Stamboom van der Brugge(n)


 

Dit is de genealogie van de familie van der Bruggen. De oorsprong van deze familie ligt in in de omgeving van Leiden/Delft in de provincie Zuid-Holland. Daar vond een deel de familie kennelijk haar emplooi in de land- en tuinbouw.

De tot nu toe oudst bekende voorvader was de schoenlapper Jacob Jans. Zij zoon Jan (geboren rond 1600) ging zich van der Brugge, zónder 'n' achter de naam, noemen.  Hij oefende het beroep van warmoezier= tuinder uit.

Afbeelding:Blaeu 1652 - Delft.jpg    De oude kaart van Delft laat zien dat er vele tuinen bestonden.

Het beroep van tuinder heeft zich ook in de latere generaties voortgezet.

In de negende generatie is dat  Cleys van der Bruggen (IX-E), die ook al als tuinman werd aangeduid, vestigde zich in Sassenheim en woonde later in Wassenaar waar hij overleed.

Een generatie later blijkt de bloembollenteelt in de dagelijkse behoefte te kunnen voorzien, want dan noemt Waanderd Jacobus (1828) zich al bloembollenkweker en bloemist.

Dat vak zet zijn enig in leven gebleven zoon Nicolaas Adriaan (1860-1935) voort en diens zoon Waan(derd) (1887-1974) verkoopt de bloembollen helemaal in Amerika, waar hij  in 1907 ook naar toe emigreert om zich daar in de kweek en verkoop van de vogelbekbloemen bezig te houden. Hij is de stamvader van de Amerikaanse tak geworden, hoewel de oude naam van der Bruggen werd vertaald als Vanderbruggen.

Een broer van Waanderd,  Henderik Johannes (1888-1954) was aanvankelijk ook in de tuinbouw werkzaam, maar gezondheidsredenen noodzaken hem dat werk op te geven; hij begeeft zich met zijn gezin in 1944 naar het Drentse Hoogeveen, waar zijn schoonouders woonden. Hij zet hier een bloemhandel op en verzorgt daarnaast nog tuinen van anderen.

Zijn twee zoons, Niek en Albert allebei nog wel in Sassenheim geboren maar in Hoogeveen getogen, zagen hier meer in het financiële gebeuren en vonden in het bankwezen en de accountancy hun werk. In het volgende genealogische overzicht vindt u dat alles weergegeven.

Ik hoop dat u er met plezier kennis van neemt. Voor correcties en aanvullingen houd ik mij graag aanbevolen.

Jakob Niemeijer

 


 

 

Met dank aan:

1. Harm Offereins uit Leusden

2.Gert Rikkers uit Wassenaar

3. Tonny Nieuwenhuizen-Fransen uit  Hillegom

4. Nico van der Brugge, Vlaardingen die mij belangrijke genealogische gegevens verstrekte over zijn familie.

5. Walter Schulze, (http://www.voorouder.nl)
wiens schitterende door hem gepubliceerde gegevens over dit geslacht ik mocht gebruiken.

 


I  Jan Jansz, schoenlapper, is geboren rond 1570, is begraven op vrijdag 28 januari 1600 in Delft. Hij werd ongeveer 30 jaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 april 1591 in Delft, trouwt (kerk) op zondag 28 april 1591 aldaar op ongeveer 21-jarige leeftijd met Tanneken Willems. Tanneken is geboren in Roosendaal (NB.). Zij was later gehuwd (2) met Jan Aelbrechtsz.<1>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Jansz, zie II-A.

2  Jan Jans van der Brugge is geboren rond 1600 in Leiden, zie II-B.

3  Pieter Jansz, zie II-C.

4  Anthonij Jansz.

II-A  Jacob Jansz, zoon van Jan Jansz (I) en Tanneken Willems.

Hij was gehuwd met Stijntje Michiels.

Van hen is een kind bekend:

1  Neeltge Jacobsdr is gedoopt op donderdag 10 mei 1635 in Delft (doopgetuige waren Sara Jans, Antony Jansz en Lijsbeth Jeremias).

II-B  Jan Jans van der Brugge ook genaamd Jason Jansz, zoon van Jan Jansz (I) en Tanneken Willems, warmosier, is geboren rond 1600 in Leiden, is overleden op zondag 22 januari 1673 in Schiedam . Hij werd ongeveer 73 jaar.<2>

Het beroep 'warmosier' wordt ook aangeduid als 'warmoezier' ( iemand die moeskruiden teelt en verkoopt); een ander woord is 'tuinder.'

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 23 januari 1624 in Leiden op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Meinsge Jansdr.. Meinsge is geboren rond 1600 en afkomstig uit Rijswijk, is gedoopt in Hoorn, is overleden op woensdag 7 april 1649 in Delft . Zij werd ongeveer 49 jaar.<3>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Maritgen Jansdr. van der Brugge is gedoopt op dinsdag 29 oktober 1624 in Delft in de Oude kerk (als Maria), zie III-A.

2  Machteld Jansdr. van der Brugge is gedoopt op donderdag 8 april 1627 in Delft in de Oude kerk, zie III-B.

3  Arijaentgen Jansdr. van der Brugge is gedoopt op woensdag 18 april 1629 in Delft, zie III-C.

4  Jan Jansz. van der Brugge is gedoopt op dinsdag 7 januari 1631 in Delft (doopgetuige was Annetgen Willemsdr.), zie III-D.

5  Claes Jans van der Brugge is gedoopt op donderdag 23 juni 1633 in Delft (doopgetuige waren Barent Claesz en Jaepge Cornelisdr.), zie III-E.

6  Geertgen Jansdr. van der Brugge is gedoopt op vrijdag 25 mei 1635 in Delft (doopgetuige was Annitge Willems), zie III-F.

7  Trijntgen van der Brugge is gedoopt op dinsdag 9 november 1638 in Delft (doopgetuige waren Neeltgen Eijndricx, Lijsbeth Jeremias en Anthonij Jans), zie III-G.

8  Neeltgen Jansdr. van der Brugge is gedoopt op dinsdag 14 januari 1642 in Delft (doopgetuige waren Lijsbeth Jeronimus, Neeltgen Heydricx en Gerrit Heyndricx).

9  Jannetje van der Brugge is gedoopt op donderdag 2 juni 1644 in Delft (doopgetuige waren Maartje Jans, Grietje Reymers en Aryen Claesz), zie III-H.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 november 1652 in Delft, trouwt (kerk) op dinsdag 3 december 1652 aldaar op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met Trijntgen Pieters.

III-A  Maritgen Jansdr. van der Brugge ook genaamd Maertje en Maria, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op dinsdag 29 oktober 1624 in Delft in de Oude kerk (als Maria), is begraven op zaterdag 12 maart 1712 aldaar in de Nieuwe kerk. Zij werd 87 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 8 januari 1651 in Delft op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Maartensz van Eemden. Jan is gedoopt op woensdag 21 juni 1628 in Delft, is begraven op woensdag 19 september 1674 aldaar. Hij werd 46 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Janzn van Eemden is gedoopt op vrijdag 1 augustus 1664 in Delft in de Nieuwe Kerk.

2  Trijntje Jansdr van Eemden is gedoopt op donderdag 11 november 1666 in Delft in de Nieuwe Kerk.

3  Neeltje Jansdr van Eemden is gedoopt op zondag 5 februari 1668 in Delft in de Nieuwe Kerk (doopgetuige was Jan Jans van der Brugge (zie II-B)).

4  Pieter Janzn van Eemden is gedoopt op zondag 27 april 1670 in Delft in de Nieuwe Kerk.

III-B  Machteld Jansdr. van der Brugge ook genaamd Machteld Jansdr. Verbruggen, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op donderdag 8 april 1627 in Delft in de Oude kerk, is begraven op woensdag 1 januari 1710 aldaar in de Nieuwe kerk. Zij werd 82 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 december 1653 in Delft, trouwt Uit dit huwelijk: 1 Cornelis Corneliszn, gedoopt te Delft op 20 december 1654 in de Oude Kerk (doopgetuige was Ariaentgen Jans van der Brugge). 2 Mensje, geboren te Delft, gedoopt op 28 september 1659 (doopgetuigen waren Claes van der Brugge en Cornelia Huybrechts). 3 Geertruijt, gedoopt te Delft op 14 februari 1662 (doopgetuigen waren Anthonij Pieters Boon en Catrijna Jans van der Brugge)., trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1654 aldaar op 26-jarige leeftijd met Cornelisz Frans Colster.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Corneliszn is gedoopt op zondag 20 december 1654 in Delft in de Oude Kerk (doopgetuige was Arijaentgen Jansdr. van der Brugge (zie III-C)).

2  Mensje is gedoopt op zondag 28 september 1659 in Delft (doopgetuige waren Claes Jans van der Brugge (zie III-E) en Cornelia Hubregts van Burgersdijck).

3  Geertuuijt is gedoopt op dinsdag 14 februari 1662 in Delft (doopgetuige waren Catrijna Jans van der Brugge en Anthonij Pieters Boon).

III-C  Arijaentgen Jansdr. van der Brugge, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op woensdag 18 april 1629 in Delft.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 6 oktober 1657 in Delft op 28-jarige leeftijd met Jan Corstiaensz Pelle.

Uit dit huwelijk:
1 Meinsje, gedoopt op 18 december 1659 (doopgetuigen waren Claes Jansz van der Brugge, Cornelia Huijbrechts en Sara Cornelis).

III-D  Jan Jansz. van der Brugge ook genaamd Jan Jansen van der Bruggen, zoon van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op dinsdag 7 januari 1631 in Delft (doopgetuige was Annetgen Willemsdr.), is begraven op vrijdag 14 april 1702 aldaar (Oude kerk). Hij werd 71 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<4>

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 november 1656 in Delft op 25-jarige leeftijd met Aegje Aryensdr. van Burgerhout ook genaamd Aeffgen Aerijens van Burgerhout en Aefgen Ariens. Aegje is begraven op zondag 10 juni 1674 in Delft (Oude kerk) .<5,6>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Meinsgen van der Brugge is gedoopt op zondag 20 mei 1657 in Delft in de Oude kerk, zie IV-A.

2  Aryen Jansz. van der Brugge is gedoopt op donderdag 13 november 1659 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Cornelis Aryensz., Dievertje Hendrickx en Fransje Jans), zie IV-B.

3  Diwertje van der Brugge is gedoopt op zondag 13 november 1661 in Delft in de Oude kerk, zie IV-C.

4  Jan Jansz van der Brugge is gedoopt op vrijdag 28 december 1663 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Claes Jansz., Cornelia Huijbrechts en Jannetje Arijens), zie IV-D.<7>

5  Neeltje van der Brugge is gedoopt op donderdag 20 mei 1666 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Jan Arijensz. en Teuntje Pieters), zie IV-E.<8>

6  Heijnderick van der Brugge is gedoopt op zondag 8 april 1668 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Marija Ariens van Burgerhout en Jan Arijense van Burgerhout).<9>

7  Cornelis van der Brugge is gedoopt op zondag 30 juni 1669 in Delft.

8  Geertruijt van der Brugge is gedoopt op donderdag 1 mei 1670 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Dirckje Arijens, Trijntje Jans en Cornelis Fransz.), zie IV-F.<10>

9  Cornelis van der Brugge is gedoopt op woensdag 4 mei 1672 in Delft (doopgetuige waren Dirckje Arijens, Ruttje Louwerse en Pieter Cornelisse).

IV-A  Meinsgen van der Brugge, dochter van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, is gedoopt op zondag 20 mei 1657 in Delft in de Oude kerk.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 10 maart 1696 in Delft, trouwt (kerk) op maandag 18 juni 1696 in 's-Gravenhage op 39-jarige leeftijd met Jan Boulaert.

IV-B  Aryen Jansz. van der Brugge ook genaamd Arij Janse van der Brugge, zoon van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, tuinder op de Buitenwatersloot, is gedoopt op donderdag 13 november 1659 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Cornelis Aryensz., Dievertje Hendrickx en Fransje Jans), is overleden op zaterdag 18 augustus 1725 in Schiedam. Hij werd 65 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 maart 1687 in Delft , trouwt (kerk) op zondag 16 maart 1687 in Voorburg op 27-jarige leeftijd met Aefge Willems Grisnich ook genaamd Aafije Willems, Aefje Wilms van Grisnigt, Aafie van der Brugge, Aaftie van Grisnag en Aefge Willems Gressenigt, dochter van Willem Jansz. Grisnich en Aeghje Cornelisdr. van Meershoek. Aefge is gedoopt in 't Woudt, is overleden op dinsdag 9 november 1734 in Schiedam (Overlijdensdatum van A. Grisnicht is gevonden in het notarieel archief te Schiedam).<11>

Zij wordt genoemd als pachtster van het huis te Riviere met alle bijbehorende boomgaarden te Schiedam.

het huis te Riviere

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Aafje van der Brugge, zie V-A.

2  Wilmina van der Brugge is gedoopt op dinsdag 13 juni 1690 in Delft Als moeder van de dopelinge wordt Maria Cornelis vermeld. (doopgetuige waren Aagtje Kornelis en Jan Janse van der Brugge).<12>

3  Willemijntje van der Brugge is gedoopt op donderdag 30 augustus 1691 in Delft (doopgetuige waren Marijtie Willems, Aagje Cornelis en Jan Jansz. van der Brugge).<13>

4  Willem van der Brugge is gedoopt op vrijdag 12 juni 1693 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Jan Janse van der Brugge en Aagje Kornelis), zie V-B.<14>

5  Johannis van der Brugge is gedoopt op zondag 4 december 1695 in Delft (doopgetuige waren Neeltje Jans van der Brugge, Meijnsge Jans van der Brugge en Jan Janse van der Brugge), zie V-C.<15>

6  Aagje van der Brugge is gedoopt op zondag 25 mei 1698 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Jakemijntje Gerrits, Marijtje Willems en Jan Willemsz.), is overleden op woensdag 10 april 1748 in Schiedam . Zij werd 49 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<16> <17>

7  Cornelis van der Brugge is gedoopt op vrijdag 28 januari 1701 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Gerrittie van der Brugge, Neeltje van der Brugge en Jan van der Brugge), zie V-D.<18>

8  Maarte van der Brugge is gedoopt op dinsdag 25 november 1704 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Neeltje Reijers van Boeijkoop en Jan Willemse van Gressenigt), is overleden op maandag 23 februari 1711 in Schiedam. Hij of zij werd 6 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

V-A  Aafje van der Brugge, dochter van Aryen Jansz. van der Brugge (IV-B) en Aefge Willems Grisnich.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 9 juni 1712 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 26 juni 1712 aldaar met Arie Jansse Brasser. Arie is gedoopt in 's-Gravenzande.

V-B  Willem van der Brugge, zoon van Aryen Jansz. van der Brugge (IV-B) en Aefge Willems Grisnich, tuinman, wonende in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 12 juni 1693 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Jan Janse van der Brugge en Aagje Kornelis), is begraven op dinsdag 27 oktober 1733 in Schiedam. Hij werd 40 jaar, 4 maanden en 15 dagen.<19>

Hij woonde aan de Markt in Schiedam

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 15 september 1713 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1713 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Pieters Cool ook genaamd Neeltje Pietersdr. Kool, dochter van Pieter Cornelisz Cool en Jannetje Teunis Visscher. Neeltje is gedoopt op zondag 30 maart 1692 in Schiedam, is begraven op maandag 9 augustus 1779 aldaar. Zij werd 87 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Lucas van Leyden, beroemd graveur en schilder

 

Neeltje is een verre kleindochter (7e graad) van de zeer bekende schilder/graveur Lucas van Leyden.  Klik hier voor een overzicht van die verwantschap tussen beiden.

 

 

Van Willem en Neeltje zijn dertien kinderen bekend:

1  Aafje van der Brugge is gedoopt op vrijdag 23 februari 1714 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visschers, Aafje Willems Grisnigt en Arij van der Brugge), zie VI-A.

2  Pieter van der Brugge is gedoopt op woensdag 21 augustus 1715 in Schiedam (doopgetuige waren Pieter Cornelisz Cool, Jannetie Teunis en Aafje Willems), zie VI-B.

3  Ary van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 31 januari 1717 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visschers, Aafje Willems Grisnigt en Ary van der Brugge), zie VI-C.

4  Jan van der Brugge is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1718 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje Willems Grisnigt, Jannetje Teunis Visschers en Pieter Kool).

5  Johanna van der Brugge is gedoopt op zondag 21 juli 1720 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje Willems Grisnigt, Jannetje Teunis Visschers en Pieter Kool), is overleden voor 1722 aldaar. Zij werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

6  Martinus van der Brugge is gedoopt op zondag 3 augustus 1721 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visscher, Aagje van der Brugge (zie IV-B.6) en Aryen Jansz. van der Brugge (zie IV-B)).

7  Johanna (Anna) van der Brugge is gedoopt op woensdag 9 december 1722 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visscher, Aefge Willems Grisnich (zie IV-B) en Aryen Jansz. van der Brugge), zie VI-D.

8  Willemijntje van der Brugge is gedoopt op zondag 3 december 1724 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge (zie IV-B.6), Aefge Willems Grisnich (zie IV-B) en Aryen Jansz. van der Brugge), zie VI-E.

9  Ida van der Brugge is gedoopt op vrijdag 24 januari 1727 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge (zie IV-B.6), Jannetje Teunis Visscher en Pieter Cornelisz Cool), zie VI-F.

10  Martijntje van der Brugge is gedoopt op zondag 22 mei 1729 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge, Aafje Willems Grisnigt en Jan van der Brugge), zie VI-G.

11  Martijnus van der Brugge is gedoopt op zondag 1 april 1731 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge, Aafje van der Brugge en Arij Brassert).

12  Neeltje van der Brugge is gedoopt op vrijdag 24 april 1733 in Schiedam (doopgetuige waren Ida Kool en Aafje van der Brugge), zie VI-H.

13  Willem van der Brugge is gedoopt op vrijdag 24 april 1733 in Schiedam.

VI-A  Aafje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op vrijdag 23 februari 1714 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visschers, Aafje Willems Grisnigt en Arij van der Brugge), is begraven op woensdag 6 augustus 1777 aldaar. Zij werd 63 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt (kerk) op dinsdag 17 januari 1736 in Schiedam op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Rochus Leendertsz Bakker, zoon van Leendert Rouwse Bakker en Aletta Slingerland. Rochus is gedoopt op vrijdag 2 februari 1714 in Schiedam, is begraven op woensdag 6 augustus 1777 aldaar. Hij werd 63 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 30 januari 1749 in Schiedam op 34-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Jan Theunisz Verdoes, zoon van Theunis Pietersz Verdoes en Neeltje Jacobs. Jan is gedoopt op zondag 4 oktober 1711 in Schiedam.

Hij was eerder gehuwd (1) met Adriaantje Goudsbloem.<20,21>

VI-B  Pieter van der Brugge, zoon van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op woensdag 21 augustus 1715 in Schiedam (doopgetuige waren Pieter Cornelisz Cool, Jannetie Teunis en Aafje Willems), is overleden op maandag 21 april 1794 aldaar. Hij werd 78 jaar en 8 maanden.

Bij testament drie nagelaten kinderen: Willemijntje, Willem en Jan (ONA Gemeentearchief Schiedam)

Hij trouwt (kerk) op zaterdag 30 april 1740 in Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Maartje Teunisdr Verdoes, dochter van Teunis Pietersz Verdoes en Neeltje Jacobs. Maartje is gedoopt op woensdag 22 augustus 1708 in Schiedam.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Willemijntje van der Brugge is gedoopt op woensdag 12 april 1741 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje van der Brugge, Neeltje Pieters Kool en Arij van der Brugge), is overleden op dinsdag 31 maart 1818 aldaar. Zij werd 76 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

2  Willem van der Brugge is gedoopt op woensdag 24 april 1743 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje van der Brugge, Neeltje Pieters Kool en Arij van der Brugge), zie VII-A.

3  Neeltje van der Brugge is gedoopt op woensdag 12 mei 1745 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje van der Brugge, Neeltje Pieters Kool en Arij van der Brugge).

4  Teuntje van der Brugge is gedoopt op vrijdag 1 september 1747 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje van der Brugge (zie VI-A), Neeltje Pieters Cool (zie V-B) en Jan Theunisz Verdoes (zie VI-A)), is overleden op woensdag 3 december 1755 aldaar. Zij werd 8 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

5  Jan van der Brugge is gedoopt op vrijdag 12 september 1749 in Schiedam (doopgetuige waren Neeltje Pieters Cool (zie V-B), Aafje van der Brugge (zie VI-A) en Jan Theunisz Verdoes), zie VII-B.

VII-A  Willem van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (VI-B) en Maartje Teunisdr Verdoes, is gedoopt op woensdag 24 april 1743 in Schiedam (doopgetuige waren Aafje van der Brugge, Neeltje Pieters Kool en Arij van der Brugge), is overleden op woensdag 13 mei 1812 in 's-Gravenhage . Hij werd 69 jaar en 19 dagen.<22>

Hij zou gewoond hebben te Voorhout (bij Leiden) en daar omstreeks 1750 een boerderij gehad hebben. Tevens ging hij uit preken als "oefenaar", waardoor zijn boerderij verliep.
In 1770 woonde het gezin van Willem en Maria aan de Oudedijk in Schiedam.

Willem en Maria,.met hun kinderen Pieter (1763), Aagje(1765), Maartje (1766), Jacobus (1768) en Teuntje (1769) kregen respectievelijk op 20 sep 1770 en 4 mei 1770 een akte van re-admissie van Kethel en Nieuwland waarbij elk voor de helft garant staan bij het vertrek van dit gezin naar elders voor het geval zij aldaar onverhoopt ten laste van de diaconie zouden komen.

    Het dorp Kethel vanaf de Kerkweg gezien


Willem en Maria komen met attestatie van Voorschoten op 20 september 1795 terug naar Kethel. Het gezin is dan inmiddels uitgebreid.

Op 11 april 1802 vertrokken zij weer met een attestatie van lidmaatschap naar 's-Gravenhage

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 30 december 1762 in Schiedam, trouwt (kerk) op donderdag 6 januari 1763 in Overschie op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen ook genaamd Marija van Beckhuijsen en Maria van Beekhuijsen, dochter van Jacob Matheuszn. van Beekhuijsen en Aegje Cornelisdr. Stout. Marytje is gedoopt op woensdag 21 maart 1742 in Schiedam, is overleden op vrijdag 8 mei 1812 in 's-Gravenhage. Zij werd 70 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter van der Brugge is gedoopt op zondag 13 november 1763 in Kethel (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), zie VIII-A.

2  Aagje van der Brugge is gedoopt op zondag 5 mei 1765 in Kethel (doopgetuige was Aagje Stout), zie VIII-B.

3  Maartje van der Brugge is gedoopt op zondag 1 juni 1766 in Schiedam (doopgetuige waren Neeltje van der Brugge, Willemijntje van der Brugge en Pieter van der Brugge).

4  Jacobus van der Brugge is gedoopt op zondag 7 februari 1768 in Kethel (doopgetuige was Aagje Stout), zie VIII-C.

5  Teuntje van der Brugge(n) is gedoopt op zondag 19 november 1769 in Kethel (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), zie VIII-D.

6  Cornelis van der Brugge is geboren op woensdag 21 augustus 1771 in Voorschoten, is gedoopt op zondag 25 augustus 1771 aldaar (doopgetuige was Aegje Stouijt), is overleden op donderdag 3 oktober 1771 aldaar. Hij werd 1 maand en 12 dagen.

7  Maartje van der Brugge is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), zie VIII-E.

8  Cornelis van der Brugge is gedoopt op zondag 30 april 1775 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), zie VIII-F.

9  Neeltje van der Brugge is gedoopt op zondag 6 oktober 1776 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), zie VIII-G.

10  Willemijntje van der Bruggen is gedoopt op zondag 27 september 1778 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op zaterdag 3 oktober 1778 aldaar. Zij werd 6 dagen.

11  Willemijntje van der Bruggen is gedoopt op zondag 29 oktober 1780 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op maandag 17 februari 1783 aldaar. Zij werd 2 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

12  Willemijntje van der Bruggen is gedoopt op zondag 24 augustus 1783 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), zie VIII-H.

VIII-A  Pieter van der Brugge, zoon van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, kolenmeter, is gedoopt op zondag 13 november 1763 in Kethel (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), is overleden op maandag 4 mei 1846 in Schiedam. Hij werd 82 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 april 1791 in Schiedam, trouwt (kerk) op maandag 25 april 1791 in Stompwijk op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Jacoba Schipper, dochter van Klaas Schipper en Maartje Troost. Jacoba is gedoopt op woensdag 20 november 1771 in Charlois, is overleden op vrijdag 9 mei 1845 in Schiedam. Zij werd 73 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op donderdag 22 maart 1792 in Schiedam, is gedoopt op zondag 25 maart 1792 aldaar (doopgetuige was Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen (zie VII-A)), is overleden op zaterdag 15 december 1832 aldaar. Zij werd 40 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

2  Klaas van der Brugge is geboren op dinsdag 25 maart 1794 in Schiedam, is gedoopt op zondag 30 maart 1794 aldaar (doopgetuige was Teuntje van der Brugge(n) (zie VIII-D)).

3  Wilhelmina van der Brugge is geboren op woensdag 27 april 1796 in Schiedam, is gedoopt op zondag 1 mei 1796 aldaar (doopgetuige was Jannetje Schipper), zie IX-A.

4  Maartje van der Brugge is geboren op maandag 17 juli 1797 in Schiedam, is gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar (doopgetuige was IJda Schipper), zie IX-B.

5  Pieter van der Brugge is geboren op woensdag 8 juli 1801 in Schiedam, is gedoopt op zondag 12 juli 1801 aldaar.

6  Jan van der Brugge is geboren op vrijdag 17 september 1802 in Schiedam, is gedoopt op zondag 26 september 1802 aldaar.

7  Jakobus van der Brugge is geboren op zondag 4 september 1803 in Schiedam, is gedoopt op zondag 6 november 1803 aldaar.

8  Pieter van der Brugge is geboren op zondag 14 december 1806 in Schiedam, is gedoopt op zondag 28 december 1806 aldaar, zie IX-C.

9  Jacoba van der Brugge is gedoopt op zondag 28 december 1806 in Schiedam, is overleden op vrijdag 22 september 1826 aldaar. Zij werd 19 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

10  Klaas van der Brugge is geboren op maandag 23 januari 1809 in Schiedam, is gedoopt op zondag 5 februari 1809 aldaar.

VIII-B  Aagje van der Brugge ook genaamd Aaltje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, is gedoopt op zondag 5 mei 1765 in Kethel (doopgetuige was Aagje Stout), is overleden op zaterdag 10 december 1842 in Rotterdam. Zij werd 77 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 10 augustus 1790 in Delft, trouwt (kerk) op zondag 25 april 1790 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Pietersz van der Kooij, zoon van Pieter van der Kooij en Jacoba van Maerlevelt. Jacob is gedoopt op zondag 22 januari 1764 in Vlaardingen (doopgetuige was Meinsje van der Spruit), is overleden op dinsdag 15 oktober 1822 in Rotterdam. Hij werd 58 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter van der Kooij is gedoopt op donderdag 13 januari 1791 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

2  Willem van der Kooij is gedoopt op zondag 12 februari 1792 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

3  Cornelis van der Kooij is gedoopt op zondag 26 mei 1793 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

4  Marija van der Kooij is gedoopt op zondag 30 november 1794 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

5  Jacoba van der Kooij is gedoopt op zondag 6 maart 1796 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

6  Jan van der Kooij is gedoopt op zondag 31 december 1797 in Delft (in de Nieuwe Kerk).

VIII-C  Jacobus van der Brugge ook genaamd Jacobus van der Bruggen, zoon van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, winkelier en tuinman, is gedoopt op zondag 7 februari 1768 in Kethel (doopgetuige was Aagje Stout), is overleden op woensdag 3 oktober 1849 in Voorburg. Hij werd 81 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Kethel was een zelfstandig dorp ten noorden van Schiedam.
Aantekeningen in 1937 in Streekarchief te Heinenoord, SG 1232: Jacobus woonde bij de volkstelling van 1840 in de Hofpoort met zijn vrouw Theresia Hoeffer.
Een zoon van Jacobus is tuinbaas geweest op het buiten "Marlot" aan de Leidschen weg in Den Haag, thans gemeentelijk park.

Hij trouwt (kerk) op zondag 18 oktober 1789 in Stompwijk op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Johanna Schipper ook genaamd Jannetje Schippers en Jannigje, dochter van Klaas Schipper en Maartje Troost. Johanna is geboren in Oudelandsambagt, is gedoopt op zondag 26 januari 1766 aldaar, is overleden op maandag 19 februari 1827 in 's-Gravenhage. Zij werd 61 jaar en 24 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem van der Brugge is geboren op woensdag 6 januari 1790 in Stompwijk, is gedoopt op zondag 10 januari 1790 aldaar (doopgetuige was Aagje van der Brugge (zie VIII-B)), zie IX-D.

2  Cleys van der Bruggen is geboren in Voorschoten , is gedoopt op zondag 18 december 1791 aldaar (doopgetuige was Maartje Troost), zie IX-E.<23>

3  Pieter van der Brugge is geboren op donderdag 23 januari 1794 in Wassenaar, is gedoopt op woensdag 29 januari 1794 aldaar (doopgetuige was Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen (zie VII-A)).

4  Maartje van der Brugge is geboren op donderdag 3 maart 1796 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 6 maart 1796 aldaar (doopgetuige was Jacoba Schipper (zie VIII-A)), zie IX-F.

5  Jan van der Brugge is geboren op vrijdag 21 september 1798 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 23 september 1798 aldaar (doopgetuige was Aagje van der Brugge (zie VIII-B)), zie IX-G.

6  Maria van der Brugge is geboren op dinsdag 4 augustus 1801 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 9 augustus 1801 aldaar, zie IX-H.

7  Pieter van der Brugge(n) is geboren op maandag 28 november 1803 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 11 december 1803 aldaar (doopgetuige was Jacobus Schipper), zie IX-I.

Hij trouwt op woensdag 7 mei 1828 in 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Theresia Hofer ook genaamd Johanna Theresia Hooffer en Theresia Hoover, dochter van Michel Hofer en Johanna Schrijver. Theresia is geboren op dinsdag 2 juni 1778 in 's-Gravenhage, is gedoopt op dinsdag 2 juni 1778 aldaar, is overleden op zondag 4 februari 1855 in Voorburg. Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<24>

Opmerkingen
1. geboorte:zie akte van nonoriteit (=
verklaring van bekendheid) van 8 april 1828 van de Vrederegter te 's-Gravenhage, aangetroffen bij de huwelijkse bijlagen behorende bij de huwelijksakte 152 tussen Jacobus van der Brugge en Theresia Hofer
2. doop: zij is op 2 juni 1778 gedoopt door de predikant van het Regiment Zwitsersche garde. Zie aantekening in het Kerkboek van die Garde.

IX-D  Willem van der Brugge ook genaamd Willem van der Bruggen, zoon van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, stukadoor, is geboren op woensdag 6 januari 1790 in Stompwijk, is gedoopt op zondag 10 januari 1790 aldaar (doopgetuige was Aagje van der Brugge (zie VIII-B)), is overleden op zondag 2 mei 1819 in Wassenaar . Hij werd 29 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<25>

Hij trouwt op woensdag 11 oktober 1815 in 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Elizabetta Bekker ook genaamd Anna Bekker, dochter van Johannes Bekker en Catrina Elisabeth Rosschet. Anna Elizabetta is geboren in 1792 in 's-Gravenhage.<26>

IX-E  Cleys van der Bruggen ook genaamd Cleijs van der Brugge, Clys van der Bruggen en Cleis van der Bruggen, zoon van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, tuinman, wonende in Sassenheim, is geboren in Voorschoten , is gedoopt op zondag 18 december 1791 aldaar (doopgetuige was Maartje Troost), is overleden op zondag 9 september 1855 in Wassenaar . Hij werd 63 jaar, 8 maanden en 22 dagen.<27,28>

Hij trouwt op vrijdag 7 januari 1825 in Wassenaar op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Jacomijntje Polder ook genaamd Jakomijntje Polder, dochter van Waanderd Polder en Elizabeth Kukebeen. Jacomijntje is geboren rond 1791 in 's-Gravenhage.<29>

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Elisabeth van der Bruggen is geboren rond 1825 in Wassenaar. Zij wordt genoemd in de volkstelling 1829 Wassenaar waar vermeld wordt dat zij 4 jaar oud is.

2  Jannetje Elisabeth van der Bruggen is geboren op woensdag 4 januari 1826 in Wassenaar , zie X-F.<30>

3  Waandert van der Bruggen is geboren in juni 1828, is overleden op vrijdag 18 juli 1828 in Wassenaar . Hij werd 1 maand.<31>

4  Waanderd Jacobus van der Bruggen is geboren op zondag 15 juni 1828 in Wassenaar , zie X-G.<32>

5  Theresia Clasina van der Bruggen is geboren op zondag 15 juni 1828 in Wassenaar , is overleden op zaterdag 28 juni 1828 aldaar . Zij werd 13 dagen.<33,34>

6  Jacobus van der Bruggen is geboren op zaterdag 22 augustus 1829 in Wassenaar .<35>

7  Jacoba Theresia van der Bruggen is geboren op zaterdag 6 november 1830 in Wassenaar , zie X-H.<36>

X-F  Jannetje Elisabeth van der Bruggen, dochter van Cleys van der Bruggen (IX-E) en Jacomijntje Polder, is geboren op woensdag 4 januari 1826 in Wassenaar .<37>

Zij trouwt op vrijdag 11 februari 1853 in Wassenaar op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Leendert van Leeuwen, zoon van Jan van Leeuwen en Geertrui van Beusekom. Leendert is geboren op woensdag 16 maart 1825 in Wassenaar .<38,39>

X-G  Waanderd Jacobus van der Bruggen, zoon van Cleys van der Bruggen (IX-E) en Jacomijntje Polder, bloembollenkweker en bloemist, wonende in Sassenheim, is geboren op zondag 15 juni 1828 in Wassenaar .<40>

Waanderd Jac. heeft zich op 1/7/1853 te Sassenheim gevestigd, komende van Vrijendam.

Hij was gehuwd (1) met Wilhelmina Maria Verheul, dochter van Adriaan Verheul en Hendrika Onland. Wilhelmina Maria is geboren op zondag 28 oktober 1827 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 13 september 1864 in Sassenheim "in het kraambed". Zij werd 36 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<41>

In maart 1856 heeft zij zich in Sassenheim gevestigd komende van 's-Gravenhage.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1   zoon is doodgeboren op maandag 9 november 1857 in Sassenheim.

2   dochter is doodgeboren op donderdag 6 januari 1859 in Sassenheim.

3  Nicolaas Adriaan van der Bruggen is geboren op dinsdag 6 november 1860 in Sassenheim, zie XI-C.

4   zoon is doodgeboren op donderdag 18 december 1862 in Sassenheim.

5   dochter is doodgeboren op maandag 12 september 1864 in Sassenheim.

Hij trouwt op donderdag 30 november 1865 in Sassenheim op 37-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Helena in 't Hout, dochter van Jan in 't Hout en Helena Kisselaar. Helena is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 in Voorburg.<42>

Zij woonde ten tijde van haar huwelijk met Waanderd J. van der Bruggen, in 's-Gravenhage.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Vroegop.<43,44>

XI-C  Nicolaas Adriaan van der Bruggen, zoon van Waanderd Jacobus van der Bruggen (X-G) en Wilhelmina Maria Verheul, bloembollenkweker, wonende in Sassenheim, is geboren op dinsdag 6 november 1860 aldaar, is overleden opHet echtpaar van der Bruggen-Andriessen donderdag 21 maart 1935 aldaar. Hij werd 74 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 21 januari 1887 in Winterswijk op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Catharina Andriessen, dochter van Hendrik Jan Andriessen en Anna Catharina Oudenampsen. Anna Catharina, wonende in Sassenheim, is geboren op dinsdag 24 december 1861 in Winterswijk, is overleden in 1947. Zij werd 86 jaar.<45>

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

    1  Waandert Jacobus (Waan) van der Bruggen is geboren op vrijdag 1 juli 1887 in Sassenheim, zie XII-A.

    2  Henderik Johannes van der Bruggen is geboren op vrijdag 2 november 1888 in Sassenheim, zie XII-B.

    3  Leonard van der Bruggen is geboren op zaterdag 20 december 1890 in Sassenheim, is overleden op zaterdag 24 januari 1891 aldaar. Hij werd 1 maand en 4 dagen.

    4  Helena Wilhelmina Maria (Lena) van der Bruggen is geboren op vrijdag 20 april 1894 in Sassenheim, zie XII-C.

    5  Anton van der Bruggen is geboren op zondag 4 april 1897 in Sassenheim, is overleden op zaterdag 26 juni 1915 op zee. Hij werd 18 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Antoon is op zee gestorven, omdat het schip in een storm verging. Men heeft getracht hem te redden. Maar hij kon niet zwemmen. En de kracht van het zuigende water door het zinkende schip heeft hem de diepte in getrokken. Dit verhaal hebben we van een Katwijker gehoord, die deze ramp heeft overleefd. Mijn nicht was erbij toen hij het verhaal vertelde. Nick (haar vader) is deze familie in Katwijk in de jaren 50 gaan zoeken.(Info Niek van der Bruggen 29feb08)

    6  Nicolaas Adriaan (Nick) van der Bruggen is geboren op zondag 23 maart 1902 in Sassenheim, zie XII-D.

    7  Arnold Johan Albert van der Bruggen is geboren op zaterdag 27 april 1907 in Sassenheim, is overleden op zaterdag 23 juni 1917 Hij is verdronken in de polder.. Hij werd 10 jaar, 1 maand en 27 dagen.

 

XII-A  Waandert Jacobus (Waan) van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan van der Bruggen (XI-C) en Anna Catharina Andriessen, bloemkweker, wonende in Montebello (Cal.), is geboren op vrijdag 1 juli 1887 in Sassenheim, is overleden in 1974 in Montebello (Cal.) (?). Hij werd 87 jaar.

    Hij had daar een kwekerij van de bloem 'Bird of Paradise' (Vogelbekbloem).

 

 

 

 

 

 

Waandert Jacobus van der Bruggen emigreerde op 16 maart 1907 naar de USA, waar hij op 27 maart 1907 in New York arriveerde. Waandert heeft zich eerst in Richmond gevestigd en is daarna naar Montebello verhuisd. Montebello ligt onder Los Angeles Hij had daar een kwekerij van de bloem 'Bird of Paradise' (nl. Vogelbekbloem).
In 1958 kwam hij, voor de eerste keer na zijn emigratie, naar Nederland met een schip, die vertrok vanuit New York. Hij heeft toen vanuit California de bloemen van zijn kwekerij naar New York gestuurd en het schip, waarmee hij de overtocht maakte, zou getooid zijn met zijn Birds of Paradise. Als beloning mochten hij en zijn vrouw Dora de hele reis bij de kapitein aan tafel eten. Voor zijn kleindochter kocht hij hier in Holland een Triumph sportauto, waarmee hij hier heeft rondgereden. De auto is naar USA verscheept met zijn terugreis.
(Info Niek van der Bruggen, feb2008)

    Een foto van Waan

Hij trouwt op dinsdag 15 februari 1910 in Chicago op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirkje (Dora) van der Voort. Dirkje (Dora) is geboren op maandag 15 februari 1886 in Sassenheim.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Waandert Jacobus (Walther) VanderBruggen is geboren op zondag 5 maart 1911 in Richland, zie XIII-A.

2  Adriana Anna Catharina (Cathrien) van der Bruggen is geboren op zondag 27 oktober 1912 in Richland.

3  Emma (Peggy) van der Bruggen is geboren op donderdag 23 april 1914 in Richland, zie XIII-B.

4  Jacob (Jake) VanderBruggen is geboren op zaterdag 24 juni 1916 in Santa Ana, zie XIII-C.

XIII-A  Waandert Jacobus (Walther) VanderBruggen, zoon van Waandert Jacobus (Waan) van der Bruggen (XII-A) en Dirkje (Dora) van der Voort, is geboren op zondag 5 maart 1911 in Richland, is overleden op dinsdag 6 maart 1990. Hij werd 79 jaar en 1 dag.

