Nakomelingen van Herman Neumeijer
voorvader van een Groningse familie Niemeijer,
w.o. Theodorus Niemeyer (tabaksfabrikant)


© 2013  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621

 

bronnen:
Alle Groningers
Nederland's Patriciaat 66e jaargang 1982
Internet o.m. Graftombe.nl, Online Begraafplaatsen,
Mensenlinq, WiewasWie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-2021

 

Wapen fam.Niemeijer.
In goud drie omgekeerde schuinrechts geplaatste blauwe zeisen (2-1) en in een blauwe schildvoet een gouden breedarmig kruisje. Helmteken: een gouden breedarmig kruis. Dekkleden: goud en blauw.

N.B. Dit wapen wordt sedert de 19e eeuw in verschillende takken van de familie gevoerd met enige varianten ten aanzien van het helmteken.


De hieronder beschreven Herman Neumeijer behoorde waarschijnlijk tot diegenen die 'om den brode' hun vaderland verlieten voor een betere toekomst.

Over dergelijke immigranten uit Duitse streken, verscheen in 1971 bij Knoop & Niemeijer, Haren, in de Triangel-reeks een boekwerkje getiteld "Hannekemaaijers en Kiepkerels", geschreven door Korn.Mulder.
Mulder schrijft zelf in zijn inleiding :
Drie eeuwen lang, vanaf het begin van de Gouden Eeuw, kwamen duizenden seizoenarbeiders, handwerkslieden en kooplui vanuit Westfalen en andere Nederduitse streken onze grens over.
Hun land was door oorlogen, verwoesting en overbevolking sterk verarmd. Daarom trokken ze met de zeis over de schouder of met hun mars op de rug naar 'das steinreiche Holland' om te proberen er wat geld te verdienen.
Hannekemaaiers en kiepkerels, een simpele aanduiding voor die interessante, bonte stoet grasmaaiers, turfstekers, tichelwerkers, schepelingen, wevers, kwakzalvers, kooplieden, textielhandelaren en gelukzoekers van allerlei aard.
Deze Nederlandtrekkers hebben in ons land duidelijke sporen achtergelaten. Want dragen niet heel wat Nederlanders een van hen afkomstige familienaam? En zijn niet verscheidene grote modehuizen,zoals C & A en V en D, door hun activiteit hier ontstaan?
Er is al veel literatuur verschenen, die verband houdt met dit onderwerp. In Duitsland heeft men er zelfs dissertaties aan gewijd.
Gepoogd is in dit Triangelboek het boeiende materiaal uit Nederlandse en Duitse bronnen in een beknopte vorm samen te vatten tot een systematisch en overzichtelijk geheel.
Hierbij zeg ik dank aan hen, die in een of andere vorm bouwstenen hebben aangedragen. In 't bijzonder wel de heren K. Niemeijer (Groningen) en L. W. Röben (Voorburg), en verder medewerkers van bibliotheken en archieven.
                                                                                                                                                                                                                                                      


Generatie I

(tot 1747)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1713 en 1726. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Groningen (6x).

I  Herman Neumeijer ook genaamd Harmen Nijemeijer en Hermannus Niemeijer,  kistenmaker, wonende in Groningen, is afkomstig uit Greetsiel, is overleden in 1747 in Groningen.

Hij is in 1712 poorter van Groningen en woont in 1726 in de Pelsterstraat. Hij was -net als zijn schoonvader- kistenmaker = ambachtsman die kisten (t.w. degelijk —, vaak sierlijk en kunstvaardig gemaakte bergmeubels voor kamer en huis) en ander schrijnmakerswerk vervaardigt; schrijnwerker; kastenmaker; meubelmaker. Hij is lid en hoveling van de kisten- en ladenmakersgilde van Groningen.
Gelet op het doopregister van de kinderen, betreft het hier kennelijk een luthers gezin.
In deze akte wordt de bruidegom Harmen Nijemeijer genoemd
Hij (genoemd als: Hermannus Nieuwmeijer, als swager) treedt op bij het huwelijk van Jurrien Hassingh met Christina Kerkhof, de weduwe van Menko Molaan.

 

Herman trouwt (kerk) op dinsdag 10 mei 1712 in Groningen (A Kerk) 'Menke Molaan als Broer' (1) met de 23-jarige Joanna Adelheidis Mollan ook genaamd Johanna Molanus en Johanna Molaans, dochter van Joannes Mollan "dictus Flebbe" en Anna Flebbe. Joanna is geboren in Löningen bij Quakenbrück, is RK gedoopt op donderdag 4 november 1688 aldaar (getuigen waren Virgo Anna Joanna Gertrudis zur Vehr(?), Thalia Mollan en Joannes Crull), is overleden voor woensdag 22 maart 1724 in Groningen. Joanna werd hoogstens 35 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Rene Remkes 17-5-2013: De vader Joannes is denkelijk ingetrouwd op de Mollan-boerderij, vanwaar de naam Flebbe. Hoewel Joanna RK gedoopt is, zijn alle voorkomende personen Mollan en Flebbe(n) in Löningen luthers. Löningen is/was overwegend katholiek. Mijn bron hiervoor is de Status Animarum van 1712.

Bert Spelde 18-5-2013: In het Evangelisch Luthers Heirat Register 1694-1899 van Kirchspiel Menslage, komen meerde personen voor met de achternaam Molan, ook een Johann en een Menke. In het aangrenzende Kirchspiel Essen, wordt een Johan Molan in 1612 genoemd als Luthers predikant,die afgelost werd door een RK-priester  die niet erg tevreden was met het financieel beheer van zijn voorganger.

 

'Zo bezat Johanna Molaen, zuster van kistenmaker Menke Molean en echtgenote van kistenmaker Harmen Niemeijer, volgens de inventaris die bij haar overlijden werd opgemaakt, al in 1725 een 'Engels sackerdaen cantoor' (uit "Hier ziet men uit Paleizen": het Groninger interieur in de zeventiende en de achttiende eeuw, J. de Haan, uitg. Van Gorcum, 2005)

Doopakte zoon Johan Christopher, waarbij de vader als Herman Neumeijer wordt vermeld.

Foto Ida Stamhuis in 'Hier ziet men Paleizen'

Mijn in Menkemaborg genomen foto op 25 juni 2013

 

 

Van Herman en Joanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hinderickjen Niemeijer ook genaamd Hindrica Nijemeijers is geboren op donderdag 9 maart 1713 in Groningen, is gedoopt op zondag 12 maart 1713 aldaar (doopgetuige was Christina Kerckhoffs).<1>

Hinderickjen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juni 1736 in Groningen op 23-jarige leeftijd met Johannes Brandt. Johannes, soldaat compagnie kapitein D. van Bouricius, is afkomstig uit Kopenhagen.

2  Anna Margaretha Niemeijer is geboren op donderdag 30 augustus 1714 in Groningen, is gedoopt op zondag 2 september 1714 aldaar.

3  Johan Christopher Niemeijer is geboren op vrijdag 27 december 1715 in Groningen, is gedoopt op zondag 29 december 1715 aldaar (doopgetuige was Anna Metta Gibels), zie II-A.

4  Albert Niemeijer is geboren op zondag 27 juli 1721 in Groningen, zie II-B.

5  Meindert Niemeijer is geboren op woensdag 22 maart 1724 in Groningen, zie II-C.

Herman trouwt (kerk) op dinsdag 11 december 1725 in Groningen door ds. van Velsen, A-kerk (huwelijksgetuige was broer Pieter Boelens) (2) met de 35-jarige Jantijn Boelens ook genaamd Jantjen Boelens, dochter van Bastiaan Boelens en Ettyn Kaske. Jantijn is gedoopt op donderdag 17 augustus 1690 in Groningen.

Akte van schuldbekentenis door Harm Niemeyer en zijn vrouw Jantjen Boelen aan het in 1720 getrouwde echtpaar Jan (Johannes) de Jager 'van Hogezand' en zijn echtgenote Elisabeth Meurs 'van Groningen' van een som groot 600 car. gld, 1732 (Verzameling losse stukken Rijksarchief in Groningen, 1433 - 1992)
 

Jantijn was later gehuwd (2) met Willem Jelis.<2..5>

 

Van Herman en Jantijn is een kind bekend:

6  Ettjen is geboren in Groningen in de Pelsterstraat, is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1726 aldaar Martinikerk.

 

Generatie II

(van 1713 tot 1784)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1740 en 1762. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (15x).

II-A  Johan Christopher Niemeijer ook genaamd Jan Niemeijer, zoon van Herman Neumeijer (I) en Joanna Adelheidis Mollan, timmerman, is geboren op vrijdag 27 december 1715 in Groningen, is gedoopt op zondag 29 december 1715 aldaar (doopgetuige was Anna Metta Gibels), is overleden op donderdag 20 mei 1784 aldaar ''t Laken van de Timmermans gilde" . Johan werd 68 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<6>  'Heeft gewoont in volteringe straat' " (= nu Folkingestraat, N.) De straat is genoemd naar het geslacht Folkerdinghe, dat woonde op de hoek met het A-kerkhof. De straat bestond al in de 11e eeuw. De straatnaam voor het eerst genoemd in 1439. Ook wel Volteringestraat.

Johan trouwt (kerk) op donderdag 23 juli 1739 in Groningen op 23-jarige leeftijd met Trijntjen Hindriks Prins ook genaamd Trijntien Prins en Trijntje Hinderiks Prins. Trijntjen is afkomstig uit Groningen, is overleden op zaterdag 15 oktober 1774 aldaar .<7>

Van Johan en Trijntjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Niemeijer is gedoopt op donderdag 31 maart 1740 in Groningen, is overleden voor mei 1747. Harm werd hoogstens 7 jaar en 1 maand.

2  Hindrik Niemeijer is gedoopt op donderdag 31 maart 1740 in Groningen (tweeling).

3  Hendrik Niemeijer is gedoopt op vrijdag 11 januari 1743 in Groningen, zie III-A.

4  Harmannus Niemeijer is gedoopt op zondag 28 mei 1747 in Groningen.

5  Albert Niemeijer is gedoopt op zondag 28 mei 1747 in Groningen (tweeling).

6  Johanna Niemeijer is gedoopt op zondag 24 mei 1750 in Groningen.

7  Johanna Niemeijer is gedoopt op vrijdag 3 mei 1754 in Groningen.

II-B  Albert Niemeijer ook genaamd Albertus Nijmeier, zoon van Herman Neumeijer (I) en Joanna Adelheidis Mollan, kistenmaker, is geboren op zondag 27 juli 1721 in Groningen, is begraven op zaterdag 23 januari 1773 aldaar. Albert werd 51 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Hij is lid en hoveling van de kisten- en ladenmakersgilde in Groningen

Albert trouwt (kerk) op zondag 23 november 1755 in Leeuwarden op 34-jarige leeftijd (1) met Trijntje Gerbens. Trijntje is begraven op zaterdag 7 mei 1763 in Groningen.

Van Albert en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Niemeijer is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Groningen, is overleden op zaterdag 13 maart 1802 aldaar. Johanna werd 44 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Johanna trouwt (kerk) op dinsdag 15 mei 1787 in Groningen op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmannus Gerding, zoon van Roelf Gerding en Margretha Nels. Harmannus, timmerman in Utrecht, is gedoopt op donderdag 20 mei 1762 in Groningen, is overleden op vrijdag 14 januari 1831 in Utrecht. Harmannus werd 68 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Harmannus was later gehuwd (2) met Francina Woortman.<8>

2  Gerben Niemeijer is gedoopt op zondag 18 juni 1758 in Groningen, is overleden voor juni 1764. Gerben werd hoogstens 5 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

3  Beijtske Niemeijer is gedoopt op zondag 27 januari 1760 in Groningen, zie III-B.

4  Harm Niemeijer is gedoopt op vrijdag 8 oktober 1762 in Groningen, is overleden voor juni 1764. Harm werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Albert trouwt (kerk) op maandag 11 juni 1764 in Groningen op 42-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Anna Wilkens, dochter van Hindricus Wilkens en Helena Huinga. Anna is gedoopt op woensdag 30 juni 1706 in Groningen, is begraven op maandag 27 september 1779 aldaar. Anna werd 73 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Ubanus Vos.<9> Anna was eerder gehuwd (2) met Berent Tammens.<10>

II-C  Meindert Niemeijer ook genaamd Meindert Nieumeijer en Meinardus Niemeijer, zoon van Herman Neumeijer (I) en Joanna Adelheidis Mollan, bakker, wonende in Groningen, is geboren op woensdag 22 maart 1724 aldaar, is begraven op vrijdag 13 oktober 1769 aldaar. Meindert werd 45 jaar, 6 maanden en 21 dagen. HIj woonde aan 't Schuitendiep

Meindert trouwt (kerk) op zondag 1 augustus 1751 in Groningen door ds. A. Alberthoma,*) Nieuwe Kerk op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina Elizabeth Ramaker ook genaamd Anna Ramaker, Anna Catharina Raammaker en Catrina Ramaker, dochter van Jan Ramakers en Catharina Barkenbosch. Anna is begraven op maandag 21 juni 1790 in Groningen .<11>

*) En dat men ook in vorige eeuen die o reeds voor welluidender, vooral ook voor deftiger hield dan de toonlooze e, bewyzen de zeventiende-eeusche herformde predikanten uit het geslacht Albertema, waarvan eenigen hun ambt in Friesland (te Leeuwarden, Groningen en Emden) vervuld hebben, en die hunnen geslachtsnaam tot Alberthoma verfraaiden.Albert Albertema (dat is: Albert Albertszoon) schreef zynen naam, als dominus:Albertus Alberthoma. Een echt-pruikerige naamsform! (uit: De Nederlandsche geslachtsnamen In oorsprong, geschiedenis en beteekenis Door Johan Winkler)

 

Anna was eerder gehuwd (1) met Hindrik Hense.<12>

Van Meindert en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Niemeijer is gedoopt op dinsdag 28 september 1751 in Groningen, is overleden op maandag 21 april 1828 aldaar. Johanna werd 76 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Johanna trouwt (kerk) op zondag 31 maart 1805 in Groningen op 53-jarige leeftijd met de 46-jarige Simon Jullens, zoon van Jan Jullens en Grietje Groen. Simon, broodbakker (in Groningen), is geboren in 1759 in Appingedam, is RK gedoopt op vrijdag 12 oktober 1759 aldaar, is overleden op zaterdag 5 april 1828 in Groningen. Simon werd 69 jaar.

2  Harm Meinders Niemeijer is geboren op dinsdag 4 december 1753 in Groningen, zie III-C.

3  Anna Catharina Elisabeth Niemeijer is gedoopt op zaterdag 6 december 1755 in Groningen, zie III-D.

4  Menke Niemeijer is geboren op maandag 6 november 1758 in Groningen, is gedoopt op zondag 12 november 1758 aldaar Martinikerk, zie III-E.

Generatie III

(van 1740 tot 1838)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1772 en 1803. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (20x) en Amsterdam (2x).

III-A  Hendrik Niemeijer, zoon van Johan Christopher Niemeijer (II-A) en Trijntjen Hindriks Prins, is gedoopt op vrijdag 11 januari 1743 in Groningen.

Hendrik trouwt (kerk) op dinsdag 1 september 1772 in Groningen op 29-jarige leeftijd met Annigje Tijes Bloeminga, dochter van Tije Bloeminga en Anna Wijbes Strickers.

Van Hendrik en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is gedoopt op zondag 6 december 1772 in Groningen.

2  Tije Niemeijer is gedoopt op zondag 20 augustus 1775 in Groningen.

3  Harm Niemeijer is gedoopt op woensdag 8 juli 1778 in Groningen.

4  Harm Niemeijer is gedoopt op zondag 21 januari 1781 in Groningen.

5  Geert Niemeyer is gedoopt op woensdag 20 april 1785 in Groningen.

III-B  Beijtske Niemeijer ook genaamd Beiske Niemeijer, dochter van Albert Niemeijer (II-B) en Trijntje Gerbens, is gedoopt op zondag 27 januari 1760 in Groningen, is overleden op dinsdag 11 december 1838 aldaar. Beijtske werd 78 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Beijtske trouwt (kerk) op donderdag 5 juni 1783 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Claas Trox ook genaamd Klaas Trox, zoon van David Trox en Egberdina Stolmans. Claas, kistenmaker, is gedoopt op dinsdag 27 februari 1759 in Groningen, is overleden op donderdag 16 augustus 1827 aldaar. Claas werd 68 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Het gezin woonde aan Groote Kolgat bij Niemarkt;Herestraat;Caroliweg

Van Claas en Beijtske zijn vier kinderen bekend:

1  Albertus Trox is geboren op woensdag 5 april 1786 in Groningen, zie IV-A.

2  Michiel Trox is gedoopt op zondag 22 januari 1792 in Groningen A-kerk.

3  Trientjen Trox is gedoopt op woensdag 7 maart 1798 in Groningen A-kerk.

4  Trijntje Trox is gedoopt op maandag 21 september 1801 in Groningen A-kerk.

Trijntje trouwt op woensdag 28 juni 1843 in Groningen op 41-jarige leeftijd met Hendrik Jacob Klamer, zoon van Jan T. Klamer (koopman) en Hendrikje H. Folkersma. Hendrik, koopman, is geboren in Groningen.

III-C  Harm Meinders Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (II-C) en Anna Catharina Elizabeth Ramaker, bakker, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 4 december 1753 aldaar, is overleden op zaterdag 26 september 1818 aldaar. Harm werd 64 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Harm gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 oktober 1785 in Groningen, trouwt (kerk) op donderdag 3 november 1785 aldaar door Dom. Sijpkens in de Nieuwe Kerk op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Bos ook genaamd Jantje Bosch, dochter van Jakob Bos (landbouwer) en Trientje Kok. Jantje, broodbakkersche, is geboren in Zuurdijk, is gedoopt op zondag 5 maart 1758 aldaar, is overleden op woensdag 27 januari 1830 in Groningen. Jantje werd 71 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Sijwert Wijma.<13,14>

Van Harm en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Catharina Elisabeth Niemeijer is gedoopt op dinsdag 30 mei 1786 in Groningen (Marintikerk), is jong overleden ?.

2  Jacob Niemeijer is gedoopt op dinsdag 8 mei 1787 in Groningen, is overleden op donderdag 30 maart 1826 aldaar. Jacob werd 38 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

3  Anna Catharina Elisabeth Niemeijer is geboren in Groningen, is gedoopt op zondag 18 oktober 1789 aldaar (Nieuwe Kerk).

4  Trijntje Niemeijer is gedoopt op zondag 7 november 1790 in Groningen (A-kerk), is overleden op vrijdag 4 oktober 1867 in Wildervank. Trijntje werd 76 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 29 april 1841 in Groningen op 50-jarige leeftijd met de 45-jarige Hijleke Krans ook genaamd Hielke Hindriks Krans, zoon van Hindrik Berents Krans (winkelier) en Aaltje Hijlekes. Hijleke, bakker en rentenier, is gedoopt op zondag 21 juni 1795 in Wildervank, is overleden op zondag 15 mei 1864 aldaar. Hijleke werd 68 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

5  Meindert Niemeijer is geboren op dinsdag 5 februari 1793 in Groningen, is gedoopt op zondag 17 februari 1793 (A-kerk), zie IV-B.

6  Menke Niemeijer ook genaamd Menko, matroos, is gedoopt op zondag 4 juni 1797 in Groningen, is overleden op donderdag 6 december 1821 aldaar (uit de mast gevallen tussen Texel en het Vlie). Menke werd 24 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

III-D  Anna Catharina Elisabeth Niemeijer ook genaamd Catharina Niemeijers en C(K)atrijna Niemeijers, dochter van Meindert Niemeijer (II-C) en Anna Catharina Elizabeth Ramaker, is gedoopt op zaterdag 6 december 1755 in Groningen, is overleden op dinsdag 24 december 1833 aldaar (of 25 december). Anna werd 78 jaar en 18 dagen.

Anna trouwt (kerk) op donderdag 13 december 1781 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Egberts Wilphorst, zoon van Egbert Jans Wilphorst en Jantien Jans. Willem, broodbakker, wonende in Groningen, is geboren in Helpman, is gedoopt op vrijdag 2 juni 1758 in Groningen, is overleden op zondag 19 februari 1832 aldaar. Willem werd 73 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Wonende op de Caroliweg(1783),Rademarkt(1785,1788,1792,1795)

Van Willem en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantjen Wilphorst ook genaamd Jantien Wilphorst, wonende in Groningen, is gedoopt op woensdag 19 februari 1783 aldaar A-kerk.

Jantjen was gehuwd met N.N. Smit. N is overleden voor 1833.

2  Anna Katrijna Elisabeth Wilphorst is gedoopt op dinsdag 3 mei 1785 in Groningen Martinikerk, zie IV-C.

3  Egberdina Wilphorst is gedoopt op vrijdag 12 december 1788 in Groningen Martinikerk, zie IV-D.

4  Meinderdina Wilphorst is gedoopt op zondag 22 juli 1792 in Groningen Martinikerk.

5  Meindert Wilphorst is gedoopt op vrijdag 12 juni 1795 in Groningen Martinikerk.

III-E  Menke Niemeijer ook genaamd Menco Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (II-C) en Anna Catharina Elizabeth Ramaker, koekbakker (laatst te Amsterdam), is geboren op maandag 6 november 1758 in Groningen, is gedoopt op zondag 12 november 1758 aldaar Martinikerk, is overleden op woensdag 3 april 1822 in Amsterdam. Menke werd 63 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Menke trouwt (kerk) op zondag 13 april 1800 in Amsterdam op 41-jarige leeftijd met de 37-jarige Grietje Pieters, dochter van Pieter Jans en Tjeerdje Bernardus. Grietje is geboren op zaterdag 4 september 1762 in Schouwerzijl (Gn.), is overleden op zaterdag 21 april 1838 in Hooge en Lage Zwaluwe. Grietje werd 75 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Schouwerzijl
Het dorp is ontstaan bij de sluis (zijl) eeuwen geleden in een zijtak van het Reitdiep. De betekenis van het woord ‘schuwen’ is ‘met een boom voortbewegen van een vaartuig’. Het ligt op de plek waar ooit mensen met een veerboot werden overgezet. De bewoner van het sluismeesterhuis had het recht van vrije vangst en verkoop van de aal die door hem werd gevangen.
Er zijn ligplaatsen voor diverse categorieën schepen. In het kerkje is tegenwoordig een antiquariaat gevestigd. Ten noorden van Schouwerzijl ligt Maarslag. De betekenis van het woord ‘slagt’ betekent ‘waterkering’. In 1811 werd aldaar de kerk afgebroken. Er rest alleen nog een kleine particuliere begraafplaats.

 

Van Menke en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Meindert Niemeijer is geboren op dinsdag 17 maart 1801 in Amsterdam, is overleden op maandag 15 maart 1802 aldaar. Meindert werd 11 maanden en 26 dagen.

2  ds. Meindert Niemeijer is geboren op vrijdag 18 maart 1803 in Amsterdam, zie IV-E.

Generatie IV

(van 1772 tot 1877)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1814 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (11x), Wageningen (3x), Moerdijk, Dinteloord en Prinsenland en Dinteloord.

IV-A  Albertus Trox, zoon van Claas Trox (III-B) en Beijtske Niemeijer, schoenmaker en schrijnwerker, wonende in Groningen, is geboren op woensdag 5 april 1786 aldaar, is overleden op maandag 29 april 1861 aldaar, is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Albertus werd 75 jaar en 24 dagen.

Woonde aan de Groote Markt 2, later aan de Reitemakersrijge.

Albertus trouwt op woensdag 28 oktober 1818 in Groningen op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Ludje Theodorij, dochter van Derk Theodorij (commissaris) en Gepke Thomas. Ludje is geboren op woensdag 19 maart 1794 in Groningen, is overleden op dinsdag 10 oktober 1826 aldaar. Ludje werd 32 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Albertus en Ludje is een kind bekend:

1  Klaas Trox, schrijnwerker, is geboren op maandag 23 augustus 1819 in Groningen, is gedoopt op woensdag 25 augustus 1819 aldaar, is overleden op zondag 23 maart 1902 in Amsterdam. Klaas werd 82 jaar en 7 maanden.

Klaas trouwt op woensdag 30 april 1845 in Haren (Gn.) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Gezijna Buirma Wuffen, dochter van Jan Wuffen (landbouwer) en Margien Buirma. Gezijna is geboren in Helpman, is gedoopt op woensdag 11 februari 1818 aldaar, is overleden op donderdag 1 februari 1849 aldaar. Gezijna werd 30 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

IV-B  Meindert Niemeijer, zoon van Harm Meinders Niemeijer (III-C) en Jantje Bos, koopman tabak, drank, kruidenierswaren, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 5 februari 1793 aldaar, is gedoopt op zondag 17 februari 1793 (A-kerk), is overleden op woensdag 14 november 1877 aldaar. Meindert werd 84 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Koninklijke Theodorus Niemeyer BV is lange tijd een familiebedrijf geweest, voortvloeiend uit een handel in koloniale waren. Deze handel werd opgericht door Meindert Niemeijer op 25 maart 1819. De handel lag toen net buiten de stad en verkocht producten uit de koloniën, waaronder tabak. De tabakshandel (het Wapen van Rotterdam) werd uitgebreid met de productie van verschillende soorten tabak. Op deze manier had het bedrijf zowel de productie en verkoop van kerftabak in eigen huis

Meindert trouwt op woensdag 19 mei 1819 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Johanna Reinders, dochter van Dooije Reinders (boekverkoper) en Trijntje Dorenbos. Cornelia is geboren op zaterdag 14 januari 1797 in Groningen, is overleden op vrijdag 21 februari 1879 aldaar. Cornelia werd 82 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van Meindert en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  ds. Harm Niemeijer is geboren op woensdag 24 mei 1820 in Groningen, zie V-A.

2  Theodorus Niemeijer is geboren op donderdag 27 juni 1822 in Groningen, zie V-B.

3  Berend Suimeringh Niemeijer is geboren op donderdag 5 mei 1825 in Groningen, zie V-C.

4  Jan Niemeijer is geboren op maandag 21 april 1828 in Groningen, zie V-D.

5  Trientje Doorenbosch Niemeijer is geboren op vrijdag 23 juli 1830 in Groningen, zie V-E.

6  Jantje Niemeijer is geboren op zondag 16 juni 1833 in Groningen, is overleden op woensdag 9 maart 1904 aldaar. Jantje werd 70 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 3 december 1862 in Groningen op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Berend Noordhoff, zoon van Jakob Noordhoff (blikslager) en Elizabeth Leusingh (negotiante). Berend, negotiant, koperslager en handelaar in lampen, wonende in Groningen, is geboren op zaterdag 15 mei 1830 aldaar, is overleden op dinsdag 31 juli 1906 aldaar. Berend werd 76 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

7  dr. Meindert Niemeijer is geboren op dinsdag 26 juli 1836 in Groningen, zie V-F.

