Genealogische pagina van Jaap Niemeijer


Grepen uit vierhonderd jaar (1600 - 2000) familiegeschiedenis

Nakomelingen van Jan Egberts de Vriese
 

(voorouders van een veenkoloniale familie de Vries)

Een tussenstand in het onderzoek naar de afstammelingen van genoemd echtpaar, dat afkomstig was uit Friesland

Hoogeveen, 02 december 2021

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-12-2021


Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1724 en 1740. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Veendam (6x) en Ommelanderwijk (2x).

I  Jan Egberts de Vriese, wonende in Veendam, is afkomstig uit Nijega.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 12 november 1719 in Oudega (=datum eerste proclamatie), trouwt (kerk) op dinsdag 12 december 1719 in Ureterp (hervormde gemeente) met de 26-jarige Antje Michiels, dochter van Michiel Sickes en Griet Jochems. Antje, wonende in Ureterp aan de Vaart, is geboren in 1693 en afkomstig uit.

(Jan en Antje komen voor onder de nrs.172-173 in de kwartierstaat Drenth in Gens Nostra 52(1997) pag.137. )

 

   
De kerk van Ureterp waar Jan en Antje in 1719 trouwden

 

 

 

 

 

Vanuit Nijega en Ureterp trokken Jan en Antje rond 1724 naar Veendam

   

 

Van Jan en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Agge Jans de Vriese is geboren voor 1724 in Ommelanderwijk, zie II-A.

2  Egbert de Vriese is gedoopt op vrijdag 14 maart 1727 in Veendam.

3  Grietjen de Vriese is gedoopt op vrijdag 4 maart 1729 in Veendam.

4  Michiel de Vriese is gedoopt op zondag 15 april 1731 in Veendam "omtrent 3 week out'.

5  Sara de Vriese is gedoopt op zondag 18 oktober 1733 in Veendam 5 week out.

6  Johannes Jans de Vrieze is afkomstig uit Ommelanderwijk, is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Veendam, zie II-B.

7  Jochum Jans de Vriese is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Veendam, zie II-C.

8  Sijtske de Vriese is gedoopt op vrijdag 16 december 1740 in Veendam.

Sijtske trouwt (kerk) op zondag 17 januari 1768 in Veendam op 27-jarige leeftijd met Poppe Jurjens Nieboer, rentenier, wonende in Veendam, is afkomstig uit Muntendam.

Generatie II

(van 1724 tot 1807)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1745 en 1766. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (4x), Veendam (3x) en Scharmer.

II-A  Agge Jans de Vriese, zoon van Jan Egberts de Vriese (I) en Antje Michiels, is geboren voor 1724 in Ommelanderwijk.

Agge trouwt (kerk) in januari 1745 in Veendam op minstens 21-jarige leeftijd met de minstens 21-jarige Klaaske Berents. Klaaske, wonende in Ommelanderwijk, is geboren voor 1724 in Veendam.

Van Agge en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Agges is gedoopt op zondag 5 december 1745 in Veendam.

2  Jan Agges is gedoopt op zondag 12 mei 1748 in Veendam.

3  Geesje Agges is gedoopt op vrijdag 8 januari 1751 in Veendam.

II-B  Johannes Jans de Vrieze, zoon van Jan Egberts de Vriese (I) en Antje Michiels, is afkomstig uit Ommelanderwijk, is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Veendam, is overleden voor 1807. Johannes werd hoogstens 68 jaar, 11 maanden en 13 dagen. Hij is nr. 54 in de meergenoemde kwartierstaat Westerbeek.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 juni 1759 in Veendam, trouwt (kerk) op zondag 24 juni 1759 in Nieuwe Pekela op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Froucke Hindriks. Froucke is geboren rond 1727 en afkomstig uit Winsum, is begraven op zondag 27 december 1807 in Nieuwe Pekela. Froucke werd ongeveer 80 jaar.

Jan en Frouke zijn de nrs.54-55 in de meergenoemde kwartierstaat Drenth.

Van Johannes en Froucke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Johannes de Vries is geboren op vrijdag 19 oktober 1759 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zaterdag 10 november 1759 aldaar, zie III-A.

2  Agge (Age) Jans de Vries is geboren op vrijdag 9 oktober 1761 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 25 oktober 1761 aldaar.

(e-mail Age de Vries 27-3-2004) Agge *1761, als zoon van Johannes Jans de Vriese x Frouke Hindriks, is degene die in de problemen kwam tijdens de franse overheersing("wegens zijn oproerig gedrag" aldus het vonnis, N.).Uit mijn aantekeningen: 'Lijst van Gedetineerden: Agge Jans de Vriese = 64. Microfiche 7.8, folio 266 - fotocopy. Toegang 731, nrs 5695 en 5762 leverden de gerechtelijke stukken: Crimineeleprotocol vh Woldambt bv =uitgebreide versie van folio 266, met vermelding dat Agge Jans als alternatieve straf ook als matroos mocht dienen. Liever niet, blijkbaar: in de oorlog was het gevaarlijk op zee; (bovendien verleende je diensten aan de bezettende macht). Het oorspronkelijke vonnis van 17-08-1795 zat (helaas) niet in de klapper.'
Op 6 mei 1796 werd hij in het provinciale tuchthuis ingebracht, waaruit hij op 17 augustus 1799 werd ontslagen

(e-mail 19-7-2004 van Sietse Dijk) In eerste instantie dacht ik: als jij hier geen verslag over kan vinden, hoe zou ik dat wél kunnen. Maar de vorige week was ik op het RHC, Cascadeplein. En dacht: ik kan in ieder geval even kijken.
En onder Plaatselijke Gerechten Oldambt, invoeringnr.731, nummer 5952, kreeg ik een heel pak wat alleen maar over het oproer te Oude Pekela ging, waarin ongeveer een 25 getuigenverslagen.
Het oproer had plaatsgevonden op 15 februari 1795, 's avonds, met een zestal mensen waaronder Agge Jans de Vriese en Tjark Jans
Ik heb geheel vluchtig gelezen. Het proces heeft plaatsgevonden "Actum Zuidbroek den 25 april 1795."
Zij hebben geroepen: "De Engelschen en de Pruischen komen!". Zij hadden ramen ingegooid en een vrouw belaagd die een takje op haar hoed had, komende uit de kerk om 9 uur 's avonds. Ze hadden gedreigd om een baas, een zekere van Putten, de keel door te snijden.

    Het proces-verbaal

3  Grietje Jans de Vrieze is geboren op zondag 15 april 1764 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 22 april 1764, zie III-B.

4  Hindrik Jans de Vrieze is geboren op donderdag 13 november 1766 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 16 november 1766 aldaar, zie III-C.

II-C  Jochum Jans de Vriese, zoon van Jan Egberts de Vriese (I) en Antje Michiels, is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Veendam.

Van Jochum en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Mense Jochum de Vries is geboren rond 1761 in Scharmer, is overleden op woensdag 16 augustus 1826 in Leek. Mense werd ongeveer 65 jaar.

Mense was gehuwd met Annechien Willems Heidema. Annechien is gedoopt op zondag 23 april 1786 in Scharmer, is overleden op woensdag 15 augustus 1827 in Groningen, is begraven in Scharmer. Annechien werd 41 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Generatie III

(van 1745 tot 1835)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1785 en 1813. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (21x).

III-A  Jan Johannes de Vries, zoon van Johannes Jans de Vrieze (II-B) en Froucke Hindriks, arbeider, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op vrijdag 19 oktober 1759 aldaar, is gedoopt op zaterdag 10 november 1759 aldaar, is overleden op maandag 27 december 1824 aldaar. Jan werd 65 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1784 in Nieuwe Pekela op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Aaltje Jans Kuiper. Aaltje, arbeidsvrouw, is geboren rond 1755, is overleden op donderdag 24 januari 1822 in Nieuwe Pekela. Aaltje werd ongeveer 67 jaar.

Van Jan en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Jannes Jans de Vries is geboren op zondag 20 maart 1785 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 maart 1785 aldaar, zie IV-A.

2  Jan Jans de Vries is geboren op zondag 11 maart 1787 in Nieuwe Pekela.

3  Frouke Jans de Vries is geboren op zaterdag 26 september 1789 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 september 1789 aldaar, zie IV-B.

4  Hans Jans de Vries is geboren op zaterdag 30 juni 1792 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 8 juli 1792 aldaar.

5  Agge Jans de Vries is geboren op zondag 29 maart 1795 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 5 april 1795 aldaar, zie IV-C.

6  Klaas Jans de Vries is geboren op zondag 22 oktober 1797 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 29 oktober 1797 aldaar.

7  Klaas Jans de Vries is geboren op maandag 15 oktober 1798 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 21 oktober 1798 aldaar.

8  Antje Jans de Vries is geboren op donderdag 19 november 1801 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 22 november 1801 aldaar, is overleden op zondag 30 april 1854 in Gasselternijveenschemond. Antje werd 52 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

III-B  Grietje Jans de Vrieze, (ook: de Vries) dochter van Johannes Jans de Vrieze (II-B) en Froucke Hindriks, arbeidster, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 15 april 1764 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 22 april 1764, is overleden op donderdag 28 mei 1818 in Stadskanaal nalatende zes kinderen. Grietje werd 54 jaar, 1 maand en 13 dagen. Zij wordt genoemd onder nr. 27 in de meergenoemde kwartierstaat Westerbeek.
 

Grietje trouwt op zondag 30 augustus 1789 in Nieuwe Pekela op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Albert Filippus Lindeman, zoon van Hindrik Filippus Lindeman en Jantje Alberts Hindriks. Albert, arbeider, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 11 december 1768 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 18 december 1768 aldaar, is overleden op woensdag 21 november 1827 in Stadskanaal. Albert werd 58 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

naam: ook:Albert Filips
Albert en zijn vrouw Grietje worden genoemd onder de nrs.26-27 in de kwartierstaat Westerbeek, door J.H. Geertsma in Groninger Kwartierstatenboek 1, Groningen 1988;daarin overl. van Grietje Stadskanaal.

Albert was later gehuwd (2) met Mettje Roelfs Schrik.<1,2>

Van Albert en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Alberts Lindeman is geboren op woensdag 26 mei 1790 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 30 mei 1790 aldaar, zie IV-D.

2  Frouwke Alberts Lindeman is geboren op dinsdag 1 januari 1793 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 6 januari 1793 aldaar, zie IV-E.

3  Trientje Lindeman is geboren op zaterdag 9 januari 1796 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 31 januari 1796 aldaar.

4  Filippus Lindeman is geboren op donderdag 22 november 1798 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 2 december 1798 aldaar.

5  Aaltje Lindeman is geboren op zaterdag 22 mei 1802 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 30 mei 1802 aldaar, zie IV-F.

6  Lubbechien Alberts Lindeman is geboren op zaterdag 13 april 1805 in Nieuwe Pekela, zie IV-G.

III-C  Hindrik Jans de Vrieze, ook gnenaamd de Vries, zoon van Johannes Jans de Vrieze (II-B) en Froucke Hindriks, is geboren op donderdag 13 november 1766 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 16 november 1766 aldaar, is overleden op dinsdag 13 januari 1835 in Drouwenerveen nalatende vrouw en 7 kinderen. Hindrik werd 68 jaar en 2 maanden.

Hindrik was gehuwd met Marchien Jans Kroder, dochter van Jan Tjarks en Annigjen Kiers. Marchien, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 2 november 1778 in Veendam, is overleden op woensdag 29 november 1848 in Nieuw-Buinen. Marchien werd 70 jaar en 27 dagen.

 

Van Hindrik en Marchien zijn zeven kinderen bekend:

1  Frouwke Hindriks de Vriese is geboren op donderdag 7 juni 1792 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 10 juni 1792 aldaar, zie IV-H.

2  Annechien Hindriks de Vries is geboren op donderdag 23 oktober 1794 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 26 oktober 1794 aldaar, zie IV-I.

3  Marchien Hindriks de Vries is geboren op zaterdag 19 augustus 1797 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 augustus 1797 aldaar, zie IV-J.

4  Jan Hindriks de Vries is geboren op donderdag 17 december 1801 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 20 december 1801 aldaar, zie IV-K.

5  Jans Hindriks de Vries is geboren op zondag 10 maart 1805 in Nieuwe Pekela (in overl.akte wordt als datum geboorte 10 maart 1807 vermeld), is gedoopt op zondag 24 maart 1805 aldaar, zie IV-L.

6  IJktjen (Ida) Hindriks de Vries is geboren op maandag 5 september 1808 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 11 september 1808 aldaar, zie IV-M.

7  Hindrik Hindriks de Vries is geboren op zaterdag 28 augustus 1813 in Nieuwe Pekela.

Generatie IV

(van 1785 tot 1894)

In deze generatie zijn 13 gezinnen bekend met in totaal 61 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1883. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (37x), Wildervank (4x), Borger (4x), Stadskanaal (3x), aldaar, Nieuw-Stadskanaal, Nieuw-Buinen, Gasselte en Drouwenerveen.

IV-A  Jannes Jans de Vries, zoon van Jan Johannes de Vries (III-A) en Aaltje Jans Kuiper, koopman, is geboren op zondag 20 maart 1785 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 maart 1785 aldaar, is overleden op dinsdag 1 februari 1853 aldaar. Jannes werd 67 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jannes trouwt op zaterdag 7 oktober 1815 in Nieuwe Pekela op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Christien Agnes Peltie(r)s, dochter van Caspar Peltie(r)s en Gertrud Grönefeld. Christien, winkeliersche, is geboren in 1791 in Nienhuis, is overleden op vrijdag 29 januari 1858 in Nieuwe Pekela. Christien werd 67 jaar.

Christien was eerder gehuwd (1) met Bernardus van Jelgerhuis.<3>

Van Jannes en Christien zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje de Vries is geboren op zaterdag 16 oktober 1824 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 15 december 1824 aldaar. Aaltje werd 1 maand en 29 dagen.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 28 juni 1826 in Nieuwe Pekela.

3  Aaltje de Vries is geboren op vrijdag 10 oktober 1828 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 13 oktober 1828 aldaar. Aaltje werd 3 dagen.

4  Aaltje de Vries is geboren op dinsdag 1 december 1829 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 7 februari 1830 aldaar. Aaltje werd 2 maanden en 6 dagen.

5  Jan de Vries is geboren op zaterdag 16 april 1831 in Nieuwe Pekela, zie V-A.

IV-B  Frouke Jans de Vries, dochter van Jan Johannes de Vries (III-A) en Aaltje Jans Kuiper, is geboren op zaterdag 26 september 1789 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 september 1789 aldaar, is overleden op donderdag 26 november 1846 in Nieuw-Buinen. Frouke werd 57 jaar en 2 maanden.

Bij het huwelijk van haar zoon Jans, wordt zij als Marieke Jans de Vries aangeduid.

Frouke trouwt op zaterdag 15 mei 1813 in Nieuwe Pekela op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Joest Hindriks Meljes, zoon van Johan Coerd Mellies en Grietje Lutjebroens. Joest, arbeider, is geboren op donderdag 25 januari 1787 in Wissentrup, is overleden op zaterdag 14 februari 1874 in Nieuw-Buinen. Joest werd 87 jaar en 20 dagen.

Van Joest en Frouke zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Aaltje Meljes is geboren op zaterdag 23 april 1814 in Nieuwe Pekela, zie V-B.

2  Koert Meljes is geboren op zaterdag 20 januari 1816 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 11 maart 1816 aldaar. Koert werd 1 maand en 20 dagen.

3  Jans Meljes is geboren op donderdag 15 mei 1817 in Nieuwe Pekela.

Jans trouwt op zaterdag 26 augustus 1843 in Nieuwe Pekela (aktenr.24) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaassina Eilts Bakker, dochter van Eilt Jans Bakker en Theresia Maria Kuen. Klaassina is geboren op vrijdag 13 maart 1818 in Nieuwe Pekela.

4  Koert Meljes is geboren rond juli 1819 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 14 januari 1822 aldaar. Koert werd ongeveer 2 jaar en 6 maanden.

5  Koert Meljes is geboren op zondag 23 juni 1822 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 25 oktober 1823 aldaar. Koert werd 1 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

6  Jan Meljes is geboren op vrijdag 10 september 1824 in Nieuwe Pekela, zie V-C.

7  Koert Meljes is geboren op dinsdag 27 februari 1827 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 5 december 1827 aldaar. Koert werd 9 maanden en 8 dagen.

8  Antje Meljes is geboren op vrijdag 8 januari 1830 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 22 februari 1832 aldaar. Antje werd 2 jaar, 1 maand en 14 dagen.

9  Coenraad Meljes is geboren op donderdag 19 september 1833 in Borger, zie V-D.

IV-C  Agge Jans de Vries, zoon van Jan Johannes de Vries (III-A) en Aaltje Jans Kuiper, dagloner, is geboren op zondag 29 maart 1795 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 5 april 1795 aldaar, is overleden op woensdag 8 juni 1864 aldaar. Agge werd 69 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Agge trouwt op zaterdag 5 mei 1821 in Nieuwe Pekela (aktenr.5) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Trientje Jans Smook ook genaamd Trientje Martens Smook, dochter van Marten Smook en Trientje Geerts Scholtens. Trientje is geboren op donderdag 28 mei 1795 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 2 september 1866 aldaar. Trientje werd 71 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Er werd een kind gewettigd bij dit huwelijk

Van Agge en Trientje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Agges de Vries is geboren op zondag 8 oktober 1820 in Nieuwe Pekela, zie V-E.

2  Trientje Agges de Vries, arbeidster, wonende in Stadskanaal, is geboren op woensdag 19 maart 1823 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 12 juni 1895 in Nieuw-Buinen. Trientje werd 72 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Trientje trouwt op zaterdag 25 april 1846 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jurrien Jans Niks, zoon van Jans Jurjens Niks en Grietje Meinderts Brandsema. Jurrien is geboren op dinsdag 23 september 1823 in Nieuw-Stadskanaal, is overleden op woensdag 4 juni 1902 in Nieuw-Buinen. Jurrien werd 78 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

3  Jantje Agges de Vries is geboren op dinsdag 13 september 1825 in Nieuwe Pekela, zie V-F.

4  Martha Agges de Vries is geboren op zondag 21 september 1828 in Nieuwe Pekela, zie V-G.

5  Jannes de Vries is geboren op maandag 5 december 1831 in Nieuwe Pekela, zie V-H.

6  Geertje Agges de Vries is geboren op zaterdag 1 november 1834 in Nieuwe Pekela, zie V-I.

7  Jan de Vries is geboren op maandag 29 mei 1837 in Nieuwe Pekela, zie V-J.

IV-D  Jantje Alberts Lindeman, dochter van Albert Filippus Lindeman (III-B) en Grietje Jans de Vrieze, wonende in Stadskanaal, is geboren op woensdag 26 mei 1790 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 30 mei 1790 aldaar, is overleden op dinsdag 8 augustus 1871. Jantje werd 81 jaar, 2 maanden en 13 dagen. <4>

Jantje trouwt op zaterdag 15 april 1815 in Nieuwe Pekela 's avonds om zes uur op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Hindriks Groten, zoon van Hindrik Jans Groten en Fennechien Alberts Koops. Jan, arbeider te Nieuw Buinen, vervener en scheepsmeter, wonende in Stadskanaal, is geboren op zaterdag 10 mei 1788, is gedoopt op zondag 21 december 1788 in Veendam, is overleden op vrijdag 28 oktober 1853 in Nieuw-Buinen. Jan werd 65 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Hoewel de huwelijksakte de familienaam als Groten(met één o) aangeeft, tekent Jan diezelfde akte met Jan Hinderks Grooten.
<5>

Jantje verklaarde bij haar huwelijk niet te kunnen schrijven; bij het huwelijk van haar zoon Albert verklaart zij hetzelfde euvel.

Van Jan en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Fennechien Grooten.

Fennechien was gehuwd met Aiko Engelkens.

2  Hindrik Jans Grooten.

Hindrik was gehuwd met G.P. Boekhoud.

3  Grietje Grooten.

Grietje was gehuwd met J. de Jonge. (naam ook: Boender de Jonge)

4  Jantje Grooten.

Jantje was gehuwd met Carl Schrumph.

5  Albert Jans Grooten is geboren op donderdag 15 februari 1816 in Wildervank, zie V-K.

6  Metje Grooten is geboren op donderdag 26 januari 1826 in Nieuwe Pekela, zie V-L.

7  Otto Jans Grooten is geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Nieuw-Buinen, zie V-M.

8  Jantje Grooten is geboren in 1832, is overleden in 1832.

IV-E  Frouwke Alberts Lindeman, dochter van Albert Filippus Lindeman (III-B) en Grietje Jans de Vrieze, is geboren op dinsdag 1 januari 1793 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 6 januari 1793 aldaar, is overleden op zondag 22 november 1857 in Nieuw-Buinen. Frouwke werd 64 jaar, 10 maanden en 21 dagen. <6>

Frouwke trouwt op zaterdag 30 maart 1816 in Nieuwe Pekela op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Derk Geerts Dokter, zoon van Geert Derks Dokter en Elsien Alberts Dokter. Derk, arbeider, wonende in Nieuw-Stadskanaal en in huisnr.50, is gedoopt op zondag 11 februari 1798 in Wildervank, is overleden op vrijdag 2 mei 1873 in Nieuw-Stadskanaal. Derk werd 75 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Het gezin woont in 1829 op huisnummer 50 in Nieuw-Stadskanaal, waar Derk eigenaar was van het perceel, groot 14.90 are met huis, erf en tuin.

Van Derk en Frouwke zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Dokter is geboren op zondag 23 februari 1817 in Nieuwe Pekela.

Geert trouwt op zaterdag 4 juni 1836 in Onstwedde op 19-jarige leeftijd met Willempijn Karelds de Wit.

2  Albert Dokter is geboren op zaterdag 15 maart 1823 in Wildervank.

Albert trouwt op vrijdag 17 maart 1843 in Borger op 20-jarige leeftijd met Trijntje Everts Holtjer.

3  Eerke Dokter is geboren op woensdag 11 oktober 1826 in Wildervank.

Eerke trouwt op donderdag 30 mei 1850 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hillechien Boender. Hillechien is geboren op maandag 8 augustus 1825 in Nieuwe Pekela.

4  Grietje Dokter is geboren op zaterdag 24 oktober 1829 in Nieuw-Stadskanaal.

Grietje trouwt op zaterdag 20 september 1851 in Borger op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jan Egberts Springer. Jan is geboren op woensdag 10 september 1828 in Nieuwe Pekela. Grietje trouwt op woensdag 20 juni 1866 in Onstwedde op 36-jarige leeftijd (2) met Johannes Fraudes.

IV-F  Aaltje Lindeman, dochter van Albert Filippus Lindeman (III-B) en Grietje Jans de Vrieze, arbeidster, is geboren op zaterdag 22 mei 1802 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 30 mei 1802 aldaar, is overleden op vrijdag 28 maart 1862 in Borger. Aaltje werd 59 jaar, 10 maanden en 6 dagen. <7>

Aaltje trouwt op zaterdag 3 augustus 1822 in Nieuwe Pekela op 20-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Geert Jacobs Platje, zoon van Jacob Jacobs Platje en Wemeltje Geerts Muske. Geert, arbeider, is geboren op dinsdag 19 oktober 1802 in Wildervank, is overleden op woensdag 6 januari 1836 in Borger. Geert werd 33 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Geert en Aaltje is een kind bekend:

1  Geert Platje is geboren op zaterdag 28 mei 1836 in Borger, zie V-N.

Aaltje trouwt op zaterdag 21 maart 1840 in Gieten (aktenr.1) op 37-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Pouwel Ottens, zoon van Otte Egberts en Hinderkien Pouwels. Pouwel is geboren in maart 1797 in Gasselte.

Pouwel was eerder gehuwd (1) met Pietertje Strobos.<8>

IV-G  Lubbechien Alberts Lindeman, dochter van Albert Filippus Lindeman (III-B) en Grietje Jans de Vrieze, is geboren op zaterdag 13 april 1805 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 28 oktober 1866 in Borger. Lubbechien werd 61 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Lubbechien trouwt op zaterdag 19 juni 1830 in Gasselte op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Ottes van Oosten, zoon van Otte Jans van Oosten en Fennechien Alberts Koops. Jan, arbeider, wonende in Stadskanaal, in Gasselternijveen en in Nieuw-Buinen, is geboren op zaterdag 27 december 1806 in Veendam, is overleden na 1857. Jan werd minstens 51 jaar en 4 dagen.

Van Jan en Lubbechien zijn twee kinderen bekend:

1  Wieger van Oosten is geboren op maandag 8 februari 1836 in Nieuwe Pekela, zie V-O.

2  Jans van Oosten is geboren op zaterdag 5 oktober 1844 in Borger.

Jans trouwt op zaterdag 20 maart 1869 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke Stoffers. Janke is geboren op donderdag 27 mei 1841 in Marum.

IV-H  Frouwke Hindriks de Vriese, dochter van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, is geboren op donderdag 7 juni 1792 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 10 juni 1792 aldaar.

Frouwke was gehuwd (1) met Omnius Jans Landman, zoon van Jan Geerts Luirts en Hindrikje Hindriks. Omnius, landbouwer, is geboren op woensdag 22 april 1761 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 26 april 1761 aldaar, is overleden op vrijdag 9 september 1831 aldaar. Omnius werd 70 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Omnius en Frouwke zijn vier kinderen bekend:

1  Hindriktje Omnius Landman is geboren op maandag 21 september 1812 in Nieuwe Pekela.

Hindriktje trouwt op zaterdag 26 september 1840 in Nieuwe Pekela (aktenr.21) op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Hindriks Groenhof, zoon van Hindrik Gerrits Groenhof en Trientje Pieters. Pieter is geboren op zaterdag 19 december 1818.

2  Hindrik Omnius Landman is geboren op zondag 16 oktober 1814 in Nieuwe Pekela.

Bij zijn huwelijk met Antje Verveer, werd hij "weduwnaar van Antje Sligter" genoemd.

Hindrik trouwt op zaterdag 24 augustus 1839 in Nieuwe Pekela (aktenr.20) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Antje Jans de Vriese, dochter van Jan Everts de Vriese en Eefke Jans Groten. Antje is geboren op vrijdag 10 april 1812 in Veendam. Hindrik trouwt op donderdag 28 juni 1866 in Onstwedde (aktenr.32) op 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 20-jarige Antje Verver, dochter van Albert Jacobs Verver en Marchien Theessens Nuisker. Antje is geboren rond 1846 in Onstwedde.

3  Marchien Omnius Landman is geboren op vrijdag 3 maart 1820 in Nieuwe Pekela, zie V-P.

4  Swaantje Landman is geboren rond 1827 in Nieuwe Pekela.

Frouwke trouwt op donderdag 26 juli 1832 in Nieuwe Pekela op 40-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Garmt Kneupel, natuurlijke zoon van Hillechien Knellis. Garmt, kramer, is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 13 maart 1803 aldaar.

Van Garmt en Frouwke is een kind bekend:

5  Lammert Kneupel is geboren op vrijdag 10 augustus 1832.

Lammert trouwt op zaterdag 7 april 1860 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Gnodde. Cornelia is geboren op zaterdag 26 april 1834 in Gasselte.

IV-I  Annechien Hindriks de Vries, dochter van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, is geboren op donderdag 23 oktober 1794 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 26 oktober 1794 aldaar, is overleden op zaterdag 29 januari 1870 aldaar. Annechien werd 75 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Annechien trouwt (kerk) op zaterdag 4 november 1820 in Nieuwe Pekela op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Hindriks Davids, dochter van Hindrik Davids en Insijn Reinders. Jan, landbouwer, is geboren op maandag 14 oktober 1793 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 20 oktober 1793 aldaar.

Van Annechien en Jan zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrik Jans Davids is geboren rond 1821 in Nieuwe Pekela.

2  Insien Jans Davids is geboren rond 1824 in Nieuwe Pekela.

3  Jannes Davids is geboren op maandag 7 februari 1831 in Nieuwe Pekela.

IV-J  Marchien Hindriks de Vries, dochter van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, is geboren op zaterdag 19 augustus 1797 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 augustus 1797 aldaar, is overleden op maandag 22 januari 1877 in Drouwenermond. Marchien werd 79 jaar, 5 maanden en 3 dagen. <9>

Marchien trouwt op zaterdag 13 mei 1820 in Nieuwe Pekela op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Antonie Harms van Wijk, zoon van Harm van Wijk en Trientje Geerts. Antonie is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 in Veendam, is overleden op vrijdag 15 mei 1863 in Gasselte. Antonie werd 64 jaar, 9 maanden en 3 dagen. <10>

Van Antonie en Marchien zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Antoons van Wijk is geboren rond 1821 in Nieuwe Pekela.

2  Marchien Antoons van Wijk is geboren op vrijdag 28 november 1823 in Nieuwe Pekela.

Marchien trouwt op dinsdag 13 maart 1849 in Gasselte op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert de Beij. Geert is geboren op donderdag 14 april 1825 in Gasselte.

3  Harmke Antoons van Wijk is geboren op maandag 29 mei 1826 in Stadskanaal, zie V-Q.

4  Hindrik Antoons van Wijk is geboren rond 1828 in Stadskanaal.

5  Geert van Wijk is geboren op maandag 19 september 1831, zie V-R.

6  Jan van Wijk is geboren op vrijdag 22 juli 1836 in Gasselte, is overleden op vrijdag 23 december 1842 aldaar. Jan werd 6 jaar, 5 maanden en 1 dag.

7  Antoni van Wijk is geboren in 1840.

Antoni trouwt op vrijdag 11 maart 1864 in Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Fennigchien de Jonge. Fennigchien is geboren in 1842.

IV-K  Jan Hindriks de Vries, zoon van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, is geboren op donderdag 17 december 1801 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 20 december 1801 aldaar, is overleden op dinsdag 31 juli 1860 aldaar. Jan werd 58 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 23 april 1825 in Nieuwe Pekela op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Jans Bot, dochter van Jan Derks Bot en Hinderkien Pieters Nap. Grietje is geboren op dinsdag 23 februari 1802 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 28 februari 1802 aldaar, is overleden op zaterdag 12 februari 1859 aldaar. Grietje werd 56 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hindrik Jans de Vries is geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in Nieuwe Pekela, zie V-S.

2  Jan de Vries is geboren op zaterdag 11 september 1830 in Nieuwe Pekela, zie V-T.

3  Derk de Vries is geboren rond 1837 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 30 april 1920 in Gasselternijveenschemond. Derk werd ongeveer 83 jaar.

Derk was gehuwd met Eefke Lantman. Eefke is geboren op vrijdag 4 september 1840 in Gasselte, is overleden op dinsdag 10 mei 1927. Eefke werd 86 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Annechien de Vries is geboren op donderdag 25 februari 1847 in Nieuwe Pekela.

Annechien was gehuwd met Hendrik Schrik, zoon van Albert Berends Schrik en Jantje Alberts Smit. Hendrik is geboren op vrijdag 24 februari 1843 in Nieuwe Pekela.

5  Marchien Jans de Vries is geboren op woensdag 28 november 1883 in Stadskanaal.

Marchien was gehuwd met Uge Rengers Kip. Uge is geboren in 1826, is overleden op donderdag 21 maart 1895 in Stadskanaal. Uge werd 69 jaar.

IV-L  Jans Hindriks de Vries, zoon van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, arbeider en dagloner, wonende in Stadskanaal en in Drouwenermond, is geboren op zondag 10 maart 1805 in Nieuwe Pekela (in overl.akte wordt als datum geboorte 10 maart 1807 vermeld), is gedoopt op zondag 24 maart 1805 aldaar, is overleden op donderdag 13 juni 1872 in Borger (akte no.66). Jans werd 67 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Jans trouwt op donderdag 23 juli 1835 in Nieuwe Pekela (akte nr. 31) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Annechien Arents Pronk, dochter van Arent Timeus Pronk en Evertje Freerks Bakker. Annechien, wonende in Drouwenermond en in Nieuw-Buinen, is geboren op dinsdag 1 januari 1805 in Scheemda, is gedoopt op donderdag 10 januari 1805 aldaar, is overleden op dinsdag 15 augustus 1871 in Borger (akte no.70). Annechien werd 66 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Annechien's ouders waren schippers. Zij woonden op een praamschip.

Jannes diende ten tijde van zijn huwelijk bij de 2e afdeling Groningsche Schutterij. De commanderende officier verleende schriftelijke permissie voor het aangaan van een wettig huwelijk.
Annechien's ouders waren al overleden en daarom werden zij vertegenwoordigd door haar aangehuwde broeder Jacob Jacobs Pik, arbeider te Stadskanaal, oud 45 jaar, die als haar naaste familie in het huwelijk toestemde.
De bruidegom en de bruid en de moeder van de bruidegom(in akte staat "zoo ook de bruids moeder", maar die was toen al overleden !! N.) verklaarden niet te kunnen schrijven.

Van Jans en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik de Vries, arbeider, is geboren op woensdag 14 december 1836 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 2 maart 1858 in Drouwenerveen . Hendrik werd 21 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<11>

2  Arend de Vries is geboren op dinsdag 16 juli 1839 in Stadskanaal, is ned.hervormd gedoopt, zie V-U.

3  Marten de Vries is geboren op vrijdag 11 november 1842 in Wildervank, zie V-V.

4    Evertje de Vries is geboren op dinsdag 4 mei 1847 in Gasselternijveen, is overleden op vrijdag 20 april 1849 aldaar, 1 jaar, 11 maanden en 16 dagen oud.

IV-M  IJktjen (Ida) Hindriks de Vries, dochter van Hindrik Jans de Vrieze (III-C) en Marchien Jans Kroder, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 5 september 1808 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 11 september 1808 aldaar, is overleden op dinsdag 27 maart 1894 in Musselkanaal. IJktjen werd 85 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van IJktjen en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Grietje de Vries is geboren op woensdag 4 mei 1831 in Drouwenerveen, is overleden op donderdag 5 mei 1831 aldaar. Grietje werd 1 dag.

IJktjen trouwt op vrijdag 11 april 1834 in Nieuwe Pekela op 25-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Jurjen Daniëls Boon, zoon van Daniel Jurriens Boon en Geertruid Jans Schaap. Jurjen, praamschipper, is geboren op vrijdag 19 september 1788 in Wildervank, is gedoopt op zondag 5 oktober 1788 aldaar, is overleden op zondag 9 december 1849 in Hoorn op het Eiland. Jurjen werd 61 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Jurjen was eerder gehuwd (1) met Engeltje Jurjens Niks.<12,13>

Van Jurjen en IJktjen is een kind bekend:

2  Hindrik Boon is geboren op dinsdag 15 december 1835 in Borger, zie V-W.

Generatie V

(van 1812 tot 1925)

In deze generatie zijn 23 gezinnen bekend met in totaal 78 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1841 en 1888. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Borger (25x), Nieuwe Pekela (20x), Odoorn (3x), Nieuw-Buinen (3x), Drouwenermond (3x), Anloo (3x), Drouwenerveen (2x), Sleen, Onstwedde, Nieuwolda, Nieuw Buinen en Appelscha.

V-A  Jan de Vries, zoon van Jannes Jans de Vries (IV-A) en Christien Agnes Peltie(r)s, is geboren op zaterdag 16 april 1831 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 20 september 1861 aldaar. Jan werd 30 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Jan trouwt op donderdag 31 maart 1853 in Nieuwe Pekela op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Annechien Jans Deiter, dochter van Jan Egberts Deiter en Tietje Harms Oosterman. Annechien is geboren op zondag 26 november 1826 in Nieuwe Pekela, is overleden rond dinsdag 11 juli 1899 aldaar. Annechien werd ongeveer 72 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Jans de Vries is geboren op vrijdag 24 februari 1854 in Nieuwe Pekela, zie VI-A.

2  Jan Egbert de Vries is geboren op zaterdag 4 oktober 1856 in Nieuwe Pekela.

V-B  Antje Aaltje Meljes, dochter van Joest Hindriks Meljes (IV-B) en Frouke Jans de Vries, is geboren op zaterdag 23 april 1814 in Nieuwe Pekela.

Antje trouwt op donderdag 3 mei 1838 in Borger (aktenr.6) op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Lambert Jansen, zoon van Jan Lambers en Trijntje Egberts. Lambert is geboren op zondag 9 april 1809 in Gasselte.

Antje was gehuwd (2) met Lambert Broeksema.

Van Lambert en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Frouke Broeksema is geboren op donderdag 14 januari 1841 in Borger.

Frouke trouwt op zaterdag 1 juni 1867 in Borger (aktenr.30) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jans Prins, zoon van Hindrik Hindriks Prins en Annechien Niks. Jans is geboren op dinsdag 13 oktober 1840 in Onstwedde.

2  Trijntje Broeksema is geboren op donderdag 19 oktober 1843 in Borger, is overleden op donderdag 29 augustus 1844 in Nieuw Buinen. Trijntje werd 10 maanden en 10 dagen.

3  Trijntje Broeksema is geboren rond 1846 in Nieuw Buinen.

Trijntje trouwt op zaterdag 9 maart 1872 in Onstwedde (aktenr.12) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Otte Jans de Beij Salomons, zoon van Jan Klaassens de Beij Salomons en Marchien Ottens. Otte is geboren rond 1839.

4  Lambert Broeksema is geboren op zondag 21 oktober 1849 in Borger, is overleden op maandag 23 september 1850 aldaar. Lambert werd 11 maanden en 2 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 16 april 1858 in Borger (aktenr.7) op 43-jarige leeftijd (3) met de 40-jarige Harm Vietje, zoon van Jan Klaassens Vietje en Aaltje Harms. Harm is geboren op dinsdag 13 januari 1818 in Onstwedde.

