 29 oktober 1837 in Wanneperveen, is overleden op maandag 25 april 1887 in Groningen. Harmannus werd 49 jaar, 5 maanden en 27 dagen. Hinderkien trouwt op zondag 23 december 1888 in Groningen op 44-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Derk Meter, zoon van Klaas Hiebels Meter (schipper) en Stijntje Derks Dijk. Derk, schippersknecht, is geboren op maandag 2 mei 1831 in Usquert.

4  Roelfien Prummel is geboren op woensdag 19 juli 1848 in Wildervank, zie VI-B.

5  Jacoba Prummel is geboren in 1849.

V-C  Adriaan Jans Prummel ook genaamd Adriani, zoon van Jan Klaassens Prummel (IV-A) en Roelfjen Wijchers Kamminga, timmerman, kastelein en zakkenverhuurder, is geboren op maandag 15 juni 1812 in Veendam, is gedoopt op zaterdag 4 juli 1812 aldaar, is overleden op woensdag 9 mei 1877 in Groningen. Adriaan werd 64 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Adriaan trouwt op maandag 18 juni 1849 in Veendam op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Hiltje van Bilsum Voormeulen, dochter van Jan Gerrits Voormeulen en Aaltje Snitzelaar. Hiltje is geboren op zondag 11 maart 1821 in Veendam aan het Oosterdiep, is overleden op dinsdag 12 februari 1867 in Groningen. Hiltje werd 45 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Op 30-04-1866 vetrok het gezin naar Groningen.
Ze gingen daar wonen in het veerhuis aan de Boterdiep (hoek Wipstraat), waar Adriaan met het overladen van schepen o.a. zijn brood verdiende.
 

Van Adriaan en Hiltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Roelfjen Prummel is geboren op zondag 16 juni 1850 in Veendam, is overleden op donderdag 10 februari 1859 aldaar Oosterdiep. Roelfjen werd 8 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

2  Jan Prummel is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 in Veendam, zie VI-C.

3  Aaltje Prummel is geboren op donderdag 23 maart 1854 in Veendam, is overleden op donderdag 17 december 1891 in Groningen. Aaltje werd 37 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 29 april 1880 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Bakker, zoon van Pieter Bakker en Cornelia Walregt. Jan, schipper, is geboren op vrijdag 4 maart 1853 in Groningen, is overleden op zondag 6 januari 1901 in Antwerpen. Jan werd 47 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

4  Aukje Prummel is geboren op woensdag 24 december 1856 in Veendam, is overleden op maandag 2 april 1945 in Groningen. Aukje werd 88 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Aukje trouwt op donderdag 15 april 1880 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Baas, zoon van Ooke Jans Baas en Zwaantje Jans Lever. Jan is geboren op zondag 12 december 1847 in Franeker, is overleden op zondag 9 juni 1929 in Groningen. Jan werd 81 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

5  Johannes Prummel is geboren op woensdag 17 augustus 1859 in Veendam, zie VI-D.

6  Roelfien Prummel is geboren op zaterdag 3 mei 1862 in Veendam, is overleden op zaterdag 22 januari 1949 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Roelfien werd 86 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Roelfien trouwt op donderdag 29 maart 1883 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Albert Kwint, zoon van Hendrik Kwint en Anna Rasker. Albert, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 3 december 1858 aldaar, is overleden op vrijdag 24 februari 1922 aldaar, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Albert werd 63 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Albert was de oprichter van het bedrijf "A KWINT BV", dat in Groningen zetelt aan de Scandinaviaweg nr. 7 te Groningen.

7  Jantje Prummel is geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Veendam, is overleden op maandag 25 juni 1866 in Groningen. Jantje werd 1 jaar en 4 maanden.

V-D  Hendrik Christiaans Prummel, zoon van Christiaan Klaassens Prummel (IV-B) en Anna Hindriks de Wit, timmerman, is gedoopt op zondag 20 mei 1798 in Veendam, is overleden op zaterdag 29 september 1849 in Wildervank. Hendrik werd 51 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Notitie bij Hendrik: Hendrik heeft in 1817 geloot voor de dienst en trok nr. 34.
Signalement: Lengte 1 el, 8 pm, 2 dm, 4 streep - Voorhoofd rond - Ogen blaauw - Mond klein - Kin rond - Haren bruin.
Hendrik trouwt op maandag 17 mei 1824 in Wildervank op 25-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Harmke Christiaans Eerkes, dochter van Christiaan Eerkes en Berendje Wijchers. Harmke is gedoopt op zondag 11 september 1791 in Wildervank, is overleden op woensdag 4 juli 1838 aldaar Oosterdiep no.183. Harmke werd 46 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Hendrik en Harmke zijn drie kinderen bekend:

1  Christiaan Hendriks Prummel is geboren op donderdag 17 maart 1825 in Wildervank, zie VI-E.

2  Eerke Hendriks Prummel is geboren op dinsdag 1 januari 1828 in Wildervank, is overleden op maandag 21 september 1829 aldaar. Eerke werd 1 jaar, 8 maanden en 20 dagen. Eerke is verdronken in het Oosterdiep bij het huis nr. 183.

3  Eerke Hendriks Prummel is geboren op zondag 17 oktober 1830 in Wildervank, zie VI-F.

Hendrik trouwt op maandag 9 januari 1843 in Wildervank op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Hillechien Roelfs Kuiper, dochter van Roelf Drewes Kuiper en Mettje Pieters Bos. Hillechien is geboren rond 1809.

Van Hendrik en Hillechien zijn vier kinderen bekend:

4  Roelf Hendriks Prummel is geboren op zaterdag 5 november 1842 in Veendam (erkend bij huwelijk ouders), zie VI-G.

5  Christiaan Prummel is doodgeboren op woensdag 7 februari 1844 in Veendam, is overleden op donderdag 8 februari 1844 in Wildervank.

6  Anna Hendriks Prummel is geboren op vrijdag 18 juli 1845 in Wildervank, is overleden op dinsdag 17 maart 1846 aldaar. Anna werd 7 maanden en 27 dagen.

7  Anna Hendriks Prummel is geboren op zaterdag 19 september 1846 in Hoogezand, is overleden op zondag 20 augustus 1911 in Stadskanaal. Anna werd 64 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Anna trouwt op zaterdag 27 april 1878 in Wildervank op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Kliphuis, zoon van Lammert Pieters Kliphuis en Aaltje Klaas Jans de Vrieze. Klaas, vervener, huisverver, bakker en arbeider, is geboren op woensdag 17 november 1847 in Kielwindeweer, is gedoopt op donderdag 18 november 1847, is overleden op zaterdag 24 oktober 1925 in Nieuw-Buinen. Klaas werd 77 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

 Zie voor nageslacht van dit echtpaar: http://www.noordelingen.nl/KlaasKliphuis1847_1925.HTM

V-E  Klaas Christiaans Prummel, zoon van Christiaan Klaassens Prummel (IV-B) en Anna Hindriks de Wit, timmerman, is geboren op donderdag 21 oktober 1802 in Veendam, is gedoopt op zondag 31 oktober 1802 aldaar , is overleden op vrijdag 16 mei 1845 in Wildervank. Klaas werd 42 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<21>

Klaas lootte in 1821 voor de Nationale Militie en trok nr. 36.
Het signalement luidde: Lengte 1 el, 7 pm, 4 dm - Gezicht rond - Ogen blauw - Kin rond - Haar donker bruin.

Klaas trouwt op maandag 13 december 1830 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Hinderkien (Hindrikje) Berends Forsten, dochter van Berend Everts Forsten en Alintje Hinder (Almtje) Roelfs (dienstmeid). Hinderkien is geboren op zondag 17 oktober 1802 in Veendam, is gedoopt op zondag 17 oktober 1802 aldaar.

Van Klaas en Hinderkien zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Prummel, werkvrouw, is geboren op donderdag 29 september 1831 in Wildervank aan het Oosterdiep nr. 131, is overleden op maandag 17 november 1913 in Beneden Veensloot. Anna werd 82 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 23 juni 1860 in Meeden op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Hilko Kruizinga, zoon van Barteld Eenjes Kruizinga en Antje Hinderks Schipper. Hilko, boerenknecht, is geboren op woensdag 2 september 1835 in Meeden, is overleden op vrijdag 19 oktober 1906 aldaar. Hilko werd 71 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Berend Prummel is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Wildervank, is overleden op zaterdag 16 september 1865 in Delft (ongehuwd). Berend werd 24 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  doodgeboren zoon Prummel is doodgeboren op maandag 8 mei 1843 in Wildervank.

V-F  Jan Christiaans Prummel, zoon van Christiaan Klaassens Prummel (IV-B) en Anna Hindriks de Wit, timmerman en werkhuisvader, wonende in Wildervank, is geboren op maandag 1 mei 1809 aldaar, is gedoopt op zondag 4 juni 1809 aldaar, is overleden op woensdag 16 juni 1869 aldaar. Jan werd 60 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jan lootte in 1828 en diende bij het korps "Mineurs" en "Sappeurs".
Zijn signalement luidde: Lang 1 el, 8 palm - Gezicht lang - Voorhoofd hoog - Ogen blaauw - Kin rond - Haar bruin.

Jan trouwt op maandag 5 juni 1837 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Janna Jans Bekkering, dochter van Jan Anthonie Bekkering en Grietje Geuchies Smit. Janna is geboren op woensdag 21 juni 1809 in Wildervank, is overleden op zondag 17 juli 1859 aldaar. Janna werd 50 jaar en 26 dagen.

Van Jan en Janna is een kind bekend:

1  Anna Prummel is geboren op zondag 30 juli 1837 in Wildervank aan het Oosterdiep nr.108, is overleden op vrijdag 8 september 1837 aldaar. Anna werd 1 maand en 9 dagen.

V-G  Jan Arents Prummel, zoon van Jan Prummel (IV-C) en Berentje Aalderts Pot, timmerman en landbouwer, is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 aldaar, is overleden op dinsdag 17 januari 1888 aldaar, is begraven op zaterdag 21 januari 1888 aldaar. Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 28 maart 1828 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Elizabeth (Bettje) Pieters Moesker, dochter van Pieter Jacobs Moesker en Derkijn (Derkjen) Berents. Elizabeth, dienstmeid, is gedoopt op zondag 26 maart 1797 in Veendam, is overleden op donderdag 15 juni 1871 aldaar. Elizabeth werd 74 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Berendina Jans Prummel is geboren op woensdag 28 mei 1828 in Veendam, zie VI-H.

2  Pieter Jans Prummel is geboren op zaterdag 28 augustus 1830 in Veendam aan het Oosterdiep nr. 193, is overleden op vrijdag 19 oktober 1832 aldaar. Pieter werd 2 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3  doodgeboren kind Prummel is doodgeboren op vrijdag 29 januari 1836 in Veendam.

4  Pieter Jans Prummel is geboren op vrijdag 29 januari 1836 in Veendam, is overleden op maandag 11 juli 1836 aldaar. Pieter werd 5 maanden en 12 dagen.

5  Pieter Jans Prummel is geboren op zaterdag 4 augustus 1838 in Veendam, zie VI-I.

V-H  Cornelis Prummel, zoon van Jakob Jans Prummel (IV-D) en Trijntje Daniels Drenth, timmerman, is geboren op vrijdag 15 oktober 1813 in Veendam, is overleden op zaterdag 10 september 1881 aldaar, is begraven op woensdag 14 september 1881 aldaar. Cornelis werd 67 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 4 juli 1842 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Geertruida Schut, dochter van Klaas Schut en Sietske Hoving. Geertruida is geboren op woensdag 23 december 1812 in Groningen, is overleden op zaterdag 7 oktober 1876 in Veendam. Geertruida werd 63 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Cornelis en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Egbert Marie Prummel.

2  Trijntje Prummel is geboren op woensdag 30 augustus 1843 in Veendam, is overleden op maandag 29 november 1880 aldaar. Trijntje werd 37 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

3  Sytske Prummel, naaister, is geboren op zondag 13 juli 1845 in Veendam, is overleden op maandag 4 november 1872 aldaar. Sytske werd 27 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

4  Harmina Prummel is geboren op donderdag 14 september 1848 in Veendam, is overleden op maandag 21 januari 1856 aldaar. Harmina werd 7 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

5  Jakob Prummel, timmerman, is geboren op dinsdag 19 augustus 1851 in Veendam, is overleden op vrijdag 6 april 1877 aldaar. Jakob werd 25 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Klazina Prummel is geboren op dinsdag 4 september 1855 in Veendam, is overleden op woensdag 13 februari 1924 in Wildervank. Klazina werd 68 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

V-I  Daniël Prummel, zoon van Jakob Jans Prummel (IV-D) en Trijntje Daniels Drenth, timmerman, is geboren op maandag 13 januari 1817 in Veendam, is overleden op zondag 15 augustus 1875 aldaar, is begraven aldaar Alg.begraafplaats. Daniël werd 58 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Daniël trouwt op maandag 5 mei 1845 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Marieke Theijes Palts ook genaamd Pals, dochter van Theije Eltjes Palts(kledermaker) en Grietje Alberts Wagenaar. Marika is geboren op donderdag 5 maart 1818 aan het Oosterdiep no.132 in Veendam, is overleden op vrijdag 11 november 1904 aldaar, is begraven op dinsdag 15 november 1904 aldaar Alg. begraafplaats. Marieke werd 86 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Daniël en Marieke zijn vier kinderen bekend:

1  Jakob Prummel is geboren op donderdag 1 januari 1846 in Veendam, zie VI-J.

2  Teije Prummel is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Veendam, zie VI-K.

3  Trijntje Prummel, naaister, is geboren op woensdag 31 januari 1855 in Veendam, is overleden op woensdag 22 januari 1879 aldaar. Trijntje werd 23 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

4  Albert Daniëls Prummel, fotograaf te Veendam, wonende in Veendam, is geboren op woensdag 22 januari 1862, is overleden op maandag 27 mei 1940 in Groningen, is begraven Esserveld. Albert werd 78 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Albert was ongehuwd en woonde aan het Beneden Westerdiep te Veendam. Hij portretteerde ook de echtgenote van (VII-S) Daniël Gerhard Prummel, Henderika (Riek) Hassels.

V-J  Jakob Prummel, zoon van Jakob Jans Prummel (IV-D) en Trijntje Daniels Drenth, timmerman, is geboren op zondag 11 oktober 1818 in Veendam, is overleden op maandag 18 december 1905 in Wildervanksterdallen, is begraven in Veendam Centrum. Jakob werd 87 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Jakob trouwt op woensdag 23 mei 1849 in Veendam op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Wijna Hindriks Pot, dochter van Hindrik Hindriks Pot en Fokje Wijtzes Bloeiveld. Wijna is geboren op maandag 24 juni 1822 in Veendam, is overleden op zondag 17 april 1898 in Wildervanksterdallen, is begraven in Veendam Centrum. Wijna werd 75 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Jakob en Wijna zijn drie kinderen bekend:

1  Fokjen Prummel is geboren op zondag 3 april 1853 in Veendam, is overleden op maandag 11 februari 1878 aldaar, is begraven aldaar Centrum. Fokjen werd 24 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Fokjen trouwt op dinsdag 29 februari 1876 in Veendam op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Weishaupt, zoon van Berend Johannes Weishaupt en Nijssien Jans Bakker. Jan, timmerman, is geboren op zaterdag 13 september 1845 in Veendam, is overleden op donderdag 28 september 1922 aldaar. Jan werd 77 jaar en 15 dagen.

2  Trijntje Prummel is geboren op woensdag 24 september 1856 in Veendam, is overleden op zaterdag 18 juli 1903 aldaar. Trijntje werd 46 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

3  Jakob Prummel is geboren op zaterdag 9 april 1859 in Wildervank, zie VI-L.

V-K  Jan Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmerman, wonende in Wildervank, is geboren op donderdag 24 november 1814 aldaar aan het Oosterdiep, is overleden op donderdag 26 februari 1863 in Veendam Molenwijk. Jan werd 48 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op maandag 1 oktober 1838 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmke Hindriks Wanneker, dochter van Hindrik Hindriks Wanneker (arbeider) en Zwaantje Ottens. Harmke, koopvrouw, is geboren op zaterdag 1 december 1810 in Veendam, is overleden op zondag 21 maart 1886 aldaar. Harmke werd 75 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Harmke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Prummel, zeeman, is geboren op woensdag 11 september 1839 in Veendam Ommelanderwijk, is overleden op woensdag 20 mei 1863 in op Zee. Jan werd 23 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

2  Swaantje Prummel ook genaamd Zwaantje Jans is geboren op zondag 23 januari 1842 in Veendam, is overleden op maandag 10 juli 1843 aldaar Ommelanderwijk. Swaantje werd 1 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

3  Zwaantje Prummel is geboren op zondag 26 november 1843 in Veendam Molenwijk, is overleden op vrijdag 10 mei 1912 in Vlagtwedde 't Schot, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Zwaantje werd 68 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Zwaantje trouwt op zaterdag 22 mei 1869 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Bos, zoon van Hindrik Berends Bos en Geertje Smit (werkvrouw). Jan, timmerman, wonende in Veendam, is geboren op dinsdag 5 juni 1838 aldaar Oosterdiep, is overleden op donderdag 13 mei 1920 in Vlagtwedde 't Schot. Jan werd 81 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Hij lieerde zich met Sluiter van de firma Bos & Sluiter.

4  Hindrik Prummel is geboren op zaterdag 6 juni 1846 in Veendam Molenwijk, zie VI-M.

5  Weija Prummel is geboren op zondag 10 november 1850 in Veendam Molenwijk, zie VI-N.

V-L  Geert Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmerman, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 8 juli 1819 in Wildervank, is overleden op dinsdag 16 oktober 1900 in Veendam Oosterdiep. Geert werd 81 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 11 juni 1842 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Hester Lubbardus Bos, dochter van Lubbardus Bos (schoenmaker) en Jacoba Helena Schekermans. Hester is geboren op woensdag 26 september 1821 in Wildervank, is overleden op dinsdag 4 februari 1908 in Veendam. Hester werd 86 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Geert en Hester zijn negen kinderen bekend:

1  Weija Prummel is geboren op donderdag 2 december 1841 in Wildervank, is overleden op woensdag 8 maart 1916 in Veendam. Weija werd 74 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Weija trouwt op zaterdag 3 mei 1873 in Wildervank op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige Johannes Welker, zoon van Johannes Welker en Jantje Wieringa. Johannes, schoenmaker, is geboren op donderdag 21 mei 1835 in Wildervank, is overleden op donderdag 21 september 1922 in Veendam. Johannes werd 87 jaar en 4 maanden.

2  Lambertus Prummel is geboren op zaterdag 13 mei 1843 in Wildervank, zie VI-O.

3  Jan Prummel is geboren op zondag 14 december 1845 in Wildervank, zie VI-P.

4  Jacoba Helena Prummel is geboren op woensdag 3 januari 1849 in Veendam.

5  Ette Prummel is geboren op donderdag 11 december 1851 in Veendam.

6  Johanna Prummel is geboren op zaterdag 28 april 1855 in Veendam, zie VI-Q.

7  Jacob Prummel is geboren op donderdag 25 februari 1858 in Wildervank, zie VI-R.

8  Frederik Prummel is geboren op vrijdag 26 juli 1861 in Veendam, zie VI-S.

9  Hindrikje Prummel is geboren op zaterdag 19 oktober 1867 in Veendam, is overleden op maandag 11 april 1870 aldaar. Hindrikje werd 2 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

V-M  Hindrik Jans Prummel ook genaamd Hendrik Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmerman, wonende in Veendam, is geboren op dinsdag 27 november 1821 in Wildervank aan het Oosterdiep, huis no.19, is overleden op zondag 3 maart 1861 in Veendam Westerdiep. Hindrik werd 39 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Hindrik trouwt op maandag 29 maart 1847 in Veendam (huwelijksgetuigen waren zijn broer Jacob Jans Prummel (zie V-N), zijn broer Geert Jans Prummel (zie V-L) en zijn broer Jan Jans Prummel (zie V-K)) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige IJpke Jans Vegter ook genaamd Iepke en Wiepke Vegter, dochter van Jan Geerts Vegter (timmerman) en Geesje Lukas Klomp. IJpke is geboren op donderdag 29 augustus 1822 in Veendam, is overleden op maandag 30 juli 1883 aldaar. IJpke werd 60 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Hindrik en IJpke zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Hendriks Prummel is geboren op vrijdag 30 juli 1847 in Veendam.

2  Johannes Prummel is geboren op zaterdag 17 maart 1849 in Veendam.

3  Klaas Hindriks Prummel is geboren in 1850 in Veendam, is overleden op zaterdag 10 juli 1852 aldaar. Klaas werd 2 jaar.

4  Geesjen Prummel is geboren op zondag 7 november 1852 in Veendam, is overleden op dinsdag 28 mei 1929 aldaar. Geesjen werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Geesjen trouwt op zaterdag 18 april 1885 in Veendam op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Jelis de Jonge, zoon van Hindrik de Jonge en Frouke Brink. Jelis, schoenmaker, is geboren in 1857 in Muntendam, is overleden op dinsdag 19 september 1939 in Veendam. Jelis werd 82 jaar.

5  Weija Prummel is geboren op vrijdag 10 november 1854 in Veendam, is overleden op maandag 28 april 1862 aldaar Westerdiep. Weija werd 7 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

6  Aria Prummel is geboren op dinsdag 9 december 1856 in Veendam, is overleden op dinsdag 27 januari 1931 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Aria werd 74 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Aria trouwt op zaterdag 4 juni 1881 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Olthof, zoon van Jurjen Geerts Olthof en Albertje Jans Meijer. Harm is geboren op vrijdag 19 september 1856 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 januari 1925 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Harm werd 68 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

7  Klaas Prummel is geboren op vrijdag 11 februari 1859 in Veendam, zie VI-T.

8  Roelf Prummel is geboren op maandag 7 januari 1861 in Veendam, zie VI-U.

V-N  Jacob Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmerman en opzichter, is geboren op vrijdag 5 september 1823 in Wildervank in het huis getekend no. 19 aan het Oosterdiep, is overleden op zaterdag 2 oktober 1897 aldaar, is begraven aldaar Herv.. Jacob werd 74 jaar en 27 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 17 mei 1851 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Hinderkien Klaassens Kater, dochter van Klaas Jans Kater en Klaassien Alberts Duiven. Hinderkien is geboren op donderdag 28 juni 1821 in Wildervank, is overleden op donderdag 13 mei 1886 aldaar, is begraven aldaar Herv.. Hinderkien werd 64 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Jacob en Hinderkien zijn zeven kinderen bekend:

1  Weijma Prummel is geboren op woensdag 21 juli 1852 in Wildervank, is overleden op donderdag 29 augustus 1929 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Weijma werd 77 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Weijma trouwt op maandag 31 augustus 1885 in Wildervank op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Klaas Nap. Klaas, schuitevaarder, is geboren op vrijdag 2 mei 1851 in Slochteren, is overleden op zondag 17 februari 1918, is begraven in Wildervank Herv.. Klaas werd 66 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

2  Geert Prummel is geboren op zaterdag 4 februari 1854 in Wildervank, zie VI-V.

3  Jan Prummel is geboren in 1856, is overleden op donderdag 21 mei 1857. Jan werd 1 jaar.

4  Jan Prummel, timmerman en caféhouder, is geboren op zondag 9 mei 1858 in Wildervank, is overleden op zaterdag 11 april 1903 aldaar. Jan werd 44 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Jan was caféhouder op de plaats waar later café Boelens in Wildervank zich vestigde.Boelens-cafe-restaurant-Wildervank-2.jpg

 

 

 


Jan trouwt op donderdag 12 juni 1890 in Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Alida Klaassina Noording, dochter van Jan Geerts Noording en Jantje Klaassens Steernberg. Alida is geboren op vrijdag 2 september 1853 in Wildervank, is overleden op vrijdag 15 augustus 1913 in Groningen. Alida werd 59 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

5  Klaziena Prummel is geboren op maandag 12 maart 1860 in Wildervank, is overleden op zondag 4 oktober 1874 aldaar, is begraven aldaar Herv.. Klaziena werd 14 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

6  Johannes Prummel is geboren op dinsdag 28 januari 1862 in Wildervank, is overleden op zondag 19 juli 1863 aldaar. Johannes werd 1 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

7  Klaas Prummel is geboren op zondag 17 december 1865 in Wildervank, is overleden op zaterdag 7 oktober 1893 aldaar, is begraven aldaar Herv.. Klaas werd 27 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Klaas was niet getrouwd

V-O  Luitje Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmerman, is geboren op zondag 13 november 1825 in Wildervank in het huis no. 19 aan het Oosterdiep, is overleden op vrijdag 6 januari 1905 aldaar. Luitje werd 79 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Luitje was een welgesteld persoon in Wildervank
Hij nam allerlei werken aan in de bouw.
Zo bouwde hij o.a. de Lutherse kerk te Stadskanaal en het burgemeestershuis in Wildervank.

Luitje trouwt op zaterdag 18 januari 1851 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Engelina Maathuis, dochter van Reinder Pieters Maathuis (veeschatter) en Roelfien Geerts Sikkes. Engelina is geboren op zondag 24 december 1826 in Wildervank, is overleden op maandag 14 april 1919 aldaar, is begraven aldaar. Engelina werd 92 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Engelina woonde haar laatste jaren bij haar zoon Johannes.

Van Luitje en Engelina zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren op woensdag 20 augustus 1851 in Wildervank, zie VI-W.

2  Reinder Prummel is geboren op woensdag 28 december 1853 in Veendam, zie VI-X.

3  Roelfina Fennechina Prummel is geboren op zondag 19 oktober 1856 in Veendam, is overleden op woensdag 21 september 1938 in Winschoten. Roelfina werd 81 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Roelfina trouwt op donderdag 20 september 1877 in Wildervank op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Jacobus Brill, zoon van Jan Brill en Hinderkien Smit (winklierster). Cornelis, timmerman, architect-opzichter en architect, is geboren op maandag 7 maart 1853 in Wildervank, is overleden op woensdag 15 mei 1929 in Winschoten. Cornelis werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Cornelis en Roelfina woonden aan de Garst nr. 12, Stationsweg en Vissersdijk te Winschoten.

Uit Wikipedia:
De boerderij werd in 1891 gebouwd in opdracht van de landbouwer Jurjen Willem Slim (ook wel, als zoon van Geert Slim, aangeduid als Jurjen Geerts Slim). Hij trouwde in dat jaar met Wigerdina Derkina Pathuis.
De bouw stond onder supervisie van de architect Cornelis Jacobus Brill (1853-1929). Hij gaf de boerderij vorm in een eclectische stijl.
Brill was een zoon van Jan Brill en van de winkelierster Hinderkien Smit. Zijn vader overleed toen hij twee jaar was. Hij werd architect-opzichter in Nieuwe Pekela en vervolgens architect in Winschoten. In deze plaats ontwierp hij diverse herenhuizen in de Stationsbuurt, onder andere woningen aan de Stationsstraat, de Stationsweg, de Blijhamsterstraat en de Emmastraat. In Westerlee ontwierp hij een villaboerderij, het tegenwoordige landgoed Westerlee. In deze plaats zou hij ook de als rijksmonument erkende boerderij Veldzicht hebben ontworpen.
Hij was de architect van de nieuwe, in 1890 gebouwde Evangelisch-Lutherse pastorie te Nieuwe Pekela. Ook schreef hij in 1900 het bestek van de weg van Nieuwe Pekela naar Onstwedde. Onder zijn architectuur werd in 1901 de pastorie voor de Geref. gemeente van Oude Pekela aanbesteed, evenals in 1909 de coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘Alteveer’ te Alteveer in de gemeente Onstwedde. In 1910 kreeg hij opdracht tot het maken van een bestek en tekening van de verharding van de Wedderweg van Oude Pekela naar Wedde.
Ook enkele andere ontwerpen van Brill zijn erkend als rijksmonument:
• Rentenierswoning in overgangsstijl met aangebouwd achterhuis aan de Hoofdweg 3 in Bellingwolde (1914)
• Oldambtster boerderij in eclectische stijl aan de Scheepswerfstraat 38-39 in Stadskanaal (1891)
De Oldambtster boerderij is een boerderijtype, dat vooral in het Oldambt in het oosten van de provincie Groningen voorkomt. Bij dit type boerderij zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd. Dit boerderijtype valt in de hoofdgroep Noordelijke huisgroep.
Omstreeks 1720 werden Oldambtster boerderijen vanuit Oost-Friesland in Oost-Groningen ingevoerd. In 1724 werd dit type boerderij voor het eerst genoemd in de kaartboeken in Hamdijk en in de Linteloopolder. Aanvankelijk was het woonhuis lager dan de schuur; later werd dit vervangen door een woonhuis dat even hoog is als de schuur.
De boerderij was bedoeld als een gemengd bedrijf. Rond 1900 specialiseerde het Oldambt zich in akkerbouw en werd één van de vooruitstrevende akkerbouwgebieden in Europa.
De Oldambtster boerderijen werden groter, waarbij de woonhuizen steeds voornamer werden. Hierdoor wordt de Oldambtster boerderij ook wel "villaboerderij" genoemd.
Het woonhuis is gebouwd onder één doorlopende nok met de schuur, waarbij het woonhuis smaller is dan de schuur. De verspringingen in de zijgevels, worden "krimpen" genoemd.
De schuur is zeer groot. Er is ruimte voor een koeienstal, een paardenstal en werktuigen. In het midden van de schuur is ruimte voor hooiopslag. Het dak wordt gedragen door gebinten die de schuur in de lengte verdelen in circa zes meter brede vakken. De koeien worden twee aan twee gestald tussen wilgentenen of houten schotten die de gebintenstijlen met de buitenmuur verbinden.
Het dak is een zadeldak met aan de voorzijde een afgeschuind vlak, het wolfseind. Doordat het woonhuis smaller is dan de schuur, zijn de zijmuren hoger en is er meer ruimte voor vensters. Boven het woongedeelte bevinden zich de graan- en zaadzolders, vaak met vele raampjes.
Voor de Oldambtster boerderijen zijn vaak grote tuinen aangelegd.

4  Johannes Prummel is geboren op woensdag 1 april 1857 in Veendam, zie VI-Y.

5  Johannes Prummel is geboren op dinsdag 1 februari 1859 in Veendam, is overleden op zaterdag 2 februari 1861 aldaar Oosterdiep. Johannes werd 2 jaar en 1 dag.

6  Weija Prummel is geboren op maandag 16 september 1861 in Veendam, is overleden op maandag 28 oktober 1918 in Gasselte. Weija werd 57 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Weija trouwt op donderdag 1 december 1881 in Wildervank op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Rijnberg, zoon van Hindrik Rijnberg en Geessien Egberts Lugies. Berend, stelmaker, wagenmaker en landbouwer, is geboren op dinsdag 14 mei 1850 in Anloo, is overleden op vrijdag 23 december 1938 in Gasselte. Berend werd 88 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

7  Fennechien Prummel is geboren op donderdag 25 augustus 1864 in Veendam, is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Rotterdam. Fennechien werd 35 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Fennechien trouwt op donderdag 2 augustus 1894 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Hendrik Brouwer, zoon van Jan Engels Brouwer en Willemtje Harms Pot. Jacob, schipper, is geboren op vrijdag 4 juli 1862 in Groningen, is overleden op zondag 22 april 1945 in Veendam. Jacob werd 82 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jacob woonde in Rotterdam.
Daar had hij een groot vrachtschip (een soort aak), dat hij als pakhuis verhuurde.

8  Kornelis Prummel is geboren op vrijdag 3 juni 1870 in Veendam, zie VI-Z.

V-P  Klaas Jans Prummel, zoon van Jan Geerts Prummel (IV-E) en Weija Jans Hut, timmermansknecht, is geboren op maandag 26 mei 1828 in Wildervank in het huis no. 19 aan het Oosterdiep; de vroedvrouw deed de aangifte, is overleden op donderdag 21 september 1854 aldaar. Klaas werd 26 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Klaas trouwt op woensdag 1 juni 1853 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Bok, dochter van Timen Ottes Bok (scheepsbouwer) en Wiepke Roelfs Stel. Aaltje is geboren op zaterdag 3 januari 1829 in Hoogezand in het huis getekend letter D no.1, is overleden op zaterdag 14 juli 1860 in Wildervank. Aaltje werd 31 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Aaltje was later gehuwd (2) met Halbe Rauwkema.<22,23>

Van Klaas en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan Prummel is geboren op vrijdag 23 december 1853 in Wildervank, zie VI-AA.

V-Q  Geert Jacobs Prummel ook genaamd Geert Jakobs Prummel, zoon van Jacob Geerts Prummel (IV-F) en Harmke Harms Gringhuis, is geboren op woensdag 10 mei 1820 in Wildervank Oosterdiep no.21, is overleden op dinsdag 20 februari 1906 in Veendam. Geert werd 85 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Geert trouwt op donderdag 13 november 1845 in Veendam op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hillechien Remmelts Giezen, dochter van Remmelt Roelfs Giezen en Pietje Hindriks Mulder. Hillechien is geboren in 1818, is overleden op zondag 7 januari 1872 in Veendam. Hillechien werd 54 jaar.

Van Geert en Hillechien zijn zes kinderen bekend:

1  Jakob Prummel is geboren op donderdag 16 juli 1846 in Veendam Zuidwending(ws. jong overleden).

2  Jakob Prummel, hulponderwijzer, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 14 oktober 1847 aldaar Oosterdiep, is overleden op donderdag 14 januari 1869 aldaar. Jakob werd 21 jaar en 3 maanden.

3  Pietertje Prummel is geboren op donderdag 2 mei 1850 in Veendam Oosterdiep, is overleden op woensdag 5 februari 1879 in Martenshoek. Pietertje werd 28 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Pietertje trouwt op zaterdag 16 december 1876 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter ter Veer, zoon van Arend Harms ter Veer (landbouwer) en Martha Pieters de Roo. Pieter, grofsmid, is geboren op zondag 17 oktober 1847 in Kolham. Pieter was eerder gehuwd (1) met Bregje Hamwijk.<24>

4  Remmelt Prummel is geboren op zaterdag 6 maart 1852 in Veendam Oosterdiep, zie VI-AB.

5  Harm Prummel is geboren op zaterdag 13 mei 1854 in Veendam Oosterdiep, aangegeven door geneesheer Slootstra, zie VI-AC.

6  Roelf Prummel is geboren op dinsdag 29 april 1856 in Veendam Oosterdiep.

Geert trouwt op donderdag 9 oktober 1873 in Wildervank op 53-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Aaltje Eekmeijer, dochter van Johan Hendrik Eekmeijer en Jantje Jans Groen. Aaltje is geboren in 1820 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 30 oktober 1901 in Veendam Oosterdiep. Aaltje werd 81 jaar.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Harm Jans Baas.<25,26>

V-R  Harm Jacobs Prummel, zoon van Jacob Geerts Prummel (IV-F) en Harmke Harms Gringhuis, timmerman, koopman en vervener, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 26 februari 1822 in Wildervank in het huis getekend no.21 aan het Oosterdiep, is overleden op woensdag 3 juli 1889 in Stadskanaal. Harm werd 67 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 2 juni 1849 in Veendam op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Stijntje Jans Nieboer, dochter van Jan Harms Nieboer (landbouwer) en Hillegien Rentes Zoutman. Stijntje is geboren op vrijdag 17 oktober 1823 in Veendam, is overleden op maandag 17 juli 1854 in Stadskanaal. Stijntje werd 30 jaar en 9 maanden.

Van Harm en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Harmina Prummel is geboren op zondag 5 mei 1850 in Wildervank, zie VI-AD.

2  Jan Harms Prummel is geboren op zaterdag 24 januari 1852 in Wildervank, zie VI-AE.

3  Jakob Prummel is geboren op donderdag 25 mei 1854 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 26 september 1854 aldaar in huis no.175a. Jakob werd 4 maanden en 1 dag.

Harm trouwt op vrijdag 29 februari 1856 in Wildervank op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Meintje Bouwman, dochter van Jacob Hindriks Bouwman (landbouwer) en Antje Arends Veninga (landbouwster). Meintje, dienstmeid, wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 8 april 1825 in Veendam, is overleden op zondag 23 februari 1896 in Wildervank. Meintje werd 70 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Harm en Meintje zijn twee kinderen bekend:

4  Antje Prummel is geboren op zaterdag 11 april 1857 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 12 april 1929 in Coevorden. Antje werd 72 jaar en 1 dag.

Antje trouwt op maandag 4 februari 1884 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Salomon van der Veen, zoon van Harm van der Veen (vervener) en Trientje Salomons. Salomon, schipper, is geboren in 1849 in Gasselte.

5  Jakob Prummel is geboren op dinsdag 1 november 1859 in Stadskanaal, zie VI-AF.

V-S  Rolina Prummel ook genaamd Roelina, dochter van Jacob Geerts Prummel (IV-F) en Harmke Harms Gringhuis, is geboren op zondag 30 oktober 1831 in Wildervank Oosterdiep no.21.

Rolina trouwt op donderdag 23 april 1857 in Wildervank op 25-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Hindrik Remmelts Gijsen ook genaamd Giezen, zoon van Remmelt Roelfss Gijsen en Pietje Hindriks. Hindrik, schipper, wonende in Veendam, is gedoopt op zondag 22 oktober 1809 aldaar.

Hij ondertekent met de achternaam Giezen.

Van Hindrik en Rolina is een kind bekend:

1  Hindrik Remmelt Giezen is geboren in 1860 in Wildervank, is overleden op woensdag 17 juli 1935 in Veendam. Hindrik werd 75 jaar.

Rolina trouwt op woensdag 17 april 1867 in Wildervank op 35-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Frans Voormeulen, zoon van Albert Gerrits Voormeulen en Grietje Fransens de Groot. Frans, bakker en venter, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 29 april 1831 aldaar.

Van Frans en Rolina zijn twee kinderen bekend:

2 Allert Jakob Voormeulen, tramconducteur, is geboren op woensdag 22 april 1868 in Veendam.

Allert trouwt op donderdag 15 november 1900 in Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Maria Catharina Henrica Timmerman, dochter van Nicolaus Timmerman en Maria Leermakes. Maria is geboren in 1869 in Emmerich (Dld.).

3 Jakob Geert Voormeulen loodgieter en chef-werkmeester gem.gasfabrieken, is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Veendam.

Jakob trouwt op woensdag 13 december 1893 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Anthonia Adriana Heijnsbergen, dochter van Cornelis Heijnsbergen en Jaapje Schipper. Anthonia is geboren in 1872 in Abcoude-Baambrugge.

