Kwartierstaat van Aukje Wolf (1926-2004)

 


Aukje op 18-jarige leeftijd

 

 

Inleiding

Als op 21 april 1926 in Londen prinses Elisabeth -de huidige koningin van Engeland- het levenslicht ziet, is een maand daarvůor in huize Wolf-Niks aan het Zuiderdiep no. 470 in Valthermond  al een meisje geboren, dat later op een onverwachte wijze ook van zich zal laten spreken.

Geen wereldschokkende dingen en ook niet van belang in nationaal verband, maar haar dorpsgenoten zullen haar na haar dood herinneren als weldoenster.

De  vergelijking met de Engelse prinses is niet toevallig. De gelijkenis van Aukje op meisjesleeftijd met haar jaargenote is sprekend te noemen. Zozeer zelfs, dat Aukje zich als 21-jarige laat fotograferen met een kroontje op haar hoofd. Dat portret staat bij haar ouders thuis te pronken op een in het zicht vallende plek in de woonkamer. En Aukje verzamelt plaatjes van het Engelse koningshuis in een plakboek.

Over de kinderjaren van Aukje is weinig bekend. Haar vader heeft een schildersbedrijf net zoals zijn broer Lodewijk Wolf en hun vader Karel Wolf.
Zij wordt beschermd opgevoed door haar ouders Willem Wolf en Hendrikje Niks.

In het licht van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is dat niet verwonderlijk.

De familie Wolf heeft namelijk een Joodse oorsprong, zoals de kwartierstaat laat zien. Weliswaar is vader Willem met een "niet-arische" vrouw getrouwd maar met ťťn Nazi-pennenstreek had die bescherming kunnen wegvallen en had het gezin de weg van vele Joden moeten volgen.

Hieronder een citaat uit: Rond Hunze en Hondsrug, geschiedenis van Odoorn, hoofdstuk 6 door H. Gras en A.C. van Oorschot over de gebeurtenissen in die tijd.

De maatregelen tegen hen waren in de loop der tijd steeds verder opgevoerd. In december 1941 begonnen de voorbereidingen om Joden de toegang tot openbare gebouwen en terreinen te ontzeggen. Vůůr 22 februari 1942 moesten de bordjes met daarop de tekst ĎVerboden voor Jodení worden opgehangen. Joden kregen een 'J' in hun paspoort en vanaf 3 mei moesten ze de gele Jodenster duidelijk zichtbaar op hun kleding dragen. Nu begonnen de bezetters ook met de daadwerkelijke verwijdering van Joden uit de maatschappij, in juni werden alle joodse mannen tussen de 18 en 55 jaar in Groningen, Drenthe en Friesland opgeroepen voor werkkampen. Het was slechts een eerste stap: de bezetters besloten dat Drenthe op 3 oktober geheel 'Judenfrei' zou worden gemaakt. Het bijeenbrengen van de joodse mannen in werkkampen zou die actie alleen maar vergemakkelijken. Zich hiervan niet bewust, schikten de meeste Drentse Joden zich zo goed en zo kwaad in hun steeds slechtere omstandigheden.

In Odoorn woonden trouwens maar weinig Joden meer. Sedert 1899, toen er 25 waren in de gemeente, was hun aantal voortdurend gedaald . Eigenlijk woonden er bij het uitbreken van de oorlog nog maar drie gezinnen: in de Kavelingen slager en veehandelaar Mozes Dalsheim (geboren in 1895), zijn vrouw Schoontje Dalsheim-IsraŽls (1900) en hun kinderen Bennie (1924), Simon Freerk (1925) en Frieda (1927), in Valthermond slager DamŽl Lezer (1900), diens vrouw Hendeliena Lezer-Bloemendal (1908) en hun kinderen Jozefien Elsien (1935), Telsiena Richel (1936) en Jozef (1939) en in 2e ExloŽrmond Rafel IsraŽls (1887), "van origine verzekeringsagent, maar inmiddels zonder beroep" Ļ), met zijn 'arische' vrouw Iemkje Ploegsma (1892) en hun dus halfjoodse zoon Alexander Anton (1923). Officieel woonde daarnaast in Exloo nog de verzekeringsagent Jakobus Emanuel Lioni (1894), maar deze was opgenomen in een sanatorium. Alleen de familie Lezer was geboren en getogen in de gemeente zelf. De gezinnen Dalsheim en IsraŽls kwamen oorspronkelijk uit Groningen, terwijl Lioni geboren was in Amsterdam. Na de oproep om zich te melden voor een werkkamp hadden slager Dalsheim en zijn twee zonen met onbekende bestemming hun huis verlaten - ze waren met andere woorden ondergedoken. DaniŽl Lezer had zich in juni laten afvoeren, terwijl de half-joodse Alexander Anton IsraŽls op 18 augustus 1942 was overgebracht naar het kamp "De Minde bij Zuidwolde" ).

Een paar maanden gingen nog voorbij, tot die beruchte avond van 2 oktober 1942. Toen werden in heel Drenthe de Joden uit hun huizen gehaald voor transport naar Kamp Westerbork. Vanuit de gemeente Odoorn werden Hendeliena Lezer-Bloemendal en haar kinderen en Schoontje Dalsheim-IsraŽls afgevoerd. De dochter van Schoontje, Frieda, werd niet in de ouderlijke woning aangetroffen. Als enige Jood bleef Rafel IsraŽls in de gemeente achter.

Ļ Mevr. Jette Israels bericht mij dat haar grootvader geen verzekeringsagent, maar onderwijzer was.

  Van dezelfde bron:Alexander Anton heeft niet in Zuidwolde gezeten, maar in Westerbork.

 

Dat alles gebeurde in de tijd dat de halfjoodse Aukje zoín 16 jaar was. Haar ouders moeten zich van de gevaren bewust zijn geweest en het is van daaruit te verklaren dat zij Aukje zoveel mogelijk wilden beschermen.

 

 

 

 

Een foto waarop de 15-jarige Aukje samen met haar vader door Valthermond fietsen, toont een leuke en lachende tiener.

Het is niet uit te sluiten dat passerende jongens de toentertijd gebruikelijke vraag stelden aan vader Wolf:

"Wolf, willín ie joen dochter ook verkoopím ?"

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar Aukje bleef ongetrouwd; uit niets blijkt Ėvoor zover bekend- dat er romances waren.

Als vader Wolf ziek wordt Ėnaar verluidt lijdend aan de Ďschildersziekteí- zorgt Aukje voor hem tot zijn dood in 1958. Dan wordt ook haar moeder Henderika, die zich van haar omgeving afschermt, sterk afhankelijk van haar dochter.

Tůch begint Aukje in 1960 op 34-jarige leeftijd in Assen in het Wilhelmina Ziekenhuis aan een verpleegstersopleiding. Zij woont dan als leerling-verpleegster in de zusterflat.

Misschien werd zij tot de verpleging geÔnspireerd door haar buurvrouw, mevrouw L. Haan-Sloots, die dan op huisnummer 471 een praktijk als vroedvrouw voert.  Met de familie Haan had zij als een van de weinigen contact.(Info van Henk Haan)
Ze deed haar werk als verpleegster en later als kraamverpleegster in het AZG Groningen en hoofdverpleegster bij Beatrixoord in Haren, kordaat en correct, maar was vaak alleen. Op haar vrije dagen ging ze met de bus of de brommer naar het ouderlijk huis, gekleed in een oude lange leren jas en te grote schoenen. Collegiale plagerijen bleven niet uit. Uit die tijd deed ze een memorabele uitspraak (tegen zoín plagende collega) : "Zuster, je zult nog van me horen".

Als haar moeder ziekelijk (een bloedziekte) wordt, stopt ze het verpleegsterswerk en komt weer thuis wonen om Henderika te verzorgen. Moeder en dochter leven Ė zeer sober- van de erfenis van vader Willem. Het is een moeilijke tijd voor Aukje en haar moeder zo valt uit correspondentie op te maken.
Als haar moeder in juni 1977 overlijdt wordt Aukje met haar 51 jaar te oud bevonden om haar vak weer op te nemen. Ze gaat dan vrijwilligerswerk in bejaardentehuizen doen, omdat haar geen uitkering van de sociale dienst wordt toegekend, vanwege een Ďte groot vermogení.

In 1984 laat ze bij een advocaat in een officieel document haar voornaam wijzigen, door daar de voornamen van haar grootmoeder van vaderszijde aan toe te voegen, hoewel ze die nooit gekend kan hebben. Die overleed namelijk toen Aukje nog geboren moest worden.

Haar laatste levensjaren zijn lichamelijk moeilijk; ze krijgt thuiszorg en haar naaste buren moeten haar ondersteunen. Als haar thuissituatie tŤ zorgelijk wordt, verhuist zij naar zorgcentrum De Bleerinck in Emmen.

En dŠar is het dat ze met goede en warme gevoelens moet hebben teruggedacht aan haar geboortedorp.
Goed bij zinnen en welbewust laat zij notaris HarriŽt Prins uit Odoorn een testament opmaken, waarin zij laat bepalen
dat haar hele vermogen na haar dood moet worden besteed aan speel- en groenvoorzieningen in hŠŠr Valthermond en dat een speciale stichting dat vermogen gaat beheren.

 

 

 

Als Aukje na 78 levensjaren in Emmen overlijdt en op de begraafplaats van Valthermond-oost (waarbij slechts zeven personen aanwezig waren) bij haar ouders ter ruste is gelegd, wordt de stichting met als voorzitter Henny van der Veen (oud-wethouder van Odoorn) actief. Zij moet nu het vermogen van Aukje, ter waarde van Ä 250.000 gaan beheren op de wijze zoals Aukje dat voor ogen stond.

Die stichting roept dorpelingen op met ideeŽn te komen die passen in de wensen van Aukje.

Er wordt gekozen voor het aanleggen van een natuurpark bij plaats 62 in Valthermond, met daarin een beeld van Aukje, verbeeld door kunstenares Kiny Copinga uit Valthermond.

Er komt voor de jeugd een skatebaan en er is geld gereserveerd voor een tentoonstelling over Aukje; die zal worden ingericht in het toekomstige museum van de Stichting Cultuurhistorische waarden in de Drentse VeenkoloniŽn.

Op woensdag 19 maart 2008 werd Ėgelijktijdig met de jaarlijkse Boomfeestdag- het Aukje Wolf park in Valthermond geopend met de gebruikelijke toespraken en aanplant van bomen door schoolkinderen en werd er een beeld van haar onthuld.

In de hierna volgende kwartierstaat geef ik Ėmede als een hommage aan deze bijzondere vrouw- een overzicht van de voorouders van Aukje, zodat wereldwijd voldaan wordt aan hetgeen Aukje ooit zei: "je zult nog van mij horen".

Hoogeveen, april 2008
Jaap Niemeijer

 

 

 

 

Artikel in het Dagblad van het Noorden 19-03-2009

WELDOENSTER AUKJE WOLF LEEFT VOORT IN EIGEN PARK

'Liefdesrelatie werd haar niet gegund'

Kinderen op de skatebaan, wandelaars en in de winterkou eerder dit jaar ook schaatsers. Vandaag is het een jaar geleden dat het Aukje Wolf Park in Valthermond werd geopend. Het kwam er dankzij oud-verpleegkundige Aukje Wolf. De alleenstaande vrouw heeft ruim een kwart miljoen euro nagelaten aan haar dorp.

 

Door DaniŽlle Molenaar

Valthermond  Aukje Wolf stierf in 2004 op 78-jarige leeftijd. In haar testament bepaalde zij dat haar erfenis moet worden besteed aan voorzieningen voor het dorp. Het grootste project is het natuurpark dat vorig jaar is geopend. Haar keus om haar geld na te laten aan Valthermond heeft veel losgemaakt. Het park is naar Aukje vernoemd en er staat een beeld van haar. Na alle publiciteit over de zonderlinge weldoenster kreeg amateurhistoricus Fenny Pak toch weer nieuwe informatie over haar leven. "Er werd altijd gedacht dat Aukje nooit een liefdesrelatie had, maar dat ligt toch anders." Pak sprak een leeftijdsgenoot van Aukje. Hij vertelde: "Ze was een mooi meisje om te zien. Ze werd thuis vreselijk kort gehouden. Ook een ontluikende liefde was haar niet gegund. Wel scharrelde ze met een katholieke jongen uit de buurt. Ze moest de verkering uitmaken van haar ouders en is ook nooit weer een relatie begonnen." Eerst stortte Aukje zich op haar werk als verpleegkundige bij het ziekenhuis in Assen en later op de verzorging van haar ouders. Oud-collega's van het ziekenhuis hebben plannen om bij hun jaarlijkse reŁnie dit jaar ook park te bezoeken.

Naschrift: In 'Week in Week uit' van dinsdag 1 maart 2001 verscheen het bericht dat de Stichting Aukje Wolf wordt opgeheven. Lees verder............

Met dank aan:
mevrouw Fenny van der Vlag-Pak, historicus te Valthermond

mevrouw DaniŽlle Molenaar, journaliste Dagblad van het Noorden

Voor de genealogische aanvullingen dank ik:

Evert de Jonge
Jan Schimmel te Emmer-Compascuum
Meer over Valthermond:http://www.valthermondonline.nl/

En de digitale dorpskrant: http://www.kiekopdemond.nl/

 

© 2008  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.341.20071229

Foto's  :  De originelen van de gepubliceerde foto's  bevinden zich in het archief van de Geschiedenis Groep Valthermond.


Generatie I
(kwartierdraagster)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1926. Deze persoon is afkomstig uit Valthermond.

1  Aukje Martha Ellya Caroline (Aukje) Wolf , verpleegkundige, is geboren op vrijdag 5 maart 1926 in Valthermond, is overleden op vrijdag 9 juli 2004 in Emmen, waar zij in 2002 werd opgenomen in het zorgcentrum De Bleerinck. Zij  is begraven in Valthermond-Oost. Zij werd 78 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Aukje als kind

Aukje als 25-jarige Verpleegster Aukje Als kraamverpleegster met Ursula Jansen (midden)en de tweeling Derk en Roelof Bulthuis. Aukje omstreeks 1960 Aukje als 60-jarige

 

Aukje werd begraven naast haar ouders op de begraafplaats in Valthermond-Oost. Zij was toen 78 jaar, 4 maanden en 4 dagen oud.

Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1894 en 1900. Deze voorouders zijn afkomstig uit Valthermond en Sellingen.

2  Willem Wolf, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 8 april 1894 in Sellingen, is overleden op donderdag 30 januari 1958 in Groningen, is begraven in Valthermond-Oost. Hij werd 63 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Hij had een huis met schilderswerkplaats aan het Zuiderdiep 470 in Valthermond.

Hij was gehuwd met

3  Henderika Niks is geboren op donderdag 18 januari 1900 in Valthermond , is overleden op dinsdag 21 juni 1977 in Groningen. Zij werd 77 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Aukje Wolf is geboren op vrijdag 5 maart 1926 in Valthermond, zie 1.

Generatie III
(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1853 en 1867. Deze voorouders zijn afkomstig uit Nieuw Buinen (2x), Erm en De Maten.

4  Karel Wolf, verver en huisschilder, is geboren op dinsdag 14 juni 1864 in De Maten , is overleden op donderdag 27 februari 1941 in Valthermond . Hij werd 76 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

foto uit ' Kiek op de Moand' ,dorpskrant ValthermondLinks de huisschilder Karel Wolf bezig met het huis aan het Noorderdiep 515

Hij trouwt op dinsdag 11 maart 1902 in Odoorn op 37-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Ouke Bol, dochter van Derk Everts Bol en Reina Lutgerdina Meijer. Ouke, dienstmeid, is geboren in 1861 in Zoutkamp, is overleden op woensdag 10 augustus 1938 in Valthermond . Zij werd 77 jaar. Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Huisman.

Hij trouwt op zaterdag 2 juli 1892 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige

5  Martha Ellija Bergsma is geboren op woensdag 16 januari 1867 in Erm , is overleden op zondag 4 november 1900 in Valthermond . Zij werd 33 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Christina Jakoba Wolf is geboren op dinsdag 4 april 1893 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 16 oktober 1965, is begraven in Valthermond . Zij werd 72 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 19 april 1918 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Bernardus Swart, zoon van Harmannus Swart en Geertruida Manning. Johannes Bernardus, bankwerker, is geboren op dinsdag 19 april 1898 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 april 1965 in Valthermond, is begraven aldaar. Hij werd 67 jaar en 4 dagen.

2  Willem Wolf is geboren op zondag 8 april 1894 in Sellingen, zie 2.

3  Abel Lukas Wolf, bakker te Valthermond, is geboren op maandag 22 juli 1895 in Sellingen, is overleden in 1972 in Valthermond. Abel werd 77 jaar. Abel was gehuwd met Hendrika Kruijer. Hendrika is geboren op zondag 10 december 1899 in Hoogezand.

4  Aldegonda Carolina Wolf is geboren op vrijdag 8 januari 1897 in Valthermond. Aldegonda trouwt op woensdag 28 april 1920 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Karel Groenewegen, zoon van Johannes Jacobus Groenewegen en Johanna Gijsbertha Visser. Karel is geboren op zaterdag 5 maart 1892 in Rotterdam, is overleden op woensdag 13 september 1933 aldaar. Karel werd 41 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

5  Lodewijk Wolf huisschilder, is geboren op vrijdag 11 maart 1898 in Valthermond , is overleden op donderdag 23 april 1992 in Musselkanaal. Lodewijk werd 94 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 27 mei 1921 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Lammechien Vrieling, dochter van Roelof Vrieling en Roelfien Stevens. Lammechien is geboren op zaterdag 13 april 1901 in Odoorn, is overleden op zondag 1 oktober 1939, is begraven in Valthermond . Zij werd 38 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

6  Jan Klaas Wolf is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Valthermond , is overleden op vrijdag 30 juni 1899 aldaar . Hij werd 2 maanden en 16 dagen.

7  Jantina Klasina Wolf ook genaamd Jantina Klazina Wolf is geboren op zaterdag 29 september 1900 in Valthermond , is overleden op donderdag 15 november 1900 in Bellingwolde . Zij werd 1 maand en 17 dagen.

6  Kornelis Niks, arbeider, is geboren op zaterdag 3 december 1853 in Nieuw Buinen , is overleden op dinsdag 12 mei 1931 in Valthermond , is begraven aldaar . Hij werd 77 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op donderdag 18 februari 1875 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige

7  Elsje Klein is geboren op dinsdag 10 januari 1854 in Drouwenermond, is overleden op vrijdag 24 april 1936 in Valthermond. Zij werd 82 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Gezina Niks is geboren op donderdag 5 augustus 1875 in Valthermond. Zij was gehuwd met Jan Baas. Jan is geboren in 1878 in Onstwedde, is overleden op maandag 1 april 1929 in Valthermond. Hij werd 51 jaar.

2  Roelfina Niks is geboren op vrijdag 25 januari 1878 in Valthermond. Zij was gehuwd met Johann Wilhelm Specken.

3  Henderika Niks is geboren op zaterdag 18 september 1880 in Valthermond. Zij was gehuwd met Tomas Wever.

4  Kornelis Niks is geboren op dinsdag 27 februari 1883 in Valthermond. Hij was gehuwd met Jantje Kroeze.

5  Sietske Niks is geboren op dinsdag 6 oktober 1885 in Valthermond. Zij was gehuwd met Jan Cornelis Baas.

6  Jan Niks is geboren op vrijdag 23 maart 1888 in Valthermond. Hij was gehuwd met Grietje Mulder.

7  Reindina Niks is geboren op zaterdag 27 september 1890 in Valthermond. Zij was gehuwd met Geert van Klinken.

8  Jurrien Niks is geboren op donderdag 17 november 1892 in Valthermond. Hij was gehuwd met Femke Kroeze.

9  Geerdina Niks, arbeidster, is geboren op dinsdag 23 juli 1895 in Valthermond. Zij trouwt op vrijdag 12 maart 1920 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Egbert de Jonge, zoon van Harm de Jonge en Grietje van Diepen. Egbert, arbeider, is geboren in 1896 in Borger.

10  Mans Niks is geboren op zondag 6 maart 1898 in Valthermond, is overleden op donderdag 22 januari 1903 in Odoorn . Hij werd 4 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

11  Henderika Niks is geboren op donderdag 18 januari 1900 in Valthermond , zie II.3.

Generatie IV
(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1820 en 1834. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank (2x), Onstwedde (2x), Zuidlaren, Stadskanaal, Namen en Kropswolde.

8  Wolf Wolf, koopman, winkelier, brievengaarder en tolgaarder, is geboren op zondag 25 april 1824 in Wildervank, is overleden op maandag 8 september 1902 in Ter Apelkanaal (Zijn overlijdensakte in Genlias vermeldt een leeftijd van 82 jaar). Hij werd 78 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 7 april 1854 in Emmen (Wettiging 1 kind) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige

9  Aldegonda Carolina Mol, arbeidster, is geboren op zondag 30 juli 1820 in Namen, is overleden op zaterdag 20 november 1897 in Vlagtwedde. Zij werd 77 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 3 maart 1840 in Maastricht op 19-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Nicolaas Albertus Blaauw ook genaamd Albertus Blaauw, zoon van Cornelis Hendrik Blaauw en Maria Elisabeth Cannegieter. Nicolaas Albertus, apotheker, is geboren in 1815 in Groningen, is overleden op maandag 29 oktober 1849 in Stadskanaal. Hij werd 34 jaar.

 

Van Wolf en Aldegonda zijn acht kinderen bekend:

1  Lodewijk Wolf, rijksambtenaar en kommies, is geboren in 1853 in Emmen. Hij overleed op zondag 1 januari 1933 in Amsterdam,op 80-jarige leeftijd.

Hij trouwt op woensdag 15 februari 1882 in Wedde op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Frouwe Starke, dochter van Hilvert Pieters Starke en Tietje Aaldriks Nieuwburg. Frouwe, modiste, is geboren op maandag 1 maart 1847 in Lutjelo (Wedde), is overleden op dinsdag 24 augustus 1926 in Groningen . Zij werd 79 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

2  Petri Wolf, huisverver, is geboren op zaterdag 10 februari 1855 in De Maten , is overleden op zaterdag 18 februari 1928 in Emmen . Petri werd 73 jaar en 8 dagen.

Petri trouwt op donderdag 21 januari 1892 in Winschoten op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Grietje Jacobs, dochter van Jacob Jacobs Jacobs en Eifke Brouwer. Grietje is geboren in 1859 in Zuidbroek, is overleden op zaterdag 30 maart 1940 in Vlagtwedde. Grietje werd 81 jaar.

3  Johanna Catharina Wolf is geboren op woensdag 30 april 1856 in De Maten , is overleden op zaterdag 22 juli 1899 in Vlagtwedde . Zij werd 43 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op donderdag 6 mei 1886 in Vlagtwedde op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Lambert de Wit, zoon van Jan Geerts de Wit en Jeichien Lamberts. Hendrik Lambert, koopman, is geboren in 1861 in Assen.

4  Ruben Wolf is geboren op donderdag 8 april 1858 in De Maten , is overleden op donderdag 21 april 1927 in Ter Apel . Hij werd 69 jaar en 13 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 15 juni 1889 in Vlagtwedde op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Annechien Jacobs, dochter van Jacob Jacobs en Eefke Brouwer. Annechien is geboren in 1865 in Nieuwe Pekela.

5  Benjamin (Ben) Wolf, ook genoemd als Bernard Wolfs, rijksambtenaar en kommies, is geboren op donderdag 8 april 1858 in De Maten, is overleden op zondag 14 december 1924 op de leeftijd van 66 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 4 mei 1889 in Beerta op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Marieke Wieringa, dochter van Enno Wieringa en Wiepke Bos. Marieke is geboren in 1867 in Nieuw Beerta.

6  Willem Wolf is geboren op woensdag 29 augustus 1860 in De Maten , is overleden op woensdag 16 mei 1906 in Wagenborgen . Hij werd 45 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

7  Rika Wolf, modiste, is geboren op vrijdag 15 augustus 1862 in De Maten , is overleden op vrijdag 24 juni 1938 in Emmen . Zij werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 23 oktober 1886 in Vlagtwedde op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Klaassens Bergsma, zoon van Abel Bergsma (10) en Christina Jacoba Kruiger (11). Jan Klaassens, onderwijzer, rijksambtenaar en kommies, is geboren op maandag 11 juli 1859 in Erm , is overleden op zondag 14 maart 1937 in Emmen . Hij werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

8  Karel Wolf is geboren op dinsdag 14 juni 1864 in De Maten , zie 4.

10  Abel Bergsma, onderwijzer en hoofdonderwijzer, is geboren op zaterdag 8 december 1827 in Zuidlaren , is overleden op dinsdag 4 oktober 1887 in Zuidbarge . Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 14 februari 1857 in Hoogezand op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige

11  Christina Jacoba Kruiger is geboren in 1834 in Kropswolde, is overleden op zondag 21 juli 1912 in Groningen . Zij werd 78 jaar.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Christina Jacoba Bergsma is geboren op vrijdag 24 juli 1857 in Erm , is overleden op zaterdag 11 maart 1939 in Ommen . Zij werd 81 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 26 april 1881 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Timen Swiers, zoon van Zwier Swiers en Anna Maria Hoen. Timen, rijksambtenaar, is geboren in 1850 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 30 november 1937 in Ommen . Hij werd 87 jaar.

2  Jan Klaassens Bergsma, onderwijzer, rijksambtenaar en kommies, is geboren op maandag 11 juli 1859 in Erm , is overleden op zondag 14 maart 1937 in Emmen . Hij werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 23 oktober 1886 in Vlagtwedde op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Rika Wolf, zie 9.

3  Katharina Alida Bergsma is geboren op dinsdag 5 maart 1861 in Erm .

Zij trouwt op dinsdag 16 februari 1886 in Emmen (is gescheiden op woensdag 3 oktober 1906 in 's-Gravenhage) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Voogd, zoon van Gerrit Voogd en Johanna Philippina Helena Schindler. Petrus, koperslager, is geboren in 1863 in Emmen.

4  Martha Ellija Bergsma is geboren op woensdag 16 januari 1867 in Erm , zie III.5.

5  Nicolaas Wiardi Bergsma, bakkersknecht en bakker, is geboren op woensdag 6 april 1870 in Erm .

Hij trouwt op maandag 4 januari 1897 in Gasselte NB. dispensatie art. 86; vader bruidegom overleden op 26-jarige leeftijd met de 15-jarige Anna Engelina Jansingh, dochter van Jan Anthonius Jansingh en Grietje Oosterveld. Anna Engelina is geboren in 1882 in Onstwedde.

6  Klaas Bergsma is geboren op zaterdag 3 mei 1873 in Erm .

7  Tijsiena Lamberdina Bergsma is geboren op woensdag 9 juni 1875 in Erm , is overleden op maandag 25 juni 1877 aldaar. Zij werd 2 jaar en 16 dagen.

12  Kornelius Niks ook genaamd Cornelis Niks, arbeider, is geboren op woensdag 27 mei 1829 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 5 november 1895 in Valthermond . Hij werd 66 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 27 maart 1852 in Borger (Wettiging van 1 kind) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige

13  Geessien Kornelius Trip ook genaamd Geesje Trip is geboren op woensdag 28 november 1827 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 5 januari 1895 in Valthermond . Zij werd 67 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Rika Niks is geboren op zondag 8 september 1850 in Borger, is overleden op woensdag 11 juli 1888 in Valthermond . Zij werd 37 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op donderdag 15 oktober 1874 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Reinder Klein, zoon van Sietse Klein (14) en Roelfien Schut (15). Reinder, arbeider, is geboren op zondag 10 augustus 1851 in Borger, is overleden op zaterdag 15 september 1917 in Valthermond . Hij werd 66 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Reinder was later gehuwd (2) met Tjietske Poelman.

