Nakomelingen van Alje Harms Mulder (1738-1792)


2015  J. Niemeijer

 

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317

 

 


Een doopsgezinde familie in Sappemeer en omgeving.

Daarover vond ik de volgende aantekening:

Of special interest is the Mennonite Mulder family found in the "peat colonies" district in the Dutch province of Groningen. Its ancestor (1) Hindrik Wichersz moved from Giethoorn to Veendam to break up the peat moors (the peat being used as fuel), as did the two following generations, being at the same time landowners and farmers. From about 1750 the members of this family are also engaged in business. Most of them then lived at Sappemeer. Since about 1860 many of them have been in the professions as engineers, bankers, teachers, and lawyers, spreading all over the Netherlands, and even migrating to South Africa. This Mulder family is related by marriage to other Mennonite families such as Calkema, Van der Goot, Meihuizen, Romkes, Ubbens and Verveld.

Two grandsons of (1) Hindrik Wichersz were Mennonite preachers at Sappemeer, (2) Hendrik Jacobsz, a farmer, serving the Waterlander congregation 1700-1733, and his brother (3) Harm Jacobsz, a tanner, serving the same congregation 1730-1772 and the united Waterlander and Groningen Old Flemish Mennonites congregation 1772-1780. The eldest son of (3) Harm Jacobsz, (4) Jacob Harms, was the first to take the family name of Mulder. He had a textile shop at Hoogezand. His brother (5) Heike Harms Mulder, an oil miller, was a preacher of the Sappemeer congregation 1786-1833, with which both the Old and New Swiss Mennonite congregations of Sappemeer had merged. He was the last unsalaried minister of this congregation. Great-grandsons of his were (6) Edsge Marten Mulder (1844-1922), who after studying at the Mennonite Theological Seminary served the congregation of Wormer-Jisp 1869-71, and then resigned to study medicine, afterwards being a physician at Franeker, and his brother (7) Marten Edsge Mulder (1847-1928), professor of ophthalmology at the University of Groningen. A great-grandson of (4) Jacob Harms Mulder was (8) Alje Mulder (born 1846 at Groningen, died 1919 at Groningen), who after studying at the Mennonite Theological Seminary served as pastor at Wormer-Jisp (Noord-Holland 1873-74, Zijldijk (Groningen) 1874-88, and Leermens(Groningen),Loppersum (Groningen) 1888-1905, retiring in 1905.

A number of members of the Mulder family in the 19th century left the Mennonite Church, joining the Reformed and the "Gereformeerde" (Calvinist- Reformed) churches.


Generatie I

(van 1738 tot 1792)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1764 en 1797. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Sappemeer (4x) en Groningen (2x).

I  Alje Harms Mulder ook genaamd Muller, zoon van Harm Jacobs Mulder (zeeman) en Anje Heikes, is geboren rond 1738 in Sappemeer, is overleden in 1792. Alje werd ongeveer 54 jaar.

Hij was diaken van de doopsgezinde gemeente Sappemeer.

(klik op foto voor grotere afbeedling)

Alje trouwt (kerk) op zaterdag 13 juni 1761 in Sappemeer op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Dievertje Joukes (Mandema). Dievertje is geboren rond 1741.

Van Alje en Dievertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaasje Aljes Mulder is geboren rond 1764, is overleden op zondag 20 november 1808 in Hoogezand, is begraven op vrijdag 25 november 1808 in Sappemeeer. Klaasje werd ongeveer 44 jaar.

Klaasje trouwt op vrijdag 24 april 1818 in Sappemeeer op ongeveer 54-jarige leeftijd met de 53-jarige Heere Simens Hooghoudt. Heere is geboren op donderdag 18 oktober 1764 in Sappemeeer, is overleden op zaterdag 11 oktober 1817 in Hoogezand. Heere werd 52 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

2  Jouke Aljes Mulder is geboren in 1771 in Sappemeer, zie II-A.

3  Jacob Aljes Mulder is geboren in 1772 in Sappemeer, zie II-B.

4  Geesien Aljes Mulder, winkelierster, is geboren in 1781, is gedoopt op donderdag 28 februari 1799 in Groningen als 19 jarige in de Nieuwe Kerk, is overleden op zondag 23 maart 1817 in Hoogezand. Geesien werd 36 jaar.

Geesien was gehuwd met Jan Berends de Haan. Jan, zilversmid.

