Familieverhaal van Jan Jans (van Swol) (1777-1811)

Un hommage au marin Jean Vanswale


 

Op 17 november 2011 was het twee eeuwen geleden dat op die (zon)dag om 20.30 uur in het Maritieme Hospitaal, in sectie drie no.70, te Hemixem een matroos overleed met de naam Jean Vanswale. Zijn geboorteplaats werd vermeld als ´Hongeren, Departement de Groningen´.

Hij deed dienst op een Frans Marineschip (oorlogsschip).

Hemixem (tegenwoordig Hemiksem) is een plaats gelegen op ongeveer 11 kilometer ten zuiden van de havenstad Antwerpen in België.

In die stad (en ook in de Nederlandse haven van Vlissingen trouwens) had de Franse marine, in de Napoleontische tijd, een basis gevormd voor de oorlogsvloot van het Franse Keizerrijk.

Frankrijk was in die tijd in oorlog geraakt met Engeland en Napoleon wilde niets liever dan Engeland onder de voet te lopen. Om dat te bewerkstelligen was in Antwerpen en Vlissingen een enorme oorlogsvloot gereedgemaakt voor de oversteek naar Engeland.

 

Daarvoor was veel militair personeel nodig, dat niet alleen in Frankrijk kon worden gevonden. Napoleon voerde daarom vanaf 1811 een strikt dienstplichtbeleid, óok in het Nederlandse Hoogeveen.

De lichtingen van 1808 en volgende jaren, omvattende de jonge mannen van 20 jaar, werden daar vanaf 1811 in snel tempo achter elkaar opgeroepen.

De gehuwden waren vrijgesteld; de ongehuwden kwamen bij de landmacht. Vier en twintig hunner kwamen om tijdens de tocht naar Rusland of tijdens latere veldtochten.

 

Hoogeveen, met zijn vele schippers, leverde een belangrijk contingent. Zij moesten dienst doen op de oorlogsschepen, zowel in Nederlandse als in buitenlandse havens. Hierbij waren de gehuwden niet vrij. Van kostwinnersvergoeding voor deze laatsten was geen sprake en de marinemannen zelf kregen weinig of helemaal geen soldij. Voor hun gezinnen werden in alle Drentse gemeenten collecten gehouden en de achtergebleven vrouwen en kinderen kregen daarvan f 2,- per week . Maar de opbrengst der collecten was vaak onvoldoende of kwam niet op tijd binnen en dat betekende extra armoede en honger voor deze gezinnen. Op de Hoogeveense begroting stond echter wel een post van f 210,- voor feestelijkheden ter ere van de verjaardag van Napoleon!

 

Maar niet alleen schippers werden opgeroepen, ook de gewone (veen-)arbeiders in Hoogeveen, die aan de gestelde leeftijdsvoorwaarden voldeden, moesten voor de dienstplicht opkomen.

Zo ook de Hoogevener Jan Jans van Swol, geboren in 1777 en dus 34 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen (waarvan de jongste nog geen twee jaar was).

 

De naam van het schip waarop Jan dienst moest doen is niet bekend. Dat werd in zijn overlijdensakte niet vermeld (in latere akten van anderen wel weer) en evenmin aan welke ziekte hij is overleden. Misschien werd hij geveld door een dodelijke infectieziekte zoals de Zeeuwse koorts, die in 1809 nog rondwaarde en in Walcheren vele duizenden slachtoffers eiste onder burgers en militairen.

Jan, wiens naam inmiddels was verfranst tot ´le sieur Jean Vanswale´, werd in november 1811 al van zijn schip afgevoerd van Antwerpen naar het voormalige klooster, de St. Bernardusabdij, in Hemixem, dat bij Keizerlijk Decreet was aangewezen als- en verbouwd tot hospitaal voor de talrijke zieke werklieden en zeelui van de marine in Antwerpen, waar hij op de 17e overleed. Dat er veel ernstig zieke personen waren, mag wel blijken uit het feit dat er dágelijks twee á drie personen in de overlijdensregisters van Hemiksem werden ingeschreven, die werden aangegeven door de bedienden van het maritiem hospitaal.

Op 20 november 1811 werd Jan´s akte van overlijden opgemaakt.

 

Jan werd zeer waarschijnlijk begraven op de gronden van de oude St.Bernardusabdij in Hemiksem. Hieronder een afbeelding van dat complex.

 

 

 

 

 

Het is curieus te noemen dat 18 jaar na Jan's overlijden zijn oudste zoon Koendert óok als militair, in een Utrechts hospitaal, overleed.

 

Ik laat hieronder het genealogisch overzicht volgen van Jan's nakomelingen tot en met de V-e generatie. (Om privacyredenen heb ik de latere generatie(s) niet vermeld)

 

Hoogeveen, 27 maart 2011
 

Noten

1. De gegevens uit Hemiksem verkreeg ik door de welwillende medewerking van de heer Karel Verhofstadt, Secretaris Heemkundige kring "Heymissen" en diens archivaris de heer Johan Morel. Website: http://www.heemkundigekringheymissen.tk

2. Mevr. Anneke Pol-Snippe van het Archiefbeheer en Bibliotheek te Hoogeveen, voorzag mij van gegevens uit het Hoogeveense archief; voor het overige putte ik uit de gegevens van Drenlias en Genlias.

3. De gegevens over 'maritieme conscripts' zijn te lezen in Hoogeveen Van Echten's Morgenland, L. Huizing en Dr.J.Wattel,1975,blz.268.

 

© 2011  Jaap Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921


Generatie I

(van 1777 tot 1811)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1805 en 1809. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hoogeveen (3x).

I  Jan Jans (van Swol) ook genoemd  als Jean van Swale en Jan van Zwoll, arbeider en matroos, is geboren in 1777, is overleden op zondag 17 november 1811 in Hemixem bij Antwerpen. Jan werd 34 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1803 in Hoogeveen met Beekje Koenderts Kats ook genaamd Beekje Cats en Biekje, dochter van Koendert Hendriks Kat en Geertien Hendriks Boertien. Beekje, arbeidster, is gedoopt op zondag 5 september 1779 in Hoogeveen, is overleden op woensdag 20 maart 1861 in Krakeel. Beekje werd 81 jaar.

Beekje was later gehuwd (2) met Jan Harms Groote.<1..4>

Van Jan en Beekje zijn drie kinderen bekend:

1  Koendert van Zwolle is gedoopt op zondag 6 oktober 1805 in Hoogeveen , is overleden op zaterdag 7 februari 1829 in Utrecht. Koendert werd 23 jaar.<5>

Koendert had een litteken aan de 2e vinger van zijn rechterhand.
Zijn signalement:
1 el en 650 strepen
ovaal gezicht
breed voorhoofd blauwe ogen
grote en stompe neus
kleine mond
ronde kin
donkerbruin haar en wenkbrauwen
Hij was sedert 1827 (onder nr.34) in actieve militaire dienst.

