Tobias Braxhoofden (1785-1844)en diens nakomelingenIn het boek 'Het Pauperparadijs' waarvan hiernaast de achterflap is opgenomen, wordt door Suzanna Jansen de geschiedenis van (ook) haar voorvaderTobias Braxhoofden en diens familie beschreven.

 

De in 1785 in Den Haag geboren Tobias meldde zich in 1803 voor de militaire dienst en werd uiteindelijk keursoldaat in de Keizerlijke Garde van Napoleon.

Na zijn 7-jarig dienstverband verbond hij zich als militair in Nederland, maar uiteindelijk liet hij zich overhalen om als oud-militair (met opgelopen verwondingen) toezicht uit te oefenen op bedelaars in het opvoedingsgesticht in Veenhuizen. In 1828 kwam Tobias met zijn gezin daar aan en hij is er tot zijn dood gebleven.

 

Hoe het hem en zijn nazaten daar verging, heeft Suzanna Jansen treffend verwoord.

Klik hier voor meer info over de schrijfster.

 

Zij gaf mij desgevraagd onlangs toestemming de gegevens (incl. foto's) in het boek te gebruiken voor een uitgebreid genealogisch overzicht, beginnende met de al genoemde voorvader Tobias.

 

© 2010  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.535.20100921

 

 

 

 

 

 

I  Tobias Braxhoofden, zoon van Pieter Braxhoofden en Catrina van Born, sergeant, ambtenarenvader en zaalopziener, wonende in Veenhuizen, is geboren op donderdag 27 oktober 1785 in Den Haag, is overleden op dinsdag 2 januari 1844 in Veenhuizen (Norg) (Hij woonde op hoeve 81). Tobias werd 58 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Tobias gaf zich in 1803 op als beroepsmilitair.
Zijn signalement werd aangeduid als volgt:
Zwart hair, bruijne ogen, zwarte wenkbraauwen, tamelijke neus en mond, ronde kin, blozend en glad van wezen.
Lengte op kousen: 5 voet, 1 duym, 2 streek.
Geboorteplaats: Den Haag
Religie: Hervormd
Aangenomen: 10 april 1803 voor 7 jaren en 6 maanden. Ingedeeld bij de 6de Compagnie van het 3e Regiment Infanterie van Ligne.

 

     Hij was fuselier, een gewone soldaat met een geweer.
 


Zijn militair stamboek vermeldde:
1805 Embarque (=inscheping)
1805 Oostenrijk
1806, 1807, 1808 Contre les Pruisiens. Hij werd (in 1806) gewond 'geblesseerd aan 't hoofd door den bajonet bij Hameln'
Hij kreeg door de strijd 'merkbare teekenen': een litteken op de linkerbil en enkele littekens op de rug.
1810 Garde Impérial. Hij werd op 26 juli 1810 geselecteerd als keursoldaat van de keizer. Volgens het toen opgemaakte signalement had hij een lang spits gezicht en hij was vijftien centimeter gegroeid.
Hij marcheerde die zomer af naar Parijs, een voettocht van drie weken, om zich te voegen bij de entourage van de keizer.
Hij zwaaide in het najaar van 1811 af en hoefde de mars van Napoleon tegen Rusland niet meer mee te maken. Hij keerde terug naar Holland, Den Haag. Hij probeerde daar de kost te verdienen als smid, maar dat lukte kennelijk niet tot tevredenheid.


Hij liet zich in 1813 inschrijven als remplaçant en deed als zodanig een paar keer dienst. In 1821 werd hij door het leger ´geëngageerd voor het leven´.Zijn militaire thuisbasis werd de kazerne aan het Westeinde in Den Haag.
In januari 1823 deed hij belijdenis in de Nederlands Hervormde Grote kerk als ´militair uit de kazerne het Westeinde´. Tobias had zich eind 1819 tijdelijk gevestigd in Delft op het adres Oude Delft 196, waar op 29 september van dat jaar een dood meisje werd geboren. Tobias was toen korporaal.

 

Naar Veenhuizen.
In maart 1828 kwam het gezin Braxhoofden aan in de kolonie in Veenhuizen.
In Veenhuizen vormde Tobias samen met de andere soldaten de Kompagnie der Veteranen onder leiding van kapitein Johannes Thonhäuser. Had hij garnizoensdienst, dan begeleidde Tobias de mannen en vrouwen naar het veld of naar de kerk, of bezette hij wachtposten op de koloniegrenzen om te voorkomen dat er gestichtbewoners 'deserteerden'. Regelmatig marcheerden de veteranen in uniform langs de etablissementen en dat zag er indrukwekkend uit: na de aanblik van zo'n peloton houwdegens -grijs,maar bewapend- lieten de landlopers het wel uit hun hoofd om rotzooi te trappen, zo stond het althans in het jaarverslag van de Maatschappij van Weldadigheid. (blz.81 Het Pauperparadijs)
Wanneer hij niet hoefde marcheren werkte hij als 'oppasser der scabieuzen (scabiës=schurft).

Tobias was gehuwd met Christina Maria Koenen ook genaamd Christina Koene en Maria Coene. Christina is geboren in 1789, is overleden in 1874. Christina werd 85 jaar.

Van Tobias en Christina zijn elf kinderen bekend:

1  Catharina Petronella (Cato) Braxhoofden is geboren op zondag 18 september 1814 in Namen, zie II-A.

2  Maria (Marie) Braxhoofden is geboren op donderdag 31 juli 1817 in Den Haag, zie II-B.

3  doodgeboren dochter Braxhoofden is doodgeboren op woensdag 29 september 1819 in Delft,  in het huis nr. 196 op de Oude Delft,waarvan Jacoba Dortmund, oud zestig jaar, van beroep vroedvrouw de aangifte deed.

4  Christina (Stientje) Braxhoofden is geboren op dinsdag 26 september 1820 in Delft, zie II-C.

5  Willem Frederik (Wim) Braxhoofden is geboren op zaterdag 11 januari 1823 in Den Haag, zie II-D.

6  Karel Braxhoofden is geboren in februari 1826 in Den Haag, is overleden op donderdag 14 augustus 1828 in Veenhuizen (Norg). Karel werd 2 jaar en 6 maanden.