5  Antje Aljes Mulder ook genaamd Diewerke Jaukes is geboren voor 1797, is gedoopt op donderdag 9 maart 1797 in Groningen (als volwassene)in de Nieuwe Kerk.

Alje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 augustus 1783 in Sappemeer, trouwt (kerk) op woensdag 20 augustus 1783 in Hoogezand op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Aaltje Hansens Kneubel, dochter van Hans Hansens Kneubel en Meike Jacobs. Aaltje, renteniersche, wonende in Sappemeer, is geboren in mei 1752 in Hoogezand, is overleden op zondag 12 juli 1835 in Sappemeer. Aaltje werd 83 jaar en 2 maanden.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Richt Eppes Mulder.<1>

Van Alje en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

6  Wiecher Aljes Mulder is geboren in 1786 in Sappemeer, zie II-C.

7  Maaike Aljes Mulder ook genaamd Meike(in Huwelijksakte) en Maike Mulder, houtkoopster, wonende in Sappemeer, is geboren op woensdag 31 augustus 1791 aldaar, is overleden op zondag 16 januari 1848 in Zuidbroek. Maaike werd 56 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Maaike trouwt op vrijdag 19 mei 1820 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren haar broer Wiecher Aljes Mulder (zie II-C), zijn broer Luitje Derks Ubbens en zijn broer Harm Derks Ubbens) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Meerten Derks Ubbens, zoon van Derk Meertens Ubbens (winkelier) en Aaltje Luitjes Reinders. Meerten, koopman en houtkoper, wonende in Zuidbroek, is geboren in 1794 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 11 maart 1837 in Zuidbroek in het huis getekend no. 220, nalatende vrouw en vier minderjarige kinderen. Meerten werd 43 jaar.


Generatie II

(van 1764 tot 1853)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1832. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sappemeer (10x) en Borgercompagnie (4x).

II-A  Jouke Aljes Mulder, zoon van Alje Harms Mulder (I) en Dievertje Joukes (Mandema), is geboren in 1771 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 22 februari 1853 in Kleinemeer. Jouke werd 82 jaar.

Jouke trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1793 in Sappemeer op 22-jarige leeftijd met Anje Wichers. Anje is afkomstig uit Sappemeer.

Van Jouke en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Dievertje Mulder is geboren in 1796, is overleden op zondag 2 juni 1861 in Sappemeer. Dievertje werd 65 jaar.

2  Wicher Joukes Mulder is geboren in 1809 in Sappemeer, is overleden op zondag 5 januari 1823 aldaar. Wicher werd 14 jaar.

II-B  Jacob Aljes Mulder ook genaamd Jakob Allies, zoon van Alje Harms Mulder (I) en Dievertje Joukes (Mandema), leerlooijer, is geboren in 1772 in Sappemeer, is overleden op maandag 7 april 1834 aldaar in het huis Lett C No,9. Jacob werd 62 jaar.

Hij was lid van de doopsgezinde gemeente Sappemeer, blijkens aantekening 'Ernstige godsvrucht en gezond verstand' dagboek pag.206, maandag 25 oktober ....

Hij liet bij overlijden na:
1. Zeven kampen land liggende op het Achterdiep, groot 5 bunders,62 roeden, 50 ellen
2. Een huis en erf en tuin, staande en gelegen te Sappemeer, no. 331 en 332
3. Een huis staande te Sappemeer, Letter C No 48 met de daarachter gelegen tuin
4. Het sterfhuis
5. Een leerlooierij staande achter het sterfhuis
6. Een tuin liggende te Sappemeer op No.236, groot 2 bunders 60 roeden
7. Een boomgaard, groot 4 roeden, 20 ellen
8. 5 stukken land, 3 bunders, 11 roeden en 40 ellen

    Boerderij van Jacob in Borgercompganie
(klik voor grotere foto)

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 1 april 1796 in Sappemeer, trouwt (kerk) op zondag 3 april 1796 in Veendam met attestatie van de middelbrug;proclamatie ook in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Wijtske Meertens ter Borg ook genaamd Wijtske Meertens, dochter van Meerten Hindriks Borg (landbouwer) en Fennegie Jans. Wijtske, leerlooyersche, is geboren in 1777 in Borgercompagnie, is overleden op donderdag 1 maart 1855 in Sappemeer. Wijtske werd 78 jaar.<2>

Van Jacob en Wijtske zijn negen kinderen bekend:

1  Alje (Allie) Jacobs Mulder is geboren op zaterdag 1 maart 1800 in Sappemeer, zie III.

2  Meerten Mulder is geboren op vrijdag 29 oktober 1802 in Sappemeer.

3  Meerten Jacobs Mulder, leerlooier, wonende in Sappemeer, is geboren in 1803 aldaar, is overleden op maandag 26 maart 1855 aldaar. Meerten werd 52 jaar.