Van Jakob en Anthonia zijn drie kinderen bekend:

1 Frans Voormeulen, monteur, is geboren in 1895 in Amsterdam.

Frans trouwt op donderdag 17 maart 1921 in Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Cornelia Wantzing, dochter van Andries Johannes Petrus Wantzing (loonslachter) en Maria Elisabeth Cornelia Boere. Anna is geboren in 1894 in Amsterdam.

2 Roelof Voormeulen, kantoorbediende, is geboren in 1901 in Amsterdam.

Roelof trouwt op donderdag 10 februari 1927 in Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaantje Hanou, dochter van Henricus Franciscus Hanou (timmerman) en Trijntje Betke. Jaantje is geboren in 1903 in Haarlem.

3 Jakob Geert Voormeulen is geboren in 1908 in Amsterdam.

Jakob trouwt op donderdag 27 augustus 1931 in Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Alida Johanna Geertruida Keizer, dochter van Dirk Keizer (chauffeur) en Margaretha Geertruida Stevens. Alida is geboren in 1909 in  Amsterdam.

V-T  Geert Klasens Prummel, zoon van Klaas Geerts Prummel (IV-G) en Aaltje Everts Mulder, verver, glazemaker, huisverver en huisschilder, is geboren op zaterdag 22 september 1821 in Wildervank, is overleden op maandag 6 december 1909 aldaar. Geert werd 88 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Geert trouwt op donderdag 24 mei 1849 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardina Geerts Roelfzema, dochter van Geert Roelfs Roelfzema en Douchien Geerts Altena (dienstmeid). Bernardina, dienstmeid, is geboren op dinsdag 16 september 1823 in Veendam, is overleden op dinsdag 22 maart 1898 in Wildervank. Bernardina werd 74 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Geert en Bernardina zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Prummel is geboren op dinsdag 14 mei 1850 in Wildervank, zie VI-AG.

2  Douchina Prummel is geboren op maandag 13 december 1852 in Wildervank, zie VI-AH.

3  Aaltje Prummel is geboren op maandag 24 maart 1856 in Wildervank, is overleden op maandag 2 april 1860 aldaar. Aaltje werd 4 jaar en 9 dagen.

4  Geert Prummel is geboren op donderdag 1 mei 1862 in Wildervank, zie VI-AI.

V-U  Jakob Prummel, zoon van Klaas Geerts Prummel (IV-G) en Aaltje Everts Mulder, olieslagersknecht, brugwachter en commissionair, is geboren op vrijdag 28 oktober 1831 in Wildervank in het huis nr. 57 bij de oliemolen, is overleden op vrijdag 13 mei 1927 in Stadskanaal, is begraven aldaar. Jakob werd 95 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Jakob was brugwachter bij de Boerveenschemond te Stadskanaal.
Hij werkte tevens voor Scholten Aardappelmeelfabrieken en was commissionair in aardappelen.
Jakob was een krasse oude baas, die op zeer hoge leeftijd nog per driewieler bij de weg was.
Hij lootte in 1850 nr. 72 in d Nationale Militie.
Signalementen zijn: 1 el, 7 palm, 1 dm, 11 st - Ovaal aangezicht - Blauwe ogen - ronde kin - donkerbruin haar en wenkbrauwen.
Jakob trouwt op donderdag 31 oktober 1861 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Filippus Pronk, dochter van Filippus Jacobs Pronk en Elsjen Jacobs Boer. Jantje, dienstmeid, is geboren op woensdag 27 maart 1839 in Wildervank, is overleden op maandag 8 juni 1896 in Stadskanaal, is begraven aldaar. Jantje werd 57 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Jakob en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Aaltje Prummel is geboren op maandag 6 januari 1862 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 1 maart 1949 in Nieuwe Pekela, is begraven in Stadskanaal Brugstraat. Aaltje werd 87 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 17 mei 1888 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Ploeger, zoon van Jan Ploeger en Jantje Bergsma. Klaas, schuitevaarder, is geboren op woensdag 21 december 1859 in Stadskanaal, is overleden op donderdag 3 maart 1927 aldaar, is begraven aldaar Brugstraat. Klaas werd 67 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Klaas voer per boot voor vrachtvervoer 3x per week van Stadskanaal naar Groningen en vice versa per paardentractie.
Op 42 jarige leeftijd stopte hij daarmee en ging toen rentenieren.

2  Elsiena Prummel is geboren op woensdag 9 september 1863 in Stadskanaal, is overleden op woensdag 11 april 1934 in Leeuwarden, is begraven in Nieuw-Buinen. Elsiena werd 70 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Elsiena trouwt op donderdag 30 april 1885 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Meerten ten Kate, zoon van Jan ten Kate en Stijntje Kloen. Meerten, snikkevaarder en brugwachter, wonende in Stadskanaal, is geboren op donderdag 4 november 1858 aldaar, is overleden op dinsdag 10 augustus 1926 aldaar, is begraven in Nieuw-Buinen. Meerten werd 67 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

3  Klaziena Prummel is geboren op zondag 11 juni 1865 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 18 juni 1940 in Veenwouden. Klaziena werd 75 jaar en 7 dagen.

4  Annechiena Prummel is geboren op donderdag 21 maart 1867 in Stadskanaal, is overleden op zondag 24 augustus 1884 aldaar. Annechiena werd 17 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

5  Everdina Prummel is geboren op dinsdag 19 januari 1869 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 21 juli 1942 in Nieuw-Buinen, is begraven in Stadskanaal Brugstraat. Everdina werd 73 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Everdina trouwt op zaterdag 19 mei 1900 in Borger op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige Bernardus Petersen. Bernardus is geboren op dinsdag 19 augustus 1862 in Stadskanaal, is overleden op donderdag 16 mei 1935 in Nieuw-Buinen, is begraven in Stadskanaal Brugstraat. Bernardus werd 72 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

6  Klaas Prummel, commissionair, is geboren op maandag 6 maart 1871 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 25 maart 1902 aldaar. Klaas werd 31 jaar en 19 dagen.

7  Filippina Jantgina Prummel is geboren op dinsdag 7 januari 1873 in Stadskanaal, is overleden op zondag 18 augustus 1918 aldaar. Filippina werd 45 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

8  Filippus Prummel is geboren op vrijdag 10 september 1875 in Stadskanaal, zie VI-AJ.

9  Geert Prummel is geboren op woensdag 13 augustus 1879 in Stadskanaal, is overleden op zondag 11 maart 1900 aldaar. Geert werd 20 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

V-V  Geert Prummel, zoon van Hendrik Geerts Prummel (IV-I) en Louwina Lammerts Bakker, timmerman, is geboren op zondag 1 oktober 1837 in Wildervank, is overleden op zondag 29 augustus 1897 aldaar. Geert werd 59 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 28 augustus 1875 in Veendam op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Grietje Panman, dochter van Jakob Jans Panman en Jantje Reinders Dik. Grietje is geboren op zondag 23 juli 1843 in Veendam, is overleden op donderdag 23 januari 1919 aldaar. Grietje werd 75 jaar en 6 maanden.

Van Geert en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Louwina Prummel is geboren op zaterdag 19 juni 1875 in Veendam, is overleden op dinsdag 11 maart 1879 in Wildervank. Louwina werd 3 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2  Jakob Prummel is geboren op dinsdag 4 juni 1878 in Wildervank, zie VI-AK.

3  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 3 mei 1881 in Veendam, is overleden op woensdag 11 mei 1881 aldaar. Hendrik werd 8 dagen.

4  Jakob Prummel is geboren op zaterdag 28 april 1883 in Veendam, is overleden op zaterdag 13 januari 1951 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Jakob werd 67 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

V-W  Antje Smid ook genaamd Smit, dochter van Jan Willems Smit (IV-K) en Rolina Geerts Prummel, is geboren op donderdag 2 augustus 1832 in Veendam, is overleden op maandag 10 april 1922 in Wildervank. Antje werd 89 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 18 januari 1856 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hindrik Karssiens, zoon van Albert Hindriks Karssiens (schipper) en Ichtje Hindriks Uijenga. Hindrik, zeeman, wonende in Veendam, is geboren in 1831 aldaar, is overleden op zaterdag 2 maart 1907 aldaar. Hindrik werd 76 jaar.

Van Hindrik en Antje is een kind bekend:

1  Iekje Karssiens is geboren op donderdag 5 juli 1860 in Veendam, zie VI-AL.

Generatie VI

(van 1825 tot 1960)

In deze generatie zijn 38 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1936. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veendam (86x), Wildervank (40x), Groningen (13x), Ter Apel (11x), Exloërmond (7x), Klazienaveen (5x), Nieuwe Pekela (3x), Leeuwarden (2x), Almelo-Stad (2x), Stadskanaal (2x), Gasselternijveen (2x), Gasselternijveenschemond, 2e Exloërmond, Meeden, Uffelte, Vlagtwedde en Laag Keppel. Er is momenteel nog 1 van de 171 kinderen in leven.

VI-A  Jannes Klaassens Prummel, zoon van Klaas Jans Prummel (V-A) en Aafke Jans Buiter, is geboren op zaterdag 8 augustus 1835 in Veendam, is overleden op maandag 9 januari 1899 aldaar. Jannes werd 63 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Jannes was gedurende de laatste 24 jaren van zijn leven opzichter op een aardappelmeelfabriek van Duintjer Wilkens Meihuizen & Co te Veendam.
Jannes trouwt op woensdag 13 juli 1859 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Ida Geuchien Koops. Ida is geboren op donderdag 4 januari 1838 in Wildervank, is overleden op maandag 1 mei 1905 aldaar. Ida werd 67 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Jannes en Ida zijn zes kinderen bekend:

1  Afina Prummel is geboren op donderdag 2 augustus 1860 in Veendam, is overleden op woensdag 28 november 1934 aldaar. Afina werd 74 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Afina trouwt op woensdag 23 september 1885 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Schekermans, zoon van Frederik Johannes Schekermans en Lammechien Jans Prummel. Pieter, opzichter, is geboren op zondag 12 juni 1859 in Veendam, is overleden op vrijdag 30 maart 1934 aldaar, is begraven op woensdag 4 april 1934 aldaar. Pieter werd 74 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

2  Klaas Prummel is geboren op vrijdag 27 maart 1863 in Veendam, is overleden op woensdag 24 juni 1863 aldaar. Klaas werd 2 maanden en 28 dagen.

3  Marchiena Prummel is geboren op vrijdag 27 maart 1863 in Veendam, is overleden op vrijdag 24 februari 1922 in Delfzijl, is begraven aldaar. Marchiena werd 58 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Marchiena trouwt op vrijdag 15 november 1889 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Engelhardus Schut, zoon van Pieter Schut en Jantje Wijnholt. Engelhardus, bakker en restauranthouder, is geboren op vrijdag 25 september 1868 in Nieuwolda, is overleden op maandag 20 september 1954 in Groningen, is begraven in Delfzijl. Engelhardus werd 85 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Engelhardus begon als bakker, maar moest in verband met ziekte van zijn vrouw dit beroep opgeven.
Ze gingen toen in Delfzijl wonen, waar hij een restaurant opende.

4  Klaassina Prummel is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Veendam, is overleden op zaterdag 3 juni 1944 in Groningen, is begraven aldaar. Klaassina werd 77 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Klaassina trouwt op donderdag 28 juli 1892 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Tonnis Koetse, zoon van Wolter Koetse en Aagtje Muntendam. Jan, kleermaker, is geboren op maandag 3 juli 1865 in Veendam Molenstreek, is overleden in 1932 in Groningen. Jan werd 67 jaar.

Het echtpaar woonde aan de Oosterdiep te Veendam en verhuisden later naar de Chassestraat in Amsterdam.

5  Geuchien Prummel is geboren op dinsdag 6 juli 1869 in Veendam, zie VII-A.

6  Roelfien Prummel is geboren op dinsdag 12 augustus 1873 in Veendam.

VI-B  Roelfien Prummel, dochter van Wijcher Jans Prummel (V-B) en Hillechien Jans Zoutman, dienstmeid, is geboren op woensdag 19 juli 1848 in Wildervank, is overleden op maandag 9 juli 1906 in Amsterdam. Roelfien werd 57 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Roelfien trouwt op zondag 29 maart 1874 in Groningen (wettiging 1 kind) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Havinga, zoon van Anna Havinga. Jan, stoelmaker, is geboren op maandag 20 mei 1850 in Groningen, is overleden op donderdag 6 mei 1915 in Amsterdam. Jan werd 64 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Kinderen van Roelfien en Jan:

1  Hillechien Havinga is geboren op maandag 28 juni 1869 in Veendam, is overleden op zondag 10 oktober 1869 aldaar. Hillechien werd 3 maanden en 12 dagen.

2 Hillegien Havinga, geboren op zaterdag 18-12-1875 in Groningen.
3 Wiegertje Havinga, geboren op zondag 28-01-1883 in Amsterdam. Wiegertje is overleden op zaterdag 04-09-1886 in Amsterdam, 3 jaar oud.
4 Johannes Havinga, geboren op dinsdag 03-02-1885 in Amsterdam. Johannes is overleden op donderdag 05-02-1885 in Amsterdam, 2 dagen oud.
5 Maria Havinga, geboren op dinsdag 06-04-1886 in Amsterdam.

VI-C  Jan Prummel, zoon van Adriaan Jans Prummel (V-C) en Hiltje van Bilsum Voormeulen, tjalkschipper en zakkenverhuurder, is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 in Veendam, is overleden op zondag 30 april 1944 in Groningen. Jan werd 92 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op donderdag 29 april 1880 in Groningen op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Martje Reitsema, dochter van Sibertus Jannes Reitsema en Anje Alberts Oosterheert. Martje is geboren op zondag 3 november 1850 in Groningen, is overleden op vrijdag 15 juli 1938 in Haren (Gn.). Martje werd 87 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Martje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaan Prummel is geboren op zondag 23 januari 1881 in Groningen, zie VII-B.

2  Sibertus Johannes Prummel is geboren op zaterdag 12 augustus 1882 in Groningen, zie VII-C.

3  Johannes Prummel is geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Groningen, is overleden op vrijdag 5 oktober 1888 aldaar. Johannes werd 3 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

4  IJme Prummel is geboren op zaterdag 6 augustus 1887 in Groningen, zie VII-D.

VI-D  Johannes Prummel, zoon van Adriaan Jans Prummel (V-C) en Hiltje van Bilsum Voormeulen, vleeschhouwer, slager en dekkledenverhuurder, wonende in Groningen, is geboren op woensdag 17 augustus 1859 in Veendam, is overleden op zaterdag 11 januari 1930 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Johannes werd 70 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 30 mei 1883 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Ebeldina Jacoba Mindé, dochter van Harmannus Johannes Mindé en Maria de Ruiter. Ebeldina is geboren op vrijdag 11 juni 1858 in Groningen, is overleden op zaterdag 13 december 1952 aldaar, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Ebeldina werd 94 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Johannes en Ebeldina zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltje Prummel is geboren op zondag 30 september 1883 in Groningen, is overleden op zaterdag 28 december 1929 in Amsterdam, is begraven in Groningen Zuiderbegraafplaats. Hiltje werd 46 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

2  Maria Harmanna Prummel is geboren op dinsdag 25 november 1884 in Groningen, is overleden op dinsdag 29 november 1960 in Haren (Gn.). Maria werd 76 jaar en 4 dagen.

Jan en Maria verhuizen in1910 naar Amsterdam.

Maria was gehuwd met Jan Steven Koops, zoon van Hendrik Koops en Jentje Sinnige. Jan, boekhouder, is geboren in Oostwold (Leek).

3  Aaltje Prummel is geboren op dinsdag 27 oktober 1885 in Groningen, is overleden op woensdag 22 augustus 1973 in Heemstede. Aaltje werd 87 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 5 juni 1919 in Groningen op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Haije Smit. Haije, bouwkundige, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 21 april 1885 aldaar, is overleden op zaterdag 24 mei 1958 aldaar. Haije werd 73 jaar, 1 maand en 3 dagen.

4  Harmannus Johannes Prummel is geboren op maandag 25 april 1887 in Groningen, zie VII-E.

VI-E  Christiaan Hendriks Prummel, zoon van Hendrik Christiaans Prummel (V-D) en Harmke Christiaans Eerkes, timmerman, is geboren op donderdag 17 maart 1825 in Wildervank, is overleden op zaterdag 10 augustus 1878 aldaar. Christiaan werd 53 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Christiaan trouwt op maandag 24 mei 1852 in Wildervank op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Anje Egberts Deiter, dochter van Egbert Jans Deiter en Hillechien Harms Rogaar. Anje, dienstmaagd, is geboren op donderdag 14 augustus 1828 in Noordbroek, is overleden op zaterdag 1 december 1855 in Wildervank. Anje werd 27 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Christiaan en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Wildervank.

Hendrik is vertrokken naar Amerika.

2  Hillechien Prummel is geboren op zondag 15 juli 1855 in Wildervank, is overleden op vrijdag 12 oktober 1855 aldaar. Hillechien werd 2 maanden en 27 dagen.

Christiaan trouwt op zaterdag 12 juli 1856 in Wildervank op 31-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Leentje Freerks Rogaar, dochter van Freerk Tiessens Rogaar en Geertruida Gerrits Swalve. Leentje, dienstmeid, is geboren op vrijdag 7 december 1827 in Veendam, is overleden op zondag 13 april 1902 in Wildervank. Leentje werd 74 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Christiaan en Leentje zijn zes kinderen bekend:

3  Harmke Prummel is geboren op maandag 20 april 1857 in Wildervank, is overleden op zondag 12 april 1931 in Veendam. Harmke werd 73 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Harmke trouwt op zaterdag 30 oktober 1880 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Albertus Jacobus Weishaupt, zoon van Willem Johannes Weishaupt en Geertje Albertus Valk. Albertus, schoenmaker, is geboren op woensdag 2 december 1857 in Duisburg (Dld.).

4  Ties Prummel is geboren op zondag 27 maart 1859 in Wildervank, zie VII-F.

5  Hillechien (Leentje) Prummel is geboren op zaterdag 8 augustus 1863 in Wildervank, is overleden op vrijdag 9 oktober 1863 aldaar. Hillechien werd 2 maanden en 1 dag.

6  Jan Christiaans Prummel is geboren op dinsdag 23 augustus 1864 in Wildervank, zie VII-G.

7  Freerk Prummel is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Wildervank, zie VII-H.

8  Anna Geertruida Prummel is geboren op woensdag 22 februari 1871 in Wildervank, is overleden op maandag 27 november 1871 aldaar. Anna werd 9 maanden en 5 dagen.

VI-F  Eerke Hendriks Prummel, zoon van Hendrik Christiaans Prummel (V-D) en Harmke Christiaans Eerkes, timmerman, is geboren op zondag 17 oktober 1830 in Wildervank, is overleden op woensdag 28 april 1915 aldaar. Eerke werd 84 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Eerke trouwt op zaterdag 29 mei 1858 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinderika Wever, dochter van Hindrik Pieters Wever en Eppien Tiddes Blaauw. Hinderika is geboren op maandag 30 januari 1832 in Veendam, is overleden op dinsdag 23 maart 1897 in Wildervank. Hinderika werd 65 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Eerke en Hinderika zijn zes kinderen bekend:

1  Harmke Prummel is geboren op dinsdag 10 mei 1859 in Wildervank, is overleden op zaterdag 20 oktober 1934 aldaar (ongehuwd). Harmke werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

2  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 20 november 1860 in Wildervank, zie VII-I.

3  Jan Eerkes Prummel is geboren op vrijdag 23 januari 1863 in Wildervank, zie VII-J.

4  Eppo Prummel is geboren op dinsdag 19 september 1865 in Wildervank, zie VII-K.

5  Hillechien Prummel is geboren op zaterdag 26 juni 1869 in Wildervank, is overleden op zondag 20 maart 1932 aldaar (ongehuwd). Hillechien werd 62 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

6  Geessien Prummel is geboren op maandag 22 december 1873 in Wildervank, is overleden op zondag 26 december 1948 in Annerveenschekanaal, is begraven aldaar. Geessien werd 75 jaar en 4 dagen.

Geessien trouwt op donderdag 10 mei 1900 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Christiaan Holle, zoon van Willem Holle en Roelina Schippers. Christiaan, uurwerkmaker, is geboren op dinsdag 7 maart 1871 in Veendam, is overleden op maandag 12 mei 1952 in Annerveenschekanaal, is begraven in Annerveen. Christiaan werd 81 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

VI-G  Roelf Hendriks Prummel, zoon van Hendrik Christiaans Prummel (V-D) en Hillechien Roelfs Kuiper, timmerman, is geboren op zaterdag 5 november 1842 in Veendam (erkend bij huwelijk ouders), is overleden op woensdag 6 mei 1914 in Wildervank. Roelf werd 71 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Roelf trouwt op zaterdag 24 oktober 1868 in Veendam op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jantje Schuiling, dochter van Hindrik Roelofs Schuiling en Janna Hindriks Olenburger. Jantje is geboren op dinsdag 13 juni 1843 in Veendam, is overleden op zondag 29 november 1868 aldaar Scholthuizen. Jantje werd 25 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Roelf trouwt op zaterdag 20 mei 1871 in Wildervank op 28-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Geertruida Gringhuis, dochter van Harm Harms Gringhuis en Hillechien Harms Pot. Geertruida, dienstmeid, is geboren op dinsdag 14 november 1848 in Wildervank.

Van Roelf en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Prummel is geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wildervank, zie VII-L.

2  Grietje Prummel is geboren op zaterdag 18 juli 1874 in Wildervank, is overleden op donderdag 17 februari 1944 in Muntendam, is begraven aldaar. Grietje werd 69 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 10 juli 1897 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Frans Smit, zoon van Hendrik Smit en Cornelia Porringa. Frans, stucadoor, is geboren op woensdag 25 november 1874 in Sneek, is overleden op zondag 28 februari 1965 in Veendam, is begraven aldaar. Frans werd 90 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

3  Harm Prummel is geboren op vrijdag 4 mei 1877 in Wildervank, zie VII-M.

4  Eerke Prummel is geboren op woensdag 24 december 1879 in Wildervank, zie VII-N.

5  Germ Prummel is geboren op donderdag 24 augustus 1882 in Wildervank, zie VII-O.

6  Roelf Prummel is geboren op donderdag 9 september 1886 in Wildervank, zie VII-P.

VI-H  Berendina Jans Prummel, dochter van Jan Arents Prummel (V-G) en Elizabeth (Bettje) Pieters Moesker, is geboren op woensdag 28 mei 1828 in Veendam, is overleden op zondag 9 april 1905 aldaar, is begraven op vrijdag 14 april 1905 aldaar. Berendina werd 76 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Berendina trouwt op zaterdag 20 juni 1857 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Slaper, zoon van Geert Jans Slaper en Marijke Hindriks Spelde. Hendrik is geboren op maandag 10 juni 1833 in Oude Pekela, is overleden op maandag 2 december 1895 in Veendam, is begraven aldaar. Hendrik werd 62 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Kinderen van Berendina en Hendrik:
2 Geert Slaper, geboren op zondag 23-01-1859 in Veendam.
3 Betje Slaper, geboren op woensdag 15-05-1861 in Onstwedde.
4 Jan Slaper, geboren op woensdag 15-03-1865 in Wildervank.
5 Maria Slaper, geboren op donderdag 17-10-1867 in Veendam.
6 Pieter Slaper, geboren op donderdag 16-06-1870 in Wildervank.
7 Pieterdina Slaper, geboren op vrijdag 25-10-1872 in Wildervank.

Van Berendina is een kind bekend:

1  Roelf Prummel is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was Roelf Roelfs Vos Spekslager 60 Jaar), is geboren op zondag 6 maart 1853 in Veendam aan het Oosterdiep, zie VII-Q.

VI-I  Pieter Jans Prummel, zoon van Jan Arents Prummel (V-G) en Elizabeth (Bettje) Pieters Moesker, landgebruiker, wonende in Veendam, is geboren op zaterdag 4 augustus 1838 aldaar, is overleden op donderdag 28 juni 1906 aldaar. Pieter werd 67 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 21 juni 1873 in Veendam op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Luchie van der Laan, dochter van Albert van der Laan en Biena Luitjes Bos. Luchie, dienstmeid, is geboren op zaterdag 7 juli 1849 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 5 februari 1938 in Veendam, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Luchie werd 88 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

 Pieter en Luchie woonden aan de Beneden Oosterdiep nr. 82 te Veendam.
Dat is sinds 01-04-1957 nr. 98 geworden.
In 1994 stond de woning er nog.
Pieter had zijn landbouwbedrijf in Veendam.
Later verkocht hij dit i.v.m. de aanleg van het nieuwe kanaal.
De verkoop vond eerst plaats toen zijn kleinzoon Jan Pieter de boerderij had overgenomen (ongeveer in 1950).

Van Pieter en Luchie zijn zeven kinderen bekend:

1  Betje Prummel, huishoudster, is geboren op dinsdag 5 augustus 1873 in Veendam, is overleden op donderdag 3 maart 1955 aldaar. Betje werd 81 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

2  Bina Prummel is geboren op woensdag 13 oktober 1875 in Veendam, is overleden op maandag 11 september 1911 in Groningen, is begraven op donderdag 14 september 1911 aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Bina werd 35 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Bina trouwt op dinsdag 27 februari 1906 in Veendam op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Dieko Huizing, zoon van Douwe Huizing en Jantje Wildeman. Dieko is geboren op dinsdag 10 september 1872 in Zuidbroek, is overleden op zondag 4 oktober 1914 in Kolham, is begraven in Zuidbroek. Dieko werd 42 jaar en 24 dagen.

Dieko was later gehuwd (2) met Weeke Buurma.<27,28>

3  Jantiena Prummel is geboren op vrijdag 17 mei 1878 in Veendam Oosterdiep, is overleden op zondag 23 september 1900 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Jantiena werd 22 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

4  Alberdina Prummel is geboren op woensdag 22 september 1880 in Veendam, is overleden op zondag 21 juli 1974 aldaar in "Huize Moria". Alberdina werd 93 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

5  Jan Prummel, landbouwer, is geboren op zaterdag 26 mei 1883 in Veendam, is overleden op zaterdag 6 januari 1951 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Jan werd 67 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Jan was ongehuwd

6  Grietje Prummel, onderwijzeres, is geboren op woensdag 1 juli 1885 in Veendam, is overleden op dinsdag 1 juli 1952 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Grietje werd 67 jaar.

Ze was opgeleid tot onderwijzeres, maar heeft dit beroep nooit gepraktiseerd.

7  Berend Prummel is geboren op maandag 10 oktober 1887 in Veendam, zie VII-R.

VI-J  Jakob Prummel, zoon van Daniël Prummel (V-I) en Marika Theijes Palts, timmerman, is geboren op donderdag 1 januari 1846 in Veendam, is overleden op woensdag 23 september 1885 in Ter Apel. Jakob werd 39 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 9 januari 1875 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Berendina de Boer, dochter van Geert Jans de Boer(timmerman) en Geessien Geerts Schut. Berendina, winkeliersche, koopvrouw, is geboren op maandag 9november 1846 in Bourtange, is overleden op woensdag 3 maart 1909 in Ter Apel. Berendina werd 62 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Berendina trouwde voorheen met Lucas Hovius en met Johannes de Boer.

Van Jakob en Berendina zijn vijf kinderen bekend:

1  Marika Gezina Prummel is geboren op dinsdag 23 november 1875 in Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 8 november 1974 in Assen. Marika werd 98 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Marika trouwt op zaterdag 22 april 1899 in Vlagtwedde op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelus Rademaker, zoon van Willem Rademaker en Trijntje Buurma. Cornelus, koopman, is geboren op maandag 24 juni 1872 in Bellingwolde, is overleden op woensdag 22 maart 1939 in Groningen. Cornelus werd 66 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

2  Daniel Gerhard Prummel is geboren op maandag 22 oktober 1877 in Ter Apel, zie VII-S.

3  Gerhard Jan Prummel is geboren op donderdag 11 september 1879 in Ter Apel, is overleden op vrijdag 7 april 1893 in Munnekemoer. Gerhard werd 13 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Ties Prummel is geboren op donderdag 1 juni 1882 in Ter Apel, zie VII-T.

5  Geziena Catharina Prummel is geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Ter Apel, is overleden op donderdag 12 maart 1885 aldaar. Geziena werd 6 maanden en 10 dagen.

VI-K  Teije Prummel, zoon van Daniël Prummel (V-I) en Marika Theijes Palts, is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Veendam, is overleden op donderdag 21 november 1940 in Groningen. Teije werd 91 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Teije trouwt op zaterdag 5 juni 1880 in Noordbroek op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Ebens, dochter van Johannes Ebens en Swaantje Cornelia Karp. Grietje, huishoudtser, is geboren op maandag 10 februari 1851 in Eexta, is overleden op zaterdag 12 oktober 1901 in Veendam Westerdiep. Grietje werd 50 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Teije en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Daniel Johannes Prummel, fotograaf in Veendam, is geboren op dinsdag 19 oktober 1880 in Veendam, is overleden op vrijdag 2 oktober 1936 aldaar, is begraven aldaar. Daniel werd 55 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Daniel trouwt op donderdag 29 april 1909 in Muntendam (Hun huwelijk bleef kinderloos) op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Johanna Wilhelmina Ridderikhoff, dochter van Johannes Marinus Ridderikhoff en Feika Zoutman. Johanna is geboren op maandag 15 september 1879 in Veendam, is overleden op woensdag 12 december 1928 aldaar. Johanna werd 49 jaar, 2 maanden en 27 dagen. Daniel trouwt op donderdag 23 april 1931 in Veendam op 50-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Hinderika Anna Fledderman, dochter van Hindrik Fledderman en Johanna Elizabeth Bulder. Hinderika is geboren op woensdag 10 september 1890 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 12 augustus 1966 aldaar. Hinderika werd 75 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

2  Zwaantje Cornelia Prummel is geboren op zaterdag 10 december 1881 in Veendam, is overleden op donderdag 4 april 1963 in Groningen, is begraven aldaar Esserveld. Zwaantje werd 81 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Zwaantje trouwt op zaterdag 2 juli 1910 in Veendam (is gescheiden op vrijdag 28 november 1924) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Hindrik Oosterheert, zoon van Derk Oosterheert (pianostemmer) en Grietje Venhuizen. Hindrik, pianostemmer, is geboren op zaterdag 19 april 1884 in Groningen, is overleden in 1944 aldaar. Hindrik werd 60 jaar.

3  Maria Catharina Prummel is geboren op dinsdag 12 mei 1885 in Veendam.

4  Liedina Prummel is geboren op donderdag 14 april 1887 in Veendam, is overleden op zondag 17 april 1887 aldaar. Liedina werd 3 dagen.

5  Liediena Geziena Prummel, wonende in Groningen, is geboren op zaterdag 29 december 1888 in Veendam, is overleden op woensdag 17 januari 1973 in Groningen. Liediena werd 84 jaar en 19 dagen.

6  Johannes Jacobus Prummel is geboren op vrijdag 1 augustus 1890 in Veendam, zie VII-U.

7  Albert Jacob Prummel is geboren op zaterdag 10 juni 1893 in Groningen, is overleden op dinsdag 23 mei 1899 in Veendam. Albert werd 5 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

VI-L  Jakob Prummel, zoon van Jakob Prummel (V-J) en Wijna Hindriks Pot, timmerman, is geboren op zaterdag 9 april 1859 in Wildervank, is overleden op zaterdag 22 april 1911 aldaar, is begraven in Veendam. Jakob werd 52 jaar en 13 dagen.

Jakob was timmerman, maar voelde zich veel meer aangetrokken tot het boerenbedrijf.
Hij werd later dan ook landbouwer te Wildervanksterdallen.
Jakob trouwt op dinsdag 1 juni 1880 in Scheemda op 21-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacobje Viswat, dochter van Eppo Jans Viswat en Mettje van Koldam. Jacobje is geboren op woensdag 5 november 1845 in Westerlee, is overleden op zondag 15 december 1912 in Wildervank, is begraven in Veendam. Jacobje werd 67 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Jakob en Jacobje zijn drie kinderen bekend:

1  Jakob Prummel is geboren op donderdag 5 augustus 1880 in Veendam, is overleden op zaterdag 12 mei 1945 in Wildervank, is begraven in Veendam. Jakob werd 64 jaar, 9 maanden en 7 dagen. Hij bleef ongehuwd.

2  Metta Catriena Prummel is geboren op vrijdag 13 januari 1882 in Veendam, is overleden op donderdag 24 oktober 1946 in Wildervank. Metta werd 64 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Metta was gehuwd met Harmannus Raad.

3  Fokko Jan Prummel is geboren op dinsdag 24 november 1936 in Veendam, is overleden in Wildervank.

Fokko was gehuwd met Catharina Roelfina Panman.

VI-M  Hindrik Prummel ook genaamd Hendrik, zoon van Jan Jans Prummel (V-K) en Harmke Hindriks Wanneker, timmerman en karreman, wonende in Veendam, is geboren op zaterdag 6 juni 1846 aldaar Molenwijk, is overleden op zaterdag 26 juli 1924 aldaar, is begraven aldaar (oud). Hindrik werd 78 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hindrik trouwt op zaterdag 10 mei 1873 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilmina Grasmeijer, dochter van Willem Pieters Grasmeijer (zeeman) en Nijssien Jans Blaak. Wilmina, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 10 september 1850 in Veendam, is overleden op zondag 29 september 1929 in Groningen, is begraven in Veendam (oud). Wilmina werd 79 jaar en 19 dagen.

Van Hindrik en Wilmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren op zaterdag 27 juni 1874 in Veendam Molenwijk, is overleden op zondag 27 augustus 1876 aldaar. Jan werd 2 jaar en 2 maanden.

2  Niessina Prummel is geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Veendam Molenwijk, is overleden op maandag 30 september 1946, is begraven in Groningen Zuiderbegraafplaats. Niessina werd 69 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Niessina trouwt op donderdag 10 december 1903 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Meiborg, zoon van Reinder Meiborg (commissionair) en Harmke Enting. Jan, slager, wonende in Wildervank, is geboren op donderdag 4 januari 1883 aldaar, is overleden op zondag 7 december 1941 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Jan werd 58 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

3  Jan Prummel is geboren op maandag 19 juli 1880 in Veendam Molenwijk, zie VII-V.

4  Willemina Jantina Prummel is geboren op maandag 10 mei 1886 in Veendam Molenwijk; de vroedvrouw deed aangifte bij afwezigheid van de vader, is overleden op donderdag 11 mei 1967 in Haren (Gn.), is begraven in Haren Eshof. Willemina werd 81 jaar en 1 dag.

Willemina trouwt op zaterdag 11 juli 1908 in Veendam op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Pieter Post, zoon van Otto Post en Roelfien Them. Pieter, smid, is geboren op zaterdag 23 mei 1885 in Wedde, is overleden op dinsdag 23 april 1935 in Haren (Gn.). Pieter werd 49 jaar en 11 maanden. Willemina trouwt na 1935 op minstens 49-jarige leeftijd (2) met de minstens 56-jarige Hielke van der Nald. Hielke is geboren op vrijdag 19 december 1879, is overleden op vrijdag 1 juli 1955 in Haren (Gn.). Hielke werd 75 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

5  Harm Prummel, bouwkundige, wonende in Visvliet (Gn) en in Groningen, is geboren op maandag 7 juli 1890 in Veendam Molenwijk; de vroedvrouw deed aangifte bij afwezigheid van de vader, is overleden op donderdag 19 augustus 1971 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Harm werd 81 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Harm trouwt op donderdag 12 februari 1920 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Stijntje Kespohl, dochter van Harm Kespohl (incasseerder) en Hinderika Atzema. Stijntje, wonende in Groningen, is geboren in 1898 in Wildervank, is overleden op zondag 17 februari 1963 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Stijntje werd 65 jaar.

VI-N  Weija Prummel, dochter van Jan Jans Prummel (V-K) en Harmke Hindriks Wanneker, is geboren op zondag 10 november 1850 in Veendam Molenwijk, is overleden op dinsdag 18 februari 1930 in Avereest. Weija werd 79 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Weija trouwt op zaterdag 30 november 1878 in Veendam op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Wijndelt Wieringa, zoon van Franciscus Hillebrands Wieringa en Zwaantje Nipperus. Wijndelt, zeeman en conducteur Staatsspoor, is geboren op vrijdag 9 november 1855 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 18 augustus 1893 in Venlo. Wijndelt werd 37 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Wijndelt en Weija zijn twee kinderen bekend:

1  Wijndelt Jan Wieringa, metselaar.

Wijndelt vertrekt op 10 mei 1926 naar Hellendoorn.

2  Frans Wieringa is geboren op dinsdag 2 december 1879 in Wildervank.

Weija was gehuwd (2) met Gerbrand de Vries, zoon van Sijtse de Vries en Margien Boomgaard. Gerbrand, agent, is geboren in Groningen.

Weija was gehuwd (3) met Geert Minke, zoon van Gerardus Geert Minke en Johanna Alberts de Vette. Geert, stukadoor, is geboren in Oudega.

VI-O  Lambertus Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (V-L) en Hester Lubbardus Bos, zeeman, sluiswachter Uffelte en brugwachter, is geboren op zaterdag 13 mei 1843 in Wildervank, is overleden op zondag 4 april 1926 in Assen. Lambertus werd 82 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Lambertus trouwt op woensdag 16 oktober 1872 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Tonnechien Krijff, dochter van Harm Philippus Krijff en Tonnechien Hiskias Keizer. Tonnechien is geboren op vrijdag 30 augustus 1850 in Veendam, is overleden op maandag 15 december 1924 in Assen. Tonnechien werd 74 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Lambertus en Tonnechien zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Hesko Prummel is geboren op donderdag 14 augustus 1873 in Veendam (mogelijk 1872), zie VII-W.

2  Tonnechiena (Tonia) Prummel is geboren op zaterdag 27 februari 1875 in Veendam (mogelijk op 7 februari), zie VII-X.

3  Essina Prummel is geboren op vrijdag 13 september 1878 in Veendam, zie VII-Y.

4  Harm Hiskias Philippus Prummel is geboren op vrijdag 24 mei 1889 in Uffelte, zie VII-Z.

VI-P  Jan Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (V-L) en Hester Lubbardus Bos, timmerman, is geboren op zondag 14 december 1845 in Wildervank, is overleden op vrijdag 9 mei 1884 in Veendam, is begraven aldaar Ned.herv.begraafplaats. Jan werd 38 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op donderdag 3 oktober 1872 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Immechiena Meijer, dochter van Hemmo Renkes Meijer en Elisabet Hindriks Smit. Catharina, winkelierster, is geboren op zaterdag 10 januari 1846 in Windeweer, is overleden op maandag 25 maart 1918 in Veendam, is begraven aldaar Ned.herv.begraafplaats. Catharina werd 72 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Jan Prummel is geboren op zaterdag 15 februari 1873 in Veendam Oosterdiep, is overleden op woensdag 23 juni 1880 aldaar. Geert werd 7 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

2  Hemmo Hendrik Prummel is geboren op maandag 10 augustus 1874 in Veendam, zie VII-AA.

3  Lubbertus Prummel is geboren op zondag 18 juni 1876 in Veendam (mogelijk 19 juni), is overleden op maandag 17 september 1877 aldaar. Lubbertus werd 1 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

4  Elizabeth Elsiena Prummel is geboren in 1878, is overleden op dinsdag 1 augustus 1882 in Veendam. Elizabeth werd 4 jaar.