IV-C  Anna Katrijna Elisabeth Wilphorst, dochter van Willem Egberts Wilphorst (III-D) en Anna Catharina Elisabeth Niemeijer, is gedoopt op dinsdag 3 mei 1785 in Groningen Martinikerk, is overleden in 1861. Anna werd 76 jaar.

Anna trouwt op vrijdag 21 mei 1813 in Groningen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Frans Jacobs Venema, zoon van Jakob Fransen (schipper) en Klaasjen Warners. Frans, broodbakkersknegt, wonende in Groningen, is geboren in 1789.

Wonende voor de Heerepoort Letter U No.60v

Van Frans en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Catharina Elisabeth Venema is geboren op maandag 7 maart 1814 in Groningen.

2  Klasina Venema is geboren op zaterdag 24 juni 1815 in Groningen.

IV-D  Egberdina Wilphorst, dochter van Willem Egberts Wilphorst (III-D) en Anna Catharina Elisabeth Niemeijer, is gedoopt op vrijdag 12 december 1788 in Groningen Martinikerk, is overleden op zaterdag 10 januari 1829 aldaar. Egberdina werd 40 jaar en 29 dagen.

Egberdina trouwt op zaterdag 9 november 1816 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelf Wolthekker ook genaamd Roelof Persee Wolthekker, zoon van Klaas Wolthekker (vleeshouwer) en Cornelsijn Persee. Roelf, broodbakkersknegt en broodbakker, wonende in Groningen, is geboren in 1792 aldaar, is gedoopt op zondag 12 februari 1792 aldaar , is overleden op vrijdag 25 februari 1870 aldaar. Roelf werd 78 jaar.<15>

Van Roelf en Egberdina is een kind bekend:

1  Anna Catharina Elizabeth Wolthekker is geboren op donderdag 4 november 1824 in Groningen, is overleden op vrijdag 29 juni 1827 aldaar. Anna werd 2 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

IV-E  ds. Meindert Niemeijer, zoon van Menke Niemeijer (III-E) en Grietje Pieters, hervormd predikant, is geboren op vrijdag 18 maart 1803 in Amsterdam, is overleden op zondag 20 december 1874 in Utrecht. Meindert werd 71 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Ds. Meindert Niemeijer (daguerreotypie genomen in 1852)collectie Philip

Ds. Niemeijer is in 1831 als predikant begonnen in Asten. In 1838 werd hij predikant te Moerdijk. Op 26 april 1840 is hij naar Prinsenland (Dinteloord) gekomen, waar hij heeft gestaan tot zijn emeritaat op 1 oktober 1873. Hij was de eerste van vier opeenvolgende geslachten predikanten. In zijn tijd werd in Dinteloord een kruisgemeente gesticht die later opgegaan is in de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
Zij afscheidsrede is te vinden op: http://www.hervormddinteloord.com/Predikanten/AfscheidsredeNiemeijer.pdf

Meindert trouwt op vrijdag 21 oktober 1831 in Leiden op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Elisabeth Marchant ook genaamd Cornelia Elize Marchant, dochter van Jan Marchant en Aletta Emilia Eck. Cornelia is geboren in 1805 in Leiden, is overleden op zaterdag 29 november 1890 in Utrecht. Cornelia werd 85 jaar.

Cornelia Elisabeth Marchant (collectie Philip)

Van Meindert en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Margaretha Abrahamina Theodora Niemeijer is geboren op woensdag 5 december 1832 in Wageningen, is overleden op donderdag 26 april 1894 in Utrecht. Margaretha werd 61 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 21 augustus 1873 in Dinteloord op 40-jarige leeftijd met de 64-jarige Hinderikus Scholtens ook genaamd Hendrik, zoon van Gerrit H. Scholtens (zilversmid) en Maria Folkers. Hinderikus, klerk, rijksklerk en ontvanger directe belastingen (laatst Oegstgeest), is geboren op maandag 5 juni 1809 in Groningen, is gedoopt op woensdag 19 juli 1809 aldaar, is overleden op zaterdag 13 januari 1877 in Oegstgeest. Hinderikus werd 67 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Hinderikus was eerder gehuwd (1) met Frouke van Slogteren.<16,17>

2  Aletta Emilia Johanna Niemeijer, onderwijzeres, is geboren op zondag 15 maart 1835 in Wageningen, is overleden op dinsdag 5 februari 1918 in Utrecht. Aletta werd 82 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

3  Theodora Johana Arnoldina Niemeijer, onderwijzeres, is geboren op woensdag 5 juli 1837 in Wageningen, is overleden op maandag 31 maart 1873 in Utrecht. Theodora werd 35 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Theodora trouwt op donderdag 28 juli 1864 in Dinteloord op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Arend Jan Nijland, zoon van Antonij Nijland en Catharina van Heck. Arend, kostschoolhouder te Utrecht en schoolopziener district Utrecht, is geboren op dinsdag 20 juni 1826 in Stad Delden, is overleden op zaterdag 1 januari 1916 in Utrecht. Arend werd 89 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Hij werd onderscheiden als Ridder Nederlandse Leeuw

4  Menco Jan Cornelis Niemeijer is geboren op zaterdag 19 januari 1839 in Moerdijk, is overleden op zaterdag 18 mei 1850 in Dinteloord. Menco werd 11 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

5  Philippus Sophius Niemeijer is geboren op vrijdag 6 mei 1842 in Dinteloord, zie V-G.

6  Henriëtte Charlotte Niemeijer is geboren op vrijdag 14 augustus 1846 in Dinteloord en Prinsenland, is overleden op donderdag 21 februari 1901 in Utrecht. Henriëtte werd 54 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Henriëtte trouwt op vrijdag 16 augustus 1872 in Dinteloord op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Bastiaan Jacob van Ommeren, zoon van Cornelis Walraven van Ommeren en Antonia Hillegonda Wisboom. Bastiaan, burgemeester van Nederhemert en voorzitter Waterschap Westbroek en Achttienhoven, is geboren op donderdag 24 september 1840 in Nederhemert, is overleden op maandag 19 oktober 1903 in De Bilt. Bastiaan werd 63 jaar en 25 dagen.

    Eén van de dochters van Meindert en Cornelia(daguerreotypie genomen in 1852)collectie Philip

Generatie V

(van 1814 tot 1918)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 43 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1849 en 1892. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (21x), Sneek (5x), Sleen (5x), Vierhuizen (3x), Ochten (3x), Nieuweschans (2x), Vierhuizen, Nieuwe Pekela, Lippenhuizen en Giessendam.

V-A  ds. Harm Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, predikant in Pekela, Terhorne, is geboren op woensdag 24 mei 1820 in Groningen, is overleden op vrijdag 18 december 1885 in Nieuwe Pekela. Harm werd 65 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Niemeijer was van 5 januari 1862 tot aan zijn overlijden op 18 december 1885 predikant bij de Herv. gemeente in Nieuwe Pekela . Hij kwam uit Sleen.

Harm trouwt op zondag 20 oktober 1850 in Leens op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Fokelina Boer, dochter van Jan Bakker Jurriens Boer (landbouwer) en Anje Harms Zijlma. Fokelina is geboren op zaterdag 28 september 1822 in Warfhuizen, is overleden op dinsdag 20 maart 1917 in Winschoten. Fokelina werd 94 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Harm en Fokelina zijn zeven kinderen bekend:

1  dr. Meinart Herman Niemeijer is geboren op woensdag 16 juli 1851 in Lippenhuizen, zie VI-A.

2  Annette Catharine Niemeijer, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op donderdag 22 december 1853 in Sleen, is overleden op zaterdag 15 januari 1944 in Deil. Annette werd 90 jaar en 24 dagen.

Annette trouwt op vrijdag 3 juli 1885 in Nieuwe Pekela (getuigen waren haar broer Meinart Herman Niemeijer (zie VI-A), zijn broer Jean Margriet Franceris van Everdingen en zijn zus Gerrit van Everdingen) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige mr. George Justinus van Everdingen, zoon van Jacobus Johannis Gerrit van Everdingen en Janetta Johanna Kolff. George, griffier kantongerecht en kantonrechter (Tiel), wonende in Geldermalsen, is geboren op zaterdag 25 november 1854 in Deil, is overleden op zaterdag 19 maart 1938 in Tiel. George werd 83 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

3  dr. Jan Hermannus Bakker Niemeijer is geboren op zaterdag 24 mei 1856 in Sleen , zie VI-B.<18>

4  Cornelia Johanna Reinders Niemeijer is geboren op vrijdag 24 september 1858 in Sleen, is overleden op maandag 29 april 1940 in Nijmegen. Cornelia werd 81 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 3 april 1884 in Nieuwe Pekela op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige dr. Johannes Nanninga, zoon van dr. Hendrik Nanninga (geneesheer) en Sara Allegonda Ottens. Johannes, geneesheer (Nieuwe Pekela), is geboren op zondag 9 september 1855 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 27 september 1940 in Almelo. Johannes werd 85 jaar en 18 dagen.

5  Herman Bakker Niemeijer is geboren op zondag 13 oktober 1861 in Sleen, zie VI-C.

6  Catharina Johanna Niemeijer is geboren op zondag 13 oktober 1861 in Sleen (tweeling), is overleden op vrijdag 20 februari 1948 in Nijmegen. Catharina werd 86 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

7  Harmina Fokelina Niemeijer is geboren op zondag 16 november 1862 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 21 juni 1933 in Sneek. Harmina werd 70 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Harmina trouwt op dinsdag 19 juli 1898 in Winschoten op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Harmannus Gaaikema, zoon van Luurt Gaaikema en Jantje Buinen. Harmannus, burgemeester (Gaasterland), is geboren op donderdag 8 maart 1866 in Grijpskerk, is overleden op zaterdag 4 juli 1942 in Zeist. Harmannus werd 76 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

V-B  Theodorus Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, is geboren op donderdag 27 juni 1822 in Groningen, is overleden op vrijdag 12 augustus 1910, is begraven in Arnhem begraafplaats Moscowa. Theodorus werd 88 jaar, 1 maand en 16 dagen.

 

Theodorus Niemeijer was een Gronings koopman en tabaksfabrikant. In 1848 nam hij de tabakshandel "Het wapen van Rotterdam" van zijn vader over en begon hij met het produceren van meerdere soorten tabak. In de krant stond deze overname vermeld waarin hij plechtig stelt: "belovende in alles eene zuinige en solide behandeling".
Niemeijer was succesvol in het voeren van zijn bedrijf en wordt gezien als de oprichter van het latere internationale bedrijf Koninklijke Theodorus Niemeyer BV. Hij was directeur van 1848 tot 1893. Zijn zoon Albert Willem werd zijn opvolger als directeur. Hij besloot het bedrijf onder de naam van zijn vader voort te zetten.
Niemeijer is begraven op de begraafplaats Moscowa , Arnhem.

 

Theodorus trouwt op maandag 15 mei 1848 in Groningen op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Alida Cazemir, dochter van Benne Cazemir (grutter) en Anna Reinders. Alida is geboren op zaterdag 27 februari 1819 in Groningen, is overleden op zondag 25 maart 1849 aldaar. Alida werd 30 jaar en 26 dagen.

Van Theodorus en Alida is een kind bekend:

1  Alida Cornelia Johanna Niemeijer is geboren op zaterdag 10 februari 1849 in Groningen, is overleden op zondag 13 januari 1924 in Arnhem, is begraven aldaar begraafplaats Moscowa. Alida werd 74 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Alida trouwt op woensdag 17 april 1878 op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Hendrik Wieringa, zoon van Johannes Wieringa (apotheker) en Wilhelmina Gerardina Bakker. Jan, drogerijenhandelaar en mineraalwaterfabrikant (Arnhem), is geboren op dinsdag 10 november 1846 in Middelstum, is overleden op dinsdag 19 februari 1935 in Arnhem, is begraven aldaar begraafplaats Moscowa. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Theodorus trouwt op woensdag 2 april 1851 in Scheemda op 28-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Tettje Heckman, dochter van dr. Willem Heckman (medicinae doctor) en Mieke Eilderts Jansen. Tettje is geboren op woensdag 18 januari 1826 in Scheemda, is overleden op woensdag 12 augustus 1896 in Arnhem. Tettje werd 70 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Theodorus en Tettje zijn tien kinderen bekend:

2  Meindert Niemeijer is geboren op dinsdag 18 november 1851 in Groningen, is overleden op donderdag 20 november 1851 aldaar. Meindert werd 2 dagen.

3  Willem Niemeijer is geboren op maandag 21 februari 1853 in Groningen, zie VI-D.

4  Meinardus (Meinhard) Niemeijer is geboren op donderdag 16 november 1854 in Groningen, zie VI-E.

5  Theodorus Niemeijer is geboren op maandag 22 september 1856 in Groningen, is overleden op dinsdag 5 april 1859 aldaar. Theodorus werd 2 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

6  dr. Theodorus Niemeijer, huisarts in Wageningen, is geboren op woensdag 17 augustus 1859 in Groningen, is overleden op donderdag 28 juni 1951 in Wageningen, is begraven aldaar begraafplaats de Leeuwerenk. Theodorus werd 91 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Hij maakte zich als huisarts bijzonder geliefd door zijn deskundigheid en menslievende omgang met patiënten. Als gemeentearts werd hij geroemd om zijn vele initiatieven ter bevordering van de Wageningse volksgezondheid.
Op 5 juli 1949 besluit de gemeenteraad hem te eren met het ereburgerschap. De installatie geschiedt op 19 juli d.a.v.. Kort na zijn overlijden wordt dokter Niemeijer nog geëerd met een straatnaam. Hij werd onderscheiden als Officier in de orde van Oranje Nassau.

Theodorus trouwt op donderdag 10 november 1887 in Arnhem op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Berendina Cornelia Hennij, dochter van David Hennij (koopman) en Berendina Cornelia Lorentz. Berendina is geboren op zondag 13 maart 1859 in Arnhem, is overleden op dinsdag 24 augustus 1937 in Wageningen, is begraven aldaar begraafplaats de Leeuwerenk. Berendina werd 78 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

7  Maria Albertina Willemine Niemeijer is geboren op donderdag 10 oktober 1861 in Groningen, zie VI-F.

8  Cornelis Johannes Niemeijer is geboren op zondag 2 augustus 1863 in Groningen, is overleden op vrijdag 15 januari 1886 aldaar. Cornelis werd 22 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

9  Cornelia Johanna Niemeijer is geboren op vrijdag 21 juli 1865 in Groningen, is overleden op maandag 24 juli 1950 in Haren (Gn.). Cornelia werd 85 jaar en 3 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 9 september 1901 in Groningen (getuigen waren haar broer Willem Niemeijer (zie VI-D), haar broer Meinardus Niemeijer (zie VI-E), zijn broer Jakob Bonsema en zijn broer Egbert Bonsema) op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Klaas Bonsema, zoon van Harm Bonsema (onderwijzer) en Janke Egberts de Haan. Klaas, leraar te Willemstad (Curaçao), wonende in Noordlaren en in Arnhem, is geboren op woensdag 13 januari 1858 in Marum, is overleden op zaterdag 17 mei 1924 in Velp (Gld.). Klaas werd 66 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

10  Albert Willem Niemeijer is geboren op woensdag 26 juni 1867 in Groningen, zie VI-G.

11  dr. Jan Niemeijer is geboren op donderdag 18 februari 1869 in Groningen, zie VI-H.

V-C  Berend Suimeringh Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, landbouwer (in Ulrum), is geboren op donderdag 5 mei 1825 in Groningen, is overleden op vrijdag 19 februari 1886 in Ulrum. Berend werd 60 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Berend trouwt op donderdag 18 oktober 1849 in Ulrum (huwelijksgetuige was zijn broer Harm Niemeijer (zie V-A)) op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Johanna Beukema, dochter van Rijpke Jans Beukema (landbouwer) en Aaltje Jans Torrenga. Johanna, landbouwersche, is geboren op zondag 10 april 1814 in Zuurdijk, is overleden op maandag 3 augustus 1891 in Ulrum. Johanna werd 77 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Johannes Tebbens.<19,20>

Van Berend en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Niemeijer is geboren op zondag 2 juni 1850 in Vierhuizen, is overleden op donderdag 3 juni 1875 aldaar. Meindert werd 25 jaar en 1 dag.

2  Kornelia Johanna Niemeijer is geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Vierhuizen, is overleden op donderdag 30 augustus 1917 in Ulrum. Kornelia werd 65 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Kornelia trouwt op maandag 15 mei 1876 in Ulrum op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Renne Dijkhuis, zoon van Willem Lammert Dijkhuis en Hendrika Beukema. Renne, landbouwer (in Elens), is geboren op donderdag 3 augustus 1843 in Vierhuizen, is overleden op woensdag 21 mei 1919 in Ulrum. Renne werd 75 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

3  Aaltje Niemeijer is geboren op vrijdag 21 september 1855 in Vierhuizen, is overleden op donderdag 14 juni 1934 in Groningen. Aaltje werd 78 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 december 1877 in Ulrum op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Meinardus Woldringh, zoon van Sebo Huninga Woldringh en Eltje Alberts Dijkema. Meinardus is geboren op woensdag 18 juni 1845 in Pieterburen, is overleden op maandag 30 juni 1919 in Groningen. Meinardus werd 74 jaar en 12 dagen.

Hij is lid van de firma H. Bolte en Zoon, ijzerwarenhandelaren in Groningen.

V-D  Jan Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, tabaksfabrikant en koopman, is geboren op maandag 21 april 1828 in Groningen, is overleden op zondag 1 september 1901 aldaar. Jan werd 73 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 29 juli 1856 in Groningen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Henderika Gesina Heikens ook genaamd Derika Gesina Heikens =(foute Eerste Naam), dochter van Haike Heikens (fabrikant) en Gerregien Schuitema. Henderika is geboren op vrijdag 24 december 1830 in Groningen, is overleden op dinsdag 27 februari 1912 aldaar. Henderika werd 81 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van Jan en Henderika zijn zes kinderen bekend:

1  Meindert Jan Niemeijer, koopman, is geboren op zaterdag 2 oktober 1858 in Groningen, is overleden op woensdag 24 december 1913 aldaar. Meindert werd 55 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

2  Lamberta Gerrechiena Niemeijer is geboren op zaterdag 21 april 1860 in Groningen, is overleden op zondag 29 maart 1931 aldaar. Lamberta werd 70 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

3  Heiko Niemeijer is geboren op woensdag 5 juni 1861 in Groningen, zie VI-I.

4  Cornelius Johannes Niemeijer, sigarenfabrikant, is geboren op donderdag 22 januari 1863 in Groningen, is overleden op zondag 31 augustus 1930 aldaar. Cornelius werd 67 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

5  Gerrechiena Niemeijer is geboren op vrijdag 3 februari 1865 in Groningen, is overleden op woensdag 20 maart 1940 aldaar. Gerrechiena werd 75 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Gerrechiena trouwt op woensdag 5 oktober 1887 in Groningen op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Meinart Heikens, zoon van Geert Heikens (fabrikant) en Trientje Doorenbosch Niemeijer (V-E). Meinart, wolfabrikant, is geboren op zaterdag 11 september 1858 in Groningen, is overleden op donderdag 11 september 1924 aldaar. Meinart werd 66 jaar.

6  Herman Niemeijer is geboren op dinsdag 4 juni 1867 in Groningen, zie VI-J.

V-E  Trientje Doorenbosch Niemeijer, dochter van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, is geboren op vrijdag 23 juli 1830 in Groningen, is overleden op dinsdag 11 november 1902 aldaar. Trientje werd 72 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Trientje trouwt op dinsdag 19 juni 1855 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Heikens, zoon van Haike Heikens (fabrikant) en Gerregien Schuitema. Geert, fabrikant, is geboren op zondag 21 januari 1827 in Groningen, is overleden op maandag 6 april 1908 aldaar. Geert werd 81 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Geert en Trientje zijn vier kinderen bekend:

1  Lamberta Gerregina Alberdina Heikens is geboren op maandag 26 mei 1856 in Groningen, is overleden op dinsdag 22 september 1857 aldaar. Lamberta werd 1 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

2  Meinart Heikens, wolfabrikant, is geboren op zaterdag 11 september 1858 in Groningen, is overleden op donderdag 11 september 1924 aldaar. Meinart werd 66 jaar.

Meinart trouwt op woensdag 5 oktober 1887 in Groningen op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrechiena Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (V-D) en Henderika Gesina Heikens. Gerrechiena is geboren op vrijdag 3 februari 1865 in Groningen, is overleden op woensdag 20 maart 1940 aldaar. Gerrechiena werd 75 jaar, 1 maand en 17 dagen.

3  Lamberta Gerrechina Heikens is geboren op zondag 5 augustus 1860 in Groningen.

Lamberta trouwt op woensdag 13 augustus 1884 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Hendrik Pot, zoon van Jan Pot (koopman) en Jantien Oosterman. Pieter, winkelier, is geboren op zondag 17 oktober 1858 in Groningen.

4  Heiko Heikens is geboren op woensdag 2 november 1864 in Groningen, is overleden op vrijdag 5 mei 1865 aldaar. Heiko werd 6 maanden en 3 dagen.

V-F  dr. Meindert Niemeijer, zoon van Meindert Niemeijer (IV-B) en Cornelia Johanna Reinders, hervormd predikant o.m. Sneek en godsdienstleraar gevangenis Sneek, is geboren op dinsdag 26 juli 1836 in Groningen, is overleden op woensdag 28 juni 1916 in Sneek, is begraven aldaar. Meindert werd 79 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Meindert trouwt op dinsdag 16 oktober 1860 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Willemina Lieftinck, dochter van ds. Jan Wolter Lieftinck (Tweede Kamerlid) en Hemmina Uilkens. Anna is geboren op vrijdag 15 maart 1839 in Odoorn, is overleden op maandag 31 juli 1916 in Sneek. Anna werd 77 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Meindert en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  dr. Meinart Niemeijer is geboren op woensdag 21 augustus 1861 in Nieuweschans, zie VI-K.

2  Jan Wolter Hemmo Niemeijer is geboren op dinsdag 27 januari 1863 in Nieuweschans, is overleden op maandag 26 maart 1866, is begraven in Vierhuizen. Jan werd 3 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  dr. Cornelis Johan Niemeijer is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Vierhuizen, zie VI-L.

4  Jan Wolter Hemmo Niemeijer is geboren op maandag 30 december 1867 in Sneek, is overleden op zondag 12 april 1868 aldaar. Jan werd 3 maanden en 13 dagen.

5  Hemmina Niemeijer is geboren op dinsdag 4 mei 1869 in Sneek, is overleden op woensdag 11 maart 1925 in Amsterdam. Hemmina werd 55 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Hemmina trouwt op woensdag 8 september 1897 in Sneek op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Theodoor Johan Verrijn Stuart, zoon van Gerard Verrijn Stuart en Agathe Catherina Prins. Theodoor, directeur lettergieterij Amsterdam vh Tetterode, is geboren op donderdag 26 november 1868 in Weesp, is overleden op donderdag 20 november 1930 in Utrecht. Theodoor werd 61 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

6  Jan Wolter Niemeijer is geboren op zaterdag 14 mei 1870 in Sneek, zie VI-M.

7  Francisca Niemeijer is geboren op donderdag 13 juni 1872 in Sneek, zie VI-N.

8  Anna Willemina Cornelia Niemeijer is geboren op vrijdag 28 januari 1881 in Sneek, is overleden op woensdag 12 augustus 1936 in Delft. Anna werd 55 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Anna trouwt op donderdag 21 december 1911 in Sneek op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige ir. Cornelis van Drooge, zoon van Albertus van Drooge en Helena Martina Prins. Cornelis, directeur gem.-HBS Delft, is geboren op zaterdag 2 mei 1885 in Dordrecht, is overleden op vrijdag 4 mei 1962. Cornelis werd 77 jaar en 2 dagen.

V-G  Philippus Sophius Niemeijer, zoon van ds. Meindert Niemeijer (IV-E) en Cornelia Elisabeth Marchant, hervormd predikant, is geboren op vrijdag 6 mei 1842 in Dinteloord, is overleden op donderdag 13 december 1917 in De Bilt, is begraven op dinsdag 18 december 1917 in Lage Vuursche. Philippus werd 75 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Hij bezocht het gymnasium te Breda. Van 1897 tot 1911 was hij  predikant te Lage Vuursche. Daarvoor predikant te Nederhemert, Ochten, Giessen-Oudekerk en Jutphaas.
Hij verhuisde na zijn afscheid als predikant naar Bilthoven, samen met twee kinderen.

Philippus trouwt op woensdag 28 augustus 1878 in IJzendoorn op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Albertha Wilhelmina Maria de Haas ook genaamd Albarta Willemina Maria de Haas, dochter van Geurt de Haas (grondeigenaar) en Agnieta Gijsberta Heuff. Albertha is geboren op woensdag 21 april 1847 in IJzendoorn, is overleden op maandag 24 januari 1910 in De Vuursche, is begraven in Lage Vuursche. Albertha werd 62 jaar, 9 maanden en 3 dagen.
 

Van Philippus en Albertha zijn vier kinderen bekend:

1  ds. Meindert Niemeijer is geboren op woensdag 17 september 1879 in Ochten, zie VI-O.

2  mr. Geurt Niemeijer, referendaris NS, is geboren op woensdag 10 december 1884 in Ochten, is overleden op woensdag 19 september 1945 in Bilthoven. Geurt werd 60 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Geurt trouwt op dinsdag 10 februari 1920 in Maastricht op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Margaretha Johanna Crena Uiterwijk, dochter van Jean Henri Uiterwijk en Carolina Hendrika Wilhelmina Philippina Lievegoed. Margaretha is geboren op zondag 4 juli 1897 in Kampen, is overleden op woensdag 2 augustus 1967 in Bilthoven. Margaretha werd 70 jaar en 29 dagen.

3  Cornelia Eliza Niemeijer is geboren op donderdag 18 november 1886 in Ochten, is overleden op woensdag 2 mei 1888 aldaar. Cornelia werd 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

4  Agnes Cornelia Gijsberta Elise Wilhelmina Niemeijer is geboren op donderdag 25 februari 1892 in Giessendam, zie VI-P.

Generatie VI

(van 1849 tot 1961)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1878 en 1923. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (13x), Gouda (5x), Rotterdam (4x), Noordbroek (4x), Kampen (3x), Arnhem (3x), Zwolle (3x), Den Dungen (2x), Doesburg (Gld.) (2x), Monnickendam (2x), Zutphen (2x), Almkerk, Oostblokker (Nh.), Veenwouden, Weerselo, Wilsum, Beesd en Hof van Delft. Er is momenteel nog 1 van de 52 kinderen in leven.

