Nakomelingen van Klaas Roelfs Niemeijer (1743-1819)

© 2013  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2022


Generatie I

(van 1743 tot 1819)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1774 en 1786. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Nieuwe Pekela (5x) en Oude Pekela.

I  Klaas Roelfs Niemeijer ook genaamd Klaas Roelfs, arbeider en landbouwer, wonende in Westerlee, de Kiel en in Annerveen, is afkomstig uit Kielster Compagnie , is gedoopt op zondag 28 april 1743 in Anloo, is overleden op maandag 18 oktober 1819 in Westerlee in het huis no.80 (vlgs akte 81 jaar). Klaas werd 76 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<1>

Klaas is het kind (gedoopt als Claas)van Roelof Nijmeijer en Berendina Hansen. (Zie: Parenteel Roelof Nijemeijer)

 

Klaas trouwt (kerk) op zondag 19 september 1773 in Nieuwe Pekela (door Elsijn Lammerts de huwelijks proclamatien verzocht) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Stijntje Ludolfs ook genaamd Christina Rudolfs, dochter van Ludolf Remmers en Swaantje Roelofs. Stijntje, arbeidster, wonende in de Kiel, is gedoopt op zondag 3 april 1746 in Nieuwe Pekela , is overleden op zondag 5 januari 1812 in Westerlee in het huis no.80 (vlgs akte 68 jaar). Stijntje werd 65 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<2>

Ledematenboek Nieuwe Pekela 3 jun 1791:
3 juni 1791: Klaas Niewmeijer en Stientje Ludolfs ehel. hebbende 4 kinder van hier naar de O. Peekel Aa vertrokken is acte van indemniteit gegeeven.

Van Klaas en Stientje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelf is geboren op vrijdag 19 augustus 1774 in Nieuwe Pekela , is gedoopt op zondag 21 augustus 1774 aldaar, is jong overleden waarschijnlijk.<3>

2  Zwaantje is geboren op vrijdag 17 mei 1776 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 19 mei 1776 aldaar, is jong overleden waarschijnlijk.

3  Roelf Klaasen Niemeijer is geboren op woensdag 23 december 1778 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 december 1778 aldaar , zie II-A.<4>

4  Zwaantje Klaassens Niemeyer is geboren op vrijdag 13 juli 1781 in Nieuwe Pekela , is gedoopt op zondag 22 juli 1781 aldaar, is overleden op donderdag 21 mei 1863 in Foxhol. Zwaantje werd 81 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<5>

Zwaantje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 september 1806 in Kropswolde op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Michiel Michiels Groenewold. Michiel, schipper en visser in Foxhol, wonende in Foxhol, is geboren in 1787 in Windeweer, is overleden op vrijdag 1 september 1865 in Foxhol. Michiel werd 78 jaar.

5  Klaas Klaasen Niemeijer is geboren op zondag 21 december 1783 in Oude Pekela (vlgs overlakte), is gedoopt op zondag 21 december 1783 in Nieuwe Pekela, zie II-B.

6  Berendina Klaassens Niemeijer ook genaamd Berendina Klaassens Nijmeijer, dienstmaagd, wonende in Windeweer en in Sappemeer, is geboren in 1786 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 2 augustus 1863 in Sappemeer. Berendina werd 77 jaar.

Berendina trouwt op dinsdag 13 april 1813 in Windeweer (huwelijksgetuige was Michiel Michiels Groenewold (zie I.4)) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Swiert Johannes de Jonge ook genaamd Swier, zoon van Johannes Swierts (schipper) en Lammigjens Jacobs. Swiert, praamschipper, wonende in Windeweer en in Sappemeer, is geboren in 1791.

Generatie II

(van 1774 tot 1863)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1805 en 1825. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westerlee (2x), aldaar (2x), Groningen (2x), Leeuwarden, Kollumerland en Dokkum.

II-A  Roelf Klaasen Niemeijer ook genaamd Roelf Niemeijer en Roelf Klaassens Niemeijer, zoon van Klaas Roelfs Niemeijer (I) en Stientje Ludolfs, arbeider, wonende in Westerlee, is geboren op woensdag 23 december 1778 in Nieuwe Pekela, is gedoopt op zondag 27 december 1778 aldaar , is overleden op dinsdag 29 oktober 1850 in Westerlee. Roelf werd 71 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<6>

Zijn nalatenschap bestond uit de halfscheid van een arbeidershuis en daarbij behorende grond staande en gelegen te Westerlee No. 80 en enige losse goederen.