7  Freddie Braxhoofden is geboren in augustus 1827 in Den Haag, is overleden in februari 1829 in Veenhuizen (Norg). Freddie werd 1 jaar en 6 maanden.

8  Franciscus Lambertus (Frans) Braxhoofden is geboren op woensdag 8 juni 1831 in Veenhuizen (Norg), zie II-E.

9  Johannes Tobias Braxhoofden is geboren op donderdag 26 juni 1834 in Veenhuizen (Norg).

10  Petronella Johanna (Pieternel) Braxhoofden is geboren op zondag 5 juli 1829 in Veenhuizen (Norg), is overleden op donderdag 13 mei 1830 in Veenhuizen (Norg). Petronella werd 10 maanden en 8 dagen.

11  Sophia Carolina Braxhoofden ook genaamd Carolina Braxhoofden is geboren op vrijdag 9 oktober 1835 in Veenhuizen (Norg), is overleden op zaterdag 25 februari 1837 in Veenhuizen (Norg). Sophia werd 1 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

II-A  Catharina Petronella (Cato) Braxhoofden ook genaamd Katharina Petronella Braxhoofden en Chatarina Petronella Braxhoofden, dochter van Tobias Braxhoofden (I) en Christina Maria Koenen, koloniste, is geboren op zondag 18 september 1814 in Namen, is overleden in 1880. Catharina werd 66 jaar.

Catharina trouwt op maandag 27 juli 1835 in Norg op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Anthonie Johannes (Teunis) Gijben ook genaamd Anthonius Johannes Gijben, zoon van Pieter Gijben en Johanna van der Weijden. Anthonie, arbeider en kolonist, is geboren op vrijdag 2 oktober 1812 in Rotterdam, is overleden op donderdag 11 december 1856 in Veenhuizen (Norg). Anthonie werd 44 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<1>

Van Anthonie en Catharina zijn elf kinderen bekend:

1  Pieter Gijben, soldaat, is geboren op zaterdag 21 november 1835 in Veenhuizen (Norg), is overleden op dinsdag 30 juni 1857 in Veenhuizen (Norg). Pieter werd 21 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

2  Christina Petronella (Stijntje) Gijben is geboren op dinsdag 27 maart 1838 in Veenhuizen (Norg).

3  Johanna (Hanna) Gijben is geboren op dinsdag 21 april 1840 in Kloosterveen.

4  Anthonie Tobias Gijben is geboren op vrijdag 17 juni 1842 in Veenhuizen (Norg), is overleden op vrijdag 12 augustus 1842 in Veenhuizen (Norg). Anthonie werd 1 maand en 26 dagen.

5  Maria Gijben is geboren op donderdag 19 oktober 1843 in Veenhuizen (Norg).

6  Catharina Pietronella Gijben is geboren op woensdag 20 mei 1846 in Veenhuizen (Norg).

7  Anthonie Johannes Gijben is geboren op maandag 12 maart 1849 in Veenhuizen (Norg), is overleden op donderdag 7 maart 1850 in Veenhuizen (Norg). Anthonie werd 11 maanden en 23 dagen.

8  Catharina Petronella Gijben is geboren op woensdag 29 januari 1851 in Veenhuizen (Norg).

9  Anthonie Johannes (Toon) Gijben is geboren op dinsdag 31 mei 1853 in Veenhuizen (Norg).

10  Helena Gijben is geboren op maandag 9 juni 1856 in Veenhuizen (Norg), zie III-A.

11  Margaretha Gijben is geboren op maandag 9 juni 1856 in Veenhuizen (Norg).

III-A  Helena Gijben, dochter van Anthonie Johannes (Teunis) Gijben (II-A) en Catharina Petronella (Cato) Braxhoofden, dienstbode, is geboren op maandag 9 juni 1856 in Veenhuizen (Norg), is overleden op zaterdag 8 december 1934 in Amsterdam. Helena werd 78 jaar, 5 maanden en 29 dagen.
 
    Helena Gijben in haar woning aan de Lauriersgracht

Helena trouwt op donderdag 11 augustus 1881 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes (Harmen) Keijzer, zoon van Wouter Paulus Keijzer en Elisabeth Schuur. Johannes, schoenmaker, is geboren op donderdag 21 oktober 1852 in Harlingen, is overleden rond 1911. Johannes werd ongeveer 59 jaar.

Johannes of Harmen, zoals hij in 'Het Pauperparadijs' wordt genoemd verliet zijn gezin in 1898 en ging een zwervend bestaand leiden. Dat leidde er toe dat hij in 1900 in Utrecht werd opgepakt wegens landloperij. Hij werd  veroordeeld tot 3 jaar verblijf in het rijkswerkinrichting in Veenhuizen. Hij werd geplaatst op de schoenmakerij bij het Eerste Gesticht.

Maar eerst werd hij genoteerd in het Inschrijvingsregister van veroordeelde bedelaars en landlopers.

Daar werd een signalementkaart van hem gemaakt met zijn personalia en vingerafdrukken.

Die kaart werd voorzien van zijn portret.
 

In 1905 werd hij voor een tweede termijn van 3 jaar tot Veenhuizen veroordeeld.

 

Van Johannes en Helena zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Christina Petronella (Maria) Keijzer, loopmeisje en hoofd van de mulo, wonende in Bloemendaal, is geboren in 1884 in Amsterdam, is begraven in Bloemendaal op het kloosterkerkhof..

Op 6 maart 1901 ontving zij het kloosterkleed van de o.l.v. van de Liefde des Goeden Herders. Zij leefde daar onder de naam Zuster Mari van de Heilige Stanislau Kostka.

2  Stien Keijzer is geboren in 1886, is overleden in 1905. Stien werd 19 jaar.

3  Tinie Keijzer is geboren in 1888, is begraven in Bloemendaal op het kloosterkerkhof.

Zij werd -evenals haar twee zussen- non bij de Zusters van Liefde des Goeden Herders in Zoeterwoude.
Ze keerde naar huis terug toen haar moeder zorg nodig had op haar (halve) woning aan de Lauriersgracht. Na moeder's overlijden in 1934 kon Tinie toetreden tot de Goede Herder in Zoeterwoude.