Meerten trouwt op donderdag 3 mei 1838 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Derk Groenewold en haar broer Timotheus Huges) op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Berendina Huges, dochter van Huge Jans Huges (schipper) en Aaltje Hindriks Braam. Berendina, wonende in Hoogezand, is geboren in 1808 in Sappemeer.

Berendina was eerder gehuwd (1) met Jan Etskes Smit.<3>

4  Harm Jacobs Mulder, leerlooijer, is geboren op zaterdag 20 februari 1808 in Sappemeer, is overleden op donderdag 12 mei 1881 aldaar. Harm werd 73 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Hij is op zondag 13 maart .... gedoopt in de doopsgezinde gemeente Sappemeer

5  Femmechien Jacobs Mulder, wonende in Groningen, is geboren in 1798 in Sappemeer, is overleden in 1876 in Groningen. Femmechien werd 78 jaar.

Zij wordt op zondag 10 februari 1822 genoemd als dopeling (Fimke Jak.Mulder) bij de doopsgezinde gemeente Sappemeer.

Femmechien trouwt op donderdag 15 juli 1830 in Groningen op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Derk Groenewold, zoon van Seine Bernardus Groenewold (broodbakker) en Hillegien Jurjens Tikker. Derk, broodbakker, is geboren in 1797, is overleden op vrijdag 11 juli 1856 in Groningen. Derk werd 59 jaar.

Derk was eerder gehuwd (1) met Ike Switters.<4,5>

6  Hindrik Jacobs Mulder is geboren in 1810 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 29 oktober 1811 aldaar. Hindrik werd 1 jaar.

7  Hindrik Jacobs Mulder, winkelier en landbouwer, wonende in Sappemeer, is geboren op donderdag 3 juni 1813 aldaar, is overleden op zondag 17 juni 1877 aldaar. Hindrik werd 64 jaar en 14 dagen.

Hindrik trouwt op maandag 27 juli 1835 in Slochteren op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Hilke Hindriks Doornbos, dochter van Hindrik Jacobs Doornbos (landbouwer) en Grietje Jurriens Homan (landbouwersche). Hilke is geboren in 1816 in Schildwolde.

8  Dievertje Jacobs Mulder is geboren op woensdag 24 juli 1816 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 24 februari 1860 in Windeweer. Dievertje werd 43 jaar en 7 maanden.

Dievertje trouwt op donderdag 5 mei 1836 in Sappemeer op 19-jarige leeftijd met de 30-jarige Roelf Abels Pot, zoon van Abel Klaazens Pot (landbouwer) en Jantien Roelfs Pekelder. Roelf, landbouwer, wonende in Windeweer, is geboren op maandag 4 november 1805 aldaar, is gedoopt op zondag 24 november 1805 aldaar, is overleden op woensdag 5 mei 1869 aldaar in het huis letter B nr. 53. Roelf werd 63 jaar, 6 maanden en 1 dag.

9  Martje Mulder, wonende in Sappemeer, is geboren op dinsdag 29 augustus 1820 aldaar, is overleden op donderdag 19 augustus 1852 aldaar. Martje werd 31 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Martje trouwt op donderdag 8 juli 1847 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren zijn broer Derk Jans Kubbe, haar broer Meerten Jacobs Mulder (zie II-B.3), haar broer Harm Jacobs Mulder (zie II-B.4) en haar broer Hindrik Jacobs Mulder (zie II-B.6)) op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Geert Jans Kubbe, zoon van Jan Derks Kubbe (koornmolenaar) en Trijntje Harms Niebuur. Geert, koornmolenaar, wonende in Schildwolde, is geboren in 1812 in Hellum.

II-C  Wiecher Aljes Mulder, zoon van Alje Harms Mulder (I) en Aaltje Hansens Kneubel, landbouwer, wonende in Borgercompagnie, is geboren in 1786 in Sappemeer, is overleden op woensdag 9 april 1845 in Borgercompagnie. Wiecher werd 59 jaar.