2  Hendrikje van Zwol is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Hoogeveen , zie II-A.<6>

3  Jan Jans van Zwol is gedoopt op zondag 24 december 1809 in Hoogeveen , zie II-B.<7>

Generatie II

(van 1805 tot 1886)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Krakeel (4x), Hoogeveen (4x), Noord (2x) en Hollandscheveld (2x).

II-A  Hendrikje van Zwol, dochter van Jan Jans (van Swol) (I) en Beekje Koenderts Kats, is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Hoogeveen , is overleden op maandag 1 februari 1886 in Noord. Hendrikje werd 78 jaar.<8>

Hendrikje trouwt op woensdag 8 juni 1842 in Hoogeveen met Hendrik Berends Kleine, zoon van Berend Klaassen Kleine en Geertruijd Aalderts. Hendrik, schipper en landbouwer, is gedoopt op zondag 12 april 1795 in Hoogeveen, is overleden op zondag 17 april 1864 in Noord. Hendrik werd 69 jaar.<9>

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Aaltje van Eck.<10,11>

Van Hendrik en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Beekje Kleine is geboren op woensdag 15 maart 1843 in Noord, is overleden op donderdag 22 juni 1843 aldaar.

2  Jan Kleine is geboren op woensdag 21 augustus 1844 in Noord, is overleden op zaterdag 25 december 1926 in Achterom. Jan werd 82 jaar.

Jan trouwt op woensdag 19 april 1882 in Hoogeveen met Geesje Kleine, dochter van Jan Kleine en Anna Pieters Smit. Geesje is geboren op maandag 6 maart 1848 in Noord, is overleden op zaterdag 6 juli 1918 in Hoogeveen. Geesje werd 70 jaar.

Geesje was eerder gehuwd (1) met Albert Zwiep.<12,13>

II-B  Jan Jans van Zwol, zoon van Jan Jans (van Swol) (I) en Beekje Koenderts Kats, arbeider, is gedoopt op zondag 24 december 1809 in Hoogeveen , is overleden op maandag 7 november 1859 in Hollandscheveld. Jan werd 49 jaar.<14>

Hij werd door de Staatsraad Assen, blijkens certificaat Nationale Militie, vrijgesteld van militaire dienst "uit hoofde van een broeder in dienst overleden". Hij had lotnr.43 van 1828.

 

    Hij ondertekende zijn trouwakte als J J van Zwolle.Jan en Margaretha woonden in wijk C op het Krakeel nr. 863, hij woonde met Petronella in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 416, hij is daar ook overleden.
Na zijn huwelijk gingen Jan en Margaretha omstreeks 1840 over naar de Christelijke Afscheidings beweging zomede ook zijn kinderen. Niet zijn tweede vrouw Petronella Vos, zij bleef Ned. Hervormd.

Jan trouwt op woensdag 11 april 1832 in Hoogeveen (1) met Margaretha Hendriks Kleijne, dochter van Hendrik Berends Kleijne en Geesjen Alberts Hoepen. Margaretha, arbeidster, is geboren op zaterdag 15 mei 1813 in Hollandscheveld, is overleden op zaterdag 2 november 1850 in Krakeel. Margaretha werd 37 jaar.<15>

    Zij ondertekent haar trouwakte als M H Kleine.

Van Jan en Margaretha zijn acht kinderen bekend:

1    Geesje van Zwol is geboren op maandag 8 oktober 1832 in Krakeel en overleden op woensdag 4 oktober 1843 in Krakeel, 10 jaar, 11 maanden en 26 dagen oud.

2  Beekje van Zwol is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Hoogeveen, is overleden op maandag 8 mei 1837 aldaar. Beekje werd 2 jaar.

3  Hendrikje van Zwol is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 in Krakeel, is overleden op vrijdag 5 juni 1840 aldaar. Hendrikje werd 3 jaar. .

4  Jan van Zwol is geboren op maandag 20 januari 1840 in Hoogeveen, is overleden op zaterdag 15 augustus 1840 aldaar, 6 maanden en 26 dagen oud..

5  Beekje van Zwol is geboren op vrijdag 1 oktober 1841 in Hoogeveen, is jong overleden.

6  Geesje van Zwol is geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Krakeel, zie III-A.

7  Jan van Zwol is geboren op dinsdag 24 november 1846 in Krakeel, zie III-B.

8  Beekje van Zwol is geboren op dinsdag 4 september 1849 in Krakeel, is overleden op maandag 30 december 1850 aldaar. Beekje werd 1 jaar.

Jan trouwt op zaterdag 20 december 1851 in Hoogeveen (2) met Petronella Vos ook genaamd Pietertje Harms Vos, dochter van Harm Hendriks Vos en Liebechien Bartelds Gort. Petronella, arbeidster en winkeliersche, is geboren op zondag 22 juli 1821 in Hollandscheveld, is overleden op donderdag 1 november 1877 aldaar. Petronella werd 56 jaar.<16> Petronella was eerder gehuwd (1) met Albert Martinus.<17,18> Petronella was later gehuwd (3) met Jan Zwiep.<19,20>

Van Jan van Zwol en Petronella zijn drie kinderen bekend:

9  Elisabeth van Zwol is geboren op zaterdag 13 november 1852 in Krakeel, zie III-C.

10  Koendert van Zwol is geboren op donderdag 31 mei 1855 in Hollandscheveld, is overleden op dinsdag 6 december 1859 aldaar. Koendert werd 4 jaar.

11  Hermanna van Zwol is geboren op zaterdag 18 september 1858 in Hollandscheveld, is overleden op donderdag 4 april 1867 aldaar. Hermanna werd 8 jaar.

Onroerend Goed
overdrachts-akte - 24.1.1860 - Hoogeveen nalatenschap
bewaarplaats: Assen
archief: notaris protocollen
inventarisnr: 25 A.J.Carsten (Notaris A.J.Carsten 1845 - 1895)