Hij was gehuwd met Josephine L. VanderBruggen. Josephine is overleden op dinsdag 24 januari 1995.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Walter Joe (Nick) VanderBruggen
Van hem zijn drie kinderen bekend:

        1  Walter (Jef) VanderBruggen
        Van hem is een kind bekend:
        1 Sarah VanderBruggen is geboren op zaterdag 7 oktober 1989.

        2  Shelly VanderBruggen.  Zij trouwt op zaterdag 23 februari 1985 met David Nunes.

           Van hen zijn drie kinderen bekend:

            1  Trevor Nunes is geboren op donderdag 2 juli 1992.

            2  Austin Nunes is geboren op zondag 18 september 1994.

            3  Brandon Nunes is geboren op dinsdag 17 december 1996.

        3  Scott VanderBruggen  Hij was gehuwd (1) met Shay.

           Van hen is een kind bekend:

                1  Nicholas VanderBruggen is geboren op dinsdag 18 december 1990. Hij trouwt op zondag 22 juni 1997 (2) met Stephanie.

               Van hen zijn twee kinderen bekend:

                2  Thomas VanderBruggen is geboren op dinsdag 8 september 1998.

                3  Alyssa VanderBruggen is geboren op vrijdag 2 maart 2001.

2  Jack VanderBruggen is geboren in 1944. Hij is gehuwd met Patricia geboren in 1945.
Van hen is een dochter bekend:
 NN VanderBruggen, wonende in Arizona, is geboren in 1972.
Van haar zijn drie kinderen bekend:
1 Nathasha is geboren in 1995.
2 Sabina is geboren in 1999.
3 Marshall is geboren in 2001.

 

    Een recente foto van het echtpaar Jack VanderBruggen

XIII-B  Emma (Peggy) van der Bruggen, dochter van Waandert Jacobus (Waan) van der Bruggen (XII-A) en Dirkje (Dora) van der Voort, is geboren op donderdag 23 april 1914 in Richland.

Zij was gehuwd met D.V. (Don) Hester, wonende in Montebello (Cal.). In het jaar 1974 was hun adres:209 E. Los Amigos Ave Montebello, California 90640USA

XIII-C  Jacob (Jake) VanderBruggen, zoon van Waandert Jacobus (Waan) van der Bruggen (XII-A) en Dirkje (Dora) van der Voort, wonende in Montebello (Cal.), is geboren op zaterdag 24 juni 1916 in Santa Ana, is overleden op vrijdag 27 augustus 1971. Hij werd 55 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van hem zijn drie kinderen bekend:

1  Larry VanderBruggen.

2  Gary VanderBruggen.

3  Dona VanderBruggen.

XII-B  Henderik Johannes van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan van der Bruggen (XI-C) en Anna Catharina Andriessen, is geboren op vrijdag 2 november 1888 in Sassenheim, is overleden op dinsdag 20 juli 1954 in Hoogeveen. Hij werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Hij was op 14 augustus 1919 getuige bij het huwelijk van zijn zus Lena.
Tot 1 juni 1944 heeft het echtpaar in Sassenheim gewoond met hun twee zonen, laatste adres in Sassenheim, Kerklaan 53.
Henderik Johannes (Henk) was in Sassenheim werkzaam in de bloembollenindustrie en werkzaam als baas bij de Firma Zonneveld & Co. Op 1 juni 1944 verhuizen zij wegens gezondheidsproblemen van Henderik Johannes (kniegewricht) en de verzorging van vader Achterhes na het overlijden van moeder Achterhes naar Hoogeveen en vestigen zich aan de Grote Kerkstraat nr. 101, waar zij een handel in bloemen en planten beginnen en Henderik zich verder nog bezig houdt met het onderhoud van tuinen. De verhuizing was een hele onderneming. Het was in de oorlogsjaren 1940-1945. Alle vrachtauto's waren in beslag genomen door de Duitse Wehrmacht. De verhuizing werd per spoor gedaan.
In Sassenheim was geen station. De inboedel werd per paard en wagen naar een station in de omgeving gebracht. De treinen werden in de tijd regelmatig aangevallen door Engelse gevechtsvliegtuigen en gingen soms in vlammen op. De inboedel is meer dan drie weken onderweg geweest en het ergste werd gevreesd. Maar alles is behouden op het station Hoogeveen gearriveerd en met paard en wagen naar de Grote Kerkstraat 101 gebracht.

 

    Henderik en Geertje van der Bruggen-Achterhes

Hij trouwt op donderdag 30 oktober 1924 in Sassenheim op 35-jarige leeftijd met de 29-jarige Geertje Achterhes, dochter van Albert Achterhes en Roelofje van Oosten. Geertje is geboren op vrijdag 19 april 1895 in Hoogeveen, is remonstrants gedoopt, is overleden op vrijdag 24 november 1972 aldaar. Zij werd 77 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Adriaan (Niek) van der Bruggen is geboren op zondag 15 februari 1931 in Sassenheim, zie XIII-D.

2  Albert Roelof (Albert) van der Bruggen is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Sassenheim, zie XIII-E.

XIII-D  Nicolaas Adriaan (Nico van der Bruggen, zoon van Henderik Johannes van der Bruggen (XII-B) en Geertje Achterhes, beheerder bankkantoor ABN-AMRO Hoogeveen, is geboren op zondag 15 februari 1931 in Sassenheim, is overleden op zaterdag 10 augustus 2013 in Zuidwolde (Dr.) en begraven op vrijdag 23 augustus 2013 (in besloten kring), 82 jaar, 5 maanden en 26 dagen oud.

Niek schrijft mij:"Ik was bij de Kon. Luchtmacht en na mijn opleiding in de Kolonel Palmkazerne in Bussum gelegerd op de vliegbasis Deelen en later op de vliegbasis Leeuwarden. Dat was in de tijd van Gloster Meteoors, een van de eerste straalvliegtuigen van onze luchtmacht. Ik had een administratieve baan op het kantoor van de basisadministrateur".

Hij trouwt op vrijdag 27 augustus 1954 in Zuidwolde (Dr.) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna (Annie) Haar, dochter van Jannes Haar en Anna Krikken. Anna (Annie) is geboren op vrijdag 6 oktober 1933 in Zuidwolde (Dr.).
 

    Het gezin van Nico en Annie van der Bruggen-Haar (foto gemaakt bij het 40-jarig jubileum bij de ABN-AMRO Bank, N.V. te Hoogeveen)

 

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Johannes (John) van der Bruggen is geboren op zaterdag 22 januari 1955 in Zuidwolde (Dr.), zie XIV-C.

2  Anna Janette (Anky) van der Bruggen is geboren op donderdag 25 februari 1960 in Hoogeveen, zie XIV-D.

3  drs. Nicolaas Adriaan (Nico) van der Bruggen is geboren op woensdag 18 september 1963, zie XIV-E.

4  Gerald Rudolf van der Bruggen is geboren op vrijdag 25 december 1964, zie XIV-F.

XIV-C  Hendrik Johannes (John) van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan (Niek) van der Bruggen (XIII-D) en Anna (Annie) Haar, leraar interconfessionele scholengemeenschap 'Arcus', wonende in Lelystad en in Almere, is geboren op zaterdag 22 januari 1955 in Zuidwolde (Dr.).

Hij trouwt op vrijdag 15 oktober 1976 in Havelte (is gescheiden voor 1986) op 21-jarige leeftijd (1) met Lammigje Jantje (Laja) Bierman.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Henk Nicolaas Adriaan (Tim) van der Bruggen, treinbestuurder, is geboren op dinsdag 13 december 1977 in Rotterdam.

2  Anna Hendrika (Tess) van der Bruggen is geboren op zaterdag 8 maart 1980 in Rotterdam, zie XV-D.

Hij trouwt op donderdag 29 mei 1986 in Lelystad op 31-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Linda van der Straeten, dochter van Emma van der Straeten. Linda is geboren op dinsdag 21 april 1953 in Eindhoven. Zij was eerder gehuwd (1) met N.N. Renette.

Van hen is een kind bekend:

3  Jasmijn van der Bruggen, kapster, is geboren op zondag 26 januari 1986 in Lelystad.

XV-D  Anna Hendrika (Tess) van der Bruggen, dochter van Hendrik Johannes (John) van der Bruggen (XIV-C) en Lammigje Jantje (Laja) Bierman, consulente bij The Career Company BV  in Lelystad, is geboren op zaterdag 8 maart 1980 in Rotterdam.

Zij had een relatie met E.A.van Houwelingen.

Van hen is een kind bekend:

1  Rachel van Houwelingen is geboren op woensdag 10 november 1999 in Lelystad.

XIV-D  Anna Janette (Anky) van der Bruggen, dochter van Nicolaas Adriaan (Niek) van der Bruggen (XIII-D) en Anna (Annie) Haar, is geboren op donderdag 25 februari 1960 in Hoogeveen.

Zij trouwt op dinsdag 5 april 1983 in Zutphen (is gescheiden in 2006) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Johan Evert Teunissen. Johan Evert, eigenaar van slagerij aan de Houtmarkt in Zutphen, is geboren op woensdag 16 januari 1957 in Zutphen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ramona Teunissen is geboren op zondag 19 april 1987 in Warnsveld (ziekenhuis Het Spittaal).

2  Leon Teunissen is geboren op zaterdag 11 augustus 1990 in Warnsveld (ziekenhuis Het Spittaal).

3  Sharinda Teunissen is geboren op zaterdag 11 augustus 1990 in Warnsveld (ziekenhuis Het Spittaal).

XIV-E  drs. Nicolaas Adriaan (Nico) van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan (Niek) van der Bruggen (XIII-D) en Anna (Annie) Haar, registeraccountant, wonende in Hoogeveen, is geboren op woensdag 18 september 1963.

Hij werkt voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)

Hij trouwt op donderdag 7 september 1989 in Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Leontine Willemse, dochter van Antoon Maria (Antoon) Willemse en Gijsberta Maria (Bertie) Agasi. Leontine is geboren op zondag 25 juli 1965.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas Adriaan (Niels) van der Bruggen is geboren op zaterdag 9 maart 1991 in Hoogeveen.

2  Antoon Diederik (Diederik) van der Bruggen is geboren op zondag 20 augustus 1995 in Hoogeveen.

3  Annabel Leonieke (Annabel) van der Bruggen is geboren op zondag 26 januari 1997 in Hoogeveen.

XIV-F  Gerald Rudolf van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan (Niek) van der Bruggen (XIII-D) en Anna (Annie) Haar, leraar Engels-Nederlands Alfa College, wonende in Hoogeveen, is geboren op vrijdag 25 december 1964.

Hij trouwt op woensdag 14 september 1988 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jenny Mulder, dochter van Jan Mulder en Wilhemina (Willy) Bruins. Jenny is geboren op dinsdag 18 december 1962 in Zuidwolde (Dr.).

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Madelon Anouk (Madelon) van der Bruggen is geboren op vrijdag 10 april 1992 in Hoogeveen.

2  Leander Ruben (Leander) van der Bruggen is geboren op vrijdag 3 februari 1995 in Hoogeveen.

XIII-E  Albert Roelof (Albert) van der Bruggen, zoon van Henderik Johannes van der Bruggen (XII-B) en Geertje Achterhes, financieel manager, wonende in Hoogeveen, is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Sassenheim, is overleden vrijdag 10 November 2023 in Hoogeveen, hij werd 88 jaar.

    Het echtpaar Albert en Ina van der Bruggen-de Jonge


Hij trouwt op donderdag 8 november 1962 in Smilde op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige Klaasina Alberdiena (Ina)de Jonge, dochter van Reinder de Jonge en Hendrikje Jantina (Henny) Fernhout. Klaasina Alberdiena (Ina), wonende in Hoogeveen, is geboren op zondag 28 november 1943 in Bovensmilde, is overleden zaterdag 9 Maart 2024 in Hoogeveen, zij werd 80 jaar,

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Gertrude (Trudy) van der Bruggen is geboren op dinsdag 28 mei 1963 in Hoogeveen, zie XIV-G.

2  Henriëtte Jolanda (Jolanda) van der Bruggen is geboren op zondag 23 mei 1965 in Hoogeveen, zie XIV-H.

XIV-G  Gertrude (Trudy) van der Bruggen, dochter van Albert Roelof (Albert) van der Bruggen (XIII-E) en Klaasina Alberdiena (Ina)de Jonge, verpleegkundige, is geboren op dinsdag 28 mei 1963 in Hoogeveen, is overleden donderdag 24 augustus 2023 in Hoogeveen, zij werd 60 jaar.

Zij trouwt op donderdag 23 juli 1987 in Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Niemeijer, zoon van Jakob (Jaap) Niemeijer en Arendiena (Diny) de Vries. Jan, zelfstanding ondernemer te Hoogeveen, is geboren op woensdag 10 mei 1961 in Eelde.

Jan en Trudy met hun dochtersMarjolein en Annelies op vakantie in Duitsland

 

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Marjolein Niemeijer is geboren op maandag 6 december 1993 in Meppel (ziekenhuis).

2  Annelies Niemeijer is geboren op maandag 6 december 1993 in Meppel (ziekenhuis).

XIV-H  Henriëtte Jolanda (Jolanda) van der Bruggen, dochter van Albert Roelof (Albert) van der Bruggen (XIII-E) en Klaasina Alberdiena (Ina)de Jonge, is geboren op zondag 23 mei 1965 in Hoogeveen.

Zij trouwde op zaterdag 25 juli 1992 in Voula Griekenland. op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Fotis Giatras, waarvan zij is gescheiden.

Van hen is een kind bekend:

1  Dionysia Elina (Elina) Giatras is geboren op maandag 15 september 1997 in Griekenland.

XII-C  Helena Wilhelmina Maria (Lena) van der Bruggen, dochter van Nicolaas Adriaan van der Bruggen (XI-C) en Anna Catharina Andriessen, wonende in Hillegom, is geboren op vrijdag 20 april 1894 in Sassenheim, is overleden op vrijdag 13 februari 1959 in Haarlem (in het ziekenhuis aldaar). Zij werd 64 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Albert van der Bruggen vertelt over haar:
Naar aanleiding van jouw vraag over mijn tante Helena Wilhelmina Maria (haar roepnaam was Lena) het volgende:
mijn tante Lena en oom Oebele hadden een brood en banketzaak aan de Meerstraat in Hillegom. Ze hadden zelf geen kinderen, maar hadden twee pleegkinderen (een jongen en een meisje) van een zus van oom Oebele, die was overleden bij de geboorte van haar zoontje.
Het was een heel lieve oom en tante voor ons. Mijn broer Nico en ik waren hun favorieten en we werden er altijd warm ontvangen.
We mochten ook altijd vrienden mee nemen voor logeerpartijen in de vakanties. We hebben er altijd veel gelachen, omdat mijn tante een geweldig gevoel voor humor had.

Zij trouwt op donderdag 14 augustus 1919 in Sassenheim (huwelijksgetuigen waren Neef Johannes Franciscus Cornelis Omring en Broer Hendrik Johannes van der Bruggen) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Oebele Dijkstra, zoon van Jan Dijkstra en Geertje Dijkstra. Oebele, brood- en banketbakker, wonende in Hillegom, is geboren op woensdag 27 december 1893 in Sneek , is overleden op zondag 18 februari 1962 in Hillegom. Hij werd 68 jaar, 1 maand en 22 dagen.<46,47>

Hij vestigde zich op 6 mei 1920 in Hillegom aan de Meerstraat 12, komende vanuit Sassenheim, om daar het bakkersbedrijf uit te oefenen.

Van hen zijn twee pleegkinderen bekend:

1  Janna Duursma is overleden in Amersfoort.

Zij is een kind van Oebele's zuster en groeide op als pleegkind bij Oebele en Lena.
Deze pleegdochter trouwde en woonde daarna in Nieuw Vennep, een dorp een paar kilometer van Hillegom vandaan in de Haarlemmermeer.

Zij was gehuwd met Willem Klootwijk. Willem is overleden in Amersfoort.

Hij heeft een doehetzelf zaak gehad in een winkelcentrum. Hij was van beroep timmerman en een handige jongen.
Op latere leeftijd heeft hij de doehetzelf zaak van de hand gedaan en zijn ze in een appartementgebouw in Amersfoort gaan wonen.

2  Klaas (Nic) Duursma is geboren op zaterdag 13 november 1926 in Sneek, is overleden op dinsdag 21 maart 2000 in Scharnegoutum, is begraven aldaar . Hij werd 73 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<48>

Hij is een kind van Oebele's zuster en als pleegkind opgegroeid bij Oebele en Lena en werd 'Niek' (de naam van de vader van Lena) genoemd.
Klaas Duursma, de pleegzoon, heeft de bakkerszaak overgenomen van zijn pleegvader en werd 'koude bakker'. De fabriek Vermaat Broodbakkerijen in Haarlem leverde hem brood dat hij met een elektrische driewieler weer ging uitventen. Vermaat kocht de bakkerij van Klaas . Hij trouwde met een vrouw uit Noordwijk en het echtpaar vertrok later naar Scharnegoutum bij Sneek in Friesland waar hij aanvankelijk een camping wilde beginnen, maar dat is er nooit van gekomen. Zijn werkgever was de Zoetwarenfabriek Tonnema (bekend van de King pepermunt) in Sneek.
Hij was gehuwd met Rie N.N..  afkomstig uit Noordwijk.

XII-D  Nicolaas Adriaan (Nick/Niek) van der Bruggen, zoon van Nicolaas Adriaan van der Bruggen (XI-C) en Anna Catharina Andriessen, commissionair in bloembollen, wonende in Sassenheim, is geboren op zondag 23 maart 1902 aldaar, is overleden op maandag 3 april 1972 in New York  Hij werd 70 jaar en 11 dagen.

Hij trouwt op donderdag 5 augustus 1948 in Sassenheim op 46-jarige leeftijd met de 31-jarige Catharina Wilhelmina (Cathrien) van Egmond, dochter van Gerrit van Egmond en Johanna Maria van Iterson. Catharina Wilhelmina (Cathrien), verloskundige, is geboren op donderdag 26 april 1917 in Sassenheim.

Klikken voor grotere afbeelding    Het bruidspaar van der Bruggen-van Egmond

 

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anneke van der Bruggen is geboren op dinsdag 13 juni 1950 in Sassenheim, zie XIII-F.

2  Marry van der Bruggen is geboren op maandag 1 juni 1953 in Sassenheim, zie XIII-G.

XIII-F  Anneke van der Bruggen, dochter van Nicolaas Adriaan (Nick) van der Bruggen (XII-D) en Catharina Wilhelmina (Cathrien) van Egmond, wonende in Katwijk (Zh.), is geboren op dinsdag 13 juni 1950 in Sassenheim.

Zij is gehuwd met Adriaan Peter Menno Haaijman. Adriaan Peter Menno, wonende in Katwijk, is geboren op zaterdag 29 juni 1946 in Deventer.

XIII-G  Marry van der Bruggen, dochter van Nicolaas Adriaan (Nick) van der Bruggen (XII-D) en Catharina Wilhelmina (Cathrien) van Egmond, wonende in Heemstede, is geboren op maandag 1 juni 1953 in Sassenheim.

Zij was gehuwd met Sipke Dijk. Sipke, verpleger, is geboren op donderdag 8 november 1951, is overleden in Heemstede.

X-H  Jacoba Theresia van der Bruggen, dochter van Cleys van der Bruggen (IX-E) en Jacomijntje Polder, is geboren op zaterdag 6 november 1830 in Wassenaar .<49>

Zij trouwt op donderdag 2 april 1857 in Sassenheim op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Gerard Cornelis Nieuwenhuijsen, zoon van Dirk Nieuwenhuijsen en Catharina van Nieuwenhoven. Gerard Cornelis is geboren in 1824 in 's-Gravenhage.<50>

IX-F  Maartje van der Brugge, dochter van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, is geboren op donderdag 3 maart 1796 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 6 maart 1796 aldaar (doopgetuige was Jacoba Schipper (zie VIII-A)), is overleden op zondag 3 augustus 1856 in 's-Gravenhage. Zij werd 60 jaar en 5 maanden.

Zij woonde bij de volkstelling van 1850 in de Hofpoort in Den Haag.

Zij was gehuwd met Machiel Mox.

IX-G  Jan van der Brugge ook genaamd Jan van der Bruggen, zoon van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, is geboren op vrijdag 21 september 1798 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 23 september 1798 aldaar (doopgetuige was Aagje van der Brugge (zie VIII-B)), is overleden op zaterdag 6 april 1872 in Voorburg. Hij werd 73 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op zondag 1 november 1829 in Voorburg op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Petronella Kraan, dochter van Gerrit Kraan en Maria de Graaff. Petronella is geboren op vrijdag 6 november 1795 in Kralingen, is overleden op zaterdag 20 juni 1885 in Voorburg. Zij werd 89 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<51>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  dochter van der Bruggen is doodgeboren op donderdag 16 september 1830 in Stompwijk.

2  Jannetje Theresia van der Bruggen is geboren op zaterdag 19 november 1831 in Stompwijk.

3  Gerardus Johannes van der Brugge is geboren op zaterdag 22 februari 1834 in Stompwijk, zie X-I.

4  Jacoba Maria van der Bruggen is geboren op maandag 24 juli 1837 in Stompwijk.

5  Johannes van der Brugge is geboren op woensdag 28 augustus 1839 in Stompwijk, is overleden op woensdag 5 september 1917 in Voorburg. Hij werd 78 jaar en 8 dagen.

X-I  Gerardus Johannes van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (IX-G) en Petronella Kraan, is geboren op zaterdag 22 februari 1834 in Stompwijk, is overleden op donderdag 24 maart 1887 in Gouda. Hij werd 53 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Hij trouwt op zondag 6 november 1870 in Voorburg op 36-jarige leeftijd met de 29-jarige Jozina Cornelia Jacoba van Veen, dochter van Adrianus van Veen en Regina Laurina Beijnen. Jozina Cornelia Jacoba is geboren op woensdag 28 april 1841 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 8 maart 1916 in Loosduinen. Zij werd 74 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<52>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Adrianus van der Brugge is geboren in 1874 in Stompwijk, zie XI-D.

2  Gerardus Johannes van der Brugge is geboren op maandag 6 juni 1881 in Gouda, zie XI-E.

XI-D  Jan Adrianus van der Brugge, zoon van Gerardus Johannes van der Brugge (X-I) en Jozina Cornelia Jacoba van Veen, onderwijzer en schoolhoofd, is geboren in 1874 in Stompwijk, is overleden op zaterdag 16 augustus 1958 in 's-Gravenhage. Hij werd 84 jaar.

Hij trouwt op woensdag 12 december 1900 in Gouda op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia Adriana Vonk. Cornelia Adriana is geboren op woensdag 22 maart 1871 in Gouda, is overleden op zondag 7 mei 1944 in 's-Gravenhage. Zij werd 73 jaar, 1 maand en 15 dagen.

XI-E  Gerardus Johannes van der Brugge, zoon van Gerardus Johannes van der Brugge (X-I) en Jozina Cornelia Jacoba van Veen, adjunct-commies, is geboren op maandag 6 juni 1881 in Gouda.

Hij trouwt op woensdag 27 maart 1918 in 's-Gravenhage op 36-jarige leeftijd met Froukje Jacoba Henderica Strang van Hees. Froukje Jacoba Henderica Strang is geboren in Zutphen.

IX-H  Maria van der Brugge, dochter van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, naaister, is geboren op dinsdag 4 augustus 1801 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 9 augustus 1801 aldaar, is overleden op vrijdag 26 april 1839 in 's-Gravenhage. Zij werd 37 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op woensdag 6 augustus 1828 in 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Johan Adam Gitz, zoon van Ferdinand Albrecht Gitz en Pietronelle de Blois. Johan Adam is geboren op vrijdag 21 maart 1800 in 's-Gravenhage, is gedoopt op woensdag 2 april 1800 aldaar (in de Groote Kerk).<53>

Hij was later gehuwd (2) met Joanna Piternella Bijiens.<54..56>

Van hen is een kind bekend:

1  Ferdinand Albrecht Gitz is geboren op donderdag 16 maart 1826 in 's-Gravenhage .<57>

Van haar is een kind bekend:

2  Willem van der Brugge is geboren rond 1821, is overleden op vrijdag 16 augustus 1833 in 's-Gravenhage. Hij werd ongeveer 12 jaar.

IX-I  Pieter van der Brugge(n), zoon van Jacobus van der Brugge (VIII-C) en Johanna Schipper, tuinder, is geboren op maandag 28 november 1803 in Wassenaar, is gedoopt op zondag 11 december 1803 aldaar (doopgetuige was Jacobus Schipper), is overleden op zondag 12 augustus 1866 in Loosduinen . Hij werd 62 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<58>

Hij trouwt op woensdag 27 augustus 1828 in 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacomijntje Maassen ook genaamd Masje Maasse. Jacomijntje is geboren in 1800 in Ede.<59>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Johannes van der Brugge(n) is geboren op zondag 13 augustus 1826 in 's-Gravenhage, zie X-J.

2  Willem Evert van der Brugge(n) is geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Voorburg, zie X-K.

X-J  Jacobus Johannes van der Brugge(n), zoon van Pieter van der Brugge(n) (IX-I) en Jacomijntje Maassen, behanger, is geboren op zondag 13 augustus 1826 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 15 mei 1918 aldaar. Hij werd 91 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Hij trouwt op woensdag 14 februari 1849 in 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Joanna Lagendijk. Joanna is geboren rond 1828 in Nootdorp.

Hij trouwt op woensdag 8 juni 1859 in 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Anna Christina van Olphen. Anna Christina is geboren rond 1830 in 's-Gravenhage.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Hendrik van der Brugge(n) is geboren op woensdag 8 september 1852 in 's-Gravenhage, zie XI-F.

2  Anna van der Brugge(n) is geboren rond 1858.

3  Willem Hendrik van der Brugge(n) is geboren op donderdag 21 februari 1861 in 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 6 augustus 1861 aldaar. Hij werd 5 maanden en 16 dagen.

4  Maria Geertruida van der Brugge(n) is geboren op vrijdag 7 november 1862 in 's-Gravenhage.

5  doodgeboren zoon van der Brugge(n) is doodgeboren op dinsdag 25 oktober 1864 in 's-Gravenhage.

6  Hendrik Arnoldus van der Brugge(n) is geboren op dinsdag 21 mei 1867 in 's-Gravenhage, zie XI-G.

7  Anna Josina van der Brugge(n) is geboren op donderdag 15 juni 1871 in 's-Gravenhage.

XI-F  Pieter Hendrik van der Brugge(n), zoon van Jacobus Johannes van der Brugge(n) (X-J) en Anna Christina van Olphen, stoffeerder, is geboren op woensdag 8 september 1852 in 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 1 juni 1915 aldaar. Hij werd 62 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 28 mei 1879 in 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina Sophia Meijning. Wilhelmina Sophia is geboren op donderdag 12 oktober 1854 in 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 10 februari 1934 aldaar. Zij werd 79 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

XI-G  Hendrik Arnoldus van der Brugge(n), zoon van Jacobus Johannes van der Brugge(n) (X-J) en Anna Christina van Olphen, letterzetter, is geboren op dinsdag 21 mei 1867 in 's-Gravenhage, is overleden op maandag 30 april 1945 aldaar. Hij werd 77 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op woensdag 2 november 1898 in 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Helena Peeters. Maria Helena is geboren op vrijdag 12 december 1873 in Grave.

X-K  Willem Evert van der Brugge(n), zoon van Pieter van der Brugge(n) (IX-I) en Jacomijntje Maassen, bloemist, is geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Voorburg, is overleden op dinsdag 16 augustus 1910 in 's-Gravenhage. Hij werd 72 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt op woensdag 1 april 1863 in 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd (1) met Anna Josina Galjart.

Hij trouwt op woensdag 27 augustus 1884 in 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd (2) met Jacoba Petronella Wilhelmina Kortman.

VIII-D  Teuntje van der Brugge(n) ook genaamd Teuna van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, is gedoopt op zondag 19 november 1769 in Kethel (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), is overleden op woensdag 5 maart 1862 in Voorschoten. Zij werd 92 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 15 september 1791 in Pernis, trouwt (kerk) op zondag 2 oktober 1791 in Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis van Bommel ook genaamd Cornelis van Bommelen, zoon van Leendert van Bommel en Eva Fijken. Cornelis is gedoopt op zondag 27 april 1766 in Maassluis, is overleden op maandag 20 april 1812 in Rotterdam. Hij werd 45 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van Bommel is geboren op maandag 30 november 1807 in Rotterdam, is gedoopt op zondag 13 december 1807 aldaar.

2  Gerrit van Bommel is geboren op woensdag 28 augustus 1811 in Rotterdam, is gedoopt op vrijdag 6 september 1811 aldaar.

VIII-E  Maartje van der Brugge ook genaamd Maartje Verbruggen, dochter van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op vrijdag 19 december 1823 in Delft. Zij werd 50 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt (kerk) op maandag 25 april 1796 in Delft op 22-jarige leeftijd met Gerrit Burghoorn. Gerrit is overleden op donderdag 20 december 1810 in Delft.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Burghoorn is geboren op maandag 7 november 1796 in Delft, is gedoopt op zondag 13 november 1796 aldaar (in de Nieuwe Kerk), is overleden op donderdag 11 juni 1857 aldaar. Zij werd 60 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Zij was gehuwd met Jacobus Heemskerck.

2  Jannetje Burghoorn is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 in Delft (in de Oude Kerk), is overleden op maandag 21 januari 1828 aldaar. Zij werd 29 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

VIII-F  Cornelis van der Brugge, zoon van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, sjouwer, is gedoopt op zondag 30 april 1775 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op vrijdag 21 januari 1820 in Rotterdam. Hij werd 44 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Hij trouwt (kerk) op vrijdag 13 april 1798 in Pijnacker op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje Bregman ook genaamd Gerritje Breggeman en Gerritje Bruggeman, dochter van Pieter Ariensz. Bregman en Anna Hogenwerf. Gerritje is geboren op maandag 23 januari 1775 in Pijnacker, is gedoopt op zondag 29 januari 1775 aldaar, is overleden op dinsdag 31 januari 1865 in Delft. Zij werd 90 jaar en 8 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge ook genaamd Maria Verbruggen is geboren op maandag 3 december 1798 in Kethel, is gedoopt op zondag 9 december 1798 aldaar (doopgetuige was Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen (zie VII-A)), is overleden op zondag 13 november 1825 in Delft. Zij werd 26 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

2  Pieter van der Brugge is geboren op maandag 3 maart 1800 in Kethel, is gedoopt op zondag 9 maart 1800 aldaar (doopgetuige was Anna Hogenwerf), zie IX-J.

3  Klaas van der Brugge is geboren op zaterdag 25 september 1802 in Pijnacker, is gedoopt op zondag 3 oktober 1802 aldaar (doopgetuige was Anna Hogenwerf), zie IX-K.

4  Leendert van der Brugge is geboren op zondag 29 maart 1807 in Pijnacker, is gedoopt op zondag 19 april 1807 aldaar, zie IX-L.

5  Johanna van der Brugge is geboren op maandag 5 februari 1810 in Berkel, is gedoopt op zondag 25 februari 1810 aldaar, zie IX-M.

IX-J  Pieter van der Brugge ook genaamd Peter van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (VIII-F) en Gerritje Bregman, houtzager, is geboren op maandag 3 maart 1800 in Kethel, is gedoopt op zondag 9 maart 1800 aldaar (doopgetuige was Anna Hogenwerf), is overleden op zondag 18 augustus 1833 in Rotterdam. Hij werd 33 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op woensdag 4 oktober 1826 in Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Margaretha Leijman ook genaamd Anna Margaretha Leijmans. Anna Margaretha is gedoopt op woensdag 24 april 1805 in Bergschenhoek, is overleden op dinsdag 31 december 1872 in Rotterdam. Zij werd 67 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Maria van der Brugge is geboren op zaterdag 20 februari 1830 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 18 oktober 1831 aldaar. Zij werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

2  Cornelis van der Brugge is geboren op maandag 7 januari 1833 in Rotterdam, zie X-L.

X-L  Cornelis van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (IX-J) en Anna Margaretha Leijman, slepersknecht, is geboren op maandag 7 januari 1833 in Rotterdam, is overleden op donderdag 9 december 1875 aldaar. Hij werd 42 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Hij trouwt op woensdag 7 november 1860 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Helena Schreuder, dochter van Nicolaas Schreuder. Helena, wasvrouw.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren kind van der Brugge is doodgeboren op vrijdag 25 oktober 1861.

2  Catharina van der Brugge is geboren op dinsdag 21 oktober 1862 in Rotterdam, zie XI-H.

3  Petrus van der Brugge is geboren op zaterdag 28 januari 1865 in Rotterdam, is overleden op maandag 27 juli 1868 aldaar. Hij werd 3 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4  Cornelis van der Brugge is geboren op vrijdag 30 augustus 1867 in Rotterdam, is overleden op woensdag 22 juli 1868 aldaar. Hij werd 10 maanden en 22 dagen.

5  Anna Margaretha van der Brugge is geboren op woensdag 16 juni 1869 in Rotterdam.

6  doodgeboren kind van der Brugge is doodgeboren op woensdag 3 september 1873.

XI-H  Catharina van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (X-L) en Helena Schreuder, koopvrouw in fruit, is geboren op dinsdag 21 oktober 1862 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 8 september 1917 aldaar. Zij werd 54 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt in Rotterdam met Anne Mollinga.

IX-K  Klaas van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (VIII-F) en Gerritje Bregman, tuindersknecht, is geboren op zaterdag 25 september 1802 in Pijnacker, is gedoopt op zondag 3 oktober 1802 aldaar (doopgetuige was Anna Hogenwerf), is overleden op zondag 22 december 1878 in Delft. Hij werd 76 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op woensdag 30 april 1828 in Delft (is gescheiden aldaar) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Joanna Maria Grosman ook genaamd Joanna Maria Grasman, dochter van Joannes Grosman en Alida Nijman. Joanna Maria is gedoopt op dinsdag 22 september 1801 in Delft (Parochie St. Joseph) (doopgetuige waren Maria Neshof en Bernardus Brosman), is overleden op dinsdag 12 juni 1849 aldaar. Zij werd 47 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis van der Brugge ook genaamd Cornelis Verbruggen is overleden op zaterdag 5 november 1836 in Delft.

2  doodgeboren dochter van der Brugge is doodgeboren op dinsdag 6 januari 1829 in Delft.

3  Gerritje van der Brugge is geboren op dinsdag 19 januari 1830 in Delft, is overleden op zondag 31 januari 1830 aldaar. Zij werd 12 dagen.

4  Nicolaas van der Brugge ook genaamd Nicolaas Verbruggen is geboren op vrijdag 25 maart 1831 in Delft, is overleden op zondag 27 maart 1831 aldaar. Hij werd 2 dagen.

5  Nicolaas van der Brugge is geboren op zondag 10 juni 1832 in Delft, zie X-M.

6  Pieternella van der Brugge is geboren op vrijdag 17 november 1837 in Delft, zie X-N.

Hij trouwt op woensdag 15 mei 1850 in Delft op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Maria Langeman ook genaamd Maria Langelaan, dochter van Arend Langeman en Cornelia (Keetje) van der Kleij. Maria, dienstbode, is geboren rond 1810 in Wateringen, is overleden op donderdag 17 februari 1887 in Delft. Zij werd ongeveer 77 jaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

7  Cornelis van der Brugge is geboren op woensdag 1 oktober 1851 in Delft, is overleden op maandag 10 mei 1852 aldaar. Hij werd 7 maanden en 9 dagen.

8  Cornelis van der Brugge is geboren op dinsdag 31 januari 1854 in Delft, zie X-O.

X-M  Nicolaas van der Brugge, zoon van Klaas van der Brugge (IX-K) en Joanna Maria Grosman, is geboren op zondag 10 juni 1832 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 7 november 1860 in Delft op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Agatha Elisabeth Dol. Agatha Elisabeth is geboren op woensdag 4 december 1833 in Delft, is overleden op woensdag 15 maart 1916 aldaar. Zij werd 82 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Wilhelmus Antonius Nicolaas van der Brugge is geboren op zondag 27 januari 1867 in Delft, zie XI-I.

XI-I  Wilhelmus Antonius Nicolaas van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (X-M) en Agatha Elisabeth Dol, is geboren op zondag 27 januari 1867 in Delft, is overleden rond woensdag 19 februari 1941 in 's-Gravenhage . Hij werd ongeveer 74 jaar en 23 dagen.<60>

Hij trouwt op woensdag 29 januari 1890 in Loosduinen op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Aaltje van Beek, dochter van Gerardus van Beek en Aaltje Laarman. Aaltje is geboren op zaterdag 18 februari 1871 in Schiedam, is overleden op donderdag 21 juli 1938 in 's-Gravenhage. Zij werd 67 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<61>

X-N  Pieternella van der Brugge, dochter van Klaas van der Brugge (IX-K) en Joanna Maria Grosman, is geboren op vrijdag 17 november 1837 in Delft.

Zij trouwt op woensdag 17 augustus 1864 in Schiedam (is gescheiden op woensdag 8 juni 1898 in 's-Gravenhage) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrikus Haslinghuijs. Hendrikus is geboren op dinsdag 4 januari 1831 in Rotterdam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas Marius Haslinghuijs is geboren op woensdag 2 april 1873 in Schiedam.

2  Johanna Maria Haslinghuijs is geboren op dinsdag 12 oktober 1875 in Schiedam.

Zij trouwt op woensdag 1 februari 1911 in Rotterdam op 35-jarige leeftijd met Joannes Franciscus Govers. Joannes Franciscus is geboren in Turnhout.

3  Petrus Haslinghuijs is geboren op woensdag 19 juni 1878 in Delft.

X-O  Cornelis van der Brugge, zoon van Klaas van der Brugge (IX-K) en Maria Langeman, is geboren op dinsdag 31 januari 1854 in Delft, is overleden op zaterdag 12 mei 1945 aldaar. Hij werd 91 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op woensdag 21 april 1880 in Delft op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Koosje Monster ook genaamd Jacoba Monster, dochter van Jacob Monster en Pietje Stam. Koosje is geboren rond 1857 in Alphen, is overleden op zondag 9 oktober 1904 in Delft. Zij werd ongeveer 47 jaar.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Jacobus Nicolaas van der Brugge.

2  Maria Petronella van der Brugge is geboren op zondag 25 juli 1880 in Delft, is overleden op maandag 24 januari 1881 aldaar. Zij werd 5 maanden en 30 dagen.

3  Nicolaas Cornelis van der Brugge is geboren op dinsdag 1 mei 1883 in Delft, is overleden op zondag 8 november 1885 aldaar. Hij werd 2 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

4  Petronella Maria van der Brugge is geboren op vrijdag 2 januari 1885 in Delft.

5  Maria Apolonia van der Brugge is geboren in 1887 in Delft, zie XI-J.

6  Cornelis Eldert van der Brugge is geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Delft, zie XI-K.

7  Nicolaas Johannes van der Brugge is geboren op vrijdag 17 juli 1891 in Delft.

8  Jacobus Adrianus van der Brugge is geboren op donderdag 22 november 1894 in Delft.

9  Helena Jacoba van der Brugge is geboren op zaterdag 27 februari 1897 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 24 april 1907 in Hof van Delft op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Elisabeth van Wijk, dochter van Klaas van Wijk en Maartje Keijzer. Elisabeth, wonende in Rijswijk, is geboren rond 1858 in Wassenaar, is overleden op maandag 6 augustus 1917 in Delft. Zij werd ongeveer 59 jaar.

XI-J  Maria Apolonia van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (X-O) en Koosje Monster, is geboren in 1887 in Delft.

Zij trouwt op woensdag 19 november 1930 in Schipluiden op 43-jarige leeftijd met de 52-jarige Adrianus Vrijland, zoon van Bastiaan Vrijland en Maria Monster. Adrianus is geboren in 1878 in Zuidland.<62>

XI-K  Cornelis Eldert van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (X-O) en Koosje Monster, is geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Delft.

Hij trouwt op vrijdag 14 juni 1912 in Delft op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia de Roo, dochter van Mees de Roo en Lena Buurman. Cornelia is geboren op vrijdag 19 april 1889 in Delft.