5  Lubbertus Prummel is geboren op vrijdag 14 mei 1880.

6  Geert Jan Prummel is geboren op dinsdag 18 april 1882 in Veendam, is overleden op vrijdag 28 juli 1882 aldaar. Geert werd 3 maanden en 10 dagen.

7  Elizabeth Elsiena Prummel is geboren op vrijdag 3 augustus 1883 in Veendam, zie VII-AB.

VI-Q  Johanna Prummel, dochter van Geert Jans Prummel (V-L) en Hester Lubbardus Bos, is geboren op zaterdag 28 april 1855 in Veendam, is overleden op zondag 5 mei 1929 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Johanna werd 74 jaar en 7 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 30 oktober 1880 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Prummel, zie VI-AC.

Van Harm en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Prummel is geboren op woensdag 15 december 1880 in Veendam, is overleden op zaterdag 18 december 1880 aldaar. Geert werd 3 dagen.

2  Geert Prummel is geboren op zondag 11 december 1881 in Veendam, zie VII-AC.

3  Alida Hillechina Prummel is geboren op zondag 16 december 1883 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 mei 1958 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Alida werd 74 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Alida trouwt op woensdag 27 mei 1908 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Hendrik Bakker, zoon van Poppe Geuchjens Bakker en Ellechien Hemmes. Jan, boekhouder, is geboren op woensdag 15 december 1880 in Veendam, is overleden op zondag 30 maart 1969 aldaar, is begraven aldaar Ned.herv.begraafplaats. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Jan is opgeleid als onderwijzer,maar heeft jaren de boekhouding gevoerd bij houthandel K&J Wilkens te Veendam.

VI-R  Jacob Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (V-L) en Hester Lubbardus Bos, timmerman en aannemer, is geboren op donderdag 25 februari 1858 in Wildervank, is overleden op woensdag 15 januari 1941 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Jacob werd 82 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Jacob heeft veel voor de aardappelmeelfabrikant Scholten gewerkt (ondermeer in Estland en Letland).
Ook was hij de aannemer die veel huizen aan de Meeuwerderweg in Groningen heeft gebouwd.

Jacob trouwt op woensdag 11 juni 1879 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Iekje Karssiens, zie VI-AL.

Van Jacob en Iekje zijn elf kinderen bekend:

1  Geert Prummel is geboren op dinsdag 26 februari 1878 in Veendam Westerdiep (erkend bij huwelijk ouders), is overleden op dinsdag 12 augustus 1941 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Geert werd 63 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Geert werkte als opzichter bij de Waterleiding te Den Haag.
Hij is vroegtijdig gepensioneerd en was ongehuwd.
Hij woonde de laatste jaren bij zijn broer Hendrik Albert

2  Hendrik Albert Prummel is geboren op donderdag 8 januari 1880 in Veendam, zie VII-AD.

3  Essina Prummel is geboren op dinsdag 7 juni 1881 in Veendam, is overleden op woensdag 8 juni 1881 aldaar. Essina werd 1 dag.

4  Lubbertus Prummel is geboren op vrijdag 31 maart 1882 in Veendam, is overleden op zaterdag 21 februari 1885 aldaar. Lubbertus werd 2 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

5  Jan Albert Prummel is geboren op donderdag 1 november 1883 in Veendam, is overleden op zondag 1 maart 1885 aldaar. Jan werd 1 jaar en 4 maanden.

6  Antje Roelina Prummel is geboren op vrijdag 8 januari 1886 in Veendam, is overleden op maandag 18 april 1960 in Groningen, is begraven aldaar Esserveld. Antje werd 74 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Antje trouwt op donderdag 17 mei 1906 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 42-jarige Jannes Palmen, zoon van Fredericus Johannes Palmen en Gezina van Zomeren. Jannes, machinist NS, is geboren op zondag 17 april 1864 in Groningen, is overleden op vrijdag 18 januari 1935 aldaar. Jannes werd 70 jaar, 9 maanden en 1 dag.

7  Essiena Jakoba Prummel is geboren op dinsdag 7 februari 1888 in Veendam, zie VII-AE.

8  Jan Albert Prummel is geboren op zondag 27 april 1890, zie VII-AF.

9  Iekje Prummel is geboren op zondag 30 april 1893 in Veendam, is overleden op dinsdag 16 maart 1954 in Groningen, is begraven in Hoogkerk. Iekje werd 60 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Iekje trouwt op donderdag 28 juni 1917 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Johannes Spier, zoon van Abraham Spier (beeldhouwer) en Jantje van der Grijspaarde. Jacobus is geboren op zaterdag 30 juli 1892 in Groningen, is overleden op zondag 7 februari 1960, is begraven in Hoogkerk. Jacobus werd 67 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Jacobus was onderhoudsmonteur bij de Strokartonfabriek "De Halm" in Hoogkerk.

10  Jacob Prummel, grossier in tabak, is geboren op zaterdag 22 december 1894 in Veendam.

Jacob woonde in 1958 te Rotterdam en was ongehuwd.

11  Lebertus Prummel is geboren op donderdag 10 juni 1897 in Groningen, zie VII-AG.

VI-S  Frederik Prummel, zoon van Geert Jans Prummel (V-L) en Hester Lubbardus Bos, timmerman en aannemer, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 26 juli 1861 aldaar, is overleden op donderdag 3 april 1930 aldaar. Frederik werd 68 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Frederik trouwt op zaterdag 24 juni 1882 in Veendam op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Löhr, dochter van Willem Jans Löhr en Zwaantje Alberts Pentinga. Trijntje is geboren op vrijdag 15 juli 1859 in Veendam, is overleden op zondag 20 maart 1949 aldaar. Trijntje werd 89 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Frederik en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Estina Prummel ook genaamd Essina is geboren op maandag 4 december 1882 in Veendam, is overleden op woensdag 10 november 1954 in Wildervank, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Estina werd 71 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Estina trouwt op zaterdag 5 mei 1906 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Derk de Vries, zoon van Jelle de Vries en Annechien Meijer. Derk, fabrieksarbeider, is geboren op maandag 20 november 1882 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 3 december 1957 in Wildervank, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Derk werd 75 jaar en 13 dagen.

Derk werkte op de strokartonfabriek "de Vrijheid" te Veendam.

2  Willem Prummel, timmerman, is geboren op dinsdag 3 februari 1885 in Veendam, is overleden op zaterdag 2 augustus 1958 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Willem werd 73 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 8 mei 1915 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Gesina Jantina Woordman, dochter van Harm Woordman en Arentje ten Cate. Gesina is geboren op dinsdag 14 november 1882 in Wildervank, is overleden op donderdag 28 juli 1938 in Veendam, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Gesina werd 55 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

3  Geert Prummel is geboren op woensdag 27 april 1887 in Veendam, zie VII-AH.

4  Jan Lambertus Prummel, barbier, is geboren op vrijdag 8 november 1889 in Veendam, is overleden op zaterdag 26 april 1919 aldaar. Jan werd 29 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op maandag 11 juni 1917 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Engberts, dochter van Derk Engberts en IJbeltje Vos. Geertruida is geboren op vrijdag 10 mei 1889 in Groningen, is overleden op dinsdag 6 maart 1984 aldaar, is begraven in Veendam Ned.Herv.begraafplaats. Geertruida werd 94 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Geertruida was later gehuwd (2) met T.P. Smits.<29>

5  Zwaantina Maria Prummel is geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Veendam, is overleden op zondag 18 april 1937 in Goes. Zwaantina werd 45 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Zwaantina trouwt op zaterdag 13 mei 1916 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Dignus Willeboer, zoon van Marinus Willeboer en Paulina Zandee. Dignus, opzichter kwekerij en boomkweker, is geboren op dinsdag 19 juni 1888 in Kapelle.

6  Weija Prummel is geboren op woensdag 5 december 1894 in Veendam, is overleden op woensdag 27 februari 1895 aldaar. Weija werd 2 maanden en 22 dagen.

7  Derk Prummel is geboren op donderdag 14 mei 1896 in Veendam, zie VII-AI.

8  Jakoba Prummel is geboren op dinsdag 12 april 1898 in Veendam, is overleden op donderdag 24 januari 1901 aldaar, is begraven Middenweg. Jakoba werd 2 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

9  Frederik Prummel is geboren op donderdag 2 november 1899 in Veendam, zie VII-AJ.

10  Lubbertus Prummel is geboren op maandag 29 februari 1904 in Veendam, zie VII-AK.

VI-T  Klaas Prummel, zoon van Hindrik Jans Prummel (V-M) en IJpke Jans Vegter, stucadoor, is geboren op vrijdag 11 februari 1859 in Veendam, is overleden op zaterdag 15 februari 1941 aldaar. Klaas werd 82 jaar en 4 dagen.

Klaas trouwt op maandag 1 december 1884 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Annechien Drenth, dochter van Jacob Berends Drenth en Johanna Zuurwijn. Annechien, dienstmeid, is geboren op maandag 15 september 1862 in Wildervank, is overleden op zondag 5 november 1911 in Veendam Sarastraat. Annechien werd 49 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Klaas en Annechien zijn vier kinderen bekend:

1  Iepke Johanna Prummel is geboren op woensdag 1 april 1885 in Veendam, is overleden op maandag 29 november 1886 aldaar. Iepke werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

2  Jacob Prummel is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Veendam, zie VII-AL.

3  Iepke Johanna Prummel is geboren op zondag 14 april 1889 in Veendam, is overleden op dinsdag 17 maart 1987 in Sappemeer, is begraven aldaar Koepelkerk. Iepke werd 97 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Iepke trouwt op zaterdag 8 januari 1910 in Veendam op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Fokko Riks, zoon van Tark Riks en Albertje Nieboer. Fokko, houtzager, is geboren op vrijdag 19 november 1886 in Wildervank, is overleden op dinsdag 11 augustus 1970 in Sappemeer, is begraven aldaar Koepelkerk. Fokko werd 83 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

4  Johanna Catharina Annechiena Prummel is geboren op maandag 3 oktober 1892 in Veendam, is overleden op maandag 25 april 1977 aldaar, is begraven aldaar (oud). Johanna werd 84 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 3 juni 1916 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Christiaan (Chris) Meijer, zoon van Hendrik Meijer en Geertruida Kamphuis. Christiaan, stoker en magazijnchef, is geboren op donderdag 21 april 1892 in Hoogezand, is overleden op woensdag 24 mei 1950 in Veendam, is begraven aldaar (oud). Christiaan werd 58 jaar, 1 maand en 3 dagen.

VI-U  Roelf Prummel, zoon van Hindrik Jans Prummel (V-M) en IJpke Jans Vegter, letterzetter, is geboren op maandag 7 januari 1861 in Veendam, is overleden op vrijdag 8 november 1929 in Leeuwarden, waar hij woonde. Roelf werd 68 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Roelf trouwt op zaterdag 4 juni 1887 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Annechien Gruppelaar, dochter van Pieter Gruppelaar en Fennechien Panman. Annechien, dienstmeid, is geboren op donderdag 2 juni 1859 in Veendam Zuidwending, is overleden op zondag 29 juli 1934 in Arnhem. Annechien werd 75 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Roelf en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Prummel is geboren op vrijdag 27 april 1888 in Leeuwarden, zie VII-AM.

2  Fennechien Prummel is geboren op maandag 26 maart 1894 in Leeuwarden.

VI-V  Geert Prummel, zoon van Jacob Jans Prummel (V-N) en Hinderkien Klaassens Kater, timmerman, is geboren op zaterdag 4 februari 1854 in Wildervank, is overleden op zondag 13 februari 1921 aldaar. Geert werd 67 jaar en 9 dagen.

Geert trouwt op donderdag 29 juli 1897 in Delfzijl (huwelijksgetuige was zijn broer Jan Prummel (zie V-N.4)) op 43-jarige leeftijd met de 30-jarige Agina Undina Hazewinkel, dochter van Jan Hazewinkel (scheepskapitein) en Jantje Brouwer. Agina is geboren op zondag 7 juli 1867 in Wildervank, is overleden op donderdag 7 oktober 1920 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Agina werd 53 jaar en 3 maanden.

Van Geert en Agina zijn twee kinderen bekend:

1  Henderika Klazina Prummel is geboren op woensdag 11 december 1901 in Wildervank, is overleden op zaterdag 27 juni 1992 in Bennekom in huize 'Bennekom'. Henderika werd 90 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Henderika trouwt op woensdag 11 mei 1927 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Wolting, zoon van Hendrik Wolting en Jacobje Sijbring. Jacob, werkzaam bij de Giro Amsterdam, wonende in Amsterdam, is geboren op maandag 17 april 1899 in Grollo, is overleden op woensdag 16 maart 1994 in Bennekom, is begraven in huize 'Bennekom'. Jacob werd 94 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

2  Jantiena Agina Prummel is geboren op dinsdag 30 april 1907 in Wildervank, is overleden na 1994. Jantiena werd minstens 87 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Jantiena trouwt op donderdag 31 juli 1930 in Bellingwolde op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Albert Leeuwering, zoon van Jan Leeuwering en Zwaantina Koets. Albert, handelsreiziger auto's, is geboren op dinsdag 8 december 1903 in Scheemda, is overleden in Utrecht. Jantiena trouwt op vrijdag 7 juli 1939 in Beets op 32-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Cor de Ruiter. Cor, garagehouder, is geboren op zaterdag 7 juli 1894 in Edam, is overleden op donderdag 10 november 1966 in Beets. Cor werd 72 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

VI-W  Jan Prummel, zoon van Luitje Jans Prummel (V-O) en Engelina Maathuis, opzichter en timmerman, wonende in Vlagtwedde, is geboren op woensdag 20 augustus 1851 in Wildervank, is overleden op maandag 21 februari 1916 in Vlagtwedde, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Jan werd 64 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Jan was hoofdopzichter in dienst van de stad Groningen, over de waterwerken van Ter Apel tot Veendam.
Hij had een goede baan, waaraan een pensioen van fL. 2400,-- was verbonden, een hele som voor die tijd.
Hij liet zich een huis bouwen op 'het gouden eiland' te Ter Apel.
Per fiets ging hij zijn arbeidsterrein langs, waarbij hij vaak zijn familie in Wildervank en Veendam bezocht.
Jan en Hielka woonden in het verlaathuis even buiten Ter Apel.
Dat was bij de sluis die nu in de volksmond nog "Prummels verlaat" heet.
Hielka had in dat huis een winkel, waaruit de schippers werden bevoorraad, terwijl zij ook het tolhek bediende.

Jan trouwt op donderdag 26 november 1874 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Hielka Panjer, dochter van Jacob Harms Panjer (zeeman) en Gesina Olthof. Hielka is geboren op woensdag 28 april 1852 in Wildervank, is overleden op maandag 28 juli 1930 in Ter Apel, is begraven aldaar Kapelweg. Hielka werd 78 jaar en 3 maanden.

Van Jan en Hielka zijn tien kinderen bekend:

1  Luitje Prummel is geboren op woensdag 18 augustus 1875 in Wildervank, zie VII-AN.

2  Reinder Prummel is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Wildervank, zie VII-AO.

3  Jacob Prummel is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Wildervank, zie VII-AP.

4  Geert Prummel is geboren op dinsdag 10 december 1878 in Ter Apel, zie VII-AQ.

5  Engelienus Prummel is geboren op maandag 4 juli 1881 in Ter Apel, zie VII-AR.

6  Geezinus Prummel is geboren op zondag 20 april 1884 in Ter Apel, zie VII-AS.

7  Roelfina Itskiena Weija Fennechiena (Roelfina) Prummel is geboren op woensdag 10 februari 1886 in Ter Apel, is overleden op donderdag 16 april 1891 in Munnekemoer, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Roelfina werd 5 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

8  Geesina Prummel is geboren op maandag 6 januari 1890 in Ter Apel, is overleden op dinsdag 7 oktober 1969 in Winschoten. Geesina werd 79 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Geesina trouwt op donderdag 29 april 1920 in Vlagtwedde op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Jakob Albertus Feiken, zoon van Hermannus Christiaan Feiken en Fenna Geertruida Schut. Jakob, koperslager, is geboren op dinsdag 1 november 1887 in Bellingwolde, is overleden op donderdag 26 april 1945 aldaar. Jakob werd 57 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

9  Engeliena Roelfina Prummel, onderwijzeres in Bourtange, is geboren op zaterdag 9 juli 1892 in Ter Apel, is overleden op woensdag 26 april 1989 in Odoorn. Engeliena werd 96 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Engeliena trouwt op maandag 4 oktober 1920 in Vlagtwedde op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjaart Tammo Kuipers, zoon van Jacob Kuipers en Trijntje Venninga. Tjaart, onderwijzer en hoofd der school Rottum en Kantens, is geboren op dinsdag 6 februari 1894 in Sauwerd, is overleden op vrijdag 25 april 1980 in Utrecht. Tjaart werd 86 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

10  Itskienus Prummel is geboren op vrijdag 11 mei 1894 in Ter Apel, zie VII-AT.

VI-X  Reinder Prummel, zoon van Luitje Jans Prummel (V-O) en Engelina Maathuis, koopman en tricotagefabrikant, wonende in Veendam, is geboren op woensdag 28 december 1853 aldaar, is overleden op dinsdag 5 november 1940 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Reinder werd 86 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Reinder en Aafjen probeerden aan de kost te komen als lantaarn opsteker in Veendam.
Een baan die inhield, dat ´s morgens de gasverlichting laag moest worden gedraaid en ´s avonds hoog.
Dit beviel Aafjen allerminst. Ze was een kordate vrouw, die wist wat ze wilde en dat was vooruit komen.
Ze gingen wollen ondergoed breien op een of ander apparaat.
Daarmee werd Reinder op pad gestuurd om het aan de man te brengen.
Dit begon goed te lopen en breidde zich meer en meer uit.
Uiteindelijk werd een fabriekje met verscheidene machines opgezet, waarin plm. 50 vrouwen hun werk vonden.
Reinder was fabrikant geworden, hetgeen blijkt uit de huwelijksakte van zijn zoon Engelhardt.
Een van zijn klanten was Vroom, de latere mede oprichter van het V&D concern.
Die woonde ook in Veendam en had daar ook een winkel.
Op het 50-jarig huwelijksfeest van Reinder en Aafjen in 1924 kwam een grote limousine uit Amsterdam voorrijden.
Daarin zat het echtpaar Vroom, die Reinder en Aafjen kwamen gelukwensen.
Alles ging echter niet allemaal voor de wind, want ze moesten twee keer kinderen naar het graf brengen.
Ook moest Reinder zijn vrouw Aafjen naar het graf brengen, hetgeen hij moeilijk heeft kunnen verwerken.
Reinder was zeer intelligent. Vooral wiskunde had zijn aandacht.
Hij was erg bijziende en zat dan ook vaak met zijn leitje vlak voor zijn ogen de vraagstukken op te lossen.
Hij had een iets bijtend gevoel voor humor.
Oorspronkelijk waren ze lid van de Nederlands Hervormde kerk te Veendam.
Ongeveer in 1890 moet Aafjen tegen haar man hebben gezegd:
"We gaan niet langer naar de grote (Hervormde ) kerk, want daar krijg je stenen voor brood.
we gaan naar de afgescheiden (Gereformeerde) kerk". En zo is het ook gegaan, reden waarom deze tak hoofdzakelijk tot de gereformeerde gezindte behoorde.

Reinder trouwt op zaterdag 17 oktober 1874 in Veendam op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Aafjen Duut, dochter van Fedde Derks Duut (koopman) en Engeltje Eppes Kroeze. Aafjen is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Veendam, is overleden op woensdag 7 oktober 1936 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Aafjen werd 86 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Reinder en Aafjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Luitje Jan Prummel is geboren op donderdag 23 november 1876 in Wildervank, zie VII-AU.

2  Engelhardt Prummel is geboren op maandag 18 november 1878 in Veendam, zie VII-AV.

3  Jan Prummel is geboren op donderdag 3 maart 1881 in Veendam, is overleden op zondag 1 mei 1881 aldaar. Jan werd 1 maand en 28 dagen.

4  Jan Prummel is geboren op zaterdag 1 juli 1882 in Veendam, zie VII-AW.

5  Engelina Margaretha Prummel is geboren op vrijdag 2 februari 1883 in Veendam Oosterdiep, is overleden op vrijdag 16 oktober 1903 aldaar. Engelina werd 20 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

6  Grietje Fennechina Prummel is geboren op vrijdag 12 juni 1885 in Veendam, is overleden op dinsdag 21 december 1920 aldaar. Grietje werd 35 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

7  Aafina Roelfina Wija Prummel is geboren op zondag 18 september 1892 in Veendam, is overleden op vrijdag 22 mei 1964 in Klazienaveen, is begraven aldaar. Aafina werd 71 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Aafina trouwt op zaterdag 6 februari 1954 in Veendam op 61-jarige leeftijd met de 60-jarige Harm Roelof Koster. Harm, koopman en kruidenier, is geboren op woensdag 12 juli 1893 in Hoogeveen, is overleden op zaterdag 6 februari 1954 in Emmen, is begraven in Klazienaveen. Harm werd 60 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

VI-Y  Johannes Prummel, zoon van Luitje Jans Prummel (V-O) en Engelina Maathuis, koperslager, is geboren op woensdag 1 april 1857 in Veendam, is overleden op zaterdag 11 mei 1946 in Wildervank, is begraven aldaar Dalweg. Johannes werd 89 jaar, 1 maand en 10 dagen.
Johannes trouwt op donderdag 6 juni 1895 in Wildervank op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Hillechiena Buiskool, dochter van Hendrik Buiskool (smid) en Aaltje Weij. Hillechiena, wonende in Wildervank, is geboren op vrijdag 22 november 1867 aldaar, is overleden op vrijdag 24 april 1953 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Hillechiena werd 85 jaar, 5 maanden en 2 dagen. Johannes en Hillechiena woonden naast de 5e laan in Veendam
 

Van Johannes en Hillechiena zijn twee kinderen bekend:

1  Engelina Roelfina Prummel is geboren op maandag 8 juni 1896 in Wildervank, is overleden op vrijdag 3 april 1992 in Schiedam. Engelina werd 95 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Engelina trouwt op vrijdag 21 juli 1922 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Albert Mulder, zoon van Pieter Mulder en Lammechiena Brouwer. Albert, commies rijksbelastingen, is geboren op maandag 15 mei 1893 in Schiedam, is overleden op zondag 10 mei 1964 aldaar. Albert werd 70 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

2  Alida Henderika Prummel is geboren op maandag 12 november 1900 in Wildervank, is overleden op zondag 10 mei 1992 in Schiedam. Alida werd 91 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Alida trouwt op donderdag 22 april 1926 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jakob Marten van der Meulen. Jakob, kapper, is geboren op woensdag 11 juli 1900 in Wildervank, is overleden op vrijdag 5 oktober 1973 in Groningen. Jakob werd 73 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Jakob heeft vanaf 1930 in Amsterdam gewerkt. Daarna verhuisde hij naar Wildervank. In april 1972 zijn Jakob en Alida verhuisd naar Groningen.

VI-Z  Kornelis Prummel, zoon van Luitje Jans Prummel (V-O) en Engelina Maathuis, borstelmaker en conciërge, wonende in Wildervank, is geboren op vrijdag 3 juni 1870 in Veendam, is overleden op dinsdag 10 mei 1938 in Groningen, is begraven in Veendam Ned.Herv.begraafplaats. Kornelis werd 67 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Kornelis vestigde zich als zelfstandige in de buurt van de 24e laan in Wildervank.
Kornelis ging verhuizen naar de Nieuwelaan in Veendam, waar zijn vader een huis had gezet. Dit huis erfde hij later onder verrekening van zijn ouders.
In dit huis dreef hij een kruidenierswinkel, annex steengoedzaak, terwijl hij tevens de vertegenwoordiging van een bierfabriek kreeg. Hij kreeg toen een paard en een wagen ter beschikking om vaten bier bij de cafés te verkopen.
Kornelis was lid van de S.D.A.P.Van 1901 tot 1910 was hij eerste gemeenteraadslid voor die partij in de Veendammer Gemeenteraad.
In 1910 werd hij conciërge van de ULO school.
Die was destijds in het gebouw gevestigd waar later de muziekschool was gevestigd aan de Jacob Bruggemanlaan.
Nu staan er woningen.
In 1916 werd een nieuwe woning betrokken naast de Hertenkampschool, die in de plaats van de oude school is gebouwd.
Hij bekleedde deze functie tot 1935, toen hij met pensioen ging.
Kornelis bekleedde meerdere functies, zoals ouderling in de Nederlands Hervormde kerk te Veendam, voorzitter van het Ziekenfonds in Veendam en bestuurslid van het Groene Kruis te Veendam.

Kornelis trouwt op donderdag 9 maart 1893 in Veendam op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Heilina Remmina de Jonge, dochter van Wouter de Jonge en Siementje Taaij. Heilina is geboren op dinsdag 14 juni 1870 in Veendam, is overleden op vrijdag 11 maart 1955 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Heilina werd 84 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Kornelis en Heilina zijn drie kinderen bekend:

1  Engelina Roelfina Weija Fennechiena Prummel is geboren op zondag 18 maart 1894 in Wildervank, is overleden op maandag 20 juli 1981 in Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Engelina werd 87 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Engelina trouwt op zaterdag 5 juli 1919 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Anton Wever, zoon van Jan Wever en Enja Manuel. Anton, kleermaker, is geboren op woensdag 30 januari 1895 in Wildervank, is overleden op maandag 5 januari 1970 in Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Anton werd 74 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

2  Wouter Prummel is geboren op donderdag 23 december 1897 in Veendam, zie VII-AX.

3  Siementje Heilina Prummel is geboren op zaterdag 26 januari 1907 in Veendam.

Siementje trouwt op donderdag 27 juli 1933 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Anne (Jaap) Jonker, zoon van Abraham Jonker en Janette Taatgen. Jacob, onderwijzer en hoofd lagere school, wonende in Epe, is geboren op donderdag 4 juli 1907 in Veendam.

VI-AA  Jan Prummel, zoon van Klaas Jans Prummel (V-P) en Aaltje Bok, timmerman, machinist en dijkmeester, is geboren op vrijdag 23 december 1853 in Wildervank, is overleden op dinsdag 15 november 1921 in Elst. Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op donderdag 24 april 1879 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Roelfina Koetze, dochter van Hendrik Wolters Koetze en Fennechien Roelfs Veenhuizen. Roelfina is geboren op dinsdag 18 januari 1859 in Wildervank, is overleden op woensdag 2 november 1927 in Lent. Roelfina werd 68 jaar, 9 maanden en 15 dagen.
 
Jan en Roelfina zijn op 28-04-1882 naar Almelo vertrokken.Vandaar gingen ze op 05-06-1865 naar Tubbergen.Daarna op 24-05-1886 naar Hengelo.

Van Jan en Roelfina zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Klazina Prummel is geboren op dinsdag 10 februari 1880 in Wildervank.

Alida trouwt in 1911 op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacob Brouwer, zoon van Herman Brouwer en Johanna Bartha Pot. Jacob is geboren in 1877, is overleden op zondag 14 februari 1943 in Utrecht. Jacob werd 66 jaar.

2  Fennechiena Hendrika Prummel is geboren op dinsdag 16 mei 1882 in Almelo-Stad, is overleden op zaterdag 27 maart 1948 in Apeldoorn. Fennechiena werd 65 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

3  Wolterdina Elina Prummel is geboren op zondag 11 januari 1885 in Almelo-Stad, is overleden op woensdag 12 oktober 1904 in Elst. Wolterdina werd 19 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Elina Batomina Prummel is geboren op zaterdag 11 augustus 1888. Elina was gehuwd met C.C.E. Reichenbach.

5  Maria Antina Henderika Prummel is geboren op zondag 8 mei 1892 in Laag Keppel.

VI-AB  Remmelt Prummel, zoon van Geert Jacobs Prummel (V-Q) en Hillechien Remmelts Giezen, opzichter en houthandelaar, wonende in Zuidbroek, is geboren op zaterdag 6 maart 1852 in Veendam Oosterdiep, is overleden op vrijdag 19 maart 1886 in Nieuwe Pekela. Remmelt werd 34 jaar en 13 dagen.

Remmelt trouwt op donderdag 14 september 1876 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Beumée, dochter van Johan Godlieb Benjamin Beumée (hoeden- en pettenmaker) en Mensiena Houwen. Trijntje is geboren op vrijdag 28 mei 1852 in Veendam, is overleden op maandag 19 oktober 1885 in Nieuwe Pekela. Trijntje werd 33 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Remmelt en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Jacob Prummel is geboren op dinsdag 10 april 1877 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 13 april 1877 aldaar. Gerrit werd 3 dagen.

2  Mensiena Prummel is geboren op dinsdag 26 november 1878 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 7 december 1938 in Veendam. Mensiena werd 60 jaar en 11 dagen.

Mensiena trouwt op woensdag 2 oktober 1901 in Veendam op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Hoetjer, zoon van Jakob Gerrits Hoetjer en Geesjen Bakker. Gerrit, leerlooier en drijfriemenfabrikant fa.J.G. Hoetjer Veendam, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 15 november 1872 aldaar, is overleden op maandag 8 maart 1971 aldaar. Gerrit werd 98 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Gerrit woonde sinds zijn huwelijk met Mensiena in 1902 tegenover de leerlooierij aan de Postweg (Beneden-)Oosterdiep wegzijde.

Familie Hoetjer, met op de bank Gerrit en Mensiena

3  Alida Hillechina Prummel is geboren op maandag 25 oktober 1880 in Wildervank, is overleden op donderdag 25 juli 1929 in Marum, is begraven aldaar. Alida werd 48 jaar en 9 maanden.

Alida trouwt op woensdag 23 juni 1909 in Den Haag op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Leendert den Hollander, zoon van Jan den Hollander en Aagje de Haan. Leendert, metselaar, is geboren op donderdag 30 oktober 1879 in Hilligersberg, is overleden op dinsdag 6 juni 1939 in Den Haag. Leendert werd 59 jaar, 7 maanden en 7 dagen. Alida trouwt op donderdag 29 januari 1914 in Veendam op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Geert Veen, zoon van Jacob Veen en Kunnechien Kruize. Geert, schipper, is geboren in 1883 in Gouda.

4  Jenneke Johanna Prummel is geboren op zondag 14 mei 1882 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 1 september 1882 aldaar. Jenneke werd 3 maanden en 18 dagen.

VI-AC  Harm Prummel, zoon van Geert Jacobs Prummel (V-Q) en Hillechien Remmelts Giezen, timmerman, is geboren op zaterdag 13 mei 1854 in Veendam Oosterdiep, aangegeven door geneesheer Slootstra, is overleden op vrijdag 25 april 1919 aldaar. Harm werd 64 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 30 oktober 1880 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Prummel, zie VI-Q. Ze woonden aan het Beneden Oosterdiep.

VI-AD  Harmina Prummel, dochter van Harm Jacobs Prummel (V-R) en Stijntje Jans Nieboer, is geboren op zondag 5 mei 1850 in Wildervank, is overleden op woensdag 13 januari 1937 in Gramsbergen. Harmina werd 86 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Harmina trouwt op maandag 9 april 1883 in Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 46-jarige Andreas Kroon, zoon van Jurgen Andreas Kroon en Hilke Willems Klein. Andreas, landbouwer, wonende in Meeden, is geboren op zaterdag 3 september 1836 aldaar, is overleden in 1919 in Hardenberg Ambt. Andreas werd 83 jaar.

Van Andreas en Harmina is een kind bekend:

1  Harm Kroon is geboren op zondag 18 november 1888 in Meeden, is overleden op zaterdag 13 april 1895 in Heereweg. Harm werd 6 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

VI-AE  Jan Harms Prummel, zoon van Harm Jacobs Prummel (V-R) en Stijntje Jans Nieboer, landbouwer, wonende in Stadskanaal en in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 24 januari 1852 in Wildervank, is overleden op zondag 10 april 1932 in Musselkanaal. Jan werd 80 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 3 maart 1882 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Jonker, dochter van Klaas Arends Jonker (vervener) en Stientje Jacobs Veldkamp (landbouwster). Jantje, wonende in Exloërmond, is geboren op zaterdag 1 december 1855 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 27 januari 1938 in Musselkanaal. Jantje werd 73 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Hij woonde met zijn gezin vanaf 1902 in 2e Exloërmond nr. 252, waar later zoon Jacob en daarna kleinzoon Jan hebben gewoond.
Foto grafnummer 1254941 Musselkanaal Floralaan Floralaan MusselkanaalFoto grafnummer 1254941 Musselkanaal Floralaan Floralaan MusselkanaalFoto grafnummer 1254941 Musselkanaal Floralaan Floralaan MusselkanaalFoto grafnummer 1254941 Musselkanaal Floralaan Floralaan Musselkanaal

Jan en Jantje omringd door hun kinderen: v.l.n.r. Jacob, Klaas, Stientje, Harm en Meintje,

Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Prummel is geboren op maandag 9 april 1883 in Exloërmond, zie VII-AY.

2  Klaas Prummel is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in 2e Exloërmond, zie VII-AZ.

3  Meintje Prummel is geboren op dinsdag 9 maart 1886 in Exloërmond, zie VII-BA.

4  Stientje Prummel is geboren op zaterdag 30 maart 1889 in Exloërmond, is overleden op maandag 25 juli 1977 in Musselkanaal. Stientje werd 88 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

5  Jacob Prummel is geboren op donderdag 10 april 1890 in Exloërmond, zie VII-BB.

 

 

 

VI-AF  Jakob Prummel, zoon van Harm Jacobs Prummel (V-R) en Meintje Bouwman, landbouwer, wonende in Stadskanaal en in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 1 november 1859 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 24 januari 1939 in Exloërmond, is begraven in 2e Exloërmond. Jakob werd 79 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Jakob trouwt op donderdag 24 september 1885 in Gasselte op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Topper, dochter van Kornelis Geerts Topper en Jantje Krans. Catharina is geboren op zondag 14 september 1862 in Hoogezand, is overleden op zondag 18 mei 1947 in Veendam, is begraven in 2e Exloërmond. Catharina werd 84 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Jakob en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Prummel is geboren op donderdag 7 januari 1886 in Gasselternijveenschemond, zie VII-BC.

2  Korneles Prummel is geboren op zondag 29 april 1888 in Stadskanaal, zie VII-BD.

3  Jan Prummel is geboren op donderdag 18 september 1890 in Stadskanaal, zie VII-BE.

4  Jantiena Prummel is geboren op dinsdag 25 oktober 1892 in Exloërmond, is overleden op maandag 24 maart 1919 in Groningen. Jantiena werd 26 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Jantiena trouwt op vrijdag 10 november 1916 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Albertus Meiborg, zoon van Berend Meiborg en Albertje Cornelia Roelf Buzeman. Willem, ingenieur en leraar MTS, is geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Scheemda, is overleden op donderdag 9 maart 1967 in Groningen. Willem werd 76 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Willem was leraar op de M.T.S. en later op de H.T.S te Groningen.
Hij gaf de vakken sterkteleer, gewapende betonconstructies en staalconstructies.

Willem was later gehuwd (2) met Meina Schaap.<30>

5  Meintje Prummel is geboren op woensdag 7 november 1894 in Exloërmond, is overleden op zondag 13 augustus 1961 in Haren (Gn.), is begraven in Haren Eshof. Meintje werd 66 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Meintje trouwt op woensdag 28 mei 1919 in Uithuizermeeden op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Eisse Mulder, zoon van Derk Mulder en Nijsiena Klimp. Jan, landbouwer en kantonrechter, is geboren op zaterdag 16 december 1893 in Oldenzijl, is overleden op dinsdag 18 november 1969 in Haren (Gn.), is begraven aldaar Eshof. Jan werd 75 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

6  Berend Prummel is geboren op zondag 23 april 1899 in Exloërmond, zie VII-BF.

VI-AG  Klaas Prummel, zoon van Geert Klasens Prummel (V-T) en Bernardina Geerts Roelfzema, huisverver en huisschilder, is geboren op dinsdag 14 mei 1850 in Wildervank, is overleden voor 1908. Klaas werd hoogstens 57 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 30 januari 1873 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Sieberdina Schuitema, dochter van Kars Schuitema en Wiegertje Ossel. Sieberdina is geboren op zaterdag 15 mei 1852 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 4 augustus 1908 in Groningen. Sieberdina werd 56 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Klaas en Sieberdina vertrokken in 1878 naar Borger.
Daarna gingen ze in 1879 naar Groningen.

Van Klaas en Sieberdina zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Prummel is geboren op dinsdag 21 juli 1874 in Gasselternijveen, zie VII-BG.

2  Wiegertje Prummel is geboren op woensdag 15 mei 1878 in Gasselternijveen, is overleden op donderdag 18 januari 1883 in Groningen. Wiegertje werd 4 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

3  Wieger Prummel is geboren in januari 1883 in Groningen, is overleden op maandag 31 maart 1884 aldaar. Wieger werd 1 jaar en 2 maanden.