Roelf trouwt (kerk) op zondag 2 december 1804 in Westerlee op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Frouwke Jans Strobos ook genaamd Frouke, Frouke Jans en Frouwke Jans Stroobos, dochter van Jan Jans Stroobos en Trijntje Hindriks. Frouwke, wonende in Westerlee, is geboren in 1775 en afkomstig uit Winschoten, is overleden op donderdag 11 september 1856 in Westerlee. Frouwke werd 81 jaar.<7>

Van Roelf en Frouwke zijn vier kinderen bekend:

1  Stientje Roelfs Niemeijer is geboren op maandag 4 maart 1805 in Westerlee, zie III-A.

2  Trijntje Roelfs Niemeijer is gedoopt op zondag 5 april 1807 in Westerlee, zie III-B.

3  Klaasien Roelfs Niemeijer is geboren op dinsdag 15 mei 1810 in Westerlee, is gedoopt op donderdag 31 mei 1810 aldaar, zie III-C.

4  Jan Roelfs Niemeijer is geboren op dinsdag 10 november 1812 in Westerlee, zie III-D.

II-B  Klaas Klaasen Niemeijer ook genaamd Klaas Klaazes Nimeijer, Klaas Klazes Niemeyer en Klaas Klaasens(geb.akte Dochter), zoon van Klaas Roelfs Niemeijer (I) en Stientje Ludolfs, schipper en koopman, wonende in Groningen en in Pekela, is geboren op zondag 21 december 1783 in Oude Pekela (vlgs overlakte), is gedoopt op zondag 21 december 1783 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 15 februari 1856 in Groningen. Klaas werd 72 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Hij ondertekent zijn huwelijksakte met: Klaas Klaassens Niemayer

Klaas trouwt op zaterdag 4 februari 1815 in Hoogkerk (getuigen waren Michiel Michiels Groenewold (zie I.4) en Derk Jans Eibers) op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Ebelina Sijberijn (Severijns) ook genaamd Ebelina Sijberijn (huwakte) en Ebelina Severwijns, dochter van Sijberien Sijmens (Severijns) en Geeske Jacobs. Ebelina, turfschippersche, wonende in Kollum en in Middelstum, is geboren in 1795.

Zij tekent als Ebelina Sijbrijns in huwelijksakte

Van Klaas en Ebelina zijn zes kinderen bekend:

1  mogelijk Roelf Klaassens Niemeijer.

2  Christina Klazes Niemeijer is geboren op woensdag 14 juni 1815 in Groningen aan boord van een schip liggende bij het Princenhof, zie III-E.

3  Klaas Klaassens Niemeijer is geboren op zaterdag 22 februari 1817 in Groningen aan boord schip gelegen bij de Hulzebosch, is jong overleden waarschijnlijk.

4  Sijbrien Klazes Niemeijer is geboren op woensdag 26 augustus 1818 in Leeuwarden, zie III-F.

5  Klaas Klazes Niemeyjer is geboren in 1825 in Kollumerland, is overleden op vrijdag 7 augustus 1829 aldaar. Klaas werd 4 jaar.

6  Geeske Klazes Niemeyer is geboren op maandag 26 december 1825 in Dokkum, is overleden op zaterdag 8 augustus 1829 in Kollumerland. Geeske werd 3 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Generatie III

(van 1805 tot 1894)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1863. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westerlee (8x), Winschoten (4x), Kollum (4x), aldaar (3x), Hoogezand (2x), Dokkum (2x), Tietjerksteradeel, Ooststellingwerf, Lucaswolde, Leeuwarden, Foxhol, Bovenburen en Almenum.

III-A  Stientje Roelfs Niemeijer ook genaamd Stijntje, dochter van Roelf Klaasen Niemeijer (II-A) en Frouwke Jans Strobos, dienstmeid, wonende in Westerlee, is geboren op maandag 4 maart 1805 aldaar, is overleden op dinsdag 11 november 1890 in Eexta. Stientje werd 85 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Stientje trouwt op donderdag 17 mei 1832 in Scheemda op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Hindriks Schipper, zoon van Harm Pieters Schipper (landbouwer) en Marieke Tonnis. Pieter, landgebruiker en landbouwer, wonende in Westerlee, is geboren op zaterdag 19 april 1806 aldaar, is overleden op dinsdag 29 februari 1876 aldaar. Pieter werd 69 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Pieter en Stientje zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Schipper is geboren op donderdag 22 augustus 1833 in Westerlee, zie IV-A.

2  Roelf Schipper is geboren op donderdag 5 november 1835 in Westerlee, is overleden op maandag 19 december 1853 aldaar. Roelf werd 18 jaar, 1 maand en 14 dagen.