IX-L  Leendert van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (VIII-F) en Gerritje Bregman, molenaar en meester broodbakker, is geboren op zondag 29 maart 1807 in Pijnacker, is gedoopt op zondag 19 april 1807 aldaar, is overleden op donderdag 17 april 1873 in Delft . Hij werd 66 jaar en 19 dagen.<63>

Hij trouwt op woensdag 30 maart 1831 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Willemina Catharina Deunink ook genaamd Catharina Deuninck, dochter van Leendert Deunink en Elisabeth van den Bosch. Willemina Catharina is geboren op dinsdag 9 februari 1813 in Delft, is overleden op donderdag 17 januari 1889 aldaar. Zij werd 75 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van hen zijn zeventien kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op dinsdag 21 februari 1832 in Vrijenban, zie X-P.

2  Pieter Cornelis van der Brugge is geboren op zondag 25 augustus 1833 in Vrijenban, zie X-Q.

3  Elizabeth van der Brugge is geboren op vrijdag 12 februari 1836 in Vrijenban, is overleden op woensdag 27 april 1836 aldaar. Zij werd 2 maanden en 15 dagen.

4  Cornelis van der Brugge is geboren op donderdag 20 april 1837 in Vrijenban, zie X-R.

5  Leendert van der Brugge is geboren op maandag 30 juli 1838 in Vrijenban, zie X-S.

6  Elizabeth van der Brugge is geboren op woensdag 18 september 1839 in Vrijenban, zie X-T.

7  Wilhelmina Catharina van der Brugge is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Vrijenban, zie X-U.

8  Johanna van der Brugge is geboren op vrijdag 5 augustus 1842 in Vrijenban, is overleden op woensdag 14 december 1842 aldaar. Zij werd 4 maanden en 9 dagen.

9  Nicolaas van der Brugge is geboren op maandag 19 februari 1844 in Vrijenban, is overleden op zondag 29 september 1844 aldaar. Hij werd 7 maanden en 10 dagen.

10  Nicolaas van der Brugge is geboren op dinsdag 8 april 1845 in Vrijendam, zie X-V.

11  Frederik Johannes van der Brugge is geboren op zondag 28 juni 1846 in Vrijenban, is overleden op donderdag 3 september 1846 aldaar. Hij werd 2 maanden en 6 dagen.

12  Gerrit van der Brugge is geboren op vrijdag 3 maart 1848 in Vrijenban, zie X-W.

13  Jacob Elzienus van der Brugge is geboren op donderdag 12 juli 1849 in Vrijenban, is overleden op donderdag 27 september 1849 aldaar. Hij werd 2 maanden en 15 dagen.

14  Elbertha Petronella van der Brugge is geboren op donderdag 12 juli 1849 in Delft, is overleden voor 1855 aldaar. Zij werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

15  Maria Willemina van der Brugge is geboren op woensdag 21 april 1852 in Vrijenban, is overleden op woensdag 14 juli 1852 aldaar. Zij werd 2 maanden en 23 dagen.

16  doodgeboren kind van der Brugge is doodgeboren op donderdag 25 mei 1854 in Delft.

17  Elbertha Petronella Cornelia van der Brugge is geboren op dinsdag 2 oktober 1855 in Delft, is overleden op donderdag 13 maart 1856 aldaar. Zij werd 5 maanden en 11 dagen.

X-P  Maria van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, is geboren op dinsdag 21 februari 1832 in Vrijenban, is overleden op vrijdag 24 mei 1861 in Delft. Zij werd 29 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op woensdag 27 april 1853 in Vrijenban op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Zoutendijk, zoon van Pieter Zoutendijk en Hester van der Linden. Willem is geboren op woensdag 23 februari 1825 in Delft, is overleden op zaterdag 22 mei 1880 aldaar. Hij werd 55 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Wilhelmina Zoutendijk.

2  Leendert Zoutendijk is geboren op dinsdag 19 december 1854 in Delft, is overleden op zaterdag 4 mei 1867 aldaar. Hij werd 12 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

3  Willem Zoutendijk is geboren op zaterdag 4 juli 1857 in Delft, is overleden op zaterdag 4 juli 1857 aldaar (9 uren oud).

X-Q  Pieter Cornelis van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, timmerman, is geboren op zondag 25 augustus 1833 in Vrijenban, is overleden op vrijdag 7 juli 1916 in Hof van Delft. Hij werd 82 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt op woensdag 25 november 1857 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Elizabeth van Wageningen, dochter van Pieter van Wageningen en Johanna Frederica Boode. Elizabeth is geboren op zondag 5 augustus 1838 in Delft, is overleden op zaterdag 27 juli 1918 in Hof van Delft. Zij werd 79 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<64>

Van hen zijn achttien kinderen bekend:

1  Leendert van der Brugge is geboren op dinsdag 12 oktober 1858 in Delft, is overleden op maandag 22 februari 1864 aldaar . Hij werd 5 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<65>

2  Pieter van der Brugge is geboren op zaterdag 25 mei 1861 in Delft, is overleden op donderdag 3 maart 1864 aldaar . Hij werd 2 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<66>

3  Johannes Frederik van der Brugge is geboren op woensdag 25 maart 1863 in Delft, is overleden op zaterdag 4 april 1863 aldaar. Hij werd 10 dagen.

4  Cornelis van der Brugge is geboren op woensdag 25 maart 1863 in Delft, is overleden op zaterdag 18 april 1863 aldaar. Hij werd 24 dagen.

5  Leendert van der Brugge is geboren op zondag 27 maart 1864 in Delft, is overleden op maandag 26 oktober 1868 aldaar. Hij werd 4 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

6  Johanna Frederika van der Brugge is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Delft, zie XI-L.

7  Pieter van der Brugge is geboren op vrijdag 6 december 1867 in Delft, zie XI-M.

8  Albertha Petronella Cornelia van der Brugge is geboren op donderdag 20 mei 1869 in Delft, is overleden op maandag 3 januari 1870 aldaar. Zij werd 7 maanden en 14 dagen.

9  Willemina Catharina van der Brugge ook genaamd Wilhelmina Catharina van der Brugge is geboren op donderdag 20 mei 1869 in Delft, is overleden op maandag 14 februari 1870 aldaar. Zij werd 8 maanden en 25 dagen.

10  Leendert van der Brugge is geboren op vrijdag 5 augustus 1870 in Delft, zie XI-N.

11  Johannes Frederik van der Brugge is geboren op donderdag 31 oktober 1872 in Delft, zie XI-O.

12  Cornelis van der Brugge is geboren op zaterdag 19 juni 1875 in Delft, is overleden op woensdag 21 juli 1875 aldaar. Hij werd 1 maand en 2 dagen.

13  Nicolaas van der Brugge, smid, is geboren op woensdag 30 augustus 1876 in Delft, is overleden op vrijdag 8 juni 1906 in Loosduinen. Hij werd 29 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

14  Pieter Cornelis van der Brugge is geboren op zondag 4 november 1877 in Do26 3 1878, is overleden op dinsdag 26 maart 1878 in Delft. Hij werd 4 maanden en 22 dagen.

15  Cornelis van der Brugge is geboren op maandag 2 juni 1879 in Delft, is overleden op dinsdag 19 augustus 1879. Hij werd 2 maanden en 17 dagen.

16  Gerardus van der Brugge is geboren op dinsdag 14 september 1880 in Delft, is overleden op dinsdag 16 november 1880 aldaar. Hij werd 2 maanden en 2 dagen.

17  Pieter Cornelis van der Brugge is geboren op woensdag 28 december 1881 in Delft.

18  Pieter Cornelis van der Brugge, kantoorbediende, is geboren in december 1882 in Delft, is overleden op woensdag 3 november 1926 aldaar. Hij werd 43 jaar en 11 maanden.

XI-L  Johanna Frederika van der Brugge, dochter van Pieter Cornelis van der Brugge (X-Q) en Elizabeth van Wageningen, is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Delft, is overleden op zaterdag 7 mei 1892 aldaar. Zij werd 26 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op woensdag 25 mei 1887 in Delft op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Krijn Maarten van der Burgh, zoon van Pieter van der Burgh en Willempje Verheul. Krijn Maarten is geboren op maandag 30 juli 1860 in Delft.

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van der BURGH, geboren op maandag 12 maart 1888 te Delft.
2. Pieter Cornelis van der BURGH, geboren op vrijdag 31 mei 1889 te Delft.
3. Pieter Cornelis van der BURGH, geboren op donderdag 2 juli 1891 te Delft.

XI-M  Pieter van der Brugge, zoon van Pieter Cornelis van der Brugge (X-Q) en Elizabeth van Wageningen, is geboren op vrijdag 6 december 1867 in Delft. Hij overlijdt op woensdag 19 april 1944 in Zaandam, 76 jaar, 4 maanden en 13 dagen oud.

Hij trouwt op vrijdag 30 april 1897 in Delft op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Fritze, dochter van Johannes Hendrik Frederik Fritze en Anna Snijdoodt. Anna is geboren op donderdag 8 februari 1866 in Delft. Zij overlijdt op donderdag 30 december 1943 in Zaandam, 77 jaar, 10 maanden en 22 dagen oud.

Van hen is een kind bekend:

1  Pieter Cornelis van der Brugge is geboren op dinsdag 18 oktober 1898 in Delft. Hij overlijdt op zaterdag 20 januari 1940 in Zaandam, 41 jaar, 3 maanden en 2 dagen oud. Hij had een relatie met Jannetje de Vries.

XI-N  Leendert van der Brugge, zoon van Pieter Cornelis van der Brugge (X-Q) en Elizabeth van Wageningen, instrumentmaker, is geboren op vrijdag 5 augustus 1870 in Delft, is overleden op donderdag 9 december 1937 aldaar. Hij werd 67 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 9 augustus 1895 in Delft op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Elisabeth Johanna Christina Fritze, dochter van Johannes Hendrik Frederik Fritze en Anna Snijdoodt. Elisabeth Johanna Christina is geboren op donderdag 9 april 1868 in Delft, is overleden op zaterdag 17 december 1949 aldaar. Zij werd 81 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van der Burgh, geboren op maandag 12 maart 1888 te Delft.
2. Pieter Cornelis van der Burgh, geboren op vrijdag 31 mei 1889 te Delft.
3. Pieter Cornelis van der Burgh, geboren op donderdag 2 juli 1891 te Delft.

XI-O  Johannes Frederik van der Brugge, zoon van Pieter Cornelis van der Brugge (X-Q) en Elizabeth van Wageningen, broodbakker, is geboren op donderdag 31 oktober 1872 in Delft, is overleden op vrijdag 21 november 1924 aldaar. Hij werd 52 jaar en 21 dagen.

Hij trouwt op woensdag 26 juni 1901 in Hof van Delft op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johanna Geuze, dochter van Cornelis Geuze en Jacoba van der Gouwe. Johanna is geboren rond 1878 in Poortvliet, is overleden op zaterdag 23 mei 1953 in Delft. Zij werd ongeveer 75 jaar.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelis van der Brugge, geboren te Delft.
2. Johannes van der Brugge, geboren maart 1910 te Delft, overleden op dinsdag 13 december 1910 te Delft.

X-R  Cornelis van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, broodbakker, is geboren op donderdag 20 april 1837 in Vrijenban, is overleden op maandag 10 oktober 1904 in 's-Gravenhage. Hij werd 67 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op woensdag 30 juli 1862 in Delft op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Maria Kouwenhoven, dochter van François Kouwenhoven en Hendrika Josina van der Linden. Maria is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Delft, is overleden op maandag 25 juni 1883 aldaar. Zij werd 43 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van hen zijn veertien kinderen bekend:

1  Willemina Catharina van der Brugge is geboren op zondag 3 mei 1863 in Delft, zie XI-P.

2  François van der Brugge is geboren op zaterdag 14 januari 1865 in Delft, zie XI-Q.

3  Leendert van der Brugge is geboren op donderdag 5 juli 1866 in Delft, zie XI-R.

4  Hendrik Joseph van der Brugge is geboren op vrijdag 24 januari 1868 in Delft, is overleden op vrijdag 15 januari 1869 aldaar. Hij werd 11 maanden en 22 dagen.

5  Cornelis van der Brugge is geboren op zaterdag 20 maart 1869 in Delft.

6  Maria Cornelia van der Brugge is geboren op dinsdag 26 juli 1870 in Delft, is overleden op vrijdag 14 juli 1871 aldaar. Zij werd 11 maanden en 18 dagen.

7  Sophia Maria van der Brugge is geboren op woensdag 20 september 1871 in Delft.

8  Hendrik Joseph van der Brugge is geboren op vrijdag 24 oktober 1873 in Delft, is overleden op maandag 14 september 1874 aldaar. Hij werd 10 maanden en 21 dagen.

9  Cornelis van der Brugge is geboren op woensdag 23 juni 1875 in Delft, zie XI-S.

10  Sara van der Brugge is geboren op woensdag 5 juli 1876 in Delft.

11  Maria Sophia Mathilda van der Brugge is geboren op zaterdag 18 augustus 1877 in Delft, is overleden op zaterdag 13 oktober 1877 aldaar. Zij werd 1 maand en 25 dagen.

12  Dirk van der Brugge is geboren op donderdag 10 april 1879 in Delft, is overleden op woensdag 18 juni 1879. Hij werd 2 maanden en 8 dagen.

13  Hendrika Josephina van der Brugge is geboren op zondag 3 oktober 1880 in Delft.

14  Maria van der Brugge is geboren op donderdag 14 december 1882 in Delft, is overleden op donderdag 16 april 1908 in 's-Gravenhage. Zij werd 25 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Hij trouwt op woensdag 14 november 1883 in Delft op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Apolina Zoutendijk, dochter van Pleun Zoutendijk en Antonia de Waal. Apolina is geboren rond 1852 in Schipluiden.

XI-P  Willemina Catharina van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (X-R) en Maria Kouwenhoven, is geboren op zondag 3 mei 1863 in Delft, is overleden op maandag 16 mei 1938 aldaar. Zij werd 75 jaar en 13 dagen.

Zij trouwt op woensdag 2 januari 1884 in Delft op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Willem Mantel, zoon van Jan Mantel en Antje Dijkman. Willem is geboren rond 1864 in Andijk, is overleden op zaterdag 30 juli 1938 in Delft. Hij werd ongeveer 74 jaar.

Uit dit huwelijk:
1. Jan MANTEL, geboren op maandag 27 april 1885 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 31 juli 1913 te Hof van Delft met Wilhelmina Anna Maria Alida CRAMER, 22 jaar oud, geboren op zondag 26 juli 1891 te Delft, dochter van Karel CRAMER en Alida Josina TIT.
2. Maria MANTEL, geboren op woensdag 26 mei 1886 te Delft.
3. Anna MANTEL, geboren op donderdag 8 mei 1890 te Delft.
4. Willemina MANTEL, geboren op woensdag 21 december 1892 te Delft.
5. Willem MANTEL, geboren op donderdag 28 juni 1894 te Delft.

XI-Q  François van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (X-R) en Maria Kouwenhoven, is geboren op zaterdag 14 januari 1865 in Delft, is overleden na 1948. Hij werd minstens 83 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt op woensdag 8 mei 1889 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Geertruida Cornelia den Boer, dochter van Hendrik den Boer en Maartje Eijgenraam. Geertruida Cornelia is geboren op zaterdag 11 december 1869 in Delft, is overleden op zaterdag 15 mei 1948 aldaar. Zij werd 78 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op maandag 27 april 1891 in Delft.

2  Maartje van der Brugge is geboren op maandag 29 maart 1897 in Delft, zie XII-E.

XII-E  Maartje van der Brugge, dochter van François van der Brugge (XI-Q) en Geertruida Cornelia den Boer, is geboren op maandag 29 maart 1897 in Delft.

Zij trouwt op donderdag 27 juli 1922 in Delft op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Leendert Post, zoon van Arie Martinus Post en Hendrika Hoogendoorn. Cornelis Leendert is geboren op woensdag 20 juli 1898 in Delft.

Van hen is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Post is doodgeboren op donderdag 24 maart 1932 in Delft.

XI-R  Leendert van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (X-R) en Maria Kouwenhoven, is geboren op donderdag 5 juli 1866 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 17 april 1889 in Delft op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Helena van Oel, dochter van Johannes van Oel en Francina van Hoeve. Trijntje Helena is geboren op zondag 14 oktober 1866 in Delft.

Van hen is een kind bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op vrijdag 21 november 1890 in Delft.

XI-S  Cornelis van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge (X-R) en Maria Kouwenhoven, broodbakkersknecht, is geboren op woensdag 23 juni 1875 in Delft, is overleden op zondag 19 april 1964 in Rotterdam. Hij werd 88 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op woensdag 11 maart 1908 in Rotterdam op 32-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Maria Magdalena Pauk. Maria Magdalena is geboren op maandag 17 januari 1876 in Bleiswijk, is overleden op zaterdag 23 augustus 1913 in Rotterdam. Zij werd 37 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Krijn den Drijver.<67,68>

Hij trouwt op woensdag 11 maart 1925 in Rotterdam op 49-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Maria Kraak. Maria, huishoudster, is geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Oud-Beijerland, is overleden op dinsdag 25 september 1979 in Rotterdam. Zij werd 85 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

X-S  Leendert van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, schipper en molenaar, is geboren op maandag 30 juli 1838 in Vrijenban, is overleden op maandag 9 oktober 1905 in Leiden. Hij werd 67 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op woensdag 29 januari 1862 in Delft op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Elisabeth Weltje, dochter van Cornelis Weltje en Adriana van der Horn. Elisabeth is geboren op donderdag 1 december 1836 in Nieuwveen, is overleden op zaterdag 20 april 1878 in Delft. Zij werd 41 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana van der Brugge is geboren op maandag 24 maart 1862 in Hof van Delft, zie XI-T.

2  Catharina Wilhelmina van der Brugge is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Delft, zie XI-U.

3  Leendert van der Brugge is geboren op dinsdag 24 oktober 1865 in Delft, zie XI-V.

4  Elizabeth Rebecca van der Brugge is geboren op donderdag 14 mei 1868 in Hof van Delft, is overleden op zaterdag 10 juni 1871 aldaar. Zij werd 3 jaar en 27 dagen.

5  Elizabeth Rebecca van der Brugge is geboren op maandag 22 april 1872 in Hof van Delft, zie XI-W.

6  Maria van der Brugge is geboren op zondag 11 maart 1877 in Delft, zie XI-X.

Hij trouwt op woensdag 6 oktober 1880 in Delft op 42-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Magdalena van Wageningen, dochter van Pieter van Wageningen en Johanna Frederica Boode. Magdalena is geboren op woensdag 21 oktober 1840 in Delft, is overleden op maandag 24 april 1882 aldaar. Zij werd 41 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van hen is een kind bekend:

7  Pieter Frederik Johannes van der Brugge is geboren op zondag 3 juli 1881 in Delft, zie XI-Y.

Hij trouwt op woensdag 9 mei 1883 in Delft op 44-jarige leeftijd (3) met de 46-jarige Pieternella Luiten. Pieternella is geboren op zaterdag 24 december 1836 in Berkel en Rodenrijs, is overleden op donderdag 20 september 1900 in Delft. Zij werd 63 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

XI-T  Adriana van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (X-S) en Elisabeth Weltje, is geboren op maandag 24 maart 1862 in Hof van Delft, is overleden op donderdag 10 februari 1921 in Rotterdam. Zij werd 58 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op woensdag 4 juli 1883 in Delft op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Casper Martinus Houtzager, zoon van Lambertus Martinus Houtzager en Anna Paulowna Spoor. Casper Martinus is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Hof van Delft.

Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Martinus HOUTZAGER, geboren op zondag 10 augustus 1884 te Hof van Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 12 augustus 1908 te Delft met Wilhelmina van YPEREN, 25 jaar oud, geboren op donderdag 1 februari 1883 te Delft, dochter van Lodewijk van YPEREN en Albertje BEUTE.
2. Leendert HOUTZAGER, geboren op donderdag 3 december 1885 te Delft, overleden op dinsdag 30 juni 1953 te Delft op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 29 juni 1910 te Delft met Alida van der RIJST, 24 jaar oud, geboren op woensdag 14 oktober 1885 te Delft, overleden na 1953, dochter van Leendert van der RIJST en Alida Johanna van der HAAK.
3. Anna Paulowna HOUTZAGER, geboren op zaterdag 16 juli 1887 te Delft.
4. Casper Martinus HOUTZAGER, geboren op vrijdag 28 september 1888 te Delft.
5. Elisabeth Rebecca HOUTZAGER, geboren op woensdag 4 maart 1891 te Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 12 januari 1916 te Delft met Frans DEMMENIE, 24 jaar oud, geboren op zondag 3 mei 1891 te Delft, zoon van Pieter DEMMENIE en Jansje Gerardina CENIJN.
6. Casper Martinus HOUTZAGER, geboren op vrijdag 17 juni 1892 te Delft.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1916 te Delft met Elisabeth de BRUIN, 22 jaar oud, geboren op woensdag 11 oktober 1893 te Delft, dochter van Jacobus de BRUIN en Elisabeth ZONDAG.
7. Adriana HOUTZAGER, geboren op zondag 25 maart 1894 te Delft.
8. Johan HOUTZAGER, geboren op zaterdag 4 januari 1896 te Delft.
9. Catharina Wilhelmina HOUTZAGER, geboren te Delft.

XI-U  Catharina Wilhelmina van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (X-S) en Elisabeth Weltje, is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Delft, is overleden op zondag 19 januari 1908 aldaar. Zij werd 44 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op woensdag 9 april 1884 in Delft op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige François Kouwenhoven. François is geboren op vrijdag 5 november 1858 in Delft, is overleden op dinsdag 10 januari 1939 aldaar. Hij werd 80 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

XI-V  Leendert van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (X-S) en Elisabeth Weltje, schipper, is geboren op dinsdag 24 oktober 1865 in Delft, is overleden op zaterdag 7 april 1945 in Rotterdam. Hij werd 79 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op woensdag 10 februari 1886 in Delft op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje van Beek, dochter van Christianus van Beek en N.N.Van Meenster. Antje is geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Delft.

XI-W  Elizabeth Rebecca van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (X-S) en Elisabeth Weltje, is geboren op maandag 22 april 1872 in Hof van Delft, is overleden op dinsdag 10 januari 1928 in Delft. Zij werd 55 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op woensdag 3 juni 1896 in Delft op 24-jarige leeftijd  met de 24-jarige Johannes Laurentius Bernardus van Loenen, zoon van Johannes Laurentius van Loenen en Elizabeth van der Brugge (X-T). Johannes Laurentius Bernardus is geboren op zondag 24 september 1871, is overleden op woensdag 30 november 1932 in Delft. Hij werd 61 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Rebecca van LOENEN, geboren op zondag 8 november 1896 te Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 8 juni 1921 te Delft met Pieter Arie VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op zondag 20 september 1896 te Delft, zoon van Pieter Arie VEENSTRA en Beatrix Maria KONING.
2. Johanna Wilhelmina van LOENEN, geboren op donderdag 3 februari 1898 te Delft.
3. Johannes Laurentius van LOENEN, geboren op zaterdag 18 februari 1899 te Delft, overleden op maandag 19 december 1910 te Delft op 11-jarige leeftijd.
4. Willem Leendert van LOENEN, geboren te Delft.

XI-X  Maria van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (X-S) en Elisabeth Weltje, is geboren op zondag 11 maart 1877 in Delft, is overleden op vrijdag 16 april 1948 aldaar. Zij werd 71 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Zij trouwt op woensdag 27 mei 1903 in Delft op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Adrianus Overvoorde, zoon van Pieter Overvoorde en Maria Hanemaaijer. Adrianus is geboren op vrijdag 16 juli 1880 in Delft, is overleden na 1948. Hij werd minstens 68 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

XI-Y  Pieter Frederik Johannes van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (X-S) en Magdalena van Wageningen, tuinder, is geboren op zondag 3 juli 1881 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 30 januari 1907 in Loosduinen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria van der Broos ook genaamd Maria Broos, dochter van Huibrecht van der Broos en Jacoba Laplein. Maria is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Naaldwijk.

X-T  Elizabeth van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, is geboren op woensdag 18 september 1839 in Vrijenban, is overleden op zondag 19 april 1931 in 's-Gravenhage. Zij werd 91 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Zij trouwt in maart 1869 in Delft op 29-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Johannes Laurentius van Loenen, zoon van Laurentius van Loenen en Johanna Willemina Kuypers. Johannes Laurentius is geboren op maandag 31 juli 1837 in Delft, is overleden op maandag 8 januari 1872 aldaar. Hij werd 34 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina Wilhelmina van Loenen is geboren op zondag 16 oktober 1870 in Delft, is overleden op woensdag 22 maart 1893 in 's-Gravenhage. Zij werd 22 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op woensdag 22 maart 1893 in Delft op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter van Tooren, zoon van Jan van Tooren en Johanna Maria Kruijs. Pieter is geboren op woensdag 5 juni 1867 in Delft, is overleden op vrijdag 16 januari 1914 aldaar. Hij werd 46 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

2  Johannes Laurentius Bernardus van Loenen is geboren op zondag 24 september 1871, is overleden op woensdag 30 november 1932 in Delft. Hij werd 61 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op woensdag 3 juni 1896 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Elizabeth Rebecca van der Brugge, zie XI-W.

Zij trouwt op woensdag 19 november 1873 in Delft op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Willem Gerrits, zoon van Willem Gerrits en Aartje Smients. Willem is geboren op zaterdag 23 september 1848 in Norg, is overleden op donderdag 6 mei 1926 in 's-Gravenhage. Hij werd 77 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

3  Willem Gerrits is geboren op maandag 1 juni 1874 in Delft, is overleden op donderdag 4 februari 1875 aldaar. Hij werd 8 maanden en 3 dagen.

4  Aartje Gerrits is geboren op dinsdag 13 juli 1875 in Delft, is overleden op maandag 13 juli 1959 in 's-Gravenhage. Zij werd 84 jaar.

Zij trouwt op woensdag 17 november 1897 in Delft op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Abraham Lambertus (Bram) Koster, zoon van Arij Koster en Maria Pieternella van der Feijst. Abraham Lambertus (Bram), kleermaker, is geboren op maandag 16 januari 1871 in 's-Gravenhage, is overleden op zondag 9 december 1951 aldaar, is begraven aldaar Nieuw Eyk en Duynen. Hij werd 80 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

5  Maria Gerrits is geboren op vrijdag 4 augustus 1876 in Delft, is overleden op zaterdag 16 september 1876 aldaar. Zij werd 1 maand en 12 dagen.

6  Magdalena Gerrits is geboren op dinsdag 18 december 1877 in Delft, is overleden in 's-Gravenhage.

7  Willem Gerrits is geboren op maandag 10 november 1879 in Delft, is overleden op maandag 2 augustus 1880 aldaar. Hij werd 8 maanden en 23 dagen.

8  Alida Gerrits, wonende in Zaandam, is geboren op maandag 8 november 1880 in Delft, is overleden op dinsdag 18 juli 1944 in Zuidlaren (Dennenoord). Zij werd 63 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

9  Willem Gerrits, slager, is geboren op zondag 4 maart 1883 in Delft, is overleden na 1915 in Beverwijk. Hij werd minstens 32 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op donderdag 23 september 1915 in Beverwijk op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Guurtje de Vries, dochter van Teunis de Vries en Johanna Hendrika Zeegers. Guurtje is geboren op maandag 16 november 1891 in Beverwijk.

10  Elisabeth Gerrits is geboren op vrijdag 17 april 1885 in Delft, is overleden op maandag 12 oktober 1885 aldaar. Zij werd 5 maanden en 25 dagen.

X-U  Wilhelmina Catharina van der Brugge, dochter van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Vrijenban, is overleden op zondag 8 juli 1917 in Delft. Zij werd 76 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Zij trouwt op woensdag 13 juni 1877 in Delft op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerrit van Wingerden, zoon van Pieter van Wingerden en Maria Donker. Gerrit is geboren rond 1852 in Gouderak, is overleden op vrijdag 16 juni 1922 in Delft. Hij werd ongeveer 70 jaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter van Wingerden is geboren op zondag 3 maart 1878 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 21 november 1900 in Delft op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria de Lange, dochter van Aart Abraham de Lange en Anna Wouterina van der Spiegel. Maria is geboren op vrijdag 5 juli 1878 in Pijnacker.

2  Willem Arie van Wingerden is geboren op vrijdag 4 april 1879 in Delft, is overleden op maandag 14 april 1879 aldaar. Hij werd 10 dagen.

3  Leendert van Wingerden is geboren op vrijdag 4 april 1879 in Delft.

4  Leendert van Wingerden is geboren op vrijdag 15 oktober 1880 in Delft.

5  Maria van Wingerden is geboren op dinsdag 24 april 1883 in Delft.

Zij was gehuwd met Jan Allaart, zoon van Adriaan Andries Allaart en Adriana Tolhoek. Jan is geboren rond 1787 in Krabbendijke.

6  Leendert van Wingerden ook genaamd Maria van Wingerden is geboren op donderdag 1 oktober 1885 in Krabbendijke.

X-V  Nicolaas van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, is geboren op dinsdag 8 april 1845 in Vrijendam, is overleden op maandag 2 mei 1887 in Delft. Hij werd 42 jaar en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 5 mei 1869 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Frederica van Wageningen ook genaamd Johanna Frederika van Wageningen, dochter van Pieter van Wageningen en Johanna Frederica Boode. Johanna Frederica is geboren op zaterdag 22 februari 1845 in Delft, is overleden op zondag 30 maart 1890 in Hof van Delft. Zij werd 45 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind van der Brugge is doodgeboren op maandag 7 maart 1870 in Delft.

2  Leendert van der Brugge is geboren op woensdag 22 februari 1871 in Delft, is overleden op vrijdag 19 april 1895 aldaar. Hij werd 24 jaar, 1 maand en 28 dagen.

3  Pieter van der Brugge is geboren op dinsdag 17 september 1872 in Delft, is overleden op zaterdag 4 juli 1874 aldaar. Hij werd 1 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

4  Pieter van der Brugge is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Delft, zie XI-Z.

5  Nicolaas van der Brugge is geboren op zondag 26 maart 1876 in Delft, is overleden op dinsdag 12 februari 1878 aldaar. Hij werd 1 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

6  Johannes Frederik van der Brugge is geboren op zaterdag 29 september 1877 in Delft, zie XI-AA.

7  Johanna Frederika Catharina Wilhelmina van der Brugge is geboren op woensdag 5 maart 1879 in Delft, zie XI-AB.

8  Nicolaas van der Brugge is geboren op zondag 24 april 1881 in Delft, is overleden op zondag 13 mei 1883 aldaar. Hij werd 2 jaar en 19 dagen.

9  Nicolaas van der Brugge is geboren op vrijdag 10 augustus 1883 in Delft, zie XI-AC.

10  Catharina Wilhelmina van der Brugge is geboren op vrijdag 1 januari 1886 in Delft, zie XI-AD.

11  Cornelis van der Brugge is geboren op zaterdag 25 juni 1887 in Delft, zie XI-AE.

XI-Z  Pieter van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, broodbakker, is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Delft, is overleden op donderdag 28 april 1960 in 's-Gravenhage. Hij werd 85 jaar en 29 dagen.

Hij trouwt op woensdag 16 mei 1900 in 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Martha Elisa Steenbergen, dochter van Gerhardus Albertus Steenbergen en Matje Docter. Martha Elisa is geboren op donderdag 6 augustus 1874 in Stad Vollenhoven, is overleden op donderdag 28 februari 1901 in 's-Gravenhage. Zij werd 26 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Frederika van der Brugge is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 8 mei 1901 aldaar. Zij werd 2 maanden en 15 dagen.

2  Martha van der Brugge is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in 's-Gravenhage, zie XII-F.

Hij trouwt op zondag 20 augustus 1905 in 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Alida Hendrica van der Burg. Alida Hendrica is geboren op zaterdag 19 oktober 1872 in Nuenen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

3  Nicolaas van der Brugge is geboren op zaterdag 26 mei 1906, zie XII-G.

4  Wilhelmina Helena Pieternella van der Brugge is geboren op zaterdag 29 juni 1907, zie XII-H.

5  Johanna Frederika van der Brugge is geboren op vrijdag 14 augustus 1908, zie XII-I.

6  Pieter van der Brugge is geboren op woensdag 8 september 1909, zie XII-J.

7  Alida Hendrika van der Brugge is geboren op dinsdag 10 januari 1911 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 13 september 1911 aldaar. Zij werd 8 maanden en 3 dagen.

8  Alida Hendrica van der Brugge is geboren op woensdag 14 augustus 1912 in 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 10 januari 1976 aldaar. Zij werd 63 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

9  Frederik van der Brugge is geboren op woensdag 1 april 1914 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 22 september 1915 aldaar. Hij werd 1 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

XII-F  Martha van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XI-Z) en Martha Elisa Steenbergen, is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 26 januari 1996. Zij werd 94 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Gerrit Blauboer.

Zij was gehuwd (2) met N.N.Veldt.

XII-G  Nicolaas van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (XI-Z) en Alida Hendrica van der Burg, is geboren op zaterdag 26 mei 1906, is overleden op maandag 27 december 1993. Hij werd 87 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op woensdag 10 mei 1939 in 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Admiraal. Grietje is geboren op maandag 1 november 1909 in Kampen, is overleden op vrijdag 25 april 1986 in Gorinchem. Zij werd 76 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Hendrica van der Brugge is geboren op maandag 14 april 1941 in Monster, zie XIII-H.

2  Doede Pieter van der Brugge is geboren op dinsdag 12 mei 1942 in Middelharnis, zie XIII-I.

3  Peter Nicolaas Hendrik van der Brugge is geboren op donderdag 17 augustus 1944, zie XIII-J.

4  Barbara Maria van der Brugge is geboren op maandag 11 november 1946, zie XIII-K.

5  Margaretha Johanna Wilhelmina van der Brugge is geboren op woensdag 14 maart 1951, zie XIII-L.

XIII-H  Alida Hendrica van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XII-G) en Grietje Admiraal, is geboren op maandag 14 april 1941 in Monster.

Zij trouwt op vrijdag 30 juni 1967 in Gorinchem op 26-jarige leeftijd met Frans Remko Barthel.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Peter Barthel.

2  Fred Barthel.

XIII-I  Doede Pieter van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XII-G) en Grietje Admiraal, is geboren op dinsdag 12 mei 1942 in Middelharnis.

Hij trouwt op zaterdag 2 september 1967 in Giessenburg op 25-jarige leeftijd met Annigje de Kuiper.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Doede Pieter van der Brugge is geboren op vrijdag 28 juni 1968 in Gorinchem.
Hij trouwt op  vrijdag 19 mei 2000 in Gorinchem met Meltem Tuna, geboren op vrijdag 5 februari 1971 in Istanbul.
Van hem zijn twee kinderen bekend:
1. Defne van der Brugge is geboren op woensdag 11 april 2001 in Gorinchem.
2. Lara van der Brugge is geboren op zondag 7 november 2004 in Gorinchem.

2  Johanna Elizabeth van der Brugge is geboren op zondag 30 november 1969 in Gorinchem.

XIII-J  Peter Nicolaas Hendrik van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XII-G) en Grietje Admiraal, is geboren op donderdag 17 augustus 1944.

Hij trouwt op vrijdag 16 augustus 1974 in Gorinchem op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Sjoerdje Marijke Römer. Sjoerdje Marijke is geboren op dinsdag 23 juli 1946 in Amsterdam.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Annemarie Alida Sjoerdje van der Brugge is geboren op zaterdag 10 mei 1975 in Gorinchem.

2  Pieter Arnold Doede van der Brugge is geboren op maandag 6 september 1976 in Gorinchem.

XIII-K  Barbara Maria van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XII-G) en Grietje Admiraal, is geboren op maandag 11 november 1946.

Zij trouwt op donderdag 28 oktober 1971 in Gorinchem op 24-jarige leeftijd met Simon Pieter Meeuwis Lems.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Margriet Lems.

2  Floris Lems.

3  Nicolien Lems.

XIII-L  Margaretha Johanna Wilhelmina van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XII-G) en Grietje Admiraal, is geboren op woensdag 14 maart 1951.

Zij trouwt op woensdag 7 mei 1980 in Kockengen op 29-jarige leeftijd met Floris van Ingen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Marijn van Ingen.

2  Nico van Ingen.

3  Erik van Ingen.

XII-H  Wilhelmina Helena Pieternella van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XI-Z) en Alida Hendrica van der Burg, is geboren op zaterdag 29 juni 1907, is overleden op woensdag 27 mei 1987. Zij werd 79 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Zij was gehuwd met W. Dolkens.

XII-I  Johanna Frederika van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XI-Z) en Alida Hendrica van der Burg, is geboren op vrijdag 14 augustus 1908, is overleden op maandag 5 april 1999. Zij werd 90 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Zij was gehuwd met Marinus de Ridder. Marinus is geboren op woensdag 10 januari 1906.

XII-J  Pieter van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (XI-Z) en Alida Hendrica van der Burg, is geboren op woensdag 8 september 1909, is overleden op vrijdag 26 maart 1971. Hij werd 61 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op woensdag 13 september 1933 in 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Jacoba Rotteveel. Johanna Jacoba is geboren op maandag 15 februari 1909 in 's-Gravenhage.

Van hen is een kind bekend:

1  Sidonie Louise Jeanette van der Brugge is geboren op woensdag 11 juli 1934 in 's-Gravenhage.

XI-AA  Johannes Frederik van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, verpleger en scheepmaker, is geboren op zaterdag 29 september 1877 in Delft.

Hij trouwt op woensdag 6 augustus 1902 in Delft op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelia van der Kooij. Cornelia is geboren op dinsdag 16 april 1872 in Kethel en Spaland.

XI-AB  Johanna Frederika Catharina Wilhelmina van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, is geboren op woensdag 5 maart 1879 in Delft.

Zij trouwt op donderdag 19 oktober 1933 in Zegwaard op 54-jarige leeftijd met de 65-jarige Jan Dirk de Wilde. Jan Dirk, schilder, is geboren op dinsdag 19 mei 1868 in Hazerswoude.

XI-AC  Nicolaas van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, handelsreiziger, evangelist en drogist, is geboren op vrijdag 10 augustus 1883 in Delft, is overleden op dinsdag 16 januari 1973 in Lekkerkerk, is begraven op zaterdag 20 januari 1973 aldaar. Hij werd 89 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op woensdag 2 oktober 1907 in Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Theodora Elisabeth Franken, dochter van Thielemans Johannes Hendrik Franken en Frederica Johanna de Graad. Theodora Elisabeth is geboren op donderdag 16 april 1885 in Amsterdam, is overleden op zondag 17 maart 1957 in Rotterdam, is begraven op donderdag 21 maart 1957 aldaar. Zij werd 71 jaar, 11 maanden en 1 dag.

S.v.p. klikken voor vergroting    Het gezin van der Brugge-Franken
 

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Nicolaas Pieter van der Brugge is geboren op maandag 6 juli 1908 in Rotterdam, is overleden op woensdag 3 juli 1912 aldaar. Hij werd 3 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

2  Thielemanus Johannes Hendrik van der Brugge is geboren op dinsdag 23 november 1909 in Rotterdam, zie XII-K.

3  Frederikus Johannes van der Brugge is geboren op woensdag 26 april 1911 in Wageningen, zie XII-L.

4  Theodora Elisabeth van der Brugge is geboren op woensdag 25 september 1912 in Rotterdam, zie XII-M.

5  Nicolaas van der Brugge is geboren op maandag 19 januari 1914 in Breda, zie XII-N.

6  Willem Bastiaan van der Brugge is geboren op donderdag 27 mei 1915 in Rotterdam, zie XII-O.

7  Pieter van der Brugge is geboren op woensdag 25 april 1917 in Rotterdam, zie XII-P.

8  Leendert van der Brugge is geboren op zondag 9 maart 1919 in Rotterdam, zie XII-Q.

9  Johanna Frederika van der Brugge is geboren op woensdag 19 maart 1924 in Schiedam, zie XII-R.

10  Catharina Wilhelmina van der Brugge is geboren op woensdag 27 oktober 1926, zie XII-S.

XII-K  Thielemanus Johannes Hendrik van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, kantoorbediende en koopman in kruidenierswaren, is geboren op dinsdag 23 november 1909 in Rotterdam, is overleden op zondag 17 juli 1988 in Schiedam, is begraven op donderdag 21 juli 1988 aldaar. Hij werd 78 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 20 december 1933 in Schiedam op 24-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Wilhelmina Gerardina Petronella Touw, dochter van Arie Touw en Maggeltje Koene. Wilhelmina Gerardina Petronella is geboren op zaterdag 27 juni 1903 in Rotterdam, is overleden op woensdag 10 december 1969 in Schiedam (Ziekenhuis), is begraven op maandag 15 december 1969 aldaar. Zij werd 66 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas van der Brugge is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Schiedam, zie XIII-M.