2  Kornelis Niks is geboren op zaterdag 3 december 1853 in Nieuw Buinen , zie III.6.

3  Meiske Niks ook genaamd Maiske Niks, veenarbeidster, is geboren op vrijdag 30 mei 1856 in Nieuw Buinen , is overleden op zaterdag 22 juli 1944 in Valthermond . Zij werd 88 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 31 januari 1880 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Geert Klein, zoon van Sietse Klein (14) en Roelfien Schut (15). Geert is geboren op woensdag 18 maart 1857 in Nieuw Buinen, is overleden op zondag 23 juli 1933 in Valthermond. Hij werd 76 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

4  Johanna Niks is geboren op donderdag 14 januari 1858 in Nieuw Buinen .

Zij trouwt op zaterdag 9 december 1882 in Odoorn op 24-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Geert Helder, zoon van Ubel Jakobs Helder en Martje Geerts Alserda. Geert, arbeider, is geboren op zaterdag 3 januari 1852 in Marum, is overleden op zondag 26 maart 1905 in Odoorn. Hij werd 53 jaar, 2 maanden en 23 dagen. Zij trouwt op zaterdag 20 september 1919 in Emmen op 61-jarige leeftijd (2) met de 59-jarige Geert Cruiming, zoon van Berend Cruiming en Auktje Alserda. Geert, arbeider, is geboren in 1860 in Opende, is overleden op zondag 25 oktober 1936 in Assen. Hij werd 76 jaar.

Hij was eerder gehuwd (1) met Geertje Helder.

5  Gezina Jantina Niks is geboren op zaterdag 2 juli 1859 in Nieuw-Buinen, is overleden op zondag 17 april 1938 in Emmen. Gezina werd 78 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Gezina trouwt op zaterdag 28 februari 1885 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjeert Klein, zoon van Sietse Klein (14) en Roelfien Schut (15). Tjeert, arbeider, is geboren op maandag 23 maart 1863 in Odoorn, is overleden op dinsdag 16 februari 1909 in Valthermond. Tjeert werd 45 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

6  Jan Niks is geboren op donderdag 2 april 1863 in Nieuw Buinen, is overleden op vrijdag 30 september 1904 in Valthermond. Hij werd 41 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 17 maart 1891 in Odoorn op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Meijer, dochter van Gerrit Thie Meijer en Geertje ten Hoeve. Jantje, arbeidster, is geboren in 1867 in Wanneperveen, is overleden op woensdag 1 augustus 1945 in Valthermond. Zij werd 78 jaar.

7  Jurrien Niks, arbeider, is geboren op dinsdag 24 januari 1865 in Borger, is overleden op maandag 25 februari 1889 in Valthermond . Hij werd 24 jaar, 1 maand en 1 dag.

14  Sietse Klein, arbeider, is geboren op vrijdag 10 oktober 1828 in Stadskanaal, is overleden op zaterdag 7 oktober 1899 in Valthermond . Hij werd 70 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Hij werd ingeloot gem. Borger 1847 voor militaire dienst en diende in 8e regiment Infanterie. De gemeente deed 10-7-1851 opgave aan hoofdadministrateur van het korps te Groningen van zijn aanstaande huwelijk;hij kreeg toestemming van de kolonel bij brief 1268, nr. 753 Borger 11-9-1851.

Hij trouwt op donderdag 11 september 1851 in Borger op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige

15  Roelfien Schut ook genaamd Roelfje Elsjes Schut, dochter van Elsje Klasens Schut, arbeidersche, is geboren op donderdag 2 januari 1823 in Wildervank, is overleden op zaterdag 14 april 1894 in Valthermond . Zij werd 71 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Reinder Klein, arbeider, is geboren op zondag 10 augustus 1851 in Borger, is overleden op zaterdag 15 september 1917 in Valthermond . Hij werd 66 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Hij trouwt op donderdag 15 oktober 1874 in Odoorn op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Rika Niks, zie 13. Zij trouwt op dinsdag 27 augustus 1889 in Odoorn op 38-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Tjietske Poelman, dochter van Lukas Eits Poelman en Asseltje Lijkels Leisma. Tjietske is geboren in 1854 in Marum, is overleden op zaterdag 4 maart 1944 in Valthermond. Zij werd 90 jaar. Zij was eerder gehuwd (1) met Cornelis Vos.

2   (Waarschijnlijk) Elsien Klein is geboren op zondag 16 januari 1853 in Nieuw Buinen. (nadere gegevens onbekend)

3  Elsje Klein is geboren op dinsdag 10 januari 1854 in Drouwenermond, zie 7.

4  Geert Klein is geboren op woensdag 18 maart 1857 in Nieuw Buinen, is overleden op zondag 23 juli 1933 in Valthermond. Hij werd 76 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 31 januari 1880 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Meiske Niks, zie 13.

5  Sjoerd Klein, arbeider, is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Valthermond, is overleden op woensdag 8 augustus 1945 in Emmen. Hij werd 79 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Het gezin woonde 1885-1904 in Emmer-Compascuum, 1904-1917 in Emmererfscheidsveen.

Hij trouwt op zaterdag 6 september 1884 in Odoorn op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Aleida Zuidema. Aleida is geboren op zondag 2 oktober 1864 in Borger, is overleden op donderdag 28 november 1918 in Valthermond. Zij werd 54 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Generatie V
(betovergrootouders)

In deze generatie zijn 15 (94 %) van de 16 voorouders bekend, geboren tussen 1784 en 1803. Deze voorouders zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (3x), Groningen (2x), Spijkerboor, Pekela, Oude Pekela, Ooststellingwerf en Hoogezand.

16  Benjamin Lazarus Wolf, koopman, is geboren in 1796, is gedoopt in Pekela. Hij overleed op dinsdag 11 juni 1861 in Musselkanaal, 65 jaar oud.

Hij trouwt op dinsdag 31 juli 1821 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

17  Rijka JoŽls Nijstadt ook genaamd Rijke Meijer Nijstad, koopmansche, is geboren op vrijdag 11 oktober 1799 in Borger en overleden op donderdag 16 november in Nieuw Buinen, 77 jaar, 1 maand en 5 dagen oud.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Betje Wolf is geboren op vrijdag 12 april 1822 in Exloo , is overleden op vrijdag 29 december 1893 in Musselkanaal. Zij werd 71 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Zij was gehuwd met Levie Tof. Levie is geboren in 1807 in Veendam, is overleden op vrijdag 9 maart 1883 in Onstwedde. Hij werd 76 jaar.

2  Wolf Wolf is geboren op zondag 25 april 1824 in Wildervank, koopman, winkelier, brievengaarder en tolgaarder, is geboren op zondag 25 april 1824 in Wildervank, is overleden op maandag 8 september 1902 in Ter Apelkanaal (Zijn overlijdensakte in Genlias vermeldt een leeftijd van 82 jaar). Hij werd 78 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 7 april 1854 in Emmen (Wettiging 1 kind) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Aldegonda Carolina Mol, dochter van Louis Mol en Petronelle Willems. Aldegonda Carolina, arbeidster, is geboren op zondag 30 juli 1820 in Namen, is overleden op zaterdag 20 november 1897 in Vlagtwedde. Zij werd 77 jaar, 3 maanden en 21 dagen. Zij was eerder gehuwd (1) met Nicolaas Albertus Blaauw.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Lodewijk Wolf rijksambtenaar en kommies, is geboren in 1853 in Emmen. Hij trouwt op woensdag 15 februari 1882 in Wedde op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Frouwe Starke, dochter van Hilvert Pieters Starke en Tietje Aaldriks Nieuwburg. Frouwe, modiste, is geboren in 1848 in Wedde, is overleden op dinsdag 24 augustus 1926 in Groningen . Zij werd 78 jaar.

    Van hen zijn vier kinderen bekend:

    1  Willem Wolf, onderwijzer, is geboren in 1885 in Vlagtwedde.

Hij trouwt op zaterdag 3 augustus 1912 in Warffum op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Tietje van der Kam, dochter van Douwe van der Kam en Pierke van der Veer. Tietje is geboren in 1887 in Sneek.

    2  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 8 oktober 1886 in Vlagtwedde.

    3  Allegonda Carolina Wolf is geboren in 1889 in Vlagtwedde.

Zij trouwt op donderdag 8 augustus 1918 in Groningen op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Ringer van der Laan, zoon van Jan Ringers van der Laan en Geeske Oeds van der Veen. Ringer, onderwijzer, is geboren in 1889 in Drachten.

    4  Lodewijk Wolf is geboren in 1890 in Vlagtwedde, is overleden op zondag 2 oktober 1892 aldaar. Hij werd 2 jaar.

2  Petri Wolf, huisverver, is geboren op zaterdag 10 februari 1855 in De Maten , is overleden op zaterdag 18 februari 1928 in Emmen . Hij werd 73 jaar en 8 dagen.

Hij trouwt op donderdag 21 januari 1892 in Winschoten op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Grietje Jacobs, dochter van Jacob Jacobs Jacobs en Eifke Brouwer. Grietje is geboren in 1859 in Zuidbroek, is overleden op zaterdag 30 maart 1940 in Vlagtwedde. Zij werd 81 jaar.

3  Johanna Catharina Wolf is geboren op woensdag 30 april 1856 in De Maten , is overleden op zaterdag 22 juli 1899 in Vlagtwedde . Zij werd 43 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op donderdag 6 mei 1886 in Vlagtwedde op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Lambert de Wit, zoon van Jan Geerts de Wit en Jeichien Lamberts. Hendrik Lambert, koopman, is geboren in 1861 in Assen.

4  Ruben Wolf is geboren op donderdag 8 april 1858 in De Maten , is overleden op donderdag 21 april 1927 in Ter Apel . Hij werd 69 jaar en 13 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 15 juni 1889 in Vlagtwedde op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Annechien Jacobs, dochter van Jacob Jacobs en Eefke Brouwer. Annechien is geboren in 1865 in Nieuwe Pekela.

5  Benjamin Wolf rijksambtenaar, is geboren op donderdag 8 april 1858 in De Maten. Hij trouwt op zaterdag 4 mei 1889 in Beerta op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Marieke Wieringa, dochter van Enno Wieringa en Wiepke Bos. Marieke is geboren in 1867 in Nieuw Beerta.
Van hen is een kind bekend:
1  Enno Willem Wolf, correspondent, is geboren in 1894 in Heythuysen.

    Hij trouwt op woensdag 4 augustus 1920 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Dietje Jantina Drenthe. Dietje Jantina is geboren in 1896 in  Groningen.

6  Willem Wolf is geboren op woensdag 29 augustus 1860 in De Maten , is overleden op woensdag 16 mei 1906 in Wagenborgen . Hij werd 45 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

7  Rika Wolf modiste, is geboren op vrijdag 15 augustus 1862 in De Maten , is overleden op vrijdag 24 juni 1938 in Emmen . Zij werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

    Zij trouwt op zaterdag 23 oktober 1886 in Vlagtwedde op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Klaassens Bergsma, zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Jan Klaassens, onderwijzer, rijksambtenaar en kommies, geboren op maandag 11 juli 1859 in Erm , is overleden op zondag 14 maart 1937 in Emmen . Hij werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

    Van hen zijn twee kinderen bekend:

    1  Aldegonda Carolina Petronella Bergsma is geboren op zaterdag 25 januari 1890 in Nieuw-Dordrecht .

    2  Johanna Catharina Alida Bergsma is geboren in 1899 in Onstwedde.

Zij trouwt op vrijdag 28 april 1922 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Groothuis, zoon van Jacobus Groothuis en Aaltje Boerhof. Willem, cafťhouder, is geboren in 1895 in Emmen.

8  Karel Wolf verver en huisschilder, is geboren op dinsdag 14 juni 1864 in De Maten , is overleden op donderdag 27 februari 1941 in Valthermond . Hij werd 76 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

    Hij trouwt op zaterdag 2 juli 1892 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Martha Ellija Bergsma, dochter van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Martha Ellija is geboren op woensdag 16 januari 1867 in Erm , overleden op zondag 4 november 1900 in Valthermond . Zij werd 33 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

        Van hen zijn acht kinderen bekend:

    1  Christina Jakoba Wolf is geboren op dinsdag 4 april 1893 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 16 oktober 1965, is begraven in Valthermond . Zij werd 72 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 19 april 1918 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Bernardus Swart, zoon van Harmannus Swart en Geertruida Manning. Johannes Bernardus, bankwerker, is geboren op dinsdag 19 april 1898 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 april 1965 in Valthermond, is begraven aldaar. Hij werd 67 jaar en 4 dagen.

    2  Willem Wolf is geboren op zondag 8 april 1894 in Sellingen, zie II.2 (vader van Aukje).

    3  Abel Wolf is geboren in 1895, is overleden in 1972 in Valthermond. Hij werd 77 jaar.

    4  Aldegonda Carolina Wolf is geboren op vrijdag 8 januari 1897 in Valthermond.

    5  Lodewijk Wolf is geboren op vrijdag 11 maart 1898 in Valthermond. Hij trouwt op vrijdag 27 mei 1921 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Lammechien Vrieling, dochter van Roelof Vrieling en Roelfien Stevens. Lammechien is geboren op zaterdag 13 april 1901 in Odoorn, is overleden op zondag 1 oktober 1939, is begraven in Valthermond . Zij werd 38 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

    6  Jan Klaas Wolf is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Valthermond , is overleden op vrijdag 30 juni 1899 aldaar . Hij werd 2 maanden en 16 dagen.

    7  Jantina Klasina Wolf ook genaamd Jantina Klazina Wolf is geboren op zaterdag 29 september 1900 in Valthermond , is overleden op donderdag 15 november 1900 in Bellingwolde . Zij werd 1 maand en 17 dagen.
 

    Karel Wolf  (her) trouwt op dinsdag 11 maart 1902 in Odoorn op 37-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Ouke Bol, dochter van Derk Everts Bol en Reina Lutgerdina Meijer. Ouke, dienstmeid, is geboren in 1861 in Zoutkamp, is overleden op woensdag 10 augustus 1938 in Valthermond . Zij werd 77 jaar.Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Huisman.