4  Roza Keijzer is geboren in 1891, is katholiek gedoopt, zie IV-A.

5  Harm Keijzer is geboren in 1896, is overleden op donderdag 8 december 1898 in Amsterdam. Harm werd 2 jaar.

IV-A  Roza Keijzer, dochter van Johannes (Harmen) Keijzer (III-A) en Helena Gijben, dienstbode, is geboren in 1891, is katholiek gedoopt, is overleden in 1967. Roza werd 76 jaar.

Op 16-jarige leeftijd in 1907 vertrok ze uit Amsterdam om naar het 'Liefdesgesticht' in Zoeterwoude als non in te treden bij de Zusters van Liefde des Goeden Herders.
Na 1½ jaar, in 1909, verliet zij het klooster weer, al dan niet vrijwillig.
In Amsterdam terug werd zij dienstbode o.a. aan de Koningslaan en de Keizersgracht (bij mevrouw Schmitz).
    Roza Keijzer, ca.1920, verloofd

Roza trouwt op donderdag 11 november 1920 in Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Wouter Dingemans, zoon van Kobus Dingemans en Betje Borburg. Wouter, incasseerder, wonende in Amsterdam, is geboren in 1893 in Amsterdam, is katholiek gedoopt, is overleden in 1976. Wouter werd 83 jaar.

    Wouter Dingemans, ca. 1920, verloofd

Wouter was incasseerder geworden bij 'meneer Schmitz', die een agentuur had in manufacturen en wollen stoffen, gevestigd in hetzelfde huis aan de Keizersgracht waar Roza diende.
Toen hij verkering met haar kreeg moest zij naar een andere betrekking uitzien.
Na een jaar verkering ging het jonge stel inwonen bij Wouters familie.

Later verhuisden ze naar een nieuwe woning in Tuindorp Oostzaan, maar om financiële redenen werd op 15 mei 1936 verhuisd naar Weegbreestraat 1. De huur daar was ƒ 4,25. Het huis was ook dichter bij de muloschool van dochter Lenie.

In 1934 deden Wouter en Roza hun eerste aanvraag voor onderstand. De aantekeningen in het steundossier tussen 1934 en 1936 - de crisistijd - komen heel rauw over; de ambtelijke taal kent geen mededogen.
In 'Het Pauperparadijs' blz. 192 e.v. is te lezen dat er grote schulden waren door Wouter's drankverslaving. 'Hij had zijn gezin brodeloos gemaakt, hij verdronk het geld waarvan hij zijn kinderen moesten eten, hij maakte zijn vrouw het leven zuur, zozeer dat ze (Roza) ondanks haar katholieke geloof een echtscheiding in gang zette' schrijft Suzanna Jansen over haar opa, maar, merkt zij aansluitend nog op,  "Wouter was geen slecht mens, maar door beroerde omstandigheden (jong zijn moeder verloren en als kind al gewoon geraakt aan drank) was hij niet bij machte om zich anders te gedragen."

Van Wouter en Roza zijn zeven kinderen bekend:

1  Lenie Dingemans is geboren in 1921 in Amsterdam.

Lenie bezoekt in 1935 de St Rosa MULOschool. Haar moeder Roza vraagt daarvoor een tramvergoeding, maar dat wordt afgewezen.

2  Elisabeth (Betsy) Dingemans is geboren in 1922 in Amsterdam, zie V.

3  Toos Dingemans is geboren in 1923 in Amsterdam.

Op 3 april 1925 werd zij, samen met haar zus Betsy, in een kindertehuis in Noordwijkerhout geplaatst, in het internaat van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind van de Voorzienigheid. Op 14 november 1925 keerden ze huiswaarts, naar de nieuwe woning in Tuindorp Oostzaan.
Toos werd zodra ze 14 jaar was er op uit gestuurd om geld te verdienen. Ze kreeg een betrekking in een naaiatelier in de stad.

4  Jakobus Alphonsus Maria (Koos) Dingemans, winkelbediende en leerling-verkoper, is geboren op dinsdag 10 februari 1925 in Amsterdam, is overleden op zaterdag 8 mei 1943 in Berlijn Hij is op de 13e dag na opname in het ziekenhuis Krankenhaus Weìszensee bezweken aan een hersenvliesontsteking. Hij werd als 'slachtoffer van dwangarbeid' aangemerkt.. Jakobus werd 18 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

5  Harm Dingemans, winkelbediende.

Harm meldde zich aan bij de marine.

6  Janna Dingemans.

7  Wies Dingemans.

V  Elisabeth (Betsy) Dingemans, dochter van Wouter Dingemans (IV-A) en Roza Keijzer, is geboren in 1922 in Amsterdam.

Op 3 april 1925 werd zij en haar zusje Toos in een kindertehuis in Noordwijkerhout geplaatst, in het internaat van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind van de Voorzienigheid.Op 14 november 1925 keerden ze huiswaarts, naar de nieuwe woning in Tuindorp Oostzaan.
Betsy bezocht de muloschool, nadat het gezin naar de Weegbreestraat in Floradorp was verhuisd.

Elisabeth trouwt in 1949 in Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Chris Jansen. Chris is geboren in 1921.

Chris had een kantoorbaan bij de Duitse AEG.

Van Chris en Elisabeth is een kind bekend:

1  Suzanna Jansen, journalist, is geboren in 1964.

Biografie
Suzanna Jansen is geboren in Amsterdam (1964). Ze volgde een balletopleiding aan de Rotterdamse Dansacademie van 1983 tot 1985, en maakte daarna de overstap naar de studie Communicatie aan de HEAO in Utrecht. Als projectleider bij een marketing- en mediabedrijf in Amsterdam was ze in de jaren negentig nauw betrokken bij de oprichting van Independent Media, het uitgeefconcern van Derk Sauer en Annemarie van Gaal in Moskou. Van 1995 tot 1997 werkte ze bij Independent Media in Rusland, onder meer als assistent-uitgever van verschillende bladen. Het jaar daarop maakte ze in Moskou de overstap naar de journalistiek: eerst als researcher voor documentaires van de VPRO en VRT, later als correspondent voor het Belgische dagblad De Morgen en als freelancer voor onder andere NRC Handelsblad, HP/deTijd en Opzij.
Terug in Nederland, in 2002, schreef ze reportages voor onder meer Trouw en Intermediair. Al gauw stuitte ze op de roemruchte bedelaarskoloniën van Veenhuizen, en haar familiegeschiedenis daar. Een beoogd artikel over dat langdurige en unieke heropvoedingexperiment in het Drentse veen liep uit op een boek, dat in januari 2008 is verschenen onder de titel Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis. Inmiddels broedt ze op een nieuw boek.