2  Maggeltje van der Brugge is geboren op zondag 16 februari 1936 in Schiedam, zie XIII-N.

3  Theodora Elisabeth van der Brugge is geboren op vrijdag 5 maart 1937 in Schiedam, zie XIII-O.

Hij trouwt op vrijdag 30 oktober 1970 in 's-Gravenzande op 60-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Berendina Duweka van der Form. Berendina Duweka is geboren op donderdag 22 oktober 1914 in Hoek van Holland, is overleden op dinsdag 1 juni 1999 in Vlaardingen. Zij werd 84 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

XIII-M  Nicolaas van der Brugge, zoon van Thielemanus Johannes Hendrik van der Brugge (XII-K) en Wilhelmina Gerardina Petronella Touw, notarisklerk, is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Schiedam.

Hij trouwt op woensdag 20 februari 1963 in Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Hetty van der Kooij, dochter van Douwe Klaas van der Kooij en Neeltje Maria Nicolazina Berkhout. Hetty is geboren op dinsdag 27 november 1934 in Schiedam.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Nicolaas van der Brugge is geboren op vrijdag 4 juni 1965 in Schiedam, zie XIV-I.

2  Maria Nicolina van der Brugge is geboren op dinsdag 3 september 1968 in Schiedam, zie XIV-J.

XIV-I  Hendrik Nicolaas van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XIII-M) en Hetty van der Kooij, grafisch ontwerper, is geboren op vrijdag 4 juni 1965 in Schiedam.

Hij trouwt op donderdag 29 augustus 1991 in Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Nicolette Adrienne Katarine Souren, dochter van Clemens Maria Johannes Souren en Johanna Maria Adriana Theresia van den Eerenbeemt. Nicolette Adrienne Katarine is geboren op dinsdag 16 april 1968 in Naarden.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Natasja van der Brugge is geboren op zaterdag 8 oktober 1994 in Rotterdam.

2  Richard van der Brugge is geboren op dinsdag 24 februari 1998 in Rotterdam.

XIV-J  Maria Nicolina van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XIII-M) en Hetty van der Kooij, is geboren op dinsdag 3 september 1968 in Schiedam.

Zij trouwt op donderdag 29 juni 1989 in Vlaardingen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Frank den Blaauwen. Frank, systeembeheerder, wonende in Vlaardingen, is geboren op maandag 21 september 1964 in Maassluis.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Robert Nikolaj den Blaauwen is geboren op maandag 19 december 1994 in Schiedam.

2  Joëlle Frances den Blaauwen is geboren op dinsdag 5 augustus 1997 in Schiedam.

XIII-N  Maggeltje van der Brugge, dochter van Thielemanus Johannes Hendrik van der Brugge (XII-K) en Wilhelmina Gerardina Petronella Touw, is geboren op zondag 16 februari 1936 in Schiedam.

Zij trouwt op vrijdag 2 oktober 1964 in Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Adriaan Cornelis Buijs, zoon van Arie Buijs en Lijntje Demper. Adriaan Cornelis is geboren op zaterdag 26 juli 1930 in Haarlemmermeer, is overleden op maandag 30 april 2007 in Rotterdam, is begraven op zaterdag 5 mei 2007 in Schiedam. Hij werd 76 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Arjan Buijs is geboren op woensdag 10 november 1965.

Hij is gehuwd met Marleen Wilts.

2  Dorine Buijs is geboren op woensdag 27 december 1967.

3  Joël Buijs is geboren op zondag 7 september 1969.

XIII-O  Theodora Elisabeth van der Brugge, dochter van Thielemanus Johannes Hendrik van der Brugge (XII-K) en Wilhelmina Gerardina Petronella Touw, is geboren op vrijdag 5 maart 1937 in Schiedam, is overleden op vrijdag 10 januari 1997 in Hellevoetsluis, is begraven op dinsdag 14 januari 1997 in Nieuwenhoorn. Zij werd 59 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 17 april 1962 in Schiedam op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jochim van Beugen, zoon van Leendert Gerardus van Beugen en Cornelia Johanna Kruijf. Jochim is geboren op maandag 12 december 1938 in Raamsdonk.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Leonard van Beugen is geboren op zaterdag 13 april 1963 in Schiedam.

2  Peter van Beugen is geboren op zondag 2 januari 1966 in Schiedam.

3  Gerdina Elisabeth van Beugen is geboren op vrijdag 10 november 1967 in Schiedam.

XII-L  Frederikus Johannes (Freek) van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op woensdag 26 april 1911 in Wageningen, is overleden op donderdag 14 januari 1993 in Eindhoven. Hij werd 81 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Hij was gehuwd (1) met Egberdina Dieters, dochter van Berend Dieters en Lamberta Eberhardina Johanna Brans. Egberdina is geboren op woensdag 24 september 1913 in Borger, is overleden op dinsdag 27 mei 2003 in Eindhoven, is begraven op zaterdag 31 mei 2003 aldaar. Zij werd 89 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hij was gehuwd (2) met Antonia Vendelbosch. Antonia is geboren op zaterdag 3 mei 1913 in Delft, is overleden op dinsdag 14 april 1959 in Eindhoven. Zij werd 45 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Friedy van der Brugge.

Nicolaas David (Nico) van der Brugge is geboren in 1949 in Eindhoven, projectleider ICT Koninklijke BAM Groep nv.

XII-M  Theodora Elisabeth van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op woensdag 25 september 1912 in Rotterdam, is overleden op maandag 22 oktober 1979 in Stolwijk, is begraven op vrijdag 26 oktober 1979 aldaar. Zij werd 67 jaar en 27 dagen.

Zij was gehuwd met Johannis de Vries. Johannis is overleden op woensdag 18 februari 1976 in Stolwijk.

XII-N  Nicolaas van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, wonende in Houten, is geboren op maandag 19 januari 1914 in Breda.

Hij trouwt op woensdag 7 augustus 1940 in 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Jansje Durand. Jansje is geboren op vrijdag 10 oktober 1919 in 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 20 juni 2003 in Houten (Ut.). Zij werd 83 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Connie van der Brugge is geboren op vrijdag 9 januari 1948 in 's-Gravenhage.

2  Thea van der Brugge.

3  Hans van der Brugge.

4  Hetty van der Brugge.

5  Magda van der Brugge.

XII-O  Willem Bastiaan van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op donderdag 27 mei 1915 in Rotterdam, is overleden op woensdag 1 februari 1995 in Eibergen, is begraven op maandag 6 februari 1995 in Doetinchem. Hij werd 79 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Hij was gehuwd met Jenneken Niessink. Jenneken is overleden op maandag 27 december 1976 in Eibergen, is begraven op vrijdag 31 december 1976 aldaar.

XII-P  Pieter van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op woensdag 25 april 1917 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 10 september 1971 in Krimpen aan den IJssel, is begraven op woensdag 15 september 1971 in Rotterdam. Hij werd 54 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op woensdag 8 november 1939 in Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Stam, dochter van Johannes Stam en Aagje van der Schoor. Cornelia is geboren op zaterdag 4 november 1916 in Vlaardingen, is overleden op dinsdag 25 december 1979 in Rotterdam. Zij werd 63 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Gerrit Bosch.<69>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Erick van der Brugge.

2  Pieter van der Brugge is geboren op woensdag 4 februari 1942 in Rotterdam, is overleden op woensdag 31 januari 1945 aldaar. Hij werd 2 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

3  Lambertus (Bert) van der Brugge.

4  Paula van der Brugge.

XII-Q  Leendert van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op zondag 9 maart 1919 in Rotterdam, is overleden op maandag 3 juli 1978 aldaar, is begraven op zaterdag 8 juli 1978 aldaar. Hij werd 59 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 30 september 1942 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Petronella Groenendaal. Johanna Petronella is geboren op zondag 3 juli 1921 in Rotterdam.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Johannes van der Brugge is geboren op zaterdag 20 januari 1945 in Rotterdam.

2  Johan van der Brugge is geboren op woensdag 4 juni 1947 in Rotterdam.

XII-R  Johanna Frederika van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op woensdag 19 maart 1924 in Schiedam, is overleden op maandag 29 mei 2000 in Ridderkerk, is begraven op vrijdag 2 juni 2000 aldaar. Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Zij was gehuwd met Hermanus Bakker. Hermanus is geboren op dinsdag 15 juli 1913 in Rotterdam, is overleden op maandag 14 september 1981 in Ridderkerk, is begraven op vrijdag 18 september 1981 aldaar. Hij werd 68 jaar, 1 maand en 30 dagen.

XII-S  Catharina Wilhelmina van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (XI-AC) en Theodora Elisabeth Franken, is geboren op woensdag 27 oktober 1926.

Zij trouwt op woensdag 1 augustus 1951 in Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Franciscus Ensie. Johannes Franciscus is geboren op woensdag 12 augustus 1925 in Ankeveen, is overleden op donderdag 13 december 2001 in Zwijndrecht. Hij werd 76 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van hen is een kind bekend:

1  Lydia Ensie is geboren op donderdag 10 juni 1954 in Rotterdam.

Zij trouwt op vrijdag 9 juni 1989 in Gorinchem op 34-jarige leeftijd met de 39-jarige Wilhelmus Johannes Schot. Wilhelmus Johannes is geboren op donderdag 13 oktober 1949 in Rotterdam.

XI-AD  Catharina Wilhelmina van der Brugge, dochter van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, is geboren op vrijdag 1 januari 1886 in Delft, is overleden op vrijdag 21 september 1945. Zij werd 59 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt op woensdag 20 oktober 1915 in Delft op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelis Verschoor, zoon van Willem Verschoor en Jannetje Kurpershoek. Cornelis is geboren op maandag 22 januari 1883 in Vrijenban.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Verschoor is geboren in augustus 1916 in Vrijenban, is overleden op vrijdag 15 september 1916 aldaar. Hij werd 1 maand.

2  doodgeboren kind Verschoor is doodgeboren op woensdag 30 januari 1924 in Delft.

XI-AE  Cornelis van der Brugge, zoon van Nicolaas van der Brugge (X-V) en Johanna Frederica van Wageningen, broodbakker, is geboren op zaterdag 25 juni 1887 in Delft.

Hij trouwt op donderdag 17 april 1913 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruida Johanna Rombout. Geertruida Johanna is geboren op zondag 22 mei 1887 in Spijkenisse.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Frederika Magdalena van der Brugge is geboren op zaterdag 10 januari 1914 in Rotterdam, zie XII-T.

2  Johannes Nicolaas van der Brugge is geboren op maandag 9 juli 1917 in Rotterdam.

3  Cornelis Nicolaas van der Brugge is geboren op zondag 17 november 1918 in 's-Gravenhage.

4  Magdalena Geertruida van der Brugge is geboren op maandag 2 juni 1924 in 's-Gravenhage.

5  Cornelia van der Brugge is geboren op donderdag 21 oktober 1926 in 's-Gravenhage.

6  Nicolaas van der Brugge is geboren op zaterdag 1 juli 1933 in 's-Gravenhage.

XII-T  Johanna Frederika Magdalena van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (XI-AE) en Geertruida Johanna Rombout, is geboren op zaterdag 10 januari 1914 in Rotterdam.

Zij trouwt op woensdag 4 maart 1936 in 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd met Gerben K. Dreijer.

X-W  Gerrit van der Brugge, zoon van Leendert van der Brugge (IX-L) en Willemina Catharina Deunink, instumentmaker, is geboren op vrijdag 3 maart 1848 in Vrijenban, is overleden op donderdag 10 september 1942 in Katwijk. Hij werd 94 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Hij trouwt op woensdag 22 december 1869 in Delft op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Helena Schram. Helena is geboren op woensdag 7 maart 1849 in Delft, is overleden op dinsdag 9 oktober 1923 aldaar. Zij werd 74 jaar, 7 maanden en 2 dagen.
 
Klikken voor vergroting    Echtpaar van der Brugge-Schram
 

Van hen zijn vijftien kinderen bekend:

1  Catharina van der Brugge is geboren op zondag 27 augustus 1871 in Delft, is overleden op donderdag 19 oktober 1871 aldaar. Zij werd 1 maand en 22 dagen.

2  Catharina Wilmina van der Brugge is geboren op dinsdag 17 september 1872 in Delft.

3  Petronella Hendrika van der Brugge is geboren op zaterdag 19 december 1874 in Delft, zie XI-AF.

4  Leendert van der Brugge is geboren op dinsdag 27 maart 1877 in Delft, is overleden op woensdag 15 augustus 1877 aldaar. Hij werd 4 maanden en 19 dagen.

5  Cornelis Abraham van der Brugge is geboren op zondag 7 september 1879 in Delft, is overleden op zaterdag 18 oktober 1879 aldaar. Hij werd 1 maand en 11 dagen.

6  Catharina Wilhelmina van der Brugge is geboren op maandag 29 september 1879 in Delft, is overleden op zaterdag 18 maart 1871 aldaar (sic!). Zij werd prenataal.

7  Leendert van der Brugge is geboren op zondag 10 oktober 1880 in Delft, is overleden op donderdag 1 december 1881 aldaar. Hij werd 1 jaar, 1 maand en 21 dagen.

8  Maria Petronella Gerrardina van der Brugge is geboren op zaterdag 24 juni 1882 in Delft, is overleden op zaterdag 24 april 1948 in Rotterdam. Zij werd 65 jaar en 10 maanden.

9  Leendert van der Brugge is geboren op woensdag 11 juli 1883 in Delft, is overleden op maandag 30 juni 1884 aldaar. Hij werd 11 maanden en 19 dagen.

10  Cornelis Abraham van der Brugge is geboren op dinsdag 22 juli 1884 in Delft, zie XI-AG.

11  Maria van der Brugge is geboren op zaterdag 20 juni 1885 in Delft, is overleden op maandag 19 september 1887 aldaar. Zij werd 2 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

12  Leendert van der Brugge is geboren op woensdag 23 juni 1886 in Delft, zie XI-AH.

13  Hendrik van der Brugge is geboren op vrijdag 22 juli 1887 in Delft, is overleden op vrijdag 19 augustus 1887 aldaar. Hij werd 28 dagen.

14  Helena Maria van der Brugge is geboren op maandag 31 augustus 1891 in Delft, zie XI-AI.

15  Maria van der Brugge is geboren op woensdag 4 januari 1893 in Delft.

XI-AF  Petronella Hendrika van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (X-W) en Helena Schram, is geboren op zaterdag 19 december 1874 in Delft, is overleden op donderdag 4 augustus 1949 in 's-Gravenhage. Zij werd 74 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op woensdag 30 september 1903 in Delft op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerardus Pieter Renaud. Gerardus Pieter is geboren op zondag 14 september 1879 in Delft, is overleden op zaterdag 19 maart 1960 in 's-Gravenhage. Hij werd 80 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

XI-AG  Cornelis Abraham van der Brugge, zoon van Gerrit van der Brugge (X-W) en Helena Schram, kantoorbediende, is geboren op dinsdag 22 juli 1884 in Delft, is overleden op zaterdag 17 oktober 1959 in Rotterdam. Hij werd 75 jaar, 2 maanden en 25 dagen.
Klik hier voor een vergroting    Het echtpaar Abraham en Mensje van der Brugge-van Woerden

Hij trouwt op woensdag 4 juni 1913 in Hof van Delft op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Mensje van Woerden. Mensje is geboren op donderdag 7 februari 1884 in Hof van Delft, is overleden op dinsdag 25 november 1930 in Rotterdam. Zij werd 46 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Adriana van der Brugge is geboren op woensdag 2 december 1914 in Nijmegen, zie XII-U.

Klikken voor vergroting    Adriana met haar vader Cornelis Abraham van der Brugge

(Verdere gegevens van dit gezin te vinden in 'Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuiten')

XII-U  Adriana van der Brugge, dochter van Cornelis Abraham van der Brugge (XI-AG) en Mensje van Woerden, is geboren op woensdag 2 december 1914 in Nijmegen, is overleden op zaterdag 27 december 2008 in Harderwijk, is begraven op woensdag 31 december 2008 aldaar. Zij werd 94 jaar en 25 dagen.

    Hendrik en Adriana Bol-van der Brugge

 

Zij trouwt op donderdag 21 augustus 1947 in Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrik Bol, zoon van IJsbrand Bol en Janna Tuls. Hendrik, hoofdonderwijzer, is geboren op zaterdag 10 januari 1914 in Hazerswoude (Zh), is overleden op zaterdag 6 januari 2001 in Harderwijk. Hij werd 86 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Menke Wilhelmina Bol. Zij trouwde met Jan Stam.

2  Janna Bol. Zij trouwde met Teunis van Amerongen.

3  Dirkine Klasina Bol. Zij trouwde met Hette Winkel.

XI-AH  Leendert van der Brugge, zoon van Gerrit van der Brugge (X-W) en Helena Schram, is geboren op woensdag 23 juni 1886 in Delft.

Hij trouwt op donderdag 29 augustus 1912 in Maassluis op 26-jarige leeftijd met Antje Groenewegen.

XI-AI  Helena Maria van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (X-W) en Helena Schram, is geboren op maandag 31 augustus 1891 in Delft, is overleden op dinsdag 19 mei 1970 in Apeldoorn, is begraven op vrijdag 22 mei 1970 aldaar. Zij werd 78 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Zij was gehuwd met Hendrik Bouma. Hendrik, predikant, is geboren in Opsterland.

IX-M  Johanna van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (VIII-F) en Gerritje Bregman, is geboren op maandag 5 februari 1810 in Berkel, is gedoopt op zondag 25 februari 1810 aldaar, is overleden op maandag 4 december 1893 in Hof van Delft. Zij werd 83 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Zij trouwt op woensdag 26 mei 1830 in Delft op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Rossel. Gerrit is geboren op donderdag 27 november 1806 in Delft, is gedoopt op zondag 30 november 1806 aldaar, is overleden op woensdag 18 augustus 1886 aldaar. Hij werd 79 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Pieter Rossel is overleden op dinsdag 4 juli 1837 in Delft.

VIII-G  Neeltje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, is gedoopt op zondag 6 oktober 1776 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op maandag 3 mei 1813 in 's-Gravenhage. Zij werd 36 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Gerrit Dijkman.

Zij was gehuwd (2) met Nicolaas van Putten.

VIII-H  Willemijntje van der Bruggen, dochter van Willem van der Brugge (VII-A) en Marytje Jacobsdr. van Beekhuijsen, is gedoopt op zondag 24 augustus 1783 in Voorschoten (doopgetuige was Willemijntje van der Bruggen), is overleden op zondag 27 februari 1859 in 's-Gravenhage. Zij werd 75 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Zij was gehuwd met George Lodewijk Reemer, zoon van George Lodewijk Reemer en Suzanna Louisa van Vlodrop. George Lodewijk, vleeshouwersknecht, is E.L. gedoopt op zondag 1 juli 1781 in 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 1 augustus 1823 aldaar. Hij werd 42 jaar en 1 maand.

VII-B  Jan van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (VI-B) en Maartje Teunisdr Verdoes, is gedoopt op vrijdag 12 september 1749 in Schiedam (doopgetuige waren Neeltje Pieters Cool (zie V-B), Aafje van der Brugge (zie VI-A) en Jan Theunisz Verdoes), is overleden op woensdag 20 december 1815 in Delfshaven. Hij werd 66 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 10 september 1780 in Delfshaven Datum 1e ondertrouw: 8 sep 1780, trouwt (kerk) op zondag 24 september 1780 in Voorburg op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Ariaantje Dirksdr Rijweg, dochter van Dirk Cornelisz Rijweg en Teuntje Arijsdr Wisboom. Ariaantje is gedoopt op zondag 6 februari 1752 in Voorburg, is overleden op dinsdag 14 april 1835 in Delfshaven. Zij werd 83 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<70>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter van der Brugge is gedoopt op zondag 7 oktober 1781 in Delfshaven (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), zie VIII-I.

2  Dirk van der Brugge is gedoopt op zondag 14 december 1783, is overleden op woensdag 23 september 1812 in Delfshaven. Hij werd 28 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

3  Martinus van der Brugge is Gereformeerde Gemeente gedoopt op zondag 19 februari 1786 in Delfshaven (doopgetuige was Maria van Beekhuijsen), zie VIII-J.

4  Teuntje van der Brugge is geboren op maandag 27 oktober 1788 in Delfshaven, is begraven op dinsdag 18 november 1788 in Rotterdam. Zij werd 22 dagen.

5  Gerrit van der Brugge is geboren op maandag 12 juli 1790 in Delfshaven, is gedoopt op zondag 18 juli 1790 aldaar (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), zie VIII-K.

6  Teuntje Cornelia van der Brugge is geboren op dinsdag 13 augustus 1793 in Delfshaven, zie VIII-L.

VIII-I  Pieter van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (VII-B) en Ariaantje Dirksdr Rijweg, vrachtrijder, wagenaar, stalhouder, voerman en bouwman, is gedoopt op zondag 7 oktober 1781 in Delfshaven (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), is overleden op donderdag 23 november 1848 aldaar. Hij werd 67 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1807 in Delfshaven, trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1807 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 16-jarige Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling. Johanna Maria is gedoopt op zondag 28 november 1790 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 31 mei 1866 in Delfshaven. Zij werd 75 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Adriana Johanna van der Brugge is geboren op zaterdag 2 april 1808 in Delfshaven, is gedoopt op maandag 11 april 1808 aldaar, zie IX-N.

2  Willemina van der Brugge is geboren op donderdag 4 mei 1809 in Delfshaven, is gedoopt op zondag 14 mei 1809 (doopgetuige was Ariaantje Rhijweg), zie IX-O.

3  Jan van der Brugge is geboren op vrijdag 21 juni 1811 in Delfshaven, is overleden op woensdag 28 december 1825 aldaar. Hij werd 14 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

4  Dirkje van der Brugge is geboren op maandag 25 januari 1813 in Delfshaven.

5  Dirk van der Brugge is geboren op donderdag 31 maart 1814 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 6 januari 1815 aldaar. Hij werd 9 maanden en 6 dagen.

6  Pieter van der Brugge is geboren op dinsdag 11 juni 1816 in Delfshaven, is overleden op maandag 30 september 1816 aldaar. Hij werd 3 maanden en 19 dagen.

7  Johanna Maria van der Brugge is geboren op donderdag 17 juli 1817 in Delfshaven, zie IX-P.

8  Pieternella Johanna van der Brugge is geboren op zaterdag 12 juni 1819 in Delfshaven, zie IX-Q.

9  Johanna Barendina van der Brugge is geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Delfshaven, zie IX-R.

10  Martinus van der Brugge is geboren op woensdag 14 mei 1823 in Delfshaven, zie IX-S.

11  Gijsbertje van der Brugge is geboren op vrijdag 4 maart 1825 in Delfshaven, zie IX-T.

12  Teuntje Cornelia van der Brugge is geboren op zaterdag 13 januari 1827 in Delfshaven, zie IX-U.

IX-N  Adriana Johanna van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op zaterdag 2 april 1808 in Delfshaven, is gedoopt op maandag 11 april 1808 aldaar, is overleden op maandag 30 januari 1888 in Rotterdam. Zij werd 79 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Zij trouwt op zondag 14 juli 1833 in Delfshaven op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Gerrit Jan Willems, zoon van Herus Willems en Johanna Gerrits. Gerrit Jan is geboren op dinsdag 6 februari 1798 in Zwolle, is overleden op dinsdag 19 oktober 1852 in Rotterdam. Hij werd 54 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

IX-O  Willemina van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op donderdag 4 mei 1809 in Delfshaven, is gedoopt op zondag 14 mei 1809 (doopgetuige was Ariaantje Rhijweg), is overleden op zondag 21 januari 1894 in Rotterdam. Zij werd 84 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op zondag 23 december 1832 in Delfshaven op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Abraham Leenderts Duijve ook genaamd Abram Duijve, zoon van Leendert Duijve en Maria Overstraten. Abraham, jagersbaas, is geboren op vrijdag 28 augustus 1807 in Delfshaven, is gedoopt op vrijdag 11 september 1807 aldaar.

Van haar is een kind bekend:

1  Willem Huibert van der Brugge is geboren op dinsdag 20 januari 1829 in Rotterdam, is overleden op maandag 10 augustus 1829 aldaar. Hij werd 6 maanden en 21 dagen.

IX-P  Johanna Maria van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op donderdag 17 juli 1817 in Delfshaven, is overleden op woensdag 7 februari 1894 in Rotterdam. Zij werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Zij trouwt op zondag 14 april 1839 in Delfshaven op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Bernardus Lengkeek. Bernardus is geboren op zaterdag 6 februari 1813 in Delfshaven, is overleden op zaterdag 19 januari 1884 aldaar. Hij werd 70 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Jan Lengkeek is geboren op zaterdag 22 juni 1839 in Delfshaven.

2  Pieter Lengkeek is geboren op vrijdag 6 november 1840 in Delfshaven.

3  Piet Lengkeek is geboren op zaterdag 13 november 1841 in Delfshaven.

4  Bernardus Lengkeek is geboren op zaterdag 15 april 1843 in Delfshaven.

5  Belia Lengkeek is geboren op zondag 2 november 1845 in Delfshaven, is overleden op maandag 12 januari 1925 in Rotterdam. Zij werd 79 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Zij trouwt op woensdag 1 mei 1867 in Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Hendrik van der Stek, zoon van Nicolaas van der Stek en Geertruij den Bremer. Willem Hendrik is geboren op donderdag 23 februari 1843 in Dordrecht, is overleden op donderdag 14 januari 1897 in Rotterdam. Hij werd 53 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

6  Johanna Maria Lengkeek is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Delfshaven.

7  Barendina Lengkeek is geboren op zondag 20 januari 1850 in Delfshaven.

8  Pieter Lengkeek is geboren op zaterdag 29 maart 1851 in Delfshaven.

9  Barendina Lengkeek is geboren op zaterdag 25 september 1852 in Delfshaven.

10  Martinus Lengkeek is geboren op woensdag 22 februari 1854 in Delfshaven.

11  Hermanus Lengkeek is geboren op maandag 4 augustus 1856 in Delfshaven.

IX-Q  Pieternella Johanna van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op zaterdag 12 juni 1819 in Delfshaven, is overleden op zondag 5 maart 1893 in 's-Gravenhage. Zij werd 73 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Zij was gehuwd met Anthonie van Velsen.

IX-R  Johanna Barendina van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Delfshaven, is overleden op donderdag 2 november 1876 aldaar. Zij werd 55 jaar en 30 dagen.

Zij trouwt op zondag 3 mei 1846 in Delfshaven op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit Bekink. Gerrit is geboren op donderdag 14 augustus 1823 in Delfshaven.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Jacob Bekink is geboren op vrijdag 25 april 1845 in Delfshaven, is overleden op zondag 27 april 1845 aldaar. Hij werd 2 dagen.

2  Jacob Bekink is geboren op zondag 3 oktober 1847 in Delfshaven.

3  Johanna Maria Bekink is geboren op maandag 8 oktober 1849 in Delfshaven.

4  Johanna Maria Bekink is geboren op maandag 27 oktober 1851 in Delfshaven.

5  Herremina Huberdina Bekink is geboren op zaterdag 31 december 1853 in Delfshaven.

6  Gerrit Bekink is geboren op maandag 3 december 1855 in Delfshaven.

7  Pieter Bekink is geboren op woensdag 11 augustus 1858 in Delfshaven.

8  Dirkje Bekink is geboren op woensdag 11 augustus 1858 in Delfshaven.

9  Pieter Bekink is geboren op vrijdag 26 augustus 1859 in Delfshaven.

10  Jan Bekink is geboren op woensdag 7 augustus 1861 in Delfshaven.

IX-S  Martinus van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, rijtuigverhuurder, is geboren op woensdag 14 mei 1823 in Delfshaven, is overleden op woensdag 6 september 1882 aldaar. Hij werd 59 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt op woensdag 28 april 1852 in Rotterdam op 28-jarige leeftijd met de 18-jarige Nisa Maria Kloppers, dochter van Aardt Maartensz Kloppers en Alida Adrianusdr van der Velden. Nisa Maria is geboren op zaterdag 8 juni 1833 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 4 februari 1908 aldaar. Zij werd 74 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

 Klik hier voor grotere afbeelding   Martinus van der Brugge    Klikken voor een grotere afbeelding    Niesa Maria Kloppers

Van hen is een kind bekend:

1  Pieter van der Brugge is geboren op woensdag 18 mei 1853 in Delfshaven, zie X-X.

X-X  Pieter van der Brugge, zoon van Martinus van der Brugge (IX-S) en Nisa Maria Kloppers, stalhouder en rijtuigverhuurder, is geboren op woensdag 18 mei 1853 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 3 maart 1939 in Rotterdam. Hij werd 85 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Hij gaat in ondertrouw op donderdag 27 april 1876 in Delfshaven, trouwt op donderdag 11 mei 1876 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Elizabeth Poot. Elizabeth is geboren op donderdag 16 juli 1857 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 4 februari 1908 aldaar. Zij werd 50 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Klikken voor grotere afbeelding Klik hier voor een grotere afbeelding

Gezin van der Brugge-Poot                    Kinderen v.d.Brugge

 
 

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Niesa Maria van der Brugge is geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Delfshaven, zie XI-AJ.

2  Johanna Maria van der Brugge is geboren op woensdag 21 augustus 1878 in Delfshaven, zie XI-AK.

3  Martinus van der Brugge is geboren op maandag 18 april 1881 in Delfshaven, zie XI-AL.

4  Jacoba van der Brugge is geboren op maandag 23 juli 1883 in Delfshaven, zie XI-AM.

5  Pieter van der Brugge is geboren op vrijdag 5 februari 1886 in Rotterdam, zie XI-AN.

6  Elisabeth van der Brugge is geboren op zondag 19 augustus 1888 in Rotterdam, zie XI-AO.

7  Alida van der Brugge is geboren op woensdag 10 september 1890 in Rotterdam, zie XI-AP.

8  Jacobus van der Brugge is geboren op maandag 30 juli 1894 in Rotterdam, zie XI-AQ.

9  Hendrika Wilhelmina van der Brugge is geboren op zaterdag 17 april 1897 in Rotterdam, zie XI-AR.

XI-AJ  Niesa Maria van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, is geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 28 april 1922 in Rotterdam. Zij werd 45 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Klikken voor een grotere afbeelding    Het echtpaar Ewout van den Berg-Niesa Maria van der Brugge

Zij trouwt op woensdag 25 juli 1906 in Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Ewout van den Berg, zoon van Huibrecht van den Berg en Pietertje Langstraat. Ewout, slager, is geboren op maandag 5 oktober 1874 in Pernis, is overleden op zaterdag 24 november 1956 in Rotterdam. Hij werd 82 jaar, 1 maand en 19 dagen.
 

Klik hier voor vergroting Klik hier voor vergroting Klik hier voor vergroting

    Foto's van de kinderen van den Berg

 

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Huibrecht Leendert (Huib) van den Berg, incasseerder en melkverkoper, wonende in Rotterdam, is geboren op maandag 20 april 1908 aldaar, is overleden op donderdag 7 oktober 1982 aldaar. Hij werd 74 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt op woensdag 29 juni 1932 in Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje van Eijk. Grietje is geboren op woensdag 20 juni 1906 in Rotterdam, is overleden op zondag 1 november 1981 aldaar. Zij werd 75 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

2  Elisabeth van den Berg is geboren op dinsdag 29 juni 1909 in Rotterdam, is overleden op donderdag 18 december 2008 in Vlaardingen. Zij werd 99 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Leendert van den Berg is geboren op zaterdag 24 februari 1912 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 18 september 1999 aldaar. Hij werd 87 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Klik hier voor een grotere afbeelding    Leendert van den Berg

Hij trouwt op woensdag 7 april 1937 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Klazina van der Linde. Maria Klazina is geboren op donderdag 8 juli 1909, is overleden op zaterdag 28 maart 1992. Zij werd 82 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

4  Neeltje van den Berg is geboren op zondag 26 oktober 1913 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 29 juni 1979 aldaar. Zij werd 65 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op woensdag 23 augustus 1939 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Johannes van Burgh. Gerrit Johannes is geboren op zondag 25 december 1910, is overleden op vrijdag 22 november 1991. Hij werd 80 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

5  N.N. van den Berg is geboren in 1919 in Vlaardingen, is overleden in 1919 aldaar.

XI-AK  Johanna Maria van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, is geboren op woensdag 21 augustus 1878 in Delfshaven, is overleden op zaterdag 16 november 1946 in Rotterdam. Zij werd 68 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op woensdag 12 juni 1907 in Rotterdam op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Adrianus Jacobus Teekens. Adrianus Jacobus is geboren op woensdag 21 augustus 1878 in Delfshaven, is overleden op zaterdag 16 november 1946 in Rotterdam, is begraven op woensdag 20 november 1946 aldaar. Hij werd 68 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriana Cornelia Teekens is geboren in 1908.

2  Adrianus Jacobus Teekens is geboren in 1913, is overleden in 1970. Hij werd 57 jaar.

3  Elizabeth Teekens is geboren in 1915, is overleden in 1952. Zij werd 37 jaar.

4  Johannes Christoffel Teekens is geboren in 1918, is overleden in 1945. Hij werd 27 jaar.

5  Pieter Teekens is geboren in 1918, is overleden in 1973. Hij werd 55 jaar.

XI-AL  Martinus van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, voermansknecht, is geboren op maandag 18 april 1881 in Delfshaven, is overleden op dinsdag 29 maart 1949 in Rotterdam. Hij werd 67 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Klik hier voor een grotere afbeelding    Het echtpaar van der Brugge-Burghardt

Hij trouwt op woensdag 11 februari 1914 in Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Jouerke Burghardt, dochter van Gerardus Burghardt en Harmina de Groot. Jouerke is geboren op zondag 14 juni 1885 in Rotterdam, is overleden op maandag 4 mei 1987 aldaar, is begraven op vrijdag 8 mei 1987 aldaar. Zij werd 101 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Pieter van der Brugge is geboren op dinsdag 4 augustus 1914 in Rotterdam, zie XII-V.

XII-V  Pieter van der Brugge, zoon van Martinus van der Brugge (XI-AL) en Jouerke Burghardt, is geboren op dinsdag 4 augustus 1914 in Rotterdam, is overleden op woensdag 13 april 1983 aldaar. Hij werd 68 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op woensdag 24 juni 1936 in Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Maasland. Maria is geboren op woensdag 5 augustus 1914 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 1 september 1998 aldaar. Zij werd 84 jaar en 27 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Martin Pieter van der Brugge.

2  Pieter van der Brugge is geboren rond 1940 in Rotterdam, is overleden op woensdag 7 november 1945 aldaar. Hij werd ongeveer 5 jaar.

XI-AM  Jacoba van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, is geboren op maandag 23 juli 1883 in Delfshaven, is overleden op donderdag 16 december 1965 in Rotterdam. Zij werd 82 jaar, 4 maanden en 23 dagen.
Klik hier voor een grotere afbeeldfing    Het echtpaar Rodenburg-van der Brugge

Zij gaat in ondertrouw op zaterdag 5 maart 1921 in Rotterdam, trouwt op dinsdag 17 mei 1921 aldaar op 37-jarige leeftijd met de 39-jarige Machiel Rodenburg, zoon van Bonifaas Rodenburg en Neeltje Pranger. Machiel, timmerman-aannemer, is geboren op donderdag 23 juni 1881, is overleden op zondag 18 januari 1970. Hij werd 88 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

XI-AN  Pieter van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, winkelier in zuivelprodukten, vrachtrijder en voerman, wonende in Rotterdam, is geboren op vrijdag 5 februari 1886 aldaar, is overleden op donderdag 5 januari 1961 aldaar. Hij werd 74 jaar en 11 maanden.

Klikken voor grotere afbeelding    Het echtpaar Pieter en Wilhelmina Elisabeth van der Brugge-Exalto

Hij gaat in ondertrouw op donderdag 27 april 1876 in Delfshaven, trouwt op woensdag 12 juni 1912 in Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Wilhelmina Catharina Exalto. Wilhelmina Catharina is geboren op dinsdag 3 juli 1888 in Rotterdam, is overleden op maandag 20 februari 1978. Zij werd 89 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter van der Brugge is geboren op zaterdag 29 maart 1913 in Rotterdam, zie XII-W.

2  Jan van der Brugge is geboren op vrijdag 16 juli 1915 in Rotterdam, is overleden op woensdag 7 juli 1976 in Albany (Aus.). Hij werd 60 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

3  Elizabeth van der Brugge is geboren op maandag 12 januari 1920 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 24 januari 1948 aldaar. Zij werd 28 jaar en 12 dagen.

4  Henderika Johanna van der Brugge.

5  Niesa Maria van der Brugge.

XII-W  Pieter van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (XI-AN) en Wilhelmina Catharina Exalto, onderwijzer en directeur Mavo Molenbeeke, wonende in Arnhem, is geboren op zaterdag 29 maart 1913 in Rotterdam, is overleden op donderdag 14 januari 1971 in Arnhem, is begraven op vrijdag 18 juni 1971 aldaar. Hij werd 57 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op woensdag 21 augustus 1940 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Adriaantje Mostert. Adriaantje is geboren op zondag 16 februari 1913 in Rotterdam, is overleden op maandag 29 november 1993 in Arnhem. Zij werd 80 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina van der Brugge, zie XIII-P.

2  Arijaantje van der Brugge.

3  Elisabeth van der Brugge, zie XIII-Q.

4  Marijke van der Brugge, zie XIII-R.

XIII-P  Wilhelmina van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XII-W) en Adriaantje Mostert.

Zij trouwdemet Roel W. Terluin.

XIII-Q  Elisabeth van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XII-W) en Adriaantje Mostert.

Zij trouwde met Willem Dirk Pelger.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Nienke Pelger.

2  Liesbeth Pelger.

3  Meike Pelger.

XIII-R  Marijke van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (XII-W) en Adriaantje Mostert.

Zij trouwde (1) met Anton Cornelis Janssen.

Zij trouwde (2) met Johannes Franciscus Antonius Roovers.

XI-AO  Elisabeth van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, is geboren op zondag 19 augustus 1888 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 12 juli 1986 in Cappele aan den IJssel. Zij werd 97 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Zij gaat in ondertrouw op zaterdag 10 januari 1920 in Rotterdam, trouwt op woensdag 21 januari 1920 aldaar op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Leendert Dirks. Leendert is geboren op maandag 4 augustus 1884 in Rotterdam, is overleden op donderdag 15 december 1938 aldaar. Hij werd 54 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Elizabeth Dirks.

2  Dirk Theodorus Dirks is geboren op woensdag 15 juni 1921 in Rotterdam.

XI-AP  Alida van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, dienstbode, is geboren op woensdag 10 september 1890 in Rotterdam, is overleden op donderdag 28 december 1967 aldaar. Zij werd 77 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Klik hier voor grotere afbeelding    Het echtpaar Huizer-van der Brugge

Zij trouwt op vrijdag 27 december 1935 in Rotterdam op 45-jarige leeftijd met de 49-jarige Teunis Huizer. Teunis is geboren op donderdag 18 maart 1886 in Ridderkerk, is overleden op dinsdag 2 oktober 1962 in Rotterdam. Hij werd 76 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

XI-AQ  Jacobus van der Brugge, zoon van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, stalarbeider en voerman, is geboren op maandag 30 juli 1894 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 12 november 1976 aldaar. Hij werd 82 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Klik hier voor een grotere afbeelding    Jacobus van der Brugge

Hij gaat in ondertrouw op zaterdag 14 april 1923 in Rotterdam, trouwt op woensdag 25 juli 1923 aldaar op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Magdalena Steijn. Maria Magdalena is geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Middelburg, is overleden op dinsdag 6 november 1923 in Rotterdam. Zij werd 23 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1   kind van der Brugge is doodgeboren op dinsdag 6 november 1923 in Rotterdam.