Harm was eerder gehuwd (1) met Geertje Poppes Majoor.<14> Harm was eerder gehuwd (2) met Albertje Jarkes Bonnekes.<15>

V-C  Jan Meljes, zoon van Joest Hindriks Meljes (IV-B) en Frouke Jans de Vries, is geboren op vrijdag 10 september 1824 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 21 januari 1901 in Nieuw-Buinen. Jan werd 76 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 30 mei 1874 in Borger (aktenr.32) op 49-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Trientje Holman, dochter van Harke Harms Holman en Trientje Hennis van Hoogen. Trientje is geboren rond 1837 in Leek.

Van Jan en Trientje is een kind bekend:

1  Frouke Meljes is geboren rond 1875 in Borger.

Frouke trouwt op zaterdag 27 april 1895 in Borger (aktenr.9) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jan Dost, zoon van Hendrik Dost en Trientje Pals. Jan is geboren rond 1872 in Wildervank.

V-D  Coenraad Meljes, zoon van Joest Hindriks Meljes (IV-B) en Frouke Jans de Vries, is geboren op donderdag 19 september 1833 in Borger.

Coenraad trouwt op donderdag 28 april 1864 in Borger (aktenr.10) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Hillechien Kroeze, dochter van Geert Harms Kroeze en Harmke Harms Kloppenborg. Hillechien is geboren op woensdag 13 juli 1831 in Onstwedde.

Van Coenraad en Hillechien is een kind bekend:

1  Frouke Meljes is geboren rond 1865 in Borger.

Frouke trouwt op dinsdag 17 december 1889 in Odoorn (aktenr.45) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Marten Hollander, zoon van Jan Hollander en Lutje Stik. Marten is geboren rond 1868 in Odoorn.

V-E  Aaltje Agges de Vries ook genaamd Aaltje de Vries, dochter van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, arbeidster, is geboren op zondag 8 oktober 1820 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 26 maart 1852 in Nieuw-Buinen . Aaltje werd 31 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<16>

Aaltje trouwt op donderdag 16 april 1846 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Roelofs Trip, zoon van Roelof Jans Trip en Pietertje Freerks Bos. Jan is geboren op zondag 3 januari 1819 in Stadskanaal, is overleden op zondag 24 november 1895 in Valthermond. Jan werd 76 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Klaassien Beuker.<17,18>

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietertje Trip is geboren op zondag 4 maart 1849 in Nieuw-Buinen, zie VI-B.

2  Roelof Trip is geboren op zondag 20 juli 1851 in Nieuw-Buinen , is overleden op dinsdag 15 juni 1852 aldaar. Roelof werd 10 maanden en 26 dagen.<19>

V-F  Jantje Agges de Vries, dochter van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, is geboren op dinsdag 13 september 1825 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 17 augustus 1883 in Valthermond. Jantje werd 57 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 27 april 1850 in Nieuwe Pekela op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend Alberts Schrik, zoon van Albert Berends Schrik en Jantje Alberts Smit. Berend is geboren op zondag 22 oktober 1826 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 28 maart 1894 in Valtherdreef. Berend werd 67 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Berend was later gehuwd (2) met Lutgertje Niessing.<20..22>

Van Berend en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Albert Schrik is geboren op woensdag 28 augustus 1850 in Borger, is overleden op zaterdag 15 januari 1916 in Valthermond. Albert werd 65 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Albert trouwt op woensdag 17 mei 1876 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Kornelia Bos. Kornelia is geboren op zondag 18 februari 1855 in Odoorn.

2  Trientje Schrik is geboren in 1853 in Borger, zie VI-C.

3  Jantje Schrik is geboren in 1856 in Sleen, zie VI-D.

4  Aggina Schrik is geboren rond 1859 in Nieuwe Pekela, zie VI-E.

5  Annechien Schrik is geboren op woensdag 28 augustus 1861 in Borger, is overleden op zondag 8 september 1861 in Nieuw Buinen. Annechien werd 11 dagen.

6  Berend Schrik is geboren in 1862.

Berend trouwt op zaterdag 13 oktober 1883 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Platje. Elisabeth is geboren in 1860.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 7 juli 1867 in Borger.

8  Johannes Schrik is geboren rond 1869 in Odoorn.

Johannes trouwt op vrijdag 3 juni 1887 in Odoorn op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hanna Cazemier. Hanna is geboren rond 1862 in Leek.

V-G  Martha Agges de Vries, dochter van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op zondag 21 september 1828 aldaar, is overleden op zondag 28 september 1884 aldaar. Martha werd 56 jaar en 7 dagen.

Martha trouwt op zaterdag 27 februari 1858 in Nieuwe Pekela (aktenr.22) op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Jacob Uitvlugt, zoon van Franciscus (Frans) Jacobs Uitvlugt en Sara Trouwels Holm. Jacob, zeeman, is geboren op dinsdag 25 september 1821 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 13 juli 1909 aldaar. Jacob werd 87 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Maria Davids Hilgen.<23>

Van Jacob en Martha is een kind bekend:

1  Jacob Uitvlugt, arbeider, is geboren rond 1861 in Nieuwe Pekela.

Jacob trouwt op zaterdag 16 oktober 1886 in Nieuwe Pekela (aktenr.30) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje Drenth, dochter van Marten Drenth en Derkien Gringhuis. Antje is geboren rond 1862 in Nieuwe Pekela.

V-H  Jannes de Vries, zoon van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, arbeider, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op maandag 5 december 1831 aldaar, is overleden op dinsdag 11 mei 1915 aldaar. Jannes werd 83 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Jannes trouwt op zaterdag 13 augustus 1859 in Nieuwe Pekela (aktenr.34) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jantje Schrik, dochter van Albert Berends Schrik en Jantje Alberts Smit. Jantje is geboren op vrijdag 1 september 1837 in Wildervank, is overleden op zondag 3 november 1889 in Nieuwe Pekela (aktenr.90). Jantje werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Jannes en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Agge de Vries is geboren op vrijdag 23 december 1859 in Nieuwe Pekela, zie VI-F.

2  Albert de Vries is geboren op vrijdag 18 april 1862 in Nieuwe Pekela, zie VI-G.

3  Jan de Vries is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Nieuwe Pekela, zie VI-H.

4  Jans de Vries is geboren op dinsdag 22 maart 1864.

5  Berend de Vries is geboren op maandag 11 januari 1875 in Nieuwe Pekela, zie VI-I.

Jannes trouwt op zaterdag 9 januari 1892 in Nieuwe Pekela op 60-jarige leeftijd (2) met de 60-jarige Annechien Schrik, dochter van Albert Berends Schrik en Jantje Alberts Smit. Annechien, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op dinsdag 25 oktober 1831 aldaar, is overleden op maandag 19 januari 1914 aldaar (aktenr.7). Annechien werd 82 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Annechien was eerder gehuwd (1) met Ebe de Jonge.<24,25>

V-I  Geertje Agges de Vries, dochter van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, dienstmeid, is geboren op zaterdag 1 november 1834 in Nieuwe Pekela. Zij overleed op dinsdag 9 oktober 1900 in Sappemeer, 65 jaar, 11 maanden en 8 dagen oud.

Geertje trouwt op woensdag 22 mei 1867 in Winschoten op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jan Davids, zoon van Jan Berends Davids en IJpke (Iepke) Martens Smook. Jan, schipper, wonende in Nieuwolda, is geboren rond 1841 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 13 december 1893 in Nieuwolda. Jan werd ongeveer 52 jaar.

Van Jan en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Agge Davids is geboren op donderdag 14 april 1870, is overleden op maandag 18 april 1870 in Oude Pekela. Agge werd 4 dagen.

2  Trientje Davids is geboren op donderdag 19 februari 1874 in Nieuwolda, zie VI-J.

V-J  Jan de Vries, zoon van Agge Jans de Vries (IV-C) en Trientje Jans Smook, arbeider en boer, is geboren op maandag 29 mei 1837 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 9 december 1884 aldaar (aktenr.102). Jan werd 47 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 23 mei 1863 in Nieuwe Pekela op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Reintje de Haan, dochter van Heiko Reinkes Haan en Harmke Stoffers Bos. Reintje, landbouwersche, is geboren op donderdag 2 juni 1842 in Nieuwe Pekela 's morgens om vier uur, is overleden op donderdag 11 april 1918 aldaar. Reintje werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Reintje zijn tien kinderen bekend:

1  Agge de Vries is geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Nieuwe Pekela ('s avonds om zes uur), zie VI-K.

2  Harmke de Vries is geboren op dinsdag 16 mei 1865 in Nieuwe Pekela. Zij overleed op maandag 8 november 1948 in Avereest, op de leeftijd van 83 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Harmke trouwt op donderdag 6 februari 1896 in Nieuwe Pekela op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan Starke, zoon van Jan Tonkes Starke en Aafien Meijering. Jan, landbouwer, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op zaterdag 13 juni 1874 in Nieuwe Pekela en overleed op zaterdag 14 januari 1950 in Avereest., 75 jaar, 7 maanden en 1 dag oud.<26>

3  Trijntje de Vries, dienstmeid, is geboren op dinsdag 3 september 1867 in Nieuwe Pekela. Zij overleed op zondag 8 oktober 1944 en werd begraven te Stadskanaal (Kniggestraat); zij werd 77 jaar, 1 maand en 5 dagen oud.

Trijntje trouwt op zaterdag 4 juni 1898 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Elias Haaijer, zoon van Eildert Haaijer en Margaretha Doornbosch. Elias, spekslager, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 29 juni 1868 in Wildervank en overleden op dinsdag 20 december 1921, begraven te Stadskanaal (Kniggestraat). Hij werd 53 jaar, 5 maanden en 21 dagen oud.

4  Heike de Vries is geboren op woensdag 13 april 1870 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 15 oktober 1870 aldaar. Heike werd 6 maanden en 2 dagen.

5  Heike de Vries is geboren op zondag 3 december 1871 in Nieuwe Pekela, zie VI-L.

6  Aaltje de Vries is geboren op maandag 8 maart 1875 in Nieuwe Pekela en overleden op donderdag 18 augustus 1977, begraven te Stadskanaal (Noord), 102 jaar, 5 maanden en 10 dagen oud.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 oktober 1898 in Nieuwe Pekela op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Drenth, zoon van Jan Drenth en Jantje Haan. Jan, arbeider, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op maandag 16 oktober 1871 aldaar. Hij overleed op maandag 14 mei 1956, werd begraven te Stadskanaal (Noord), 84 jaar, 6 maanden en 28 dagen oud.

7  Stoffer de Vries is geboren op zaterdag 21 juli 1877 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 4 juli 1883 aldaar. Stoffer werd 5 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

8  Jantje de Vries, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op vrijdag 14 november 1879 aldaar, is overleden op zaterdag 24 januari 1920 aldaar. Jantje werd 40 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Jantje was gehuwd met Jan Pot, zoon van Hindrik Pot en Maria Drenth. Jan, landbouwer, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren rond 1878 aldaar.

9  Hilchien de Vries is geboren op vrijdag 3 februari 1882 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 8 februari 1882 aldaar. Hilchien werd 5 dagen.

10  Hilchien de Vries, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op dinsdag 3 april 1883 aldaar, overleden op maandag 29 september 1969, begraven te Alteveer (Gr.) op de leeftijd van 86 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Hilchien was gehuwd met Jan Tuin, zoon van Sieben Tuin en Catharina Alvering. Jan, landbouwer, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op donderdag 6 november 1873 aldaar.Hij overleed op woensdag 30 december 1953 en werd begraven te Alteveer (Gr.), 80 jaar, 1 maand en 24 dagen oud.

V-K  Albert Jans Grooten, zoon van Jan Hindriks Groten (IV-D) en Jantje Alberts Lindeman, is geboren op donderdag 15 februari 1816 in Wildervank, is overleden op maandag 28 januari 1878. Albert werd 61 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Albert trouwt op donderdag 8 april 1841 in Borger (No.4) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Stofferdina Bakker, dochter van Lammert Stoffers Mulder en Geertruid Bakker. Stofferdina, dienstmeid, wonende in Nieuw-Buinen, is geboren op dinsdag 5 augustus 1817 in Groningen, is overleden op dinsdag 10 april 1900. Stofferdina werd 82 jaar, 8 maanden en 5 dagen. (naam: ook genoemd: Dina Mulder)

Van Albert en Stofferdina zijn tien kinderen bekend:

1  Jantje Geertruida Grooten.

Jantje was gehuwd met Freerk Kamps.

2  Jan Grooten is geboren in 1842, zie VI-M.

3  Lammert Grooten is geboren in 1844, is overleden in 1925. Lammert werd 81 jaar.

Lammert was gehuwd met Antje Bron.

4  Hindrik Grooten is geboren in november 1846, is overleden in november 1846.

5  Hindrik Grooten is geboren in 1848, is overleden in 1917. Hindrik werd 69 jaar.

Hindrik was gehuwd met Grietje Borgchel.

6  Otto Grooten is geboren op zaterdag 21 december 1850, zie VI-N.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 29 augustus 1854.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 30 januari 1856.

9  Jantje Grooten is geboren in 1857, is overleden in 1858. Jantje werd 1 jaar.

10  Jantje Grooten is geboren in 1864, is overleden in 1878. Jantje werd 14 jaar.

V-L  Metje Grooten, dochter van Jan Hindriks Groten (IV-D) en Jantje Alberts Lindeman, is geboren op donderdag 26 januari 1826 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 28 november 1891 in Musselkanaal. Metje werd 65 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Metje trouwt op donderdag 19 april 1849 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaas Vietje, zoon van Harm Klaassens Vietje en Rebekka Hindriks Kleinman. Klaas is geboren op zaterdag 9 december 1826 in Nieuw-Stadskanaal, is overleden op vrijdag 21 januari 1859 in Musselkanaal. Klaas werd 32 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Klaas en Metje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Fietje is geboren in 1850, is overleden in 1926. Harm werd 76 jaar.

2  Jantje Fietje is geboren in 1852, is overleden in 1891. Jantje werd 39 jaar.

V-M  Otto Jans Grooten, zoon van Jan Hindriks Groten (IV-D) en Jantje Alberts Lindeman, arbeider, wonende in Exloërmond, is geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Nieuw-Buinen, is overleden op vrijdag 12 mei 1916 in Klazienaveen. Otto werd 86 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Otto trouwt op zaterdag 12 augustus 1848 in Borger op 19-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Marchien Geerts Springer, dochter van Geert Jans Springer en Aaltje Harms Kappel. Marchien is geboren op vrijdag 17 januari 1823 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 6 maart 1887 in Exloërmond. Marchien werd 64 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Otto en Marchien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Grooten is geboren op zondag 14 januari 1849 in Borger, zie VI-O.

2  Jan Grooten is geboren op zaterdag 6 februari 1858 in Nieuw-Buinen, zie VI-P.

Otto trouwt op dinsdag 31 mei 1887 in Odoorn op 57-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Wilhelmina Baptist, dochter van Johannes Jans Baptist en Tammegien Wessels Smeedes. Wilhelmina, naaister, is geboren op vrijdag 30 november 1832 in Noordbroek, is overleden op zondag 26 december 1920 in Odoorn. Wilhelmina werd 88 jaar en 26 dagen. Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Klaas Nieland Deen.<27,28>

V-N  Geert Platje, zoon van Geert Jacobs Platje (IV-F) en Aaltje Lindeman, arbeider, is geboren op zaterdag 28 mei 1836 in Borger, is overleden op vrijdag 3 oktober 1862 in Nieuw-Buinen. Geert werd 26 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Geert trouwt op vrijdag 26 maart 1858 in Borger op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Berlina Dost. Berlina, werkvrouw, is geboren op dinsdag 2 oktober 1832 in Onstwedde.

Van Geert en Berlina is een kind bekend:

1  Karel Platje is geboren op dinsdag 6 augustus 1861 in Borger, zie VI-Q.

V-O  Wieger van Oosten, zoon van Jan Ottes van Oosten (IV-G) en Lubbechien Alberts Lindeman, arbeider, wonende in Nieuw-Buinen, in Appelscha en in Valthermond, is geboren op maandag 8 februari 1836 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 4 april 1925 in Valthermond. Wieger werd 89 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Wieger trouwt op zaterdag 6 maart 1858 in Borger op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Jans de Graaf, dochter van Jan Jans de Graaf en Bondina Hanses Baron. Aaltje is geboren op vrijdag 22 april 1836 in Zevenhuizen, is overleden op zaterdag 9 november 1918 in Valthermond. Aaltje werd 82 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Wieger en Aaltje is een kind bekend:

1  Lummechien van Oosten is geboren op zaterdag 12 februari 1859 in Appelscha, zie VI-R.

V-P  Marchien Omnius Landman, dochter van Omnius Jans Landman (IV-H) en Frouwke Hindriks de Vriese, is geboren op vrijdag 3 maart 1820 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 14 november 1885 in Nieuw Buinen. Marchien werd 65 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Marchien trouwt op dinsdag 21 februari 1843 in Borger (aktenr.2) op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jan Geerts Wilbers, zoon van Geert Roelofs Wilbers en Jantje Klasens Tolner. Jan is geboren op dinsdag 1 februari 1820 in Kielwindeweer, is overleden op zaterdag 1 november 1856 in Nieuw Buinen. Jan werd 36 jaar en 9 maanden.

Van Jan en Marchien is een kind bekend:

1  Frouwchien Wilbers is geboren rond 1855 in Anloo.

Frouwchien trouwt op zaterdag 21 juni 1879 in Borger (aktenr.34) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Pieter Kempers, natuurlijke zoon van Aaltien Kempers. Pieter is geboren rond 1856 in Borger.

Marchien trouwt op donderdag 11 maart 1858 in Borger op 38-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Hindrik Jans de Vries, zie V-S.

Van Hindrik en Marchien zijn twee kinderen bekend:

2  Grietje de Vries is geboren op zaterdag 7 april 1860 in Anloo, zie VI-S.

3  Ommius de Vries is geboren op woensdag 13 mei 1863 in Borger, zie VI-T.

V-Q  Harmke Antoons van Wijk, dochter van Antonie Harms van Wijk (IV-J) en Marchien Hindriks de Vries, is geboren op maandag 29 mei 1826 in Stadskanaal.

Harmke trouwt op zaterdag 23 april 1853 in Gasselte op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Frederick Hindriks Knigge. Frederick is geboren op zondag 5 februari 1826 in Onstwedde.

Van Frederick en Harmke is een kind bekend:

1  Antoni Knigge is geboren rond 1857 in Borger.

Antoni trouwt op zaterdag 18 maart 1882 in Borger op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Marchien van Wijk, dochter van Geert van Wijk (V-R) en Lammechien Huizing. Marchien is geboren rond 1861 in Borger, is overleden op maandag 9 september 1929 in Odoorn. Marchien werd ongeveer 68 jaar.

V-R  Geert van Wijk, zoon van Antonie Harms van Wijk (IV-J) en Marchien Hindriks de Vries, is geboren op maandag 19 september 1831, is overleden op zaterdag 31 maart 1906 in Groningen. Geert werd 74 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 14 mei 1859 in Gasselte op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Lammechien Huizing. Lammechien is geboren op maandag 20 oktober 1828 in Veendam, is overleden op dinsdag 20 juni 1905 in Odoorn. Lammechien werd 76 jaar en 8 maanden.

Van Geert en Lammechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Marchien van Wijk is geboren op zondag 19 februari 1860 in Borger, is overleden op vrijdag 24 februari 1860 in Drouenermond. Marchien werd 5 dagen.

2  Marchien van Wijk is geboren rond 1861 in Borger, is overleden op maandag 9 september 1929 in Odoorn. Marchien werd ongeveer 68 jaar.

Marchien trouwt op zaterdag 18 maart 1882 in Borger op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Antoni Knigge, zoon van Frederick Hindriks Knigge (V-Q) en Harmke Antoons van Wijk. Antoni is geboren rond 1857 in Borger.

3  Roelfien van Wijk is geboren rond 1864 in Borger, is overleden op dinsdag 10 maart 1931 in Exloërmond. Roelfien werd ongeveer 67 jaar.

Roelfien was gehuwd met Sijme Dost.

4  Harmke van Wijk is geboren op donderdag 17 januari 1867 in Borger, is overleden op dinsdag 4 mei 1869 in Drouwenermond. Harmke werd 2 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

5  Douwe van Wijk is geboren rond 1870 in Borger.

Douwe trouwt op woensdag 13 april 1898 in Borger op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jantje van Beilen. Jantje is geboren rond 1871 in Borger.

V-S  Hindrik Jans de Vries, zoon van Jan Hindriks de Vries (IV-K) en Grietje Jans Bot, is geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in Nieuwe Pekela, is overleden na zaterdag 14 november 1885. Hindrik werd minstens 58 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Hindrik trouwt op donderdag 11 maart 1858 in Borger op 30-jarige leeftijd met de 38-jarige Marchien Omnius Landman, zie V-P.

V-T  Jan de Vries, zoon van Jan Hindriks de Vries (IV-K) en Grietje Jans Bot, is geboren op zaterdag 11 september 1830 in Nieuwe Pekela.

Jan trouwt op zaterdag 21 maart 1857 in Nieuwe Pekela op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Pieters Siepel, dochter van Pieter Siepel en Albertje Kroese. Antje is geboren op vrijdag 11 april 1828 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 26 juli 1907 in Emmen. Antje werd 79 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Albertje de Vries is geboren op donderdag 20 oktober 1859 in Borger, zie VI-U.

2  Grietje de Vries is geboren op zaterdag 5 juli 1862 in Nieuwe Pekela, zie VI-V.

3  Marchien de Vries is geboren op donderdag 22 februari 1866 in Nieuwe Pekela, zie VI-W.

V-U  Arend de Vries, zoon van Jans Hindriks de Vries (IV-L) en Annechien Arents Pronk, arbeider, wonende in Drouwenermond D 150, is geboren op dinsdag 16 juli 1839 in Stadskanaal, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op zondag 29 mei 1921 in Drouwenermond . Arend werd 81 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<29>

Arend trouwt op donderdag 20 februari 1868 in Borger (akte no.5) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Martje Roelfsema, dochter van Jan Freerks Roelfsema en Grietje Jacobs de Vries. Martje, wonende in Drouwenermond, is geboren op maandag 15 oktober 1838 in Gasselte  is overleden op woensdag 10 december 1919 in Drouwenermond (akte no.156). Martje werd 81 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Arend en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Jans de Vries is geboren op zondag 23 augustus 1868 in Drouwenermond, is ned.hervormd gedoopt, zie VI-X.

2  Jan de Vries is geboren op dinsdag 10 mei 1870 in Drouwenermond (akte no.78), zie VI-Y.

3  Andries de Vries is geboren op maandag 17 juni 1872 in Borger, zie VI-Z.

4  Arend de Vries is geboren op woensdag 15 april 1874 in Drouwenermond , zie VI-AA.<30>

5  Willem de Vries is geboren op woensdag 2 februari 1876 in Borger, zie VI-AB.

6  Frederik de Vries is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Drouwenerveen, zie VI-AC.

7    Doodgeboren kind op zondag 1 februari 1880 in Drouwenermond

V-V  Marten de Vries, zoon van Jans Hindriks de Vries (IV-L) en Annechien Arents Pronk, is geboren op vrijdag 11 november 1842 in Wildervank, is overleden op vrijdag 20 oktober 1905 in Nieuw Buinen. Marten werd 62 jaar, 11 maanden en 9 dagen. <31>

Marten trouwt op zaterdag 13 maart 1869 in Borger op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Ielke Tamboer, dochter van Jan Tamboer en Greetje Zwiers. Ielke is geboren op donderdag 7 mei 1846 in Gieten, is overleden na vrijdag 20 oktober 1905. Ielke werd minstens 59 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<32> <33>

Van Marten en Ielke zijn zeven kinderen bekend:

1  Annechien de Vries is geboren op woensdag 3 augustus 1870 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 18 oktober 1870 in Nieuw Buinen. Annechien werd 2 maanden en 15 dagen.

2  Willem de Vries is geboren op maandag 8 juli 1872 in Odoorn, is overleden op maandag 3 maart 1873 in Nieuw Buinen. Willem werd 7 maanden en 23 dagen.

3  Willem de Vries is geboren op zaterdag 28 februari 1874 in Borger, is overleden op dinsdag 30 mei 1876 in Nieuw Buinen. Willem werd 2 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

4  Grietje de Vries is geboren rond 1878 in Drouwenerveen.

Grietje trouwt op vrijdag 17 april 1903 in Odoorn op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerhard Smid. Gerhard is geboren rond 1879 in Onstwedde.

5  Jans de Vries is geboren op zaterdag 17 december 1881 in Borger, is overleden op dinsdag 14 augustus 1883 in Nieuw Buinen. Jans werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

6  Jans de Vries is geboren op donderdag 11 juni 1885 in Odoorn, is overleden op zaterdag 31 juli 1886 in Nieuw Buinen. Jans werd 1 jaar, 1 maand en 20 dagen.

7  Annechien de Vries is geboren op dinsdag 20 maart 1888 in Borger, is overleden op donderdag 31 maart 1892 in Exloërmond. Annechien werd 4 jaar en 11 dagen.

V-W  Hindrik Boon, zoon van Jurjen Daniëls Boon (IV-M) en IJktjen (Ida) Hindriks de Vries, glasblazer, is geboren op dinsdag 15 december 1835 in Borger.

Hindrik trouwt op vrijdag 15 juli 1870 in Borger (aktenr.22) op 34-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Johanna Auguste Rosalie Heinz, dochter van Georg Nicol Heinz en Christiane Henriette Scheiding. Johanna is geboren op maandag 27 juni 1842 in Schmeidefeld (Dl.), is overleden op donderdag 26 oktober 1871 in Nieuw Buinen (aktenr.96). Johanna werd 29 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

 

Van Hindrik en Johanna is een kind bekend:

1  Jurrie Boon is geboren op zondag 7 januari 1866, is overleden op donderdag 26 oktober 1871 in Borger. Jurrie werd 5 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Hindrik trouwt op zaterdag 18 december 1875 in Borger (aktenr.44) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 45-jarige Johanne Friederike Auguste Sidonie Heinz, dochter van Georg Nicol Heinz en Christiane Henriette Scheiding. Johanne is geboren rond 1830 in Pisau (Dld.).

Generatie VI

(van 1841 tot 1969)

In deze generatie zijn 29 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1879 en 1926. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (45x), Borger (38x), Odoorn (31x), Drouwenermond (10x), Edewecht (Dl.) (4x), Nieuw-Weerdinge (3x), Veendam (2x), Onstwedde (2x), Emmen (2x), 2e Exloërmond (2x), 1e Exloërmond (2x), Valthermond, Groningen, Emmer-Compascuum en Appelscha. Er zijn momenteel nog 10 van de 167 kinderen in leven.

VI-A  Jans de Vries, zoon van Jan de Vries (V-A) en Annechien Jans Deiter, arbeider, is geboren op vrijdag 24 februari 1854 in Nieuwe Pekela.

Jans trouwt op zaterdag 7 juli 1888 in Nieuwe Pekela (aktenr.30) op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Wiegman, dochter van Hendrik Wiegman en Geertje Baas. Grietje, dienstmeid, wonende in Onstwedde, is geboren op maandag 3 september 1866 in Odoorn.

Van Jans en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan de Vries is geboren op woensdag 21 augustus 1889 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 16 augustus 1892 aldaar. Jan werd 2 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

2  Henderika de Vries is geboren op dinsdag 8 december 1891 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 17 januari 1917 aldaar. Henderika werd 25 jaar, 1 maand en 9 dagen.

3  Annechien de Vries is geboren op vrijdag 2 februari 1894 in Nieuwe Pekela.

4  Jan de Vries is geboren op donderdag 25 juni 1896 in Nieuwe Pekela.

5  Geertje de Vries is geboren op zondag 2 oktober 1898 in Nieuwe Pekela.

6  Tietje de Vries is geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Nieuwe Pekela.

7  Trijntje de Vries is geboren op vrijdag 20 januari 1905.

8  Zwaantina de Vries is geboren op maandag 30 september 1907 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 10 oktober 1907 aldaar. Zwaantina werd 10 dagen.

VI-B  Pietertje Trip, dochter van Jan Roelofs Trip (V-E) en Aaltje Agges de Vries, is geboren op zondag 4 maart 1849 in Nieuw-Buinen.

Pietertje trouwt op zaterdag 22 april 1882 in Odoorn op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jan Pranger, zoon van Jan Pranger en Catharina Speelman of Catharina Speelman. Jan is geboren rond 1849 in Ambt-Hardenberg.<34>

Van Jan en Pietertje is een kind bekend:

1  Jan Pranger is geboren rond 1884 in Onstwedde.

Jan trouwt op vrijdag 2 maart 1917 in Odoorn op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Jantje Greven, dochter van Albert Greven en Jantje Moorlag. Jantje, wonende in Stadskanaal, is geboren rond 1883 in Wildervank, is overleden op maandag 25 januari 1932 in Zuidlaren . Jantje werd ongeveer 49 jaar.<35,36>

Jantje was eerder gehuwd (1) met Johannes Pranger.<37,38>

VI-C  Trientje Schrik, dochter van Berend Alberts Schrik (V-F) en Jantje Agges de Vries, is geboren in 1853 in Borger, is overleden op woensdag 30 augustus 1922 in Valthermond. Trientje werd 69 jaar.

Trientje was gehuwd (1) met Evert Davids, zoon van Jan Davids en Geertruid Everts Super. Evert is geboren in 1852 in Nieuwe Pekela.

Evert was eerder gehuwd (1) met Jantje Schrik (zie VI-D).<39,40>

Trientje trouwt op donderdag 10 februari 1876 in Odoorn op 23-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Jan Stam, zoon van Freerk Stam en Aaltje Nieweg. Jan is geboren in 1853 in Wildervank.

Van Jan en Trientje is een kind bekend:

1  Grietje Stam is geboren rond 1894 in Veendam.

Grietje trouwt op vrijdag 3 maart 1916 in Odoorn op ongeveer 22-jarige leeftijd met Cornelis Stuiver. Cornelis is geboren in Odoorn.

VI-D  Jantje Schrik, dochter van Berend Alberts Schrik (V-F) en Jantje Agges de Vries, is geboren in 1856 in Sleen, is overleden op zondag 8 mei 1927 in Valthermond. Jantje werd 71 jaar.

Jantje trouwt op zaterdag 4 september 1875 in Odoorn op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Evert Davids, zie VI-C.

Van Evert en Jantje is een kind bekend:

1  N.N. Davids.

VI-E  Aggina Schrik, dochter van Berend Alberts Schrik (V-F) en Jantje Agges de Vries, is geboren rond 1859 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 28 februari 1931 in Valthermond. Aggina werd ongeveer 72 jaar.

Aggina trouwt op zaterdag 31 augustus 1878 in Odoorn op ongeveer 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Jonkman. Hendrik is geboren op zaterdag 13 november 1852 in Odoorn, is overleden op zondag 28 juli 1901 in Valthermond. Hendrik werd 48 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Hendrik en Aggina zijn elf kinderen bekend:

1  Berend Jonkman is geboren in 1879 in Odoorn.

Berend trouwt in 1880 op 1-jarige leeftijd met Emmechiena Egberdina Stam.

2  Johannes Jonkman is geboren rond 1881 in Odoorn.

Johannes trouwt op vrijdag 22 maart 1907 in Odoorn op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jansina Mulder. Jansina is geboren rond 1884 in Borger.

3  Hendrik Jonkman is geboren in 1884 in Odoorn.

Hendrik trouwt op vrijdag 12 februari 1909 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Barline Bron. Barline is geboren in 1890 in Odoorn.

4  Bernardus Jonkman is geboren rond 1886 in Odoorn, zie VII-A.

5  Annechien Jonkman is geboren in 1887 in Odoorn.

Annechien trouwt op dinsdag 22 december 1908 in Odoorn op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jacob Dijkstra. Jacob is geboren in 1884 in Odoorn. Annechien trouwt op dinsdag 15 augustus 1922 in Odoorn op 35-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Willem Tuil. Willem is geboren in 1880 in Wildervank.

6  Jantje Jonkman is geboren in 1891 in Odoorn.

Jantje trouwt op vrijdag 22 maart 1912 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Thijs Zondag. Thijs is geboren in 1892 in Odoorn.

7  Roelof Jonkman is geboren op zaterdag 17 september 1892 in Odoorn, is overleden op vrijdag 16 maart 1894 in Valtherveen. Roelof werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

8  Trientje Jonkman is geboren in 1894 in Odoorn.

Trientje trouwt op vrijdag 30 oktober 1914 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Roelof Ensing. Roelof is geboren in 1894 in Odoorn.

9  Roelof Jonkman is geboren in 1897 in Odoorn, zie VII-B.

10  Agiena Jonkman is geboren in 1899 in Odoorn.

Agiena trouwt op vrijdag 6 februari 1920 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Albertus Klein. Albertus is geboren rond 1895 in Odoorn.

11  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 16 juli 1900 in Valthermond.

VI-F  Agge de Vries, zoon van Jannes de Vries (V-H) en Jantje Schrik, arbeider, is geboren op vrijdag 23 december 1859 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 10 november 1936 aldaar. Agge werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Agge trouwt op zaterdag 30 september 1882 in Nieuwe Pekela (aktenr.31) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Fennechien Nieuwenweg, dochter van Pieter Nieuwenweg en Wilhelmina van der Laan. Fennechien is geboren op vrijdag 17 januari 1862 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 9 mei 1957. Fennechien werd 95 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Agge en Fennechien zijn tien kinderen bekend:

1  Berendina de Vries.

Berendina was gehuwd met Gozen Drenth.

2  Lientje de Vries.

Lientje was gehuwd met N.N. Lukens.

3  Jantje de Vries, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op zaterdag 2 december 1882 aldaar.

Jantje was gehuwd met Wicher Smidt, zoon van Tonnies Smidt en Janna Heuving. Wicher, arbeider, wonende in Onstwedde, is geboren op maandag 1 februari 1875 in Exloërmond (aktenr.17).

4  Pieter de Vries is geboren op maandag 7 juni 1886 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 14 augustus 1968 aldaar. Pieter werd 82 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

5  Wilhelmina de Vries is geboren op vrijdag 27 juli 1888 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 8 april 1982 aldaar. Wilhelmina werd 93 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 20 maart 1920 in Nieuwe Pekela op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Feringa, zoon van Klaas Feringa en Metje Poppe. Pieter, arbeider, is geboren op woensdag 12 oktober 1892 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 15 mei 1969 aldaar. Pieter werd 76 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

6  Jans de Vries, arbeider en landbouwer, is geboren op maandag 20 oktober 1890 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 13 februari 1971, is begraven in Emmercompascuum. Jans werd 80 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jans trouwt op zaterdag 15 april 1916 in Onstwedde (aktenr.35) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Feringa, dochter van Jan Feringa en Wija Poppen. Grietje, wonende in aan boord van het schip "Grietje", is geboren op donderdag 2 juli 1891 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 30 oktober 1981, is begraven in Emmer-Compascuum. Grietje werd 90 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

7  Albert de Vries is geboren op donderdag 9 februari 1893 in Nieuwe Pekela, zie VII-C.

8  Annechien de Vries, veenarbeidster, is geboren op donderdag 3 oktober 1895 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 23 november 1973 aldaar. Annechien werd 78 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Annechien trouwt op zaterdag 23 maart 1918 in Nieuwe Pekela (aktenr.5) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Feringa, zoon van Jan Feringa en Wija Poppen. Jan, veenarbeider, is geboren op dinsdag 17 augustus 1897 in Onstwedde, is overleden op maandag 5 januari 1953 in Nieuwe Pekela. Jan werd 55 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

9  Jan de Vries is geboren op zaterdag 11 december 1897 in Nieuwe Pekela, zie VII-D.

10  Wendelina de Vries is geboren op donderdag 21 februari 1901 in Nieuwe Pekela.

VI-G  Albert de Vries, zoon van Jannes de Vries (V-H) en Jantje Schrik, arbeider, is geboren op vrijdag 18 april 1862 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 24 augustus 1923 in Emmen, is begraven in Emmer-Compascuum. Albert werd 61 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 31 mei 1884 in Nieuwe Pekela (aktenr.31) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Hindrikje Bunt, dochter van Jan Bunt en Albertje Vos. Hindrikje is geboren op vrijdag 6 oktober 1865 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 5 februari 1939 in Emmen. Hindrikje werd 73 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Albert en Hindrikje zijn achttien kinderen bekend:

    Alle achttien op een rij (omstreeks 1950)

Bovenste rij v.l.n.r.:Johann(1903),Hendrik(1902),Jan(1889),Agge(1887),Jans(1884),Jurjen Albert(1906),Roelf(1890),Berend(1893),Albert(1894),Jan Hendrik(1895);

Onderste rij v.l.n.r.: Hendrika Alberdina(1908),Wija(1901),Fennechien(1899),Albertje(1886),Jantje(1891),Lammechien(1905),Lammert(1898)

 

1  Jans de Vries is geboren op dinsdag 22 april 1884 in Nieuwe Pekela, zie VII-E.

2  Albertje de Vries is geboren op dinsdag 21 september 1886 in Nieuwe Pekela, zie VII-F.

3  Agge de Vries is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Nieuwe Pekela, zie VII-G.

4  Jan de Vries is geboren op maandag 8 juli 1889 in Nieuwe Pekela, zie VII-H.

5  Roelf de Vries is geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Nieuwe Pekela, zie VII-I.

6  Jantje de Vries is geboren op donderdag 8 oktober 1891 in Nieuwe Pekela, zie VII-J.

7  Berend de Vries is geboren op maandag 19 juni 1893 in Nieuwe Pekela, zie VII-K.

8  Albert de Vries is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Nieuwe Pekela, zie VII-L.

9  Jan Hendrik de Vries is geboren op zondag 29 december 1895 in Nieuwe Pekela, zie VII-M.

10  Fennechien de Vries is geboren op donderdag 21 januari 1897 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 1 juli 1897 aldaar. Fennechien werd 5 maanden en 10 dagen.