VI-A  dr. Meinart Herman Niemeijer, zoon van ds. Harm Niemeijer (V-A) en Fokelina Boer, geneesheer, wonende in Noordbroek, is geboren op woensdag 16 juli 1851 in Lippenhuizen, is overleden op vrijdag 21 mei 1943 in Nijmegen. Meinart werd 91 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Meinart trouwt op donderdag 11 mei 1876 in Nieuwe Pekela (getuigen waren haar broer Arnoldus Willem Nanninga en haar broer Jacobus Nanninga) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Gerhardina Johanna Nanninga, dochter van dr. Hendrik Nanninga (geneesheer) en Sara Allegonda Ottens. Geertruida is geboren op vrijdag 21 januari 1848 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 19 december 1920 in Nijmegen. Geertruida werd 72 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Meinart en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Herman Heinrich Johann Niemeijer is geboren op woensdag 16 januari 1878 in Noordbroek, zie VII-A.

2  Hendrik Niemeijer is geboren op woensdag 19 februari 1879 in Noordbroek, is overleden op dinsdag 29 juli 1879 aldaar. Hendrik werd 5 maanden en 10 dagen.

3  Sara Allagonda Niemeijer is geboren op zondag 1 augustus 1880 in Noordbroek, zie VII-B.

4  mr. Hendrik Jacobus Arnoldus Johannes Niemeijer is geboren op woensdag 1 februari 1882 in Noordbroek, zie VII-C.

VI-B  dr. Jan Hermannus Bakker Niemeijer, zoon van ds. Harm Niemeijer (V-A) en Fokelina Boer, arts te Gouda, is geboren op zaterdag 24 mei 1856 in Sleen , is overleden op zondag 18 mei 1930 in Rosmalen, is begraven in Gouda (Oude begraafplaats). Jan werd 73 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<21>

Jan trouwt op maandag 16 april 1883 in Gouda (getuigen waren zijn broer Meinart Herman Niemeijer (zie VI-A) en zijn schoonvader Dirk Adrianus Dupper) op 26-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Antoinetta Adriana Romeijn, dochter van Adriananus Romeijn (arts) en Maria Elizabeth Stoelendrajer. Antoinetta is geboren op donderdag 26 juni 1845 in Gouda, is overleden op donderdag 18 februari 1886 aldaar. Antoinetta werd 40 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Antoinetta zijn twee kinderen bekend:

1  Antoinette Adriana Maria Elisabeth Niemeijer is geboren op dinsdag 7 oktober 1884 in Gouda, is overleden op woensdag 24 februari 1886 aldaar, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Antoinette werd 1 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

2  Herman Adrianus Niemeijer is geboren op woensdag 27 januari 1886 in Gouda, zie VII-D.

Jan trouwt op donderdag 24 oktober 1889 in Gouda op 33-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Elisabeth Adriana Diederika Dupper, dochter van Dirk Adrianus Dupper en Elisabeth Cornelia Hartogh Heijs. Elisabeth is geboren op vrijdag 20 mei 1870 in Haastrecht, is overleden op zaterdag 15 januari 1927 in Gouda, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Elisabeth werd 56 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

3  Meinart Herman Niemeijer is geboren op zondag 13 november 1892 in Gouda, zie VII-E.

4  Elisabeth Cornelia Niemeijer is geboren op woensdag 9 mei 1894 in Gouda, is overleden op woensdag 30 januari 1895 aldaar, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Elisabeth werd 8 maanden en 21 dagen.

5  Jan Hermannus Bakker Niemeijer is geboren op vrijdag 10 februari 1899 in Gouda, zie VII-F.

VI-C  Herman Bakker Niemeijer, zoon van ds. Harm Niemeijer (V-A) en Fokelina Boer, ijzerhandelaar (Groningen), is geboren op zondag 13 oktober 1861 in Sleen, is overleden op zaterdag 7 oktober 1950 in Nijmegen . Herman werd 88 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<22>

Herman trouwt op woensdag 22 november 1893 in Groningen op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Dettina Jantina Koning, dochter van Jacobus Koning (koopman) en Jantje Jans Buzeman. Dettina, onderwijzeres, is geboren op zondag 2 februari 1868 in Groningen, is overleden op zaterdag 31 maart 1945 in Assen. Dettina werd 77 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Herman en Dettina zijn twee kinderen bekend:

1  mr. Wemelina Hermina Jantina Niemeijer, rentmeester stadsbezittingen van Groningen, is geboren op zaterdag 15 februari 1896 in Groningen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

2  mr. Herman Jacobus Niemeijer, adv.uitgeverijen, is geboren op zaterdag 22 februari 1902 in Groningen, is overleden op vrijdag 1 april 1960 aldaar. Herman werd 58 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Herman trouwt op woensdag 21 mei 1947 in Amsterdam op 45-jarige leeftijd met de 36-jarige Geertruida Bessem, dochter van Willem Louis Bessem en Martha van Duist. Geertruida is geboren op zaterdag 20 augustus 1910 in Amsterdam, is overleden op woensdag 13 april 1955 in Antwerpen. Geertruida werd 44 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Moses Cohen.<23>

VI-D  Willem Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (V-B) en Tettje Heckman, fabrikant, koopman en directeur Theodorus Niemeyer N.V., wonende in Groningen en in Glimmen, is geboren op maandag 21 februari 1853 in Groningen, is overleden op maandag 22 mei 1939 in Haren (Gn.). Willem werd 86 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Willem trouwt op donderdag 30 december 1880 in Groningen op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Johanna Catinka Elisabeth Meijer, dochter van Heinrich Friedrich Hermann Meijer (werkmeester) en Catharina Margaretha Penaat. Johanna is geboren op donderdag 10 februari 1859 in Lingen (Dld.), is gedoopt op donderdag 21 april 1859 aldaar, is overleden op zondag 5 oktober 1930 in Groningen. Johanna werd 71 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Willem en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Theodorus Niemeijer is geboren op zaterdag 13 augustus 1881 in Groningen, zie VII-G.

2  Hendrik Herman Niemeijer is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Groningen, zie VII-H.

3  Willem Niemeijer is geboren op vrijdag 12 december 1884 in Groningen, zie VII-I.

4  Titia Meta Johanne Niemeijer is geboren op vrijdag 4 januari 1889 in Groningen, is overleden op zaterdag 12 mei 1951 in Leeuwarden. Titia werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Titia trouwt op maandag 9 maart 1914 in Eelde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige mr. Rudolph Pabus Cleveringa, zoon van mr. Petrus Cleveringa (notaris) en Swaantina Jacoba Waalkens. Rudolph, president gerechtshof leeuwarden, is geboren op woensdag 27 juli 1887 in Leek, is overleden op dinsdag 11 januari 1972 in Noordbergum. Rudolph werd 84 jaar, 5 maanden en 15 dagen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw

5  Margaretha Johanna Cornelia Niemeijer is geboren op donderdag 18 december 1890 in Groningen, is overleden op dinsdag 12 februari 1980 in Schipborg. Margaretha werd 89 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Margaretha trouwt op maandag 8 januari 1917 in Eelde op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige mr. Gerard Tjaard Nicolaas Burger, zoon van dr. Huibert Burger en Ewaldina Cornelia Anna Suringar. Gerard, directeur Theodorus Niemeyer N.V., is geboren op zondag 11 november 1888 in Haarlem.

6  Johanne Cathinka Elisabeth Niemeijer is geboren op maandag 2 december 1895 in Groningen.

Johanne trouwt op maandag 27 december 1920 in Haren (Gn.) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige prof. dr. Eduard Jan Dijksterhuis, zoon van Berend Dijksterhuis (directeur HBS) en Gezina Eerkes. Eduard, leraar wiskunde Rijks-HBS Willem II (Tilburg) en hoogleraar gesch.wiskunde/natuurwtschp(Utrecht), is geboren op vrijdag 28 oktober 1892 in Tilburg, is overleden op dinsdag 18 mei 1965 in Bilthoven. Eduard werd 72 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

7  doodgeboren zoon Niemeijer is doodgeboren op dinsdag 25 januari 1898 in Groningen.

Willem trouwt op woensdag 29 juli 1931 in Ermelo op 78-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Bertha Franziska Müller, dochter van Anna Maria Jospepha Müller. Bertha, verpleegster, is geboren op vrijdag 14 februari 1873 in Frankfurt am Main, is overleden op donderdag 10 januari 1946 in Oisterwijk. Bertha werd 72 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

VI-E  Meinardus (Meinhard) Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (V-B) en Tettje Heckman, koopman en graanhandelaar, wonende in Arnhem, is geboren op donderdag 16 november 1854 in Groningen, is overleden op donderdag 26 april 1934 in Velp (Gld.). Meinardus werd 79 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Meinardus trouwt op donderdag 16 juni 1881 in Arnhem op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Antonia Hennij, dochter van David Hennij (koopman) en Berendina Cornelia Lorentz. Maria is geboren op dinsdag 30 december 1856 in Arnhem, is overleden op woensdag 18 augustus 1920 aldaar. Maria werd 63 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Meinardus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Niemeijer, lerares huishoudschool, is geboren op donderdag 15 juni 1882 in Arnhem, is overleden op donderdag 7 juli 1960 aldaar. Maria werd 78 jaar en 22 dagen.

2  Theodora Niemeijer, onderwijzeres in Ned.-Indië, is geboren op vrijdag 3 augustus 1883 in Arnhem, is overleden op dinsdag 29 februari 1972 aldaar. Theodora werd 88 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Theodora trouwt op dinsdag 14 augustus 1917 in San Francisco (is gescheiden op maandag 11 februari 1918 in Reno Nevada) op 34-jarige leeftijd (1) met John Clarence Sherman. John, inspecteur onderwijs Philippijnen. Theodora trouwt op dinsdag 22 april 1919 in Penang Malakka op 35-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Pieter Dalmeijer, zoon van Anthonie Dalmeijer en Aaltje Boll. Pieter, sectie-chef lokale werken (Medan), is geboren op zondag 13 augustus 1882 in Velsen, is overleden op zaterdag 10 november 1928 in Velp (Gld.). Pieter werd 46 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

3  Berendina Johanna Niemeijer, lerares Frans HBS Den Helder, is geboren op woensdag 17 februari 1886 in Arnhem, is overleden op donderdag 2 november 1961 in Den Helder. Berendina werd 75 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

VI-F  Maria Albertina Willemine Niemeijer, dochter van Theodorus Niemeijer (V-B) en Tettje Heckman, is geboren op donderdag 10 oktober 1861 in Groningen, is overleden op woensdag 13 april 1949 in Apeldoorn. Maria werd 87 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op woensdag 15 augustus 1888 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Fredrik Christiaan Corbach, zoon van Theodorus Corbach (timmerman) en Anna Reinders. Fredrik, leraar Duits HBS Groningen, is geboren op maandag 31 december 1849 in Groningen, is overleden op donderdag 8 september 1921 aldaar. Fredrik werd 71 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Fredrik was eerder gehuwd (1) met Rombina Catharina Bartels.<24>

Van Fredrik en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Corbach is geboren op maandag 12 januari 1891 in Groningen, is overleden op zondag 8 februari 1891 aldaar. Theodorus werd 27 dagen.

2  Theodorus Corbach is geboren op dinsdag 22 maart 1892 in Groningen.

VI-G  Albert Willem Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (V-B) en Tettje Heckman, directeur tabaksfabriek, wonende in Groningen, is geboren op woensdag 26 juni 1867 aldaar, is overleden op vrijdag 24 februari 1950 in Haren (Gn.). Albert werd 82 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Albert trouwt op donderdag 15 juni 1899 in Ulrum op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Henderika Loots, dochter van Jan Loots en Ailina Johanna Dijkhuis. Henderika is geboren op dinsdag 6 augustus 1872 in Vierhuizen, is overleden op donderdag 14 november 1946 in Groningen. Henderika werd 74 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Albert en Henderika zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Niemeijer is geboren op zaterdag 14 september 1901 in Groningen, zie VII-J.

2  Itje Alina Johanna Niemeijer is geboren op woensdag 1 januari 1908 in Groningen.

Itje trouwt op woensdag 20 april 1932 in Groningen (is gescheiden op donderdag 16 mei 1957 aldaar) op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige mr. Reindert Prins, zoon van Carel Prins en Engelina Elisabeth Lijsen. Reindert, advocaat te Breda, vice-president Gerechtshof en president Hoog Militair Gerechtshof, is geboren op zaterdag 20 oktober 1906 in Rotterdam.

Hj werd benoemd tot Ridder Nederlandse Leeuw
Itje trouwt op vrijdag 2 november 1962 in 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige dr. Albert Schaafsma, zoon van Johan Gerhard Schaafsma en Maria Catharina Heijmel. Albert, (natuurkundige)coördinator Shell Int.Research Mij., is geboren op donderdag 8 oktober 1908 in Eelde, is overleden op woensdag 1 februari 1967 in New York. Albert werd 58 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

VI-H  dr. Jan Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (V-B) en Tettje Heckman, leraar aan het gymnasium en rector gymnasium, wonende in Kampen, is geboren op donderdag 18 februari 1869 in Groningen, is overleden op zondag 23 oktober 1938 in Princenhage. Jan werd 69 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Jan trouwt op woensdag 8 april 1903 in Groningen (getuigen waren zijn broer Albert Willem Niemeijer (zie VI-G), zijn zwager Klaas Bonsema (zie V-B.9) en zijn zwager Fredrik Christiaan Corbach (zie VI-F)) op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Maria Scheffer, dochter van dr. Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer en Adriana Maria Michielsen. Anna, wonende in Groningen en in Leiden, is geboren op zondag 22 juni 1879 in Buitenzorg, is overleden op zondag 18 september 1955 in Ellecom. Anna werd 76 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Titia Niemeijer is geboren op maandag 29 februari 1904 in Kampen, is overleden op woensdag 29 maart 1995, is begraven in Oosterbeek (Algemene Begraafplaats Zuid). Titia werd 91 jaar en 1 maand.

Titia trouwt op maandag 20 oktober 1924 in Weerselo op 20-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige dr. Dirk Anton George Bruggeman, zoon van Hendrik Bruggeman en Catharina Johanna Maria Vastenou. Dirk, leraar biologie te Den Haag en in Arnhem, wonende in Rheden, is geboren op vrijdag 13 januari 1888 in Heerenveen, is overleden op zaterdag 26 mei 1945 in Wickerath (Dld.) (Wickratberg). Dirk werd 57 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Dirk Anton George Bruggeman was a Dutch physicist who received his Ph.D. at Utrecht. The modern theory of disordered media started with his 1935 paper,Elastizitätskonstanten von Kristallaggregaten ...

Titia trouwt op vrijdag 24 mei 1968 in Rheden op 64-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Arnoldus Jacobus Loijkens, zoon van Antonius Loijkens en Johanna Isabella op de Beek. Arnoldus, agent textielhandel, is geboren op zaterdag 25 januari 1902 in Tilburg, is overleden op zondag 11 januari 1976 in Ellecom. Arnoldus werd 73 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

2  Jacoba Cornelia Henderika Niemeijer is geboren op maandag 13 mei 1912 in Zwolle.

Jacoba trouwt op donderdag 10 april 1941 in Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige Engelbert Hendrik Gerhard Oosterveld, zoon van Jan Hendrik Oosterveld en Jenneken Spiele. Engelbert, exploitant vakantieoord in Spier, is geboren op dinsdag 4 augustus 1903 in Twekkelo.

3  dr. Albert Christiaan Niemeijer is geboren op zaterdag 13 maart 1915 in Zwolle, zie VII-K.

4  Adriana Maria Niemeijer, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 3 juni 1921 in Weerselo.

Adriana trouwt op dinsdag 4 november 1941 in Princenhage op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Paulus Jacobus van Driel, zoon van Leendert Dingenis van Driel en Margaretha Leenders. Paulus, directeur N.V. Ceteco Amsterdam, is geboren op maandag 16 september 1918 in Hellevoetsluis.

5  Rudolphine Niemeijer, houtbewerkster, is geboren op zondag 1 oktober 1905 in Kampen.

6  Jan Niemeijer is geboren op zondag 21 juli 1907 in Kampen, zie VII-L.

VI-I  Heiko Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (V-D) en Henderika Gesina Heikens, ijzerhandelaar, koopman en firmant Brinkman & Niemeijer, is geboren op woensdag 5 juni 1861 in Groningen, is overleden op vrijdag 17 december 1926 in Zutphen. Heiko werd 65 jaar, 6 maanden en 12 dagen.
Heiko Niemeijer begint een machinefabriek. Hij trouwt hij met de dochter van Johan Brinkmann. Later wordt in Twello Brinkmann & Niemeijer NV opgericht.
B&N Motoren ontwikkelt en produceert speciale stroomaggregaten voor de verhuur, noodstroom-aggregaten, pompensets en hydraulische sets.


De huidige fabriek

Heiko trouwt op vrijdag 12 juni 1885 in Zutphen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Dorothea Henriette Brinkmann, dochter van Johan Hermanus Brinkmann (ijzerhandelaar) en Hendrika van Holten. Dorothea is geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Zutphen, is overleden op dinsdag 4 juli 1939 aldaar. Dorothea werd 78 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Heiko en Dorothea zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer, koopman en lid firma Brinkmann & Niemeijer, is geboren op zondag 6 juni 1886 in Zutphen, is overleden op woensdag 26 maart 1919 aldaar. Jan werd 32 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

2  Johan Herman Niemeijer is geboren op maandag 29 oktober 1888 in Zutphen, zie VII-M.

3  Hendrika Niemeijer is geboren op donderdag 10 november 1892, zie VII-N.

VI-J  Herman Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (V-D) en Henderika Gesina Heikens, koopman bakkerijgrondstoffen, is geboren op dinsdag 4 juni 1867 in Groningen, is overleden op vrijdag 16 november 1928 in 's-Hertogenbosch. Herman werd 61 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Herman trouwt op maandag 7 februari 1921 in Den Dungen op 53-jarige leeftijd met de 36-jarige Johanna Kolthof, dochter van Jan Kolthof en Geertruida Pieket. Johanna is geboren op zondag 7 december 1884 in Groningen, is overleden op woensdag 1 augustus 1962 in Roden. Johanna werd 77 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Herman en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Bertha Niemeijer is geboren op woensdag 9 maart 1921 in Den Dungen.

Bertha trouwt op zaterdag 28 september 1946 in Nieuwe Pekela op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Harm Boekholt, zoon van Hindrik Boekholt en Wupkéa Hoffman. Harm, koffiebander en chauffeur bij Koffiebranderij en Theehandel Smith, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 5 november 1914 aldaar, is overleden op zaterdag 8 oktober 1977 in Amsterdam. Harm werd 62 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Herman Niemeijer, fabrieksarbeider, wonende in Nieuwe Pekela, is geboren op woensdag 6 september 1922 in Den Dungen.

VI-K  dr. Meinart Niemeijer, zoon van dr. Meindert Niemeijer (V-F) en Anna Willemina Lieftinck, arts te Elinkwijk en Hilversum, is geboren op woensdag 21 augustus 1861 in Nieuweschans, is overleden op zaterdag 24 februari 1934 in Elinkwijk. Meinart werd 72 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Meinart trouwt op vrijdag 30 juli 1886 in Bergambacht op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johanna Cornelia Smits, dochter van Johannes Cornelis Smits en Adriana Catharina Langeveld. Johanna is geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in Oostzaan, is overleden op donderdag 1 maart 1923 in Hilversum. Johanna werd 62 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Meinart en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Willemina Niemeijer is geboren op maandag 9 mei 1887 in Monnickendam, is overleden op maandag 27 november 1972 in Blaricum. Anna werd 85 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Anna trouwt op woensdag 15 februari 1939 in Zeist op 51-jarige leeftijd met de 53-jarige Gerard Wilhelm Johan van Apeldoorn, zoon van Jacobus Cornelis van Apeldoorn en Wobina Josina Magdalena Elfrink. Gerard, kunstschilder, is geboren op zondag 14 juni 1885 in Zwolle, is overleden op dinsdag 27 juni 1961 in Blaricum. Gerard werd 76 jaar en 13 dagen.

2  Johannes Cornelis Niemeijer is geboren op woensdag 8 augustus 1888 in Monnickendam, zie VII-O.

Meinart trouwt op dinsdag 25 november 1924 in Zuilen op 63-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Everdiena Neliena Gerarda Blokbergen, dochter van Niklaas Blokbergen en Hendrika Willemina van der Wal. Everdiena is geboren op donderdag 13 januari 1881 in Groningen, is overleden op woensdag 13 februari 1963 in Hilversum. Everdiena werd 82 jaar en 1 maand.

VI-L  dr. Cornelis Johan Niemeijer, zoon van dr. Meindert Niemeijer (V-F) en Anna Willemina Lieftinck, hervormd predikant o.m. Bolsward, is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Vierhuizen, is overleden op donderdag 27 oktober 1932 in Bolsward, is begraven in Zeist. Cornelis werd 67 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

In 1899 deed Cornelis Johan zijn intrede in de Martinikerk van Bolsward en werd daarmee de opvolger van ds. M.E. van der Meulen. Evenals zijn vader, predikant in Sneek, was hij gepromoveerd. Na studie bij grote theologen in Leiden ontving hij
daar in 1889 de doctorstitel. Zijn dissertatie betrof De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw. Door middel van dit boek gaf hij blijk de verschillende standpunten van theologen en kerkelijke leiders van die tijd te kunnen analyseren. Tegelijk werd zo een thema behandeld dat telkens opnieuw in de kerkgeschiedenis actueel zou worden. Cornelis Johan Niemeyer betoonde zich ook verder een kritisch en modern theoloog die de geloofsleer doordacht zonder dogmatisch te worden en zich toch welbewust bewoog in de brede traditie van het christendom. Het professoraat waarvan sprake schijnt te zijn geweest, kwam er echter niet van.
Of het aan Bolsward lag, is de vraag. Wel bevond de Grote of Martinikerk met die ene bijzondere stad zich midden op het veld van godsdienst en politiek in deze tijd van eeuwwisseling. De liberalen verloren invloed in de politiek en de liberalen in de kerk die zich modernen noemden, waren eveneens op de terugtocht. De gegoede burgerij van de negentiende eeuw had het niet meer voor het zeggen en stond voor de gevolgen van het stemrecht van mensen uit andere bevolkingslagen.
Orthodoxe groepen, ook in Bolsward, lieten zich opnieuw gelden en socialistisch georiënteerden weigerden verdere bevoogding. Onder de laatsten bevonden zich ook predikanten, zoals de rode dominee Sybe Kornelis Bakker die vanaf 1905 gedurende drie jaren de links-moderne collega en buurman van de deftige en strategische Cornelis Johan was.
Voor iemand als deze Niemeyer, politiek liberaal en kerkelijk modern, was het tijd om zich in de praktische strijd te storten. In 1905 kandideerde hij – vergeefs – voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer namens het district Sneek. Later
zette hij zich in voor de organisatie in Friesland van zijn liberale partij, de Vrijheidsbond. Ondertussen deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor op kerkelijk gebied. In 1904 werd de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland opgericht, in 1913 overgegaan in de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. In beide gevallen trad hij als voorzitter op. In 1908 was hij al hoofdredacteur van het Weekblad voor de Vrijzinnige Hervormden geworden.
De nieuwe vrijzinnige groepering was minder intellectualistisch en optimistisch dan de moderne stroming van weleer, meer gericht op Ons Recht en Onze Plicht in de Ned. Hervormde Kerk, zoals de titel van een strijdlustige brochure van zijn hand luidt. Het blijkt, dat hij zich zeer verbonden voelde met de oude volkskerk. Godsdienst moet echter gepaard gaan met vrijheid. Verder: Rome en de Gereformeerde Kerken moeten in het oog worden gehouden, omdat zij een gevaar vormen voor de vrijheid. En als dan wordt gepleit voor evenredige vertegenwoordiging en vrouwenkiesrecht binnen de eigen kerk klinken de politieke thema's van zijn dagen door.

In 1933, een jaar na het overlijden van Cornelis Johan Niemeyer, werd tussen kansel en pastorie, aan de binnenmuur van de Martinikerk een gedenkteken met zijn beeltenis onthuld. Het is in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnige
Hervormden in Nederland vervaardigd door de bekende beeldhouwer Oscar Wenckebach.

De tekst daaronder luidt:
In dankbare hulde aan haar stichter en leider voor zijn arbeid tot zegen van de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid 2 Kor. 3 : 17.

De stenen plaat wordt vastgehouden door de oudchristelijke symbolen van de schrijvers van de vier evangeliën waarin hij zich, modern en vrijzinnig, bij uitstek herkende.

Cornelis trouwt op donderdag 16 april 1891 in Laag Keppel (Gld.) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Pauline Bloemers, dochter van ds. Johan Hein Frederik Bloemers en Agnita Wachter. Pauline is geboren op woensdag 22 maart 1871 in Gouda, is overleden op zondag 19 mei 1940 in Zeist (Ut.), is begraven in Zeist. Pauline werd 69 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Cornelis en Pauline is een kind bekend:

1  Agnes Niemeijer is geboren op woensdag 2 november 1892 in Oostblokker (Nh.), is overleden op vrijdag 19 september 1958 in Amersfoort (Ut.) (ongehuwd). Agnes werd 65 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

VI-M  Jan Wolter Niemeijer, zoon van dr. Meindert Niemeijer (V-F) en Anna Willemina Lieftinck, is geboren op zaterdag 14 mei 1870 in Sneek, is overleden op zondag 25 juli 1937 in Huis ter Heide (Ut.), is begraven in Zeist Nieuwe Begraafplaats. Jan werd 67 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Zijn loopbaan:
- kandidaat-notaris te Breukelen-Nijenrode, van 1892 tot 1894
- adjunct-controleur gemeentelijke belastingen te Amsterdam, van 1894 tot 1896
- controleur der belastingen, van 1896 tot 1899
- hoofdambtenaar gemeentelijke belastingen te Rotterdam, van 1899 tot 1905
-directeur "Nationale Levensverzekeringsbank" N.V. te Rotterdam, van 1905 tot 1 juni 1935
-lid gemeenteraad van Rotterdam, van 2 september 1913 tot 25 juli 1918
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 19 februari 1920

Nevenfuncties
voorzitter Vereeniging tot bevordering van het levensverzekeringswezen in Nederland
voorzitter commissie inzake het ontwerpen van een Wet op het levensverzekeringsbedrijf, 1922
voorzitter Raad van Commissarissen "Vesta", Maatschappij van Levensverzekering te Arnhem
voorzitter Raad van Commissarissen brouwerij "De Oranjeboom" te Rotterdam
lid Raad van Commissarissen N.V. Robeco (Rotterdamsche Beleggingsconsortium), vanaf augustus 1933
voorzitter Raad van Commissarissen "Nationale Levensverzekeringsbank" N.V. te Rotterdam, van 1 juni 1935 tot 3 juni 1937.
Hij werd onderscheiden als Ridder Nederlandse Leeuw.
 