3 Frouke Wolf, dienstmaagd, is geboren op maandag 11 december 1826 in Veendam in het huis getekend nummero 896, staande aan het Westerdiep.
Frouke trouwt op woensdag 28 juni 1854 in Meppel op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Mozes Levi Wolff, zoon van Levij Wolff en Hester Salomon Cohen. Mozes, schrijnwerker en koopman, is geboren op donderdag 8 juli 1824 in Meppel, is overleden op dinsdag 3 juli 1866 aldaar. Mozes werd 41 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

4  Leentje Wolf is geboren op dinsdag 15 september 1829 in Borger, is overleden op maandag 23 oktober 1911 in Vlagtwedde. Zij werd 82 jaar, 1 maand en 8 dagen. Zij trouwt op maandag 28 november 1859 in Emmen (Wettiging 2 kinderen) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob de Jonge ook genaamd Jacob de Jonge, zoon van Izaak Kappel Leviticus de Jonge en Roosjen Arents Tof. Jakob, koopman, is geboren op dinsdag 21 juli 1835 in Veendam, is overleden op maandag 15 april 1895 in Vlagtwedde. Hij werd 59 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

5  Roosje Wolf, dienstmeid, is geboren op zondag 20 mei 1832 in Drouwen , is overleden op zaterdag 19 november 1904 in Gouda. Roosje werd 72 jaar, 5 maanden en 30 dagen. Zij trouwt op donderdag 12 november 1874 in Zwolle op 42-jarige leeftijd met de 46-jarige Andries Davidson, zoon van Salomon Davidson en Mietje van Reenen. Andries, slagter, is geboren in 1828 in Zwolle.

6  JoŽl Wolf koopman en vleeschhouwer, is geboren op woensdag 18 februari 1835 in Drouwen , is overleden op zondag 22 augustus 1909 in Musselkanaal . Hij werd 74 jaar, 6 maanden en 4 dagen. Hij trouwt op maandag 2 juni 1862 in Onstwedde op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Bettje Levie ook genaamd Betje Levie, dochter van Salomon Jakob Levie en Esther Koppel Levitus. Bettje, koopvrouw, is geboren in 1838 in Veendam, is overleden op vrijdag 14 mei 1915 in Groningen . Zij werd 77 jaar.

    Van hen zijn twee kinderen bekend:

    1  Frouke Wolf is geboren in Onstwedde. Zij trouwt op vrijdag 1 juni 1894 in Onstwedde met Hartog Brommet, zoon van Liepman Brommet en Sara Dšnneboom. Hartog, onderwijzer.

        Van hen is een kind bekend:
        1  Liepman Brommet is geboren op maandag 4 maart 1895 in Onstwedde, is overleden op woensdag 16 december 1942 in Mauthausen. Hij werd 47 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Hij trouwt op donderdag 20 november 1919 in Steenwijk op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Betje van der Horst, dochter van Meijer van der Horst en Rebekka de Hartogh. Betje is geboren in 1899 in Steenwijk, is overleden op vrijdag 1 januari 1943 in Deventer . Zij werd 44 jaar.

 

    2  Benjamin Wolf, koopman, is geboren op woensdag 29 juli 1863 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 13 november 1942 in Oswiecim (Pl.) . Hij werd 79 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 22 april 1892 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Frouke Dalsheim, dochter van Filippus Dalsheim en Esther de Levie. Frouke is geboren in 1858 in Meeden, is overleden op vrijdag 24 mei 1935 in Musselkanaal . Zij werd 77 jaar.

7  Lea Wolf is geboren op dinsdag 19 december 1837 in Drouwen , is overleden op zaterdag 5 februari 1910 in Musselkanaal. Zij werd 72 jaar, 1 maand en 17 dagen. Zij trouwt op zaterdag 11 november 1865 in Wildervank op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob Wallage, zoon van Jacob Jacobs Wallage en Brendel Jacobs van Delft. Jakob, koopman, is geboren in 1841 in Wildervank, is overleden op dinsdag 6 december 1910 in Musselkanaal. Hij werd 69 jaar.

    Van hen zijn zeven kinderen bekend:

    1  Jakobus Wallage ook genaamd Jacobus Wallage, zoon van Jakob Wallage en Lea Wolf, koopman, is geboren op zondag 12 augustus 1866 in Nieuw Buinen, is overleden op woensdag 23 augustus 1939 in Musselkanaal. Hij werd 73 jaar en 11 dagen. Hij trouwt op maandag 5 september 1892 in Anloo (is gescheiden op maandag 15 januari 1917 aldaar) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Susanna Cohen, dochter van Mozes Machiel Cohen en Betje de Vries. Susanna is geboren in 1869 in Anloo, is overleden op vrijdag 1 januari 1943 in Apeldoorn . Zij werd 74 jaar.

        Van hen is een kind bekend:

        1  Jakob Wallage is geboren in september 1896 in Stadskanaal, is overleden op maandag 26 april 1897 aldaar. Hij werd 7 maanden.
   
    (Jakobus
hertrouwt na 1917 op minstens 51-jarige leeftijd (2) met de minstens 23-jarige Rika Kropveld. Rika is geboren in 1894 in Vlagtwedde, is overleden op donderdag 20 januari 1949 in Groningen. Zij werd 55 jaar. )

    2  Rika Wallage is geboren in 1869 in Musselkanaal, is overleden op zondag 14 juni 1891. Zij werd 22 jaar. Zij trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige David de Levie, zoon van Benjamin de Levie en Esther Bloemendal. David, koopman, is geboren in 1871 in Oude Pekela.

    3  Bartha Wallage is geboren op dinsdag 28 februari 1871 in Nieuw Buinen, is overleden op zaterdag 10 mei 1930 in Winschoten. Zij werd 59 jaar, 2 maanden en 12 dagen.Zij trouwt op donderdag 24 augustus 1899 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Jonas Wallage, zoon van Levie Wallage en Jetta Valk. Jonas, koopman, is geboren in 1877 in Wildervank.

    4  Benjamin Wallage, koopman, is geboren in 1874 in Onstwedde. Hij trouwt op donderdag 17 augustus 1899 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba Wolff, dochter van JoŽl Wolff en Betje Levie. Jacoba is geboren in 1876 in Onstwedde.

    5  Levie Wallage is geboren op zaterdag 9 december 1876 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 2 april 1943 in Sobibor (Pol.) . Hij werd 66 jaar, 3 maanden en 24 dagen. Hij was gehuwd met Meida van der Horst.

    6  Betje Wallage is geboren op vrijdag 20 mei 1881 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 16 april 1943 in Sobibor (Pol.) . Zij werd 61 jaar, 10 maanden en 27 dagen. Zij trouwt op woensdag 25 oktober 1911 in Onstwedde op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacobus Wallage, zoon van Levie Wallage en Jetta Valk. Jacobus, koopman, is geboren op woensdag 12 oktober 1881 in Wildervank, is overleden op vrijdag 16 april 1943 in Sobibor (Pol.) . Hij werd 61 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

        Van hen zijn vier kinderen bekend:

        1  Lea Wallage is geboren op zaterdag 6 september 1913 in Onstwedde, is overleden op maandag 23 november 1942 in Oswiecim (Pol.) . Zij werd 29 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

        2  Levie Wallage is geboren op zondag 21 maart 1915 in Onstwedde, is overleden op woensdag 30 september 1942 in Oswiecim (Pol.) . Hij werd 27 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

        3  Jacob Wallage is geboren op donderdag 4 november 1920 in Onstwedde, is overleden op woensdag 30 september 1942 in Oswiecim (Pol.) . Hij werd 21 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

        4  Maurits Wallage is geboren op dinsdag 13 april 1926 in Onstwedde, is overleden op zondag 28 februari 1943 in Oswiecim (Pol.) . Hij werd 16 jaar, 10 maanden en 15 dagen.
 

     7  Jetta Wallage is geboren in 1883 in Onstwedde, is overleden op zondag 9 november 1924 in Stadskanaal. Zij werd 41 jaar. Zij trouwt op woensdag 16 augustus 1905 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Benjamin Gudema, zoon van Markus Gudema en Jantje Levit. Benjamin, vleeschhouwer, is geboren in 1879 in Oude Pekela.

 

 8  Mietje Wolf is geboren op zaterdag 13 augustus 1842 in Borger, is overleden op dinsdag 27 december 1842 in Drouwen. Mietje werd 4 maanden en 14 dagen.

 

18  Lodewijk Mol ook genaamd Louis Mol en Ludovicus, garentwijnder, is geboren in 1792 in Den Dungen, is overleden op vrijdag 24 oktober 1873 in Maastricht . Lodewijk werd 81 jaar.

De loopbaan van Lodewijk als militair:
Op 25 augustus 1809 wordt hij "geŽngageerd als voltigeur (=schutter) bij de Hollandsche Vrijwilligers".
Hij dient 1 jaar bij het 9e regiment Infanterie.Zijn lengte wordt gemeten op 5 voet, 3 duim; dat is ongeveer 1.60 m. Zijn signalement: een klein voorhoofd, blauwe ogen, een ordinaire neus, een kleine mond, een spitse kin en zijn haar en wenkbrauwen zijn blond. In een ander stamboek heeft hij bruin haar en verder een "houw over de onderlip".
Op 29 juni 1810 wordt hij geÔncorporeerd als kanonnier 2e klassen bij het 9e Regiment Franse Artillerie.
Hij trekt daarna voor Napoleon ten strijde.
Lodewijk trekt zich -na de verloren slag bij Leipzig in oktober 1813 van Napoleon- met zijn regiment terug naar Frankrijk. 
Hij zit daar in Nantes in 1813 gevangen (door wie: Engelsen?)
Hij deserteert op 6 januari 1814 uit het Franse leger.
Terug in Holland (Den Bosch?) wordt hij op 26 februari 1814 aangenomen bij het 4e Bataljon Artillerie van Linie (het nieuwe Nederlandse Leger).
In 1814 ligt hij 'voor Naarden'
Op 21 april 1815 wordt Lodewijk korporaal bij het 5e Bataljon Artillerie Nationale Militie, als kanonnier voor 6 jaren.
Op 11 juni 1815 wordt hij sergeant. Of hij ook heeft deelgenomen aan de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 is niet bekend.
In 1818 gaat hij naar Mons (B.) en werd geplaatst bij de Citadel aldaar. Daarna volgt de Citadel in Namen.
Op 16 oktober 1826 is hij sergeant-majoor bij het bataljon Vrijwillige Artilleristen.
In die tijd wordt beschreven dat zijn lengte is: 5 voeten, 8 duim en 3 streek, dat is ruim 1.70 meter.
In het Stamboek wordt opgetekend dat hij op 18 oktober 1828 met de artilleirewerkzaamheden 'eene linker liesbreuk heeft bekomen'.
Na de opstand van BelgiŽ in 1830 verhuist hij met zijn gezin naar Gorcum en daarna naar de vesting Brielle.
Op 6 oktober 1833 wordt Lodewijk 'Bij dispositie van Z.K.H. den Admiraal en Kolonel-generaal, benoemd tot Conducteur 1e klasse bij de magazijnen van oorlog te Maastricht' Zijn nieuwe rang kan worden geclassificeerd bij de onderofficieren.
 

Lodewijk trouwt in oktober 1817 in Mons op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

19  Petronella Joanna Willemse ook genaamd Petronelle Jeanne Willemse is geboren in 1794 in Utrecht, is overleden in 1873 in Maastricht. Petronella werd 79 jaar.

Zij is de dochter van een zakkendrager, later knopendraaier. Zij is zelf naaister en woont op het Margarethenhof.
Petronella is Nederduits gereformeerd. Zij wordt op 17 maart 1841 lidmaat van de Nederlands hervormde kerk in Maastricht. Ze doet belijdenis op 22 maart 1850.
Haar kinderen worden allen hervormd gedoopt.

Van Lodewijk en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  Christiaan Willemse, wonende in Gorkum, is geboren op woensdag 7 mei 1817 in Utrecht, is overleden op dinsdag 31 augustus 1869 in De Maten. Christiaan werd 52 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Hij is (groot 1.45 meter)-samen met zijn broer Joseph Antoine Jean- op 18 oktober 1830 vrijwillig geŽngageerd als tamboer voor de tijd van acht jaar, zonder handgeld.

2  Joseph Antoine Jean Mol, wonende in Gorkum, is geboren in 1818 in Mons.

Hij is op 18 oktober 1830 (groot 1.35 meter)vrijwillig als tamboer aangetreden voor de tijd van acht jaar.

3  Aldegonda Carolina Mol is geboren op zondag 30 juli 1820 in Namen (B.), zie 9.

4  Henriette Jacobine Mol ook genaamd Harriette Jacobine Mol is geboren in 1821 in Namen.

Henriette trouwt op donderdag 7 maart 1844 in Maastricht op 23-jarige leeftijd met de 39-jarige IJsbrand Buttinger, zoon van Jan Buttinger en Trijntje Buirema. IJsbrand, militair, is geboren in 1805 in Groningen.

Hij werkte kennelijk bij 1e Regiment Artillerie, magazijn van oorlog.

IJsbrand was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Kraan.

5  Cornelis Gerard Mol is geboren op maandag 31 maart 1823 in Namen , is overleden op donderdag 29 augustus 1889 in Oud-Vroenhoven. Cornelis werd 66 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 3 februari 1869 in Horn (L.) op 45-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Elisabeth Hubertina Jacobs, dochter van Peter Jozef Jacobs en Maria Anna Sophia Gorissen. Anna is geboren in 1838 in Ubach over Worms, is overleden op zondag 2 februari 1908 in Maastricht . Anna werd 70 jaar.

6  Jeanne Gertrude Mol is geboren in 1831 in Namen, is overleden op zondag 11 februari 1900 in Maastricht . Jeanne werd 69 jaar.

Jeanne was gehuwd (1) met George Hendrik Christiaan Step. George is overleden voor 1877. Jeanne trouwt op dinsdag 11 september 1877 in Maastricht op 46-jarige leeftijd (2) met Willem Cornelis Fryling, zoon vanCornelia Maria Fryling. Willem is geboren in Utrecht.

Willem was eerder gehuwd (1) met Cornelia Maria Winkel.

7  Pieternella Jacoba Mol is geboren in 1834 in Brielle (ZH), is overleden op maandag 30 januari 1911 in Maastricht . Pieternella werd 77 jaar.

Pieternella trouwt op woensdag 23 januari 1867 in Maastricht op 33-jarige leeftijd met Wilhelmus Romang, zoon van Johannes Romang en Maria Magdalena Charlotta Brenner. Wilhelmus is geboren in Grave.