11  Lammert de Vries is geboren op vrijdag 13 mei 1898 in Nieuwe Pekela, zie VII-N.

12  Fennechien de Vries is geboren op dinsdag 4 juli 1899 in Nieuwe Pekela, zie VII-O.

13  Wija de Vries is geboren op woensdag 27 februari 1901 in Nieuwe Pekela, zie VII-P.

14  Hendrik de Vries is geboren op donderdag 17 april 1902 in Nieuwe Pekela, zie VII-Q.

15  Johann de Vries is geboren op zaterdag 19 september 1903 in Edewecht (Dl.), zie VII-R.

16  Lammechien de Vries is geboren op zaterdag 15 april 1905 in Edewecht (Dl.), zie VII-S.

17  Jurjen Albert de Vries is geboren op donderdag 6 september 1906 in Edewecht (Dl.), is overleden op woensdag 30 augustus 1978. Jurjen werd 71 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Jurjen was gehuwd met Griet Westerhof. Griet is geboren rond 1920.

18  Hendrika Alberdina (Rikie) de Vries is geboren op dinsdag 15 december 1908 in Edewecht (Dl.), is overleden op woensdag 27 januari 1999 in Enschede. Hendrika werd 90 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Hendrika was gehuwd met Henderik Gezienes Karst. Henderik is geboren rond 1905.

VI-H  Jan de Vries, zoon van Jannes de Vries (V-H) en Jantje Schrik, is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Nieuwe Pekela. <41> Hij overleed op zondag 17 november 1895 in Nieuwe Pekela, oud 32 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 7 mei 1887 in Nieuwe Pekela  op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wija Bunt, dochter van Jan Bunt en Albertje Vos. Wija, landbouwster, is geboren op maandag 28 oktober 1861 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 21 juli 1945 in Alteveer (Onstwedde) op de leeftijd van 83 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Wija zijn zeven kinderen bekend:

1  Jans de Vries is geboren op woensdag 16 november 1887 in Nieuwe Pekela, zie VII-T.

2  Albertje de Vries is geboren op woensdag 26 december 1888 in Nieuwe Pekela.

3  Jan de Vries is geboren op woensdag 16 april 1890 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 3 mei 1966, is begraven in Emmercompascuum. Jan werd 76 jaar en 17 dagen.

Jan was gehuwd met Klazina Hugen. Klazina is geboren op zondag 5 mei 1889 in Hardenberg, is overleden op donderdag 23 december 1948 in Emmercompascuum, is begraven aldaar. Klazina werd 59 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

4  Jantje de Vries is geboren op vrijdag 24 juli 1891 in Nieuwe Pekela.

5  Agge de Vries is geboren op maandag 29 augustus 1892 in Nieuwe Pekela, zie VII-U.

6  Roelf de Vries is geboren op zondag 26 november 1893 in Nieuwe Pekela.

7  Albert de Vries is geboren op dinsdag 29 oktober 1895 in Nieuwe Pekela.

VI-I  Berend de Vries, zoon van Jannes de Vries (V-H) en Jantje Schrik, arbeider, is geboren op maandag 11 januari 1875 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 19 mei 1956. Berend werd 81 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 20 maart 1897 in Nieuwe Pekela (aktenr.9) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Gesiena Orsel, dochter van Frans Orsel en Pietertje Beikes. Gesiena, wonende in Tange, is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 13 februari 1953. Gesiena werd 85 jaar en 10 maanden.

Van Berend en Gesiena zijn tien kinderen bekend:

1  Jannes de Vries is geboren op zaterdag 23 april 1898 in Nieuwe Pekela, zie VII-V.

2  Frans de Vries is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 29 juli 1900 aldaar. Frans werd 9 maanden en 2 dagen.

3  Frans de Vries is geboren op zaterdag 18 mei 1901 in Nieuwe Pekela, zie VII-W.

4  Agge de Vries is geboren op woensdag 7 oktober 1903 in Onstwedde, zie VII-X.

5  Pietertje de Vries is geboren op woensdag 16 mei 1906, is overleden op zaterdag 11 november 1989. Pietertje werd 83 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Pietertje trouwt op zaterdag 5 september 1925 op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Gosen Beikes. Gosen is geboren op donderdag 7 december 1905, is overleden op donderdag 15 januari 1987. Gosen werd 81 jaar, 1 maand en 8 dagen.

6  Jantje de Vries is geboren op dinsdag 27 april 1909, is overleden op zondag 19 april 1998 in Nieuwe Pekela. Jantje werd 88 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Jantje was gehuwd met Hindrik Schrik. Hindrik is geboren op vrijdag 2 februari 1906, is overleden op donderdag 15 december 1977. Hindrik werd 71 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

7  Kornelia de Vries is geboren op zaterdag 14 oktober 1911, is overleden op dinsdag 3 september 1912. Kornelia werd 10 maanden en 20 dagen.

8  Karsien de Vries is geboren op vrijdag 1 mei 1914, zie VII-Y.

9  Cornelia de Vries is geboren op woensdag 28 juni 1916, is overleden op maandag 12 januari 1981. Cornelia werd 64 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 17 oktober 1956 op 40-jarige leeftijd met de 45-jarige Fokko Epping. Fokko is geboren op woensdag 17 mei 1911, is overleden op woensdag 26 augustus 1987. Fokko werd 76 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

10  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 25 november 1918 in Nieuwe Pekela.

VI-J  Trientje Davids, dochter van Jan Davids (V-I) en Geertje Agges de Vries, is geboren op donderdag 19 februari 1874 in Nieuwolda, is overleden op donderdag 3 december 1942 in Groningen. Trientje werd 68 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Trientje trouwt op donderdag 20 mei 1897 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Wolco Engberts. Wolco is geboren op vrijdag 27 maart 1874 in Stedum, is overleden op maandag 7 april 1947 in Groningen. Wolco werd 73 jaar en 11 dagen.

Van Wolco en Trientje is een kind bekend:

1  Mattheus Engberts is geboren op zaterdag 11 februari 1905 in Groningen, zie VII-Z.

VI-K  Agge de Vries, zoon van Jan de Vries (V-J) en Reintje de Haan, landbouwer, is geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Nieuwe Pekela ('s avonds om zes uur), is overleden op woensdag 29 maart 1922 in Nieuw-Buinen . Agge werd 58 jaar, 7 maanden en 23 dagen. Wat de voornaam betreft: de voornaam vermeld volgens zijn geboorteakte; in zijn rouwkaart werd hij als Age aangeduid, terwijl op zijn grafmonument de naam Agge is gebeiteld<42>

Agge en Jaapien

De boerderij met daarvoor het gezin

Grafmonument Age en Jaapien

Agge trouwt op zaterdag 14 mei 1892 in Nieuwe Pekela op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Jaapien Jager, dochter van Jan Jager (scheepskapitein) en Catharina Steenborg. Jaapien, landbouwersche, is geboren op vrijdag 26 oktober 1866 in Harlingen 's middags om vier uur in een vaartuig in de Zuiderhaven, is overleden op dinsdag 2 februari 1954 in Odoorn. Jaapien werd 87 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

De Friese havenstad Harlingen ligt aan de Waddenzee. Met uitzicht over de zee met haar prachtige, veranderlijke luchten waarin de meeuwen op de wind zeilen. De haven van Harlingen is altijd in beweging door het komen en gaan van schepen. In de historische binnenstad van Harlingen zijn nog veel karakteristieke huizen, kerken en bruggen.

Van Agge en Jaapien zijn acht kinderen bekend:

1  Jan de Vries is geboren op woensdag 8 maart 1893 in Drouwenermond (aktenr.55), is overleden op vrijdag 27 januari 1984. Jan werd 90 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op woensdag 7 mei 1919 in Borger (aktenr.26) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jantje Zondag, dochter van Hendrik Zondag en Fennechien Pomp. Jantje is geboren op donderdag 20 december 1888 in Gasselte, is overleden op maandag 25 maart 1957. Jantje werd 68 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

2  Jans Jacob de Vries is geboren op zaterdag 23 maart 1895 in Drouwenermond, zie VII-AA.

3  Reina de Vries is geboren op vrijdag 25 september 1896 in Drouwenermond (aktenr.194), zie VII-AB.

4  Catharina de Vries is geboren op donderdag 7 april 1898 in Drouwenermond (aktenr.70), zie VII-AC.

5  Heike Stoffer de Vries is geboren op zondag 13 mei 1900 in Drouwenermond , zie VII-AD.<43>

6  doodgeboren zoon is doodgeboren op zondag 4 januari 1903 in Drouwenermond.

7  Japina Hachina de Vries is geboren op donderdag 20 september 1906 in Drouwenermond, zie VII-AE.

8  Hagge de Vries is geboren op zaterdag 28 augustus 1909 in Drouwenermond, zie VII-AF.

VI-L  Heike de Vries, zoon van Jan de Vries (V-J) en Reintje de Haan, landbouwer, is geboren op zondag 3 december 1871 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 3 juni 1928 in Ter Apelkanaal. Heike werd 56 jaar en 6 maanden.

Heike trouwt op vrijdag 6 mei 1910 in Nieuwe Pekela op 38-jarige leeftijd met de 26-jarige Wija Jonker, dochter van Jan Manuel Jonker en Lummechien Smook. Wija is geboren op vrijdag 14 september 1883 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 13 december 1945 in Ter Apel. Wija werd 62 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Heike en Wija zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan de Vries is geboren op donderdag 23 november 1911 in Nieuwe Pekela, zie VII-AG.

2  Hendrik Jan de Vries is geboren op zondag 13 augustus 1916 in Nieuwe Pekela, zie VII-AH.

3  Reinart de Vries is geboren op maandag 24 maart 1919 in Nieuwe Pekela, zie VII-AI.

4  Lummechien de Vries is geboren op zondag 30 oktober 1921 in Nieuwe Pekela.

Lummechien trouwt op dinsdag 11 december 1956 in Vlagtwedde op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Gerard van Halen. Gerard is geboren op dinsdag 24 augustus 1920 in Beilen, is overleden op zaterdag 11 december 1976 aldaar. Gerard werd 56 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

5  doodgeboren dochter is doodgeboren op donderdag 29 maart 1923 in Nieuwe Pekela.

VI-M  Jan Grooten, zoon van Albert Jans Grooten (V-K) en Stofferdina Bakker, is geboren op maandag 11 oktober 1841 in Nieuw-Buinen en overleden op vrijdag 16 februari 1912 in Valthermond op de leeftijd van 70 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Jan was gehuwd met Ida Roossien, dochter van Berend Roossien en Antje Zwiers, geboren op vrijdag 14 oktober 1859 in Stadskanaal en overleden op maandag 6 december 1954 in 2e Exloërmond, begraven in 2e Exloërmond, 95 jaar, 1 maand en 22 dagen oud..

Van Jan en Ida zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantiena Alberdina Grooten is geboren op dinsdag 29 december 1885 in Valthermond en daar overleden op maandag 12 april 1920, 34 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud.

Jantiena trouwt op dinsdag 27 februari 1912 in Odoorn op ongeveer 26-jarige leeftijd met de  25-jarige Bareld Rossing, zoon van Thie Rossing en Jantje Breider. Bareld is geboren op maandag 18 oktober 1886 in Winschoten, overleden op zondag 7 mei 1961, begraven in 2e Exloërmond, 74 jaar oud.

2  Albert Grooten is geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Valthermond en daar overleden op zaterdag 10 april 1920, 32 jaar oud.

Albert trouwt op vrijdag 17 februari 1911 in Odoorn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Margrietha Blaak, dochter van Hendrik Blaak en Margrietha Bosch. Margrietha is geboren op dinsdag 29 juli 1890 in Exloërmond.

3  Antje Grooten is geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Valthermond, overleden op zaterdag 10 april 1920 aldaar, 32 jaar oud.

Antje trouwt op vrijdag 7 februari 1913 in Odoorn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Scholtens, zoon van Egbert Scholtens en Wiepke Zuidema. Johannes is geboren op woensdag 3 augustus 1887 in Emmer-Compascuum.

4  Berend Grooten is geboren op zondag 6 oktober 1895 in Valthermond en daar overleden op dinsdag 6 februari 1923, 27 jaar en 4 maanden oud.

Berend trouwt op vrijdag 22 september 1916 (akte nr. 76) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Gesina Smid, dochter van Geert Smid en Siemkje Bos. Gesina is geboren op zondag 26 augustus 1894 in Valtherveen.

5  Lammert Grooten is geboren op zondag 17 juli 1898 in Odoorn, zie VII-AJ.

6    Dina Grooten is geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Valthermond.

VI-N  Otto Grooten, zoon van Albert Jans Grooten (V-K) en Stofferdina Bakker, is geboren op zaterdag 21 december 1850, is overleden op donderdag 21 juli 1904. Otto werd 53 jaar en 7 maanden.

Otto trouwt op zaterdag 17 april 1880 op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Fokje Klein. Fokje is geboren op zaterdag 23 januari 1858, is overleden op vrijdag 30 april 1915. Fokje werd 57 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Otto en Fokje zijn elf kinderen bekend:

1  Albert Grooten is geboren in 1880, is overleden in 1880.

2  Engel Grooten is geboren op donderdag 12 januari 1882.

Engel was gehuwd met Jantje Rossing.

3  Albert Grooten is geboren op zondag 29 juni 1884, zie VII-AK.

4  Gebke Grooten is geboren in 1886.

Gebke was gehuwd met J. Springer.

5  Stofferdina Grooten is geboren in 1889.

Stofferdina was gehuwd met H. Drenth.

6  Christina Grooten is geboren in 1891, is overleden in 1892. Christina werd 1 jaar.

7  Jan Grooten is geboren in 1891, is overleden in 1892. Jan werd 1 jaar.

8  Jacob Grooten is geboren in 1894, is overleden in 1916. Jacob werd 22 jaar.

9  Jan Grooten is geboren in 1896.

Jan was gehuwd met G. Reintsema.

10  Otto Grooten is geboren in 1901, is overleden in 1901.

11  Lammert Grooten is geboren in 1901, is overleden in 1931. Lammert werd 30 jaar.

Lammert was gehuwd met T. Smit.

VI-O  Jantje Grooten, dochter van Otto Jans Grooten (V-M) en Marchien Geerts Springer, is geboren op zondag 14 januari 1849 in Borger, is overleden op maandag 9 januari 1928 in Emmer-Compascuum. Jantje werd 78 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 29 juli 1876 in Onstwedde op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Drenth. Jan, arbeider, is geboren op dinsdag 11 januari 1853 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 25 november 1927 in Emmer-Compascuum. Jan werd 74 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Otto Drenth is geboren op donderdag 17 juni 1880 in Odoorn, zie VII-AL.

2  Freerk Drenth, veenarbeider en herenkapper, is geboren op zondag 1 juli 1894 in Emmen.

Freerk trouwt op donderdag 20 maart 1913 in Emmen op 18-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Remke Angina Hazelhoff, dochter van Jan Hazelhoff en Engeltje Trenning. Remke is geboren op woensdag 8 mei 1889 in Wedde, is overleden op zaterdag 21 januari 1939 in Emmen. Remke werd 49 jaar, 8 maanden en 13 dagen. Freerk trouwt op dinsdag 7 november 1944 in Vlagtwedde (is gescheiden op woensdag 4 maart 1953 aldaar) op 50-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Alida Koning, dochter van Arend Koning en Fransina Baptist. Alida is geboren op vrijdag 11 augustus 1899 in Sappemeer, is overleden op donderdag 11 september 1975 in Zuidbroek. Alida werd 76 jaar en 1 maand. Freerk trouwt op dinsdag 12 oktober 1954 in Emmen op 60-jarige leeftijd (3) met de 56-jarige Jantje Hollemans, dochter van Albertus Hollemans en Anna Bertha Blom. Jantje is geboren op dinsdag 12 juli 1898 in Stadskanaal.

VI-P  Jan Grooten, zoon van Otto Jans Grooten (V-M) en Marchien Geerts Springer, is geboren op zaterdag 6 februari 1858 in Nieuw-Buinen.

Jan trouwt op zaterdag 18 april 1885 in Odoorn (aktenr.24) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Engelina Margaretha Kaiser, dochter van Hermann Wilhelm Joseph Kaiser en Helena Aleida Kappen. Engelina is geboren op zondag 2 augustus 1863 in Odoorn, is overleden op maandag 12 juli 1897 in Exloërmond. Engelina werd 33 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 3 februari 1899 in Odoorn (akte nr.3) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Geessien Deen, dochter van Klaas Nieland Deen en Wilhelmina Baptist (V-M). Geessien is geboren rond 1875 in Onstwedde.

Van Jan en Geessien is een kind bekend:

1  Aaltina Grooten is geboren op dinsdag 13 augustus 1901 in 2e Exloërmond, zie VII-AM.

VI-Q  Karel Platje, zoon van Geert Platje (V-N) en Berlina Dost, arbeider, is geboren op dinsdag 6 augustus 1861 in Borger, is overleden op zondag 25 juni 1911 in Wildervank. Karel werd 49 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hij was afgekeurd voor de dienstplicht in de Nationale Militie "uit hoofde van lichaamsgebreken op grond van no. 292 van het reglement op de militieën: belangrijke verkromming der ledematen".

Karel trouwt op woensdag 16 mei 1888 in Stadskanaal op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Sjoukelina Westerhof. Anna is geboren op dinsdag 12 juni 1866 in Muntendam.

Van Karel en Anna is een kind bekend: (die bij hun huwelijk werd erkend)

1  Jelte Jan Platje is geboren op zondag 8 februari 1885 in Veendam., zie VII-AN.

VI-R  Lummechien van Oosten, dochter van Wieger van Oosten (V-O) en Aaltje Jans de Graaf, is geboren op zaterdag 12 februari 1859 in Appelscha, is overleden op vrijdag 28 januari 1949 in Groningen. Lummechien werd 89 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Lummechien trouwt op zaterdag 21 juni 1879 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Marinus Westerbeke, zoon van Jan Westerbeke en Annechien Nix. Marinus, schipper en arbeider, is geboren op donderdag 13 augustus 1857 in Borger, is overleden op woensdag 26 oktober 1938 in Groningen. Marinus werd 81 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Marinus en Lummechien is een kind bekend:

1  Annigje Westerbeek is geboren op zaterdag 20 juni 1903 in Emmer-Compascuum. Zij is de nr. 1 in de meergenoemde kwartierstaat Westerbeek.

Annigje trouwt op donderdag 8 mei 1924 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Hummel, zoon van Hendrik Hummel en Annechien de Jonge. Derk is geboren op woensdag 1 november 1899 in 2e Exloërmond, is overleden op maandag 1 april 1974 in Groningen. Derk werd 74 jaar en 5 maanden.

VI-S  Grietje de Vries, dochter van Hindrik Jans de Vries (V-S) en Marchien Omnius Landman (V-P), is geboren op zaterdag 7 april 1860 in Anloo, is overleden op maandag 12 maart 1894 in Exloërmond. Grietje werd 33 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 27 februari 1886 in Borger (aktenr.7) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Harm van Wijk, zoon van Harm van Wijk en Egberdina Jager. Harm is geboren rond 1859.

Van Harm en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm van Wijk is geboren in 1887 in Odoorn.

Harm trouwt op vrijdag 6 maart 1908 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Gezina Heres. Gezina is geboren in 1889 in Odoorn.

2  Hendrik van Wijk is geboren op woensdag 30 april 1890 in Borger, is overleden op vrijdag 23 november 1894 in Exloërmond. Hendrik werd 4 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 9 juli 1893 in Emmen, is overleden in Exloërmond.

VI-T  Ommius de Vries, zoon van Hindrik Jans de Vries (V-S) en Marchien Omnius Landman (V-P), is geboren op woensdag 13 mei 1863 in Borger, is overleden op dinsdag 10 februari 1931 in Zuidlaren. Ommius werd 67 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Ommius trouwt op zaterdag 28 maart 1891 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Kieviet. Aaltje is geboren op dinsdag 21 juli 1868 in Borger.

Van Ommius en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Marchien de Vries is geboren op dinsdag 8 maart 1892 in Borger.

Marchien trouwt op zaterdag 18 januari 1919 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Stulen. Berend is geboren in 1888 in Emmen.

2  Harm de Vries is geboren in 1894 in Borger.

Harm trouwt op vrijdag 18 mei 1917 in Emmen op 23-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Margaretha Sibum. Margaretha is geboren in 1898 in Emmen. Harm trouwt op zaterdag 10 januari 1920 in Emmen op 26-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Egbertje de Vries. Egbertje is geboren in 1892 in Emmen.

3  Hendrik de Vries is geboren in 1896 in Borger.

Hendrik trouwt op maandag 13 december 1920 in Emmen (aktehnr.472) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Henderkien Langenberg, dochter van Ede Langenberg en Geessien Martens. Henderkien is geboren in 1900 in Borger.

VI-U  Albertje de Vries, dochter van Jan de Vries (V-T) en Antje Pieters Siepel, is geboren op donderdag 20 oktober 1859 in Borger.

Albertje trouwt op zaterdag 23 april 1881 in Borger op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Pauwel Ottens. Pauwel is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 in Gasselte, is overleden op woensdag 12 juli 1911 in Emmen. Pauwel werd 57 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Pauwel en Albertje zijn vier kinderen bekend:

1  Otto Ottens is geboren op zaterdag 25 februari 1882 in Borger, is overleden op dinsdag 1 augustus 1882 in Nieuw Buinen. Otto werd 5 maanden en 7 dagen.

2  Jan Ottens is geboren in 1884 in Borger.

Jan trouwt op donderdag 2 maart 1905 in Emmen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jentje Doldersum. Jentje is geboren rond 1886 in Westerbork.

3  Otto Ottens is geboren rond 1890 in Borger.

Otto trouwt op donderdag 25 februari 1909 in Emmen op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Antje Stobbe. Antje is geboren rond 1887 in Odoorn.

4  Albert Ottens is geboren in 1892 in Odoorn.

Albert trouwt op donderdag 13 januari 1916 in Emmen op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jantje de Jonge. Jantje is geboren in 1896 in Odoorn. Albert trouwt op zaterdag 27 december 1919 in Emmen op 27-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Minke de Jonge. Minke is geboren in 1888 in Emmen.

VI-V  Grietje de Vries, dochter van Jan de Vries (V-T) en Antje Pieters Siepel, is geboren op zaterdag 5 juli 1862 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 26 mei 1948, is begraven in Emmercompascuum. Grietje werd 85 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 17 maart 1888 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Lambert Martens. Lambert is geboren op woensdag 5 juli 1865, is overleden op maandag 2 februari 1953, is begraven in Emmercompascuum. Lambert werd 87 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Lambert en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Martens is geboren op woensdag 30 januari 1889 in Borger.

Jantje trouwt op donderdag 21 april 1910 in Emmen op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Tjaard Mulder. Tjaard is geboren in 1890 in Onstwedde.

2  Antje Martens is geboren op maandag 9 februari 1891 in Borger.

Antje trouwt op donderdag 30 september 1915 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Gerbers. Willem is geboren rond 1890 in Emmen.

3  Martend Martens is geboren in 1895 in Appelscha.

Martend trouwt op donderdag 7 februari 1918 in Emmen op 23-jarige leeftijd met Siebigje de Jong.

4  Jan Martens is geboren op donderdag 5 januari 1899 in Borger.

Jan trouwt op zaterdag 14 mei 1921 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Annigje Bruinsma. Annigje is geboren rond 1902 in Emmen.

VI-W  Marchien de Vries, dochter van Jan de Vries (V-T) en Antje Pieters Siepel, is geboren op donderdag 22 februari 1866 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 3 december 1945 in Leeuwarden. Marchien werd 79 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Marchien trouwt op zaterdag 14 april 1888 in Borger op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hindrik Folkerts, zoon van Jan Folkerts en Janna Koopman. Hindrik is geboren op zaterdag 11 oktober 1862 in Eexterveen, is overleden op zondag 15 maart 1931 in Exloërmond. Hindrik werd 68 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Hindrik en Marchien is een kind bekend:

1  Janna Folkerts is geboren op donderdag 17 oktober 1889 in Odoorn.

Janna trouwt op donderdag 28 maart 1912 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Engel Klein. Engel is geboren in 1888 in Onstwedde.

VI-X  Jans de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, landarbeider, is geboren op zondag 23 augustus 1868 in Drouwenermond, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 3 juni 1938 in Gasselte . Jans werd 69 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<44>

Jans trouwt op zaterdag 24 september 1892 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Trientje Krol, dochter van Hindrik Krol en Aaltje Tamminga. Trientje is geboren op dinsdag 18 september 1866 in Gasselternijveenschemond, is overleden op donderdag 25 oktober 1956 in Stadskanaal. Trientje werd 90 jaar, 1 maand en 7 dagen.<45>

Van Jans en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op zondag 5 maart 1893 in Borger, is overleden op donderdag 25 januari 1894 aldaar. Arend werd 10 maanden en 20 dagen.

2  Aaltje de Vries is geboren op woensdag 20 juni 1894 in Borger, is overleden op woensdag 3 november 1993 in Zuidlaren "Denneoord". Aaltje werd 99 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Aaltje was gehuwd met Jan Kapper, zoon van Klaas Kapper en Anje Bult. Jan, fabrieksarbeider, is geboren op zaterdag 10 mei 1890 in Delfzijl, is overleden op woensdag 17 maart 1965 in Groningen. Jan werd 74 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Grietje Hoppentocht.<46,47>

3  Martje de Vries is geboren op zaterdag 14 december 1895 in Borger, zie VII-AO.

4  Arend de Vries is geboren op zaterdag 17 april 1897 in Borger (akte no.88), is ned.hervormd gedoopt, zie VII-AP.

5  Hendrik de Vries is geboren op woensdag 19 oktober 1898 in Drouwenermond, zie VII-AQ.

6  Jan de Vries is geboren op maandag 24 september 1900 in Borger, is overleden op donderdag 28 maart 1985. Jan werd 84 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

7  Marchien de Vries is geboren op vrijdag 9 januari 1903 in Borger, zie VII-AR.

8  Jans de Vries is geboren op woensdag 19 april 1905 in Borger, is overleden op zaterdag 27 april 1985 in Gasselte. Jans werd 80 jaar en 8 dagen.

9  Trientje de Vries is geboren op woensdag 17 juli 1907 in Borger, zie VII-AS.

VI-Y  Jan de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, arbeider, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 10 mei 1870 in Drouwenermond (akte no.78), is overleden op dinsdag 4 oktober 1955 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar. Jan werd 85 jaar, 4 maanden en 24 dagen. <48>
   

Hiernaast een deel van de zilveren horlogeketting die in de familie bewaard is gebleven als aandenken aan de opa van Arendje Niks. Hij was veenboer en kreeg deze ketting als betaling voor een hoeveelheid geleverde turf van een schipper.
Het echtpaar de Vries-Niks als jong echtpaar ...............en op latere leeftijd.

Jan trouwt op zaterdag 14 mei 1892 in Borger op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Arendje Niks, dochter van Jan Harmannus Niks en Arendina Nieuwenweg. Arendje, wonende in Drouwenermond, is geboren op donderdag 11 april 1872 aldaar (aktenr.56), is overleden op vrijdag 27 december 1957 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar. Arendje werd 85 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Arendje zijn acht kinderen bekend:

1  Martje de Vries is geboren op vrijdag 20 mei 1892, zie VII-AT.

2  Jan de Vries is geboren op vrijdag 19 april 1895 in Borger, zie VII-AU.

3  Arendina de Vries, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 30 mei 1897 in Borger, is overleden op zondag 10 juni 1900 in Odoorn. Arendina werd 3 jaar en 11 dagen.

4  Arend de Vries is geboren op woensdag 17 oktober 1900 in Odoorn, zie VII-AV.

5  Arendiena de Vries is geboren op dinsdag 10 mei 1904 in Odoorn, zie VII-AW.

6  Jans de Vries is geboren op zondag 19 januari 1908 in Odoorn, zie VII-AX.

7  Harmannus de Vries is geboren op donderdag 13 oktober 1910 in 2e Exloërmond, zie VII-AY.

8  Geertje de Vries, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 15 juni 1915 in Odoorn, is overleden op donderdag 23 december 1965 in 2e Exloërmond, is begraven op maandag 27 december 1965 aldaar. Geertje werd 50 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Geertje trouwt op vrijdag 14 april 1944 in Odoorn op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Hulshof, zoon van Klaas Hulshof en Wilhelmina Deen. Jan is geboren op woensdag 18 september 1912 in 2e Exloërmond, is overleden op donderdag 12 december 1996 in Valthermond. Jan werd 84 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Foto grafnummer 547252 Valthermond West Vrijheidslaan 68 Valthermond

Foto grafnummer 547252 Valthermond West Vrijheidslaan 68 Valthermond

 

 

VI-Z  Andries de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, arbeider, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op maandag 17 juni 1872 in Borger, is overleden op vrijdag 17 april 1964 in Erica, is begraven op dinsdag 21 april 1964 in Nieuw-Weerdinge. Andries werd 91 jaar en 10 maanden. <49>
Bram van der Lijn schrijft mij o.a. :
Mijn overgrootvader Andries woonde na de dood van zijn vrouw steeds ongeveer drie maanden bij één van zijn kinderen (o.a. in Emmen,Emmer-Erfscheidenveen,Veenoord)

Andries trouwt op zaterdag 13 maart 1897 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Kok, dochter van Pauwl (Paul) Kok en Harmanna Baas. Maria, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op dinsdag 21 augustus 1877 in Buinerveen, is overleden op dinsdag 18 januari 1955 in Nieuw-Weerdinge, is begraven aldaar. Maria werd 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<50>

Andries en Maria met hun acht hieronder genoemde kinderen: staande v.l.n.r.: Paul, Andries jr., Harmanna, Jans, Arend en Renger; zittend vader Andries, dan Jan, moeder Maria en Martje

 

Van Andries en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Paul de Vries, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 16 juli 1897 in Drouwenermond, is overleden op maandag 10 november 1924 in Nieuw-Weerdinge (Hij had Mutiple Sclerose, wat drie maanden na zijn huwelijk werd vastgesteld), is begraven aldaar. Paul werd 27 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Paul trouwt op zaterdag 18 maart 1922 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Haak, dochter van Arend Haak en Janna Springer. Grietje is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in Nieuw-Buinen.<51>

2  Arend de Vries is geboren op woensdag 29 juni 1898 in 1e Exloërmond, zie VII-AZ.

3  Harmanna de Vries is geboren op zondag 11 maart 1900 in 1e Exloërmond, zie VII-BA.

4  Jans de Vries is geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Odoorn, zie VII-BB.

5  Andries de Vries is geboren op vrijdag 6 januari 1905 in Odoorn, zie VII-BC.

6  Renger de Vries is geboren op woensdag 1 januari 1908 in Odoorn, zie VII-BD.

7  Martje de Vries is geboren op zondag 3 augustus 1913 in Borger, zie VII-BE.

8  Jan de Vries is geboren op maandag 18 oktober 1915 in Nieuw-Weerdinge, zie VII-BF.

 

  Arend de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, veenarbeider, wonende in 2e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op woensdag 15 april 1874 in Drouwenermond , is overleden op woensdag 19 januari 1949 in Assen , is begraven in Nieuw-Weerdinge. Arend werd 74 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<52,53> <54>

Arend trouwt op zaterdag 17 augustus 1895 in Borger  op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Henderika Kok, dochter van  Paul Kok en Harmanna Baas. Henderika is geboren op vrijdag 31 december 1875 in Borger, is overleden op vrijdag 15 juli 1949, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Henderika werd 73 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Van Arend en Henderika zijn negen kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op maandag 12 april 1897 in Borger, zie VII-BG.

2  Paul de Vries is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Borger, zie VII-BH.

3  Martje de Vries is geboren op woensdag 8 november 1899 in Odoorn, is overleden op maandag 27 november 1899 aldaar. Martje werd 19 dagen.
<55>

4  Martje de Vries, wonende in 2e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op zondag 14 april 1901 in Odoorn, is overleden op woensdag 26 oktober 1932 in Deventer . Martje werd 31 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<56>
<57>

5  Harmanna de Vries is geboren op zondag 20 december 1903 in Odoorn, zie VII-BI.

6  Jans de Vries is geboren op zaterdag 7 april 1906 in Odoorn, zie VII-BJ.

7  Maria de Vries, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op woensdag 5 augustus 1908 in Odoorn.
<58>

8  Jan de Vries is geboren op vrijdag 7 juni 1912 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op donderdag 20 december 1979 aldaar, is begraven aldaar. Jan werd 67 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

9  Henderika (Riekie) de Vries is geboren op woensdag 4 juli 1917 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op zondag 14 oktober 1984 aldaar, is begraven op donderdag 18 oktober 1984 aldaar. Henderika werd 67 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Henderika was gehuwd met Roelf Medema. Roelf is geboren rond 1914, is overleden op maandag 7 augustus 2000 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op vrijdag 11 augustus 2000 aldaar. Roelf werd ongeveer 86 jaar.

VI-AB  Willem de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, landarbeider en fabrieksarbeider, wonende in Drouwenermond J 133, in Eindhoven en in Zwaanstraat 18, is geboren op woensdag 2 februari 1876 in Borger, is overleden op woensdag 2 april 1969 in 's Hertogenbosch, is begraven in Eindhoven. Willem werd 93 jaar en 2 maanden.

Willem vertrok met vrouw en 7 van de 10 kinderen van Drouwenermond op 8 april 1930 met de trein naar Eindhoven om bij Philips te gaan werken. Van hun huis aan de Zwaanstraat maakte ik in juli 1996 een foto.

Over de migratie van veenarbeiders uit Drenthe naar Eindhoven van Philips, 1920-1940 gaf drs. F.P.W.A.(Frank) Kramer(geb.9.9.1960 Eindhoven) in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1989 onder de titel "Een lichtende toekomst tegemoet" een mooi beeld van de achtergronden van het vertrek uit Drenthe. Zijn grootmoeder van vaderszijde (Margaretha Kramer-van Os(geb.1906), roepnaam Griet)is een dochter van een migrantenfamilie(fam. van Os), die in 1925 van Erica(gem. Emmen)naar Eindhoven verhuisde. Het artikel wordt op een aantal plaatsen onderbroken door kleine intermezzo's, die een weergave zijn van een gesprek, dat de auteur op 29 november 1988 had met deze vrouw.
De vervening blijkt na de Eerste Wereldoorlog haar langste tijd te hebben gehad. De prijzen voor fabrieksturf, die tussen 1914 en 1920 verdrievoudigden, zijn in 1925 alweer gedaald tot het niveau van 1914. De lonen dalen, in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, zelfs nog onder het niveau van 1914.
Om aan de crisis, die hiervan het gevolg is, te ontkomen staat voor veenarbeiders alleen de lange weg van de migratie open. Deze migratie is niet zozeer het idee van de veenarbeiders zelf geweest. Er blijkt sprake te zijn van een doelbewuste, geleide migratie. Het zijn de overheden, in 'combine' met de zich ontwikkelende industrie, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er is sprake van werving en selectie van potentiële arbeidskrachten, waarbij met name grote gezinnen met dochters in trek zijn. Zij worden uitgenodigd naar industriecentra te verhuizen, waarbij de eventuele uitsluiting van steunverlening als mogelijke 'stok achter de deur' kan hebben gediend. Vermoedelijk tussen 250 en 300 gezinnen hebben vanuit Drenthe de overstap naar Eindhoven gemaakt. Er is wel wat bekend geworden over de door Philips bij de werving gehanteerde selectiecriteria. Zo blijkt men primair geïnteresseerd te zijn in grote gezinnen, waarbij meisjes een belangrijk aandeel hebben. Hierin zitten voor wat Philips betreft drie kanten. Ten eerste vereist de productie van gloeilampen, die dan nog maar gedeeltelijk is gemechaniseerd, kleine en precieze handen. Ten tweede zijn meisjes goedkope arbeidskrachten. Wel is het zo, dat Philips zich realiseert dat het overbrengen van grote gezinnen alleen vanwege de dochters een zeker risico met zich meebrengt. Immers als de vader geen baan kan vinden in Eindhoven, kàn het gezin besluiten weer naar Drenthe terug te gaan. Om dit te voorkomen moet dus ook voor de vader een baan bij Philips worden gevonden. Het is in dit licht bezien dan ook niet verwonderlijk dat Philips wijst op een derde aspect van het inschakelen van meisjes in het productieproces: een aantal (goedkope) dochters compenseren voor het bedrijf het verlies, dat verbonden is aan het in dienst nemen van de (dure) vader. In 1928 vond Philips een aardige (en goedkope) oplossing voor het probleem van de 'dure vader'. Hij mocht een boerderijtje huren op het Brabantse platteland via de vereniging Thuis best mits hij tenminste drie dochters tussen 14 en 20 jaar meebracht die bij Philips kwamen te werken en er in het gezin in de toekomst nog meer arbeidskrachten voor de gloeilampenfabriek beschikbaar zouden komen. Er worden in Eindhoven speciaal arbeiderswoningen voor de migranten gebouwd. En er ontstaat zelfs een wijk 'Drents Dorp' als een grootsteedse enclave in een landelijk gebied. Er wordt niet volstaan met de bouw van huizen alleen. Op een aantal plaatsen worden ook winkels en scholen in de nieuwbouwplannen opgenomen.
Een interessante kijk op de visie van Eindhoven op de veenarbeiders die naar Philips komen wordt geleverd door het Eindhovens Dagblad van 22 augustus 1925, dat na een stuk over 'de nood in de venen' doorgaat met een beschrijving van de redding die voor 'de arme sloebers in het veen' nabij en mogelijk is. De krant beschrijft '...hoe ze uitzien naar betere woningen, hoe ze benijden de gezinnen, welke werk gevonden hebben bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en nu naar Eindhoven vertrekken. Bijna honderd gezinnen zullen daar werk vinden en gaan daar een heel wat meer menswaardig bestaan tegemoet. In plaats van hun armzalige behuizing zullen zij er vinden, geriefelijke, ruime arbeiderswoningen, berekend op gezinnen van 8 à 10 en meer personen die met Regeringssubsidie worden gebouwd (...)Ziehier een gelukkig voorbeeld, hoe een bloeiende industrie in samenwerking met de Regering op de meest praktische en meest gezonde wijze het hare kan bijdragen in de leniging van den nood in onze armste provincie.'
Philips heeft op de dagelijkse gang van zaken in het Drents Dorp een grote invloed uitgeoefend. Vooral de macht van de door Philips ingezette woninginspectrices mag hierbij niet worden onderschat.


