Kwartierstaat van Willemina Kort (1886-1976)


© 2005  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.1.0.5437.20050301

 


Jakob Hulshof; klik voor zíjn kwartierstaat

Onze bruilofsgasten op 29 maart 1960 voor het gemeentehuis van Exloo: Jakob en Mien Hulshof-Kort


Het echtpaar Hulshof-Kort in 1960
 (als onze trouwgasten)

Generatie I

(kwartierdraagster)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1886. Deze persoon is afkomstig uit Odoorn.

1  Willemina Kort is geboren op zondag 11 juli 1886 te Odoorn, is overleden op dinsdag 10 augustus 1976 te 2e Exloërmond ten huize van haar schoonzoon Harmannus de Vries en (dochter)Marchien Hulshof te Exloërkijl., is begraven op zaterdag 14 augustus 1976 aldaar. Willemina werd 90 jaar en 30 dagen.
 

Klik op de afbeelding voor grotere foto s.v.p.

 

Willemina trouwt op vrijdag 15 april 1910 te Odoorn (huwelijksgetuige was Egbert Kort, koopman,wonende te Exloërveen ) op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 27-jarige Jakob Hulshof, zoon van Thijs Hulshof en Jantien Timmer. Jakob is geboren op zaterdag 7 april 1883 te Buinerveen, is overleden op maandag 31 augustus 1964 te 2e Exloërmond ten huize van zijn dochter Marchien Hulshof, echtgenote van Harmannus de Vries te Exloërkijl, is begraven op vrijdag 4 september 1964 aldaar, landbouwer en melkrijder, wonende te Exloërveen/Boermastreek. Jakob werd 81 jaar, 4 maanden en 24 dagen.  (Klik hiervoor zijn kwartierstaat)

Jakob en Willemina woonden eerst "op 't Moeras" en daarna op Boermastreek. Zij hadden een keuterboerderijtje, zoals daar wel gebruikelijk. Hun eerste woning ging verloren bij de veenbrand in 1917. Het land lag verspreid; ze hielden zo'n 8 melkkoeien en 1 à 2 paarden. Van enkele plaatsjes groef men turf voor eigen- en andermans behoefte.

 

In het kader van "oral-stories": Tiny Westrup vertelde mij op 12 oktober 1997 dat Jakob tijdens de mobilisatie van 1914 gelegerd was in het Munsterscheveld. Van het karige soldij dat men toentertijd ontving, had hij -toen hij weer thuiskwam- toch zoveel gespaard, dat hij zijn vader (Thijs) vroeg of hij daar een schaap voor mocht kopen; zijn vader trots op zoveel spaarzin, gaf hem er toen één bij !

 

Van Jakob en Willemina zijn acht kinderen bekend:

1  Tijs Hulshof is geboren op dinsdag 28 februari 1911 te Odoorn, is overleden op zaterdag 10 oktober 1981 aldaar, is begraven op woensdag 14 oktober 1981 te 2e Exloërmond, werkte in de landbouw, wonende aldaar. Tijs werd 70 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Tijs trouwt op vrijdag 15 mei 1936 te Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Willemina Hulshof, dochter van Jans Hulshof en Hinderika Wever. Willemina is geboren op dinsdag 28 januari 1913 te Borger, is overleden op dinsdag 7 mei 2002 te Nieuw-Buinen, is begraven op zaterdag 11 mei 2002 te 2e Exloërmond na voorafgaande rouwdienst in de SOW-kerk aldaar. Willemina werd 89 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

2  Marchien Hulshof is geboren op zondag 13 april 1913 te Odoorn, wonende te Musselkanaal.

Marchien trouwt op vrijdag 7 mei 1937 te Odoorn (aktenr. 48) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmannus de Vries, zoon van Jan de Vries en Arendje Niks. Harmannus is geboren op donderdag 13 oktober 1910 te 2e Exloërmond, is overleden op donderdag 23 november 1995 te Ter Apel, is begraven op dinsdag 28 november 1995 te 2e Exloërmond, veenarbeider en los arbeider landbouw, wonende aldaar. Harmannus werd 85 jaar, 1 maand en 10 dagen.

 

3  Arend Hulshof is geboren op woensdag 10 februari 1915 te Odoorn, landbouwer, wonende te Emmen.

Arend kreeg op de christelijke lagere school in Exloërkijl o.m. les van meester, later de bekende auteur van "Bartje", Anne de Vries. Dat was de eerste school waar Anne de Vries, op 19-jarige leeftijd, in 1923 ging werken. Hij bleef er tot april 1926. In dat jaar werd ook een schoolfoto gemaakt, waarop Arend voorkomt. Arend en zijn schoolkameraad Evert(Everardus) Veldhuis stonden model voor Anne's debuut-kinderroman "Evert in turfland" (geschreven in 1929, uitgekomen in 1930). Evert en Arend kregen later vanuit Zeist een brief van hem in brailleschrift. In Zeist werd hij namelijk benoemd aan het blindeninstituut Bartiméus.
 
  Arend en Hilly toen ze 60 jaar getrouwd waren

Arend trouwt op dinsdag 30 januari 1945 te Odoorn op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Hillechien (Hilly) Smalbil, dochter van Harm Smalbil en Wemeltje Zoet. Hillechien is geboren op woensdag 4 juni 1919.

4  Jantje Hulshof is geboren op zondag 4 maart 1917 te Odoorn, wonende te Musselkanaal.

    Jantje en Kars Dieters-Hulshof

Jantje trouwt op vrijdag 10 januari 1947 te Odoorn op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Kars Dieters, zoon van Abraham Bernardus Dieters en Jantje Middeljans. Kars is geboren op maandag 9 augustus 1915 te Odoorn, is overleden op vrijdag 1 maart 1996 te Groningen (AZG), is begraven op woensdag 6 maart 1996 te Musselkanaal, smid, wonende aldaar. Kars werd 80 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

De rouwdienst voor de begrafenis van Kars Dieters werd gehouden op 6 maart om 1.30 uur in de hervormde kerk te Musselkanaal. Voorganger was Ds. P.W. de Nooy, organist J. Vissering. De tekst voor de prediking werd gekozen uit Psalm 91:1.

5  Egbert Hulshof is geboren op zondag 29 juni 1919 te Odoorn, is overleden op zaterdag 25 oktober 1986 te Schoonebeek, is begraven op donderdag 30 oktober 1986 te Dalen, landbouwer en medewerker NAM, wonende te Callantsoog en te Dalerveen. Egbert werd 67 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Klik op deze foto voor een vergroting

Foto (na-)zomer 1919 toen Egbert in Odoorn gedoopt werd. (gekregen van mevr.Klaasje Suk-Hulshof te Valthermond)
Ouders: Jakob en Willemina Hulshof-Kort. Kinderen v.l.n.r. Tijs, Arend, Jantje, Egbert en Marchien.
Het vervoer van - en naar de kerk gebeurde met een wipkar, de ouders gezeten op een kussen, de kinderen op een stoofje (aldus Jantje Dieters-Hulshof †)

Egbert trouwt op vrijdag 20 september 1946 te Odoorn op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Johannes. Maria is geboren op donderdag 24 juni 1920 te Odoorn, is overleden op woensdag 20 februari 1980 te Dalen, is begraven aldaar. Maria werd 59 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

6  Klaasje Hulshof is geboren op zaterdag 14 januari 1922 te Odoorn, is overleden op zaterdag 31 oktober 1998 te Emmen, is begraven op donderdag 5 november 1998 te Odoorn, wonende te Exloo. Klaasje werd 76 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Klaasje trouwt op vrijdag 6 december 1946 te Exloo op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Ebbing, zoon van Arend Ebbing. Roelof is geboren op zondag 3 augustus 1919 te Odoorn, is overleden op zondag 6 augustus 1989 aldaar, is begraven op donderdag 10 augustus 1989 aldaar, postbode in Exloo. Roelof werd 70 jaar en 3 dagen.

7  Hendrik (Henk) Hulshof is geboren op donderdag 26 juni 1924 te Odoorn, landbouwer en medewerker AKU Emmen, is overleden op woensdag 20 februari 2008 in Emmen en daar beraven op maandag 25 februari 2008 op het begraafpark Overse Bos, 83 jaar, 7 maanden en 25 dagen oud.
 

Hendrik trouwt op vrijdag 21 april 1950 te Exloo op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 23-jarige Tjitske Popken, dochter van Willem Popken en Tjitske Wind. Tjitske is geboren op vrijdag 4 februari 1927 te Odoorn.
 

Arbeidseinzats
De Duitsers kampten aan het eind van de 2e Wereldoorlog met een nijpend gebrek aan arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie, waardoor Duitsland genoodzaakt was de bezette gebieden steeds verder “uit te kammen”. In Duitsland zelf kon men steeds moeilijker aanvulling vinden doordat de Wehrmacht steeds meer Duitse mannen in militaire dienst riep om de zware verliezen aan het Oostelijk front op te vangen. Reeds in november 1942 had de Generalbevollmächtigte für den Arbeidseinzats in den Niederlanden, Fritz Sauckel, het bericht gekregen dat de deportatie van arbeiders naar Duitsland moest worden versneld. De bezetter eiste oorspronkelijk honderdduizend arbeiders gedurende de periode 1 september 1942-30 april 1943, maar door het toenemend gebrek aan arbeidskrachten besloot men deze eis aan te scherpen. In november en december moesten er daarom steeds vijfentwintigduizend man worden geleverd, en van 1 januari 1943 tot 30 april 1943 werd op nog eens honderdduizend arbeidskrachten gerekend. Begin februari vonden overal in het land daarom op grote schaal razzia’s plaats.

Ook Henk kreeg in juni 1943 de 'uitnodiging' via het arbeidsbureau om te komen werken in Duitsland. Samen met vele tientallen Drentsche jongeren vanaf 18 jaar meldde hij zich in Assen bij het station om,na een keuring, naar een werkplek ergens in Duitsland gebracht te worden. Er werd hen bij het vertrek niet meegedeeld waar ze naar toe gingen.
Een hele groep vertrok per trein en in de middag kwamen ze Hamburg aan. Hier werd een groep van ca. 20 man op de trein gezet richting Grevesmühlen. Hij kon hier aan de slag bij een boer en zijn werk verrichten zoals hij thuis ook gewend was.
Op een winterse zondag kwam de groep nog eens bijeen en lieten zich daarbij portretteren, waarvan hieronder een afdruk.

    (klik op foto voor grotere afbeelding)

8  Grietje Hulshof is geboren op zondag 4 maart 1928 te Odoorn, is overleden op donderdag 29 juni 2000 te Stadskanaal De dienst van Woord en Gebed werd gehouden op maandag 3 juli om 14.00 uur in de SOW-kerk te Niew-Buinen. Voorganger was mevrouw J. Middeljans-van der Weide en organist dhr. A. v.d. Schoot. De schriftlezing was uit Psalm 23 ("De Here is mijn Herder") en Romeinen 8 : 38-39 ("Want ik ben verzekerd....")., is begraven op maandag 3 juli 2000 te Nieuw-Buinen. Grietje werd 72 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 19 december 1952 te Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Hofman, zoon van Albert Hofman en Aaltje Wolthuis. Berend is geboren op dinsdag 10 april 1928 te Boermastreek, boerenarbeider, medewerker Philips en koster herv.kerk Nw.Buinen, wonende te Nieuw-Buinen.

Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1853 en 1855. Deze voorouders zijn afkomstig uit Exloërveen en Buinerveen.

2  Arend Kort is geboren op dinsdag 25 oktober 1853 te Exloërveen om 06.30 uur, is overleden op dinsdag 6 december 1927 te Exloërveen/Boermastreek, is begraven op zaterdag 10 december 1927 te Odoorn, schaapherder, melkrijder, broodventer en landbouwer, wonende te Exloërveen. Arend werd 74 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Arend had een ongelukkige hand overgehouden van een ongeluk op z'n bedrijfje. Bij het hakselen van het stro (de stro werd verhakseld voor het gebruik in bijvoorbeeld de paardenstal), verloor hij een deel van zijn linkerhand met vingers. Hij kreeg daardoor een zgn. "vuistje". Blijkens het extract bij zijn huwelijksstukken, is hij vrijgesteld van militaire dienst "wegens lichamelijke gebreken". De reden lijkt wel duidelijk.

    Arend Kort en Marchien Popken (collectie Harrie Klein)

Arend trouwt op zaterdag 27 mei 1882 te Odoorn (aktenr. 22) (huwelijksgetuigen waren Jan Popken, arbeider,Valtherveen,oom  en Hendrik Popken, arbeider, Exloërveen,broer) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige

3  Marchien Popken is geboren op donderdag 27 september 1855 te Buinerveen, is overleden op dinsdag 6 augustus 1935 te Exloërveen (aktenr.71), is begraven op zaterdag 10 augustus 1935 te Odoorn. Marchien werd 79 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Marchien woonde, toen ze weduwe werd, in bij het gezin van haar schoonzoon Jakob en dochetr Willemina. Daarvoor werd aan het bestaande huis op Boermastreek een kamertje aangebouwd. Zij droeg dagelijks nog (ook in huis) het Drentse zwarte mutsje met wit kantje; bij gebeurtenissen droeg zij het oorijzer. Haar kleinkinderen noemden haar bep (en grootvader bes).

    Deze theepot kreeg kleindochter Marchien Hulshof als beloning voor werkzaamheden voor Beppe Marchien. Zo'n theepot gaf ze trouwens ook aan Marchien's zus, Jantje Hulshof (getr. met Kars Dieters) bleek mij onlangs uit een reactie van diens dochter, Janny van Dijk-Dieters.

Van Arend en Marchien zijn vier kinderen bekend:

1  Egbert Kort is geboren op donderdag 21 augustus 1884 te Exloërveen, is overleden op maandag 19 augustus 1968 te Odoorn, is begraven aldaar, arbeider en koopman, wonende te Exloërveen. Egbert werd 83 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

    Klik op de foto voor een grotere afbeelding Het echtpaar Kort-Oosting gefotografeerd bij (waarschijnlijk) het hek van de kerk in Odoorn

Egbert trouwt op maandag 18 mei 1903 te Odoorn op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Catharina Oosting, dochter van Harm Oosting en Trientien Sanders. Anna is geboren op maandag 28 juli 1884 te Nieuw-Buinen, is overleden op maandag 25 december 1972 te Borger, is begraven te Odoorn, wonende aldaar. Anna werd 88 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Dochter Anna Catharina in de deur van de winkel Hoofdstraat 2 in Odoorn, waar het gezin woonde.

2  Willemina Kort is geboren op zondag 11 juli 1886 te Odoorn, zie 1.

3  Grietje Kort is geboren op vrijdag 14 augustus 1891 te Odoorn, is overleden op dinsdag 13 december 1994 aldaar, is begraven aldaar. Grietje werd 103 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 16 mei 1919 te Odoorn (akte nr.58) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Albert Siebring, zoon van Roelof Siebring en Aaltje Paas. Albert is geboren op zaterdag 2 april 1892 te Borger, is overleden op zondag 20 juni 1976 te Odoorn, is begraven aldaar, arbeider en landbouwer, wonende te Boermastreek. Albert werd 84 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

4  Jan Kort is geboren op zaterdag 10 augustus 1895 te Exloërveen, is overleden op vrijdag 4 maart 1949 te Valthe, landbouwer, wonende aldaar. Jan werd 53 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 29 april 1921 te Odoorn (akte nr.53) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantien Ziengs, dochter van Harm Ziengs en Geeszien Nijmeijer. Jantien is geboren op dinsdag 28 februari 1893 te Valthe, is overleden op woensdag 26 januari 1983 aldaar. Jantien werd 89 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1818 en 1821. Deze voorouders zijn afkomstig uit Gieten, Gasselte, Buinerveen en Bonnen.

