Nakomelingen van Wybe Wiggels en Trijntje Jentjes


Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1747 en 1747. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tolbert en Leek.

I  Trijntje Jentjes (Trijntie Jenties) is geboren op donderdag 11 mei 1724 in Zevenhuizen, dochter van Jintje Derx en Loetje Sjoerds. Zij werd begraven op zaterdag 24 mei 1766 in Midwolde (Leek), 42 jaar oud.

Zij trouwt (kerk) op zondag 25 oktober 1744 in Leek met de 35-jarige Wybe Wiggels, zoon van Wiggele Gerrijts en Wytske Wybes. Wybe is gedoopt op zondag 1 september 1709 in Oldeboorn, is overleden voor 1753 in Tolbert. Hij werd hoogstens 43 jaar en 4 maanden.  Hij was eerder gehuwd (1) met Grijtie Berends.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Loetske Wybes is gedoopt op zondag 5 december 1747 in Tolbert, zie II-A.

2  Aaltje Wybes is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 31 december 1747 in Tolbert, zie II-B.

Joukje Wybes is gedoopt op zondag 11 januari 1750 in Tolbert

 

Trijntje hertrouwt (na het overlijden van Wybe Wiggels) op zondag 28 januari 1753 in de kerk van Tolbert met Cirk Tomas.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1. Tomas, gedoopt op zondag 31 maart 1754 in Tolbert

2.  Fokje, geboren te Diepswal, gedoopt op zondag 15 juni 1755 in Tolbert

3. IJntie, geboren te Diepswal, gedoopt op zondag 13 september 1761 in Tolbert

Generatie II

(van 1747 tot 1827)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1773 en 1792. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (6x).

II-A  Loetske Wybes, dochter van Wybe Wiggels (I) en Trijntje Jentjes, is gedoopt op dinsdag 5 december 1745loetske in Tolbert, is overleden op vrijdag 19 september 1817 in Grootegast . Zij werd 69 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 16 augustus 1772 in Grootegast op 24-jarige leeftijd (1) met Willem Harms. Willem, schoenmaker, is gedoopt op zondag 28 april 1743 in Grootegast, is overleden voor 1798 in Grootegast.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Willems van der Leest is gedoopt op zondag 27 juni 1773 in Grootegast is overleden op donderdag 3 september 1835 in Marum.

2  Wiebe Willems Hazenberg is gedoopt op zondag 10 maart 1776 in Grootegast, zie III.

3  Hiltje Willems Hazenberg is gedoopt op zondag 21 maart 1779 in Grootegast, is overleden op woensdag 6 januari 1847 in Achtkarspelen. Zij werd 67 jaar, 9 maanden en 16 dagen. Zij trouwde met Jan IJsbrands van der Werf, timmerman, geboren omstreeks 1761 in Augustinusga en overleden op dinsdag 9 november 1858 in Achtkarspelen, '97 jaar en ruim 11 maanden' oud. Van dit gezin is een zoon bekend: IJsbrand van der Werf; hij deed aangifte van het overlijden van zijn vader.

4  Trientje Willems Hazenberg  is geboren op donderdag 20 mei 1790 in Grootegast, is overleden op donderdag 1 juni 1871 in Oldekerk. Zij werd 81 jaar en 12 dagen.

Zij trouwde met met Anne Harkes Kuipers. (klik hier -met dank aan Roelof J. van Wijk te Haren- voor méér genealogische gegevens van deze familie) 

 

Zij trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1798 in Grootegast op 50-jarige leeftijd (2) met Fokke Heines. Fokke is afkomstig uit Niekerk, is overleden voor 1817 .

II-B  Aaltje Wybes, dochter van Wybe Wiggels (I) en Trijntje Jentjes, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 31 december 1747 in Tolbert, is overleden op woensdag 28 februari 1827 in Doezum. Zij werd 79 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Zij trouwde met met Sikke Dirks van der Molen, zoon van Derk Jilles en Grietje Jacobs. Sikke is gedoopt op zondag 9 oktoberl 1746 in Grootegast.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. van der Molen is gedoopt op zondag 7 oktober 1787 in Grootegast door predikant A. Cremer .

2  Grietje Sikkes van der Molen is geboren op zondag 1 juli 1792 in Grootegast.

Zij trouwt op zondag 21 mei 1815 in Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Roelf Ines Huistra. Roelf is geboren op zondag 9 november 1794 in Groningen.

Generatie III

(van 1773 tot 1871)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1799 en 1809. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leek (4x) en Grootegast (2x).

III  Wiebe Willems Hazenberg, zoon van Willem Harms (II-A) en Loetske Wybes, timmerman, is gedoopt op zondag 10 maart 1776 in Grootegast, is overleden op vrijdag 3 maart 1809 aldaar. Hij werd 32 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 22 april 1798 in Midwolde op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Aafke Gales, dochter van Gale Harms en Jenje Jans. Aafke is gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Niebert, is overleden op zondag 16 januari 1831 in Grootegast. Zij werd 61 jaar en 2 dagen.

Zij was later gehuwd (2) met Bralt Pieters Hovinga.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Wiebes Hazenberg is gedoopt op zondag 3 februari 1799 in Leek, zie IV-A.

2  Ynje Wiebes Hazenberg is gedoopt op zondag 4 januari 1801 in Leek, is overleden op vrijdag 23 januari 1874 in Grootegast. Zij werd 73 jaar en 19 dagen.

Zij trouwt op zondag 18 mei 1823 in Achtkarspelen (aktenr.23) op 22-jarige leeftijd met Dirk Minzes Dijkstra.

3  Gabe Wijbes Hazenberg, kolonist, wonende in Leek, is geboren op maandag 6 december 1802 aldaar, is overleden op zaterdag 18 juli 1846 in Veenhuizen. Hij werd 43 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

4  Gale Wiebes Hazenberg is gedoopt op zondag 14 augustus 1803 in Leek. Uit: Friezen in de Tiendaagse Veldtocht
Hazenberg, Gaele Wiebes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

5  Lutske Wiebes Hazenberg is geboren op dinsdag 22 april 1806 in Grootegast, zie IV-B.

6  Wiebe Posthuma Hazenberg is geboren op donderdag 11 mei 1809 in Grootegast, zie IV-C.

Generatie IV

(van 1799 tot 1874)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1836 en 1854. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nuis (2x), Augustinusga (2x), Drachten en Augustinusga.

IV-A  Willem Wiebes Hazenberg, zoon van Wiebe Willems Hazenberg (III) en Aafke Gales Staal, koopman, is gedoopt op zondag 3 februari 1799 in Leek, is verdronken bij ijs op het Bergumermeer.

Hij lootte in 1818 nr. 15 voort de militaire dienst, diende 5 jaar bij het 4e reg.infanterie; zijn signalement: lang 1 el 757 strepen (1.757 m, aangezicht lang, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond en haar rood.
Aantekening uit:Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland: Hazenberg, Willem Wiebes en Freerk Melles Veenstra veenlieden te Augustinusga, onderwerp; vernietiging van onbruikbare turf , 24 Mei 1841 10)

Hij trouwt op zaterdag 25 mei 1839 in Smallingerland (aktenr.27) op 40-jarige leeftijd met de 33-jarige Anna Catharine Dorothe Christiane Grabhorn, dochter van Johann Diedrich Grabhorn en Eleonora Schreuder. Anna Catharine Dorothe Christiane is geboren op vrijdag 15 november 1805 in Oldenburg, is overleden op maandag 8 augustus 1887 in Tietjerkstradeel . Zij werd 81 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jacob Blok.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Wiebe Willems Hazenberg is geboren op vrijdag 25 oktober 1839 in Augustinusga (aktenr.192), zie V-A.

2  Hendrik Willems Hazenberg is geboren op zaterdag 2 juli 1842 in Augustinusga (aktenr.121), zie V-B.

3  Aafke Willems Hazenberg is geboren rond 1845 in Augustinusga, zie V-C.

IV-B  Lutske Wiebes Hazenberg, dochter van Wiebe Willems Hazenberg (III) en Aafke Gales Staal, is geboren op dinsdag 22 april 1806 in Grootegast.

Zij trouwt op woensdag 2 september 1829 in Smallingerland (aktenr.34) op 23-jarige leeftijd (1) met Eit Riens Rinkema.

Zij trouwt op donderdag 23 januari 1840 in Smallingerland (aktenr.4) op 33-jarige leeftijd (2) met Klaas Freerks Scheper.

Zij trouwt op vrijdag 2 april 1852 in Smallingerland op 45-jarige leeftijd (3) met Kornelis Heinzes de Jong.

Van haar is een kind bekend:

1  Pietertje Hazenberg, wonende in Leeuwarden, is geboren op donderdag 14 januari 1836 in Drachten, is overleden op maandag 19 juli 1920 in Leeuwarden (aktenr.A401). Zij werd 84 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 14 juni 1862 in Smallingerland (aktenr.48) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacob Postmus, zoon van Jacob Jacobs Postmus en Durkje Wybes Schoonhoven. Jacob is geboren in 1832 in Sneek.

IV-C  Wiebe Posthuma Hazenberg, *)zoon van Wiebe Willems Hazenberg (III) en Aafke Gales Staal, kuiper, is geboren op donderdag 11 mei 1809 in Grootegast, is overleden op donderdag 1 februari 1855 in Nuis. Hij werd 45 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

*)ook genoemd als: Wiebe Postema Hazenberg

Hij trouwt op dinsdag 19 april 1842 in Marum (aktenr.7) op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Sitje Jans Holtrop, dochter van Jan Roelfs Holtrop en Tjitske Hendriks. Sitje is gedoopt op zondag 8 november 1807 in Marum.

naam: ook genoemd als: Ietje Jans Holtrop

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wiebe Wiebes Hazenberg is geboren op zondag 25 juni 1843 in Nuis, is overleden op zaterdag 29 september 1894 in Veenhuizen (aktenr.116). Hij werd 51 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

In het Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 3 oktober 1894 werd bericht dat "eene Hazenberg, verpleegd in een inrichting te Veenhuizen bij werkzaamheden, zijnde afsteken van rogge een val van grote hoogte heeft gemaakt en dood was" (bron:Johan Kampen 7.10.2005)

2  Aafke Wiebes Hazenberg is geboren op woensdag 24 mei 1854 in Nuis.

Zij trouwt op zaterdag 8 juli 1882 in Marum (akte nr.16) (is gescheiden op vrijdag 12 april 1889 in Groningen (akte 8-07-1889, nr. 25 Marum)) op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Bauke de Vries, zoon van Hendrik Douwes de Vries en Antje Baukes Hofman. Bauke is geboren rond 1856 in Drachten. Zij trouwt op vrijdag 26 mei 1899 in Marum (akte nr.22) op 45-jarige leeftijd (2) met de 67-jarige Engbert Geerts Hazenberg, zoon van Geert Jans Hazenberg en Klaaske Engberts Hijmersma. Engbert is geboren op maandag 13 februari 1832 in Tolbert, is overleden voor 1907. Hij werd hoogstens 74 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Zij trouwt op zaterdag 26 oktober 1907 in Leek (akte nr.39) op 53-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 58-jarige Albert Looper. Albert is geboren rond 1849 in Zevenhuizen. Hij was eerder gehuwd (1) met Froukje Postema.

Generatie V

(van 1836 tot 1923)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1871 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Noordbergum (6x), Deinum (4x), Tietjerksteradeel en Bergum.