Wat de ware reden is van het vertrek van Willem en zijn gezin en of hij ook is 'geworven' door Philips of op eigen initiatief naar Eindhoven vertrok, bijvoorbeeld na het horen van verhalen van familieleden, buren of vrienden, is mij niet bekend. In elk geval vertrok niet het gehele gezin. De twee oudste zoons, Arend en Henderikus waren in 1928 al getrouwd en de oudste dochter Martje was in 1925 al (voor een dienstbetrekking)naar Beerzerveld, Ambt Hardenberg) vertrokken. Zij heeft op het station in Mariënberg gestaan om haar ouders en familie met de trein langs te zien komen. (info Gerrit Reinders, sept09)


 


 

Van Tallina de Vries-Hadderingh te Gasselternijveen, kreeg ik een foto in bruikleen, waarop Willem en Rika met aanhang zijn geportretteerd op hun 50-jarig huwelijksfeest, op 30 april 1954 dus.
De foto werd genomen voor de woning aan de Zwaanstraat 30 te Eindhoven, het huis van dochter Trientje en haar man Albert Linker.

Hieronder de namen behorende bij de nummers op de foto:

1. Fientje Mik-de Vries 8. Lukje Baptist 15. Willie de Vries 22. Trientje Linker-de Vries 29. Janke Blomsma-de Vries 36. Willem Baptist          
2. Riekie Wijnholds-de Vries 9. Albert Linker 16. Jacob de Vries 23. Jantje de Vries-de Vries 30. Antje de Vries            
3. Zwaantje Laman-Timmer 10. Jans de Vries 17. Geessien de Vries-Langenburg 24. Hinderikus de Vries 31. Hennie de Vries            
4. Jacob de Vries 11. Geessien de Vries-Hoving 18. Roelof de Vries 25. Willem de Vries 32. Riekie de Vries            
5. Berend Reinders 12. Willem de Vries 19. Jans Baptist 26. Henderika de Vries-Pieters 33. Henderikus de Vries            
6. Willem de Vries 13. Corry van Dun-de Vries 20. Derk Wijnholds 27. Arend de Vries 34. Klaas Baptist            
7. Riekie Reinders-Timmer 14. Jans de Vries 21. Thallina de Vries-Hadderingh 28. Riekie Baptist-de Vries 35. Reint de Vries            

 

Willem trouwt op zaterdag 30 april 1904 in Borger  op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderika Pieters,  dochter van Jantje Pieters. Henderika, arbeidster, is geboren op maandag 7 november 1881 in Borger ten huize van Henderikus Strating, 42 jaar, arbeider te Drouwenerveen, is overleden op zaterdag 24 oktober 1970 in 's Hertogenbosch, is begraven in Eindhoven. Henderika werd 88 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Zij werd door haar moeder erkend bij akte van 12 april 1904.

Van Willem en Henderika zijn elf kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op woensdag 31 augustus 1904 in Borger, zie VII-BK.

2  Henderikus de Vries is geboren op donderdag 2 maart 1905 in Borger, zie VII-BL.

3  Martje de Vries is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Borger, zie VII-BM.

4  Jantje de Vries is geboren op dinsdag 20 juli 1909 in Borger, zie VII-BN.

5  Henderika (Rieke) de Vries is geboren op donderdag 16 november 1911 in Borger, zie VII-BO.

6  Trientje de Vries is geboren op maandag 13 september 1915 in Borger, zie VII-BP.

7  Roelof de Vries is geboren op zondag 5 augustus 1917 in Borger, zie VII-BQ.

8  Willem de Vries, wonende in Eindhoven, is geboren op woensdag 23 april 1919 in Borger, is overleden op vrijdag 17 april 1998 in Eindhoven. Willem werd 78 jaar, 11 maanden en 25 dagen.
<59>

Willem was gehuwd met Corrie van Dun.

9  Jacob de Vries, wonende in Lommel (B), is geboren op maandag 12 maart 1923 in Borger.
<60>

Jacob is gehuwd met Willy van Zon. Willy is geboren rond 1927.

10  Jan de Vries is geboren op zaterdag 7 februari 1925 in Borger, is overleden op zondag 17 november 1929 aldaar (akte nr.125). Jan werd 4 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

11  Jans de Vries is geboren op zondag 2 mei 1926 in Borger, zie VII-BR.

VI-AC  Frederik de Vries, zoon van Arend de Vries (V-U) en Martje Roelfsema, is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Drouwenerveen, is overleden op maandag 28 februari 1955 in Drouwenermond. Frederik werd 76 jaar, 11 maanden en 7 dagen.
<61>

Frederik trouwt op zaterdag 13 september 1902 in Borger (akte no.59) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelfien van der Veen, dochter van Jan van der Veen en Henderkien Plat. Roelfien, dienstmeid, wonende in Drouwenermond D 223, is geboren op zaterdag 8 maart 1879 in Borger, is chr.geref gedoopt, is overleden op donderdag 3 december 1953 in Drouwenerveen. Roelfien werd 74 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Frederik en Roelfien zijn vijf kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op maandag 12 januari 1903 in Borger.

Arend trouwt op zaterdag 12 maart 1960 in Wildervank op 57-jarige leeftijd met de 49-jarige Aaltje Oorburg. Aaltje is geboren op donderdag 29 september 1910 in Veendam.

2  Hadewijk de Vries is geboren op donderdag 10 augustus 1905 in Borger.

Hadewijk trouwt op zaterdag 11 mei 1929 in Borger op 23-jarige leeftijd met J. Ottens.

3  Martje de Vries is geboren op donderdag 10 september 1908 in Borger.

Martje trouwt op zaterdag 9 mei 1931 in Borger op 22-jarige leeftijd met J. Everts.

4  Jan de Vries is geboren op zondag 3 augustus 1913, zie VII-BS.

5  Hinderkien de Vries is geboren op woensdag 18 juli 1917 in Borger.

Hinderkien trouwt op zaterdag 18 december 1943 in Borger op 26-jarige leeftijd met W. Deuring.

Generatie VII

(van 1879 tot heden)

In deze generatie zijn 71 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1905 en 1964. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Borger (17x), Nieuwe Pekela (15x), Emmen (11x), Rotterdam (10x), Nieuw-Weerdinge (10x), Gasselte (8x), Ommen (7x), Odoorn (7x), Onstwedde (6x), Drouwenermond (5x), 2e Exloërmond (5x), Eindhoven (4x), Exloërkijl (3x), in Roswinkelerveen (3x), Den Ham (3x), Emmer-Compascuum (2x), Wildervank (2x), Coevorden (2x), Roswinkelerveen (2x), Utrecht (2x), Deventer, Avereest, Bellingwolde, Almelo, Emmererfscheidenveen, Enschede, Erica, Gieterveen, Groningen, Haarlem, Nieuwlande, Ter Apel, Valthermond, Weerdingermond en Gasselternijveenschemond. Er zijn momenteel nog 133 van de 266 kinderen in leven.

VII-A  Bernardus Jonkman, zoon van Hendrik Jonkman (VI-E) en Aggina Schrik, is geboren rond 1886 in Odoorn.

Bernardus trouwt op vrijdag 19 februari 1909 in Odoorn (aktenr.11) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Hendrikje de Vries, dochter van Jakob de Vries en Meike van Klinken. Hendrikje is geboren rond 1890.

Van Bernardus en Hendrikje is een kind bekend:

1  Jakob Jonkman is geboren op zondag 18 augustus 1912 in Odoorn, is overleden op maandag 19 mei 1913 in Valthermond. Jakob werd 9 maanden en 1 dag.

VII-B  Roelof Jonkman, zoon van Hendrik Jonkman (VI-E) en Aggina Schrik, is geboren in 1897 in Odoorn, is overleden tussen 1924 en 1932. Roelof werd hoogstens 35 jaar.

Roelof trouwt op vrijdag 14 maart 1919 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantina de Vries, dochter van Jakob de Vries en Meike van Klinken. Jantina is geboren in 1900 in Odoorn, is overleden tussen 1924 en 1932. Jantina werd hoogstens 32 jaar.

Van Roelof en Jantina is een kind bekend:

1  Jakob Jonkman is geboren in 1924 in Valthermond, is overleden op zondag 7 augustus 1932 in Groningen. Jakob werd 8 jaar.

VII-C  Albert de Vries, zoon van Agge de Vries (VI-F) en Fennechien Nieuwenweg, is geboren op donderdag 9 februari 1893 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 17 juni 1964 aldaar. Albert werd 71 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Albert was gehuwd met Jantje Kruize. Jantje is geboren op vrijdag 7 december 1894 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 30 oktober 1981 aldaar. Jantje werd 86 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van Albert en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Fennechien Berendina de Vries, wonende in Nieuwe Pekela en in Veendam, is geboren op vrijdag 11 oktober 1918 in Nieuwe Pekela.

Fennechien was gehuwd met Jellus de Jonge.

2  Agge de Vries is geboren op zaterdag 16 augustus 1924 in Nieuwe Pekela, zie VIII-A.

3  Jantje de Vries, wonende in Nieuwe Pekela en in Veendam, is geboren op zaterdag 2 mei 1925 in Nieuwe Pekela.

Jantje was gehuwd met Henderikus Abe.

VII-D  Jan de Vries, zoon van Agge de Vries (VI-F) en Fennechien Nieuwenweg, is geboren op zaterdag 11 december 1897 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 7 september 1971. Jan werd 73 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 7 februari 1919 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Willemke Oortwijn. Willemke is geboren op zondag 23 december 1894 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 5 december 1964 aldaar. Willemke werd 69 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Willemke zijn acht kinderen bekend:

1  Fennechien de Vries is geboren op zondag 11 april 1920 in Nieuwe Pekela.

2  Jakob de Vries is geboren op woensdag 24 augustus 1921 in Nieuwe Pekela.

3  Johanna de Vries is geboren op dinsdag 6 februari 1923 in Nieuwe Pekela.

4  Aggiena de Vries is geboren op zondag 1 november 1925 in Nieuwe Pekela.

5  Agge de Vries is geboren op dinsdag 1 november 1927 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 7 december 1962 aldaar. Agge werd 35 jaar, 1 maand en 6 dagen.

6  Pietronella de Vries is geboren op maandag 25 januari 1932 in Nieuwe Pekela.

7  Jantje de Vries is geboren op donderdag 9 augustus 1934 in Nieuwe Pekela.

8  Luttina de Vries is geboren op vrijdag 20 maart 1936 in Nieuwe Pekela.

VII-E  Jans de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op dinsdag 22 april 1884 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 8 november 1952. Jans werd 68 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Jans trouwt op zaterdag 27 oktober 1906 in Onstwedde  met Harmke van der Laan. Harmke is geboren op maandag 22 september 1884 in Nieuwe Pekela en overleden op zaterdag 8 november 1952; zij werd begraven te Emmer-Compascuum op de leeftijd van 68 jaar.

    Jans en Harmke (fotocollectie Cor Moes)

Van Jans en Harmke zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Harmke de Vries.

3  Hinderkie de Vries.

4  Jan de Vries.

5  Johannes de Vries.

6  Margie de Vries.

7  Agge de Vries is geboren rond 1905.

VII-F  Albertje de Vries, dochter van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op dinsdag 21 september 1886 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 18 november 1954. Albertje werd 68 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Albertje was gehuwd met Geert Bols. Geert is geboren in 1885, is overleden in 1939. Geert werd 54 jaar.

Van Geert en Albertje zijn twee kinderen bekend:

1  Georg Bols is geboren in 1907, is overleden in 1997. Georg werd 90 jaar.

Georg was gehuwd met Alma Wieting, dochter van Christian Hinrich Wieting en Jantje de Vries (VII-J).

Alma is later gehuwd (2) met Fokke van de Werf.<62>

2  Almanda Bols is geboren in 1912.

VII-G  Agge de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 6 oktober 1974 in Enschede. Agge werd 86 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Agge trouwt op donderdag 2 mei 1912 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Geertruida Schut, dochter van Eino Schut en Janna Knevelbaard. Adriana is geboren op zondag 28 april 1889 in Musselkanaal, is overleden op dinsdag 17 juli 1979 in Enschede. Adriana werd 90 jaar, 2 maanden en 19 dagen.
    Agge en Adriana Geertruida
 

Van Agge en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana de Vries is geboren op dinsdag 26 april 1921, zie VIII-B.<63>

2  Hennie de Vries is geboren op donderdag 18 juli 1912, zie VIII-C.

3  Janna de Vries is geboren op woensdag 17 december 1913, zie VIII-D.

4  Albertje de Vries is geboren op woensdag 27 oktober 1915 in Enschede, zie VIII-E.

5  Eino de Vries is geboren op zaterdag 10 augustus 1918, zie VIII-F.

6  Albert de Vries is geboren op maandag 4 september 1922, zie VIII-G.

VII-H  Jan de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op maandag 8 juli 1889 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 21 januari 1970. Jan werd 80 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op donderdag 24 april 1913 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de  25-jarige Jeltje Bruinsma, dochter van Ebel Bruinsma en Froukje Oldersma. Jeltje is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Appelscha (Ooststellingwerf), is overleden in september 1966 in Eindhoven, 78 jaar en 9 maanden oud.

Van Jan en Jeltje zijn acht kinderen bekend:

Alberdina de Vries.

2  Hennie de Vries.

3  Vroukje de Vries.

4  Geertje de Vries.

5  Albert de Vries.

6  Auke de Vries.

7  Albertje de Vries.

8. Ebel de Vries

VII-I  Roelf de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 13 januari 1963. Roelf werd 72 jaar en 5 maanden.

Roelf trouwt op donderdag 29 april 1915 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gezina de Jonge, dochter van Jan de Jonge en Hinke van der Vliet. Gezina is geboren op zaterdag 3 januari 1891 in Valthermond, is overleden op maandag 13 mei 1940 in Emmen. Gezina werd 49 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

    Roelf en Gezina

Van Roelf en Gezina zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Hinke de Vries geboren in 1918 te Emmer-Compascuum, overleden in 1972 te Vlagtwedde. Zij was getrouwd met Koop Bruinsma.

3  Jan de Vries.

4  Hendrik de Vries.

5  Bene de Vries.

6  Jans de Vries.

7  Hennie de Vries.

VII-J  Jantje de Vries, dochter van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op donderdag 8 oktober 1891 in Nieuwe Pekela.

Jantje was gehuwd (1) met Christian Hinrich Wieting. Christian is geboren rond 1890.

Van Christian en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Annie Wieting.

2  Alma Wieting.

Alma was gehuwd (1) met Georg Bols, zoon van Geert Bols (VII-F) en Albertje de Vries. Georg is geboren in 1907, is overleden in 1997. Georg werd 90 jaar. Alma is gehuwd (2) met Fokke van de Werf. Fokke is geboren rond 1915.

3  Annie Wieting.

Annie was gehuwd met Hennie Schukking. Hennie is geboren rond 1915.

4  Martha Wieting is geboren rond 1918.

Martha is gehuwd met Jan Hoogenberg. Jan is geboren in 1906.

Jantje trouwt op zaterdag 20 december 1919 in Emmen op 28-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Harm Hoving, zoon van Albert Hoving en Vrouwke Ottens. Harm is geboren op woensdag 21 juli 1886 in Borger.

Van Harm en Jantje zijn drie kinderen bekend:

5  Albert Hoving.

6  Hennie Hoving.

7  Froukje Hoving is geboren rond 1922.

Froukje was gehuwd (1) met Albert Bugel, zoon van Jan Bugel en Fennechien de Vries (VII-O). Albert is geboren in 1927. Froukje is gehuwd (2) met Peter Fortuin. Peter is geboren rond 1920.

VII-K  Berend de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op maandag 19 juni 1893 in Nieuwe Pekela, is overleden op maandag 20 augustus 1979. Berend werd 86 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Berend trouwt op zaterdag 2 april 1921 in Emmen (aktenr.81) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Immina Bügel, dochter van Jurjen Pieters Bügel en Lammechien Bunt. Immina is geboren op vrijdag 10 februari 1899 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 6 december 1966 in Den Helder. Immina werd 67 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Berend en Immina zijn vier kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Lammie de Vries.

3  Jurjen de Vries.

4  Henkie de Vries.

VII-L  Albert de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 4 maart 1975. Albert werd 80 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 17 april 1920 in Emmen (aktenr.148) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Gesina Bijlsma, dochter van Tjamme Bijlsma en Roelfien Mensing. Gesina is geboren op vrijdag 14 juni 1895 in Emmen, is overleden op vrijdag 6 mei 1927 aldaar. Gesina werd 31 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Albert en Gesina zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Roelfie de Vries.

3  Hendrikje de Vries.

4  Annie de Vries.

5  Albertje de Vries.

Albertje was gehuwd met Egbert Darwinkel. Egbert is geboren rond 1920.

VII-M  Jan Hendrik de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op zondag 29 december 1895 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 21 februari 1976. Jan werd 80 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 29 maart 1919 in Emmen (aktenr.67) op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Kroon, dochter van Harm Kroon en Hinderika Blok. Anna is geboren op dinsdag 27 november 1900 in Emmen.

Van Jan en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Harm de Vries.

3  Hendrik de Vries.

4  Reinie de Vries.

5  Jans de Vries.

6  Henkie de Vries.

7  Okkie de Vries.

VII-N  Lammert de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op vrijdag 13 mei 1898 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 3 maart 1992. Lammert werd 93 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Lammert trouwt op zaterdag 28 mei 1921 in Emmen (aktenr.172) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Harmina de Veen, dochter van Jan de Veen en Annechien Middel. Harmina is geboren rond 1903 in Odoorn.

Van Lammert en Harmina zijn acht kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Jan de Vries.

3  Hendrikje de Vries.

4  Annie de Vries.

5  Jans de Vries.

6  Hendrik de Vries.

7  Albertje de Vries.

8  Agge de Vries.

VII-O  Fennechien de Vries, dochter van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op dinsdag 4 juli 1899 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 18 augustus 1992. Fennechien werd 93 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Fennechien trouwt op zaterdag 1 mei 1920 in Emmen (aktenr.201) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Bugel, zoon van Jurjen Pieters Bügel en Lammechien Bunt. Jan is geboren op dinsdag 27 april 1897 in Tange, is overleden op donderdag 18 oktober 1973 in Enschede. Jan werd 76 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Jan en Fennechien zijn twee kinderen bekend:

1  Lammechien Bugel is geboren in 1925.

2  Albert Bugel is geboren in 1927.

Albert is gehuwd met Froukje Hoving, dochter van Harm Hoving (VII-J) en Jantje de Vries. Froukje is geboren rond 1922.

Froukje is later gehuwd (2) met Peter Fortuin (zie VII-J.7).<64>

VII-P  Wija de Vries, dochter van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, naaister, is geboren op woensdag 27 februari 1901 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 26 oktober 1993, is begraven in Emmer-Compascuum. Wija werd 92 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Wija trouwt op zondag 8 april 1923 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannes Beikes. Johannes is geboren rond 1900.

Van Johannes en Wija zijn vijf kinderen bekend:

1  Dinie Beikes.

2  Alkie Beikes.

3  Alko Beikes.

4  Henkie Beikes is geboren rond 1925.

5  Flip Beikes is geboren rond 1928.

VII-Q  Hendrik de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op donderdag 17 april 1902 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 13 oktober 1985. Hendrik werd 83 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Hendrik was gehuwd met Fennechien Smit. Fennechien is geboren rond 1900, is begraven op vrijdag 8 augustus 1930. Fennechien werd ongeveer 30 jaar.

Van Hendrik en Fennechien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje de Vries.

2  Wieger de Vries.

3  Jantje de Vries.

4  Dinie de Vries.

VII-R  Johann de Vries, zoon van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, is geboren op zaterdag 19 september 1903 in Edewecht (Dl.), is overleden op zondag 2 augustus 1992. Johann werd 88 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Johann trouwt op zaterdag 5 mei 1934 op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Marie Staars. Marie is geboren rond 1905.

Van Johann en Marie zijn drie kinderen bekend:

1  Albert de Vries.

2  Geesje de Vries.

3  Albert de Vries.

VII-S  Lammechien de Vries, dochter van Albert de Vries (VI-G) en Hindrikje Bunt, naaister, is geboren op zaterdag 15 april 1905 in Edewecht (Dl.), is overleden op maandag 19 maart 1990. Lammechien werd 84 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lammechien trouwt op zaterdag 28 november 1931 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johannes de Jonge. Johannes is geboren rond 1903.

Van Johannes en Lammechien zijn drie kinderen bekend:

1  Jo de Jonge is geboren rond 1940.

2  Max de Jonge is geboren rond 1948.

3  Hennie de Jonge is geboren rond 1950.

VII-T  Jans de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-H) en Wija Bunt, is geboren op woensdag 16 november 1887 in Nieuwe Pekela.

Jans trouwt op zaterdag 26 april 1913 in Nieuwe Pekela  met Dina Schrik, geboren in 1893 in Nieuwe Pekela, dochter van Jurjen Schrik en Harmke Stutvoet.

Van Jans en Dina zijn acht kinderen bekend:

1  Wija de Vries.

2  Jurjen de Vries.

3  Jan de Vries.

4  Jakob de Vries.

5  Harmke de Vries.

6  Albertje de Vries.

7  Geert de Vries.

8  Jantje de Vries.

Jantje was gehuwd met N.N. Mik.

VII-U  Agge de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-H) en Wija Bunt, schipper en veenarbeider, is geboren op maandag 29 augustus 1892 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 10 augustus 1974 in Zwolle, is begraven aldaar op "Bergklooster". Agge werd 81 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Agge trouwt op donderdag 5 april 1917 in Nieuwe Pekela op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantina Elsina Kruizinga, dochter van Jan Kruizinga en Anna Kuipers. Jantina is geboren op woensdag 29 juli 1896 in Wildervank, is overleden op zondag 3 juni 1984 in Zwolle, is begraven aldaar op "Bergklooster". Jantina werd 87 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<65>

           Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan de Vries is geboren op zaterdag 17 november 1917 in Nieuwe Pekela, zie II-A.

2  Anna Jantina de Vries is geboren op vrijdag 20 juni 1919 in Nieuwe Pekela, zie II-B.

3  Jan Hannes de Vries (Jan) is geboren op zaterdag 18 november 1922 in Onstwedde.

Hij is gehuwd met A.J. Stoffer.

4  Wija de Vries is geboren op zaterdag 10 mei 1924 in Emmer-Compascuum, zie II-C.

5  Jantje de Vries is geboren op maandag 17 mei 1926 in Zwolle.

Zij is gehuwd met D. van Berkum.

6  Jantina Elsina de Vries is geboren op maandag 6 februari 1928 in Zwolle.

Zij is gehuwd met Gerhard Heijerman.

7  Agge de Vries is geboren op vrijdag 24 januari 1930 in Zwolle, zie II-D.

                II-A  Jan de Vries, zoon van Agge de Vries (I) en Jantina Elsina Kruizinga, is geboren op zaterdag 17 november 1917 in Nieuwe Pekela.

    Hij trouwt op dinsdag 16 mei 1939 in Zwolle op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerritdina Aleida Huisman. Gerritdina Aleida is geboren op woensdag 31 mei 1916 in Oldebroek.

    Van hen is een kind bekend:

    1  Agge de Vries is geboren op dinsdag 26 september 1939 in Zwolle.

                II-B  Anna Jantina de Vries, dochter van Agge de Vries (I) en Jantina Elsina Kruizinga, is geboren op vrijdag 20 juni 1919 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 2 juli 2008 in Kampen, is gecremeerd op zaterdag 5 juli 2008 in            Zwolle. Zij werd 89 jaar en 12 dagen.

    Zij was gehuwd met Roelof Timmerman, zoon van Augustinus Timmerman en Roelofje Wilhelmina Spanhaak. Roelof is geboren op dinsdag 4 januari 1921, is overleden op woensdag 17 december 2003 in Zwolle. Hij werd 82 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

    Van hen is een kind bekend:

    1  Augustinus Timmerman (Guus), zie III-A.

            III-A  Augustinus Timmerman (Guus), zoon van Roelof Timmerman en Anna Jantina de Vries (II-B), wonende in Kampen.

Hij is gehuwd met Emma de Ruiter.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Angela Timmerman, zie IV.

2  Roël - Jon Timmerman.

Hij is gehuwd met Lysette.

            IV  Angela Timmerman, dochter van Augustinus Timmerman (Guus) (III-A) en Emma de Ruiter.

      Zij is gehuwd met Eddy.

       Van hen zijn twee kinderen bekend:

        1  Anneleen.

        2  Stan.

            II-C  Wija de Vries, dochter van Agge de Vries (I) en Jantina Elsina Kruizinga, is geboren op zaterdag 10 mei 1924 in Emmer-Compascuum.

Zij trouwt op donderdag 25 april 1946 in Zwolle op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Johan van Erven. Johan is geboren op woensdag 1 januari 1919 in Hattemerbroek.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Janny van Erven is geboren in Zwolle.

2  Tineke van Erven is geboren in Zwolle.

3  Josée van Erven is geboren in Zwolle.

Zij woonde samen met S. J. Laarman.

            II-D  Agge de Vries, zoon van Agge de Vries (I) en Jantina Elsina Kruizinga, is geboren op vrijdag 24 januari 1930 in Zwolle, is overleden op dinsdag 30 oktober 2007 aldaar. Hij werd 77 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

    Hij was gehuwd met Johanna Christina Horsting. Johanna Christina is geboren op zaterdag 2 april 1921 in Zwolle.

    Van hen zijn twee kinderen bekend:

    1  Marijke de Vries, zie III-B.

    2  Wilma de Vries, zie III-C.

            III-B  Marijke de Vries, dochter van Agge de Vries (II-D) en Johanna Christina Horsting.

Zij is gehuwd met Bart.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Maaike.

2  Nienke.

3  Bram.

            III-C  Wilma de Vries, dochter van Agge de Vries (II-D) en Johanna Christina Horsting.

Zij is gehuwd met Frans.

Van hen is een kind bekend:

1  Sanneke.

VII-V  Jannes de Vries, zoon van Berend de Vries (VI-I) en Gesiena Orsel, is geboren op zaterdag 23 april 1898 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 9 maart 1972. Jannes werd 73 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Jannes trouwt op zaterdag 14 januari 1922 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietertje Siepel. Pietertje is geboren op woensdag 19 juli 1899, is overleden op woensdag 3 augustus 1988. Pietertje werd 89 jaar en 15 dagen.

Van Jannes en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Berend de Vries is geboren op maandag 22 mei 1922, zie VIII-I.

2  Aaltje de Vries is geboren op zaterdag 7 juli 1923.

3  Gesiena de Vries is geboren op vrijdag 14 november 1924.

Gesiena was gehuwd met Freerk Stel. Freerk is geboren op donderdag 12 april 1923, is overleden op woensdag 6 mei 1992. Freerk werd 69 jaar en 24 dagen.

4  Harmannus de Vries is geboren op zaterdag 19 februari 1938.

VII-W  Frans de Vries, zoon van Berend de Vries (VI-I) en Gesiena Orsel, is geboren op zaterdag 18 mei 1901 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 23 mei 1980. Frans werd 79 jaar en 5 dagen.

Frans trouwt op zaterdag 5 mei 1923 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Wupke Kip. Wupke is geboren op donderdag 17 januari 1901, is overleden op maandag 7 mei 1990. Wupke werd 89 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Frans en Wupke zijn vier kinderen bekend:

1  Berend de Vries is geboren op zondag 9 maart 1924, zie VIII-J.

2  Pieter de Vries is geboren op vrijdag 3 juli 1925, zie VIII-K.

3  Jannes de Vries is geboren op maandag 26 juli 1926, zie VIII-L.

4  Grietje de Vries is geboren op woensdag 17 juli 1929.

Grietje trouwt op woensdag 2 juli 1952 op 22-jarige leeftijd met Jacob Smit.

VII-X  Agge de Vries, zoon van Berend de Vries (VI-I) en Gesiena Orsel, is geboren op woensdag 7 oktober 1903 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 11 april 1978. Agge werd 74 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Agge was gehuwd met Catharina de Vries. Catharina is geboren op woensdag 29 juli 1908 in Onstwedde, is overleden op donderdag 19 februari 1998 in Musselkanaal. Catharina werd 89 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Agge en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Berend de Vries is geboren op zaterdag 15 september 1928 in Onstwedde, zie VIII-M.

2  Heika de Vries is geboren op dinsdag 2 april 1935 in Onstwedde, zie VIII-N.

VII-Y  Karsien de Vries, zoon van Berend de Vries (VI-I) en Gesiena Orsel, wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 1 mei 1914, is overleden op zaterdag 25 september 1982. Karsien werd 68 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Karsien trouwt op zaterdag 10 november 1934 op 20-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Lukje van der Laan. Lukje is geboren op zaterdag 26 mei 1917, is overleden op woensdag 2 juni 1993. Lukje werd 76 jaar en 7 dagen.

Van Karsien en Lukje zijn twee kinderen bekend:

1  Hindertje de Vries is geboren na 1935.

Hindertje was gehuwd met Fons Wilkens.

2  Berend de Vries is geboren op donderdag 12 september 1935, zie VIII-O.

Karsien trouwt op maandag 16 februari 1953 op 38-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Anna Margaretha Wissman. Anna is geboren op woensdag 6 december 1911 in in Duitsland, is overleden op dinsdag 1 september 1992. Anna werd 80 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

VII-Z  Mattheus Engberts, zoon van Wolco Engberts (VI-J) en Trientje Davids, meubelmaker, is geboren op zaterdag 11 februari 1905 in Groningen, is overleden op dinsdag 13 september 1977 in Haarlem. Mattheus werd 72 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Mattheus was gehuwd met Grietje Makken. Grietje is geboren op zaterdag 14 april 1906 in Groningen, is overleden op vrijdag 7 december 1984 in Haarlem. Grietje werd 78 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Mattheus en Grietje is een kind bekend:

1  Trientje Engberts is geboren op woensdag 25 maart 1931 in Haarlem, zie VIII-P.

VII-AA  Jans Jacob de Vries, zoon van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, is geboren op zaterdag 23 maart 1895 in Drouwenermond, is overleden op zaterdag 16 mei 1987 in Hoogeveen. Jans werd 92 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Zij verhuisden in het voorjaar 1937 naar Nieuwlande (Dalen).

Jans trouwt op donderdag 15 mei 1924 op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Arendje Vos, dochter van Willem Vos en Annechien Jacoba Hoeks. Arendje is geboren op zondag 15 november 1896 in Smilde, is overleden op zaterdag 15 september 1990 in Hoogeveen. Arendje werd 93 jaar en 10 maanden.

Van Jans en Arendje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hagge de Vries is geboren op dinsdag 12 mei 1925 in Borger, zie VIII-Q.

2  ds. Willem de Vries is geboren op vrijdag 15 oktober 1926 in Borger, zie VIII-R.

3  Lambert de Vries is geboren op woensdag 17 april 1929 in Borger.

Lambert is gehuwd met Janny Flenzke. Janny is geboren rond 1929.

4  Jan de Vries is geboren op dinsdag 5 december 1933 in Borger.

Jan is gehuwd met Greet de Jonge. Greet is geboren rond 1933.

5  Arend Jans (Arie) de Vries is geboren op donderdag 20 september 1945 in Nieuwlande, zie VIII-S.

VII-AB  Reina de Vries, dochter van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, is geboren op vrijdag 25 september 1896 in Drouwenermond (aktenr.194), is overleden op dinsdag 3 maart 1987. Reina werd 90 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Reina trouwt op donderdag 6 maart 1924 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Panneman, zoon van Aike Hindriks Panneman en Jantje Prins. Hendrik, landbouwer, is geboren op woensdag 25 november 1896 in Kielwindeweer, is overleden op woensdag 24 oktober 1962 in Drouwenermond. Hendrik werd 65 jaar, 10 maanden en 29 dagen.
Van hen zijn zes kinderen bekend:
1  Aike Panneman is geboren op dinsdag 24 november 1925, is overleden op dinsdag 22 maart 1994. Hij werd 68 jaar, 3 maanden en 26 dagen.
2  Hagge Panneman is geboren op dinsdag 4 december 1928.
3  Jan Panneman is geboren op zondag 27 september 1931, is overleden in september 2007. Hij werd 76 jaar.
4  Jans Jakob Panneman is geboren op woensdag 11 december 1935.
5  Hendrik Panneman, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 15 november 1937.
6  Reinard Panneman is geboren op maandag 15 juli 1940.

VII-AC  Catharina de Vries, dochter van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, is geboren op donderdag 7 april 1898 in Drouwenermond (aktenr.70), is overleden op maandag 27 september 1993, is begraven in Valthermond. Catharina werd 95 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Catharina trouwt op donderdag 26 april 1923 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Trip, zoon van Egbert Trip en Marchien Hoving. Willem, landbouwer, is geboren op zondag 8 september 1895 in Drouwenerveen,  is overleden op dinsdag 21 december 1971 in Odoorn, is begraven in Valthermond. Willem werd 76 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Van Willem en Catharina zijn vier kinderen bekend:

Egbert Trip is geboren op donderdag 29 januari 1925

Jaapiena Haggiena Trip, geboren op dinsdag 8 februari 1927 in Odoorn, overleden op zondag 16 december 2007 in Heerde (verpleeghuis Wendhorst), op de leeftijd van 80 jaar.  Zij was getrouwd met Harm Schutrops (1923-2000)

3  Hagge Trip, wonende in Hoogeveen.

4  Marchien Trip, wonende in Epe.

Marchien is gehuwd met Thie Knottnerus. Thie, akkerbouwer, wonende in in Flevoland en in Epe.
 

VII-AD  Heike Stoffer de Vries, zoon van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, is geboren op zondag 13 mei 1900 in Drouwenermond , is overleden op vrijdag 22 maart 1974 in Baarn, is begraven aldaar. Heike werd 73 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<67>

Heike trouwt op woensdag 8 maart 1922 in Borger (aktenr.11) op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Marchien Hoving, dochter van Willem Hoving en Marchien Hoving. Marchien, wonende in Avereest, is geboren op woensdag 14 december 1898 in Drouwenermond (aktenr.296), is overleden op vrijdag 28 augustus 1942 in Zuidlaren (aktenr.75). Marchien werd 43 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Heike en Marchien zijn drie kinderen bekend:

1  Hagge Willem de Vries, zie VIII-T.

2  Marchiena Japiena de Vries, wonende in Hilversum, is geboren op zondag 17 augustus 1924 in Avereest, is overleden op woensdag 24 mei 2006 in Lelystad, is gecremeerd op maandag 29 mei 2006. Marchiena werd 81 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Marchiena was gehuwd met H.J. (Henk) van Kasteel. H is overleden rond 1984.

3  Jaapiena (Jo) de Vries is geboren op woensdag 21 december 1932.

Jaapiena was gehuwd met Herstrinus Pluijgers. Herstrinus, wonende in Zeist, is overleden aldaar.

Heike was gehuwd (2) met Marie J. Wetering.

VII-AE  Japina Hachina de Vries, dochter van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, is geboren op donderdag 20 september 1906 in Drouwenermond, is overleden op zondag 12 mei 2002 in Emmeloord en daar begraven. Japina werd 95 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Japina is op maandag 9 maart 1931 in Onstwedde gehuwd (haar broer Jan was getuige) met Jan Kuiper, landbouwer, zoon van Rutger Kuiper (landbouwer) en Harmke Boels, geboren op vrijdag 23 augustus 1901 in Oomsberg (Onstwedde) en overleden op zaterdag 19 oktober 1985 te Emmeloord en daar begraven; hij werd 84 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jan en Japina zijn vijf kinderen bekend:

1  Rutger Kuiper, is geboren op donderdag 11 februari 1932, wonende in Swifterband.

2  Japina Hachina Kuiper, is geboren op woensdag 26 juli 1933, wonende in Emmeloord.

3  Harmke Kuiper, is geboren op vrijdag 2 augustus 1935, wonende in Marknesse.

Harmke is gehuwd met Henk van de Berg.

Japiena is gehuwd met Wim J. Salomons.

4  Hagge Kuiper, is geboren op donderdag 8 juli 1937, wonende in Emmeloord.

5  Reina Kuiper, is geboren op vrijdag 29 november 1946, wonende in Emmeloord.

VII-AF  Hagge de Vries, zoon van Agge de Vries (VI-K) en Jaapien Jager, landbouwer, wonende in Drouwenermond, is geboren op zaterdag 28 augustus 1909 aldaar, is overleden op donderdag 5 oktober 2000 in Stadskanaal, is begraven in Drouwenerveen. Hagge werd 91 jaar, 1 maand en 7 dagen.

    Hagge de Vries(1909-2000)

 

Hagge trouwt op woensdag 14 april 1937 in Onstwedde op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Mezach. Antje, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 24 oktober 1915 aldaar, is overleden op donderdag 13 september 2001 aldaar. Antje werd 85 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van Hagge en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Japina Hachina (Ina) de Vries is geboren op woensdag 5 oktober 1938 in Drouwenermond, zie VIII-U.