8  Johanna Catharina Mol is geboren in 1835 in Maastricht, is overleden op zondag 27 december 1925 in Amersfoort . Johanna werd 90 jaar.

Johanna trouwt op woensdag 22 november 1865 in Maastricht op 30-jarige leeftijd met de 43-jarige Willem Hamerslag, zoon van Hermannus Hamerslag en Catharina van Engelen. Willem is geboren in 1822 in Woerden, is overleden op maandag 2 januari 1911 in Amersfoort . Willem werd 89 jaar.

Willem was eerder gehuwd (1) met Maria Catharina Sesink.

20  Jan Klasens Bergsma, schoolonderwijzer, is geboren op woensdag 22 februari 1786 in Ooststellingwerf, is overleden op zondag 18 januari 1857 in Zuidlaarderveen. Hij werd 70 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 8 december 1818 in Zuidlaren op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige

21  Trijntje Abels Venema ook genaamd Trijntje van Veen is geboren in 1794.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Bergsma,  hoofdonderwijzer, is geboren op maandag 4 oktober 1824 in Zuidlaarderveen, is overleden op woensdag 30 december 1863 in Siddeburen . Hij werd 39 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 7 mei 1852 in Vries op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Geessien Doedens ook genaamd Geesje Doedens, dochter van Abel Doedens en Lammechien Smeenge. Geessien is geboren op zondag 7 september 1817 in Taarlo, is overleden op zaterdag 10 januari 1891 in Assen . Zij werd 73 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

2  Abel Bergsma is geboren op zaterdag 8 december 1827 in Zuidlaren , zie 10.

3  Roelof Bergsma is geboren in 1835 in Zuidlaren, is overleden op zondag 26 november 1916 in Stadskanaal. Hij werd 81 jaar.

Hij trouwt op zaterdag 13 augustus 1859 in de Wijk op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Marchje Bruining, dochter van Martinus Bruining en Geesje Westerhof. Marchje is geboren in 1839 in Norg, is overleden op zondag 17 februari 1907 in Stadskanaal . Zij werd 68 jaar.

22  Oetze Atzema Kruiger, predikant, is geboren in Groningen Sint Jansstraat, is gedoopt op vrijdag 4 februari 1803 aldaar Martinikerk , is overleden op zaterdag 30 juli 1892 in Kalkwijk . Hij werd 89 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op woensdag 21 juni 1848 in Hoogezand op 45-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Lamberdina Beuker, dochter van Jan Beuker en Wilhelmina Lamberts Krijthe. Lamberdina is geboren op dinsdag 26 december 1820 in Kropswolde, is overleden op maandag 1 september 1851 aldaar . Zij werd 30 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend.

Hij trouwt op maandag 20 oktober 1856 in Hoogezand op 53-jarige leeftijd (3) met de 30-jarige Azina van Dijk, dochter van Cornelis Azing van Dijk en Tietje Klaassens Schut. Azina is geboren in 1826 in Nieuw Scheemda, is overleden op vrijdag 29 juli 1892 in Kalkwijk . Zij werd 66 jaar.

Hij trouwt op vrijdag 15 juli 1825 in Groningen op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige

23  Jacoba Christina Wiardi is geboren op donderdag 30 september 1802 in Groningen, is overleden op vrijdag 1 mei 1846 in Kropswolde . Zij werd 43 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Kruiger is geboren in januari 1826 in Groningen, is overleden op vrijdag 24 november 1826 aldaar . Hij werd 10 maanden.

2  Christina Jacoba Kruiger is geboren in 1834 in Kropswolde, zie 11.

3  Badalina Titia Margaretha Tjakiena Kruiger is geboren in 1842 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 25 juni 1926 in Borger . Zij werd 84 jaar.

Zij trouwt op donderdag 19 april 1866 in Bad Driburg (Dld.) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Carl Wilhelm Runge, zoon van Heinrich Runge en Wilhelmina Lippens. Carl Wilhelm, graveur en glasslijper, is geboren in 1837 in Siebenstern, is overleden op dinsdag 26 augustus 1913 in Nieuw Buinen. Hij werd 76 jaar.

24  Jans Jurjens Niks ook genaamd Jannes Niks, arbeider, is geboren op maandag 28 september 1789 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 aldaar, is overleden op woensdag 12 november 1862 in Nieuw Buinen. Hij werd 73 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 16 januari 1813 in Nieuwe Pekela op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Grietje Meinderts Brandsema. Grietje Meinderts is geboren op zondag 23 februari 1783 in Wildervank, is overleden op maandag 4 december 1826 in Nieuw-Stadskanaal. Zij werd 43 jaar, 9 maanden en 11 dagen. Hij ging met zijn gezin tussen 1813 en 1815 in Nieuw Stadskanaal wonen. Ze woonden in 1829 op huisnummer 2, maar woonden ook op de nrs. 24, 29 en 33.

Van hen zijn vijf kinderen bekend.

Hij trouwt op vrijdag 2 november 1827 in Onstwedde op 38-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige

25  Hinderika Simons ook genaamd Henderika Simons, dienstmeid, is geboren op zondag 6 februari 1803 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 13 februari 1803 aldaar, is overleden op maandag 29 maart 1880 in Nieuw Buinen. Zij werd 77 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Andries Niks, arbeider, is geboren op maandag 21 januari 1828 in Nieuw-Stadskanaal , is overleden op maandag 13 juni 1904 in Borger . Hij werd 76 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 5 april 1851 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Hinderkien Mantingh, dochter van Rudolphus Mantingh en Jantien Trip. Hinderkien, dienstmeid, is geboren op donderdag 28 februari 1833 in Borger.

2  Kornelius Niks is geboren op woensdag 27 mei 1829 in Onstwedde, zie 12.

3  Hermannus Niks is geboren op maandag 27 september 1830 in Nieuw-Stadskanaal, is overleden op vrijdag 15 november 1844 aldaar. Hij werd 14 jaar, 1 maand en 19 dagen.

4  Johanna Niks is geboren op dinsdag 14 augustus 1832 in Nieuw-Stadskanaal, is overleden op dinsdag 9 augustus 1898 in Compascuum . Zij werd 65 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op donderdag 19 april 1855 in Borger op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Harms Fietje, zoon van Harm Klaassenss Vietje en Rebekka Hindriks Kleinman. Jan, arbeider, is geboren op dinsdag 23 juni 1829 in Nieuw-Stadskanaal, is overleden op zaterdag 5 oktober 1861 in Nieuw Buinen . Hij werd 32 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

26  Kornelius Jans Trip, arbeider, is geboren op zaterdag 27 mei 1797 in Spijkerboor, is gedoopt op zondag 11 juni 1797 in Anloo, is overleden voor 1873. Hij werd hoogstens 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 3 juni 1826 in Nieuwe Pekela op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige

27  Meiske Remmerts Bakker is geboren op woensdag 4 november 1801 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 8 november 1801 aldaar, is overleden voor 1892. Zij werd hoogstens 90 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Geessien Kornelius Trip is geboren op woensdag 28 november 1827 in Onstwedde, zie 13.

28  Reinder Tjeerts Klein, arbeider en schoenmaker, wonende in Oude Pekela en in Drouwenermond, is gedoopt op zondag 26 oktober 1783 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 1 februari 1868 in ExloŽrveen. Hij werd 84 jaar.

Hij trouwt op donderdag 17 april 1806 in Oude Pekela op 21-jarige leeftijd (1) met Lummijna Klazens Houtenboom.

Hij trouwt op vrijdag 16 maart 1832 in Onstwedde op 47-jarige leeftijd (3) met de 53-jarige Geeltje Engberts, dochter van Engbert Eilderts en Klaasje Poppes. Geeltje is gedoopt op zondag 12 april 1778 in Wildervank.

Hij trouwt op zaterdag 10 augustus 1811 in Oude Pekela op 26-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige

29  Grietje Harmannus ook genaamd Geertje Harmans Spel(de) en Geertje Sjoerts is geboren op dinsdag 25 oktober 1791 in Oude Pekela, is overleden op woensdag 13 juli 1831 in Drouwenerveen. Zij werd 39 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

(Haar naam hanteer ik zoals in haar trouwakte is vermeld)

Van Reinder en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoert Reinders Klein is geboren op dinsdag 7 februari 1815 in Oude Pekela, is gedoopt op woensdag 6 december 1815 aldaar.

2  Tjeert Reinders Klein is geboren op dinsdag 27 mei 1817 in Oude Pekela, is overleden op maandag 28 december 1891 in Emmer-Compascuum. Tjeert werd 74 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Tjeert trouwt op zaterdag 28 augustus 1841 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Albertje Bos, dochter van Berend Nannes Bosch en Annechien Heijes. Albertje is geboren op zondag 29 november 1818 in Veendam, is overleden op woensdag 30 september 1891 in 2e ExloŽrmond. Albertje werd 72 jaar, 10 maanden en 1 dag.

3  Sjoert Klein, arbeider, is geboren op woensdag 28 juni 1820 in Stadskanaal.

Sjoert trouwt op zaterdag 21 augustus 1852 in Borger op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Jantje Jans Boon, dochter van Jan DaniŽls Boon en Pietertje Jans Trip. Jantje, arbneidersche, is geboren op zondag 9 april 1820 in Onstwedde.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Adriaan de Jonge.

4  Hinderika Reinders Klein is geboren op vrijdag 24 oktober 1823 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 8 april 1885 in 2e ExloŽrmond. Hinderika werd 61 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Hinderika trouwt op vrijdag 1 augustus 1845 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Geerts Middel, zoon van Geert Jans Middel en Grietje Jans Vazel. Jan, timmerman, is geboren op dinsdag 17 februari 1824 in Stadskanaal, is overleden op maandag 15 februari 1858 aldaar. Jan werd 33 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

5  Sietse Klein is geboren op vrijdag 10 oktober 1828 in Stadskanaal, zie 14.

31  Elsje Klasens Schut, arbeidersche.

Van haar is een kind bekend:

1  Roelfien Schut is geboren op donderdag 2 januari 1823 in Wildervank, zie 15.

Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 24 (75 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1749 en 1791. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank (2x), Oude Pekela (2x), Nieuwe Pekela (2x), Zuidbroek, Sappemeer, Hoogezand en Groningen.

32  Lazarus Benjamin Wolf ook genaamd Lazarus Benjamin Wolff, koopman, is geboren in 1755.

(Informatie over de oudste generatie mede verkregen via:http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/ndbeli/index.htm)

Hij was gehuwd met

33  Frouke Salomon Joseph (ook: Vrouke Jozephs), geboren in 1756 in Nieuwe Pekela, overleden op woensdag 26 februari 1840 in Wildervank, 84 jaar oud.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Joseph Lazarus Wolff is geboren op zondag 19 april 1789 in Wildervank, is overleden op zaterdag 24 januari 1846 aldaar. Hij werd 56 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Hij trouwt op donderdag 24 augustus 1815 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Engel Izaak Cohen, dochter van Izaak Mozes Cohen en Jutje Izaaks. Engel is geboren op woensdag 26 augustus 1789 in Oldersum (Dld.).

2  Benjamin Lazarus Wolf is geboren in 1796, is gedoopt in Pekela, zie 16

3  Guitel Wolff is geboren in 1800 in Wildervank.

4  Judith Lazarus Wolff is geboren in 1802 in Wildervank, is overleden op woensdag 23 september 1840 in Meppel. Zij werd 38 jaar. Zij trouwt op woensdag 25 november 1835 in Meppel op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Eleazer Joseph Wolff, zoon van Joseph Wolff en Marchien (Margje) Mannes Keizer. Eleazer is geboren op zaterdag 23 september 1809 in Meppel, is overleden op donderdag 21 augustus 1873 aldaar. Hij werd 63 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

5  Berentje Wolff is geboren in 1804 in Wildervank.

6  Kee Lazarus Wolff ook genaamd Kee Wolf, dochter van Lazarus Benjamin Wolf (I) en Frouke Salomon Joseph, koopvrouw, is geboren op zondag 3 april 1808 in Wildervank, is overleden op zondag 2 april 1871 in Meppel. Zij werd 62 jaar, 11 maanden en 30 dagen. Zij trouwt op zaterdag 10 augustus 1839 in Meppel op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Levie Elias van Geens, zoon van Elias Samuel~Levie van Geens en Bela Isašks. Levie, koopman, is geboren op dinsdag 20 juni 1809 in Meppel, is overleden op dinsdag 15 augustus 1876. Hij werd 67 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Vrouwchien van Geens is geboren in 1844 in Meppel.

Zij trouwt op zaterdag 5 juni 1875 in Meppel op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob de Zoete, zoon van Mozes de Zoete en Jetje Koch. Jacob, pettenmaker, is geboren in 1843 in Amersfoort.

34  JoŽl Meijer Nijstadt is overleden voor 1821.

Hij was gehuwd met

35  Betje Simons.

Van hen is een kind bekend:

1  Rijka JoŽls Nijstadt is geboren in 1798, zie 17.

36  Cornelius Mollle(n) is geboren op maandag 8 augustus 1746 in Den Dungen, is overleden op maandag 23 januari 1809 in Den Bosch in het Burger Ziekenhuis.. Cornelius werd 62 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Cornelius trouwt (kerk) in 1775 in Venlo op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige

37  Aldegundis Lademaeckers ook genaamd Allegonda Lademakers, breister, winkelierster en water- en vuurverkoopster, wonende in Den Bosch, is geboren in 1753 in Venlo, is overleden op maandag 13 oktober 1823 in Den Bosch. Aldegundis werd 70 jaar.

Zij woonde op het Orteneinde 104 (tegenwoordig Orthenstraat 88).

Van Cornelius en Aldegundis zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Magdalena Mollle(n) is geboren in 1776.

2  Johannes Hendricus Mollle(n) is geboren in 1778.

3  Catharina Mollle(n) is geboren in 1780.

Catharina trouwt in 1812 op 32-jarige leeftijd met Jean Joseph BŁhler. Jean is afkomstig uit Herwijnen.