II-B  Maria (Marie) Braxhoofden, dochter van Tobias Braxhoofden (I) en Christina Maria Koenen, is geboren op donderdag 31 juli 1817 in Den Haag, is overleden in 1910 in Zwolle (vermoedelijk: Historisch Centrum Zwolle geeft geen nadere gegevens, N.). Maria werd 93 jaar.

Maria trouwt op zaterdag 29 juni 1844 in Norg op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Lammert Heidema ook genaamd Lambert Willems Heidema, zoon van Willem Lammers Heidema en Matje Harms Kuiper. Lammert, zaalopziener, koopman, landbouwer en wijkmeester, wonende in Ommerschans, is geboren op woensdag 7 augustus 1816 in Scharmer, is overleden op maandag 21 mei 1888 in Assen. Lammert werd 71 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<2>

Van Lammert en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Heidema is geboren op zaterdag 30 november 1844 in Westervelde (Norg).

2  Lambert Heidema is geboren op zondag 7 februari 1847 in Westervelde (Norg).

3  Marchien Heidema is geboren op dinsdag 3 juli 1849 in Ooststellingwerf, is overleden op dinsdag 23 april 1895 in Veenhuizen (Norg). Marchien werd 45 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Marchien trouwt op vrijdag 16 februari 1872 in Ommen (Stad) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Visser, zoon van Nicolaas Visser en Aaltje Femer. Hendrik, rijksveldwachter, is geboren in 1848 in Norg, is overleden in 1876 in Ommen (Stad) . Hendrik werd 28 jaar.<3,4>

4  Ida Heidema is geboren op woensdag 17 mei 1854 in Westervelde (Norg), is overleden op dinsdag 24 december 1929 in Almelo. Ida werd 75 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Ida trouwt op zaterdag 28 juni 1879 in Avereest op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Carel Muller, zoon van Johannes Muller en Klaasje van de Weerdt. Carel, grofsmid, is geboren in 1849 in Hattem, is overleden in 1920 in Ommen (Ambt). Carel werd 71 jaar.<5>

5  Catharina Maria Heidema is geboren op zondag 22 februari 1857 in Westervelde (Norg), zie III-B.

6  Jantina Maria Heidema is geboren op donderdag 11 augustus 1859 in Ommen (Ambt), is overleden op zaterdag 18 november 1905 in Assen. Jantina werd 46 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Jantina trouwt op zaterdag 12 juli 1879 in Avereest op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Hakkert, zoon van Anthonie Hakkert en Maria Magdalena Muller. Cornelis, notarisklerk, is geboren in 1857 in Ommen (Stad).<6>

7  Tobias Heidema, kantoorbediende, is geboren in 1865 in Ommen (Stad).

Tobias trouwt op donderdag 7 juli 1887 in Hengelo op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerda Reinharda Frantzen, dochter van Gerriet Jan Frantzen en Reinharda Friemann. Gerda is geboren in 1866 in Uelsen.<7>

8  Harm Heidema, schrijver, is geboren in 1865 in Ommen (Ambt).

Harm trouwt op zaterdag 30 april 1887 in Ommen (Stad) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Sophia Hameetman, dochter van Willem Hameetman en Anna Blijstra. Wilhelmina is geboren in 1865 in Norg.<8>

III-B  Catharina Maria Heidema, dochter van Lammert Heidema (II-B) en Maria (Marie) Braxhoofden, is geboren op zondag 22 februari 1857 in Westervelde (Norg).

Catharina trouwt op zaterdag 11 september 1880 in Ommen (Stad) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Willem Lambour, zoon van François Joseph Manuelle Lambour en Antje Siblez. Johannes, schrijver, zaalopziener en kantoorbediende, is geboren in 1857 in Norg.<9>

Van Johannes en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  François Joseph Manuelle Lambour is geboren in 1881 in Avereest, zie IV-B.

2  Lambert Willem Lambour, werrkman, is geboren op vrijdag 15 december 1882 in Veenhuizen (Norg).

Lambert trouwt op donderdag 12 oktober 1905 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Elisabeth Johanna Brons, dochter van Jan Brons en Elisabeth Johanna Kramer. Elisabeth is geboren in 1880 in Amsterdam.<10>

3  Johannes Willem Lambour is geboren op woensdag 3 december 1884 in Veenhuizen (Norg).

4  Willem Lambert Lambour, monteur, is geboren in 1887 in Ommen (Stad).

Willem trouwt op donderdag 2 oktober 1913 in Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Johanna Gerardina Christina Engelina Ormel, dochter van Johannes Gerardus Ormel en Dieuwertje Bisschop. Johanna is geboren in 1884 in Amsterdam.<11>

5  Antoinette Catharina Maria Lambour is geboren op vrijdag 14 juni 1889 in Ommen (Stad), is overleden op vrijdag 3 juli 1891 in Veenhuizen (Norg). Antoinette werd 2 jaar en 19 dagen.

6  Maria Johanna Wilhelmina Lambour is geboren op vrijdag 25 juli 1890 in Veenhuizen (Norg).

Maria trouwt op woensdag 16 augustus 1922 in Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Franciscus Cornelia Maria Sluiter, zoon van Ius Johannes Sluiter en Maria Misana. Franciscus, werkman, is geboren in 1889 in Zutphen.<12>

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Aleida Willemina Wolff.<13>

IV-B  François Joseph Manuelle Lambour, zoon van Johannes Willem Lambour (III-B) en Catharina Maria Heidema, lichtdrukker en chauffeur, is geboren in 1881 in Avereest.