4  Jan Kort is geboren op vrijdag 19 november 1819 te Gieten (akte no.24), is overleden op maandag 21 augustus 1871 te Exloërveen, arbeider en landbouwer, wonende te Bonnen en te Exloërveen. Jan werd 51 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op donderdag 6 oktober 1842 te Gieten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige

5  Wilmina Alberts Kolthof is geboren op dinsdag 2 juni 1818 te Bonnen, is overleden op zondag 23 juni 1867 te Exloërveen, arbeidster. Wilmina werd 49 jaar en 21 dagen.

Zij heette volgens haar overlijdensakte: Mina; ook de naam van haar vader was onjuist genoemd als Hendrik Kolthof. Wie haar moeder was liet men open. Het geboorte-extract bij haar huwelijk meldt als datum 3.1.1818 ! Een en ander leert dat controle bij genealogie nodig blijft.

Van Jan en Wilmina zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Kort i, dienstknecht en arbeider, s geboren op zaterdag 30 september 1843 te Bonnen, is overleden op zondag 4 december 1921 in Musselkanaal op de leeftijd van 78 jaar, 2 maanden en 4 dagen..

Jacob trouwt op zaterdag 25 april 1874 te Borger op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Jantje Manroh, dochter van Johan Hendrik Manroh en Lina Hendriks Bruins. Jantje is geboren op maandag 23 maart 1840 in Wildervank, is overleden op vrijdag 3 juni 1921 in Musselkanaal op de leeftijd van 81 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

2  Albert Kort is geboren op dinsdag 23 december 1845 te Bonnen, is overleden op woensdag 9 september 1936 te Buinerveen, wonende te Exloërveen. Albert werd 90 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Albert trouwt op donderdag 2 mei 1872 te Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Lammechien Lanting, dochter van Geert Lanting en Grietien Fransen. Lammechien is geboren op zaterdag 1 maart 1851 te Buinerveen, is overleden op zondag 10 januari 1937 te Borger. Lammechien werd 85 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3  Jan Kort is geboren op zaterdag 21 oktober 1848 te Bonnen (vlgs.grafsteen: 13 oktober 1848), is overleden op donderdag 9 januari 1930 te Odoorn, is begraven te 2e Exloërmond, wonende te Exloërveen. Jan werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.
Hij was in militaire dienst van 18 mei 1868 tot 7 december 1873.

Jan trouwt op zaterdag 21 maart 1874 te Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Heuving, dochter van Wijcher Jans Heuving en Hinderkien Alberts Bos. Grietje is geboren op dinsdag 26 oktober 1852, is overleden op donderdag 20 april 1939, is begraven te 2e Exloërmond. Grietje werd 86 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

4  Willemtien Kort is geboren op zaterdag 5 april 1851 te Gieten, wonende te Exloërveen, is daar overleden op donderdag 25 november 1915 op de leeftijd van 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen. Zij trouwde op zaterdag 12 april 1873 in Odoorn met Geert Vos, zoon van Tomas Vos en Egberdina Enting, geboren op donderdag 1 maart 1849 in Zuidlaarderveen, overleden op woensdag 7 december 1927 in Exloërveen, op de leeftijd van 78 jaar, 9 maanden en 6 dagen. .

5  Arend Kort is geboren op dinsdag 25 oktober 1853 te Exloërveen, zie 2.

6  Hindrik Kort is geboren op dinsdag 25 oktober 1853 te Exloërveen, arbeider, wonende te Exloërveen, is overleden op dinsdag 28 maart 1899 in Exloërdreef, op de leeftijd van 45 jaar, 5 maanden en 3 dagen Hij trouwde op zaterdag 9 maart 1878 in Odoorn met Annechien Pruischer, geboren op zondag 29 november 1846 in Drouwenerveen, dochter van Hendrik Pruischer en Annechien Kremers; zij overleed op dinsdag 1 december 1925 in Valthermond, 79 jaar en 2 dagen oud.

6  Egbert Popken is geboren op vrijdag 22 januari 1819 te Buinerveen, is gedoopt op donderdag 4 februari 1819 te Borger, is overleden op vrijdag 7 september 1883 te Exloërveen, arbeider, wonende te Buinerveen. Egbert werd 64 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Egbert trouwt op donderdag 20 februari 1845 te Borger (akte no.1) (huwelijksgetuige was Hindrik Popken, landb. te Buinerveen, broer) op 26-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 23-jarige

7  Hinderkien Middeljans ook: Hendrikje is geboren op zondag 4 november 1821 te Gasselte (of zie overl.akte): 18-09-1821, is overleden op zaterdag 26 februari 1916 te Exloërveen, dienstmeid, wonende te Buinerveen. Hinderkien werd 94 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Egbert en Hinderkien zijn tien kinderen bekend:

1  Tomas Popken is geboren op zondag 27 april 1845 te Buinerveen, is overleden op maandag 10 april 1916 te Exloo, arbeider, wonende te Buinerveen. Tomas werd 70 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Tomas trouwt op woensdag 26 februari 1868 te Borger op 22-jarige leeftijd (1) met Willemtje Breider. Tomas trouwt op vrijdag 10 juni 1910 te Odoorn  op 65-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 67-jarige Jantien Timmerman, dochter van Harm Timmerman en Hinderkien Pieters Hoving. Jantien is geboren rond 1843 te Exloo.

2  Marrechien Popken ook: Marrigjeis geboren op dinsdag 2 februari 1847 te Buinerveen, is overleden op dinsdag 5 oktober 1847 aldaar. Marrechien werd 8 maanden en 3 dagen.

3  Jan Popken is geboren op maandag 3 juli 1848 te Buinerveen, is overleden op donderdag 2 oktober 1930 te Emmen, wonende te Nieuw-Buinen. Jan werd 82 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 1 augustus 1874 te Borger op 26-jarige leeftijd met Jacobje (Jopkien) Karstens.

4  Grietien Popken is geboren op maandag 10 maart 1851 te Buinerveen, is overleden op maandag 18 april 1864 aldaar. Grietien werd 13 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Marchien Popken is geboren op maandag 28 maart 1853 te Buinerveen, is overleden op dinsdag 2 mei 1854 aldaar. Marchien werd 1 jaar, 1 maand en 4 dagen.

6  Marchien Popken is geboren op donderdag 27 september 1855 te Buinerveen, zie 3.

7  Hindrik Popken ook vermeld als:Hendriks is geboren op dinsdag 4 januari 1859 te Buinerveen, is overleden op zondag 21 november 1943 te Exloërveen, arbeider, wonende aldaar. Hindrik werd 84 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Hindrik trouwt op vrijdag 25 juli 1890 te Odoorn (akte nr.41) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Geessien Eillert, dochter van Fridrich Willem Eillert en Elziena Willems Eggens. Geessien is geboren op vrijdag 5 maart 1858 te Eexterveen, is overleden op dinsdag 19 april 1938 te Exloërveen. Geessien werd 80 jaar, 1 maand en 14 dagen.

8  Jacob Popken is geboren op woensdag 17 april 1861 te Buinerveen, is overleden op zaterdag 15 maart 1862 aldaar. Jacob werd 10 maanden en 26 dagen.

9  Jacob Popken is geboren op dinsdag 27 januari 1863 te Buinerveen, is overleden op woensdag 6 februari 1952 te Odoorn (aktenr.14), arbeider, wonende te Exloërveen. Jacob werd 89 jaar en 10 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 3 mei 1889 te Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelfien Hebels, dochter van Roelof Hebels en Willemtien Hilberts. Roelfien is geboren op dinsdag 23 januari 1866 te Borger, arbeidster, wonende te Buinerveen.

10  Grietje Popken is geboren op woensdag 24 januari 1866 te Buinerveen, is overleden op zondag 3 januari 1869 aldaar. Grietje werd 2 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1769 en 1802. Deze voorouders zijn afkomstig uit Drouwenerveen (2x), Zuidlaren, Sleen, Oosterhesselen, Gasselte, Buinerveen en Bonnen.

8  Jacob Hindriks Kort is gedoopt op zondag 24 juli 1774 te Zuidlaren, is overleden op vrijdag 17 november 1848 te Bonnen (aktenr.40), arbeider, wonende aldaar. Jacob werd 74 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 10 april 1803 te Anloo op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Hinderkien Berends Schuiling, dochter van Berend Schuiling en Aaltien Smit. Hinderkien is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 3 november 1782 te Anloo, is overleden op zondag 18 februari 1816 te Gieten (aktenr.3), wonende te Annen. Hinderkien werd 33 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Jacob en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltien Jakobs Kort is gedoopt op zondag 14 augustus 1803 te Anloo, is overleden op zaterdag 7 maart 1874 te Gieten, landbouwster, wonende te Bonnen. Aaltien werd 70 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Aaltien trouwt op maandag 11 mei 1829 te Gieten (akte nr.8) op 25-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Albert Barelts Hollander, zoon van Barelt Hollander en Hendrikje Alberts. Albert is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 20 november 1791, is overleden voor 1831 aldaar. Albert werd hoogstens 39 jaar, 1 maand en 12 dagen. Aaltien trouwt op dinsdag 12 juli 1831 te Gieten op 27-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Jan Berends Ensing, zoon van Berend Freeks Ensing en Luigien Jans. Jan is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 27 juli 1806, wever, wonende aldaar.

Hij is als zwager van de bruidegom getuige bij het huwelijk van Jan Kort en Wilmina Kolthof

2  Hindrik Jacobs Kort is gedoopt op zondag 13 oktober 1805 te Anloo, is overleden op dinsdag 30 maart 1886 te Odoorn , is begraven te Valthermond begraafplaats Oost, boerenknecht, akkerbouwer en landbouwer, wonende te Borger en te Zandberg. Hindrik werd 80 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Hij was ingeloot voor militaire dienst onder nummer 3 en diende 5 jaar bij de 7e afd. Infanterie.
Hij is getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan met Wilmina Kolthof; ook bij het huwelijk van zijn zus Aaltien met Jan Ensing was hij in die kwaliteit aanwezig(welk huwelijk door zijn schoonvader Schummelketel werd voltrokken).

Hindrik trouwt op donderdag 14 oktober 1830 te Borger op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Marianne Schummelketel, dochter van Hendrik Wilhelm Schummelketel en Maria Lidia Sophia Riccius. Marianne is geboren op zaterdag 15 juni 1805 te Bentheim (D.), is overleden op zondag 14 januari 1866 te Odoorn, arbeidster, wonende te Borger. Marianne werd 60 jaar, 6 maanden en 30 dagen. Klik hier voor haar geschiedenis.

 

Jacob trouwt op donderdag 22 augustus 1816 te Gieten (akte no.7) op 42-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Trientje Hindriks Hartman, dochter van Hinderk Jansen Hartman en Grietje Jansen. Trientje is gedoopt op zondag 8 september 1782 te Gasselte, is overleden voor 1819. Trientje werd hoogstens 36 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 29 januari 1819 te Gieten (huwelijksgetuige was , Harm Bruins, wever, broer bruid te Gieten) op 44-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige

9  Jantien Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 20 oktober 1782 te Gieten, is overleden op vrijdag 11 mei 1838 te Bonnen. Jantien werd 55 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Jacob en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Kort is geboren op vrijdag 19 november 1819 te Gieten, zie 4.

2  Arent Kort voornaam ook gespeld als Arend is geboren op vrijdag 20 december 1822 te Gieten, is overleden op donderdag 30 april 1885 te Exloërveen, landbouwer en koopman. Arent werd 62 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Arent trouwt op maandag 10 oktober 1853 te Westerbork (akte nr.12) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Geesien Abbing, ook: Geesien Abbingh dochter van Jan Abbing en Geesje Haming. Geesien is geboren op woensdag 4 maart 1829 te Westerbork (aktenr.11), is overleden op zaterdag 22 oktober 1881 te Exloërmond (aktenr.105). Geesien werd 52 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3  Geesien Kort is geboren op zondag 16 oktober 1825 te Gieten, is overleden op zaterdag 17 juli 1880 te Drouwenerveen. Geesien werd 54 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Geesien trouwt op zaterdag 5 mei 1855 te Borger (akte nr.11) op 29-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Geert Wever, zoon van Albert Jans en Fennechien Diders. Geert is geboren op zaterdag 24 augustus 1822, is overleden voor 1863. Geert werd hoogstens 40 jaar, 4 maanden en 8 dagen. Geesien trouwt op donderdag 11 juni 1863 te Borger (aktenr.21) op 37-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Hinderikus Strating, zoon van Hindrik Hindriks Strating en Roelfien Paas. Hinderikus is geboren op zondag 25 november 1838 te Borger (aktenr.65).

10  Albert Jans Kolthof is geboren op zondag 17 september 1769 te Oosterhesselen, is overleden op maandag 6 maart 1843 te Bonnen, landbouwer, wonende aldaar. Albert werd 73 jaar, 5 maanden en 17 dagen. naam: ook Daalman genoemd

Albert trouwt (kerk) op zondag 18 juni 1797 te Anloo op 27-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Jantje Harms. Jantje is geboren te Gasteren, is gedoopt op zondag 5 december 1762 te Anloo (doopgetuige was Trijntje Berents huisvrouw van Albert Roelofs van Gasteren).
 

Van Albert en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Dalman is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 11 februari 1798 te Anloo, is overleden op zondag 13 mei 1827 te Zandvoort. Grietje werd 29 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

2  Jan Alberts is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 28 april 1799 te Anloo.

3  Aaltje Alberts is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 15 maart 1801 te Anloo.

4  Jantje Kolthof is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 4 september 1803 te Anloo, is overleden op vrijdag 17 juli 1829 aldaar. Jantje werd 25 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

5  Berent Alberts is geboren op dinsdag 24 december 1805 te Eext, is gedoopt op zondag 5 januari 1806 te Anloo.

Albert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 25 juni 1809 te Anloo op 39-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Geesje Roelfs Langendijk. Geesje is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 1 februari 1778 te Anloo (doopgetuige was Harmtje Abrahams huisvrouw van Jannes Engberts van Eext), is overleden op vrijdag 29 oktober 1813 te Eext. Geesje werd 35 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Albert en Geesje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Kolthof is geboren op zondag 14 januari 1810 te Eext, is gedoopt op zondag 21 januari 1810 te Anloo, is overleden op donderdag 21 januari 1875 te Gasselte. Jan werd 65 jaar en 7 dagen.

Jan trouwt op donderdag 6 december 1838 te Gieten op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Geesien Weitering, dochter van Jan Hindriks Weitering en Roelfien Arents Rosing. Geesien is geboren op donderdag 2 april 1812 te Gieten, is overleden op vrijdag 8 april 1864 te Gasselte. Geesien werd 52 jaar en 6 dagen.

2  Roelof Kolthof is geboren in 1812 te Eext, is overleden op dinsdag 5 januari 1813 aldaar. Roelof werd 1 jaar.

Albert trouwt op vrijdag 10 juni 1814 te Anloo op 44-jarige leeftijd (3) met de 35-jarige

11*  Willemtien Alberts Snoeijing is gedoopt op dinsdag 29 september 1778 te Sleen.