V-A  Wiebe Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (IV-A) en Anna Catharine Dorothe Christiane Grabhorn, is geboren op vrijdag 25 oktober 1839 in Augustinusga (aktenr.192), is overleden op donderdag 8 april 1920 in Achtkarspelen (aktenr.66). Hij werd 80 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 12 november 1870 in Tietjerksteradeel (aktenr.87) op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje de Moor. Grietje is geboren op vrijdag 13 juli 1849 in Veenwouden, dochter van Koenraad Philippus de Moor en Gepke Ypes van der Meulen. Grietje overleed op zondag 17 februari 1918 in Buitenpost, 68 jaar, 7 maanden en 4 dagen oud. (De overlijdensakte rondt dat af op 70 jaar)

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon is geboren op zaterdag 25 februari 1871 in Tietjerksteradeel.

2  Anna Hazenberg is geboren op maandag 18 augustus 1873 in Bergum.

Zij trouwt op zaterdag 3 juni 1899 in Achtkarspelen (aktenr.57) op 25-jarige leeftijd met Albert Steenhuizen.

V-B  Hendrik Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (IV-A) en Anna Catharine Dorothe Christiane Grabhorn, is geboren op zaterdag 2 juli 1842 in Augustinusga (aktenr.121), is overleden op zaterdag 25 augustus 1923 in Mantgum. Hij werd 81 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 19 mei 1876 in Tietjerksteradeel  op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Johannes I(e)dema, dochter van Johannes Idema en Sipkje Fransbergen. Aaltje is geboren op zondag 23 november 1851 in Eestrum, is overleden op maandag 7 november 1932 in Bolsward. Zij werd 80 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

 

Nakomelingen van dit echtpaar hielden op 23 5 1977 een reünie in de vorm van een boottocht met de rondvaartboot 'Zwiers' vanaf het Pikmeer bij Grouw over Friese meren en kanalen. Er deden 45 personen aan mee. De organisatie was in handen van Hendrik Wiebe Hazenberg uit Stiens en Hendrik Willems Hazenberg uit Rotstergaast.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Hazenberg is geboren op vrijdag 9 maart 1877 in Noordbergum, zie VI-A.

2  Sipkje Hazenberg is geboren op maandag 26 juli 1880 in Noordbergum, is overleden op vrijdag 3 februari 1950 in Mantgum. Zij werd 69 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Zij trouwt op woensdag 14 januari 1903 in Baarderadeel (aktenr.1) op 22-jarige leeftijd met Jogchum Joukes de Groot.

3  Johannes Hendriks Hazenberg is geboren op zaterdag 27 mei 1882 in Noordbergum , zie VI-B.

4  Jan Lodewijk Hazenberg is geboren op donderdag 19 juni 1884 in Noordbergum , zie VI-C.

5  Wiebe Hazenberg is geboren op vrijdag 11 februari 1887 in Noordbergum, zie VI-D.

6  Andreas Hazenberg is geboren op zaterdag 25 april 1891 in Noordbergum, zie VI-E.

V-C  Aafke Willems Hazenberg, dochter van Willem Wiebes Hazenberg (IV-A) en Anna Catharine Dorothe Christiane Grabhorn, is geboren op zondag 27 juli 1845 in Augustinusga en is zij overleden op vrijdag 1 november 1918 in Leeuwarden . Zij werd 73 jaar, 3 maanden en 5 dagen.
Volgens de overlijdensakte was haar laatste woonadres in Jelsum. Na het overlijden van haar man heeft Aafke Willems Hazenberg gewoond aan de vijfde Vegelindwarsstraat nummer 7 te Leeuwarden.

Zij trouwt op zaterdag 28 mei 1870 in Menaldumadeel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Everts de Groot, zoon van Evert Gerbens de Groot en Trijntje Minnes Feitsma. Pieter is geboren op maandag 11 december 1843 in Tietjerk . Hij is overleden op maandag 3 augustus 1908 in Schenkenschans (onder Deinum) op de leeftijd van 6 jaar, 7 maanden en 23 dagen.
Volgens de Nationale Militie heeft hij vijf jaar dienst gedaan 1863-1868. Hij was houtzaagmolenaarsknecht op De Eendracht te Deinum.

Volgens de notariële akte 8043, d.d. 2 december 1908, bezat het echtpaar een huis met erf te Boksum, dat werd gehuurd door dochter Trijntje de Groot en haar man Jan Bosma.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

Trijntje de Groot is geboren op dinsdag 19 september 1871 in Deinum en daar overleden op dinsdag 8 oktober 1872, 1 jaar en 19 dagen oud.

2  Anna de Groot is geboren op zondag 17 augustus 1873 in Deinum . Zij overleed op vrijdag 16 april 1937 in Leeuwarden, 63 jaar, 7 maanden en 30 dagen oud.

Zij trouwt op donderdag 16 mei 1895 in Menaldumadeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Lourens, melktapper, zoon van Dirk Klazes Lourens en Tolke Willems de Vries. Willem is geboren op dinsdag 6 juli 1869 in Huizum. Hij overleed op dinsdag 30 januari 1945 in Leeuwarden, 75 jaar, 6 maanden en 24 dagen oud.

3  Trijntje de Groot is geboren op zondag 23 mei 1875 in Deinum .

Zij trouwt op donderdag 27 mei 1897 in Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jan Bosma, koemelker, zoon van Sied Siedses Bosma en Janke Jans Jongsma. Jan is geboren op maandag 31 oktober 1870 in Blessum.

4  Willemke de Groot is geboren op zaterdag 28 april 1877 in Deinum . Zij overleed op dinsdag 30 oktober 1934 in Bozum, 57 jaar, 6 maanden en 2 dagen oud.

Zij trouwt op donderdag 14 mei 1903 in Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacob Zijlstra, arbeider, zoon van Auke Durks Zijlstra en Antje Hendriks Zwart. Jacob is geboren rond 1878 in Deinum.

5  Evert de Groot is geboren op zondag 21 september 1879 in Deinum . Hij overleed op vrijdag 9 januari 1891 in Deinum, 11 jaar, 3 maanden en 19 dagen oud.

Minne de Groot is geboren op woensdag 7 december 1881 in Deinum. Hij overleed op woensdag 5 januari 1938 in Stiens, 56 jaar en 29 dagen oud. Hij was wagenmaker in Stiens en was werkzaam bij De Groot Carrosseriebouw.

    Hij trouwt op donderdag 20 september 1906 in Menaldumadeel met de 19-jarige Trijntje de Vries, dochter van Tjerk de Vries en Jantje Wierstra. Trijntje is geboren op donderdag 3 maart 1887 in Boksum.

Wiebe de Groot is geboren op vrijdag 1 februari 1884 in Deinum. Hij was fietsreparateur in Bolsward, chauffeur in Huizum en garagehouder in Leeuwarden. Hij overleed op maandag 30 juni 1969 in Leeuwarden, waar hij ook werd begraven op de Noorderbegraafplaats. Hij werd 85 jaar, 4 maanden en 29 dagen oud. Hij trouwde op donderdag 1 mei 1913 in Opsterland met de 21-jarige Johanna van Zinderen, dochter van Bauke van Zinderen en Anna Hulst, is geboren op zaterdag 18 juli 1891 in Kortezwaag. Zij overleed op zaterdag 20 maart 1982 in Leeuwarden en werd gecremeerd in Goutum. Zij werd 90 jaar, 8 maanden en 2 dagen oud.

Cornelis de Groot is geboren op zaterdag 5 maart 1887 in Deinum. Hij overleed op donderdag 22 december 1938 in Huizum, 51 jaar, 9 maanden en 17 dagen oud.
Hij was eerst timmerman in Huizum en werd later adjunct-inspecteur bij de Raad van Arbeid.

    Hij trouwde op dinsdag 30 april 1912 in Huizum met de 24-jarige Grietje van Laaren, dochter van Jan van Laaren en Hendrika Brouwer, is geboren op woensdag 25 mei 1887 in Leeuwarden, waar zij dienstbode was.

(Met dank aan Wiebe de Groot, Leeuwarden voor aanvullende informatie over dit gezin)

Generatie VI

(van 1871 tot 1973)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1908 en 1932. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grouw (9x), IJsbrechtum (6x), Goutum (4x), Warga (3x), Roordahuizum (3x), Bolsward (2x) en Mantgum. Er zijn momenteel nog 19 van de 28 kinderen in leven.

VI-A  Willem Hazenberg, zoon van Hendrik Willems Hazenberg (V-B) en Aaltje Johannes Iedema, landbouwer en veehandelaar, wonende in Dokkum, is geboren op vrijdag 9 maart 1877 in Noordbergum, is overleden op zondag 7 december 1958 in Dokkum in het Ned.Herv.Rusthuis, aldaar.. Hij werd 81 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 18 mei 1907 in Idaarderadeel (aktenr.27) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Ietje van der Meer. Ietje is geboren op zaterdag 9 februari 1884 in Warga, is overleden op vrijdag 19 oktober 1945 in Leeuwarden. Zij werd 61 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Renske Hazenberg, wonende in Warga, is geboren op zondag 28 juni 1908 in Grouw.

Zij trouwde met met Uiltje Kalsbeek.

2  Hendrik Hazenberg is geboren op dinsdag 29 juni 1909 in Grouw, zie VII-A.

3  Taeke Hazenberg (Teake) is geboren op zaterdag 5 november 1910 in Grouw, zie VII-B.

4  Aaltje Hazenberg, wonende in Dokkum, is geboren op zondag 13 augustus 1916 in Warga.

Zij trouwde met met Willem Martens.

5  Tjeerd Hazenberg is geboren op zaterdag 26 juli 1919 in Warga, zie VII-C.

6  Sipkje Hazenberg, wonende in in Australië, is geboren op maandag 17 juli 1922 in Warga.

Zij trouwde met met Gabe Hoekstra. Gabe, wonende in in Australië.

VI-B  Johannes Hendriks Hazenberg, zoon van Hendrik Willems Hazenberg (V-B) en Aaltje Johannes Iedema, wonende in IJsbrechtum, is geboren op zaterdag 27 mei 1882 in Noordbergum .

Hij trouwt op zaterdag 21 mei 1910 in Leewarderadeel (aktenr.50) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Akke van der Weij, dochter van Daam van der Weij en Joukje Epema. Akke is geboren op donderdag 21 juni 1888 in Goutum. (naam: ook aangetroffen met de achternaam: van der Wei)


Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Hein Hazenberg is geboren op dinsdag 7 maart 1911 in IJsbrechtum, is overleden op woensdag 7 april 1915 aldaar. Hij werd 4 jaar en 1 maand.

2  Daam Hazenberg is geboren op woensdag 9 oktober 1912 in IJsbrechtum, zie VII-D.

3  Hein Hazenberg is geboren op donderdag 26 augustus 1915 in IJsbrechtum, zie VII-E.

4  Joukje Hazenberg is geboren op donderdag 30 mei 1918 in IJsbrechtum, overleden op dinsdag 2 november  2010 in Hauwert, 92 jaar, 5 maanden en 3 dagen oud, gecremeerd op maandag 8 november 2010 in Schagen.

Zij trouwde met met Jan IJntema., overleden op maandag 5 december 1994.

5  Aaltje Hazenberg is geboren op vrijdag 10 december 1920 in IJsbrechtum.

Zij trouwde met met H. Jillings.

6  Geertje Hazenberg is geboren op donderdag 25 februari 1926 in IJsbrechtum.

Zij trouwde met met J. Yntema.

VI-C  Jan Lodewijk Hazenberg, zoon van Hendrik Willems Hazenberg (V-B) en Aaltje Johannes Iedema, veehandelaar, wonende in Grouw, is geboren op donderdag 19 juni 1884 in Noordbergum , is overleden op dinsdag 19 juni 1973. Hij werd 89 jaar.

Op 86-jarige leeftijd werd hij nog kampioen van een in Grouw gehouden biljartcompetitie.