2  Hendrik Jan (Henk) de Vries is geboren op maandag 19 augustus 1940 in Drouwenermond, zie VIII-V.

3  Harmke de Vries is geboren op dinsdag 30 december 1941 in Drouwenermond, zie VIII-W.

4  Reina de Vries is geboren op woensdag 13 oktober 1943 in Drouwenermond, zie VIII-X.

5  Hagge de Vries is geboren op woensdag 5 juni 1946 in Drouwenermond, zie VIII-Y.

VII-AG  Jan de Vries, zoon van Heike de Vries (VI-L) en Wija Jonker, landbouwer, is geboren op donderdag 23 november 1911 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 6 februari 1985 in Groningen. Jan werd 73 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 4 mei 1948 in Vlagtwedde op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Jantje Middelkamp, dochter van Jan Middelkamp en Doetje Beckering. Jantje is geboren op donderdag 28 december 1916 in Ter Apelkanaal, is overleden op zondag 9 oktober 1988 in Groningen. Jantje werd 71 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Wija Heikina de Vries is geboren op donderdag 1 juni 1950 in Ter Apel, zie VIII-Z.

2  Doetina Markea de Vries is geboren op maandag 8 april 1957 in Erica, zie VIII-AA.

VII-AH  Hendrik Jan de Vries, zoon van Heike de Vries (VI-L) en Wija Jonker, landbouwer, is geboren op zondag 13 augustus 1916 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 17 november 1994 in Stadskanaal. Hendrik werd 78 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Hij was ouderling van de Ned.hervormde kerk in Nieuwe Pekela. Hij werd begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Hendrik trouwt op donderdag 9 mei 1940 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hinderkien Wierenga, dochter van Jan Wierenga en Naantje Stoker. Hinderkien is geboren op zaterdag 15 april 1916 in Weerdingermarke, is overleden op zondag 16 juni 1968 in Stadskanaal. Hinderkien werd 52 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Hendrik en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Heike de Vries is geboren op vrijdag 21 februari 1941 in Nieuwe Pekela, zie VIII-AB.

2  Jan de Vries is geboren op maandag 30 april 1945 in Nieuwe Pekela, zie VIII-AC.

VII-AI  Reinart de Vries, zoon van Heike de Vries (VI-L) en Wija Jonker, landbouwer, is geboren op maandag 24 maart 1919 in Nieuwe Pekela, is overleden op zaterdag 27 maart 1982 in Ter Apel. Reinart werd 63 jaar en 3 dagen.

Reinart trouwt op dinsdag 18 november 1958 in Gieten op 39-jarige leeftijd met de 37-jarige Annechien Schutrup, dochter van Willem Schutrup en Trientje Kors. Annechien, kraamverzorgster, is geboren op vrijdag 5 augustus 1921 in Gieterveen.

Van Reinart en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Heike Willem de Vries is geboren op dinsdag 1 september 1959 in Emmen, zie VIII-AD.

2  Wilma Lummie de Vries is geboren op woensdag 9 mei 1962 in Gieterveen.

3  Jan Hendrik de Vries is geboren op donderdag 17 december 1964 in Emmen, is overleden op dinsdag 27 juni 1972 in Groningen. Jan werd 7 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

VII-AJ  Lammert Grooten, zoon van Jan Grooten (VI-M) en Ida Roossien, wonende in Emmer-Erfscheidenveen, is geboren op zondag 17 juli 1898 in Odoorn (Bron:bev.reg.Odoorn), is overleden op zaterdag 28 juni 1980 in Emmen door een verkeersongeval in de Emmerdennen, waar een auto hem al fietsend aanreed., is begraven in Emmer-Compascuum. Lammert werd 81 jaar, 11 maanden en 11 dagen. Hij vertrok met vrouw en 2 dochters op 15 januari 1923 naar de gem. Emmen.

Lammert trouwt op vrijdag 11 februari 1921 in Odoorn (akte no.21) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna Niemeijer, dochter van Hendrik Niemeijer en Zwaantje Wiegers. Janna is geboren op donderdag 24 mei 1900 in Odoorn, is overleden op maandag 9 april 1979 in Emmen. Janna werd 78 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

 

Lammert werkte rond de jaren 20 in de mijnen in Limburg. Janna kon daar niet goed aarden en ging terug naar het ouderlijk huis in Dikbroeken, waar ze met haar oudste dochter werd opgenomen. Daar werd ook de tweede dochter, Zwaantje geboren. Zij werd bij de burgerlijke stand aangegeven door de opa, Hendrik Niemeijer. Of de ambtenaar dat verkeerd heeft begrepen of opa Hendrik het niet goed weergaf, feit is dat Zwaantje de geslachtsnaam Niemeijer kreeg in plaats van Grooten. Dat werd pas onlangs ontdekt!

Van Lammert en Janna zijn acht kinderen bekend:

1  Ida Grooten is geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Weerdingermond, zie VIII-AE.

2  Zwaantje (Sandra) Grooten is geboren op vrijdag 10 november 1922 in Odoorn, zie VIII-AF.

3  Jan Grooten is geboren op woensdag 25 juni 1924 in Roswinkelerveen, zie VIII-AG.

4  Hendrika Jantina Albertina (Tiny) Grooten is geboren op zondag 9 mei 1926 in in Roswinkelerveen, zie VIII-AH.

5  Hendrik Grooten is geboren op woensdag 7 november 1928 in Roswinkelerveen, is overleden op zondag 15 juni 1947 in Emmererfscheidenveen. Hendrik werd 18 jaar, 7 maanden en 8 dagen. Hendrik leed aan toevallen, hetgeen hem noodlottig werd tijdens het vissen. Hij verdronk toen hij een toeval kreeg.

6  Albert Grooten is geboren op zondag 7 september 1930 in in Roswinkelerveen, zie VIII-AI.

7  Hendrika (Rika) Grooten is geboren op dinsdag 5 januari 1932 in in Roswinkelerveen, zie VIII-AJ.

8  Berend (Bé) Grooten, fabrieksarbeider, is geboren op woensdag 19 mei 1937 in Emmer-Erfscheidenveen.

VII-AK  Albert Grooten, zoon van Otto Grooten (VI-N) en Fokje Klein, vervener, is geboren op zondag 29 juni 1884, is overleden op vrijdag 27 augustus 1965 in 2e Exloërmond. Albert werd 81 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 27 oktober 1911 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Janneke Vriezema. Janneke is geboren op dinsdag 17 januari 1888, is overleden op donderdag 13 september 1956. Janneke werd 68 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Albert en Janneke zijn vier kinderen bekend:

1  Fokje Grooten.

Fokje was gehuwd met Abram R. van Wijk.

2  Jantje Grooten.

Jantje was gehuwd met Harm van Oosten.

3  Otto Grooten.

Otto was gehuwd met Martha Schoonbeek.

4  Koop Grooten is geboren op zaterdag 20 maart 1915, zie VIII-AK.

VII-AL  Otto Drenth, zoon van Jan Drenth (VI-O) en Jantje Grooten, arbeider, schipper en koopman, is geboren op donderdag 17 juni 1880 in Odoorn, is overleden op zaterdag 14 december 1946 in Emmen. Otto werd 66 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Otto trouwt op donderdag 12 juli 1906 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Vording, dochter van Jan Vording en Elsien Smit. Trijntje is geboren op zondag 16 december 1883 in Westenesch, is overleden op donderdag 28 januari 1960 in Emmen. Trijntje werd 76 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan de jongste: Otto.

Van Otto en Trijntje is een kind bekend:

1  Otto Drenth is geboren op zondag 27 februari 1927 in Emmer-Compascuum, zie VIII-AL.

VII-AM  Aaltina Grooten, dochter van Jan Grooten (VI-P) en Geessien Deen, huisvrouw, is geboren op dinsdag 13 augustus 1901 in 2e Exloërmond, is overleden op maandag 4 januari 1993 in Loppersum, is begraven aldaar . Aaltina werd 91 jaar, 4 maanden en 22 dagen.<68>

Aaltina trouwt op dinsdag 4 april 1922 in Odoorn (akte nr.20) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel en Marchien Dik. Johannes, havenarbeider, wonende in Valthermond en in Rotterdam, is geboren op dinsdag 12 oktober 1897 in Odoorn, is overleden op zondag 11 december 1983 in Rotterdam, is begraven in Loppersum . Johannes werd 86 jaar, 1 maand en 29 dagen.<69>

Hij verhuisde met gezin (toen bestaande uit vader en moeder en twee tweelingen) in 1924 naar Rotterdam. In de oorlogstijd (1944) vertrok het gezin naar familie in Franeker. Eind december 1945 ging men terug naar Rotterdam, waar het gezin in de wijk Charlois een woonplaats kreeg.<70> (zie voor het voorgeslacht van Johannes de genealogie 'Nakomelingen van Joost Annes van Vondel')
 

Van Johannes en Aaltina zijn veertien kinderen bekend:

1  Marchien van Vondel, huisvrouw, wonende in Rotterdam, is geboren op woensdag 28 februari 1923 in 2e Exloërmond, is overleden op zaterdag 6 december 1975 in Rotterdam. Marchien werd 52 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marchien trouwt op woensdag 1 maart 1950 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Piet Goedhardt. Piet was vertegenwoordiger.

2  Geessien van Vondel, verpleegkundige in Ermelo, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 28 februari 1923 in 2e Exloërmond, is overleden in 2003. Geessien werd 80 jaar.

Geessien trouwt op woensdag 28 juli 1954 in Rotterdam op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Bartholomeus Toebak. Bartholomeus, aquarellist en beeldend kunstenaar, is geboren op donderdag 27 juli 1922 in Rotterdam, is overleden op zondag 7 juli 1991 in Valthermond. Bartholomeus werd 68 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

3  Jan van Vondel, postbesteller en bankbediende, wonende in Rotterdam en in Loppersum, is geboren op dinsdag 15 april 1924 in Exloërkijl. <72>

Jan trouwt op vrijdag 4 juni 1965 in Loppersum op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Limke Geut. Limke, apothekersassistente in Groningen, is geboren op dinsdag 26 maart 1935 in Loppersum.

4  Koenraad van Vondel is geboren op dinsdag 15 april 1924 in Exloërkijl, is overleden op woensdag 23 mei 1928 in Rotterdam. Koenraad werd 4 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Wilhelmina van Vondel is geboren op zondag 26 juli 1925 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 19 februari 1929 aldaar. Wilhelmina werd 3 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

6  Jan Geert Tonnis van Vondel is geboren op vrijdag 4 maart 1927 in Rotterdam, zie VIII-AM.

7  Wilhelmina van Vondel is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Rotterdam, zie VIII-AN.

8  Zwaantje Jantje van Vondel, medewerkster adm.kantoor, is geboren op zondag 27 juli 1930 in Rotterdam.

Zwaantje trouwt op woensdag 21 december 1955 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige A.M. Potuyt.  PTT-functionaris te Rotterdam, is geboren op woensdag 31 oktober 1928.

9  Klaziena Aaltina van Vondel, huisvrouw, is geboren op woensdag 27 januari 1932 in Rotterdam.

Klaziena trouwt op woensdag 25 november 1959 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Wim Toebak. Wim, administrateur te Rotterdam, is geboren in Rotterdam, is overleden aldaar.

10  Aaltina van Vondel is geboren op vrijdag 11 augustus 1933 in Rotterdam, zie VIII-AO.

11  Koenraad van Vondel, bankbediende te Rotterdam, is geboren op donderdag 4 juli 1935 in Rotterdam, is overleden op donderdag 12 november 1992 aldaar. Koenraad werd 57 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Koenraad trouwt op woensdag 3 augustus 1960 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met Ina de Roodt. Ina, wonende in Rotterdam.

12  Martha Tammechina van Vondel, huisvrouw en verkoopster in een boekhandel in Oostvoorne, is geboren op maandag 16 mei 1938 in Rotterdam.

Martha trouwt op woensdag 25 mei 1966 in Rotterdam op 28-jarige leeftijd met A.W. Boller. A, graanexpert en commissionair in Europoort.

13  Juliana Wilhelmina Beatrix Irene van Vondel is geboren op woensdag 30 juli 1941 in Rotterdam, zie VIII-AP.

14  Bernhard Johannes van Vondel is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Rotterdam, zie VIII-AQ.

VII-AN  Jelte Jan Platje, zoon van Karel Platje (VI-Q) en Anna Sjoukelina Westerhof, ijzerwerker, is geboren op zondag 8 februari 1885 in Veendam, is overleden in 1966 in Hoogezand. Jelte werd 81 jaar.

Jelte trouwt op zaterdag 13 april 1907 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelfien Niewold. Roelfien is geboren op zaterdag 27 maart 1886 in Delfzijl, is overleden in 1966 in Hoogezand. Roelfien werd 80 jaar.

Van Jelte en Roelfien is een kind bekend:

1  Grietje Platje is geboren op woensdag 4 januari 1922 in Bellingwolde, zie VIII-AR.

VII-AO  Martje de Vries, dochter van Jans de Vries (VI-X) en Trientje Krol, is geboren op zaterdag 14 december 1895 in Borger, is overleden op donderdag 23 april 1992. Martje werd 96 jaar, 4 maanden en 9 dagen. <74>

Martje trouwt op zaterdag 7 mei 1921 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Nijmeijer, zoon van Hendrik Nijmeijer en Berendje Kremer. Geert is geboren op zaterdag 22 december 1894 in Wildervank, is overleden op vrijdag 19 september 1969 in Drouwenermond. Geert werd 74 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<75>

Van Geert en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Nijmeijer is geboren op woensdag 23 november 1921 in Onstwedde.

Hendrik trouwt op vrijdag 6 mei 1960 in Onstwedde op 38-jarige leeftijd met de 31-jarige Zwaantje Westenberg. Zwaantje is geboren op maandag 22 oktober 1928 in Borger, is overleden op zaterdag 8 augustus 1992 in Stadskanaal. Zwaantje werd 63 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

2  Trientje Nijmeijer is geboren op donderdag 31 mei 1923 in Wildervank.

Trientje trouwt op zaterdag 6 mei 1950 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Oosting. Geert is geboren op dinsdag 27 juni 1922 in Odoorn, is overleden op donderdag 6 april 1989 in Stadskanaal. Geert werd 66 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

3  Jans Nijmeijer is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Wildervank, zie VIII-AS.

4  Lammichtje Nijmeijer is geboren op dinsdag 20 mei 1930 in Borger, is overleden op donderdag 25 maart 2004 in Stadskanaal. Lammichtje werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Lammichtje trouwt op zaterdag 22 mei 1954 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert van der Laan. Albert is geboren op woensdag 26 oktober 1927 in Gieten, is overleden op donderdag 27 september 2001. Albert werd 73 jaar, 11 maanden en 1 dag.

5  Geert Nijmeijer is geboren op zaterdag 5 november 1932 in Borger.

6  Arend Nijmeijer is geboren op dinsdag 8 september 1936 in Borger.

Arend trouwt op vrijdag 10 februari 1961 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendriktje Timmer. Hendriktje is geboren op donderdag 13 oktober 1938 in Nieuwe Pekela.

VII-AP  Arend de Vries, zoon van Jans de Vries (VI-X) en Trientje Krol, arbeider, is geboren op zaterdag 17 april 1897 in Borger (akte no.88), is ned.hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 14 november 1973. Arend werd 76 jaar, 6 maanden en 28 dagen. <76>

Arend trouwt op zaterdag 4 november 1916 in Wildervank op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna (Jo) Orsel, dochter van Johannes Orsel en Janna Dol. Janna is geboren op zondag 30 augustus 1896 in Scheemda, is overleden op zaterdag 25 oktober 1975 in Arnhem. Janna werd 79 jaar, 1 maand en 25 dagen.<77>

Van Arend en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Jans de Vries is geboren op maandag 16 april 1917 in Onstwedde, zie VIII-AT.

2  Johannes de Vries is geboren op donderdag 16 januari 1919 in Onstwedde, zie VIII-AU.

VII-AQ  Hendrik de Vries, zoon van Jans de Vries (VI-X) en Trientje Krol, landarbeider, is geboren op woensdag 19 oktober 1898 in Drouwenermond, is overleden op woensdag 31 maart 1976 in Gasselte. Hendrik werd 77 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 16 mei 1925 in Gasselte op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Jantje Stratina Kok, dochter van Hugo Kok en Marchien Krol. Jantje is geboren op vrijdag 7 september 1906 in Borger, is overleden op zaterdag 19 september 1959 in Gasselte. Jantje werd 53 jaar en 12 dagen.

Van Hendrik en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Trientje de Vries is geboren op woensdag 23 maart 1927 in Borger, zie VIII-AV.

2  Henderkien de Vries is geboren op zaterdag 31 augustus 1929 in Borger, zie VIII-AW.

3  Jans de Vries is geboren op vrijdag 1 mei 1931 in Borger, zie VIII-AX.

4  Arend de Vries is geboren op zaterdag 26 november 1932 in Gasselte, zie VIII-AY.

5  Jan de Vries is geboren op dinsdag 7 november 1933 in Gasselte, is overleden op donderdag 9 november 1933 aldaar (aktenr.21). Jan werd 2 dagen.

6  Jantje Stratina de Vries is geboren op dinsdag 26 februari 1935 in Gasselte, zie VIII-AZ.

7  Hugo de Vries is geboren op maandag 13 april 1936 in Gasselte, is overleden op vrijdag 7 juli 1989 in Gieten. Hugo werd 53 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

8  Jan de Vries is geboren op woensdag 11 januari 1939 in Gasselte, zie VIII-BA.

VII-AR  Marchien de Vries, dochter van Jans de Vries (VI-X) en Trientje Krol, is geboren op vrijdag 9 januari 1903 in Borger, is overleden op zondag 26 december 1982 aldaar. Marchien werd 79 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Marchien trouwt op zaterdag 13 augustus 1927 in Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Drenth, zoon van Roelf Drenth en Maria Groen. Jan is geboren op maandag 28 september 1903 in Gasselte, is overleden op woensdag 22 april 1981 in Gasselternijveenschemond. Jan werd 77 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Jan en Marchien zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Johanna Drenth is geboren op dinsdag 15 mei 1928 in Borger, zie VIII-BB.

2  Trientje Drenth is geboren op donderdag 16 maart 1933 in Borger, zie VIII-BC.

3  Roelof Drenth is geboren op vrijdag 5 juli 1935 in Borger, is overleden op woensdag 8 oktober 1986. Roelof werd 51 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Roelof was gehuwd met Hennie Bok.

VII-AS  Trientje de Vries, dochter van Jans de Vries (VI-X) en Trientje Krol, is geboren op woensdag 17 juli 1907 in Borger, is overleden op vrijdag 18 december 1998 in Stadskanaal. Trientje werd 91 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Trientje trouwt op dinsdag 4 oktober 1904 in Onstwedde prenataal met Remko Prins. Remko is geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 12 juni 1973 in Stadskanaal. Remko werd 68 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Remko en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  Jetta Prins, wonende in Stadskanaal.

Jetta was gehuwd met Anton Wiendels.

2  Jans Prins, zie VIII-BD.

VII-AT  Martje de Vries, dochter van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 20 mei 1892, is overleden op vrijdag 31 december 1982 in Emmen, is begraven op woensdag 5 januari 1983 in 2e Exloërmond. Martje werd 90 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Martje trouwt op vrijdag 1 maart 1918 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmannus Reintsema, zoon van Derk Reintsema en Jacoba Springer. Harmannus, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 21 december 1890 in Valthermond , is overleden op maandag 24 februari 1975 in 2e Exloërmond, is begraven op vrijdag 28 februari 1975 aldaar. Harmannus werd 84 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<78,79>

Van Harmannus en Martje zijn drie kinderen bekend:

1  Derk Reintsema is geboren op vrijdag 19 maart 1920, zie VIII-BE.

2  Jan Reintsema is geboren voor 1925, is overleden rond 1979 in Stadskanaal. Jan werd minstens 54 jaar.

Jan was gehuwd met Grietje Hulshof, dochter van Klaas Hulshof en Wilhelmina Deen.

3  Jacoba Reintsema is geboren op dinsdag 10 maart 1925, zie VIII-BF.

VII-AU  Jan de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 19 april 1895 in Borger, is overleden op zaterdag 21 november 1970 aldaar, is begraven op woensdag 25 november 1970 aldaar. Jan werd 75 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 22 augustus 1930 in Odoorn op 35-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jantje Nijhof, dochter van Henderikus Nijhof en Geertruida Baas. Jantje is geboren op vrijdag 4 oktober 1901 in Nieuw-Buinen (aktenr.225), is overleden op maandag 20 februari 1933 in Appelscha (aktenr.30 gem.Ooststellingwerf). Jantje werd 31 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Jantje is een kind bekend:

1  Jan de Vries is geboren op zondag 28 september 1930 in 2e Exloërmond, zie VIII-BG.

Jan trouwt op dinsdag 1 juni 1937 in Odoorn (is gescheiden op vrijdag 16 december 1960 (al sedert 1939 niet meer samenwonend)) op 42-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Aaltje Vos. Aaltje is geboren op woensdag 12 april 1905 in Odoorn.

VII-AV  Arend de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, fabr.arbeider Bandenfabriek Vredestein Enschede, wonende in 2e Exloërmond en in Enschede, is geboren op woensdag 17 oktober 1900 in Odoorn, is overleden op maandag 9 januari 1989 in Enschede, is begraven op vrijdag 13 januari 1989 aldaar op de Oosterbegraafplaats. Arend werd 88 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Arend trouwt op vrijdag 20 juli 1923 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Harmke Franssens, dochter van Frederik Franssens en Jantje Pomp. Harmke is geboren op maandag 13 oktober 1902 in Buinerveen , is overleden op vrijdag 6 januari 1984 in Enschede, is begraven op woensdag 11 januari 1984 aldaar. Harmke werd 81 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<80>
    Arend en Harmke op latere leeftijd

Van Arend en Harmke zijn twee kinderen bekend:

1  Jan de Vries is geboren op zondag 2 december 1923 in Odoorn, zie VIII-BH.

2  Jantje de Vries is geboren op donderdag 20 december 1928 in Odoorn, zie VIII-BI.

VII-AW  Arendiena de Vries, dochter van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 10 mei 1904 in Odoorn, is overleden op zondag 15 augustus 1954 in 2e Exloërmond. Arendiena werd 50 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Arendiena was gehuwd met Reinder Slinger, zoon van Geert Slinger en Geesien Poelman. Reinder, landarbeider, is geboren op woensdag 8 februari 1899 in Gasselterboerveen (aktenr.8), is verdronken op vrijdag 11 november 1966 in 2e Exloërmond, is begraven op dinsdag 15 november 1966 in Valthermond. Reinder werd 67 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

    Arendiena met haar man en kinderen Geesje en Jan
 

Van Reinder en Arendiena zijn drie kinderen bekend:

1  Geesje Slinger is geboren op woensdag 4 januari 1933, zie VIII-BJ.

2  Jan Slinger is geboren op zaterdag 19 november 1938 in Odoorn, zie VIII-BK.

3  Geert Slinger is geboren op woensdag 25 juli 1945 in Exloërkijl, is overleden op zondag 29 juli 1945 aldaar. Geert werd 4 dagen.

VII-AX  Jans de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, los arbeider, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 19 januari 1908 in Odoorn, is overleden op dinsdag 16 december 1986 in 2e Exloërmond, is begraven op zaterdag 20 december 1986 aldaar. Jans werd 78 jaar, 10 maanden en 27 dagen.
    Jans (helemaal rechts) met links van hem zijn broers Arend en Mans de Vries

Jans trouwt op vrijdag 23 maart 1934 in Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Geessien de Jonge. Geessien is geboren op donderdag 16 augustus 1906, is overleden op donderdag 18 mei 1989 in 2e Exloërmond, is begraven op maandag 22 mei 1989 aldaar. Geessien werd 82 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Jans en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Arendiena (Dinie) de Vries is geboren op zondag 10 februari 1935 in 2e Exloërmond, zie VIII-BL.

2  Albert (Ab) de Vries, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 12 februari 1943 aldaar.

VII-AY  Harmannus (Mans) de Vries, zoon van Jan de Vries (VI-Y) en Arendje Niks, veenarbeider en los arbeider landbouw, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 13 oktober 1910 aldaar, is overleden op donderdag 23 november 1995 in Ter Apel, is begraven op dinsdag 28 november 1995 in 2e Exloërmond. Harmannus werd 85 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Harmannus (Mans) kwam uit een veenarbeiderfamilie. Zijn ouders, broers en zussen hebben er gewerkt. Hij zelf ook nog tot in de vijftiger jaren, maar toen kwam ook aan de turfproductie in de gemeente Odoorn een einde en ging hij meer werken in de landbouw.
Hoe het leven als veenarbeider was, is te lezen in het boek van Sietse van der Hoek 'Hopen op een vrijer leven'(1978 Uitgeverij Boekencentrum B.V. 's-Gravenhage ISBN 9023927990), waarin verhalen voorkomen van Drentse veenarbeiders, waaronder van het echtpaar Anne en Dien de Vries uit Emmer-Compascuum. Ze zijn geen familie, maar het verhaal geeft een mooi tijdsbeeld.

Het leven was lelijk...
Anne en Dien de Vries hebben het hun leven lang niet kunnen laten. Er wat bijverdienen om te kunnen rondkomen. En nog lopen er kippen, schapen, varkens en parelhoenders op het kampje achter hun huisje in Emmer-Compascuum. Voor de handel en om wat om handen te houden. De aardappelschillen die Anne de Vries al weer jaar en dag met het paardje en de kar van de burgers ophaalt, dienen het vee tot voer. En het oud papier dat in dezelfde reis meegaat, is voor de kas van het jeugdgebouw. Soms bracht dat wel tweeduizend gulden per jaar op.
Bakker Buter, zo heette hij, ging met zijn blauwe zak met broden het veld in. Als kleine jongen ging ik wel met hem mee om brood te bezorgen. Dat viel nog lang niet altijd mee. D'r lag geen steen in het veen om op te staan, allemaal modder in de natte tijd van het jaar. Voor een hele dag meelopen kreeg ik dan een snee roggebrood en een plak stuut van de bakker. Dat was dan weer mooi meegenomen.
Het leven was lelijk, maar ik zal je vertellen: 't Was mooi leven'.
Sinds 1924 wonen Anne en Dien de Vries in dit huisje, waar ze ook zullen sterven. Als het niet tegenzit tenminste. Tot in de vijftiger jaren liep er het Scholtenskanaal voorlangs om iets verder oostelijk uit te monden in het Stads-Compascuumkanaal. Vanuit het venster in de keuken konden ze een heel eind het kanaal langs kijken, zolang het nog niet gedempt was, en als het niet mistte. In de voorkamer zitten ze bijna nooit.
Anne is van 1898, Dien van een jaar later.
'Wij zijn er goed doorheen gekomen, dat kun je wel zeggen. Toen Anne vijfenzestig werd, zei hij: Ik hang mijn schop op, werken doe ik niet meer. De handel heeft hij aangehouden om wat extra's naast de AOW te hebben. Eerlijk waar, we hebben nu een rijkeluisbestaan'
(In december 1977 overleed Anne de Vries.)

Schreiend
'De minste tijd van ons trouwen was toen hij geen werk had. In het veen was niks te doen. En in de werkverschaffing kon Anne zes gulden in de week verdienen, maar dan moest hij wel naar België, grondwerk. En drie maanden dat hij niet thuis kon komen. In de tussentijd zou het derde kind geboren worden. Hij is toen niet gegaan, had dus geen werk en geen uitkering, omdat hij België weigerde. Hij kwanselde en handelde wat met het kippie, maar veel bracht dat niet op'.
Anne: 'Gelukkig kon ik wat verdienen bij de boterventer. Elf cent voor een hele week. En een brood kostte negen cent. We deden er dan maar wat melk van de sikke overheen'.
Dien:'Ik zat zo in de put. Maar voor mekaar hield je je groot en hemelde je mekaar op. Achter mijn naaimachine alleen zat ik wel es te schreien. Als Anne dan thuis kwam en mij zo zag zitten zei hij: Schrei je? 't Komt wel weer goed'.
Anne: 'D'r lag in die tijd een Muntendammer voor het huis. Voor hem kon ik haring gaan venten. Wel goed verdiend toen. Later ben ik met hem meegegaan naar de hooiboer, in Andijk. Je moest in de rij staan en de dikke boer liep dan langzaam, keurend voor je langs. Zoals in de slaventijd in Amerika. Mijn kameraad kreeg voor zes weken werk, ik maar voor drie dagen. Omdat ik zo'n schriel kereltje was. Toch ben ik er zes jaar gebleven'.
Dien:'En ik ging met de kinderen aardappelkrabben in de herfst Zo hebben we het gered in ons leven'.

De grootvader van Anne de Vries werkte tot voorbij zijn zeventigste jaar in het veen. Meer naar het noordwesten toe. Anne's vader, Sake, en zijn moeder ook hun leven lang. Eerst in Valthermond, daarna met het veen afzakkend in Emmercompas.
Van vader Sake hangt een fotoportret in het gemeentehuis van Emmen. 'Rimpels van een werkmansgezicht, pijp in de mond, handen in zijn zakken en het kieltje aan. Precies zo als ie was. Dat kwam zo. Een westerse krant wilde wat over het veen schrijven. En de fotograaf zag mijn vader aan de kant van de wal. Daar was ie bijna altijd toen hij oud werd, langs het kanaal. Ze vonden hem typisch voor het volk in het veen'.

Harmannus trouwt op vrijdag 7 mei 1937 in Odoorn (akte no. 48) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Marchien Hulshof, dochter van Jakob Hulshof en Willemina Kort. Marchien, wonende in Musselkanaal, is geboren op zondag 13 april 1913 in Odoorn, is overleden op dinsdag 12 september 2006 in Musselkanaal (verpleeghuis "Heggerank"), is begraven op zaterdag 16 september 2006 in 2e Exloërmond. Marchien werd 93 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Mans in zijn hoekje

Samen op de foto in plm.1937 en in 1960

 

 

Van Harmannus en Marchien zijn twee kinderen bekend:

    Het gezin bij hun huis in Exloërkijl Zuid 78

1  Arendiena (Diny) de Vries is geboren op maandag 18 april 1938 in Odoorn, zie VIII-BM.

2  Jacob de Vries is geboren op vrijdag 11 juni 1948 in Odoorn, zie VIII-BN.

VII-AZ  Arend de Vries, zoon van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, hoofdassistent-A Rijksbelastingen, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op woensdag 29 juni 1898 in 1e Exloërmond, is overleden op donderdag 23 november 1989 in Utrecht. Arend werd 91 jaar, 4 maanden en 25 dagen. <81>

Arend trouwt op zaterdag 19 april 1924 in Emmen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geessien Gnodde. Geessien is geboren op zondag 20 januari 1901 in Nieuw-Buinen, is overleden op zondag 12 april 1998 in Nieuwegein. Geessien werd 97 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Arend en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Andries de Vries is geboren op maandag 26 januari 1925 in Coevorden, zie VIII-BO.

2  Wicher de Vries is geboren op woensdag 27 oktober 1926 in Coevorden, zie VIII-BP.

VII-BA  Harmanna de Vries, dochter van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op zondag 11 maart 1900 in 1e Exloërmond, is overleden op maandag 23 december 1957 in Nieuw-Buinen. Harmanna werd 57 jaar, 9 maanden en 12 dagen. <82>

Harmanna was gehuwd met Tiemo Pik. Tiemo is geboren op vrijdag 26 mei 1899 in Borger, is overleden op woensdag 28 december 1966. Tiemo werd 67 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van Tiemo en Harmanna zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Pik is geboren op donderdag 26 september 1929.

Jacob is gehuwd met Aaltje Poelman. Aaltje is geboren op zaterdag 26 oktober 1929.

2  Maria Pik is geboren op zondag 12 april 1931.

Maria is gehuwd met Marinus van der Werff. Marinus is geboren op vrijdag 26 juli 1929.

3  Grietje Pik is geboren op zaterdag 28 januari 1933, zie VIII-BQ.

VII-BB  Jans de Vries, zoon van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Odoorn, is overleden op zondag 1 januari 1989 in Emmen, is begraven in Emmen "De Wolfsbergen". Jans werd 85 jaar, 4 maanden en 11 dagen. <83>

Jans trouwt op maandag 16 mei 1932 op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje van der Veen. Jantje is geboren op zaterdag 9 juli 1904 in Leek, is overleden op woensdag 30 juni 1999 in Emmen. Jantje werd 94 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Jans en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Andries de Vries is geboren op dinsdag 26 juni 1934 in Emmen, zie VIII-BR.

2  Dirk de Vries is geboren in 1936.

3  Gesiena (Sieny) de Vries is geboren op woensdag 14 september 1938 in Emmen, zie VIII-BS.

VII-BC  Andries de Vries, zoon van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 6 januari 1905 in Odoorn, is overleden op vrijdag 11 november 1977 in Emmen, is begraven op woensdag 16 november 1977 in Emmen "De Wolfsbergen". Andries werd 72 jaar, 10 maanden en 5 dagen. <84>

   
"schipper" Andries in Blokzijl

 

               Bram van der Lijn schrijft: Mijn opa en oma(Andries en Janna Pinkster)waren naar Blokzijl verhuisd,omdat mijn opa daar via zijn broer Jan een baan had gekregen als waterbeheerder bij de Noord Oost Polder in 1949(in het veen was géén werk meer).De foto Opa de Vries Blokzijl is daar gemaakt. Het grappige is dat deze foto later gebruikt is in een kalender van Blokzijl met vermelding dat het hier en oude schipper betrof. Bijna niemand weet dat dat niet klopt,maar dat het een Drentse vervener is die een paar maanden bij één van zijn zoons woont.

Andries trouwt op zaterdag 13 augustus 1927 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna Pinkster, dochter van Hendrik Pinkster en Alagonda van Lottum. Janna is geboren op woensdag 10 oktober 1906 in Valthermond, is overleden op woensdag 31 juli 1996 in Emmen, is begraven in Emmen "De Wolfsbergen". Janna werd 89 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Andries en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries de Vries is geboren in februari 1928 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op maandag 16 april 1928 in Groningen. Andries werd 2 maanden.

2  Andries de Vries is geboren op donderdag 24 januari 1929 in Nieuw-Weerdinge, zie VIII-BT.

3  doodgeboren dochter de Vries is doodgeboren op vrijdag 7 september 1934 in Nieuw-Weerdinge.

4  Alagonda (Gonny) de Vries is geboren op woensdag 20 oktober 1937 in Nieuw-Weerdinge, zie VIII-BU.

5  Maria (Mary) de Vries is geboren op zaterdag 3 november 1945 in Nieuw-Weerdinge, zie VIII-BV.

VII-BD  Renger de Vries, zoon van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, kruidenier, wonende in 1e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op woensdag 1 januari 1908 in Odoorn, is overleden op woensdag 21 oktober 1981 in Veenoord. Renger werd 73 jaar, 9 maanden en 20 dagen. <85>

Renger trouwt op vrijdag 16 januari 1942 in Emmen op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Hoving. Jantje is geboren op maandag 13 maart 1916 in Emmen. Zij overleed op donderdag 25 september 2008 in Nieuw Amsterdam, 92 jaar, 6 maanden en 12 dagen oud.

Van Renger en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Paula de Vries is geboren op woensdag 23 juli 1947 in Emmen, zie VIII-BW.

2  Jacob de Vries is geboren op maandag 25 september 1950 in Emmen.

VII-BE  Martje de Vries, dochter van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, is geboren op zondag 3 augustus 1913 in Borger, is overleden op donderdag 10 november 1994 in Duiven. Martje werd 81 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Martje trouwt op zaterdag 14 mei 1938 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Seubers. Jan, seinwerker NS, is geboren op dinsdag 6 augustus 1912, is overleden op woensdag 7 januari 1998 in Duiven, is begraven op zondag 11 januari 1998 aldaar. Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Jan en Martje zijn twee kinderen bekend:

1  Albertje Seubers is geboren op maandag 29 mei 1939 in Emmen, zie VIII-BX.

2    Andries Seubers is geboren op donderdag 27 mei 1943 in Nieuw-Weerdinge.

2  Janny Seubers is geboren op zaterdag 23 juni 1945 in Nieuw-Weerdinge, zie VIII-BY.

VII-BF  Jan de Vries, zoon van Andries de Vries (VI-Z) en Maria Kok, is geboren op maandag 18 oktober 1915 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op zaterdag 6 februari 1993 in 's-Gravenhage, is begraven op donderdag 11 februari 1993 in Rijswijk. Jan werd 77 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 11 augustus 1942 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Selders. Antje is geboren op vrijdag 12 januari 1917 in Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 3 augustus 1990 in Den Haag. Antje werd 73 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria (Ria) de Vries is geboren op dinsdag 15 juni 1943 in Utrecht, zie VIII-BZ.

2  Klaas Jan (Klaas) de Vries is geboren op zaterdag 9 maart 1946 in Utrecht, zie VIII-CA.

3  Paul de Vries is geboren op zaterdag 28 mei 1955 in Groningen, zie VIII-CB.

4  Fenny Marijke (Fenny) de Vries is geboren op dinsdag 18 februari 1958 in Deventer.

Fenny trouwt in 1980 (is gescheiden in 2000) op 22-jarige leeftijd met R. van der Spek.

VII-BG  Arend de Vries, zoon van Arend de Vries (VI-AA) en Henderika Kok, veenarbeider, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op maandag 12 april 1897 in Borger, is overleden op donderdag 21 september 1967 in Assen. Arend werd 70 jaar, 5 maanden en 9 dagen. <86>

Arend trouwt op donderdag 17 oktober 1918 in Emmen (akte nr.245) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Middel, dochter van Riemt Middel en Hillechien Rossing. Jantje is geboren op maandag 8 juni 1896, is overleden op donderdag 16 januari 1958 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op dinsdag 21 januari 1958 aldaar. Jantje werd 61 jaar, 7 maanden en 8 dagen. <87>

 

Van Arend en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op zondag 23 november 1919 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op dinsdag 15 september 1998 in Ter Apel, is begraven op zaterdag 19 september 1998 in Nieuw-Weerdinge. Arend werd 78 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

2  Reint de Vries is geboren op vrijdag 13 mei 1921 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op zaterdag 13 februari 1982 aldaar, is begraven op donderdag 18 februari 1982 aldaar. Reint werd 60 jaar en 9 maanden.