Jan trouwt op donderdag 3 juni 1897 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Johanna Sara Bijdendijk, dochter van Gozewinus Bijdendijk en Johanna Sara Bourguignon. Johanna is geboren op zondag 31 juli 1864 in Rotterdam, is overleden op zondag 17 april 1938 in Huis ter Heide, is begraven in Zeist Nieuwe Begraafplaats. Johanna werd 73 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Het echtpaar kreeg 3 dochter en 1 zoon

Van Jan en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Woltera Niemeijer is geboren op dinsdag 8 maart 1898 in Rotterdam, is overleden op donderdag 14 december 1967 in Utrecht. Woltera werd 69 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Woltera trouwt op dinsdag 24 november 1925 in Zeist op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Levinus Eldering, zoon van Willem Johannes Eldering en Maria Henriette Fagginer Auer. Cornelis, advocaat en procureur te Utrecht, is geboren op donderdag 30 september 1897 in Groningen, is overleden op zaterdag 22 september 1962 in Paterswolde. Cornelis werd 64 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

2  Johanna Niemeijer is geboren op dinsdag 8 maart 1898 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 12 maart 1898 aldaar. Johanna werd 4 dagen.

3  Johanna Sara Niemeijer is geboren op donderdag 22 maart 1900 in Rotterdam.

Johanna trouwt op woensdag 8 oktober 1924 in Zeist op 24-jarige leeftijd met de 41-jarige mr. Jan Daniel Naeff, zoon van Johan Jacob Naeff (ambtenaar in Batavia) en Anna Margaretha Johanna den Ouden. Jan, advocaat en procureru te Zutphen, is geboren op zondag 13 mei 1883 in Sipirok, is overleden op dinsdag 13 oktober 1964 in Lochem. Jan werd 81 jaar en 5 maanden.

Jan was eerder gehuwd (1) met Luci Adrienne Pluijgers.<25..28>

4  dr. Meindert Niemeijer is geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Rotterdam, zie VII-P.

VI-N  Francisca Niemeijer, dochter van dr. Meindert Niemeijer (V-F) en Anna Willemina Lieftinck, is geboren op donderdag 13 juni 1872 in Sneek, is overleden op maandag 3 augustus 1953 in Zeist (Ut.), is begraven in Zeist Nieuwe Begraafplaats. Francisca werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Francisca trouwt op woensdag 7 augustus 1895 in Sneek op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Bloemers, zoon van ds. Johan Hein Frederik Bloemers en Agnita Wachter. Dirk, notaris te Zwolle, is geboren op maandag 20 augustus 1866 in Waddinxveen, is overleden op donderdag 20 oktober 1949 in Zeist, is begraven aldaar Nieuwe Begraafplaats. Dirk werd 83 jaar en 2 maanden.

Van Dirk en Francisca zijn drie kinderen bekend:

1  Francisca Bloemers is geboren op zaterdag 20 maart 1897 in Doesburg (Gld.), is overleden op zaterdag 16 juli 1977 in Leeuwarden. Francisca werd 80 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Francisca was gehuwd met Andel Synco van de Moer.

2  Johan Hendrik Frederik Bloemers is geboren op zaterdag 5 januari 1901 in Doesburg (Gld.), is overleden op donderdag 30 januari 1986 in Arnhem. Johan werd 85 jaar en 25 dagen.

Johan was gehuwd met Helena Wilhelmina Kolff.

3  Meindert Bloemers is geboren op zaterdag 5 juni 1909 in Veenwouden, is overleden op dinsdag 23 juli 1963 in Rotterdam. Meindert werd 54 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Meindert was gehuwd met Pauline Altmann.

VI-O  ds. Meindert Niemeijer, zoon van Philippus Sophius Niemeijer (V-G) en Albertha Wilhelmina Maria de Haas, hervormd predikant, laatst te Werkhoven, is geboren op woensdag 17 september 1879 in Ochten, is overleden op maandag 29 maart 1954 in Utrecht, is begraven in Werkhoven Buiten. Meindert werd 74 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Meindert trouwt op woensdag 1 december 1909 in Almkerk en Uitwijk op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Eva Simonetta Nieuwenhuizen, dochter van Cornelis Nieuwenhuizen en Anna van Vastenouw. Eva is geboren op zondag 17 juli 1887 in Almkerk, is overleden op zondag 26 september 1948 in Utrecht, is begraven in Werkhoven Buiten. Eva werd 61 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Meindert en Eva zijn vier kinderen bekend:

1  mr. Albertus Willem Marie Niemeijer, secretaris Centrale Bond van Meubelfabrikanten en griffier Raad van Beroep,Zwolle, is geboren op maandag 26 december 1910 in Almkerk, is overleden op woensdag 17 augustus 2005, begraven in Lage Vuursche, 94 jaar, 7 maanden en 22 dagen oud.
 

Grafsteen in Lage Vuursche

Albertus was gehuwd met Clasina Ida van der Wall, dochter van Everhardus van der Wall en Gesina Ferwerda. Clasina, pedagogisch-psychologisch studiebegeleidster, is geboren op zaterdag 1 juli 1922 in Leiden.

2  dr. Cornelis Theodorus Niemeijer is geboren op maandag 18 januari 1915 in Hof van Delft, zie VII-Q.

3  Menco Meindert Philippus Niemeijer is geboren op maandag 2 december 1918 in Wilsum, zie VII-R.

4  Philippus Sophius Niemeijer is geboren op woensdag 8 augustus 1923 in Zwolle, zie VII-S.

Klik op foto voor grotere afbeelding    Foto (uit collectie Philip) genomen op 17-7-1944 te Werkhoven.

Van links naar rechts:Menco (VII R), Flip (VII S), Joop Snoek, Annie (van Kees), Kees (VII Q),  Simonetta, Ina van Niemeijer-Van der Wall, Bertie (Albertus Willem Marie)  en Meindert Niemeijer(VI O)

VI-P  Agnes Cornelia Gijsberta Elise Wilhelmina Niemeijer, dochter van Philippus Sophius Niemeijer (V-G) en Albertha Wilhelmina Maria de Haas, is geboren op donderdag 25 februari 1892 in Giessendam, is overleden op vrijdag 21 juli 1961 in Bilthoven, is begraven aldaar Den en Rust. Agnes werd 69 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Agnes trouwt op donderdag 11 april 1918 in De Bilt (is gescheiden op donderdag 19 april 1928 aldaar) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Frans Alewijn Jan (Jan) Middelkoop, zoon van Adrianus Middelkoop en Aartje de Jong. Frans, burgemeester (laatst van Buitenzorg West Java) en rijkscontroleur steunverlening Dept.Soc.Zaken, is geboren op zaterdag 22 september 1888 in Nijkerk, is overleden op zondag 30 november 1952 in 's-Gravenhage. Frans werd 64 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Voornaam (Jan) gewijzigd bij vonnis rechtbank Tiel 3 sept. 1920.

Van Frans en Agnes zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Middelkoop is geboren in 1919, is overleden in 1919.

2  Albertha Wilhelmina Maria Middelkoop is geboren op vrijdag 24 september 1920 in Beesd, is overleden op zaterdag 24 september 1949 in Noordwijk. Albertha werd 29 jaar.

Zij woonde tot 28 december 1936 in Goudenregenstraat 197, Den Haag en vanaf 28 december 1936 in Nassau Ouwerkerkstraat 10, Ouddorp

Generatie VII

(van 1878 tot heden)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1905 en 1958. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (12x), Musselkanaal (4x), Utrecht (4x), Wassenaar (3x), Box Hill (3x), Den Helder (3x), Amsterdam (3x), Bilthoven (2x), Breda (2x), Ovando (2x), Zutphen (2x), Valkenburg (2x), Ovando, Semarang, Sneek, Malang Oost-Java, Soekaboemi Preanger Reg. West-Java, Eindhoven, Dreischor, Soerabaja, Tegal, Wildervank, Bennekom en Missoula. Er zijn momenteel nog 14 van de 55 kinderen in leven.

VII-A  Herman Heinrich Johann Niemeijer, zoon van dr. Meinart Herman Niemeijer (VI-A) en Geertruida Gerhardina Johanna Nanninga, steenfabrikant (Musselkanaal), is geboren op woensdag 16 januari 1878 in Noordbroek, is overleden op zondag 22 november 1959 in Driebergen. Herman werd 81 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Herman trouwt op vrijdag 8 juli 1904 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Boudina Jantina Heeres, dochter van Hero Heeres en Bouwina Eerkes. Boudina is geboren op dinsdag 28 februari 1882 in Oude Pekela, is overleden op zaterdag 4 november 1961 in Twello. Boudina werd 79 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Herman en Boudina zijn vier kinderen bekend:

1  Meinart Herman Niemeijer, vertegenwoordiger houthandel (Karachi) en agent K.L.M., is geboren op zondag 11 juni 1905 in Musselkanaal, is overleden op woensdag 11 mei 1977 in St.Leonards Hampshire. Meinart werd 71 jaar en 11 maanden.

Meinart trouwt op zaterdag 27 juni 1931 in Rangoon op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Mary Kathleen Smith, dochter van George Henry Smith en Catherine Christine Jacks. Mary is geboren op donderdag 16 mei 1901 in Rangoon, is overleden op zondag 22 mei 1977 in St.Leonards Hampshire. Mary werd 76 jaar en 6 dagen.

2  Hero Willem Niemeijer is geboren op zondag 4 augustus 1907 in Musselkanaal, is overleden op woensdag 4 december 1907 aldaar. Hero werd 4 maanden.

3  Hero Hendrik Niemeijer, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 18 maart 1910 in Musselkanaal, is overleden op maandag 28 juni 1926 in Groningen. Hero werd 16 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

4  Arnoldus Willem Niemeijer is geboren op vrijdag 20 oktober 1911 in Musselkanaal, zie VIII-A.

VII-B  Sara Allagonda Niemeijer, dochter van dr. Meinart Herman Niemeijer (VI-A) en Geertruida Gerhardina Johanna Nanninga, is geboren op zondag 1 augustus 1880 in Noordbroek, is overleden op zondag 8 mei 1949 in Wildervank, is begraven aldaar (Dalweg). Sara werd 68 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Sara trouwt op woensdag 2 maart 1910 in Noordbroek op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Douwe Huizinga, zoon van Wilhelmus Johannes Huizinga en Trijntje Wieringa. Douwe, geneesheer(Wildervank), is geboren op zondag 11 mei 1879 in Tolbert (Leek), is overleden op zondag 23 januari 1966 in Oosterbeek, is begraven in Wildervank (Dalweg). Douwe werd 86 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Douwe en Sara is een kind bekend:

1  zoon Huizinga is doodgeboren op zondag 11 december 1910 in Wildervank.

VII-C  mr. Hendrik Jacobus Arnoldus Johannes Niemeijer, zoon van dr. Meinart Herman Niemeijer (VI-A) en Geertruida Gerhardina Johanna Nanninga, advocaat en procureur (Amsterdam), is geboren op woensdag 1 februari 1882 in Noordbroek, is overleden op woensdag 17 februari 1971 in Doorwerth. Hendrik werd 89 jaar en 16 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 20 september 1923 in Rotterdam op 41-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Maria Romenij, dochter van Marcelis Bernardus Romenij en Maria Pissuisse. Johanna is geboren op vrijdag 15 december 1899 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 29 april 1989, is begraven in Doorwerth. Johanna werd 89 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Hendrik en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Marcelis Bernardus Niemeijer is geboren op maandag 18 augustus 1924 in Amsterdam, zie VIII-B.

2  Hans Hero Niemeijer, hoofd afd.beplantingen(Nijmegen), is geboren op vrijdag 8 oktober 1926 in Amsterdam.

Hans trouwt op dinsdag 29 december 1953 in Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Sophia Johanna Margaretha Poulen, dochter van Johannes Elise Marinus Poulen en Margaretha Angela Lindedman. Sophia is geboren op vrijdag 24 september 1926 in Haarlem.

3  Geertruida Gerhardina Johanna Niemeijer, verpleegkundige, is geboren op donderdag 12 maart 1931 in Amsterdam.

Geertruida trouwt op dinsdag 19 september 1961 in Veere op 30-jarige leeftijd met de 46-jarige Johan Petrus Lucretius van Manen, zoon van mr. Hugo van Manen en Maria Gesina Hagen. Johan, directeur n.v. streekvervoer Walcheren, is geboren op donderdag 11 februari 1915 in Amsterdam, is overleden op zondag 17 februari 1980 in Middelburg. Johan werd 65 jaar en 6 dagen.

Johan was eerder gehuwd (1) met Cornelia Liebert.<29>

VII-D  Herman Adrianus Niemeijer, zoon van dr. Jan Hermannus Bakker Niemeijer (VI-B) en Antoinetta Adriana Romeijn, mondarts (Arnhem), is geboren op woensdag 27 januari 1886 in Gouda, is overleden op zaterdag 22 december 1979. Herman werd 93 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Herman trouwt op woensdag 9 juni 1915 in Nijmegen op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Arida Ereke Cornelia Groenendaal, dochter van Jan Groenendaal en Jenneke Dingemans. Arida is geboren op donderdag 23 mei 1889 in Heerewaarden, is overleden op maandag 20 april 1981 in Arnhem. Arida werd 91 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Herman en Arida is een kind bekend:

1  dr. Johan Anton Niemeijer is geboren op maandag 13 augustus 1917 in Bennekom, zie VIII-C.

VII-E  Meinart Herman Niemeijer, zoon van dr. Jan Hermannus Bakker Niemeijer (VI-B) en Elisabeth Adriana Diederika Dupper, luitenant-ter zee 2e kl., rubberplanter op Java, havenmeester (Belawan,Sumatra) en leraar wiskunde, is geboren op zondag 13 november 1892 in Gouda, is overleden op dinsdag 23 april 1968 in Zoeterwoude. Meinart werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Meinart trouwt op dinsdag 4 maart 1919 in Apeldoorn op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Ottoline Johanna Henriette van Lennep, dochter van Egbert David van Lennep en Helena Wilhelmina Justine Ross. Ottoline is geboren op vrijdag 31 maart 1893 in Apeldoorn, is overleden op vrijdag 20 mei 1977 in Leidschedam. Ottoline werd 84 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Meinart en Ottoline zijn drie kinderen bekend:

1  Helena Wilhelmina Justine Niemeijer is geboren op donderdag 22 januari 1920 in Soekaboemi Preanger Reg. West-Java, is overleden op zaterdag 4 mei 1974 in Vlaardingen. Helena werd 54 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Helena trouwt op donderdag 14 december 1939 in Medan op 19-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jacob Pieterse, zoon van Jacob Pieterse en Josephine Henriette Wilton. Jacob, assistent palmpitonderneming Gedong Biara en sergeant, is geboren op woensdag 1 februari 1911 in Rotterdam, is verdronken op maandag 26 juni 1944 bij torpedering Japans krijgsgevangenentransportschip Harugiku Maru ten zuiden van Belawan. Jacob werd 33 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

De Harugiku Maru (ook aangeduid als Van Waerwijck, een oud-KPM-schip, 3.040 ton) vertrok op 25-6-1944 met 1174 krijgsgevangenen (Nederlanders, Engelsen en Australiërs) uit Belawan, eindbestemming Sumatraspoorweg. De krijgsgevangenen kwamen uit kampen in Noord-Sumatra, o.a. Gloegoer (720 man) en Soengei Sengkol (458 man). Dit transport werd aan­geduid als Java Party 22, hoewel het schip dus niet vanuit Java maar vanuit Sumatra vertrok. Het schip voer in convooi met 2 kleine tankers en 2 kleine corvetten.


Op 26-6-1944 (om 14:00 uur) werd het schip, dicht onder de kust varend, door twee torpedo's van de onderzeeboot HMS Truculent tot zinken gebracht (het schip brak in tweeën en zonk binnen enige minuten); daarnaast werd ook één corvet en één tanker tot zinken gebracht. De andere schepen van het convooi namen de drenkelingen op. Er verdronken 178 man (113 Nederlanders, 48 Engelsen, 12 Australiërs). De overlevenden werden met diverse schepen naar Singapore gebracht, waar nog eens 22 man overleden aan de opgelopen verwondingen, longontsteking en uitputting.

 


Helena trouwt op vrijdag 22 januari 1971 in Zwijndrecht op 51-jarige leeftijd (2) met de 64-jarige Hermanus Gilles, zoon van Johannes Theodorus Gilles en Petronella Johanna van der Linden. Hermanus, scheepvaartagent Maclaine Watson en Co (Batavia), luitenant-ter zee 2 kl K.M.R. en directeur N.V. de Hellingen (Dordrecht), is geboren op zondag 11 februari 1906 in Hilversum.

2  Elisabeth Adriana Diederika (Lieke) Niemeijer is geboren op zondag 13 maart 1921 in Semarang.

Elisabeth trouwt op vrijdag 2 mei 1941 in Medan op 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige jhr. Louis Eugène de Roy van Zuijdewijn, zoon van jhr. Louis Henri Marie de Roy van Zuijdewijn en Josepha Alexandrine Moormann. Louis, assistent rubberondern.Berangir(Kisaran), is geboren op woensdag 4 november 1914 in Malang Oost-Java, is overleden op zaterdag 14 maart 1942 vermist bij Porsea, Sumatra. Louis werd 27 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Elisabeth trouwt op maandag 23 februari 1948 in Hilversum (is gescheiden op dinsdag 12 juni 1979 aldaar) op 26-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Jacob Jan Boon, zoon van Dirk Boon en Maartje Zwaai. Jacob, luitenant-ter-zee speciale diensten, procuratiehouder houthandel (Zaandam) en directeur kistenfabriek (Halfweg), is geboren op woensdag 19 juni 1912 in IJmuiden.

Jacob Jan was eerder gehuwd (1) met Christina Carolina Jozephina Lemmens (Chris).<30>

3  Ottoline Johanna Henriette Niemeijer is geboren op donderdag 10 februari 1927 in Soerabaja.

Ottoline trouwt op donderdag 27 september 1951 in Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige drs. Johan Rudolf Lodewijk van den Elshout, zoon van Gerardus van den Elshout en Mathilda Helena Everdina Goethals. Johan, hoofdadministrateur CBS, is geboren op zondag 21 oktober 1923 in 's-Gravenhage.

VII-F  Jan Hermannus Bakker Niemeijer, zoon van dr. Jan Hermannus Bakker Niemeijer (VI-B) en Elisabeth Adriana Diederika Dupper, chemiker bij suikerfabriek en radiocommentator Wereldomroep en Avro, is geboren op vrijdag 10 februari 1899 in Gouda, is overleden op vrijdag 3 juni 1960 in Amsterdam. Jan werd 61 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op woensdag 4 januari 1922 in Singapore (is gescheiden op zaterdag 26 april 1930 in 's-Gravenhage) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Maria Anna Bauer, dochter van Oscar Bauer en Anna Maria Düx. Maria, journaliste, is geboren op donderdag 16 november 1893 in Krefeld, is overleden op woensdag 8 augustus 1979 in 's-Gravenhage. Maria werd 85 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op donderdag 2 september 1937 in Amsterdam op 38-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Geertje Knol, dochter van Harm Knol en Anna Vegter. Geertje is geboren op dinsdag 7 april 1903 in Slochteren, is overleden op zondag 21 juni 1953 in Amsterdam. Geertje werd 50 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Johan Wilhelm Niemeijer is geboren op woensdag 29 mei 1935 in Utrecht, zie VIII-D.

2  Elly Niemeijer, verpleegkundige, is geboren op zondag 27 augustus 1939 in Utrecht.

Elly trouwt op donderdag 14 september 1967 in Haarlem op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Antonie Schreuder, zoon van Antonie Schreuder en Alida Maria Verhagen. Antonie, reclame-adviseur, is geboren op zaterdag 15 oktober 1938 in Haarlem.

3  Erica Niemeijer, balletdanseres en danspedagoge, is geboren op zondag 27 augustus 1939 in Utrecht.

Erica trouwt op donderdag 28 december 1961 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Fridjof Rooda. Fridjof, reclame-ontwerper, is geboren op dinsdag 27 juli 1937 in Amsterdam.

4  Pacificus Irenion Niemeijer, monteur, is geboren op zaterdag 10 oktober 1942 in Utrecht.

Pacificus trouwt op vrijdag 18 december 1964 in Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieternella Dekker, dochter van Pieter Dekker en Susanna Catherina Korswagen. Pieternella is geboren op zaterdag 11 november 1939 in Rotterdam.

VII-G  Theodorus Niemeijer, zoon van Willem Niemeijer (VI-D) en Johanna Catinka Elisabeth Meijer, tabaksfabrikant, is geboren op zaterdag 13 augustus 1881 in Groningen, is overleden op zaterdag 10 juni 1967 in Laren. Theodorus werd 85 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Theodorus trouwt op dinsdag 11 april 1905 in Baltimore op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Helen Anthonie Auguste Gieske, dochter van Willem Gieske en Caroline Vogeler. Helen is geboren op woensdag 17 september 1879 in Baltimore, is overleden op zondag 25 oktober 1970 in Laren. Helen werd 91 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Theodorus en Helen zijn vijf kinderen bekend:

1  Caroline Johanna Margaretha Niemeijer is geboren op vrijdag 2 februari 1906 in Groningen.

Caroline trouwt op dinsdag 6 mei 1930 in Groningen (is gescheiden op zaterdag 30 augustus 1952 aldaar) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige dr. Egbertus Matthias Jan Hesselink, zoon van Reinier Hesselink en Jeichina Sissingh. Egbertus, arts (Groningen), is geboren op woensdag 23 januari 1901 in Glimmen, is overleden op zaterdag 26 juni 1965 in Eelde. Egbertus werd 64 jaar, 5 maanden en 3 dagen.
Hij woonde in het woonhuis Oosterbroek 5 in Eelde in het landgoed Oosterbroek, een rijksmonument,waarvan in zijn opdracht  een verbouwing plaats vond waarbij de vensterindeling in de zuidgevel enigszins werd gewijzigd.

2  Willem August Theodorus (Willy) Niemeijer, adjunct-directeur Theodorus Niemeijer N.V., is geboren op vrijdag 8 maart 1907 in Groningen, is overleden op vrijdag 16 februari 1945 in Dessauer Ufer (Dld.) (nadat hij tengevolge van een hem overkomen ongeval een operatie had ondergaan). Willem werd 37 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Hij was tijdens de 2e Wereldoorlog verzetsstrijder bij de groep NC in Haren en assistent-districtshoofd Groningen. Hij werd gearresteerd door de SD op 14 november 1944. Hij is omgekomen in het KZ Aussenlager Dessauer Ufer concentratiekamp Dessauer Ufer.


Van juli tot september 1944 waren in Lagerhaus G ongeveer 1500 joodse vrouwen uit het KZ Auschwitz ondergebracht. Zij moesten bij raffinaderijen en andere bedrijven puin ruimen. In september 1944 werden zij in drie groepen van 500 naar drie andere kampen gevoerd, onder andere naar Neugraben, Falkenbergsweg.

In oktober 1944 werden hier 1500 mannelijke gevangenen gehuisvest. Zij moesten helpen bij het aanleggen van spoorwegen en het graven van tankgrachten en puin ruimen van bombardementen. Na een zwaar bombardement op Hamburg werd het commando in februari 1945 verplaatst naar Fuhlsbüttel. Begin april 1945 werd het kamp opgeheven.

Een plaquette op het gebouw herinnert aan deze periode.

3  Theodorus Eduard Niemeijer is geboren op dinsdag 26 oktober 1909 in Groningen, zie VIII-E.

4  Johanna Theodora Niemeijer, kunstschilderes, wonende in Laren, is geboren op maandag 8 januari 1912 in Groningen, is overleden op vrijdag 18 juni 2004 in Laren . Johanna werd 92 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<31>
 

Stichting Niemeijer Fonds
Oprichtster en naamgeefster J.Theodora Niemeijer, dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen, was een bijzondere persoonlijkheid met een grote passie voor beeldende kunst.
In 1996 richtte ze een eigen stichting op met als doel het stimuleren van beginnende kunstenaars. Zij was ongehuwd en had geen kinderen. Op 18 juni 2004 overleed Theodora Niemeijer en liet haar vermogen na aan de door haar opgerichte Stichting Niemeijer Fonds. Deze stichting doneert jaarlijks een mooi bedrag aan verschillende kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars en aan verschillende initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

5  ir. Hendrik Everhard Niemeijer is geboren op zondag 2 december 1917 in Groningen, zie VIII-F.

VII-H  Hendrik Herman Niemeijer, zoon van Willem Niemeijer (VI-D) en Johanna Catinka Elisabeth Meijer, directeur Th.Niemeijer N.V., is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Groningen, is overleden op donderdag 20 juni 1968 aldaar. Hendrik werd 85 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hendrik trouwt op dinsdag 20 april 1920 in 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Elise Boelmans ter Spill, dochter van mr. Hendrik Boelmans ter Spil en Neeltje Boon. Elise, arts, is geboren op zaterdag 29 augustus 1891 in Alkmaar, is overleden op zondag 25 april 1971 in Paterswolde. Elise werd 79 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Hendrik en Elise zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Herman Frederik Niemeijer is geboren op dinsdag 21 september 1926 in Groningen, zie VIII-G.