24.01.1860-nr. 25 Publieke verkoop;
van onroerende goederen gelegen te Hoogeveen, ten verzoeke van 1e Hendrik Harms Vos te Hoogeveen, zoo voor zich als in qualiteit van toeziende voogd over de hierna genoemde minderjarige kinderen; Elisabeth en Hermannus van Zwolle, 2e Berend Harms Vos te Hoogeveen, zoo voor zich als in qualiteit van toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Annigje Harms Vos en Lambert van der Sleen, met namen Lambert en Lambertus, 3e Pietertje Harms Vos vroeger weduwe Albert Martinus, laatstelijk weduwe wijlen Jan van Zwolle te Hoogeveen, zoo voor haarzelven als in qualiteit van moeder en voogdesse over haar beide minderjarige kinderen Elisabeth en Hermannus, bij wijlen haren tweede man Jan van Zwolle in echte overgehouden, geadsisteerd door de toeziend voogd Hendrik Harms Vos voormeld, 4e Koert Jands de Groote te Hoogeveen, in qualiteit als voogd over Jan en Geesje, minderjarige kinderen van wijlen genoemde Jan van Zwolle bij zijn eerste vrouw Margje Hendriks Kleine in echte verwekt, geadsisteerd door de toeziende voogd over de gemelde minderjarigen, Pieter Pieters Kleine te Hoogeveen, 5e Gerrit Lamberts van der Sleen op het Tiendeveen Gemeente Beilen, in qualiteit van voogd over Lambert en Lambertus, minderjarige kinderen van Lambert van der Sleen te Hoogeveen en wijlen Annigje Harms Vos, geadsisteerd door de toeziende voogd Berend Harms Vos voormeld, 6e Lambert van der Sleen te Hoogeveen, als gehuwd geweest zijnde met wijlen Annigje Harms Vos, 7e Harm Jans Vos te Hoogeveen, als gehuwd met Jantien Harms Vos, 8e Lukas Harms Vos te Hoogeveen, en 9e Arend Leenderts Schonewille te Hoogeveen, als in huwelijk hebbende Elisabeth Harms Vos.

Als een huis en erf en bijgelegen groenland, twee percelen bouwland en drie percelen groenland, aan Jacob Thalen te Hoogeveen voor f.1233,00.
Een perceel bouwgrond en drie percelen heideveld, aan Jan Jans Kikkert, Berend Harms Vos en Hendrik Harms Vos alle drie te Hoogeveen, voor f. 289,00.
Twee percelen bouwland, aan Hendrik Wessels Boer te Hoogeveen voor de somma van f. 111,00.
Een perceel heideveld , aan Gosen Jans Moes te Hoogeveen voor f. 54,00.
Dito perceel, aan Hendrik Wessels Boer te Hoogeveen voor de somma van f. 49,00.
Twee dito percelen, aan Harm Bruins Slot, Warner ten Oever en Johan Philip Brinks Paalman, alle drie te Hoogeveen voor f. 86,50.
Een dito perceel, aan Lambert van der Sleen voormeld voor éénvierde en aan zijne voormelde minderjarige kinderen voor drievierde gedeelte, voor f. 113,00.
Hebbende also deze gehele verkoop opgebragt F. 1935,50.
(zie not.prot. R.A. te Assen)
Petronella Harms Vos - dochter.

 

Generatie III

(van 1834 tot 1926)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1865 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hollandscheveld (9x), Hoogeveen (5x), Noord (2x) en Krakeel.

III-A  Geesje van Zwol, dochter van Jan Jans van Zwol (II-B) en Margaretha Hendriks Kleijne, dienstmeid, is geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Krakeel, is overleden op dinsdag 13 juli 1875 in Noord. Geesje werd 30 jaar.

Geesje trouwt op zaterdag 29 juli 1865 in Hoogeveen (voogd bruid Koert Jans de Groote; toeziend voogd bruid Pieter Pieters Kleine) met Roelof Otten, zoon van Martinus Karst Otten en Gesina Lodewijk. Roelof, arbeider, is geboren op maandag 22 juni 1840 in Noord, is overleden op zondag 7 februari 1904 aldaar. Roelof werd 63 jaar.<21> Roelof was later gehuwd (2) met Annigje Banen.<22,23>

Roelof en Geesje woonden in de gem. Hoogeveen wijk D Krakeel 139nk en wijk C Noord 180nk, op dit laatste adres woonde Roelof ook met Annigje.
Na 1880 woonden zij wijk C Noord 175, 464, 166, 160a, 189 en 159, zij woonde na Roelofs overlijden ook nog op nr. 402, 407a en 405.

Van Roelof en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Martinus Otten is geboren op dinsdag 17 oktober 1865 in Hoogeveen, is overleden op woensdag 15 januari 1873 in Noord. Martinus werd 7 jaar.

2  Hendrikje Otten is geboren op zondag 15 december 1867 in Noord, is overleden op dinsdag 23 februari 1869 in Krakeel. Hendrikje werd 1 jaar.

3  Jan Otten is geboren op woensdag 12 januari 1870 in Krakeel, is overleden op vrijdag 7 februari 1873 in Noord. Jan werd 3 jaar.

4  Roelof Otten is geboren op zaterdag 24 augustus 1872 in Noord, is overleden op donderdag 6 augustus 1874 aldaar. Roelof werd 1 jaar.

III-B  Jan van Zwol, zoon van Jan Jans van Zwol (II-B) en Margaretha Hendriks Kleijne, arbeider, is geboren op dinsdag 24 november 1846 in Krakeel, is overleden op maandag 17 november 1924 in Hollandscheveld. Jan werd 77 jaar.

Jan en Geesje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk E te Hollandscheveld nr. 171Bk, 489, 479, 511, 185.

Jan trouwt op zaterdag 25 mei 1867 in Hoogeveen (NB. voogd bruidegom Koert Jans de Groote; toeziend voogd bruidegom Pieter Pieters Kleine) (1) met Geesje Hup, dochter van Hendrik Hup en Alida van der Weijde. Geesje, arbeidster, is geboren op woensdag 24 december 1845 in Hoogeveen, is overleden op zaterdag 13 juli 1901 in Zuideropgaande. Geesje werd 55 jaar.<24>

Van Jan en Geesje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan van Zwol is geboren op maandag 23 december 1867 in Hollandscheveld, zie IV-A.

2  Aaltje van Zwol is geboren op woensdag 2 november 1870 in Hollandscheveld, is overleden op vrijdag 15 september 1944 in Termunten. Aaltje werd 73 jaar.

Aaltje trouwt op vrijdag 27 september 1895 in Zuidwolde (1) met Berend Booij, zoon van Seine Hendriks Booij en Hilligje Kikkert. Berend, arbeider, is geboren op dinsdag 12 december 1865 in Alteveer, is overleden op woensdag 15 februari 1922 in Hollandscheveld,Riegshoogtendijk.. Berend werd 56 jaar.<25> Aaltje trouwt op zaterdag 27 maart 1926 in Hoogeveen (2) met Berend Boertien, zoon van Lambert Boertien en Hendrikje van der Haar. Berend is geboren op zaterdag 12 maart 1864 in Krakeel.<26>

Berend was eerder gehuwd (1) met Jantje Dekker.<27>

3  Margje van Zwol is geboren op vrijdag 24 oktober 1873 in Hollandscheveld, is overleden op woensdag 19 juli 1882 aldaar. Margje werd 8 jaar.

4  Hendrikje van Zwol is geboren op zondag 29 juli 1877 in Hollandscheveld, zie IV-B.

5  Jantje van Zwol is geboren op maandag 26 juli 1880 in Hollandscheveld, zie IV-C.

6  Margje van Zwol is geboren op woensdag 29 augustus 1883 in Hollandscheveld, is overleden op zondag 26 oktober 1884 aldaar. Margje werd 1 jaar.