XI-AR  Hendrika Wilhelmina van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (X-X) en Elizabeth Poot, is geboren op zaterdag 17 april 1897 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 18 oktober 1966 aldaar. Zij werd 69 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Zij was gehuwd met Barend Gijsbert Benjamin van Kruijl, zoon van Barend Gijsbert van Kruijl en Cornelia Pietronella Elisabeth Leith. Barend Gijsbert Benjamin is geboren op woensdag 22 februari 1893 in Rotterdam, is overleden op donderdag 1 maart 1945 aldaar. Hij werd 52 jaar en 7 dagen.

IX-T  Gijsbertje van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op vrijdag 4 maart 1825 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 24 december 1920 in Rotterdam. Zij werd 95 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Zij was gehuwd met Pieter Aart den Hartog.

IX-U  Teuntje Cornelia van der Brugge, dochter van Pieter van der Brugge (VIII-I) en Johanna Maria Gijsbertsdr Edeling, is geboren op zaterdag 13 januari 1827 in Delfshaven, is overleden op woensdag 2 januari 1918 in Rotterdam. Zij werd 90 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt op zondag 2 april 1848 in Delfshaven op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Goudt. Pieter is geboren op woensdag 22 januari 1823 in Delfshaven.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Heiltje Goudt is geboren op dinsdag 11 september 1849 in Delfshaven.

Zij trouwt op vrijdag 4 september 1874 in Delfshaven op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Poot. Hendrik is geboren op vrijdag 7 september 1849 in Delfshaven.

2  Frans Goudt is geboren op zaterdag 15 mei 1852 in Delfshaven.

3  Pieter Goudt is geboren op donderdag 25 januari 1855 in Delfshaven.

4  Johanna Maria Goudt is geboren op woensdag 4 maart 1857 in Delfshaven.

5  Johanna Maria Goudt is geboren op donderdag 30 december 1858 in Delfshaven.

6  Teunis CornelisGoudt is geboren op maandag 20 mei 1861 in Delfshaven.

7  Johanna Maria Goudt is geboren op woensdag 27 januari 1864 in Delfshaven.

Zij trouwt op woensdag 1 april 1896 in Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Leendert van der Laan. Leendert is geboren rond 1866 in Overschie.

8  Teunis Cornelis Goudt is geboren op woensdag 6 juni 1866 in Delfshaven.

9  Teunis Cornelis Goudt is geboren op donderdag 12 december 1867 in Delfshaven.

VIII-J  Martinus van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (VII-B) en Ariaantje Dirksdr Rijweg, is Gereformeerde Gemeente gedoopt op zondag 19 februari 1786 in Delfshaven (doopgetuige was Maria van Beekhuijsen), is overleden op zondag 7 januari 1855 aldaar. Hij werd 68 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hij trouwt op zondag 12 januari 1840 in Delfshaven op 53-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelia Verschoor. Cornelia, dienstbode, is geboren op zondag 29 augustus 1802 in Rhoon, is overleden op zondag 23 januari 1870 in Rotterdam. Zij werd 67 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Martijntje van der Brugge is geboren op vrijdag 29 november 1839 in Delfshaven , is overleden op maandag 24 januari 1921 in Rotterdam. Zij werd 81 jaar, 1 maand en 26 dagen.<71>

2  Jan van der Brugge is geboren op donderdag 4 februari 1841 in Delfshaven, zie IX-V.

3  Ewout van der Brugge is geboren op woensdag 29 juni 1842 in Delfshaven, is overleden op woensdag 23 februari 1921 in Rotterdam. Hij werd 78 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

4  Adrianus van der Brugge is geboren op donderdag 21 december 1843 in Delfshaven, zie IX-W.

IX-V  Jan van der Brugge, zoon van Martinus van der Brugge (VIII-J) en Cornelia Verschoor, werkman en arbeider, is geboren op donderdag 4 februari 1841 in Delfshaven, is overleden op zaterdag 17 januari 1914 in Rotterdam. Hij werd 72 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op woensdag 5 juni 1872 in Rotterdam op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Johanna Cornelia van der Brugge, zie IX-AF.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Rotterdam, zie X-Y.

2  Martinus Gerrit van der Brugge is geboren op maandag 2 november 1874 in Delfshaven, zie X-Z.

3  Cornelia Martijntje van der Brugge is geboren op vrijdag 15 december 1876 in Delfshaven, zie X-AA.

4  Neeltje van der Brugge is geboren op donderdag 3 juli 1879 in Delfshaven, zie X-AB.

5  Martijntje van der Brugge is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Delfshaven, zie X-AC.

6  Macheltje van der Brugge is geboren op vrijdag 6 juni 1884 in Delfshaven, zie X-AD.

7  Antje Johanna Cornelia van der Brugge is geboren op maandag 1 augustus 1887 in Rotterdam.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 28 augustus 1890 in Rotterdam.

9  Jannetje van der Brugge is geboren op dinsdag 15 november 1892 in Rotterdam, zie X-AE.

X-Y  Maria van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), wonende in Rotterdam, is geboren op woensdag 26 juni 1872 aldaar.

Zij trouwt op woensdag 11 april 1900 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrikus Jacobus Berben. Hendrikus Jacobus is geboren in 1867.

Van hen is een kind bekend:

1  Petrus Johannes Antonius Berben is geboren op maandag 26 november 1894 in Rotterdam.

X-Z  Martinus Gerrit van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), vuurstoker, is geboren op maandag 2 november 1874 in Delfshaven.

Hij trouwt op woensdag 16 september 1903 in Rotterdam op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Cornelia Filius. Cornelia is geboren in 1867 in Colijnsplaat.

X-AA  Cornelia Martijntje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), is geboren op vrijdag 15 december 1876 in Delfshaven.

Zij trouwt op woensdag 1 maart 1899 in Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Leonardus Augustinus van Dongen. Leonardus Augustinus is geboren in 1877 in Geertruidenberg.

X-AB  Neeltje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), is geboren op donderdag 3 juli 1879 in Delfshaven, is overleden op maandag 16 augustus 1920 in Rotterdam. Zij werd 41 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Zij trouwt op woensdag 2 november 1898 in Rotterdam op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Johannes van Dongen. Johannes, varensgezel, is geboren in 1880 in Delfshaven.

X-AC  Martijntje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), wonende in Rotterdam, is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Delfshaven.

Zij trouwt op woensdag 16 november 1904 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Carel van Naamen. Carel, los werkman, is geboren in 1882 in Rotterdam.

X-AD  Macheltje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), is geboren op vrijdag 6 juni 1884 in Delfshaven.

Zij trouwt op woensdag 6 augustus 1913 in Rotterdam op 29-jarige leeftijd met Jacob Reijken.

X-AE  Jannetje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (IX-V) en Antje Johanna Cornelia van der Brugge (IX-AF), is geboren op dinsdag 15 november 1892 in Rotterdam.

Zij trouwt op woensdag 15 september 1920 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Arie van Vessem.

IX-W  Adrianus van der Brugge, zoon van Martinus van der Brugge (VIII-J) en Cornelia Verschoor, arbeider, is geboren op donderdag 21 december 1843 in Delfshaven, is overleden op maandag 17 oktober 1881 aldaar. Hij werd 37 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op donderdag 24 oktober 1867 in Delfshaven op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Volbers. Catharina, wonende in Amsterdam, is geboren op maandag 15 juli 1839 in Delfshaven.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia van der Brugge is geboren op maandag 30 maart 1868 in Delfshaven, is overleden op zondag 26 juli 1868 aldaar. Zij werd 3 maanden en 26 dagen.

2  Martinus van der Brugge is geboren op donderdag 22 juli 1869 in Delfshaven, zie X-AF.

3  Wessel van der Brugge is geboren op zondag 30 april 1871 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 11 augustus 1871 aldaar. Hij werd 3 maanden en 12 dagen.

4  Cornelia van der Brugge is geboren op maandag 19 augustus 1872 in Delfshaven, is overleden op zondag 23 februari 1873 aldaar. Zij werd 6 maanden en 4 dagen.

5  Wessel Adrianus van der Brugge is geboren op maandag 27 oktober 1873 in Delfshaven, is overleden op maandag 15 april 1912 . Hij werd 38 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<72>

6  Cornelis Martinus van der Brugge is geboren op zondag 22 augustus 1875 in Delfshaven, is overleden op dinsdag 14 september 1875 aldaar. Hij werd 23 dagen.

7  Johanna Adriana van der Brugge is geboren op dinsdag 23 januari 1877 in Delfshaven, is overleden op dinsdag 6 november 1877 aldaar. Zij werd 9 maanden en 14 dagen.

8  Cornelia van der Brugge is geboren op zaterdag 22 maart 1879 in Delfshaven.

9  Johan Adriaan van der Brugge is geboren op zondag 11 september 1881 in Delfshaven.

X-AF  Martinus van der Brugge, zoon van Adrianus van der Brugge (IX-W) en Catharina Volbers, bankwerker, wonende in Rotterdam, is geboren op donderdag 22 juli 1869 in Delfshaven.

op 22.7.1903 vertrokken naar Waterval/Zuid-Afrika

Hij trouwt op woensdag 22 juli 1903 in Rotterdam op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige Antje Kindt. Antje is geboren in 1872 in Zegwaart.

VIII-K  Gerrit van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (VII-B) en Ariaantje Dirksdr Rijweg, melkverkoper, is geboren op maandag 12 juli 1790 in Delfshaven, is gedoopt op zondag 18 juli 1790 aldaar (doopgetuige was Willemijntje van der Brugge), is overleden op zondag 20 oktober 1867 aldaar. Hij werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 25 augustus 1820 in Nieuw-Lekkerland op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Neeltje van der Wiel. Neeltje is geboren op dinsdag 19 februari 1799 in Nieuw-Lekkerland, is gedoopt op zondag 24 februari 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 26 november 1831 in Rotterdam. Zij werd 32 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Johanna van der Brugge is geboren op zondag 7 januari 1821 in Delfshaven, zie IX-X.

2  Cornelis Putten van der Brugge is geboren op vrijdag 17 mei 1822 in Delfshaven, is overleden op dinsdag 24 september 1822 aldaar. Hij werd 4 maanden en 7 dagen.

3  Jannetje van der Brugge is geboren op vrijdag 2 april 1824 in Delfshaven, zie IX-Y.

4  Jan van der Brugge is geboren op maandag 9 januari 1826 in Delfshaven, is overleden op donderdag 10 november 1831 in Rotterdam. Hij werd 5 jaar, 10 maanden en 1 dag.

5  Maria van der Brugge is geboren op zondag 10 februari 1828 in Rotterdam, zie IX-Z.

6  Teuntje Cornelia van der Brugge is geboren op dinsdag 26 mei 1829 in Rotterdam, zie IX-AA.

7  Cornelis Piet van der Brugge is geboren op vrijdag 1 oktober 1830 in Rotterdam, is overleden op woensdag 26 januari 1831 aldaar. Hij werd 3 maanden en 25 dagen.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 25 november 1831.

Hij trouwt op woensdag 10 oktober 1832 in Rotterdam met Koninklijke dispensatie vam 24.8.1832 op 42-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Maria van der Wiel. Maria is geboren op maandag 11 mei 1807 in Nieuw-Lekkerland, is overleden op vrijdag 29 juni 1883 in Delfshaven. Zij werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

9  Jan van der Brugge is geboren op zondag 9 december 1832 in Rotterdam, is overleden op woensdag 23 december 1840 in Overschie en Hogenban. Hij werd 8 jaar en 14 dagen.

10  Neeltje van der Brugge is geboren op donderdag 19 december 1833 in Rotterdam, zie IX-AB.

11  Cornelis Putte van der Brugge is geboren op zondag 10 april 1836 in Rotterdam, zie IX-AC.

12  Gerrit van der Brugge is geboren op dinsdag 3 oktober 1837 in Overschie en Hogenban, is overleden op dinsdag 14 maart 1871 in Delfshaven. Hij werd 33 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

13  Willem van der Brugge is geboren op dinsdag 20 oktober 1840 in Overschie en Hogenban, zie IX-AD.

14  Jannetje van der Brugge is geboren op woensdag 7 december 1842 in Delfshaven.

15  Magcheltje van der Brugge is geboren op zaterdag 9 maart 1844 in Overschie en Hogenban, zie IX-AE.

16  Jan van der Brugge is geboren op dinsdag 29 april 1845 in Rotterdam, is overleden op woensdag 13 oktober 1847 aldaar. Hij werd 2 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

17  Antje Johanna Cornelia van der Brugge is geboren op donderdag 12 augustus 1847 in Rotterdam, zie IX-AF.

IX-X  Adriana Johanna van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Neeltje van der Wiel, is geboren op zondag 7 januari 1821 in Delfshaven, is overleden op vrijdag 17 mei 1901 in Rotterdam. Zij werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Zij trouwt op woensdag 24 mei 1848 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Opmeer. Jan is geboren op vrijdag 5 oktober 1821 in Delfshaven.

IX-Y  Jannetje van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Neeltje van der Wiel, is geboren op vrijdag 2 april 1824 in Delfshaven, is overleden op zondag 8 december 1912 in Rotterdam. Zij werd 88 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op woensdag 17 maart 1858 in Rotterdam op 33-jarige leeftijd met Dietrich Karl Gräper.

IX-Z  Maria van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Neeltje van der Wiel, is geboren op zondag 10 februari 1828 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 30 mei 1908 in Nieuw-Lekkerland. Zij werd 80 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Zij was gehuwd met Adrianus Smit. Adrianus is geboren op donderdag 15 november 1827 in Alblasserdam, is overleden op donderdag 5 januari 1893 in Nieuw-Lekkerland. Hij werd 65 jaar, 1 maand en 21 dagen.

IX-AA  Teuntje Cornelia van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Neeltje van der Wiel, is geboren op dinsdag 26 mei 1829 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 16 september 1854 aldaar. Zij werd 25 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Zij trouwt op zondag 26 november 1876 in Overschie op 47-jarige leeftijd met Jacob van der Meer.

IX-AB  Neeltje van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Maria van der Wiel, is geboren op donderdag 19 december 1833 in Rotterdam, is overleden op woensdag 29 januari 1868 aldaar. Zij werd 34 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zij trouwt op woensdag 11 februari 1857 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met Pieter van Essel.

IX-AC  Cornelis Putte van der Brugge, zoon van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Maria van der Wiel, koetsier, is geboren op zondag 10 april 1836 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 24 mei 1895. Hij werd 59 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Hij was gehuwd met Maria Sophia Meijer. Maria Sophia is geboren op woensdag 16 december 1846 in Den Haag.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit van der Brugge is geboren op woensdag 23 juli 1873 in Rotterdam, is overleden op zondag 9 november 1873 aldaar. Hij werd 3 maanden en 17 dagen.

2  Sophia Maria van der Brugge is geboren op woensdag 2 september 1874 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 31 augustus 1875 aldaar. Zij werd 11 maanden en 29 dagen.

3  Maria Sophia van der Brugge is geboren op donderdag 18 november 1875 in Delft, is overleden op zondag 20 augustus 1876 in 's-Gravenhage. Zij werd 9 maanden en 2 dagen.

4  Cornelis Johannes van der Brugge is geboren op zondag 19 januari 1879 in 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 17 maart 1900 in Rotterdam. Hij werd 21 jaar, 1 maand en 26 dagen.

5  Antonie Johannes van der Brugge is geboren op dinsdag 15 maart 1881 in Rotterdam.

IX-AD  Willem van der Brugge, zoon van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Maria van der Wiel, slachter, is geboren op dinsdag 20 oktober 1840 in Overschie en Hogenban, is overleden op donderdag 21 februari 1929 in Rotterdam. Hij werd 88 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op woensdag 11 oktober 1871 in Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Cornelia de Jong, dochter van Dina de Jong. Maria Cornelia is geboren in 1846 in Rotterdam.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Maria van der Brugge is geboren op donderdag 7 september 1871 in Rotterdam erkend bij huwelijk op 11.10.1871.

2  Pieter van der Brugge is geboren op vrijdag 7 maart 1873 in Rotterdam.

3  Gerrit van der Brugge is geboren op zaterdag 27 februari 1875 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 14 november 1925 aldaar. Hij werd 50 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

4  Willem van der Brugge is geboren op donderdag 23 november 1876 in Rotterdam, is overleden op woensdag 18 april 1877 aldaar. Hij werd 4 maanden en 26 dagen.

5  Willem van der Brugge is geboren op dinsdag 3 september 1878 in Rotterdam.

6  Dina Sophia van der Brugge is geboren op zaterdag 27 november 1880 in Rotterdam, zie X-AG.

7  Neeltje van der Brugge is geboren op donderdag 21 december 1882 in Rotterdam, is overleden op woensdag 22 oktober 1884 aldaar. Zij werd 1 jaar, 10 maanden en 1 dag.

8  Cornelis van der Brugge is geboren op donderdag 27 november 1884 in Rotterdam, is overleden op donderdag 14 maart 1907 aldaar. Hij werd 22 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

9  Jannetje van der Brugge is geboren op dinsdag 2 november 1886 in Rotterdam, zie X-AH.

10  Franciscus van der Brugge is geboren op woensdag 30 oktober 1889 in Rotterdam, is overleden op donderdag 25 februari 1909 aldaar. Hij werd 19 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

X-AG  Dina Sophia van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (IX-AD) en Maria Cornelia de Jong, is geboren op zaterdag 27 november 1880 in Rotterdam.

Zij was gehuwd (1) met Gert Duijtsch. Gert is geboren in 1877 in Rotterdam.

Zij trouwt op woensdag 6 november 1912 in Rotterdam op 31-jarige leeftijd (2) met Adrianus Unger.

X-AH  Jannetje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (IX-AD) en Maria Cornelia de Jong, is geboren op dinsdag 2 november 1886 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 12 december 1916 aldaar. Zij werd 30 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zij trouwt op woensdag 11 juni 1913 in Rotterdam op 26-jarige leeftijd met Adrianus Martinus van Herk.

IX-AE  Magcheltje van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Maria van der Wiel, is geboren op zaterdag 9 maart 1844 in Overschie en Hogenban.

Zij trouwt op vrijdag 13 december 1878 in Rotterdam op 34-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Braam.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Johanna Cornelia Braam is geboren op zaterdag 5 december 1868 in Rotterdam. Zij werd bij de geboorte aangegeven als natuurlijk kind van Magchteltje. Er is bij het huwelijk verzuimd dit kind te erkennen. Desgevraagd is bij KB van 20 mei 1879 no.13 aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Delfshaven bevolen daarvan alsnog aantekening te maken in het lopende huwelijksregister en op de kant van de geboorteakte.

Koninklijk Besluit inz. erkenning Klik op de afbeelding voor de weergave van het Koninklijk Besluit (met dank aan John Kooperberg, Nieuw Zeeland)

2  Helena Maria Braam is geboren op zondag 24 mei 1874 in Delfshaven.

3  Pieternella Cornelia Braam is geboren op donderdag 7 oktober 1875 in Delfshaven.

4  Gerrit Braam is geboren op zondag 6 juni 1880 in Delfshaven.

IX-AF  Antje Johanna Cornelia van der Brugge, dochter van Gerrit van der Brugge (VIII-K) en Maria van der Wiel, naaister, is geboren op donderdag 12 augustus 1847 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 19 mei 1934 aldaar. Zij werd 86 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op woensdag 5 juni 1872 in Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan van der Brugge, zie IX-V.

VIII-L  Teuntje Cornelia van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (VII-B) en Ariaantje Dirksdr Rijweg, is geboren op dinsdag 13 augustus 1793 in Delfshaven, is overleden op donderdag 15 januari 1829 aldaar. Zij werd 35 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Zij trouwt op zondag 23 april 1815 in Delfshaven op 21-jarige leeftijd met Pieter van Holst.

VI-C  Ary van der Brugge, zoon van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 31 januari 1717 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visschers, Aafje Willems Grisnigt en Ary van der Brugge), is overleden op vrijdag 25 juli 1788 aldaar. Hij werd 71 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 12 maart 1746 op 29-jarige leeftijd met Cornelia Wuijster, dochter van Cornelis Wuijster en Geertje Jansd. Moordrecht. Cornelia is overleden op zondag 13 augustus 1797 in Schiedam overlijdensdatum gevonden ONA 1006/860 Gemeentearchief Schiedam.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Geertje van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op woensdag 9 november 1746 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Geertje Moordregt).

2  Willem van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op woensdag 24 januari 1748 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Geertje Moordregt), zie VII-C.

3  Geertje van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 19 december 1749 in Schiedam (doopgetuige waren Geertje Moordregt en Neeltje Pieters Kool), zie VII-D.

4  Jan van der Brugge ook genaamd Verbrugge, korenwijnstoker, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 30 juli 1751 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Geertie Moordregt en Neeltje Pieters Kool), is overleden op maandag 15 juni 1829 in Vlaardingen. Hij werd 77 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

5  Kornelis van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 22 oktober 1752 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Geertie Moordregt en Neeltje Pieters Kool).

6  Cornelis van der Brugge is geboren in Schiedam, is gedoopt op woensdag 3 oktober 1753, zie VII-E.

7  Neeltje van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op donderdag 26 december 1754 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Geertie Moordregt), zie VII-F.

8  IJda van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 19 september 1756 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Aafje van der Brugge), is overleden op vrijdag 26 februari 1819 aldaar, ongehuwd. Zij werd 62 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

9  Maarten van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 3 maart 1758 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Aafje van der Brugge).

10  Lijsbeth van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13 juli 1760 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Geertie Moordregt en Neeltje Pieters Kool), zie VII-G.

11  Cornelia van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 18 februari 1770 in Schiedam (doopgetuige waren Willem van der Brugge en Grietje van der Brugge).

12  Cornelia Adriana van der Brugge is geboren op vrijdag 13 mei 1791 in Schiedam, is gedoopt op zondag 15 mei 1791 aldaar (doopgetuige waren Cornelia Wuijster en Willem van der Brugge), is overleden op zondag 10 januari 1864 aldaar. Zij werd 72 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

VII-C  Willem van der Brugge, zoon van Ary van der Brugge (VI-C) en Cornelia Wuijster, kolenmeter, is Nederlands Hervormd gedoopt op woensdag 24 januari 1748 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Geertje Moordregt), is overleden op zaterdag 22 januari 1814 aldaar. Hij werd 65 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) (Nederlands Hervormd) op donderdag 25 juni 1795 in Schiedam op 47-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Louron. Maria is gedoopt op zondag 11 augustus 1771 in Schiedam.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Adriana van der Brugge is geboren op donderdag 8 september 1796 in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 16 september 1796 aldaar (doopgetuige waren Jan van der Brugge en Geertrui van der Brugge), zie VIII-M.

2  Gerardus Adrianus van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 18 augustus 1797 in Schiedam (doopgetuige waren Gerardus Louron en Adriana Huijgens), zie VIII-N.

3  Arij van der Brugge is geboren op dinsdag 18 december 1798 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 21 december 1798 aldaar (doopgetuige waren Geertruid van der Brugge en Jan van der Brugge), is overleden op zaterdag 19 februari 1870 aldaar. Hij werd 71 jaar, 2 maanden en 1 dag.

4  Adriana Maria van der Brugge is geboren op maandag 6 oktober 1800 in Schiedam, is gedoopt op zondag 12 oktober 1800 aldaar (doopgetuige waren Jan Zuiderveld en Adriana Huijgens), zie VIII-O.

5  Geertrui van der Brugge is geboren op vrijdag 18 maart 1803 in Schiedam, is gedoopt op zondag 27 maart 1803 aldaar (doopgetuige waren Simon Molenbroek en Geertrui van der Brugge), zie VIII-P.

6  Jan van der Brugge, metselaarsknecht, is geboren op zondag 24 februari 1805 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 3 maart 1805 aldaar (doopgetuige waren Jan Zuidervliet en Adriana Huijgens), is overleden op donderdag 27 juli 1820 aldaar. Hij werd 15 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

7  Neeltje van der Brugge is geboren op woensdag 9 maart 1808 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13 maart 1808 aldaar, zie VIII-Q.

8  Wilhelmina Huberdina Alida van der Brugge is geboren op donderdag 3 mei 1810 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 11 mei 1810 aldaar, zie VIII-R.

9  Willem van der Bruggen ook genaamd Willem van der Brugge is geboren op maandag 22 februari 1813 in Schiedam, is overleden op woensdag 7 april 1813 aldaar. Hij werd 1 maand en 16 dagen.

VIII-M  Cornelia Adriana van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, is geboren op donderdag 8 september 1796 in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 16 september 1796 aldaar (doopgetuige waren Jan van der Brugge en Geertrui van der Brugge), is overleden op dinsdag 2 september 1879 aldaar. Zij werd 82 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Zij trouwt op zondag 20 juni 1819 in Schiedam (huwelijksgetuige was Gerardus Adrianus van der Brugge) op 22-jarige leeftijd (1) met Cornelis Johannes van den Berg.

Zij trouwt op donderdag 29 november 1827 in Schiedam (huwelijksgetuige was Arij van der Brugge) op 31-jarige leeftijd (2) met Johannes van Wamelen.

Zij trouwt op donderdag 17 juli 1845 in Schiedam op 48-jarige leeftijd (3) met Caarel Groeneweg.

VIII-N  Gerardus Adrianus van der Brugge, zoon van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, broodbakker, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 18 augustus 1797 in Schiedam (doopgetuige waren Gerardus Louron en Adriana Huijgens), is overleden op vrijdag 24 april 1863 in 's-Gravenhage. Hij werd 65 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op woensdag 30 september 1829 in 's-Gravenhage Arie van der Brugge is broer (huwelijksgetuige was Arie van der Brugge) op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Wilhelmina Johanna Magdalena Bourdon. Wilhelmina Johanna Magdalena is geboren rond 1797 in Voorburg.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Adriana van der Brugge, zie IX-AG.

2  Maria van der Brugge is geboren op zaterdag 17 juli 1830 in 's-Gravenhage, zie IX-AH.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 20 september 1837 in 's-Gravenhage , is overleden op woensdag 20 september 1837 aldaar.

4  Willem Hendrik van der Brugge is geboren op vrijdag 30 november 1838 in 's-Gravenhage, zie IX-AI.

5  Johannes van der Brugge is geboren op donderdag 21 januari 1841 in 's-Gravenhage, zie IX-AJ.

IX-AG  Wilhelmina Adriana van der Brugge, dochter van Gerardus Adrianus van der Brugge (VIII-N) en Wilhelmina Johanna Magdalena Bourdon, is overleden op woensdag 29 augustus 1866 in 's-Gravenhage.

Van haar en een onbekende man is een kind bekend:

1  Adrianus van der Brugge is geboren op dinsdag 14 december 1858 in 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 29 december 1858 aldaar. Hij werd 15 dagen.

IX-AH  Maria van der Brugge, dochter van Gerardus Adrianus van der Brugge (VIII-N) en Wilhelmina Johanna Magdalena Bourdon, is geboren op zaterdag 17 juli 1830 in 's-Gravenhage.

Van haar en een onbekende man is een kind bekend:

1  Johanna Maria van der Brugge is geboren op maandag 1 december 1851 in 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 23 april 1852 aldaar. Zij werd 4 maanden en 22 dagen.

IX-AI  Willem Hendrik van der Brugge, zoon van Gerardus Adrianus van der Brugge (VIII-N) en Wilhelmina Johanna Magdalena Bourdon, koetsier en stalhouder, is geboren op vrijdag 30 november 1838 in 's-Gravenhage.

Hij trouwt op woensdag 5 november 1862 in 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 38-jarige Hillechien Bleker. Hillechien is geboren rond 1824 in Appingedam, is overleden op zondag 26 januari 1868 in 's-Gravenhage. Zij werd ongeveer 44 jaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Margaretha Magdalena van der Brugge is geboren op zondag 9 oktober 1864 in 's-Gravenhage , zie X-AI.

2  Cornelis Johannes van der Brugge is geboren op woensdag 22 mei 1867 in 's-Gravenhage, zie X-AJ.

Hij trouwt op woensdag 4 november 1868 in 's-Gravenhage op 29-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Elisabeth Hendrica Willemsen. Elisabeth Hendrica is geboren op donderdag 19 april 1838 in Oosterbeek.

Van hen is een kind bekend:

3  Dirkje van der Brugge is geboren op donderdag 7 december 1871 in 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 30 maart 1886. Zij werd 14 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt op woensdag 16 september 1914 in 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd (3) met de 68-jarige Bartha Johanna Kooijman. Bartha Johanna is geboren op vrijdag 19 december 1845 in Vianen, is overleden op zaterdag 27 februari 1915. Zij werd 69 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

X-AI  Wilhelmina Margaretha Magdalena van der Brugge, dochter van Willem Hendrik van der Brugge (IX-AI) en Hillechien Bleker, onderwijzeres, is geboren op zondag 9 oktober 1864 in 's-Gravenhage , is overleden op zaterdag 23 augustus 1952 aldaar. Zij werd 87 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Zij was gehuwd met Hermanus Peijpers.

X-AJ  Cornelis Johannes van der Brugge, zoon van Willem Hendrik van der Brugge (IX-AI) en Hillechien Bleker, koopman, is geboren op woensdag 22 mei 1867 in 's-Gravenhage.

Hij trouwt op woensdag 25 januari 1893 in 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Pietronella van Lienden. Pietronella is geboren op maandag 2 april 1860 in Zoelen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Peter van der Brugge is geboren rond 1895, zie XI-AS.

2  Willem Cornelis Johannes van der Brugge is geboren op woensdag 9 januari 1901 in 's-Gravenhage, is overleden op zondag 25 november 1894 aldaar of is overleden op woensdag 17 december 1919 aldaar. Hij werd prenataal.

XI-AS  Peter van der Brugge, zoon van Cornelis Johannes van der Brugge (X-AJ) en Pietronella van Lienden, brievenbesteller, is geboren rond 1895.

Hij trouwt op woensdag 28 mei 1919 in 's-Gravenhage op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje Krul. Jannetje is geboren op woensdag 7 november 1894 in Loosduinen.

Van hen is een kind bekend:

1  Cornelis van der Brugge is geboren op maandag 16 augustus 1915 in Loosduinen , is overleden op dinsdag 20 februari 1945 in Dachau. Hij werd 29 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<73>

IX-AJ  Johannes van der Brugge, zoon van Gerardus Adrianus van der Brugge (VIII-N) en Wilhelmina Johanna Magdalena Bourdon, is geboren op donderdag 21 januari 1841 in 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 1 april 1864 in Rotterdam. Hij werd 23 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op woensdag 7 oktober 1863 in Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Jacoba Hermina van Vlokhoven. Jacoba Hermina, naaister, is geboren in 1832 in Arnhem.

Van hen is een kind bekend:

1  Joanna van der Brugge is geboren op zaterdag 12 maart 1864 in Rotterdam.

VIII-O  Adriana Maria van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, is geboren op maandag 6 oktober 1800 in Schiedam, is gedoopt op zondag 12 oktober 1800 aldaar (doopgetuige waren Jan Zuiderveld en Adriana Huijgens), is overleden op zaterdag 23 oktober 1869 in Rotterdam. Zij werd 69 jaar en 17 dagen.

Zij is in juli 1854 naar Rotterdam vertrokken.
Zij trouwt op donderdag 15 november 1827 in Schiedam (huwelijksgetuigen waren Arij van der Brugge en Johannes van Wamelen) op 27-jarige leeftijd met Abraham Kloos.

Van hen is een kind bekend:

1  Adrianus Kloos is geboren rond 1845 in Schiedam, is overleden op dinsdag 26 december 1893 in Delft. Hij werd ongeveer 48 jaar.

VIII-P  Geertrui van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, is geboren op vrijdag 18 maart 1803 in Schiedam, is gedoopt op zondag 27 maart 1803 aldaar (doopgetuige waren Simon Molenbroek en Geertrui van der Brugge).

Zij trouwt op donderdag 24 januari 1828 in Schiedam (huwelijksgetuigen waren Arij van der Brugge en Abraham Kloos) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Martin Joseph Mathieu. Martin Joseph is geboren rond 1801 in Comblain-Fairlon.

VIII-Q  Neeltje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, is geboren op woensdag 9 maart 1808 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13 maart 1808 aldaar, is overleden op zaterdag 20 augustus 1870 aldaar. Zij werd 62 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Zij trouwt op donderdag 14 juni 1832 in Schiedam (huwelijksgetuige was Arij van der Brugge) op 24-jarige leeftijd met Karel Lodewijk Voorbach.

Van hen is een kind bekend:

1  Karel Lodewijk Voorbach is geboren rond 1841.

VIII-R  Wilhelmina Huberdina Alida van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (VII-C) en Maria Louron, naaister en logementhoudster, is geboren op donderdag 3 mei 1810 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 11 mei 1810 aldaar, is overleden op zondag 17 oktober 1869 aldaar. Zij werd 59 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van haar en een onbekende man is een kind bekend:

1  Willem van der Brugge is geboren op maandag 5 augustus 1833 in Schiedam, is overleden op dinsdag 5 juni 1849 aldaar. Hij werd 15 jaar en 10 maanden.

Zij trouwt op donderdag 3 mei 1838 in Schiedam op 28-jarige leeftijd (2) met Johan Henrich Otto.

Van hen is een kind bekend:

2  Hendrika Maria Otto is geboren op woensdag 28 september 1836 in Schiedam erkend en geecht bij huwelijk moeder.

VII-D  Geertje van der Brugge, dochter van Ary van der Brugge (VI-C) en Cornelia Wuijster, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 19 december 1749 in Schiedam (doopgetuige waren Geertje Moordregt en Neeltje Pieters Kool), is overleden op zondag 10 augustus 1834 aldaar. Zij werd 84 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Zij was gehuwd met Simon Molenbroek. Simon is geboren in Schiedam, is gedoopt op zondag 18 januari 1750 aldaar, is overleden op zondag 28 april 1833 aldaar. Hij werd 83 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

VII-E  Cornelis van der Brugge ook genaamd Verbruggen, zoon van Ary van der Brugge (VI-C) en Cornelia Wuijster, is geboren in Schiedam, is gedoopt op woensdag 3 oktober 1753, is overleden op donderdag 13 maart 1828 aldaar. Hij werd 74 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) (Nederlands Hervormd) op donderdag 8 april 1790 op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna van der Schalk. Anna is gedoopt op dinsdag 14 december 1762 in Schiedam, is overleden op dinsdag 12 juli 1831 aldaar. Zij werd 68 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia Adriana van der Brugge is geboren op vrijdag 13 mei 1791 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 15 mei 1791 aldaar, is overleden op zondag 10 januari 1864 aldaar ongehuwd. Zij werd 72 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

2  Johanna Catriena van der Brugge is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 22 juni 1792 in Schiedam (doopgetuige waren Jan van der Schalk en Elizabeth Hodenpijl), zie VIII-S.

3  Geertruij Siena van der Brugge is geboren op maandag 24 juni 1793 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 28 juni 1793 aldaar (doopgetuige waren Simon Molenbroek en Geertrui van der Brugge).

4  Jan van der Brugge is geboren op zaterdag 13 september 1794 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 19 september 1794 aldaar (doopgetuige waren Jan van der Schalk en Elisabeth Hodenpijl), is overleden op dinsdag 21 april 1795 aldaar. Hij werd 7 maanden en 8 dagen.

5  Neelida Johanna van der Brugge is geboren op zondag 3 januari 1796 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 8 januari 1796 (doopgetuige waren Jan van der Brugge en Neeltje van der Brugge), zie VIII-T.

6  Jan van der Brugge is gedoopt op dinsdag 26 december 1797 in Schiedam (doopgetuige waren Jan van der Schalk en Maria van der Schalk), is overleden op zondag 25 maart 1866 aldaar. Hij werd 68 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 24 januari 1800.

8  Ida Elizabeth van der Brugge is geboren op dinsdag 13 maart 1804 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 16 maart 1804 aldaar (doopgetuige waren Ida van der Brugge en Jan van der Brugge Azn), zie VIII-U.

VIII-S  Johanna Catriena van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (VII-E) en Anna van der Schalk, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 22 juni 1792 in Schiedam (doopgetuige waren Jan van der Schalk en Elizabeth Hodenpijl), is overleden op donderdag 6 april 1848 aldaar. Zij werd 55 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op donderdag 28 maart 1816 in Schiedam (huwelijksgetuige was Jan van der Brugge) op 23-jarige leeftijd met Jan van Wagtendonk.

VIII-T  Neelida Johanna van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (VII-E) en Anna van der Schalk, is geboren op zondag 3 januari 1796 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 8 januari 1796 (doopgetuige waren Jan van der Brugge en Neeltje van der Brugge), is overleden op woensdag 5 december 1883 aldaar. Zij werd 87 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van haar is een kind bekend:

1  Cornelis Johannes van der Brugge is geboren op woensdag 26 september 1827 in Schiedam, is overleden op woensdag 17 oktober 1827 in Rotterdam. Hij werd 21 dagen.

VIII-U  Ida Elizabeth van der Brugge, dochter van Cornelis van der Brugge (VII-E) en Anna van der Schalk, is geboren op dinsdag 13 maart 1804 in Schiedam, is Nederlands Hervormd gedoopt op vrijdag 16 maart 1804 aldaar (doopgetuige waren Ida van der Brugge en Jan van der Brugge Azn), is overleden op dinsdag 19 maart 1839 aldaar. Zij werd 35 jaar en 6 dagen.

Zij trouwt op woensdag 11 mei 1831 in Schiedam (huwelijksgetuigen waren Jan van der Brugge en Jan van Wagtendonk) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Henricus Ris. Henricus is geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Schiedam, is overleden op woensdag 25 december 1844 aldaar. Hij werd 37 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

VII-F  Neeltje van der Brugge ook genaamd Kornelia, dochter van Ary van der Brugge (VI-C) en Cornelia Wuijster, is Nederlands Hervormd gedoopt op donderdag 26 december 1754 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Neeltje Pieters Kool en Geertie Moordregt), is overleden op zondag 6 mei 1827 in Vlaardingen. Zij werd 72 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 23 januari 1806 in Schiedam, trouwt op maandag 10 februari 1806, trouwt (kerk) aldaar op 51-jarige leeftijd met Cornelis Bubbezon, zoon van Cornelis Bubbezon en Maartje Trapper. Cornelis is overleden op dinsdag 21 november 1815 in Vlaardingen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Lijsbeth van der Brugge (zie VII-G).<74,75>

VII-G  Lijsbeth van der Brugge ook genaamd Elizabeth, dochter van Ary van der Brugge (VI-C) en Cornelia Wuijster, is Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13 juli 1760 in Schiedam (doopgetuige waren Cornelis Wuijster, Geertie Moordregt en Neeltje Pieters Kool), is begraven op vrijdag 14 oktober 1803 in Vlaardingen. Zij werd 43 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 26 juli 1801 in Schiedam op 41-jarige leeftijd met Cornelis Bubbezon, zie VII-F.

VI-D  Johanna (Anna) van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op woensdag 9 december 1722 in Schiedam (doopgetuige waren Jannetje Teunis Visscher, Aefge Willems Grisnich (zie IV-B) en Aryen Jansz. van der Brugge), is begraven op donderdag 13 januari 1803 aldaar. Zij werd 80 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 26 september 1745 in Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Johannesz Schijnhof. Hendrik is gedoopt op zondag 9 juli 1713 in Maassluis, is begraven op dinsdag 4 mei 1773 in Schiedam. Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Geertrui Schijnhof is gedoopt op donderdag 25 augustus 1746 in Schiedam.

Zij trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1772 in Delfshaven op 25-jarige leeftijd met Simon van 't Hoff.

VI-E  Willemijntje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op zondag 3 december 1724 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge (zie IV-B.6), Aefge Willems Grisnich (zie IV-B) en Aryen Jansz. van der Brugge).

Zij trouwt (kerk) op zondag 15 april 1753 in Schiedam op 28-jarige leeftijd met Johannes Valentijn Wohlert.

VI-F  Ida van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op vrijdag 24 januari 1727 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge (zie IV-B.6), Jannetje Teunis Visscher en Pieter Cornelisz Cool).

Zij was gehuwd met Dirk van der Burg.