4  Wieger Klaas Prummel is geboren op zaterdag 24 januari 1885 in Groningen, is overleden op zondag 29 mei 1887 aldaar. Wieger werd 2 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

VI-AH  Douchina Prummel, dochter van Geert Klasens Prummel (V-T) en Bernardina Geerts Roelfzema, is geboren op maandag 13 december 1852 in Wildervank, is overleden op zondag 8 september 1929 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Douchina werd 76 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Douchina trouwt op donderdag 1 februari 1877 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Munning, zoon van Meint Philips Munning (rustend schipper) en Ansje Jans Smit. Jan, schipper en winkelier, wonende in Wildervank, is geboren op zondag 2 maart 1851 aldaar, is overleden op zaterdag 18 mei 1935 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Jan werd 84 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Douchina zijn drie kinderen bekend:

1  Meint Munning is geboren op zondag 9 september 1877 in Wildervank, zie VII-BH.

2  Bernardiena Munning is geboren op dinsdag 11 november 1879 in Wildervank, zie VII-BI.

3  Geert Munning is geboren op vrijdag 4 oktober 1889 in Wildervank, zie VII-BJ.

VI-AI  Geert Prummel, zoon van Geert Klasens Prummel (V-T) en Bernardina Geerts Roelfzema, verver, is geboren op donderdag 1 mei 1862 in Wildervank, is overleden op woensdag 12 juli 1922 aldaar. Geert werd 60 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 17 mei 1890 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Meedendorp, dochter van Harm Tammes Meedendorp (stuurman) en Aaltjen Thaden. Aaltje is geboren op dinsdag 25 augustus 1868 in Meeden (de vroedvrouw deed bij afwezigheid van de vader, de aangifte), is overleden op zondag 29 april 1951 in Wildervank. Aaltje werd 82 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Geert en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geert Prummel is geboren op maandag 21 juli 1890 in Wildervank.

2  Aaltje Prummel is geboren op dinsdag 16 februari 1892 in Wildervank.

3  Harm Prummel is geboren op zondag 24 maart 1895 in Wildervank.

4  Bernard Prummel is geboren op woensdag 12 oktober 1898 in Wildervank, is overleden op maandag 28 augustus 1899 aldaar. Bernard werd 10 maanden en 16 dagen.

5  Bernard Prummel is geboren op woensdag 3 juli 1901 in Wildervank.

VI-AJ  Filippus Prummel, zoon van Jakob Prummel (V-U) en Jantje Filippus Pronk, boekhouder, is geboren op vrijdag 10 september 1875 in Stadskanaal, is overleden op donderdag 9 juni 1960 in Meppel. Filippus werd 84 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Filippus werkte als boekhouder bij de turfstrooiselfabriek Scholten te Klazienaveen.
Hij groeide op in Stadskanaal en bezocht daar o.a. de Franse School.
Hij is vroegtijdig met pensioen gegaan.
Na zijn pensionering zijn Filippus en Bernardina vertrokken naar Meppel.

Filippus trouwt op vrijdag 30 maart 1906 in Emmen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Bernardiena Munning, zie VII-BI.

Van Filippus en Bernardiena zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Prummel is geboren op maandag 22 april 1907 in Klazienaveen.

2  Jacob Prummel is geboren op zaterdag 10 juli 1909 in Klazienaveen, zie VII-BK.

3  Jan Prummel is geboren op zondag 13 augustus 1911 in Klazienaveen, zie VII-BL.

4  Doechinus Prummel is geboren op dinsdag 5 augustus 1919 in Klazienaveen, zie VII-BM.

5  Aaltje Prummel is geboren op woensdag 3 augustus 1921 in Klazienaveen.

Aaltje is gehuwd met Jan Velthuis. Jan is geboren op woensdag 6 april 1921 in Meppel.

VI-AK  Jakob Prummel, zoon van Geert Prummel (V-V) en Grietje Panman, timmerman en aannemer, is geboren op dinsdag 4 juni 1878 in Wildervank, is overleden op woensdag 30 januari 1952 in Veendam, is begraven aldaar Algemene begraafplaats. Jakob werd 73 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 21 september 1901 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Wouterdina Derksema, dochter van Pieter Focko Derksema en Gesina Geertruida Westerbrink. Cornelia is geboren op vrijdag 12 maart 1880 in Veendam, is overleden op donderdag 31 oktober 1963 in Hoogezand, is begraven in Veendam Algemene begraafplaats. Cornelia werd 83 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Jakob en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Metje Johanna Prummel is geboren op woensdag 16 juli 1902 in Veendam, is overleden op woensdag 15 januari 1975 in Groningen, is begraven in Zuidlaren. Metje werd 72 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Metje trouwt op donderdag 3 juli 1930 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerhardus Johannes Gelling. Gerhardus, kruidenier in Foxhol, is geboren op zondag 29 november 1903 in Vlagtwedde.

2  Grietje Gezina Prummel is geboren op dinsdag 31 januari 1905 in Veendam, is overleden op zondag 28 augustus 1994 in Zuidlaren, is begraven aldaar. Grietje werd 89 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 31 mei 1928 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Wilhelmus Albert Kammer. Johannes, winkelier, fouragehandelaar en kruidenier, is geboren op vrijdag 6 december 1901 in Zuidlaren, is overleden op maandag 22 december 1975 aldaar, is begraven aldaar. Johannes werd 74 jaar en 16 dagen.

VI-AL  Iekje Karssiens, dochter van Hindrik Karssiens (V-W) en Antje Smid, is geboren op donderdag 5 juli 1860 in Veendam, is overleden op zondag 5 februari 1922 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Iekje werd 61 jaar en 7 maanden.

Iekje trouwt op woensdag 11 juni 1879 in Veendam op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Prummel, zie VI-R.

Generatie VII

(van 1853 tot heden)

In deze generatie zijn 65 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1879 en 1952. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wildervank (45x), Veendam (31x), Groningen (29x), 2e Exloërmond (9x), Beilen (7x), Emmen (5x), Ter Apel (5x), aldaar (5x), Klazienaveen (5x), Annerveenschekanaal (4x), Assen (4x), Nieuwe Pekela (4x), Stadskanaal (3x), Datteln (2x), Appingedam (2x), Sappemeer (2x), Wolfheze (2x), Dortmund (Dld.) (2x), Arnhem, Amsterdam, Alkmaar, Apeldoorn, Gouda, Meppel, Zwolle, Musselkanaal, Odoorn, Rolde, Smilde, Voorburg en Kwala Sempang Atjeh (Ind.). Er zijn momenteel nog 5 van de 213 kinderen in leven.

VII-A  Geuchien Prummel, zoon van Jannes Klaassens Prummel (VI-A) en Ida Geuchien Koops, fabrikant en technisch directeur, is geboren op dinsdag 6 juli 1869 in Veendam, is overleden op zaterdag 20 januari 1945 in Tiel, is begraven aldaar. Geuchien werd 75 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Geuchien was opzichter bij de Aardappelmeelfabriek DWM & Co te Veendam.
Verhuisde naar Tiel en was daar medeoprichter van de NV Metawa fabrieken (Metaalwarenfabriek).
Hij kreeg in het begin van de twintiger jaren opdracht van DWM om een stroopfabriek in Gorkum te bouwen.
Daar zou buitenlandse meel worden verwerkt.
Deze opdracht voerde hij prima uit, echter kwam men aan de zijde van DWM haar belofte niet na:
Geuchien zou directeur worden van dit bedrijf.
Toen alles gerealiseerd was, moest een neef van de directie in Indie, deze taak waarnemen.
Reden voor Geuchien om ontslag te nemen.
Dit was de aanleiding om Metawa op te richten, waaraan hij tot aan zijn dood leiding heeft gegeven.

Geuchien trouwt op donderdag 31 mei 1894 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderika Hillechiena Pijbes, dochter van Jacob Pijbes en Klasina Jonker. Henderika is geboren op zaterdag 13 april 1872 in Veendam, is overleden op woensdag 2 juli 1952 in Delden, is begraven op zaterdag 5 juli 1952 in Tiel. Henderika werd 80 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Geuchien en Henderika zijn twee kinderen bekend:

1  Jannes Prummel is geboren op maandag 4 februari 1895 in Veendam, zie VIII-A.

2  Jacob Geert Prummel is geboren op zaterdag 23 juni 1900 in Veendam, zie VIII-B.

VII-B  Adriaan Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-C) en Martje Reitsema, winkelier, koopman en zakkenverhuurder, is geboren op zondag 23 januari 1881 in Groningen, is overleden op zaterdag 16 december 1967 in Haren (Gn.). Adriaan werd 86 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Adriaan trouwt op donderdag 6 juni 1907 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmanna Westerhoff, dochter van Jan Westerhoff en Hinderkien Edens. Harmanna is geboren op maandag 1 januari 1883 in Hoogkerk, is overleden op zaterdag 12 juli 1975 in Haren (Gn.). Harmanna werd 92 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Adriaan en Harmanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Martje Prummel is geboren op dinsdag 7 januari 1908 in Groningen.

Martje trouwt op donderdag 19 mei 1932 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jakob Gerbers, zoon van Abraham Gerbers en Elisabeth Johanna Mekel. Jakob, inspecteur verzekeringsmij, is geboren op zondag 18 februari 1906 in Groningen, is overleden op zaterdag 21 mei 1988 aldaar. Jakob werd 82 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

2  Hinderkien Prummel is geboren op zondag 25 april 1909 in Groningen.

Hinderkien trouwt op donderdag 15 juni 1933 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Eenje Bouwman, zoon van Jan Bouwman en Stientje Jonker. Jan, werktuigbouwkundige en directeur, is geboren op zondag 31 december 1905 in Groningen.

Jan was directeur van de firma J. Bouwman & Zn., een constructie- en machinefabriek.
Deze zaak wordt later onder de naam BOZO Metaal BV door zijn schoonzoon Stok voortgezet.
Men fabriceert trappen van metaal.
De firma zit aan de Rijksstraatweg nr. 271 te Haren.

3  Harmina Prummel is geboren op vrijdag 18 juli 1913 in Groningen.

Harmina trouwt op dinsdag 4 september 1945 in Groningen op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Henderikus Gerbers, zoon van Abraham Gerbers en Elisabeth Johanna Mekel. Henderikus is geboren op donderdag 15 september 1910 in Groningen.

4  Frouke Prummel is geboren op zaterdag 2 november 1918 in Groningen.

Frouke trouwt na 1946 op minstens 28-jarige leeftijd (1) met de minstens 29-jarige F. Bayles-Hathaway. F is geboren op zondag 25 november 1917 in Den Haag. Frouke trouwt op zaterdag 15 juni 1946 in Den Haag op 27-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Rene Braunius. Rene is geboren op donderdag 6 april 1911 in Den Haag, is overleden op dinsdag 27 maart 1956 in Leiden. Rene werd 44 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

5  Fennechiena Prummel is geboren op maandag 3 januari 1921 in Groningen, is overleden op vrijdag 6 april 1951 in Sherbrooke (Can.). Fennechiena werd 30 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Ze verhuisden op 10-02-1921 naar Sherbrook (Canada).

Fennechiena trouwt op zaterdag 8 december 1945 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Henri Antonio Provencal. Henri is geboren op donderdag 10 februari 1921 in Sherbrooke (Can.).

VII-C  Sibertus Johannes Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-C) en Martje Reitsema, directeur gasbedrijf, is geboren op zaterdag 12 augustus 1882 in Groningen, is overleden op zaterdag 11 augustus 1945 in Harlingen. Sibertus werd 62 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Sibertus ging na zijn HBS-opleiding werken bij het Gemeentelijke Gasbedrijf te Schoonhoven.
Van 1907-1916 werd hij aangesteld als Directeur van het Gemeentelijke Gasbedrijf te Sappemeer.
Daarna was hij tot 1931 directeur van het Gemeentelijke Gasbedrijf te Franeker.
Vervolgens was hij tot zijn overlijden directeur van het Gasbedrijf te Harlingen.

Sibertus trouwt op maandag 11 november 1907 in Schoonhoven op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmina Vegter. Harmina is geboren op zaterdag 25 juni 1881 in Veendam, is overleden op maandag 11 april 1955 in Winschoten, is begraven in Franeker. Harmina werd 73 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Harmina is overleden na een noodlottig ongeval in Ellersinghuizen nabij Vlagtwedde.
Zij zat bij haar zoon Jan Prummel in de auto.
Haar dochter Annie zat ook in die auto, maar zij kwam met de schrik vrij.
Ze woonde toen in Franeker en werd daar ook begraven

Van Sibertus en Harmina zijn twee kinderen bekend:

1  ir. Jan Prummel, wonende in Meppel, in Scheemda, in NO Indië en in Epe, is geboren op donderdag 30 september 1909 in Sappemeer.

Jan was Delfts Ingenieur.
Zijn levensloop:
1934-1939 Ingenieur Nutsbedrijven Meppel
1939-1946 Ingenieur NCGM Medan-Kota Radja en Batavia
1942-1945 Japanse internering
1947-1954 NV Carton en Papierfabriek W.A. Scholten te Sappemeer
1954-1968 Directeur Cooperatieve Strokartonfabriek "De Toekomst" te Scheemda
1968-1974 Leraar wis- en natuurkunde aan de Scholen Gemeenschap "Almere" te Kampen

Jan trouwt op donderdag 29 oktober 1936 in Meppel op 27-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Anna Alida Catharina Bulder. Anna is geboren op donderdag 1 november 1900 in Groningen, is overleden op donderdag 19 juli 1984 in Epe. Anna werd 83 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Jan trouwt op donderdag 11 juni 1992 in Epe op 82-jarige leeftijd (2) met de 70-jarige M.A.J. van Vrijberghe de Coningh. M is geboren op dinsdag 5 juli 1921 in Leiden.

2  Annie Prummel, bibliothecaresse te Franeker, is geboren op vrijdag 24 mei 1912 in Sappemeer, is overleden op maandag 22 februari 1993 in Franeker, is gecremeerd op vrijdag 26 februari 1993 in Leeuwarden. Annie werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen. Annie was ongehuwd.
Annie was de houdster van de legpenning van de stad Franeker.

VII-D  IJme Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-C) en Martje Reitsema, bedrijfsleider en directeur gasfabriek, is geboren op zaterdag 6 augustus 1887 in Groningen, is overleden op dinsdag 12 december 1967 in Zwolle. IJme werd 80 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

IJme trouwt op donderdag 23 juli 1914 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Fennechina Strate, dochter van Hinderikus Strate en Roelfje Akkerman. Fennechina is geboren op maandag 11 mei 1891 in Veendam, is overleden op dinsdag 20 oktober 1970 in Zwolle. Fennechina werd 79 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van IJme en Fennechina zijn twee kinderen bekend:

1  ir. Jan Prummel is geboren op zondag 23 juni 1918 in Appingedam, zie VIII-C.

2  Roelfje (Roelli) Prummel, lerares in het nijverheidsonderwijs, wonende in Nijverdal, is geboren op maandag 5 december 1921 in Appingedam, is overleden op zaterdag 18 november 2006 in Almelo. Roelfje werd 84 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

VII-E  Harmannus Johannes Prummel, zoon van Johannes Prummel (VI-D) en Ebeldina Jacoba Mindé, slager, is geboren op maandag 25 april 1887 in Groningen, is overleden op maandag 14 februari 1921 in Zuidlaren (Dennenoord). Harmannus werd 33 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Harmannus trouwt op donderdag 16 januari 1913 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Annegien Keiser, dochter van Pieter Keiser en Sietske Pathuis. Annegien is geboren op maandag 3 februari 1890 in Groningen, is overleden op vrijdag 2 oktober 1959 in Amsterdam. Annegien werd 69 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Annegien was later gehuwd (2) met Engbert Cornelis ter Maat.<31>

Van Harmannus en Annegien zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Prummel is geboren op woensdag 18 juni 1913 in Groningen, is overleden voor 1995. Johannes werd hoogstens 81 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Johannes is met zijn moeder Annegien op 26-10-1925 verhuisd naar Amsterdam.
Op 06-10-1941 verhuist hij naar Frankrijk op het adres Rue Jacqhere nr. 5 in Lesquin nabij Lille.

2  Pieter Prummel, priester, is geboren op maandag 20 augustus 1917 in Groningen, is overleden op dinsdag 3 december 1991 in Bussum. Pieter werd 74 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Pieter verhuist op 26-10-1925 naar Amsterdam.Hij was priester in de Vrije Katholieke Kerk.

VII-F  Ties Prummel, zoon van Christiaan Hendriks Prummel (VI-E) en Leentje Freerks Rogaar, arbeider en timmerman, is geboren op zondag 27 maart 1859 in Wildervank, is overleden op vrijdag 28 april 1911 aldaar. Ties werd 52 jaar, 1 maand en 1 dag.

Ties trouwt op zaterdag 21 mei 1881 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Marchien Nieboer, dochter van Harm Nieboer en Geesjen Everts Forsten. Marchien is geboren op zaterdag 18 april 1857 in Veendam, is overleden op dinsdag 8 april 1947 in Groningen, is begraven in Wildervank Dalweg. Marchien werd 89 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Ties en Marchien zijn zeven kinderen bekend:

1  Leentje Prummel is geboren op maandag 10 april 1882 in Wildervank, zie VIII-D.

2  Geesjen Prummel is geboren op zondag 26 augustus 1883 in Wildervank, is overleden op donderdag 20 juni 1963 aldaar, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Geesjen werd 79 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Geesjen trouwt op zaterdag 2 mei 1908 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Reinder Eilko van Deest, zoon van Reinder van Deest en Eilke Akkerman. Reinder is geboren op maandag 17 april 1882 in Veendam, is overleden op woensdag 21 november 1917 in Groningen. Reinder werd 35 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

3  Christiaan (Chris) Prummel is geboren op maandag 1 november 1886 in Wildervank, zie VIII-E.

4  Harm Prummel is geboren op zondag 27 mei 1888 in Wildervank, zie VIII-F.

5  Harmke Prummel is geboren op zondag 17 augustus 1890 in Wildervank, is overleden op donderdag 25 september 1890 aldaar. Harmke werd 1 maand en 8 dagen.

6  Harmke Prummel is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Wildervank, is overleden op zaterdag 14 augustus 1920 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Harmke werd 27 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

7  Evert Prummel is geboren op zondag 9 december 1894 in Wildervank, zie VIII-G.

VII-G  Jan Christiaans Prummel, zoon van Christiaan Hendriks Prummel (VI-E) en Leentje Freerks Rogaar, schoenmaker, melkventer te Bareveld en arbeider, is geboren op dinsdag 23 augustus 1864 in Wildervank, is overleden op donderdag 19 juni 1919 aldaar. Jan werd 54 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 mei 1888 in Gieten op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Hinderkien Venema, dochter van Hendrik Venema en Lammechien Eleveld. Hinderkien, winkelierster, is geboren op donderdag 10 augustus 1865 in Bonnen, is overleden op donderdag 28 april 1960 in Wildervank. Hinderkien werd 94 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Hinderkien zijn negen kinderen bekend:

1  Christiaan Prummel is geboren op woensdag 3 juli 1889 in Annerveenschekanaal, zie VIII-H.

2  Ties Prummel is geboren op zondag 1 maart 1891 in Annerveenschekanaal, is overleden op maandag 9 maart 1891 aldaar. Ties werd 8 dagen.

3  Hendrik Prummel is geboren op zondag 1 maart 1891 in Annerveenschekanaal, is overleden op zondag 8 maart 1891 aldaar. Hendrik werd 7 dagen.

4  Hillechien Prummel is geboren op donderdag 12 mei 1892 in Annerveenschekanaal.

Hillechien trouwt op zaterdag 7 september 1912 in Wildervank op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Otto Ploeger, zoon van Johannes Ploeger en Alida Rubingh. Otto, modelmaker, is geboren op donderdag 31 juli 1890 in Veendam, is overleden op donderdag 1 juni 1972 in Hengelo. Otto werd 81 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Otto werkte bij Ten Horn in Veendam, later bij Stork in Hengelo.

5  Hendrik Prummel is geboren op zaterdag 9 juni 1894 in Wildervank, zie VIII-I.

6  Leentje Prummel, dienstbode, is geboren op maandag 5 juli 1897 in Rolde, is overleden op dinsdag 19 november 1918 in Windeweer. Leentje werd 21 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Leentje trouwt op zaterdag 18 november 1916 in Wildervank op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Roossien, zoon van Hendrik Roossien en Altje Broekema. Jan, scheepsjager, is geboren in 1895 in Anloo.

7  Lambertus Prummel is geboren op zaterdag 16 december 1899 in Wildervank, is overleden op vrijdag 11 mei 1900 aldaar. Lambertus werd 4 maanden en 25 dagen.

8  Harmke Prummel, dienstbode, is geboren op vrijdag 20 september 1901 in Wildervank.

Harmke trouwt op zaterdag 21 mei 1927 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Zondag, zoon van Jan Zondag en Antje Baas. Hendrik, fabrieksarbeider, is geboren op woensdag 9 november 1898 in Zandberg, is overleden op dinsdag 1 juli 1958 in Onstwedde, is begraven in Musselkanaal. Hendrik werd 59 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik werkte bij de Aardappelmeelfabriek M&O te Ter Apelkanaal.

9  Lammechien Prummel is geboren op zaterdag 7 december 1907 in Wildervank.

Lammechien trouwt op zaterdag 1 oktober 1927 in Wildervank op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Venema, zoon van Siemon Venema en Derkina Bloem. Jan, electricien bij de Centrale in Veendam, is geboren op maandag 25 juli 1904 in Gasselte, is overleden op woensdag 6 juli 1988 in Wildervank. Jan werd 83 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

VII-H  Freerk Prummel, zoon van Christiaan Hendriks Prummel (VI-E) en Leentje Freerks Rogaar, binnenvaarder en broodventer, is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Wildervank, is overleden op dinsdag 5 november 1957 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Freerk werd 90 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Freerk trouwt op zaterdag 25 februari 1899 in Veendam op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Ploeger, dochter van Willem Ploeger (fabrieksarbeider) en Hillechien Nienhuis. Jantje is geboren op zaterdag 13 mei 1871 in Veendam, is overleden op woensdag 2 februari 1949 in Wildervank, is begraven aldaar Dalweg. Jantje werd 77 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Freerk en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Helena Christina Prummel is geboren op donderdag 28 juni 1900 in Veendam, is overleden op vrijdag 3 april 1987 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Helena werd 86 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Helena trouwt op vrijdag 16 mei 1924 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaldrik Bijlholt, zoon van Wienko Bijlholt en Grietje Bartelds. Aaldrik, schilder, is geboren op maandag 21 maart 1898 in Veendam, is overleden op maandag 19 mei 1986 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Aaldrik werd 88 jaar, 1 maand en 28 dagen.

2  Willem Prummel is geboren op maandag 13 juli 1908 in Wildervank, zie VIII-J.

VII-I  Hendrik Prummel, zoon van Eerke Hendriks Prummel (VI-F) en Hinderika Wever, timmerman, is geboren op dinsdag 20 november 1860 in Wildervank, is overleden op woensdag 22 februari 1911 aldaar. Hendrik werd 50 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 11 februari 1897 in Wildervank op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Harmina Veenhoven, dochter van Jacob Veenhoven en Geertruid Zuidema. Harmina is geboren op dinsdag 5 juli 1859 in Wildervank, is overleden op zaterdag 7 februari 1931 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Harmina werd 71 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van Hendrik en Harmina is een kind bekend:

1  Henderika Prummel, huisnaaister, is geboren op woensdag 10 maart 1897 in Wildervank, is overleden op woensdag 29 augustus 1962 aldaar, is begraven aldaar. Henderika werd 65 jaar, 5 maanden en 19 dagen. Henderika was ongehuwd.
De laatste jaren woonde ze samen met Mej. Rabius en Mej. Boswijk in Wildervank.

VII-J  Jan Eerkes Prummel, zoon van Eerke Hendriks Prummel (VI-F) en Hinderika Wever, timmerman, is geboren op vrijdag 23 januari 1863 in Wildervank, is overleden op woensdag 18 mei 1927 aldaar. Jan werd 64 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op donderdag 2 augustus 1900 in Wildervank op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Henderika Koetze, dochter van Hendrik Wolters Koetze en Fennechien Roelfs Veenhuizen. Henderika is geboren op dinsdag 3 november 1863 in Wildervank, is overleden op zondag 23 februari 1941 in Valthermond, is begraven aldaar. Henderika werd 77 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Henderika zijn twee kinderen bekend:

1  Henderika Fennechiena Prummel is geboren op woensdag 18 september 1901 in Wildervank, is overleden op zaterdag 19 juni 1976 in Stadskanaal (Refaja ziekenhuis). Henderika werd 74 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Henderika trouwt op zaterdag 25 april 1936 in Wildervank op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilke Goeman. Wilke, kruidenier in Valthermond, is geboren op zaterdag 20 januari 1906 in Musselkanaal, is overleden op woensdag 11 februari 1976 in Emmen (ziekenhuis). Wilke werd 70 jaar en 22 dagen.

2  Fennechiena Harmke Prummel is geboren op woensdag 8 april 1903 in Wildervank, is overleden op dinsdag 29 oktober 1940 in Raalte. Fennechiena werd 37 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Fennechiena trouwt op zaterdag 7 september 1929 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Klöne, zoon van Lodewijk Klöne en Annechien Waijer. Jan is geboren op maandag 16 maart 1903 in Oude Pekela, is overleden op maandag 5 februari 1962 in Raalte. Jan werd 58 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Geesje van Dalen.<32>

VII-K  Eppo Prummel, zoon van Eerke Hendriks Prummel (VI-F) en Hinderika Wever, timmerman, is geboren op dinsdag 19 september 1865 in Wildervank, is overleden op woensdag 21 maart 1928 in Rotterdam. Eppo werd 62 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Eppo trouwt op donderdag 16 februari 1893 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Lukkien, dochter van Antony Lukkien en Grietje Drenth. Zwaantje is geboren op dinsdag 31 augustus 1869 in Nijmegen, is overleden op maandag 6 september 1937 in Zutphen. Zwaantje werd 68 jaar en 6 dagen.

Van Eppo en Zwaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eerke Prummel, timmerman, is geboren op zaterdag 22 juli 1893 in Wildervank, is overleden op dinsdag 12 mei 1970 in Zuidlaren. Eerke werd 76 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Eerke nam zomerhuisjes aan om die voor eigen rekening te bouwen en te verkopen in Zuidlaren, met ongunstige financiële afloop.

Eerke trouwt op donderdag 7 juli 1921 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Henderina Catharina Brouwer, dochter van Luitje Brouwer en Ida Panman. Henderina is geboren op donderdag 6 juli 1893 in Veendam, is overleden op maandag 16 april 1973 in Zuidlaren. Henderina werd 79 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

2  Antony Prummel is geboren op vrijdag 15 februari 1895 in Wildervank, zie VIII-K.

3  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 19 oktober 1897 in Wildervank, zie VIII-L.

4  Jan Prummel is geboren op dinsdag 19 oktober 1897 in Wildervank, zie VIII-M.

5  Harm Prummel is geboren op zondag 10 december 1899 in Wildervank, is overleden in 1949 (Harm is verdronken bij Zwolle. Het verhaal gaat dat hij zich verdronken heeft).. Harm werd 50 jaar.

VII-L  Hendrik Prummel, zoon van Roelf Hendriks Prummel (VI-G) en Geertruida Gringhuis, timmerman, galanteriezaak 2e Exloërmond en caféhouder in Musselkanaal, is geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wildervank, is overleden op zondag 17 maart 1929 in 2e Exloërmond. Hendrik werd 56 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 8 februari 1896 in Oude Pekela op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Jantina de Haan, dochter van Eltje de Haan en Magrieta Hesseling. Jantina is geboren op donderdag 9 mei 1878 in Oude Pekela, is overleden op maandag 23 augustus 1915 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar. Jantina werd 37 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Hendrik en Jantina zijn vijf kinderen bekend:

1  Roelf Prummel is geboren op maandag 2 november 1896 in Wildervank, zie VIII-N.

2  Eltje Prummel is geboren op maandag 16 januari 1899 in Wildervank, zie VIII-O.

3  Geertruida (Truus) Prummel is geboren op vrijdag 9 november 1900 in 2e Exloërmond.

Geertruida trouwt op dinsdag 19 juni 1923 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Tjeerd Gerhardus Brouwer, zoon van Roelof Brouwer en Jantje Dubbelboer. Tjeerd, keurmeester in Stadskanaal, is geboren op woensdag 5 juli 1893 in Veendam, is overleden op zondag 14 april 1968 in Groningen (AZ). Tjeerd werd 74 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

4  Margrieta Jantina Prummel is geboren op zondag 9 november 1902 in 2e Exloërmond, is overleden op zondag 13 juni 1993 in Apeldoorn. Margrieta werd 90 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Margrieta trouwt op donderdag 9 september 1926 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Hendrikus Voogd, zoon van Gerrit Hinderikus Gerhardus Voogd en Elizabeth Derksema. Cornelis, bouwkundige, is geboren op woensdag 25 januari 1899 in Assen, is overleden op donderdag 24 april 1986 in Zwolle. Cornelis werd 87 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Cornelis was voor zijn pensionering hoofd van de bouwkundige dienst van het Elektriciteitsbedrijf "IJsselmij" te Zwolle.

5  Eerke Prummel is geboren op donderdag 26 september 1907 in 2e Exloërmond, zie VIII-P.

VII-M  Harm Prummel, zoon van Roelf Hendriks Prummel (VI-G) en Geertruida Gringhuis, stucadoor, is geboren op vrijdag 4 mei 1877 in Wildervank, is overleden op zaterdag 17 juli 1926 in Haren (Gn.), is begraven in Wildervank Dalweg. Harm werd 49 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Harm overleed door een ongeluk in een kelder, waar hij bezig was te stukadoren (in Haren).Daarbij kwam hij in aanraking met stroom.

Harm trouwt op zaterdag 25 mei 1901 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Henderika Pekelder, dochter van Berend Pekelder en Ettje Prummel. Henderika is geboren op maandag 4 september 1876 in Veendam, is overleden op dinsdag 28 januari 1958 in Wildervank, is begraven aldaar Dalweg. Henderika werd 81 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Van Harm en Henderika zijn vier kinderen bekend:

1  Roelf Prummel is geboren op vrijdag 6 juni 1902 in Wildervank, is overleden op vrijdag 3 januari 1975 aldaar. Roelf werd 72 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

2  Berend Prummel is geboren op vrijdag 24 juli 1903 in Dortmund (Dld.), zie VIII-Q.

3  Harm Prummel is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Dortmund (Dld.), zie VIII-R.

4  Henderika Prummel is geboren op donderdag 3 februari 1910 in Groningen, zie VIII-S.

VII-N  Eerke Prummel, zoon van Roelf Hendriks Prummel (VI-G) en Geertruida Gringhuis, timmerman en metselaar, is geboren op woensdag 24 december 1879 in Wildervank, is overleden op zondag 11 mei 1969 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Eerke werd 89 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Eerke trouwt op zaterdag 18 juni 1904 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Alida Alting, dochter van Hendrik Alting en Wilkolina Boerema. Alida is geboren op dinsdag 22 juni 1880 in Wildervank, is overleden op dinsdag 14 juni 1938 in Zuidlaren (Dennenoord), is begraven aldaar Dennenoord. Alida werd 57 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Eerke en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Roelf Prummel is geboren op donderdag 29 juni 1905 in Wildervank, zie VIII-T.

2  Hendrik Prummel, metselaar, is geboren op maandag 25 februari 1907 in Wildervank, is overleden op woensdag 16 december 1992 in Winschoten, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Hendrik werd 85 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 18 mei 1935 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Fokkina de Vries. Fokkina is geboren op zondag 28 januari 1912 in Veendam, is overleden op dinsdag 7 maart 1978 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Fokkina werd 66 jaar, 1 maand en 7 dagen. Ze woonden aan de Schaepmanstraat nr. 60 te Veendam.

3  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 15 juni 1909 in Wildervank, zie VIII-U.

VII-O  Germ Prummel, zoon van Roelf Hendriks Prummel (VI-G) en Geertruida Gringhuis, stucadoor en aannemer van stucadoorwerken, is geboren op donderdag 24 augustus 1882 in Wildervank, is overleden op dinsdag 9 september 1958 in Gouda (datum onzeker). Germ werd 76 jaar en 16 dagen.

Germ trouwt op zaterdag 18 april 1908 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Oostra, dochter van Gouko Oostra en Wobbina Knigge. Aaltje, dienstbode, is geboren op donderdag 18 juni 1885 in Wildervank, is overleden op zaterdag 26 januari 1957 in Gouda. Aaltje werd 71 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Germ en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Rudolf Prummel is geboren op zondag 2 april 1911 in Datteln, zie VIII-V.

2  Wobbina Prummel is geboren op woensdag 14 augustus 1912 in Wildervank.

Wobbina trouwt op woensdag 27 september 1939 in Gouda op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan de Beij. Jan is geboren op maandag 29 juli 1912 in Gouda, is overleden op vrijdag 18 januari 1985 in Haastrecht. Jan werd 72 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

3  Gertrud Prummel is geboren op vrijdag 2 februari 1917 in Datteln, is overleden op maandag 12 augustus 1985 in Ede. Gertrud werd 68 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Gertrud trouwt op zaterdag 12 oktober 1946 in Gouda op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Arend Meppelder. Arend is geboren op vrijdag 5 april 1918 in Groningen, is overleden op vrijdag 19 mei 1989 in Ede. Arend werd 71 jaar, 1 maand en 14 dagen.

VII-P  Roelf Prummel, zoon van Roelf Hendriks Prummel (VI-G) en Geertruida Gringhuis, stucadoor, is geboren op donderdag 9 september 1886 in Wildervank.

Roelf trouwt op zaterdag 21 mei 1910 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Tonkens, dochter van Johannes Tonkens en Martje Molema. Johanna, dienstbode, is geboren op vrijdag 7 november 1884 in Wildervank, is overleden op woensdag 4 april 1962 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Johanna werd 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Roelf en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Geertruida Prummel is geboren op zaterdag 28 oktober 1911 in Wildervank, is overleden op dinsdag 10 april 1928 aldaar, is begraven aldaar Dalweg. Geertruida werd 16 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2  Johannes Hendrik Prummel, houtbewerker en timmerman, is geboren op dinsdag 5 november 1912 in Wildervank, is overleden op donderdag 12 december 1974 in Veendam. Johannes werd 62 jaar, 1 maand en 7 dagen. Johannes werkte bij van de Woude en Marko te Veendam.

Johannes trouwt op vrijdag 13 april 1962 in Wildervank op 49-jarige leeftijd met Frouke Prummel.

3  Johannes Prummel is geboren op woensdag 5 november 1913 in Wildervank, is overleden in december 1913 aldaar. Johannes werd 1 maand.

4  Roelof Prummel is geboren op dinsdag 26 september 1916 in Wildervank, zie VIII-W.

5  Leendert Prummel is geboren op zaterdag 30 maart 1918 in Wildervank, is overleden op zaterdag 21 december 1918 aldaar. Leendert werd 8 maanden en 21 dagen.

6  Grietje Prummel is geboren op donderdag 29 januari 1920 in Wildervank.

Grietje trouwt op dinsdag 31 juli 1945 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Eildert van der Veen. Eildert is geboren op maandag 23 september 1918 in Eexterveen, is overleden op dinsdag 19 februari 1991 in Wildervank. Eildert werd 72 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Eildert werkte 40 jaar bij Duintjer in Wildervank.

7  Martha Prummel is geboren op vrijdag 9 juni 1922 in Wildervank, is overleden op dinsdag 15 april 2008 in Kolham, is gecremeerd op zaterdag 19 april 2008 in Winschoten. Martha werd 85 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Martha trouwt op donderdag 19 september 1946 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Albert Hut. Albert, loodgieter, is geboren op zaterdag 13 april 1918 in Veendam, is overleden op zondag 28 september 1997. Albert werd 79 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

8  Catharina Prummel is geboren op donderdag 24 december 1925 in Wildervank.

Catharina trouwt in januari 1947 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Engel Duit. Engel, bakker en cafetariahouder, is geboren op donderdag 22 februari 1923 in Onstwedde.

VII-Q  Roelf Prummel, zoon van Berendina Jans Prummel (VI-H), koetsier en landbouwer, is geboren op zondag 6 maart 1853 in Veendam aan het Oosterdiep, is overleden op woensdag 19 augustus 1931 in Wildervanksterdallen, is begraven in Wildervank de Dallen. Roelf werd 78 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Roelf kreeg de achternaam van zijn moeder, omdat zij toen nog niet getrouwd was. Zijn (beweerde) vader Chr. Vos is namelijk plotseling voor zijn huwelijk met Berendina Prummel gestorven als gevolg van een longontsteking. Zijn vader was getuige bij zijn geboorteaangifte.
Roelf trouwt op woensdag 15 mei 1878 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Veninga, dochter van Arent Jans Veninga en Klaasjen Dik. Trijntje, dienstbode, is geboren op maandag 1 augustus 1853 in Veendam, is overleden op maandag 7 april 1924 in Wildervanksterdallen, is begraven in Wildervank De Dallen. Trijntje werd 70 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Roelf en Trijntje exploiteerden een boerderij in de Wildervanksterdallen. Roelf was eerst koetsier bij de familie "van Linge" te Veendam. Daar heeft hij door een trap van een paard een stijve arm opgelopen.
Zijn vrouw Trijntje was dienstbode bij deze familie.
Ze zijn toen gaan trouwen en huurden aanvankelijk een boerderij bij deze familie van Linge in Wildervanksterdallen, welk bedrijf ze later hebben gekocht van deze familie.

 

Van Roelf en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 19 april 1879 in Veendam.

2  Bettje Prummel is geboren op zaterdag 19 juni 1880 in Veendam, is overleden op vrijdag 19 februari 1965 in Smilde, is begraven in Bovensmilde. Bettje werd 84 jaar en 8 maanden.

Bettje vertrok na het overlijden van Hendrik op 18 april 1932 vanuit Veendam naar Bovensmilde (p.a. J. van der Laan op nr. H 550)

Bettje trouwt op donderdag 29 augustus 1901 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Stuit, zoon van Lucas Stuit en Zwaantje de Groot. Hendrik, landbouwer, is geboren op zaterdag 10 augustus 1878 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 1 augustus 1929 in Smilde, is begraven in Bovensmilde. Hendrik werd 50 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Ze hadden een boerderij in Smilde.

3  Klasina Berendina Prummel is geboren op maandag 22 januari 1883 in Veendam, is overleden op donderdag 11 maart 1976 in Noordlaren, is begraven in Zuidlaren Alg.begraafplaats. Klasina werd 93 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Klasina trouwt op donderdag 30 januari 1908 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelis Koning, zoon van Heino Koning en Hinderkien Kanning. Kornelis, landbouwer, wonende in Midlaren, is geboren op zondag 13 maart 1887 in Wildervank, is overleden op vrijdag 22 januari 1971 in Groningen, is begraven op woensdag 27 januari 1971 in Zuidlaren. Kornelis werd 83 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

4  Berendiena Prummel is geboren op maandag 18 mei 1885 in Wildervank, is overleden op maandag 24 april 1950 in Hoogeveen. Berendiena werd 64 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Berendiena trouwt op donderdag 16 mei 1907 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Sloots, zoon van Harm Sloots en Annegien Darwinkel. Jan, landbouwer, is geboren op maandag 11 februari 1878 in Gieten, is overleden op zaterdag 5 februari 1955 in Nieuweroord. Jan werd 76 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

5  Arendina Maria Prummel is geboren op vrijdag 20 juli 1888 in Wildervank, is overleden op maandag 3 april 1978 aldaar, is begraven aldaar Begraafplaats aan de Dallen. Arendina werd 89 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Arendina trouwt op dinsdag 7 mei 1918 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Koning, zoon van Heino Koning en Hinderkien Kanning. Jan, landbouwer, is geboren op zaterdag 18 mei 1889 in Wildervank, is overleden op zondag 18 december 1938 in Groningen, is begraven in Wildervank Begraafplaats aan de Dallen. Jan werd 49 jaar en 7 maanden.