Hij trouwt op zaterdag 18 mei 1912 in Leewarderadeel (aktenr.51) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje van der Weij, dochter van Daam van der Weij en Joukje Epema. Geertje is geboren op zaterdag 3 mei 1890 in Wirdum, is overleden op donderdag 23 december 1976 in Grouw. Zij werd 86 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Joukje Hazenberg is geboren op vrijdag 28 mei 1915 in Goutum.

Zij trouwde met met Marten de Winkel.

2  Hendrik Hazenberg is geboren op donderdag 1 februari 1917 in Goutum, zie VII-F.

3  Daam Hazenberg is geboren op zondag 20 oktober 1918 in Goutum, zie VII-G.

4  Aaltjen Hazenberg is geboren op vrijdag 14 mei 1920 in Goutum.

Zij trouwde met met Gerrit van Stralen.

5  Tiede Hazenberg is geboren op donderdag 1 juni 1922 in Roordahuizum, zie VII-H.

6  Willem Hazenberg is geboren op woensdag 11 juni 1924 in Roordahuizum, zie VII-I.

7  Akke Hazenberg is geboren op donderdag 27 mei 1926 in Roordahuizum, zie VII-J.

8  Geertje Hazenberg is geboren op vrijdag 2 mei 1930 in Grouw.

9  Sipkje (Sippie) Hazenberg is geboren op zondag 28 februari 1932 in Grouw, zie VII-K.

VI-D  Wiebe Hazenberg, zoon van Hendrik Willems Hazenberg (V-B) en Aaltje Johannes Iedema, zuivelbewerker, wonende in Grouw, is geboren op vrijdag 11 februari 1887 in Noordbergum, is overleden op donderdag 12 februari 1959 in Grouw, is begraven op maandag 16 februari 1959 aldaar . Hij werd 72 jaar en 1 dag.

Hij trouwt op donderdag 29 mei 1913 in Idaarderadeel (aktenr.33) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjitske IJpenga, dochter van Oebele IJpenga en Leentje de Jong. Tjitske is geboren op donderdag 19 september 1889 in Grouw, is overleden op vrijdag 12 april 1963, is begraven aldaar. Zij werd 73 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Hazenberg is geboren op maandag 25 mei 1914 in Grouw, zie VII-L.

2  Leentje Hazenberg, wonende in Leeuwarden, is geboren op woensdag 18 augustus 1915 in Grouw.

Zij trouwde met met Albertus Beers. Albertus, wonende in Leuwarden.

3  Oebele Hazenberg, wonende in Bundaberg en in in Australië, is geboren op vrijdag 30 november 1917 in Grouw, is overleden op vrijdag 26 november 1999 in Bundaberg (He passed away at Bundaberg Tricare Nursing Home), is begraven op zaterdag 27 november 1999 at the Bundaberg General Cemetary. Hij werd 81 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Oebele Hazenberg verhuisde naar Australië; hij trouwde nooit en had geen kinderen.

4  Aale Hazenberg is geboren op vrijdag 23 maart 1923 in Grouw, zie VII-M.

VI-E  Andreas Hazenberg, zoon van Hendrik Willems Hazenberg (V-B) en Aaltje Johannes Iedema, hoofd plantsoendienst, wonende in Bolsward en in Ede, is geboren op zaterdag 25 april 1891 in Noordbergum.

Over Andries Hazenberg schreef de "Friese Koerier" van 24 oktober 1956 het volgende:
Een populaire figuur gaat Bolsward verlaten. De stadstuinier, de heer A.Hazenberg, die sedert ongeveer 35 jaar zijn beste zorgen heeft gegeven aan de Bolswarder plantsoenen en met name aan het prachtige Julianapark, dat eens aan de stad werd geschonken door het Weeshuis en het St.Anthonygasthuis, heeft in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag gevraagd. De heer Hazenberg stond niet alleen bekend als een uiterst bekwaam vakman, die liefde en hart voor "zijn"park had, maar gold ook als een warm natuurvriend. Vooral was hij een vogelliefhebber. Niet alleen had de volière in het park in hem een trouw verzorger, ook op het gebied van de vogelbescherming maakte de heer Hazenberg zich verdienstelijk. Werden er in de winter half bevroren watervogels aangetroffen, in de heer Hazenberg vonden zij een trouw verzorger. Ook werden er 's winters honderden eenden gevoerd en broedden er onder zijn hoede in het voorjaar soms hier zeer zelden voorkomende vogels. Voor "Floralia" stekte de heer Hazenberg in de loop der jaren een tienduizend planten.

Hij trouwt op zaterdag 15 juni 1918 in Baarderadeel (aktenr.31) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Janna Jacoba Willemse, dochter van Cornelis Willemse en Willemina van Eck. Janna Jacoba is geboren op dinsdag 5 januari 1892 in Tiel.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Wilhelmina Hazenberg is geboren op zondag 27 juli 1919 in Mantgum, is overleden op vrijdag 11 januari 1957 in Arnhem. Zij werd 37 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

2  Aaltje Hazenberg is geboren op zondag 10 juni 1923 in Bolsward.

3  Cornelia Hendrika Hazenberg is geboren op maandag 24 november 1930 in Bolsward.

Generatie VII

(van 1908 tot heden)

In deze generatie zijn 13 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1934 en 1959. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotstergaast (5x), Grouw (5x), Nieuwe-Niedorp (4x), Tjalhuizum (3x), Jelsum (3x), Wierden (2x), Ulesprong (2x), Oudeschouw (2x), Oudehorne (2x), Dronrijp (2x), Sneek, Sittard, Leeuwarden en Bontebok. Er zijn momenteel nog 35 van de 38 kinderen in leven.

VII-A  Hendrik Hazenberg, zoon van Willem Hazenberg (VI-A) en Ietje van der Meer, veehouder, wonende in Rotstergaast, is geboren op dinsdag 29 juni 1909 in Grouw.

De Leeuwarder Courant van 26 juli 1969 meldde dat in de boerderij van H. Hazenberg te Rotstergaast de bliksem insloeg in het achterste gedeelte van een schuur, waarbij brand ontstond in het dak, dat aan één kant uit riet bestond. Hendrik en diens zoon bestreden de vlammen met een slang op de waterleiding. Terwijl ze meenden het vuur onder bedwang te hebben, begon het aan de voorkant van de schuur onder de nok ook te branden. De Heerenveense brandweer bedwong uiteindelijk met drie spuiten het vuur. Er was vrij veel schade. De woning bleef gelukkig geheel intact.

Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1933 in Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Barbera van Schagen, dochter van Silvester Adrianus van Schagen en Trijntje Zijlstra. Anna Barbera is geboren op maandag 14 april 1913 in Leeuwarden.

Hun 25-jarig huwelijk werd groots herdacht met veel belangstelling. In de sombere oorlogsdagen herbergden zij vele onderduikers, die nu niet ontbraken, maar een belangrijke bijdrage leverden aan de feestvreugde.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Hazenberg, wonende in Baflo, is geboren op zondag 7 januari 1934 in Rotstergaast.

Hij trouwt op dinsdag 23 april 1957 op 23-jarige leeftijd met Sijboutje (Boukje) Boelsma. Sijboutje (Boukje) is afkomstig uit Sint Nicolaasga.

2  Adriaanus Hazenberg is geboren op vrijdag 15 februari 1935 in Rotstergaast.

3  Trijntje Hazenberg is geboren op donderdag 4 november 1937 in Rotstergaast.

4  Ietje Hazenberg is geboren op donderdag 20 april 1939 in Rotstergaast.

5  Renske Hazenberg is geboren op zaterdag 5 mei 1951 in Rotstergaast.

VII-B  Taeke Hazenberg (Teake), zoon van Willem Hazenberg (VI-A) en Ietje van der Meer, wonende in Bundaberg, is geboren op zaterdag 5 november 1910 in Grouw, is overleden op woensdag 15 juli 1987 in Bundaberg. Hij werd 76 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Taeke en zijn gezin woonde in Irnsum, Friesland en verhuisde in 1953 naar Australië. Ze vestigden zich in Bundaberg, dat ligt aan de kust van Queensland, ongeveer 300 km ten noorden van Brisbane, de hoofdstad van Queensland. Taeke was veehouder,hield koeien voor melk en had een varkensfokkerij.

In Australië werd de onderstaande foto van het gehele gezin gemaakt:

De foto werd mij op 27-12-2010 toegestuurd door Ray Linderberg als eerbetoon aan zijn grootouders, zoals hij schreef: I think it a fitting tribute to my grandparents who made the hard decision to emigrate to a new land. Taeke and Aukje with children L to R: Yanna, Willem, Aaltje and Ietje (fotocollectie Ray Linderberg)

Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1933 in Boarnsterhim (te Rauwert) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Aukje Elzinga, dochter van Jan Elzinga en Aaltje Postma. Aukje is geboren op donderdag 18 november 1909 in Akkrum, is overleden op woensdag 20 juli 1994 in Bundaberg. Zij werd 84 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Hazenberg (Bill) is geboren op zaterdag 25 januari 1936 in Oudeschouw, zie VIII-A.

2  Aaltje Hazenberg (Alice) is geboren op donderdag 27 mei 1937 in Oudeschouw, zie VIII-B.

3  Ietje Hazenberg (Eva) is geboren op dinsdag 23 september 1941 in Ulesprong, zie VIII-C.

4  Janna Hazenberg is geboren op maandag 8 november 1943 in Ulesprong, zie VIII-D.

VII-C  Tjeerd Hazenberg, zoon van Willem Hazenberg (VI-A) en Ietje van der Meer, chef garage en vervoer te Hengelo, wonende in Hengelo, is geboren op zaterdag 26 juli 1919 in Warga.

Hij trouwt op zaterdag 10 augustus 1940 in Wierden op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Flim, dochter van Willem Flim en Maria Gezina Kok. Aaltje is geboren op zondag 19 november 1916 in Ambt Ommen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Gezina Hazenberg is geboren op donderdag 9 januari 1941 in Wierden.

2  Willem Hendrik (Wim) Hazenberg is geboren op dinsdag 17 maart 1942 in Wierden, zie VIII-E.

VII-D  Daam Hazenberg, zoon van Johannes Hendriks Hazenberg (VI-B) en Akke van der Weij, fabrieksarbeider, wonende in Havelte, is geboren op woensdag 9 oktober 1912 in IJsbrechtum, is overleden op maandag 24 juli 1972 in Tjalhuizen. Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 3 juni 1939 in Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Sijtsma. Trijntje is geboren op zaterdag 5 februari 1916 in Bergum. Zij overleed op woensdag 27 oktober 2004 in Leeuwarden. Zij werd 88 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Hazenberg is geboren op zondag 9 juni 1940 in Sneek, zie VIII-F.

2  Lutske Hazenberg is geboren op zaterdag 19 september 1942 in Tjalhuizum, zie VIII-G.

3  Akke Hazenberg is geboren op zaterdag 4 maart 1944 in Tjalhuizum, zie VIII-H.

VII-E  Hein Hazenberg, zoon van Johannes Hendriks Hazenberg (VI-B) en Akke van der Weij, landarbeider, wonende in Tjalhuizum, is geboren op donderdag 26 augustus 1915 in IJsbrechtum, is overleden op dinsdag 14 augustus 2001 in Bolsward en werd begraven op zaterdag 18 augustus 2001 in IJsbrechtum. Hij werd 85 jaar, 11 maanden en 19 dagen oud.

Hij trouwt op vrijdag 26 augustus 1938 (1) met Trijntje Wagemaker, dochter van Tjerk Wagenmaker en Klaasje de Ruijter. Trijntje is overleden op zaterdag 12 juni 1948 in Alkmaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Clara Akke Hazenberg is geboren op vrijdag 30 april 1943 in Nieuwe-Niedorp, zie VIII-I.