2  Elsbet Verena Niemeijer, arts, is geboren op zaterdag 2 februari 1929 in Groningen.

Elsbet trouwt op dinsdag 21 februari 1956 in Haren (Gn.) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige dr. Hendrik Jan Dik, zoon van dr. Hillebrand Willem Johan Dik en Josina Alida Visser. Hendrik, internist te Amstelveen, is geboren op zaterdag 11 januari 1930 in Amsterdam, is overleden op maandag 25 september 1978 aldaar. Hendrik werd 48 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

3  Theodorus Willem Niemeijer is geboren op woensdag 16 juli 1930 in Groningen, zie VIII-H.

VII-I  Willem Niemeijer, zoon van Willem Niemeijer (VI-D) en Johanna Catinka Elisabeth Meijer, landbouwer te Missoula,Montana, is geboren op vrijdag 12 december 1884 in Groningen, is overleden op woensdag 26 augustus 1981 in Hot Springs. Willem werd 96 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 26 november 1910 in Helmville Montana op 25-jarige leeftijd met de 16-jarige Pauline Hilda Stadler, dochter van Joseph Karl Stadler en Hilda Marie Brunsteiner. Pauline is geboren op zaterdag 7 juli 1894 in Göstling, is overleden op donderdag 13 mei 1971 in Missoula. Pauline werd 76 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Willem en Pauline zijn vier kinderen bekend:

1  Joseph William Niemeijer is geboren op vrijdag 20 december 1912 in Ovando, zie VIII-I.

2  William Albert Niemeijer is geboren op vrijdag 4 juni 1915 in Ovando, zie VIII-J.

3  Hilda Johanna Niemeijer is geboren op vrijdag 4 juni 1915 in Ovando.

Hilda trouwt op zaterdag 4 januari 1936 in Los Angeles op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Edward Sidney Hardesty, zoon van Edward Carter Hardesty en Mary Peers. Edward, koopman in vloerbedekking, is geboren op zondag 5 juni 1910 in Missoula.

4  Theodora Elisabeth Niemeijer is geboren op donderdag 26 oktober 1939 in Missoula.

Theodora trouwt op zondag 16 augustus 1959 in Missoula op 19-jarige leeftijd met dr. Roger Owen Lambson, zoon van Owen Roger Lambson en Beth Loveridge. Roger, anatoom University of Kentucky, is geboren in Provo (Utah).

VII-J  Theodorus Niemeijer, zoon van Albert Willem Niemeijer (VI-G) en Henderika Loots, arts en radioloog, wonende in Groningen, is geboren op zaterdag 14 september 1901 aldaar, is overleden op donderdag 9 april 1970 aldaar. Theodorus werd 68 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Theodorus trouwt op maandag 9 december 1929 in Ulrum (huwelijksgetuige was Willem Niemeijer (zie VI-D)) op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharine Eetje Loots, dochter van Rijpko Jan Loots (landbouwer) en Medeldina Klasina Kadijk. Catharine, wonende in Ulrum en in Groningen, is geboren op zondag 18 oktober 1908 in Leens.

Van Theodorus en Catharine zijn vier kinderen bekend:

1  Catharine Eetje Niemeijer, bibliothecaresse, is geboren op vrijdag 4 oktober 1935 in Groningen.

2  drs. Albert Willem Niemeijer, docent Noordelijke Leergangen Leeuwarden, is geboren op woensdag 8 september 1937 in Groningen.

Albert trouwt op woensdag 18 maart 1964 in Groningen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige drs. Willy Jacoba Huijsse, dochter van Willem Jacob Huijsse en Catharina Johanna Geertruid Weenink. Willy, docente Noordelijke Leergangen Leeuwarden, is geboren op dinsdag 11 april 1939 in 's-Gravenhage.

3  Henrica Dina Niemeijer is geboren op dinsdag 2 januari 1940 in Groningen.

Henrica trouwt op maandag 2 oktober 1961 in Wageningen op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige ir. Reitse Klaze Koopmans, zoon van ir. Bastiaan Koopmans en Anna Maria Teistma. Reitse, ingenieur Heidemij Nederland B.V., is geboren op donderdag 17 oktober 1940 in 's-Gravenhage.

4  Riepke Jan Niemeijer is geboren op dinsdag 14 oktober 1941 in Groningen, zie VIII-K.

VII-K  dr. Albert Christiaan Niemeijer, zoon van dr. Jan Niemeijer (VI-H) en Anna Maria Scheffer, leraar en adjunct-directeur ped.akademie Nutskweekschool, is geboren op zaterdag 13 maart 1915 in Zwolle.

Albert trouwt op woensdag 22 juli 1942 in Arnhem op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Paula Johanna Wilhelmine Vervloet, dochter van Cornelis Johannes Vervloet en Emma Kellerhof. Paula, verpleegster, is geboren op vrijdag 7 april 1911 in Freienwalde aan de Oder.

Van Albert en Paula zijn vijf kinderen bekend:

1  drs. Rudolf Niemeijer is geboren op zaterdag 15 mei 1943 in Valkenburg, zie VIII-L.

2  Meinhard Niemeijer is geboren op donderdag 13 juli 1944 in Valkenburg, zie VIII-M.

3  Paula Niemeijer, röntgenlaborante, is geboren op woensdag 4 juni 1947 in Eindhoven.

Paula trouwt op vrijdag 31 mei 1968 in Eindhoven (is gescheiden op vrijdag 21 november 1975 aldaar) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Karel Robert Gooren, zoon van Louis Henri Robert Gooren en Catharina Koenen. Karel, directeur Goorens's techn.bedrijven b.v., is geboren op donderdag 5 oktober 1944 in Eindhoven.

4  Jan Willem Niemeijer is geboren op maandag 12 juli 1948 in Breda, zie VIII-N.

5  Albert Niemeijer, kunstschilder, is geboren op dinsdag 10 april 1951 in Breda.

Albert trouwt op vrijdag 20 oktober 1972 in Eindhoven op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Ingrid Maria de Kruijff, dochter van Christoffel de Kruijff en Helena Maria Kuijpens. Ingrid, secretaresse, is geboren op woensdag 19 augustus 1953 in Eindhoven.

VII-L  Jan Niemeijer, zoon van dr. Jan Niemeijer (VI-H) en Anna Maria Scheffer, arts te Noordwijk, is geboren op zondag 21 juli 1907 in Kampen.

Jan trouwt op maandag 29 oktober 1934 in Breda op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Louise Maria Smit, dochter van Jacob Smit en Antoinette van Rijn. Louise is geboren op zondag 6 oktober 1907 in Haarlem.

Van Jan en Louise is een kind bekend:

1  Antoinette Niemeijer is geboren op vrijdag 8 oktober 1937 in Dreischor.

Antoinette trouwt op zaterdag 15 april 1961 in Noordwijk op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige ir. Adriaan Christiaan Russell Ketelaar, zoon van Arend Christiaan Ketelaar en Ida Gertrude Ruth Russell. Adriaan, wetensch.hoofdmedewerker TH Delft, is geboren op zaterdag 29 augustus 1931 in Negaga Tandjong Balei op landbouwonderneming aldaar.

VII-M  Johan Herman Niemeijer, zoon van Heiko Niemeijer (VI-I) en Dorothea Henriette Brinkmann, koopman en firmant Brinkman & Niemeijer, ijzerhandel, is geboren op maandag 29 oktober 1888 in Zutphen, is overleden op zaterdag 7 januari 1933 aldaar. Johan werd 44 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Johan trouwt op maandag 10 juli 1916 in Zutphen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Isabella Maria Elisabeth Goemans, dochter van Jan Goemans (leraar) en Johanna Frederika Wilhelmina Elisabeth ten Bosch. Anna is geboren op zaterdag 4 november 1893 in Zutphen, is overleden op woensdag 9 november 1977 in Bilthoven. Anna werd 84 jaar en 5 dagen.

Van Johan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Frederika Wilhelmina Elisabeth Niemeijer is geboren op donderdag 7 november 1918 in Bilthoven, is overleden op woensdag 31 januari 1923 aldaar. Johanna werd 4 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

2  drs. Heiko Niemeijer is geboren op zaterdag 16 oktober 1920 in Zutphen, zie VIII-O.

3  Johanna Elisabeth Niemeijer is geboren op maandag 11 februari 1924 in Bilthoven.

Johanna trouwt op zaterdag 14 oktober 1950 in New York op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilhelm Kobus, zoon van Wilhelm Kobus en Henriette Catharina Maria van Asperen. Wilhelm, medewerker pharmaceutische fabriek NY, is geboren op dinsdag 23 december 1919 in Borculo.

4  Dorothea Henriette Niemeijer, psychologe, is geboren op woensdag 20 november 1929 in Zutphen.

Dorothea trouwt op zaterdag 4 september 1954 in Zutphen (is gescheiden op maandag 5 februari 1979 aldaar) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus van der Nat, zoon van Jacobus van der Nat en Catharina Helena Verhoeff. Jacobus, arts en anesthesist te Eindhoven, is geboren op maandag 13 oktober 1924 in Leiden.

VII-N  Hendrika Niemeijer, dochter van Heiko Niemeijer (VI-I) en Dorothea Henriette Brinkmann, is geboren op donderdag 10 november 1892, is overleden op maandag 25 maart 1935 in Zutphen. Hendrika werd 42 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 2 april 1914 in Zutphen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Derk Hendrik Jordaan, zoon van Johannes Gijsbertus Jordaan en Anna Geertruij Schaars. Derk, koopman en directeur N.V. Roemer, koffiebranderij&theehandel, is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Zutphen, is overleden op dinsdag 13 oktober 1964 aldaar. Derk werd 77 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Derk en Hendrika is een kind bekend:

1  Anna Geertruij Jordaan is geboren op zaterdag 16 augustus 1919.

VII-O  Johannes Cornelis Niemeijer, zoon van dr. Meinart Niemeijer (VI-K) en Johanna Cornelia Smits, administrateur koffie- en rubberonderneming, is geboren op woensdag 8 augustus 1888 in Monnickendam, is overleden op dinsdag 8 augustus 1961 in Blaricum. Johannes werd 73 jaar.

Hij wekrte bij een onderneming Kali Selogi, Banjoewang, Besoeki, Oost-Java

Johannes trouwt op donderdag 3 september 1914 in Aarlanderveen (bij volmacht) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida Adriana Elisabeth Maria Allart, dochter van Wilhelmus Cornelis Allart en Cornelia Johanna van Dueren. Geertruida is geboren op donderdag 16 augustus 1888 in Aarlanderveen, is overleden op zondag 6 april 1952 in Laren. Geertruida werd 63 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  mr. Meinart Niemeijer is geboren op zondag 10 oktober 1915 in Tegal op suikeronderneming Doekoe-wringan (Tegal, Midden Java), zie VIII-P.

2  Johanna Cornelia Niemeijer is geboren op donderdag 30 januari 1919 in Malang Oost-Java.

Johanna trouwt op zondag 28 augustus 1938 in Kali Selogiri op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Jean Emile van Gogh, zoon van Leendert Adrianus van Gogh en Anna Isabella Maria Elisabeth Verduijn Lunel. Jean, adm.rubberondern Kali Mrawan(Djember,Besoeki) en rijinstructeur, is geboren op donderdag 2 november 1911 in Bandoeng.

VII-P  dr. Meindert Niemeijer, zoon van Jan Wolter Niemeijer (VI-M) en Johanna Sara Bijdendijk, directeur Nationale Levensverzekerings-Bank N.V., is geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Rotterdam. Hij overleed op maandag 5 oktober 1987, 85 jaar, 7 maanden 17 dagen oud.


Levensloop
Niemeijer promoveerde en werd daarna advocaat Tussen 1926 en 1964 was hij directeur van een groot verzekeringsbedrijf in Rotterdam. In 1944 werd zijn huis in beslag genomen door de Duitse bezetter, maar hij kon zijn uitgebreide bibliotheek op tijd in veiligheid brengen. Later was Niemeijer lid van de Raad van Bestuur van Nationale-Nederlanden . Zijn dochter Marjon (1930-1988) trouwde met de schrijver Willem van den Hout , beter bekend als Willy van der Heide, onder welk pseudoniem hij de Bob Evers-serie schreef.
Schaken
Tijdens zijn schooljaren deelde Niemeijer met de een week oudere Jan Hartong dezelfde schoolbank. Later maakten ze samen schaakcomposities.
In 1924 begon Niemeijer met het verzamelen van schaakboeken, die hij voornamelijk kocht op veilingen. Hieronder waren 25 complete bibliotheken, waaronder de 4000 boeken tellende collectie van de Braziliaan DeMotta. De vele buitenlandse contacten die hij vanwege zijn werk onderhield, maakten het voor hem gemakkelijker om werken in vreemde talen te kopen. Zo wist hij een groot aantal Oost-Europese titels te verwerven. Zijn collectie, die toen bestond uit ongeveer 7000 boeken, schonk hij in 1948 aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag . De bibliotheek voegde haar samen met de in 1876 door Antonius van der Linde geschonken verzameling tot de "Bibliotheca Van der Linde-Niemeijeriana". Als tegenprestatie eiste Niemeijer van de bibliotheek, die hij ook daarna met zijn eigen middelen ondersteunde, dat er een catalogus van de collectie gemaakt werd, die in 1955 gereed kwam.
Behalve schaakboeken verzamelde Niemeijer vanaf 1925 ook Nederlandse schaakproblemen. In zijn probleemarchief werden uiteindelijk meer dan 50.000 schaakcomposities opgenomen.
Niemeijer was niet alleen als verzamelaar maar ook als auteur actief. Hij componeerde meer dan 600 schaakproblemen, schreef ruim 30 boeken en brochures en publiceerde meer dan 40 artikelen.

 

Meindert trouwt op donderdag 24 februari 1927 in Wassenaar op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Arnolda Hermina van Nahuijs, dochter van Cornelis Hermannus van Nahuijs en Sophia Johanna Cornelia Hoogendijk. Arnolda is geboren op zaterdag 18 november 1899 in Zevenbergen, is overleden op vrijdag 2 maart 1979 in Wassenaar. Arnolda werd 79 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Meindert en Arnolda zijn drie kinderen bekend:

1  dr. Jan Wolter Niemeijer is geboren op maandag 21 november 1927 in Wassenaar, zie VIII-Q.

2  Marjon Niemeijer is geboren op vrijdag 3 januari 1930 in Wassenaar. Zij overleed in 1988, 58 jaar oud.

Marjon trouwt op donderdag 27 maart 1958 in Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 42-jarige Wilhelmus Hendricus Maria van den Hout , zoon van Wilhelmus Henricus van den Hout en Jantiena Henderika Bodewes. Wilhelmus, schrijver en publicist, ook genaamd  Willy van der Heide, onder welk pseudoniem hij de Bob Evers-serie schreef,is geboren op donderdag 3 juni 1915 in 's-Hertogenbosch. Hij overleed in 1985 op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag aan een verwaarloosd hartinfarct. Van den Hout was driemaal getrouwd, de derde maal met dochter Marjon van Meindert Niemeijer

3  Aernout Niemeijer is geboren op zondag 30 april 1933 in Wassenaar, zie VIII-R.

VII-Q  dr. Cornelis Theodorus Niemeijer, zoon van ds. Meindert Niemeijer (VI-O) en Eva Simonetta Nieuwenhuizen, hervormd predikant te Bidaard en wetensch.hoofdmedew.Universiteit Utrecht, is geboren op maandag 18 januari 1915 in Hof van Delft, is overleden op dinsdag 29 juli 1958 in Zeist. Cornelis werd 43 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelis trouwt op dinsdag 28 december 1943 in Wijk bij Duurstede (is gescheiden op dinsdag 15 november 1955 aldaar) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Gijsberta de Bruijn, dochter van Gerrit de Bruijn en Cornelia van Vulpen. Johanna is geboren op zondag 18 mei 1919 in Wijk bij Duurstede.

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Menno Cornelis Niemeijer is geboren op woensdag 9 januari 1952 in Sneek.

VII-R  Menco Meindert Philippus Niemeijer, zoon van ds. Meindert Niemeijer (VI-O) en Eva Simonetta Nieuwenhuizen, verzekeringsagent te Blackburn,Australia en pastoraal medewerker Ten Post/Wadenoijen, is geboren op maandag 2 december 1918 in Wilsum, is overleden op zaterdag 9 augustus 1980 in Ten Post. Menco werd 61 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Menco trouwt op zaterdag 10 oktober 1953 in Carlton op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria Henrietta Hanlo, dochter van ir. Alphonse Eugène Marie Joseph Hanlo en Josephine Hubertine Marie Hermans. Maria is geboren op donderdag 8 juli 1920 in Nijmegen.

Van Menco en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Albert Niemeijer, arts, is geboren op zaterdag 16 juni 1956 in Box Hill.

Meindert trouwt op zaterdag 12 september 1981 in Paonia (Cal.) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Andrea Johanna Vervloet, dochter van ing. Willem Hendrikus Vervloet en Edna Elaine Mattison. Andrea is geboren op vrijdag 25 januari 1957 in Caripito (Ven.).

2  Menco Geurt Niemeijer, arts, is geboren op zaterdag 16 juni 1956 in Box Hill.

3  Marie José Niemeijer, doktersassistente St.Antonius Ziekenhuis Utrecht, is geboren op zondag 27 april 1958 in Box Hill.

VII-S  Philippus Sophius Niemeijer, zoon van ds. Meindert Niemeijer (VI-O) en Eva Simonetta Nieuwenhuizen, kapitein-ter-zee en directeur Diaconessenhuis Voorburg, is geboren op woensdag 8 augustus 1923 in Zwolle,is overleden op dinsdag 5 februari 2008 in Scheveningen. Philippus werd 84 jaar, 5 maanden en 28 dagen.
 

Ranks

Adelborst year 1945

Adelborst KMR 1946, 1 Apr

Ltz. III KMR 1947, 1 Apr

Honourable discharge 1949, 1 Apr

Ltz. II KMR 1949, 1 Apr

Kapt.ltz. 1971, 1 Jan

Honourable discharge 1973, 1 Sep

 

Submarine Commands
Hr.Ms. "O 24" 1953, 18 December - 1954, 22 February
Hr.Ms. "Tijgerhaai (1)" 1954, 1 March - 1954, 5 April
Hr.Ms. "O 21" 1954, 8 April - 1954, 16 November
Hr.Ms. "Tijgerhaai (1)" 1955, 12 April - 1955, 30 November
Hr.Ms. "Tijgerhaai (1)" 1956, 15 March - 1956, 28 July
Hr.Ms. "Walrus (1)" 1956, 17 December - 1957, 6 July
 

 

Philippus trouwt op dinsdag 31 oktober 1950 in Leiden op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Wilhelmina Antonia Maas, dochter van Christiaan Adriananus Maas en Johanna Cornelia Bosman. Wilhelmina is geboren op zondag 12 november 1916 in Rotterdam , is overleden op vrijdag 5 oktober 1990 in Hoogeveen. Wilhelmina werd 73 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van Philippus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Meinarda Aletta Emilia Niemeijer, receptioniste, is geboren op maandag 8 september 1952 in Den Helder.

Meinarda trouwt op vrijdag 17 mei 1974 in Vlissingen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Peter Paul Rolff, zoon van Pieter Rolff en Johanna Klaverstijn. Peter, scheepswerktuigbouwkundige, is geboren op woensdag 28 februari 1951 in Haarlem.

2  Meindert Niemeijer, administrateur groothandelscentrum, is geboren op maandag 1 augustus 1955 in Den Helder.

Meindert trouwt op vrijdag 12 december 1980 in Etten-Leur op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Irma van der Putten, dochter van Pieter van der Putten en Allegonda Elisabeth Lorent. Irma, secretaresse, is geboren op woensdag 2 juli 1958 in Amsterdam.

3  Philippus (Philip) Niemeijer is geboren op maandag 1 augustus 1955 in Den Helder.

Philippus trouwt op zaterdag 2 juni 1990 op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Lisette Rosalia Johannes Maria Denisse. Lisette is geboren op woensdag 3 oktober 1962.

Van Philippus en Lisette zijn vier kinderen bekend:

1  Pien Kathelijn Niemeijer is geboren op zondag 2 februari 1992.

2  Sam Pepijn Niemeijer is geboren op dinsdag 28 juni 1994.

3  Tijn Philip Niemeijer is geboren op woensdag 1 oktober 1997.

4  Daan Adriaan Niemeijer is geboren op woensdag 1 oktober 1997.

Generatie VIII

(van 1905 tot heden)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1935 en 1975. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (11x), Utrecht (5x), Haren (Gn.) (5x), 's-Gravenhage (5x), Missoula (5x), Amsterdam (5x), Rijswijk (3x), Rotterdam (3x), Musselkanaal (3x), Auckland (2x), Glimmen (2x), Oosterbeek (2x), St. Ignatius (2x), Wassenaar, San Diego, Leiden, Hot Springs, Soerabaja, Soest, Wageningen en Nijmegen. Er zijn momenteel nog 53 van de 61 kinderen in leven.

VIII-A  Arnoldus Willem Niemeijer, zoon van Herman Heinrich Johann Niemeijer (VII-A) en Boudina Jantina Heeres, steenfabrikant (Musselkanaal) en plantage-eigenaar, is geboren op vrijdag 20 oktober 1911 in Musselkanaal.

Arnoldus trouwt op donderdag 21 maart 1940 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia Geertrui Jacoba Boerhave, dochter van Gijsbert Johannes Boerhave en Gezina Stratingh. Cornelia is geboren op donderdag 20 oktober 1910 in Groningen.

Van Arnoldus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Herman Heinrich Johan Niemeijer is geboren op vrijdag 10 juli 1942 in Musselkanaal, zie IX-A.

2  Gijsberth Johannes Niemeijer is geboren op zondag 17 september 1944 in Musselkanaal, zie IX-B.

3  Meinart Hero Niemeijer is geboren op zaterdag 4 mei 1946 in Musselkanaal, zie IX-C.

VIII-B  Marcelis Bernardus Niemeijer, zoon van mr. Hendrik Jacobus Arnoldus Johannes Niemeijer (VII-C) en Johanna Maria Romenij, directeur, is geboren op maandag 18 augustus 1924 in Amsterdam.

Hij was in dienst van Verpakkingsindustrie H.D.Burgers B.V. te Apeldoorn

Marcelis trouwt op woensdag 9 april 1952 in 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Antonetta Stork, dochter van Jurriaan Engelbert Stork en Catharina Reesse. Maria is geboren op woensdag 25 februari 1925 in Zwolle.

Van Marcelis en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Cathinca Niemeijer, secretaresse, is geboren op woensdag 18 maart 1953 in Amsterdam.

Cathinca trouwt op maandag 23 augustus 1976 in Steenbergen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Franciscus Aloysius Maria Pennings, zoon van Johannes Marinus Antonius Adrianus Pennings en Anna Catharina Maria van der Heyden. Franciscus, economisch adviseur, is geboren op woensdag 15 december 1948 in Breda.

Hij was in dienst van Innotech Benelux te Roosendaal

2  Hein Engelbert Niemeijer, tekenaar reclamebureau Bas te Apeldoorn, is geboren op zaterdag 11 augustus 1956 in Oosterbeek.

3  Eelco Niemeijer, vliegenier, is geboren op maandag 29 februari 1960 in Oosterbeek.

VIII-C  dr. Johan Anton Niemeijer, zoon van Herman Adrianus Niemeijer (VII-D) en Arida Ereke Cornelia Groenendaal, beheerder universiteitslaboratorium fysiol.chemie, is geboren op maandag 13 augustus 1917 in Bennekom.

Johan trouwt op dinsdag 2 mei 1944 in Utrecht op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Thérese Alida Smit, dochter van mr. Jan Jacob Smit en Titia Pot. Thérese is geboren op vrijdag 29 augustus 1919 in Utrecht.

Van Johan en Thérese zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Harmannus Niemeijer is geboren op donderdag 2 augustus 1945 in Utrecht, zie IX-D.

2  ing. Cornelis Meinart Niemeijer, cultuurtechn.ingenieur, is geboren op woensdag 5 maart 1947 in Utrecht.

3  Arida Henriette Niemeijer, chemisch analiste, is geboren op dinsdag 24 augustus 1948 in Utrecht.

Arida trouwt op woensdag 11 oktober 1972 in Maarssen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Karel Johan Snel, zoon van Franciscus Hendricus Bernardus Snel en Hillegonda Jans Pieterse. Karel, leraar lichamelijke opvoeding, is geboren op maandag 26 mei 1947 in Utrecht.

4  Pauline Marina Niemeijer is geboren op woensdag 6 februari 1952 in Utrecht.

Pauline trouwt op zaterdag 30 maart 1974 in Utrecht op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Marcelinus Josephus Willebrord Druncks, zoon van Henri Hubert Joseph Druncks en Catharina Maria Weijling. Marcelinus, inkoopleider Edah B.V. (Helmond), is geboren op maandag 5 augustus 1946 in Swalmen.

5  Laetitia Thérèse Niemeijer, medewerkster plantsoenendienst, is geboren op donderdag 12 april 1956 in Utrecht.

VIII-D  Johan Wilhelm Niemeijer, zoon van Jan Hermannus Bakker Niemeijer (VII-F) en Geertje Knol, arbeidstherapeut, is geboren op woensdag 29 mei 1935 in Utrecht, is overleden op maandag 20 juli 1964 in Rotterdam. Johan werd 29 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Johan trouwt op donderdag 15 december 1960 in Nieuwer Amstel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Clazina de Jong. Clazina, lerares Frans, is geboren op dinsdag 3 september 1935 in Nieuwer Amstel.

Van Johan en Clazina zijn drie kinderen bekend:

1  Simone Catherine Niemeijer is geboren op woensdag 14 juni 1961 in Rotterdam.

2  Geertjan Niemeijer is geboren op zaterdag 29 september 1962 in Rotterdam.

3  Matthijs Johan Niemeijer is geboren op woensdag 17 juni 1964 in Rotterdam.

VIII-E  Theodorus Eduard Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (VII-G) en Helen Anthonie Auguste Gieske, directeur Kon.Bedrijven Theodorus Niemeijer N.V. en kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, is geboren op dinsdag 26 oktober 1909 in Groningen. Hij overleed op zondag 10 augustus 2008 en werd begraven te Noordlaren op de hervormde begraafplaats Pollsweg. Hij bereikte de leeftijd van 98 jaar, 9 maanden en 15 dagen. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij was directeur Koninklijke Theodorus Niemeijer N.V. en kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin.Foto grafnummer 1184625 Hervormde Begraafplaats Pollseweg NoordlarenFoto grafnummer 1184625 Hervormde Begraafplaats Pollseweg NoordlarenFoto grafnummer 1184625 Hervormde Begraafplaats Pollseweg Noordlaren

 

Foto grafnummer 1184625 Hervormde Begraafplaats Pollseweg Noordlaren

Foto grafnummer 1184625 Hervormde Begraafplaats Pollseweg NoordlarenTheodorus trouwt op maandag 14 mei 1934 in Neede (is gescheiden op maandag 10 oktober 1949 Neede) op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Alida Adriane Jacobs ter Weeme, dochter van Hendrik Eliberth Jacob ter Weeme en Chiela Alida van der Hoog. Alida is geboren op dinsdag 26 mei 1914 in Neede.