6  Jan Prummel is geboren op maandag 21 april 1890 in Wildervank, zie VIII-X.

7  Maria Prummel is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Wildervank, is overleden op maandag 16 mei 1988 in Hoogezand in het bej.huis "het Anker", is begraven in Ommelanderwijk. Maria werd 95 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op donderdag 30 januari 1913 in Wildervank op 19-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jan Kanning, zoon van Jan Kanning en Grietje Kanning. Jan is geboren op vrijdag 20 juli 1888 in Numero Dertien, is overleden op woensdag 31 maart 1915 in Groningen (in het Ac.ziekenhuis), is begraven in Ommelanderwijk. Jan werd 26 jaar, 8 maanden en 11 dagen. Maria trouwt op donderdag 27 juni 1918 in Veendam op 25-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Roelf Kanning, zoon van Jan Kanning en Grietje Kanning. Roelf, landbouwer, is geboren op zaterdag 8 april 1893 in Numero Dertien, is overleden op maandag 29 juli 1929 in Wildervanksterdallen, is begraven in Ommelanderwijk. Roelf werd 36 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

8  Hendrika (Rika) Prummel is geboren op donderdag 24 december 1896 in Wildervank, is overleden op donderdag 6 maart 1986 in Veendam, is begraven aldaar Ommelanderwijk. Hendrika werd 89 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Henderika en Garmt (collectie kamstkram)

Hendrika trouwt op donderdag 28 mei 1925 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Garmt Kram. Garmt, landbnouwer, is geboren op zondag 7 oktober 1900 in Zuidwending, is overleden op dinsdag 18 februari 1947 in Veendam, is begraven aldaar Ommelanderwijk. Garmt werd 46 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Albert Kok werkte meer dan vijftig jaar voor Garmt Kram en Hendrika Kram-Prummel. Garmt Kram (1900-1947) was een jongere broer van  Jan Pieter Kram (1880-1957). In 1924 nam hij de boerderij van zijn vader Ties Kram in Zuidwending over. In 1925 trouwt hij met Hendrika Prummel (1896-1986). In 1947 overlijdt Garmt op slechts 47 jarige leeftijd. Dhr. Albert Kok werkte toen al bij de familie Kram en zou dit ook blijven doen. Hij runde de boerderij voor Hendrika Kram-Prummel.
(bron:www.kamstkram.nl)

 

VII-R  Berend Prummel, zoon van Pieter Jans Prummel (VI-I) en Luchie van der Laan, landbouwer, is geboren op maandag 10 oktober 1887 in Veendam, is overleden op maandag 21 augustus 1967 in Winschoten (ziekenhuis). Berend werd 79 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Berend was landbouwer te Nieuwe Pekela, later te Gasselterboerveenschemond.
Later woonde hij aan de Beneden Oosterdiep nr. 82 te Veendam (ouderlijk huis).

Berend trouwt op donderdag 8 mei 1913 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Abeldina Klaassiena Hommes. Abeldina is geboren op donderdag 13 december 1888, is overleden op donderdag 7 januari 1971 in Vlagtwedde. Abeldina werd 82 jaar en 25 dagen.

Van Berend en Abeldina zijn twee kinderen bekend:

1  Luchiena Bina (Ginie) Prummel is geboren op zondag 2 november 1913 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 5 juli 2003 in Winschoten, is begraven in Wedde. Luchiena werd 89 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Luchiena trouwt op woensdag 8 mei 1935 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerhardus Haaijer, zoon van Jan Haaijer Haaijer en Trijntje Veninga. Gerhardus, landbouwer, is geboren op dinsdag 21 november 1911 in Wedde, is overleden op donderdag 2 januari 2003 in Winschoten, is begraven op dinsdag 7 januari 2003 in Wedde. Gerhardus werd 91 jaar, 1 maand en 12 dagen.

2  Jan Pieter Prummel is geboren op dinsdag 21 mei 1918 in Nieuwe Pekela, zie VIII-Y.

VII-S  Daniël Gerhard Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-J) en Berendina de Boer, postbode, is geboren op maandag 22 oktober 1877 in Ter Apel, is overleden op maandag 9 april 1962 aldaar. Daniel werd 84 jaar, 5 maanden en 18 dagen; hij werd begraven op de begraafplaats Ter Apel Kapelweg.

Daniël trouwt op zaterdag 5 december 1908 in Vlagtwedde op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Henderika (Riek) Hassels, dochter van Frerik Hassels (schoolonderwijzer) en Jantien Emmens. Henderika is geboren op donderdag 1 augustus 1872 in Zeijen, is overleden op dinsdag 23 februari 1954 in Ter Apel, is begraven aldaar Kapelweg. Henderika werd 81 jaar, 6 maanden en 22 dagen.
    Riek Hassels (collectie Wim Timmerman)

Van Daniel en Henderika zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien (Jannie) Prummel is geboren op woensdag 14 september 1904 in Ter Apel, is overleden op dinsdag 1 juli 1986 in Leiden. Jantien werd 81 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Jantien trouwt op vrijdag 4 mei 1934 in Vlagtwedde op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Krijgsveld, zoon van Wiert Krijgsveld en Wimke Bruining. Jan, caféhouder en ober, is geboren op donderdag 3 maart 1904 in Terapelkanaal, is overleden op dinsdag 11 januari 1983 aldaar. Jan werd 78 jaar, 10 maanden en 8 dagen. Jan werkte bij de Shell op diverse plaatsen zoals Groningen, Meppel, Den Haag, Breda, Deventer.

2  doodgeboren dochter Prummel is doodgeboren op dinsdag 14 september 1909 in Ter Apel.

3  Berendina Marika (Dien) Prummel is geboren op vrijdag 29 november 1912 in Ter Apel.

Berendina trouwt op woensdag 20 april 1938 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacobus (Koos) Krijgsveld, zoon van Wiert Krijgsveld en Wimke Bruining. Jacobus, kantoorbediende, is geboren op maandag 11 september 1911 in Rütenbrock (Dld.), is overleden op donderdag 3 februari 1972 in Ter Apel. Jacobus werd 60 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

    Gezinsfoto van deze familie (collectie Wim Timmerman)

VII-T  Ties Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-J) en Berendina de Boer, gisthandelaar en caféhouder, is geboren op donderdag 1 juni 1882 in Ter Apel, is overleden op dinsdag 26 oktober 1954 in Barnflair, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Ties werd 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Ties trouwt op zaterdag 30 mei 1908 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hillechiena Suk, dochter van Berend Suk en Roelfien Drenth. Hillechiena is geboren op maandag 19 september 1881 in Onstwedde, is overleden op maandag 23 april 1956 in Ter Apel, is begraven aldaar Kapelweg. Hillechiena werd 74 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Ties en Hillechiena zijn twee kinderen bekend:

1  Berendina Prummel is geboren op donderdag 21 oktober 1909 in Ter Apel.

Berendina trouwt op zaterdag 28 januari 1950 in Vlagtwedde op 40-jarige leeftijd met de 38-jarige Banko Ossel. Banko, schoenmaker, is geboren op donderdag 4 januari 1912 in Sellingen.

2  Roelfina Prummel is geboren op donderdag 19 oktober 1911 in Ter Apel, is overleden op woensdag 28 mei 1919 in Barnflair. Roelfina werd 7 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

VII-U  Johannes Jacobus Prummel, zoon van Teije Prummel (VI-K) en Grietje Ebens, architect, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 1 augustus 1890 in Veendam, is overleden op zaterdag 15 augustus 1964 in Groningen. Johannes werd 74 jaar en 14 dagen.

Johannes, in de  vakliteratuur meestal aangeduid als Joh. Prummel of soms als H. Prummel was een bekende persoonlijkheid in de kringen van de architectuur.
Hij vervulde daarin een functie in het hoofdbestuur.
Johannes, in vakliteratuur meestal aangeduid als Joh. Prummel of H. Prummel, was een Nederlandse architect, die met name in de stad Groningen werkzaam was.
Hij was de zoon van timmerman Teije Prummel en heeft verschillende panden ontworpen die zijn aangewezen als rijksmonument:
Werken (selectie):
1924: Verbouwing van een winkelwoonhuis aan de Nieuwe Boteringestraat, Groningen
1931: Woningcomplex aan de Nieuwe Ebbingestraat, Groningen
1932: Bedrijfspand met woning aan de Oude Boteringestraat, Groningen
1933: Verbouwing van een woon-winkelpand aan de Oude Ebbingestraat, Groningen
1934: Woning met pakhuis aan de Prinsenstraat, Groningen
1935: Portiekwoningen aan de J.A. Feithstraat, Groningen
1939: Verbouwing van een winkelpand in de Herestraat, Groningen
1948-1949: Verbouwing tot kraamkliniek van Huize Tavenier aan de Ubbo Emmiussingel, Groningen

Johannes trouwt op maandag 15 september 1924 in Groningen op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Willemina Nicolai ook genaamd Catharien Willemien, dochter van Cornelis Andries Nicolai (commies) en Trientje (Tineke) Kempkers. Catharina is geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Groningen, is overleden op maandag 26 januari 1953 aldaar. Catharina werd 51 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Johannes en Catharina is een kind bekend:

1  Tine Margrieta Prummel is geboren op donderdag 5 juli 1928 in Groningen.

VII-V  Jan Prummel, zoon van Hindrik Prummel (VI-M) en Wilmina Grasmeijer, kantoorbediende, boekhouder en verzekeringsagent, wonende in Wildervank en in Groningen, is geboren op maandag 19 juli 1880 in Veendam Molenwijk, is overleden op woensdag 13 juni 1934 in Groningen, is begraven aldaar Esserveld. Jan werd 53 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 30 april 1904 in Wedde op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Post, dochter van Otto Post en Roelfien Them. Grietje is geboren op maandag 11 november 1878 in Blijham, is overleden op zondag 27 augustus 1961 in Groningen, is begraven aldaar. Grietje werd 82 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Grietje was later gehuwd (2) met Emanuel Bisschop.<33>

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Otto Prummel is geboren op maandag 6 februari 1905 in Wildervank, zie VIII-Z.

2  Roelfina Wilhelmina Prummel, onderwijzeres, is geboren op zaterdag 6 februari 1909 in Wildervank, is overleden op vrijdag 14 november 1952 in Groningen. Roelfina werd 43 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Roelfina trouwt op maandag 4 juni 1934 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Renje Land, zoon van Jan Willem Land en Henderika Olthof. Renje, kantoorbediende en procuratiehouder, is geboren op zaterdag 18 maart 1905 in Groningen, is overleden op maandag 13 september 1993 in Westerbork. Renje werd 88 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Renje was later gehuwd (2) met Elisabeth Corbelia van Hoogdalem.<34>

3  Willem Prummel is geboren op dinsdag 9 september 1913 in Wildervank, zie VIII-AA.

4  Aaltje (Alie) Prummel, wonende in Amsterdam, is geboren op donderdag 5 augustus 1915 in Groningen, is overleden op maandag 3 april 1989 in Hoofddorp. Aaltje werd 73 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 24 november 1939 in Groningen (is gescheiden na 1944) op 24-jarige leeftijd met Frans Nicolaas Carabain. Frans is geboren in Batavia.

5  Otto Luitje Prummel is geboren op donderdag 9 november 1916 in Groningen, zie VIII-AB.

VII-W  Geert Hesko Prummel, zoon van Lambertus Prummel (VI-O) en Tonnechien Krijff, werkte bij de NS, is geboren op donderdag 14 augustus 1873 in Veendam (mogelijk 1872), is overleden op donderdag 31 oktober 1946 in Oldebroek. Geert werd 73 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Geert trouwt op vrijdag 29 maart 1901 in Havelte op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Willemijntje Boers. Willemijntje is geboren op zaterdag 31 juli 1869 in Veenendaal, is overleden op maandag 9 juli 1956 in Oldebroek. Willemijntje werd 86 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Geert en Willemijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Lambertus Jan Prummel is geboren op woensdag 26 maart 1902 in Groningen.

2  Johanna Prummel, assstent accountant, is geboren op maandag 21 november 1904 in Zwolle, is overleden op zondag 9 oktober 1949 aldaar (zij was ongehuwd). Johanna werd 44 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

VII-X  Tonnechiena (Tonia) Prummel, dochter van Lambertus Prummel (VI-O) en Tonnechien Krijff, is geboren op zaterdag 27 februari 1875 in Veendam (mogelijk op 7 februari), is overleden op woensdag 23 maart 1966 in Assen, is begraven aldaar Beilerstraat Grafperk B rij L nr. 23 (1925).. Tonnechiena werd 91 jaar en 24 dagen.

Tonnechiena trouwt op vrijdag 17 augustus 1906 in Havelte op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes de Vries. Johannes is geboren op donderdag 10 juli 1873 in Assen, is overleden op zaterdag 9 november 1963 aldaar, is begraven aldaar Beilerstraat. Johannes werd 90 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Johannes en Tonnechiena is een kind bekend:

1  Andries de Vries, onderwijzer in Monnikendam, is geboren op zaterdag 17 augustus 1907 in Assen, is overleden op donderdag 6 mei 1943 aldaar, is begraven aldaar Beilerstraat. Andries werd 35 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

VII-Y  Essina Prummel, dochter van Lambertus Prummel (VI-O) en Tonnechien Krijff, is geboren op vrijdag 13 september 1878 in Veendam, is overleden op dinsdag 3 oktober 1967 in Assen. Essina werd 89 jaar en 20 dagen.

Essina trouwt op vrijdag 7 juni 1901 in Havelte op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Hommes. Harm, medeweerker bij kadaster Assen, is geboren op zaterdag 17 juli 1875 in Assen, is overleden op zondag 7 september 1952 aldaar. Harm werd 77 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Harm en Essina is een kind bekend:

1  Magrieta Katharina Tonnechiena Hommes is geboren op vrijdag 19 augustus 1904 in Assen, is overleden op dinsdag 8 mei 1973 aldaar. Magrieta werd 68 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

VII-Z  Harm Hiskias Philippus Prummel, zoon van Lambertus Prummel (VI-O) en Tonnechien Krijff, fabrieksarbeider VAM en broodbakker en -bezorger, is geboren op vrijdag 24 mei 1889 in Uffelte, is overleden op woensdag 2 november 1966 in Beilen, is begraven aldaar. Harm werd 77 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 12 april 1913 in Beilen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Geesje Booiman. Geesje is geboren op maandag 7 december 1891 in Beilen, is overleden op vrijdag 24 juni 1955 aldaar, is begraven aldaar. Geesje werd 63 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Harm en Geesje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren op woensdag 11 juni 1913 in Beilen. Jan was ongehuwd. Hij was geestelijk gehandicapt en was in dienst van de gemeente Beilen.

2  Lambertus Prummel is geboren op donderdag 30 april 1914 in Beilen. Lambertus was ongehuwd.Net als zijn broer Jan had ook hij een geestelijke handicap.
Werkte ook bij de gemeente Beilen.

3  Jantinus Prummel is geboren op woensdag 11 augustus 1915 in Beilen, is overleden op zaterdag 22 juli 1978 in Beekbergen. Jantinus werd 62 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Ook Jantinus was geestelijk gestoord. Jantinus is overleden in een inrichting te Beekbergen.

4  Antonieus Prummel is geboren op woensdag 21 februari 1917 in Beilen, zie VIII-AC.

5  Geertruida Prummel is geboren op maandag 9 juli 1917 in Beilen.

Geertruida trouwt op vrijdag 30 april 1943 in Beilen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Nijboer. Hendrik is geboren op zondag 26 januari 1919 in Beilen.

6  Albert Prummel is geboren in 1919.

7  Anne Prummel, agrarisch medewerker, is geboren op woensdag 7 maart 1923 in Beilen. Anne was ongehuwd.

8  Teunis Prummel is geboren in 1925, is overleden in 1968. Teunis werd 43 jaar.

9  Jantje Prummel is geboren op donderdag 20 maart 1930 in Beilen, is overleden op zondag 19 maart 2006 in Assen, is begraven op vrijdag 24 maart 2006 in Beilen Asserstraat. Jantje werd 75 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 7 februari 1947 in Beilen op 16-jarige leeftijd met de 23-jarige Fekke van der Goot. Fekke, bouwvakker, is geboren op dinsdag 27 maart 1923 in Harich (F.), is overleden op donderdag 7 november 1985 in Assen. Fekke werd 62 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

VII-AA  Hemmo Hendrik Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-P) en Catharina Immechiena Meijer, commies rijksbelastingen Gouda, is geboren op maandag 10 augustus 1874 in Veendam, is overleden op donderdag 10 april 1947 in Gouda. Hemmo werd 72 jaar en 8 maanden.

Hemmo trouwt op dinsdag 2 mei 1905 in Veendam op 30-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Agiena Margrietha Haijkes, dochter van Jans Haijkes (commies rijksbelastingen) en Gepkea Edens. Agiena is geboren in 1879 in Odoorn.

Hemmo gaat in ondertrouw op zaterdag 30 april 1910 in Olst, trouwt op zaterdag 21 mei 1910 aldaar op 35-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Johanna Schutte. Johanna is geboren op donderdag 30 mei 1878 in Olst.

Van Hemmo en Johanna is een kind bekend:

1  Wilhelmina Prummel is geboren op zaterdag 15 april 1911 in Gouda.

VII-AB  Elizabeth Elsiena Prummel, dochter van Jan Prummel (VI-P) en Catharina Immechiena Meijer, is geboren op vrijdag 3 augustus 1883 in Veendam, is overleden op donderdag 21 september 1911 aldaar. Elizabeth werd 28 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 25 april 1908 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Johan Kuiper, zoon van Geert Kuiper en Neeltje Vriemoet. Hendrik, kleermaker, wonende in Veendam, is geboren op maandag 19 januari 1880 aldaar.

Van Hendrik en Elizabeth is een kind bekend:

1  Geert Jan Kuiper is geboren op maandag 23 augustus 1909 in Veendam.

VII-AC  Geert Prummel, zoon van Harm Prummel (VI-AC) en Johanna Prummel (VI-Q), hoofdopzichter, wonende in Voorburg, is geboren op zondag 11 december 1881 in Veendam, is overleden op zaterdag 2 januari 1971 in Voorburg, is begraven aldaar. Geert werd 89 jaar en 22 dagen.

Geert werkte in zijn beginjaren bij de Particuliere Electriciteits bedrijf te Veendam.
Geert ging als 20 jarige naar Voorburg, waar hij eerst voor een particuliere telefoon maatschappij werkte. Hij werd daar als opzichter aangesteld bij een zelfde bedrijf te Voorburg.Later werd haar daar hoofdopzichter.

Geert trouwt op donderdag 2 juli 1908 in Voorburg op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Wilhelmina van der Heijden. Neeltje is geboren op dinsdag 19 augustus 1884 in Voorburg, is overleden op dinsdag 25 december 1962 aldaar, is begraven aldaar. Neeltje werd 78 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Geert en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Geert Prummel is geboren in 1909.

2  Susanna Cornelia Prummel, PTT beambte, is geboren op vrijdag 8 december 1911 in Voorburg.

Susanna trouwt op dinsdag 30 augustus 1938 in Voorburg op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan in 't Hout. Jan, architect en restaurateur, is geboren op zondag 23 augustus 1908 in Rijswijk, is overleden op woensdag 3 oktober 1973 in Utrecht. Jan werd 65 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Jan was in de gemeente Utrecht speciaal belast met de monumentenzorg.

VII-AD  Hendrik Albert Prummel, zoon van Jacob Prummel (VI-R) en Iekje Karssiens (VI-AL), timmerman, is geboren op donderdag 8 januari 1880 in Veendam, is overleden op zondag 20 februari 1955 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Hendrik werd 75 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Hendrik werkte in loondienst bij een aannemer. Hij was een vakman, die ook in de periode van de crisisjaren nimmer werkloos is geweest.
Hij was een man die niet alleen alles wat mechanisch gefabriceerd van de fabriek kwam, zelf ook produceerde, maar daarnaast ook thuis op zolder prachtige meubelen, stoelen en kasten maakte.
Hendrik en Brachtje hadden mooie stemmen. Hendrik zong socialistische strijdliederen en Brechtje (van Lutherse afkomst) Christelijke verzen.
Vakantie was er in die tijd nauwelijks bij. Een van de genoegens was de toneelvereniging genaamd "Intien".
De uitvoeringen van deze rederijkerskamer vonden altijd plaats in het Concerthuis in de Poelestraat te Groningen.
Brechtje op het toneel en Hendrik bij de ingang om de kaartjes te controleren.

Hendrik trouwt op zaterdag 18 juni 1910 in Oude Pekela op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Brechtje Bruintjes, dochter van Derk Bruintjes en Trientje Roelfsema. Brechtje is geboren op vrijdag 14 maart 1884 in Oude Pekela, is overleden op vrijdag 21 mei 1943 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Brechtje werd 59 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Brechtje zijn drie kinderen bekend:

1  Iekje Prummel is geboren in mei 1911 in Groningen, is overleden op woensdag 30 augustus 1911 aldaar. Iekje werd 3 maanden.

2  Iekje Prummel is geboren op zaterdag 29 juni 1912 in Groningen.

Iekje trouwt op donderdag 19 juni 1947 in Groningen op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Fraiquin. Cornelis is geboren op dinsdag 1 mei 1917 in Groningen.

3  Hendrik Albert Prummel is geboren in 1916.

VII-AE  Essiena Jakoba Prummel, dochter van Jacob Prummel (VI-R) en Iekje Karssiens (VI-AL), is geboren op dinsdag 7 februari 1888 in Veendam, is overleden op maandag 18 november 1985 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Essiena werd 97 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Essiena trouwt op donderdag 11 februari 1909 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Stuitje, zoon van Jans Stuitje en Ludina Bulthuis. Jan is geboren op woensdag 10 augustus 1887 in Wirdum, is overleden op donderdag 8 juni 1972 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Jan werd 84 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Jan had een assurantie kantoor en makelaardij te Groningen.

Van Jan en Essiena zijn drie kinderen bekend:

1  Etzo Stuitje, assuradeur, is geboren op maandag 24 december 1906 te Groningen (erkend door moeder bij akte van 24-12-1906 en gewettigd bij huwelijk ouders), is overleden op zaterdag 6 februari 1993 aldaar. Etzo werd 86 jaar, 1 maand en 13 dagen.
Etzo heeft het kantoor van zijn vader overgenomen.Hij woonde op de Gorechtkade nr. 158a te Groningen.

Etzo was gehuwd met 
Geertruida Kokmeijer, dochter van Jan Pieter Kokmeijer en Antje Mosselaar. Geertruida is geboren in 1907 te Ulrum.

2  Ludina Helena Stuitje is geboren op maandag 18 januari 1909 te Groningen, is overleden op woensdag 3 februari 1909 aldaar. Ludina werd 16 dagen.


3  Ludina Helena Maria Stuitje is geboren op woensdag 19 oktober 1910 te Groningen, is overleden op donderdag 22 maart 1945 te Nijverdal. Ludina werd 34 jaar, 5 maanden en 3 dagen.
Ludina trouwt op dinsdag 18 april 1933 te Groningen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige 
Barend Meulenbeld, zoon van Frederik Meulenbeld en Martje Visser. Barend, leraar, wonende te Amsterdam, is geboren in 1909 te Almelo.

 

VII-AF  Jan Albert Prummel, zoon van Jacob Prummel (VI-R) en Iekje Karssiens (VI-AL), kleermaker en bedrijfsleider, is geboren op zondag 27 april 1890, is overleden op vrijdag 6 november 1964 in Groningen. Jan werd 74 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op donderdag 18 december 1913 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Klasina Tingen, dochter van Jan Sikko Tingen en Gesina Mulder. Klasina is geboren op donderdag 30 maart 1893 in Groningen, is overleden op zaterdag 27 augustus 1966 aldaar. Klasina werd 73 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Jan en Klasina zijn drie kinderen bekend:

1  Gesiena Iektje Prummel is geboren op maandag 27 april 1914 in Groningen.

Gesiena trouwt op vrijdag 5 april 1940 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Eggo Meindert Tulp. Eggo is geboren op woensdag 26 mei 1915 in Schoten, is overleden op zaterdag 24 november 1979 in Oss. Eggo werd 64 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

2  Jacob Prummel is geboren in 1916.

3  Jan Sikko Prummel is geboren in 1918, zie VIII-AD.

VII-AG  Lebertus Prummel, zoon van Jacob Prummel (VI-R) en Iekje Karssiens (VI-AL), is geboren op donderdag 10 juni 1897 in Groningen, is overleden op zondag 5 oktober 1958 aldaar, is begraven aldaar Selwerderhof. Lebertus werd 61 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Lebertus was onderhoudstimmerman bij de woningbouw vereniging GRUNO te Groningen.

Lebertus trouwt op zaterdag 16 februari 1924 in Appingedam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Schuitema, dochter van Johannes Schuitema en Geessien Mulder. Antje, strijkster, is geboren op dinsdag 16 augustus 1898 in Appingedam, is overleden op zaterdag 9 juni 1984 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Antje werd 85 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Lebertus en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Iekje Prummel is geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Groningen. Iekje is op dinsdag 10 februari 1953 in Groningen getrouwd met Berend Tiemen Groenwold. Berend, verkeersleider bij de NS, is geboren op vrijdag 8 augustus 1924 in Groningen.
Van dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

    1.  Eize Groenwold, geboren op donderdag 26 november 1953 in Wolvega is overleden op zaterdag 10 december 1955 in Assen, 2 jaar en 14 dagen oud.

    2. Annet Groenwold, geboren op dinsdag 15 januari 1957 in Wolvega.

2  Johanna Gessien Prummel is geboren op woensdag 18 februari 1931 in Groningen, is overleden op woensdag 2 februari 2011, is gecremeerd op woensdag 9 februari 2011 aldaar. Johanna werd 79 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 27 april 1954 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Albartus Henderikus Riewald. Albartus, wonende in Veendam, is geboren op dinsdag 31 juli 1923 in Groningen, is overleden op woensdag 9 mei 2007. Albartus werd 83 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

VII-AH  Geert Prummel, zoon van Frederik Prummel (VI-S) en Trijntje Löhr, timmerman en scheepstimmerman, is geboren op woensdag 27 april 1887 in Veendam, is overleden op dinsdag 21 maart 1961 in Groningen, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Geert werd 73 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Geert trouwt op vrijdag 24 december 1909 in Oude Pekela op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Siemons, dochter van Hindrik Siemons en Jantje van der Laan. Geertje is geboren op maandag 21 januari 1889 in Oude Pekela, is overleden op zondag 26 september 1971 in Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Geertje werd 82 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Geert en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Prummel is geboren op dinsdag 22 maart 1910 in Veendam, is overleden op donderdag 18 augustus 1910 aldaar. Trijntje werd 4 maanden en 27 dagen.

2  Hindrik Prummel is geboren op woensdag 24 mei 1911 in Veendam, is overleden op dinsdag 19 april 1994  in "Open Haven" te Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Hindrik werd 82 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Hindrik was ongehuwd. Hij werkte bij Houthandel "Van Linge" en "K&J Wilkens" te Veendam en woonde in de Leliestraat nr. 28 te Veendam.

3  Frederik Prummel is geboren op maandag 12 april 1915 in Veendam, is overleden op zaterdag 25 november 1916 aldaar. Frederik werd 1 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

VII-AI  Derk Prummel, zoon van Frederik Prummel (VI-S) en Trijntje Löhr, is geboren op donderdag 14 mei 1896 in Veendam, is overleden op woensdag 24 september 1958 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Derk werd 62 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Derk trouwt op vrijdag 17 juni 1921 in Kapelle op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Lena Laurina Willeboer. Lena is geboren op donderdag 5 juli 1900 in Kapelle, is overleden op zaterdag 1 november 1980 in Groningen, is begraven Selwerderhof. Lena werd 80 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Derk en Lena zijn drie kinderen bekend:

1  Frederik Marinus Prummel is geboren in 1922.

2  Marinus Frederik Prummel is geboren in 1924.

3  Trijntje Paulina (Truus) Prummel is geboren op zaterdag 27 november 1926 in Groningen, is overleden op maandag 3 december 2007, is gecremeerd op vrijdag 7 december 2007 aldaar. Trijntje werd 81 jaar en 6 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 27 november 1948 in Groningen op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Wolter Albertus van der Reijd. Wolter is geboren op donderdag 1 september 1921 in Groningen, is overleden voor 2007. Wolter werd hoogstens 85 jaar en 4 maanden.

Ze hadden een café tegenover het Academisch Ziekenhuis aan de Oosterdiep te Groningen.
Ze woonden aan de Oostersingel nr. 46 te Groningen.

VII-AJ  Frederik Prummel, zoon van Frederik Prummel (VI-S) en Trijntje Löhr, is geboren op donderdag 2 november 1899 in Veendam, is overleden op woensdag 4 november 1981 in Hoogezand, is begraven in Veendam Algemene begraafplaats. Frederik werd 82 jaar en 2 dagen.

Frederik trouwt op zaterdag 14 mei 1921 in Veendam op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Hinderika Jager, dochter van Onno Jager en Egberdina Weiets. Hinderika is geboren op dinsdag 4 februari 1902 in Borgercompagnie, is overleden op dinsdag 1 mei 1951 in Veendam. Hinderika werd 49 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Frederik en Hinderika zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje (Trijn) Prummel is geboren op dinsdag 23 augustus 1921 in Veendam, is overleden op maandag 9 augustus 2010 in Locca (It.), is gecremeerd op maandag 16 augustus 2010 in Groningen. Trijntje werd 88 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Trijntje trouwt op woensdag 12 juli 1950 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Woltjer. Jan, boekhouder, is geboren op zaterdag 21 augustus 1920 in Sappemeer, is overleden op woensdag 3 april 1985 aldaar. Jan werd 64 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Jan was boekhouder bij de Banketfabriek Vegter te Martenshoek.
Hij was geridderd met een Oranje Orde.

2  Egberdina Prummel is geboren op woensdag 6 december 1922 in Veendam, is overleden op woensdag 1 oktober 2008 in Zuidbroek, is gecremeerd op maandag 6 oktober 2008 in Winschoten. Egberdina werd 85 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Egberdina trouwt op vrijdag 31 maart 1939 in Veendam op 16-jarige leeftijd met de 19-jarige Luitje (Luit) Stalman. Luitje, manufacturier, is geboren op donderdag 23 oktober 1919 in Zuidbroek, is overleden op woensdag 3 november 1993. Luitje werd 74 jaar en 11 dagen.

3  Frederika Prummel is geboren op zaterdag 25 juli 1925 in Veendam.

Frederika trouwt op woensdag 19 augustus 1953 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Teunis Johannes de Jong. Teunis, directeur, wonende in Groningen, is geboren in 1925.

Teunis was directeur eigenaar van een lichtdruk en reproductiebedrijf te Groningen.

4  Otto Prummel is geboren in 1928.

Frederik trouwt op zaterdag 2 mei 1953 in Slochteren op 53-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Jantje Oostland. Jantje is geboren op woensdag 10 juni 1896 in Kolham, is overleden op zaterdag 10 mei 1980 in Hoogezand, is begraven in Sappemeer. Jantje werd 83 jaar en 11 maanden.

VII-AK  Lubbertus Prummel, zoon van Frederik Prummel (VI-S) en Trijntje Löhr, kapper, is geboren op maandag 29 februari 1904 in Veendam, is overleden op zondag 28 december 1980 in Groningen, is begraven in Veendam Ned.Herv.begraafplaats. Lubbertus werd 76 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Lubbertus trouwt op dinsdag 18 maart 1924 in Sappemeer op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Reinderdina Bijlsma, dochter van Siert Bijlsma en Marchiena Sissingh. Reinderdina is geboren op vrijdag 2 december 1904 in Sappemeer, is overleden op zondag 15 januari 1961 in Veendam, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Reinderdina werd 56 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Lubbertus en Reinderdina zijn vier kinderen bekend:

1  Frederik Prummel, kapper, is geboren op woensdag 13 augustus 1924 in Veendam, is overleden op maandag 19 april 1943 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Frederik werd 18 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

2  Siert Prummel is geboren op woensdag 16 september 1925 in Veendam, is overleden op maandag 25 januari 1926 aldaar. Siert werd 4 maanden en 9 dagen.

3  Marchiena Trijntje Prummel is geboren op zaterdag 14 april 1928 in Veendam.

Marchiena trouwt op dinsdag 18 oktober 1949 in Veendam Kinderen van Marchiena en Reinder: 1 Gerrit Klinkhamer, geboren op woensdag 04-01-1956 in Baflo. 2 Reinderdina Klinkhamer, geboren op dinsdag 21-01-1958. Reinderdina is overleden op vrijdag 18-07-1986 in Bedum, 28 jaar oud. op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Reinder Klinkhamer. Reinder is geboren op zaterdag 31 juli 1926 in Hoogezand.

4  Trijntje Prummel is geboren op donderdag 10 september 1931 in Veendam.

Trijntje trouwt op vrijdag 18 november 1955 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Wieger Johannes Pik. Wieger, wonende in Appingedam, is geboren op dinsdag 10 september 1929 in Wildervank.

VII-AL  Jacob Prummel, zoon van Klaas Prummel (VI-T) en Annechien Drenth, stucadoor, is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Veendam, is overleden op maandag 2 mei 1966 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Jacob werd 78 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 4 mei 1912 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Trientje Majoor, dochter van Roelf Majoor en Albertien Wever. Trientje is geboren op woensdag 16 oktober 1889 in Gieten, is overleden op dinsdag 21 november 1961 in Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Trientje werd 72 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Van Jacob en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Prummel is geboren in 1913, is overleden in 1990. Klaas werd 77 jaar.

2  Albertje Prummel is geboren op zondag 12 maart 1916 in Wildervank, is overleden op woensdag 17 november 1976 in Oude Pekela. Albertje werd 60 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Albertje trouwt op zaterdag 10 mei 1941 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Harm Hendrik Jager. Harm, stucadoor, wonende in Oude Pekela, is geboren op zaterdag 23 maart 1912 in Winschoten.

3  Annechienus Prummel is geboren in 1919.

VII-AM  Hendrik Prummel, zoon van Roelf Prummel (VI-U) en Annechien Gruppelaar, opticien, is geboren op vrijdag 27 april 1888 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 10 december 1958 in Amsterdam. Hendrik werd 70 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Hendrik had een zaak aan de Haarlemmerdijk nr. 172 te Amsterdam.
Hendrik trouwt op vrijdag 13 augustus 1915 in Arnhem (Warnsborn) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Rika Jansen, dochter van Willem Jansen (arbeider) en Geertrui van Hal. Rika is geboren op vrijdag 15 juli 1887 in Oosterbeek, is overleden op donderdag 20 december 1962 in Veenendaal. Rika werd 75 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Van Hendrik en Rika zijn drie kinderen bekend:

1  Roelf Prummel is geboren in 1915 in Arnhem, is overleden in 1919 in Amsterdam. Roelf werd 4 jaar.

2  Willem Prummel is geboren in 1917.

3  Roelf Prummel, wonende in Veendam, is geboren in 1922, is overleden op woensdag 24 mei 2006. Roelf werd 84 jaar.

Roelf was gehuwd met A. de Vries. A, wonende in Veendam.

VII-AN  Luitje Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, timmerman, bouwkundig opzichter Groningen en gemeentearchitect Odoorn, is geboren op woensdag 18 augustus 1875 in Wildervank, is overleden op maandag 28 september 1931 in Groningen (Diaconessenhuis). Luitje werd 56 jaar, 1 maand en 10 dagen.

In Odoorn was hij verantwoordelijk voor alle waterwerken in Odoorn.
Luitje adviseerde zijn broer Geert, die vroegtijdig werd afgekeurd, een kruidenierszaak naast hun in Valthermond over te nemen. pZo zou Geert zijn pensioen kunnen opvijzelen.
Luitje bouwde later een huis (20-er jaren) niet ver van het vorige op het adres Zuiderdiep nr. 23.

Luitje trouwt op vrijdag 28 februari 1902 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Menje Bettenbroek, dochter van Klaas Bettenbroek en Jantje Mulder. Menje is geboren op zondag 6 december 1874 in Borgercompagnie, is overleden op zaterdag 12 juli 1958 in Den Haag, is begraven in Valthermond Kavelingen. Menje werd 83 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Van Luitje en Menje is een kind bekend:

1  Jan Prummel, tekenaar, is geboren in 1904 in Groningen.

Jan trouwt op donderdag 24 april 1930 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Geertje Grietje Holt, dochter van Hendrik Holt en Geertje de Haas. Geertje is geboren rond 1906 in Groningen.

VII-AO  Reinder Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, huisschilder en sluismeester, is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Wildervank, is overleden op woensdag 23 augustus 1961 in Nieuwe Pekela, is begraven aldaar. Reinder werd 84 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Reinder en Jacob zijn tweelingen.
Reinder was sluismeester aan het 6e Verlaat te Ter Apelkanaal.
De sluis waarop hij dienst deed werd in de wandelgang wel "Prummels verlaat" genoemd.

Reinder trouwt op donderdag 14 maart 1907 in Nieuwe Pekela op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Adriana Bos, dochter van Jan Bos en Annechien Luder. Adriana is geboren op woensdag 22 augustus 1877 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 20 september 1966 aldaar, is begraven aldaar. Adriana werd 89 jaar en 29 dagen.

Van Reinder en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Hielka Prummel is geboren op zaterdag 8 augustus 1908 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 15 april 1982 aldaar. Hielka werd 73 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Hielka was gehuwd met Jan Harm Plas. Jan, winkelier in galanterieën, is geboren in 1905 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 28 januari 1981 aldaar. Jan werd 76 jaar.

2  Annechien Hinderkien Prummel is geboren op donderdag 1 juni 1911 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 7 februari 1991 in Veendam. Annechien werd 79 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Annechien trouwt op dinsdag 18 augustus 1936 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Blaauw. Pieter, winkelier, is geboren op dinsdag 13 juli 1909 in Knijpe.