Van Albert en Willemtien is een kind bekend:

1  Wilmina Alberts Kolthof is geboren op dinsdag 2 juni 1818 te Bonnen (akte no. 19), zie 5.

12  Thomas Egberts Popken is geboren te Drouwenerveen, is gedoopt op maandag 15 november 1784 te Borger, is overleden op dinsdag 15 september 1829 te Buinerveen, arbeider en landbouwer, wonende te op het Buinerveen. Thomas werd 44 jaar en 10 maanden.

Thomas trouwt (kerk) rond 1811 te Borger op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

13  Grietien Hindriks Middeljans is geboren te Drouwenerveen, is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1785 te Borger, is overleden op vrijdag 11 oktober 1861 te Buinerveen, landbouwerse. Grietien werd 75 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Thomas en Grietien zijn acht kinderen bekend:

1  Egbert Popken is geboren op vrijdag 25 oktober 1811 te Buinerveen, is overleden op dinsdag 20 april 1813 aldaar (akte nr. 9). Egbert werd 1 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

2  Jantien Popken is geboren op donderdag 28 juli 1814 te Buinerveen, is gedoopt op zondag 7 augustus 1814 te Borger, is overleden op woensdag 30 december 1891 te Buinerveen, landbouwersche. Jantien werd 77 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Jantien trouwt op dinsdag 29 mei 1838 te Borger (aktenummer: 10) op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Jakob Alberts Hulshof, zoon van Albert Jakobs Hulshof en Geessien Reinders(naderhand: Fransen). Jakob is geboren op zaterdag 16 augustus 1806 te Gieterveen, is ned.hervormd gedoopt op zondag 24 augustus 1806, is overleden op vrijdag 8 oktober 1880 te Buinerveen, landbouwer, wonende te Gasselte en te Buinerveen. Jakob werd 74 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Jakob diende ten tijde van z'n huwelijk als schutter bij de Mobile Drentsche Schutterij
Zijn naam komt voor onder Alberts zowel als Hulshof

3  Egbert Popken is geboren op vrijdag 22 januari 1819 te Buinerveen, is gedoopt op donderdag 4 februari 1819 te Borger, zie 6.

4  Hindrik Popken is geboren op vrijdag 9 februari 1821 te Borger, is overleden op maandag 5 maart 1821 aldaar. Hindrik werd 24 dagen.

5  Hindrik Popken is geboren op dinsdag 5 februari 1822 te Borger, is overleden op maandag 5 april 1869 te Buinerveen (aktenr. 36), landbouwer. Hindrik werd 47 jaar en 2 maanden.

Hindrik trouwt op donderdag 6 juli 1848 te Borger op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelfien Oosting, dochter van Harm Oosting en Geesien Egberts Obbes. Roelfien is geboren op zondag 4 november 1821 te Borger.

6  Lammechien Popken is geboren op zaterdag 20 augustus 1825 te Buinerveen (vlgs andere bron:geb.25-08-1825), is overleden op zondag 24 juli 1864 aldaar (aktenr. 54). Lammechien werd 38 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lammechien trouwt op vrijdag 29 oktober 1852 te Borger (akte nr. 3) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Gerrit Dinant, zoon van Jan Dinant en Reintien N.N.. Gerrit is geboren rond 1820 te Utrecht.

7  Jan Popken is geboren op zondag 2 november 1828 te Buinerveen (akte nr.47).

8  Jan Tooms Popken is geboren op vrijdag 9 oktober 1829 te Buinerveen, is overleden op donderdag 7 september 1893 te Valtherveen (akte nr. 106), landbouwer te Drouwenerveen en arbeider te Valtherveen, wonende aldaar. Jan werd 63 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Hij was getuige bij het huwelijk van zijn nicht Marchien met Arend Kort.
Jan trouwt op dinsdag 11 juli 1854 te Borger op 24-jarige leeftijd met Jantien Sermon.

14  Jan Hindriks Middeljans is geboren te Buinerveen, is gedoopt op zondag 2 september 1792 te Borger, is overleden op dinsdag 20 december 1864 te Buinerveen (akte nr. 93). Jan werd 72 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 1 september 1820 te Gasselte (akte nr. 4) op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige

15  Marchien Jacobs Dilling is gedoopt op zondag 4 juli 1802 te Gasselte, is overleden op dinsdag 24 januari 1854 te Buinerveen (aktenr. 8). Marchien werd 51 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

 

Van Jan en Marchien zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrikie Hendriks is geboren op zaterdag 28 oktober 1820 te Gasselte, is overleden op vrijdag 29 december 1820 aldaar (akte nr. 16). Hendrikie werd 2 maanden en 1 dag.

2  Hendrikie Hendriks is geboren op zondag 4 november 1821 te Gasselte (akte nr. 23), is overleden op donderdag 1 mei 1823 aldaar (akte nr. 6). Hendrikie werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

3  Hinderkien Middeljans is geboren op zondag 4 november 1821 te Gasselte (akte nr. 23)Geb.datum ook genoemd op (zie overl.akte): 18-09-1821, zie 7.

4  Hendrikie Hendriks is geboren op zaterdag 28 februari 1824 te Gasselte (akte nr. 6).

5  Hinderika Middeljans is geboren op zaterdag 14 oktober 1826 te Drouwen (akte nr. 46).

6  Jopkien Middeljans is geboren op woensdag 7 april 1830 te Borger, is overleden op vrijdag 10 april 1857 te Emmen. Jopkien werd 27 jaar en 3 dagen.

Jopkien was gehuwd met Tonnis Koops.

7  Hendrik Middeljans is geboren op zaterdag 3 augustus 1833 te Buinerveen, is overleden op zaterdag 13 mei 1854 aldaar (akte nr. 42). Hendrik werd 20 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

8  Jakob Middeljans is geboren op donderdag 5 juli 1838 te Borger, is overleden op zondag 3 oktober 1920 te Nieuw-Buinen (akte nr. 102), wonende te Buinerveen. Jakob werd 82 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 28 juni 1862 te Borger (akte nr. 20) op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Hendrikje Pieters, dochter van Leffert Jans Pieters en Hendrikje Geerts Koops. Hendrikje is geboren op zondag 20 september 1835 te Beilen, is overleden voor 1869. Hendrikje werd hoogstens 33 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

naam: ook aangeduid als: Hinderkien
Jakob trouwt op zaterdag 24 april 1869 te Borger (akte nr. 10) op 30-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geessien Dilling, dochter van Derk Jans Bot en Hinderkien Hindriks Velvis. Geessien is geboren op zaterdag 25 april 1829 te Nieuwe Pekela.

naam: ook aangeduid als: Geessien Bot

9  Lammechien Middeljans is geboren op donderdag 24 juni 1841 te Buinerveen, is overleden op woensdag 30 april 1856 aldaar (akte nr. 28). Lammechien werd 14 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn 12 (75 %) van de 16 voorouders bekend, geboren tussen 1733 en 1776. Deze voorouders zijn afkomstig uit Zuidlaren (2x), Gieten (2x), Buinermoeras (2x), Zeegse, Oosterhesselen, Groningen, Gasselternijveen, Gasselte, Buinen, Borger en Bonnen.

16  Hindrik Arents is gedoopt op zondag 30 augustus 1733 te Zuidlaren, is overleden aldaar.

naam: ook genoemd als: Henderk Kort

Hindrik trouwt (kerk) op maandag 26 mei 1760 te Zuidlaren op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige

17  Jantien Jacobs is gedoopt op zondag 4 december 1735 te Zuidlaren, is overleden aldaar.

naam ook genoemd als: Jantje Jacobs

Van Hindrik en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Hindriks is gedoopt op zondag 22 februari 1761 te Zuidlaren.

2  Geertruida Hindriks is gedoopt in maart 1763 te Zuidlaren.

3  Arent Hindriks is gedoopt op zondag 6 januari 1765 te Zuidlaren.

4  Jacobje Hindriks is gedoopt op zondag 2 november 1766 te Zuidlaren.

5  Geesje Hindriks is gedoopt op zondag 4 december 1768 te Zuidlaren.

6  Jacob Hindriks Kort is gedoopt op zondag 24 juli 1774 te Zuidlaren, zie 8.

7  waarschijnlijk Grietje Hindriks is gedoopt op donderdag 10 oktober 1799 te Zuidlaren.

18  Jan Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 11 augustus 1743 te Gieten, is overleden aldaar.

HSR 1784 Bonnen: 2, wever, doch seer behoeftig.

Jan trouwt (kerk) op zaterdag 14 april 1770 te Gasselte op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

19  Geesjen Hindriks is geboren rond 1745 te Borger, is overleden op zaterdag 29 mei 1813 te Gieten. Geesjen werd ongeveer 68 jaar.

OSA 1383 Gieten huisnr. 51, 52, arbeidster, weduwe, 3 kinderen.

Van Jan en Geesjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Jans Bruins is gedoopt op donderdag 17 januari 1771 te Gasselte.

2  Hindrik Jans Bruins is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 13 maart 1774 aldaar.

Hindrik trouwt (kerk) op zondag 30 december 1810 te Borger op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Trijntje Roelofs, dochter van Roelof Hindriks en Trijntje Hindriks Koiter. Trijntje is geboren te Drouwen, is gedoopt op zondag 23 november 1777 te Borger, is overleden op woensdag 2 januari 1833 aldaar. Trijntje werd 55 jaar, 1 maand en 10 dagen.

3  Jan Jans Bruins is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 14 december 1777 aldaar, is overleden op dinsdag 8 juli 1823 aldaar. Jan werd 45 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt (kerk) op zondag 7 februari 1796 te Gieten op 18-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Alberdina Mensing, dochter van Jan Mensing en Hendrikje Sloots. Alberdina is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 11 maart 1764 aldaar, is overleden op dinsdag 27 juli 1847 te Zandvoort. Alberdina werd 83 jaar, 4 maanden en 16 dagen. Jan trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1808 te Gieten op 30-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Jantien Harms Bos, dochter van Harm Bos en Jantien Bos. Jantien is geboren te Midlaren, is gedoopt op maandag 3 mei 1773 te Zuidlaren, is overleden op donderdag 2 december 1841 te Borger. Jantien werd 68 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

4  Jantien Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 20 oktober 1782 te Gieten, zie 9.

5  Willem Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 25 juni 1786 te Gieten.

6  Wemeltien Bruins is geboren op dinsdag 26 januari 1790 te Gieten, is gedoopt op zondag 7 februari 1790 aldaar, is overleden op zondag 9 november 1856 aldaar. Wemeltien werd 66 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Wemeltien was gehuwd met Jurrien Wubbes.

7  Harm Jans Bruins is geboren te Gieten, is gedoopt op zondag 2 februari 1794 aldaar, is overleden op vrijdag 1 november 1861 te Bonnen, wever, wonende te Gieten. Harm werd 67 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 30 mei 1823 te Gieten op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Stavast, dochter van Jan Jacobs Stavast en Jantje Alberts. Geertje is geboren te Annerveensche Compagnie, is gedoopt op zondag 18 juni 1797 te Anloo, is overleden op maandag 22 februari 1875 te Gieten. Geertje werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

20*  Jan Daalman is geboren te Groningen.

Jan trouwt (kerk) op zondag 1 maart 1761 te Zweeloo met de 23-jarige

21*  Grietje Berents is gedoopt op vrijdag 19 april 1737 te Oosterhesselen.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Albert Jans Kolthof is geboren op zondag 17 september 1769 te Oosterhesselen, zie 10.

24  Egbert Jansen Popken is geboren te Zeegse, is gedoopt op zondag 18 februari 1753 te Vries, is overleden in 1786 te Drouwenerveen. Egbert werd 33 jaar.

Egbert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 april 1781 te Vries, trouwt (kerk) in 1781 te Borger op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige

25  Jantien Thomas is gedoopt op zondag 21 oktober 1759 te Gasselternijveen, is overleden rond 1796 te Drouwenerveen, wonende te Drouwener Moeras. Jantien werd ongeveer 37 jaar.

Jantien trouwt (kerk) op zondag 30 september 1787 te Borger op 27-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Harm Jansen Trip, zoon van Jan Jannes en Geertien Jansen Trip. Harm is gedoopt op maandag 16 april 1759 te Anloo, is overleden op donderdag 8 april 1841 te Drouwenerveen (aktenr.12), wonende te Eext en te Drouwener Moeras. Harm werd 81 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Op 23 maart 1797 worden Jan Pieters (Drouw.moeras), Harm Berents (Buinermoeras), Jan Jans Trip (Eext) en Hendrik Jans Trip (Zuidlaren) tot mombers benoemd over 2 kinderen van dit echtpaar.

Van Harm en Jantien zijn vier kinderen bekend:

1  Geertien Harmens Trip is geboren te Drouwenermoeras, is gedoopt op zondag 9 augustus 1789 te Borger, is overleden voor 1790 te Drouwenerveen. Geertien werd hoogstens 4 maanden en 23 dagen.

2  Geertien Harms Trip is geboren te Drouwenermoeras, is gedoopt op zondag 26 september 1790 te Borger.

Geertien trouwt (kerk) op zondag 5 mei 1816 te Borger op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Tingen, natuurlijke zoon van Hendrikien Jan Tingen. Jan is gedoopt op zondag 11 september 1785 te Borger.

3  Henderkien Trip is geboren te Drouwenermoeras, is gedoopt op zondag 14 juli 1793 te Borger, is overleden te Drouwenermoeras.

4  Jantien Thomas is geboren op zondag 3 april 1796 te Drouwenermoeras, is gedoopt op zondag 10 april 1796 te Borger, is overleden voor 1798 te Drouwenermoeras. Jantien werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 29 dagen.
 

In het trouwboek van Borger wordt zonder nadere datum het huwelijk vermeld onder het jaartal 1781 van Egbert Jansen J(onge).M(an). van Gasselte en Jantien Thomas, J(onge).D(ochter). van Drouwerveen. (De uitdrukkingen JM en JD werden gebruikt om aan te geven dat het paar voordien nog niet gehuwd was, N.)
Op 1 september 1787 wordt er een contract van 'eenkindschap', een zuster- en een broederschap opgemaakt ten behoeve van de drie minderjarige kinderen, omdat hun moeder zal hertrouwen met Harm Jans Trip van Eext. Hoofdmomber is Berent Jans Popken van Vries; Lambert Rinkes van Tynaarlo, Thomas Hendriks van Buinder Moeras en Jan Jans Popken van Buinen zijn de mombers. Als de kinderen 16 jaar zullen zijn, zullen zij recht hebben op de nalatenschap van hun vader, bestaande uit "een paar zilveren schoe gespels met been gaspels en twee riegels silveren hemtroks knopen".(RAD Schultenger.319).
Als naaste familie van Jantien worden verder nog genoemd Jan Pieters, zwager, en Jacob Geerts, oom. Berent Jans Popken x Annigje Lambers (14-1-1775 Vries, 29-01-1775 Eelde) Lambert Rinkes x Jantje Jansen (niet in Drenthe). 26-7-1796 Jan Pieters (Drouwenermoeras) en Harm Berents (Buinermoeras) i.p.v. Jan Jans Popken en Thomas Hendriks (beiden overleden).