 

 

 

 

Van Theodorus en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Lidy Ingeborg Niemeijer, pastor dr. Daniel den Hoed Kliniek, is geboren op maandag 11 februari 1935 in Groningen.

Lidy trouwt op dinsdag 29 januari 1957 in Haren (Gn.) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Henri Jean Cornelis Bienfait, zoon van Jean Louis Bienfait en Marie Jacomina Biemont. Henri, directeur Techn.Im- en Export Mij.J.L.Bienfait, is geboren op donderdag 29 mei 1930 in Aerdednhout, is overleden op donderdag 6 februari 1964 in Amsterdam. Henri werd 33 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

2  dr. Theodorus Niemeijer is geboren op vrijdag 29 januari 1937 in Groningen, zie IX-E.

3  Harmen Niemeijer is geboren op zaterdag 2 november 1940 in Haren (Gn.), zie IX-F.

4  Jacob Eliberth Hendrik Niemeijer is geboren op zaterdag 28 februari 1942 in Haren (Gn.), zie IX-G.

5  Helen Anthonie Augusta Niemeijer is geboren op zaterdag 10 februari 1945 in Haren (Gn.).

Helen trouwt op vrijdag 10 mei 1968 in Haren (Gn.) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige mr. Jacob Vriesendorp, zoon van mr. Jacobus Johannes Vriesendorp en Cornelia Françoise Delhez. Jacob, expert scheepshypotheken, is geboren op woensdag 25 februari 1942 in Dordrecht.

6  Caroline Johanna Margaretha Niemeijer is geboren op woensdag 5 februari 1947 in Haren (Gn.).
    Caroline en Nina op hun ponies

Caroline trouwt op vrijdag 29 maart 1974 in Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis van Lier, zoon van Lambertus van Lier en Helena Sternheim. Cornelis, acteur De Haagse Comedie, is geboren op dinsdag 6 juli 1948 in Amsterdam.

7  Johanna Theodora Niemeijer is geboren op woensdag 5 februari 1947 in Haren (Gn.).

Johanna trouwt op vrijdag 29 augustus 1969 in Haren (Gn.) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige dr. Willibrord Daniël Johannes Graafmans, zoon van Henri Laurent Graafmans en Anna Ignatia Albada Jelgersma. Willibrord, leraar biologie en dekaan, is geboren op woensdag 7 februari 1940 in Batavia.

Theodorus trouwt op woensdag 30 november 1949 in Newton Abbot op 40-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Bougina Zwaantina (Ina) van der Veen, dochter van Zwaantje van Slochteren of Siebren van der Veen. Bougina is geboren op woensdag 19 maart 1924 in Groningen, overleden op  vrijdag 18 augustus 1989 in Wassenaar.

Van Theodorus en Bougina zijn twee kinderen bekend:

8  Theodora Eva Niemeijer is geboren op woensdag 2 mei 1951 in Glimmen.

Theodora trouwt op zaterdag 22 september 1973 in Haren (Gn.) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige drs. Hendrik Maarten Kleiweg de Zwaan, zoon van Pieter Johannes Kleiweg de Zwaan en Regina Emilie van Nierop. Hendrik, adjunct-directeur, is geboren op donderdag 24 mei 1945 in 's-Gravenhage.

Hij is dienst van S. Levison B.V., im- en export van oud papier, ijzer en metalen te Zutphen.

9  Theodora Nina Niemeijer is geboren op zaterdag 26 juni 1954 in Glimmen.

    
Nina op haar pony So Long die werd gekocht in Engeland en werd meegebracht naar Holland.
  Chris Miller: 'Nina and her elder Sister Caroline, used to spend their Summer Holidays back in the 1960s, on a Farm called "Slade" on Dartmoor (England), looked after By a Lady called Mrs. (Mildred) Coaker."
 

Theodora trouwt op vrijdag 28 juni 1974 in Haren (Gn.) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Aalbert Hendrik Weegenaar, zoon van Hendrik Weegenaar en Antje Bolt. Aalbert, fagottist NFO Orkest, is geboren op donderdag 11 juni 1953 in Groningen.

VIII-F  ir. Hendrik Everhard Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (VII-G) en Helen Anthonie Auguste Gieske, bouwk.ing. en architect bur.Lucas en Niemeijer,Voorburg, is geboren op zondag 2 december 1917 in Groningen, is overleden op donderdag 29 oktober 1970 in Voorburg. Hendrik werd 52 jaar, 10 maanden en 27 dagen. Hij werd begraven in Wassenaar op de N.H. Begraafplaats Dorpskerk.

Hendrik trouwt op donderdag 7 augustus 1941 in Bloemendaal (is gescheiden op zaterdag 18 augustus 1956) op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Johanna Charlotte van Poelvoorde, dochter van Henri Johan van Poelvoorde en Dina Aleid Abel. Johanna is geboren op maandag 25 oktober 1920 in Benrath (Dld.), is overleden op maandag 17 mei 1965 in Susch door vliegtuigongeluk. Johanna werd 44 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Hendrik en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Marjon Niemeijer is geboren op zondag 25 januari 1942 in Rijswijk.

Marjon trouwt op vrijdag 24 mei 1968 in Voorburg op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Louis Hornsveld, zoon van Louis Hornsveld en Wilhelmina Petronella Veenendaal. Louis, medew.Philips'Gloeil.fabrieken N.V., is geboren op vrijdag 27 mei 1938 in Soest.

2  Willem August Theodorus Niemeijer is geboren op vrijdag 10 januari 1947 in Rijswijk, zie IX-H.

3  Johannes Niemeijer is geboren op maandag 14 maart 1949 in Rijswijk.

Hendrik trouwt op vrijdag 7 september 1956 in Wassenaar op 38-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria Elisabeth Krom, dochter van Anthonius Johannes Krom en Theodora Engelbertine Louisa Goossens. Maria is geboren op zaterdag 24 november 1928 in Soerabaja.

Van Hendrik en Maria zijn twee kinderen bekend:

4  Theodora Niemeijer, verpleegkundige, is geboren op maandag 18 november 1957 in 's-Gravenhage.

5  Gijs Niemeijer is geboren op zondag 10 januari 1960 in 's-Gravenhage.

VIII-G  Hendrik Herman Frederik Niemeijer, zoon van Hendrik Herman Niemeijer (VII-H) en Elise Boelmans ter Spill, is geboren op dinsdag 21 september 1926 in Groningen.

Hendrik trouwt op maandag 16 december 1957 in Appingedam (is gescheiden op maandag 8 september 1969 aldaar) op 31-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Mina Geertruida Welleman, dochter van Cornelis Catharinus Jacobus Welleman en Teda Toxopeus. Mina is geboren op zaterdag 2 januari 1937 in Delfzijl.

Hendrik trouwt op vrijdag 23 maart 1973 in Groningen op 46-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Nehabat Saka, dochter van Kâzim Saka en Cemile Karamahmutoglu. Nehabat is geboren op maandag 12 november 1945 in Persembe.

Van Hendrik en Nehabat zijn twee kinderen bekend:

1  Elise Cemile Niemeijer is geboren op zondag 17 februari 1974 in Groningen.

2  Hendrik Herman Niemeijer is geboren op vrijdag 28 maart 1975 in Groningen.

VIII-H  Theodorus Willem Niemeijer, zoon van Hendrik Herman Niemeijer (VII-H) en Elise Boelmans ter Spill, is geboren op woensdag 16 juli 1930 in Groningen.

Theodorus trouwt op vrijdag 20 september 1963 in Groningen op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige Ellen Aleida Geers, dochter van Gerardus Johannes Geers en Ilse Anita Jibben. Ellen, psychotherapeute, is geboren op maandag 27 april 1942 in 's-Gravenhage.

Van Theodorus en Ellen zijn twee kinderen bekend:

1  Ariana Josefien Niemeijer is geboren op maandag 3 maart 1969 in Nijmegen (zij werd geadopteerd).

2  Wouter Steven Niemeijer is geboren op maandag 23 november 1970 in Wageningen (hij werd geadopteerd).

VIII-I  Joseph William Niemeijer, zoon van Willem Niemeijer (VII-I) en Pauline Hilda Stadler, landbouwer te Missoula, is geboren op vrijdag 20 december 1912 in Ovando, is overleden op maandag 26 mei 1969 in Missoula. Joseph werd 56 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Joseph trouwt op maandag 9 november 1931 in Butte op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Constance Gertrud Baker, dochter van Leroy Nelson Baker en Contance Emily Miller. Constance is geboren op maandag 4 maart 1912 in Billings.

Van Joseph en Constance zijn vijf kinderen bekend:

1  Contance Joan Niemeijer, makelaar, is geboren op zaterdag 4 september 1937 in Missoula.

Contance trouwt op vrijdag 5 september 1958 in Missoula (is gescheiden aldaar) op 21-jarige leeftijd met Thomas Kevin Haney. Thomas, procureur.

2  Billie Jean Niemeijer is geboren op donderdag 22 april 1943 in San Diego.

Billie trouwt op zondag 16 augustus 1964 in Missoula (is gescheiden aldaar) op 21-jarige leeftijd met Kenneth Lee. Kenneth, werktuigkundige.

3  Jan William Niemeijer is geboren op woensdag 10 september 1947 in Missoula, zie IX-I.

4  Joseph Leroy Niemeijer is geboren op zaterdag 13 augustus 1949 in Missoula, zie IX-J.

5  Kristi Jill Niemeijer, journaliste, is geboren op maandag 28 oktober 1957 in Missoula.

Kristi trouwt op maandag 1 september 1980 in Charlo op 22-jarige leeftijd met de 39-jarige prof. Steven Terry Connell, zoon van Robert Edward Connell en Lera Minnie Vittner. Steven, professor University of Montana te Missoula, is geboren op donderdag 13 maart 1941 in Denver.

VIII-J  William Albert Niemeijer, zoon van Willem Niemeijer (VII-I) en Pauline Hilda Stadler, elektrotechnisch installateur, is geboren op vrijdag 4 juni 1915 in Ovando.

William trouwt op zaterdag 18 mei 1946 in St. Ignatius op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Thelma Mae Dixon, dochter van Charles Fon Dixon en Agnes Katherine Kiernan. Thelma is geboren op vrijdag 2 oktober 1925 in St. Ignatius.

Van William en Thelma zijn vier kinderen bekend:

1  William Fon Niemeijer, geoloog, is geboren op vrijdag 12 december 1947 in Missoula.

William trouwt op vrijdag 27 februari 1970 in Missoula (is gescheiden op donderdag 16 december 1976) op 22-jarige leeftijd (1) met Marie Sorenson. William trouwt op zaterdag 1 januari 1977 in Missoula op 29-jarige leeftijd (2) met Debra Smith Blaine.

2  Barbara Ann Niemeijer, verzekeringsagente, is geboren op zaterdag 9 september 1950 in St. Ignatius.

3  Nancy Niemeijer is geboren op woensdag 26 januari 1955 in St. Ignatius.

Nancy trouwt op zaterdag 27 juli 1974 in Hot Springs op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Francis Charles Cahoon, zoon van Reynolds Fielding Cahoon en Thelma Smith. Francis, elektrotechnisch installateur en pelsjager, is geboren op donderdag 2 februari 1956 in St. Ignatius (hij is aangenomen zoon).

4  Delbert Allen Niemeijer is geboren op maandag 18 maart 1957 in Hot Springs, zie IX-K.

VIII-K  Riepke Jan Niemeijer, zoon van Theodorus Niemeijer (VII-J) en Catharine Eetje Loots, logopedist, is geboren op dinsdag 14 oktober 1941 in Groningen.

Riepke trouwt op vrijdag 16 december 1966 in Deventer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Gesina Jantine Akke Louise Dotinga, dochter van ds. Sytso Dotinga en Wubbigje Roelofje Wessels Boer. Gesina is geboren op donderdag 24 augustus 1944 in Engwierum.

Van Riepke en Gesina zijn vier kinderen bekend:

1  Sytske Niemeijer is geboren op zaterdag 5 oktober 1968 in Groningen.

2  Hinke Catharine Niemeijer is geboren op dinsdag 20 januari 1970 in Groningen.

3  Theodorus Niemeijer is geboren op zondag 13 februari 1972 in Groningen.

4  Ailina Niemeijer is geboren op maandag 25 maart 1974 in Groningen.

VIII-L  drs. Rudolf Niemeijer, zoon van dr. Albert Christiaan Niemeijer (VII-K) en Paula Johanna Wilhelmine Vervloet, wetensch.medewerker Stichting Afrika Studiecentrum, is geboren op zaterdag 15 mei 1943 in Valkenburg.

Rudolf trouwt op maandag 20 juni 1966 in Naarden op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige drs. Aleida van Leeuwen, dochter van Joseph van Leeuwen en Mietje Hildesheim. Aleida is geboren op vrijdag 9 juni 1939 in Bussum.

Van Rudolf en Aleida zijn drie kinderen bekend:

1  David Niemeijer is geboren op dinsdag 3 september 1968 in Amsterdam.

2  Marco Niemeijer is geboren op dinsdag 28 juli 1970 in Amsterdam.

3  Issa Niemeijer is geboren op zondag 10 juni 1973 in Soest.

VIII-M  Meinhard Niemeijer, zoon van dr. Albert Christiaan Niemeijer (VII-K) en Paula Johanna Wilhelmine Vervloet, zuivelfabrikant te Auckland, is geboren op donderdag 13 juli 1944 in Valkenburg.

Meinhard trouwt op vrijdag 14 juli 1967 in Zandvoort op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Monique Julie Suzanne Irene Lugt, dochter van ir. Charles Lugt en Antoinette Koppelman. Monique is geboren op maandag 26 februari 1945 in Eindhoven.

Van Meinhard en Monique zijn twee kinderen bekend:

1  Michael Kevin Charles Albert Niemeijer is geboren op woensdag 17 december 1969 in Amsterdam.

2  Minouk Suzette Niemeijer is geboren op donderdag 9 maart 1972 in Amsterdam.

VIII-N  Jan Willem Niemeijer, zoon van dr. Albert Christiaan Niemeijer (VII-K) en Paula Johanna Wilhelmine Vervloet, zuivelfabrikant in Auckland, is geboren op maandag 12 juli 1948 in Breda.

Jan trouwt op woensdag 23 december 1970 in Zeist op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Margaretha Maria d' Audretsch. Margaretha is geboren op zaterdag 15 mei 1948 in Wassenaar.

Van Jan en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Marsha Paula Niemeijer is geboren op zaterdag 13 mei 1972 in Auckland.

2  Jayja Niemeijer is geboren op zaterdag 6 juli 1974 in Auckland.

VIII-O  drs. Heiko Niemeijer, zoon van Johan Herman Niemeijer (VII-M) en Anna Isabella Maria Elisabeth Goemans, ambtenaar voorlichting gemeente Groningen, is geboren op zaterdag 16 oktober 1920 in Zutphen.

Heiko trouwt op zaterdag 31 januari 1948 in Zutphen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Elisabeth van Latesteijn, dochter van Cornelis van Latesteijn en Maria Magdalena van der Veen. Johanna is geboren op donderdag 27 oktober 1921 in Zutphen.

Van Heiko en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Anna Elisabeth Niemeijer is geboren op zaterdag 10 september 1949 in Groningen.

Maria trouwt op zaterdag 14 augustus 1971 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige ir. Hans Herman Gerhard Doedijns, zoon van Abram Doedijns en Gertruda Johanna Fikekrs. Hans, bouwk.ingenieur Doedijns Ind.-en handelsonern b.v., is geboren op maandag 13 december 1948 in 's-Gravenhage.

2  Johanna Elisabeth Niemeijer is geboren op donderdag 4 oktober 1951 in Groningen.

Johanna trouwt op vrijdag 6 september 1974 in Groningen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie Johannes Hendricus de Bruijn, zoon van ds. Pieter Jan de Bruijn en Pauline Mierop. Arie, assurantiehandelaar, is geboren op zondag 15 april 1951 in Kethel.

3  Johan Herman Niemeijer, hoofdverpleegkundige, is geboren op zondag 9 november 1952 in Groningen.

Johan trouwt op vrijdag 19 december 1975 in Kampen (is gescheiden op donderdag 3 april 1980 aldaar) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Yolanda Touwen, dochter van Frederik Touwen en Willemina de Vries. Maria, gastvrouw Hema B.V., is geboren op dinsdag 2 augustus 1955 in Kampen.

VIII-P  mr. Meinart Niemeijer, zoon van Johannes Cornelis Niemeijer (VII-O) en Geertruida Adriana Elisabeth Maria Allart, officier justitie te Bondowoso en administrateur Min.BZ, is geboren op zondag 10 oktober 1915 in Tegal op suikeronderneming Doekoe-wringan (Tegal, Midden Java), is overleden op donderdag 7 juni 1973 in 's-Gravenhage. Meinart werd 57 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Meinart trouwt op woensdag 17 februari 1943 in 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Nicolasine Uiterwijk, dochter van Gerrit Johan Uiterwijk en Nicolasine Korenhoff. Nicolasine is geboren op maandag 26 augustus 1918 in Kediri Oost-Java.

Van Meinart en Nicolasine zijn drie kinderen bekend:

1  Marion Niemeijer, onderwijzeres, is geboren op maandag 9 juli 1945 in 's-Gravenhage.

Marion trouwt op woensdag 23 december 1970 in Wassenaar op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige drs. Cornelis Johanna Maria Copal, zoon van Petrus Adrianaus Copal en Anna Maria Catharina Gertrudis Meuwissen. Cornelis, ambtenaar provincie Overijssel, is geboren op zaterdag 15 maart 1941 in Haaren.

2  drs. Meinart Jan Niemeijer is geboren op zaterdag 21 juni 1947 in Soerabaja, zie IX-L.

3  Joop Niemeijer, leraar Nederlands, is geboren op maandag 27 augustus 1951 in 's-Gravenhage.

VIII-Q  dr. Jan Wolter Niemeijer, zoon van dr. Meindert Niemeijer (VII-P) en Arnolda Hermina van Nahuijs, directeur Prentenkabinet Rijksmuseum A'dam, is geboren op maandag 21 november 1927 in Wassenaar.

Jan trouwt op zaterdag 7 juni 1958 in Assen op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Jannie Hermina Schoemaker, dochter van Harm Schoemaker en Aaltje Koops. Jannie is geboren op donderdag 19 juni 1930 in Assen.

Van Jan en Jannie is een kind bekend:

1  Meindert Niemeijer is geboren op zaterdag 2 juli 1960 in Wassenaar.

VIII-R  Aernout Niemeijer, zoon van dr. Meindert Niemeijer (VII-P) en Arnolda Hermina van Nahuijs, medewerker CBvGenealogie, is geboren op zondag 30 april 1933 in Wassenaar, is overleden op maandag 10 mei 1982 in 's-Gravenhage. Aernout werd 49 jaar en 10 dagen.

Aernout trouwt op zaterdag 14 maart 1964 in 's-Gravenhage (is gescheiden op donderdag 13 december 1973 aldaar) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Annie Francisca van der Male, dochter van Cornelis van der Male en Wilhelmina Bruin. Cornelia is geboren op donderdag 6 januari 1944 in 's-Gravenhage.

Van Aernout en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Woltera Niemeijer is geboren op maandag 16 januari 1967 in 's-Gravenhage.

2  Jan Wolter Niemeijer is geboren op dinsdag 20 oktober 1970 in Leiden.

Generatie IX

(van 1935 tot heden)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1968 en 1981. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Arnhem (3x), Missoula (2x), Gouda (2x), Kitwe Zambia (2x), Ronan (2x), St. Ignatius, Portland, Vancouver, Toronto, Umtali Rhodesië, Haarlem, Utrecht, Cochabamba (Bol.), Chipingwa Rhodesië, Carroquemado (Arg.), Cardiff en Kalispell. Alle 23 kinderen zijn momenteel nog in leven.

IX-A  Herman Heinrich Johan Niemeijer, zoon van Arnoldus Willem Niemeijer (VIII-A) en Cornelia Geertrui Jacoba Boerhave, bestuursambtenaar in Rhodesië en farmer, is geboren op vrijdag 10 juli 1942 in Musselkanaal.

Herman trouwt op zaterdag 28 oktober 1967 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Ina Tromp. Ina is geboren op maandag 28 oktober 1946 in Kitwe Zambia.

Van Herman en Ina zijn twee kinderen bekend:

1  Rolf Meinart Niemeijer is geboren op zaterdag 15 maart 1969 in Kitwe Zambia.

2  Lianda Mink Niemeijer is geboren op dinsdag 29 december 1970 in Kitwe Zambia.

IX-B  Gijsberth Johannes Niemeijer, zoon van Arnoldus Willem Niemeijer (VIII-A) en Cornelia Geertrui Jacoba Boerhave, employé kopermijnen (Kalaluxshi, Zambia) en employé fa.Ceminco (Vernon, B.C.), is geboren op zondag 17 september 1944 in Musselkanaal.

Gijsberth trouwt op maandag 27 januari 1975 op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Sheelagh O'Connell. Sheelagh is geboren op woensdag 4 april 1945 in Dunamway.

Van Gijsberth en Sheelagh is een kind bekend:

1  Kevin Connell Niemeijer is geboren op zondag 7 januari 1979 in Vancouver.

IX-C  Meinart Hero Niemeijer, zoon van Arnoldus Willem Niemeijer (VIII-A) en Cornelia Geertrui Jacoba Boerhave, bosbouwer, is geboren op zaterdag 4 mei 1946 in Musselkanaal.

Meinart trouwt op zaterdag 27 juni 1970 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Coraly Ann Clark. Coraly is geboren op dinsdag 19 februari 1946 in Pretoria.

Van Meinart en Coraly zijn twee kinderen bekend:

1  Lynne Margot Niemeijer is geboren op dinsdag 27 maart 1973 in Umtali Rhodesië.

2  Sean Herman Niemeijer is geboren op donderdag 20 maart 1975 in Chipingwa Rhodesië.

IX-D  Jan Harmannus Niemeijer, zoon van dr. Johan Anton Niemeijer (VIII-C) en Thérese Alida Smit, stafmedewerker proj.bur. Kema N.V., is geboren op donderdag 2 augustus 1945 in Utrecht.

Jan trouwt op donderdag 12 augustus 1971 in Utrecht op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Eugenie Petronella Johanna Maria van Kessel, dochter van mr. Cornelius Christiaan van Kessel en Maria Adriana de Mul. Eugenie, verpleegkundige, is geboren op maandag 17 mei 1948 in Utrecht.

Van Jan en Eugenie zijn drie kinderen bekend:

1  Jeroen Anton Niemeijer is geboren op zondag 19 mei 1974 in Arnhem.

2  Joris Meinart Niemeijer is geboren op woensdag 10 november 1976 in Arnhem.

3  Marieke Niemeijer is geboren op vrijdag 21 maart 1980 in Arnhem.

IX-E  dr. Theodorus Niemeijer, zoon van Theodorus Eduard Niemeijer (VIII-E) en Alida Adriane Jacobs ter Weeme, wetenschappelijk medewerker Universiteit Utrecht, is geboren op vrijdag 29 januari 1937 in Groningen, is overleden op vrijdag 26 augustus 1977 in Vleuten. Theodorus werd 40 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Theodorus trouwt op zaterdag 3 augustus 1963 in Bloemendaal op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Ingrid Heijn, dochter van Gerrit Heijn en Sophie Johanne Ernestine Helene Hubertine Catherine Bachigaloupi Touriaire. Ingrid, huisarts, is geboren op dinsdag 31 mei 1938 in Bloemendaal.

Van Theodorus en Ingrid is een kind bekend:

1  Johanne Ernestine Niemeijer is geboren op maandag 3 november 1969 in Utrecht.

IX-F  Harmen Niemeijer, zoon van Theodorus Eduard Niemeijer (VIII-E) en Alida Adriane Jacobs ter Weeme, verkoopleider Kon.Bedrijven Th. Niemeijer B.V., is geboren op zaterdag 2 november 1940 in Haren (Gn.).

Harmen trouwt op vrijdag 7 oktober 1966 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Boerma, dochter van Mattheus Boerma en Adriana Maria Vaandrager. Adriana is geboren op dinsdag 27 juli 1943 in Groningen.

Van Harmen en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Francisca Niemeijer is geboren op vrijdag 16 mei 1969 in Toronto.

2  Theodorus Vincent Niemeijer is geboren op dinsdag 28 december 1971 in Cardiff.

IX-G  Jacob Eliberth Hendrik Niemeijer, zoon van Theodorus Eduard Niemeijer (VIII-E) en Alida Adriane Jacobs ter Weeme, veefokker,eigenaar van Estancia Las Vertientes in Victorica, La Pampa, Argentina ,(zie www.lasvertienteshunting.com)  is geboren op zaterdag 28 februari 1942 in Haren (Gn.). Hij overleed in 2017.

Jacob trouwt op vrijdag 2 december 1966 in Victoria (la Pampa (Argentina)) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Ingeborg Blaisse, dochter van Robert Stephan Blaisse en Johanna Eduardina Aletta Blijdenstein. Ingeborg is geboren op vrijdag 11 november 1932 in Shanghai.

Van Jacob en Ingeborg is een kind bekend:

1  Victoria Ingeborg Niemeijer is geboren op vrijdag 24 mei 1968 in Carroquemado (Arg),is getrouwd met de veearts Carlos de Inza y Rodriquez (1960). Zij hebben twee kinderen: Carlos Francisco de Inza y Niemeijer (1996, woont in Amerika) en Alfonsina de Inza y Niemeijer (1998, woont in Amsterdam).)(bron: Bert Blaisse 09052018).

Victoria en Carlos (gekopieerd van hun homepage http://www.lasvertienteshunting.com/spanish/index.html0

IX-H  Willem August Theodorus Niemeijer, zoon van ir. Hendrik Everhard Niemeijer (VIII-F) en Johanna Charlotte van Poelvoorde, landbouwer en veefokker, is geboren op vrijdag 10 januari 1947 in Rijswijk.

Willem trouwt op maandag 26 juni 1978 in Cochabamba (Bol.) (is gescheiden in november 1981) op 31-jarige leeftijd met Halinka Carolina Gay Tyszko.

Van Willem en Halinka is een kind bekend:

1  Boris Niemeijer is geboren op dinsdag 4 juli 1978 in Cochabamba (Bol.).

IX-I  Jan William Niemeijer, zoon van Joseph William Niemeijer (VIII-I) en Constance Gertrud Baker, landbouwer, is geboren op woensdag 10 september 1947 in Missoula.