2  Johannes Tjerk Hazenberg is geboren op zaterdag 12 juni 1948 in Nieuwe-Niedorp, zie VIII-J.

Hij trouwt op maandag 30 mei 1949 op 33-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Botje IJntema, dochter van Sjoerd IJntema en Hotsche Hiemstra. Botje, wonende in Tjalhuizum, is geboren op vrijdag 11 december 1914 in Hommerts, is overleden in 1990 in Sneek. Zij werd 76 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

3  Sjoerd Hazenberg is geboren op zaterdag 24 juni 1950 in Nieuwe-Niedorp, zie VIII-K.

4  Hein Hazenberg is geboren op zondag 14 februari 1954 in Nieuwe-Niedorp, zie VIII-L.

5  Jan Hazenberg is geboren op dinsdag 16 september 1958 in Tjalhuizum, zie VIII-M.

VII-F  Hendrik Hazenberg, zoon van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, kantoorbediende te Grouw, is geboren op donderdag 1 februari 1917 in Goutum, is overleden op vrijdag 29 april 1966 in Grouw. Hij werd 49 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op donderdag 12 juni 1941 in Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige IJbeltje Kaastra, dochter van S. Kaastra en S. de Boer. IJbeltje is geboren op zaterdag 27 april 1918 in Wergea. Zij overleed op zaterdag 2 mei 2009 in Hurdegaryjp en werd gecremeerd op woensdag 6 mei 2009 in Goutum. Zij bereikte de leeftijd van 91 jaar en 5 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Lodewijk Hazenberg, wonende in Haulerwyk, is geboren op dinsdag 25 januari 1944 in Grou.

Hij trouwt op dinsdag 17 augustus 1971 op 27-jarige leeftijd met Elisabeth de Vries. Elisabeth is afkomstig uit Hardegarijp.

2  Simon Hazenberg , leraar basisonderwijs, is geboren op donderdag 30 juni 1949 in Grouw.
Hij trouwde op dinsdag 14 maart 1972 met Boukje Hallema, geboren op woensdag 17 januari 1951 in Grou. Van hen zijn drie kinderen bekend: Hendrik (1972), Léonie (1974) en Pieter(1974).

3  Daam Hazenberg, dierenarts, wonende in Hardegaryp, is geboren op vrijdag 31 juli 1953 in Grou.

Hij trouwt op vrijdag 12 oktober 1979 in Grou op 26-jarige leeftijd met Aaltje Sytske (Antsje) de Boer. Antsje is geboren op zondag 14 juni 1953 in Grou. Van hen zijn drie kinderen bekend: Simon Jan, Nynke en Wimer.

VII-G  Daam Hazenberg, zoon van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, arbeider, is geboren op zondag 20 oktober 1918 in Goutum.

Hij trouwt op donderdag 26 september 1946 in Idaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Aukje van der Iest, dochter van Gerrit van der Iest en Aaltje de Jong. Aukje is geboren op dinsdag 7 oktober 1924 in Eernewoude.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Lodewijk Hazenberg is geboren op zondag 19 december 1948 in Grouw, zie VIII-N.

2  Aaltje Hazenberg is geboren op zondag 14 juni 1953 in Grouw.

VII-H  Tiede Hazenberg, zoon van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, veehouder te Wartena, wonende in Wartena, is geboren op donderdag 1 juni 1922 in Roordahuizum.

Hij trouwt op woensdag 9 mei 1951 in Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Lamkje Adema, dochter van G. Adema en A. van der Wal. Lamkje, wonende in Wartena, is geboren op donderdag 6 augustus 1925 aldaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Lodewijk Hazenberg is geboren op woensdag 2 mei 1956 in Leeuwarden.

2  Geert Linze Hazenberg is geboren op maandag 17 augustus 1959.

VII-I  Willem Hazenberg, zoon van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, wonende in Grouw, is geboren op woensdag 11 juni 1924 in Roordahuizum.

Hij trouwt op donderdag 16 oktober 1958 op 34-jarige leeftijd met Catharina Cohen.

Zij was eerder gehuwd (1) met N.N. Engelander.

Van hen is een kind bekend:

1  Geertje Elisabeth Hazenberg is geboren op woensdag 15 juli 1959.

VII-J  Akke Hazenberg, dochter van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, is geboren op donderdag 27 mei 1926 in Roordahuizum, is overleden op vrijdag 14 juni 1985, is begraven in Grouw . Zij werd 59 jaar en 18 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 maart 1950 in Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Wester, zoon van Roelof Wester en Hielkje van der Brug. Albert, scheepsbouwer, is geboren op woensdag 6 oktober 1926 in Grouw, is overleden op dinsdag 20 oktober 1998, is begraven aldaar . Hij werd 72 jaar en 14 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Wester.

2  Jan Lodewijk Wester.

3   Geartsje Wester

VII-K  Sipkje (Sippie) Hazenberg, dochter van Jan Lodewijk Hazenberg (VI-C) en Geertje van der Weij, wonende in Dronrijp, is geboren op zondag 28 februari 1932 in Grouw.

Zij trouwt op vrijdag 30 november 1956 gevolgd door de kerkelijke inzegening door Ds. Oosterhuis te Dronrijp. op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Lieuwe Sijmon Vaas. Lieuwe Sijmon, wonende in Dronrijp, is geboren op vrijdag 9 augustus 1929 in Dronrijp, is overleden op zaterdag 25 juni 1977 aldaar. Hij werd 47 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Douwe Vaas is geboren op donderdag 12 september 1957 in Dronrijp.

2  Jan Lodewijk Vaas is geboren op dinsdag 18 november 1958 in Dronrijp.

3   Henk Vaas is geboren op donderdag 11 juni 1964 in Dronrijp.

VII-L  Hendrik Hazenberg, zoon van Wiebe Hazenberg (VI-D) en Tjitske IJpenga, monteur techn.dienst P.T.T., wonende in Jelsum, is geboren op maandag 25 mei 1914 in Grouw, is overleden op zondag 18 april 1993, 78 jaar, 10 maanden en 24 dagen oud, wonende te Jelsum.

Hij trouwt op woensdag 14 februari 1940 in Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Faber, dochter van Jan Faber en Catharina Stellingwerf. Johanna, wonende in Jelsum, is geboren op zondag 8 juni 1919 aldaar, is overleden op 15 augustus 2012 en gecremeerd op maandag 20 augustus 2012 in Leeuwarden, 93 jaar oud.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina (Tieneke) Hazenberg is geboren op zaterdag 12 juli 1941 in Jelsum.

Zij trouwt op vrijdag 17 mei 1968 op 26-jarige leeftijd met Paulus (Paul) van der Sluis.

2  Tjitske Hazenberg is geboren op woensdag 16 juni 1943 in Jelsum, zie VIII-O.

3  Janna Lena (Janneke) Hazenberg is geboren op dinsdag 10 april 1945 in Jelsum, zie VIII-P.

VII-M  Aale Hazenberg, zoon van Wiebe Hazenberg (VI-D) en Tjitske IJpenga, mijnwerker te Sittard, wonende in Sittard, is geboren op vrijdag 23 maart 1923 in Grouw, is overleden op vrijdag 28 april 2000 in Noordbergum in Nw.Toutenburg. Hij werd 77 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Hij trouwt op woensdag 10 maart 1948 in Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Hantzen Schengenga, dochter van Reinder Schengenga en Pietje Bergsma. Hantzen, wonende in Sittard, is geboren op maandag 23 augustus 1920 in Heeg, is overleden op vrijdag 22 december 1995 in Drachten. Zij werd 75 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Hazenberg is geboren op maandag 21 maart 1949 in Oudehorne, zie VIII-Q.

2  Pietje Hazenberg is geboren op zondag 10 december 1950 in Oudehorne, zie VIII-R.

3  Tjitske Hazenberg is geboren op donderdag 2 april 1953 in Bontebok, zie VIII-S.

4  Reinder Hazenberg is geboren op maandag 4 juni 1956 in Sittard, zie VIII-T.

Generatie VIII

(van 1934 tot heden)

In deze generatie zijn 20 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1959 en 1991. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bundaberg (7x), Sneek (6x), Drachten (4x), Groningen (2x), Ayr (2x), Waeksens (2x), Tynje (2x), Fennell Bay (2x), Alkmaar (2x), Dronten, Leeuwarden, Zwingenberg (Dld), Scharnegoutum, Tirns, Ysbrechtum en Friens. Alle 46 kinderen zijn momenteel nog in leven.

VIII-A  Willem Hazenberg (Bill), zoon van Taeke Hazenberg (Teake) (VII-B) en Aukje Elzinga, is geboren op zaterdag 25 januari 1936 in Oudeschouw.

Hij trouwt op maandag 2 februari 1959 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Nancy Joan Hodgetts (Meggs), dochter van Everard Hodgetts en Amy Haken. Nancy Joan (Meggs) is geboren op zondag 26 september 1937 in Bundaberg.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Joanne Nancy Hazenberg is geboren op vrijdag 8 januari 1960 in Bundaberg, zie IX-A.

2  Gail Amy Hazenberg is geboren op vrijdag 4 augustus 1961 in Bundaberg, zie IX-B.

3  Trevor Willem Hazenberg is geboren op woensdag 13 mei 1964 in Bundaberg, zie IX-C.

VIII-B  Aaltje Hazenberg (Alice), dochter van Taeke Hazenberg (Teake) (VII-B) en Aukje Elzinga, is geboren op donderdag 27 mei 1937 in Oudeschouw.

Zij is gehuwd met Foppe Brouwer. Foppe is afkomstig van Ameland. Foppe is dominee en hoofd van de Mennonite Church of Australia.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Margaret Aaltje Wilhelmina Grietje Brouwer is geboren op dinsdag 2 juni 1959 in Fennell Bay, zie IX-D.

2  Anne Aukje Brouwer (Anne) is geboren op dinsdag 4 juli 1961 in Fennell Bay, zie IX-E.

VIII-C  Ietje Hazenberg (Eva), dochter van Taeke Hazenberg (Teake) (VII-B) en Aukje Elzinga, is geboren op dinsdag 23 september 1941 in Ulesprong.

Zij trouwt op zondag 6 november 1960 in Bundaberg op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Colin Herbert Linderberg, zoon van Herbert Linderberg en Florence Presswood. Colin Herbert is geboren op donderdag 5 december 1935 in Bundaberg.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Raymond Colin Linderberg (Ray) is geboren op donderdag 11 juni 1964 in Bundaberg, zie IX-F.

2  Lorraine Ellen Linderberg is geboren op zondag 7 november 1965 in Bundaberg, zie IX-G.

3  Jennifer Rose Linderberg is geboren op donderdag 22 april 1971 in Bundaberg, zie IX-H.

4  David John Linderberg is geboren op woensdag 10 oktober 1973 in Bundaberg.

VIII-D  Janna Hazenberg, dochter van Taeke Hazenberg (Teake) (VII-B) en Aukje Elzinga, is geboren op maandag 8 november 1943 in Ulesprong.

Zij trouwt op zaterdag 27 januari 1968 in Bundaberg op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerard Joseph McGrath (Gerry), zoon van Douglas McGrath. Gerard Joseph McGrath (Gerry) is geboren op zaterdag 20 juli 1940 in Babinda.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Daniel Gerard McGrath is geboren op zaterdag 22 april 1972 in Ayr, zie IX-I.

2  Scott Douglas McGrath is geboren op donderdag 6 juni 1974 in Ayr, zie IX-J.

VIII-E  Willem Hendrik (Wim) Hazenberg, zoon van Tjeerd Hazenberg (VII-C) en Aaltje Flim, is geboren op dinsdag 17 maart 1942 in Wierden.