VI-G  Martijntje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op zondag 22 mei 1729 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van der Brugge, Aafje Willems Grisnigt en Jan van der Brugge), is overleden op woensdag 14 november 1770 aldaar. Zij werd 41 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 21 januari 1753 in Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacobus Verkaade, zoon van Arij Jans Verkaade en Trijntje Latoer. Jacobus is gedoopt op zondag 9 maart 1727 in Kralingen, is begraven op dinsdag 11 september 1798 in Schiedam. Hij werd 71 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Ary Verkaade is gedoopt op vrijdag 12 april 1754 in Schiedam, is overleden voor 1759 aldaar. Hij werd hoogstens 4 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2  Neeltje Verkaade is gedoopt op zondag 14 november 1756 in Schiedam, is overleden op donderdag 8 juli 1813 aldaar. Zij werd 56 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1775 in Schiedam op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Isaac Troost, zoon van Dirk Troost en Jannetje Vermeulen. Isaac is gedoopt op zondag 16 februari 1749 in Maassluis, is begraven op zaterdag 22 februari 1800 in Schiedam. Hij werd 51 jaar en 6 dagen.

3  Ary Verkaade is gedoopt op woensdag 14 maart 1759 in Schiedam.

4  Willemijntje Verkaade is gedoopt op zondag 15 februari 1761 in Schiedam, is overleden voor 1767 aldaar. Zij werd hoogstens 5 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

5  Treyntje Verkaade is gedoopt op vrijdag 2 november 1764 in Schiedam.

6  Willemijntje Verkaade is gedoopt op zondag 16 augustus 1767 in Schiedam.

VI-H  Neeltje van der Brugge, dochter van Willem van der Brugge (V-B) en Neeltje Pieters Cool, is gedoopt op vrijdag 24 april 1733 in Schiedam (doopgetuige waren Ida Kool en Aafje van der Brugge), is overleden op zondag 21 mei 1815 in Vlaardingen. Zij werd 82 jaar en 27 dagen.

Met attestatie op 18 februari 1806 vertrokken naar Vlaardingen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1757 in Schiedam op 24-jarige leeftijd (1) met Johannes Verkade. Johannes is geboren in Wateringen.

Van hen is een kind bekend:

1  Arij Verkade is gedoopt op zondag 5 november 1758 in Vlaardingen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 24 februari 1773 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1773 aldaar op 39-jarige leeftijd (2) met Adrianus van der Spaan.

Hij was eerder gehuwd (1) met Geertrui van Papenveld.<76>

V-C  Johannis van der Brugge ook genaamd Jan Arijsz van der Brugge, zoon van Aryen Jansz. van der Brugge (IV-B) en Aefge Willems Grisnich, is gedoopt op zondag 4 december 1695 in Delft (doopgetuige waren Neeltje Jans van der Brugge, Meijnsge Jans van der Brugge en Jan Janse van der Brugge), is begraven op woensdag 27 maart 1726 aldaar in de Oude kerk. Hij werd 30 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<77>

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 28 oktober 1713 in Delft op 17-jarige leeftijd met Anna Brassers ook genaamd Annitie Jans Brasser, dochter van Jan Brassers en Cornelia van Heijningen.

Zij was later gehuwd (2) met Lodewijk van der Kruijswijk.<78>

V-D  Cornelis van der Brugge, zoon van Aryen Jansz. van der Brugge (IV-B) en Aefge Willems Grisnich, is gedoopt op vrijdag 28 januari 1701 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Gerrittie van der Brugge, Neeltje van der Brugge en Jan van der Brugge), is overleden voor 1759. Hij werd hoogstens 57 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<79>

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 december 1720 in Delft op 19-jarige leeftijd met Maria van den Acker. Maria is begraven op dinsdag 25 september 1759 in Delft in de Oude kerk.

IV-C  Diwertje van der Brugge ook genaamd Debora Jans, dochter van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, is gedoopt op zondag 13 november 1661 in Delft in de Oude kerk.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 21 april 1691 in Delft op 29-jarige leeftijd met Pieter Jans Weteling ook genaamd Wettelijn.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieterneltje ook genaamd Wettelijn is gedoopt op dinsdag 24 juni 1692 in Delft.

2  Pieter is gedoopt op dinsdag 14 juli 1699 in Delft.

IV-D  Jan Jansz van der Brugge ook genaamd Johannes van der Brugge, zoon van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, is gedoopt op vrijdag 28 december 1663 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Claes Jansz., Cornelia Huijbrechts en Jannetje Arijens).<80>

Zie: http://www.voorouder.nl/genealogie/getperson.php?personID=I76076&tree=voorouders

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 28 oktober 1713 in Delft op 49-jarige leeftijd met Anna Jansdr Brassers ook genaamd Annetge Brassers en Johanna, dochter van Jan Brassers en Cornelia van Heijningen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Jansz van der Brugge is gedoopt op donderdag 10 mei 1714 in Delft (doopgetuige waren Neeltje van der Brugge (zie IV-E), Diwertje van der Brugge (zie IV-C) en Aryen Jansz. van der Brugge (zie IV-B)), zie V-E.

2  Cornelis Jansz van der Brugge is gedoopt op dinsdag 21 mei 1720 in Delft (doopgetuige waren Sijmon van Heijninge, Geertrui Jans en Neeltie Jans), zie V-F.

3  Arij Jansz van der Brugge is gedoopt op zondag 8 maart 1722 in Delft (doopgetuige waren Wilm van der Brugge, Aafje van der Brugge, Ari van der Brugge en Neeltje van der Brugge (zie IV-E)), zie V-G.

V-E  Jan Jansz van der Brugge ook genaamd Johannes Jansz van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (IV-D) en Anna Jansdr Brassers, is gedoopt op donderdag 10 mei 1714 in Delft (doopgetuige waren Neeltje van der Brugge (zie IV-E), Diwertje van der Brugge (zie IV-C) en Aryen Jansz. van der Brugge (zie IV-B)), is overleden op dinsdag 23 juli 1793 in Vlaardingen. Hij werd 79 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 31 januari 1739 in Delft, trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1739 in Schipluiden op 24-jarige leeftijd met de 17-jarige Teuntje Dirksdr van Vliet. Teuntje is gedoopt op zaterdag 24 januari 1722 in Maasland, is overleden op vrijdag 11 november 1791 in Vlaardingen. Zij werd 69 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannis van der Brugge is gedoopt op zondag 21 februari 1740 in Delft (doopgetuige was Annetje de Kruijs).

2  Johannis van der Brugge is gedoopt op zondag 5 maart 1741 in Delft (doopgetuige was Johanna van der Kruijs).

3  Dirk van der Brugge is gedoopt op zondag 26 mei 1743 in Delft (doopgetuige was Aafje van der Brugge), zie VI-I.

4  Adrianus van der Brugge is gedoopt op zondag 4 juli 1745 in Pijnacker (doopgetuige was Trijntje van Buuren).

5  Maarten Janzs van der Brugge is gedoopt op dinsdag 12 september 1747 in Pijnacker (doopgetuige was Marijtje Brasser), zie VI-J.

6  Willem van der Brugge is gedoopt op woensdag 27 maart 1748 in Pijnacker (doopgetuige was Lijsbet van Buuren).

7  Arij van der Brugge is gedoopt op maandag 26 januari 1750 in Vlaardingen (doopgetuige waren Dirkje Rukem en Ariaentje Cor), zie VI-K.

8  Maartje van der Brugge is gedoopt op donderdag 11 mei 1752 in Vlaardingen (doopgetuige was Maartje van Belane).

9  Trijntje van der Brugge is gedoopt op donderdag 26 december 1754 in Vlaardingen, zie VI-L.

10  Annetje van der Brugge is gedoopt op maandag 31 januari 1757 in Vlaardingen (doopgetuige was Heiltje van der Koe), zie VI-M.

11  Cornelia van der Brugge is gedoopt op woensdag 14 juli 1762 in Vlaardingen (doopgetuige was Jannetje van der Looij), zie VI-N.

12  Willem van der Brugge is gedoopt op woensdag 5 februari 1766 in Vlaardingen (doopgetuige was Simentje Verdoes), zie VI-O.

VI-I  Dirk van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op zondag 26 mei 1743 in Delft (doopgetuige was Aafje van der Brugge).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 26 oktober 1770 in Vlaardingen op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Lena Jacobsdr Verdoes. Lena is gedoopt op woensdag 3 maart 1745 in Schiedam, is overleden op dinsdag 23 juli 1793 in Vlaardingen. Zij werd 48 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Teuntje van der Brugge is gedoopt op woensdag 26 juni 1771 in Vlaardingen (doopgetuige waren Symmetje Verdoes en Jan Rodenburg).

2  Jacob van der Brugge is gedoopt op woensdag 17 februari 1773 in Vlaardingen, zie VII-H.

3  Jan van der Brugge is gedoopt op zondag 18 augustus 1776 in Vlaardingen (doopgetuige waren Neeltje Karpentier en L. van der Does).

4  Ariaentje van der Brugge is gedoopt op woensdag 13 januari 1779 in Vlaardingen (doopgetuige was Neeltje Karpentier).

5  Jannetje van der Brugge is gedoopt op dinsdag 29 april 1783 in Vlaardingen (doopgetuige waren Simentje Verdoes en Neeltje Karpentier).

6  Jan van der Brugge is gedoopt op zondag 31 augustus 1783 in Vlaardingen (doopgetuige waren Jannetje J. Suiker en Lena Jacobs Verdoes).

7  Simon van der Brugge is gedoopt op zondag 23 juli 1786 in Vlaardingen (doopgetuige waren Jannetje J. Suiker en Simentje Verdoes).

VII-H  Jacob van der Brugge, zoon van Dirk van der Brugge (VI-I) en Lena Jacobsdr Verdoes, is gedoopt op woensdag 17 februari 1773 in Vlaardingen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 20 augustus 1797 in Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Gerritsdr de Goederen. Anna is gedoopt op woensdag 14 september 1774 in Schiedam, is overleden op zondag 16 augustus 1840 aldaar. Zij werd 65 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van der Brugge is geboren op dinsdag 28 augustus 1798 in Schiedam, is gedoopt op zondag 2 september 1798 aldaar (doopgetuige was Kooba van Kleef), zie VIII-V.

2  Gerrit van der Brugge is geboren op donderdag 10 april 1800 in Schiedam.

3  Lena van der Brugge is geboren op vrijdag 14 augustus 1801 in Schiedam.

4  Jannetje van der Brugge is geboren op donderdag 24 mei 1804 in Schiedam.

5  Lena van der Brugge is geboren op dinsdag 15 juli 1806 in Schiedam.

6  Gerritje van der Brugge is geboren op zaterdag 15 november 1806 in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 18 november 1808 aldaar (doopgetuige was Maartje de Goederen), zie VIII-W.

7  Jacob van der Brugge, fuselier 9e afdeling Infanterie, is geboren op dinsdag 23 juli 1811 in Schiedam, is overleden op zondag 25 maart 1832 in 's-Gravenhage (in de Oranjekazerne daar). Hij werd 20 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

8  Nicolaas van der Brugge is geboren op dinsdag 15 februari 1814 in 's-Gravenhage, zie VIII-X.

VIII-V  Dirk van der Brugge, zoon van Jacob van der Brugge (VII-H) en Anna Gerritsdr de Goederen, is geboren op dinsdag 28 augustus 1798 in Schiedam, is gedoopt op zondag 2 september 1798 aldaar (doopgetuige was Kooba van Kleef), is overleden op dinsdag 21 september 1841 aldaar. Hij werd 43 jaar en 24 dagen.

Hij trouwt op donderdag 28 mei 1829 in Schiedam op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Klazijna van der Most. Klazijna is geboren op maandag 23 april 1798 in Schiedam, is overleden op zondag 7 januari 1877 aldaar. Zij werd 78 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

VIII-W  Gerritje van der Brugge, dochter van Jacob van der Brugge (VII-H) en Anna Gerritsdr de Goederen, is geboren op zaterdag 15 november 1806 in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 18 november 1808 aldaar (doopgetuige was Maartje de Goederen).

Zij trouwt op donderdag 18 september 1828 in Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jan Pietersz van Katwijk. Jan is geboren op woensdag 16 november 1808 in Schiedam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob van Katwijk is geboren op zondag 1 augustus 1830 in Schiedam.

Hij trouwt op woensdag 20 augustus 1856 in Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Petronella Vons. Petronella is geboren op donderdag 3 mei 1832 in Rijswijk.

2  Pieternella Cornelia van Katwijk is geboren op zondag 21 april 1833 in Schiedam, is overleden op woensdag 22 februari 1911 aldaar. Zij werd 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Zij trouwt op vrijdag 16 februari 1855 in Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerard Krabbendam. Gerard is geboren op zondag 21 september 1828 in Schiedam, is overleden op zaterdag 19 februari 1916 aldaar. Hij werd 87 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  Johanna van Katwijk is geboren op dinsdag 20 september 1836 in Schiedam.

Zij trouwt op woensdag 11 november 1863 in Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Kool. Hendrik is geboren op maandag 12 mei 1834 in Schiedam.

VIII-X  Nicolaas van der Brugge ook genaamd Nicolaas Verbruggen, zoon van Jacob van der Brugge (VII-H) en Anna Gerritsdr de Goederen, is geboren op dinsdag 15 februari 1814 in 's-Gravenhage.

Hij trouwt op donderdag 11 december 1834 in Schiedam op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Speelveld. Maria is geboren op dinsdag 9 maart 1813 in Maassluis.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Maria van der Brugge is geboren op vrijdag 28 augustus 1835 in Schiedam, is overleden op zondag 21 augustus 1859 aldaar. Zij werd 23 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

2  Cornelis Marinus van der Brugge is geboren op zaterdag 23 september 1837 in Schiedam, is overleden op donderdag 6 september 1849 aldaar. Hij werd 11 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

3  Nicolaas van der Brugge is geboren op donderdag 10 januari 1839 in Schiedam, is overleden op donderdag 14 oktober 1909 in Rotterdam. Hij werd 70 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

4  Pieternella van der Brugge is geboren op woensdag 30 december 1840 in Schiedam, is overleden op maandag 27 januari 1879 aldaar. Hij werd 38 jaar en 28 dagen.

5  Jan Cornelis van der Brugge is geboren op zaterdag 12 november 1842 in Schiedam, is overleden op zaterdag 25 november 1848 aldaar. Hij werd 6 jaar en 13 dagen.

6  Jacob van der Brugge is geboren op donderdag 30 januari 1845 in Schiedam, is overleden op vrijdag 11 september 1846 aldaar. Hij werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

7  Johanna van der Brugge is geboren op donderdag 11 november 1847 in Schiedam, is overleden op donderdag 22 november 1928 aldaar. Zij werd 81 jaar en 11 dagen.

8  doodgeboren kind van der Brugge is doodgeboren op donderdag 23 mei 1850 in Schiedam.

VI-J  Maarten Janzs van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op dinsdag 12 september 1747 in Pijnacker (doopgetuige was Marijtje Brasser), is overleden op maandag 4 juni 1810 in Oud-Beijerland. Hij werd 62 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 28 maart 1777 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zaterdag 12 april 1777 aldaar op 29-jarige leeftijd met Jannetje Jansdr Suiker. Jannetje is overleden op zaterdag 31 augustus 1811 in Oud-Beijerland.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van der Brugge is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1778 in Vlaardingen (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Neeltje Karpentier).

2  Annetje van der Brugge is gedoopt op zondag 27 februari 1780 in Vlaardingen (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Neeltje Karpentier).

3  Annetje van der Brugge is gedoopt op zondag 8 juli 1781 (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Neeltje Karpentier), zie VII-I.

4  Martijntje van der Brugge is geboren op vrijdag 4 oktober 1793 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Oud-Beijerland (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Geertruij Redering), zie VII-J.

VII-I  Annetje van der Brugge, dochter van Maarten Janzs van der Brugge (VI-J) en Jannetje Jansdr Suiker, is gedoopt op zondag 8 juli 1781 (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Neeltje Karpentier), is overleden op donderdag 16 februari 1865 in Oud-Beijerland. Zij werd 83 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 22 maart 1805 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 7 april 1805 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Frans Giljaansz van Putten. Frans is gedoopt op zondag 15 augustus 1784 in Vlaardingen, is overleden op woensdag 1 februari 1843 in Oud-Beijerland. Hij werd 58 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

VII-J  Martijntje van der Brugge, dochter van Maarten Janzs van der Brugge (VI-J) en Jannetje Jansdr Suiker, is geboren op vrijdag 4 oktober 1793 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Oud-Beijerland (doopgetuige waren Willemtje Suiker en Geertruij Redering).

Zij trouwt op donderdag 25 augustus 1814 in Oud-Beijerland op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Maartens Brussaard. Jan is geboren rond 1784 in Oud-Beijerland.

Van hen is een kind bekend:

1  Willem Brussaard is geboren rond 1835 in Oud-Beijerland.

VI-K  Arij van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op maandag 26 januari 1750 in Vlaardingen (doopgetuige waren Dirkje Rukem en Ariaentje Cor).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 oktober 1773 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 24 oktober 1773 aldaar op 23-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Neeltje Jansdr Carpentier. Neeltje is gedoopt op zondag 21 september 1738 in Vlaardingen, is begraven op woensdag 31 juli 1793 in Vlaardingen. Zij werd 54 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan van der Brugge is gedoopt op zondag 20 juni 1779 in Vlaardingen.

2  Cornelis van der Brugge is gedoopt op zondag 7 januari 1781 in Vlaardingen, is overleden op zaterdag 5 januari 1822 in 's-garvenhage. Hij werd 40 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 29 april 1796 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1796 aldaar op 46-jarige leeftijd (2) met Jannetje Cornelisdr Goudappel. Jannetje is overleden op zaterdag 22 oktober 1796 in Vlaardingen.

VI-L  Trijntje van der Brugge, dochter van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, werkster, is gedoopt op donderdag 26 december 1754 in Vlaardingen, is overleden op woensdag 22 augustus 1821 aldaar. Zij werd 66 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 18 april 1777 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1777 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met Leendert Jansz Klapwijk. Leendert is overleden op maandag 1 juli 1793 in Vlaardingen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 13 april 1798 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 29 april 1798 aldaar op 43-jarige leeftijd (2) met Kornelis Kornelisz Maan. Kornelis is overleden op donderdag 15 maart 1821 in Vlaardingen.

VI-M  Annetje van der Brugge, dochter van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op maandag 31 januari 1757 in Vlaardingen (doopgetuige was Heiltje van der Koe).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 januari 1781 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1781 aldaar op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Leendert Jansz Oversluijzen. Leendert is gedoopt op zondag 4 maart 1753 in Vlaardingen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 14 december 1804 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 30 december 1804 aldaar op 47-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Jan Cornelisz van Raffen. Jan is gedoopt op zondag 23 augustus 1761 in Vlaardingen, is overleden op maandag 6 september 1813 aldaar. Hij werd 52 jaar en 14 dagen.

VI-N  Cornelia van der Brugge, dochter van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op woensdag 14 juli 1762 in Vlaardingen (doopgetuige was Jannetje van der Looij), is overleden op maandag 2 april 1832 aldaar. Zij werd 69 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 september 1785 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 9 oktober 1785 aldaar op 23-jarige leeftijd (1) met Jasper Cornelis Kramer.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 13 juni 1788 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 29 juni 1788 aldaar op 25-jarige leeftijd (2) met Pieter Pietersz Maat. Pieter is overleden op vrijdag 24 maart 1843 in Vlaardingen.

Voor de 8 kinderen uit dit huwelijk zie:
http://www.voorouder.nl/genealogie/getperson.php?personID=I83783&tree=voorouders

VI-O  Willem van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (V-E) en Teuntje Dirksdr van Vliet, is gedoopt op woensdag 5 februari 1766 in Vlaardingen (doopgetuige was Simentje Verdoes), is overleden op dinsdag 15 september 1835. Hij werd 69 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 april 1788 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 13 april 1788 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertruij Teunisdr Redering, dochter van Teunis Redering en Immetje van der Schel. Geertruij is gedoopt op woensdag 11 oktober 1769 in Vlaardingen, is overleden op zondag 1 januari 1854 aldaar. Zij werd 84 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jan Verbrugge is geboren op vrijdag 7 november 1788 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 9 november 1788 aldaar (doopgetuige was Neeltje Jansdr Carpentier (zie VI-K)).

2  Ingetje Verbrugge is gedoopt op woensdag 8 september 1790 in Vlaardingen, zie VII-K.

3  Teunis Verbrugge is geboren op woensdag 15 augustus 1792 in Vlaardingen, is gedoopt op woensdag 15 augustus 1792 aldaar (doopgetuige was Leuntje van Dijk), zie VII-L.

4  Jan Verbrugge is geboren op zaterdag 20 december 1794 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 28 december 1794 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge).

5  Jan Verbrugge is geboren op woensdag 15 juni 1796 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 19 juni 1796 aldaar (doopgetuige was Jannetje Goudappel), zie VII-M.

6  Willem Verbrugge is geboren op dinsdag 4 september 1798 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 9 september 1798 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), is begraven in november 1801 aldaar. Hij werd 3 jaar en 2 maanden.

7  Teuntje Verbrugge is geboren op vrijdag 16 januari 1801 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 18 januari 1801 aldaar (doopgetuige was Annetje Groen), zie VII-N.

8  Willem Verbrugge is geboren op woensdag 2 februari 1803 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 6 februari 1803 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), zie VII-O.

9  Alida Verbrugge is geboren op donderdag 10 januari 1805 in Vlaardingen, is gedoopt op woensdag 16 januari 1805 aldaar (doopgetuige was Annetje Groen), is overleden op donderdag 9 juli 1812 aldaar. Zij werd 7 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

10  Jannetje Verbrugge is geboren op zondag 16 augustus 1807 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 23 augustus 1807 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), is overleden op vrijdag 13 maart 1812 aldaar. Zij werd 4 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

11  Maarten Verbrugge(n) is geboren op vrijdag 24 mei 1811 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 2 juni 1811 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), zie VII-P.

12  Alida Verbrugge is geboren op vrijdag 18 maart 1814 in Vlaardingen, is overleden op zaterdag 8 juni 1816 aldaar. Zij werd 2 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

VII-K  Ingetje Verbrugge, dochter van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is gedoopt op woensdag 8 september 1790 in Vlaardingen, is overleden op zondag 3 juni 1849 aldaar. Zij werd 58 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op woensdag 9 november 1814 in Vlaardingen op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Leendert Jansz Brouwer. Leendert is gedoopt op zondag 15 augustus 1779 in Vlaardingen.

VII-L  Teunis Verbrugge, zoon van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is geboren op woensdag 15 augustus 1792 in Vlaardingen, is gedoopt op woensdag 15 augustus 1792 aldaar (doopgetuige was Leuntje van Dijk), is overleden op maandag 8 oktober 1855 aldaar. Hij werd 63 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 21 mei 1814 in Leer (Dld.) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmina Claasdr Elias. Harmina is geboren op zaterdag 24 maart 1792 in Leer (Dld.), is overleden op donderdag 4 oktober 1855 in Vlaardingen. Zij werd 63 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Verbrugge is doodgeboren op woensdag 9 augustus 1815 in Vlaardingen.

2  Willem Verbrugge is geboren op vrijdag 8 november 1816 in Vlaardingen, zie VIII-Y.

3  Harmina Verbrugge is geboren op dinsdag 15 december 1818 in Vlaardingen, is overleden op zondag 11 april 1819 aldaar. Zij werd 3 maanden en 27 dagen.

4  Teuntje Verbrugge is geboren op vrijdag 7 juli 1820 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 24 augustus 1820 aldaar. Zij werd 1 maand en 17 dagen.

VIII-Y  Willem Verbrugge, zoon van Teunis Verbrugge (VII-L) en Harmina Claasdr Elias, is geboren op vrijdag 8 november 1816 in Vlaardingen, is overleden op woensdag 4 januari 1865 aldaar. Hij werd 48 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Hij trouwt op zondag 27 november 1836 in Monnickendam op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Eefje Karmelk, dochter van Klaas Karmelk en Jantje de Moes. Eefje is geboren op maandag 21 maart 1814 in Monnickendam, is overleden op zaterdag 22 juli 1865 in Vlaardingen. Zij werd 51 jaar, 4 maanden en 1 dag en was toen winkelierster.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Harmina Verbrugge is geboren op donderdag 21 september 1837 in Vlaardingen.

2  Johanna Verbrugge is geboren op vrijdag 20 september 1839 in Vlaardingen, overleden op donderdag 21 februari 1850 in Vlaardingen, 10 jaar, 5 maanden en 1 dagoud.

3  Neeltje Verbrugge is geboren op vrijdag 21 januari 1842 in Vlaardingen, overleden op dinsdag 5 maart 1878 in Dordrecht, 36 jaar, 1 maande en 12 dagen oud. Zij was toen getrouwd, sedert 16 augustus 1865 met Bastiaan de Goede.

4  Teunis Verbrugge is geboren op zondag 1 september 1844 in Vlaardingen, is overleden op woensdag 10 maart 1847 aldaar. Hij werd 2 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

5  Teunis Verbrugge is geboren op maandag 14 juni 1847 in Vlaardingen, is overleden op zaterdag 16 juni 1877 aldaar. Hij werd 30 jaar en 2 dagen.

6  Klaas Verbrugge is geboren op dinsdag 20 november 1849 in Vlaardingen; hij trouwde op donderdag 30 april in Vlaardingen met Pieternella Blokland, die samen 10 kinderen kregen.
Hier een foto van het gezin van Klaas Verbrugge met o.a. mijn Oma Hermina Verbrugge. Op de foto staat ook een van de kleinkinderen, schrijft Wim van der Bie (2 april 2017)

7  Johanna Verbrugge is geboren op zaterdag 27 augustus 1853 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 30 juni 1870 aldaar. Zij werd 16 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

8  Willem Verbrugge is geboren op vrijdag 16 oktober 1857 in Vlaardingen.

VII-M  Jan Verbrugge, zoon van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is geboren op woensdag 15 juni 1796 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 19 juni 1796 aldaar (doopgetuige was Jannetje Goudappel).

Hij trouwt op woensdag 17 mei 1820 in Vlaardingen op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Maria Jansdr Visser, dochter van Jan Visser en Teuntje Broere. Maria is geboren op zaterdag 27 november 1790 in Krimpen aan den IJssel, is overleden op woensdag 5 januari 1870 in Vlaardingen. Zij werd 79 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Verbrugge is geboren op vrijdag 13 juli 1821 in Vlaardingen.

2  Geertruida Verbrugge is geboren op zaterdag 12 oktober 1822 in Vlaardingen, zie VIII-Z.

3  Anthonia Verbrugge is geboren op zaterdag 12 oktober 1822 in Vlaardingen.

4  Johannes Verbrugge is geboren op vrijdag 9 januari 1824 in Vlaardingen, is overleden op dinsdag 18 oktober 1825 aldaar. Hij werd 1 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

5  Johanna Verbrugge is geboren op zaterdag 26 november 1825 in Vlaardingen, zie VIII-AA.

6  Willempje Verbrugge is geboren op woensdag 11 april 1827 in Cappele aan den IJssel, zie VIII-AB.

7  Johannes Verbrugge is geboren op donderdag 29 april 1830 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 27 december 1832 aldaar. Hij werd 2 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

VIII-Z  Geertruida Verbrugge, dochter van Jan Verbrugge (VII-M) en Maria Jansdr Visser, is geboren op zaterdag 12 oktober 1822 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 8 september 1859 aldaar. Zij werd 36 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt op woensdag 17 augustus 1853 in Vlaardingen op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter van der Ster. Pieter is geboren op donderdag 24 juni 1824 in Vlaardingen.

VIII-AA  Johanna Verbrugge, dochter van Jan Verbrugge (VII-M) en Maria Jansdr Visser, is geboren op zaterdag 26 november 1825 in Vlaardingen.

Zij trouwt op woensdag 11 augustus 1852 in Vlaardingen op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit van Zanten. Gerrit is geboren op woensdag 12 oktober 1825 in Vlaardingen.

VIII-AB  Willempje Verbrugge, dochter van Jan Verbrugge (VII-M) en Maria Jansdr Visser, bdienstbode, is geboren op woensdag 11 april 1827 in Cappele aan den IJssel, is overleden op woensdag 10 juni 1903 in Vlaardingen. Zij werd 76 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Zij trouwt op donderdag 9 augustus 1849 in Vlaardingen op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Arij Neelemaat. Arij is geboren op zaterdag 27 augustus 1825 in Vlaardingen, is overleden op maandag 3 december 1849 in Liverpool (Eng.). Hij werd 24 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op woensdag 21 mei 1851 in Vlaardingen op 24-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Maarten Schilder. Maarten is geboren op woensdag 16 juni 1824 in Liverpool (Eng.), is overleden op donderdag 21 april 1870 aldaar. Hij werd 45 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

VII-N  Teuntje Verbrugge, dochter van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is geboren op vrijdag 16 januari 1801 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 18 januari 1801 aldaar (doopgetuige was Annetje Groen).

Zij trouwt op woensdag 22 augustus 1821 in Vlaardingen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Adrianus Maartensz den Admirant, zoon van Maarten den Admirant en Jannetje van der Linden. Adrianus, zeeman, is geboren op zaterdag 26 oktober 1799 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 6 oktober 1836 in Suriname. Hij werd 36 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

VII-O  Willem Verbrugge, zoon van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is geboren op woensdag 2 februari 1803 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 6 februari 1803 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), is overleden op maandag 9 juli 1849 aldaar. Hij werd 46 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Hij was gehuwd met Kornelia van der Endt.

VII-P  Maarten Verbrugge(n), zoon van Willem van der Brugge (VI-O) en Geertruij Teunisdr Redering, is geboren op vrijdag 24 mei 1811 in Vlaardingen, is gedoopt op zondag 2 juni 1811 aldaar (doopgetuige was Cornelia Verbrugge), is overleden op woensdag 4 juli 1855 aldaar. Hij werd 44 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Hij trouwt op woensdag 4 januari 1837 in Vlaardingen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba Brobbel, dochter van Jacob Brobbel en Liedewij Visser. Jacoba, werkster, is geboren op maandag 2 maart 1812 in Vlaardingen, is overleden op dinsdag 13 november 1849 aldaar. Zij werd 37 jaar, 8 maanden en 11 dagen. Zij was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruij Verbrugge is geboren op zaterdag 18 maart 1837, is overleden op zondag 17 november 1839 in Vlaardingen. Zij werd 2 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

2  Liedewij Verbruggen is geboren op maandag 4 februari 1839 in Vlaardingen, zie VIII-AC.

3  Willem Verbruggen is geboren op zaterdag 23 januari 1841 in Vlaardingen, zie VIII-AD.

4  Jacoba Verbruggen is geboren op vrijdag 21 juli 1843 in Vlaardingen.

5  Geertruida Verbruggen is geboren op woensdag 17 juni 1846 in Vlaardingen, is overleden op donderdag 19 april 1934 aldaar. Zij werd 87 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

6  Adriana Verbruggen is geboren op woensdag 31 oktober 1849 in Vlaardingen, is overleden op dinsdag 25 december 1849 aldaar. Zij werd 1 maand en 24 dagen.

VIII-AC  Liedewij Verbruggen, dochter van Maarten Verbrugge(n) (VII-P) en Jacoba Brobbel, is geboren op maandag 4 februari 1839 in Vlaardingen.

Zij trouwt op woensdag 19 november 1862 in Vlaardingen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Kornelis Baas. Kornelis is geboren op woensdag 9 januari 1839 in Vlaardingen.

VIII-AD  Willem Verbruggen, zoon van Maarten Verbrugge(n) (VII-P) en Jacoba Brobbel, is geboren op zaterdag 23 januari 1841 in Vlaardingen.

Hij trouwt op woensdag 27 mei 1868 in Vlaardingen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Noordhoek, dochter van Jan Noordhoek en Krijntje Maan van Noort. Maria is geboren op dinsdag 16 november 1841 in Vlaardingen.

V-F  Cornelis Jansz van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (IV-D) en Anna Jansdr Brassers, is gedoopt op dinsdag 21 mei 1720 in Delft (doopgetuige waren Sijmon van Heijninge, Geertrui Jans en Neeltie Jans).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 oktober 1745 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 31 oktober 1745 aldaar op 25-jarige leeftijd met Maartje Cornelisdr van Melanen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Diewertje van der Brugge is gedoopt op zondag 20 februari 1746 in Schiedam.

2  Jan van der Brugge is gedoopt op woensdag 7 februari 1748 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van Bruggen en Arij van Brugge), zie VI-P.

VI-P  Jan van der Brugge, zoon van Cornelis Jansz van der Brugge (V-F) en Maartje Cornelisdr van Melanen, is gedoopt op woensdag 7 februari 1748 in Schiedam (doopgetuige waren Aagje van Bruggen en Arij van Brugge).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 24 juli 1778 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1778 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Elizabeth Jacobsdr Kijne. Elizabeth is gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Vlaardingen, is begraven op vrijdag 7 maart 1800 aldaar. Zij werd 48 jaar en 22 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis van der Brugge is gedoopt op zondag 4 maart 1781 in Vlaardingen (doopgetuige waren Elisabeth Kool en Anna van der Brugge).

2  Jannetje van der Brugge is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 (doopgetuige waren Jannetje van Wieringe, Neeltje Kijne, Symmetje Verdoes en Neeltje Karpentier), zie VII-Q.

3  Jacob van der Brugge is gedoopt op zondag 11 maart 1787 in Vlaardingen (doopgetuige waren Barbara Valk en Neeltje Kijne), zie VII-R.

VII-Q  Jannetje van der Brugge, dochter van Jan van der Brugge (VI-P) en Elizabeth Jacobsdr Kijne, is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 (doopgetuige waren Jannetje van Wieringe, Neeltje Kijne, Symmetje Verdoes en Neeltje Karpentier).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 21 september 1804 in Vlaardingen, trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1804 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Volkert Teunisz van Asperen. Volkert is gedoopt op woensdag 5 december 1781 in Dordrecht, is overleden op zondag 26 augustus 1849 in Rotterdam. Hij werd 67 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Kinderen uit dit gezin:
1. Teunis Volkertsz van Asperen , geb. 19 feb 1805, Vlaardingen

2. Elizabeth Volkertsdr van Asperen, geb. 5 dec 1806, Vlaardingen, begr. 5 apr 1811, Delft

3. Doutje Volkertsdr van Asperen , ged. 13 dec 1808, Delft

4. Volkert Volkertsz van Asperen , ged. 12 sep 1811, Delft

5. Pieter Volkertsz van Asperen , geb. 26 aug 1813, Delft

6. Johannes Volkertsz van Asperen geb.28 jun 1816, Delft

7. Elizabeth Volkertsdr van Asperen , geb. 10 jul 1818, Delft

8. Pieter Volkertsz van Asperen , geb. 21 jun 1820, Delft

9. Jannetje Volkertsdr van Asperen geb. 2 jan 1823, Delft

10. Gabe Volkertsz van Asperen geb. 16 jun 1825, Delft

VII-R  Jacob van der Brugge, zoon van Jan van der Brugge (VI-P) en Elizabeth Jacobsdr Kijne, schoenmaker, is gedoopt op zondag 11 maart 1787 in Vlaardingen (doopgetuige waren Barbara Valk en Neeltje Kijne).

Hij trouwt op zondag 23 april 1815 in Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Adriana Adrianusdr Kok. Johanna Adriana is geboren op zaterdag 30 maart 1793 in Schiedam.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van der Brugge is geboren op dinsdag 22 juli 1817 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 19 december 1817 aldaar. Hij werd 4 maanden en 27 dagen.

2  Neeltje van der Brugge is geboren op zondag 27 juni 1819 in Rotterdam.

3  Jan Adrianus van der Brugge is geboren op woensdag 6 maart 1822 in Rotterdam. Voor een overzicht van zíjn nakomelingen: klikt u hier.

Johanna Adriana van der Brugge, dienstbode,  is geboren in 1829 in Haarlem is overleden op zaterdag 12 november 1870 in Haarlem aan de gedempte Kraijenhorstgracht, wijk 5, no.534, 41 jaar oud.Johanna trouwt op woensdag 29 november 1848 in Haarlem op 19-jarige leeftijd met de 43-jarige Josephus Diemel ook genaamd Josephus Diemer, zoon van Dirk Diemel en Engeltje Scholkes. Josephus, smid, is geboren in 1805 in Haarlem, is overleden op woensdag 4 september 1861 aldaar. Josephus werd 56 jaar. Woont aan de Kraaijenhorstergracht. Josephus was eerder gehuwd (1) met Lena Mielen.
Van Josephus en Johanna zijn zes kinderen bekend:
1 doodgeboren zoon Diemel op maandag 29 januari 1849 in Haarlem.
2 Johanna Adriana Diemel is geboren in 1850 in Haarlem, is overleden op maandag 17 maart 1851 in Haarlem. Johanna werd 1 jaar.
3 Johanna Adriana Diemel, dienstbode, wonende in Haarlem, is geboren in 1852 aldaar. Johanna trouwt op woensdag 7 augustus 1878 in Haarlem (huwelijksgetuigen waren Cornelis Traksel, Jacobus Traksel, Theodorus Diemel en Hannes Mannessen Bouman) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Traksel, zoon van Cornelis Traksel (werkman) en Maria Bonarius. Willem, steendrukker, wonende in Haarlem, is geboren in 1853 aldaar.
4 Cornelia Diemel, dienstbode, wonende in Haarlem, is geboren in 1855 aldaar, is overleden op zaterdag 24 februari 1923 aldaar. Cornelia werd 68 jaar.Cornelia trouwt op woensdag 9 mei 1877 in Haarlem (huwelijksgetuige was Jan Bouman) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hannes Mannessen Bouman, zoon van Jan Bouman en Maria Jacoba Jacobs. Hannes, meubelmaker, wonende in Haarlem, is geboren in 1855 aldaar. Hannes is huwelijksgetuige van Johanna Adriana Diemel en Willem Traksel op woensdag 7 augustus 1878 aldaar.
5 Adriana Diemel is geboren in 1860 in Haarlem, is overleden op vrijdag 29 juli 1904 aldaar aan de Oranjestraat nr.26. Adriana werd 44 jaar. Adriana was gehuwd met Jan van der Pol.
6 Neeltje Diemel is geboren rond maandag 8 juli 1861 in Haarlem, is overleden op dinsdag 8 april 1862 aldaar. Neeltje werd ongeveer 9 maanden.
Van Johanna is nog een kind bekend:
7 Hendrik Johannes van der Brugge is geboren rond maandag 14 mei 1866 in Haarlem, is overleden op zaterdag 14 juli 1866. Hendrik werd ongeveer 2 maanden.

V-G  Arij Jansz van der Brugge, zoon van Jan Jansz van der Brugge (IV-D) en Anna Jansdr Brassers, is gedoopt op zondag 8 maart 1722 in Delft (doopgetuige waren Wilm van der Brugge, Aafje van der Brugge, Ari van der Brugge en Neeltje van der Brugge (zie IV-E)).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 juni 1748 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1748 aldaar op 26-jarige leeftijd met Arijaantje Koore.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan van der Brugge is gedoopt op zondag 1 juni 1749 in Schiedam.

IV-E  Neeltje van der Brugge, dochter van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, is gedoopt op donderdag 20 mei 1666 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Jan Arijensz. en Teuntje Pieters), is begraven op woensdag 7 maart 1742 aldaar in de Nieuwe kerk. Zij werd 75 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<81>

Zij was gehuwd (1) met Pieter van Ockenburch. Pieter is begraven op donderdag 8 juni 1713 in Delft in de Oude kerk.

Van hen is een kind bekend:

1  Johannes van Ockenburch is gedoopt op zondag 15 januari 1708 in Delft (doopgetuige was Aryen Jansz. van der Brugge (zie IV-B)).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 mei 1714 in Delft op 48-jarige leeftijd (2) met Carel van Duijn. Carel is begraven op vrijdag 8 maart 1737 in Delft in de Nieuwe kerk.