4  Joseph Mollle(n) is geboren in 1783.

5  Franciscus Mollle(n) is geboren in 1785.

6  Wilhelmus Mollle(n) is geboren in 1787 (een tweeling).

7  Maria Anna Mollle(n) is geboren in 1787 (een tweeling).

8  Catharina Mollle(n) is geboren in 1789.

9  Lodewijk Mol is geboren in 1792 in Den Dungen, zie 18.

40  Klaas Jans.

Hij was gehuwd met

41  Tjitske Hendriks.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Klasens Bergsma is geboren op woensdag 22 februari 1786 in Ooststellingwerf, zie 20.

42  Abel Lukas Venema.

Hij was gehuwd met

43  Aaltje Roelofs.

Van hen is een kind bekend:

1  Trijntje Abels Venema is geboren in 1794, zie 21.

44  Jan Kruiger, cipier, is gedoopt op zondag 27 oktober 1776 in Groningen, is overleden op donderdag 12 juli 1849 aldaar. Hij werd 72 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 1 december 1799 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige

45  Eltje Atzema is geboren op woensdag 9 oktober 1776 in Zuidbroek, is overleden op vrijdag 24 december 1858 in Groningen. Zij werd 82 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Adolf Kruiger is geboren in Groningen Sint Jansstraat achter de Muur, is gedoopt op vrijdag 2 mei 1800 aldaar Martinikerk.

2  Oetze Atzema Kruiger is geboren in Groningen Sint Jansstraat, is gedoopt op vrijdag 4 februari 1803 aldaar Martinikerk , zie 22.

3  Badolina Johanna Kruiger is geboren in Groningen aan de Grote Markt, is gedoopt op vrijdag 22 augustus 1806 aldaar Martinikerk.

4  Tietje Roegholt Kruiger is geboren in Groningen aan de Grote Markt, is gedoopt op zondag 5 augustus 1810 aldaar Martinikerk.

46  Jacobus Wiardi, boekhouder en commies.

Hij was gehuwd met

47  Christina Uilenbroek.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Wilhelmus Jacobus Wiardi, goudsmid, is geboren op woensdag 7 maart 1792 in Groningen, is overleden op donderdag 8 mei 1879 aldaar . Hij werd 87 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op donderdag 21 oktober 1813 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Mettjen van Streun. Mettjen is geboren op zondag 29 april 1787 in Groningen.

2  Willem Hendrik Wiardi is geboren in 1794 in Groningen, is overleden op donderdag 27 februari 1873 in Oude Pekela. Hij werd 79 jaar.

Hij was gehuwd met Aaltje van der Borgh.

3  Wiardus Wiardi, huisonderwijzer en boekhouder, is geboren op donderdag 18 september 1794 in Groningen, is overleden op zondag 4 oktober 1846 aldaar. Hij werd 52 jaar en 16 dagen.

Hij trouwt op donderdag 4 juni 1818 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Annegien Brongers, dochter van Haijo Brongers en Petronella Engelberts. Annegien, winkeldochter, is geboren in 1797 in Groningen.

4  Nicolaus Wiardi, stadsweger, is geboren in 1796 in Groningen, is overleden op maandag 20 mei 1878 aldaar. Hij werd 82 jaar.

Hij was gehuwd met Mentje Eelses Zijlstra.

5  Jacoba Christina Wiardi is geboren op donderdag 30 september 1802 in Groningen, zie 23.

6  Petrus Wiardi is geboren in 1808 in Groningen, is overleden op maandag 9 februari 1885 aldaar . Hij werd 77 jaar.

Hij was gehuwd met Hillegijn Alting.

48  Jurjen Andries Niks ook genaamd Jurrien Andries Niks, arbeider, is geboren rond 1749 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 28 maart 1828 in Stadskanaal . Hij werd ongeveer 79 jaar. Hij woonde 'aan het Stadskanaal'

Hij trouwt (kerk) op dinsdag 23 november 1773 in Nieuwe Pekela op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Geertje Jans. Geertje is overleden voor 1781.

(kinderen: Geeszijn ~1775, Lubbechijn ~1778)

Hij trouwt (kerk) op zondag 23 december 1781 in Nieuwe Pekela op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige

49  Annechien Jans Mooibroek is geboren (als geboortedatum wordt ook genoemd: 6 mei 1762 te Nieuwe Pekela), is gedoopt in 1756 in Nieuwe Pekela (als datum wordt ook genoemd:16 mei 1762 te Nieuwe Pekela), is overleden op zaterdag 28 december 1822 in Stadskanaal "nalatende 7 kinderen". Zij werd 66 jaar.

In Groninger Kwartierstatenboek 1 1988 blz. 45(kwartierstaat Brandsema) en 254(kwartierstaat Westerbeek) wordt zij Annechien Jans genoemd. In de overlijdensakte no.45 van 04-06-1858 van haar zoon Harmannus, wordt zij met de achternaam Mooibroek aangeduid.
In de kwartierstaat Jan Schimmel wordt zij ook aangeduid met de achternaam Niemeijer; hij ontleende die aan de overlijdensakte van dochter Eerke.
In de Kwartierstaat Bennink, DGJ 2000, wordt als trouwdatum vermeld: 02-12-1781. En in de kwartierstaat Jan Schimmel 28-01-1781

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Jurjens Niks is geboren op zaterdag 7 september 1782 in Stadskanaal, is gedoopt op zondag 15 september 1782 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 20 november 1871 in Stadskanaal . Zij werd 89 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

De gegevens over Antje en haar echtgenoot met voorouders en nakomelingen met aanverwanten, ontleende ik aan de kwartierstaat Brandsema zoals die voorkomt in het Groninger Kwartierstatenboek 1 van 1988 blz.45.
Ook wordt zij genoemd in de Kwartierstaat Bennink DGJ 2000, waarin als haar geboortedatum wordt vermeld: 8 september 1782. In de kwartierstaat Jan Schimmel wordt zij met de achternaam Niemeijer aangeduid.

Zij trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1798 in Nieuwe Pekela op 15-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob Harms Pinkster ook genaamd Jacob Harms Pinkster, zoon van Harm Jans Pinkster en Roelfien Harms Meyer. Jakob, arbeider, is geboren op maandag 15 februari 1773 in Veendam, is gedoopt op zondag 21 februari 1773 aldaar, is overleden op maandag 25 november 1850 in Gasselternijveenschemond. Hij werd 77 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

2  Andries Jurjens Niks, wonende in Nieuw-Stadskanaal, is geboren op zondag 14 augustus 1785 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 aldaar, is overleden op vrijdag 4 juni 1869 in Nieuw-Stadskanaal. Hij werd 83 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hij trouwt rond 1807 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jantje Jans Trip, dochter van Jan Abahams Trip en Gesina Roelfs Camping. Jantje, landbouwersche, is geboren in Spijkerboor, is gedoopt op zondag 19 maart 1786 in Anloo, is overleden op vrijdag 3 april 1863 in Nieuw-Stadskanaal. Zij werd 77 jaar en 15 dagen.

3  Eerke Jurriens Niks, arbeider, is geboren op dinsdag 3 juli 1787 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 8 juli 1787 aldaar, is overleden op zaterdag 1 juni 1861 in Drouwenermond. Zij werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 3 juni 1814 in Onstwedde op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jurjen Jans Vazel, zoon van Jan Jurjens Vazel en Jantje Jans Wessels. Jurjen, arbeider, is geboren op dinsdag 28 augustus 1787 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 2 augustus 1872 in Borger. Hij werd 84 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

4  Jans Jurjens Niks is geboren op maandag 28 september 1789 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 aldaar, zie 24.

5  Engeltje Jurjens Niks is geboren op donderdag 5 juli 1792 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 8 juli 1792 aldaar, is overleden op donderdag 24 oktober 1833 in Stadskanaal. Zij werd 41 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 27 maart 1819 in Nieuwe Pekela op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jurjen DaniŽls Boon, zoon van DaniŽl JurriŽns Boon en Geertruid Jans Schaap. Jurjen, praamschipper, is geboren op vrijdag 19 september 1788 in Wildervank, is gedoopt op zondag 5 oktober 1788 aldaar, is overleden op zondag 9 december 1849 in Hoorn op het eiland.. Hij werd 61 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met IJktjen (Ida) Hindriks de Vriese.

6  Harmannus Jurjens Nix, arbeider en veenbaas, wonende in Drouwenerveen, is geboren op woensdag 20 april 1796 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 1 mei 1796 aldaar in de hervormde Kerk., is overleden op zaterdag 3 april 1858 in Drouwenermond . Hij werd 61 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Ik gebruikte zijn achternaam zoals hij die had ondertekend in een akte van geboorte van een kind van hem.

Hij was gehuwd met Geertje Jans Trip, dochter van Jan Abrahams Trip en Gesina Roelfs Camping. Geertje is geboren op zaterdag 25 april 1795 in Spijkerboor, is gedoopt op zondag 3 mei 1795 in Anloo in de hervormde kerk. (Het extract van het doopprothocol geeft als voornaam: Geertien.), is overleden op vrijdag 30 november 1860 in Drouwenermond, is begraven aldaar. Zij werd 65 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

7  Jantje Jurjens Niks, arbeidster, is geboren op dinsdag 2 juli 1799 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 7 juli 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 18 januari 1868 in Drouwenermond. Zij werd 68 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op donderdag 16 juni 1825 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Gerrit Klaassens Vietje, zoon van Klaas Jans en Grietje Alberts. Gerrit, arbeider, wonende in Nieuw-Stadskanaal, is gedoopt op zondag 29 april 1792 in Wildervank, is overleden op maandag 28 september 1829 in Nieuw-Stadskanaal. Hij werd 37 jaar, 4 maanden en 30 dagen. Zij trouwt op dinsdag 17 juli 1832 in Onstwedde op 33-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Albert Klaassens Fietje, zoon van Klaas Jans en Grietje Alberts. Albert, arbeider, is gedoopt op zondag 3 mei 1789 in Wildervank, is overleden op zaterdag 25 februari 1865 in Stadskanaal. Hij werd 75 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

50  Simon Harms, arbeider.

Hij was gehuwd met

51  Adriaantje Kornelis.

Van hen is een kind bekend:

1  Hinderika Simons is geboren op zondag 6 februari 1803 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 13 februari 1803 aldaar, zie 25.

52  Jan Abrahams Trip, arbeider, wonende in Stadskanaal, is geboren in Wildervank, is gedoopt op zondag 27 juni 1751 in Veendam, is overleden op woensdag 10 mei 1820 in Stadskanaal. Hij werd 68 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt Van Jan en Gesina zijn twaalf kinderen bekend, trouwt (kerk) op zondag 9 november 1783 in Wildervank op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige

53  Gezina Roelfs Hollander ook genaamd Gesina Roelfs Camping is geboren in februari 1761 in Wildervank, is overleden op donderdag 23 januari 1834 in Nieuwe Pekela. Zij werd 72 jaar en 11 maanden.

In de bijlagen van de geboorte van zoon Elias wordt zij genoemd Paas. In de bijlage van het overlijden van haar man wordt zij genoemd Hollander. Verder wordt in de bijlage van haar overlijden te Nieuwe Pekela Gezina Roelfs vermeld.In Wegman, deel 5 blz.488, wordt zij met de achternaam Camping vermeld.
Het echtpaar wordt in 1789 genoemd in het lidmatenregister Anloo: 15 juni op belijdenis Jan Abrahams Trip en Gesina Roelfs E.L. (van 't Spijkerboor)

Van hen is een kind bekend:

1  Kornelius Jans Trip is geboren op zaterdag 27 mei 1797 in Spijkerboor, is gedoopt op zondag 11 juni 1797 in Anloo, zie 26.

54  Remmert Wolters Bakker, zeeman.

Hij was gehuwd met

55  Geessien Jurjens.

Van hen is een kind bekend:

1  Meiske Remmerts Bakker is geboren op woensdag 4 november 1801 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 8 november 1801 aldaar, zie 27.

56  Tjeerd Reinders, schipper, is gedoopt op zondag 5 juli 1761 in Hoogezand, is overleden op maandag 15 november 1841 in Amsterdam (in het Leprozenhuis nr.18). Hij werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 1 oktober 1802 in Amsterdam op 41-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Evelings.

Hij trouwt op zondag 27 december 1812 in Amsterdam op 51-jarige leeftijd (3) met Hendrika Kollerman.

Hij trouwt op vrijdag 26 juli 1782 in Amsterdam op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

57  Trijntje Bonnes ook genaamd Trientje Bonnes is gedoopt op zondag 19 oktober 1760 in Sappemeer, is overleden voor 1832. Zij werd hoogstens 71 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Re.ar.Vw-6: fol.50v - 1 juli 1799 - 28 november 1799 - Schulte A. Van der Werff, namens Tekke Bonnes, Jan Harms Boerma, voor Jacob Bonnes, Jan Harms Boerma nom.ux.*), J. Van der Werff, namens A.D. Muinck, als diaken, namens Trijntje Bonnes, samen als kinderen en erfgenamen van wijlen Bonne Fekkes en vrouw Hiltje Jacobs, verkopen aan Watze Joukes, namens Klaas Watzes en Annigje Jans (ehel.) een huis en heemstee op Hoogezand, zuidzijde Kalkwijk let. C. Ten noorden het Hoofddiep, ten oosten Antony Kok, ten zuiden Fokke Jans Boer, ten westen Jurjen Jans Lankhaar. Prijs: 606 gld.
*) de afkorting nom. ux. staat voor nomine uxore, in naam van de vrouw

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Reinder Tjeerts Klein is geboren op dinsdag 26 oktober 1784 in Hoogezand (in huwakte 16-3-1832 wordt zijn geb.jaar 1783 aangegeven), zie 28.

2  Jacob Tjeerts Klein, arbeider, is geboren in 1788 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 29 oktober 1859 in Foxhol . Hij werd 71 jaar.

58  Harmannus Jacobs Spelde, arbeider, is gedoopt op zondag 9 juni 1765 in Oude Pekela.

Hij trouwt (kerk) in Oude Pekela met

59  Harmina Derks Kistinga is geboren in 1774 in Oude Pekela, is overleden op woensdag 13 juli 1831 in Drouwenerveen . Zij werd 56 jaar oud.