Wiecher trouwt op donderdag 28 november 1811 in Sappemeer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Beije Swiers de Boer, dochter van Zwier Berends en Annechien Derks. Beije is geboren op zondag 12 juli 1789 in Tripscompagnie.

Van Wiecher en Beije zijn vier kinderen bekend:

1  Annechien Mulder is geboren op zondag 27 december 1818 in Borgercompagnie in het huis getekend no.237.

Annechien trouwt op zondag 25 mei 1845 in Muntendam op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Harm Suir. Harm, grutter, is geboren in 1819 in Lula, is overleden voor 1854. Harm werd hoogstens 35 jaar. Annechien trouwt op donderdag 8 juni 1854 in Muntendam op 35-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Albert Huisman. Albert, landbouwer, is geboren in 1817 in Muntendam.

Albert was eerder gehuwd (1) met Tettje Egberts Warnders.<6>

2  Alje Mulder is geboren op zondag 15 juli 1821 in Borgercompagnie, is overleden op vrijdag 30 juli 1909 in Wildervank. Alje werd 88 jaar en 15 dagen.

Alje trouwt op donderdag 12 mei 1842 in Hoogezand op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Topper. Jantje is geboren in 1822 in Kalkwijk.

3  Jan Mulder, landbouwer, is geboren op dinsdag 2 februari 1830 in Borgercompagnie, is overleden op zaterdag 5 februari 1916 aldaar. Jan werd 86 jaar en 3 dagen.

Jan trouwt op donderdag 30 juni 1870 in Hoogezand op 40-jarige leeftijd met de 27-jarige Margaretha Boer, dochter van Pieter Heeres Boer en Alida Mulder. Margaretha, wonende in Sappemeeer, is geboren op woensdag 26 april 1843 in Kalkwijk, is overleden op maandag 27 november 1922 in Sappemeer. Margaretha werd 79 jaar, 7 maanden en 1 dag.

4  Stijntje Mulder is geboren op woensdag 24 oktober 1832 in Borgercompagnie, is overleden op dinsdag 20 februari 1934 in Zuidbroek. Stijntje werd 101 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Stijntje trouwt op donderdag 22 november 1866 in Muntendam op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Eppo ten Have, zoon van Tjarko Aijolts ten Have en Rikste Eppes ten Have. Eppo, landbouwer, is geboren in 1828 in Zuidbroek.


Generatie III

(van 1796 tot 1934)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1839 en 1842. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Assen (2x).

III  Alje (Allie) Jacobs Mulder, zoon van Jacob Aljes Mulder (II-B) en Wijtske Meertens ter Borg, koopman, leerlooier en winkelier, is geboren op zaterdag 1 maart 1800 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 29 januari 1842 in Assen. Alje werd 41 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Hij vertrok in 1828 naar Assen. Hij werd -hoewel van doopsgezinde huize- daar n van de eerste diakenen bij de gereformeerde kerk.

Alje trouwt op dinsdag 7 oktober 1834 in Assen op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje Broeksma ook genaamd Aaltien Broeksema, dochter van Klaas Kornelis Broeksma (schipper) en Marchjen Kornelis. Aaltje, dienstmaagd en leerlooierse, wonende in Assen, is geboren op donderdag 9 februari 1804 in Smilde, is overleden op zondag 14 januari 1866 in Assen . Aaltje werd 61 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<7>

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Jan Hendriks van Dalen.<8,9>

Van Alje en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jakob Mulder is geboren op woensdag 22 mei 1839 in Assen, zie IV.

2  Alje Cornelis Mulder, leerlooijer, wonende in Assen, is geboren op maandag 24 januari 1842 aldaar, is overleden op woensdag 18 mei 1887 in Sappemeer. Alje werd 45 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Alje trouwt op dinsdag 12 mei 1868 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Marchien Prins, dochter van Harm Harms Prins (landbouwer) en Jantje Feddes Feddes. Marchien is geboren op zaterdag 3 juni 1848 in Borgercompagnie, is overleden op zondag 10 december 1916 in Sappemeer. Marchien werd 68 jaar, 6 maanden en 7 dagen.


Generatie IV

(van 1839 tot 1908)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1867 en 1874. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Borgercompagnie (3x).