François trouwt op woensdag 11 oktober 1905 in Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Elisabeth Josselet, dochter van Johannes Josselet en Aaltje Boon. Anna is geboren in 1883 in Amsterdam.<14>

Van François en Anna is een kind bekend:

1  Anna Elisabeth Lambour is geboren in 1908 in Amsterdam.

Anna trouwt op donderdag 28 augustus 1930 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Gerardus Koster. Willem, handelsreiziger, is geboren in 1907 in Amsterdam.<15>

II-C  Christina (Stientje) Braxhoofden ook genaamd Stijntje Braxhoofden en Christina Brakshoven, dochter van Tobias Braxhoofden (I) en Christina Maria Koenen, is geboren op dinsdag 26 september 1820 in Delft, is overleden op woensdag 27 december 1899 in Schoonoord. Christina werd 79 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Christina trouwt op zaterdag 10 maart 1849 in Norg op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Hemme ook genaamd Kornelis Hemme, zoon van Arend Hemme en Elisabeth Pool. Cornelis, arbeider, is geboren op zaterdag 15 februari 1823 in Medemblik , is overleden op woensdag 18 januari 1888 in Schoonoord. Cornelis werd 64 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<16,17>

Van Cornelis en Christina zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Hemme, dienstmeid, is geboren op zaterdag 12 mei 1849 in Ooststellingwerf, is overleden op zaterdag 15 december 1923 in Assen. Maria werd 74 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op woensdag 3 mei 1876 in Assen op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Barend Meijer, zoon van Johannes Meijer en Maria Catharina Seetz. Barend, olieslagersknecht, is geboren op dinsdag 18 mei 1852 in Assen, is overleden op maandag 5 oktober 1931 in Assen. Barend werd 79 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<18>

2  Wilhemina Christina Hemme is geboren op vrijdag 9 januari 1852 in Ooststellingwerf, is overleden op vrijdag 15 januari 1869 in Schoonoord. Wilhemina werd 17 jaar en 6 dagen.

3  Willem Frederik Hemme is geboren op zaterdag 21 april 1855 in Schoonoord, is overleden op zondag 6 juli 1856 in Schoonoord. Willem werd 1 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

4  Derk Hemme is geboren op dinsdag 25 juni 1861 in Medemblik, is overleden op woensdag 20 mei 1891 in Schoonoord. Derk werd 29 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

5  Willem Frederik Hemme is geboren op zaterdag 26 maart 1864 in Schoonoord, is overleden op zaterdag 23 april 1864 in Schoonoord. Willem werd 28 dagen.

II-D  Willem Frederik (Wim) Braxhoofden, zoon van Tobias Braxhoofden (I) en Christina Maria Koenen, brigadier, veldwachter en rijksveldwachter, is geboren op zaterdag 11 januari 1823 in Den Haag, is overleden op donderdag 10 december 1908 in Assen. Willem werd 85 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Willem trouwt op maandag 2 oktober 1848 in Breda op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Bersie ook genaamd Wilhelmina Berzie, dochter van Joseph Bersie en Maria Sebilla Lammers. Wilhelmina is geboren op zondag 6 augustus 1826 in Breda, is overleden op vrijdag 23 mei 1902 in Assen. Wilhelmina werd 75 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Willem en Wilhelmina zijn elf kinderen bekend:

1  Willem Frederik Braxhoofden is geboren op woensdag 31 januari 1849 in Ooststellingwerf.

2  Catharina Petronella Braxhoofden is geboren op zaterdag 13 juli 1850 in Ooststellingwerf.

3  Anthonie Tobias Braxhoofden is geboren op maandag 25 april 1853 in Noord, is overleden op maandag 3 april 1854 in Noord. Anthonie werd 11 maanden en 9 dagen.

4  Franciscus Lambertus Braxhoofden is geboren op maandag 25 april 1853 in Noord, is overleden op maandag 3 april 1854 in Noord. Franciscus werd 11 maanden en 9 dagen.

5  Franciscus Braxhoofden is geboren op dinsdag 26 juni 1855 in Sleen, zie III-C.

6  Wilhelmina Braxhoofden is geboren op vrijdag 22 juli 1859 in Schoonoord, is overleden voor 1863. Wilhelmina werd hoogstens 3 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

7  Willem Frederik Braxhoofden, kapper, is geboren op woensdag 11 september 1861 in Schoonoord, is overleden op maandag 25 september 1939 in Soest. Willem werd 78 jaar en 14 dagen.

Willem trouwt op donderdag 11 december 1884 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje van der Wal, dochter van Willem van der Wal en Roelina Ilbina Lentenbrink. Jantje is geboren op dinsdag 15 september 1863 in Groningen.<19>

8  Wilhelmina Braxhoofden is geboren op zondag 31 mei 1863 in Gasselternijveen, zie III-D.

9  Maria Braxhoofden is geboren op zaterdag 22 april 1865 in Gasselte, zie III-E.

10  Henderikus Braxhoofden is geboren op vrijdag 14 september 1866 in Gasselternijveen, is overleden op dinsdag 16 oktober 1866 in Gasselternijveen. Henderikus werd 1 maand en 2 dagen.

11  Hendricus Braxhoofden is geboren op zondag 14 juni 1868 in Veenhuizen (Norg), zie III-F.

III-C  Franciscus Braxhoofden, zoon van Willem Frederik (Wim) Braxhoofden (II-D) en Wilhelmina Bersie, is geboren op dinsdag 26 juni 1855 in Sleen, is overleden op vrijdag 6 augustus 1909 in Helpman (Haren) (Gr.). Franciscus werd 54 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Franciscus trouwt op donderdag 2 september 1880 in Utrecht op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Postma, dochter van Albert Marks Postma en Lemke Pieters van de Lüne. Trijntje is geboren op woensdag 28 maart 1860 in Nes op Ameland, is overleden op donderdag 17 mei 1934 in Groningen. Trijntje werd 74 jaar, 1 maand en 19 dagen.<20>

Van Franciscus en Trijntje is een kind bekend:

1  Willem Frederik Braxhoofden is geboren in 1882 in Utrecht, zie IV-C.

IV-C  Willem Frederik Braxhoofden, zoon van Franciscus Braxhoofden (III-C) en Trijntje Postma, timmerman, wonende in Helpman, is geboren op maandag 26 december 1881in Utrecht.