In 1830 bij volkstelling 'Pot' genaamd.

Van hen is een kind bekend:

1  Grietje Harmannus Spelde is geboren op dinsdag 25 oktober 1791 in Oude Pekela, zie 29.

Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 12 (19 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1713 en 1734. Deze voorouders zijn afkomstig uit Wildervank (2x), Hoogezand (2x), Boxtel (2x), Veendam en Borgercompagnie.

72  Herculus van Mol ook genaamd Herculinunes Mollen, schipper op Den Dungen, is geboren op maandag 2 oktober 1713 in Boxtel.

Hij was poorter van Den Bosch

Herculus trouwt (kerk) op vrijdag 2 oktober 1739 op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige

73  Maria Joannes Roeters is geboren in 1721 in Boxtel.

Van Herculus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Maria van Mol is geboren in 1742.

2  Cornelius Mollle(n) is geboren op maandag 8 augustus 1746 in Den Dungen, zie 36.

3  Gertrudis van Mol is geboren in 1748.

4  Judocus van Mol is geboren in 1750.

5  Joannes van Mol is geboren in 1752.

96  Andries Jurjens is geboren rond 1721 in Borgercompagnie, is overleden na 1768 in Veendam. Hij werd minstens 47 jaar.

Hij komt voor als nr. 40 in kwartierstaat Westerbeek nr. 254 Groninger Kwartierstatenboek 1,1988, ingezonden door J.H. Geertsema, Groningen. Ook onder nr. 380 Kwartierstaat Bennink, DGJ 2000.

Andries en Geesje kopen op 21 augustus 1747 een huis met hof en een plaats bestaande uit land en dallen in Borgercompagnie, onder Veendam voor 1475 gulden. (RA Veendam,fol.463)

RA Veendam- fol. 356 - 5 mei 1766 - Andries Jurjens en Geesjen Jans (ehel.), verkopen aan Hindrik Jogchums [Hinderk Joggems] en Stijntje Feddes (ehel.), een behuizing, tuin en 10 deimt land en dallen en de vergraving van een halve plaats veen, te Borgercompagnie te Wildervank,getekend no. 35. Ten noorden de wijk, ten oosten het Hoofddiep, ten zuiden Albert Jannes, ten westen de questieuze swette. Doende het veen een derde vuur aan Roelf Koops. Huur:2 gld.per deimt als het veen uitgegraven is. Aankoop verzegeling van 13 november 1754 protocol Wildervank. Prijs:2020 gld., te betalen nu 700 gld. en de rest in 2 egale termijnen op 1 mei 1767 en 1768, ŗ 4 Ĺ %. Deze penningen moeten betaald worden aan Gerrit Attes als naastgerechtigde crediteur. De laatste treedt op als borg voor verkopers. Getuigen: wedman Willem Mellema en Remmelt Hiddes.

Hij trouwt (kerk) in februari 1746 in Veendam op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

97  Geessyn (Geesje) Jans is geboren rond 1721 in Veendam, is overleden na 1768. Zij werd minstens 47 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Jurjen Andries Niks is geboren rond 1749 in Nieuwe Pekela, zie 48.

104  Abraham Jans Trip is geboren rond 1729 in Wildervank.

Hij trouwt (kerk) op zondag 29 maart 1750 in Wildervank op ongeveer 21-jarige leeftijd met de hoogstens 20-jarige

105  Jantien Geerts is geboren na 1729 in Wildervank.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Abrahams Trip is geboren in Wildervank, is gedoopt op zondag 27 juni 1751 in Veendam, zie 52.

106  Roelf Roelfs Hollander.

Hij was gehuwd met

107  Angenius Chr. Hendriks op 't Holt.

Van hen is een kind bekend:

1  Gezina Roelfs Hollander is geboren in februari 1761 in Wildervank, zie 53.

112  Reinder Willems, schipper, is gedoopt op zondag 21 november 1734 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 9 december 1814 aldaar. Hij werd 80 jaar en 18 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 22 januari 1758 in Hoogezand op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige

113  Swaantje Tjeerds is geboren op vrijdag 22 januari 1734 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 31 juli 1735 aldaar, is overleden op maandag 22 maart 1813 aldaar. Zij werd 79 jaar en 2 maanden.


Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Geertje Reinders is gedoopt op vrijdag 8 december 1758 in Hoogezand.

2  Tjeerd Reinders is gedoopt op zondag 5 juli 1761 in Hoogezand, zie 56.

3  Willem Reinders is gedoopt op zondag 4 december 1763 in Hoogezand.

4  Rinder Reinders is gedoopt op donderdag 4 december 1766 in Hoogezand.

5  Jeltje Reinders is geboren op woensdag 1 november 1769 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 17 december 1769 aldaar.

6  Jantje Reinders is geboren op zondag 6 april 1777 in Hoogezand, is gedoopt op donderdag 15 mei 1777 aldaar.

114  Bonne Fekkes, wonende in Hoogezand, is overleden op maandag 1 juli 1799.

Hij woonde met zijn vrouw in een huis, gelegen 'op Hoogezand, zuidzijde Kalkwijk letter C., ten noorden van het Hoofddiep'.(Zoals blijkt uit Re.ar.Vw, fol.50v)

Hij was gehuwd met

115  Hiltje Jacobs.

Van hen is een kind bekend:

1  Trijntje Bonnes is gedoopt op zondag 19 oktober 1760 in Sappemeer, zie 57.

Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 6 (5 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1675 en 1699. Deze voorouders zijn afkomstig uit Hoogezand.

144  Cornelius van Mol, herbergier, is geboren in 1675.

Hij was tevens 'bourgemaistre' in Boxtel. Deze functie betekende o.m. dat hij gelden inde in opdracht van boeren b.v. voor het gebruik van landerijen.

Cornelius trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1700 op 25-jarige leeftijd met

145  Maria Lambertus van Roesmalen.

Het echtpaar krijgt vijf kinderen:

Van Cornelius en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Aldegundis van Mol is geboren in 1701.

2  Joannes Cornelius van Mol is geboren in 1704.

3  Lambertina van Mol is geboren in 1706.

4  Catharina van Mol is geboren in 1709.

5  Herculus van Mol is geboren op maandag 2 oktober 1713 in Boxtel, zie 72.

In deze generatie zijn 4 (3 %) van de 128 voorouders bekend, geboren in 1699. Deze voorouders zijn afkomstig uit Hoogezand.

208  Jan Hendriks Trip.

Hij was gehuwd met

209  Geertien Jans.

Van hen is een kind bekend:

1  Abraham Jans Trip is geboren rond 1729 in Wildervank, zie 104.

224  Willem Reinders is gedoopt op donderdag 24 september 1699 in Hoogezand.

Hij trouwt (kerk) op zondag 1 februari 1728 in Hoogezand op 28-jarige leeftijd met

225  Geertje Jans ook genaamd Geerten Jans.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Reinder Willems is gedoopt op zondag 12 juni 1729 in Kolham (ingeschreven in Hoogezand).

2  Geeske Willems is gedoopt op zondag 14 oktober 1731 in Hoogezand.

3  Reinder Willems is gedoopt op zondag 21 november 1734 in Hoogezand, zie 112.

Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 (1 %) van de 256 voorouders bekend, geboren in 1655.

288  Hercules van Mol is geboren op zaterdag 9 oktober 1655.

Zij huis verbrandt in 1705

Hercules was gehuwd met

289  Anna Maria.

Het echtpaar krijgt zeven kinderen

Van Hercules en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelius van Mol is geboren in 1675, zie 144.

2  Catharina van Mol is geboren in 1679.

3  Antonius van Mol is geboren in 1681.

4  Arnoldus van Mol is geboren in 1684.

5  Alegonda van Mol is geboren in 1687.

6  Wilhelmus van Mol is geboren in 1691.

7  Joannes van Mol is geboren in 1695.

Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 2 van de 512 voorouders bekend, geboren in 1625.

576  Cornelius Janse van Moll is geboren in 1625.

Cornelius trouwt (kerk) in 1644 op 19-jarige leeftijd met

577  Catharina van der Weeghen.

Van Cornelius en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Joannes van Moll is geboren in 1645.

2  Hercules van Mol is geboren op zaterdag 9 oktober 1655, zie 288.

Generatie XI

(stamgrootouders)

In deze generatie zijn 2 van de 1024 voorouders bekend.

1.152  Jan van Moll.

1.153  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelius Janse van Moll is geboren in 1625, zie 576.

2  Jenneke van Moll is geboren in 1627.

Jenneke trouwt (kerk) in 1650 op 23-jarige leeftijd met Pauwel Janssen van Aerdenberg.

Generatie XII

(stamovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 van de 2048 voorouders bekend.

2.304  Jan van Moll.

2.305  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jan van Moll, zie 1.152.


 
Index

Aerdenberg, van

Pauwel Janssen (?-?) 1.153.

Alserda

Auktje (?-?) 13; Martje Geerts (?-?) 13.

Alting

Hillegijn (?-?) 47.

Atzema

Eltje (1776-1858) 45.

Baas

Frederik (?-1908) 7; Jan (1877-1929) 7; Jan Cornelis (?-?) 7.

Bakker

Geertruid Jans (?-?) *6; Meiske Remmerts (1801-1892) 27; Melchert (1857-?) *2; Remmert Wolters (?-?) 54.

Bergsma

Abel (1827-1887) 10; Christina Jacoba (1857-1939) 11; Jan Klaassens (1859-1937) 11, 9; Jan Klasens (1786-1857) 20; Katharina Alida (1861-?) 11; Klaas (1824-1863) 21; Klaas (1873-?) 11; Martha Ellija (1867-1900) 5; Nicolaas Wiardi (1870-?) 11; Roelof (1835-1916) 21; Tijsiena Lamberdina (1875-1877) 11.

Beuker

Jan (?-?) 22; Lamberdina (1820-1851) 22.

Blaauw

Albertus (1815-1849) 9; Cornelis Hendrik (1786-1847) 9; Nicolaas Albertus (1815-1849) 9.

Boender

Albert Tonnis (1827-1896) *5; Tonnis Jans (?-?) *5.

Bol

Derk Everts (?-?) 4; Ouke (1860-1938) 4.

Boon

DaniŽl JurriŽns (?-?) 49; Jan DaniŽls (?-1823) 29; Jantje Jans (1820-?) 29; Jurjen DaniŽls (1788-1849) 49.

Borgh, van der

Aaltje (?-?) 47.

Bos

Albertje (1818-1891) 29; Wiepke (?-?) 9.

Bosch

Berend Nannes (?-?) 29.

Bosscher

Berend Engels (1813-1898) *4; Engel Harms (?-?) *4.

Brandsema

Grietje Meinderts (1783-1826) 24.

Brenner

Maria Magdalena Charlotta (?-?) 19.

Brongers

Annegien (1797-?) 47; Haijo (?-?) 47.

Brouwer

Eefke (?-?) 9; Eifke (?-?) 9.

Bruining

Marchje (1839-1907) 21; Martinus (?-?) 21.

BŁhler

Jean Joseph (?-?) 37.

Buirema

Trijntje (?-?) 19.

Buttinger

IJsbrand (1805-?) 19; Jan (?-?) 19.

Camping

Gesina Roelfs (?-?) 49; Gesina Roelfs (1761-1834) 53.

Cannegieter

Maria Elisabeth (?-?) 9.

Cohen

Engel Izaak (1789-?) 33; Hester Salomon (1789-1868) 17; Izaak Mozes (?-?) 33.

Cruiming

Berend (?-?) 13; Geert (1860-1936) 13.

Davidson

Andries (1828-1894) 17; Salomon (?-?) 17.

Delft, van

Brendel Jacobs (?-?) 17.

Derks

Mijntje (1774-1831) 59.

Diepen, van

Grietje (1868-1936) 7.

Dijk, van

Azina (1826-1892) 22; Cornelis Azing (?-?) 22.

Doedens

Abel (1786-1870) 21; Geesje (1817-1891) 21; Geessien (1817-1891) 21.

Engberts

Geeltje (1778-?) 28.

Engelberts

Petronella (?-?) 47.

Engelen, van

Catharina (?-?) 19.

Evelings

Elisabeth (?-?) 56.

Fietje

Albert Klaassens (1789-1865) 49; Jan Harms (1829-1861) 25.

Fryling

Cornelia Maria (?-?) 19; Willem Cornelis (?-?) 19.

Geens, van

Elias Samuel Levie (?-?) 33; Levie Elias (1809-1876) 33.

Gorissen

Maria Anna Sophia (?-?) 19.

Hamerslag

Hermannus (?-?) 19; Willem (1822-1911) 19.

Heide, van der

Sjoerd Gozens (?-?) 59.

Helder

Geert (1852-1905) 13; Geertje (?-1919) 13; Ubel Jakobs (?-1882) 13.

Hoen

Anna Maria (?-1881) 11.

Hoeve, ten

Geertje (?-?) 13.

Hollander

Gezina Roelfs (1761-1834) 53; Roelf Roelfs (?-?) 106.

Holt, op 't

Angenius Chr. Hendriks (?-?) 107.

Houtenboom

Lammina Klasens (?-?) 28; Lummijna Klazens (?-?) 28.

Huisman

Jan (1860-1900) 4.

Isašks

Bela (?-1811) 33.

Jacobs

Anna Elisabeth Hubertina (1838-1908) 19; Annechien (1865-?) 9; Grietje (1859-1940) 9; Jacob (?-?) 9; Jacob Jacobs (?-?) 9; Peter Jozef (?-?) 19.

Jansingh

Anna Engelina (1882-?) 11; Jan Anthonius (?-?) 11.

Jonge, de

Adriaan (1824-1852) 29; Egbert (1896-?) 7; Harm (1866-?) 7; Izaak Kappel Leviticus (?-?) 17; Jacob (1835-1895)17; Jakob (1835-1895) 17.

Joseph

Frouke Salomon (1756-1840) 33.

Jozephs

Vrouke (1756-1840) 33.

Keizer

Marchien Mannes (?-?) 33.

Kistinga

Harmina Derks (1774-1831) 59.