Van Egbert en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Egberts Popken is gedoopt op zondag 17 november 1782 te Borger, is overleden op woensdag 24 september 1862 te Buinerveen, arbeider en landbouwer, wonende aldaar. Jan werd 79 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op donderdag 31 december 1835 te Borger (akte no. 13) op 53-jarige leeftijd met de 33-jarige Lammechien Hendriks Middeljans, dochter van Hendrik Jans Middeljans en Hindrikkien Hindriks Warners. Lammechien is geboren op woensdag 14 april 1802 te Buinermoeras, is gedoopt op donderdag 22 april 1802 te Borger, is overleden op vrijdag 3 mei 1839 te Buinermoeras, arbeidster, wonende te Buinerveen. Lammechien werd 37 jaar en 19 dagen.

2  Thomas Egberts Popken is geboren te Drouwenerveen, is gedoopt op maandag 15 november 1784 te Borger, zie 12.

3  Egbert Egberts Popken is geboren te Drouwenerveen, is gedoopt op zondag 21 januari 1787 te Borger, is overleden op zaterdag 29 december 1866 te Buinerveen, arbeider, wonende te gem. Borger. Egbert werd 79 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Egbert trouwt op vrijdag 25 juni 1824 te Borger op 37-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantien Jans van Boven, dochter van Jan van Boven en Aaltien Hindriks. Jantien is geboren te gem. Odoorn, is gedoopt op zondag 24 november 1799 te Odoorn, is overleden op maandag 1 december 1834 te Buinerveen, dienstmaagd, wonende te Buinen. Jantien werd 35 jaar en 7 dagen.

26  Hendrik Jans Middeljans is geboren te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 10 juli 1757 te Borger, is overleden op vrijdag 10 december 1824 te Buinerveen (nalatende vrouw en 7 kinderen). Hendrik werd 67 jaar en 5 maanden.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1783 te Borger op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

27  Hindrikkien Hindriks Warners is geboren rond 1760 te Gieten, is overleden op dinsdag 3 november 1840 te Buinerveen. Hindrikkien werd ongeveer 80 jaar.

Ook vermeld als Hendrikje Hendriks. N.B. in de overlijdensakte van haar zoon Hendrikus Hendriks Middeljans wordt ze vermeld als Hinderkien Wesseling.

Van Hendrik en Hindrikkien zijn acht kinderen bekend:

1  Grietien Hindriks Middeljans is geboren te Drouwenerveen, is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1785 te Borger, zie 13.

2  Jantien Hendriks Middeljans is geboren op donderdag 4 maart 1790 te Buinermoeras, is overleden op dinsdag 9 juni 1846 te Odoorn. Jantien werd 56 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Jantien trouwt rond 1810 te Odoorn (?) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Roelof Stevens, zoon van Roelof Stevens en Anna Kroezen. Roelof is geboren op zaterdag 24 december 1791 te Exloërveen, is overleden op vrijdag 1 maart 1861 aldaar. Roelof werd 69 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

naam: noemt zich ook ter Veen

3  Jan Hindriks Middeljans is geboren te Buinerveen, is gedoopt op zondag 2 september 1792 te Borger, zie 14.

4  Henderikus Hindriks Middeljans is geboren op dinsdag 24 november 1795 te Buinerveen, is gedoopt op donderdag 26 november 1795 te Borger, is overleden op maandag 1 februari 1864 te Emmen. Henderikus werd 68 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Geboortedatum ook genoemd als:geboren op 29 november 1795; Geboortedatum: 29-11-1795(in huw.akte)

Henderikus trouwt op zondag 9 juli 1820 te Odoorn (huwelijksgetuigen waren Thomas Egberts Popken, 34 jaar, zwager van de bruidegom  en Harm Berents, 22 jaar, broer van de bruid ) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Henderika Berents Bakker, dochter van Berend Egbers en Fennechien Harms. Henderika is geboren op zondag 12 oktober 1794 te Assen, is overleden op dinsdag 17 april 1855 te Exloo. Henderika werd 60 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

5  Harm Hindriks is geboren op dinsdag 17 april 1798 te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 22 april 1798 te Borger, is overleden voor 1799 te Buinermoeras. Harm werd hoogstens 8 maanden en 15 dagen.

6  Harm Middeljans is geboren op maandag 13 mei 1799 te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 19 mei 1799 te Borger, is overleden op dinsdag 14 oktober 1873 te Exloërmond. Harm werd 74 jaar, 5 maanden en 1 dag.
 

Hilbrand Bodewits:Men is nogal onzorgvuldig geweest met de geboortedatum van Harm. Vergelijk de verschillende geboortedata bij de huwelijken en bij het overlijden. Toch ben ik er van overtuigd dat het hier steeds om dezelfde Harm Hindriks Middeljans gaat. 1e huwelijk: Bron: Burgerlijke stand - huwelijk Algemeen Archieflocatie: Drenthe; Toegangnr: 0166.018; Inventarisnr: 1822; Gemeente: Odoorn; Soort akte: Huwelijksakte; Nummer: 11; Datum: 25-11-1822 Man Naam: Harm Hindriks; Plaats: - Vrouw Naam: Fennegien Jansen; Plaats: - Vader man Naam: Hindrik Jans Vader vrouw Naam: Jan Harms Moeder man Naam: Hinderkien Hindriks Moeder vrouw Naam: Aaltien Berens Nadere informatie: bruidegom: 23 jaar.; bruid: 24 jaar. 2e huwelijk: Bron: Burgerlijke stand - huwelijk Algemeen Archieflocatie: Drenthe; Toegangnr: 0166.004; Inventarisnr: 1834; Gemeente: Borger; Soort akte: Huwelijksakte; Nummer: 2; Datum: 07-02-1834 Man Naam: Harm Hindriks Middeljans; Geboortedatum: 13-05-1799; Plaats: Buin erveen (Borger) Vrouw Naam: Jantien Berends; Geboortedatum: 20-03-1803; Plaats: (Anloo) Vader man Naam: Hindrik Jans Vader vrouw Naam: Berent Jans Moeder man Naam: Hinderkien Hindriks Moeder vrouw Naam: Grietien Tymens Nadere informatie: weduwnaar van Fennechien Jansen 3e huwelijk: Bron: Burgerlijke stand - huwelijk Algemeen Archieflocatie: Drenthe; Toegangnr: 0166.018; Inventarisnr: 1845; Gemee nte: Odoorn; Soort akte: Huwelijksakte; Nummer: 8; Datum: 08-08-1845 Man Naam: Harm Middeljans; Geboortedatum: 17-04-1798; Plaats: Borger Vrouw Naam: Roelofje Kap; Geboortedatum: 14-10-1810; Plaats: (Gieten) Vader man Naam: Hindrik Jansen Vader vrouw Naam: Kars Berends Kap Moeder man Naam: Hinderkien Hindriks Moeder vrouw Naam: Anna Harms Nadere informatie: weduwnaar van Jantien Berends

Harm trouwt op maandag 25 november 1822 te Odoorn op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Fennigje Jans. Fennigje is geboren op zaterdag 14 juli 1798 te Dalen, is gedoopt op zondag 22 juli 1798 aldaar, is overleden op zaterdag 14 juni 1823 te Buinerveen. Fennigje werd 24 jaar en 11 maanden. Harm trouwt op vrijdag 7 februari 1834 te Borger op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jantje Berents, dochter van Berent Jans Hamming en Grietje Tijmens Pronk. Jantje is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 20 maart 1803 te Anloo, is overleden op zondag 11 mei 1834 te Borger t.h.v. Harm Berents Brink. Jantje werd 31 jaar, 1 maand en 21 dagen. Harm trouwt op maandag 18 augustus 1845 te Odoorn op 46-jarige leeftijd (3) met de 37-jarige Roelofje Kap, dochter van Carst Berents Kap en Anna Harms. Roelofje is gedoopt op donderdag 4 februari 1808 te Gasselternijveen, is overleden op zondag 8 januari 1888 te Exloërmond. Roelofje werd 79 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

7  Lammechien Hendriks Middeljans is geboren op woensdag 14 april 1802 te Buinermoeras, is gedoopt op donderdag 22 april 1802 te Borger, is overleden op vrijdag 3 mei 1839 te Buinermoeras, arbeidster, wonende te Buinerveen. Lammechien werd 37 jaar en 19 dagen.

Lammechien trouwt op donderdag 31 december 1835 te Borger (akte no. 13) op 33-jarige leeftijd met de 53-jarige Jan Egberts Popken, zoon van Egbert Jansen Popken en Jantien Thomas. Jan is gedoopt op zondag 17 november 1782 te Borger, is overleden op woensdag 24 september 1862 te Buinerveen, arbeider en landbouwer, wonende aldaar. Jan werd 79 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

8  Geessien Hindriks Middeljans is geboren op donderdag 21 februari 1805 te Buinerveen, is gedoopt op zondag 24 maart 1805 te Borger, is overleden op donderdag 21 maart 1850 te Drouwenerveen, arbeidster. Geessien werd 45 jaar en 1 maand.

Nadere informatie: naamswijziging 20-08-1860: Geesien Hindriks Middeljans; geboortepl: Borger 21-02-1805.

Geessien trouwt op donderdag 2 juni 1825 te Borger (akte nr.7) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Albert Everts Ensing, zoon van Evert Pouwels en Aaltien Willems Ratering. Albert is geboren op zondag 15 januari 1797 te Dalen, is gedoopt op zondag 22 januari 1797 aldaar, is overleden op vrijdag 7 maart 1845 te Drouwenerveen, arbeider. Albert werd 48 jaar, 1 maand en 20 dagen.

28  Hendrik Jans Middeljans is geboren te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 10 juli 1757 te Borger, zie 26.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1783 te Borger op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

29  Hindrikkien Hindriks Warners is geboren rond 1760 te Gieten, zie 27.

30  Jacob Luichjes Dilling is geboren te Buinen, is gedoopt op maandag 16 april 1770 te Borger, is overleden op dinsdag 8 april 1817 te Gasselte. Jacob werd 46 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Jacob trouwt (kerk) op zaterdag 16 april 1796 te Gasselte op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige

31  Hindrikje Lamberts is gedoopt op zondag 29 december 1776 te Gasselte, is overleden op donderdag 15 november 1821 aldaar. Hindrikje werd 44 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Jacob en Hindrikje is een kind bekend:

1  Marchien Jacobs Dilling is gedoopt op zondag 4 juli 1802 te Gasselte, zie 15.

Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 20 (63 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1689 en 1742. Deze voorouders zijn afkomstig uit Buinermoeras (4x), Annen (3x), Veenhof (2x), Gasselte (2x), Zuidlaren, Zeegse, Gieten, Gasteren, Eexterveen, Drouwen, Buinen en Bonnen.

32  Arent Jans is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 13 februari 1689 te Anloo, is overleden voor vrijdag 19 oktober 1764. Arent werd hoogstens 75 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Arent trouwt (kerk) op zaterdag 2 oktober 1717 te Zuidlaren op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

33  Grietje Geerts is geboren rond 1690 te Zuidlaren.

Van Arent en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Margje Arents is gedoopt op zondag 18 september 1718 te Zuidlaren.

2  N.N. Arents is gedoopt in januari 1721 te Zuidlaren.

naam: gedoopt als "kind van Arent Timmerman"

3  Geert Arents is gedoopt op zondag 5 november 1724 te Zuidlaren, is overleden voor mei 1778 aldaar. Geert werd hoogstens 53 jaar, 5 maanden en 26 dagen. (Roelofje hertrouwt met Frerik Roelofs van Dalen van Zuidlaren).

Geert trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1760 te Zuidlaren op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelofje Wichers, dochter van Wijger Roelofs Westenbrink en Luigje Jacobs. Roelofje is gedoopt op zondag 23 november 1738 te Zuidlaren, is overleden op woensdag 16 december 1801 aldaar. Roelofje werd 63 jaar en 23 dagen.
Mombereed en inventaris d.d. mei 1778
Ouders:wijlen Geert Arents en Roelofje Wichers van Zuidlaren
Kinderen:Arent Geerts (14 jaar); Egbert Geerts (10 jaar); Harm Geerts (6 jaar)
h.m.:Jan Arents
m.m.:Hindrik Arents; Hindrik Dijks; Jan Wichers

4  Geesje Arents is gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Zuidlaren.

5  Geesje Arents is gedoopt op zondag 22 mei 1729 te Zuidlaren, is overleden voor vrijdag 19 oktober 1764. Geesje werd hoogstens 35 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Geesje trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1755 te Zuidlaren op 25-jarige leeftijd met Jan Lucas. Jan is geboren te Velthausen.

 
Mombereed, inventaris en huwelijkscontract , 19-10-1764
Ouders:Jan Lucas en wijlen Geesje Arents van Zuidlaren
Kinderen:Geesje Jans
h.m.:Jan Arents van Zuidlaren (broer van Geesje Arents), m.z.
m.m.:Geert Arents (broer van Geesje Arents), m.z.; Jan Harms (v.z.); Jan Cruse van Zuidlaren (v.z., geen familie, speciaal verzocht om momber te worden omdat er geen andere verwanten van Jan Lucas in Drenthe waren).
Bijzonderheden
Jan hertrouwd met Geesje Boelens.
De pupil heeft een grootmoeder Grietje Geerts, weduwe van Arent Jans

6  Jantje Arents is gedoopt op maandag 25 december 1730 te Zuidlaren.

7  Hindrik Arents is gedoopt op zondag 30 augustus 1733 te Zuidlaren, zie 16.

8  Harm Arents is gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te Zuidlaren.

34*  Jacob Hindriks, timmerman.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1745 te Zuidlaren (2) met de ongeveer 25-jarige Fennigje Roelofs. Fennigje is geboren rond 1720 te Glimmen.

Van Jacob en Fennigje zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrik Jacobs is gedoopt op zondag 12 maart 1747 te Zuidlaren.

2  Hindrik Jacobs is gedoopt op zondag 29 augustus 1751 te Zuidlaren.

Jacob trouwt (kerk) rond 1732 (1) met

35*  Geertruit Egberts is overleden voor vrijdag 12 maart 1745.

Mombereed d.d. 12-3-1745.
Ouders:Jacob Hindriks Timmerman en wijlen Geertruit Egberts
Kinderen:Jantje Jacobs
h.m.:Geert Egberts van Zuidlaren (m.z.)
m.m.:Geert Jans van Zuidlaarderveen (m.z.); Wolter Kroem van Groningen (v.z.); Geert Hindriks van Gasselternijveen (v.z.)
Jacob hertrouwt met Fennigje Roelofs van Glimmen

Van Jacob en Geertruit zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrikje Jacobs is gedoopt op zondag 15 februari 1733 te Zuidlaren.

2  Jantien Jacobs is gedoopt op zondag 4 december 1735 te Zuidlaren, zie 17.

3  Hindrik Jacobs is gedoopt op donderdag 29 mei 1738 te Zuidlaren.

36*  Jan Bruins is geboren rond 1705 te Bonnen, is overleden voor maandag 7 juni 1762. Jan werd hoogstens 57 jaar.


Mombereed 7-6-1762
Ouders:wijlen Jan Bruins en Jantje Hindriks
Kinderen:2 minderjarige zoons
h.m.:Jan Dekens van Bonnen (m.z.)
m.m.:Jan Berents (m.z.); Adam Rombouts Smit; Hindrik Geerts
Bijzonderheden
De hoofdmomber is van moederszijde omdat er geen familie van vaderszijde in het landschap was.
Er waren ook nog meerderjarige zoons, o.a. Geert Bruins.