Ze woonden in het huis naast Hotel Parkzicht te Veendam.
Het huis werd in 1992 afgebroken.
Op de grond werden winkels en 18 hotelkamers gebouwd.
Pieter woonde in de Parkflat te Veendam.

3  Jan Prummel is geboren in 1916, is overleden in 1983. Jan werd 67 jaar.

VII-AP  Jacob Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, koperslager, is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Wildervank, is overleden op maandag 20 december 1954 in Eindhoven. Jacob werd 78 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Jacob en Reinder zijn tweelingen.
Jacob is na het overlijden van zijn vrouw (in 1954) verhuisd naar Eindhoven.
Hij woonde zijn laatste 13 jaren in bij zijn dochter Jannie.

Jacob trouwt op zaterdag 10 augustus 1901 in Vlagtwedde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Annechiena (Marie) Bettenbroek, dochter van Klaas Bettenbroek en Jantje Mulder. Maria is geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Borgercompagnie, is overleden op zondag 9 juni 1935 in Ter Apel, is begraven aldaar Kapelweg. Maria werd 55 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Maria is ongeveer 25 jaren blind geweest en heeft haar jongste kind Jantje nooit kunnen zien.

Van Jacob en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Hielka Prummel is geboren op donderdag 17 juli 1902 in Ter Apel, is overleden op maandag 5 februari 1979 in Nijmegen. Hielka werd 76 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Hielka trouwt op woensdag 3 juni 1942 in Vlagtwedde op 39-jarige leeftijd met de 43-jarige Rinze Glastra. Rinze, ambtenaar Raad van Arbeid,Nijmegen, is geboren op zondag 4 september 1898 in Wolvega, is overleden op vrijdag 18 januari 1957. Rinze werd 58 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

2  Jantje Prummel is geboren op donderdag 30 april 1908 in Ter Apel, is overleden op vrijdag 15 mei 1981 in Utrecht. Jantje werd 73 jaar en 15 dagen.

Jantje trouwt in 1942 op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Berend Kaspers. Berend, machinist melkfabriek, is geboren op maandag 12 februari 1912 in Nieuw-Buinen, is overleden op dinsdag 15 oktober 1963 in Utrecht. Berend werd 51 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

3  Klaas Prummel is geboren op dinsdag 22 maart 1904 in Ter Apel, is overleden in 1971. Klaas werd 67 jaar.

4  Jan Luitje Prummel is geboren op dinsdag 20 juni 1905 in Ter Apel, is overleden op maandag 2 april 1906 aldaar. Jan werd 9 maanden en 13 dagen.

5  Jannie Prummel is geboren op woensdag 10 november 1920 in Ter Apel.

Jannie trouwt op zaterdag 15 november 1941 in Vlagtwedde op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Albert van der Akker. Albert, ambtenaar belastingdienst Eindhoven, is geboren op zaterdag 5 december 1908 in Vught.

VII-AQ  Geert Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, boswachter en opperboswachter, is geboren op dinsdag 10 december 1878 in Ter Apel, is overleden op vrijdag 29 september 1939 in Valthermond. Geert werd 60 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Geert was hofjager tot 1917 bij H.M. Koningin Wilhelmina.
Vanwege zijn astma was hij daarna gepensioneerd wegens ziekte.
Hij heeft toen persoonlijk zijn broer Geezienus voorgedragen om hem op te volgen (hij had hetzelfde gestudeerd).
Geert was toen 39 jaar en had dus nog geen vol pensioen.
Zijn oudste broer Luitje stelde hem toen voor een kruidenierszaak (naast hem) over te nemen om het aanvullende te verdienen.

Geert trouwt op vrijdag 4 november 1904 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje Bettenbroek, dochter van Klaas Bettenbroek en Jantje Mulder. Aaltje is geboren op zaterdag 18 augustus 1877 in Borgercompagnie.

Van Geert en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Luitje Prummel is geboren in 1905, is overleden in 1974. Jan werd 69 jaar.

2  Jantje Prummel, Kavelingen, is geboren op woensdag 29 mei 1907 in Apeldoorn Het Loo, is overleden op dinsdag 3 januari 1961 in Valthermond, is begraven aldaar. Jantje werd 53 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Een aardige verhaal over vader Geert en zijn vrouw Aaltje is het volgende:
Toen Geert nog in Apeldoorn werkte beviel zijn vrouw in 1907 van hun dochter Jantje.
Oma Hielka Panjer was op bezoek en zou even op de baby oppassen.
Er werd gebeld en twee dames kwamen de nieuwe baby bewonderen.
Men kreeg het over babyflesvoeding, waarop oma Hielka antwoordde:
" Ik heb zelf tien kinderen groot gebracht en van die moderne fratsen moet ik niets hebben".
De dames namen afscheid, na de thee te hebben genuttigd.
Bij de thuiskomst van moeder Aaltje werd het een en ander verteld.
Toen Aaltje vroeg wie dat waren werd geantwoord: "Dat weet ik niet".
Bij nader beschrijving bleek dat ze bezoek had gehad van Koningin Wilhelmina en Prinses Emma.

Jantje trouwt op zaterdag 21 mei 1932 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Pranger. Jan, smid, is geboren op dinsdag 28 oktober 1902 in Valthermond, is overleden op woensdag 17 oktober 1990 aldaar. Jan werd 87 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Jan nam de smederij van zijn vader over.

Jan was later gehuwd (2) met Lubbigje Oosting.<35>

VII-AR  Engelienus Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, koopman, is geboren op maandag 4 juli 1881 in Ter Apel, is overleden op donderdag 20 december 1951 in Klazienaveen, is begraven aldaar. Engelienus werd 70 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Ze hadden een textiel- en kruidenierswarenbedrijf in Klazienaveen Noord.
Engelienus reisde veel per transportfiets om zijn textiel aan de vrouw te brengen.
Van hem is de uitdrukking gebleven betreffende zijn koopwaar:
"De stof is zo dun, je kunt er de vlooien met de zweep doorjagen".

Engelienus trouwt op zaterdag 11 mei 1907 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Engelina Klaassina Stubbe, dochter van Hindrik Stubbe en Rina Bloem. Engelina is geboren op maandag 20 september 1880 in Nieuw-Amsterdam, is overleden op dinsdag 25 februari 1908 in Emmen. Engelina werd 27 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Engelienus trouwt op zaterdag 12 december 1908 op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Ellegien Smid, dochter van Jakob Smid en Anna Margaretha Garrelts. Ellegien is geboren op woensdag 22 april 1885 in Sellingen, is overleden op zaterdag 3 november 1973 in Zuidbarge, is begraven in Klazienaveen. Ellegien werd 88 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Engelienus en Ellegien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Prummel is geboren in 1908 in Emmen, is overleden op dinsdag 24 november 1908 in Vlagtwedde.

2  Jan Prummel is geboren op dinsdag 12 oktober 1909, zie VIII-AE.

3  Anna Margaretha Prummel is geboren op dinsdag 16 januari 1912 in Emmen.

Anna trouwt op woensdag 3 maart 1937 in Emmen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermannus Gerhardus Bargeman. Hermannus, hoofd lagere landbouwschool, is geboren op maandag 15 januari 1912 in Gorsel, is overleden op vrijdag 22 september 1989 in Doetinchem. Hermannus werd 77 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

4  Hielka Prummel is geboren op zondag 21 maart 1915 in Emmen, is overleden op woensdag 16 november 1994 aldaar. Hielka werd 79 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Hielka trouwt op dinsdag 6 november 1945 in Emmen op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Albert Smit. Albert, melkboer, wonende in Zwartemeer, is geboren op dinsdag 13 juli 1915 in Emmen, is overleden op zondag 17 december 1967 aldaar. Albert werd 52 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

5  Jacoba Prummel is geboren op donderdag 27 september 1917 in Emmen.

Jacoba trouwt op dinsdag 16 november 1943 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige IJsbrand Derk Hesseling. IJsbrand, smid, is geboren op maandag 25 oktober 1915 in Emmen.

6  Luitje Prummel is geboren op zaterdag 8 januari 1921, is overleden op zaterdag 18 maart 1978. Luitje werd 57 jaar en werd begraven in Emmer-Compascuum.

7  Anna Antje Prummel is geboren op dinsdag 6 september 1927 in Emmen.

VII-AS  Geezinus Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, opperboswachter, wonende in Apeldoorn, is geboren op zondag 20 april 1884 in Ter Apel, is overleden op dinsdag 1 januari 1918 in Apeldoorn Het Loo aan de Spaanse griep.. Geezinus werd 33 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Geezienus was opperboswachter van Prins Hendrik en jager bij Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Hij volgde zijn broer Geert op als opperboswachter op Het Loo.

Geezinus trouwt op donderdag 19 augustus 1909 in Renkum op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wiepke Marie Wieringa. Wiepke is geboren op zaterdag 29 mei 1886 in Wolfheze, is overleden op woensdag 21 januari 1953. Wiepke werd 66 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Geezinus en Wiepke zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Nanno Prummel is geboren in 1910, is overleden in 1986. Jan werd 76 jaar.

2  Anja Hielka Prummel, verkoopster, is geboren op woensdag 4 juni 1913 in Wolfheze, is overleden op woensdag 30 juli 1986 in Utrecht. Anja werd 73 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Anja trouwt op donderdag 14 mei 1936 in Utrecht op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Donker. Cornelis is geboren op woensdag 19 februari 1908 in Rotterdam, is overleden op zondag 3 augustus 1958 in Utrecht. Cornelis werd 50 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Cornelis had een Metaaldraaierij, motorrevisie- en cylinderslijpersbedrijf aan de Biltstraat nr. 57 te Utrecht.

3  Hielka Anja Prummel, verkoopster, is geboren op woensdag 4 juni 1913 in Wolfheze, is overleden op vrijdag 12 februari 1982 in Wageningen. Hielka werd 68 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Hielka trouwt op donderdag 14 november 1940 in Utrecht op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Marinus Adrianus Koopman. Marinus is geboren op dinsdag 13 oktober 1914 in Rotterdam.

VII-AT  Itskienus Prummel, zoon van Jan Prummel (VI-W) en Hielka Panjer, opzichter gemeentewerken, is geboren op vrijdag 11 mei 1894 in Ter Apel, is overleden op woensdag 2 juli 1975 in Amstelveen. Itskienus werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Na een betrekking in Drachten te hebben vervuld, ging Itskienus naar Amsterdam, waar hij opzichter bij de Gemeentewerken werd en later hoofdopzichter en daarna adjunct directeur van de Haven en Utiliteitsbouw.
Onder zijn leiding is het Bosplan in Amsterdam tot stand gekomen (Amsterdamse bos en de bosbaan).Ook kwamen onder zijn leiding in de crisisjaren tussen 1930 en 1939 de Markthallen, de Westhaven en de Oliehaven tot stand.

Itskienus trouwt op donderdag 18 november 1920 in Bellingwolde op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Swopkje Grijze, dochter van Albert Grijze en Catharina Kuijpers. Swopkje is geboren op woensdag 28 juli 1897 in Oostwold, is overleden op maandag 25 maart 1991 in Amstelveen. Swopkje werd 93 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Itskienus en Swopkje zijn twee kinderen bekend:

1  Hielke Catharina Prummel is geboren op zondag 4 december 1921 in Amsterdam.

Hielke trouwt op woensdag 17 maart 1943 in Amsterdam op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Beijering. Jan is geboren op vrijdag 16 oktober 1914 in Rolde, is overleden op dinsdag 25 december 1984 in Baarn. Jan werd 70 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Jan heeft rechten gestudeerd en vestigde zich na zijn huwelijk op Curaçao.Daar heeft hij het gestudeerde in praktijk gebracht. Op latere leeftijd keren ze terug naar Nederland en vestigen zich aan de Nassoulaan nr. 52 te Baarn.

2  Albert Prummel is geboren in 1927.

VII-AU  Luitje Jan Prummel, zoon van Reinder Prummel (VI-X) en Aafjen Duut, koopman en tricotagefabrikant, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 23 november 1876 in Wildervank, is overleden op zondag 10 mei 1942 in Veendam . Luitje werd 65 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<36>

Luitje Jan volgde zijn vader op als fabrikant van textiel op de fabriek aan het Beneden Oosterdiep te Veendam, maar is niet met de tijd meegegaan, reden waarom deze zaak verliep.
In de goede tijden werkten hier ongeveer 45 vrouwen achter de breimachines.
Luitje had de agentschap van een levensverzekering.

Luitje trouwt op donderdag 8 juni 1905 in Veendam op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Tonnechien Zuiderweg, dochter van Albert Zuiderweg (schipper) en Aaltje Greiff. Tonnechien is geboren op zaterdag 9 november 1878 in Veendam Oosterdiep, aan boord van een binnenschip, is overleden op zondag 20 mei 1934 in Groningen. Tonnechien werd 55 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Luitje en Tonnechien zijn twee kinderen bekend:

1  Engelina Margaretha Prummel is geboren op woensdag 2 mei 1906 in Veendam, is overleden op zaterdag 8 oktober 1977 in Haren (Gn.), is begraven in Haren Eshof. Engelina werd 71 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Engelina trouwt op donderdag 27 juni 1929 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Andries Wolthuis. Jan, onderwijzer/leraar, is geboren op donderdag 23 maart 1905 in Veendam, is overleden op maandag 17 april 1989 in Haren (Gn.), is begraven aldaar Eshof. Jan werd 84 jaar en 25 dagen.

Jan was onderwijzer aan de Christelijke MULO te Stadskanaal en Groningen.Later was hij hoofd van de MULO te Groningen.

2  Aaltje Prummel is geboren op vrijdag 22 april 1910 in Veendam, is overleden op dinsdag 25 juli 2000 in Haren (Gn.). Aaltje werd 90 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 17 mei 1934 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Herman de Boer. Herman, onderwijzer in Muntendam en Amsterdam, is geboren op zaterdag 18 maart 1905 in Veendam.

Luitje trouwt op donderdag 21 april 1938 in Veendam op 61-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Nijsien Sijpkes. Nijsien is geboren op zondag 15 juni 1890 in Nieuw-Buinen, is overleden op maandag 2 juni 1969 in Borger, is begraven in Nieuw-Buinen (nieuw). Nijsien werd 78 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

VII-AV  Engelhardt Prummel, zoon van Reinder Prummel (VI-X) en Aafjen Duut, opticien, is geboren op maandag 18 november 1878 in Veendam, is overleden op dinsdag 6 augustus 1963 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Engelhardt werd 84 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Engelhardt was een bereisd man.Als uurwerkmaker was hij een uitstekende vakman, die hierdoor alom werd gewaardeerd.Naast uurwerken had hij tevens een zaak in goud en zilver, terwijl hij zich ook nog als opticien manifesteerde.

Engelhardt trouwt op donderdag 15 mei 1913 in Groningen op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelfke Jager. Roelfke is geboren op maandag 13 juli 1885 in Lagemeeden, is overleden op woensdag 21 mei 1975 in Haren (Dilgtoord), is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Roelfke werd 89 jaar, 10 maanden en 8 dagen.
Ze woonden hun hele huwelijksleven in de Kerkstraat nr. 33 te Veendam.
 

Van Engelhardt en Roelfke zijn negen kinderen bekend:

1  Reinder Prummel is geboren op donderdag 24 september 1914 in Veendam, zie VIII-AF.

2  Egbert Prummel is geboren op maandag 30 augustus 1915 in Veendam, zie VIII-AG.

3  Aafke Prummel is geboren op donderdag 24 augustus 1916 in Veendam, is overleden op dinsdag 5 november 1918 aldaar (spaanse griep). Aafke werd 2 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

4  Pieterke Prummel is geboren op donderdag 24 augustus 1916 in Veendam.

Pieterke trouwt op vrijdag 14 mei 1943 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Leemhuis. Klaas, technisch ambtenaar PTT in Nijmegen, is geboren op donderdag 12 februari 1920 in Groningen. Van dit echtpaar zijn vier kinderen bekend.

5  Grietje Prummel is geboren op maandag 2 september 1918 in Veendam, is overleden op donderdag 22 december 2005 in Wildervank. Grietje werd 87 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op woensdag 13 juli 1938 in Veendam op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Frederikus de Weijs. Leonardus, directeur natuursteenbedrijf de Weijs BV, is geboren op zondag 27 oktober 1912 in Rauwerderhiem, is overleden op dinsdag 19 juli 1977 in Eernewoude, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Leonardus werd 64 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

6  Luitje Jan Prummel is geboren in 1920, zie VIII-AH.

7  Tekke Egbert Prummel is geboren in 1922, zie VIII-AI.

8  Jan Prummel is geboren in 1923.

9  Engelhardt Prummel is geboren in 1930, zie VIII-AJ.

VII-AW  Jan Prummel, zoon van Reinder Prummel (VI-X) en Aafjen Duut, koopman, is geboren op zaterdag 1 juli 1882 in Veendam, is overleden op woensdag 4 februari 1948 aldaar, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. (Op het graf staat een gebeeldhouwde engel in marmer uitgehouwen.Deze is gemaakt door Leonardus Frederikus de Weijs (de man van Grietje Prummel)).. Jan werd 65 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op woensdag 7 augustus 1907 in Meeden op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Henderika Venema, dochter van Arend Venema en Bartje Prins. Henderika is geboren op dinsdag 11 juli 1882 in Meeden, is overleden op vrijdag 26 maart 1943 in Veendam, is begraven aldaar Ned.Herv.begraafplaats. Henderika werd 60 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Henderika zijn acht kinderen bekend:

1  Reinhardt Prummel is geboren op zaterdag 23 mei 1908 in Veendam, is overleden op maandag 26 april 1909 aldaar, is begraven op vrijdag 30 april 1909 aldaar. Reinhardt werd 11 maanden en 3 dagen.

2  Reinhardt Prummel is geboren op woensdag 1 juni 1910 in Veendam, zie VIII-AK.

3  Bartha Reina Prummel is geboren op vrijdag 8 september 1911 in Veendam, is overleden op zondag 10 oktober 1976 in Den Haag. Bartha werd 65 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Bartha trouwt op woensdag 20 april 1949 in Den Haag op 37-jarige leeftijd met de 29-jarige Frederik Hendrik Krop. Frederik is geboren op zaterdag 10 mei 1919 in Den Haag, is overleden op woensdag 20 april 1983 in Den Andel. Frederik werd 63 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

4  Aafjen Engelina Prummel is geboren op zaterdag 15 november 1913 in Veendam, is overleden op donderdag 5 januari 1995 in Winschoten, is begraven aldaar. Aafjen werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Aafjen trouwt op vrijdag 8 mei 1936 in Veendam op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Gustav Huebel. Gustav, chef tekenaar bij Winschoter Machinefabriek, is geboren op zondag 5 juni 1904 in Kassel (Dld.).

5  Arenda Reina Prummel is geboren op woensdag 16 februari 1916 in Veendam, is overleden op dinsdag 2 oktober 1917 aldaar. Arenda werd 1 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

6  Arend Hendrik Prummel is geboren op maandag 22 juli 1918 in Veendam, zie VIII-AL.

7  Grietje Prummel is geboren op vrijdag 18 juni 1920 in Veendam.

8  Coenraad Harmannus Prummel, wonende in Leusden, is geboren in 1922.

Coenraad is getrouwd met Henderika Maria Vroom.

VII-AX  Wouter Prummel, zoon van Kornelis Prummel (VI-Z) en Heilina Remmina de Jonge, boekhouder, is geboren op donderdag 23 december 1897 in Veendam, is overleden op zaterdag 6 september 1969 in Groningen. Wouter werd 71 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Wouter was boekhouder bij de Aardappelmeelfabriek Meihuizen Boon aan de Beneden Verlaat te Veendam. Toen dit bedrijf werd opgeheven, ging hij werken bij Scholten Aardappelmeelfabrieken in Foxhol.Daar was hij inkoper van aardappelen.

Wouter trouwt op woensdag 18 mei 1921 in Veendam op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geerdina Siefskes. Geerdina, modiste, is geboren op zaterdag 8 mei 1897 in Wildervank, is overleden op zondag 23 augustus 1953 in Groningen. Geerdina werd 56 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Wouter trouwt op zondag 25 september 1955 in Groningen op 57-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Arendina Koster. Arendina is geboren op donderdag 26 september 1907 in Veendam, is overleden op zondag 28 september 1975 in Groningen. Arendina werd 68 jaar en 2 dagen.

Van Wouter en Arendina is een kind bekend:

1  Kornelis Prummel.

VII-AY  Harm Prummel, zoon van Jan Harms Prummel (VI-AE) en Jantje Jonker, landbouwer, is geboren op maandag 9 april 1883 in Exloërmond, is overleden op dinsdag 17 oktober 1961 in Musselkanaal. Harm werd 78 jaar, 6 maanden en 8 dagen. Harm was landbouwer in 2e Exloërmond.

Harm trouwt op donderdag 22 juli 1909 in Onstwedde (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Klaas Jonker en zijn zwager Menno Jonker) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Engelina Jonker, dochter van Arend Jonker (koopman) en Tjakiena Tonkens. Engelina is geboren op zondag 2 juli 1882 in Musselkanaal, is overleden op donderdag 5 juni 1947 aldaar, is begraven aldaar. Engelina werd 64 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Harm en Engelina zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Prummel is geboren op zondag 1 januari 1911 in 2e Exloërmond, zie VIII-AM.

2  Arend Jan Prummel is geboren op dinsdag 9 april 1912, zie VIII-AN.

3  Jan Prummel, landbouwer en campingeigenaar, is geboren op donderdag 25 september 1919 in Groningen, is overleden op zaterdag 17 oktober 1992 in Sellingen, is gecremeerd in Stadskanaal. Jan werd 73 jaar en 22 dagen.

Jan trouwt op donderdag 11 februari 1943 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met N.N..

VII-AZ  Klaas Prummel, zoon van Jan Harms Prummel (VI-AE) en Jantje Jonker, architect, is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in 2e Exloërmond, is overleden op zondag 25 oktober 1970 in Musselkanaal, is begraven aldaar in het familiegraf. Klaas werd 86 jaar en 11 dagen.

Klik hier voor zijn kwartierstaat en zijn belangrijk werk als architect.

Klaas trouwt op woensdag 17 juni 1914 in Onstwedde (huwelijksgetuigen waren zijn broer Harm Prummel (zie VII-AY) en zijn zwager Meerten Slim) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina (Hester) Slim, dochter van Hendrik Slim (landbouwer) en Marianne Bots. Wilhelmina, wonende in Musselkanaal, is geboren op dinsdag 10 november 1891 in Onstwedde, is overleden op maandag 20 december 1965, is begraven in Musselkanaal Floralaan. Wilhelmina werd 74 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Klaas en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Prummel, architect, is geboren op vrijdag 24 september 1915 in 2e Exloërmond, is overleden op donderdag 5 november 1987 in Musselkanaal. Jan werd 72 jaar, 1 maand en 12 dagen.

2  Marianne Jantje Prummel is geboren op vrijdag 18 mei 1928 in Musselkanaal, zie VIII-AO.

VII-BA  Meintje Prummel, dochter van Jan Harms Prummel (VI-AE) en Jantje Jonker, is geboren op dinsdag 9 maart 1886 in Exloërmond, is overleden op vrijdag 19 november 1954 in Stadskanaal. Meintje werd 68 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Meintje trouwt op woensdag 11 mei 1910 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Schuringa, zoon van Garrelt Schuringa (landbouwer) en Marchien Bossema. Jan, landbouwer, is geboren op zondag 2 januari 1881 in Wildervank, is overleden op donderdag 22 februari 1962 in Stadskanaal. Jan werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Jan en Meintje zijn twee kinderen bekend:

1  Garrelt Jurjen Schuringa is geboren op zondag 14 mei 1911 in Stadskanaal, zie VIII-AP.

2  Janette Stientje Schuringa is geboren op zondag 19 april 1914 in Stadskanaal, zie VIII-AQ.

VII-BB  Jacob Prummel, zoon van Jan Harms Prummel (VI-AE) en Jantje Jonker, landbouwer, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 10 april 1890 in Exloërmond, is overleden op vrijdag 27 augustus 1971 in Emmeloord (ziekenhuis aldaar). Jacob werd 81 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Jacob was landbouwer-aardappelkweker en vanaf de oprichting 25 jaar kassier van de Boerenleenbank in 2e Exloërmond.
Hij vervulde daarnaast vele sociale/kerkelijke functies, zoals kerkvoogd van de hervormde kerk.
Jacob trouwt op dinsdag 18 januari 1921 in Varsseveld op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Willemina Schmidt. Willemina is geboren op woensdag 21 april 1897 in Oude Pekela, is overleden op zaterdag 21 juli 1951 in Emmen (ziekenhuis). Willemina werd 54 jaar en 3 maanden.

Van Jacob en Willemina zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Prummel is geboren op maandag 1 mei 1922 in 2e Exloërmond, zie VIII-AR.

2  Aaltje Prummel is geboren op dinsdag 28 juli 1925 in 2e Exloërmond, zie VIII-AS.

3  Jan Prummel is geboren op dinsdag 21 september 1926 in 2e Exloërmond, zie VIII-AT.

4  ir. Willem (Wim) Prummel is geboren op zondag 6 mei 1934 in 2e Exloërmond, zie VIII-AU.

VII-BC  Harm Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-AF) en Catharina Topper, landbouwer, is geboren op donderdag 7 januari 1886 in Gasselternijveenschemond, is overleden op vrijdag 28 april 1944 in Exloërmond. Harm werd 58 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Harm trouwt op donderdag 26 februari 1914 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Prins, dochter van Pieter Prins (landbouwer) en Lammechien Steenge. Aaltje is geboren op zondag 7 april 1889 in Annerveenschekanaal.

Van Harm en Aaltje is een kind bekend:

1  Jakob Prummel is geboren in 1915 in Odoorn, is overleden op donderdag 16 april 1936 in Exloërmond. Jakob werd 21 jaar.

VII-BD  Korneles Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-AF) en Catharina Topper, landbouwer en caféhouder in Smilde, wonende in Veendam en in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 29 april 1888 in Stadskanaal, is overleden op zondag 22 augustus 1948 in Smilde, is begraven aldaar (Kerkenveld). Korneles werd 60 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Hij kocht in 1921 het Logement De (Oude) Veenhoop in Smilde. Na zijn overlijden in 1948 werd zijn vrouw Antien Prummel-Schade de eigenaresse-exploitante.

Korneles trouwt op donderdag 11 september 1913 in Veendam (huwelijksgetuigen waren zijn broer Harm Prummel (zie VII-BC) en zijn broer Jan Prummel (zie VII-BE)) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Wibina Smit, dochter van Pieter Smit en Harmina Flik. Wibina is geboren in 1889 in Hoogezand, is overleden op donderdag 15 januari 1920 in Borgercompagnie. Wibina werd 31 jaar.

Korneles trouwt op donderdag 30 juni 1921 in Veendam (huwelijksgetuigen waren zijn broer Harm Prummel (zie VII-BC) en zijn zwager Jelto Hendrik Wolthuis) op 33-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jantje Grietje Wolthuis, dochter van Tjarko Wolthuis en Marchien Kruizinga. Jantje is geboren op woensdag 26 juli 1893 in Wildervank, is overleden op zaterdag 4 april 1936 in Smilde. Jantje werd 42 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Korneles trouwt na 1936 (gescheiden) op minstens 48-jarige leeftijd (3) met Aaltje Dijkstra.

Korneles was sinds 1941 partner (4) van Antje Schade. Antje is geboren op woensdag 24 juli 1912, is overleden op donderdag 13 oktober 1994 in Smilde, is gecremeerd in Assen Kerkenveld. Antje werd 82 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Antje was eerst dienstmeisje bij Korneles en heeft zich ontwikkeld als een uitstekende hoteliere.
Ze heeft de zaak voortgezet na het overlijden van Korneles.Daarbij moest zij ook nog drie jonge kinderen opvoeden.
Voogd over deze drie kinderen werd de broer van Berend Prummel (een broer van Korneles).

Van Korneles en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Prummel is geboren in 1941.

2  Jan Prummel, werkzaam bij de EGD in Assen, is geboren op dinsdag 17 oktober 1944 in Smilde.

3  Kornelis Prummel is geboren in 1948.

VII-BE  Jan Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-AF) en Catharina Topper, landbouwer, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 18 september 1890 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 21 september 1956 in Groningen. Jan werd 66 jaar en 3 dagen.

Ze hadden een boerderij bij de Olthofs Verlaat aan het Boerendiep te Stadskanaal.

Jan trouwt op vrijdag 31 juli 1914 in Wildervank (huwelijksgetuige was zijn broer Harm Prummel (zie VII-BC)) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantiena Kuiper, dochter van Egbert Kuiper en Alida Zuidhof. Jantiena is geboren op woensdag 25 februari 1891 in Stadskanaal, is overleden op zondag 29 november 1936 in Wildervank. Jantiena werd 45 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Jantiena zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Alida Prummel is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Stadskanaal, zie VIII-AV.

2  Egbert Prummel is geboren in 1916, is overleden in 1980. Egbert werd 64 jaar.

3  Jacob Prummel is geboren in 1918, is overleden in 1985. Jacob werd 67 jaar.

4  Sjoerd Prummel is geboren in 1924, is overleden in 1989. Sjoerd werd 65 jaar.

VII-BF  ir. Berend Prummel, zoon van Jakob Prummel (VI-AF) en Catharina Topper, landbouwkundig ingenieur, is geboren op zondag 23 april 1899 in Exloërmond, is overleden op maandag 29 januari 1973 in Epe, is gecremeerd in Dieren. Berend werd 73 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Berend studeerde in Wageningen.
Hij werkte van 1927-1931 aan de proeftuinen van de Handels Vereniging Amsterdam.
Heeft daarna in Indië, Atjeh en op de oostkust van Sumatra gewerkt.
Vervolgens vanaf 1931 Nederland bij de Noord Oostpolderwerken
Hij was hoofd van de landbouwkundige hoofdafdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Berend trouwt op vrijdag 6 mei 1927 in Odoorn op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Margaretha Kooij, dochter van Thomas Willem Kooij (tandheelkundige) en Anna Margaretha Keijser. Johanna is geboren op donderdag 2 oktober 1902 in Arnhem.

Van Berend en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Jacob Prummel is geboren op dinsdag 7 augustus 1928 in Kwala Sempang Atjeh (Ind.), is overleden op zaterdag 25 september 1982 in Emmeloord. Thomas werd 54 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Thomas was gehuwd met Truus Bruins. Truus is geboren op zaterdag 30 augustus 1930 in IJsselmuiden, is overleden op maandag 21 maart 1988 in Emmeloord. Truus werd 57 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

2  Berend Johan Prummel is geboren op dinsdag 10 mei 1932 in Alkmaar, is overleden op maandag 3 mei 1993. Berend werd 60 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

VII-BG  Geert Prummel, zoon van Klaas Prummel (VI-AG) en Sieberdina Schuitema, fabrikant, koopman en kleermaker, is geboren op dinsdag 21 juli 1874 in Gasselternijveen, is overleden op zondag 10 juli 1955 in Groningen, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Geert werd 80 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Geert had een loonconfectiebedrijf in Groningen.
Geert trouwt op donderdag 7 februari 1895 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Swart, dochter van Sjoert Swart en Maria Alida Scharpenborg. Aaltje is geboren op zaterdag 7 maart 1874 in Groningen, is overleden op zaterdag 20 september 1947 aldaar, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Aaltje werd 73 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Geert en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Prummel is geboren op vrijdag 5 april 1895 in Groningen, zie VIII-AW.

2  Sieberdina Prummel is geboren op zaterdag 19 december 1896 in Groningen, is overleden op maandag 12 april 1909 aldaar. Sieberdina werd 12 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

3  Maria Alida Prummel is geboren op dinsdag 13 december 1898 in Groningen.

4  Nicolaas (Klaas) Prummel is geboren op vrijdag 17 mei 1901 in Groningen.

5  Gerard Johannes Prummel is geboren op zondag 3 december 1905 in Groningen.

6  Aaldert Prummel is geboren op vrijdag 24 december 1909 in Groningen.

VII-BH  Meint Munning, zoon van Jan Munning (VI-AH) en Douchina Prummel, boekhouder, is geboren op zondag 9 september 1877 in Wildervank, is overleden op donderdag 23 augustus 1951 aldaar. Meint werd 73 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Meint trouwt op woensdag 15 mei 1901 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Dreesman, dochter van Rudolf Dreesman (hoefsmid) en Aafke Prins. Maria is geboren op vrijdag 19 december 1879 in Veendam, is overleden op woensdag 21 september 1955 in Groningen. Maria werd 75 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Meint en Maria is een kind bekend:

1  Jan Munning is geboren op vrijdag 26 februari 1904 in Wildervank.

VII-BI  Bernardiena Munning, dochter van Jan Munning (VI-AH) en Douchina Prummel, is geboren op dinsdag 11 november 1879 in Wildervank, is overleden op vrijdag 21 maart 1958 in Meppel. Bernardiena werd 78 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bernardiena trouwt op vrijdag 30 maart 1906 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Filippus Prummel, zie VI-AJ.

VII-BJ  Geert Munning, zoon van Jan Munning (VI-AH) en Douchina Prummel, handelsagent, wonende in Emmen, is geboren op vrijdag 4 oktober 1889 in Wildervank.

Geert trouwt op zaterdag 27 januari 1917 in Meeden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Meint Munning (zie VII-BH) en zijn zwager Hebbo Harmannus Schierbeek) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmine Swanette Schierbeek, dochter van Lambertus Schierbeek (onderwijzer) en Pietertje Blok. Harmine is geboren in 1893 in Meeden.

Van Geert en Harmine is een kind bekend:

1  Jan Lambertus Munning, wonende in Groningen, is geboren op zaterdag 5 januari 1918, is overleden op dinsdag 20 februari 1945 in Neuengamme (Dld.). Jan werd 27 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jan was gehuwd met Jetske Albers.

VII-BK  Jacob Prummel, zoon van Filippus Prummel (VI-AJ) en Bernardiena Munning (VII-BI), is geboren op zaterdag 10 juli 1909 in Klazienaveen, is overleden op zaterdag 30 mei 1981 in Zwolle. Jacob werd 71 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jacob heeft bijna zijn gehele leven bij de Ned. Heidemij gewerkt. Z´n laatste jaren werkte hij bij de Gasfabriek te Zwolle.
Jacob trouwt op donderdag 31 oktober 1940 in Hardenberg op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Bartha Gerritdina van de Haarsma. Bartha is geboren op vrijdag 13 mei 1910 in Hardenberg, is overleden op donderdag 25 november 1993 in Zwolle. Bartha werd 83 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Jacob en Bartha is een kind bekend:

1  Filippus Prummel is geboren in 1945.

VII-BL  Jan Prummel, zoon van Filippus Prummel (VI-AJ) en Bernardiena Munning (VII-BI), verpleger, wonende in Assen, is geboren op zondag 13 augustus 1911 in Klazienaveen.

Jan trouwt op donderdag 30 november 1939 in Emmen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Erwina Bults. Erwina is geboren op zondag 14 februari 1915 in Nieuw Dordrecht.

Van Jan en Erwina zijn twee kinderen bekend:

1  Lieuwke Bernardina Prummel is geboren op vrijdag 13 augustus 1943 in Assen.

Lieuwke trouwt op vrijdag 7 september 1962 in Assen (is gescheiden in 1974) op 19-jarige leeftijd met Dirk Jan Zeijlemaker.

2  Bernardina Lieuwke Prummel is geboren op woensdag 27 februari 1946 in Assen.

Bernardina trouwt op donderdag 15 augustus 1968 in Roden op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Veninga, zoon van Koert Veninga en Hiltje van Dijk. Jan, buschauffeur en rijschoolhouder in Nietap, is geboren op donderdag 26 december 1946 in Groningen.

VII-BM  Doechinus Prummel, zoon van Filippus Prummel (VI-AJ) en Bernardiena Munning (VII-BI), kantoorbaan, wonende in Meppel, is geboren op dinsdag 5 augustus 1919 in Klazienaveen, is overleden op zaterdag 17 februari 2007 in Meppel. Doechinus werd 87 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Doechinus trouwt op woensdag 3 juli 1946 in Meppel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Heintje Zwart. Heintje is geboren op donderdag 26 februari 1920 in Elburg.

Van Doechinus en Heintje zijn twee kinderen bekend:

1  Filippus Prummel is geboren in 1947.

2  Margreet Prummel is geboren op maandag 14 juli 1952 in Meppel.

Margreet trouwt op woensdag 8 januari 1975 in Meppel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Peter Zijlstra. Peter, technicus, is geboren op woensdag 9 november 1949 in Diever.

Peter werkt als technicus op het Ziekenhuis te Meppel.

Generatie VIII

(van 1879 tot heden)

In deze generatie zijn 49 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1908 en 1965. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veendam (17x), Groningen (11x), Wildervank (11x), 2e Exloërmond (6x), Scheveningen (4x), Musselkanaal (4x), Odoorn (3x), Emmeloord (3x), Assen (2x), Amsterdam, Bareveld, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Muntendam, Nieuweschans, Tiel, Valthermond, Venlo en Gouda. Er zijn momenteel nog 32 van de 142 kinderen in leven.

VIII-A  Jannes Prummel, zoon van Geuchien Prummel (VII-A) en Henderika Hillechiena Pijbes, adjunct accountant Directe Belastingen Eindhoven, is geboren op maandag 4 februari 1895 in Veendam, is overleden op donderdag 20 december 1945 in Den Haag, is begraven op maandag 24 december 1945 in Tiel. Jannes werd 50 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

In de weekenden behartigde Jannes de administratie van de juist opgerichte Metawa Metaalfabrieken van zijn vader Geuchien.
Jannes werd later commercieel directeur van dat bedrijf.
Jannes trouwt op donderdag 5 oktober 1922 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Annechiena Janke Brouwer, dochter van Hendrik Brouwer en Trijntje Altona. Annechiena is geboren op zaterdag 15 april 1899 in Wildervank, is overleden op zondag 6 februari 1972 in Hengelo, is begraven in Enschede. Annechiena werd 72 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Annechiena was later gehuwd (2) met Han A. van den Vosse.<37>

Van Jannes en Annechiena zijn drie kinderen bekend:

1  Rika Tia Prummel is geboren op maandag 7 juli 1924 in Eindhoven.

Rika trouwt op dinsdag 8 mei 1951 in Hengelo op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Engelbert Jannink. Engelbert, textielfabrikant, is geboren op zondag 19 november 1922 in Goor, is overleden op zondag 18 november 1990 in Enschede. Engelbert werd 67 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

2  Henriette Geuchina Prummel is geboren op woensdag 23 maart 1927 in Tiel.

Henriette trouwt op maandag 7 maart 1949 in Soerabaja op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik van den Berg. Hendrik, fabrikant, is geboren op zondag 15 februari 1920 in Batavia, is overleden op woensdag 25 mei 1988 in Zuidlaren. Hendrik werd 68 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Hendrik had een confectie atelier in Groningen.