Klein

Elsien (1853-?) 15; Elsje (1854-1936) 7; Geert (1857-1933) 13, 15; Hinderika Reinders (1823-1885) 29; Jacob Tjeerts (1788-1859) 57; Lummina Klaassen (1811-?) *9; Reinder (1851-1917) 13, 15; Reinder Tjeerts (1783-1868)28; Sietse (1828-1899) 14; Sjoert (1820-?) 29; Sjoert (1866-1945) 15; Sjoert Reinders (1815-?) 29; Tjeerd Reinders (1806-1814) *8; Tjeert (1863-1909) 13, 15; Tjeert Reinders (1817-1891) 29.

Kleinman

Rebekka Hindriks (?-?) 25.

Klinken, van

Geert (?-?) 7.

Kollerman

Hendrika (?-1841) 56.

Kraan

Wilhelmina (1802-?) 19.

Kremer

Wijpke Tammes (?-?) *1.

Krijthe

Wilhelmina Lamberts (?-?) 22.

Kroeze

Femke (?-?) 7; Jantje (?-?) 7.

Kruiger

Adolf (1800-?) 45; Badalina Titia Margaretha Tjakiena (1842-1926) 23; Badolina Johanna (1806-?) 45; Christina Jacoba (1834-1912) 11; Jan (1776-1849) 44; Jan (1826-1826) 23; Lamberdina Beuker (1852-1939) *2; Lamberdina (1852-1939) *2; Oetze Atzema (1803-1892) 22; Tietje Roegholt (1810-?) 45; Willeminus (1851-1905) *1.

Kruijer

Hendrika (1899-?) 5.

Lademaeckers

Aldegundis (1753-1823) 37.

Lademakers

Allegonda (1753-1823) 37.

Lamberts

Jeichien (?-?) 9.

Leisma

Asseltje Lijkels (?-?) 15.

Levie

Betje (1837-1915) 17; Bettje (1837-1915) 17; Salomon Jakob (1803-?) 17.

Levitus

Esther Koppel (?-?) 17.

Lippens

Wilhelmina (?-?) 23.

Manning

Geertruida (?-?) 5.

Manting

Henderkien (1833-1907) 25.

Mantingh

Hinderkien (1833-1907) 25; Rudolphus (?-?) 25.

Maria

Anna (?-?) 289.

Meijer

Gerrit Thie (?-?) 13; Jantje (1867-1945) 13; Reina Lutgerdina (?-?) 4.

Meinders

Grietje (1783-1826) 24.

Meyer

Roelfien Harms (1733-1781) 49.

Middel

Geert Jans (?-?) 29; Jan Geerts (1824-1858) 29.

Mol

Aldegonda Carolina (1820-1897) 9; Allegonda Carolina (1820-1897) 9; Cornelis Gerard (1823-1889) 19; Harriette Jacobine (1821-?) 19; Henriette Jacobine (1821-?) 19; Jeanne Gertrude (1831-1900) 19; Johanna Catharina (1835-1925) 19; Joseph Antoine Jean (1818-?) 19; Lodewijk (1792-1873) 18; Louis (1792-1873) 18; Pieternella Jacoba (1834-1911) 19.

Mol, van

Aldegundis (1701-?) 145; Alegonda (1687-?) 289; Anna Maria (1742-?) 73; Antonius (1681-?) 289; Arnoldus (1684-?) 289; Catharina (1679-?) 289; Catharina (1709-?) 145; Cornelius (1675-?) 144; Gertrudis (1748-?) 73; Hercules (1655-?) 288; Herculus (1713-?) 72; Joannes Cornelius (1704-?) 145; Joannes (1695-?) 289; Joannes (1752-?) 73; Judocus (1750-?) 73; Lambertina (1706-?) 145; Wilhelmus (1691-?) 289.

Moll, van

Cornelius Janse (1625-?) 576; Jan (?-?) 1.152, 2.304; Jenneke (1627-?) 1.153; Joannes (1645-?) 577.

Mollen

Herculinunes (1713-?) 72.

Mollle(n)

Catharina (1780-?) 37; Catharina (1789-?) 37; Cornelius (1746-1809) 36; Franciscus (1785-?) 37; Johannes Hendricus (1778-?) 37; Joseph (1783-?) 37; Maria Anna (1787-?) 37; Maria Magdalena (1776-?) 37; Wilhelmus (1787-?) 37.

Mooibroek

Annechien Jans (1756-1822) 49.

Mulder

Grietje (?-?) 7; Lambert Lammmerts (1832-1902) *6; Lammert (1832-1902) *6; Lammert Stoffers (?-?) *6.

Nieuwburg

Tietje Aaldriks (?-?) 9.

Nijstad

Rijke Meijer (1799-1876) 17; Rika (1799-1876) 17.

Nijstadt

JoŽl Meijer (?-1821) 34; Rijka JoŽls (1799-1876) 17.

Niks

Andries Jurjens (1785-1869) 49; Andries (1828-1904) 25; Annechien (1813-1893) *3; Antje Jurjens (1782-1871)49; Antje (1817-1912) *5; Eerke Jurriens (1787-1861) 49; Engeltje Jurjens (1792-1833) 49; Geerdina (1895-?) 7; Geertje (1820-1907) *6; Gezina Jantina (1859-1938) 13, 15; Gezina (1875-?) 7; Henderika (1880-?) 7; Henderika (1900-1977) 3; Hermannus (1830-1844) 25; Jan (1863-1904) 13; Jan (1888-?) 7; Jannes (1789-1862) 24; Jans Jurjens (1789-1862) 24; Jantje Jurjens (1799-1868) 49; Johanna (1832-1898) 25; Johanna (1858-1945) 13; Jurjen Andries (1749-1828) 48; Jurjen Jans (1823-1902) *7; Jurrien (1865-1889) 13; Jurrien (1892-?) 7; Jurrien Andries (1749-1828) 48; Jurrien Jans (1823-1902) *7; Kornelis (1829-1895) 12; Kornelis (1853-1931) 6; Kornelis (1883-?) 7; Kornelius (1829-1895) 12; Maiske (1856-1944) 13; Mans (1898-1903) 7; Meiske (1856-1944) 13, 15; Reindina (1890-?) 7; Rika (1850-1888) 13, 15; Roelfina (1878-?) 7; Sietske (1885-?) 7; Stientje (1815-1907) *4; Stientje Geerts Jans (1815-1907) *4.

Nix

Harmannus Jurjens (1796-1858) 49.

Oosterveld

Grietje (?-?) 11.

Pinkster

Harm Jans (1725-1786) 49; Jacob Harms (1773-1850) 49; Jakob Harms (1773-1850) 49; Roelfien Alberts (?-?) *5.

Poelman

Lukas Eits (?-?) 15; Tjietske (1853-1944) 13, 15.

Prins

Hendrik (1807-1894) *3; Hinderik (?-?) *3; Hindrik Hindriks (1807-1894) *3.

Reenen, van

Mietje (?-?) 17.

Reinders

Geertje (1758-?) 113; Jantje (1777-?) 113; Jeltje (1769-?) 113; Rinder (1766-?) 113; Willem (1763-?) 113.

Roesmalen, van

Maria Lambertus (?-?) 145.

Roeters

Maria Joannes (1721-?) 73.

Romang

Johannes (?-?) 19; Wilhelmus (?-?) 19.

Runge

Carl Wilhelm (1837-1913) 23; Heinrich (?-?) 23.

Sarbach

Elsien Melcherts (?-?) *4.

Schaap

Geertruid Jans (?-?) 49.

Schindler

Johanna Philippina Helena (?-?) 11.

Schut

Elsje Klasens (?-?) 31; Roelfien (1823-1894) 15; Roelfje Elsjes (1823-1894) 15; Tietje Klaassens (?-?) 22.

Sesink

Maria Catharina (1826-1859) 19.

Simons

Henderika (1803-1880) 25; Hinderika (1803-1880) 25.

Smeenge

Lammechien (1787-1866) 21.

Smook

Trientje Martens (?-?) *7.

Specken

Johann Wilhelm (?-?) 7.

Spelde

Geertje Harmans (1791-1831) 29; Harm Jacobs (1765-1799) 58; Hermannus Jacobs (1765-1799) 58.

Starke

Frouwe (1847-1926) 9; Hilvert Pieters (1793-?) 9.

Step

George Hendrik Christiaan (?-1877) 19.

Stevens

Roelfien (?-?) 5.

Streun, van

Mettjen (1787-?) 47.

Swart

Harmannus (?-?) 5; Johannes Bernardus (1898-1965) 5.

Swiers

Timen (1850-1937) 11; Zwier (?-1881) 11.

Tiddens

Geertje (1851-?) *1; Tiddo Tonnis (?-?) *1.

Tof

Levie (1807-1883) 17; Roosjen Arents (?-?) 17.

Trip

Abraham Jans (1729-?) 104; Geertje Jans (1795-1860) 49; Geesje (1827-1895) 13; Geessien Kornelius (1827-1895) 13; Jan Abahams (?-?) 49; Jan Abrahams (?-?) 49; Jan Abrahams (1751-1820) 52; Jan Hendriks (?-?)208; Jantien (?-?) 25; Jantje Jans (1786-1863) 49; Kornelius Jans (1797-1873) 26; Pietertje Jans (?-1834) 29.

Uilenbroek

Christina (?-?) 47.

Vazel

Grietje Jans (?-?) 29; Jan Jurjens (?-?) 49; Jurjen Jans (1787-1872) 49.

Veen, van

Trijntje (1794-?) 21.

Venema

Abel Lukas (?-?) 42; Trijntje Abels (1794-?) 21.

Vietje

Gerrit Klaassens (1792-1829) 49; Harm Klaassenss (?-?) 25.

Voogd

Gerrit (?-?) 11; Petrus (1863-?) 11.

Vos

Cornelis (?-1889) 15; Janneke (?-?) 7.

Vrieling

Lammechien (1901-1939) 5; Roelof (1866-?) 5.

Vries, de

Agge Jans (?-?) *7; Trientje Agges (1823-1895) *7.

Vriese, de

IJktjen Hindriks (1808-1894) 49.

Wallage

Jacob Jacobs (?-?) 17; Jakob (1841-1910) 17.

Weeghen, van der

Catharina (?-?) 577.

Wessels

Jantje Jans (?-?) 49.

Westerhof

Geesje (?-?) 21.

Wever

Tomas (?-?) 7.

Wiardi

Jacoba Christina (1802-1846) 23; Jacobus (?-?) 46; Nicolaus (1796-1878) 47; Petrus (1808-1885) 47; Wiardus (1794-1846) 47; Wilhelmus Jacobus (1792-1879) 47; Willem Hendrik (1794-1873) 47.

Wieringa

Enno (?-?) 9; Marieke (1867-?) 9.

Willems

Geeske (1731-?) 225; Reinder (1729-?) 225.

Willemse

Christiaan (1817-1869) 19; Petronella Joanna (1794-1873) 19; Petronelle Jeanne (1794-1873) 19.

Winkel

Cornelia Maria (?-1877) 19.

Wit, de

Hendrik Lambert (1861-?) 9; Jan Geerts (?-?) 9.

Wolf

Abel Lukas (1895-1972) 5; Aldegonda Carolina (1897-?) 5; Aukje Martha Ellya Carolina (1926-2004) 1; Benjamin Lazarus (1796-1861) 16; Benjamin (1858-1924) 9; Christina Jakoba (1893-1965) 5; Frouke (1826-?) 17; Jan Klaas (1899-1899) 5; Jantina Klasina (1900-1900) 5; Jantina Klazina (1900-1900) 5; JoŽl (1835-1909) 17; Johanna Catharina (1856-1899) 9; Karel (1864-1941) 4; Kee (1808-1871) 33; Lazarus Benjamin (1755-?) 32; Lea (1837-1910) 17; Leentje (1829-1911) 17; Lodewijk (1853-1933) 9; Lodewijk (1898-1992) 5; Mietje (1842-1842)17; Petri (1855-1928) 9; Rika (1862-1938) 11, 9; Roosje (1832-1904) 17; Ruben (1858-1927) 9; Willem (1860-1906) 9; Willem (1894-1958) 2; Wolf (1824-1902) 8.

Wolff

Berentje (1804-?) 33; Eleazer Joseph (1809-1873) 33; Guitel (1800-?) 33; Joseph Lazarus (1789-1846) 33; Joseph (?-1822) 33; Judith Lazarus (1802-1840) 33; Kee Lazarus (1808-1871) 33; Lazarus Benjamin (1755-?)32; Levij (1772-1842) 17; Mozes Levi (1824-1866) 17.

Wolfs

Bernard (1858-1924) 9.

Zijlstra

Mentje Eelses (?-?) 47.

Zuidema

Aleida (1864-1918) 15.

zonder achternaam

Aaltje Roelofs (?-?) 43; Adriaantje Kornelis (?-?) 51; Andries Jurjens (1721-1768) 96; Annechien Heijes (?-?) 29; Betje Simons (?-?) 35; Betje Wolf (1822-1893) 17; Bonne Fekkes (?-1799) 114; Bonne Tjeerts (1785-?) 57; Cornelis (1829-1895) 12; Egbert Eilderts (?-?) 28; Geerten Jans (?-?) 225; Geertien Jans (?-?) 209; Geertje Jans (?-?) 225; Geertje Jans (?-1781) 48; Geertje Sjoerts (1791-1831) 29; Geessien Jans (?-?) *3; Geessien Jurjens (?-?) 55; Geessyn Jans (1721-1768) 97; Grietje Alberts (?-?) 49; Grietje Harmannus (1791-1831) 29; Hiltje Jacobs (?-?) 115; Jantien Geerts (1729-?) 105; Jutje Izaaks (?-?) 33; Klaas Jans (?-?) 40, 49; Klaasje Poppes (?-?) 28; Ludovicus (1792-1873) 18; N.N. (?-?) 1.153, 2.305; Reinder Willems (1734-1814) 112; Simon Harms (?-?)50; Swaantje Tjeerds (1734-1813) 113; Tjeerd Reinders (1761-1841) 56; Tjitske Hendriks (?-?) 41; Trientje Bonnes (1760-1832) 57; Trijntje Bonnes (1760-1832) 57; Willem Reinders (1699-?) 224.

* verwijzing naar noot.

Terug naar startpagina

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd. Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieŽn etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-02-2022