3  Paul de Vries is geboren op zondag 11 maart 1923, zie VIII-CC.

4  Hilko (Koos) de Vries is geboren op donderdag 26 februari 1925, zie VIII-CD.

5  Henderika (Riekie) de Vries is geboren op donderdag 30 januari 1930, zie VIII-CE.

6  Jan Arend de Vries is geboren op zondag 18 december 1938 in Nieuw-Weerdinge, zie VIII-CF.

VII-BH  Paul de Vries, zoon van Arend de Vries (VI-AA) en Henderika Kok, wonende in 2e Exloërmond en in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Borger, is overleden op dinsdag 4 april 1972, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Paul werd 73 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Paul was gehuwd met Jantje Beekman. Jantje is overleden op zaterdag 17 augustus 1985 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op woensdag 21 augustus 1985 aldaar.

Van Paul en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje de Vries, zie VIII-CG.

2  Arend de Vries is geboren op donderdag 21 februari 1924, zie VIII-CH.

3  Hinderk (Henk) de Vries is geboren op zondag 8 maart 1936 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op zaterdag 29 oktober 1994 aldaar, is begraven aldaar. Hinderk werd 58 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

VII-BI  Harmanna de Vries, dochter van Arend de Vries (VI-AA) en Henderika Kok, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 20 december 1903 in Odoorn, is overleden op maandag 8 februari 1943, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Harmanna werd 39 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Harmanna was gehuwd met Roelf Nijboer. Roelf is geboren op zaterdag 16 december 1905, is overleden op donderdag 22 januari 1998 in Almelo, is gecremeerd op dinsdag 27 januari 1998 aldaar. Roelf werd 92 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Roelf was later gehuwd (2) met Hendrikien Neef.<88,89>

Van Roelf en Harmanna is een kind bekend:

1  Harm Nijboer, zie VIII-CI.

VII-BJ  Jans de Vries, zoon van Arend de Vries (VI-AA) en Henderika Kok, veenarbeider en bouwvakker, wonende in 2e Exloërmond, in Nieuw-Weerdinge en in Emmen, is geboren op zaterdag 7 april 1906 in Odoorn, is overleden op dinsdag 26 november 1991 in Emmen, is gecremeerd op vrijdag 29 november 1991 aldaar. Jans werd 85 jaar, 7 maanden en 19 dagen. <90>

Jans trouwt op zaterdag 6 april 1929 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelfina Middel, dochter van Riemt Middel en Hillechien Rossing. Roelfina is geboren op zaterdag 5 oktober 1907 in Emmen, is overleden op maandag 19 september 1988 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 23 september 1988 aldaar. Roelfina werd 80 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Van Jans en Roelfina zijn vier kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op donderdag 1 januari 1931 in Emmen, zie VIII-CJ.

2  Riemt (Reint) de Vries is geboren op maandag 1 mei 1933 in Emmen, zie VIII-CK.

3  Henderika de Vries is geboren op vrijdag 6 november 1936 in Emmen, zie VIII-CL.

4  Hilko de Vries is geboren op maandag 22 september 1947 in Emmen, zie VIII-CM.

VII-BK  Arend de Vries, zoon van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, is geboren op woensdag 31 augustus 1904 in Borger, is overleden op vrijdag 16 oktober 1987 aldaar, is begraven in Nieuw-Buinen Grafschrift: "Vaste rots van mijn behoud". Arend werd 83 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Arend trouwt op zaterdag 25 augustus 1928 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Geessien Langenburg, dochter van Derk Langenburg en Roelfien Hadders. Geessien is geboren op zondag 22 september 1907 in Borger, is overleden op vrijdag 6 juli 1990 aldaar, is begraven in Nieuw-Buinen. Geessien werd 82 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Arend en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Henderika (Riekie) de Vries is geboren op dinsdag 8 januari 1929 in Gasselte, zie VIII-CN.

2  Roelfina (Fientje) de Vries is geboren op zondag 30 juli 1933 in Borger, zie VIII-CO.

VII-BL  Henderikus de Vries, zoon van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, los arbeider, is geboren op donderdag 2 maart 1905 in Borger, is overleden op zondag 16 februari 1992 in Stadskanaal. Henderikus werd 86 jaar, 11 maanden en 14 dagen. <91>
Henderikus trouwt op woensdag 25 april 1928 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Geessien Hoving. Geessien is geboren op maandag 31 december 1906 in Borger, is overleden op zaterdag 23 juli 1988 in Gasselternijveen. Geessien werd 81 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Henderikus en Geessien zijn drie kinderen bekend:

1  Willem de Vries is geboren op maandag 24 juni 1929 in Gasselte, zie VIII-CP.

2  Jacob de Vries, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 28 maart 1933 in Gasselte. <92>

Jacob is gehuwd met Tine Hendriks. Tine is geboren op zaterdag 10 juni 1933 ?.

3  Henderikus Hendrik(Riekus) de Vries is geboren op dinsdag 19 maart 1946 in Gasselternijveenschemond, zie VIII-CQ.

VII-BM  Martje de Vries, dochter van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Borger, is overleden op zondag 19 juni 1949 in Almelo, is begraven op vrijdag 24 juni 1949 in Vroomshoop. Martje werd 41 jaar, 3 maanden en 23 dagen.
 

Martje trouwt op donderdag 7 november 1929 in Ommen op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Timmer, zoon van Jan Timmer en Zwaantje Veltman. Gerrit, wonende in Vroomshoop, is geboren op zondag 28 juli 1901 in Ambt-Hardenberg, is overleden op zaterdag 21 april 1979 in Hardenberg, is begraven op woensdag 25 april 1979 in Vroomshoop. Gerrit werd 77 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Gerrit en Martje zijn elf kinderen bekend:

1  Jan Timmer is geboren op zondag 23 februari 1930 in Ommen, zie VIII-CR.

2  Henderika(Riekie) Timmer is geboren op vrijdag 21 november 1930 in Den Ham, zie VIII-CS.

3  Willem Timmer is geboren op donderdag 1 september 1932 in Den Ham, zie VIII-CT.

4  Zwaantje Timmer is geboren op dinsdag 9 april 1935 in Den Ham, zie VIII-CU.

5  Gerrit Timmer is geboren op dinsdag 28 juli 1936 in Almelo, is overleden op woensdag 11 november 1936 in Ommen. Gerrit werd 3 maanden en 14 dagen.

6  Jantje Timmer is geboren op zaterdag 16 juli 1938 in Ommen, zie VIII-CV.

7  Gerrit Timmer is geboren op zaterdag 18 januari 1941 in Ommen, zie VIII-CW.

8  Arend Timmer is geboren op zaterdag 23 januari 1943 in Ommen, zie VIII-CX.

9  Hermannes (Mans) Timmer is geboren op zaterdag 7 april 1945 in Ommen, zie VIII-CY.

10  Trientje (Tiny) Timmer is geboren op zaterdag 7 april 1945 in Ommen, zie VIII-CZ.

11  Gerrit Jan Timmer is geboren op woensdag 6 augustus 1947 in Ommen, zie VIII-DA.

VII-BN  Jantje de Vries, dochter van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, fabrieksarbeidster, wonende in Eindhoven, is geboren op dinsdag 20 juli 1909 in Borger. Jantje was gehuwd met J. de Vries. <94>

 

Van hem en Jantje is een kind bekend:

1  H. de Vries, wonende in Dommelen.  Hij is gehuwd met N.N. Vissere.

VII-BO  Henderika (Rieke) de Vries, dochter van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, fabrieksarbeidster, wonende in Eindhoven, is geboren op donderdag 16 november 1911 in Borger.

Henderika trouwt op vrijdag 31 juli 1936 in Eindhoven op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes (Jannes) Baptist, zoon van Klaas Baptist en Lukje Tent. Johannes, fabrieksarbeider, camoufleur bij aannemingsbedrijf en gemeentearbeider reinigingsdienst, wonende in Eindhoven, is geboren op zondag 3 april 1910 in Emmen, is overleden op dinsdag 13 mei 1975 in Eindhoven, is begraven op zaterdag 17 mei 1975 aldaar op de begr.plaats "Woensel". Johannes werd 65 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Johannes en Henderika zijn drie kinderen bekend:

1  Lukje Baptist is geboren op woensdag 3 februari 1937 in Eindhoven, zie VIII-DB.

2  Willem Baptist is geboren op dinsdag 7 november 1939 in Eindhoven, zie VIII-DC.

3  Klaas Baptist is geboren op zaterdag 28 november 1942 in Eindhoven, zie VIII-DD.

VII-BP  Trientje de Vries, dochter van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, fabrieksarbeidster, wonende in Eindhoven, is geboren op maandag 13 september 1915 in Borger.

Trientje was gehuwd met Albert Linker, wonende in Eindhoven.

Van Albert en Trientje is een kind bekend:

1   Geertje Linker, geboren op zondag 28 maart 1954.

            Geertje trouwt op donderdag 7 oktober 1976 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerardus Theodorus (Gerard) Rooijakkers, wonende in Nuenen, is geboren op zondag 20 juni 1954.

            Van Gerard en Geertje zijn twee kinderen bekend:

            1  Angela Theodora Rooijakkers (Angela) is geboren op zondag 4 juni 1978. Angela begint een relatie in 1999 op 21-jarige leeftijd met Jos Kortooms          

            Van Jos en Angela zijn twee  kinderen bekend:

            1  Joëlle Theodora Gertruda Kortooms (Joëlle) is geboren op zondag 13 juli 2003.

            2  Sabrina Johanna Theodora Kortooms (Sabrina) is geboren op zondag 13 juli 2003.
 

            2  Petrus Albertus Rooijakkers (Peter) is geboren op zondag 29 juli 1979.        

           

VII-BQ  Roelof de Vries, zoon van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, is geboren op zondag 5 augustus 1917 in Borger.

Roelof was gehuwd met Janke Bloemsma.

Van Roelof en Janke is een kind bekend:

1  W..... de Vries.

VII-BR  Jans de Vries, zoon van Willem de Vries (VI-AB) en Henderika Pieters, wonende in Papendrecht, is geboren op zondag 2 mei 1926 in Borger.

Jans trouwt in Eindhoven met Ank Kok.

Van Jans en Ank is een kind bekend:

1  Janny de Vries is geboren in april 1953 in Eindhoven.

VII-BS  Jan de Vries, zoon van Frederik de Vries (VI-AC) en Roelfien van der Veen, landarbeider, is geboren op zondag 3 augustus 1913.

Jan trouwt op zaterdag 8 mei 1937 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Wanders. Grietje is geboren op woensdag 18 augustus 1915 in Borger.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Frederik de Vries is geboren op dinsdag 7 december 1937 in Borger.

Frederik trouwt op vrijdag 15 september 1961 in Gasselte op 23-jarige leeftijd met G. Pruim.

2  Roelof de Vries, automonteur, is geboren op donderdag 10 december 1942 in Borger.

Roelof trouwt op donderdag 30 november 1967 in Nieuwe Pekela op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Geetruida Jansina de Jonge. Geetruida is geboren op vrijdag 8 maart 1946 in Nieuwe Pekela.

3  Roelfien de Vries is geboren op maandag 11 juni 1945 in Borger.

Roelfien trouwt op vrijdag 12 mei 1967 in Borger op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Christiaan Drenth. Christiaan is geboren op donderdag 20 juli 1933 in Onstwedde.

Generatie VIII

(van 1905 tot heden)

In deze generatie zijn 108 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1935 en 1996. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (22x), Onstwedde (14x), Enschede (11x), Groningen (10x), Gasselte (8x), Rotterdam (8x), Nieuwe Pekela (5x), Almelo (5x), Borger (5x), Beerzerveld (5x), Gieten (4x), Hardenberg (4x), Odoorn (4x), Hoogeveen (3x), Bruchterveld (3x), Den Ham (3x), Nieuwlande (3x), Zwolle (3x), Hellendoorn (3x), Dedemsvaart (3x), Vroomshoop (3x), Bedum (3x), Assen (3x), Stadskanaal (3x), Veendam (3x), Wieringermeer (3x), Zevenhuizen (2x), Emmer-Compascuum (2x), Gorinchem (2x), Weende (2x), Waubach (2x), 2e Exloërmond (2x), Vlagtwedde (2x), Doetinchem (2x), Delfzijl (2x), Pijnacker (2x), Breda, Borgerhout (B.), Eelde, Arnhem, Coevorden, Doorwerth, Nieuw-Buinen, Winschoten, Wieringerwerf, St.Antonius (B.), Soest, 's Hertogenbosch, Roden, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuwegein, Gasselternijveen, Musselkanaal, Midwolda, in Het Bilt, in Drenthe, Hoogezand, Grand Rapids, Gouda en Nieuw-Weerdinge. Er zijn momenteel nog 251 van de 281 kinderen in leven.

VIII-A  Agge de Vries, zoon van Albert de Vries (VII-C) en Jantje Kruize, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op zaterdag 16 augustus 1924 aldaar, is overleden op dinsdag 19 juli 1994. Agge werd 69 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Agge was gehuwd met Catharina (Trientje) Vissering.

Van Agge en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Albert de Vries is geboren op maandag 31 oktober 1949 in Nieuwe Pekela, zie IX-A.

2  Sietske Lammertina Catharina (Sieta) de Vries is geboren op zaterdag 29 augustus 1953 in Veendam, zie IX-B.

VIII-B  Adriana de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op dinsdag 26 april 1921 in Emmer-Compascuum , is overleden op woensdag 16 augustus 2000 in Enschede, 79 jaar, 3 maanden en 21 dagen oud.<97>

Adriana was gehuwd met Dirk van der Graaf. Dirk is geboren op donderdag 5 december 1918 in Enschede, overleden op zaterdag 5 oktober 1985 in Enschede, 66 jaar en 10 maanden oud.

Van Dirk en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Riekie van der Graaf is geboren in 1943.

2  Truus van der Graaf is geboren in 1944.

3  Gerrie van der Graaf is geboren in 1947.

4  Annet van der Graaf is geboren in 1949.

VIII-C  Hennie de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op donderdag 18 juli 1912 in Emmer-Compascuum en overleden op zondag 21 augustus 2005 in Enschede, 93 jaar, 1 maand en 3 dagen oud.

Hennie trouwt op zaterdag 25 augustus 1934 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit Westerhof. Gerrit is geboren op donderdag 8 september 1904 in  Noordwolde (Fr.) en overleden in Enschede op zondag 3 oktober 1982, 78 jaar en 25 dagen oud.

Van Gerrit en Hennie zijn twee kinderen bekend:

1  Trientje Westerhof is geboren rond 1935.

2  Agge Westerhof is geboren rond 1948.

VIII-D  Janna de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op woensdag 17 december 1913 in Emmer-Compascuum. Zij overleed op zaterdag 29 mei 2010 in Enschede en is daar begraven na een afscheidsdienst in het kerkgebouw 't Trefpunt. Zij werd 96 jaar, 5 maanden en 12 dagen oud.

Janna trouwt in 1936 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Gerhardus (Gerrit) Dokter. Gerhardus is geboren op donderdag 5 december 1907 in Emmer-Compascuum, is overleden op zaterdag 7 april 1979 in Enschede. Gerhardus werd 71 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van Gerhardus en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Dokter is geboren in 1937.

2  Adrie Dokter is geboren in 1941.

3  Sini Dokter is geboren in 1944.

4  Agge Dokter is geboren in 1949.

VIII-E  Albertje de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op woensdag 27 oktober 1915 in Enschede, is overleden op dinsdag 4 juni 2002 in Telopea (Australië). Albertje werd 86 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Albertje trouwt op donderdag 24 juni 1937 in Enschede op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Eggers. Pieter is geboren op donderdag 24 juli 1913 in Enschede, is overleden op vrijdag 21 december 1979 in Telopea (mogelijk op 21 mei 1979). Pieter werd 66 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Albertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik (Henk) Eggers is geboren op zaterdag 11 december 1937 in Enschede.

2  Adriana Geertruida (Audrey) Eggers is geboren op dinsdag 14 maart 1939 in Enschede.

3  Haaje (Harry) Eggers is geboren op donderdag 25 september 1941 in Enschede.

Haaje is gehuwd met Margaret Christian. Margaret is geboren op maandag 9 oktober 1944 in Gilgranda.

4  Alberdina Eggers is geboren op maandag 4 september 1944 in Enschede, is overleden op dinsdag 3 april 1945 aldaar. Alberdina werd 6 maanden en 30 dagen.

5  John Agge Eggers, wonende in in Australië, is geboren op vrijdag 4 april 1947 in Enschede.

6  Alberdina (Dini) Eggers is geboren op dinsdag 6 oktober 1953 in Enschede.

7  Peter Eggers is geboren op donderdag 28 februari 1957 in Enschede.

VIII-F  Eino de Vries, zoon van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op zaterdag 10 augustus 1918.

Eino trouwt op zaterdag 26 januari 1952 op 33-jarige leeftijd met Annie Gustin. Annie is geboren op zondag 13 juni 1926 .<98>

Van Eino en Annie is een kind bekend:

1  Trudi de Vries is geboren op vrijdag 14 november 1952.

VIII-G  Albert de Vries, zoon van Agge de Vries (VII-G) en Adriana Geertruida Schut, is geboren op maandag 4 september 1922, is overleden op donderdag 22 juni 1989 in Usselo. Albert werd 66 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Albert is getrouwd op vrijdag 28 april 1950 met Dinie Neutink. Dinie is geboren op vrijdag 25 december 1925 .<99>

Van Albert en Dinie is een kind bekend:

1  Agge de Vries is geboren in 1951 in Enschede.

VIII-H  Wija de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-U) en Jantina Elsina Kruizinga, is geboren op zaterdag 10 mei 1924 in Emmer-Compascuum.

Wija trouwt op donderdag 25 april 1946 in Zwolle op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Johan van Erven. Johan is geboren op woensdag 1 januari 1919 in Hattemerbroek.

Van Johan en Wija zijn drie kinderen bekend:

1  Janny van Erven is geboren in Zwolle.

2  Tineke van Erven is geboren in Zwolle.

3  Josée van Erven is geboren in Zwolle.

Josée woonde samen met S. J. Laarman.

VIII-I  Berend de Vries, zoon van Jannes de Vries (VII-V) en Pietertje Siepel, is geboren op maandag 22 mei 1922.

Berend trouwt op zaterdag 25 januari 1947 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Elsie van der Laan. Elsie is geboren op zondag 16 september 1923, is overleden op zondag 24 februari 1980. Elsie werd 56 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Berend en Elsie zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes de Vries.

2  Jannes de Vries is geboren op zaterdag 10 april 1948.

VIII-J  Berend de Vries, zoon van Frans de Vries (VII-W) en Wupke Kip, is geboren op zondag 9 maart 1924.

Berend is gehuwd met Dirkje Westra. Dirkje is geboren op dinsdag 24 maart 1925.

Van Berend en Dirkje is een kind bekend:

1  Frans Lubbert de Vries is geboren op maandag 19 mei 1952, zie IX-C.

VIII-K  Pieter de Vries, zoon van Frans de Vries (VII-W) en Wupke Kip, is geboren op vrijdag 3 juli 1925.

Pieter was gehuwd met Neeltje Maartens.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1  Wupke de Vries.

Wupke was gehuwd met Jaap Feringa.

VIII-L  Jannes de Vries, zoon van Frans de Vries (VII-W) en Wupke Kip, is geboren op maandag 26 juli 1926.

Jannes is gehuwd met Petronella Justina Wijma. Petronella is geboren op dinsdag 5 augustus 1924.

Van Jannes en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Jobkina de Vries is geboren op zaterdag 30 november 1957.

Jobkina was gehuwd met Wim Fleurke.

2  Frans de Vries is geboren op woensdag 24 februari 1960.

Frans trouwt op vrijdag 22 september 1989 op 29-jarige leeftijd met Harmina Hinderika Hemma Schipper.

VIII-M  Berend de Vries, zoon van Agge de Vries (VII-X) en Catharina de Vries, is geboren op zaterdag 15 september 1928 in Onstwedde.

Berend trouwt op maandag 2 augustus 1954 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Geessien van der Heide, dochter van Remke van der Heide. Geessien is geboren op vrijdag 20 februari 1925 in Barlage.

Van Berend en Geessien zijn vijf kinderen bekend:

1  Agge de Vries is geboren op woensdag 7 maart 1956 in Onstwedde.

Agge trouwt in Onstwedde met Deddy Bols. Deddy is geboren rond 1956 in Onstwedde.

2  Geertruida de Vries is geboren op zondag 9 juni 1957, is overleden op woensdag 30 maart 1960. Geertruida werd 2 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

3  Catharina de Vries is geboren op vrijdag 4 september 1959 in Onstwedde.

Catharina is gehuwd met Jan Wilzing, zoon van Harm Wilzing en Dientje Bruining. Jan is geboren rond 1959.

4  Remke de Vries is geboren op dinsdag 30 januari 1962 in Onstwedde.

Remke trouwt in Onstwedde met Lammy van der Schoot, dochter van Lude van der Schoot. Lammy is geboren rond 1962.

5  Frederik de Vries is geboren op vrijdag 17 december 1965 in Onstwedde.

Frederik trouwt in Onstwedde met Greetje Huizing, dochter van Hajo Huizing en Dineke Veldhuis. Greetje is geboren rond 1965.

VIII-N  Heika de Vries, dochter van Agge de Vries (VII-X) en Catharina de Vries, is geboren op dinsdag 2 april 1935 in Onstwedde.

Heika trouwt op maandag 12 december 1955 in Onstwedde op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit Prins, zoon van Geert Prins en Klaartje Bouwland. Gerrit is geboren op dinsdag 7 maart 1933 in Onstwedde.

Van Gerrit en Heika zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Prins is geboren op donderdag 18 juli 1957 in Onstwedde.

2  Geert Prins is geboren op maandag 5 augustus 1963 in Onstwedde.

3  Agge Prins is geboren op vrijdag 2 oktober 1964 in Onstwedde.

4  Klaartje Prins is geboren op zaterdag 13 september 1969 in Onstwedde.

VIII-O  Berend de Vries, zoon van Lukje van der Laan (VII-Y) of Karsien de Vries, is geboren op donderdag 12 september 1935, is overleden op donderdag 14 augustus 1980. Berend werd 44 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Berend was gehuwd met Dora N.N..

Van Berend en Dora is een kind bekend:

1  Lukje de Vries.

VIII-P  Trientje Engberts, dochter van Mattheus Engberts (VII-Z) en Grietje Makken, is geboren op woensdag 25 maart 1931 in Haarlem.

Trientje trouwt op vrijdag 5 juni 1953 in Haarlem op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerard Cornelis Walles. Gerard is geboren op zaterdag 19 februari 1927 in Hengelo, is overleden op maandag 22 maart 2004 in Zevenaar. Gerard werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Gerard en Trientje is een kind bekend:

1  Ronald Raymond Walles, econoom, is geboren op zaterdag 17 juni 1961 in Breda.

Ronald trouwt op vrijdag 1 september 1989 in Zoetermeer op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Ankie Bosgraaf. Ankie, tandartsassistente, is geboren op vrijdag 22 juli 1966 in Staphorst.

VIII-Q  Hagge de Vries, zoon van Jans Jacob de Vries (VII-AA) en Arendje Vos, wonende in Wieringerwerf, is geboren op dinsdag 12 mei 1925 in Borger.
 

Hagge schrijft mij:

Op 2 mei 1946 werd ik opgeroepen voor de militaire dienst en na een opleiding van enkele maanden werden wij als eerste Divisie Dienstplichtigen (7-December-Divisie) naar wat toen nog Nederlands Indië heette, gestuurd, zogenaamd om orde en rust te herstellen. De ware reden was dat Nederland zijn Koloniale Bewind wilde voortzetten! In december 1949 terug in Nederland en na demobilisatie ben ik op 3 mei 1950 naar een oom in de Wieringermeer vertrokken die daar een boerderij pachtte, die ik in 1959 heb kunnen overnemen.
In 1986 nam mijn oudste zoon het bedrijf over en sindsdien wonen wij met veel genoegen in Wieringerwerf.

 

Hagge trouwt op donderdag 13 mei 1954 in Wieringermeer op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Helena Adri Johanna (Leny) van den Bout, dochter van Cornelis Leendert van den Bout en Cornelia Johanna van Hoeve. Helena is geboren op maandag 9 april 1934 in Ellemeet.

Van Hagge en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jacob de Vries, agrariër, wonende in Wieringerwerf, is geboren op donderdag 21 juni 1956 in Wieringermeer.

Jan is gehuwd met Aafje Vijn, dochter van Arie Vijn en Trijn Groot. Aafje is geboren op donderdag 4 september 1958 in Opperdoes.

2  Annet de Vries is geboren op donderdag 6 augustus 1959 in Wieringerwerf, zie IX-D.

3  Cornelis Leendert (Kees) de Vries is geboren op donderdag 5 september 1963 in Wieringermeer, zie IX-E.

4  Kathy de Vries, verpleegkundige, coach en trainer, wonende in Haarlem, is geboren op donderdag 30 juli 1964 in Wieringermeer.

VIII-R  ds. Willem (Wim) de Vries, zoon van Jans Jacob de Vries (VII-AA) en Arendje Vos, predikant, wonende in Amersfoort, is geboren op vrijdag 15 oktober 1926 in Drouwenermond (Borger). Hij overleed op vrijdag 12 mei 2017 in Amersfoort, 90 jaar, 6 maanden en 27 dagen oud. Hij werd begraven op donderdag 18 mei 2017 in Leusden op de begraafplaats Rusthof, na een afscheidsdienst in de Fonteinkerk in Amersfoort.

Wim trouwt op woensdag 20 september 1961 in IJlst op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Hinke Nauta, dochter van Wytze Nauta en Mintje Kleefstra. Hinke is geboren op donderdag 12 oktober 1933 in IJlst. Zij overleed op vrijdag 26 juni 2020 86 jaar, 8 maanden en 14 dagen oud en wordt begraven op vrijdag 26 juni 2020 op de begraafplaats Rusthof in Leusden, na een dankdienst in de Fonteinkerk te Amersfoort.

Van Willem en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Mintje Renee (Mintsje) de Vries is geboren op zondag 2 juni 1963 in in Het Bilt. Mintsje is gehuwd met Christiaan P. (Chris)  Broerse. Chris is geboren rond 1963. Het echtpaar woont in Eindhoven en heeft twee zonen: Pieter en Wim.

2  Renate Annechien (Renate) de Vries is geboren op zondag 23 augustus 1964 in Bedum. Renate is gehuwd met Jan Dirk Blom. Jan is geboren rond 1964. Het echtpaar woont in Leiden en heeft twee kinderen: Maurits en Esther.

3  Jan Theodoor de Vries is geboren op dinsdag 25 april 1967 in Bedum. Hij is partner van Mariëlla; ze wonen in Culemborg en hebben twee kinderen: Osteen en Bakhita

4  Wieke Jacqueline (Wieke) de Vries is geboren op dinsdag 30 december 1969 in Bedum.  Zij trouwde op woensdag 5 december 2004 met Eite Gert Everts, zoon van Geert Everts en Trientje Jantje Scholtens, geboren op donderdag 27 april 1967 in Delfzijl. Het echtpaar woont in Rhenen.

    Van hen zijn drie kinderen bekend:

    1. Hylke Willem Geert Everts, geboren op donderdag 8 september 2005

    2. Hester Margot Everts, geboren op vrijdag 9 maart 2007

    3. Femke Everts

VIII-S  Arend Jans (Arie) de Vries, zoon van Jans Jacob de Vries (VII-AA) en Arendje Vos, boer, wonende in Nieuwlande, is geboren op donderdag 20 september 1945 aldaar.

Arend trouwt op vrijdag 22 september 1967 in Vlagtwedde op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Maria (Ria) Drent, dochter van Thale Johannes Drent en Gepkina Baas. Johanna, verpleegster, is geboren op maandag 21 januari 1946 in Den Haag.
    Arie en Jannie
 

Van Arend en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Gea Annemarie de Vries is geboren op woensdag 13 maart 1968 in Nieuwlande.

2  Jan Jacob de Vries is geboren op maandag 1 december 1969 in Nieuwlande.

3  Agnes de Vries is geboren op zaterdag 11 november 1972 in Nieuwlande.

VIII-T  Hagge Willem de Vries, zoon van Heike Stoffer de Vries (VII-AD) en Marchien Hoving, is overleden op woensdag 25 juni 1952.

Hagge trouwt op dinsdag 7 oktober 1947 met Johanna Klazina Waninge.

Van Hagge en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Heike Johannes de Vries is geboren op donderdag 12 augustus 1948.

2  Hagge Willem de Vries is geboren op dinsdag 22 juli 1952.

VIII-U  Japina Hachina (Ina) de Vries, dochter van Hagge de Vries (VII-AF) en Antje Mezach, röntgenlaborant, wonende in Ermelo, is geboren op woensdag 5 oktober 1938 in Drouwenermond. Zij overleed op vrijdag 2 september 2016 in Ermelo op de leeftijd van 77 jaar, 10 maanden en 28 dagen.
(ctrl klik op afbeelding voor vergroting)

Ina trouwt op vrijdag 31 mei 1963 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Ewoud Bruijnis, zoon van Nicolaas Gijsbertus Bruijnis en Hendrika van Elderen. Ewoud, administrateur, wonende in Ermelo, is geboren op woensdag 6 april 1932 in Nieuw Vennep, is overleden op zaterdag 9 september 1989 in Harderwijk. Ewoud werd 57 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

( ctrl klik op afbeelding voor vergroting)

Van Ewoud en Ina zijn drie kinderen bekend:

1  Annette Harma Bruijnis, kandidaat-notaris, wonende in Castenray, is geboren op zondag 11 juli 1965 in Assen.

Annette is gehuwd met Gerardus Martinus Marie Janssen. Gerardus, commercieel medewerker binnendienst effecten, wonende in Castenray, is geboren op zaterdag 15 augustus 1964 in Venray.

2  Niels Peter Ewoud (Niels) Bruijnis, verkoper, wonende in Zeewolde, is geboren op zondag 19 mei 1968 in Assen.

3  Karen Yvette Bruijnis is geboren op maandag 27 april 1970 in Assen, zie IX-F.

VIII-V  Hendrik Jan (Henk) de Vries, zoon van Hagge de Vries (VII-AF) en Antje Mezach, lasser, wonende in Nieuw Weerdinge en in Stadskanaal, is geboren op maandag 19 augustus 1940 in Drouwenermond.

Hendrik trouwt op dinsdag 21 december 1971 in Stadskanaal op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Hindertje Meijer, dochter van Lammert Meijer en IJktje Kuiper. Hindertje, verkoopster en huisvrouw, is geboren op vrijdag 7 februari 1947 in Onstwedde.

Van Hendrik en Hindertje is een kind bekend:

1  Hagge Theo de Vries, procesoperator, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 1 april 1974 in Emmen.

Hagge trouwt op vrijdag 26 maart 1999 in Stadskanaal op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Wilhelmina Jaapkien Aardema, dochter van Jan A. Aardema en Gerda Oost. Wilhelmina, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 6 juni 1978 in Emmen.
Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:
1. Wilhelmina Hendrika (Maria) de Vries is geboren op donderdag 6 december 2001 in Stadskanaal.
2. Johanna Harmanna (Anna) de Vries s geboren op vrijdag 2 december 2005

VIII-W  Harmke de Vries, dochter van Hagge de Vries (VII-AF) en Antje Mezach, huisvrouw, wonende in Nieuw-Buinen, is geboren op dinsdag 30 december 1941 in Drouwenermond.

Harmke trouwt op zaterdag 7 oktober 1967 in Borger (is gescheiden rond 2000) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Aaldrik Kalk, zoon van Jan Kalk en Geessien Wever. Jan is geboren op woensdag 27 december 1939 in Stadskanaal.

Van Jan en Harmke zijn drie kinderen bekend:

1  Agnes Kalk, verkoopster, wonende in Zevenhuizen, is geboren op donderdag 20 juli 1967.

2  Jan Kalk, steenhouwer, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 25 augustus 1969.

3  Ilonka Kalk is geboren op donderdag 22 april 1971, zie IX-G.

VIII-X  Reina de Vries, dochter van Hagge de Vries (VII-AF) en Antje Mezach, kleuterleidster, wonende in Stadskanaal, is geboren op woensdag 13 oktober 1943 in Drouwenermond.

Reina trouwt op dinsdag 21 maart 1967 in Stadskanaal op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Minko Pots, zoon van IJzebrand Pots en Jantje Jantina Oldenburger. Minko, winkelier, wonende in Stadskanaal, is geboren op donderdag 23 oktober 1941 aldaar, is overleden op vrijdag 19 december 2003. Minko werd 62 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Minko en Reina zijn drie kinderen bekend:

1  Jeanette Pots, analiste, wonende in Nieuw-Buinen, is geboren op zondag 15 juni 1969.

Jeanette trouwt  op dinsdag 3 september 1991 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Bernard Panneman, geboren op zondag 2 november 1969 in Musselkanaal. Zij zijn in 2008 gescheiden.

2  Yzebrand Marcel Pots is geboren op dinsdag 1 september 1970 in Musselkanaal, zie IX-H.

3  Carla Pots, fysiotherapeute, wonende in Emmen, is geboren op zaterdag 8 februari 1975.

Carla trouwt op vrijdag 12 oktober 2001 op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Barry van Haarlem. Barry, systeembeheerder, is geboren op vrijdag 10 november 1972 in De Bilt.

VIII-Y  Hagge de Vries, zoon van Hagge de Vries (VII-AF) en Antje Mezach, wonende in Voorschoten, is geboren op woensdag 5 juni 1946 in Drouwenermond.

Hagge trouwt op vrijdag 8 oktober 1971 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Alexandra Christine (Alexandra) Boekestein, dochter van Johannes Boekestein en Kitty Oelmeijer. Alexandra, wonende in Voorschoten, is geboren op zondag 18 april 1948.

Van Hagge en Alexandra zijn drie kinderen bekend:

1  Maaike Catharine de Vries, wonende in Soesterberg, is geboren op donderdag 23 januari 1975 in 's Hertogenbosch. Maaike is op 13-07-07 een geregistreerd partnerschap aangegaan met Robertus Theodorus Joannes Adrianus (Rob) Verduijn, geboren op maandag 10 januari 1972.

    Van Maaike en Rob zijn twee kinderen bekend:

    1. Jasmijn Nienke (Jasmijn) Verduijn is geboren op zondag 9 september 2007 in Amersfoort

    2. Laura Sofie (Laura)  Verduijn is geboren op zondag 3 januari 2010 in Amersfoort.

2  Hage Johan de Vries,  is geboren op donderdag 11 november 1976 in Borgerhout (B.). Hij woont  samen (in Houten) met Femke Blonk geboren op maandag 17 juli 1978 in Rotterdam, dochter van Jan Pieter Blonk en Wilma Versteeg.
Van Hage en Femke zijn twee kinderen bekend:

    1. Ivar Hage de Vries, geboren op zaterdag 28 april 2007 in Leiden

    2. Nine Fleur de Vries, geboren op zaterdag 6 december 2008 in Utrecht

3  Adriaan Teun (Aart) de Vries, wonende in Borne, is geboren op vrijdag 6 oktober 1978 in St.Antonius (B.).

VIII-Z  Wija Heikina de Vries, dochter van Jan de Vries (VII-AG) en Jantje Middelkamp, is geboren op donderdag 1 juni 1950 in Ter Apel.

Wija trouwt op vrijdag 4 augustus 1978 op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Bert Tent. Bert, huisarts, is geboren op vrijdag 28 mei 1954 in Groningen.

Van Bert en Wija zijn drie kinderen bekend:

1  Marjanne Tent is geboren op donderdag 15 november 1979 in Hardenberg.

2  Alf Tent is geboren op maandag 27 april 1981 in Groningen.

3  Hilde Tent is geboren op dinsdag 19 maart 1985 in Groningen.

VIII-AA  Doetina Markea de Vries, dochter van Jan de Vries (VII-AG) en Jantje Middelkamp, is geboren op maandag 8 april 1957 in Erica.

Doetina trouwt op vrijdag 20 augustus 1982 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Freerk Elzo Mol, zoon van Klaas Albertus Mol en Janna Kruize. Freerk, hoofd bedrijfsadministratie, is geboren op vrijdag 9 oktober 1959 in Vlagtwedde.

Van Freerk en Doetina zijn drie kinderen bekend:

1  Janneke Heika Mol is geboren op dinsdag 29 oktober 1985 in Groningen.

2  Klaas Albertus Mol is geboren op vrijdag 29 januari 1988 in Stadskanaal.

3  Doetina Markea Mol is geboren op vrijdag 28 april 1989 in Stadskanaal.

VIII-AB  Heike de Vries, zoon van Hendrik Jan de Vries (VII-AH) en Hinderkien Wierenga, landbouwer en wachtchef AVEBE Foxhol, is geboren op vrijdag 21 februari 1941 in Nieuwe Pekela.

Heike trouwt op vrijdag 25 maart 1966 in Gieten op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantien Eleveld, dochter van Harm Eleveld en Trientje Schutrup. Jantien, kraamverzorgster, is geboren op zondag 2 september 1945 in Gieterveen.

Zij was ouderling van de Ned.Herv.kerk van Nieuwe Pekela

Van Heike en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Trientje (Rieny) de Vries is geboren op woensdag 18 januari 1967 in Nieuwe Pekela, zie IX-I.