3  Maria Schipper is geboren op woensdag 8 augustus 1838 in Westerlee, zie IV-B.

4  Frouke Schipper is geboren op donderdag 8 april 1841 in Westerlee, zie IV-C.

5  Antje Schipper is geboren op maandag 27 november 1843 in Westerlee, zie IV-D.

6  Jan Schipper is geboren op woensdag 7 januari 1846 in Westerlee, is overleden op donderdag 23 december 1847 aldaar. Jan werd 1 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

III-B  Trijntje Roelfs Niemeijer, dochter van Roelf Klaasen Niemeijer (II-A) en Frouwke Jans Strobos, dienstmeid, wonende in Hoogezand, in Foxhol en in Foxham, is gedoopt op zondag 5 april 1807 in Westerlee, is overleden op maandag 24 september 1866 in Oude Pekela nalatende twee kinderen. Trijntje werd 59 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 22 juni 1839 in Hoogezand op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmannus Jager, zoon van Willem Herms Jager (tapper) en Engelina Andree. Harmannus, binnenschipper, praamschipper en zaagmolenaarsknecht, wonende in Hoogezand en in Foxhol, is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1811 in Kropswolde, is overleden op woensdag 23 maart 1870 in Groningen. Harmannus werd 58 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Harmannus en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Jager is doodgeboren op vrijdag 16 augustus 1839 in Foxhol.

2  Willem Jager, schipper, is geboren op vrijdag 23 oktober 1840 in Hoogezand, is overleden op donderdag 26 november 1896 in Groningen. Willem werd 56 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Willem trouwt op woensdag 12 mei 1869 in Hoogezand op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Arendina van der Kamp, dochter van Jan Arents van der Kamp (timmerman) en Jantien van der Wolde. Arendina is geboren in 1845 in Groningen.

3  Frouke Jager is geboren op vrijdag 2 februari 1844 in Hoogezand, is overleden op maandag 11 februari 1918 in Groningen. Frouke werd 74 jaar en 9 dagen.

Frouke trouwt op zondag 19 maart 1871 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjerk Kunst, zoon van Willem Tjerks Kunst (schipper) en Annechien de Jonge. Tjerk, schipper, is geboren in 1843, is overleden op maandag 12 april 1920 in Groningen. Tjerk werd 77 jaar.

III-C  Klaasien Roelfs Niemeijer ook genaamd Klaasien, dochter van Roelf Klaasen Niemeijer (II-A) en Frouwke Jans Strobos, arbeidster, wonende in Westerlee, is geboren op dinsdag 15 mei 1810 aldaar, is gedoopt op donderdag 31 mei 1810 aldaar, is overleden op vrijdag 16 mei 1862 aldaar. Klaasien werd 52 jaar en 1 dag.

Klaasien trouwt op zaterdag 20 juli 1850 in Scheemda op 40-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwo Abrahams Hulzebos, zoon van Abram Meinderts Hulzebos en Jantje Doewes Prins. Douwo, boerenknecht en landbouwer, wonende in Westerlee, is geboren op zondag 1 juni 1828 in Meeden, is overleden op zondag 7 juni 1891 in Oude Pekela. Douwo werd 63 jaar en 6 dagen.

Douwo was later gehuwd (2) met Jurrendina Ellerbroeke.<8,9>

Van Douwo en Klaasien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Hulzebos, dienstmeid, is geboren op zaterdag 2 augustus 1851 in Westerlee, is overleden op maandag 22 oktober 1928 in Oude Pekela. Jantje werd 77 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 21 augustus 1875 in Wedde op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jan Korte. Jan, dienstknecht, is geboren rond 1853 in Blijham, is overleden op maandag 11 december 1933 in Oude Pekela. Jan werd ongeveer 80 jaar.

2  Roelf Hulzebos is geboren op dinsdag 12 december 1854 in Westerlee, is overleden op zondag 18 augustus 1940 in Winschoten. Roelf werd 85 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

III-D  Jan Roelfs Niemeijer, zoon van Roelf Klaasen Niemeijer (II-A) en Frouwke Jans Strobos, landgebruiker, boerenknecht en landbouwer, wonende in Winschoten, in Bovenburen en in Finsterwolde, is geboren op dinsdag 10 november 1812 in Westerlee, is overleden op donderdag 22 februari 1894 in Winschoten. Jan werd 81 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Jan trouwt op donderdag 4 juli 1839 in Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Frouwke Schudde, dochter van Hijbo Jacobs Schudde en Aafke Hitjes van der Veen (landgebruikersche). Frouwke, landgebruikster, is geboren op maandag 9 januari 1809 in Nieuw-Scheemda , is gedoopt op zondag 22 januari 1809 aldaar, is overleden op woensdag 25 februari 1874 in Winschoten. Frouwke werd 65 jaar, 1 maand en 16 dagen.<10>

Frouwke was eerder gehuwd (1) met Jakob Derks Stijkel.<11,12>

Van Jan en Frouwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Hijbo Niemeijer, landbouwer, wonende in Winschoten, is geboren op donderdag 28 april 1842 aldaar, is overleden op donderdag 13 augustus 1868 aldaar. Hijbo werd 26 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

2  Jantje Niemeijer is geboren op vrijdag 10 januari 1845 in Winschoten, is overleden op maandag 27 november 1922 aldaar. Jantje werd 77 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 25 maart 1874 in Winschoten (huwelijksgetuige was Roelf Niemeijer (zie IV-F)) op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Hindrik van Calker, zoon van Coop Hindriks van Calker en Grietje Jans van Delden. Hindrik, landbouwer, wonende in Meeden, is geboren op vrijdag 20 april 1838 in Zuidbroek, is overleden op vrijdag 10 mei 1929 in Winschoten, is begraven aldaar Hofstraat. Hindrik werd 91 jaar en 20 dagen.