Jan trouwt op maandag 2 april 1973 in Missoula op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Christine Marie Mehloff, dochter van Herbert Fred Mehloff en Helen Freda Pitzer. Christine is geboren op zaterdag 17 november 1951 in Great Falls.

Van Jan en Christine zijn twee kinderen bekend:

1  Ryan Elliot Niemeijer is geboren op zondag 21 juli 1974 in Ronan.

2  Jesse Michael Niemeijer is geboren op zondag 20 november 1977 in Ronan.

IX-J  Joseph Leroy Niemeijer, zoon van Joseph William Niemeijer (VIII-I) en Constance Gertrud Baker, aannemer, is geboren op zaterdag 13 augustus 1949 in Missoula.

Joseph trouwt op woensdag 3 juli 1974 in Missoula op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Debre Diana Forbes, dochter van Kenneth Levi Forbes en Charlotte Mae Carnes. Debre is geboren op maandag 15 september 1952 in Tigard.

Van Joseph en Debre zijn drie kinderen bekend:

1  Forest Leeland Niemeijer is geboren op donderdag 30 september 1976 in Missoula.

2  Aaron Theodore Niemeijer is geboren op vrijdag 20 oktober 1978 in Missoula.

3  Jonathan Levi Niemeijer is geboren op woensdag 18 juni 1980 in Portland.

IX-K  Delbert Allen Niemeijer, zoon van William Albert Niemeijer (VIII-J) en Thelma Mae Dixon, elektrotechnicus, is geboren op maandag 18 maart 1957 in Hot Springs.

Delbert trouwt op zaterdag 16 augustus 1975 in Ronan op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Judy Ann Grisamer, dochter van Alonzo William Grisamer en Nancy Ann Blanchard. Judy is geboren op vrijdag 12 oktober 1956 in Charlo.

Van Delbert en Judy zijn twee kinderen bekend:

1  Gudel Ann Niemeijer is geboren op zondag 30 mei 1976 in St. Ignatius.

2  Bradley Scott Niemeijer is geboren op woensdag 23 augustus 1978 in Kalispell.

IX-L  drs. Meinart Jan Niemeijer, zoon van mr. Meinart Niemeijer (VIII-P) en Nicolasine Uiterwijk, leraar economie en wiskunde, is geboren op zaterdag 21 juni 1947 in Soerabaja.

Meinart trouwt op vrijdag 2 mei 1975 in Gouda op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige drs. Alida Diana IJsselstein, dochter van Arend IJsselstein en Johanna Henderika van der Kind. Alida is geboren op donderdag 22 juli 1948 in Gouda.

Van Meinart en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Mark Niemeijer is geboren op zondag 2 februari 1969 in Haarlem.

2  Roos Anne Niemeijer is geboren op maandag 27 augustus 1979 in Gouda.

3  Nicolasine Diana Niemeijer is geboren op dinsdag 17 februari 1981 in Gouda.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 23 mei 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621 door J. Niemeijer.

1)  Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1695-1748 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 612 (Luthers)

2)  Jantijn trouwt (kerk) op vrijdag 28 april 1747 in Groningen door ds. Hulsius met Willem.

3)  Willem trouwt (kerk) op zondag 18 februari 1714 in Menkeweer met Geertruit.

4)  Geertruit Boelens. Geertrud Boelens wordt op 6-7-1738 in de lijst van 'Namen der ledematen te Menkeweer' genoemd

5)  Willem Jelis. Willem is afkomstig uit Menkeweer. Willem was eerder gehuwd (1) met Geertruit Boelens.

6)  Bron Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Kerkelijke gemeente - Groningen 1783-1793 Collectie DTB (toegang 1329) Inventarisnummer 957, folio 14

7)  Bron Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Kerkelijke gemeente - Groningen 1768-1776 Collectie DTB (toegang 1329) Inventarisnummer 955, folio 52v

8)  Harmannus trouwt na 1802 met Francina.

9)  Ubanus Vos. Ubanus is overleden voor 1764.

10)  Berent Tammens. Berent is overleden voor 1764.

11)  Bron Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Kerkelijke gemeente - Groningen 1783-1793 Collectie DTB (toegang 1329) Inventarisnummer 957, folio 131

12)  Hindrik Hense ook genaamd Henricus Hense. Hindrik is begraven op zaterdag 24 februari 1748 in Groningen (=datum registratie).

13)  Jantje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 april 1780 in Groningen, trouwt (kerk) op dinsdag 23 mei 1780 aldaar met Sijwert.

14)  Sijwert Wijma ook genaamd Siwert Wijma. Sijwert is geboren in Ulrum, is overleden voor 1785.

15)  Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1779-1795 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 152

16)  Hinderikus trouwt op donderdag 11 november 1841 in Groningen met Frouke.

17)  Frouke van Slogteren, dochter van Eise Abraham van Slogteren (wolkammer) en Sara van Bruggen. Frouke is geboren op maandag 17 januari 1814 in Groningen.

18)  aktenr.39

19)  Johanna trouwt op donderdag 4 november 1841 in Ulrum met Johannes.

20)  Johannes Tebbens, zoon van Albrechtus Elgersma Tebbens en Rena Torringa. Johannes is geboren op zondag 9 oktober 1814 in Niekerk, is overleden op zaterdag 29 maart 1845 in Vierhuizen. Johannes werd 30 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

21)  aktenr.39

22)  (aktedatum is fout)

23)  Moses Cohen. Moses is overleden voor 1947.

24)  Rombina Catharina Bartels. Rombina is overleden op donderdag 18 december 1884 in Groningen.

25)  Jan trouwt op donderdag 14 april 1910 in Rotterdam (is gescheiden op donderdag 2 oktober 1919 in Zutphen) met Luci.

26)  Luci trouwt op donderdag 6 januari 1921 in Wassenaar met Otto.

27)  Otto Frederik Weise, zoon van Wilhelm Julius Weise en Josephine Auguste Amalie Catharina Ohlendorff. Otto is geboren op donderdag 24 januari 1884 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 27 september 1974 in 's-Gravenhage. Otto werd 90 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

28)  Luci Adrienne Pluijgers ook genaamd Luci Adriënne Pluijgers, dochter van Willem Anton Karel Pluijgers en Cornelia Maria Rooseboom. Luci is geboren op maandag 2 september 1889 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 16 december 1969 in Wassenaar. Luci werd 80 jaar, 3 maanden en 14 dagen. Luci was later gehuwd (2) met Otto Frederik Weise.

29)  Johan (is gescheiden voor 1961) met Cornelia.

30)  Christina Carolina Jozephina Lemmens. Christina is overleden voor 1948.

31)  Gooi- en Eemlander 21-06-2004


Index

Abel

Dina Aleid (?-?) VIII-F.

Allart

Geertruida Adriana Elisabeth Maria (1888-1952) VII-O; Wilhelmus Cornelis (?-?) VII-O.

Altmann

Pauline (?-?) VI-N.3.

Apeldoorn, van

Gerard Wilhelm Johan (1885-1961) VI-K.1; Jacobus Cornelis (?-?) VI-K.1.

Asperen, van

Henriette Catharina Maria (?-?) VII-M.3.

Audretsch, d'

Margaretha Maria (1948-) VIII-N.

Auer

Maria Henriette Fagginer (?-?) VI-M.1.

Baker

Constance Gertrud (1912-?) VIII-I; Leroy Nelson (?-) VIII-I.

Bakker

Wilhelmina Gerardina (?-?) V-B.1.

Barkenbosch

Catharina (?-?) II-C.

Bartels

Rombina Catharina (?-1884) VI-F, *24.

Bauer

Maria Anna (1893-1979) VII-F; Oscar (?-?) VII-F.

Beek, op de

Johanna Isabella (?-?) VI-H.1.

Bessem

Geertruida (1910-1955) VI-C.2; Willem Louis (?-?) VI-C.2.

Beukema

Hendrika (?-?) V-C.2; Johanna (1814-1891) V-C; Rijpke Jans (?-?) V-C.

Biemont

Marie Jacomina (?-?) VIII-E.1.

Bienfait

Henri Jean Cornelis (1930-1964) VIII-E.1; Jean Louis (?-?) VIII-E.1.

Bijdendijk

Gozewinus (?-?) VI-M; Johanna Sara (1864-1938) VI-M.

Blaine

Debra Smith (?-?) VIII-J.1.

Blaisse

Ingeborg (1932-?) IX-G; Robert Stephan (?-?) IX-G.

Blanchard

Nancy Ann (?-?) IX-K.

Blijdenstein

Johanna Eduardina Aletta (?-?) IX-G.

Bloemers

Dirk (1866-1949) VI-N; Francisca (1897-1977) VI-N.1; Johan Hein Frederik (?-?) VI-N; Johan Hein Frederik (1832-1897) VI-L; Johan Hendrik Frederik (1901-1986) VI-N.2; Meindert (1909-1963) VI-N.3; Pauline (1871-1940) VI-L.

Bloeminga

Annigje Tijes (?-?) III-A; Tije (?-?) III-A.

Blokbergen

Everdiena Neliena Gerarda (1881-1963) VI-K; Niklaas (?-?) VI-K.

Bodewes

Jantiena Henderika (?-?) VII-P.2.

Boekholt

Harm (1914-1977) VI-J.1; Hindrik (?-?) VI-J.1.

Boelens

Bastiaan (?-?) I.

Boer

Fokelina (1822-1917) V-A; Jan Bakker Jurriens (?-?) V-A; Wubbigje Roelofje Wessels (?-?) VIII-K.

Boerhave

Cornelia Geertrui Jacoba (1910-?) VIII-A; Gijsbert Johannes (?-?) VIII-A.

Boerma

Adriana (1943-) IX-F; Mattheus (?-?) IX-F.

Boll

Aaltje (?-?) VI-E.2.

Bolt

Antje (?-?) VIII-E.9.

Bonsema

Egbert (1851-?) V-B.9; Harm (?-?) V-B.9; Jakob (1848-1920) V-B.9; Klaas (1858-1924) V-B.9, VI-H.

Boon

Dirk (?-?) VII-E.2; Jacob Jan (1912-?) VII-E.2; Neeltje (?-?) VII-H.

Bos

Jakob (?-?) III-C; Jantje (1758-1830) III-C.

Bosch

Jantje (1758-1830) III-C.

Bosch, ten

Johanna Frederika Wilhelmina Elisabeth (?-?) VII-M.

Bosman

Johanna Cornelia (?-?) VII-S.

Bourguignon

Johanna Sara (?-?) VI-M.

Brandt

Johannes (?-?) I.1.

Brinkmann

Dorothea Henriette (1861-1939) VI-I; Johan Hermanus (1836-?) VI-I.

Bruggeman

Dirk Anton George (1888-1945) VI-H.1; Hendrik (1859-?) VI-H.1.

Bruggen, van

Sara (?-?) *17.

Bruijn, de

Arie Johannes Hendricus (1951-) VIII-O.2; Gerrit (?-?) VII-Q; Johanna Gijsberta (1919-?) VII-Q; Pieter Jan (?-?) VIII-O.2.

Bruin

Wilhelmina (?-?) VIII-R.

Brunsteiner

Hilda Marie (?-?) VII-I.

Buinen

Jantje (?-?) V-A.7.

Buirma

Margien (?-?) IV-A.1.

Burger

Gerard Tjaard Nicolaas (1888-?) VI-D.5; Huibert (?-?) VI-D.5.

Buzeman

Jantje Jans (?-?) VI-C.

Cahoon

Francis Charles (1956-?) VIII-J.3; Reynolds Fielding (?-?) VIII-J.3.

Carnes

Charlotte Mae (?-?) IX-J.

Cazemir

Alida (1819-1849) V-B; Benne (?-?) V-B.

Clark

Coraly Ann (1946-) IX-C.

Cleveringa

Petrus (1853-1922) VI-D.4; Rudolph Pabus (1887-1972) VI-D.4.

Cohen

Moses (?-1947) VI-C.2, *23.

Connell

Robert Edward (?-?) VIII-I.5; Steven Terry (1941-) VIII-I.5.

Copal

Cornelis Johanna Maria (1941-?) VIII-P.1; Petrus Adrianaus (?-?) VIII-P.1.

Corbach

Fredrik Christiaan (1849-1921) VI-F, VI-H; Theodorus (?-?) VI-F; Theodorus (1891-1891) VI-F.1; Theodorus (1892-?) VI-F.2.

Crull

Joannes (?-?) I.

Dalmeijer

Anthonie (?-?) VI-E.2; Pieter (1882-1928) VI-E.2.

Dekker

Pieter (?-?) VII-F.4; Pieternella (1939-) VII-F.4.

Delhez

Cornelia Françoise (?-?) VIII-E.5.

Dijkema

Eltje Alberts (?-?) V-C.3.

Dijkhuis

Ailina Johanna (?-?) VI-G; Renne (1843-1919) V-C.2; Willem Lammert (?-?) V-C.2.

Dijksterhuis

Berend (?-?) VI-D.6; Eduard Jan (1892-1965) VI-D.6.

Dik

Hendrik Jan (1930-1978) VII-H.2; Hillebrand Willem Johan (?-?) VII-H.2.

Dingemans

Jenneke (?-?) VII-D.

Dixon

Charles Fon (?-?) VIII-J; Thelma Mae (1925-?) VIII-J.

Doedijns

Abram (?-?) VIII-O.1; Hans Herman Gerhard (1948-?) VIII-O.1.

Dorenbos

Trijntje (?-?) IV-B.

Dotinga

Gesina Jantine Akke Louise (1944-?) VIII-K; Sytso (?-?) VIII-K.

Driel, van

Leendert Dingenis (?-?) VI-H.4; Paulus Jacobus (1918-?) VI-H.4.

Drooge, van

Albertus (?-?) V-F.8; Cornelis (1885-1962) V-F.8.

Druncks

Henri Hubert Joseph (?-?) VIII-C.4; Marcelinus Josephus Willebrord (1946-) VIII-C.4.

Dueren, van

Cornelia Johanna (?-?) VII-O.

Duist, van

Martha (?-?) VI-C.2.

Dupper

Dirk Adrianus (?-?) VI-B; Elisabeth Adriana Diederika (1870-1927) VI-B.

Düx

Anna Maria (?-?) VII-F.

Eck

Aletta Emilia (?-?) IV-E.

Eerkes

Bouwina (?-?) VII-A; Gezina (?-?) VI-D.6.

Eldering

Cornelis Levinus (1897-1962) VI-M.1; Willem Johannes (?-?) VI-M.1.

Elfrink

Wobina Josina Magdalena (?-?) VI-K.1.

Elshout, van den

Gerardus (?-?) VII-E.3; Johan Rudolf Lodewijk (1923-?) VII-E.3.

Everdingen, van

George Justinus (1854-1938) V-A.2; Gerrit (1851-?) V-A.2; Jacobus Johannis Gerrit (?-?) V-A.2; Jean Margriet Franceris (1841-?) V-A.2.

Ferwerda

Gesina (?-?) VI-O.1.

Fikekrs

Gertruda Johanna (?-?) VIII-O.1.

Flebbe

Anna (?-?) I.

Flebbe"

Joannes Mollan "dictus (?-?) I.

Folkers

Maria (?-?) IV-E.1.

Folkersma

Hendrikje H. (?-?) III-B.4.

Forbes

Debre Diana (1952-) IX-J; Kenneth Levi (?-?) IX-J.

Gaaikema

Harmannus (1866-1942) V-A.7; Luurt (?-?) V-A.7.

Geers

Ellen Aleida (1942-) VIII-H; Gerardus Johannes (?-?) VIII-H.

Gerding

Harmannus (1762-1831) II-B.1; Roelf (?-?) II-B.1.

Gibels

Anna Metta (?-?) I.3, II-A.

Gieske

Helen Anthonie Auguste (1879-1970) VII-G; Willem (?-?) VII-G.

Gilles

Hermanus (1906-?) VII-E.1; Johannes Theodorus (?-?) VII-E.1.

Goemans

Anna Isabella Maria Elisabeth (1893-1977) VII-M; Jan (?-?) VII-M.

Goethals

Mathilda Helena Everdina (?-?) VII-E.3.

Gogh, van

Jean Emile (1911-?) VII-O.2; Leendert Adrianus (?-?) VII-O.2.

Gooren

Karel Robert (1944-) VII-K.3; Louis Henri Robert (?-?) VII-K.3.

Goossens

Theodora Engelbertine Louisa (?-?) VIII-F.

Graafmans

Henri Laurent (?-?) VIII-E.7; Willibrord Daniël Johannes (1940-) VIII-E.7.

Grisamer

Alonzo William (?-?) IX-K; Judy Ann (1956-) IX-K.

Groen

Grietje (?-?) II-C.1.

Groenendaal

Arida Ereke Cornelia (1889-1981) VII-D; Jan (?-?) VII-D.

Haan, de

Janke Egberts (?-?) V-B.9.

Haas, de

Albarta Willemina Maria (1847-1910) V-G; Albertha Wilhelmina Maria (1847-1910) V-G; Geurt (?-?) V-G.

Hagen

Maria Gesina (?-?) VII-C.3.

Haney

Thomas Kevin (?-?) VIII-I.1.

Hanlo

Alphonse Eugène Marie Joseph (?-?) VII-R; Maria Henrietta (1920-?) VII-R.

Hardesty

Edward Carter (?-?) VII-I.3; Edward Sidney (1910-?) VII-I.3.

Heck, van

Catharina (?-?) IV-E.3.

Heckman

Tettje (1826-1896) V-B; Willem (?-?) V-B.

Heeres

Boudina Jantina (1882-1961) VII-A; Hero (?-?) VII-A.

Heide, van der

Willy (1915-?) VII-P.2.

Heijmel

Maria Catharina (?-?) VI-G.2.

Heijn

Gerrit (?-?) IX-E; Ingrid (1938-?) IX-E.

Heijs

Elisabeth Cornelia Hartogh (?-?) VI-B.

Heikens

Geert (1827-1908) V-D.5, V-E; Haike (?-?) V-D, V-E; Heiko (1864-1865) V-E.4; Henderika Gesina (1830-1912) V-D; Lamberta Gerrechina (1860-?) V-E.3; Lamberta Gerregina Alberdina (1856-1857) V-E.1; Meinart (1858-1924) V-D.5, V-E.2.

Hennij

Berendina Cornelia (1859-1937) V-B.6; David (?-?) V-B.6, VI-E; Maria Antonia (1856-1920) VI-E.

Hense

Henricus (?-1748) *12; Hindrik (?-1748) II-C, *12.

Hermans

Josephine Hubertine Marie (?-?) VII-R.

Hesselink

Egbertus Matthias Jan (1901-1965) VII-G.1; Reinier (1856-1922) VII-G.1.

Heuff

Agnieta Gijsberta (?-?) V-G.

Heyden, van der

Anna Catharina Maria (?-?) VIII-B.1.

Hijlekes

Aaltje (?-?) III-C.4.

Hildesheim

Mietje (?-?) VIII-L.

Hoffman

Wupkéa (?-?) VI-J.1.

Holten, van

Hendrika (1836-1886) VI-I.

Hoog, van der

Chiela Alida (?-?) VIII-E.

Hoogendijk

Sophia Johanna Cornelia (?-?) VII-P.

Hornsveld

Louis (?-?) VIII-F.1; Louis (1938-) VIII-F.1.

Hout, van den

Wilhelmus Hendricus Maria (1915-?) VII-P.2; Wilhelmus Henricus (?-?) VII-P.2.

Huijsse

Willem Jacob (?-?) VII-J.2; Willy Jacoba (1939-?) VII-J.2.

Huinga

Helena (?-?) II-B.

Huizinga

Douwe (1879-1966) VII-B; Wilhelmus Johannes (?-?) VII-B; zoon (1910-?) VII-B.1.

IJsselstein

Alida Diana (1948-) IX-L; Arend (?-?) IX-L.

Jacks

Catherine Christine (?-?) VII-A.1.

Jansen

Mieke Eilderts (?-?) V-B.

Jelgersma

Anna Ignatia Albada (?-?) VIII-E.7.

Jibben

Ilse Anita (?-?) VIII-H.

Jong, de

Aartje (?-?) VI-P; Clazina (1935-) VIII-D.

Jordaan

Anna Geertruij (1919-?) VII-N.1; Derk Hendrik (1887-1964) VII-N; Johannes Gijsbertus (?-?) VII-N.

Jullens

Jan (?-?) II-C.1; Simon (1759-1828) II-C.1.

Kadijk

Medeldina Klasina (?-?) VII-J.

Karamahmutoglu

Cemile (?-?) VIII-G.

Kellerhof

Emma (?-?) VII-K.

Kerckhoffs

Christina (?-?) I.1.

Kessel, van

Cornelius Christiaan (?-?) IX-D; Eugenie Petronella Johanna Maria (1948-) IX-D.

Ketelaar

Adriaan Christiaan Russell (1931-?) VII-L.1; Arend Christiaan (?-?) VII-L.1.

Kiernan

Agnes Katherine (?-?) VIII-J.

Kind, van der

Johanna Henderika (?-?) IX-L.

Klamer

Hendrik Jacob (?-?) III-B.4; Jan T. (?-?) III-B.4.

Klaverstijn

Johanna (?-?) VII-S.1.

Knol

Geertje (1903-1953) VII-F; Harm (?-?) VII-F.

Kobus

Wilhelm (?-?) VII-M.3; Wilhelm (1919-?) VII-M.3.

Koenen

Catharina (?-?) VII-K.3.

Kok

Trientje (?-?) III-C.

Kolff

Helena Wilhelmina (?-?) VI-N.2; Janetta Johanna (?-?) V-A.2.

Kolthof

Jan (?-?) VI-J; Johanna (1884-1962) VI-J.

Koning

Dettina Jantina (1868-1945) VI-C; Jacobus (?-?) VI-C.

Koopmans

Bastiaan (?-?) VII-J.3; Reitse Klaze (1940-?) VII-J.3.

Koops

Aaltje (?-?) VIII-Q.

Koppelman

Antoinette (?-?) VIII-M.

Korenhoff

Nicolasine (?-?) VIII-P.

Korswagen

Susanna Catherina (?-?) VII-F.4.

Krans

Hielke Hindriks (1795-1864) III-C.4; Hijleke (1795-1864) III-C.4; Hindrik Berents (?-?) III-C.4.

Krom

Anthonius Johannes (?-?) VIII-F; Maria Elisabeth (1928-?) VIII-F.

Kruijff, de

Christoffel (?-?) VII-K.5; Ingrid Maria (1953-) VII-K.5.

Kuijpens

Helena Maria (?-?) VII-K.5.

Lambson

Owen Roger (?-?) VII-I.4; Roger Owen (?-?) VII-I.4.

Langeveld

Adriana Catharina (?-?) VI-K.

Latesteijn, van

Cornelis (?-?) VIII-O; Johanna Elisabeth (1921-?) VIII-O.

Lee

Kenneth (?-?) VIII-I.2.

Leenders

Margaretha (?-?) VI-H.4.

Leeuwen, van

Aleida (1939-) VIII-L; Joseph (?-?) VIII-L.

Lemmens

Christina Carolina Jozephina (?-1948) VII-E.2, *30.

Lennep, van

Egbert David (?-?) VII-E; Ottoline Johanna Henriette (1893-1977) VII-E.

Leusingh

Elizabeth (?-?) IV-B.6.

Liebert

Cornelia (?-?) VII-C.3, *30.

Lieftinck

Anna Willemina (1839-1916) V-F; Jan Wolter (1807-1891) V-F.

Lier, van

Cornelis (1948-) VIII-E.6; Lambertus (?-?) VIII-E.6.

Lievegoed

Carolina Hendrika Wilhelmina Philippina (?-?) V-G.2.

Lijsen

Engelina Elisabeth (?-?) VI-G.2.

Lindedman

Margaretha Angela (?-?) VII-C.2.

Linden, van der

Petronella Johanna (?-?) VII-E.1.

Loijkens

Antonius (?-?) VI-H.1; Arnoldus Jacobus (1902-1976) VI-H.1.

Loots

Catharine Eetje (1908-?) VII-J; Henderika (1872-1946) VI-G; Jan (?-?) VI-G; Rijpko Jan (?-?) VII-J.

Lorent

Allegonda Elisabeth (?-?) VII-S.2.

Lorentz

Berendina Cornelia (?-?) V-B.6, VI-E.

Loveridge

Beth (?-?) VII-I.4.

Lugt

Charles (?-?) VIII-M; Monique Julie Suzanne Irene (1945-) VIII-M.

Lunel

Anna Isabella Maria Elisabeth Verduijn (?-?) VII-O.2.

Maas

Christiaan Adriananus (?-?) VII-S; Wilhelmina Antonia (1916-?) VII-S.

Male, van der

Cornelia Annie Francisca (1944-?) VIII-R; Cornelis (?-?) VIII-R.

Manen, van

Hugo (?-?) VII-C.3; Johan Petrus Lucretius (1915-1980) VII-C.3.

Marchant

Cornelia Elisabeth (1805-1890) IV-E; Cornelia Elize (1805-1890) IV-E; Jan (?-?) IV-E.

Mattison

Edna Elaine (?-?) VII-R.1.

Mehloff

Christine Marie (1951-) IX-I; Herbert Fred (?-?) IX-I.

Meijer

Heinrich Friedrich Hermann (?-?) VI-D; Johanna Catinka Elisabeth (1859-1930) VI-D.

Meuwissen

Anna Maria Catharina Gertrudis (?-?) VIII-P.1.

Michielsen

Adriana Maria (?-?) VI-H.

Middelkoop

Adrianus (?-?) VI-P; Albertha Wilhelmina Maria (1920-1949) VI-P.2; Frans Alewijn Jan (1888-1952) VI-P; N.N. (1919-1919) VI-P.1.

Mierop

Pauline (?-?) VIII-O.2.

Miller

Contance Emily (?-?) VIII-I.

Moer, van de

Andel Synco (?-?) VI-N.1.

Molaans

Johanna (1688-1724) I.

Molanus

Johanna (1688-1724) I.

Mollan

Thalia (?-?) I.

Moormann

Josepha Alexandrine (?-?) VII-E.2.

Mul, de

Maria Adriana (?-?) IX-D.

Müller

Anna Maria Jospepha (?-?) VI-D; Bertha Franziska (1873-1946) VI-D.

Naam)

Naeff

Jan Daniel (1883-1964) VI-M.3; Johan Jacob (1846-?) VI-M.3.

Nahuijs, van

Arnolda Hermina (1899-1979) VII-P; Cornelis Hermannus (?-?) VII-P.

Nanninga

Arnoldus Willem (1850-?) VI-A; Geertruida Gerhardina Johanna (1848-1920) VI-A; Hendrik (1815-?) V-A.4, VI-A; Jacobus (1846-?) VI-A; Johannes (1855-1940) V-A.4.