IV-F  Geertruijt van der Brugge ook genaamd Geertruid Jans, dochter van Jan Jansz. van der Brugge (III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout, is gedoopt op donderdag 1 mei 1670 in Delft in de Nieuwe kerk (doopgetuige waren Dirckje Arijens, Trijntje Jans en Cornelis Fransz.), is begraven op woensdag 7 februari 1742 aldaar in de Oude kerk. Zij werd 71 jaar, 9 maanden en 6 dagen.<82>

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 december 1713 in Delft op 43-jarige leeftijd met Sijmon van Heijningen ook genaamd Sijmon van Heiningen.

III-E  Claes Jans van der Brugge, zoon van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op donderdag 23 juni 1633 in Delft (doopgetuige waren Barent Claesz en Jaepge Cornelisdr.), is begraven op woensdag 15 februari 1690 aldaar in de Oude kerk. Hij werd 56 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 oktober 1659 in Delft op 26-jarige leeftijd met Cornelia Hubregts van Burgersdijck ook genaamd Cornelia Huijbrechts.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Claeszn van der Brugge is gedoopt op dinsdag 7 december 1660 in Delft in de Oude Kerk (doopgetuige waren Jan Jansz. van der Brugge (zie III-D) en Aegje Aryensdr. van Burgerhout).

2  Neeltje van der Brugge is gedoopt op donderdag 11 maart 1666 in Delft (doopgetuige waren Machteld Jans en Trijntje Jans).

3  Jan van der Brugge is gedoopt op zaterdag 6 augustus 1667 in Delft (doopgetuige waren Jan Jansz. van der Brugge (zie III-D), Aegje Aryensdr. van Burgerhout en Teuntje Peters).

4  Jannetje van der Brugge is gedoopt op donderdag 11 december 1670 in Delft (doopgetuige waren Huijbrechtje Huijbrechts en Cornelisz Fransz).

III-F  Geertgen Jansdr. van der Brugge, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op vrijdag 25 mei 1635 in Delft (doopgetuige was Annitge Willems).

Zij trouwt (kerk) voor 1680 op hoogstens 44-jarige leeftijd (1) met Pieter Pieters Koenen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 24 februari 1680 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 10 maart 1680 in Overschie op 44-jarige leeftijd (2) met Claes Teunisse Pleij.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 15 april 1699 in Schiedam op 63-jarige leeftijd (3) met Ary Hendriks van den Berg.

III-G  Trijntgen van der Brugge ook genaamd Catharina van der Brugge, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op dinsdag 9 november 1638 in Delft (doopgetuige waren Neeltgen Eijndricx, Lijsbeth Jeremias en Anthonij Jans).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 mei 1671 in 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd met Mathijs Danielsen Sonjé. Mathijs is geboren in Maassluis.

III-H  Jannetje van der Brugge ook genaamd Annetgen van der Brugge, dochter van Jan Jans van der Brugge (II-B) en Meinsge Jansdr., is gedoopt op donderdag 2 juni 1644 in Delft (doopgetuige waren Maartje Jans, Grietje Reymers en Aryen Claesz).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 februari 1675 in Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1675 aldaar Zij is dan waarschijnlijk weduwe van Paulus Willemsz Quackaes (DTB Rotterdam trouw gereformeerd) op 30-jarige leeftijd met Isaac Frans.

II-C  Pieter Jansz, zoon van Jan Jansz (I) en Tanneken Willems, kleermaker.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 april 1628 in Delft, trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1628 aldaar met Maritgen Jacobsdr de Jonge.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Pietersdr van Brugge is gedoopt op zondag 4 februari 1629 in Delft.

2  Heijndrick Pietersz van Brugge is gedoopt op zondag 10 augustus 1631 in Delft.

3  Jan Pietersz van Brugge is gedoopt op vrijdag 12 augustus 1633 in Delft.

4  Annetje Pietersdr Vanbrugge is gedoopt op donderdag 14 augustus 1636 in Delft.

5  Jannetjen Pietersdr van Brugge is gedoopt op zondag 5 september 1638 in Delft.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 2 november 2009 met Haza-21 versie 3.3.0.409.20071229 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 mei 1600 in Delft, trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1600 aldaar met Jan.

2)  (Onzeker of dit de goede Jans Jans van der Brugge is. Zie fiche nr. 372 in register van overlijden 1672/1674 DTB Schiedam 633)

3)  (elders als begraafdatum genoemd)

4)  DTB Delft inv. 46

5)  DTB Delft inv.127

6)  DTB Delft inv. 42

7)  DTB Delft inv. 58, folio 38v

8)  DTB Delft inv. 58, folio 73

9)  DTB Delft inv. 11, folio 35

10)  DTB Delft inv. 58, folio 126v

11)  DTB Delft inv. 76

12)  DTB Delft inv. 12, folio 80v

13)  DTB Delft inv. 59, folio 117

14)  DTB Delft inv. 12, folio 117v

15)  DTB Delft inv. 12, folio 148

16)  (ONA 843/201 Gemeentearchief Schiedam)

17)  (Ongehuwde dochter, zie inventaris 843/201 ONA Gemeentearchief Schiedam)

18)  DTB Delft inv. 59, folio 202v

19)  DTB Delft inv. 12, folio 117v

20)  Hij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 11 maart 1735 in Schiedam, trouwt (kerk) op zaterdag 26 maart 1735 aldaar met Adriaantje.

21)  Adriaantje Goudsbloem. Adriaantje is geboren rond 1715 in Schiedam.

22)  In de akte staat dat hij weduwnaar van Jeanette Schipper is.

23)  gegevens volkstelling 1829 Wassenaar

24)  aktenr.152

25)  aktenr.34

26)  aktenr.307

27)  gegevens volkstelling 1829 Wassenaar

28)  aktenr.90

29)  aktenr.1

30)  aktenr.3

31)  aktenr.36

32)  aktenr.46

33)  aktenr.46.1

34)  aktenr.33

35)  aktenr.53

36)  aktenr.91

37)  aktenr.3

38)  aktenr.4

39)  aktenr.26

40)  aktenr.46

41)  aktenr.26

42)  aktenr.13

43)  Zij trouwt op zondag 28 oktober 1860 in Voorburg met Jan.

44)  Jan Vroegop, zoon van Jan Vroegop en Kommertje Huts. Jan is geboren op woensdag 25 oktober 1820 in Maassluis.

45)  aktenr.2

46)  aktenr.13

47)  aktenr.334

48)  Graftombe,fotonr.66

49)  aktenr.91

50)  aktenr.1

51)  aktenr.20

52)  aktenr.15

53)  aktenr.262

54)  Hij trouwt op woensdag 26 februari 1840 in 's-Gravenhage met Joanna Piternella.

55)  Pieter Gijsbertus Walter. Pieter Gijsbertus is overleden voor 1840.

56)  Joanna Piternella Bijiens, dochter van Joannes Bijiens en Gerardina Scheffers. Joanna Piternella is geboren in 1800. Zij was eerder gehuwd (1) met Pieter Gijsbertus Walter.

57)  Hij is buiten echt verwekt door J.A. Gitz - erkend bij huwelijk moeder.

58)  aktenr.41

59)  aktenr.285

60)  (overleden gevonden op 19.2.1941)

61)  aktenr.2

62)  aktenr.24

63)  Delft Akte Jaar 1873 Nummer 228

64)  Delft Akte Jaar 1857 Nummer 141

65)  Delft Akte Jaar 1864 Nummer 149

66)  Delft Akte Jaar 1864 Nummer 175

67)  Zij trouwt op vrijdag 5 mei 1899 in Bleiswijk met Krijn.

68)  Krijn den Drijver. Krijn is overleden rond 1906.

69)  Zij trouwt rond 1936 met Gerrit.

70)  Impost voor de bruidegom fl. 3,-

71)  erkend bij huwelijk tussen de moeder en Martinus van der Brugge op 12.1.1840 te Delfshaven

72)  overleden op de Atlantische Oceaan, als stoker op de Titanic. Bron: Marie-Anne

73)  erkend bij huwelijk van moeder

74)  Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 26 juli 1801 in Schiedam met Lijsbeth (zie VII-G).

75)  Lijsbeth van der Brugge, zie VII-G.

76)  Hij trouwt (kerk) voor 1773 met Geertrui.

77)  DTB Delft inv. 12, folio 148

78)  Zij trouwt (kerk) na 1726 met Lodewijk.

79)  DTB Delft inv. 59, folio 202v

80)  DTB Delft inv. 58, folio 38v

81)  DTB Delft inv. 58, folio 73

82)  DTB Delft inv. 58, folio 126v


Index

Achterhes

Albert (1862-1946) XII-B; Geertje (1895-1972) XII-B

Acker, van den

Maria (?-1759) V-D

Admiraal

Grietje (1909-1986) XII-G

Admirant, den

Adrianus Maartensz (1799-1836) VII-N; Maarten (?-?) VII-N

Agasi

Gijsberta Maria (1939-) XIV-E

Allaart

Adriaan Andries (?-?) X-U.5; Jan (1787-?) X-U.5

Amerongen, van

Teunis (?-?) XII-U.2

Andriessen

Anna Catharina (1861-1947) XI-C; Hendrik Jan (1822-?) XI-C

Asperen, van

Volkert Teunisz (1781-1849) VII-Q

Baas

Kornelis (1839-?) VIII-AC

Bakker

Hermanus (1913-1981) XII-R; Leendert Rouwse (?-?) VI-A; Rochus Leendertsz (1714-1777) VI-A

Barthel

Frans Remko (?-) XIII-H; Fred (?-) XIII-H.2; Peter (?-) XIII-H.1

Beckhuijsen, van

Marija (1742-1812) VII-A

Beek, van

Aaltje (1871-1938) XI-I; Antje (1864-?) XI-V; Christianus (?-?) XI-V; Gerardus (?-?) XI-I

Beekhuijsen, van

Jacob Matheuszn. (?-?) VII-A; Maria (?-?) VII-B.3, VIII-J; Maria (1742-1812) VII-A; Marytje Jacobsdr. (1742-1812) VII-A; Marytje Jacobsdr. (1742-1812) VIII-A.1, VIII-C.3, VIII-F.1

Beijnen

Regina Laurina (?-?) X-I

Bekink

Dirkje (1858-?) IX-R.8; Gerrit (1823-?) IX-R; Gerrit (1855-?) IX-R.6; Herremina Huberdina (1853-?) IX-R.5; Jacob (1845-1845) IX-R.1; Jacob (1847-?) IX-R.2; Jan (1861-?) IX-R.10; Johanna Maria (1849-?) IX-R.3; Johanna Maria (1851-?) IX-R.4; Pieter (1858-?) IX-R.7; Pieter (1859-?) IX-R.9

Bekker

Anna (1792-?) IX-D; Anna Elizabetta (1792-?) IX-D; Johannes (?-?) IX-D

Belane, van

Maartje (?-?) V-E.8

Berben

Hendrikus Jacobus (1867-?) X-Y; Petrus Johannes Antonius (1894-?) X-Y.1

Berg, van den

Ary Hendriks (?-?) III-F; Cornelis Johannes (?-?) VIII-M; Elisabeth (1909-2008) XI-AJ.2; Ewout (1874-1956) XI-AJ; Huibrecht Leendert (1908-1982) XI-AJ.1; Huibrecht (?-?) XI-AJ; Leendert (1912-1999) XI-AJ.3; N.N. (1919-1919) XI-AJ.5; Neeltje (1913-1979) XI-AJ.4

Berkhout

Neeltje Maria Nicolazina (?-?) XIII-M

Beugen, van

Gerdina Elisabeth (1967-) XIII-O.3; Jochim (1938-) XIII-O; Leendert Gerardus (?-?) XIII-O; Leonard (1963-) XIII-O.1; Peter (1966-) XIII-O.2

Beusekom, van

Geertrui (?-?) X-F

Bierman

Lammigje Jantje (?-) XIV-C

Bijiens

Joanna Piternella (1800-?) IX-H, *55; Joannes (?-?) *55

Blaauwen, den

Frank (1964-) XIV-J; Joëlle Frances (1997-) XIV-J.2; Robert Nikolaj (1994-) XIV-J.1

Blauboer

Gerrit (?-?) XII-F

Bleker

Hillechien (1824-1868) IX-AI

Blois, de

Pietronelle (?-?) IX-H

Boeijkoop, van

Neeltje Reijers (?-?) IV-B.8

Boer, den

Geertruida Cornelia (1869-1948) XI-Q; Hendrik (?-?) XI-Q

Bol

Dirkine Klasina (?-?) XII-U.3; Hendrik (1914-2001) XII-U; IJsbrand (1884-1967) XII-U; Janna (?-?) XII-U.2; Menke Wilhelmina (?-?) XII-U.1

Bommel, van

Cornelis (1766-1812) VIII-D; Cornelis (1807-?) VIII-D.1; Gerrit (1811-?) VIII-D.2; Leendert (?-?) VIII-D

Bommelen, van

Cornelis (1766-1812) VIII-D

Boode

Johanna Frederica (?-?) X-Q, X-S, X-V

Boon

Anthonij Pieters (?-?) III-B.3

Bosch

Gerrit (?-?) XII-P, *70

Bosch, van den

Elisabeth (?-?) IX-L

Boulaert

Jan (?-?) IV-A

Bouma

Hendrik (?-?) XI-AI

Bourdon

Wilhelmina Johanna Magdalena (1797-?) VIII-N

Braam

Antje Johanna Cornelia (1868-?) IX-AE.1; Gerrit (1880-?) IX-AE.4; Helena Maria (1874-?) IX-AE.2; Johannes Jacobus (?-?) IX-AE; Pieternella Cornelia (1875-?) IX-AE.3

Brans

Lamberta Eberhardina Johanna (?-?) XII-L

Brasser

Annitie Jans (?-?) V-C; Arie Jansse (?-?) V-A; Marijtje (?-?) V-E.5, VI-J

Brassers

Anna (?-?) V-C; Anna Jansdr (?-?) IV-D; Annetge (?-?) IV-D; Jan (?-?) IV-D, V-C

Brassert

Arij (?-?) V-B.11

Breggeman

Gerritje (1775-1865) VIII-F

Bregman

Gerritje (1775-1865) VIII-F; Pieter Ariensz. (?-?) VIII-F

Bremer, den

Geertruij (?-?) IX-P.5

Brobbel

Jacob (?-?) VII-P; Jacoba (1812-1849) VII-P

Broere

Teuntje (?-?) VII-M

Broos

Maria (1881-?) XI-Y

Broos, van der

Huibrecht (?-?) XI-Y; Maria (1881-?) XI-Y

Brosman

Bernardus (?-?) IX-K

Brouwer

Leendert Jansz (1779-?) VII-K

Brugge Azn, van der

Jan (?-?) VII-E.8, VIII-U

Brugge(n), van der

Anna Josina (1871-?) X-J.7; Anna (1858-?) X-J.2; Hendrik Arnoldus (1867-1945) XI-G; Jacobus Johannes (1826-1918) X-J; Maria Geertruida (1862-?) X-J.4; N.N. (1864-?) X-J.5; Pieter Hendrik (1852-1915) XI-F; Pieter (1803-1866) IX-I; Teuntje (1769-1862) VIII-A.2, VIII-D; Willem Evert (1837-1910) X-K; Willem Hendrik (1861-1861) X-J.3

Brugge, der

Catrijna Jans van der Brugge (?-?) III-B.3

Brugge, van

Arij (?-?) V-F.2, VI-P; Heijndrick Pietersz (1631-?) II-C.2; Jan Pietersz (1633-?) II-C.3; Jannetjen Pietersdr (1638-?) II-C.5; Maria Pietersdr (1629-?) II-C.1

Brugge, van der

Aafie (?-1734) IV-B; Aafje (?-?) IV-D.3, V-A, V-B.11, V-B.12, V-E.3, V-G, VI-B.1, VI-B.2, VI-B.3, VI-C.8, VI-C.9, VI-H, VI-I, VII-A; Aafje (1714-1777) VI-A, VI-B.4, VI-B.5, VII-B; Aagje (?-?) V-B.10, V-B.11, VI-G; Aagje (1698-1748) IV-B.6, V-B.6, V-B.8, V-B.9, VI-E, VI-F; Aagje (1765-1842) IX-D, IX-G, VIII-B, VIII-C.1, VIII-C.5; Aaltje (1765-1842) VIII-B; Adriana Johanna (1808-1888) IX-N; Adriana Johanna (1821-1901) IX-X; Adriana Maria (1800-1869) VIII-O; Adriana (1862-1921) XI-T; Adriana (1914-2008) XII-U; Adrianus (1745-?) V-E.4; Adrianus (1843-1881) IX-W; Adrianus (1858-1858) IX-AG.1; Albertha Petronella Cornelia (1869-1870) X-Q.8; Alida Hendrica (1912-1976) XI-Z.8; Alida Hendrica (1941-) XIII-H; Alida Hendrika (1911-1911) XI-Z.7; Alida (1890-1967) XI-AP; Anna Margaretha (1869-?) X-L.5; Anna Maria (1830-1831) IX-J.1; Anna (?-?) VI-P.1; Annemarie Alida Sjoerdje (1975-) XIII-J.1; Annetgen (1644-?) III-H; Annetje (1757-?) VI-M; Annetje (1780-?) VI-J.2; Annetje (1781-1865) VII-I; Antje Johanna Cornelia (1847-1934) IX-AF, IX-V; Antje Johanna Cornelia (1887-?) IX-V.7; Antonie Johannes (1881-?) IX-AC.5; Ari (?-?) IV-D.3, V-G; Ariaentje (1779-?) VI-I.4; Arie (?-?) VIII-N; Arij Jansz (1722-?) V-G; Arij (?-?) V-B.1, VI-A, VI-B.1, VI-B.2, VI-B.3, VII-A, VIII-M, VIII-O, VIII-P, VIII-Q; Arij (1750-?) VI-K; Arij (1798-1870) VII-C.3; Arij Janse (1659-1725) IV-B; Arijaantje (?-?) XII-W.2; Arijaentgen Jansdr. (1629-?) III-C; Arijaentgen Jansdr. (1629-?) III-B.1; Ary (?-?) V-B.3, VI-C; Ary (1717-1788) VI-C; Aryen Jansz. (1659-1725) IV-B; Aryen Jansz. (1659-1725) IV-D.1, IV-E.1, V-B.6, V-B.7, V-B.8, V-E, VI-D, VI-E; Barbara Maria (1946-) XIII-K; Catharina (1638-?) III-G; Catharina (1862-1917) XI-H; Catharina (1871-1871) X-W.1; Catharina Wilhelmina (1863-1908) XI-U; Catharina Wilhelmina (1879-1871) X-W.6; Catharina Wilhelmina (1886-1945) XI-AD; Catharina Wilhelmina (1926-) XII-S; Catharina Wilmina (1872-?) X-W.2; Claes Jans (1633-1690) III-E; Claes Jans (1633-1690) III-B.2; Cleijs (1791-1855) IX-E; Connie (1948-) XII-N.1; Cornelia Adriana (1791-1864) VI-C.12, VII-E.1; Cornelia Adriana (1796-1879) VIII-M; Cornelia Martijntje (1876-?) X-AA; Cornelia (1762-1832) VI-N; Cornelia (1770-?) VI-C.11; Cornelia (1868-1868) IX-W.1; Cornelia (1872-1873) IX-W.4; Cornelia (1879-?) IX-W.8; Cornelia (1926-?) XI-AE.5; Cornelis Abraham (1879-1879) X-W.5; Cornelis Abraham (1884-1959) XI-AG; Cornelis Eldert (1889-?) XI-K; Cornelis Jansz (1720-?) V-F; Cornelis Johannes (1827-1827) VIII-T.1; Cornelis Johannes (1867-?) X-AJ; Cornelis Johannes (1879-1900) IX-AC.4; Cornelis Marinus (1837-1849) VIII-X.2; Cornelis Martinus (1875-1875) IX-W.6; Cornelis Nicolaas (1918-?) XI-AE.3; Cornelis Piet (1830-1831) VIII-K.7; Cornelis Putte (1836-1895) IX-AC; Cornelis Putten (1822-1822) VIII-K.2; Cornelis (?-1836) IX-K.1; Cornelis (1669-?) III-D.7; Cornelis (1672-?) III-D.9; Cornelis (1701-1759) V-D; Cornelis (1753-1828) VII-E; Cornelis (1771-1771) VII-A.6; Cornelis (1775-1820) VIII-F; Cornelis (1781-1822) VI-K.2; Cornelis (1781-?) VI-P.1; Cornelis (1833-1875) X-L; Cornelis (1837-1904) X-R; Cornelis (1851-1852) IX-K.7; Cornelis (1854-1945) X-O; Cornelis (1863-1863) X-Q.4; Cornelis (1867-1868) X-L.4; Cornelis (1869-?) X-R.5; Cornelis (1875-1875) X-Q.12; Cornelis (1875-1964) XI-S; Cornelis (1879-1879) X-Q.15; Cornelis (1884-1907) IX-AD.8; Cornelis (1887-?) XI-AE; Cornelis (1915-1945) XI-AS.1; Diewertje (1746-?) V-F.1; Dina Sophia (1880-?) X-AG; Dirk (1743-?) VI-I; Dirk (1783-1812) VII-B.2; Dirk (1798-1841) VIII-V; Dirk (1814-1815) VIII-I.5; Dirk (1879-1879) X-R.12; Dirkje (1813-?) VIII-I.4; Dirkje (1871-1886) IX-AI.3; Diwertje (1661-?) IV-C, IV-D.1, V-E; Doede Pieter (1942-) XIII-I; Elbertha Petronella Cornelia (1855-1856) IX-L.17; Elbertha Petronella (1849-1855) IX-L.14; Elisabeth (?-?) XIII-Q; Elisabeth (1888-1986) XI-AO; Elizabeth Rebecca (1868-1871) X-S.4; Elizabeth Rebecca (1872-1928) X-T.2, XI-W; Elizabeth (1836-1836) IX-L.3; Elizabeth (1839-1931) X-T; Elizabeth (1920-1948) XI-AN.3; Erick (?-?) XII-P.1; Ewout (1842-1921) VIII-J.3; Franciscus (1889-1909) IX-AD.10; François (1865-1948) XI-Q; Frederik Johannes (1846-1846) IX-L.11; Frederik (1914-1915) XI-Z.9; Frederikus Johannes (1911-1993) XII-L; Friedy (?-?) XII-L.1; Geertgen Jansdr. (1635-?) III-F; Geertje (1746-?) VI-C.1; Geertje (1749-1834) VII-D; Geertrui (?-?) VII-C.1, VII-C.5, VII-E.3, VIII-M, VIII-P; Geertrui (1803-?) VIII-P; Geertruid (?-?) VII-C.3; Geertruij Siena (1793-?) VII-E.3; Geertruijt (1670-1742) IV-F; Gerardus Adrianus (?-?) VIII-M; Gerardus Adrianus (1797-1863) VIII-N; Gerardus Johannes (1834-1887) X-I; Gerardus Johannes (1881-?) XI-E; Gerardus (1880-1880) X-Q.16; Gerrit (1790-1867) VIII-K; Gerrit (1800-?) VII-H.2; Gerrit (1837-1871) VIII-K.12; Gerrit (1848-1942) X-W; Gerrit (1873-1873) IX-AC.1; Gerrit (1875-1925) IX-AD.3; Gerritje (1806-?) VIII-W; Gerritje (1830-1830) IX-K.3; Gerrittie (?-?) IV-B.7, V-D; Gijsbertje (1825-1920) IX-T; Grietje (?-?) VI-C.11; Hans (?-?) XII-N.3; Heijnderick (1668-?) III-D.6; Helena Jacoba (1897-?) X-O.9; Helena Maria (1891-1970) XI-AI; Henderika Johanna (?-?) XI-AN.4; Hendrik Joseph (1868-1869) X-R.4; Hendrik Joseph (1873-1874) X-R.8; Hendrik Nicolaas (1965-) XIV-I; Hendrik (1887-1887) X-W.13; Hendrika Josephina (1880-?) X-R.13; Hendrika Wilhelmina (1897-1966) XI-AR; Hetty (?-?) XII-N.4; Ida Elizabeth (1804-1839) VIII-U; Ida (?-?) VII-E.8, VIII-U; Ida (1727-?) VI-F; IJda (1756-1819) VI-C.8; Jacob Elzienus (1849-1849) IX-L.13; Jacob (1773-?) VII-H; Jacob (1787-?) VII-R; Jacob (1811-1832) VII-H.7; Jacob (1845-1846) VIII-X.6; Jacoba (1806-1826) VIII-A.9; Jacoba (1883-1965) XI-AM; Jacobus Adrianus (1894-?) X-O.8; Jacobus Nicolaas (?-?) X-O.1; Jacobus (1768-1849) VIII-C; Jacobus (1894-1976) XI-AQ; Jakobus (1803-?) VIII-A.7; Jan Adrianus (1822-?) VII-R.3; Jan Adrianus (1874-1958) XI-D; Jan Claeszn (1660-?) III-E.1; Jan Cornelis (1842-1848) VIII-X.5; Jan Jans (1600-1673) II-B; Jan Jansz (1663-?) IV-D; Jan Jansz (1714-1793) V-E; Jan Jansz. (1631-1702) III-D; Jan (?-?) IV-B.7, V-B.10, V-D, VI-G, VII-C.1, VII-C.3, VII-E.5, VIII-M, VIII-S, VIII-T, VIII-U; Jan (1667-?) III-E.3; Jan (1718-?) V-B.4; Jan (1748-?) VI-P; Jan (1749-?) V-G.1; Jan (1749-1815) VII-B; Jan (1751-1829) VI-C.4; Jan (1776-?) VI-I.3; Jan (1778-?) VI-J.1; Jan (1779-?) VI-K.1; Jan (1783-?) VI-I.6; Jan (1794-1795) VII-E.4; Jan (1797-1866) VII-E.6; Jan (1798-1872) IX-G; Jan (1802-?) VIII-A.6; Jan (1805-1820) VII-C.6; Jan (1811-1825) VIII-I.3; Jan (1817-1817) VII-R.1; Jan (1826-1831) VIII-K.4; Jan (1832-1840) VIII-K.9; Jan (1841-1914) IX-AF, IX-V; Jan (1845-1847) VIII-K.16; Jan (1915-1976) XI-AN.2; Jan Arijsz (1695-1726) V-C; Jan Jans (1600-1673) III-A.3; Jan Janse (?-?) IV-B.2, IV-B.4, IV-B.5, V-B, V-C; Jan Jansz. (?-?) IV-B.3; Jan Jansz. (1631-1702) III-E.1, III-E.3; Jannetje (1644-?) III-H; Jannetje (1670-?) III-E.4; Jannetje (1783-?) VI-I.5, VII-Q; Jannetje (1804-?) VII-H.4; Jannetje (1824-1912) IX-Y; Jannetje (1842-?) VIII-K.14; Jannetje (1886-1916) X-AH; Jannetje (1892-?) X-AE; Joanna (1864-?) IX-AJ.1; Johan Adriaan (1881-?) IX-W.9; Johan (1947-) XII-Q.2; Johanna Adriana (1877-1877) IX-W.7; Johanna Barendina (1821-1876) IX-R; Johanna Catriena (1792-1848) VIII-S; Johanna Elizabeth (1969-) XIII-I.2; Johanna Frederika Catharina Wilhelmina (1879-?) XI-AB; Johanna Frederika Magdalena (1914-) XII-T; Johanna Frederika (1866-1892) XI-L; Johanna Frederika (1901-1901) XI-Z.1; Johanna Frederika (1908-1999) XII-I; Johanna Frederika (1924-2000) XII-R; Johanna Maria (1817-1894) IX-P; Johanna Maria (1835-1859) VIII-X.1; Johanna Maria (1851-1852) IX-AH.1; Johanna Maria (1878-1946) XI-AK; Johanna (1720-1722) V-B.5; Johanna (1722-1803) VI-D; Johanna (1810-1893) IX-M; Johanna (1842-1842) IX-L.8; Johanna (1847-1928) VIII-X.7; Johannes Frederik (1863-1863) X-Q.3; Johannes Frederik (1872-1924) XI-O; Johannes Frederik (1877-?) XI-AA; Johannes Nicolaas (1917-?) XI-AE.2; Johannes (1663-?) IV-D; Johannes (1839-1917) IX-G.5; Johannes (1841-1864) IX-AJ; Johannes Jansz (1714-1793) V-E; Johannis (1695-1726) V-C; Johannis (1740-?) V-E.1; Johannis (1741-?) V-E.2; Klaas (1794-?) VIII-A.2; Klaas (1802-1878) IX-K; Klaas (1809-?) VIII-A.10; Kornelis (1752-?) VI-C.5; Lambertus (?-?) XII-P.3; Leendert (1807-1873) IX-L; Leendert (1838-1905) X-S; Leendert (1858-1864) X-Q.1; Leendert (1864-1868) X-Q.5; Leendert (1865-1945) XI-V; Leendert (1866-?) XI-R; Leendert (1870-1937) XI-N; Leendert (1871-1895) X-V.2; Leendert (1877-1877) X-W.4; Leendert (1880-1881) X-W.7; Leendert (1883-1884) X-W.9; Leendert (1886-?) XI-AH; Leendert (1919-1978) XII-Q; Lena (1801-?) VII-H.3; Lena (1806-?) VII-H.5; Lijsbeth (1760-1803) VII-F, VII-G, *75; Maarte (1704-1711) IV-B.8; Maarten Janzs (1747-1810) VI-J; Maarten (1758-?) VI-C.9; Maartje (1752-?) V-E.8; Maartje (1766-?) VII-A.3; Maartje (1773-1823) VIII-E; Maartje (1796-1856) IX-F; Maartje (1897-?) XII-E; Macheltje (1884-?) X-AD; Machteld Jansdr. (1627-1710) III-B; Magcheltje (1844-?) IX-AE; Magda (?-?) XII-N.5; Magdalena Geertruida (1924-?) XI-AE.4; Maggeltje (1936-) XIII-N; Margaretha Johanna Wilhelmina (1951-) XIII-L; Maria Apolonia (1887-?) XI-J; Maria Cornelia (1870-1871) X-R.6; Maria Nicolina (1968-) XIV-J; Maria Petronella Gerrardina (1882-1948) X-W.8; Maria Petronella (1880-1881) X-O.2; Maria Sophia Mathilda (1877-1877) X-R.11; Maria Sophia (1875-1876) IX-AC.3; Maria (1792-1832) VIII-A.1; Maria (1798-1825) VIII-F.1; Maria (1801-1839) IX-H; Maria (1828-1908) IX-Z; Maria (1830-?) IX-AH; Maria (1832-1861) X-P; Maria (1871-?) IX-AD.1; Maria (1872-?) X-Y; Maria (1877-1948) XI-X; Maria (1882-1908) X-R.14; Maria (1885-1887) X-W.11; Maria (1890-?) XI-R.1; Maria (1891-?) XI-Q.1; Maria (1893-?) X-W.15; Maria Willemina (1852-1852) IX-L.15; Marijke (?-?) XIII-R; Maritgen Jansdr. (1624-1712) III-A; Martha (1901-1996) XII-F; Martijntje (1729-1770) VI-G; Martijntje (1793-?) VII-J; Martijntje (1839-1921) VIII-J.1; Martijntje (1881-?) X-AC; Martijnus (1731-?) V-B.11; Martin Pieter (?-?) XII-V.1; Martinus Gerrit (1874-?) X-Z; Martinus (1721-?) V-B.6; Martinus (1786-1855) VIII-J; Martinus (1823-1882) IX-S; Martinus (1869-?) X-AF; Martinus (1881-1949) XI-AL; Meijnsge Jans (?-?) IV-B.5, V-C; Meinsgen (1657-?) IV-A; N.N. (1829-?) IX-K.2; N.N. (1850-?) VIII-X.8; N.N. (1854-?) IX-L.16; N.N. (1861-?) X-L.1; N.N. (1870-?) X-V.1; N.N. (1873-?) X-L.6; N.N. (1923-?) XI-AQ.1; Natasja (1994-) XIV-I.1; Neelida Johanna (1796-1883) VIII-T; Neeltgen Jansdr. (1642-?) II-B.8; Neeltje (?-?) IV-B.7, V-D, VII-A.3, VII-E.5, VIII-T; Neeltje (1666-?) III-E.2; Neeltje (1666-1742) IV-D.1, IV-D.3, IV-E, V-E, V-G; Neeltje (1733-1815) VI-H; Neeltje (1745-?) VI-B.3; Neeltje (1754-1827) VII-F; Neeltje (1776-1813) VIII-G; Neeltje (1808-1870) VIII-Q; Neeltje (1819-?) VII-R.2; Neeltje (1833-1868) IX-AB; Neeltje (1879-1920) X-AB; Neeltje (1882-1884) IX-AD.7; Neeltje Jans (?-?) IV-B.5, V-C; Nicolaas Cornelis (1883-1885) X-O.3; Nicolaas Doede Pieter (1968-) XIII-I.1; Nicolaas Johannes (1891-?) X-O.7; Nicolaas Johannes (1945-) XII-Q.1; Nicolaas Pieter (1908-1912) XI-AC.1; Nicolaas (1814-?) VIII-X; Nicolaas (1831-1831) IX-K.4; Nicolaas (1832-?) X-M; Nicolaas (1839-1909) VIII-X.3; Nicolaas (1844-1844) IX-L.9; Nicolaas (1845-1887) X-V; Nicolaas (1876-1878) X-V.5; Nicolaas (1876-1906) X-Q.13; Nicolaas (1881-1883) X-V.8; Nicolaas (1883-1973) XI-AC; Nicolaas (1906-1993) XII-G; Nicolaas (1914-) XII-N; Nicolaas (1933-?) XI-AE.6; Nicolaas (1935-) XIII-M; Niesa Maria (?-?) XI-AN.5; Niesa Maria (1876-1922) XI-AJ; Paula (?-?) XII-P.4; Peter Nicolaas Hendrik (1944-) XIII-J; Peter (1800-1833) IX-J; Peter (1895-?) XI-AS; Petronella Hendrika (1874-1949) XI-AF; Petronella Maria (1885-?) X-O.4; Petrus (1865-1868) X-L.3; Pieter Arnold Doede (1976-) XIII-J.2; Pieter Cornelis (1833-1916) X-Q; Pieter Cornelis (1877-1878) X-Q.14; Pieter Cornelis (1881-?) X-Q.17; Pieter Cornelis (1882-1926) X-Q.18; Pieter Cornelis (1898-?) XI-M.1; Pieter Frederik Johannes (1881-?) XI-Y; Pieter (?-?) VII-A.3; Pieter (1715-1794) VI-B; Pieter (1763-1846) VIII-A; Pieter (1781-1848) VIII-I; Pieter (1794-?) VIII-C.3; Pieter (1800-1833) IX-J; Pieter (1801-?) VIII-A.5; Pieter (1816-1816) VIII-I.6; Pieter (1853-1939) X-X; Pieter (1861-1864) X-Q.2; Pieter (1867-?) XI-M; Pieter (1872-1874) X-V.3; Pieter (1873-?) IX-AD.2; Pieter (1875-1960) XI-Z; Pieter (1886-1961) XI-AN; Pieter (1909-1971) XII-J; Pieter (1913-1971) XII-W; Pieter (1914-1983) XII-V; Pieter (1917-1971) XII-P; Pieter (1940-1945) XII-V.2; Pieter (1942-1945) XII-P.2; Pieternella Johanna (1819-1893) IX-Q; Pieternella (1837-?) X-N; Pieternella (1840-1879) VIII-X.4; Richard (1998-?) XIV-I.2; Sara (1876-?) X-R.10; Sidonie Louise Jeanette (1934-) XII-J.1; Simon (1786-?) VI-I.7; Sophia Maria (1871-?) X-R.7; Sophia Maria (1874-1875) IX-AC.2; Teuna (1769-1862) VIII-D; Teuntje Cornelia (1793-1829) VIII-L; Teuntje Cornelia (1827-1918) IX-U; Teuntje Cornelia (1829-1854) IX-AA; Teuntje (1747-1755) VI-B.4; Teuntje (1771-?) VI-I.1; Teuntje (1788-1788) VII-B.4; Thea (?-?) XII-N.2; Theodora Elisabeth (1912-1979) XII-M; Theodora Elisabeth (1937-1997) XIII-O; Thielemanus Johannes Hendrik (1909-1988) XII-K; Trijntgen (1638-?) III-G; Trijntje (1754-1821) VI-L; Wessel Adrianus (1873-1912) IX-W.5; Wessel (1871-1871) IX-W.3; Wilhelmina Adriana (?-1866) IX-AG; Wilhelmina Catharina (1841-1917) X-U; Wilhelmina Catharina (1869-1870) X-Q.9; Wilhelmina Helena Pieternella (1907-1987) XII-H; Wilhelmina Huberdina Alida (1810-1869) VIII-R; Wilhelmina Margaretha Magdalena (1864-1952) X-AI; Wilhelmina (?-?) XIII-P; Wilhelmus Antonius Nicolaas (1867-1941) XI-I; Willem Bastiaan (1915-1995) XII-O; Willem Cornelis Johannes (1901-1894) X-AJ.2; Willem Hendrik (1838-?) IX-AI; Willem Huibert (1829-1829) IX-O.1; Willem (?-?) VI-C.11, VI-C.12; Willem (1693-1733) V-B; Willem (1733-?) V-B.13; Willem (1743-1812) VII-A; Willem (1748-1814) VII-C; Willem (1748-?) V-E.6; Willem (1766-1835) VI-O; Willem (1790-1819) IX-D; Willem (1813-1813) VII-C.9; Willem (1821-1833) IX-H.2; Willem (1833-1849) VIII-R.1; Willem (1840-1929) IX-AD; Willem (1876-1877) IX-AD.4; Willem (1878-?) IX-AD.5; Willemijntje (?-?) VII-A.1, VII-A.3, VII-A.5, VII-B.1, VII-B.5, VIII-A, VIII-D, VIII-I, VIII-K; Willemijntje (1691-?) IV-B.3; Willemijntje (1724-?) VI-E; Willemijntje (1741-1818) VI-B.1; Willemina Catharina (1863-1938) XI-P; Willemina Catharina (1869-1870) X-Q.9; Willemina (1809-1894) IX-O; Wilm (?-?) IV-D.3, V-G; Wilmina (1690-?) IV-B.2

Bruggeman

Gerritje (1775-1865) VIII-F

Bruggen, van

Aagje (?-?) V-F.2, VI-P

Bruggen, van der

Adriana Anna Catharina (1912-?) XII-A.2; Albert Roelof (1935-) XIII-E; Anna Hendrika (1980-) XV-D; Anna Janette (1960-) XIV-D; Annabel Leonieke (1997-) XIV-E.3; Anneke (1950-) XIII-F; Anton (1897-1915) XI-C.5; Antoon Diederik (1995-) XIV-E.2; Arnold Johan Albert (1907-1917) XI-C.7; Cleis (1791-1855) IX-E; Cleys (1791-1855) IX-E; Clys (1791-1855) IX-E; Emma (1914-?) XIII-B; Gerald Rudolf (1964-) XIV-F; Gertrude (1963-) XIV-G; Helena Wilhelmina Maria (1894-1959) XII-C; Henderik Johannes (1888-1954) XII-B; Hendrik Johannes (1955-) XIV-C; Henk Nicolaas Adriaan (1977-) XIV-C.1; Henriëtte Jolanda (1965-) XIV-H; Jacoba Maria (1837-?) IX-G.4; Jacoba Theresia (1830-?) X-H; Jacobus (1768-1849) VIII-C; Jacobus (1829-?) IX-E.6; Jan Jansen (1631-1702) III-D; Jan (1798-1872) IX-G; Jannetje Elisabeth (1826-?) X-F; Jannetje Theresia (1831-?) IX-G.2; Jasmijn (1986-) XIV-C.3; Johanna Elisabeth (1825-?) IX-E.1; Leander Ruben (1995-) XIV-F.2; Leonard (1890-1891) XI-C.3; Madelon Anouk (1992-) XIV-F.1; Marry (1953-) XIII-G; N.N. (1830-?) IX-G.1; Nicolaas Adriaan (1860-1935) XI-C; Nicolaas Adriaan (1902-1972) XII-D; Nicolaas Adriaan (1931-) XIII-D; Nicolaas Adriaan (1963-) XIV-E; Nicolaas Adriaan (1991-) XIV-E.1; Theresia Clasina (1828-1828) IX-E.5; Waanderd Jacobus (1828-?) X-G; Waandert Jacobus (1887-1974) XII-A; Waandert (1828-1828) IX-E.3; Willem (1790-1819) IX-D; Willem (1813-1813) VII-C.9; Willemijntje (?-?) VII-A.10, VII-A.11, VII-A.12, VII-A.7, VII-A.8, VII-A.9, VIII-E, VIII-F, VIII-G, VIII-H; Willemijntje (1778-1778) VII-A.10; Willemijntje (1780-1783) VII-A.11; Willemijntje (1783-1859) VIII-H