IV  Jakob Mulder ook genaamd Jacob Alje Mulder en Jakob Mulder (bij Huwelijk in 1865), zoon van Alje (Allie) Jacobs Mulder (III) en Aaltje Broeksma, landbouwer in Borgercompagnie, is geboren op woensdag 22 mei 1839 in Assen, is overleden op zondag 24 mei 1908 in Borgercompagnie. Jakob werd 69 jaar en 2 dagen.

Hij stamde uit een doopsgezinde familie van verveners en landbouwers, oorspronkelijk afkomstig uit Giethoorn.(zie beschrijving o.m. paf.292 in 'Genealogie Wi(e)chers en Wi(j)cherson, van J. ten Hoven en J. Wiechers, 1996)
Daarin wordt o.m. het volgende over hem vermeld:
Jacob was van jongs af aan niet sterk en had veel last van een soort astma. Vandaar dat hij ervoor koos het familieberoep, de leerlooierij, achter zich te laten, omdat de penetrante geur van vergane huiden zijn gezondheid geen goed deed.
Hij besloot landbouwer te worden. Nadat hij in 1865 was getrouwd met Annigje Prins, kon hij de boerderij van zijn schoonvader in Borgercompagnie krijgen, waar hij ook is overleden.
En verder:.....is er nooit een foto van Jacob Aljes Mulder gemaakt. Weliswaar stond eenmaal de koets al ingespannen om naar de fotograaf te gaan, toen er onverwacht bezoek kwam. Dat kreeg voorrang en daarna is het er nooit meer van gekomen.....Jacob was een deftige man, die altijd met de hoge hoed op ter kerke ging.

Jakob trouwt op donderdag 18 mei 1865 in Veendam (huwelijksgetuige was zijn broer Alje Cornelis Mulder (zie III.2)) op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Annechien Prins ook genaamd Annigje, dochter van Harm Harms Prins (landbouwer) en Jantje Feddes Feddes.

De ouders van de bruid verleenden hun toestemming bij notarile akte.

Annechien, wonende in Borgercompagnie, is geboren op zondag 10 oktober 1841 aldaar, is overleden op zondag 6 december 1868 aldaar, is begraven in Sappemeer.

Annechien werd 27 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Haar grafschrift luidde: Voor gade en kroost te vroeg gestorven Maar niet voor haar door beter lot Dan dar kon geven heeft verworven En nu voor eeuwig leeft bij God.

Van Jakob en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Mulder is geboren op dinsdag 23 april 1867 in Borgercompagnie.

Aaltje trouwt op donderdag 23 oktober 1890 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Feddes, zoon van Fredrik Feddes (landbouwer) en Hillechien Bos. Jan, landbouwer, is geboren op zondag 2 september 1866 in Windeweer, is overleden op woensdag 9 februari 1921 aldaar. Jan werd 54 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

2  Harm Mulder is geboren op dinsdag 24 november 1868 in Borgercompagnie, is overleden op donderdag 9 maart 1950 in Wildervank. Harm werd 81 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 16 februari 1900 in Gieten op 31-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Margaretha van der Veen, dochter van Tonnis van der Veen (landbouwer) en Jantien Groenwold. Margaretha, wonende in Gieterveen, is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Gieten, is overleden op donderdag 14 oktober 1909 in Gieterveen. Margaretha werd 38 jaar, 4 maanden en 5 dagen. Harm trouwt op donderdag 4 februari 1915 in Wildervank op 46-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Knelsina Kristina Schuringa, dochter van Tjakke Schuringa en Elisabet Doewes. Knelsina is geboren in 1873 in Wildervank, is overleden op zaterdag 11 maart 1939 aldaar. Knelsina werd 66 jaar.

Knelsina was eerder gehuwd (1) met Frederik de Vries.<10,11>

Jakob trouwt op donderdag 22 juni 1871 in Veendam op 32-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Albertje Wiechers ook genaamd Albertje Wichers, dochter van Frederik Thijs Wiechers (landbouwer) en Hilligje Willems Bloemberg. Albertje is geboren op donderdag 6 juni 1844 in Eemster, is overleden op zondag 22 mei 1927 in Stadskanaal. Albertje werd 82 jaar, 11 maanden en 16 dagen.
Albertje Wichers
(klik voor vergroting)

Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen bekend, waarvan Alje het tweede kind was.

Van Jakob en Albertje is een kind bekend:

3  Alje Mulder is geboren op vrijdag 4 september 1874 in Borgercompagnie, zie V.


Generatie V

(van 1867 tot 1951)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1908 en 1915. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Ter Apel en Laude.