Hij was vanaf september 1973 voor Philips werkzaam in Solna, bij Stockholm, in Zweden; hij zou daar tot 1976 blijven. (Philips Koerier 28.11.1974)

Hij is getrouwd met Ery.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Robert Hazenberg is geboren rond 1966.

2  Nathalie Hazenberg is geboren rond 1970.

VIII-F  Johannes Hazenberg, zoon van Daam Hazenberg (VII-D) en Trijntje Sijtsma, wonende in Nijland, is geboren op zondag 9 juni 1940 in Sneek.

Hij trouwt op donderdag 13 februari 1964 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Bakker. Jantje is geboren op vrijdag 7 maart 1941.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Daam Hazenberg is geboren op zondag 27 december 1964 in Ysbrechtum, zie IX-K.

2  Jan Hendrik Hazenberg is geboren op dinsdag 6 februari 1968 in Tynje, zie IX-L.

3  Hans Lucas Hazenberg is geboren op zaterdag 20 februari 1971 in Tynje, zie IX-M.

VIII-G  Lutske Hazenberg, dochter van Daam Hazenberg (VII-D) en Trijntje Sijtsma, is geboren op zaterdag 19 september 1942 in Tjalhuizum.

Zij trouwt in 1962 op 20-jarige leeftijd met Johannes van Wilpe.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Yvonne van Wilpe is geboren in 1963.

2  Jacqueline van Wilpe is geboren in 1965.

3  Ingrid van Wilpe is geboren in 1969.

4  Robert Eduard van Wilpe is geboren in 1971.

VIII-H  Akke Hazenberg, dochter van Daam Hazenberg (VII-D) en Trijntje Sijtsma, is geboren op zaterdag 4 maart 1944 in Tjalhuizum.

Zij trouwt in 1964 op 20-jarige leeftijd met Pieter Veenstra.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Trientsje Veenstra is geboren in 1966.

2  Jitske Veenstra is geboren in 1967.

3  Bart Veenstra is geboren in 1973.

VIII-I  Clara Akke Hazenberg, dochter van Hein Hazenberg (VII-E) en Trijntje Wagenmaker, huisvrouw, is geboren op vrijdag 30 april 1943 in Nieuwe-Niedorp.

Zij trouwt op vrijdag 15 mei 1964 op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Feenstra, zoon van Lourens Feenstra en Korneliske Schoonhoven. Jan is geboren op vrijdag 13 mei 1938 in Nijland.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Clara Feenstra (Tryntsje) is geboren op donderdag 12 november 1964 in Sneek, zie IX-N.

2  Korneliske Sjouwkje Feenstra (Connie) is geboren op zaterdag 20 november 1965 in Sneek.

Zij is gehuwd en heeft 5 kinderen, drie dochters en 2 zoons.

VIII-J  Johannes Tjerk Hazenberg, zoon van Hein Hazenberg (VII-E) en Trijntje Wagenmaker, timmerman, wonende in Scharnegoutum, is geboren op zaterdag 12 juni 1948 in Nieuwe-Niedorp.

Hij trouwt op vrijdag 25 augustus 1972 in Sneek op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Sjoukje Feenstra, dochter van Lourens Feenstra en Korneliske Schoonhoven. Sjoukje is geboren op donderdag 17 oktober 1940 in Nijland.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Edwin Richard (Edwin) Hazenberg, wonende in Zeewolde, is geboren op zaterdag 17 november 1973 in Tirns. Hij woont samen met Manuella  Vermeulen, geboren op vrijdag 13 juni 1975 in Amersfoort.
Uit deze relatie zijn twee kinderen bekend:

    1. Davon Joshua (Davon) Hazenberg, geboren op woensdag 22 juni 2005 in Harderwijk (ziekenhuis).

    2. Keano Giovany (Keano) Hazenberg, geboren op vrijdag 19 oktober 2007 in Harderwijk (ziekenhuis).

2  Laura Carolina Hazenberg, wonende in Vlaardingen, is geboren op woensdag 27 augustus 1975 in Tirns. Zij woont samen met Marcel Weening.

3  Alexander Sebastiaan Hazenberg is geboren op vrijdag 8 juni 1979 in Scharnegoutum, woont in Huissen samen met met Desiré Verpoort.

VIII-K  Sjoerd Hazenberg, zoon van Hein Hazenberg (VII-E) en Botje IJntema, lasser, wonende in Julianadorp, is geboren op zaterdag 24 juni 1950 in Nieuwe-Niedorp.

Hij trouwt op vrijdag 14 september 1973 in Alkmaar op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Eleonora Hofstede (Elly). Eleonora (Elly) is geboren op dinsdag 8 januari 1952 in Amsterdam.

Klikken voor grotere afbeelding Sjoerd en Elly (bron: Faceboek)

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Arnold Hazenberg is geboren op vrijdag 27 mei 1977 in Alkmaar, zie IX-O.

2  Lisette Hazenberg is geboren op zondag 4 maart 1979 in Alkmaar, zie IX-P.

VIII-L  Hein Hazenberg, zoon van Hein Hazenberg (VII-E) en Botje IJntema, scheepstimmerman, wonende in Sneek, is geboren op zondag 14 februari 1954 in Nieuwe-Niedorp.

Hij trouwt op vrijdag 22 september 1978 in Sneek op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Hettie Ketting. Hettie is geboren op donderdag 4 september 1958 in Bolsward.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Evelien Hazenberg is geboren op zaterdag 16 oktober 1982 in Sneek.

2  Sjors Hazenberg is geboren op maandag 11 februari 1985 in Sneek.

VIII-M  Jan Hazenberg, zoon van Hein Hazenberg (VII-E) en Botje IJntema, werkzaam bij de Postbank, wonende in Sneek, is geboren op dinsdag 16 september 1958 in Tjalhuizum.

Hij is gehuwd met Thijsje Johanna van Setten (Hanny). Thijsje Johanna (Hanny) is geboren op donderdag 16 januari 1958 in Oldemarkt.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Linda Hazenberg is geboren op donderdag 2 januari 1986 in Sneek.

2  Nadine Hazenberg is geboren op donderdag 2 februari 1989 in Sneek.

VIII-N  Jan Lodewijk Hazenberg, zoon van Daam Hazenberg (VII-G) en Aukje van der Iest, wonende in Wergea, is geboren op zondag 19 december 1948 in Grouw.

Van hem is een kind bekend:

1  Riska Hazenberg, wonende in Nij Altoena, is geboren rond 1976. Riska trouwt met René Postma.

Van hen is een kind bekend:

1. Jelmer Postma, geboren op zaterdag 2 september 2006 in Sint Anna Parochie

HEERENVEEN - De, bijna, 28-jarige Riska Hazenberg stopt aan het eind van dit kaatsseizoen met kaatsen in de hoofdklasse bij de dames. Reden voor haar besluit is dat ze het te druk heeft met haar baan bij SC Heerenveen. Bovendien vindt ze het mooi geweest na achttien jaar kaatsen. Riska had het besluit om te stoppen al voor het seizoen genomen, maar ze heeft het bewust nog niet naar buiten ge­bracht om er nog een leuk kaatsseizoen van te maken. Het was een moeilijke beslissing, maar je weet dat het moment eens zal komen, aldus een realistische sportvrouw.
Wie droomt er niet van een baan bij SC Heerenveen, een club die de komende jaren veel investeert in Sportstad Heerenveen en niet te vergeten de grootste juniorclub heeft van Nederland. Riska Hazenberg, die thans in Nij Altoena woont maar jaren Wergea als thuisbasis had, heeft de mooiste baan die je maar kunt bedenken, zegt ze niet veel enthousiasme. Ik wurkje no twa jier by se Hee­renveen en ha in moai plakje.' De organisatie van jeugdclinics is onder meer in handen van deze sportieve 'Bilkert' die met kaatsen stopt en verder wil met haar maatschappelijke carrière.
Riska heeft een lange kaatscarrière achter de rug. Op tienja­rige leeftijd verhuisde Riska en haar familie van Hurdegaryp naar Wergea. Daar werd het gezin al snel met het kaatsvirus besmet. Immers, bijna iedere Wergeaster kaatste, dus sloeg de vonk al snel over op de familie Hazenberg. 'Heit' Jan Hazenberg stimuleerde het kaatsen en ging in het weekend met z'n dochter naar de KNKB wedstrijden. 'Ja, us heit gong altyd mei en wie in grutte stipe', aldus Riska. Bij de schoolmeisjes viel Riska al vaak in de prijzen; vele kransen gingen mee naar huis. In 1989 werd een tweede prijs behaald op de schoolmeisjesbond en in 1991 won ze de eerste prijs op de meisjes bond voor Wergea. De aansluiting van schoolmeisjes naar de meisjes was toen nog niet zo goed geregeld als tegenwoordig. Riska werd zo nu en dan voor een partij bij de dames uitgenodigd, maar dan als opslagster. 'It lei my net en wie ek net myn doel; dat ha'k doe wol efkes düdlik sein tsjin de TC. Ik ha doe in stapke werom dien en kaam der letter dochs wer tusken.'
In 1995 won Riska voor de eerste maal de Dames PC in Weidum. Toen was de PC nog een uitnodigingspartij. Samen met Anke Buiteveld en Sandra Gooddijk won ze uiteindelijk de eerste prijs. 'Ik wie noch in earsteklasser en hie fansels in moai lot mei dizze twa toppers.' Later is de partij omgezet in een vrije formatiepartij. Voor Riska viel deze keuze niet slecht uit, want daarna won ze maar liefst viermaal met haar toenmalige vaste maten Géjanne Buma en Afke Hylkema. ' Ik sjoch mei in soad nocht werom nei dizze perioade. As frij formaasjepartoer • koest moai nei sa'n dei ta-wurkje. Moandeis mei't partoer efkes lekker ite, keatse, boatsjefarre en dan der woansdeis tsjinoan. Weidum hat in spesjaal plakje yn myn hert.'
Vorig jaar won Riska voor de zesde maal de dames PC met Leonie Zeinstra en Marie Heida. Met deze overwinning staat ze op een eerste plaats in het PC klassement aller tijden en werd ze sportvrouw van 2OO3 in Boarnsterhim, een titel die nog niet eerder was gewonnen door Riska. Over het mooiste moment in haar carrière hoeft Riska niet lang na te denken. 'Dat binne fansels de PC-oerwinnings.' Als laatste confronteren we Riska met een paar namen die belangrijk, zijn geweest in haar sportieve carrière: Afke Hylkema. 'Der ha'k fjouwer prachtige keatsjierren mei han. Leonie Zeinstra: 'In topper dêr't noch folie mear ynsit as se no sjen lit.', Marie Heida: 'Ik hoopje dat se gau boppe har blessuere ütkomt en wer op nivo keatse kin'. Jan Hazenberg: 'In geweldige coach en stimulator.' Foppe de Haan: 'In aardige kollega en geweldige coach'. Een laatste vraag die ik aan Riska stel, is of ik haar morgenavond om zeven uur in Weidum tijdens de dames PC met de krans om de nek kan feliciteren; 'Gean der mar fan ut.'
WM.
Koninklijke Nederlandse KaatsbondRiska Hazenberg zet punt achter kaatscarrière
Door admin - datum: 2003-09-15 08:10:55

Riska Hazenberg, de 28-jarige voorinse uit Sint Annaparochie, kaatste zaterdag in Marssum haar laatste wedstrijd in de rijen van de hoofdklasse dames.

Riska Hazenberg kaatste haar op de wedstrijd in Schalsum op 2 juni 1991 voor de eerste maal in de prijzen. Met Monique Stelwagen en Doete de Groot behaalde zij een vierde prijs. Het zou het begin zijn van een meer dan prachtige kaatscarrière die tot 2003 zou duren. Riska Hazenberg won maar liefst zesmaal de Dames-PC. Ook de befaamde Van Aismapartij komt driemaal op haar erelijst voor.