Nat, van der

Jacobus (?-?) VII-M.4; Jacobus (1924-?) VII-M.4.

Nels

Margretha (?-?) II-B.1.

Neumeijer

Herman (?-1747) I; N.N. (?-?) I.

Niemeijer

Aaltje (1855-1934) V-C.3; Aaron Theodore (1978-) IX-J.2; Adriana Maria (1921-?) VI-H.4; Aernout (1933-1982) VIII-R; Agnes Cornelia Gijsberta Elise Wilhelmina (1892-1961) VI-P; Agnes (1892-1958) VI-L.1; Ailina (1974-) VIII-K.4; Albert Christiaan (1915-) VII-K; Albert (1721-1773) II-B; Albert (1747-?) II-A.5; Albert (1951-) VII-K.5; Albert Willem (1867-1950) VI-G, VI-H; Albert Willem (1937-?) VII-J.2; Albertus Willem Marie (1910-?) VI-O.1; Aletta Emilia Johanna (1835-1918) IV-E.2; Alida Cornelia Johanna (1849-1924) V-B.1; Anna Catharina Elisabeth (1755-1833) III-D; Anna Catharina Elisabeth (1786-?) III-C.1; Anna Catharina Elisabeth (1789-?) III-C.3; Anna Margaretha (1714-?) I.2; Anna Willemina Cornelia (1881-1936) V-F.8; Anna Willemina (1887-1972) VI-K.1; Annette Catharine (1853-1944) V-A.2; Antoinette Adriana Maria Elisabeth (1884-1886) VI-B.1; Antoinette (1937-?) VII-L.1; Ariana Josefien (1969-) VIII-H.1; Arida Henriette (1948-) VIII-C.3; Arnoldus Willem (1911-?) VIII-A; Barbara Ann (1950-) VIII-J.2; Beijtske (1760-1838) III-B; Beiske (1760-1838) III-B; Berend Suimeringh (1825-1886) V-C; Berendina Johanna (1886-1961) VI-E.3; Bertha (1921-?) VI-J.1; Billie Jean (1943-?) VIII-I.2; Boris (1978-) IX-H.1; Bradley Scott (1978-) IX-K.2; Caroline Johanna Margaretha (1906-?) VII-G.1; Caroline Johanna Margaretha (1947-) VIII-E.6; Catharina Johanna (1861-1948) V-A.6; Catharine Eetje (1935-?) VII-J.1; Cathinca (1953-) VIII-B.1; Contance Joan (1937-?) VIII-I.1; Cornelia Eliza (1886-1888) V-G.3; Cornelia Johanna (1865-1950) V-B.9; Cornelia Johanna Reinders (1858-1940) V-A.4; Cornelis Johan (1864-1932) VI-L; Cornelis Johannes (1863-1886) V-B.8; Cornelis Meinart (1947-) VIII-C.2; Cornelis Theodorus (1915-1958) VII-Q; Cornelius Johannes (1863-1930) V-D.4; David (1968-) VIII-L.1; Delbert Allen (1957-) IX-K; Dorothea Henriette (1929-?) VII-M.4; Eelco (1960-) VIII-B.3; Elisabeth Adriana Diederika (1921-?) VII-E.2; Elisabeth Cornelia (1894-1895) VI-B.4; Elise Cemile (1974-) VIII-G.1; Elly (1939-) VII-F.2; Elsbet Verena (1929-?) VII-H.2; Erica (1939-) VII-F.3; Forest Leeland (1976-) IX-J.1; Francisca (1872-1953) VI-N; Francisca (1969-) IX-F.1; Geertjan (1962-) VIII-D.2; Geertruida Gerhardina Johanna (1931-?) VII-C.3; Gerben (1758-1764) II-B.2; Gerrechiena (1865-1940) V-D.5, V-E.2; Geurt (1884-1945) V-G.2; Gijs (1960-) VIII-F.5; Gijsberth Johannes (1944-) IX-B; Gudel Ann (1976-) IX-K.1; Hans Hero (1926-?) VII-C.2; Harm Meinders (1753-1818) III-C; Harm (1740-1747) II-A.1; Harm (1762-1764) II-B.4; Harm (1778-?) III-A.3; Harm (1781-?) III-A.4; Harm (1820-1885) V-A, V-C; Harmannus (1747-?) II-A.4; Harmen (1940-) IX-F; Harmina Fokelina (1862-1933) V-A.7; Heiko (1861-1926) VI-I; Heiko (1920-?) VIII-O; Hein Engelbert (1956-) VIII-B.2; Helen Anthonie Augusta (1945-?) VIII-E.5; Helena Wilhelmina Justine (1920-1974) VII-E.1; Hemmina (1869-1925) V-F.5; Hendrik Everhard (1917-1970) VIII-F; Hendrik Herman Frederik (1926-?) VIII-G; Hendrik Herman (1882-1968) VII-H; Hendrik Herman (1975-) VIII-G.2; Hendrik Jacobus Arnoldus Johannes (1882-1971) VII-C; Hendrik (1743-?) III-A; Hendrik (1879-1879) VI-A.2; Hendrika (1892-1935) VII-N; Henrica Dina (1940-?) VII-J.3; Henriëtte Charlotte (1846-1901) IV-E.6; Herman Adrianus (1886-1979) VII-D; Herman Bakker (1861-1950) VI-C; Herman Heinrich Johan (1942-) IX-A; Herman Heinrich Johann (1878-1959) VII-A; Herman Jacobus (1902-1960) VI-C.2; Herman (1867-1928) VI-J; Herman (1922-?) VI-J.2; Hermannus (?-1747) I; Hero Hendrik (1910-1926) VII-A.3; Hero Willem (1907-1907) VII-A.2; Hilda Johanna (1915-?) VII-I.3; Hinderickjen (1713-?) I.1; Hindrik (1740-?) II-A.2; Hinke Catharine (1970-) VIII-K.2; Issa (1973-?) VIII-L.3; Itje Alina Johanna (1908-?) VI-G.2; Jacob Eliberth Hendrik (1942-) IX-G; Jacob (1787-1826) III-C.2; Jacoba Cornelia Henderika (1912-?) VI-H.2; Jan Harmannus (1945-) IX-D; Jan Hermannus Bakker (1856-1930) VI-B; Jan Hermannus Bakker (1899-1960) VII-F; Jan (1715-1784) II-A; Jan (1772-?) III-A.1; Jan (1828-1901) V-D; Jan (1869-1938) VI-H; Jan (1886-1919) VI-I.1; Jan (1907-?) VII-L; Jan Willem (1948-) VIII-N; Jan William (1947-) IX-I; Jan Wolter Hemmo (1863-1866) V-F.2; Jan Wolter Hemmo (1867-1868) V-F.4; Jan Wolter (1870-1937) VI-M; Jan Wolter (1927-?) VIII-Q; Jan Wolter (1970-) VIII-R.2; Jantje (1833-1904) IV-B.6; Jayja (1974-) VIII-N.2; Jeroen Anton (1974-) IX-D.1; Jesse Michael (1977-) IX-I.2; Johan Anton (1917-?) VIII-C; Johan Christopher (1715-1784) II-A; Johan Herman (1888-1933) VII-M; Johan Herman (1952-) VIII-O.3; Johan Wilhelm (1935-1964) VIII-D; Johanna Cornelia (1919-?) VII-O.2; Johanna Elisabeth (1924-?) VII-M.3; Johanna Elisabeth (1951-) VIII-O.2; Johanna Frederika Wilhelmina Elisabeth (1918-1923) VII-M.1; Johanna (1750-?) II-A.6; Johanna (1751-1828) II-C.1; Johanna (1754-?) II-A.7; Johanna (1757-1802) II-B.1; Johanna (1898-1898) VI-M.2; Johanna Sara (1900-?) VI-M.3; Johanna Theodora (1912-2004) VII-G.4; Johanna Theodora (1947-) VIII-E.7; Johanne Cathinka Elisabeth (1895-?) VI-D.6; Johanne Ernestine (1969-) IX-E.1; Johannes Cornelis (1888-1961) VII-O; Johannes (1949-) VIII-F.3; Jonathan Levi (1980-) IX-J.3; Joop (1951-) VIII-P.3; Joris Meinart (1976-) IX-D.2; Joseph Leroy (1949-) IX-J; Joseph William (1912-1969) VIII-I; Kevin Connell (1979-) IX-B.1; Kornelia Johanna (1852-1917) V-C.2; Kristi Jill (1957-?) VIII-I.5; Laetitia Thérèse (1956-) VIII-C.5; Lamberta Gerrechiena (1860-1931) V-D.2; Lianda Mink (1970-) IX-A.2; Lidy Ingeborg (1935-?) VIII-E.1; Lynne Margot (1973-) IX-C.1; Marcelis Bernardus (1924-?) VIII-B; Marco (1970-) VIII-L.2; Margaretha Abrahamina Theodora (1832-1894) IV-E.1; Margaretha Johanna Cornelia (1890-1980) VI-D.5; Maria Albertina Willemine (1861-1949) VI-F; Maria Anna Elisabeth (1949-?) VIII-O.1; Maria (1882-1960) VI-E.1; Marie José (1958-) VII-R.3; Marieke (1980-) IX-D.3; Marion (1945-) VIII-P.1; Marjon (1930-?) VII-P.2; Marjon (1942-) VIII-F.1; Mark (1969-) IX-L.1; Marsha Paula (1972-) VIII-N.1; Matthijs Johan (1964-) VIII-D.3; Meinarda Aletta Emilia (1952-) VII-S.1; Meinardus (1724-1769) II-C; Meinardus (1854-1934) V-B.9, VI-E; Meinart Herman (1851-1943) V-A.2, VI-A, VI-B; Meinart Herman (1892-1968) VII-E; Meinart Herman (1905-1977) VII-A.1; Meinart Hero (1946-) IX-C; Meinart Jan (1947-) IX-L; Meinart (1861-1934) VI-K; Meinart (1915-1973) VIII-P; Meindert Albert (1956-) VII-R.1; Meindert Jan (1858-1913) V-D.1; Meindert (1724-1769) II-C; Meindert (1793-1877) IV-B; Meindert (1801-1802) III-E.1; Meindert (1803-1874) IV-E; Meindert (1836-1916) V-F; Meindert (1850-1875) V-C.1; Meindert (1851-1851) V-B.2; Meindert (1879-1954) VI-O; Meindert (1902-?) VII-P; Meindert (1955-) VII-S.2; Meindert (1960-) VIII-Q.1; Meinhard (1944-) VIII-M; Menco Geurt (1956-) VII-R.2; Menco Jan Cornelis (1839-1850) IV-E.4; Menco Meindert Philippus (1918-1980) VII-R; Menco (1758-1822) III-E; Menke (1758-1822) III-E; Menke (1797-1821) III-C.6; Menno Cornelis (1952-) VII-Q.1; Michael Kevin Charles Albert (1969-) VIII-M.1; Minouk Suzette (1972-) VIII-M.2; N.N. (1898-?) VI-D.7; Nancy (1955-) VIII-J.3; Nicolasine Diana (1981-) IX-L.3; Ottoline Johanna Henriette (1927-?) VII-E.3; Pacificus Irenion (1942-) VII-F.4; Paula (1947-) VII-K.3; Pauline Marina (1952-) VIII-C.4; Philippus (1955-) VII-S.3; Philippus Sophius (1842-1917) V-G; Philippus Sophius (1923-?) VII-S; Riepke Jan (1941-?) VIII-K; Rolf Meinart (1969-) IX-A.1; Roos Anne (1979-) IX-L.2; Rudolf (1943-?) VIII-L; Rudolphine (1905-?) VI-H.5; Ryan Elliot (1974-) IX-I.1; Sara Allagonda (1880-1949) VII-B; Sean Herman (1975-) IX-C.2; Simone Catherine (1961-) VIII-D.1; Sytske (1968-) VIII-K.1; Theodora Elisabeth (1939-?) VII-I.4; Theodora Eva (1951-) VIII-E.8; Theodora Johana Arnoldina (1837-1873) IV-E.3; Theodora (1883-1972) VI-E.2; Theodora (1957-) VIII-F.4; Theodora Nina (1954-) VIII-E.9; Theodorus Eduard (1909-?) VIII-E; Theodorus (1822-1910) V-B; Theodorus (1856-1859) V-B.5; Theodorus (1859-1951) V-B.6; Theodorus (1881-1967) VII-G; Theodorus (1901-1970) VII-J; Theodorus (1937-1977) IX-E; Theodorus (1972-) VIII-K.3; Theodorus Vincent (1971-) IX-F.2; Theodorus Willem (1930-?) VIII-H; Tije (1775-?) III-A.2; Titia Meta Johanne (1889-1951) VI-D.4; Titia (1904-1995) VI-H.1; Trientje Doorenbosch (1830-1902) V-E; Trijntje (1790-1867) III-C.4; Victoria (1968-) IX-G.1; Wemelina Hermina Jantina (1896-?) VI-C.1; Willem August Theodorus (1907-1945) VII-G.2; Willem August Theodorus (1947-) IX-H; Willem (1853-1939) V-B.9, VI-D, VII-J; Willem (1884-1981) VII-I; William Albert (1915-?) VIII-J; William Fon (1947-) VIII-J.1; Woltera (1898-1967) VI-M.1; Woltera (1967-) VIII-R.1; Wouter Steven (1970-) VIII-H.2.

Niemeijers

C(K)atrijna (1755-1833) III-D; Catharina (1755-1833) III-D.

Niemeyer

Geert (1785-?) III-A.5.

Nierop, van

Regina Emilie (?-?) VIII-E.8.

Nieumeijer

Meindert (1724-1769) II-C.

Nieuwenhuizen

Cornelis (?-?) VI-O; Eva Simonetta (1887-1948) VI-O.

Nijemeijer

Harmen (?-1747) I.

Nijemeijers

Hindrica (1713-?) I.1.

Nijland

Antonij (?-?) IV-E.3; Arend Jan (1826-1916) IV-E.3.

Nijmeier

Albertus (1721-1773) II-B.

Noordhoff

Berend (1830-1906) IV-B.6; Jakob (?-?) IV-B.6.

O'Connell

Sheelagh (1945-) IX-B.

Ohlendorff

Josephine Auguste Amalie Catharina (?-?) *27.

Ommeren, van

Bastiaan Jacob (1840-1903) IV-E.6; Cornelis Walraven (?-?) IV-E.6.

Oosterman

Jantien (?-?) V-E.3.

Oosterveld

Engelbert Hendrik Gerhard (1903-?) VI-H.2; Jan Hendrik (?-?) VI-H.2.

Ottens

Sara Allegonda (?-?) V-A.4, VI-A.

Ouden, den

Anna Margaretha Johanna (1852-?) VI-M.3.

Peers

Mary (?-?) VII-I.3.

Penaat

Catharina Margaretha (?-?) VI-D.

Pennings

Franciscus Aloysius Maria (1948-) VIII-B.1; Johannes Marinus Antonius Adrianus (?-?) VIII-B.1.

Persee

Cornelsijn (1768-1811) IV-D.

Pieket

Geertruida (?-?) VI-J.

Pieter Boelens

Broeder (?-?) I.

Pieterse

Hillegonda Jans (?-?) VIII-C.3; Jacob (?-?) VII-E.1; Jacob (1911-1944) VII-E.1.

Pissuisse

Maria (?-?) VII-C.

Pitzer

Helen Freda (?-?) IX-I.

Pluijgers

Luci Adrienne (1889-1969) VI-M.3, *26; Luci Adriënne (1889-1969) *26; Willem Anton Karel (?-?) *26.

Poelvoorde, van

Henri Johan (?-?) VIII-F; Johanna Charlotte (1920-1965) VIII-F.

Pot

Jan (?-?) V-E.3; Pieter Hendrik (1858-?) V-E.3; Titia (?-?) VIII-C.

Poulen

Johannes Elise Marinus (?-?) VII-C.2; Sophia Johanna Margaretha (1926-?) VII-C.2.

Prins

Agathe Catherina (?-?) V-F.5; Carel (?-?) VI-G.2; Helena Martina (?-?) V-F.8; Reindert (1906-?) VI-G.2; Trijntien (?-1774) II-A; Trijntje Hinderiks (?-1774) II-A; Trijntjen Hindriks (?-1774) II-A.

Putten, van der

Irma (1958-) VII-S.2; Pieter (?-?) VII-S.2.

Raammaker

Anna Catharina (?-1790) II-C.

Ramaker

Anna Catharina Elizabeth (?-1790) II-C; Anna (?-1790) II-C; Catrina (?-1790) II-C.

Ramakers

Jan (?-?) II-C.

Reesse

Catharina (?-?) VIII-B.

Reinders

Anna (?-?) V-B, VI-F; Cornelia Johanna (1797-1879) IV-B; Dooije (?-?) IV-B.

Rijn, van

Antoinette (?-?) VII-L.

Rolff

Peter Paul (1951-) VII-S.1; Pieter (?-?) VII-S.1.

Romeijn

Adriananus (?-?) VI-B; Antoinetta Adriana (1845-1886) VI-B.

Romenij

Johanna Maria (1899-1989) VII-C; Marcelis Bernardus (?-?) VII-C.

Rooda

Fridjof (1937-) VII-F.3.

Rooseboom

Cornelia Maria (?-?) *26.

Ross

Helena Wilhelmina Justine (?-?) VII-E.

Roy van Zuijdewijn, de

Louis Eugène (1914-1942) VII-E.2; Louis Henri Marie (?-?) VII-E.2.

Russell

Ida Gertrude Ruth (?-?) VII-L.1.

Saka

Kâzim (?-?) VIII-G; Nehabat (1945-) VIII-G.

Schaafsma

Albert (1908-1967) VI-G.2; Johan Gerhard (?-?) VI-G.2.

Schaars

Anna Geertruij (?-?) VII-N.

Scheffer

Anna Maria (1879-1955) VI-H; Rudolph Herman Christiaan Carel (?-?) VI-H.

Schoemaker

Harm (?-?) VIII-Q; Jannie Hermina (1930-?) VIII-Q.

Scholtens

Gerrit H. (?-?) IV-E.1; Hinderikus (1809-1877) IV-E.1.

Schreuder

Antonie (?-?) VII-F.2; Antonie (1938-) VII-F.2.

Schuitema

Gerregien (?-?) V-D, V-E.

Sherman

John Clarence (?-?) VI-E.2.

Sissingh

Jeichina (1866-1937) VII-G.1.

Slochteren, van

Zwaantje (?-?) VIII-E.

Slogteren, van

Eise Abraham (?-?) *17; Frouke (1814-?) IV-E.1, *17.

Smit

Jacob (?-?) VII-L; Jan Jacob (?-?) VIII-C; Louise Maria (1907-?) VII-L; N.N. (?-1833) III-D.1; Thérese Alida (1919-?) VIII-C.

Smith

George Henry (?-?) VII-A.1; Mary Kathleen (1901-1977) VII-A.1; Thelma (?-?) VIII-J.3.

Smits

Johanna Cornelia (1860-1923) VI-K; Johannes Cornelis (?-?) VI-K.

Snel

Franciscus Hendricus Bernardus (?-?) VIII-C.3; Karel Johan (1947-) VIII-C.3.

Sorenson

Marie (?-?) VIII-J.1.

Spiele

Jenneken (?-?) VI-H.2.

Spil, ter

Hendrik Boelmans (?-?) VII-H.

Spill

Elise Boelmans ter Spill (1891-1971) VII-H.

Stadler

Joseph Karl (?-?) VII-I; Pauline Hilda (1894-1971) VII-I.

Sternheim

Helena (?-?) VIII-E.6.

Stoelendrajer

Maria Elizabeth (?-?) VI-B.

Stolmans

Egberdina (?-?) III-B.

Stork

Jurriaan Engelbert (?-?) VIII-B; Maria Antonetta (1925-?) VIII-B.

Stratingh

Gezina (?-?) VIII-A.

Strickers

Anna Wijbes (?-?) III-A.

Stuart

Gerard Verrijn (?-?) V-F.5; Theodoor Johan Verrijn (1868-1930) V-F.5.

Suringar

Ewaldina Cornelia Anna (?-?) VI-D.5.

Tebbens

Albrechtus Elgersma (?-?) *20; Johannes (1814-1845) V-C, *20.

Teistma

Anna Maria (?-?) VII-J.3.

Theodorij

Derk (?-?) IV-A; Ludje (1794-1826) IV-A.

Torrenga

Aaltje Jans (?-?) V-C.

Torringa

Rena (?-?) *20.

Touwen

Frederik (?-?) VIII-O.3; Maria Yolanda (1955-) VIII-O.3.

Toxopeus

Teda (?-?) VIII-G.

Tromp

Ina (1946-) IX-A.

Trox

Albertus (1786-1861) IV-A; Claas (1759-1827) III-B; David (?-?) III-B; Klaas (1759-1827) III-B; Klaas (1819-1902) IV-A.1; Michiel (1792-?) III-B.2; Trientjen (1798-?) III-B.3; Trijntje (1801-?) III-B.4.

Tyszko

Halinka Carolina Gay (?-?) IX-H.

Uilkens

Hemmina (1812-?) V-F.

Uiterwijk

Gerrit Johan (?-?) VIII-P; Jean Henri (?-?) V-G.2; Margaretha Johanna Crena (1897-1967) V-G.2; Nicolasine (1918-?) VIII-P.

Vaandrager

Adriana Maria (?-?) IX-F.

Vastenou

Catharina Johanna Maria (1856-?) VI-H.1.

Vastenouw, van

Anna (?-?) VI-O.

Veen, van der

Bougina Zwaantina (1924-?) VIII-E; Maria Magdalena (?-?) VIII-O; Siebren (?-?) VIII-E.

Veenendaal

Wilhelmina Petronella (?-?) VIII-F.1.

Vegter

Anna (?-?) VII-F.

Vehr(?), zur

Virgo Anna Joanna Gertrudis (?-?) I.

Venema

Anna Catharina Elisabeth (1814-?) IV-C.1; Frans Jacobs (1789-?) IV-C; Klasina (1815-?) IV-C.2.

Verhagen

Alida Maria (?-?) VII-F.2.

Verhoeff

Catharina Helena (?-?) VII-M.4.

Vervloet

Andrea Johanna (1957-?) VII-R.1; Cornelis Johannes (?-?) VII-K; Paula Johanna Wilhelmine (1911-?) VII-K; Willem Hendrikus (?-?) VII-R.1.

Visser

Josina Alida (?-?) VII-H.2.

Vittner

Lera Minnie (?-?) VIII-I.5.

Vogeler

Caroline (?-?) VII-G.

Vos

Ubanus (?-1764) II-B, *9.

Vries, de

Willemina (?-?) VIII-O.3.

Vriesendorp

Jacob (1942-?) VIII-E.5; Jacobus Johannes (?-?) VIII-E.5.

Vulpen, van

Cornelia (?-?) VII-Q.

Waalkens

Swaantina Jacoba (1861-1922) VI-D.4.

Wachter

Agnita (?-?) VI-N; Agnita (1839-1921) VI-L.

Wal, van der

Hendrika Willemina (?-?) VI-K.

Wall, van der

Clasina Ida (1922-?) VI-O.1; Everhardus (?-?) VI-O.1.

Waterman

Willem (1915-?) VII-P.2.

Weegenaar

Aalbert Hendrik (1953-) VIII-E.9; Hendrik (?-?) VIII-E.9.

Weeme, ter

Alida Adriane Jacobs (1914-?) VIII-E; Hendrik Eliberth Jacob (?-?) VIII-E.

Weenink

Catharina Johanna Geertruid (?-?) VII-J.2.

Weijling

Catharina Maria (?-?) VIII-C.4.

Weise

Otto Frederik (1884-1974) *27, *28; Wilhelm Julius (?-?) *27.

Welleman

Cornelis Catharinus Jacobus (?-?) VIII-G; Mina Geertruida (1937-?) VIII-G.

Wieringa

Jan Hendrik (1846-1935) V-B.1; Johannes (?-?) V-B.1; Trijntje (?-?) VII-B.

Wijma

Sijwert (?-1785) III-C, *14; Siwert (?-1785) *14.

Wilkens

Hindricus (?-?) II-B.

Wilphorst

Anna Katrijna Elisabeth (1785-1861) IV-C; Egberdina (1788-1829) IV-D; Egbert Jans (?-?) III-D; Jantien (1783-?) III-D.1; Jantjen (1783-?) III-D.1; Meinderdina (1792-?) III-D.4; Meindert (1795-?) III-D.5; Willem Egberts (1758-1832) III-D.

Wilton

Josephine Henriette (?-?) VII-E.1.

Wisboom

Antonia Hillegonda (?-?) IV-E.6.

Woldringh

Meinardus (1845-1919) V-C.3; Sebo Huninga (?-?) V-C.3.

Wolthekker

Anna Catharina Elizabeth (1824-1827) IV-D.1; Klaas (?-?) IV-D; Roelf (1792-1870) IV-D; Roelof Persee (1792-1870) IV-D.

Woortman

Francina (?-?) II-B.1, *9.

Wuffen

Gezijna Buirma (1818-1849) IV-A.1; Jan (?-?) IV-A.1.

Zijlma

Anje Harms (?-?) V-A.

Zwaai

Maartje (?-?) VII-E.2.

Zwaan, de

Hendrik Maarten Kleiweg (1945-) VIII-E.8; Pieter Johannes Kleiweg (?-?) VIII-E.8.

zonder achternaam

Anna Wilkens (1706-1779) II-B; Berent Tammens (?-1764) II-B, *10; Ettjen (1726-?) I.6; Ettyn Kaske (?-?) I; Geertruit Boelens (?-?) *4, *5; Gepke Thomas (?-?) IV-A; Grietje Pieters (1762-1838) III-E; Hendrik (1809-1877) IV-E.1; Jakob Fransen (?-?) IV-C; Jantien Jans (?-?) III-D; Jantijn Boelens (1690-?) I; Jantjen Boelens (1690-?) I; Joanna Adelheidis Mollan (1688-1724) I; Klaasjen Warners (?-?) IV-C; Menko (1797-1821) III-C.6; Pieter Jans (?-?) III-E; Sophie Johanne Ernestine Helene Hubertine Catherine Bachigaloupi Touriaire (?-?) IX-E; Tjeerdje Bernardus (?-?) III-E; Trijntje Gerbens (?-1763) II-B; Willem Jelis (?-?) I, *3.

* verwijzing naar noot.

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene wat niet uit publieke informatie is verkregen kan worden verwijderd. Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieën etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-2021