2  Hinderkien de Vries is geboren op woensdag 18 december 1968 in Nieuwe Pekela, zie IX-J.

3  Jantien de Vries, docente doveninstituut Guyot, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 30 juli 1970 in Nieuwe Pekela.

Jantien trouwt op vrijdag 7 juli 2000 in Nieuwe Pekela op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerben Johannes ten Wolde, zoon van Antonius Cornelis ten Wolde en Aleide Scheffer. Gerben, computerprokrammeur, wonende in Groningen, is geboren op zondag 11 mei 1969 in Losser.

VIII-AC  Jan de Vries, zoon van Hendrik Jan de Vries (VII-AH) en Hinderkien Wierenga, is geboren op maandag 30 april 1945 in Nieuwe Pekela.

Jan trouwt op vrijdag 4 december 1970 in Assen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Albertha Lippens, dochter van Johan Christoph Lippens en Grietje Germs. Grietje, kantoorbediende, is geboren op zondag 11 mei 1947 in Assen.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Jan de Vries is geboren op zaterdag 31 juli 1971 in Nieuwe Pekela, zie IX-K.

2  Johan Christoph de Vries, wertuigbouwkundige, is geboren op zaterdag 13 januari 1973 in Veendam.

Johan trouwt op vrijdag 29 november 2002 in Pekela op 29-jarige leeftijd met Jolanda Hoving.

3  Richard de Vries, student opleiding v. natuur,milieu en landsch.behr, is geboren op zondag 22 augustus 1976 in Veendam.

VIII-AD  Heike Willem de Vries, zoon van Reinart de Vries (VII-AI) en Annechien Schutrup, chemisch analist en landbouwer, is geboren op dinsdag 1 september 1959 in Emmen.

Heike trouwt in Vlagtwedde met Alberta Arents, dochter van Herman Arents en Maria N.N.. Alberta, bejaardenverzorgster, is geboren op donderdag 7 november 1963 in Sellingerbeetse.

Van Heike en Alberta zijn drie kinderen bekend:

1  Reinart Jan Hendrik de Vries is geboren op vrijdag 9 november 1990 in Winschoten.

2  Herman de Vries is geboren op zondag 1 november 1992 in Weende.

3  Stefan de Vries is geboren op zondag 21 november 1993 in Weende.

VIII-AE  Ida Grooten, dochter van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, was in Groningen,Emmen,Amsterdam "in betrekking", wonende in Emmen, is geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Weerdingermond, is overleden op maandag 25 november 2002 in Emmen, is begraven op donderdag 28 november 2002 aldaar op begr.pl."De Wolfsbergen". Ida werd 81 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Ida trouwt op dinsdag 3 december 1946 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Stevens, zoon van Jan Stevens en Sijchien Dolfing. Willem, winkelbediende en produktiemeester bij AKU, is geboren op vrijdag 26 november 1920 in Emmen, is overleden op zondag 17 oktober 1993 aldaar. Willem werd 72 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Willem en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stevens is geboren op maandag 28 april 1947 in Emmen, zie IX-L.

2  Jeanette Lamberta (Jeannet) Stevens is geboren op vrijdag 4 april 1952 in Emmen, zie IX-M.

VIII-AF  Zwaantje (Sandra) Grooten, dochter van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, verpleegster, wonende in Amsterdam en in Grand Rapids, is geboren op vrijdag 10 november 1922 in Odoorn.

Zwaantje trouwt in 1944 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met Jan Bouma. Jan, poltieagent, mijnwerker en werkzaam op steenfabriek in USA, wonende in Amsterdam, in Limburg en in USA, is afkomstig uit Limburg, is overleden in 1990.

Van Jan en Zwaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Janna (Janneke) Bouma is geboren op zaterdag 3 februari 1945 in in Drenthe, zie IX-N.

2  Dieuwke (Diane) Bouma is geboren op vrijdag 1 augustus 1947 in Waubach, zie IX-O.

3  Henk (Henry) Bouma is geboren op donderdag 5 januari 1950 in Waubach, zie IX-P.

4  Annetta Yvonne Bouma is geboren op zondag 2 februari 1958 in Grand Rapids, zie IX-Q.

VIII-AG  Jan Grooten, zoon van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, fabr.arbeider, is geboren op woensdag 25 juni 1924 in Roswinkelerveen.

Jan trouwt op dinsdag 1 maart 1955 op 30-jarige leeftijd met Frederika (Rikie) Ots, dochter van Hindrik Ots en Janna. Frederika is afkomstig uit Weerdingermond.

Van Jan en Frederika zijn twee kinderen bekend:

1  Lammert Grooten, onderwijzer te Ter Apel, wonende in Klijndijk.

2  Jannie Grooten.

Jannie is gehuwd met Sieger van Lottum. Sieger, wonende in Emmen.

VIII-AH  Hendrika Jantina Albertina (Tiny) Grooten, dochter van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, wonende in Emmererfscheidenveen en in Klazienaveen, is geboren op zondag 9 mei 1926 in in Roswinkelerveen, is overleden op dinsdag 16 januari 2001 in Klazienaveen, is begraven op zaterdag 20 januari 2001 in Emmer-Compascuum na afscheidsdienst in de Ned.Herv.Kerk. Hendrika werd 74 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Hendrika trouwt op zaterdag 20 oktober 1951 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Merten Kip. Merten, baggeraar, wonende in Klazienaveen, is geboren rond 1924, is overleden op maandag 25 maart 1985. Merten werd ongeveer 61 jaar.

Van Merten en Hendrika is een kind bekend:

1  Ineke Kip, zie IX-R.

VIII-AI  Albert Grooten, zoon van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, wonende in Ter Apel, is geboren op zondag 7 september 1930 in in Roswinkelerveen.

Albert trouwt op zaterdag 29 mei 1954 op 23-jarige leeftijd met Reina Wever.

Van Albert en Reina zijn acht kinderen bekend:

1  Bertha Grooten.

2  Trijnie Grooten.

3  Ida Grooten.

4  Anneke Grooten.

5  Ria Grooten.

6  Alex Grooten is geboren in Emmen, zie IX-S.

7  Michel Grooten. De oudste van een tweeling

8  Renate Grooten. De jongste van een tweeling

VIII-AJ  Hendrika (Rika) Grooten, dochter van Lammert Grooten (VII-AJ) en Janna Niemeijer, is geboren op dinsdag 5 januari 1932 in in Roswinkelerveen, is overleden in januari 2006. Hendrika werd 74 jaar.

Hendrika was gehuwd met Jan van der Veer. Jan, fietsenmaker, wonende in Emmen, is overleden op maandag 3 juli 2000 in Drouwenerzand terwijl hij op een camping verbleef..

Van Jan en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Hinke (Hennie) van der Veer, zie IX-T.

2  Lammert van der Veer, zie IX-U.

3  Jan van der Veer, zie IX-V.

VIII-AK  Koop Grooten, zoon van Albert Grooten (VII-AK) en Janneke Vriezema, vervener, boer en fabr.arbeider, is geboren op zaterdag 20 maart 1915, is overleden op zaterdag 5 april 1975 in Emmen. Koop werd 60 jaar en 16 dagen.

Koop trouwt op vrijdag 12 juli 1940 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Everdina Minke (Dientje) Nijland, dochter van Geert Nijland en Liewina Venekamp. Everdina is geboren op donderdag 28 augustus 1919, is overleden op donderdag 15 september 1994 in Valthe. Everdina werd 75 jaar en 18 dagen.

Van Koop en Everdina zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Grooten is geboren op vrijdag 12 december 1941, zie IX-W.

2  Geert Grooten is geboren op zaterdag 24 maart 1945, zie IX-X.

3  Janneke Grooten is geboren op vrijdag 21 juni 1946, zie IX-Y.

4  Jan Hendrik (Jan) Grooten is geboren op zaterdag 2 oktober 1948 in Odoorn, is baptist gedoopt, zie IX-Z.

5  Otto Martin Grooten is geboren op zondag 6 september 1964, zie IX-AA.

6  Leeuwina Fokje Grooten is geboren op zondag 6 september 1964, zie IX-AB.

VIII-AL  Otto Drenth, zoon van Otto Drenth (VII-AL) en Trijntje Vording, acquisiteur/reclametekenaar, is geboren op zondag 27 februari 1927 in Emmer-Compascuum, is overleden op woensdag 20 juni 1990 in Groningen. Otto werd 63 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Zie Kwartierstaat Drenth door dr. P. Bos in Gens Nostra 52(1997), pag. 92 e.v.; de voorvader was Karel de Grote zoals in litteratuur is aangegeven als aansluiting met nr. 250 (Lubbertus Römeling) geb.ca.1696. Zie ook Gens Nostra 52(1997)pag.554 e.v over Genealogie Drenth uit zuidoost Groningen door dr. P. Bos.

Otto trouwt op maandag 19 december 1960 in Emmen op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilhelmina Lodevika Maria Constance van Eijmeren. Wilhelmina is geboren op zondag 28 september 1930 in Arnhem.

Van Otto en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Erik Drenth is geboren op zaterdag 11 augustus 1962 in Emmen.

VIII-AM  Jan Geert Tonnis van Vondel, zoon van Johannes van Vondel (VII-AM) en Aaltina Grooten, politiefunctionaris, wonende in Bergen op Zoom, is geboren op vrijdag 4 maart 1927 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 15 januari 2000 in Bergen op Zoom. Jan werd 72 jaar, 10 maanden en 11 dagen. <101>

Jan trouwt op donderdag 26 april 1956 in Woubrugge op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriana (Jany) van der Laan, dochter van Gerard van der Laan en Anna Dientje Kooiman. Adriana is geboren op maandag 9 december 1929 in Woubrugge.

Van Jan en Adriana is een kind bekend:

1  Jeroen Gerard Tonnis (Jeroen) van Vondel, autoverkoper in Roosendaal, wonende in Bergen op Zoom, is geboren op maandag 27 juli 1970 in Rotterdam.

VIII-AN  Wilhelmina van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (VII-AM) en Aaltina Grooten, huisvrouw, is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Rotterdam.

Wilhelmina trouwt op woensdag 4 oktober 1950 in Rotterdam op 21-jarige leeftijd met Leendert Kleingeld. Leendert, metaaltechniker bij Verolme, wonende in Rotterdam-Hoogvliet. <102>

Van Leendert en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Plony Kleingeld.

VIII-AO  Aaltina van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (VII-AM) en Aaltina Grooten, huisvrouw, is geboren op vrijdag 11 augustus 1933 in Rotterdam.<103>

Aaltina trouwt op woensdag 26 mei 1954 in Rotterdam op 20-jarige leeftijd met Cor Houkamp. Cor, theeproever, wonende in Rotterdam, is overleden op zondag 18 december 1983 aldaar.

Van Cor en Aaltina zijn twee kinderen bekend:

1  Karin Houkamp.

2  Wim Houkamp.

VIII-AP  Juliana Wilhelmina Beatrix Irene van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (VII-AM) en Aaltina Grooten, kleuteronderwijzeres in Hoogvliet, is geboren op woensdag 30 juli 1941 in Rotterdam.

Juliana trouwt op woensdag 16 december 1964 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met Piet Dielemans. Piet, bankbediende.

Van Piet en Juliana zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Dielemans.

2  Linda Dielemans.

VIII-AQ  Bernhard Johannes van Vondel, zoon van Johannes van Vondel (VII-AM) en Aaltina Grooten, bouwkundige, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Rotterdam. <104>

Bernhard trouwt op vrijdag 29 juni 1973 in Emmen op 29-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Harmina Anskje Vos. Harmina is geboren op maandag 10 januari 1949 in Grootegast, is overleden op donderdag 26 februari 1998 in Hendrik-Ido-Ambacht. Harmina werd 49 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Bernhard en Harmina zijn twee kinderen bekend:

1  Joachim Johannes van Vondel is geboren op dinsdag 19 september 1978 in Rotterdam.

2  Rachel Anksje van Vondel is geboren op zondag 21 september 1980 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Bernhard trouwt op vrijdag 1 september 2000 in Emmen op 56-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Ali van Bennekom. Ali is geboren op dinsdag 30 september 1947 in in Curacao.

VIII-AR  Grietje Platje, dochter van Jelte Jan Platje (VII-AN) en Roelfien Niewold, is geboren op woensdag 4 januari 1922 in Bellingwolde, is overleden op woensdag 12 augustus 1992 in Assen. Grietje werd 70 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 19 oktober 1940 in Noorddijk op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Krijn van der Weele. Krijn, kapitein kustvaart, is geboren op zaterdag 15 november 1913, is overleden op dinsdag 27 september 1977 in Assen. Krijn werd 63 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Krijn en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Adriaan van der Weele is geboren op woensdag 17 december 1941 in Hoogezand, zie IX-AC.

2  Roelfien (Roel) van der Weele is geboren op donderdag 18 mei 1944 in Groningen.

VIII-AS  Jans Nijmeijer, zoon van Geert Nijmeijer (VII-AO) en Martje de Vries, is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Wildervank, is overleden op zaterdag 29 juni 2002 in Stadskanaal, is gecremeerd op donderdag 4 juli 2002 in Assen. Jans werd 77 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Jans was gehuwd met Stientje Nienhuis. Stientje is geboren op dinsdag 23 september 1930, is overleden op woensdag 3 januari 1990 in Stadskanaal. Stientje werd 59 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Jans en Stientje is een kind bekend:

1  Mattie Nijmeijer, wonende in Stadskanaal.

Mattie is gehuwd met Bouwe de Jong.

VIII-AT    Jans de Vries, zoon van Arend de Vries en Janna (Jo) Orsel, is geboren op maandag 16 april 1917 te Onstwedde, is overleden op maandag 20 januari 1992 te Amersfoort. Jans werd 74 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

             Jans trouwt op zaterdag 9 januari 1943 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna (Annie) Rijkeboer.

              Anna is geboren op zaterdag 8 juni 1918 te Meppel, is overleden op woensdag 19 juli 2006. Anna werd 88 jaar, 1 maand en 11 dagen.

              Van Jans en Anna zijn twee kinderen bekend:

                1  Janna Albertina de Vries (Janny) is geboren  te Doorwerth en gehuwd.
            2  Albertina Janna de Vries is geboren  te Soest en gehuwd.

VIII-AU  Johannes de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-AP) en Janna (Jo) Orsel, is geboren op donderdag 16 januari 1919 in Onstwedde, is overleden op zondag 20 juli 1980 in Poortugaal. Johannes werd 61 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Johannes was gehuwd met Johanna Christina (Annie) Goudriaan. Johanna is geboren op dinsdag 4 december 1923 in Rotterdam. 

Van Johannes en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes (Johan) de Vries, maintenance technican, is geboren op dinsdag 18 december 1951 in Rotterdam.

Johannes is gehuwd met Sylvia de Vries. Sylvia is geboren op donderdag 25 oktober 1945 in Rotterdam.

2  Arend de Vries is geboren op vrijdag 16 augustus 1957 in Rotterdam, zie IX-AE.

VIII-AV  Trientje de Vries, dochter van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, is geboren op woensdag 23 maart 1927 in Borger, is overleden op zondag 18 mei 1997. Trientje werd 70 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Trientje trouwt op zaterdag 24 april 1948 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Nanko Koerts, zoon van Nanko Koerts en Annechien van der Veen. Nanko, vrachtwagenschauffeur en autohandelaar, is geboren op maandag 23 april 1928 in Wildervank, is overleden op donderdag 21 augustus 2003 in Gieten. Nanko werd 75 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Nanko en Trientje zijn vier kinderen bekend:

1  Derkje Koerts is doodgeboren op maandag 20 september 1948 in Gasselte.

2  Annechien Koerts is geboren op vrijdag 22 juli 1949 in Gieten, zie IX-AF.

3  Hendrik Koerts is geboren op maandag 7 juni 1954 in Gieten.

4  Nanko Koerts is geboren op zaterdag 21 mei 1955 in Groningen, zie IX-AG.

VIII-AW  Henderkien de Vries, dochter van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, is geboren op zaterdag 31 augustus 1929 in Borger, is overleden op donderdag 12 juli 2001 in Winschoten. Henderkien werd 71 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Henderkien was gehuwd met Tammo Schuiling. Tammo is geboren op maandag 19 april 1920 in Gieten, is overleden op maandag 16 juni 1975 in Groningen. Tammo werd 55 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Tammo en Henderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Tammo Schuiling is geboren op woensdag 24 juni 1953 in Gieten, zie IX-AH.

2  Marchien Schuiling is geboren op dinsdag 13 november 1956 in Gieten, zie IX-AI.

VIII-AX  Jans de Vries, zoon van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, werker groenvoorziening, is geboren op vrijdag 1 mei 1931 in Borger, is overleden op donderdag 22 juni 1995 in Gasselte. Jans werd 64 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Jans trouwt op zaterdag 28 mei 1960 in Gasselte op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Akke van Dijk, dochter van Sjerp van Dijk en Jantje Bloemsma. Akke is geboren op woensdag 25 augustus 1926 in Heerenveen, is overleden op zondag 30 oktober 1988 in Stadskanaal. Akke werd 62 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Jans en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Stratina (Jannie) de Vries, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 28 februari 1961 in Groningen.
 
    De hond doet de boodschappen voor Jannie

Jannie trouwt op vrijdag 22 juli 1983 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Lammert Jansen, zoon van Hendrikus Jansen en Roelfien Niemeijer. Lammert, trekkerchauffeur, is geboren op maandag 27 juli 1959 in Assen.
    Lammert's hobby: op de motor (3e van rechts met rode jack)

2  Sjerp de Vries, dierenverzorger, wonende in Assen, is geboren op maandag 1 februari 1965 in Gasselte.

    Sjerp heeft het druk

VIII-AY  Arend de Vries, zoon van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, productiemedewerker, is geboren op zaterdag 26 november 1932 in Gasselte, is overleden op vrijdag 3 februari 1984 in Borger. Arend werd 51 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Arend was gehuwd met Greetje Zoutman, dochter van Woltjo Zoutman en Maria Margaretha Zijlvaart. Greetje is geboren op zaterdag 7 augustus 1937 in Winschoten.

Van Arend en Greetje zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Margaretha de Vries is geboren op donderdag 19 juni 1958 in Groningen, zie IX-AJ.

2  Jantje Stratina de Vries, administratief medewerkster, is geboren op zaterdag 10 september 1960 in Gasselternijveen.

Jantje is gehuwd met Gerrit Boelem Meendering. Gerrit is geboren op vrijdag 12 juli 1957.

VIII-AZ  Jantje Stratina de Vries, dochter van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, is geboren op dinsdag 26 februari 1935 in Gasselte.

Jantje is gehuwd met Willem Nonkens. Willem is geboren op dinsdag 20 december 1932 in Onstwedde.

Van Willem en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Nonkens is geboren op zaterdag 24 september 1955 in Onstwedde.

2  Jantje Stratina Nonkens is geboren op woensdag 9 januari 1957 in Onstwedde.

3  Jantje Nonkens is geboren op zondag 26 juli 1959 in Onstwedde.

4  Hendrikus Nonkens is geboren op maandag 14 januari 1963 in Zevenhuizen.

5  Jan Nonkens is geboren op woensdag 1 september 1965 in Zevenhuizen.

6  Ingrid Nonkens is geboren op dinsdag 20 oktober 1970 in Gouda.

VIII-BA  Jan de Vries, zoon van Hendrik de Vries (VII-AQ) en Jantje Stratina Kok, is geboren op woensdag 11 januari 1939 in Gasselte, wonende in Gasselternijveen. Hij overleed op zondag 7 december 2008 in Gasselternijveen op de leeftijd van 69 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jan is gehuwd met Marchien Hoving, dochter van Willem Hoving en Lammechien Meringa. Marchien is geboren op woensdag 18 mei 1938 in Odoorn.

Van Jan en Marchien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik de Vries is geboren op zondag 29 november 1959 in Odoorn, zie IX-AK.

2  Lammechien (Lammie) de Vries is geboren op dinsdag 28 augustus 1962 in Gasselte, zie IX-AL.

3  Willem de Vries is geboren op zondag 29 augustus 1965 in Gasselte.

Willem woonde samen met Greetje van der Mark, dochter van Gerard van der Mark en Anna Lettink. Greetje is geboren op zaterdag 10 september 1960 in Leidschendam.

Greetje is later gehuwd (2) met Hendrik de Vries (zie IX-AK).<105,106>

4  Jan de Vries is geboren op vrijdag 25 november 1966 in Gasselte, zie IX-AM.

VIII-BB  Maria Johanna Drenth, dochter van Jan Drenth (VII-AR) en Marchien de Vries, is geboren op dinsdag 15 mei 1928 in Borger.

Maria trouwt op zaterdag 3 december 1949 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Jaap Jonker, zoon van Frederikus Jonker en Henderkien Knevelbaard. Jaap is geboren op zaterdag 24 oktober 1931 in Gasselte.

Van Jaap en Maria is een kind bekend:

1  Marchien Jonker is geboren op zondag 19 februari 1950 in Gasselte, zie IX-AN.

VIII-BC  Trientje Drenth, dochter van Jan Drenth (VII-AR) en Marchien de Vries, is geboren op donderdag 16 maart 1933 in Borger.

Trientje is gehuwd met Warner Gersonius. Warner is geboren op woensdag 15 oktober 1930 in Onstwedde.

Van Warner en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Bennie Gersonius is geboren op maandag 13 augustus 1956 in Gasselte, zie IX-AO.

2  Jan Gersonius is geboren op zondag 18 december 1960 in Onstwedde.

Jan is gehuwd met Sita Boon.

3  Hennie Gersonius is geboren op donderdag 20 februari 1969 in Onstwedde.

Hennie is gehuwd met Zwaantinus Onrust. Zwaantinus, garagehouder Autozon, is geboren op dinsdag 7 januari 1964 in Borger.

VIII-BD  Jans Prins, zoon van Remko Prins (VII-AS) en Trientje de Vries, wonende in Stadskanaal.

Jans was gehuwd met Tiny.

Van Jans en Tiny zijn twee kinderen bekend:

1  Ron Prins, zie IX-AP.

2  Tineke Prins.

VIII-BE  Derk Reintsema, zoon van Harmannus Reintsema (VII-AT) en Martje de Vries, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 19 maart 1920, is overleden op zaterdag 9 februari 1991 aldaar, is gecremeerd op woensdag 13 februari 1991 in Emmen. Derk werd 70 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Derk trouwt op vrijdag 12 februari 1943 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Albertje Venema. Albertje, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op woensdag 3 november 1920 aldaar.

Van Derk en Albertje is een kind bekend:

1  Mans Reintsema, zie IX-AQ.

VIII-BF  Jacoba Reintsema, dochter van Harmannus Reintsema (VII-AT) en Martje de Vries, is geboren op dinsdag 10 maart 1925 in 2e Exloërmond, is overleden op zaterdag 20 februari 2016 in Emmer-Compascuum op de leeftijd van 90 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jacoba trouwde in 1963 met Jan Sjoerds geboren rond 1925.

Van Jan en Jacoba is een kind bekend:

1  Hartman Sjoerds.

VIII-BG  Jan de Vries, zoon van Jan de Vries (VII-AU) en Jantje Nijhof, monteur, nu wonende in Gasselte, is geboren op zondag 28 september 1930 in 2e Exloërmond.

Jan en Hillie verhuisden van Borger naar Gasselte, waarvan ze het onderstaande verhuisbericht stuurden:

Klik op de foto voor een grotere afbeelding

Jan trouwt op vrijdag 18 februari 1955 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hillegien (Hillie)Timmer. Hillie is geboren op dinsdag 17 januari 1933 in Emmen.

Trouwfoto van Jan en Hillie (collectie Jantje Bekkema-de Vries)

Van Jan en Hillegien zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje de Vries is geboren op zaterdag 27 augustus 1955 in Emmen, zie IX-AR.

2  Hilleginus de Vries is geboren op zondag 30 juni 1957 in Papendrecht, zie IX-AS.

3  Jantina (Tineke) de Vries is geboren op maandag 10 augustus 1959 in 2e Exloërmond, zie IX-AT.

4  Jan de Vries, wonende in Hilversum, is geboren op vrijdag 27 augustus 1965 in 2e Exloërmond. Jan is gehuwd met Annelies Vocht.

VIII-BH  Jan de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-AV) en Harmke Franssens, medewerker fabriek Vredestein Enschede, wonende in Enschede, is geboren op zondag 2 december 1923 in Odoorn, is overleden op woensdag 29 juli 1998 in Hengelo, is begraven op maandag 3 augustus 1998 in Enschede Tekst op rouwkaart:"Hetzij wij dan leven,/hetzij wij sterven,/wij zijn des Heren"(Romeinen 14:8). Jan werd 74 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op maandag 1 oktober 1945 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiebrigje (Wiep) Roffel, dochter van Wieger Roffel en Harmina van Klinken. Wiebrigje, wonende in Enschede, is geboren op zaterdag 23 juli 1921 in Valthermond, is overleden op zondag 22 juli 2001 in Enschede, is begraven op donderdag 26 juli 2001 aldaar na een dankdienst voor haar leven in de Baptistenkerk 't Trefpunt te Enschede.. Wiebrigje werd 79 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Wiep is het voorgeslacht opgenomen in het familieboek van de familie Roffel samengesteld door R.O. Roffel te Groningen met als titel "Hindrik Jans Roffel 1749-1813 Aeltje Derks 1754-1837 Plus 9 Generaties nageslacht. Een tussentijdse balans", uitgegeven in 1992.

Afdruk van artikel in "de band", juli 1965, Contactorgaan van de Personeelsvereniging en N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Autofabriek Vredestein.)

Even uw aandacht voor . . .

enige van onze werknemers, die een enigszins uitzonderlijke positie innemen in onze bedrijfsgemeenschap. Het uitzonderlijke bestaat wel hierin, dat vader, zoon en kleinzoon alle drie bij ons in de autobandenfabriek werken. In het boerenbedrijf is dit een vrij normale situatie, maar in de industrie komt dit zeer sporadisch voor. Zeer zeker bij ons jong bedrijf is dit zeker een zeldzaam geval, waar wij meenden even bij stil te moeten staan.

Het begon in 1948, toen Vredestein bij werving van werknemers ook een zekere Jan de Vries, uit 2e Exloërmond ging aantrekken. Het waren, dat mag hier zeker gesteld worden, geen gemakkelijke omstandigheden waaronder de heer De Vries hier moest beginnen. Gedeeltelijk drukten de gevolgen van de oorlog nog op de samenleving, zodat er beslist niet veel weelde bij was. Een aanvangsloon van ca. ƒ40,— per week, eigen kost en reisgeld betalen, daar begon het mee.

Het eerste werk was als trucker en aflegger in de Banbury. Het in de kost wezen en op en neer reizen was gelukkig van korte duur, na enige weken kon het gezin De Vries een woning betrekken in de Polluxstraat, hier in Enschede. Dat was in die dagen ook een zeldzaamheid, dat men vanuit een vreemde plaats binnen een zo korte tijd voor een woning in aanmerking ging komen. Wij hebben ook de vaste overtuiging dat de voortvarende en alles overtuigende geestdrift van onze oud-directeur, Ir. W. A. H. Hanlo, een zeer belangrijke rol zal hebben gespeeld, in het beschikbaar komen van woningen voor werknemers van Vredestein. De Heer Hanlo kon in die dagen meer dan iemand anders. Hij was het die de mensen wist te bezielen om mede te helpen het bedrijf op gang te krijgen. Gemakkelijk was dit lang niet altijd, ook niet voor de werknemers. Er waren dan ook velen die het bijltje er bij neerlegden en weer weggingen.

De Heer de Vries was een doorzetter, hij bleef. Zijn optimisme, zijn vertrouwen in de medemens bleef hij bewaren, ook in de moeilijke beginperiode. Op een bepaald moment werd de Heer de Vries overgeplaatst naar de ringenbouwafdeling, waar hij spoedig promotie maakte tot voorman, via planning en ploegendienst belandde hij tenslotte op bedrijfsservice, waar hij een gezien en gewaardeerd medewerker is. Tot zover de geschiedenis van de zoon. Als hij in de vacantietijd in het noorden kwam bij zijn ouders, dan was zijn vader altijd vol belangstelling hoe het Jan en zijn gezin ging in Enschede. Zijn moeder was al even belangstellend. Toen op medisch advies Moeder De Vries naar een andere omgeving moest, was het besluit gauw genomen. De Vries Sr. solliciteerde bij Vredestein en kwam zo in 1953 naar Enschede. Hij begon in de vulcanisatieafdeling, waar hij momenteel nog werkt. Ook zij hebben een moeilijke beginperiode gehad, daar zij enige jaren bij hun zoon moesten inwonen in een zeer beperkte ruimte. Gelukkig werd er eindelijk een oplossing gevonden bij het gereedkomen van de nieuwbouw op Twekkelerveld. Hier betrok het gezin De Vries Sr. een bejaardenhuis, dat later met een flat aan de Zonstraat geruild werd. Ook deze De Vries is een optimistisch mens, die ook rustig zijn werk doet met een stuk vertrouwen in zijn medemensen.

De jongste telg van de fam. De Vries, die bij Vredestein werkt, is Arend. Hij draagt dezelfde naam als zijn grootvader en is dit voorjaar als canvaswerker gestart. Ook van hem kan gezegd worden, dat hij een prettige jongeman is om mee te werken, wat niet bij iedereen het geval is. Wij menen dan ook te kunnen zeggen, dat de Familie De Vries „uit een goed nest komt". Dit is een uitdrukking die in Drente veel gebruikt wordt, en betekent, dat er een goede geest in de familie heerst, met een positieve inhoud. Nu wil ik geen reclame maken door te zeggen „hadden wij maar meer gezinnen, waarvan 3 generaties bij ons werkzaam zijn". Natuurlijk willen wij dit, waar mogelijk, heel graag. Maar meer nog hebben wij belang bij mensen met een houding, zoals die bij de familie De Vries aanwezig is. Gelukkig kennen wij er veel meer, daarom zijn ook wij optimistisch voor de toekomst van Vredestein. Wij wensen de familie De Vries nog veel goeds en bovenal nog een lange en prettige tijd in onze Vredesteingemeenschap. Voor Vader en Grootvader De Vries zal dit niet zo lang meer zijn, daar de pensioengerechtigde leeftijd voor hen spoediger zal aanbreken. Voor Grootvader hopen wij dan binnenkort op een welverdiende rust, met een prettige herinnering aan zijn Vredesteinperiode.
R. v. B.

 

    De genoemde drie generaties de Vries: Arend(1900-1989), Jan (1923-1998) en Arend jr. (1949-2001)

 

Van Jan en Wiebrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harmke Harmina de Vries is geboren op dinsdag 12 november 1946 in Odoorn, zie IX-AU.

2  Arend de Vries is geboren op woensdag 28 september 1949 in Enschede, zie IX-AV.

3  Harmina (Miny) de Vries is geboren op woensdag 28 september 1949 in Enschede, zie IX-AW.

4  Jantje (Jannie) de Vries is geboren op vrijdag 3 augustus 1956 in Enschede, zie IX-AX.

5  Wieger de Vries is geboren op vrijdag 3 augustus 1956, zie IX-AY.

VIII-BI  Jantje (Jannie) de Vries, dochter van Arend de Vries (VII-AV) en Harmke Franssens, huisvrouw, wonende in Enschede, is geboren op donderdag 20 december 1928 in Odoorn. Zij overleed op donderdag 22 december 2011 in Enschede en werd begraven op de Westerbegraafplaats, na een dankdienst voor haar leven in de kerk van de Baptistengemeente 't Trefpunt, op woensdag 28 december 2011; zij werd 83 jaar en 2 dagen oud.

Jantje trouwt op woensdag 22 augustus 1951 (is gescheiden in 1978) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie Teunis Troost. Arie is geboren op zaterdag 14 november 1925 in Rotterdam, is overleden op maandag 4 januari 1993 aldaar. Arie werd 67 jaar, 1 maand en 21 dagen.
    Janny bij ons bezoek in 2006

Van Arie en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Geertruida (Gerda) Troost is geboren op vrijdag 27 november 1953 in Rotterdam, zie IX-AZ.

2  Arend Troost, administratief medewerker, wonende in Enschede, is geboren op woensdag 20 november 1957 in Rotterdam, wonende te Enschede. Arend overleed op  zaterdag 17 november 2012 in Enschede, op de leeftijd van 54 jaar, 11 maanden en 28 dagen. Hij wordt gecremeerd op donderdag 22 november 2012 in het crematorium Enschede te Usselo.

3  Arie Troost, wao-er, wonende in Enschede, is geboren op zaterdag 4 februari 1961 in Rotterdam.

4  Jan Harm Troost, wonende in Enschede, is geboren op dinsdag 27 augustus 1963 in Rotterdam, is overleden op maandag 22 februari 1993 in Enschede. Jan werd 29 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

VIII-BJ  Geesje Slinger, dochter van Reinder Slinger (VII-AW) en Arendiena de Vries, wonende in Exloërkijl, is geboren op woensdag 4 januari 1933, is overleden op zaterdag 11 oktober 1986 in 2e Exloërmond, is gecremeerd op woensdag 15 oktober 1986 in Assen "De Boskamp". Geesje werd 53 jaar, 9 maanden en 7 dagen.
    Het echtpaar Joling-Slinger

Geesje trouwt op zaterdag 7 maart 1959 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacobus (Kobus) Joling, zoon van Gerrit Joling en Tietje Stoffers. Jacobus, wonende in 2e Exloërmond, in Stadskanaal en in Musselkanaal, is geboren op zondag 19 maart 1933 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op vrijdag 1 augustus 2003 in Musselkanaal, is gecremeerd op dinsdag 5 augustus 2003 in Emmen. Jacobus werd 70 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jacobus woonde later samen (2) met Antje Alberdina (Annie) Prins.<107..110>

Van Jacobus en Geesje is een kind bekend:

1  Gerrit Joling is geboren op donderdag 6 augustus 1959 in Odoorn, zie IX-BA.

VIII-BK  Jan Slinger, zoon van Reinder Slinger (VII-AW) en Arendiena de Vries, leraar, wonende in Musselkanaal, is geboren op zaterdag 19 november 1938 in Odoorn, is overleden op vrijdag 1 augustus 2003 in Ter Apel in het Prof.Tuntlerhuis aldaar, is gecremeerd op woensdag 6 augustus 2003 in Stadskanaal. Jan werd 64 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

S.v.p. klikken voor grotere afbeelding    Het bruidspaar Slinger-Ossel

Jan trouwt op vrijdag 10 april 1964 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Ossel, dochter van Jakob (Job) Ossel en Annechien (Annie) Homan. Jantje is geboren op dinsdag 22 juni 1943 in Odoorn.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Annette Slinger is geboren op donderdag 1 september 1966 in Onstwedde, zie IX-BB.

2  Renate Slinger is geboren op maandag 3 juni 1968 in Stadskanaal, zie IX-BC.

VIII-BL  Arendiena (Dinie) de Vries, dochter van Jans de Vries (VII-AX) en Geessien de Jonge, is geboren op zondag 10 februari 1935 in 2e Exloërmond. Zij woont in Emmen.

Arendiena trouwt op zaterdag 4 oktober 1958 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm van Dijk, zoon van Albert van Dijk en Dirkje Eleveld. Harm, schipper, chauffeur en conciërge, wonende in Emmen, is geboren op woensdag 29 maart 1933 in Amsterdam (Prinsengracht a/b m.s. "Dirkje"). Hij overleed op zaterdag 16 februari 2013 in Emmen en werd op donderdag 21 februari 2013 begraven in Emmen, Oeverse Bos, na een afscheidsdienst in de baptistengemeente De Wegwijzer. Hij was toen 79 jaar, 10 maanden en 18 dagen oud.

    Het jonge bruidspaar Harm en Dinie

Van Harm en Arendiena zijn twee kinderen bekend:

1  Geessien Dirkje van Dijk is geboren op dinsdag 17 november 1959 in Emmer-Compascuum, zie IX-BD.

2  Hilda Alberta van Dijk is geboren op woensdag 3 maart 1965 in Emmer-Compascuum, zie IX-BE.

VIII-BM  Arendiena (Diny) de Vries, dochter van Harmannus de Vries (VII-AY) en Marchien Hulshof, is geboren op maandag 18 april 1938 in Odoorn.

Arendiena trouwt op dinsdag 29 maart 1960 in Odoorn  op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jakob (Jaap) Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer en Wilhelmina van Vondel. Jakob, ambtenaar gemeentesecretarie, is geboren op zaterdag 6 maart 1937 in 2e Exloërmond.
 
Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Exloo om het 'ja-woord' te geven

Van Jakob en Arendiena zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op woensdag 10 mei 1961 in Eelde, zie IX-BF.

2  Marchien Niemeijer is geboren op zaterdag 11 januari 1964 in Midwolda, zie IX-BG.

VIII-BN  Jacob de Vries, zoon van Harmannus de Vries (VII-AY) en Marchien Hulshof, medewerker in woningbouw, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 11 juni 1948 in Odoorn.

Jacob trouwt op vrijdag 19 april 1974 in Exloo op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Ipelina Hillechina Antonia (Lineke) Wieldraaijer, dochter van Jakob Wieldraaijer en Brechtje van Klinken. Lineke is geboren op dinsdag 26 maart 1946 in Onstwedde.

Van Jacob en Lineke is een kind bekend:

1  Jan Jakob (Jonny) de Vries, accountant, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 13 september 1968 in Nieuw-Buinen.

Jonny trouwt op vrijdag 13 mei 2005 in Barger-Compascuum (in het Veenpark) gem. Borger-Odoorn op 36-jarige leeftijd met de 28-jarige Marlies Doedens, dochter van Jurrie Jan Doedens en Freä Harms. Marlies, bankmedewerkster, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 24 augustus 1976.