Willem trouwt op zaterdag 15 juni 1907 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Margien Boss, dochter van Seebe Cornelis Boss en Alberdina Hoven. Margien is geboren in 1886 in Kropswolde.<21>

Van Willem en Margien zijn twee kinderen bekend:

1  Franciscus Braxhoofden is geboren op dinsdag 21 april 1908 in Haren.

2  Seebe Cornelis Braxhoofden is geboren op zondag 25 juli 1909 in Haren.

III-D  Wilhelmina Braxhoofden, dochter van Willem Frederik (Wim) Braxhoofden (II-D) en Wilhelmina Bersie, is geboren op zondag 31 mei 1863 in Gasselternijveen, is overleden op zondag 16 september 1923 in Assen. Wilhelmina werd 60 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 2 mei 1888 in Assen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinse van der Bij, zoon van Harmen van der Bij en Elisabeth van der Molen. Rinse, koffiehuishouder en bierslijter, is geboren op donderdag 4 april 1861 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 8 november 1939 in Assen. Rinse werd 78 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Rinse en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:

1  Harmen van der Bij is geboren op woensdag 8 mei 1889 in Assen, is overleden op maandag 1 juli 1889 in Assen. Harmen werd 1 maand en 23 dagen.

2  Wilhelmina van der Bij is geboren op woensdag 4 juni 1890 in Assen.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 8 april 1916 in Assenop 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Reinier Maria Johannes Mannesse, sergeant infanterie,zoon van Willebrordus Manesse, onderwijzer en Antoinette Elisabeth Wilhelmina Max. Reinier is geboren in 1890 in Arnhem.

(Naamswijziging: Manesse in Mannesse; Assen 18-09-1950)

3  Harmen Willem Frederik van der Bij is geboren op zondag 31 mei 1891 in Assen.

Harmen trouwt op woensdag 14 februari 1912 in Assen op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Harmina Timmermans, dochter van Dirk Timmermans en Korneliske Jongbloed. Harmina is geboren in 1894.

4  Willem Frederik van der Bij is geboren op vrijdag 28 april 1893 in Assen.

5  Lodewijk Franciscus van der Bij is geboren op vrijdag 12 oktober 1894 in Assen.

Lodewijk trouwt op zaterdag 30 april 1921 in Assen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Maartense, dochter van Pieter Jacobus Maartense en Elisabeth Sara Visser. Anna is geboren in 1899 in Middelburg.

6  Albertus van der Bij is geboren op dinsdag 6 december 1898 in Assen, is overleden op donderdag 9 februari 1899 in Assen. Albertus werd 2 maanden en 3 dagen.

7  Elisabeth van der Bij is geboren op maandag 6 augustus 1900 in Assen.

III-E  Maria Braxhoofden, dochter van Willem Frederik (Wim) Braxhoofden (II-D) en Wilhelmina Bersie, is geboren op zaterdag 22 april 1865 in Gasselte, is overleden op donderdag 1 februari 1945 in Assen. Maria werd 79 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op woensdag 9 mei 1888 in Assen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerhard Botter, zoon van Gerhard Botter en Jantje Bomert. Gerhard, huisschilder, is geboren op dinsdag 28 januari 1862 in Hoogeveen, is overleden op woensdag 24 november 1915 in Assen. Gerhard werd 53 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<22>

Van Gerhard en Maria is een kind bekend:

1  Gerhard Botter is geboren op vrijdag 28 december 1888 in Assen, is overleden op maandag 4 maart 1935 in Wagenborgen. Gerhard werd 46 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

III-F  Hendricus Braxhoofden, zoon van Willem Frederik (Wim) Braxhoofden (II-D) en Wilhelmina Bersie, barbier, wonende in Assen, is geboren op zondag 14 juni 1868 in Veenhuizen (Norg).

Hendricus trouwt op woensdag 29 april 1891 in Assen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Alberdina Torleij, dochter van Jan Ernst Torleij en Geertruida Gastma. Alberdina is geboren in 1872 in Aengwirden.<23>

Van Hendricus en Alberdina zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Frederik Braxhoofden is geboren op donderdag 11 februari 1892 in Assen.

Willem trouwt op donderdag 8 april 1920 in Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Louise Bakker, dochter van Anna Oenes Bakker. Maria is geboren in 1893 in Amsterdam.<24>

2  Johan Ernst Braxhoofden is geboren op zaterdag 27 mei 1893 in Assen.

Johan trouwt op vrijdag 24 augustus 1917 in Zuidwolde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Brand, dochter van Lucas Brand en Grietje Ekker. Grietje is geboren in 1895 in Zuidwolde.<25>

3  Franciscus Braxhoofden is geboren op zaterdag 16 februari 1895 in Assen.

Franciscus trouwt op woensdag 6 oktober 1920 in Assen op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelofje Wesseling. Roelofje is geboren in 1899 in Assen.<26>

4  Rinse Braxhoofden is geboren op donderdag 18 februari 1897 in Assen, zie IV-D.

5  Hannes Peter Braxhoofden, slager, is geboren op dinsdag 7 maart 1899 in Assen.

Hannes trouwt op woensdag 21 september 1921 in Assen (is gescheiden op vrijdag 21 november 1924 in Assen) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Meinderdina Meijer, dochter van Wietse Meijer en Klaassien de Boer. Meinderdina, dienstbode, is geboren in 1901 in Groningen.<27>

6  Hendrikus Braxhoofden is geboren op maandag 1 oktober 1900 in Assen.

7  Geertruida Braxhoofden is geboren op woensdag 18 juni 1902 in Assen.

IV-D  Rinse Braxhoofden, zoon van Hendricus Braxhoofden (III-F) en Alberdina Torleij, kapper, is geboren op donderdag 18 februari 1897 in Assen, is overleden op maandag 30 maart 1953, is begraven in Assen Noorderbegraafplaats. Rinse werd 56 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Rinse trouwt op woensdag 3 september 1924 in Assen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Rensje Teuntje Stap, dochter van Rensje Teuntje Stap. Rensje is geboren op woensdag 22 juni 1898 in Assen, is overleden op zaterdag 1 april 1967, is begraven in Assen. Rensje werd 68 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<28>

Van Rinse en Rensje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Braxhoofden is geboren op zondag 21 december 1924 in Assen.