In totaal behaalde Riska Hazenberg 54 eerste, 50 tweede en 42 derde of vierde prijzen. Zij boekte in 1999 haar beste resultaat met een persoonlijk record van 41 punten, wat goed was voor een vierde plaats in het jaarlijkse puntenklassement. Riska Hazenberg maakte ruim vijf jaar deel uit van de topformatie Géjanna Buma, Riska Hazenberg en Afke Hijlkema. Dit partuur was jarenlang onklopbaar. Alle aansprekende partijnen werden wel een of meerdere keren gewonnen waaronder viermaal de Dames-PC In het jaarlijkse puntenklassement eindigde zij dit jaar nog op een achtste plaats. Riska Hazenberg kan terugzien op een prachtige kaatscarrière. In het kaatsklassement alle tijden staat zij met een puntentotaal van 304 voorlopig op een tiende plaats.

VIII-O  Tjitske Hazenberg, dochter van Hendrik Hazenberg (VII-L) en Johanna Faber, is geboren op woensdag 16 juni 1943 in Jelsum.

Zij trouwt op vrijdag 3 april 1970 in Stiens op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Sybren Reitsma. Sybren, wonende in Waeksens en in Alde Kleaster, is geboren rond 1946 en afkomstig uit Friens.

 

Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken in het kerkje in Friens. Zij werden in de echt bevestigd door ds. D. Vroeg in de Wei van Irnsum, die een predikatie hield over Efeze 5 : 2: Wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad."
Hun trouwkaart was prachtig uitgevoerd en vertoonde op de voorkant de wapens van beide families. Een voorbeeld ter navolging, aldus de Hazenberg Post nr. 31, december 1970.
De Leeuwarder Courant berichtte ook over hun huwelijk. De jongelui arriveerden tegen 4 uur 's middags bij het kerkje in een trouwcoupé getrokken door 2 bruinbonte paarden. Men was in ruim 2 uur gereden van Stiens naar Friens, waar het jonge paar zich zou vestigen op Oldt Bruensma State. Beide werken bij de Kinderbescherming. De boerderij werd ingericht als museum.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Tjitske Reitsma is geboren op zondag 31 januari 1971 in Friens.

2  Pauline Adriana Tjitske Reitsma is geboren op zondag 16 september 1973 in Waeksens.

3  Willem Sybren Reitsma is geboren op dinsdag 3 april 1979 in Waeksens.

VIII-P  Janna Lena (Janneke) Hazenberg, dochter van Hendrik Hazenberg (VII-L) en Johanna Faber, wonende in in Duitsland, is geboren op dinsdag 10 april 1945 in Jelsum.

Zij trouwt op vrijdag 29 juni 1973 in Stiens op 28-jarige leeftijd met Falk Walter Brotzeller. Falk Walter, wonende in in Duitsland.

Van hen is een kind bekend:

1  Mareike Johanna Brotzeller is geboren op woensdag 17 april 1974 in Zwingenberg (Dld).

VIII-Q  Wiebe Hazenberg, zoon van Aale Hazenberg (VII-M) en Hantzen Schengenga, is geboren op maandag 21 maart 1949 in Oudehorne.

Hij trouwt op donderdag 15 mei 1975 in Drachten op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Akke Boonstra. Akke is geboren op zaterdag 11 februari 1956 in Wijnjeterp.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jasper Jeroen Hazenberg is geboren op dinsdag 26 oktober 1976 in Drachten. Hij woont samen met Nina Wilbrink, geboren op zaterdag 20 augustus 1977 in Terneuzen.

    Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:

    1. Bas Tys Hazenberg is geboren op vrijdag 18 juli 2008 in Nijmegen.

    2. Stijn Alexander Hazenberg is geboren op dinsdag 15 maart 2011 in Nijmegen.

2  Marieke Hazenberg is geboren op woensdag 12 juli 1978 in Drachten.

VIII-R  Pietje Hazenberg, dochter van Aale Hazenberg (VII-M) en Hantzen Schengenga, wonende in Drachten en in Burgum, is geboren op zondag 10 december 1950 in Oudehorne.

Zij trouwt op vrijdag 14 augustus 1970 in Drachten op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jacob Boek, zoon van Pieter Boek en Romkje Stelmaker. Jacob, wonende in Drachten, is geboren op zondag 17 november 1946 aldaar, is overleden op woensdag 11 juni 1980 in Groningen door een verkeersongeval. Hij werd 33 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Boek is geboren op vrijdag 22 september 1972 in Leeuwarden, zie IX-Q.

2  Aale Boek (Aalex), wonende in Akkrum, is geboren op zondag 2 januari 1977 in Drachten. Hij trouwt op maandag 15 oktober 2007 met Nynke Postma. Nynke is geboren op donderdag 31 mei 1979 in Ureterp.

 

Pietje Hazenberg begint een relatie op maandag 10 december 1984 op 34-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Folkert Biesma. Folkert is geboren op vrijdag 10 januari 1941 in Hoornsterzwaag.

VIII-S  Tjitske Hazenberg, dochter van Aale Hazenberg (VII-M) en Hantzen Schengenga, is geboren op donderdag 2 april 1953 in Bontebok, is overleden op donderdag 13 maart 1980 in Drachten. Zij werd 26 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Zij trouwde met met Cornelis van der Vaart. Cornelis is geboren op donderdag 25 mei 1950 in Drachten.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hantzen van der Vaart is geboren op maandag 28 oktober 1974 in Drachten, zie IX-R.

Geertje (Gerda) van der Vaart is geboren op zaterdag 5 augustus 1978 in Drachten
 

VIII-T  Reinder Hazenberg, zoon van Aale Hazenberg (VII-M) en Hantzen Schengenga, wonende in Bakkeveen, is geboren op maandag 4 juni 1956 in Sittard.

Hij trouwt op zaterdag 13 oktober 1984 in Usquert op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Froukje Koster. Froukje is geboren op zondag 6 mei 1956 in Ruinen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wouter Hazenberg is geboren op vrijdag 28 oktober 1988 in Groningen.

2  Hester Hazenberg is geboren op maandag 12 augustus 1991 in Groningen.

Generatie IX

(van 1959 tot heden)

In deze generatie zijn 18 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1982 en 2006. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bundaberg (11x), Sneek (3x), Ingham (3x), Belmont (3x), Newcastle (2x), Leeuwarden (2x), Drachten (2x), Den Helder (2x), Brisbane (2x), Gladstone en Cairns. Alle 36 kinderen zijn momenteel nog in leven.

IX-A  Joanne Nancy Hazenberg, dochter van Willem Hazenberg (Bill) (VIII-A) en Nancy Joan Hodgetts (Meggs), is geboren op vrijdag 8 januari 1960 in Bundaberg.

Zij is gehuwd met Glenn Geoffrey Powell, zoon van Geoff Powell en Ollie Garnham. Glenn Geoffrey is geboren op woensdag 11 juni 1958 in Gin Gin.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Shaun Russell Powell is geboren op donderdag 24 mei 1984 in Gladstone.

2  Angela Louise Powell is geboren op zondag 23 maart 1986 in Cairns.

IX-B  Gail Amy Hazenberg, dochter van Willem Hazenberg (Bill) (VIII-A) en Nancy Joan Hodgetts (Meggs), is geboren op vrijdag 4 augustus 1961 in Bundaberg.

Zij trouwt op zaterdag 20 maart 1982 in Gin Gin op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Peter Leslie Stallan, zoon van Leslie Stallan en Mavis Simonsen. Peter Leslie is geboren op vrijdag 30 augustus 1957 in Gin Gin.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Amy Louise Stallan is geboren op donderdag 7 maart 1985 in Bundaberg.

2  Kimberley Jayne Stallan is geboren op dinsdag 2 juni 1987 in Bundaberg.

IX-C  Trevor Willem Hazenberg, zoon van Willem Hazenberg (Bill) (VIII-A) en Nancy Joan Hodgetts (Meggs), is geboren op woensdag 13 mei 1964 in Bundaberg. Hij is de Hoofdofficier van Justitie van Bundaberg.

Hij trouwt op zaterdag 5 augustus 1989 in Graceville op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Suzanne Margaret Hymus, dochter van Edward Hymus en Beverley Brazier. Suzanne Margaret is geboren op donderdag 7 januari 1965 in Ipswich.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Alexander Willem Hazenberg is geboren op woensdag 26 juni 1991 in Brisbane.

2  Claire Elizabeth Hazenberg is geboren op maandag 4 oktober 1993 in Brisbane.

3  Georgina Margaret Hazenberg is geboren op zondag 24 januari 1999 in Bundaberg.

IX-D  Margaret Aaltje Wilhelmina Grietje Brouwer, dochter van Foppe Brouwer (VIII-B) en Aaltje Hazenberg (Alice), is geboren op dinsdag 2 juni 1959 in Fennell Bay.

Zij is gehuwd met Kevin Ray Cunninghame, zoon van Keith Cunninghame en Jean Mawson. Kevin Ray is geboren op woensdag 2 januari 1957 in Camperdown.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Jean Kristen Cunninghame is geboren op dinsdag 10 augustus 1982 in Belmont.

Zij trouwt op zaterdag 24 augustus 2002 in Swansea op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Scott Andrew Wardman. Scott Andrew is geboren op dinsdag 20 april 1982 in Belmont.

2  Kristen Evelyn Cunninghame is geboren op woensdag 4 april 1984 in Belmont.

3  Michael Kevin Cunninghame is geboren op woensdag 15 oktober 1986 in Belmont.

IX-E  Anne Aukje Brouwer (Anne), dochter van Foppe Brouwer (VIII-B) en Aaltje Hazenberg (Alice), is geboren op dinsdag 4 juli 1961 in Fennell Bay.

Zij is gehuwd met Shaun McQueen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Luke William McQueen is geboren op woensdag 31 januari 1990 in Newcastle.

2  Rebecca McQueen is geboren op woensdag 26 februari 1992 in Newcastle.

IX-F  Raymond Colin Linderberg (Ray), zoon van Colin Herbert Linderberg (VIII-C) en Ietje Hazenberg (Eva), bankmanager, is geboren op donderdag 11 juni 1964 in Bundaberg.
 

Hij trouwt op zaterdag 3 augustus 1991 in Bundaberg op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Vickie Lea Cross (Vick), dochter van Desmond Cross en Margaret Wake. Vickie Lea (Vick) is geboren op zondag 24 mei 1970 in Bundaberg.

L to R: Vickie, Anthea, Dad (Colin), Mum (Eva/Ietje), Ray (hiding at the back) and Zoe)   (fotocollectie Ray Linderberg)

Lees hier (klikken) de Kerstbrief van Ray en Vickie uit Bundaberg, Australia

 

Van Ray en Vickie zijn twee kinderen bekend:

1  Anthea Evelyn Linderberg is geboren op zaterdag 6 januari 1996 in Bundaberg.

2  Zoe Minette Linderberg is geboren op zondag 6 juli 1997 in Bundaberg.

IX-G  Lorraine Ellen Linderberg, dochter van Colin Herbert Linderberg (VIII-C) en Ietje Hazenberg (Eva), is geboren op zondag 7 november 1965 in Bundaberg.

Zij trouwt op zaterdag 23 september 1989 in Bundaberg op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Allan Neil Ferguson. Allan Neil is geboren op vrijdag 24 april 1964 in Bundaberg.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Christopher James Ferguson is geboren op zondag 21 februari 1993 in Bundaberg.