Bruins

Wilhemina (1943-) XIV-F

Brussaard

Jan Maartens (1784-?) VII-J; Willem (1835-?) VII-J.1

Bubbezon

Cornelis (?-?) VII-F; Cornelis (?-1815) VII-F, VII-G

Buijs

Adriaan Cornelis (1930-2007) XIII-N; Arie (?-?) XIII-N; Arjan (1965-) XIII-N.1; Dorine (1967-) XIII-N.2; Joël (1969-) XIII-N.3

Burg, van der

Alida Hendrica (1872-?) XI-Z; Dirk (?-?) VI-F

Burgerhout, van

Aeffgen Aerijens (?-1674) III-D; Aegje Aryensdr. (?-1674) III-D; Aegje Aryensdr. (?-1674) III-E.1, III-E.3; Jan Arijense (?-?) III-D.6; Marija Ariens (?-?) III-D.6

Burgersdijck, van

Cornelia Hubregts (?-?) III-E; Cornelia Hubregts (?-?) III-B.2

Burgh, van

Gerrit Johannes (1910-1991) XI-AJ.4

Burgh, van der

Krijn Maarten (1860-?) XI-L; Pieter (?-?) XI-L

Burghardt

Gerardus (?-?) XI-AL; Jouerke (1885-1987) XI-AL

Burghoorn

Gerrit (?-1810) VIII-E; Jannetje (1798-1828) VIII-E.2; Maria (1796-1857) VIII-E.1

Buuren, van

Lijsbet (?-?) V-E.6; Trijntje (?-?) V-E.4

Buurman

Lena (?-?) XI-K

Carpentier

Neeltje Jansdr (1738-1793) VI-K; Neeltje Jansdr (1738-1793) VI-O.1

Colster

Cornelisz Frans (?-?) III-B

Cool

Neeltje Pieters (1692-1779) V-B; Neeltje Pieters (1692-1779) VI-B.4, VI-B.5, VII-B; Pieter Cornelisz (1663-1729) V-B; Pieter Cornelisz (1663-1729) V-B.2, V-B.9, VI-B, VI-F

Cor

Ariaentje (?-?) V-E.7, VI-K

CornelisGoudt

Teunis (1861-?) IX-U.6

Demper

Lijntje (?-?) XIII-N

Deuninck

Catharina (1813-1889) IX-L

Deunink

Leendert (?-?) IX-L; Willemina Catharina (1813-1889) IX-L

Dieters

Berend (?-?) XII-L; Egberdina (1913-2003) XII-L

Dijk

Sipke (1951-?) XIII-G

Dijk, van

Leuntje (?-?) VI-O.3, VII-L

Dijkman

Antje (?-?) XI-P; Gerrit (?-?) VIII-G

Dijkstra

Geertje (?-1919) XII-C; Jan (1854-?) XII-C; Oebele (1893-1962) XII-C

Dirks

Dirk Theodorus (1921-?) XI-AO.2; Elizabeth (?-?) XI-AO.1; Leendert (1884-1938) XI-AO

Docter

Matje (?-?) XI-Z

Does, van der

L. (?-?) VI-I.3

Dol

Agatha Elisabeth (1833-1916) X-M

Dolkens

W. (?-) XII-H

Dongen, van

Johannes (1880-?) X-AB; Leonardus Augustinus (1877-?) X-AA

Donker

Maria (?-?) X-U

Dreijer

Gerben K. (?-?) XII-T

Drijver, den

Krijn (?-1906) XI-S, *68

Duijn, van

Carel (?-1737) IV-E

Duijtsch

Gert (1877-?) X-AG

Duijve

Abraham Leenderts (1807-?) IX-O; Abram (1807-?) IX-O; Leendert (?-?) IX-O

Durand

Jansje (1919-2003) XII-N

Duursma

Janna (?-?) XII-C.1; Klaas (1926-2000) XII-C.2

Edeling

Johanna Maria Gijsbertsdr (1790-1866) VIII-I

Eemden, van

Jacob Janzn (1664-?) III-A.1; Jan Maartensz (1628-1674) III-A; Neeltje Jansdr (1668-?) III-A.3; Pieter Janzn (1670-?) III-A.4; Trijntje Jansdr (1666-?) III-A.2

Eerenbeemt, van den

Johanna Maria Adriana Theresia (1939-1991) XIV-I

Egmond, van

Catharina Wilhelmina (1917-?) XII-D; Gerrit (1880-1954) XII-D

Eijgenraam

Maartje (?-?) XI-Q

Eijk, van

Grietje (1906-1981) XI-AJ.1

Elias

Harmina Claasdr (1792-1855) VII-L

Endt, van der

Kornelia (?-?) VII-O

Ensie

Johannes Franciscus (1925-2001) XII-S; Lydia (1954-) XII-S.1

Essel, van

Pieter (?-?) IX-AB

Exalto

Wilhelmina Catharina (1888-1978) XI-AN

Feijst, van der

Maria Pieternella (?-?) X-T.4

Fernhout

Hendrikje Jantina (Henny) (1909-1990) XIII-E

Fijken

Eva (?-?) VIII-D

Filius

Cornelia (1867-?) X-Z

Form, van der

Berendina Duweka (1914-1999) XII-K

Franken

Theodora Elisabeth (1885-1957) XI-AC; Thielemans Johannes Hendrik (?-?) XI-AC

Fransz

Cornelisz (?-?) III-E.4

Fritze

Anna (1866-?) XI-M; Elisabeth Johanna Christina (1868-1949) XI-N; Johannes Hendrik Frederik (?-?) XI-M, XI-N

Galjart

Anna Josina (?-?) X-K

Gerrits

Aartje (1875-1959) X-T.4; Alida (1880-1944) X-T.8; Elisabeth (1885-1885) X-T.10; Johanna (?-?) IX-N; Magdalena (1877-?) X-T.6; Maria (1876-1876) X-T.5; Willem (?-?) X-T; Willem (1848-1926) X-T; Willem (1874-1875) X-T.3; Willem (1879-1880) X-T.7; Willem (1883-1915) X-T.9

Geuze

Cornelis (?-?) XI-O; Johanna (1878-1953) XI-O

Giatris

Dionysia Elina (1997-) XIV-H.1; Fotis (1960-) XIV-H

Gitz

Ferdinand Albrecht (?-?) IX-H; Ferdinand Albrecht (1826-?) IX-H.1; Johan Adam (1800-?) IX-H

Goederen, de

Anna Gerritsdr (1774-1840) VII-H; Maartje (?-?) VII-H.6, VIII-W

Goudappel

Jannetje Cornelisdr (?-1796) VI-K; Jannetje (?-?) VI-O.5, VII-M

Goudsbloem

Adriaantje (1715-?) VI-A, *21

Goudt

Frans (1852-?) IX-U.2; Heiltje (1849-?) IX-U.1; Johanna Maria (1857-?) IX-U.4; Johanna Maria (1858-?) IX-U.5; Johanna Maria (1864-?) IX-U.7; Pieter (1823-?) IX-U; Pieter (1855-?) IX-U.3; Teunis Cornelis (1866-?) IX-U.8; Teunis Cornelis (1867-?) IX-U.9

Gouwe, van der

Jacoba (?-?) XI-O

Govers

Joannes Franciscus (?-?) X-N.2

Graad, de

Frederica Johanna (?-?) XI-AC

Graaff, de

Maria (?-?) IX-G

Gräper

Dietrich Karl (?-?) IX-Y

Grasman

Joanna Maria (1801-1849) IX-K

Gressenigt

Aefge Willems (?-1734) IV-B

Gressenigt, van

Jan Willemse (?-?) IV-B.8

Grisnag, van

Aaftie (?-1734) IV-B

Grisnich

Aefge Willems (?-1734) IV-B; Aefge Willems (?-1734) V-B.7, V-B.8, VI-D, VI-E; Willem Jansz. (?-?) IV-B

Grisnigt

Aafje Willems (?-?) V-B.3, VI-C; Aafje Willems (?-?) V-B.10, V-B.1, V-B.4, V-B.5, VI-A, VI-G

Grisnigt, van

Aefje Wilms (?-1734) IV-B

Groen

Annetje (?-?) VI-O.7, VI-O.9, VII-N

Groenendaal

Johanna Petronella (1921-) XII-Q

Groeneweg

Caarel (?-?) VIII-M

Groenewegen

Antje (?-?) XI-AH

Groot, de

Harmina (?-?) XI-AL

Grosman

Joanna Maria (1801-1849) IX-K; Joannes (?-?) IX-K

Haaijman

Adriaan Peter Menno (1946-) XIII-F

Haar

Anna (1933-) XIII-D

Hanemaaijer

Maria (?-?) XI-X

Hartog, den

Pieter Aart (?-?) IX-T

Haslinghuijs

Hendrikus (1831-?) X-N; Johanna Maria (1875-?) X-N.2; Nicolaas Marius (1873-?) X-N.1; Petrus (1878-?) X-N.3

Heemskerck

Jacobus (?-?) VIII-E.1

Hees, van

Froukje Jacoba Henderica Strang (?-?) XI-E

Heijninge, van

Sijmon (?-?) IV-D.2, V-F

Heijningen, van

Cornelia (?-?) IV-D, V-C; Sijmon (?-?) IV-F

Heiningen, van

Sijmon (?-?) IV-F

Hendrik Johannes van der Bruggen

Broer (?-?) XII-C

Herk, van

Adrianus Martinus (?-?) X-AH

Hester

D.V. (?-?) XIII-B

Hodenpijl

Elisabeth (?-?) VII-E.4; Elizabeth (?-?) VII-E.2, VIII-S

Hoeve, van

Francina (?-?) XI-R

Hofer

Michel (?-?) VIII-C; Theresia (1778-1855) VIII-C

Hoff, van 't

Simon (?-?) VI-D.1

Hogenwerf

Anna (?-?) IX-J, IX-K, VIII-F.2, VIII-F.3, VIII-F

Holst, van

Pieter (?-?) VIII-L

Hooffer

Johanna Theresia (1778-1855) VIII-C

Hoogendoorn

Hendrika (?-?) XII-E

Hoover

Theresia (1778-1855) VIII-C

Horn, van der

Adriana (?-?) X-S

Hout, in 't

Helena (1831-?) X-G; Jan (?-?) X-G

Houtzager

Casper Martinus (1853-?) XI-T; Lambertus Martinus (?-?) XI-T

Houwelingen, van

N.N. (?-) XV-D; Rachel (1999-) XV-D.1

Huijgens

Adriana (?-?) VII-C.2, VII-C.4, VII-C.6, VIII-N, VIII-O

Huizer

Teunis (1886-1962) XI-AP

Huts

Kommertje (?-?) *44

Ingen, van

Erik (?-) XIII-L.3; Floris (?-) XIII-L; Marijn (?-) XIII-L.1; Nico (?-) XIII-L.2

Iterson, van

Johanna Maria (1883-1945) XII-D

Janssen

Anton Cornelis (?-?) XIII-R

Johannes Franciscus Cornelis Omring

Neef (?-?) XII-C

Jong, de

Dina (?-?) IX-AD; Maria Cornelia (1846-?) IX-AD

Jonge

Klaasina Alberdiena (Ina)de (1943-) XIII-E

Jonge, de

Maritgen Jacobsdr (?-?) II-C; Reinder (1904-1982) XIII-E

Karnemelk

Eefke (1814-1865) VIII-Y

Karpentier

Neeltje (?-?) VI-I.3, VI-I.4, VI-I.5, VI-J.1, VI-J.2, VI-J.3, VI-P.2, VII-I, VII-Q

Katwijk, van

Jacob (1830-?) VIII-W.1; Jan Pietersz (1808-?) VIII-W; Johanna (1836-?) VIII-W.3; Pieternella Cornelia (1833-1911) VIII-W.2

Keijzer

Maartje (?-?) X-O

Kijne

Elizabeth Jacobsdr (1752-1800) VI-P; Neeltje (?-?) VI-P.2, VI-P.3, VII-Q, VII-R

Kindt

Antje (1872-?) X-AF

Kisselaar

Helena (?-?) X-G

Klapwijk

Leendert Jansz (?-1793) VI-L

Kleef, van

Kooba (?-?) VII-H.1, VIII-V

Kleij, van der

Cornelia (?-?) IX-K

Kloos

Abraham (?-?) VIII-O, VIII-P; Adrianus (1845-1893) VIII-O.1

Klootwijk

Willem (?-?) XII-C.1

Kloppers

Aardt Maartensz (1805-?) IX-S; Nisa Maria (1833-1908) IX-S

Koe, van der

Heiltje (?-?) V-E.10, VI-M

Koene

Maggeltje (?-?) XII-K

Koenen

Pieter Pieters (?-?) III-F

Kok

Johanna Adriana Adrianusdr (1793-?) VII-R

Kooij, van der

Cornelia (1872-?) XI-AA; Cornelis (1793-?) VIII-B.3; Douwe Klaas (?-?) XIII-M; Hetty (1934-) XIII-M; Jacob Pietersz (1764-1822) VIII-B; Jacoba (1796-?) VIII-B.5; Jan (1797-?) VIII-B.6; Marija (1794-?) VIII-B.4; Pieter (?-?) VIII-B; Pieter (1791-?) VIII-B.1; Willem (1792-?) VIII-B.2

Kooijman

Bartha Johanna (1845-1915) IX-AI

Kool

Elisabeth (?-?) VI-P.1; Hendrik (1834-?) VIII-W.3; Ida (?-?) V-B.12, VI-H; Neeltje Pieters (?-?) VI-C.10, VI-C.1, VI-C.2, VI-C.3, VI-C.4, VI-C.5, VI-C.7, VI-C.8, VI-C.9, VII-C, VII-D, VII-F, VII-G; Neeltje Pieters (?-?) VI-B.1, VI-B.2, VI-B.3, VII-A; Neeltje Pietersdr. (1692-1779) V-B; Pieter (?-?) V-B.4, V-B.5

Koore

Arijaantje (?-?) V-G

Kortman

Jacoba Petronella Wilhelmina (?-?) X-K

Koster

Abraham Lambertus (1871-1951) X-T.4; Arij (?-?) X-T.4

Kouwenhoven

François (?-?) X-R; François (1858-1939) XI-U; Maria (1839-1883) X-R

Kraak

Maria (1894-1979) XI-S

Kraan

Gerrit (?-?) IX-G; Petronella (1795-1885) IX-G

Krabbendam

Gerard (1828-1916) VIII-W.2

Kramer

Jasper Cornelis (?-?) VI-N

Krikken

Anna (1896-1979) XIII-D

Kruijf

Cornelia Johanna (?-?) XIII-O

Kruijl, van

Barend Gijsbert Benjamin (1893-1945) XI-AR; Barend Gijsbert (?-?) XI-AR

Kruijs

Johanna Maria (?-?) X-T.1

Kruijs, de

Annetje (?-?) V-E.1

Kruijs, van der

Johanna (?-?) V-E.2

Kruijswijk, van der

Lodewijk (?-?) V-C, *79

Krul

Jannetje (1894-?) XI-AS

Kuiper, de

Annigje (?-) XIII-I

Kukebeen

Elizabeth (?-?) IX-E

Kurpershoek

Jannetje (?-?) XI-AD

Kuypers

Johanna Willemina (?-?) X-T

Laan, van der

Leendert (1866-?) IX-U.7

Laarman

Aaltje (?-?) XI-I

Lagendijk

Joanna (1828-?) X-J

Lange, de

Aart Abraham (?-?) X-U.1; Maria (1878-?) X-U.1

Langelaan

Maria (1810-1887) IX-K

Langeman

Arend (?-?) IX-K; Maria (1810-1887) IX-K

Langstraat

Pietertje (?-?) XI-AJ

Laplein

Jacoba (?-?) XI-Y

Latoer

Trijntje (?-?) VI-G

Leeuwen, van

Jan (?-?) X-F; Leendert (1825-?) X-F

Leijman

Anna Margaretha (1805-1872) IX-J

Leijmans

Anna Margaretha (1805-1872) IX-J

Leith

Cornelia Pietronella Elisabeth (?-?) XI-AR

Lems

Floris (?-) XIII-K.2; Margriet (?-) XIII-K.1; Nicolien (?-) XIII-K.3; Simon Pieter Meeuwis (?-) XIII-K

Lengkeek

Barendina (1850-?) IX-P.7; Barendina (1852-?) IX-P.9; Belia (1845-1925) IX-P.5; Bernardus (1813-1884) IX-P; Bernardus (1843-?) IX-P.4; Hermanus (1856-?) IX-P.11; Jan (1839-?) IX-P.1; Johanna Maria (1848-?) IX-P.6; Martinus (1854-?) IX-P.10; Piet (1841-?) IX-P.3; Pieter (1840-?) IX-P.2; Pieter (1851-?) IX-P.8

Lienden, van

Pietronella (1860-?) X-AJ

Linde, van der

Maria Klazina (1909-1992) XI-AJ.3

Linden, van der

Hendrika Josina (?-?) X-R; Hester (?-?) X-P; Jannetje (?-?) VII-N

Loenen, van

Catharina Wilhelmina (1870-1893) X-T.1; Johannes Laurentius Bernardus (1871-1932) X-T.2, XI-W; Johannes Laurentius (1837-1872) X-T, XI-W; Laurentius (?-?) X-T

Looij, van der

Jannetje (?-?) V-E.11, VI-N

Louron

Gerardus (?-?) VII-C.2, VIII-N; Maria (1771-?) VII-C

Luiten

Pieternella (1836-1900) X-S

Maan

Kornelis Kornelisz (?-1821) VI-L

Maasland

Maria (1914-1998) XII-V

Maassen

Jacomijntje (1800-?) IX-I

Maat

Pieter Pietersz (?-1843) VI-N

Maerlevelt, van

Jacoba (?-?) VIII-B

Mantel

Jan (?-?) XI-P; Willem (1864-1938) XI-P

Mathieu

Martin Joseph (1801-?) VIII-P

Meenster

N.N.Van (?-?) XI-V

Meer, van der

Jacob (?-?) IX-AA

Meershoek, van

Aeghje Cornelisdr. (?-?) IV-B

Meijer

Maria Sophia (1846-?) IX-AC

Meijning

Wilhelmina Sophia (1854-1934) XI-F

Melanen, van

Maartje Cornelisdr (?-?) V-F

Molenbroek

Simon (?-?) VII-C.5, VII-E.3, VIII-P; Simon (1750-1833) VII-D

Mollinga

Anne (?-?) XI-H

Monster

Jacob (?-?) X-O; Jacoba (1857-1904) X-O; Koosje (1857-1904) X-O; Maria (?-?) XI-J

Moordrecht

Geertje Jansd. (?-?) VI-C

Moordregt

Geertie (?-?) VI-C.10, VI-C.4, VI-C.5, VI-C.7, VII-F, VII-G; Geertje (?-?) VI-C.1, VI-C.2, VI-C.3, VII-C, VII-D

Most, van der

Klazijna (1798-1877) VIII-V

Mostert

Adriaantje (1913-1993) XII-W

Mox

Machiel (?-?) IX-F

Mulder

Jan (1943-) XIV-F; Jenny (1962-) XIV-F

N.N.

Rie (?-?) XII-C.2

Naamen, van

Carel (1882-?) X-AC

Neelemaat

Arij (1825-1849) VIII-AB

Neshof

Maria (?-?) IX-K

Niemeijer

Annelies (1993-) XIV-G.2; Jakob (1937-) XIV-G; Jan (1961-) XIV-G; Marjolein (1993-) XIV-G.1

Niessink

Jenneken (?-1976) XII-O

Nieuwenhoven, van

Catharina (?-?) X-H

Nieuwenhuijsen

Dirk (?-1857) X-H; Gerard Cornelis (1824-?) X-H

Nijman

Alida (?-?) IX-K

Noordhoek

Jan (?-?) VIII-AD; Maria (1841-?) VIII-AD

Noort, van

Krijntje Maan (?-?) VIII-AD

Ockenburch, van

Johannes (1708-?) IV-E.1; Pieter (?-1713) IV-E

Oel, van

Johannes (?-?) XI-R; Trijntje Helena (1866-?) XI-R

Olphen, van

Anna Christina (1830-?) X-J

Onland

Hendrika (?-?) X-G

Oosten, van

Roelofje (1864-1944) XII-B

Opmeer

Jan (1821-?) IX-X

Otto

Hendrika Maria (1836-?) VIII-R.2; Johan Henrich (?-?) VIII-R

Oudenampsen

Anna Catharina (1828-1906) XI-C

Oversluijzen

Leendert Jansz (1753-?) VI-M

Overstraten

Maria (?-?) IX-O

Overvoorde

Adrianus (1880-1948) XI-X; Pieter (?-?) XI-X

Papenveld, van

Geertrui (?-?) VI-H, *77

Pauk

Maria Magdalena (1876-1913) XI-S

Peeters

Maria Helena (1873-?) XI-G

Peijpers

Hermanus (?-?) X-AI

Pelger

Liesbeth (?-?) XIII-Q.2; Meike (?-?) XIII-Q.3; Nienke (?-?) XIII-Q.1; Willem Dirk (?-?) XIII-Q

Pelle

Jan Corstiaensz (?-?) III-C

Pleij

Claes Teunisse (?-?) III-F

Polder

Jacomijntje (1791-?) IX-E; Jakomijntje (1791-?) IX-E; Waanderd (1749-1834) IX-E

Poot

Elizabeth (1857-1908) X-X; Hendrik (1849-?) IX-U.1

Post

Arie Martinus (?-?) XII-E; Cornelis Leendert (1898-?) XII-E; N.N. (1932-?) XII-E.1

Pranger

Neeltje (?-?) XI-AM

Putten, van

Frans Giljaansz (1784-1843) VII-I; Nicolaas (?-?) VIII-G

Raffen, van

Jan Cornelisz (1761-1813) VI-M

Redering

Geertruij (?-?) VI-J.4, VII-J; Geertruij Teunisdr (1769-1854) VI-O; Teunis (?-?) VI-O

Reemer

George Lodewijk (?-?) VIII-H; George Lodewijk (1781-1823) VIII-H

Reijken

Jacob (?-?) X-AD

Renaud

Gerardus Pieter (1879-1960) XI-AF

Renette

N.N. (?-?) XIV-C, *46

Reymers

Grietje (?-?) II-B.9, III-H

Rhijweg

Ariaantje (?-?) IX-O, VIII-I.2

Ridder, de

Marinus (1906-?) XII-I

Rijweg

Ariaantje Dirksdr (1752-1835) VII-B; Dirk Cornelisz (1708-1780) VII-B

Ris

Henricus (1807-1844) VIII-U

Rodenburg

Bonifaas (?-?) XI-AM; Jan (?-?) VI-I.1; Machiel (1881-1970) XI-AM

Rombout

Geertruida Johanna (1887-?) XI-AE

Römer

Sjoerdje Marijke (1946-) XIII-J

Roo, de

Cornelia (1889-?) XI-K; Mees (?-?) XI-K

Roovers

Johannes Franciscus Antonius (?-?) XIII-R

Rosschet

Catrina Elisabeth (?-?) IX-D

Rossel

Gerrit (1806-1886) IX-M; Pieter (?-1837) IX-M.1

Rotteveel

Johanna Jacoba (1909-?) XII-J

Rukem

Dirkje (?-?) V-E.7, VI-K

Schalk, van der

Anna (1762-1831) VII-E; Jan (?-?) VII-E.2, VII-E.4, VII-E.6, VIII-S; Maria (?-?) VII-E.6

Scheffers

Gerardina (?-?) *55

Schel, van der

Immetje (?-?) VI-O

Schijnhof

Geertrui (1746-?) VI-D.1; Hendrik Johannesz (1713-1773) VI-D

Schilder

Maarten (1824-1870) VIII-AB

Schipper

IJda (?-?) VIII-A.4; Jacoba (1771-1845) IX-F, VIII-A, VIII-C.4; Jacobus (?-?) IX-I, VIII-C.7; Jannetje (?-?) VIII-A.3; Johanna (1766-1827) VIII-C; Klaas (?-?) VIII-A, VIII-C

Schippers

Jannetje (1766-1827) VIII-C

Schoor, van der

Aagje (?-?) XII-P

Schot

Wilhelmus Johannes (1949-) XII-S.1

Schram

Helena (1849-1923) X-W

Schreuder

Helena (?-?) X-L; Nicolaas (?-?) X-L

Schrijver

Johanna (?-?) VIII-C

Slingerland

Aletta (?-?) VI-A

Smients

Aartje (?-?) X-T

Smit

Adrianus (1827-1893) IX-Z

Snijdoodt

Anna (?-?) XI-M, XI-N

Sonjé

Mathijs Danielsen (?-?) III-G

Souren

Clemens Maria Johannes (1939-) XIV-I; Nicolette Adrienne Katarine (1968-) XIV-I

Spaan, van der

Adrianus (?-?) VI-H

Speelveld

Maria (1813-?) VIII-X

Spiegel, van der

Anna Wouterina (?-?) X-U.1

Spoor

Anna Paulowna (?-?) XI-T

Spruit, van der

Meinsje (?-?) VIII-B

Stam

Cornelia (1916-1979) XII-P; Jan (?-?) XII-U.1; Johannes (?-?) XII-P; Pietje (?-?) X-O

Steenbergen

Gerhardus Albertus (?-?) XI-Z; Martha Elisa (1874-1901) XI-Z

Steijn

Maria Magdalena (1900-1923) XI-AQ

Stek, van der

Nicolaas (?-?) IX-P.5; Willem Hendrik (1843-1897) IX-P.5

Ster, van der

Pieter (1824-?) VIII-Z

Stouijt

Aegje (?-?) VII-A.6

Stout

Aagje (?-?) VII-A.2, VII-A.4, VIII-B, VIII-C; Aegje Cornelisdr. (?-?) VII-A

Straeten, van der

Emma (?-?) XIV-C; Linda (1953-) XIV-C

Suiker

Jannetje J. (?-?) VI-I.6, VI-I.7; Jannetje Jansdr (?-1811) VI-J; Willemtje (?-?) VI-J.1, VI-J.2, VI-J.3, VI-J.4, VII-I, VII-J

Teekens

Adriana Cornelia (1908-?) XI-AK.1; Adrianus Jacobus (1878-1946) XI-AK; Adrianus Jacobus (1913-1970) XI-AK.2; Elizabeth (1915-1952) XI-AK.3; Johannes Christoffel (1918-1945) XI-AK.4; Pieter (1918-1973) XI-AK.5

Terluin

Roel W. (?-?) XIII-P

Teunissen

Johan Evert (1957-) XIV-D; Leon (1990-) XIV-D.2; Ramona (1987-) XIV-D.1; Sharinda (1990-) XIV-D.3

Tolhoek

Adriana (?-?) X-U.5

Tooren, van

Jan (?-?) X-T.1; Pieter (1867-1914) X-T.1

Touw

Arie (?-?) XII-K; Wilhelmina Gerardina Petronella (1903-1969) XII-K

Trapper

Maartje (?-?) VII-F

Troost

Dirk (?-?) VI-G.2; Isaac (1749-1800) VI-G.2; Maartje (?-?) IX-E, VIII-A, VIII-C.2, VIII-C

Tuls

Janna (?-1959) XII-U

Unger

Adrianus (?-?) X-AG

Valk

Barbara (?-?) VI-P.3, VII-R

Vanbrugge

Annetje Pietersdr (1636-?) II-C.4

VanderBruggen

Dona (?-?) XIII-C.3; Gary (?-?) XIII-C.2; Jacob (1916-1971) XIII-C; Josephine L. (?-1995) XIII-A; Larry (?-?) XIII-C.1; Waandert Jacobus (1911-1990) XIII-A

Veen, van

Adrianus (?-?) X-I; Jozina Cornelia Jacoba (1841-1916) X-I

Velden, van der

Alida Adrianusdr (1804-?) IX-S

Velsen, van

Anthonie (?-?) IX-Q

Vendelbosch

Antonia (1913-1959) XII-L

Verbrugge

Alida (1805-1812) VI-O.9; Alida (1814-1816) VI-O.12; Alida (1821-?) VII-M.1; Anthonia (1822-?) VII-M.3; Cornelia (?-?) VI-O.10, VI-O.11, VI-O.4, VI-O.6, VI-O.8, VII-O, VII-P; Geertruida (1822-1859) VIII-Z; Geertruij (1837-1839) VII-P.1; Harmina (1818-1819) VII-L.3; Harmina (1837-?) VIII-Y.1; Ingetje (1790-1849) VII-K; Jan (1788-?) VI-O.1; Jan (1794-?) VI-O.4; Jan (1796-?) VII-M; Jannetje (1807-1812) VI-O.10; Johanna (1825-?) VIII-AA; Johanna (1839-?) VIII-Y.2; Johanna (1853-1870) VIII-Y.7; Johannes (1824-1825) VII-M.4; Johannes (1830-1832) VII-M.7; Klaas (1849-?) VIII-Y.6; N.N. (1815-?) VII-L.1; Neeltje (1842-?) VIII-Y.3; Teunis (1792-1855) VII-L; Teunis (1844-1847) VIII-Y.4; Teunis (1847-1877) VIII-Y.5; Teuntje (1801-?) VII-N; Teuntje (1820-1820) VII-L.4; Willem (1798-1801) VI-O.6; Willem (1803-1849) VII-O; Willem (1816-1865) VIII-Y; Willem (1857-?) VIII-Y.8; Willempje (1827-1903) VIII-AB

Verbrugge(n)

Maarten (1811-1855) VII-P

Verbruggen

Adriana (1849-1849) VII-P.6; Cornelis (?-1836) IX-K.1; Geertruida (1846-1934) VII-P.5; Jacoba (1843-?) VII-P.4; Liedewij (1839-?) VIII-AC; Maartje (1773-1823) VIII-E; Machteld Jansdr. (1627-1710) III-B; Maria (1798-1825) VIII-F.1; Nicolaas (1814-?) VIII-X; Nicolaas (1831-1831) IX-K.4; Willem (1841-?) VIII-AD

Verdoes

Jan Theunisz (1711-?) VI-A; Jan Theunisz (1711-?) VI-B.4, VI-B.5, VII-B; Lena Jacobsdr (1745-1793) VI-I; Lena Jacobs (?-?) VI-I.6; Maartje Teunisdr (1708-?) VI-B; Simentje (?-?) V-E.12, VI-I.5, VI-I.7, VI-O; Symmetje (?-?) VI-I.1, VI-P.2, VII-Q; Teunis Pietersz (1684-?) VI-B; Theunis Pietersz (1684-?) VI-A

Verheul

Adriaan (?-?) X-G; Wilhelmina Maria (1827-1864) X-G; Willempje (?-?) XI-L

Verkaade

Arij Jans (?-?) VI-G; Ary (1754-1759) VI-G.1; Ary (1759-?) VI-G.3; Jacobus (1727-1798) VI-G; Neeltje (1756-1813) VI-G.2; Treyntje (1764-?) VI-G.5; Willemijntje (1761-1767) VI-G.4; Willemijntje (1767-?) VI-G.6

Verkade

Arij (1758-?) VI-H.1; Johannes (?-?) VI-H

Vermeulen

Jannetje (?-?) VI-G.2

Verschoor

Cornelia (1802-1870) VIII-J; Cornelis (1883-?) XI-AD; Cornelis (1916-1916) XI-AD.1; N.N. (1924-?) XI-AD.2; Willem (?-?) XI-AD

Vessem, van

Arie (?-?) X-AE

Vies, de

Johannis (?-1976) XII-M

Visscher

Jannetje Teunis (1655-?) V-B; Jannetje Teunis (1655-?) V-B.6, V-B.7, V-B.9, VI-D, VI-F

Visschers

Jannetje Teunis (?-?) V-B.3, VI-C; Jannetje Teunis (?-?) V-B.1, V-B.4, V-B.5, VI-A

Visser

Jan (?-?) VII-M; Liedewij (?-?) VII-P; Maria Jansdr (1790-1870) VII-M

Vliet, van

Teuntje Dirksdr (1722-1791) V-E

Vlodrop, van

Suzanna Louisa (?-?) VIII-H

Vlokhoven, van

Jacoba Hermina (1832-?) IX-AJ

Volbers

Catharina (1839-?) IX-W

Vonk

Cornelia Adriana (1871-1944) XI-D

Vons

Petronella (1832-?) VIII-W.1

Voorbach

Karel Lodewijk (?-?) VIII-Q; Karel Lodewijk (1841-?) VIII-Q.1

Voort, van der

Dirkje (1886-?) XII-A

Vries, de

Arendiena (Diny) (1938-) XIV-G; Guurtje (1891-?) X-T.9; Teunis (?-?) X-T.9

Vrijland

Adrianus (1878-?) XI-J; Bastiaan (?-?) XI-J

Vroegop

Jan (?-?) *44; Jan (1820-?) X-G, *44

Waal, de

Antonia (?-?) X-R

Wageningen, van

Elizabeth (1838-1918) X-Q; Johanna Frederica (1845-1890) X-V; Johanna Frederika (1845-1890) X-V; Magdalena (1840-1882) X-S; Pieter (?-?) X-Q, X-S, X-V

Wagtendonk, van

Jan (?-?) VIII-S, VIII-U

Walter

Pieter Gijsbertus (?-1840) *55, *56

Wamelen, van

Johannes (?-?) VIII-M, VIII-O

Weltje

Cornelis (?-?) X-S; Elisabeth (1836-1878) X-S

Weteling

Pieter Jans (?-?) IV-C

Wiel, van der

Maria (1807-1883) VIII-K; Neeltje (1799-1831) VIII-K

Wieringe, van

Jannetje (?-?) VI-P.2, VII-Q

Wijk, van

Elisabeth (1858-1917) X-O; Klaas (?-?) X-O

Wilde, de

Jan Dirk (1868-?) XI-AB

Willems

Gerrit Jan (1798-1852) IX-N; Herus (?-?) IX-N

Willemse

Antoon Maria (?-?) XIV-E; Leontine (1965-) XIV-E

Willemsen

Elisabeth Hendrica (1838-?) IX-AI

Wilts

Marleen (?-) XIII-N.1

Wingerden, van

Gerrit (1852-1922) X-U; Leendert (1879-?) X-U.3; Leendert (1880-?) X-U.4; Leendert (1885-?) X-U.6; Maria (1883-?) X-U.5; Maria (1885-?) X-U.6; Pieter (?-?) X-U; Pieter (1878-?) X-U.1; Willem Arie (1879-1879) X-U.2

Winkel

Hette (?-?) XII-U.3

Wisboom

Teuntje Arijsdr (1713-1789) VII-B

Woerden, van

Mensje (1884-1930) XI-AG

Wohlert

Johannes Valentijn (?-?) VI-E

Wuijster

Cornelia (?-?) VI-C.12; Cornelia (?-1797) VI-C; Cornelis (?-?) VI-C.10, VI-C.1, VI-C.2, VI-C.4, VI-C.5, VI-C.7, VI-C.8, VI-C.9, VI-C, VII-C, VII-F, VII-G

Zanten, van

Gerrit (1825-?) VIII-AA

Zeegers

Johanna Hendrika (?-?) X-T.9

Zoutendijk

Apolina (1852-?) X-R; Catharina Wilhelmina (?-?) X-P.1; Leendert (1854-1867) X-P.2; Pieter (?-?) X-P; Pleun (?-?) X-R; Willem (1825-1880) X-P; Willem (1857-1857) X-P.3

Zuiderveld

Jan (?-?) VII-C.4, VIII-O

Zuidervliet

Jan (?-?) VII-C.6

zonder achternaam

Aafije Willems (?-1734) IV-B; Aafje Willems (?-?) V-B.2, VI-B; Aagje Cornelis (?-?) IV-B.3; Aagje Kornelis (?-?) IV-B.4, V-B; Aagtje Kornelis (?-?) IV-B.2; Aefgen Ariens (?-1674) III-D; Annetgen Willemsdr. (?-?) II-B.4, III-D; Annitge Willems (?-?) II-B.6, III-F; Anthonij Jansz (?-?) I.4; Anthonij Jans (?-?) II-B.7, III-G; Antony Jansz (?-?) II-A.1; Aryen Claesz (?-?) II-B.9, III-H; Barent Claesz (?-?) II-B.5, III-E; Claes Jansz. (?-?) III-D.4, IV-D; Cornelia Huijbrechts (?-?) III-D.4, III-E, IV-D; Cornelis Corneliszn (1654-?) III-B.1; Cornelis Aryensz. (?-?) III-D.2, IV-B; Cornelis Fransz. (?-?) III-D.8, IV-F; Debora Jans (1661-?) IV-C; Dievertje Hendrickx (?-?) III-D.2, IV-B; Dirckje Arijens (?-?) III-D.8, III-D.9, IV-F; Elizabeth (1760-1803) VII-G; Fransje Jans (?-?) III-D.2, IV-B; Geertrui Jans (?-?) IV-D.2, V-F; Geertruid Jans (1670-1742) IV-F; Geertuuijt (1662-?) III-B.3; Gerrit Heyndricx (?-?) II-B.8; Huijbrechtje Huijbrechts (?-?) III-E.4; Isaac Frans (?-?) III-H; Jacob Jansz (?-?) II-A; Jaepge Cornelisdr. (?-?) II-B.5, III-E; Jakemijntje Gerrits (?-?) IV-B.6; Jan Aelbrechtsz (?-?) I, *2; Jan Jansz (1570-1600) I; Jan Arijensz. (?-?) III-D.5, IV-E; Jan Willemsz. (?-?) IV-B.6; Jannes Haar (1897-1986) XIII-D; Jannetie Teunis (?-?) V-B.2, VI-B; Jannetje Arijens (?-?) III-D.4, IV-D; Jannigje (1766-1827) VIII-C; Jason Jansz (1600-1673) II-B; Johanna (?-?) IV-D; Kornelia (1754-1827) VII-F; Lijsbeth Jeremias (?-?) II-A.1, II-B.7, III-G; Lijsbeth Jeronimus (?-?) II-B.8; Maartje Jans (?-?) II-B.9, III-H; Machteld Jans (?-?) III-E.2; Maertje (1624-1712) III-A; Maria (1624-1712) III-A; Marijtie Willems (?-?) IV-B.3; Marijtje Willems (?-?) IV-B.6; Masje Maasse (1800-?) IX-I; Meinsge Jansdr. (1600-1649) II-B; Mensje (1659-?) III-B.2; N.N. (?-?) VII-P, *81; N.N. (1800-?) VII-E.7; N.N. (1831-?) VIII-K.8; N.N. (1837-1837) VIII-N.3; N.N. (1857-?) X-G.1; N.N. (1859-?) X-G.2; N.N. (1862-?) X-G.4; N.N. (1864-?) X-G.5; N.N. (1890-?) IX-V.8; N.N.Veldt (?-?) XII-F; Neeltge Jacobsdr (1635-?) II-A.1; Neeltgen Eijndricx (?-?) II-B.7, III-G; Neeltgen Heydricx (?-?) II-B.8; Neeltie Jans (?-?) IV-D.2, V-F; Neeltje Jacobs (1688-?) VI-A, VI-B; Pieter (1699-?) IV-C.2; Pieter Jansz (?-?) II-C; Pieter Cornelisse (?-?) III-D.9; Pieterneltje (1692-?) IV-C.1; Ruttje Louwerse (?-?) III-D.9; Sara Jans (?-?) II-A.1; Stijntje Michiels (?-?) II-A; Tanneken Willems (?-?) I; Teuntje Peters (?-?) III-E.3; Teuntje Pieters (?-?) III-D.5, IV-E; Trijntgen Pieters (?-?) II-B; Trijntje Jans (?-?) III-D.8, III-E.2, IV-F; Verbrugge (1751-1829) VI-C.4; Verbruggen (1753-1828) VII-E; Wettelijn (?-?) IV-C; Wettelijn (1692-?) IV-C.1

* verwijzing naar noot.