7  Martinus van Zwol is geboren op maandag 27 juli 1885 in Hollandscheveld, is overleden op zaterdag 22 augustus 1885 aldaar.

8  Geesje van Zwol is geboren op donderdag 3 februari 1887 in Hollandscheveld, zie IV-D.

9  Martinus van Zwol is geboren op zondag 1 februari 1891 in Hollandscheveld, zie IV-E.

Jan trouwt op zaterdag 8 februari 1902 in Hoogeveen (2) met Pietertje Smit, dochter van Aalderig Smit en Elsjen van der Weide. Pietertje is geboren op woensdag 25 september 1850 in Hollandscheveld, is overleden op zondag 3 juli 1932 aldaar. Pietertje werd 81 jaar.<28>

Pietertje was eerder gehuwd (1) met Arend Tuit.<29,30>

III-C  Elisabeth van Zwol, dochter van Jan Jans van Zwol (II-B) en Petronella Vos, is geboren op zaterdag 13 november 1852 in Krakeel, is overleden op woensdag 14 april 1886 in Wilp. Elisabeth werd 33 jaar.

Elisabeth trouwt op zaterdag 8 mei 1875 in Hoogeveen met Jan Kleine, zoon van Willem Kleine en Geesje Zwiers. Jan, scheepstimmerman en daghuurder, is geboren op vrijdag 6 oktober 1854 in Hollandscheveld, is overleden op donderdag 16 juli 1936 in Deventer. Jan werd 81 jaar.<31>

Jan was later gehuwd (2) met Jannetjen Wolters.<32..35>

Van Jan en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Kleine is geboren op woensdag 12 april 1876 in Hoogeveen,Het Haagje., is overleden op dinsdag 31 januari 1888 in Wilp. Willem werd 11 jaar.

2  Jan Kleine is geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Hoogeveen,Groote Kerksteeg. Hij trouwt op zaterdag 3 mei 1902 in Apeldoorn met Maria Gerritdina Gerritsen, geboren rond 1879 in Apeldoorn. Uit dit huwelijk een zoon: Hendrik Jan Kleine, railwachter (1904-1943)

3  Johannes Kleine is geboren op dinsdag 27 juli 1880 in Hoogeveen Groote Kerksteeg., is overleden op zondag 1 juli 1883 in Slood. Johannes werd 2 jaar.

4  Gesina Wilhelmina Kleine is geboren op maandag 11 december 1882 in Hoogeveen,de Slood., is overleden op zaterdag 12 april 1884 in Alteveer. Gesina werd 1 jaar.

Generatie IV

(van 1865 tot 1982)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1896 en 1940. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (6x), Hollandscheveld (5x), Kerkenveld (3x) en Thorne (Eng.) (2x).

IV-A  Jan van Zwol, zoon van Jan van Zwol (III-B) en Geesje Hup, arbeider, is geboren op maandag 23 december 1867 in Hollandscheveld, is overleden op dinsdag 17 januari 1950 in Termunten. Jan werd 82 jaar.

Jan trouwt op zaterdag 4 mei 1895 in Hoogeveen (1) met Trijntje Pol, dochter van Daniël Pol en Tjitske Wijbenga. Trijntje, arbeidster, is geboren op zondag 24 december 1871 in Krakeel, is overleden op vrijdag 25 februari 1916 in Alteveer. Trijntje werd 44 jaar.<36>

Van Jan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van Zwol is geboren op zondag 10 mei 1896 in Hollandscheveld, is overleden op dinsdag 12 mei 1896 aldaar.

2  Siena van Zwol is geboren op vrijdag 13 augustus 1897 in Hollandscheveld.

Siena trouwt op zaterdag 31 juli 1915 in Hoogeveen met Remmelt Wobben, zoon van Klaas Wobben en Marrigjen ten Hoeve. Remmelt, arbeider, is geboren op dinsdag 26 mei 1896 in Alteveer.<37>

3  Geesje van Zwol is geboren op vrijdag 16 maart 1900 in Hollandscheveld, is overleden op maandag 20 april 1998 in Hoogeveen, is begraven aldaar. Geesje werd 98 jaar

Geesje, dienstbode, trouwt op zaterdag 20 november 1920 in Hoogeveen met Klaas Masselink, zoon van Hendrik Masselink en Geesje Smit. Klaas, arbeider, is geboren op maandag 9 april 1894 in Hoogeveen,Het Schut,is overleden op woensdag 25 september 1963 aldaar, is begraven aldaar. Klaas werd 69 jaar.<38>

4  Dina van Zwol is geboren in 1904 in Hoogeveen, zie V-A.

5  Jantina van Zwol is geboren op donderdag 18 juli 1912 in Hoogeveen, is overleden op zondag 31 oktober 1915 in Alteveer. Jantina werd 3 jaar.

Jan trouwt op zaterdag 17 februari 1923 in Hoogeveen (2) met Lammigje Booij, dochter van Klaas Booij en Metje Hartman. Lammigje is geboren op dinsdag 12 oktober 1875 in het Schut.<39> Lammigje was eerder gehuwd (1) met Lambert Fidom.<40,41>

IV-B  Hendrikje van Zwol, dochter van Jan van Zwol (III-B) en Geesje Hup, wonende in Zuidwolde, is geboren op zondag 29 juli 1877 in Hollandscheveld, is overleden op dinsdag 3 maart 1931 in Hoogeveen. Hendrikje werd 53 jaar.

Hendrikje trouwt op donderdag 3 september 1896 in Zuidwolde (1) met Hendrik Booij, zoon van Seine Hendriks Booij en Hilligje Kikkert of Hilligje Kikkert. Hendrik, arbeider, is geboren op donderdag 20 augustus 1863 in Alteveer, is overleden op zaterdag 27 juli 1901 aldaar. Hendrik werd 37 jaar.<42>

Van Hendrik en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Hilligje Booij is geboren op zondag 22 augustus 1897 in Kerkenveld.

Hilligje trouwt op vrijdag 19 maart 1915 in Zuidwolde met Hendrik Monen, zoon van Pieter Monen en Barbara van der Haar. Hendrik, arbeider, is geboren in 1895 in Zuidwolde.<43>

2  Geesje Booij is geboren op zaterdag 17 december 1898 in Kerkenveld, is overleden op maandag 8 april 1991, is begraven in Pesse. Geesje werd 92 jaar. 

Geesje trouwt op zaterdag 18 juni 1921 in Ruinen met Evert Stappenbelt, zoon van Evert Stappenbelt en Vrougje Jongman. Evert, landbouwer, is geboren in 1896 in Zuidwolde, is overleden op woensdag 28 december 1977, is begraven in Pesse. Evert werd 81 jaar<44>

3  Jan Booij is geboren op dinsdag 14 augustus 1900 in Kerkenveld, is overleden op maandag 5 augustus 1901 in Hoogeveen (in het armwerkhuis).