2  Nicole Ellen Ferguson is geboren op zaterdag 26 november 1994 in Bundaberg.

3  Matthew Joseph Ferguson is geboren op donderdag 30 oktober 1997 in Bundaberg.

IX-H  Jennifer Rose Linderberg, dochter van Colin Herbert Linderberg (VIII-C) en Ietje Hazenberg (Eva), is geboren op donderdag 22 april 1971 in Bundaberg.

Zij trouwt op zaterdag 17 april 1993 in Bundaberg op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Anthony James Read (Tony), zoon van John Read en Maree Brady. Anthony James (Tony) is geboren op woensdag 12 mei 1971 in Bundaberg.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jane Ashleigh Read is geboren op vrijdag 9 augustus 1996 in Bundaberg.

2  Bill Anthony Read is geboren op zaterdag 15 mei 1999 in Bundaberg.

3  Dean Kristian Read is geboren op donderdag 7 juni 2001 in Bundaberg.

IX-I  Daniel Gerard McGrath, zoon van Gerard Joseph McGrath (Gerry) (VIII-D) en Janna Hazenberg, is geboren op zaterdag 22 april 1972 in Ayr.

Hij trouwt op zaterdag 8 januari 1994 in Ayr op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Leah Maree Reeves, dochter van Eric Reeves en Pam Pitt. Leah Maree is geboren op vrijdag 10 januari 1969 in Gordonvale.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jessica Louise McGrath is geboren op donderdag 9 maart 2000 in Ingham.

2  David Scott McGrath is geboren op zondag 2 juni 2002 in Ingham.

IX-J  Scott Douglas McGrath, zoon van Gerard Joseph McGrath (Gerry) (VIII-D) en Janna Hazenberg, is geboren op donderdag 6 juni 1974 in Ayr.

Hij trouwt op zaterdag 20 maart 1999 in Mackay op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Sherryll Denise Hoey. Sherryll Denise is geboren op vrijdag 21 maart 1969 in Mackay.

Van hen is een kind bekend:

1  Sarah Aimee McGrath is geboren op dinsdag 20 augustus 2002 in Ingham.

IX-K  Daam Hazenberg, zoon van Johannes Hazenberg (VIII-F) en Jantje Bakker, wonende in Dedgum, is geboren op zondag 27 december 1964 in Ysbrechtum.

Hij trouwt op vrijdag 18 september 1992 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Minke Bakker. Minke is geboren op zaterdag 18 december 1965.

Van hen is een kind bekend:

1  Johannes Daam Hazenberg is geboren op maandag 10 augustus 1998 in Sneek.

IX-L  Jan Hendrik Hazenberg, zoon van Johannes Hazenberg (VIII-F) en Jantje Bakker, wonende in Wommels, is geboren op dinsdag 6 februari 1968 in Tynje.

Hij trouwt op vrijdag 1 december 1989 op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Miedema. Trijntje is geboren op vrijdag 11 januari 1963.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Hazenberg is geboren op vrijdag 8 februari 1991.

2  Tjitske Antje Hazenberg is geboren op donderdag 17 december 1992.

IX-M  Hans Lucas Hazenberg, zoon van Johannes Hazenberg (VIII-F) en Jantje Bakker, wonende in Abbega, is geboren op zaterdag 20 februari 1971 in Tynje.

Hij trouwt op vrijdag 12 september 1997 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Ymkje Smit. Ymkje is geboren op donderdag 25 mei 1972.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wieger Hazenberg is geboren op maandag 15 juni 1998.

2  Jelmer Johannes Hazenberg is geboren op woensdag 4 augustus 1999.

Ylse Hazenberg is geboren op dinsdag 7 september 2004.
 

IX-N  Trijntje Clara Feenstra (Tryntsje), dochter van Jan Feenstra (VIII-I) en Clara Akke Hazenberg, doktersassistente, wonende in Nijland, is geboren op donderdag 12 november 1964 in Sneek.

Zij trouwt op dinsdag 17 februari 1987 in Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hilbert Tolsma (Bert). Hilbert (Bert), assistent bedrijfsleider, is geboren op maandag 2 april 1962 in Lollum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan-Lourens Tolsma is geboren op donderdag 2 januari 1992 in Sneek.

2  Cornelia Clara Tolsma (Carolien) is geboren op vrijdag 12 november 1993 in Sneek.

IX-O  Arnold Hazenberg, zoon van Sjoerd Hazenberg (VIII-K) en Eleonora Hofstede (Elly), programmeur, wonende in Julianadorp, is geboren op vrijdag 27 mei 1977 in Alkmaar.

Hij trouwt op vrijdag 12 juli 2002 in Den Helder op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Stephanie Elizabeth Loch. Stephanie Elizabeth is geboren op dinsdag 17 mei 1983 in Den Helder.

Van hen is een kind bekend:

1  Kevin Adriaan Hazenberg is geboren op vrijdag 8 augustus 2003 in Den Helder.

IX-P  Lisette Hazenberg, dochter van Sjoerd Hazenberg (VIII-K) en Eleonora Hofstede (Elly), eigenaar trimsalon voor honden en katten 'Anoebis', wonende in Julianadorp, is geboren op zondag 4 maart 1979 in Alkmaar.

Zij trouwt op donderdag 15 december 2005 in Den Helder op 26-jarige leeftijd met Bobby Adrianus Johannes Voermans. Bobby Adrianus Johannes, werkzaam in de offshore, wonende in Julianadorp.

Van zijn drie kinderen bekend:

1  Ryan Adrianus Voermans is geboren op zondag 7 november 2004 in Den Helder.

Quinn Sjoerd Voermans, geboren op zondag 25 juni 2006 in Julianadorp

Yoël Roan Voermans, geboren op donderdag 23 augustus 2007 in Julianadorp.

IX-Q  Pieter Boek, zoon van Jacob Boek (VIII-R) en Pietje Hazenberg, wonende in Burgum, is geboren op vrijdag 22 september 1972 in Leeuwarden.

Hij trouwt op donderdag 21 augustus 1997 in Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Linda Tinge. Linda is geboren op maandag 16 september 1974 in Leeuwarden.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Carmen Boek is geboren op zondag 4 mei 2003 in Leeuwarden.

2  Thijmen Boek is geboren op maandag 27 februari 2006 in Leeuwarden.

IX-R  Hantzen van der Vaart, dochter van Cornelis van der Vaart (VIII-S) en Tjitske Hazenberg, is geboren op maandag 28 oktober 1974 in Drachten.

Zij is gehuwd met Klaas Veenstra.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Niels Veenstra is geboren op maandag 17 maart 2003 in Drachten.

2  Sanne Veenstra is geboren op dinsdag 14 februari 2006 in Drachten.


Index

 

Adema

G. (?-?) VII-H; Lamkje (1925-) VII-H.

Bakker

Jantje (1941-?) VIII-F; Minke (1965-) IX-K.

Beers

Albertus (?-?) VI-D.2.

Bergsma

Pietje (?-?) VII-M.

Biesma

Folkert (1941-) VIII-R.

Blok

Jacob (1782-1836) IV-A.

Boek

Aale (1977-) VIII-R.2; Carmen (2003-) IX-Q.1; Jacob (1946-1980) VIII-R; Pieter (?-?) VIII-R; Pieter (1972-) IX-Q; Thijmen (2006-) IX-Q.2.

Boelsma

Sijboutje (Boukje) (?-?) VII-A.1.

Boer, de

Aaltje Sytske (?-?) VII-F.3; S. (?-?) VII-F.

Boonstra

Akke (1956-) VIII-Q.

Bosma

Jan (1871-?) V-C.2; Sied Siedses (?-?) V-C.2.

Brady

Maree (?-?) IX-H.

Brazier

Beverley (?-?) IX-C.

Brotzeller

Falk Walter (?-?) VIII-P; Mareike Johanna (1974-) VIII-P.1.

Brouwer

Anne Aukje (1961-) IX-E; Foppe (?-) VIII-B; Margaret Aaltje Wilhelmina Grietje (1959-) IX-D.

Brug, van der

Hielkje (?-?) VII-J.

Cohen

Catharina (?-?) VII-I.

Cross

Desmond (?-?) IX-F; Vickie Lea (1970-) IX-F.

Cunninghame

Janna Jean Kristen (1982-) IX-D.1; Keith (?-?) IX-D; Kevin Ray (1957-) IX-D; Kristen Evelyn (1984-) IX-D.2; Michael Kevin (1986-) IX-D.3.

Dijkstra

Dirk Minzes (?-?) III.2.

Eck, van

Willemina (?-?) VI-E.

Elzinga

Aukje (1909-1994) VII-B; Jan (?-?) VII-B.

Engelander

N.N. (?-?) VII-I.

Epema

Joukje (?-?) VI-B, VI-C.

Faber

Jan (?-?) VII-L; Johanna (1919-) VII-L.

Feenstra

Jan (1938-) VIII-I; Korneliske Sjouwkje (1965-) VIII-I.2; Lourens (?-?) VIII-I, VIII-J; Sjoukje (1940-) VIII-J; Trijntje Clara (1964-) IX-N.

Feitsma

Trijntje Minnes (?-?) V-C.

Ferguson

Allan Neil (1964-) IX-G; Christopher James (1993-) IX-G.1; Matthew Joseph (1997-) IX-G.3; Nicole Ellen (1994-) IX-G.2.

Flim

Aaltje (1916-) VII-C; Willem (?-?) VII-C.

Fransbergen

Sipkje (?-?) V-B.

Garnham

Ollie (?-?) IX-A.

Grabhorn

Anna Catharine Dorothe Christiane (1805-1887) IV-A; Johann Diedrich (?-?) IV-A.

Groot, de

Anna (1873-?) V-C.1; Evert (1879-?) V-C.4; Evert Gerbens (?-?) V-C; Jogchum Joukes (?-?) V-B.2; Pieter Everts (1843-?) V-C; Trijntje (1875-?) V-C.2; Willemke (1877-?) V-C.3.

Haken

Amy (?-?) VIII-A.