3  Geuchien Jan Prummel is geboren in 1932.

VIII-B  Jacob Geert Prummel, zoon van Geuchien Prummel (VII-A) en Henderika Hillechiena Pijbes, fabrikant, is geboren op zaterdag 23 juni 1900 in Veendam, is overleden op donderdag 21 september 1989 in St. Chinian (Fr.). Jacob werd 89 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Hij begon zijn loopbaan bij Stork in Hengelo.
In 1923 werd hij medewerker in de zaak van zijn vader Geuchien (de METAWA in Tiel).
Hij legde zich daarbij speciaal toe op het conserveren van de daar gemaakte artikelen, het met het lak bewerken.
Hij heeft daartoe een geheel eigen procedé ontwikkeld, waaruit later deze ongeveer in 1926 Cellulose Lakfabriek is ontstaan.
In 1965 verkocht hij deze fabriek en ging in 1968 met zijn vrouw Hermina in Blonay (Zwitserland) wonen.
In 1988 woonde hij bij een van zijn kinderen in Zuid Frankrijk in. Daar is hij in 1989 overleden.

Jacob trouwt op donderdag 10 februari 1927 in Tiel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermina Johanna Maria Dorothea (Hermina) Hunink, dochter van Everhardus Hunink en Petronella Maria van Brakel. Hermina is geboren op maandag 6 februari 1899 in Tiel.

Van Jacob en Hermina zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Geert Prummel.

2  Geuchien Bernardus Prummel is geboren in 1928.

3  Petronella Maria Prummel is geboren op maandag 25 november 1929.

Petronella trouwt op vrijdag 10 februari 1961 in Tiel op 31-jarige leeftijd met de 49-jarige Maarten Oversier. Maarten, exportmanager Holland Electro, is geboren op zaterdag 18 februari 1911 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 3 augustus 1965 in Zandvoort, is begraven in Rotterdam Crooswijk. Maarten werd 54 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

VIII-C  ir. Jan Prummel, zoon van IJme Prummel (VII-D) en Fennechina Strate, wonende in Groningen en in Haren, is geboren op zondag 23 juni 1918 in Appingedam.

Jan werkte in Groningen bij het Rijkslandbouw Proefstation en in Haren bij het Instituut voor Bodem Vruchtbaarheid.

Jan trouwt op zaterdag 28 september 1946 in Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jinka Kuipers. Jinka is geboren op zondag 27 juni 1920 in Leeuwarden.

Van Jan en Jinka zijn drie kinderen bekend:

1  Wietske Prummel, wonende in Zwolle, is geboren op donderdag 24 juli 1947 in Groningen.

Wietske is partner van Maarten Frank Otto. Maarten is geboren op maandag 18 juli 1949 in Bandung.

2  Fennechina (Fenneke) Prummel, wonende in Arnhem, is geboren op zondag 21 augustus 1949 in Groningen.

Fennechina trouwt op woensdag 29 maart 1972 in Haren (Gn.) op 22-jarige leeftijd met Nicolaas H.J. (Nico) de Jong. Nicolaas, wonende in Arnhem.

3  IJme Prummel, wonende in Slochteren, is geboren in 1952.

IJme is gehuwd met Susan Baxter. Susan, wonende in Slochteren.

VIII-D  Leentje Prummel, dochter van Ties Prummel (VII-F) en Marchien Nieboer, huishoudster, is geboren op maandag 10 april 1882 in Wildervank, is overleden op donderdag 28 december 1916 in Hoogkerk. Leentje werd 34 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Leentje trouwt op donderdag 28 december 1916 in Hoogkerk op 34-jarige leeftijd met de 47-jarige Bareld Gorter, zoon van Haatje Gorter en Grietje Jager. Bareld, scheepsjager en voerman, is geboren op maandag 7 juni 1869 in Hoogekerk, is overleden op donderdag 4 mei 1950 in Groningen. Bareld werd 80 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Leentje is een kind bekend:

1  Johanna Prummel is geboren op zondag 23 oktober 1910 in Groningen, is overleden op dinsdag 17 september 1968 in Meppel. Johanna werd 57 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Johanna was partner van Theodorus Cornelis de Bondt. Theodorus is geboren op vrijdag 4 juni 1915 in Stavoren.

VIII-E  Christiaan (Chris) Prummel, zoon van Ties Prummel (VII-F) en Marchien Nieboer, timmerman en aannemer, is geboren op maandag 1 november 1886 in Wildervank, is overleden op maandag 20 juni 1966 in Veendam, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Christiaan werd 79 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Christiaan trouwt op zaterdag 18 april 1908 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Alida van Deest, dochter van Reinder van Deest en Eilke Akkerman. Alida is geboren op maandag 22 juni 1885 in Veendam, is overleden op woensdag 7 mei 1969 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Alida werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Christiaan en Alida zijn acht kinderen bekend:

1  Reina Prummel.

Reina trouwt op vrijdag 9 september 1938 (1) met de 23-jarige Hendrik Kraster. Hendrik, wonende in Delfzijl, is geboren op maandag 1 februari 1915 in Hoogezand, is overleden op woensdag 2 september 1970 aldaar. Hendrik werd 55 jaar, 7 maanden en 1 dag. Reina trouwt na 1938 (2) met N.N. Ottens. N is overleden in 1986.

2  Ties Prummel is geboren op vrijdag 17 juli 1908 in Veendam, is overleden op dinsdag 1 maart 1983 aldaar, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Ties werd 74 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Ties trouwt op zaterdag 1 november 1930 in Veendam op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Margarete Vrij, dochter van Remko Vrij en Voskeline Eilers. Margarete, dienstbode, is geboren op vrijdag 12 maart 1909 in Boens (Dld.), is overleden op zondag 18 oktober 1998, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Margarete werd 89 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

3  Eltiena Prummel is geboren op woensdag 9 februari 1910 in Veendam.

Eltiena trouwt op vrijdag 4 februari 1944 in Veendam op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Bron. Hendrik, wonende in Noorderhogebrug, is geboren op vrijdag 16 maart 1917 in Bedum.

4  Margien Prummel is geboren op zondag 4 juni 1911 in Veendam.

Margien trouwt op donderdag 10 november 1938 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Klaas Onnes. Hendrik is geboren op zondag 25 december 1910 in Wildervank, is overleden op donderdag 15 december 1966 in Middelbert. Hendrik werd 55 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

5  Lena Prummel is geboren op maandag 13 december 1915 in Veendam.

Lena trouwt op donderdag 25 april 1946 in Hoogezand op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Perdok. Hendrik, bakker, is geboren op dinsdag 17 maart 1914 in Hellum, is overleden op vrijdag 5 januari 1990 in Sappemeer. Hendrik werd 75 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Hendrik was bakker op de bakkerij van wijlen Kees de Haan, die in de 2e Wereldoorlog werd dood geschoten.

6  Reinder Prummel is geboren in 1918.

Reinder is getrouwd met Alida Jantje Pals.

7  Geesje (Gé) Prummel is geboren op maandag 4 december 1922 in Veendam, is gecremeerd op woensdag 27 december 2006 in Zwolle. Geesje werd 84 jaar en 23 dagen.

Geesje trouwt op dinsdag 29 december 1953 in Veendam op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Warnder Smook. Warnder is geboren op dinsdag 1 augustus 1922 in Veendam, is overleden op zondag 8 september 1991 in Zwolle. Warnder werd 69 jaar, 1 maand en 7 dagen.

8  Hendrikus Prummel is geboren op vrijdag 25 maart 1926 in Veendam, is overleden op dinsdag 21 april 2015 in Veendam en wordt gecremeerd op zaterdag 25 april 2015 te Stadskanaal "Cereshof". Hij werd 89 jaar, 1 maand en 16 dagen oud.

Henderikus is getrouwd met Johanna C. (Toos) Walters, die overleed op donderdag 21 november 2002. Het echtpaar kreeg twee dochters: Ina en Lies.

VIII-F  Harm Prummel, zoon van Ties Prummel (VII-F) en Marchien Nieboer, smid, is geboren op zondag 27 mei 1888 in Wildervank, is overleden op donderdag 23 maart 1972 in Winschoten. Harm werd 83 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Harm had een eigen smederij maar is later in loondienst gaan werken.

Harm trouwt op zaterdag 16 mei 1914 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Knelia Koops, dochter van Jacobus Koops en Marchien Muller. Knelia is geboren op zaterdag 5 juli 1890 in Veendam, is overleden op dinsdag 26 januari 1971 aldaar. Knelia werd 80 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Harm en Knelia zijn twee kinderen bekend:

1  Marchien Prummel is geboren op woensdag 30 december 1914 in Wildervank.

Marchien trouwt op donderdag 21 mei 1942 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan de Vries. Jan is geboren op woensdag 5 maart 1913 in Nieuweschans, is overleden op vrijdag 10 december 1971 in Veendam. Jan werd 58 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

2  Jacobus Prummel is geboren in 1918 in Wildervank, is overleden in 1989. Jacobus werd 71 jaar.

VIII-G  Evert Prummel, zoon van Ties Prummel (VII-F) en Marchien Nieboer, beroepsmilitair Kon.Marine en spoorwegbeambte NS, is geboren op zondag 9 december 1894 in Wildervank, is overleden op zondag 19 januari 1941 in Bloemendaal, is begraven in Wildervank Dalweg. Evert werd 46 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Evert werkte bij de spoorwegen in Vroomshoop, Assen, Stadskanaal, Beverwijk.

Evert trouwt op donderdag 24 juli 1919 in Sappemeer op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje Woudwijk, dochter van Wijtze Woudwijk en Dirkje de Vries. Geertje is geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Sappemeer, is overleden in 1979 in Deventer. Geertje werd 83 jaar.

Van Evert en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marchien (Gina) Prummel is geboren op zondag 22 augustus 1920 in Wildervank, is overleden op woensdag 5 november 1986 in Amsterdam. Marchien werd 66 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Marchien trouwt op woensdag 23 augustus 1950 in Amsterdam op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Theo Hemelrijk. Theo, kolenboer, is geboren op woensdag 27 april 1927 in Amsterdam.

2  Derkje Prummel is geboren op woensdag 24 augustus 1921 in Bareveld.

Derkje trouwt op zondag 14 december 1947 in Beverwijk op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Los. Willem, loodgieter, is geboren op vrijdag 14 november 1919 in Velsen.

3  Evert Prummel is geboren in 1926, is overleden in 1980. Evert werd 54 jaar.

4  Jaap Prummel is geboren in 1933, is overleden in 1974. Jaap werd 41 jaar.

5  Chris Prummel is geboren in 1933.

VIII-H  Christiaan Prummel, zoon van Jan Christiaans Prummel (VII-G) en Hinderkien Venema, boerenknecht, is geboren op woensdag 3 juli 1889 in Annerveenschekanaal, is overleden op zaterdag 29 november 1958 in Groningen, is begraven in Veendam Ned.Herv.begraafplaats. Christiaan werd 69 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Christiaan was als boerenknecht in dienst bij een boer Eerkens.Daarna heeft veel in de werkverschaffing gewerkt.

Christiaan trouwt op zaterdag 12 augustus 1911 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Elizabeth Wolthof, dochter van Tjapko Wolthof en Geertruida Luttje. Elizabeth is geboren op maandag 30 september 1889 in Muntendam, is overleden op dinsdag 7 oktober 1947 in Groningen, is begraven in Veendam Ned.Herv.begraafplaats. Elizabeth werd 58 jaar en 7 dagen.

 

Van Christiaan en Elizabeth zijn twaalf kinderen bekend:

1  Henderika Prummel is geboren op dinsdag 9 januari 1912 in Wildervank, is overleden op zaterdag 19 januari 1957 in Muntendam, is begraven aldaar. Henderika werd 45 jaar en 10 dagen.

Henderika trouwt op zaterdag 4 juni 1932 in Veendam op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Jurrien Meuken, zoon van Hendrik Meuken en Heiltje Wolthof. Jurrien, boerenarbeider, is geboren op woensdag 11 oktober 1911 in Muntendam, is overleden op woensdag 7 januari 2004, is begraven aldaar. Jurrien werd 92 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Jurrien heeft bij de boer, de werkverschaffing en op de machine gewerkt.

2  Geertruida Prummel is geboren op donderdag 8 januari 1914 in Muntendam.

Geertruida trouwt op zaterdag 23 september 1939 in Muntendam (is gescheiden in november 1939) op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Marikus Moesker. Marikus, schoenmaker, is geboren op dinsdag 21 juni 1910 in Muntendam, is overleden op donderdag 14 april 1966, is begraven aldaar. Marikus werd 55 jaar, 9 maanden en 24 dagen. Geertruida trouwt op zaterdag 17 februari 1945 in Veendam op 31-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Berend Menting. Berend is geboren op donderdag 20 mei 1915 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 24 juli 1988 in Veendam. Berend werd 73 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

3  Jan Prummel is geboren in 1916.

4  Tjapko Prummel is geboren in 1918.

5  Hillechien Prummel is geboren op vrijdag 22 april 1921 in Wildervank.

Hillechien trouwt op zaterdag 18 juli 1942 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Hilbrand Visscher. Hilbrand is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Veendam.

Hilbrand was werkzaam in de bouw, doch ging na de oorlog in Schiedam wonen.Daar werkte hij eerst bij de Kaiser Fraiser Autofabriek, later bij Feijenoord.
Ze voelden zich in Holland niet helemaal thuis en gingen weer terug naar Veendam en woonden toen in de Nieuwstraatr nr. 17 te Veendam.

6  Deddo Aikes Prummel is geboren in 1922.

7  Hendrik Prummel is geboren in 1925.

8  Neeltje Prummel is geboren op donderdag 15 december 1927 in Veendam, is overleden op dinsdag 3 januari 2012 in Nieuw-Buinen, is gecremeerd in besloten kring.. Neeltje werd 84 jaar en 19 dagen.

Neeltje trouwt op zaterdag 8 juli 1950 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Reint Zwiers. Reint is geboren op woensdag 18 juli 1923 in Borger, is overleden op donderdag 12 februari 2004. Reint werd 80 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Reint werkte bij Wilton Feijenoord.Later bij de glasfabriek in Nieuw Buinen.

9  Leentje Prummel is geboren op zondag 5 juli 1931 in Veendam.

Leentje trouwt op zaterdag 3 november 1951 in Veendam op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Rudolf Spieard. Rudolf is geboren op donderdag 12 februari 1925 in Muntendam, is overleden op dinsdag 9 maart 1993 in Veendam. Rudolf werd 68 jaar en 25 dagen.

10  Aaltje Prummel is geboren op dinsdag 25 oktober 1932 in Veendam.

Aaltje trouwt op zaterdag 29 september 1956 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Pot. Geert is geboren op donderdag 10 oktober 1929 in Gasselte.

11  Christiaan Prummel is geboren op dinsdag 25 oktober 1932 in Veendam, is overleden op zaterdag 23 september 1933 aldaar. Christiaan werd 10 maanden en 29 dagen.

12  Christiaan Prummel is geboren op vrijdag 30 augustus 1935 in Veendam, is overleden op zondag 1 september 1935 aldaar. Christiaan werd 2 dagen.

VIII-I  Hendrik Prummel, zoon van Jan Christiaans Prummel (VII-G) en Hinderkien Venema, smid en bankwerker, is geboren op zaterdag 9 juni 1894 in Wildervank, is overleden op woensdag 15 augustus 1979 in Stadskanaal. Hendrik werd 85 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 3 november 1917 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Louwina Schut, dochter van Klaas Schut en Hinderika Steenhuis. Louwina, dienstbode, is geboren op woensdag 25 september 1895 in Wildervank, is overleden op woensdag 19 september 1984 in Stadskanaal. Louwina werd 88 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Hendrik en Louwina zijn twee kinderen bekend:

1  Hinderkien Prummel is geboren op zondag 28 april 1918 in Groningen.

2  Klaas Prummel is geboren op donderdag 1 januari 1920, is overleden op dinsdag 27 mei 1980. Klaas werd 60 jaar en werd begraven in Stadskanaal-Noord. Hij trouwde met Alie Meertens.

VIII-J  Willem Prummel, zoon van Freerk Prummel (VII-H) en Jantje Ploeger, broodbezorger en constructiebankwerker, is geboren op maandag 13 juli 1908 in Wildervank, is overleden op zaterdag 20 december 1986 in Utrecht. Willem werd 78 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Willem trouwt op maandag 5 november 1934 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Geziena Bottema, dochter van Writser Bottema en Johanna Zandvoort. Johanna is geboren op vrijdag 3 januari 1913 in Sappemeer, is overleden op woensdag 18 september 1991 in Utrecht. Johanna werd 78 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Willem en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Frederik Willem Prummel is geboren in 1935, is overleden in 1966. Frederik werd 31 jaar.

2  Johannes FrederikPrummel is geboren in 1944.

VIII-K  Antony Prummel, zoon van Eppo Prummel (VII-K) en Zwaantje Lukkien, timmerman en caféhouder, is geboren op vrijdag 15 februari 1895 in Wildervank, is overleden op woensdag 7 mei 1980 in Rotterdam. Antony werd 85 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

In 1930 exploiteerde Anthony het café restaurant MITROPA aan de Mathildeweg nr. 3 in Eindhoven.

Antony trouwt op woensdag 21 september 1927 in Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Maatje Koevermans, dochter van Petrus Koevermans en Anna Elizabeth Geluk. Maatje is geboren op woensdag 19 juli 1899 in Rotterdam, is overleden op maandag 14 november 1977 aldaar. Maatje werd 78 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Antony en Maatje is een kind bekend:

1  Antony Maarten Prummel is geboren in 1929.

VIII-L  Hendrik Prummel, zoon van Eppo Prummel (VII-K) en Zwaantje Lukkien, koopman en café- en restaranthouder in Brummen, is geboren op dinsdag 19 oktober 1897 in Wildervank, is overleden op zondag 24 april 1955 in Brummen, is begraven aldaar. Hendrik werd 57 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 2 maart 1922 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Elsiena Timmer, dochter van Roelof Timmer en Gepke Pul. Elsiena is geboren op vrijdag 23 april 1897 in Brummen, is overleden op woensdag 1 december 1971 aldaar, is begraven aldaar. Elsiena werd 74 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Hendrik en Elsiena is een kind bekend:

1  Zwaantina Prummel is geboren op maandag 20 november 1922 in Veendam, is overleden op woensdag 7 september 1966 in Schoorl. Zwaantina werd 43 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Zwaantina trouwt op donderdag 15 december 1949 op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige E.G.Oostinga, geboren op woensdag 18 mei 1921 in Alkmaar.

VIII-M  Jan Prummel, zoon van Eppo Prummel (VII-K) en Zwaantje Lukkien, schilder, wonende in Den Haag, is geboren op dinsdag 19 oktober 1897 in Wildervank, is overleden op vrijdag 19 oktober 1962 in Den Haag. Jan werd 65 jaar.

Jan is in de twintiger jaren (toen de economische toestand slechter werd) naar het westen van het land verhuisd (waar meer werk was). Ze woonden in de van Loostraat nr. 90 te Den Haag.

Jan trouwt op donderdag 2 december 1920 in Bierum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje de Haan. Albertje is geboren op donderdag 12 oktober 1899 in Spijk, is overleden op woensdag 8 juli 1992 in Wolfheze. Albertje werd 92 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Eppo Prummel is geboren op zondag 30 april 1922 in Veendam, is overleden in 1945. Eppo werd 23 jaar.

2  Sieberdina Zwaantina Prummel is geboren op zondag 30 april 1922 in Veendam.

Sieberdina trouwt op woensdag 21 november 1945 in Den Haag op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerrit Sielstra. Gerrit is geboren op zondag 11 januari 1925 in Groningen. Ze woonden aan de La Reyweg nr. 189 te Den Haag.

3  Zwaantina Sieberdina Prummel is geboren op zaterdag 1 september 1928 in Den Haag.

Zwaantina trouwt op woensdag 22 maart 1950 in Den Haag (is gescheiden in 1962) op 21-jarige leeftijd (1) met Maarten Remmelzwaal. Zwaantina trouwt op vrijdag 27 december 1968 in Den Haag op 40-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Casper Albertus Hasselbach. Casper is geboren op zaterdag 17 februari 1923 in Oosterbeek, is overleden op woensdag 31 oktober 1979 in Arnhem. Casper werd 56 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

VIII-N  Roelf Prummel, zoon van Hendrik Prummel (VII-L) en Jantina de Haan, timmerman, is geboren op maandag 2 november 1896 in Wildervank, is overleden op dinsdag 26 augustus 1969 in Odoorn, is begraven in Emmen Wolfsbergen. Roelf werd 72 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Roelf had een aannemersbedrijf.
Roelf trouwt op dinsdag 25 september 1923 in Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Scholte, dochter van Hendrik Willem Scholte (caféhouder) en Johanna Pott. Trijntje is geboren op dinsdag 8 oktober 1901 in Klijndijk, is overleden op zondag 14 februari 1988 in Emmen, is begraven aldaar Wolfsbergen. Trijntje werd 86 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Roelf en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Prummel is geboren op dinsdag 23 september 1924 in Odoorn.

Hendrik trouwt in december 1951 in Emmen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelfien Stulen. Roelfien is geboren op zondag 22 april 1923 in Emmen.

2  Hendrik Willem Prummel is geboren op donderdag 9 juni 1927 in Odoorn.

Hendrik trouwt op maandag 11 februari 1952 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Pomp. Grietje is geboren op woensdag 19 juni 1929 in Emmen.

3  Jantina Prummel is geboren op woensdag 23 december 1931 in Odoorn.

Jantina trouwt op dinsdag 21 oktober 1958 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Zondag. Hendrik is geboren op maandag 23 februari 1931 in Nieuw-Amsterdam.

VIII-O  Eltje Prummel, zoon van Hendrik Prummel (VII-L) en Jantina de Haan, winkelier en meubelhandelaar, is geboren op maandag 16 januari 1899 in Wildervank, is overleden op dinsdag 13 februari 1940 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar. Eltje werd 41 jaar en 28 dagen.

Eltje naam de galanteriezaak van zijn vader over.
Eltje was meubelhandelaar. Deze zaak werd later door zijn zoon Hendrikus overgenomen.
Ook diens drie kinderen begaven zich in dit vak.

Eltje is noodlottig om het leven gekomen.
In de barre winter van 1939/1940 was hij met een vriend de auto in de garage aan het repareren.
Ze hadden om de koude te weren alle kieren en reten afgesloten.
Daardoor zijn ze door koolmonoxide verstikt.

Eltje trouwt op woensdag 9 mei 1923 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Frouwina Berendina Hiemstra, dochter van Jelle Hiemstra en Henderika Davids. Frouwina is geboren op woensdag 25 januari 1899 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 29 augustus 1969 in Groningen, is begraven in 2e Exloërmond. Frouwina werd 70 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Eltje en Frouwina zijn twee kinderen bekend:

1  Jantina (Tinie) Prummel is geboren op maandag 17 maart 1924 in 2e Exloërmond.

Jantina trouwt in juli 1947 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Christoffel Smit. Christoffel, PTTbeambte, is geboren op donderdag 31 januari 1924 in Borger, is overleden op maandag 12 september 1977 in Spijkenisse. Christoffel werd 53 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

2  Henderikus Jelle (Rieks) Prummel is geboren op vrijdag 22 april 1932 in 2e Exloërmond.

Henderikus trouwt in Odoorn met Bertha Jaaychiena Koops. Bertha is geboren op maandag 4 april 1932 in Gasselternijveen.

VIII-P  Eerke Prummel, zoon van Hendrik Prummel (VII-L) en Jantina de Haan, timmerman, aannemer en winklier elektronische artikelen, is geboren op donderdag 26 september 1907 in 2e Exloërmond, is overleden op zondag 6 oktober 1957 in Musselkanaal, is begraven aldaar Floralaan. Eerke werd 50 jaar en 10 dagen.

In 1929 besloot Eerke in Musselkanaal een zaak op te zetten in ijzerwaren en aanverwante artikelen.
De zaken breidden zich uit en in het assortiment werden o.a. stofzuigers en radio´s opgenomen.
Na Wereldoorlog II neemt dit een grotere vlucht en specialiseert hij zich op de elektronica.
De naam van de zaak heet "Radio Prummel", aan de Schoolstraat nr. 147a te Musselkanaal.
Er werd ook een nevenvestiging opgezet in het winkelcentrum van Stadskanaal.
Drie van de vier kinderen (Hans, Cornelus en Roelof) volgen in de voetstappen van Eerke.
Ze drijven gezamenlijk de zaken in Musselkanaal en Stadskanaal.

Eerke trouwt op zaterdag 27 april 1929 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Ferredina Jacoba Dijkstra, dochter van Wierardus Cornelis Dijkstra (1868-1922), schipper en Hanna Brongers (1884-1968). Ferredina is geboren op vrijdag 15 januari 1909 in Onstwedde, is overleden op donderdag 18 februari 1999 in Musselkanaal, is begraven aldaar Floralaan. Ferredina werd 90 jaar, 1 maand en 3 dagen.

 

Over de schoonvader van Eerke, Wierardus Cornelis Dijkstra, die kapitein was, verscheen in de serie 'De verhalen van Groningen' van het Regionaal Historisch Centrum van de Groninger Archieven een verhaal over diens belevenissen van zijn zeereizen en zijn overwintering op Baffin Eiland,een van de Canadese Arctische Eilanden.
Te lezen op http://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/overwintering-op-baffin-eiland

 

Van Eerke en Ferredina zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Cornelis (Henk) Prummel is geboren op maandag 19 oktober 1931 in Musselkanaal, zie IX-A.

2  Hans Jan (Hans) Prummel is geboren in 1938 in Musselkanaal.

3  Cornelus Wierardus (Kees) Prummel is geboren in 1942 in Musselkanaal.

4  Roelof Jan Prummel is geboren in 1947 in Musselkanaal.

VIII-Q  Berend Prummel, zoon van Harm Prummel (VII-M) en Henderika Pekelder, electrcien, is geboren op vrijdag 24 juli 1903 in Dortmund (Dld.), is overleden op dinsdag 17 februari 1987 in Winschoten. Berend werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 26 november 1932 in Beerta op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaffien Dijksman, dochter van Willem Dijksman en Geertruida Hulsing. Aaffien is geboren op zaterdag 12 september 1908 in Oudezijl.

Van Berend en Aaffien zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Prummel is geboren op zondag 15 juli 1934 in Nieuweschans.

Geertruida trouwt op zaterdag 5 juli 1958 in Nieuweschans op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Heiko Lameijer. Heiko is geboren op maandag 8 juni 1931 in Beerta, is overleden op donderdag 21 juli 1977 in Frankrijk. Heiko werd 46 jaar, 1 maand en 13 dagen.

2  Harm Prummel is geboren in 1938.

VIII-R  Harm Prummel, zoon van Harm Prummel (VII-M) en Henderika Pekelder, stucadoor, is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Dortmund (Dld.), is overleden op zaterdag 16 februari 1991 in Stadskanaal. Harm werd 84 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 11 juni 1938 in Slochteren op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Engelina Zuur, dochter van Jan Zuur en Bouwina van Goinga. Engelina is geboren op dinsdag 29 maart 1910 in Slochteren, is overleden op zondag 27 september 1970 in Wildervank. Engelina werd 60 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Harm en Engelina is een kind bekend:

1  Harm Prummel is geboren in 1940.

VIII-S  Henderika Prummel, dochter van Harm Prummel (VII-M) en Henderika Pekelder, is geboren op donderdag 3 februari 1910 in Groningen, is overleden op vrijdag 28 juni 1985 aldaar. Henderika werd 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Henderika trouwt op woensdag 24 mei 1933 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Derk Isaak Brouwer, zoon van Lammert Brouwer en Tjolina Streuper. Derk, koopman, is geboren op zondag 10 april 1904 in Dortmund (Dld.), is overleden op zaterdag 5 juli 1980 in Groningen. Derk werd 76 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Kinderen van Henderika en Derk:
1 Lammert Harm Brouwer.
2 Henderika Tjolina Brouwer.

VIII-T  Roelf Prummel, zoon van Eerke Prummel (VII-N) en Alida Alting, metselaar en gemeentewerker, is geboren op donderdag 29 juni 1905 in Wildervank, is overleden op woensdag 8 mei 1991 in Stadskanaal. Roelf werd 85 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Roelf trouwt op zaterdag 11 mei 1935 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Ida Schut. Ida is geboren op zondag 19 november 1911, is overleden op dinsdag 9 februari 1993 in Ter Apel. Ida werd 81 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Roelf en Ida is een kind bekend:

1  Alie Prummel is geboren op zaterdag 24 april 1937 in Wildervank.

Alie trouwt op vrijdag 20 december 1963 (gescheiden) op 26-jarige leeftijd met G. van der Vlag.

VIII-U  Hendrik Prummel, zoon van Eerke Prummel (VII-N) en Alida Alting, wonende in Wildervank, is geboren op dinsdag 15 juni 1909 aldaar.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 mei 1935 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Steenhuis. Trijntje is geboren op zaterdag 27 juli 1912 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 12 september 1989 aldaar. Trijntje werd 77 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Alida Prummel is geboren op zondag 29 november 1936 in Wildervank.

Alida trouwt op woensdag 16 september 1959 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Paulus Nijburg. Geert is geboren op dinsdag 4 juli 1933 in Hoogezand.

2  Johanna Prummel is geboren op donderdag 23 december 1943 in Wildervank.

Johanna is gehuwd met Geert Jan Luppes. Geert is geboren op donderdag 22 oktober 1942 in Winschoten.

VIII-V  Rudolf Prummel, zoon van Germ Prummel (VII-O) en Aaltje Oostra, stucadoor, is geboren op zondag 2 april 1911 in Datteln, is overleden op zaterdag 14 februari 1970 in Ede. Rudolf werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Rudolf trouwt op vrijdag 9 oktober 1942 in Reeuwijk op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Hillegonda van der Weijden. Hillegonda is geboren op woensdag 3 december 1919 in Gouda.

Van Rudolf en Hillegonda zijn twee kinderen bekend:

1  Germ Prummel is geboren in 1943.

2  Willemijntje Hillegonda Prummel is geboren op woensdag 12 september 1945 in Gouda.

Willemijntje trouwt op vrijdag 2 september 1966 in Ede op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Albertus de Gijt. Albertus, wonende in Ede, is geboren op donderdag 19 augustus 1943 aldaar.

VIII-W  Roelof Prummel, zoon van Roelf Prummel (VII-P) en Johanna Tonkens, stucadoor, is geboren op dinsdag 26 september 1916 in Wildervank, is overleden op vrijdag 16 oktober 1981 in Stadskanaal, is gecremeerd in Assen. Roelof werd 65 jaar en 20 dagen.

Roelof trouwt op maandag 16 juni 1958 op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje Plagge. Aaltje, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 13 oktober 1927 in Wildervank, is overleden op donderdag 19 juni 2008 in Veendam, is gecremeerd op dinsdag 24 juni 2008 in Assen. Aaltje werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Roelof en Aaltje is een kind bekend:

1  Roelof Prummel, zeeman, is geboren op dinsdag 6 januari 1959 in Wildervank.

VIII-X  Jan Prummel, zoon van Roelf Prummel (VII-Q) en Trijntje Veninga, landbouwer, is geboren op maandag 21 april 1890 in Wildervank, is overleden op woensdag 21 oktober 1964 aldaar. Jan werd 74 jaar en 6 maanden.

Jan trouwt op donderdag 16 augustus 1917 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Marchiena Geerdina Koning, dochter van Heino Koning en Hinderkien Kanning. Marchiena is geboren op zaterdag 4 mei 1895 in Wildervank, is overleden op maandag 15 maart 1976 in Stadskanaal. Marchiena werd 80 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Marchiena zijn twee kinderen bekend:

1  Roelf Prummel is geboren op zondag 14 oktober 1917 in Wildervank, is overleden op zaterdag 23 september 1944 als soldaat gesneuveld in Oosterbeek. Roelf werd 26 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

2  Hinderkien (Henny) Prummel, wonende in Veendam, is geboren op woensdag 5 januari 1921 in Wildervank, is overleden op vrijdag 18 april 2008 in Stadskanaal, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Hinderkien werd 87 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Hinderkien trouwt op woensdag 21 november 1951 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmannus Dijkhuis. Harmannus, landbouwer, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 6 juli 1923 in Zuidwending.

Het echtpaar woonde in 2008 op de Korte Leegte 35 te Veendam.

VIII-Y  Jan Pieter Prummel, zoon van Berend Prummel (VII-R) en Abeldina Klaassiena Hommes, is geboren op dinsdag 21 mei 1918 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 12 juni 1991 in Eerbeek. Jan werd 73 jaar en 22 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 16 mei 1950 in Veendam op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Trientje Weggeman. Trientje is geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Roswinkel.

 Hij woonde op de Beneden Oosterdiep nr. 82.
Jan Pieter was enig zoon en exploiteerde de boerderij van zijn vader. In die tijd was het vrij gewoon dat die dan de boerderij zou voortzetten.
Zijn vader en moeder woonden in het huisje naast de boerderij (Beneden Oosterdiep nr. 84).
Voorheen hadden in dit huisje een aantal niet gehuwde zusters van zijn vader gewoond.
Die moest wegens de aanleg van het nieuwe kanaal achter Veendam (het AWG kanaal), zijn land opgeven.
In 1961 vestigde hij zich in Laag Soeren.
Daar hadden ze in een groot huis een vakantie pension.
Jan Pieter heeft daarnaast altijd nog in loondienst gewerkt. Op het laatst als tuinman.
In 1974 verhuisden ze naar Eerbeek aan de Sweelinckstraat 30.
Jan Pieter las en heeft veel gedichten geschreven en in de jaren ’80 een aantal boeken.
Eén daarvan gaat over zijn vader Berend Prummel en speelt zich af in Veendam.

 

Van Jan en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Jan (Bert) Prummel is geboren op zondag 28 januari 1951 in Veendam, zie IX-B.

2  Geertruida Avelina (Truusje) Prummel is geboren op woensdag 16 maart 1955 in Veendam, is overleden op woensdag 30 maart 1955 aldaar. Geertruida werd 14 dagen.

VIII-Z  Hendrik Otto Prummel, zoon van Jan Prummel (VII-V) en Grietje Post, is geboren op maandag 6 februari 1905 in Wildervank, is overleden op zondag 19 juni 1955 in Groningen, is begraven aldaar Esserveld. Hendrik werd 50 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Hij bouwde een antiekwinkel op, die in 1945 in de Waagstraat tijdens de bevrijding volkomen werd verwoest.
De verzekering dekte de schade niet.
Na de oorlog begon hij een zaak in tijdschriften en kranten aan het Zuiderdiep.
Deze zaak liep niet zo goed omdat het geen winkelstraat was.
Hij vond tijdelijk onderdak in de Heerestraat.
Later kreeg hij toestemming een kiosk te bouwen aan het Heereplein.

Hendrik trouwt op woensdag 16 juni 1948 in Ulrum op 43-jarige leeftijd met de 29-jarige Anskje Bolt. Anskje is geboren op woensdag 14 augustus 1918 in Groningen, is overleden op maandag 25 december 1972 aldaar, is begraven aldaar Esserveld. Anskje werd 54 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Hendrik en Anskje zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Prummel is geboren op donderdag 6 oktober 1949 in Groningen.

Maaike trouwt op donderdag 16 maart 1972 in Groningen (is gescheiden na 1974) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Peter van Vliet. Peter is geboren op vrijdag 14 oktober 1949 in Leeuwarden.

2  Johanna Prummel, bejaardenverzorgster, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 14 juni 1951 aldaar.

VIII-AA  Willem Prummel, zoon van Jan Prummel (VII-V) en Grietje Post, amanuenses en technisch fotograaf/tekenaar, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 9 september 1913 in Wildervank, is overleden op zondag 24 maart 1985 in Groningen, is begraven aldaar Selwerderhof. Willem werd 71 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Willem werkte aan het Pharmaceutisch Laboratorium te Groningen.
Hij wilde aanvankelijk werken bij de politie, doch men vond hem te streng.
Zijn hobby was fotograferen, hetgeen hij voor zijn vak veel moest doen.
In de jonge jaren heeft hij zijn diensttijd uitgezeten bij de artillerie van de Huzaren.
Hij moest veel met paarden omgaan, hetgeen ook zijn favoriete sport was.
Dit deed hij ook graag op Schiermonnikoog, totdat een hartaanval aan deze hobby een einde maakte.

Willem trouwt op donderdag 4 februari 1943 in Groningen op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Wieringa. Grietje is geboren op donderdag 29 februari 1912 in Groningen.

Van Willem en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Prummel is geboren op vrijdag 25 februari 1944 in Groningen.

Grietje trouwt op vrijdag 31 oktober 1969 op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Albert Dijkinga. Albert is geboren op dinsdag 20 september 1938 in Groningen.

2  Jacomina Elisabeth Prummel, administratief medewerkster, is geboren op zaterdag 24 augustus 1946 in Groningen, is overleden op zaterdag 19 juni 1993 aldaar, is begraven aldaar Selwerderhof. Jacomina werd 46 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Jacomina trouwt op donderdag 20 november 1969 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelf Rudolf Schuurman. Roelf, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 14 februari 1941 aldaar.

3  Alice Prummel is geboren op maandag 6 oktober 1952 in Groningen.

Alice trouwt op donderdag 18 maart 1976 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderikus Wilhelm Boersma. Henderikus is geboren op zaterdag 6 juni 1953 in Schiermonnikoog.

VIII-AB  Otto Luitje Prummel, zoon van Jan Prummel (VII-V) en Grietje Post, srgt majoor KNIL te Riouw, is geboren op donderdag 9 november 1916 in Groningen, is overleden op vrijdag 5 augustus 1994 in Heerde, is gecremeerd op donderdag 10 augustus 1944 in Zwolle. Otto werd 77 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Otto vertrok in 1936 als beroepsmilitair naar Nederlands Oost Indië. Hij verbleef er tijdens de inval van Japan.

Otto trouwt op woensdag 30 januari 1952 in Ulrum op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje Bolt. Jeltje is geboren op vrijdag 28 november 1930 in Leens.