Hendrikje trouwt op zaterdag 31 januari 1903 in Zuidwolde (2) met Willem Frijlink, zoon van Hendrik Frijlink en Femmigje Jansen. Willem, arbeider, is geboren in 1872 in Staphorst.<45>

Willem was eerder gehuwd (1) met Jentje van Veen.<46,47>

IV-C  Jantje van Zwol, dochter van Jan van Zwol (III-B) en Geesje Hup, is geboren op maandag 26 juli 1880 in Hollandscheveld, is overleden op vrijdag 31 augustus 1934 in Hoogeveen. Jantje werd 54 jaar.

Jantje trouwt op zaterdag 26 januari 1901 in Hoogeveen met Bruin Pol, zoon van Hendrik Pol en Sijke Bruinsma. Bruin, arbeider, is geboren op maandag 27 april 1874 in Tiendeveen, is overleden op donderdag 26 oktober 1944 in Termunten, 70 jaar, 5 maanden en 29 dagen oud<48>

Van Bruin en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Pol is geboren op vrijdag 27 maart 1903 in Thorne (Eng.), is overleden op zaterdag 1 december 1906 in Hoogeveen. Grietje werd 3 jaar.

2  Geesje Pol is geboren op vrijdag 27 maart 1903 in Thorne (Eng.), is overleden op zaterdag 1 december 1906 in Hoogeveen. Geesje werd 3 jaar.

IV-D  Geesje van Zwol, dochter van Jan van Zwol (III-B) en Geesje Hup, is geboren op donderdag 3 februari 1887 in Hollandscheveld, is overleden op zaterdag 22 oktober 1960 in Almelo, 73 jaar, 8 maanden en 19 dagen oud.

Geesje trouwt op zaterdag 5 mei 1906 in Hoogeveen met Jan Fidom, zoon van Hendrik Fidom en Geertje Spang. Jan is geboren op woensdag 24 maart 1880 in Hollandscheveld, overleden op dinsdag 2 januari 1973 in Langeveen (Tubbergen), 92 jaar, 9 maanden en 9 dagen oud.<49>

Van Jan en Geesje zijn elf kinderen bekend:

1 Hendrik Fidom, veenarbeider, is geboren op vrijdag 8 maart 1907 te Hollandscheveld, is overleden op woensdag 16 november 1988 te Westerhaar, is begraven aldaar. Hendrik werd 81 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt in 1933 te Vriezenveen op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Roelfien Winkels, dochter van Hendrik Winkels en Margieta Hendriks. Roelfien is geboren op zondag 16 februari 1913 te Friesoijthe (Dld.), is overleden op zondag 7 januari 1979 te Almelo (Ov.), is begraven te Westerhaar. Roelfien werd 65 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

2 Jan Fidom is geboren op woensdag 25 augustus 1909 te Hollandscheveld, is overleden op vrijdag 6 oktober 1911 aldaar. Jan werd 2 jaar, 1 maand en 11 dagen.

3 Gerhardus Fidom is geboren op maandag 21 augustus 1911 te Hollandscheveld, is overleden op donderdag 12 december 1912 aldaar. Gerhardus werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

4 Geesje Fidom is geboren op donderdag 14 november 1912 te Hoogeveen, is overleden op zondag 5 november 1995 te Almelo (Ov.), is begraven te Bruinehaar. Geesje werd 82 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Geesje trouwt op vrijdag 13 december 1929 te Vriezenveen op 17-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Klos, zoon van Peter Klos en Geessien Zomer. Hendrik, veenarbeider en landarbeider, is geboren op dinsdag 10 september 1901 te Hardenberg, is overleden op zondag 13 september 1970 te Almelo (Ov.). Hendrik werd 69 jaar en 3 dagen.

5 Geert Fidom is geboren op zaterdag 6 december 1913 te Hollandscheveld, is overleden in 2002. Geert werd 89 jaar.

Geert trouwt in 1935 te Hardenberg op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Margje Boerties. Margje is geboren in 1914 te Schuinesloot, is overleden in 1970 te Almelo (Ov.). Margje werd 56 jaar. Geert trouwt in 1973 te Vriezenveen op 60-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Froukje Hartog. Froukje is geboren in 1910 te Westerhaar, is overleden in 1980 aldaar. Froukje werd 70 jaar.

6 Berendina Fidom is geboren op dinsdag 2 januari 1917 te Hardenberg, is overleden op woensdag 21 februari 2001 te Almelo (Ov.), is begraven te Westerhaar. Berendina werd 84 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Berendina trouwt op vrijdag 2 december 1938 op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Klos. Johannes is geboren op vrijdag 30 augustus 1907 te Vriezenveen, is overleden op maandag 2 maart 1987, is begraven te Westerhaar. Johannes werd 79 jaar en 6 maanden.

7 Jan Fidom is geboren op donderdag 9 oktober 1919 te Hardenberg, is overleden op donderdag 6 maart 1997 te Losser, is begraven te Overdinkel. Jan werd 77 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

8 Aaldert Fidom is geboren op woensdag 23 september 1925 te Hardenberg, is overleden op woensdag 24 februari 1926 aldaar. Aaldert werd 5 maanden en 1 dag.

9 Heildina Fidom. Heildina trouwt met Luuks Godeke.

10 Hendrik Fidom. Hendrik trouwt met Annie Drees.

11 Jantinus Fidom. Jantinus trouwt met Siena Snoer.

IV-E  Martinus van Zwol, zoon van Jan van Zwol (III-B) en Geesje Hup, is geboren op zondag 1 februari 1891 in Hollandscheveld, is overleden op vrijdag 11 juni 1982 in Elim, is begraven in Elim. Martinus werd 91 jaar.

Martinus trouwt op woensdag 21 januari 1914 in Hoogeveen (1) met Willempje Leijssenaar, dochter van Jacob Leijssenaar en Nezina Metselaar. Willempje is geboren op woensdag 25 november 1891 in Alteveer, is overleden op woensdag 16 juli 1919 in Hollandscheveld. Willempje werd 27 jaar.<50>

Van Martinus en Willempje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieterdina van Zwol is geboren op dinsdag 23 maart 1915 in Hoogeveen.

2  Jacob van Zwol is geboren op dinsdag 13 februari 1917 in Hoogeveen, is overleden op maandag 6 augustus 2007 aldaar. Jacob werd 90 jaar.

Jacob trouwt op vrijdag 8 september 1944 in Hoogeveen met Annigje Krikken, dochter van Eibert Krikken en Femmigje Kikkert. Annigje is geboren op dinsdag 11 mei 1920 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 10 februari 2011 in Hoogeven. Annigje werd 90 jaar.