Momberrekening 9-5-1766
Ouders:wijlen Jan Bruins en Jantje Hindriks
Kinderen:Albert Bruins (meerderjarig); Jan Bruins
h.m.:Jan Dekens (overleden); zijn weduwe Fennigje Jans maakt de rekening op.
m.m.:Jan Berents; Adam Smit; Hindrik Geerts

Jan trouwt (kerk) op zondag 8 november 1733 te Gieten op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige

37*  Jantje Hindriks is geboren rond 1705 te Gieten.

Van Jan en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Hindrik Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 19 december 1734 te Gieten.

2  Geert Bruins is geboren te Bonnerveen, is gedoopt op zondag 21 juli 1737 te Gieten, is overleden in 1766. Geert werd 29 jaar.

Al overleden bij geboorte zoon.

Mombereed en inventaris 8-10-1772
Ouders:wijlen Geert Bruins en Geertje Jans van Gieten
Kinderen:Geert Bruins
h.m.:Albert Bruins van Bonnen (v.z.)
m.m.:Jan Bruins (v.z.); H. Hogenesch (m.z.); Willem Sijbering van Gieten (m.z.)
Bijzonderheden
Mombers van m.z. waren geen familie. Geertje hertrouwt met Geert Harms van Gieten.

Geert trouwt (kerk) op maandag 23 januari 1764 te Gieten op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Geertien Jans. Geertien is geboren rond 1740 te Tolbert.

3  Albert Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 27 maart 1740 te Gieten.

Albert trouwt (kerk) op zondag 29 juni 1766 te Gieten op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Grietje Jans, dochter van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Teunis. Grietje is geboren rond 1728 te Bonnerveen, is overleden op maandag 23 maart 1818 te Annen. Grietje werd ongeveer 90 jaar.

4  Jan Jans Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 11 augustus 1743 te Gieten, zie 18.

5  Harm Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 19 maart 1747 te Gieten.

6  Bruin Bruins is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 19 maart 1747 te Gieten.

38*  Hindrik Jans.

Hindrik was gehuwd met

39*  Lutgertje Hindriks.

Van Hindrik en Lutgertje is een kind bekend:

1  Geesjen Hindriks is geboren rond 1745 te Borger, zie 19.

48  Jan Jans Popken is geboren rond 1715 te Zeegse, is overleden tussen 1772 en 1796. Jan werd hoogstens 81 jaar.

In de Haardstedenregisters van 1754 en 1764 genoemd, geboren in het jaar 1715, overleden na 1772; op 27-08-1772 worden Albert Jans Popken en zijn broer Jan Jans Popken tot mombers benoemd over de kinderen van Jan Heins bij Margien Claas Popken.
Zie trouwgegevens van zoon Egbert Jansen Popken en Jantien Thomas.
Heeft in 1764 meer dan 40 mudden land en 2 paarden

Jan trouwt (kerk) rond 1738 te Vries (?) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

49  Arentien Berents is geboren te Gasteren, is gedoopt op zondag 20 september 1716 te Anloo.

Als waarschijnlijk kind van dit echtpaar wordt ook nog genoemd (door H.Bodewits):Aaltien Popken, geboren op 17 mei 1739, overleden op 18 juni 1820 Bron: Burgerlijke stand - overlijden Overledene Naam: Aaltien Popken; Geslacht: V; Overlijdensdatum: 18-06-1820; Plaats : Tynaarlo (Vries) Algemeen Archieflocatie: Drenthe; Toegangnr: 0167.029; Inventarisnr: 1820; Gemeente: Vries; Soort akte: overlijden; Nummer: 16; Aangiftedatum: 19-06-1820 Vader Naam: Jan Popken Moeder Naam: Arentien Jans Partner Naam: NN NN Relatie: weduwe Nadere informatie: geboortepl: Vries 17-05-1739.
Waarschijnlijk, mede gebaseerd op vernoeming.

Van Jan en Arentien is een kind bekend:

1  Egbert Jansen Popken is geboren te Zeegse, is gedoopt op zondag 18 februari 1753 te Vries, zie 24.

50  Thomas Hendriks is geboren te Eexterveen, is gedoopt op zondag 19 september 1728 te Anloo, is overleden voor 1797 te Buinerveen. Thomas werd hoogstens 68 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Thomas trouwt (kerk) op woensdag 6 november 1754 te Anloo op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige

51  Hendrikkien Geerts is gedoopt op zondag 28 augustus 1729 te Gasselte.

Van Thomas en Hendrikkien zijn drie kinderen bekend:

1  Hillechien Thomas, wonende te Buinen.

Hillechien was gehuwd (1) met Jan Jans Popken. Hillechien trouwt (kerk) op zondag 23 februari 1794 te Borger (2) met Harm Berends.

2  Pietertien Thomas is gedoopt op zondag 6 april 1755 te Gasselte, is overleden op dinsdag 2 mei 1815 te Drouwenerveen. Pietertien werd 60 jaar en 26 dagen.

Pietertien gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 maart 1778 te Gasselternijveen, trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1778 te Borger op 23-jarige leeftijd met haar volle neef de 25-jarige Jan Pieters, zoon van Pieter Hendriks Nijboer en Jantien Jans Mulder. Jan is geboren te Annerveen, is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 te Anloo (doopgetuige was Jantje Jansen Hoving), is overleden op donderdag 18 september 1806 te Drouwenerveen. Jan werd 53 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij was getuige bij- en ondertekenaar van een contract van eenkindschap c.a. d.d. 1 september 1787 bij het hertrouwen van Jantien Thomas met Harm Jans Trip.

3  Jantien Thomas is gedoopt op zondag 21 oktober 1759 te Gasselternijveen, zie 25.

52*  Jan Harms is geboren rond 1725 te Buinermoeras, is overleden voor 1797 te Buinerveen. Jan werd hoogstens 72 jaar.

Jan Harms, geb. circa 1725 te Buinermoeras. Mogelijk Hamering of zoon z.v. Harm Jansen die in 1742 in het haardstedenregister van Borger vermeldt wordt als "heeft ook een peert geniet mede van de diaconie van Westerbork".

Jan trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1750 te Borger op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

53  Grietien Claessens is geboren rond 1727 te Buinermoeras, is overleden na 1797 te Buinerveen. Grietien werd minstens 70 jaar.

naam: ook: Grietien Klasens

Van Jan en Grietien zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Middeljans is geboren te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 10 juli 1757 te Borger, zie 26.

2  Roelof Jans Middeljans is gedoopt op zondag 17 juni 1759 te Borger, is overleden op vrijdag 7 juni 1833 te Buinerveen. Roelof werd 73 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Roelof trouwt (kerk) op zondag 20 november 1791 te Borger op 32-jarige leeftijd met Grietje Jans Hospers. Grietje is afkomstig uit Gasselterboerveen.

3  Klaas Middeljans is geboren in 1764, is overleden op maandag 6 mei 1816 te Borger. Klaas werd 52 jaar.

Bron: Burgerlijke stand - overlijden Overledene Naam: Klaas Middeljans; Geslacht: M; Overlijdensdatum: 06-05-1816; Plaats: Borger Algemeen Archieflocatie: Drenthe; Toegangnr: 0167.004; Inventarisnr: 1816; Gemeente: Borger; Soort akte: overlijden; Nummer: 15; Aangiftedatum: 06-05-18 16 Vader Naam: NN NN Moeder Naam: NN NN Nadere informatie: geboortepl: -, oud 52 jaar.

54  Hindrik Warners is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 5 december 1723 te Anloo, is overleden rond 1764 te Gieten. Hindrik werd ongeveer 41 jaar.

naam: ook met Hendrik aangeduid
Op 4-11-1765 staat in het diaconieregister de wed. van Hindrik Warners genoemd. Waarschijnlijk betaalt ze voor de begrafenis van haar man.

Hindrik trouwt (kerk) op zondag 13 december 1750 te Anloo op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

55  Jantien Hendriks is geboren rond 1725 te Veenhof, is overleden voor 1785 te Bonnen. Jantien werd hoogstens 60 jaar.

Jantien trouwt (kerk) op zondag 16 november 1766 te Gieten op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Wessel Harms, zoon van Harm Hendriks en Leentje Reinders. Wessel is geboren rond 1741 te Bonnen, is overleden op zaterdag 15 april 1809 aldaar. Wessel werd ongeveer 68 jaar.

Op 22 oktober 1785 worden Egbert Hendriks en Jacob Pepping (beide Gieten) en Geert Harm en Jan Jacobs (beide Bonnen) tot mombers benoemd over het kind van dit echtpaar.
SP 264 Deel 6 fol. 423: Wessel Harms x Jantje Hindriks van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 25 gulden op 14-4-1774.
Hij woont in Bonnen, huisnr 68.

Mombereed en inventaris d.d. 20-4-1780
Ouders:Wessel Harms en wijlen Jantje Hindriks van Bonnen
Kinderen:Harm Wessels (16 jaar);h.m.:Egbert Hindriks van Gieten m.m.:Jacob Pepping van Gieten; Geert Harms van Bonnen;Jan Jacobs van Bonnen
Bijzonderheden:
Bij de momberbenoeming is de broer van Wessel in de provincie Groningen overgeslagen, en de oom Jacob Eberts? wegens hoge leeftijd. Wessel hertrouwt met Roelofje Jans.

Van Hindrik en Jantien is een kind bekend:

1  Hindrikkien Hindriks Warners is geboren rond 1760 te Gieten, zie 27.

56*  Jan Harms is geboren rond 1725 te Buinermoeras, zie 52.

Jan trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1750 te Borger op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

57  Grietien Claessens is geboren rond 1727 te Buinermoeras, zie 53.

Van Jan en Grietien zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Middeljans is geboren te Buinermoeras, is gedoopt op zondag 10 juli 1757 te Borger, zie 26.

2  Roelof Jans Middeljans is gedoopt op zondag 17 juni 1759 te Borger, is overleden op vrijdag 7 juni 1833 te Buinerveen. Roelof werd 73 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Roelof trouwt (kerk) op zondag 20 november 1791 te Borger op 32-jarige leeftijd met Grietje Jans Hospers. Grietje is afkomstig uit Gasselterboerveen.

3  Klaas Middeljans is geboren in 1764, is overleden op maandag 6 mei 1816 te Borger. Klaas werd 52 jaar.

 

58  Hindrik Warners is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 5 december 1723 te Anloo, zie 54.

Hindrik trouwt (kerk) op zondag 13 december 1750 te Anloo op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

59  Jantien Hendriks is geboren rond 1725 te Veenhof, zie 55.

Jantien trouwt (kerk) op zondag 16 november 1766 te Gieten op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Wessel Harms, zoon van Harm Hendriks en Leentje Reinders. Wessel is geboren rond 1741 te Bonnen, is overleden op zaterdag 15 april 1809 aldaar. Wessel werd ongeveer 68 jaar.

Op 2 oktober 1766 worden Jan Warners (Annen), Willem Warners (Eext), Egbert Hendriks (Bonnerveen) en Hindrik Emmen (Gieten) tot mombers benoemd over de 4 minderjarige kinderen van dit echtpaar.

Van Hindrik en Jantien is een kind bekend:

1  Hindrikkien Hindriks Warners is geboren rond 1760 te Gieten, zie 27.

60  Luichjen Willems (Boetink) is geboren rond 1735 te Buinen, is overleden op zaterdag 5 februari 1791 aldaar. Luichjen werd ongeveer 56 jaar.

Luichjen trouwt (kerk) op donderdag 20 februari 1783 te Borger op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Fennechien Derks. Fennechien is geboren op donderdag 10 maart 1746 te Smilde, is overleden op donderdag 25 april 1822 te Drouwen. Fennechien werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Luichjen trouwt (kerk) op vrijdag 26 december 1766 te Borger op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige

61  Jacobien Jacobs Dilling is geboren rond 1742 te Drouwen.

Van Luichjen en Jacobien is een kind bekend:

1  Jacob Luichjes Dilling is geboren te Buinen, is gedoopt op maandag 16 april 1770 te Borger, zie 30.

62  Lambert Martens is geboren na 1736, is overleden op maandag 8 oktober 1787 te Gasselte. Lambert werd hoogstens 50 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Lambert trouwt (kerk) op vrijdag 9 december 1768 te Gasselte op hoogstens 31-jarige leeftijd met de 28-jarige

63  Roelfien (Roeloffien) Meijering is gedoopt op zondag 27 november 1740 te Gasselte, is overleden op maandag 20 november 1809 aldaar. Roelfien werd 68 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Zij deed belijdenis in Gasselte op 31-3-1784.

Roelfien trouwt (kerk) op vrijdag 4 april 1760 te Wildervank op 19-jarige leeftijd (1) met Lucas Hendriks Hollander.

Van Lambert en Roelfien zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltien Lamberts is gedoopt op zondag 30 januari 1774 te Gasselte, is overleden op donderdag 24 oktober 1811 aldaar. Aaltien werd 37 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

2  Hindrikje Lamberts is gedoopt op zondag 29 december 1776 te Gasselte, zie 31.

3  Janna Lamberts is geboren op dinsdag 2 september 1777 te Gasselte, is overleden op donderdag 13 december 1855 te Exloo. Janna werd 78 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

naam: ook: Janna Lambers

Janna trouwt op zaterdag 9 mei 1818 te Borger op 40-jarige leeftijd met de 47-jarige Jan Boerma, zoon van Jan Gerrits Boerma en Annigchien Adams. Jan is geboren op woensdag 6 maart 1771 te Rolde (in huw.akte 03-03-1771), is overleden op donderdag 27 december 1838 te Exloo. Jan werd 67 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 26 (41 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1679 en 1715. Deze voorouders zijn afkomstig uit Veenhof (4x), Eext (3x), Vries (2x), Gasselte (2x), Annen (2x), Kropswolde, Gieterveen en Eexterveen.

64*  Jan Harms.

Jan was gehuwd met

65*  Geesje Arents is overleden op woensdag 19 oktober 1695 te Anloo.

Van Jan en Geesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fennichje Jans is gedoopt op donderdag 17 december 1676 te Anloo.

2  Annechje Jans is geboren te Anloo, is gedoopt op donderdag 3 november 1678 aldaar.

3  Hindrikje Jans is geboren te Anloo, is gedoopt op donderdag 5 september 1680 aldaar.

4  Harmtje Jans is geboren te Anloo, is gedoopt op donderdag 20 augustus 1682 aldaar.

5  Jantje Jans is geboren te Anloo, is gedoopt op dinsdag 12 september 1684 aldaar.

6  Willemtje Jans is geboren te Anloo, is gedoopt op woensdag 25 december 1686 aldaar.

7  Arent Jans is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 13 februari 1689 te Anloo, zie 32.

66*  Geert N.N..

Geert was gehuwd met

67*  Margje Jans.

Van Geert en Margje zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Geerts is geboren rond 1690 te Zuidlaren, is overleden voor zondag 6 december 1733. Jantje werd hoogstens 43 jaar.

Mombereed en inventaris d.d. 6-12-1733
Ouders:Albert Harms en wijlen Jantje Geerts
Kinderen:Tallegje Alberts
h.m.:Berent Vrijman (m.z.)
m.m.:Arent Jansen (m.z.); Lambert Harmens (v.z.); Jan Harmens (v.z.)
Bijzonderheden:
Albert Harms hertrouwt met Willemtje Arents van Zuidlaarderveen.
Tallegien is een kleindochter van Margje Jansen, en krijgt geld van haar.

 
Mombereed 30-7-1740
Ouders:Albert Harms en Jantje Geerts
Kinderen:Tallegje Alberts
h.m.:Eggo Jansen van Zuidlaren i.p.v. wijlen Berent Vrijman van Zuidlaren.

