Nakomelingen van Berend (Hazenberg) (1620-)
 

 


Het familiewapen

De haas in het schildhoofd is eigenlijk "uit de berg genomen" en symboliseert de familienaam. Het klaverblad in goud duidt op de veeteelt en de eikel op de herkomst uit Vredewold (gem. Leek en Marum). Vredewold wordt hier weergegeven als "wold"- woud - eikenbomen. Het goud duidt op de zandgrond en het groen op de weilanden. De haas is rood, wat hier in de plaats treedt voor de natuurlijke kleur.

 

Wapenschild: De haas is rood op goud in het schildhoofd. Het veld is groen, waarop een berg van goud, rechts vergezeld van een klaverblad en links van een eikel, beide van goud.
Helmteken: Een uitkomende rode haas.
Helmkleed: Groen gevoerd van goud.
 
Literatuur:
De Hazenberg Post, nummer 3, maart 1957.
Gens Nostra, Wapenkaart no. 18, december 1959, p. 299-300.

 

 

Deze pagina is op 02-12-2021 vernieuwd en aangevuld met de allerlaatste gegevens.

Het overzicht is nu te vinden op de daarvoor opnieuw opgestelde webpagina (klik voor het bekijken daarvan)

Mocht u op- of aanmerkingen of aanvullingen hebben, dan houd ik mij daarvoor van harte aanbevolen!

Jaap Niemeijer