3  Jan van Zwol, kweker, is geboren op zondag 15 december 1918 in Hoogeveen, zie V-C.

 

Martinus trouwt op woensdag 30 juni 1920 in Hoogeveen (2) met Johanna (Janna) Booij, dochter van Jannes Booij en Margaretha van Eck. Johanna is geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Hoogeveen, is overleden op woensdag 11 december 1963. Johanna werd 66 jaar.<51>

    Begraafplaats Elim

Van Martinus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

4  Hendrika van Zwol is geboren op donderdag 14 september 1922 in Hoogeveen, is overleden op zondag 20 mei 1923 in Hollandscheveld.

5  doodgeboren zoon van Zwol is doodgeboren op zaterdag 29 juni 1940 in Hoogeveen.

Generatie V

(van 1896 tot 2007)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1940 en 1956. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (9x) en Almelo. Er zijn momenteel nog 5 van de 10 kinderen in leven.

V-A  Dina van Zwol, dochter van Jan van Zwol (IV-A) en Trijntje Pol, is geboren in 1904 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 10 oktober 1940 in Almelo. Dina werd 36 jaar.

Dina trouwt op vrijdag 8 april 1921 in Hardenberg met Roelof Schoemaker, zoon van Fredrik Schoemaker en Jantje Schonewille. Roelof, arbeider, is geboren in 1900 in Ambt Hardenberg, is overleden in 1940. Roelof werd 40 jaar.<52>

 

Van Roelof en Dina is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Schoemaker is doodgeboren op donderdag 10 oktober 1940 in Almelo.

V-B  Jacob van Zwol, zoon van Martinus van Zwol (IV-E) en Willempje Leijssenaar, is geboren op dinsdag 13 februari 1917 in Hoogeveen, is overleden op maandag 6 augustus 2007 aldaar. Jacob werd 90 jaar.

Jacob trouwt op vrijdag 8 september 1944 in Hoogeveen met Annigje Krikken, dochter van Eibert Krikken en Femmigje Kikkert. Annigje is geboren op dinsdag 11 mei 1920 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 10 februari 2011 in Hoogeven. Annigje werd 90 jaar.

Van Jacob en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Martinus (Tinus) van Zwol is geboren op zondag 28 januari 1945 in Hoogeveen.

2  Egbert van Zwol is geboren op woensdag 24 april 1946 in Hoogeveen.

3  Johanna (Joke) van Zwol is geboren op woensdag 4 februari 1948 in Hoogeveen.

4  Femminus van Zwol is geboren op donderdag 29 juni 1950 in Hoogeveen.

5  Willy Neziena (Willy) van Zwol is geboren op zondag 1 juli 1956 in Hoogeveen.

V-C  Jan van Zwol, zoon van Martinus van Zwol (IV-E) en Willempje Leijssenaar, kweker, is geboren op zondag 15 december 1918 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 14 december 1989, is begraven in Westerbork. Jan werd 70 jaar.

Jan was gehuwd met Gesina Klooster. Gesina, wonende in Hoogeveen, is geboren op zaterdag 26 oktober 1918, is overleden op zondag 7 februari 1993, is begraven in Westerbork. Gesina werd 74 jaar.

 

Van Jan en Gesina zijn vier kinderen bekend:

1  Lammigje van Zwol is geboren in maart 1946 in Hoogeveen, is overleden op vrijdag 5 april 1946 in Groningen.

2  doodgeboren kind van Zwol is doodgeboren op vrijdag 27 december 1946 in Hoogeveen.

3  doodgeboren kind van Zwol is doodgeboren op dinsdag 2 december 1947 in Hoogeveen.

4  doodgeboren kind van Zwol is doodgeboren op woensdag 12 maart 1952 in Hoogeveen.

 


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op 27 maart 2011 en aangevuld op 7 april 2011 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Beekje trouwt op zondag 25 juni 1826 in Hoogeveen met Jan.

2)  Jan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 juni 1807 in Hoogeveen, trouwt (kerk) op maandag 6 juli 1807 aldaar met Woltertje.

3)  Woltertje Harms Smit ook genaamd Woltertje Harms Josephs, dochter van Harm Josephs Smit en Hendrikje Jans. Woltertje is geboren in 1784 en afkomstig uit Zuidwolde, is overleden op woensdag 31 augustus 1825 in Krakeel. Woltertje werd 41 jaar.

4)  Jan Harms Groote, zoon van Harm Alberts Groote en Catharina Koerts de Graaf. Jan, arbeider, is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Hoogeveen, is overleden op maandag 23 december 1861 in Krakeel. Jan werd 76 jaar. Jan was eerder gehuwd (1) met Woltertje Harms Smit.

5)  Hoogeveen, doopboek (1789-1811; DTB 65), 6 oktober 1805, pagina 89

6)  Hoogeveen, doopboek (1789-1811; DTB 65), 18 oktober 1807, pagina 96

7)  Hoogeveen, doopboek (1789-1811; DTB 65), 24 december 1809, pagina 106

8)  Hoogeveen, doopboek (1789-1811; DTB 65), 18 oktober 1807, pagina 96

9)  aktenr.33

10)  Hendrik trouwt op zaterdag 23 juni 1838 in Hoogeveen met Aaltje.

11)  Aaltje van Eck, dochter van Adolph van Eck en Jantien Jacobs. Aaltje is gedoopt op zondag 2 mei 1802 in Hoogeveen, is overleden op zaterdag 16 mei 1840 in Noord. Aaltje werd 38 jaar.

12)  Geesje trouwt op zaterdag 17 juni 1871 in Hoogeveen met Albert.

13)  Albert Zwiep, zoon van Hendrik Willems Zwiep en Jentje Daniels Pol. Albert, arbeider, is geboren op woensdag 16 maart 1842 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 16 november 1871 in Noord. Albert werd 29 jaar.

14)  Hoogeveen, doopboek (1789-1811; DTB 65), 24 december 1809, pagina 106

15)  aktenr.8

16)  aktenr.76

17)  Petronella trouwt op zaterdag 26 mei 1849 in Hoogeveen met Albert.

18)  Albert Martinus, zoon van Jan Martinus en Margje Alberts Manak. Albert, schipper, is geboren op woensdag 3 december 1823 in Hoogeveen, is overleden op vrijdag 6 juli 1849 aldaar. Albert werd 25 jaar.

19)  Petronella trouwt op zaterdag 25 mei 1861 in Hoogeveen met Jan.