Jantje trouwt (kerk) voor 1724 te Zuidlaren op hoogstens 34-jarige leeftijd met Albert Harms.

2  Grietje Geerts is geboren rond 1690 te Zuidlaren, zie 33.

96  Jan Jans Popken(Poppen Poppinge) is geboren te Eext, is gedoopt op donderdag 17 juli 1687 te Anloo.

In het Haardstedenregister van 1742 t/m 1754 genoemd onder Zeegse (volle boer). In het register van nieuw gebouwde huizen genoemd als meier van de weduwe Sichterman. In het haardstedenregister van 1695 komt de naam Popken niet voor!!.

Jan trouwt (kerk) rond 1710 op ongeveer 23-jarige leeftijd met

97*  ? Egbertje NN.

Drie kinderen van Jan Jans Popken krijgen een Egbertje als dochter, vandaar de veronderstelling dat de moeder ook die naam zal dragen.

Van Jan  zijn drie kinderen bekend:

1  Lammegje Popken.

2  Jan Jans Popken is geboren rond 1715 te Zeegse, zie 48.

3  Albert Jans Popken is geboren rond 1720 te Zeegse.

98*  Berent Geerts is geboren voor 1693.

Berent trouwt (kerk) voor 1713 te Anloo (?) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

99*  Aaltjen Geerts is geboren voor 1693.

Van Berent en Aaltjen is een kind bekend:

1  Arentien Berents is geboren te Gasteren, is gedoopt op zondag 20 september 1716 te Anloo, zie 49.

100  Hendrik Pieters is geboren te Eexterveen, is gedoopt op donderdag 2 september 1694 te Anloo, is overleden rond 1729 te Eexterveen. Hendrik werd ongeveer 35 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 20 oktober 1715 te Anloo op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

101  Petertjen Thomas is geboren rond 1690 te Kropswolde, is overleden na 1764 te Anloo. Petertjen werd minstens 74 jaar.

Petertjen trouwt (kerk) op zondag 2 maart 1732 te Anloo op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Jan Roelofs Sloots. Jan is geboren rond 1692 te Eexterveen.

 
Mombereed en inventaris 14-1-1733
Ouders: Jan Roelofs Sloots en wijlen Aaltje Pieters van Eexterveen
Kinderen: Grietje Sloots; Pieter Sloots; Roelof Sloots
h.m.: Thijs Salomons van Gasselternijveen (m.z.)
m.m.: Willem Jansen (m.z.); Harmen Sloots (v.z.); Berent Jansen (v.z.)
Bijzonderheden
Jan Sloots hertrouwt met Pietertje Tomas, weduwe van wijlen Hindrik Pieters.
Er zijn veel schulden, o.a. aan Barelt Homan, Jan Jobing, Pieter Tebing, Jan en Harmen
Meijering, Jan Ellents, Harmen Hindriks, totaal circa 1800 gulden.
Schulden aan Thijs Salomons wegens afkooppenningen van 350 gulden.
Thijs Salomons moet eerst nog herstellen van een steek in de borst.


Mombereed en inventaris 20-2-1733
Ouders: wijlen Hindrik Pieters en Pietertje Tomas
Kinderen: Pieter Hindriks; Tomas Hindriks; Jantje Hindriks; Geertruit Hindriks
h.m.: Willem Jansen van Eexterveen (v.z.)
m.m.: Thijs Salomons (v.z.); Jan Tomas (m.z.); Egbert Luigiens (m.z.)
Bijzonderheden:
Pietertje Tomas hetrouwt met Jan Sloots.
Schulden aan Thijs Salomons wegens afkooppenningen van 500 gulden.
Schulden aan Jan en Harmen Meijering, Barelt Homan, Pieter Tebing, Egbert Hoving van totaal circa 2000 gulden.


Op 17-3-1740 rekening en verantwoording door de mombers Willem Jansen (Gass.nijveen); Thijes Salomons; Egbert Luities en Jan Thomas.

1e Rekening gedaan door Willem Jansen van Gasselternijveen in kwaliteit als hoofdmomber over de minderjarige kind van wijlen Hinderik Pieters bij Pietertien Tomes in egte geprocredert, ten opstaan van mij verw:Schult: en de medemombers op heden 17 meert 1740.

Anno 1733: den 14 januarii ontvangen uit handen van de verw. Schults D: Pothoff deze volgende posten. 1e Wegens het halve verkochte holt 69-13-0. 2e voor de uitgemijnde tilbare goederen 215-3-0. 3e voor het halve hooi 10-0-0 4e De verkochte coorngewassen 60-0-0 Gehele ontfank 354-16-0 Uitgaven: Wegens een mandeligh beestien aan verw. Schults Pothoff 1-14-0. Den 15 jan. 1733 betaalt aan de Ette en Schatbeurder B:Homan tot Eext, zijnde de halfscheit van vier obligaties aan voorn. Ette verschuldigd 275- 0-0. Nog op den 15 jan. 1733 volgens kwitantie betaald 276-14-0. An de Ette B:Homan de renten van bovenstaand Capt met 23-0-0 sijnde de pupillen haar quota tot in het jaar 1732 verschenen. Den 15 jan. op quitantie uitgegeven aan Jan Meijering tot Eext de somma van 38-0-0 sijnde verschenen renten voor zoverre als tot laste van de p upillen is bevonden. Den 14 jan. 1733 an Pieter Tebinge betaalt de pupillen haar quota van v erschenen interessen volgens quitantie 3-0-0. 1733 den ... volgens quitantie aan Thijes Salomons betaalt de somma van 24-10-0, waarmee kinder haar quota van renten is voldaan. Aan de Verw. Schults D:Pothoff voor twee stoelen betaald de somma van 0 -11-0. Totaal uitgave is 365-15-0 de ontfank bedraagt 354-16-0 -------- ergo meerder uitgaven 10-19-0 Van welke meerder uitgave afgetrokken moet worden vijff Caroli guldens die Jan Sloots bij het halve capitaal ad 175 an de Ette B:Homan betaalt tot suppletie geteld hadde.


 

Van Hendrik en Petertjen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Hendriks Nijboer is geboren te Eexterveen, is gedoopt op zondag 13 september 1716 te Anloo.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 28 mei 1747 te Anloo op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Jantien Jans Mulder, dochter van Jan Mulder en Jacobien N.N.. Jantien is geboren rond 1725 te Drouwen. Pieter trouwt (kerk) op zondag 26 oktober 1777 te Borger op 61-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Anna Margareta Geerts, dochter van Geert Geerts Oldenburger en Jantien Jansen. Anna is gedoopt op zondag 13 augustus 1730 te Gasselternijveen.

2  Thomas Hendriks is geboren te Eexterveen, is gedoopt op zondag 19 september 1728 te Anloo, zie 50.

102  Geert Berents is gedoopt op vrijdag 13 november 1705 te Gasselte.

Geert trouwt (kerk) op zondag 14 november 1728 te Gasselte op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

103  Hillechien Jacobs is geboren rond 1703 te Gieterveen.

Van Geert en Hillechien zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Geerts.

Hij was getuige bij- en ondertekenaar van een contract van kindschap c.a. , d.d. 1 september 1787 ter gelegenheid van de hertrouw van zijn nicht Jantien Thomas met Harm Jans Trip.

2  Hendrikkien Geerts is gedoopt op zondag 28 augustus 1729 te Gasselte, zie 51.

106*  Claas Hilbrands.

Claas was waarschijnlijk gehuwd met

107*  Marrechijn Roelofs.

Van Claas en Marrechijn is een kind bekend:

1  Grietien Claessens is geboren rond 1727 te Buinermoeras, zie 53.

108  Warner Jansen is geboren te Annen, is gedoopt op vrijdag 3 februari 1679 te Anloo.

Warner trouwt (kerk) rond 1710 te Anloo op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

109  Aaltjen Everts is geboren te Eext, is gedoopt op donderdag 29 april 1688.

Van Warner en Aaltjen is een kind bekend:

1  Hindrik Warners is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 5 december 1723 te Anloo, zie 54.

110  Hendrik Egberts is geboren te Veenhof, is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1686 te Gieten, is overleden voor 1739 te Veenhof. Hendrik werd hoogstens 52 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) voor 1725 te Gieten op hoogstens 38-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige

111  Lammechien Jans(en) is geboren te Veenhof, is gedoopt op donderdag 2 april 1693 te Anloo, is begraven in november 1768 te Gieten. Lammechien werd 75 jaar en 7 maanden.

(Als haar ouders worden door Hans Homan Free genoemd:30 Jan Freriks Tr.31 Annigje Willems.) Datum:29-2-1724: huis en hof te Bonnen aangeërfd van schoenmoeder en vader Jan Freriks x Annechien Willems, die het huis hadden aangekocht van Cornelis Middelsten; Pieter Huising namens Cornelis van Dongen.

Lammechien trouwt (kerk) op zondag 29 november 1739 te Gieten op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Egbert Alberts. Egbert is geboren rond 1709 te Sleen, is overleden voor 1778. Egbert werd hoogstens 69 jaar.

Op 14-11-1739 worden Geert Egberts, Lambert Egberts aan vaderszijde, Frerick Frericks, Albert Meijeringe aan moederszijde benoemd tot mombers over Egbert, Jantien, Annegien en Roeloffien, minderjarige kinderen van dit echtpaar.
 
Mombereed en inventaris d.d.3-9-1778
Ouders:wijlen Egbert Alberts en Trijntje Harms te Gieten. Kinderen:zoon (6 jaar) h.m.:Jacob Pepping m.m.:Egbert Hindriks; Derk Alberts; Wessel Harms
Bijzonderheden:
Trijntje hertrouwt met Jan Rotgers, Carspelsoldaat te Gieten.

Van Hendrik en Lammechien zijn vier kinderen bekend:

1  Roeloffien.

2  Annegien.

3  Egbert.

4  Jantien Hendriks is geboren rond 1725 te Veenhof, zie 55.

114*  Claas Hilbrands, zie 106.

Claas was waarschijnlijk gehuwd met

115*  Marrechijn Roelofs, zie 107.

Van Claas en Marrechijn is een kind bekend:

1  Grietien Claessens is geboren rond 1727 te Buinermoeras, zie 53.

116  Warner Jansen is geboren te Annen, is gedoopt op vrijdag 3 februari 1679 te Anloo, zie 108.

Warner trouwt (kerk) rond 1710 te Anloo op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

117  Aaltjen Everts is geboren te Eext, is gedoopt op donderdag 29 april 1688, zie 109.

Van Warner en Aaltjen is een kind bekend:

1  Hindrik Warners is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 5 december 1723 te Anloo, zie 54.

118  Hendrik Egberts is geboren te Veenhof, is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1686 te Gieten, zie 110.

Hendrik trouwt (kerk) voor 1725 te Gieten op hoogstens 38-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige

119  Lammechien Jans(en) is geboren te Veenhof, is gedoopt op donderdag 2 april 1693 te Anloo, zie 111.

120*  Willem Luichjes (Boetink) is geboren voor 1712.

Willem trouwt (kerk) voor 1733 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

121*  Marrechien Hendriks is geboren voor 1712.

Van Willem en Marrechien is een kind bekend:

1  Luichjen Willems (Boetink) is geboren rond 1735 te Buinen, zie 60.

122*  Jacob Dilling is geboren voor 1715.

Jacob trouwt (kerk) voor 1740 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

123  Marrechien Jansen is geboren voor 1715.

Van Jacob en Marrechien is een kind bekend:

1  Jacobien Jacobs Dilling is geboren rond 1742 te Drouwen, zie 61.

124*  Jannes Martens Lamberts is geboren voor 1704 te Vries (?).

Jannes trouwt (kerk) voor 1725 te Vries (?) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

125*  Luichien Roelofs is geboren voor 1704 te Vries (?), is overleden op zondag 10 januari 1768 te Gasselte. Luichien werd minstens 64 jaar en 9 dagen.

Van Jannes en Luichien is een kind bekend:

1  Lambert Martens is geboren na 1736, zie 62.

126  Albert Meijering is gedoopt op zaterdag 31 juli 1700 te Gasselte, is overleden op maandag 3 juni 1782 aldaar. Albert werd 81 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Albert trouwt (kerk) rond 1733 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

127  Jantien Hendriks Ensing is geboren rond 1710, is overleden op vrijdag 15 september 1786, is begraven op vrijdag 15 september 1786 te Gasselte. Jantien werd ongeveer 76 jaar.

Van Albert en Jantien zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Meijering is gedoopt op zondag 4 april 1734 te Gasselte, is overleden voor 1743 aldaar. Jan werd hoogstens 8 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

2  Hendrik Meijering is geboren in april 1737, is gedoopt op woensdag 1 mei 1737 te Gasselte.

Hij deed belijdenis Gasselte op 30 maart 1766
Hendrik trouwt (kerk) op zondag 17 november 1765 te Gasselte op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Fennechien Hindriks, dochter van Hendrik Jans Teeuws en Marrechien Harms. Fennechien is geboren te Gasselterboerveen, is gedoopt op zondag 12 juli 1744 aldaar.

3  Roelofje Meijering is gedoopt op zondag 13 september 1739 te Gasselte, is overleden voor 1740 te Gasselterboerveen. Roelofje werd hoogstens 3 maanden en 19 dagen.

4  Roelfien (Roeloffien) Meijering is gedoopt op zondag 27 november 1740 te Gasselte, zie 63.

5  Albert Meijering is geboren in 1742 te Gasselte, is overleden op woensdag 25 oktober 1815 te Annen. Albert werd 73 jaar.

Albert trouwt (kerk) op zaterdag 26 oktober 1782 te Gasselte op 40-jarige leeftijd met de 24-jarige Hindrikje Jans Lourents, dochter van Jan Laurents en Roelofje Laurents. Hindrikje is gedoopt op maandag 4 september 1758 te Gasselte, is overleden na 1800 aldaar. Hindrikje werd minstens 42 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

6  Jan Frederik Meijering is gedoopt op zondag 22 december 1743 te Gasselte.

7  Jan Frederiks Meijering is gedoopt op zondag 16 april 1747 te Gasselte.

8  Jantien Meijering is gedoopt op zondag 1 april 1753 te Gasselte, is overleden op dinsdag 16 februari 1790 aldaar, is begraven op dinsdag 16 februari 1790 aldaar. Jantien werd 36 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Jantien trouwt (kerk) op zaterdag 29 maart 1788 te Gasselte op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Tonnis Jans Dekens, zoon van Jan Dekens en Fennegien Jans. Tonnis is geboren te Bonnen, is gedoopt op zondag 4 april 1751 te Gieten, is overleden op donderdag 4 oktober 1810 te Gasselte. Tonnis werd 59 jaar en 6 maanden.

Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 24 (19 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1650 en 1689. Deze voorouders zijn afkomstig uit Gieten (6x), Veenhof (2x), Kropswolde (2x), Gasselte (2x), Eext (2x), Velthuisen, Gieterveen en Eexterveen.

192  Jan Hendriks Popken is geboren rond 1660.

Jan trouwt (kerk) rond 1691 op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Annigjen Kock. Annigjen is geboren rond 1665.

Jan trouwt (kerk) rond 1682 op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige

193*  Jantjen Arents is geboren rond 1660, is overleden rond 1690 te Anloo. Jantjen werd ongeveer 30 jaar.