II-E  Franciscus Lambertus (Frans) Braxhoofden, zoon van Tobias Braxhoofden (I) en Christina Maria Koenen, vermeld als brugwachter, arbeider en kolonist, is geboren op woensdag 8 juni 1831 in Veenhuizen (Norg), is overleden op vrijdag 1 januari 1909 in Amsterdam, 77 jaar, 6 maanden en 24 dagen oud.

Franciscus trouwt op dinsdag 5 augustus 1856 in Sleen op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Emke Kamminga ook genoemd als Imke Kamminga, dochter van Ruurd Annes Kamminga en Grietje Freerks Koning. Emke, koloniste, is geboren op donderdag 8 februari 1827 in Dokkum, overleden op dinsdag 6 augustus 1901 in Rotterdam, 74 jaar, 5 maanden en 29 dagen oud. <29>

Van Franciscus en Emke zijn zeven kinderen bekend:

1  Christiena Braxhoofden ook aangeduid met de voornaam Cristina, is geboren op zaterdag 21 maart 1857 in Schoonoord. Zij trouwt op 18 maart 1883 in Groningen met Theodorus Carolus Johannes Schultze, timmerman, geboren op donderdag 26 juli 1860 in Groningen,zoon van Johannes Franciscus Hermannus Schultze en Grietje Pestman.
Van dit gezin zijn zes kinderen bekend, geboren te Groningen en te Amsterdam.

2  Franciscus Lambertus Braxhoofden is geboren op zaterdag 5 november 1859 in Deventer, is overleden op zaterdag 19 november 1859 in Deventer. Franciscus werd 14 dagen.

3  Rudolf Braxhoofden is geboren op zondag 6 januari 1861 in Veenhuizen (Norg), is overleden op maandag 11 maart 1861 in Veenhuizen (Norg). Rudolf werd 2 maanden en 5 dagen.

4  Margaretha Braxhoofden is geboren op vrijdag 13 juni 1862 in Veenhuizen (Norg). Zij overleed op dinsdag 10 december 1929 in Rotterdam. 67 jaar, 5 maanden en 27 dagen oud.

Margaretha trouwt op woensdag 3 augustus 1904 in Amsterdam op 42-jarige leeftijd met de 45-jarige Wilhelm Johannes Schuurman. Wilhelm, werkman, is geboren op maandag 20 december 1858 in Amsterdam, waar hij op vrijdag 27 september 1907 overleed, 48 jaar, 9 maanden en 7 dagen oud.<30>

Wilhelm was eerder, op woensdag 16 maart 1881 in Amsterdam, gehuwd (1) met Jacoba Louisa de Haan geboren op vrijdag 5 augustus 1859 in Amsterdam en daar overleden op dinsdag 29 augustus 1899, 40 jaar en 24 dagen oud. <31>

5  Wilhelmina Braxhoofden is geboren op woensdag 6 januari 1864 in Veenhuizen (Norg), overleden op donderdag 20 mei 1926 in Rotterdam, 62 jaar, 4 maanden en 14 dagen oud.
Van haar is een kind bekend:
1. Wilhelmina Christina Braxhoofden is geboren in 1893 in Rotterdam; zij trouwde op 12 maart 1913 in Rotterdam met Jorinus van den Eijk geboren op dinsdag 13 mei 1890 in Sliedrecht, zoon van Jorinus van den Eijk en Arigje van Houwelingen.

6  Maria Catharina Braxhoofden is geboren op maandag 2 april 1866 in Veenhuizen (Norg), overleden op vrijdag 22 januari 1915 in Rotterdam, 48 jaar, 9 maanden en 20 dagen oud.

Maria trouwt op donderdag 10 november 1892 in Moordrecht op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Brandse, zoon van Huibert Brandse en Adriana van der Vooren. Gerrit is geboren in 1865 in Moordrecht.<32>

7  Frederica Braxhoofden is geboren op maandag 19 oktober 1868 in Veenhuizen (Norg). Frederica trouwt op woensdag 18 april 1906 in Rotterdam met Bartholomeus de Jong.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 1 november 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.535.20100921 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  aktenr.9

2)  aktenr.10

3)  aktenr.1

4)  Overlijdensgegevens niet zeker

5)  aktenr.42

6)  aktenr.44

7)  aktenr.43

8)  aktenr.3

9)  aktenr.8

10)  reg.5H;fol.33

11)  reg.4H;fol23

12)  reg.5F;fol.15v

13)  Franciscus (is gescheiden voor 1922) met Aleida.

14)  reg.5H;fol29

15)  reg.4E;fol.34

16)  aktenr.3

17)  Geboortedatum aangehouden als vermeld in akte overlijden.

18)  aktenr.18

19)  aktenr.339

20)  aktenr.334

21)  aktenr.53

22)  aktenr.26

23)  aktenr.13

24)  Aktenummer: reg.4B;fol.44v

25)  aktenr.31

26)  aktenr.142

27)  aktenr.121

28)  aktenr.100

29)  aktenr.17

30)  aktenr.reg.26;fol.14v

31)  Jacoba Louisa de Haan. Jacoba is overleden voor 1904.

32)  aktenr.18


Index

Bakker

Anna Oenes III-F.1; Maria Louise III-F.1.

Bersie

Joseph II-D; Wilhelmina II-D.

Berzie

Wilhelmina II-D.

Bij, van der

Albertus III-D.6; Elisabeth III-D.7; Harmen III-D.1, III-D; Harmen Willem Frederik III-D.3; Lodewijk Franciscus III-D.5; Rinse III-D; Wilhelmina III-D.2; Willem Frederik III-D.4.

Bisschop

Dieuwertje III-B.4.

Blijstra

Anna II-B.8.