   Jonny, Marlies en Marit en ook de gelukkige grootouders Jacob en Lineke de Vries

Van Jonny en Marlies zijn twee kinderen bekend:

1. Marit de Vries, geboren op vrijdag 20 april 2007 in Emmen (in het ziekenhuis)

2. Bjorn de Vries, geboren op maandag 28 september 2009 in Emmen (in het ziekenhuis)

VIII-BO  Andries de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-AZ) en Geessien Gnodde, directeur scholengemenschap Mavo en Vmbo, is geboren op maandag 26 januari 1925 in Coevorden, is overleden op donderdag 17 augustus 2000 in Dedemsvaart. Andries werd 75 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Andries was gehuwd met Cornelia Wouterina Maatje Zeijlemaker. Cornelia is geboren in 1928.

Van Andries en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Arend de Vries.

2  Cornelia de Vries.

3  Nicolien de Vries.

VIII-BP  Wicher de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-AZ) en Geessien Gnodde, adjunct directeur Mavo, is geboren op woensdag 27 oktober 1926 in Coevorden.

Wicher is gehuwd met Else Christina Boekhold, dochter van Otte Theodorus Boekhold en Grada Bloemendaal. Else, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 17 februari 1928 in Amsterdam.

Van Wicher en Else zijn twee kinderen bekend:

1  Rob de Vries is geboren op maandag 1 juni 1959 in Nieuwegein, zie IX-BH.

2  Nienke de Vries is geboren op woensdag 17 april 1963, zie IX-BI.

VIII-BQ  Grietje Pik, dochter van Tiemo Pik (VII-BA) en Harmanna de Vries, is geboren op zaterdag 28 januari 1933.

Grietje is gehuwd met Henk Greven. Henk is geboren op maandag 26 september 1932.

Van Henk en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Johan Greven is geboren op zondag 25 mei 1958.

2  Harma Greven is geboren op donderdag 18 september 1969, zie IX-BJ.

VIII-BR  Andries de Vries, zoon van Jans de Vries (VII-BB) en Jantje van der Veen, concierge, is geboren op dinsdag 26 juni 1934 in Emmen.

Andries trouwt op dinsdag 3 maart 1959 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Blok. Jantje, onderwijzeres, is geboren op zondag 2 april 1933 in Vlagtwedde.

Van Andries en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje de Vries is geboren op donderdag 28 januari 1960 in Vlagtwedde, zie IX-BK.

2  Jantje Roelien (Janneke) de Vries is geboren op zaterdag 4 februari 1961 in Vlagtwedde, zie IX-BL.

VIII-BS  Gesiena (Sieny) de Vries, dochter van Jans de Vries (VII-BB) en Jantje van der Veen, is geboren op woensdag 14 september 1938 in Emmen.

Gesiena trouwt op vrijdag 5 januari 1962 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Jan Wierts. Gerrit is geboren op dinsdag 8 oktober 1935 in Emmen.

Van Gerrit en Gesiena zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Johanna (Anja) Wierts is geboren op donderdag 26 juli 1962 in Emmen, zie IX-BM.

2  Aleida Geesina (Ineke) Wierts is geboren op maandag 5 oktober 1964 in Emmen, zie IX-BN.

VIII-BT  Andries de Vries, zoon van Andries de Vries (VII-BC) en Janna Pinkster, is geboren op donderdag 24 januari 1929 in Nieuw-Weerdinge.

Andries is gehuwd met Aaltje Goeree. Aaltje is geboren op maandag 20 augustus 1928 in Siepelveen.

Van Andries en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Andries de Vries is geboren op zondag 27 juni 1954 in Emmen, zie IX-BO.

2  Aaltje (Alie) de Vries is geboren op zondag 29 november 1959 in Emmen, zie IX-BP.

3  Janna Alagonda Maria (Jannet) de Vries is geboren op vrijdag 23 december 1966 in Emmen, zie IX-BQ.

VIII-BU  Alagonda (Gonny) de Vries, dochter van Andries de Vries (VII-BC) en Janna Pinkster, is geboren op woensdag 20 oktober 1937 in Nieuw-Weerdinge.

Alagonda trouwt op woensdag 24 april 1957 in Blokzijl, trouwt  op woensdag 24 april 1957 aldaar op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Menno van der Lijn. Menno, chef-monteur DOC Hoogeveen, is geboren op zondag 1 mei 1932 in Blokzijl, is gedoopt op zondag 19 juni 1932 aldaar, is overleden op dinsdag 22 april 1986 in Hoogeveen, is begraven op zaterdag 26 april 1986 aldaar. Menno werd 53 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Menno was opgeleid tot automonteur. Hij was na zijn diensttijd bij de Technische Troepen te Utrecht en Breda eerst een paar jaar vrachtwagenchauffeur.
Menno en Gonny verhuisden naar Hoogeveen,waar hij een baan kreeg als automonteur bij "Motorkracht",dat was toen de dealer van Magirus Deutz. Een bekend merk destijds van vrachtwagens en brandweerauto´s.
In 1962 solliciteerde hij bij de Zuivelfabriek DOC(Drents Overijsselse Combinatie).
Als chef-monteur kreeg hij een leuke en afwisselende baan. Hij heeft hier letterlijk tot aan z´n dood gewerkt. Hij is namelijk dood gevonden op de Zuivelfabriek op dinsdagmorgen 22 april 1986. De doodsoorzaak is nooit bekend geworden.

 

Van Menno en Alagonda zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Margritha (Janneke) van der Lijn is geboren op vrijdag 12 september 1958 in Hoogeveen, is gedoopt op zondag 16 november 1958 aldaar, zie IX-BR.

2  Abraham Peter (Bram) van der Lijn is geboren op donderdag 5 januari 1961 in Hoogeveen, zie IX-BS.

3  Menno Philip (Menno) van der Lijn is geboren op zaterdag 27 juni 1964 in Hoogeveen.

VIII-BV  Maria (Mary) de Vries, dochter van Andries de Vries (VII-BC) en Janna Pinkster, is geboren op zaterdag 3 november 1945 in Nieuw-Weerdinge.

Maria trouwt op vrijdag 22 april 1966 in Blokzijl, trouwt (kerk) op vrijdag 22 april 1966 aldaar (in de hervormde kerk) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm (Harry) Blank. Harm is geboren op woensdag 4 november 1942 in Emmen.

Van Harm en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Andries Jan (Arjan) Blank is geboren op vrijdag 13 februari 1970 in Gorinchem, zie IX-BT.

2  Hederika Janna (Rian) Blank is geboren op zondag 1 augustus 1971 in Gorinchem, zie IX-BU.

VIII-BW  Maria Paula de Vries, dochter van Renger de Vries (VII-BD) en Jantje Hoving, lerares basisonderwijs, is geboren op woensdag 23 juli 1947 in Emmen.

Maria is gehuwd met Bernd Köpke. Bernd, safety officer (olieboringen), is geboren op maandag 14 augustus 1944 in Köningsmark (D.).

Van Bernd en Maria is een kind bekend:

1  Renger Jacob (Renco) Köpke, chemisch analist, is geboren op vrijdag 7 mei 1971 in Emmen.

VIII-BX  Albertje Seubers, dochter van Jan Seubers (VII-BE) en Martje de Vries, is geboren op maandag 29 mei 1939 in Emmen.

Albertje trouwt op vrijdag 28 februari 1964 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Dobbinga. Klaas, directeur handelsonderneming, is geboren op vrijdag 29 juli 1938 in Groningen.

Van Klaas en Albertje zijn vier kinderen bekend:

1  Martje Dobbinga is geboren op vrijdag 9 april 1965 in Groningen, zie IX-BV.

2  Rink Meindert Dobbinga is geboren op dinsdag 22 oktober 1968 in Groningen, zie IX-BW.

3  Imke Dobbinga is geboren op woensdag 14 oktober 1970 in Doetinchem.

Imke woont samen met Dirk Ronald Gijzen. Dirk is geboren op vrijdag 22 november 1963 in Meppel.

4  Jan Dobbinga is geboren op maandag 7 februari 1972 in Doetinchem, zie IX-BX.

VIII-BY  Janny Seubers, dochter van Jan Seubers (VII-BE) en Martje de Vries, horeca ondernemer, is geboren op zaterdag 23 juni 1945 in Nieuw-Weerdinge.

Janny trouwt op vrijdag 28 november 1969 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Kornelis Bakker. Kornelis, zeeman, is geboren op zaterdag 5 februari 1938 in Groningen.

Van Kornelis en Janny zijn vier kinderen bekend:

1  Marjanca Bakker is geboren op zondag 9 augustus 1970 in Groningen, zie IX-BY.

2  Sandra Bakker is geboren op donderdag 5 april 1973 in Delfzijl, zie IX-BZ.

3  Marten Jilling Bakker, elektricien, is geboren op zaterdag 22 maart 1975 in Delfzijl.

4  Janneke Bakker, horeca ondernemer, is geboren op woensdag 18 oktober 1978 in Arnhem.

VIII-BZ  Maria (Ria) de Vries, dochter van Jan de Vries (VII-BF) en Antje Selders, is geboren op dinsdag 15 juni 1943 in Utrecht.

Maria trouwt in 1963 op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Peter van Geelen. Peter is geboren op donderdag 29 maart 1945.

Van Peter en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Esther van Geelen.

2  Miranda van Geelen is geboren op dinsdag 31 augustus 1965.

VIII-CA  Klaas Jan (Klaas) de Vries, zoon van Jan de Vries (VII-BF) en Antje Selders, leraar natuurkunde, is geboren op zaterdag 9 maart 1946 in Utrecht.

Klaas trouwt op donderdag 5 juli 1979 in 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige José Catharina Uilendreef. José is geboren op woensdag 2 september 1953 in Zwolle.

Van Klaas en José zijn twee kinderen bekend:

1  Erik de Vries is geboren op donderdag 22 mei 1980.

2  Marina de Vries is geboren op woensdag 7 juli 1982.

VIII-CB  Paul de Vries, zoon van Jan de Vries (VII-BF) en Antje Selders, leraar, is geboren op zaterdag 28 mei 1955 in Groningen.

Paul trouwt in 1985 op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Petra Boef. Petra is geboren op maandag 16 november 1959.

Van Paul en Petra zijn drie kinderen bekend:

1  Robin de Vries is geboren op woensdag 21 augustus 1991 in Pijnacker.

2  Lidia de Vries is geboren op zaterdag 26 juni 1993 in Pijnacker.

3  Jasper de Vries is geboren op woensdag 26 juni 1996.

VIII-CC  Paul de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-BG) en Jantje Middel, werkzaam bij Werkland Nw.Weerdinge, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op zondag 11 maart 1923, is overleden op woensdag 21 april 1999 aldaar, is begraven op maandag 26 april 1999 aldaar. Paul werd 76 jaar, 1 maand en 10 dagen. <114>

Hij trouwt op zaterdag 12 april 1947 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Stijntje Duursma, dochter van Jan Duursma en Willemke Saadhoff. Stijntje is geboren op donderdag 17 februari 1921 in Siepelveen. Zij overleed op maandag 9 oktober 2006 in Nieuw-Weerdinge op de leeftijd van 85 jaar, 7 maanden en 22 dagen. Zij wordt begraven op zaterdag 14 oktober 2006.

Van Paul en Stientje zijn twee kinderen bekend:

1   Jantje de Vries is geboren op dinsdag 12 april 1949, zie IX-CB.

2  Jan de Vries is geboren op dinsdag 12 april 1949, zie IX-CA.

VIII-CD  Hilko (Koos) de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-BG) en Jantje Middel, veenarbeider en fabr.arbeider(Gero), is geboren op donderdag 26 februari 1925. Hij overleed op zondag 29 september 2013 in Emmen (Heidehiem) en wordt gecremeerd op vrijdag 4 oktober 2013 in Emmen; hij werd 88 jaar, 7 maanden en 3 dagen oud.

  Hilko en Berendina de Vries-Duursma (met bezoekster Diny in het midden)

Hilko trouwt op zaterdag 11 augustus 1951 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Berendina Duursma, dochter van Jan Duursma en Willemke Saadhoff. Berendina is geboren op zondag 14 november 1926 in Nieuw-Weerdinge.

Van Hilko en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Arend de Vries is geboren op donderdag 16 oktober 1947 in Emmen, zie IX-CC.

2  Jan de Vries is geboren op woensdag 28 november 1956, zie IX-CD.

3  Jantje Willemke (Janny) de Vries, bankemployee, is geboren op woensdag 7 december 1966 in Nieuw-Weerdinge, is verongelukt op maandag 31 augustus 1992  in Duitsland op weg naar hun vakantie in Tsjechië. Jantje werd 25 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 3 april 1992 in Emmen op 25-jarige leeftijd met Frederik (Fred) Barenkamp. Frederik is administratief medewerker bij een transportbedrijf.

VIII-CE  Henderika (Riekie) de Vries, dochter van Arend de Vries (VII-BG) en Jantje Middel, is geboren op donderdag 30 januari 1930, is overleden op vrijdag 15 april 1983 in Rijswijk, is gecremeerd op woensdag 20 april 1983 aldaar. Henderika werd 53 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Henderika was gehuwd met Gerrit Sibon. Gerrit is afkomstig uit De Maten.

Van Gerrit en Henderika zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Sibon, zie IX-CE.

2  Jannie Sibon, zie IX-CF.

VIII-CF  Jan Arend de Vries, zoon van Arend de Vries (VII-BG) en Jantje Middel, is geboren op zondag 18 december 1938 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op woensdag 6 september 2006 aldaar. Jan werd 67 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Jan was gehuwd met Martje Tent.

Van Jan en Martje is een kind bekend:

1  Anja de Vries.

Anja is gehuwd met René N.N..

VIII-CG  Jantje de Vries, dochter van Paul de Vries (VII-BH) en Jantje Beekman.

Jantje was gehuwd met Harm Paas. Harm is geboren rond 1924, is overleden op vrijdag 12 oktober 1990 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op dinsdag 16 oktober 1990 aldaar. Harm werd ongeveer 66 jaar.

Van Harm en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Mina Paas.

Mina is gehuwd met Piet Rengers.

2  Jeanette Paas.

Jeanette is gehuwd met Harrie.

VIII-CH  Arend de Vries, zoon van Paul de Vries (VII-BH) en Jantje Beekman, is geboren op donderdag 21 februari 1924, is overleden op woensdag 11 augustus 1993. Arend werd 69 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Arend was gehuwd met Alberdina Katoen. Alberdina is geboren op zondag 7 augustus 1932.

Van Arend en Alberdina zijn drie kinderen bekend:

1  Paul de Vries is geboren op zondag 20 juli 1952, is overleden op maandag 14 september 1998. Paul werd 46 jaar, 1 maand en 25 dagen.

2  Gerrit de Vries is geboren op zondag 26 juni 1955, zie IX-CG.

3  Jantje (Jannie) de Vries is geboren op dinsdag 13 oktober 1959, zie IX-CH.

VIII-CI  Harm Nijboer, zoon van Roelf Nijboer (VII-BI) en Harmanna de Vries.

Harm is gehuwd met Joke Onwezen.

Van Harm en Joke zijn twee kinderen bekend:

1  Annemiek Nijboer. Annemiek was gehuwd met Danny Valen.

2  Ferdinand Nijboer.

VIII-CJ  Arend de Vries, zoon van Jans de Vries (VII-BJ) en Roelfina Middel, werkzaam op steenfabriek, wonende in in Australië, is geboren op donderdag 1 januari 1931 in Emmen. <115>

Arend trouwt op zaterdag 18 december 1954 in in Australië op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Hindrikje Hofman, dochter van Hendrik Hofman en Engeltje Niemeijer. Hindrikje is geboren op maandag 30 april 1934 in Emmen.

Van Arend en Hindrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Fina de Vries, wonende in in Australië, is geboren op maandag 30 juli 1956.

Fina is gehuwd met Hengky Irawan. Hengky heeft een schoonmaakbedrijf, wonende in Sydney, is afkomstig uit Indonesië.

2  John de Vries is geboren op dinsdag 24 mei 1960, zie IX-CI.

VIII-CK  Riemt (Reint) de Vries, zoon van Jans de Vries (VII-BJ) en Roelfina Middel, werkzaam in de metaal, wonende in Emmen, is geboren op maandag 1 mei 1933 aldaar.

Riemt trouwt op vrijdag 3 augustus 1962 in Odoorn op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertien (Albertje) Pots, dochter van Johannes Pots en Hillechien Haandrikman. Albertien, gezinsverzorgster, is geboren op maandag 26 juli 1937 in Exloo.

Van Riemt en Albertien zijn drie kinderen bekend:

1  Jans (John) de Vries is geboren op dinsdag 21 mei 1963 in Emmen, zie IX-CJ.

2  Johannes de Vries is geboren op woensdag 10 januari 1968 in Emmen, zie IX-CK.

3  Arend (André) de Vries wonende in Bilthoven, is geboren op zondag 6 april 1969 in Emmen.
Arend trouwt op vrijdag 1 november 2013 in Utrecht op 44-jarige leeftijd met de 40-jarige Simone Woudenberg. Simone is geboren op dinsdag 24 april 1973 in Utrecht.
Van Arend en Simone zijn twee kinderen bekend:
1 Stijn de Vries is geboren op vrijdag 14 maart 2014 in Utrecht.
2 Ivar de Vries is geboren op dinsdag 19 mei 2015 in Bilthoven.
 

VIII-CL  Henderika de Vries, dochter van Jans de Vries (VII-BJ) en Roelfina Middel, is geboren op vrijdag 6 november 1936 in Emmen.

Henderika trouwt op zondag 3 mei 1959 in Emmen op 22-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jans Bos. Jans is geboren op maandag 28 september 1931 in Emmen, is overleden op dinsdag 29 oktober 1985 in Ter Apel. Jans werd 54 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Jans en Henderika zijn twee kinderen bekend:

1  Hilbrand Bos is geboren op zondag 1 mei 1960 in Emmen, zie IX-CL.

2  Roelfina (Ina) Bos is geboren op donderdag 24 januari 1963 in Emmen, zie IX-CM.

Henderika begint een relatie rond 1986 op ongeveer 50-jarige leeftijd (2) met Harm Smit. Harm is afkomstig uit 1e Exloërmond.

VIII-CM  Hilko de Vries, zoon van Jans de Vries (VII-BJ) en Roelfina Middel, bouwvakker, is geboren op maandag 22 september 1947 in Emmen.

Hilko trouwt op donderdag 18 december 1969 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Boekholt, dochter van Scholte Boekholt en Klaasje de Goede. Antje, bewegingstherapeute, is geboren op zaterdag 2 augustus 1947 in Odoorn.

Van Hilko en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Linda de Vries is geboren op dinsdag 5 oktober 1971 in Emmen. Zij trouwde op vrijdag 25 augustus 1995 in Borger-Odoorn met  Albert Jan Louwes, directeur Louwes autocenters, wonende in Emmen, geboren op zaterdag 14 februari 1970 in Roden.
Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:
1. Kirsten Louwes is geboren op donderdag 17 februari 2000 in Emmen.
2. Jasper Louwes is geboren op woensdag 31 januari 2007 in Emmen.

2  Marian de Vries is geboren op woensdag 29 januari 1975 in Emmen.
 

VIII-CN  Henderika (Riekie) de Vries, dochter van Arend de Vries (VII-BK) en Geessien Langenburg, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 8 januari 1929 in Gasselte.

Henderika trouwt op woensdag 1 oktober 1952 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Derk Wijnhold. Derk, Enka-medewerker, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 24 juni 1924 in Borger. Zij overleed op zondag 25 november 2012 in Emmen, 83 jaar, 10 maanden en 17 dagen oud. De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 29 november 2012 in het uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos.

Van Derk en Henderika zijn vier kinderen bekend:

1  Geessien(Geesje) Wijnhold is geboren op zondag 2 augustus 1953 in Borger Zij is getrouwd met Henk Groenwold..

2  Jans Wijnhold is geboren op dinsdag 29 maart 1955 in Emmen. Hij is getrouwd met Bea.

3  Harma Wijnhold is geboren op zaterdag 5 augustus 1961 in Emmen. Zij is getrouwd met Erwin Post.

4  Anja Wijnhold is geboren op zondag 17 oktober 1965 in Emmen. Zij is getrouwd met Bert Bos.

VIII-CO  Roelfina (Fientje) de Vries, dochter van Arend de Vries (VII-BK) en Geessien Langenburg, wonende in Nieuw-Buinen, is geboren op zondag 30 juli 1933 in Borger.

Roelfina trouwt op dinsdag 28 juni 1955 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Mik. Jan, bakker, Philips-medewerker, melkrijder en medew.glasfabriek, wonende in Nieuw-Buinen, is geboren op zondag 5 januari 1930 in Borger.

Van Jan en Roelfina zijn vier kinderen bekend:

1  Henk Mik is geboren op maandag 26 december 1955 in Borger.

2  Anna Mik is geboren op vrijdag 28 maart 1958 in Borger.

3  Arie Mik is geboren op dinsdag 10 september 1963 in Borger.

4  Bert Mik is geboren op zondag 5 september 1965 in Borger.

VIII-CP  Willem de Vries, zoon van Henderikus de Vries (VII-BL) en Geessien Hoving, is geboren op maandag 24 juni 1929 in Gasselte, is overleden op zondag 5 mei 1991 in Stadskanaal. Willem werd 61 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 31 juli 1954 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Tallina Hadderingh. Tallina, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 28 april 1931 in Borger.

 

Van Willem en Tallina zijn vier kinderen bekend:

1  Geessien de Vries is geboren op dinsdag 24 juli 1956, zie IX-CN.

2  Arendina Jantina de Vries is geboren op donderdag 26 januari 1961, zie IX-CO.

3  Henderikus de Vries is geboren op woensdag 27 september 1967, zie IX-CP.

4  Thalia de Vries is geboren op woensdag 27 september 1967, zie IX-CQ.

VIII-CQ  Henderikus Hendrik(Riekus) de Vries, zoon van Henderikus de Vries (VII-BL) en Geessien Hoving, medewerker AVEBE, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 19 maart 1946 in Gasselternijveenschemond.

Henderikus trouwt op vrijdag 19 juni 1970 in Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Knelsiena Alberdiena (Sientje) de Boer. Knelsiena is geboren op maandag 2 december 1946 in Gasselternijveen.

Van Henderikus en Knelsiena zijn twee kinderen bekend:

1  Henderikus de Vries is geboren op donderdag 24 juni 1971 in Gasselte.

2  Agnes de Vries, studente, is geboren op woensdag 9 juni 1976.

VIII-CR  Jan Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Schoonebeek, is geboren op zondag 23 februari 1930 in Ommen.

Jan trouwt in Ommen met Aaltje (Alie) Rosink. Aaltje is geboren in Kloosterdijk.

Van Jan en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Timmer is geboren in Hardenberg.

2  Diekus (Dick) Timmer is geboren in Hardenberg, zie IX-CR.

3  Martin Jan (Martin) Timmer is geboren in Coevorden.

VIII-CS  Henderika(Riekie) Timmer, dochter van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Vroomshoop, is geboren op vrijdag 21 november 1930 in Den Ham.

Zij stuurde mij op 20 juli 1998 een lijst met gegevens over het gezin van haar ouders.
Henderika(Riekie) trouwt in Den Ham met Berend Reinders. Berend, wonende in Vroomshoop, is geboren op vrijdag 21 november 1930, is overleden op donderdag 13 september 1984 aldaar. Berend werd 53 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Berend en Henderika(Riekie) zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Berend (Herman) Reinders is geboren op donderdag 31 juli 1952 in Vroomshoop.

2  Gerrit Reinders is geboren op zaterdag 24 november 1956 in Vroomshoop.

VIII-CT  Willem Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Bruchterveld, is geboren op donderdag 1 september 1932 in Den Ham, is overleden op maandag 28 september 1992 in Bruchterveld. Willem werd 60 jaar en 27 dagen.

Willem trouwt in Hardenberg met Egberdina Hendrikje Aaltje (Dinie) Meijerink.

Van Willem en Egberdina zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit (Gert) Timmer is geboren in Bruchterveld.

Gerrit trouwt in Den Ham met Rheina Hermanna (Herma) Schottert. Rheina is geboren in Beerze.

2  Janke Timmer is geboren in Bruchterveld, zie IX-CS.

3  Martje (Marita) Timmer is geboren in Bruchterveld.

VIII-CU  Zwaantje Timmer, dochter van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Den Ham (Ov), is geboren op dinsdag 9 april 1935 in Den Ham.

Zwaantje trouwt in Den Ham met Jan Vos. Jan is geboren in Den Ham.

Van Jan en Zwaantje zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Vos is geboren in Almelo.

2  Gerrit Jan (Jan) Vos is geboren in Almelo.

VIII-CV  Jantje Timmer, dochter van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Daarlerveen, is geboren op zaterdag 16 juli 1938 in Ommen.

Jantje is gehuwd met Jan Laarman, zoon van Willem Laarman en Hendrika Marsman. Jan is geboren in Almelo.

Van Jan en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Willem (Wim) Laarman.

2  Martje Jantje (Marjan) Laarman is geboren in Hellendoorn.

3  Gerrit Eduard (Eduard) Laarman is geboren in Den Ham.

4  Hendrika Debora (Henriëtte) Laarman is geboren in Hellendoorn.

5  Annemarie Laarman is geboren in Hellendoorn.

6  Saskia Theodora (Saskia) Laarman is geboren in Almelo.

VIII-CW  Gerrit Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Hardenberg, is geboren op zaterdag 18 januari 1941 in Ommen.

Gerrit trouwt in Den Ham met Gesina (Sinie) Vrijlink. Gesina is geboren in Den Ham.

Van Gerrit en Gesina zijn twee kinderen bekend:

1  Martina Jolanda (Martina) Timmer is geboren in Beerzerveld, zie IX-CT.

2  Petra Lianne (Lianne) Timmer is geboren in Beerzerveld.

VIII-CX  Arend Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Beerzerveld, is geboren op zaterdag 23 januari 1943 in Ommen.

Arend trouwt in Hardenberg met Jennigje (Jennie) Huisken. Jennigje is geboren in Bergentheim.

Van Arend en Jennigje zijn drie kinderen bekend:

1  Richard Timmer is geboren in Beerzerveld, zie IX-CU.

2  Gerjan Timmer is geboren in Beerzerveld.

Gerjan woont samen met Jennigje (Jennie) Stoeten. Jennigje is geboren in Bergentheim.

3  Martje Timmer is geboren in Beerzerveld.

VIII-CY  Hermannes (Mans) Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Vroomshoop, is geboren op zaterdag 7 april 1945 in Ommen.

Hermannes trouwt in Den Ham, trouwt (kerk) in Vroomshoop met Jantje (Jannie) Postma. Jantje is geboren in Bergentheim.

Van Hermannes en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit (Gerwin) Timmer is geboren in Almelo.

Gerrit trouwt in Zwolle met Ania Niedopijtaya. Ania is geboren in in Polen.

2  Roelfje (Rolien) Timmer is geboren in Vroomshoop, zie IX-CV.

VIII-CZ  Trientje (Tiny) Timmer, dochter van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Dedemsvaart, is geboren op zaterdag 7 april 1945 in Ommen.

Trientje trouwt in Den Ham met Hendrik (Henk) Wierbos, zoon van Wolter Wierbos. Henk is geboren op donderdag 26 januari 1939 in Avereest. Hij overleed op woensdag 14 januari 2009 in Dedemsvaart, 69 jaar, 11 maanden en 19 dagen oud.

Van Hendrik en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Wolter Marcel (Marcel) Wierbos is geboren in Dedemsvaart.

2  Martje Karin (Karin) Wierbos is geboren in Dedemsvaart.

3  Gerrit Ronald (Ronald) Wierbos is geboren in Dedemsvaart.

VIII-DA  Gerrit Jan Timmer, zoon van Gerrit Timmer (VII-BM) en Martje de Vries, wonende in Beerzerveld, is geboren op woensdag 6 augustus 1947 in Ommen.

Gerrit trouwt in Hardenberg met Jantina (Jannie) Nijenhuis. Jantina is geboren in Bruchterveld.

Van Gerrit en Jantina zijn vier kinderen bekend:

1  Martin Timmer is geboren in Almelo.

2  Gerrit Dinant (Dinant) Timmer is geboren in Den Ham.

Gerrit woont samen met Dinette Plaggemars. Dinette is geboren in Hardenberg.

3  Ingrid Caroline (Ingrid) Timmer is geboren in Den Ham.

4  Gerrit Jan Peter (Peter) Timmer is geboren in Hardenberg.

VIII-DB  Lukje Baptist, dochter van Johannes (Jannes) Baptist (VII-BO) en Henderika (Rieke) de Vries, wonende in Geldrop, is geboren op woensdag 3 februari 1937 in Eindhoven.

Lukje trouwt op vrijdag 2 juni 1972 in Eindhoven op 35-jarige leeftijd met Leo P.J. Vermeijlen.

Van Leo en Lukje is een kind bekend:

1  Hetty Vermeijlen.

VIII-DC  Willem Baptist, zoon van Johannes (Jannes) Baptist (VII-BO) en Henderika (Rieke) de Vries, is geboren op dinsdag 7 november 1939 in Eindhoven.

Willem woonde samen met Gré Pool.

Van Willem en Gré zijn twee  kinderen bekend:

1  Hans Baptist.

2  Geertje Geke (Esther) Baptist, zie IX-CW.

VIII-DD  Klaas Baptist, zoon van Johannes (Jannes) Baptist (VII-BO) en Henderika (Rieke) de Vries, is geboren op zaterdag 28 november 1942 in Eindhoven.

Klaas trouwt op vrijdag 10 november 1967 in Eindhoven op 24-jarige leeftijd met Aly Tulp.

Van Klaas en Aly zijn twee kinderen bekend:

1  Jos Baptist.

2  Bart Baptist.

Generatie IX

(van 1935 tot heden)

In deze generatie zijn 101 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1964 en 2006. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (19x), Enschede (10x), Gieten (5x), Stadskanaal (5x), Odoorn (5x), Amersfoort (4x), Groningen (4x), Heerenveen (4x), Hoogeveen (4x), Meppel (4x), Gasselte (3x), Almelo (3x), Doetinchem (3x), Veendam (3x), Emmen (3x), Utrecht (3x), Rotterdam (3x), Nijmegen (3x), Maastricht (3x), Arnhem (2x), Nieuwegein (2x), Bergentheim (2x), Drachten (2x), Assen (2x), Haarlem (2x), Monticello (NY), Amsterdam, Velp, Bloemendaal, Borger, de Klomp (Ede), Den Ham, Aberdeen, Apeldoorn, Giesseinburg, Hoorn, Rhenen, Hardenberg, Haaksbergen, Winschoten, Dubai, 2e Exloërmond, Ezinge, Geldrop, Oldenburg (Dld.), Opmeer, Grand Rapids, Leeuwarden, Muscat (Oman) en Ter Apel. Er zijn momenteel nog 187 van de 200 kinderen in leven.

IX-A  Albert de Vries, zoon van Agge de Vries (VIII-A) en Catharina (Trientje) Vissering, is geboren op maandag 31 oktober 1949 in Nieuwe Pekela.

Albert trouwt in Veendam met Margriet Boelen. Margriet is geboren in Veendam.

Van Albert en Margriet is een kind bekend:

1  Alexander de Vries is geboren op woensdag 26 mei 1982 in Oldenburg (Dld.).

IX-B  Sietske Lammertina Catharina (Sieta) de Vries, dochter van Agge de Vries (VIII-A) en Catharina (Trientje) Vissering, is geboren op zaterdag 29 augustus 1953 in Veendam.

Sietske was gehuwd (1) met Stoffer (Stef) Groen.

Van Stoffer en Sietske is een kind bekend:

1  Bas de Vries is geboren op donderdag 12 juli 1973 in Veendam.

Sietske was gehuwd (2) met Kees Lueks.

IX-C  Frans Lubbert de Vries, zoon van Berend de Vries (VIII-J) en Dirkje Westra, is geboren op maandag 19 mei 1952.

Frans trouwt op donderdag 9 april 1992 op 39-jarige leeftijd met Lubbertha van Julzingha.

Van Frans en Lubbertha is een kind bekend:

1  N.N..

IX-D  Annet de Vries, dochter van Hagge de Vries (VIII-Q) en Helena Adri Johanna (Leny) van den Bout, verpleegkundige, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 6 augustus 1959 in Wieringerwerf.

Annet was gehuwd (1) met N.N. van Malenstein.

Van  Annet is een kind bekend:

1  Isa van Malenstein is geboren op woensdag 14 januari 1998 in Groningen.

Annet is partner (2) van Betty Oost, dochter van Loes Gaaikema of Anno Oost. Betty, verpleegkundige, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 12 mei 1967 in Grootegast.

IX-E  Cornelis Leendert (Kees) de Vries, zoon van Hagge de Vries (VIII-Q) en Helena Adri Johanna (Leny) van den Bout, vestigingsleider, is geboren op donderdag 5 september 1963 in Wieringermeer.

Cornelis trouwt op donderdag 10 oktober 1996 in Wieringermeer op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Marjolein Visser, dochter van Simon Visser en Cunera Dodeman. Marjolein is geboren op woensdag 10 november 1965.

Van Cornelis en Marjolein zijn twee kinderen bekend:

1  Rick Hagge de Vries is geboren op zondag 9 november 1997 in Hoorn.

2  Mark Simon de Vries is geboren op zaterdag 4 december 1999 in Opmeer.

IX-F  Karen Yvette Bruijnis, dochter van Ewoud Bruijnis (VIII-U) en Japina Hachina (Ina) de Vries, formule-assistente, wonende in Apeldoorn, is geboren op maandag 27 april 1970 in Assen.

Karin trouwt op maandag 18 augustus 1997 op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Willem Balk. Jan, account development manager, wonende in Apeldoorn, is geboren op maandag 9 maart 1970 in Hoogeveen.

Van Jan en Karin zijn drie kinderen bekend:

1  Vera Eline Balk is geboren op donderdag 30 november 2000 in Apeldoorn.

Jochem Janick Balk is geboren op  woensdag 18 september 2002  in Nijmegen. 

3   Leonie Babette Balk is geboren op zaterdag 3 juni 2006 in Zetten.

IX-G  Ilonka Kalk, dochter van Jan Aaldrik Kalk (VIII-W) en Harmke de Vries, adm.medewerkster, wonende in Hollandscheveld, is geboren op donderdag 22 april 1971.

Ilonka trouwt op vrijdag 21 juli 1995 op 24-jarige leeftijd met Alex Oosterveld. Alex, lasser.

Van Alex en Ilonka zijn twee kinderen bekend:

1  Ramon Oosterveld is geboren op donderdag 2 juli 1998.

2  Marieke Oosterveld is geboren op vrijdag 5 mei 2000.

IX-H  Yzebrand Marcel Pots, zoon van Minko Pots (VIII-X) en Reina de Vries, leraar, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 1 september 1970 in Musselkanaal.

Yzebrand trouwt op vrijdag 11 september 1998 op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieterdina Lamain. Pieterdina is geboren op vrijdag 14 februari 1975 in Stadskanaal.

Van Yzebrand en Pieterdina zijn twee kinderen bekend:

1  Iris Pots is geboren op dinsdag 25 januari 2000.

2     Mark Pots is geboren op zaterdag 15 september 2001.

IX-I  Trientje (Rieny) de Vries, dochter van Heike de Vries (VIII-AB) en Jantien Eleveld, juridisch beleidsmedewerker, is geboren op woensdag 18 januari 1967 in Nieuwe Pekela.

Trientje trouwt op vrijdag 21 augustus 1992 in Pekela op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Theodorus Elisabeth (Ted) Kortlang, zoon van Jan Evert Kortlang en Petronella Antonia Josephine Helena Nouwens. Theodorus, beleidsmedewerker, is geboren op vrijdag 15 mei 1953 in 's-Gravenhage.

Van Theodorus en Trientje is een kind bekend:

1  Vincent Kortlang is geboren op zaterdag 13 oktober 2001 in Groningen.

IX-J  Hinderkien de Vries, dochter van Heike de Vries (VIII-AB) en Jantien Eleveld, docente vap en plantenteelt, wonende in Nijmegen, is geboren op woensdag 18 december 1968 in Nieuwe Pekela.

Hinderkien is gehuwd met Renatus Petrus Antonius Grisel, zoon van Petrus Johannes Grisel en Gertruda Maria van der Duijn. Renatus, majoor Luchtmacht, wonende in Nijmegen, is geboren op donderdag 14 mei 1970 aldaar.

Van Renatus en Hinderkien zijn drie kinderen bekend:

1  Julius Peter Grisel is geboren op vrijdag 30 oktober 1998 in Nijmegen.

2  Hannah Jantien Grisel is geboren op dinsdag 10 oktober 2000 in Nijmegen.

3  Ruben Heike Grisel is geboren op donderdag 5 september 2002 in Nijmegen, is uben;heike gedoopt.

IX-K  Hendrik Jan de Vries, zoon van Jan de Vries (VIII-AC) en Grietje Albertha Lippens, laborant, is geboren op zaterdag 31 juli 1971 in Nieuwe Pekela.

Hendrik trouwt op vrijdag 23 juli 1999 in Vlagtwedde op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Janette Middelkamp, dochter van Jan Miuddelkamp en Ina Maarsing. Janette is geboren op vrijdag 25 mei 1973.

Van Hendrik en Janette is een kind bekend:

1  Niels Jan de Vries is geboren op zaterdag 2 september 2000 in Winschoten.

IX-L  Jan Stevens, zoon van Willem Stevens (VIII-AE) en Ida Grooten, grafisch vormgever, wonende in Assen, is geboren op maandag 28 april 1947 in Emmen.

Jan trouwt op vrijdag 6 oktober 1972 in Eindhoven op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Marian Pingen. Marian is geboren rond 1951 in Lottum.

Van Jan en Marian is een kind bekend:

1  Jasper Stevens is geboren op zaterdag 3 februari 1979 in Geldrop.

IX-M  Jeanette Lamberta (Jeannet) Stevens, dochter van