Van Jan en Jantjen is een kind bekend:

1  Jan Jans Popken(Poppen Poppinge) is geboren te Eext, is gedoopt op donderdag 17 juli 1687 te Anloo, zie 96.

200  Pieter Hendriks is geboren rond 1659 te Eexterveen, is overleden rond 1707 aldaar, volle boer. Pieter werd ongeveer 48 jaar.

Pieter trouwt (kerk) op donderdag 7 september 1684 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 16-jarige

201  Geertruid Luichjes is gedoopt op donderdag 23 februari 1668 te Kropswolde, is overleden rond 1710 te Eexterveen. Geertruid werd ongeveer 42 jaar.

Geertruid trouwt (kerk) rond 1708 te Anloo op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Jacob Jans, zoon van Jan N.N. en Roelofjen Willems. Jacob is geboren rond 1670 te Anloo.

Op 11-12-1713 wordt er staat en inventaris opgemaakt voor het kind uit dit huwelijk. Het huwelijk van Jacob Jansen met Egbertien is dan al in het 3e jaar, maar hij had niet eerder mombers kunnen vinden. De mombers zijn: Cornelis Hoving; Jan Hoving; Eggo Jansen en Berent Jansen, allen te Eexterveen.

Van Jacob en Geertruid is een kind bekend:

1  Jan Jacobs is geboren rond 1710 te Annerveen, is overleden na 1766, wonende aldaar. Jan werd minstens 56 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1734 te Anloo op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Trijntje Harms, dochter van Harm Jans en Geesje Alberts Hoving. Trijntje is geboren rond 1715 te Annerveen, is gedoopt te Anloo, is overleden na mei 1745. Trijntje werd minstens 30 jaar.

Op 18-12-1716 en 28-1-1719 leggen de mombaren over de kinderen van dit echtpaar rekening en verantwoording af. Jan Berents is hoofmomber, verder Willem Meinders en Harmen Cuyter 1-12-1716 i.p.v. Cornelis Hoving.

Van Pieter en Geertruid is een kind bekend:

1  Hendrik Pieters is geboren te Eexterveen, is gedoopt op donderdag 2 september 1694 te Anloo, zie 100.

202  Thomas Jansen is geboren rond 1660, is overleden voor 1695 te Kropswolde. Thomas werd hoogstens 35 jaar.

Waarschijnlijk zoon van Jan Thomas; kinderen gedoopt te Kropswolde:Thomas 22-11-1654, Sicke 28-7-1656, Ha... 20-3-1659, Jantien 5-1-1662(overl.6-4-1665), Thomas 27-12-1663,Peter 20-5-1666. Wie de moeder is, is nog onduidelijk. In Kropswolde trouwt Jan Thomas 24-7-1653 met Jantijn Simons (d.v. Simon Warmelts en Trijne vermeld 1626) of Jan Thomas tr. 6-1-1661 Marrichien Sickens (gedoopt 7-2-1636 Kropswolde als d.v. Sicke Roelofs en Ewesse Gerts (tr.8-4-1630 Kropswolde). Jan Thomas mogelijk gedoopt op 5-2-1632 Kropswolde als zoon van Thomas Jacobs. Lidmatenregister Kropswolde 1660: Johan Thomas-Konink vulgo (=in de volksmond)

Thomas trouwt (kerk) op donderdag 4 januari 1685 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 20-jarige

203  Jantjen Jansen Schuirink is gedoopt op woensdag 22 oktober 1664 te Kropswolde.

Jantjen trouwt (kerk) op donderdag 18 maart 1694 te Kropswolde op 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Willem Alberts. Willem is geboren rond 1669 te Kropswolde, is overleden voor 1695 aldaar. Willem werd hoogstens 26 jaar.

Jantjen trouwt (kerk) op woensdag 4 mei 1695 te Kropswolde op 30-jarige leeftijd (3) met de 30-jarige Jan Hoving, zoon van Egbert Hoving en Teelke Meinderts. Jan is gedoopt op maandag 30 juni 1664 te Zuidlaren.

Van Jan en Jantjen is een kind bekend:

1  Teleke Jans Hoving is gedoopt op donderdag 17 mei 1696 te Anloo, is overleden voor 1729 te Annerveen. Teleke werd hoogstens 32 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Teleke trouwt (kerk) op zondag 15 maart 1716 te Anloo op 19-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 18-jarige Egbert Hoving, zoon van Egbert Hoving en Jantje Hebeling. Egbert is geboren te Annerveen, is gedoopt op donderdag 4 juli 1697 te Anloo, is overleden na 1751 te Annerveen, landbouwer. Egbert werd minstens 54 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Momberrekening 9-12-1718
Ouders: Egbert Hoving en Jantje Hebeling te Annen
Kinderen: Egbert Hoving, andere zoon niet met name genoemd
h.m.: Harmen Hebeling
m.m.: Harmen Jansen; Egbert Hoving
Bijzonderheden: Egbert Hoving is door zijn trouwen mondig geworden
 

Egbert was later gehuwd (2) met Trijntje Harmens.

Van Thomas en Jantjen is een kind bekend:

1  Petertjen Thomas is geboren rond 1690 te Kropswolde, zie 101.

204*  Berent Hendriks (Os Berent) is geboren rond 1671 te Velthuisen.

Berent trouwt (kerk) op donderdag 6 december 1696 te Gasselte op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 31-jarige

205  Hendrikkien Jansen is gedoopt op donderdag 16 april 1665 te Gasselte.

Van Berent en Hendrikkien is een kind bekend:

1  Geert Berents is gedoopt op vrijdag 13 november 1705 te Gasselte, zie 102.

206  Jacob Jansen is geboren rond 1665 te Gieterveen, is overleden na 1721 aldaar. Jacob werd minstens 56 jaar.

Jacob was gehuwd met

207*  Geesje N.N..

Van Jacob en Geesje is een kind bekend:

1  Hillechien Jacobs is geboren rond 1703 te Gieterveen, zie 103.

216  Jan Roelofs is geboren rond 1650, is overleden op maandag 29 oktober 1691 te Annen. Jan werd ongeveer 41 jaar.

Jan trouwt (kerk) rond 1675 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

217*  Annechien Warnerts is geboren rond 1650.

mogelijk dochter van Warner Joest, vermeld in 1663 (diaconierekeningen Anloo)

Van Jan en Annechien is een kind bekend:

1  Warner Jansen is geboren te Annen, is gedoopt op vrijdag 3 februari 1679 te Anloo, zie 108.

218  Evert Hendriks is geboren rond 1655 te Eext, mulder.

Geboren circa 1655 te Eext, waarschijnlijk zoon van Hendrik Jansen; in 1672 vermeldt op dezelfde plaats in het Haardstedenregister
Hij wordt vermeld in 1672 op dezelfde plaats in het Haardstedenregister als Hendrik Jansen.
Evert trouwt (kerk) rond 1703 te Anloo op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Jantje Hendriks. Jantje is geboren rond 1678.

Evert trouwt (kerk) rond 1679 te Anloo op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige

219  Grietje Jansen Hamming is geboren rond 1655, is overleden op dinsdag 18 januari 1701 te Eext. Grietje werd ongeveer 46 jaar.

Op 4-2-1722? worden Jacob Jobing i.p.v. de overleden Willem Jobing (tr.voor 1686 Harmtje Jans Hamming) als hoofdmomber en Hendrik Hendriks, Roelof Jansen (tr. mogelijk Trijntje Jans Hamming) en Harmen Hendriks als medemombers genoemd over de twee nog minderjarige kinderen (Harm en Jacob) van Evert Hendriks, mulder Eext en Grietje Hamming.

Van Evert en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob.

2  Harm.

3  Aaltjen Everts is geboren te Eext, is gedoopt op donderdag 29 april 1688, zie 109.

220  Egbert Hendriks (van Oon) is geboren rond 1653 te Gieten.

In 1689 (monsterrollen) en 1692/1694 (Haardsteden) vermeld onder Gieten.

Egbert trouwt (kerk) op donderdag 17 november 1678 te Gieten op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

221*  Jantien Geerts is geboren rond 1653 te Gieten.

Zij zijn lidmaat te Gieten in 1718, wonende in de Veenhof

Van Egbert en Jantien is een kind bekend:

1  Hendrik Egberts is geboren te Veenhof, is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1686 te Gieten, zie 110.

222  Jan Roelofs (Vreriks) is geboren rond 1655 te Veenhof.

1692 Haardstedenregister: vol en koopt en verkoopt somwijlen mede een paard (Veenhof). Diaconierekeningen 1719 Jan Roelofs nu Hendrik Egberts.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 14 oktober 1683 te Gieten op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

223*  Annechien Jansen (Willems) is geboren rond 1658 te Gieten.

Van Jan en Annechien is een kind bekend:

1  Lammechien Jans(en) is geboren te Veenhof, is gedoopt op donderdag 2 april 1693 te Anloo, zie 111.

232  Jan Roelofs is geboren rond 1650, zie 216.

Jan trouwt (kerk) rond 1675 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

233*  Annechien Warnerts is geboren rond 1650, zie 217.

234  Evert Hendriks is geboren rond 1655 te Eext, zie 218.

235  Grietje Jansen Hamming is geboren rond 1655, zie 219.

236  Egbert Hendriks (van Oon) is geboren rond 1653 te Gieten, zie 220.

Egbert trouwt (kerk) op donderdag 17 november 1678 te Gieten op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

237*  Jantien Geerts is geboren rond 1653 te Gieten, zie 221.

238  Jan Roelofs (Vreriks) is geboren rond 1655 te Veenhof, zie 222.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 14 oktober 1683 te Gieten op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

239*  Annechien Jansen (Willems) is geboren rond 1658 te Gieten, zie 223.

246*  Jan Gerrits.

247*  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Marrechien Jansen is geboren voor 1715, zie 123.

252  Jan Meijering is geboren te Gasselte, is gedoopt op donderdag 17 augustus 1656 aldaar, is overleden op dinsdag 23 mei 1719 aldaar, is begraven op woensdag 31 mei 1719 aldaar. Jan werd 62 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt (kerk) in 1695 op 39-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

253*  Roeloffien Harmens is geboren rond 1670, is overleden op vrijdag 18 april 1738 te Gasselte. Roeloffien werd ongeveer 68 jaar.

Van Jan en Roeloffien zijn vier kinderen bekend:

1  Beerte Meijering is gedoopt op woensdag 21 september 1695 te Gasselte, is overleden op zondag 2 september 1725 aldaar, is begraven op donderdag 6 september 1725 aldaar. Beerte werd 29 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Beerte trouwt (kerk) op zondag 21 juni 1716 te Gasselte op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Germ Batting, zoon van Jan Batting Kuiper en Grietje Jans (Meijer). Jan is gedoopt op zondag 30 januari 1689 te Gasselte.

2  Geesje Meijering is gedoopt op donderdag 7 november 1697 te Gasselte, is overleden op maandag 20 februari 1786 aldaar. Geesje werd 88 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Geesje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 21 november 1721 te Emmen, trouwt (kerk) op zondag 23 november 1721 te Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Remmelts Wekinge, zoon van Remmelt Harms Wekinge en Annegje Harms. Willem is gedoopt op donderdag 4 augustus 1695 te Emmen.

3  Albert Meijering is gedoopt op zaterdag 31 juli 1700 te Gasselte, zie 126.

4  Grietje Meijering is gedoopt op maandag 26 november 1703 te Gasselte.

254*  Hendrik Ensing is geboren voor 1689, is overleden voor 1733. Hendrik werd ongeveer 44 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) in 1710 op minstens 21-jarige leeftijd met de minstens 21-jarige

255*  Jantien Jansen is geboren voor 1689.

Van Hendrik en Jantien is een kind bekend:

1  Jantien Hendriks Ensing is geboren rond 1710, zie 127.

Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 24 (9 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1620 en 1644. Deze voorouders zijn afkomstig uit Kropswolde (5x), Gasselte (4x), Veenhof (2x) en Eext (2x).

384*  Hendrik Popken is geboren rond 1630, is overleden na 1700, wonende te Annen en te Anloo. Hendrik werd minstens 70 jaar.

(HS 1672 onder Annen vermeld als volle buur, van 1691 t/m 1693 onder Anloo)

Hendrik was gehuwd met

385*  Griete Jans.

Bij begin lidmatenregister genoemd onder Anloo.

Van Hendrik en Griete is een kind bekend:

1  Jan Hendriks Popken is geboren rond 1660, zie 192.

400*  Hendrik Jansen is geboren rond 1620, volle boer in 1672 onder Eexterveen.

401*  N.N..

Van Hendrik en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Evert Hendriks is geboren rond 1655 te Eext, zie 218.

2  Pieter Hendriks is geboren rond 1659 te Eexterveen, zie 200.

402  Luichje Jansen is gedoopt in december 1644 te Kropswolde.

Luichje trouwt (kerk) op donderdag 24 februari 1667 te Kropswolde op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

403  Aaltien Hoving is geboren rond 1640.

Aaltien trouwt (kerk) op donderdag 28 mei 1665 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Hendrik Jansen. Hendrik is geboren rond 1642 te Wolfsbarge, is overleden voor 1667 te Kropswolde. Hendrik werd hoogstens 25 jaar.

Van Luichje en Aaltien is een kind bekend:

1  Geertruid Luichjes is gedoopt op donderdag 23 februari 1668 te Kropswolde, zie 201.

404  Johan Thomas (Koninck) is gedoopt op donderdag 5 februari 1632 te Kropswolde.

Johan trouwt (kerk) op donderdag 6 januari 1661 te Kropswolde op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige

405  Merrichjen Sickens is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te Kropswolde.

Van Johan en Merrichjen is een kind bekend:

1  Thomas Jansen is geboren rond 1660, zie 202.

406  Johan Gerts Schuirink is geboren rond 1626 te Kropswolde, is overleden op woensdag 6 november 1680 aldaar. Johan werd ongeveer 54 jaar.

Johan trouwt (kerk) op woensdag 18 februari 1660 op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) waarschijnlijk met waarschijnlijk Lammichje Willems. Lammichje is afkomstig uit Gasselte.

Johan trouwt (kerk) op donderdag 2 februari 1651 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige

407  Petertijen Roelofs is gedoopt op donderdag 14 september 1628 te Kropswolde.

Van Johan en Petertijen is een kind bekend:

1  Jantjen Jansen Schuirink is gedoopt op woensdag 22 oktober 1664 te Kropswolde, zie 203.

410*  Jan Clientor is geboren voor 1638.

naam: ook: Clenter

Jan trouwt (kerk) voor 1658 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige

411*  Geessien N.N. is geboren voor 1641.

Van Jan en Geessien is een kind bekend:

1  Hendrikkien Jansen is gedoopt op donderdag 16 april 1665 te Gasselte, zie 205.

412*  Jan Jacobs is geboren rond 1635, is overleden op zondag 10 februari 1692 te Gieterveen. Jan werd ongeveer 57 jaar.

413*  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jacob Jansen is geboren rond 1665 te Gieterveen, zie 206.

432*  Roelof Engberts is overleden voor 1662 te Eext.

Roelof trouwt (kerk) voor 1650 met

433*  Albertien N.N. is overleden na 1662 te Eext.

genoemd in diaconieregister

Van Roelof en Albertien is een kind bekend:

1  Jan Roelofs is geboren rond 1650, zie 216.

436*  Hendrik Jansen is geboren rond 1620, zie 400.

437*  N.N., zie 401.

Van Hendrik en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Evert Hendriks is geboren rond 1655 te Eext, zie 218.