V  Alje Mulder, zoon van Jakob Mulder (IV) en Albertje Wiechers, landbouwer, is geboren op vrijdag 4 september 1874 in Borgercompagnie, is overleden op zaterdag 1 september 1951 in Nieuw-Weerdinge . Alje werd 76 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<12>

Alje trouwt op vrijdag 10 mei 1907 in Vlagtwedde op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmanna ter Borg, dochter van Harm ter Borg (landbouwer) en Geertje Scholtes Trenning. Harmanna is geboren op zondag 23 januari 1881 in Laude, is overleden op zondag 15 februari 1959 in Nieuw-Weerdinge. Harmanna werd 78 jaar en 23 dagen.<13>

Van Alje en Harmanna zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Mulder is geboren op dinsdag 21 april 1908 in Laude, is overleden op vrijdag 7 juli 1978 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op woensdag 12 juli 1978 aldaar na rouwdienst in Geref.kerk. Jacob werd 70 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Geertje Mulder is geboren op maandag 13 juni 1910 in Ter Apel, is overleden op zondag 19 april 1964 in Onstwedde, is begraven aldaar. Geertje werd 53 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Geertje was gehuwd met Jan Luring, zoon van Harm Luring (landbouwer) en Trientje Hubbeling. Jan is geboren op zaterdag 3 februari 1906 in Wessinghuizen, is overleden op zondag 19 april 1998 in Onstwedde, is begraven op donderdag 23 april 1998 aldaar na dienst van Woord en Gebed in de Geref.Kerk. Jan werd 92 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

3  Alberta Mulder is geboren in 1914, is overleden op zaterdag 21 februari 1976 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op donderdag 26 februari 1976 in Emmen op de begraafplaats 'Wolfsberg', na rouwdienst in Gereformeerde kerk in Nieuw-Weerdinge. Alberta werd 62 jaar.

4  Harm Mulder is geboren op zondag 26 september 1915, zie VI.


Generatie VI

(van 1908 tot 1987)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1944 en 1954. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Emmen. Er zijn momenteel nog 4 van de 5 kinderen in leven.

VI  Harm Mulder, zoon van Alje Mulder (V) en Harmanna ter Borg, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op zondag 26 september 1915, is overleden op vrijdag 19 juni 1987 aldaar, is begraven op woensdag 24 juni 1987 aldaar na dienst van Woord en Gebed in de Gereformeerde Kerk. Harm werd 71 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<14>

    Trouwfoto van Harm en Rikstina (collectie Jaap en Harma Hulshof)
(klik op foto voor grotere afbeelding)

Harm was gehuwd met Rikstina Klasina Haan, dochter van Stoffer Haan (landbouwer) en Grietje Wemmi. Rikstina, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op maandag 29 september 1919 in Drouwenermond, is overleden op maandag 6 oktober 1975 in Nieuw-Weerdinge, is begraven op vrijdag 10 oktober 1975 aldaar na rouwdienst in de gereformeerde kerk te Nieuw-Weerdinge. Rikstina werd 56 jaar en 7 dagen.<15>

Van Harm en Rikstina zijn vijf kinderen bekend:

1  A.H. (Alje) Mulder is geboren op dinsdag 29 februari 1944, zie VII.

2  Stoffer Klaas Mulder, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op zaterdag 9 februari 1946.

Stoffer trouwt op zaterdag 29 september 2001 op 55-jarige leeftijd met de 50-jarige Grietje Grimmink. Grietje is geboren op maandag 20 november 1950 in Valthe.

3  Harmanna Albertha (Harma) Mulder, onderwijzeres, wonende in Steggerda en in Hoogeveen, is geboren op dinsdag 20 juli 1948 in Nieuw-Weerdinge (gem.Emmen).

Harmanna trouwt op dinsdag 7 december 1971 in Drachten op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jakob (Jaap) Hulshof, zoon van Arend Hulshof (landbouwer) en Hillechien (Hilly) Smalbil. Jakob, onderwijzer, wonende in Steggerda en in Hoogeveen, is geboren op dinsdag 1 januari 1946 in Odoorn. Zij overleed op zaterdag 16 februari 2019 in Hoogeveen en werd begraven op vrijdag 22 februari 2019 op de Algemene Begraafplaats te Nieuw-Weerdinge na een herdenkingsdienst in de PKN-kerk in Nieuwe-Weerdinge. Harma werd 70 jaar, 6 maanden en 27 dagen oud. Dit echtpaar kreeg drie dochters: Riske (1973), Hilde (1974) en Greetje (1980).