20)  Jan Zwiep, zoon van Christiaan Willems Zwiep en Jacoba Roelofs Nieuwenhuis. Jan, arbeider, is geboren op vrijdag 16 september 1831 in Hoogeveen, is overleden op dinsdag 4 november 1879 in Hollandscheveld. Jan werd 48 jaar. Jan is eerder getrouwd op zaterdag 20 januari 1855 te Hoogeveen, op 23-jarige leeftijd met Geertje Botter (24 jaar oud), arbeidster, geboren op vrijdag 24 september 1830 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, overleden op dinsdag 4 december 1860 aldaar, 30 jaar en 71 dagen oud, dochter van Jan Jacobs Botter (arbeider) en Liesbeth Simons Benjamins (arbeidster). Jan is later getrouwd op zaterdag 3 augustus 1878 te Hoogeveen, op 46-jarige leeftijd met Roelofje Koerts Zwiers (44 jaar oud), arbeidster, geboren op vrijdag 27 juni 1834 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, te Hollandscheveld, te Zuidwolde (Dr.) en te Hollandscheveld, overleden op vrijdag 21 juni 1889 te Hoogeveen, 54 jaar en 359 dagen oud, dochter van Koert Wolters Zwiers en Roelofje Caspers Gilts. Roelofje is eerder getrouwd op zaterdag 21 mei 1859 te Hoogeveen, op 24-jarige leeftijd met Stoffer Coers Engels (47 jaar oud), dienstknecht en arbeider, geboren op donderdag 1 augustus 1811 te Ruinen (ned. herv.), wonende te Hoogeveen, te Hollandscheveld en te Zuidwolde (Dr.), overleden op woensdag 1 november 1876 aldaar, 65 jaar en 92 dagen oud, zoon van Frens Koerts Engels en Aaltien Stoffers. Roelofje is later getrouwd op woensdag 29 september 1886 te Hoogeveen, op 52-jarige leeftijd met Jan Scholten (60 jaar oud), schoenmaker, veerschipper en landbouwer, geboren op woensdag 8 maart 1826 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende te Hollandscheveld, overleden na april 1899 te Amsterdam (?), minstens 73 jaar en 1 maand oud, zoon van Harm Jans Scholten (schoenmaker) en Jantje Gerrits Prins (winkelierster en naaister). Jan is eerder getrouwd op woensdag 7 oktober 1846 te Hoogeveen, op 20-jarige leeftijd met Femmina Korten (22 jaar oud), geboren op maandag 16 februari 1824 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende te Hollandscheveld, overleden op donderdag 20 april 1865 te Hoogeveen, 41 jaar en 63 dagen oud, dochter van Jan Geerts Korten en Hendrina van der Kolk. Jan is eerder getrouwd op zaterdag 31 maart 1866 te Hoogeveen, op 40-jarige leeftijd met Baukje Boonstra (32 jaar oud), geboren op vrijdag 4 oktober 1833 te Dokkum (ned. herv.), wonende te Hollandscheveld, overleden op dinsdag 9 september 1879 te Hollandscheveld gem. Hoogeveen, 45 jaar en 340 dagen oud, dochter van Beernt Durks Boonstra en Tjietske Jans van der Meer. Zij had van een onbekende man één zoon.

21)  aktenr.70

22)  Roelof trouwt op woensdag 27 oktober 1875 in Hoogeveen met Annigje.

23)  Annigje Banen, dochter van Jan Banen en Roelofje Strijker. Annigje, wonende in Noord, is geboren op woensdag 24 december 1845 in de Wijk, is overleden op dinsdag 3 juli 1923 in Noord. Annigje werd 77 jaar. Annigje is eerder getrouwd op zaterdag 27 mei 1871 te Hoogeveen, op 25-jarige leeftijd met Harm Veldman (25 jaar oud), schipper, geboren op vrijdag 30 mei 1845 te Hoogeveen (chr. geref., later geref.), overleden op woensdag 13 mei 1874 aldaar, 28 jaar en 348 dagen oud, zoon van Roelof Harms Veldman (schipper) en Elisabeth (Booi) Booy (veenarbeidster

24)  aktenr.69

25)  aktenr.19

26)  aktenr.15

27)  Jantje Dekker. Jantje is overleden voor 1926.

28)  aktenr.14

29)  Pietertje trouwt op zaterdag 26 juni 1875 in Hoogeveen met Arend.

30)  Arend Tuit, zoon van Albert Jans Tuit en Hilligje Arends Lubberts. Arend, arbeider, is geboren op vrijdag 19 december 1845 in Nijeveen, is overleden op donderdag 6 september 1900 in Krakeel. Arend werd 54 jaar.

31)  aktenr.58

32)  Jan trouwt op zaterdag 23 oktober 1886 in Voorst met Jannetjen.

33)  Jannetjen trouwt op zaterdag 11 december 1875 in Voorst met Albert.

34)  Albert Jan Evers, zoon van Albert Evers en Everdina van 't Laar. Albert, milicien en tuinier, is geboren in 1852 in Wilp, is overleden op zondag 18 februari 1883 in Deventer. Albert werd 31 jaar.

35)  Jannetjen Wolters, dochter van Hendrik Jan Wolters en Grietjen Bouwer. Jannetjen, landbouwster, is geboren in 1854 in Terwolde, is overleden op dinsdag 11 november 1941 in Deventer. Jannetjen werd 87 jaar. Jannetjen was eerder gehuwd (1) met Albert Jan Evers.

36)  aktenr.54

37)  aktenr.66

38)  aktenr.134

39)  aktenr.7

40)  Lammigje trouwt op zaterdag 26 juni 1897 in Hoogeveen met Lambert.

41)  Lambert Fidom, zoon van Geert Fidom en Willempje Zilverberg. Lambert, arbeider, is geboren in 1875 in Hoogeveen, is overleden voor 1923. Lambert werd hoogstens 48 jaar.

42)  aktenr.18

43)  aktenr.5

44)  aktenr.31

45)  aktenr.2

46)  Willem trouwt op zaterdag 8 april 1893 in Staphorst met Jentje.

47)  Jentje van Veen, dochter van Hendrik Jans van Veen en Vrouwgje Hopster. Jentje is geboren op donderdag 14 juli 1870 in de Wijk, is overleden op zaterdag 22 maart 1902 in Zuidwolde. Jentje werd 31 jaar.