2  Pieter Hendriks is geboren rond 1659 te Eexterveen, zie 200.

438  Jan Hamming is geboren rond 1630 te Eext.

Mogelijk wordt 1-4-1677 nog een kind van hem gedoopt: de ouders zijn daar Jan Harms en Aaltje Jans

Jan trouwt (kerk) voor 1655 op hoogstens 25-jarige leeftijd met

439*  Aaltje N.N..

Van Jan en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Jansen Hamming is geboren rond 1655, zie 219.

2  Trijntje Jans Hamming is geboren rond 1660 te Eext.

Trijntje was gehuwd met Roelof Jans. Roelof is geboren rond 1670, timmerman.

3  Harmtje Jans Hamming is geboren rond 1660, is overleden op zondag 18 januari 1705 te Eext. Harmtje werd ongeveer 45 jaar.

Harmtje trouwt (kerk) rond 1685 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Jobing, zoon van Harm Jobing en Harmtje N.N.. Willem is geboren rond 1660 te Eext, is overleden voor 1759 aldaar. Willem werd hoogstens 99 jaar.

4  Jan Jans Hamming is geboren rond 1665.

Lidmaat te Anloo op 19-12-1702. In 1691-3 wordt tweemaal een Jan Hamming te Eext vermeld, te weten Jan Hamminck te oude en jonge Jan Hamminck.

Jan trouwt (kerk) voor 1700 op hoogstens 35-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Hillechien Willems Udding, dochter van Willem Udding en Geesje Roelofs. Hillechien is geboren rond 1677.

440  Hendrik van Oen is geboren rond 1630.

441*  N.N..

Van Hendrik en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Egbert Hendriks (van Oon) is geboren rond 1653 te Gieten, zie 220.

444*  Roelof Frericks is geboren rond 1621 te Veenhof, is overleden op woensdag 11 februari 1682 aldaar. Roelof werd ongeveer 61 jaar.

Roelof trouwt (kerk) op donderdag 2 augustus 1646 te Gasselte op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

445*  Lamme Frerychen Aling is geboren rond 1621 te Gasselte.

Van Roelof en Lamme is een kind bekend:

1  Jan Roelofs (Vreriks) is geboren rond 1655 te Veenhof, zie 222.

464*  Roelof Engberts, zie 432.

Roelof trouwt (kerk) voor 1650 met

465*  Albertien N.N., zie 433.

468*  Hendrik Jansen is geboren rond 1620, zie 400.

469*  N.N., zie 401.

470  Jan Hamming is geboren rond 1630 te Eext, zie 438.

Jan trouwt (kerk) voor 1655 op hoogstens 25-jarige leeftijd met

471*  Aaltje N.N., zie 439.

Van Jan en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Jansen Hamming is geboren rond 1655, zie 219.

2  Trijntje Jans Hamming is geboren rond 1660 te Eext.

Trijntje was gehuwd met Roelof Jans. Roelof is geboren rond 1670, timmerman.

3  Harmtje Jans Hamming is geboren rond 1660, is overleden op zondag 18 januari 1705 te Eext. Harmtje werd ongeveer 45 jaar.

Harmtje trouwt (kerk) rond 1685 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Jobing, zoon van Harm Jobing en Harmtje N.N.. Willem is geboren rond 1660 te Eext, is overleden voor 1759 aldaar.

4  Jan Jans Hamming is geboren rond 1665.

Lidmaat te Anloo op 19-12-1702. In 1691-3 wordt tweemaal een Jan Hamming te Eext vermeld, te weten Jan Hamminck de oude en jonge Jan Hamminck.

Jan trouwt (kerk) voor 1700 op hoogstens 35-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Hillechien Willems Udding, dochter van Willem Udding en Geesje Roelofs. Hillechien is geboren rond 1677.

472  Hendrik van Oen is geboren rond 1630, zie 440.

473*  N.N., zie 441.

476*  Roelof Frericks is geboren rond 1621 te Veenhof, zie 444.

Roelof trouwt (kerk) op donderdag 2 augustus 1646 te Gasselte op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

477*  Lamme Frerychen Aling is geboren rond 1621 te Gasselte, zie 445.

Van Roelof en Lamme is een kind bekend:

1  Jan Roelofs (Vreriks) is geboren rond 1655 te Veenhof, zie 222.

504*  Albert Meijering is geboren rond 1622 te Gasselte, is overleden op donderdag 20 oktober 1678 aldaar. Albert werd ongeveer 56 jaar.

Albert trouwt (kerk) op donderdag 27 april 1662 te Gasselte op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Geessien Roelofs Schuiling, dochter van Roelof Schuiling en Egbertje N.N.. Geessien is geboren rond 1640 te Annen (?).

Van Albert en Geessien is een kind bekend:

1  Roelof Schuiling Meijering is gedoopt op donderdag 13 december 1668 te Gasselte, is overleden op zaterdag 17 oktober 1693 aldaar. Roelof werd 24 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Roelof trouwt (kerk) op vrijdag 1 juni 1691 te Gasselte op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Albertjen Aling, dochter van Albert Aling en Luychien Jans Willems. Albertjen is gedoopt op dinsdag 9 november 1666 te Gasselte.

Albert trouwt (kerk) op donderdag 7 november 1647 te Gasselte op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige

505  Beerta Alberts Hachting is geboren rond 1622 te Gasselte, is overleden op zondag 2 november 1659 aldaar, is begraven op zaterdag 8 november 1659 aldaar. Beerta werd ongeveer 37 jaar.

Van Albert en Beerta zijn vier kinderen bekend:

1  N.N. Meijering is geboren te Gasselte, is overleden op zondag 2 november 1659 aldaar.

2  Jantje Meijering is gedoopt op donderdag 23 juni 1650 te Gasselte, is overleden op vrijdag 23 mei 1704 aldaar. Jantje werd 53 jaar en 11 maanden.

Jantje trouwt (kerk) op woensdag 3 november 1762 te Kropswolde op 112-jarige leeftijd met Jan Jansen Woldering. Jan is geboren te Kropswolde.

3  Albert Hachting Meijering is gedoopt op donderdag 8 januari 1654 te Gasselte, is overleden op zondag 21 februari 1723 aldaar, is begraven op donderdag 4 maart 1723 aldaar. Albert werd 69 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Albert gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 28 april 1689 te Westerbork, trouwt (kerk) op donderdag 5 mei 1689 te Gasselte op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Luichjen Roelofs Tyms. Luichjen is geboren rond 1655 te Westerbork, is overleden op donderdag 7 september 1690 te Gasselte. Luichjen werd ongeveer 35 jaar.

4  Jan Meijering is geboren te Gasselte, is gedoopt op donderdag 17 augustus 1656 aldaar, zie 252.

Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 18 (4 %) van de 512 voorouders bekend, geboren tussen 1595 en 1608. Deze voorouders zijn afkomstig uit Zuidbroek en Kropswolde.

804  Johan Alberts is geboren rond 1608 te Kropswolde.

Johan trouwt (kerk) in 1633 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

805*  Gretijen Herkes is geboren rond 1608 te Zuidbroek.

Van Johan en Gretijen is een kind bekend:

1  Luichje Jansen is gedoopt in december 1644 te Kropswolde, zie 402.

806  Cornelis Hoving is geboren rond 1595, landbouwer te Annerveen 1630-1654.

807*  N.N..

Van Cornelis en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Hoving is geboren rond 1630 te Anloo, is overleden na 1692 te Annerveen, landbouwer. Albert werd minstens 62 jaar.

Albert trouwt (kerk) rond 1665 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jantje Berends. Jantje is geboren rond 1640.

2  Egbert Hoving is geboren rond 1640.

Egbert was gehuwd met Teelke Meinderts.

3  Aaltien Hoving is geboren rond 1640, zie 403.

808*  Thomas Jacobs (Koninck).

809*  N.N..

Van Thomas en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Johan Thomas (Koninck) is gedoopt op donderdag 5 februari 1632 te Kropswolde, zie 404.

810*  Sicke Roelofs is geboren rond 1605.

Sicke trouwt (kerk) op maandag 8 april 1630 te Kropswolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

811*  Ewesse Gerts is geboren rond 1605.

Van Sicke en Ewesse is een kind bekend:

1  Merrichjen Sickens is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te Kropswolde, zie 405.

812*  Gert Jansen is geboren voor 1605.

Gert trouwt (kerk) in 1626 op minstens 21-jarige leeftijd met de minstens 22-jarige

813*  Jantijen N.N. is geboren voor 1604.

Van Gert en Jantijen is een kind bekend:

1  Johan Gerts Schuirink is geboren rond 1626 te Kropswolde, zie 406.

814*  Roelof Jansen is geboren voor 1605.

bron Hilbrand Bodewits: trouwt met Cornelisje Hillebrandt (6-5-1627) of Trijen Clasen (5-6-1628)

815*  N.N..

Hij trouwt Cornelisje Hillebrandt (6-5-1627) of Trijen Clasen (5-6-1628).

Van Roelof  is een kind bekend:

1  Petertijen Roelofs is gedoopt op donderdag 14 september 1628 te Kropswolde, zie 407.

876  Harm Hamming is geboren rond 1600, is overleden op maandag 6 april 1665. Harm werd ongeveer 65 jaar.

Hoewel er een vermelding is van een mogelijke vader van Harm, is dat zo onzeker,dat ik die gegevens niet heb opgenomen.

Harm trouwt (kerk) in 1630 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

877*  Harmentien N.N. is geboren rond 1600, is overleden op woensdag 24 januari 1663. Harmentien werd ongeveer 63 jaar.

Van Harm en Harmentien is een kind bekend:

1  Jan Hamming is geboren rond 1630 te Eext, zie 438.

880*  Egbert van Oen (van Oon) is overleden op zaterdag 19 augustus 1679 te Gieten.

881*  N.N..

Van Egbert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Hendrik van Oen is geboren rond 1630, zie 440.

940  Harm Hamming is geboren rond 1600, zie 876.

Harm trouwt (kerk) in 1630 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

941*  Harmentien N.N. is geboren rond 1600, zie 877.

944*  Egbert van Oen (van Oon), zie 880.

945*  N.N., zie 881.

1010*  Albert Hachting.

Albert was gehuwd met

1011*  Gertha Kistemakers.

Van Albert en Gertha is een kind bekend:

1  Beerta Alberts Hachting is geboren rond 1622 te Gasselte, zie 505.

Generatie XI

(stamgrootouders)

In deze generatie zijn 6 (1 %) van de 1024 voorouders bekend, geboren tussen 1570 en 1587. Deze voorouders zijn afkomstig uit Zuidlaarderveen.

1608*  Albert Berends is geboren voor 1587.

Vermeld in lidmatenregister anno 1626.

Albert trouwt (kerk) voor 1608 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

1609*  Anne N.N. is geboren voor 1587.

Van Albert en Anne is een kind bekend:

1  Johan Alberts is geboren rond 1608 te Kropswolde, zie 804.

1612  Egbert Warmolts Hoving is geboren rond 1570 te Zuidlaarderveen, landbouwer Aduarderhof 1595-1597.

Eind juli 1595 (23/7,27/7 en 29/7.1595)reisden Taeko Haringius en Johan Clant namens de Stad en Ommelanden naar Everswolde om de hoeveelheid gegraven turf op te nemen en bovenal om nieuwe huren vast te stellen voor de pachters.
Egbert Warmelts, in Adwer-hoff wonende, verklaarde dat hij 40 Emder-gulden huur betaalde; hij heeft in 2 voorgaande jaren niet meer dan 30 Emder-gulden (kunnen) geven. Hij placht vanouds 50 Emder-gulden huur te geven. Hij graaft per jaar "27 tagen een velt".
Hieruit blijkt (zegt de schrijver van het artikel "Uit de geschiedenis van Zuidlaarderveen, het oude Everswolde" Jan Folkerts, Groningen in NDVA 1981,p.54), scherp hoe slecht de economische situatie ten gevolge van de oorlogstoestand (80-jarige oorlog)was.
In noot 93 op blz.21 van het artikel van Folkerts in NDVA 1982 wordt als bewoner van de hoeve Aduarderhof vermeld: Van 1595 tot 1597 door Abel Roelofs Hoving (SvSL, no.'s 2307-2309). Hoe zich dat verhoudt met de bijlage op blz. 19, waarin Egbert Warmolts Hovinge van 1595 tot 1597 als bewoner wordt vermeld, is (mij, N.) niet duidelijk.
In O.S.A. 621 m.b.t. bezaaide landen, wordt de naam Egbert Hoevinck van Annerveen vermeld.

1613*  N.N..

Van Egbert en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrik Hoving.

2  Cornelis Hoving is geboren rond 1595, zie 806.

3  Warmolt Hoving is geboren rond 1600.

1752*  Jan Hamming is geboren rond 1580.

Genoemd te Eext in 1630 met een huishouden van 10 personen. De zonen Jan en Harm zoals hier vermeld zijn uiterst onzeker, en alleen aangenomen op grond van naamgeving van kinderen.Genoemd te Eext in 1630 met een huishouden van 10 personen. De zonen Jan en Harm zoals hier vermeld zijn uiterst onzeker, en alleen aangenomen op grond van naamgeving van kinderen.

1753*  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Hamming is geboren rond 1600, zie 876.

2  Jan Hamming is geboren rond 1620.

Het is niet zeker dat Jan en Harm Hamming broers zijn

1880*  Jan Hamming is geboren rond 1580, zie 1752.

1881*  N.N., zie 1753.

Generatie XII

(stamovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 van de 2048 voorouders bekend, geboren in 1530.

3224  Warmolt Hoving is geboren rond 1530, is overleden voor 1596 te Zuidlaarderveen, landbouwer Aduarderhof 1564-1587. Warmolt werd hoogstens 66 jaar.

Zie NDVA 1981, p.50 en NDVA 1982, p.19.
Warmolt Hovinge woonde en was meier op de Aduarderhof en daarmee de belangrijkste meier van het klooster te Everswolde. Blijkens de processen die hij voerde, beschikte hij over een invloed die zich veel verder uitstrekte dan de bezittingen van het klooster Aduard onder Zuidlaren. Jaarlijks betaalde hij 50 Emder-gulden, 175 Arendsgulden pacht aan de abt te Aduard.(Arendsgulden = 8 Brabantse stuivers; 1 Goudgulden = 28 Brabantse stuivers. 1 Emder-gulden = 1 Goudgulden; hieruit volgt: 1 Emder-gulden = 3½ Arendsgulden)
Zuidlaarderveen lag dicht bij een belangrijke militaire route, namelijk die van Zuidlaren over de Groeve naar de Ommelanden.
In 1580 werd het klooster Aduard door de Staatse troepen in de as gelegd. Of het klooster daarna nog wel gezag had over de meiers in Zuidlaarderveen is twijfelachtig.

Van Warmolt en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Hindrik Hoving is geboren rond 1630.

Hindrik was gehuwd met Marchien N.N.. Marchien is overleden op maandag 24 juli 1684 te Eext.

3225*  N.N..

Van Warmolt en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Egbert Warmolts Hoving is geboren rond 1570 te Zuidlaarderveen, zie 1612.

Generatie XIII

(stambetovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 van de 4096 voorouders bekend.

6448*  Egbert Hoving, landbouwer.

Vermeld 1565 te Gasteren.

6449*  N.N..

Van Egbert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Warmolt Hoving is geboren rond 1530, zie 3224.

 


 

 
D