Van Otto en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Jan (Jos) Prummel  is geboren op dinsdag 2 september 1952 in Ulrum.
Johannes woont sinds 2003 samen met
ir. Margaretha Regina Maria à Nijeholt , dochter van Bruno à Nijeholt (1917-2001) en Margaretha Regina Adema (1924-2010)Margaretha is geboren op vrijdag 21 oktober 1960 in Joure. Zij is afgestudeerd in Wageningen.
Van Johannes en Margaretha is een kind bekend:
1 Jan Otto Prummel is geboren op zaterdag 25 oktober 2003 in Groningen.

2  Margaretha Roelfina Prummel is geboren op maandag 1 februari 1954.

Margaretha trouwt op vrijdag 5 januari 1979 in Heerde op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis M. van der Nost. Cornelis is geboren op zondag 30 november 1952 in Heerde.

3  drs. Louis Hendrik Otto Prummel, historicus, is geboren in 1961.

VIII-AC  Antonieus Prummel, zoon van Harm Hiskias Philippus Prummel (VII-Z) en Geesje Booiman, politiemedewerker in Den Haag, wonende in Scheveningen, is geboren op woensdag 21 februari 1917 in Beilen.

Antonieus trouwt op woensdag 15 maart 1944 in Scheveningen op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemina Johanna Pronk. Willemina is geboren op donderdag 25 juli 1918 in Scheveningen.

Van Antonieus en Willemina zijn vier kinderen bekend:

1  Geeske Willemina Prummel is geboren op dinsdag 23 januari 1945 in Scheveningen.

2  Alida Johanna Prummel is geboren op zondag 21 november 1948 in Scheveningen.

3  Antoinette Prummel is geboren op maandag 4 december 1950 in Scheveningen.

4  Marianne Eveline Prummel is geboren op dinsdag 31 juli 1956 in Scheveningen.

VIII-AD  Jan Sikko Prummel, zoon van Jan Albert Prummel (VII-AF) en Klasina Tingen, is geboren in 1918, is overleden op zondag 25 oktober 1998 in Groningen. Jan werd 80 jaar.

Jan was gehuwd met Tineke Stienstra. Tineke is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Groningen, is overleden op vrijdag 27 januari 2006 in Haren, is gecremeerd op woensdag 1 februari 2006 in Groningen. Tineke werd 84 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Tineke zijn twee kinderen bekend:

1  Marja Prummel, wonende in Groningen.

2  Annelies Prummel, wonende in Beetsterzwaag.

Annelies is gehuwd met Johan Verwilligen.

VIII-AE  Jan Prummel, zoon van Engelienus Prummel (VII-AR) en Ellegien Smid, is geboren op dinsdag 12 oktober 1909, is overleden op vrijdag 23 februari 1973, is begraven in Klazienaveen. Jan werd 63 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Jan was gehuwd met Intiena Brondijk. Intiena is geboren op dinsdag 14 mei 1912, is overleden op vrijdag 24 december 1993, is begraven in Klazienaveen. Intiena werd 81 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Jan en Intiena is een kind bekend:

1  Koen Hendrik Prummel is geboren in 1946.

Koen is getrouwd met Gea Jonker.

VIII-AF  Reinder Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VII-AV) en Roelfke Jager, is geboren op donderdag 24 september 1914 in Veendam, is overleden op vrijdag 24 november 2000, is begraven aldaar Buitenwoelhof. Reinder werd 86 jaar en 2 maanden.

Reinder was gehuwd met Jantje Hogenerk. Jantje is geboren op vrijdag 19 maart 1915 in Muntendam, is overleden op maandag 6 september 1999, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Jantje werd 84 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Reinder en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Engelhardt Prummel.

2  Piet Jochum Prummel.

Piet is getrouwd met Alie Keizer.

3  Roelof Prummel, zie IX-C.

4  Annelies Aly Jeanette Prummel.

VIII-AG  Egbert Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VII-AV) en Roelfke Jager, is geboren op maandag 30 augustus 1915 in Veendam, is overleden voor maandag 20 september 1999. Egbert werd hoogstens 84 jaar en 21 dagen.

Egbert was gehuwd met Janna Zuidema. Janna is geboren op woensdag 20 september 1916 in Meeden, is overleden voor donderdag 16 november 2000. Janna werd hoogstens 84 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Egbert en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Engelhardt Frederik Heyo Prummel, zie IX-D.

2  Heijo Frederik Johannes (Joop) Prummel, zie IX-E.

3  Brigitte Margriet Catharina Edith Prummel.

Brigitte is getrouwd met Jacob Drenth.

4  Engelhardt Prummel is geboren op dinsdag 23 september 1941 in Veendam, is overleden op zondag 8 maart 1942 aldaar. Engelhardt werd 5 maanden en 13 dagen.

5  Roelof Egbert Hendericus Prummel is geboren op dinsdag 23 januari 1945 in Venlo, is overleden op zondag 20 januari 1991 in Amsterdam. Roelof werd 45 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

VIII-AH  Luitje Jan Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VII-AV) en Roelfke Jager, is geboren in 1920.

Luitje is getrouwd met Afke van der Molen.

Van Luitje en Afke zijn vier kinderen bekend:

1  Willemtje Prummel.

Willemtje is getrouwd met Hidde Haarsma.

2  Roelfina Prummel.

Roelfina is getrouwd met Kees Ursum.

3  Engelhardt Prummel, zie IX-F.

4  Frederik Prummel.

VIII-AI  Tekke Egbert Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VII-AV) en Roelfke Jager, is geboren in 1922.

Tekke is getrouwd met Jacoba Anna Veninga.

Van Tekke en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  Meint Roelof Prummel, zie IX-G.

2  Engelhardt Prummel, zie IX-H.

3  Ger Prummel, zie IX-I.

4  Paula Prummel.

Paula is getrouwd met Jan Derk Hiddes.

VIII-AJ  Engelhardt Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VII-AV) en Roelfke Jager, is geboren in 1930.

Engelhardt was gehuwd met Martina Hendrika Beun. Martina is geboren op woensdag 1 februari 1933 in Weesp, is overleden op dinsdag 28 februari 1989 in Zwolle. Martina werd 56 jaar en 27 dagen.


Van Engelhardt en Martina zijn drie kinderen bekend:

1  Engelhardt Abram Prummel, zie IX-J.

2  Peternella Roelfina Prummel.

Peternella is getrouwd met Gerard Visser.

3  Monique Prummel.

VIII-AK  Reinhardt Prummel, zoon van Jan Prummel (VII-AW) en Henderika Venema, is geboren op woensdag 1 juni 1910 in Veendam, is overleden op dinsdag 19 juli 1988 in Alphen aan den Rijn. Reinhardt werd 78 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Reinhardt was gehuwd met Feikje Trijntje de Wit. Feikje is geboren op maandag 27 juli 1908 in Wildervank, is overleden op maandag 20 februari 1995 in Den Haag, is begraven in Alphen aan den Rijn. Feikje werd 86 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Reinhardt en Feikje zijn vier kinderen bekend:

1  Henderika Gebbina Prummel.

2  Binie Ellina Prummel.

3  Reinhardt Frans Jan Eduard Prummel.

4  Bartha Reina Prummel is geboren in 1945 in Amsterdam, is overleden in 1945 aldaar.

VIII-AL  Arend Hendrik Prummel, zoon van Jan Prummel (VII-AW) en Henderika Venema, is geboren op maandag 22 juli 1918 in Veendam, is overleden op zondag 15 augustus 2004 in Groningen. Arend werd 86 jaar en 24 dagen.

Arend was gehuwd met Renske (Rens) Zweep. Renske is geboren op zondag 31 december 1922 in Oude Pekela, is overleden op vrijdag 13 februari 2009 in Groningen, is begraven in Lunteren in besloten kring. Renske werd 86 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Kinderen van Arend en Renske:
1 Jantje Hennie Helma (Jenneke)Prummel.
2 Johan Reinhardt Coen Prummel

VIII-AM  Jantje Prummel, dochter van Harm Prummel (VII-AY) en Engelina Jonker, is geboren op zondag 1 januari 1911 in 2e Exloërmond, is overleden op maandag 20 april 1992 in Norg. Jantje werd 81 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Jantje trouwt op donderdag 12 maart 1936 in Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Beuling. Hendrik, landbouwer, is geboren op donderdag 8 juni 1911 in 2e Exloërmond, is overleden op zaterdag 20 november 1993 in Eelde, is begraven op donderdag 25 november 1993 in Musselkanaal. Hendrik werd 82 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Henderikus Harm Beuling is geboren op dinsdag 4 april 1939.

2  Harm Jan Beuling is geboren op donderdag 9 mei 1946.

VIII-AN  Arend Jan Prummel, zoon van Harm Prummel (VII-AY) en Engelina Jonker, landbouwer, is geboren op dinsdag 9 april 1912, is overleden op zaterdag 30 maart 1991. Arend werd 78 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Arend Jan was landbouwer te Stadskanaal en een groot paardenliefhebber.

Arend trouwt op woensdag 16 maart 1938 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Boerma. Jantje is geboren op donderdag 1 juli 1915, is overleden op vrijdag 26 april 1991 in Stadskanaal. Jantje werd 75 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Van Arend en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Prummel is doodgeboren op maandag 9 september 1940 in Emmen.

2  Gerdina Engelina Prummel is geboren op dinsdag 12 mei 1942, zie IX-K.

3  Harm Jan Prummel is geboren op zondag 5 december 1943, zie IX-L.

VIII-AO  Marianne Jantje Prummel, dochter van Klaas Prummel (VII-AZ) en Wilhelmina (Hester) Slim, is geboren op vrijdag 18 mei 1928 in Musselkanaal, is overleden in 2009. Marianne werd 81 jaar.

Marianne trouwt op woensdag 17 december 1947 op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Gerrit van Walraven. Jan is geboren op donderdag 28 februari 1924 in Dordrecht, is overleden in 2002. Jan werd 78 jaar.

Van Jan en Marianne zijn vier kinderen bekend:

1  Hester van Walraven is geboren op vrijdag 9 juli 1948.

2  Klaas van Walraven is geboren op vrijdag 19 november 1948.

3  Jos van Walraven is geboren op woensdag 31 augustus 1949.

4  Riesje van Walraven is geboren op vrijdag 12 juni 1953.

VIII-AP  Garrelt Jurjen Schuringa, zoon van Jan Schuringa (VII-BA) en Meintje Prummel, is geboren op zondag 14 mei 1911 in Stadskanaal, is overleden op maandag 10 januari 2000. Garrelt werd 88 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Garrelt was gehuwd met Thea Schouten. Thea is geboren in 1922, is overleden in 1985. Thea werd 63 jaar.

Van Garrelt en Thea zijn vijf kinderen bekend:

1  Els Schuringa.

2  Hester Schuringa.

3  Frouke Schuringa.

4  Marian Schuringa.

5  Hergen Garrelt Schuringa.

VIII-AQ  Janette Stientje Schuringa, dochter van Jan Schuringa (VII-BA) en Meintje Prummel, is geboren op zondag 19 april 1914 in Stadskanaal, is overleden op maandag 2 augustus 1999 in Heteren. Janette werd 85 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Janette trouwt op vrijdag 25 februari 1938 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Haijo Klaas Nanninga. Haijo, fabrikant, wonende in Stadskanaal en in Rhenen, is geboren op donderdag 29 september 1910, is overleden op dinsdag 18 september 1984. Haijo werd 73 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Haijo en Janette zijn drie kinderen bekend:

1  Meintje Margaretha Nanninga.

2  Trijntje Margritha Nanninga.

3  Jasje Joke Nanninga.

VIII-AR  Jantje Prummel, dochter van Jacob Prummel (VII-BB) en Willemina Schmidt, is geboren op maandag 1 mei 1922 in 2e Exloërmond, is overleden op dinsdag 4 december 1990 in Den Haag. Jantje werd 68 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Jantje trouwt op donderdag 12 januari 1950 in Odoorn op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Dijkstra. Klaas, notaris in Den Haag, is geboren op zondag 25 september 1921 in Musselkanaal.

Van Klaas en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Enno Klaas Dijkstra is geboren op vrijdag 21 december 1951 in Assen, zie IX-M.

2  Willemine Jaqueline Dijkstra is geboren op woensdag 17 november 1954 in Assen, zie IX-N.

VIII-AS  Aaltje Prummel, dochter van Jacob Prummel (VII-BB) en Willemina Schmidt, is geboren op dinsdag 28 juli 1925 in 2e Exloërmond.

Aaltje trouwt op dinsdag 16 maart 1954 op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Jobst Johannes Winter. Jobst is geboren op vrijdag 24 juli 1925 in Odoorn.

Van Jobst en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jobst Berend Winter is geboren op vrijdag 24 november 1961, zie IX-O.

2  mr. Jaap Willem Winter, jurist, is geboren op vrijdag 12 april 1963.

3  Johan Theodoor Winter is geboren op zaterdag 26 september 1964, zie IX-P.

VIII-AT  Jan Prummel, zoon van Jacob Prummel (VII-BB) en Willemina Schmidt, is geboren op dinsdag 21 september 1926 in 2e Exloërmond.

Jan heeft de boerderij van zijn vader overgenomen en het aardappelkweekbedrijf voortgezet.

Jan trouwt op vrijdag 28 maart 1952 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Margien Boezeman. Margien is geboren op zaterdag 28 mei 1927 in 2e Exloërmond.

Van Jan en Margien zijn vier kinderen bekend:

1  ir. Jacob (Jaap) Prummel, kwaliteitsmanager en staflid, is geboren op vrijdag 23 januari 1953 in 2e Exloërmond.

Jacob trouwt op woensdag 19 mei 1982 in Bergum op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Matha (Tine) Bekius. Trijntje, stedebouwkundige, is geboren op zaterdag 18 april 1953 in Dokkum.

2  Zwaandina Prummel is geboren op donderdag 21 april 1955 in 2e Exloërmond, zie IX-Q.

3  Willemine Marchien (Wilma) Prummel is geboren op maandag 29 september 1958 in 2e Exloërmond, zie IX-R.

4  Janine Prummel, kunstenares, is geboren op maandag 22 april 1963 in 2e Exloërmond.

VIII-AU  ir. Willem (Wim) Prummel, zoon van Jacob Prummel (VII-BB) en Willemina Schmidt, directeur kweekbedrijf in N.O.P., is geboren op zondag 6 mei 1934 in 2e Exloërmond.

Willem trouwt op dinsdag 17 maart 1959 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrika (Riek) Hummel. Hendrika, onderwijzeres, is geboren op zondag 8 april 1934 in Odoorn.

Van Willem en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Willem Prummel, andragoog, is geboren op zondag 3 januari 1960 in Valthermond.

2  Peter Hendrik (Peter) Prummel is geboren op zaterdag 7 oktober 1961 in Emmeloord, zie IX-S.

3  Willemina Gratiana (Mineke) Prummel, ergotherapeute, is geboren op donderdag 28 februari 1963 in Emmeloord.

4  Joan Diederik (Joan) Prummel is geboren op zaterdag 14 augustus 1965 in Emmeloord.

Zij studeerde communicatiewetenschappen

VIII-AV  Catharina Alida Prummel, dochter van Jan Prummel (VII-BE) en Jantiena Kuiper, is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Stadskanaal.

Catharina trouwt op woensdag 9 augustus 1950 in Veendam op 35-jarige leeftijd met de 37-jarige Jacob Pronk. Jacob, medewerker VBB Veendam,afd.verzekering, is geboren op donderdag 9 januari 1913 in Muntendam, is overleden op zondag 11 juni 1995 in Annen. Jacob werd 82 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Woonden in ´t Holthuis Kamer 108 te Annen.

Van Jacob en Catharina is een kind bekend:

1  Jantina Aaltje Pronk is geboren op maandag 9 juni 1952 in Veendam.

VIII-AW  Sjoerd Prummel, zoon van Geert Prummel (VII-BG) en Aaltje Swart, is geboren op vrijdag 5 april 1895 in Groningen, is overleden op zondag 14 mei 1972 aldaar, is gecremeerd aldaar. Sjoerd werd 77 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Sjoerd was een bekende in in de Groningse voetbalkringen. Hij speelde voetbal bij het Groningse GVV.
Nadat hij eind jaren twintig zijn actieve voetbalcarrière had beëindigd, begon zijn bestuurlijke loopbaan.
Nadat GVV en Royal in 1933 fuseerden tot GRC, was hij daarvan de eerste voorzitter.
Hij leidde GRC in de jaren 1937-1941 naar veel kampioenschappen in de tweede klasse.
Hij drukte met zijn beleid een belangrijk stempel op GRC, dat in die jaren veel furore in Groningen en omstreken maakte.
Vanaf het begin van de jaren dertig is hij tot zijn dood in velerlei functies betrokken geweest bij het Groningse voetbal in het algemeen, en zijn ’eigen’ club GRC in het bijzonder.
Hij was gedurende lange tijd bestuursvoorzitter van GRC.
Na zijn terugtreden begin jaren zestig werd hem, bij wijze van dank voor bewezen diensten, het erevoorzitterschap aangeboden.
Hij heeft een tijdlang deel uitgemaakt van het bestuur van de Afdeling Groningen van de KNVB, waarvoor hem na afloop het lidmaatschap van verdienste werd uitgereikt.
Ook was hij bestuurslid van de Vereniging van Noordelijke Tweede, Derde en Vierde Klassers.
Hij was leder- en confectiefabrikant, later grossier in fietsen, in Groningen.

Sjoerd trouwt op donderdag 16 december 1926 in Deventer op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Alberdina Willemina (Willy) Sonnenberg, dochter van Gerrit Jacobus Sonnenberg en Geertruida Johanna (Gerritje) Feberwee. Alberdina is geboren op maandag 18 oktober 1897 in Zutphen, is overleden op woensdag 5 januari 1983 in Eelde. Alberdina werd 85 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Sjoerd en Alberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Prummel is geboren op maandag 6 februari 1928 in Groningen, is overleden op zondag 19 november 1995 aldaar. Geert werd 67 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Geert was in de naoorlogse jaren als doelman van "Be Quick" een bekende sportman in Groningen en omstreken.
Samen met voetballers als Henk Plenter (bijnaam: ’mister Be Quick’), Frans Hogenbirk en Hennie Rozema maakte hij, steevast gekleed op de manier waarop veel Groningse voetballiefhebbers hem zullen herinneren: in een smetteloos witte trui, deel uit van het team dat Be Quick in die jaren naar menig kampioenschap voerde.
Geert was, eerst als vertegenwoordiger, later als marketing manager werkzaam in de verf- en behangindustrie.

2  Geertruida Johanna (Annie) Prummel is geboren op zaterdag 27 juli 1929 in Groningen.

Geertruida trouwt in 1952 in Groningen (is gescheiden in 1953 aldaar) op 23-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Benjamin Meyer, zoon van Salamon Meyer en Frida Halberstadt. Benjamin is geboren op dinsdag 25 maart 1924 in Musselkanaal. Geertruida trouwt op dinsdag 5 juni 1956 in Groningen (is gescheiden op vrijdag 28 januari 1983 aldaar) op 26-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Hindrik (Henk) Huberts. Hindrik is geboren op vrijdag 9 augustus 1929 in Groningen. Geertruida was sinds 2003 partner (3) van Lambertus (Bert) Draaijer. Lambertus is geboren op maandag 12 september 1927 in Assen.

Generatie IX

(van 1908 tot heden)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1967 en 1991. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Warnsveld (2x). Er zijn momenteel nog 16 van de 40 kinderen in leven.

IX-A  Hendrik Cornelis (Henk) Prummel, zoon van Eerke Prummel (VIII-P) en Ferredina Jacoba Dijkstra, wonende in Delfzijl, is geboren op maandag 19 oktober 1931 in Musselkanaal, is overleden op maandag 1 maart 2010. Hendrik werd 78 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hendrik trouwt op dinsdag 16 oktober 1956 in Stadskanaal op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Gadske Frederika (Zus) Veldhuis. Gadske, wonende in Delfzijl, is geboren op maandag 30 maart 1931 in Sneek.

Van Hendrik en Gadske zijn drie kinderen bekend:

1  Eerke Prummel.

Eerke is getrouwd met Hettie.

2  Robert Prummel.

Robert was gehuwd met Jolanda. Jolanda is overleden voor 2010.

3  Erna Prummel.

IX-B  Berend Jan (Bert) Prummel, zoon van Jan Pieter Prummel (VIII-Y) en Trientje Weggeman, rayonbeheerder milieu- en stadsbeheer Deventer, wonende in Twello, is geboren op zondag 28 januari 1951 in Veendam.

Bij zijn geboorte woonde hij aan de Oosterdiep nr. 80 (momenteel is dat nr. 98) te Veendam.
Woonde van 1951 tot 1961 op de boerderij aan de Beneden Oosterdiep te Veendam.
Van 1961 tot 1985 was dat in Laag Soeren.

Berend trouwt op vrijdag 11 september 1981 in Twello op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerritdina Johanna (Ineke) van 't Zandt. Gerritdina is geboren op dinsdag 9 mei 1950 in Twello, is overleden op woensdag 15 juli 2009 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 21 juli 2009 in Dieren. Gerritdina werd 59 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Berend en Gerritdina zijn twee kinderen bekend:

1  Ellen Prummel is geboren op woensdag 20 oktober 1982 in Warnsveld.

2  Yvonne Prummel is geboren op woensdag 23 januari 1985 in Warnsveld.

IX-C  Roelof Prummel, zoon van Reinder Prummel (VIII-AF) en Jantje Hogenerk.

Roelof is getrouwd met Zlationca Lovrnechi.

Van Roelof en Zlationca is een kind bekend:

1  Roelfina Silvia Prummel.

IX-D  Engelhardt Frederik Heyo Prummel, zoon van Egbert Prummel (VIII-AG) en Janna Zuidema.

Engelhardt is getrouwd met Engelina Maria Meijer.

Van Engelhardt en Engelina zijn drie kinderen bekend:

1  Andrea Prummel.

2  Jessica Prummel.

3  Monique Prummel.

IX-E  Heijo Frederik Johannes (Joop) Prummel, zoon van Egbert Prummel (VIII-AG) en Janna Zuidema, is overleden op woensdag 20 november 2002.

Heijo was gehuwd met Annet (An) Kruizinga. Annet, wonende in Scheemda, is geboren op dinsdag 5 december 1944 in Veendam, is overleden op maandag 6 september 2010 in Groningen, is begraven in besloten kring. Annet werd 65 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Van Heijo en Annet zijn twee kinderen bekend:

1  Egbert Johannes Frederik (Erwin) Prummel.

2  Susanne Annet Ellen (Susan) Prummel.

IX-F  Engelhardt Prummel, zoon van Luitje Jan Prummel (VIII-AH) en Afke van der Molen.

Engelhardt is getrouwd met Jayne Haysom.

Van Engelhardt en Jayne zijn twee kinderen bekend:

1  Ben Prummel.

2  Rick Prummel.

IX-G  Meint Roelof Prummel, zoon van Tekke Egbert Prummel (VIII-AI) en Jacoba Anna Veninga.

Meint is getrouwd met Alie Zijlstra.

Van Meint en Alie zijn twee kinderen bekend:

1  Elisabeth Prummel.

Elisabeth is getrouwd met Arjen Kempen.

2  Hans Prummel.

Hans is getrouwd met Marjon Evelyn Scheerhoorn.

IX-H  Engelhardt Prummel, zoon van Tekke Egbert Prummel (VIII-AI) en Jacoba Anna Veninga.

Engelhardt is gehuwd met Geertruida van der Laan.

Van Engelhardt en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Jasper Prummel.

2  Justine Prummel.

3  Joske Prummel.

IX-I  Ger Prummel, zoon van Tekke Egbert Prummel (VIII-AI) en Jacoba Anna Veninga.

Ger is gehuwd met Grietje Pater.

Van Ger en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Martijn Prummel.

2  Sebastiaan Prummel.

IX-J  Engelhardt Abram Prummel, zoon van Engelhardt Prummel (VIII-AJ) en Martina Hendrika Beun.

Engelhardt is gehuwd met Diana Schoonbergen.

Van Engelhardt en Diana zijn drie kinderen bekend:

1  Kim Prummel.

2  Bob Prummel.

3  Lisa Prummel.

IX-K  Gerdina Engelina Prummel, dochter van Arend Jan Prummel (VIII-AN) en Jantje Boerma, is geboren op dinsdag 12 mei 1942.

Gerdina trouwt op vrijdag 4 juni 1965 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jurrien Oortwijn. Jurrien is geboren op zaterdag 22 februari 1941.

Van Jurrien en Gerdina zijn twee kinderen bekend:

1  Frederikus Jurrien (Erik) Oortwijn is geboren op maandag 18 september 1967.

2  Jantje Geerda (Annet) Oortwijn is geboren op vrijdag 3 april 1970.

IX-L  Harm Jan Prummel, zoon van Arend Jan Prummel (VIII-AN) en Jantje Boerma,landbouwer-loonwerker, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 5 december 1943 in Emmer-Erfscheidenveen, is overleden op donderdag 15 oktober 2015 in Stadskanaal ten gevolge van alvleesklierkanker, is gecremeerd zijn crematie vond in besloten kring plaats. Harm werd 71 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Hij was in 2012 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Prummel dankt het lintje aan zijn verdiensten voor de Veenkoloniale Hippique Vereniging (voorzitter/ bestuurslid van 1992 tot 2001), Stichting Manege Stadskanaal (voorzitter van 1991 tot ’98), de Onderlinge paardenverzekering Stadskanaal e.o. (voorzitter en schatter sinds 1991), Werktuigenvereniging Stadskanaal e.o. (voorzitter/ bestuurslid van 1986 tot 2011), Schapenfokvereniging Westerwolde (penningmeester van 1984 tot 2001) en landbouwvereniging De Voorste/ Coöperatieve Landbouwvereniging Ceres (bestuurslid en voorzitter sinds 1978).

Harm trouwt op vrijdag 16 december 1966 in Beilen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje (Jannie) Reinds. Jantje, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 6 juli 1943.

Van Harm en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Roelfina Jantje (Erna) Prummel is geboren op zondag 17 maart 1968, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 17 maart 1968. Roelfina is gehuwd met Janhenk Kuiper. Janhenk, wonende in Stadskanaal.
Van Janhenk en Roelfina zijn twee kinderen bekend:
1  Basjan Kuiper.
2  Roelien Kuiper.

2  Annet Marian (Marjan) Prummel is geboren op donderdag 29 januari 1970, wonende in Bronneger, is geboren op donderdag 29 januari 1970. Annet is gehuwd met Roelof Rozenveld. Roelof, wonende in Bronneger.
Van Roelof en Annet zijn drie kinderen bekend:
1  Florine Rozenveld.
2  Carstijn Rozenveld.
3  Maurenz Rozenveld.

IX-M  Enno Klaas Dijkstra, zoon van Klaas Dijkstra (VIII-AR) en Jantje Prummel, notaris, is geboren op vrijdag 21 december 1951 in Assen.

Enno is getrouwd met Monique Gulje.

Van Enno en Monique zijn twee kinderen bekend:

1  Eduard Dijkstra.

2  Gaby Dijkstra.

IX-N  Willemine Jaqueline Dijkstra, dochter van Klaas Dijkstra (VIII-AR) en Jantje Prummel, is geboren op woensdag 17 november 1954 in Assen.

Willemine is gehuwd met Evert van der Vlugt, rozenkweker.

Van Evert en Willemine zijn drie kinderen bekend:

1  Sjors van der Vlugt.

2  Lara Monique van der Vlugt.

3  Rick van der Vlugt.

IX-O  Jobst Berend Winter, zoon van Jobst Johannes Winter (VIII-AS) en Aaltje Prummel, arts, is geboren op vrijdag 24 november 1961.

Jobst trouwt op vrijdag 27 mei 1988 op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Darinka Sykora. Darinka, arts, is geboren op vrijdag 28 maart 1958 in Slowakije.

Van Jobst en Darinka zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Paul Jobst (Tom) Winter is geboren op woensdag 7 juni 1989.

2  Joyceline Esther Lotte (Joyce) Winter is geboren op zaterdag 23 november 1991.

IX-P  Johan Theodoor Winter, zoon van Jobst Johannes Winter (VIII-AS) en Aaltje Prummel, arts, is geboren op zaterdag 26 september 1964.

Johan trouwt op vrijdag 14 september 1990 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Heleen Blok. Heleen, vroedvrouw, is geboren op woensdag 27 april 1966 in Stadskanaal.

Van Johan en Heleen is een kind bekend:

1  Guus Berend (Guus) Winter is geboren op maandag 23 december 1991.

IX-Q  Zwaandina Prummel, dochter van Jan Prummel (VIII-AT) en Margien Boezeman, orthopaedagoog, is geboren op donderdag 21 april 1955 in 2e Exloërmond.

Zwaandina trouwt op woensdag 1 november 1978 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Doeke Bekius. Doeke, personeelschef, is geboren op vrijdag 24 augustus 1951 in Dokkum.

Van Doeke en Zwaandina zijn twee kinderen bekend:

1  Femke Anne Bekius is geboren op vrijdag 20 november 1987.

2  Annike Bekius is geboren op zaterdag 10 augustus 1991.

IX-R  Willemine Marchien (Wilma) Prummel, dochter van Jan Prummel (VIII-AT) en Margien Boezeman, leraar diëtiek, is geboren op maandag 29 september 1958 in 2e Exloërmond.

Willemine woont samen met dr. Diederik Walter van Liere. Diederik is geboren op zaterdag 19 juli 1958 in Bankstown (Aus.).

Hij is gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen

Van Diederik en Willemine zijn twee kinderen bekend:

1  Ellen van Liere is geboren op zaterdag 7 januari 1989.

2    Arne van Liere is geboren op zaterdag 15 oktober 1994 in Assen

IX-S  Peter Hendrik (Peter) Prummel, zoon van ir. Willem (Wim) Prummel (VIII-AU) en Hendrika (Riek) Hummel, jurist, is geboren op zaterdag 7 oktober 1961 in Emmeloord.

Peter is gehuwd met Marit Kleefstra. Marit is geboren op vrijdag 23 augustus 1963 in Emmeloord.

Van Peter en Marit zijn twee kinderen bekend:

1  Fleur Feila Prummel is geboren op donderdag 17 september 1987.

2  Sarah Marijn Prummel is geboren op woensdag 27 september 1989.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 5 april 2012 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20120402 door J. Niemeijer.

1)  Bron: Memories van successie Kantoor - Zuidbroek (1819 – 1855) (toegang 1893) Inventarisnummer 0009 Uit een akte blijkt, dat zij in 1793 weduwe was. Ze kocht toen drie stukjes land aan het Oosterdiep te Wildervank voor de somma van fl.621,--. Haar zoon Hindriks Drost tekende als gevolmachtigde. Als getuige trad op Jan Eerkes Trijntje is overleden in het huis getekend nr. 44 aan het Oosterdiep te Wildervank.

2)  Geuchien trouwt (kerk) op donderdag 25 december 1760 in Wildervank met Jantje.

3)  Jantje Jans Mik. Jantje is gedoopt in juli 1738 in Wildervank.

4)  Geuchien trouwt (kerk) op zondag 21 februari 1779 in Wildervank met Mettje.

5)  Bron Doop- en trouwboek Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476

6)  Bronnen: Trouwboek Groningen 1803-1807 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 192, folio 28 Ondertrouwboek Groningen 1803-1809 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 188, folio 29v

7)  Jantje Jans is overleden in het huis getekend nr. 793 aan de Kerklaan te Veendam (dit is het werkhuis der Hervormden).

8)  Bron Trouwboek Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 090

9)  Bron Doopboek Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

10)  Bron Doopboek Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

11)  Bron:Doop- en trouwboek Veendam 1790-1804Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 477

12)  Bron:Doop- en trouwboek Veendam 1790-1804 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 477

13)  Bron Doop- en trouwboek Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476

14)  Bron: Register van aantekeningen Wildervank 1810 - Collectie DTB (toegang 731) - Inventarisnummer 7374, folio ---

15)  Jacob trouwt op maandag 22 december 1828 in Veendam met Rindeltje.

16)  Rindeltje Jans Meijer, dochter van Jan Jelles Meijer (landbouwer) en Grietje Jans Schierhold. Rindeltje is geboren op dinsdag 26 maart 1805 in Veendam, is overleden op maandag 14 oktober 1844 aldaar Westerrdiep. Rindeltje werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

17)  Maarten trouwt op zondag 24 april 1859 in Wieringerwaard met Neeltje.

18)  Neeltje Bakker. Neeltje is geboren in 1836 in Wieringen, is overleden op zaterdag 20 mei 1871 in Anna Paulowna. Neeltje werd 35 jaar.

19)  Maarten trouwt op donderdag 9 november 1871 in Anna Paulowna met Aagtje.

20)  Aagtje Paarlberg. Aagtje is geboren in 1834, is overleden op zaterdag 6 december 1873 in Anna Paulowna. Aagtje werd 39 jaar.

21)  Bron:Doop- en trouwboek Veendam 1790-1804 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 477

22)  Aaltje trouwt op donderdag 18 juni 1857 in Wildervank met Halbe.

23)  Halbe Rauwkema, zoon van Bate Rauwkema (schoolonderwijzer) en Geessien Kamps. Halbe, timmerman, is geboren op zondag 10 november 1833 in Annerveensche Compagnie, is overleden (geen gegevens).

24)  Bregje Hamwijk. Bregje, wonende in Sappemeer, is geboren in 1846 in Rotterdam.

25)  Aaltje trouwt op zaterdag 17 april 1841 in Wildervank met Harm.

26)  Harm Jans Baas. Harm is geboren in 1808 in Wildervank, is overleden op dinsdag 19 maart 1872 aldaar. Harm werd 64 jaar.

27)  Dieko trouwt op zaterdag 1 juni 1912 in Hoogezand met Weeke.

28)  Weeke Buurma. Weeke, dienstmeid, is geboren op woensdag 31 mei 1882 in Wagenborgen.

29)  Geertruida trouwt na 1919 met T.

30)  Willem trouwt na 1919 met Meina.

31)  Annegien trouwt op zondag 20 september 1925 in Groningen met Engbert.

32)  Jan trouwt na 1940 met Geesje.

33)  Grietje trouwt na 1934 met Emanuel.

34)  Renje trouwt na 1952 met Elisabeth.

35)  Jan trouwt na 1961 met Lubbigje.

36)  Luitje Jans overleed tijdens de voorlezing in de Gereformeerde Kerk te Veendam aan een hartaanval. Hij was daar ouderling.

37)  Annechiena trouwt na 1945 met Han.


Index

Akker, van der

Albert (1908-?) VII-AP.5

Akkerman

Eilke (?-?) VII-F.2, VIII-E; Roelfje (?-?) VII-D

Albers

Jetske (?-?) VII-BJ.1

Altena

Douchien Geerts (?-?) V-T

Alting

Alida (1880-1938) VII-N; Hendrik (?-?) VII-N

Altona

Trijntje (?-?) VIII-A

Angelbeek

Catharina Johannes (?-?) IV-D.11

Arents

Jan (1799-1853) IV-J

Atzema

Hinderika (1870-?) VI-M.5

Baalman

Jan Harms (?-?) IV-C.1; Judocus Jans (1791-1868) IV-C.1; Judocus Jans (1791-1868) IV-C.3

Baas

Antje (?-?) VII-G.8; Harm Jans (1808-1872) V-Q, *26; Jan (1847-1929) V-C.4; Ooke Jans (?-?) V-C.4

Bakker

Geesjen (?-?) VI-AB.2; Jan (1853-1901) V-C.3; Jan Hendrik (1880-1969) VI-Q.3; Lammert Wolters (?-?) IV-I; Louwina Lammerts (1806-1866) IV-I; Neeltje (1836-1871) V-A.1, *18; Nijssien Jans (?-?) V-J.1; Pieter (?-?) V-C.3; Poppe (1812-1892) IV-J.3; Poppe Geuchjens (?-?) VI-Q.3

Bargeman

Hermannus Gerhardus (1912-1989) VII-AR.3

Bartelds

Grietje (?-?) VII-H.1

Baxter

Susan (?-) VIII-C.3

Bayles-Hathaway

F. (1917-?) VII-B.4

Beij, de

Jan (1912-1985) VII-O.2

Beijering

Jan (1914-1984) VII-AT.1

Bekius

Annike (1991-) IX-Q.2; Doeke (1951-) IX-Q; Femke Anne (1987-) IX-Q.1; Trijntje Matha (1953-?) VIII-AT.1

Bekkering

Jan Anthonie (?-?) V-F; Janna Jans (1809-1859) V-F

Bennema

Catharina (1736-?) II.6

Berg, van den

Hendrik (1920-1988) VIII-A.2

Bergsma

Jantje (?-?) V-U.1

Bettenbroek

Aaltje (1877-?) VII-AQ; Klaas (?-?) VII-AN, VII-AP, VII-AQ; Maria Annechiena (1879-1935) VII-AP; Menje (1874-1958) VII-AN

Beuling

Harm Jan (1946-?) VIII-AM.2; Henderikus Harm (1939-?) VIII-AM.1; Hendrik (1911-1993) VIII-AM

Beumée

Johan Godlieb Benjamin (?-?) VI-AB; Trijntje (1852-1885) VI-AB

Beun

Martina Hendrika (1933-1989) VIII-AJ

Bijlholt

Aaldrik (1898-1986) VII-H.1; Wienko (?-?) VII-H.1

Bijlsma

Reinderdina (1904-1961) VII-AK; Siert (?-?) VII-AK

Bilsum Voormeulen, van

Hiltje (1821-1867) V-C

Bisschop

Emanuel (?-?) VII-V, *34

Blaak

Nijssien Jans (1819-?) VI-M

Blaauw

Eppien Tiddes (?-?) VI-F; Pieter (1909-?) VII-AO.2

Blink

Margaretha Nernardus (?-?) IV-J

Bloeiveld

Fokje Wijtzes (?-?) V-J

Bloem

Derkina (?-?) VII-G.9; Rina (?-?) VII-AR

Blok

Heleen (1966-) IX-P; Pietertje (?-?) VII-BJ

Blokbergen

Fennigjen Niklaas (1777-1808) IV-D; Nicolaus Jans (?-?) IV-D

Boer

Aaltje Harms (?-?) IV-D; Elsjen Jacobs (?-?) V-U

Boer, de

Berendina Geppina (1846-1909) VI-J; Geert Jans (?-?) VI-J; Herman (1905-?) VII-AU.2

Boerema

Wilkolina (?-?) VII-N

Boerma

Jantje (1915-1991) VIII-AN

Boers

Willemijntje (1869-1956) VII-W

Boersma

Henderikus Wilhelm (1953-) VIII-AA.3

Boezeman

Margien (1927-) VIII-AT

Boiten

Klaas Stoffers (1809-1867) IV-A.4; Stoffer Klaassens (?-?)