48)  aktenr.6

49)  aktenr.54

50)  aktenr.3

51)  aktenr.90


Index

Aalderts

Geertruijd (?-1837) II-A

Banen

Annigje (1845-1923) III-A, *23; Jan (?-?) *23

Boertien

Berend (1864-?) III-B.2; Geertien Hendriks (1735-1824) I; Lambert (?-?) III-B.2

Booij

Berend (1865-1922) III-B.2; Geesje (1898-?) IV-B.2; Hendrik (1863-1901) IV-B; Hilligje (1897-?) IV-B.1; Jan (1900-1901) IV-B.3; Jannes (?-?) IV-E; Johanna (1897-1963) IV-E; Klaas (1844-?) IV-A; Lammigje (1875-?) IV-A; Seine Hendriks (1836-1896) III-B.2, IV-B

Bouwer

Grietjen (?-?) *33

Bruinsma

Sijke (?-?) IV-C

Cats

Beekje (1779-1861) I

Dekker

Jantje (?-1926) III-B.2, *27

Eck, van

Aaltje (1802-1840) II-A, *11; Adolph (?-1837) *11; Margaretha (?-?) IV-E

Evers

Albert (?-?) *34; Albert Jan (1852-1883) *34, *35

Fidom

Geert (?-?) *41; Gerhardus (1911-1912) IV-D.2; Hendrik (?-?) IV-D; Jan (1880-?) IV-D; Jan (1909-1911) IV-D.1; Lambert (1875-1923) IV-A, *41

Frijlink

Hendrik (?-?) IV-B; Willem (1872-?) IV-B

Gort

Liebechien Bartelds (?-?) II-B

Graaf, de

Catharina Koerts (?-1825) *2

Groote

Harm Alberts (?-1817) *2; Jan Harms (1785-1861) I, *2

Haar, van der

Barbara (?-?) IV-B.1; Hendrikje (?-?) III-B.2

Hartman

Metje (?-?) IV-A

Hoepen

Geesjen Alberts (1788-1852) II-B

Hoeve, ten

Marrigjen (?-?) IV-A.2

Hopster

Vrouwgje (?-?) *47

Hup

Geesje (1845-1901) III-B; Hendrik (1815-1896) III-B

Jansen

Femmigje (?-?) IV-B

Jongman

Vrougje (1861-1937) IV-B.2

Josephs

Woltertje Harms (1784-1825) *3

Kat

Koendert Hendriks (?-?) I

Kats

Beekje Koenderts (1779-1861) I

Kikkert

Femmigje (1897-1974) IV-E.2; Hilligje (?-?) IV-B; Hilligje (1839-1895) III-B.2, IV-B

Kleijne

Hendrik Berends (1790-?) II-B; Margaretha Hendriks (1813-1850) II-B

Kleine

Beekje (1843-1843) II-A.1; Berend Klaassen (?-1832) II-A; Geesje (1848-1918) II-A.2; Gesina Wilhelmina (1882-1884) III-C.4; Hendrik Berends (1795-1864) II-A; Jan (1820-1856) II-A.2; Jan (1844-1926) II-A.2; Jan (1854-1936) III-C; Jan (1878-?) III-C.2; Johannes (1880-1883) III-C.3; Willem (?-?) III-C; Willem (1876-1888) III-C.1

Klooster

Gesina (1918-1993) IV-E.3

Krikken

Annigje (1920-2011) IV-E.2; Eibert (1893-1974) IV-E.2

Laar, van 't

Everdina (?-?) *34

Leijssenaar

Jacob (1865-1950) IV-E; Willempje (1891-1919) IV-E

Lodewijk

Gesina (?-1852) III-A

Lubberts

Hilligje Arends (?-1875) *30

Manak

Margje Alberts (?-?) *18

Martinus

Albert (1823-1849) II-B, *18; Jan (?-?) *18

Masselink

Hendrik (1865-1902) IV-A.3; Klaas (1894-?) IV-A.3

Metselaar

Nezina (1869-1949) IV-E

Monen

Hendrik (1895-?) IV-B.1; Pieter (?-?) IV-B.1

Nieuwenhuis

Jacoba Roelofs (?-?) *20

Otten

Hendrikje (1867-1869) III-A.2; Jan (1870-1873) III-A.3; Martinus Karst (?-1857) III-A; Martinus (1865-1873) III-A.1; Roelof (1840-1904) III-A; Roelof (1872-1874) III-A.4

Pol

Bruin (1874-?) IV-C; Daniël (1843-?) IV-A; Geesje (1903-1906) IV-C.2; Grietje (1903-1906) IV-C.1; Hendrik (?-?) IV-C; Jentje Daniels (?-?) *13; Trijntje (1871-1916) IV-A

Smit

Aalderig (?-?) III-B; Anna Pieters (1809-?) II-A.2; Geesje (1862-1910) IV-A.3; Harm Josephs (?-?) *3; Pietertje (1850-1932) III-B; Woltertje Harms (1784-1825) *3, *4

Spang

Geertje (?-?) IV-D

Stappenbelt

Evert (1853-1918) IV-B.2; Evert (1896-?) IV-B.2

Strijker

Roelofje (?-?) *23

Swol)

Jan Jans (van (1777-1811) I

Swol, van

Jan Jan (1777-1811) I

Swole, van

Jean (1777-1811) I

Tuit

Albert Jans (?-?) *30; Arend (1845-1900) III-B, *30

Veen, van

Hendrik Jans (?-?) *47; Jentje (1870-1902) IV-B, *47

Vos

Harm Hendriks (1791-?) II-B; Petronella (1821-1877) II-B; Pietertje Harms (1821-1877) II-B

Weide, van der

Elsjen (?-?) III-B

Weijde, van der

Alida (1812-1850) III-B

Wijbenga

Tjitske (?-?) IV-A

Wobben

Klaas (1853-?) IV-A.2; Remmelt (1896-?) IV-A.2

Wolters

Hendrik Jan (?-?) *33; Jannetjen (1854-1941) III-C, *33

Zilverberg

Willempje (?-?) *41

Zwiep

Albert (1842-1871) II-A.2, *13; Christiaan Willems (?-?) *20; Hendrik Willems (?-?) *13; Jan (1831-1879) II-B, *20

Zwiers

Geesje (?-?) III-C

Zwol, van

Aaltje (1870-1944) III-B.2; Beekje (1834-?) II-B.1; Beekje (1841-?) II-B.4; Beekje (1849-1850) II-B.7; Elisabeth (1852-1886) III-C; Geesje (1844-1875) III-A; Geesje (1887-?) IV-D; Geesje (1900-?) IV-A.3; Hendrika (1922-1923) IV-E.4; Hendrikje (1807-1886) II-A; Hendrikje (1836-?) II-B.2; Hendrikje (1877-1931) IV-B; Hermanna (1858-1867) II-B.10; Jacob (1917-2007) IV-E.2; Jan Jans (1809-1859) II-B; Jan (1840-1840) II-B.3; Jan (1846-1924) III-B; Jan (1867-1950) IV-A; Jan (1896-1896) IV-A.1; Jan (1918-1989) IV-E.3; Jantina (1912-1915) IV-A.4; Jantje (1880-1934) IV-C; Koendert (1855-1859) II-B.9; Margje (1873-1882) III-B.3; Margje (1883-1884) III-B.6; Martinus (1885-1885) III-B.7; Martinus (1891-1982) IV-E; N.N. (1940-?) IV-E.5; Pieterdina (1915-?) IV-E.1; Siena (1897-?) IV-A.2

Zwoll, van

Jan (1777-1811) I

Zwolle, van

Koendert (1805-1829) I.1

zonder achternaam

Biekje (1779-1861) I; Hendrikje Jans (?-?) *3; Jantien Jacobs (?-?) *11

* verwijzing naar noot.