Hazenberg

Aafke Wiebes (1854-?) IV-C.2; Aafke Willems (1845-1918) V-C; Aale (1923-2000) VII-M; Aaltje (1916-) VI-A.4; Aaltje (1920-) VI-B.5; Aaltje (1923-) VI-E.2; Aaltje (1937-) VIII-B; Aaltje (1953-) VII-G.2; Aaltjen (1920-) VI-C.4; Adriaanus (1935-) VII-A.2; Akke (1926-1985) VII-J; Akke (1944-) VIII-H; Alexander Sebastiaan (1979-) VIII-J.3; Alexander Willem (1991-) IX-C.1; Andreas (1891-?) VI-E; Anna (1873-?) V-A.2; Arnold (1977-) IX-O; Catharina (1941-) VII-L.1; Claire Elizabeth (1993-) IX-C.2; Clara Akke (1943-) VIII-I; Cornelia Hendrika (1930-) VI-E.3; Daam (1912-1972) VII-D; Daam (1918-) VII-G; Daam (1953-) VII-F.3; Daam (1964-) IX-K; Edwin Richard (1973-) VIII-J.1; Engbert Geerts (1832-1907) IV-C.2; Evelien (1982-) VIII-L.1; Gabe Wijbes (1802-1846) III.3; Gail Amy (1961-) IX-B; Gale Wiebes (1803-?) III.4; Geert Jans (1802-1859) IV-C.2; Geert Linze (1959-) VII-H.2; Geertje Elisabeth (1959-) VII-I.1; Geertje (1926-) VI-B.6; Geertje (1930-) VI-C.8; Georgina Margaret (1999-) IX-C.3; Hans Lucas (1971-) IX-M; Hein (1911-1915) VI-B.1; Hein (1915-?) VII-E; Hein (1954-) VIII-L; Hendrik (1909-) VII-A; Hendrik (1914-) VII-L; Hendrik (1917-1966) VII-F; Hendrik Willems (1842-1923) V-B; Hester (1991-) VIII-T.2; Hiltje Willems (1779-1847) II-A.3; Ietje (1939-) VII-A.4; Ietje (1941-) VIII-C; Jan (1958-) VIII-M; Jan Hendrik (1968-) IX-L; Jan Lodewijk (1884-1973) VI-C; Jan Lodewijk (1944-) VII-F.1; Jan Lodewijk (1948-) VIII-N; Jan Lodewijk (1956-) VII-H.1; Janna (1943-) VIII-D; Janna Lena (Janneke) (1945-) VIII-P; Janna Wilhelmina (1919-1957) VI-E.1; Jasper (1976-) VIII-Q.1; Jelmer Johannes (1999-) IX-M.2; Joanne Nancy (1960-) IX-A; Johannes Daam (1998-) IX-K.1; Johannes (1940-) VIII-F; Johannes (1991-) IX-L.1; Johannes Hendriks (1882-?) VI-B; Johannes Tjerk (1948-) VIII-J; Joukje (1915-) VI-C.1; Joukje (1918-) VI-B.4; Kevin Adriaan (2003-) IX-O.1; Laura Carolina (1975-) VIII-J.2; Leentje (1915-) VI-D.2; Linda (1986-) VIII-M.1; Lisette (1979-) IX-P; Lutske (1942-) VIII-G; Lutske Wiebes (1806-?) IV-B; Maria Gezina (1941-) VII-C.1; Marieke (1978-) VIII-Q.2; Nadine (1989-) VIII-M.2; Nathalie (1970-) VIII-E.2; Oebele (1917-1999) VI-D.3; Pietertje (1836-1920) IV-B.1; Pietje (1950-) VIII-R; Reinder (1956-) VIII-T; Renske (1908-) VI-A.1; Renske (1951-) VII-A.5; Riska (1976-) VIII-N.1; Robert (1966-) VIII-E.1; Simon (1949-) VII-F.2; Sipkje (Sippie) (1932-) VII-K; Sipkje (1880-1950) V-B.2; Sipkje (1922-) VI-A.6; Sjoerd (1950-) VIII-K; Sjors (1985-) VIII-L.2; Taeke (1910-1987) VII-B; Tiede (1922-) VII-H; Tjeerd (1919-) VII-C; Tjitske Antje (1992-) IX-L.2; Tjitske (1943-) VIII-O; Tjitske (1953-1980) VIII-S; Trevor Willem (1964-) IX-C; Trijntje (1937-) VII-A.3; Wiebe (1887-1959) VI-D; Wiebe (1949-) VIII-Q; Wiebe Posthuma (1809-1855) IV-C; Wiebe Wiebes (1843-1894) IV-C.1; Wiebe Willems (1776-1809) III; Wiebe Willems (1839-1920) V-A; Wieger (1998-) IX-M.1; Willem (1877-1958) VI-A; Willem (1924-) VII-I; Willem (1934-) VII-A.1; Willem (1936-) VIII-A; Willem Hendrik (Wim) (1942-) VIII-E; Willem Wiebes (1799-?) IV-A; Wouter (1988-) VIII-T.1; Ynje Wiebes (1801-1874) III.2.

Hiemstra

Hotsche (?-?) VII-E.

Hijmersma

Klaaske Engberts (1802-?) IV-C.2.

Hodgetts

Everard (?-?) VIII-A; Nancy Joan (1937-) VIII-A.

Hoekstra

Gabe (?-?) VI-A.6.

Hoey

Sherryll Denise (1969-) IX-J.

Hofman

Antje Baukes (?-?) IV-C.2.

Hofstede

Eleonora (1952-) VIII-K.

Holtrop

Jan Roelfs (?-?) IV-C; Sitje Jans (1807-?) IV-C.

Hovinga

Bralt Pieters (1786-1859) III.

Huistra

Roelf Ines (1794-?) II-B.2.

Hymus

Edward (?-?) IX-C; Suzanne Margaret (1965-) IX-C.

Idema

Johannes (?-?) V-B.

Iedema

Aaltje Johannes (1851-1932) V-B.

Iest, van der

Aukje (1924-) VII-G; Gerrit (?-?) VII-G.

IJntema

Botje (1914-1990) VII-E; Sjoerd (?-?) VII-E.

IJpenga

Oebele (?-?) VI-D; Tjitske (1889-1963) VI-D.

Jillings

H. (?-?) VI-B.5.

Jong, de

Aaltje (?-?) VII-G; Kornelis Heinzes (?-?) IV-B; Leentje (?-?) VI-D.

Jongsma

Janke Jans (?-?) V-C.2.

Kaastra

IJbeltje (1918-) VII-F; S. (?-?) VII-F.

Kalsbeek

Uiltje (?-?) VI-A.1.

Ketting

Hettie (1954-) VIII-L.

Kok

Maria Gezina (?-?) VII-C.

Koster

Froukje (1956-) VIII-T.

Kuipers

Anne Harkes (?-?) II-A.4.

Linderberg

Anthea Evelyn (1996-) IX-F.1; Colin Herbert (1935-) VIII-C; David John (1973-) VIII-C.4; Herbert (?-?) VIII-C; Jennifer Rose (1971-) IX-H; Lorraine Ellen (1965-) IX-G; Raymond Colin (1964-) IX-F; Zoe Minette (1997-) IX-F.2.

Loch

Stephanie Elizabeth (1983-) IX-O.

Looper

Albert (1849-?) IV-C.2.

Lourens

Dirk Klazes (?-?) V-C.1; Willem (1870-?) V-C.1.

Martens

Willem (?-?) VI-A.4.

Mawson

Jean (?-?) IX-D.

McGrath

Daniel Gerard (1972-) IX-I; David Scott (2002-) IX-I.2; Douglas (?-?) VIII-D; Jessica Louise (2000-) IX-I.1; Sarah Aimee (2002-) IX-J.1; Scott Douglas (1974-) IX-J.

McQueen

Luke William (1990-) IX-E.1; Rebecca (1992-) IX-E.2; Shaun (?-?) IX-E.

Meer, van der

Ietje (1884-1945) VI-A.

Miedema

Trijntje (1963-) IX-L.

Molen, van der

Grietje Sikkes (1792-?) II-B.2; N.N. (1787-?) II-B.1; Sikke Dirks (1746-?) II-B.

Moor, de

Grietje Koenraads (1849-?) V-A.

Pitt

Pam (?-?) IX-I.

Postema

Froukje (?-1907) IV-C.2.

Postma

Aaltje (?-) VII-B; Nynke (1979-) VIII-R.2.

Postmus

Jacob Jacobs (?-?) IV-B.1; Jacob (1832-?) IV-B.1.

Powell

Angela Louise (1986-) IX-A.2; Geoff (?-?) IX-A; Glenn Geoffrey (1958-) IX-A; Shaun Russell (1984-) IX-A.1.

Presswood

Florence (?-) VIII-C.

Read

Anthony James (1971-) IX-H; Bill Anthony (1999-) IX-H.2; Dean Kristian (2001-) IX-H.3; Jane Ashleigh (1996-) IX-H.1; John (?-?) IX-H.

Reeves

Eric (?-?) IX-I; Leah Maree (1969-) IX-I.

Reitsma

Johanna Tjitske (1971-) VIII-O.1; Pauline Adriana Tjitske (1973-) VIII-O.2; Sybren (1946-) VIII-O; Willem Sybren (1979-) VIII-O.3.

Rinkema

Eit Riens (?-?) IV-B.

Ruijter, de

Klaasje (?-?) VII-E.

Schagen, van

Anna Barbera (1913-) VII-A; Silvester Adrianus (?-?) VII-A.

Schengenga

Hantzen (1920-1995) VII-M; Reinder (?-?) VII-M.

Scheper

Klaas Freerks (?-?) IV-B.

Schoonhoven

Durkje Wybes (?-?) IV-B.1; Korneliske (?-?) VIII-I, VIII-J.

Schreuder

Eleonora (?-?) IV-A.

Setten, van

Thijsje Johanna (1958-) VIII-M.

Sijtsma

Trijntje (1916-) VII-D.

Simonsen

Mavis (?-?) IX-B.

Sluis, van der

Paulus (?-?) VII-L.1.

Smit

Ymkje (1972-) IX-M.

Staal

Aafke Gales (1770-1831) III.

Stallan

Amy Louise (1985-) IX-B.1; Kimberley Jayne (1987-) IX-B.2; Leslie (?-?) IX-B; Peter Leslie (1957-) IX-B.

Steenhuizen

Albert (?-?) V-A.2.

Stellingwerf

Catharina (?-?) VII-L.

Stelmaker

Romkje (?-?) VIII-R.

Stralen, van

Gerrit (?-?) VI-C.4.

Tinge

Linda (1974-) IX-Q.

Tolsma

Cornelia Clara (1993-) IX-N.2; Hilbert (1962-) IX-N; Jan-Lourens (1992-) IX-N.1.

Vaart, van der

Cornelis (1950-) VIII-S; Hantzen (1974-) IX-R.

Vaas

Douwe (1957-) VII-K.1; Jan Lodewijk (1958-) VII-K.2; Lieuwe Sijmon (1930-1977) VII-K.

Veenstra

Bart (1973-) VIII-H.3; Jitske (1967-) VIII-H.2; Klaas (?-) IX-R; Niels (2003-) IX-R.1; Pieter (?-) VIII-H; Sanne (2006-) IX-R.2; Trientsje (1966-) VIII-H.1.

Voermans

Bobby Adrianus Johannes (?-) IX-P; Ryan Adrianus (2004-) IX-P.1.

Vries, de

Bauke (1856-?) IV-C.2; Elisabeth (?-?) VII-F.1; Hendrik Douwes (?-?) IV-C.2; Tolke Willems (?-?) V-C.1.

Wagenmaker

Tjerk (?-?) VII-E; Trijntje (?-1948) VII-E.

Wake

Margaret (?-?) IX-F.

Wal, van der

A. (?-?) VII-H.

Wardman

Scott Andrew (1982-) IX-D.1.

Weij, van der

Akke (1888-?) VI-B; Daam (?-?) VI-B, VI-C; Geertje (1890-1976) VI-C.

Wester

Albert (1926-1998) VII-J; Jan Lodewijk (?-?) VII-J.2; Roelof (?-?) VII-J.1, VII-J.

Willemse

Cornelis (?-?) VI-E; Janna Jacoba (1892-?) VI-E.

Wilpe, van

Ingrid (1969-) VIII-G.3; Jacqueline (1965-) VIII-G.2; Johannes (?-) VIII-G; Robert Eduard (1971-) VIII-G.4; Yvonne (1963-) VIII-G.1.

Winkel, de

Marten (?-?) VI-C.1.

Yntema

J. (?-?) VI-B.4, VI-B.6.

Zijlstra

Auke Durks (?-?) V-C.3; Jacob (1878-?) V-C.3; Trijntje (?-?) VII-A.

Zwart

Antje Hendriks (?-?) V-C.3.

zonder achternaam

Aaltje (1747-1827) II-B; Derk (?-?) II-B; Ery (?-?) VIII-E; Fokke (?-1817) II-A; Gale (?-?) III; Gerard Joseph (1940-) VIII-D; Grietje (?-?) II-B; Grijtie (1702-1744) I; Harm (1773-?) II-A.1; Jenje (?-?) III; Loetske (1747-1817) II-A; N.N. (1871-1871) V-A.1; Tjitske (?-?) IV-C; Trientje (1790-1871) II-A.4; Trijntje (?-?) I; Wiggele (1672-1754) I; Willem (?-1798) II-A; Wybe (1709-1753) I; Wytske (?-1754) I.

 

 


© 2005  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.2.0.2092.20051120