 

4  Grietje-Zwaantje (Greet) Mulder, wonende in Dren (Dld.), is geboren op zaterdag 9 september 1950, is overleden op dinsdag 20 november 2007 aldaar, is begraven op woensdag 28 november 2007 in Birgel (Dld.). Grietje-Zwaantje werd 57 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Grietje-Zwaantje was gehuwd (1) met Piet Middel. Grietje-Zwaantje was gehuwd (2) met Werner Rsse. Werner, wonende in Dren (Dld.).

5  Wies Mulder, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 19 februari 1954.

Wies is gehuwd met Jan Tiems. Jan is geboren op woensdag 11 januari 1950.


Generatie VII

(van 1944 tot heden)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1972 en 1974. Alle 2 kinderen zijn momenteel nog in leven.

VII  A.H. (Alje) Mulder, zoon van Harm Mulder (VI) en Rikstina Klasina Haan, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op dinsdag 29 februari 1944.

A is gehuwd met A.H.G. (Dinie) Vos. A is geboren op vrijdag 11 juli 1947.

Van A en A zijn twee kinderen bekend:

1  Bernadet Mulder is geboren op zaterdag 15 juli 1972.

2  Riksta Mulder is geboren op dinsdag 29 oktober 1974.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 21 december 2015 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Richt Eppes Mulder. Richt, grutter, is overleden in Sappemeer.

2)  Bron Doop-, trouw- en begraafboek 1637-1811 Kerkelijke gemeente - Sappemeer Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400, folio 119

3)  Jan Etskes Smit. Jan, ankersmid, is overleden voor 1838.

4)  Derk trouwt op vrijdag 12 december 1817 in Groningen met Ike.

5)  Ike Switters, dochter van Harm Switters (schipper) en Trijntje Egberts. Ike, dienstmeid, is gedoopt op woensdag 29 februari 1792 in Groningen A-kerk, is overleden op dinsdag 28 april 1829 aldaar. Ike werd 37 jaar, 1 maand en 30 dagen.

6)  Tettje Egberts Warnders. Tettje is overleden voor 1854.

7)  aktenr.4

8)  Aaltje trouwt op zaterdag 7 mei 1825 in Assen met Jan.

9)  Jan Hendriks van Dalen, zoon van Hendrik Gerrits van Dalen en Aaltje Jans Swiers. Jan, provinciale reizende voetbode bij het gouvernement, is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Assen, is overleden op zaterdag 18 februari 1832 aldaar. Jan werd 49 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Hij woonde in Assen in een huis aan de Vaart (1828), waar hij -als behorende tot de orthodox hervormden- zijn huis openstelde voor een 'oefengezelschap' van gelijkgestemde gelovigen, buiten de eigenlijke kerk. Deze oefengezelschappen vonden steun bij de rechtzinnige predikant van de hervormde gemeente Ulrum, dominee Hendrik de Cock.

10)  Knelsina trouwt op donderdag 10 mei 1906 in Wildervank met Frederik.

11)  Frederik de Vries, zoon van Lucas de Vries en Hillechien Feddes. Frederik, landbouwer, is geboren op maandag 18 november 1878 in Windeweer, is overleden op dinsdag 28 oktober 1913 in Wildervank. Frederik werd 34 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

12)  aktenr.310 Emmen

13)  aktenr.18

14)  Graftombe,fotonr.8342

15)  Graftombe,fotonr.8342


Index

(Mandema)

Dievertje Joukes I.

1865), in

Jakob Mulder (bij Huwelijk IV.

Allies

Jakob II-B.

Bloemberg

Hilligje Willems IV.

Boer

Margaretha II-C.3; Pieter Heeres II-C.3.

Boer, de

Beije Swiers II-C.

Borg

Meerten Hindriks II-B.

Borg, ter

Harm V; Harmanna V; Wijtske Meertens II-B.

Bos

Hillechien IV.1.

Braam

Aaltje Hindriks II-B.3.

Broeksema

Aaltien III.

Broeksma

Aaltje III; Klaas Kornelis III.

Dalen, van

Hendrik Gerrits *9; Jan Hendriks III, *9.