Boer, de

Klaassien III-F.5.

Bomert

Jantje III-E.

Boon

Aaltje IV-B.

Borburg

Betje IV-A.

Born, van

Catrina I.

Boss

Margien IV-C; Seebe Cornelis IV-C.

Botter

Gerhard III-E.1, III-E.

Brakshoven

Christina II-C.

Brand

Grietje III-F.2; Lucas III-F.2.

Brandse

Gerrit II-E.6; Huibert II-E.6.

Braxhoofden

Anthonie Tobias II-D.3; Carolina I.11; Catharina Petronella II-A, II-D.2; Chatarina Petronella II-A; Christiena II-E.1; Christina II-C; Franciscus III-C, III-F.3, IV-C.1; Franciscus Lambertus II-D.4, II-E.2, II-E; Freddie I.7; Frederica II-E.7; Geertruida III-F.7; Hannes Peter III-F.5; Henderikus II-D.10; Hendricus III-F; Hendrikus III-F.6; Johan Ernst III-F.2; Johannes Tobias I.9; Karel I.6; Katharina Petronella II-A; Margaretha II-E.4; Maria II-B, III-E; Maria Catharina II-E.6; N.N. I.3, IV-D.1; Petronella Johanna I.10; Pieter I; Rinse IV-D; Rudolf II-E.3; Seebe Cornelis IV-C.2; Sophia Carolina I.11; Stijntje II-C; Tobias I; Wilhelmina II-D.6, II-E.5, III-D; Willem Frederik II-D.1, II-D.7, II-D, III-F.1, IV-C.

Brons

Elisabeth Johanna III-B.2; Jan III-B.2.

Coene

Maria I.

Dingemans

Elisabeth V; Harm IV-A.5; Jakobus Alphonsus Maria IV-A.4; Janna IV-A.6; Kobus IV-A; Lenie IV-A.1; Toos IV-A.3; Wies IV-A.7; Wouter IV-A.

Ekker

Grietje III-F.2.

Femer

Aaltje II-B.3.

Frantzen

Gerda Reinharda II-B.7; Gerriet Jan II-B.7.

Friemann

Reinharda II-B.7.

Gastma

Geertruida III-F.

Gijben

Anthonie Johannes II-A.7, II-A.9, II-A; Anthonie Tobias II-A.4; Anthonius Johannes II-A; Catharina Petronella II-A.8; Catharina Pietronella II-A.6; Christina Petronella II-A.2; Helena III-A; Johanna II-A.3; Margaretha II-A.11; Maria II-A.5; Pieter II-A.1, II-A.

Haan, de

Jacoba Louisa II-E.4, *31.

Hakkert

Anthonie II-B.6; Cornelis II-B.6.

Hameetman

Wilhelmina Sophia II-B.8; Willem II-B.8.

Heidema

Catharina Maria III-B; Harm II-B.8; Ida II-B.4; Jantina Maria II-B.6; Lambert II-B.2; Lambert Willems II-B; Lammert II-B; Marchien II-B.3; Tobias II-B.7; Willem II-B.1; Willem Lammers II-B.

Hemme

Arend II-C; Cornelis II-C; Derk II-C.4; Kornelis II-C; Maria II-C.1; Wilhemina Christina II-C.2; Willem Frederik II-C.3, II-C.5.

Hoven

Alberdina IV-C.

Jansen

Chris V; Suzanna V.1.

Jongbloed

Korneliske III-D.3.

Josselet

Anna Elisabeth IV-B; Johannes IV-B.

Kamminga

Emke II-E; Imke II-E; Ruurd Annes II-E.

Keijzer

Harm III-A.5; Johannes III-A; Maria Christina Petronella III-A.1; Roza IV-A; Stien III-A.2; Tinie III-A.3; Wouter Paulus III-A.

Koene

Christina I.

Koenen

Christina Maria I.

Koning

Grietje Freerks II-E.

Koster

Willem Gerardus IV-B.1.

Kramer

Elisabeth Johanna III-B.2.

Kuiper

Matje Harms II-B.

Lambour

Anna Elisabeth IV-B.1; Antoinette Catharina Maria III-B.5; François Joseph Manuelle III-B, IV-B; Johannes Willem III-B.3, III-B; Lambert Willem III-B.2; Maria Johanna Wilhelmina III-B.6; Willem Lambert III-B.4.

Lammers

Maria Sebilla II-D.

Lentenbrink

Roelina Ilbina II-D.7.

Lüne, van de

Lemke Pieters III-C.

Maartense

Anna III-D.5; Pieter Jacobus III-D.5.

Manesse

Willebrordus III-D.2.

Mannesse

Reinier Maria Johannes III-D.2.

Max

Antoinette Elisabeth Wilhelmina III-D.2.

Meijer

Barend II-C.1; Johannes II-C.1; Meinderdina III-F.5; Wietse III-F.5.

Misana

Maria III-B.6.

Molen, van der

Elisabeth III-D.

Muller

Carel II-B.4; Johannes II-B.4; Maria Magdalena II-B.6.

Ormel

Johanna Gerardina Christina Engelina III-B.4; Johannes Gerardus III-B.4.

Pool

Elisabeth II-C.

Postma

Albert Marks III-C; Trijntje III-C.

Schuur

Elisabeth III-A.

Schuurman

Wilhelm Johannes II-E.4.

Seetz

Maria Catharina II-C.1.

Siblez

Antje III-B.

Sluiter

Franciscus Cornelia Maria III-B.6; Ius Johannes III-B.6.

Stap

Rensje Teuntje IV-D.

Timmermans

Dirk III-D.3; Harmina III-D.3.

Torleij

Alberdina III-F; Jan Ernst III-F.

Visser

Elisabeth Sara III-D.5; Hendrik II-B.3; Nicolaas II-B.3.

Vooren, van der

Adriana II-E.6.

Wal, van der

Jantje II-D.7; Willem II-D.7.

Weerdt, van de

Klaasje II-B.4.

Weijden, van der

Johanna II-A.

Wesseling

Roelofje III-F.3.

Wolff

Aleida Willemina III-B.6, *14.

* verwijzing naar noot.