Doewes

Elisabet IV.2.

Doornbos

Hilke Hindriks II-B.7; Hindrik Jacobs II-B.7.

Feddes

Fredrik IV.1; Hillechien *11; Jan IV.1; Jantje Feddes III.2, IV.

Groenewold

Derk II-B.3, II-B.5; Seine Bernardus II-B.5.

Groenwold

Jantien IV.2.

Haan

Rikstina Klasina VI; Stoffer VI.

Haan, de

Jan Berends I.4.

Have, ten

Eppo II-C.4; Rikste Eppes II-C.4; Tjarko Aijolts II-C.4.

Homan

Grietje Jurriens II-B.7.

Hooghoudt

Heere Simens I.1.

Hubbeling

Trientje V.2.

Huges

Berendina II-B.3; Huge Jans II-B.3; Timotheus II-B.3.

Huisman

Albert II-C.1.

Hulshof

Arend VI.3; Jakob VI.3.

Huwelijksakte)

Meike(in I.7.

Jaukes

Diewerke I.5.

Kneubel

Aaltje Hansens I; Hans Hansens I.

Kubbe

Derk Jans II-B.9; Geert Jans II-B.9; Jan Derks II-B.9.

Luring

Harm V.2; Jan V.2.

Meertens

Wijtske II-B.

Middel

Piet VI.4.

Mulder

A.H. VII; Aaltje IV.1; Alberta V.3; Alida II-C.3; Alje Cornelis III.2, IV; Alje Harms I; Alje Jacobs III; Alje II-C.2, V; Annechien II-C.1; Antje Aljes I.5; Bernadet VII.1; Dievertje Jacobs II-B.8; Dievertje II-A.1; Femmechien Jacobs II-B.5; Geertje V.2; Geesien Aljes I.4; Grietje-Zwaantje VI.4; Harm Jacobs II-B.4, I; Harm IV.2, VI; Harm Jacobs II-B.9; Harmanna Albertha VI.3; Hindrik Jacobs II-B.6, II-B.7; Hindrik Jacobs II-B.9; Jacob Aljes II-B; Jacob V.1; Jacob Alje IV; Jakob IV; Jan II-C.3; Jouke Aljes II-A; Klaasje Aljes I.1; Maaike Aljes I.7; Maike I.7; Martje II-B.9; Meerten Jacobs II-B.3; Meerten II-B.2; Meerten Jacobs II-B.9; Richt Eppes I, *1; Riksta VII.2; Stijntje II-C.4; Stoffer Klaas VI.2; Wicher Joukes II-A.2; Wiecher Aljes II-C; Wiecher Aljes I.7; Wies VI.5.

Niebuur

Trijntje Harms II-B.9.

Pekelder

Jantien Roelfs II-B.8.

Pot

Abel Klaazens II-B.8; Roelf Abels II-B.8.

Prins

Annechien IV; Harm Harms III.2, IV; Marchien III.2.

Reinders

Aaltje Luitjes I.7.

Rsse

Werner VI.4.

Schuringa

Knelsina Kristina IV.2; Tjakke IV.2.

Smalbil

Hillechien (Hilly) VI.3.

Smit

Jan Etskes II-B.3, *3.

Suir

Harm II-C.1.

Swiers

Aaltje Jans *9.

Switters

Harm *5; Ike II-B.5, *5.

Tiems

Jan VI.5.

Tikker

Hillegien Jurjens II-B.5.

Topper

Jantje II-C.2.

Trenning

Geertje Scholtes V.

Ubbens

Derk Meertens I.7; Harm Derks I.7; Luitje Derks I.7; Meerten Derks I.7.

Veen, van der

Margaretha IV.2; Tonnis IV.2.

Vos

A.H.G. VII.

Vries, de

Frederik IV.2, *11; Lucas *11.

Warnders

Tettje Egberts II-C.1, *6.

Wemmi

Grietje VI.

Wichers

Albertje IV; Anje II-A.

Wiechers

Albertje IV.

zonder achternaam

Anje Heikes I; Annechien Derks II-C; Annigje IV; Fennegie Jans II-B; Frederik Thijs Wiechers IV; Grietje Grimmink VI.2; Marchjen Kornelis III; Meike Jacobs I; Muller I; Trijntje Egberts *5; Zwier Berends II-C.

* verwijzing naar noot.  

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-06-2023