3  Stiena Niemeijer is geboren op woensdag 29 september 1847 in Bovenburen, zie IV-E.

4  Roelf Niemeijer is geboren op zaterdag 29 december 1849 in Winschoten, zie IV-F.

5  Jacoba Niemeijer is geboren op donderdag 8 januari 1852 in Winschoten, zie IV-G.

III-E  Christina Klazes Niemeijer ook genaamd Stientje Klaasses Niemeijer en Christina Niemeijer, dochter van Klaas Klaasen Niemeijer (II-B) en Ebelina Sijberijn (Severijns), schippersdochter, wonende in Kollum, in Dokkum en in Zevenhuizen (Gr.), is geboren op woensdag 14 juni 1815 in Groningen aan boord van een schip liggende bij het Princenhof.

Zij stond ingeschreven in het bevolkingsregister van Leeuwarden met de aantekening dat zij op 1 september 1885 vertrok naar Amsterdam.

Christina trouwt op zondag 10 maart 1839 in Dokkum op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jan Willems Dijkstra, zoon van Willem Pieters Dijkstra en Rinske Jans Spoelstra. Jan, schippersknecht en schipper, wonende in Dokkum, is geboren in 1812 aldaar, is overleden op woensdag 7 mei 1845 'in het water onder Dragten' (akte Smallingerland nr. A56). Jan werd 33 jaar.

Van Jan en Christina zijn zes kinderen bekend:

1  Siberijn Dijkstra is geboren op dinsdag 14 april 1840 in Almenum, zie IV-H.

2  Ybeltje Jans Dijkstra, werkbode, wonende in Tolbert, is geboren op donderdag 14 oktober 1841 in Kollum, is overleden op vrijdag 14 september 1917 in Leeuwarden. Ybeltje werd 75 jaar en 11 maanden.

Ybeltje trouwt op zaterdag 3 augustus 1867 in Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Taeke Jans Walstra, zoon van Jan Tijssens Walstra en Doetje Taekes Henstra. Taeke is geboren in 1836 in Leeuwarden.

3  Rensktje Jans Dijkstra is geboren in 1843 in Kollum, is overleden op zondag 10 oktober 1847 in Marum (Gr.). Rensktje werd 4 jaar.

4  Rinske Jans Dijkstra is geboren op dinsdag 26 maart 1844 in Kollum, zie IV-I.

5  Jan Jans Dijkstra is geboren op zondag 26 oktober 1845 in Kollum.

6  Jan Dijkstra is geboren op woensdag 26 november 1845 in Dokkum aan boord van een schip, liggende in het groote diep.

Christina trouwt op zondag 6 april 1851 in Leeuwarden op 35-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Hepke Jacobs Kobus ook genaamd Hipke en Hebke. Hepke, schipper, wonende in Leek, is geboren op zondag 9 september 1810 in Zevenhuizen (Gr.), is gedoopt op zondag 30 september 1810 in Midwolde, is overleden op dinsdag 14 september 1858 in Leeuwarden. Hepke werd 48 jaar en 5 dagen.

Van Hepke en Christina zijn drie kinderen bekend:

7  Jan Hepkes Kobus is geboren op dinsdag 9 september 1851 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 14 september 1923 in Castricum. Jan werd 72 jaar en 5 dagen.

8  Hepke Hepke Kobus is geboren op vrijdag 17 juni 1853 in Tietjerksteradeel.

9  Klaas Kobus is geboren op vrijdag 15 januari 1858 in Dokkum, is overleden op maandag 28 maart 1881 in Groningen. Klaas werd 23 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Klaas trouwt op zondag 24 november 1878 in Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met Tjitske Janson.

Van Christina is een kind bekend:

10  Klaas Niemeijer ook genaamd Niemeijer is geboren op zondag 6 augustus 1837 in Lucaswolde, is overleden op woensdag 30 september 1857 in Oegstgeest. Klaas werd 20 jaar, 1 maand en 24 dagen.

III-F  Sijbrien Klazes Niemeijer ook genaamd Nimeyer, Siebrien Niemeijer en Severijn, zoon van Klaas Klaasen Niemeijer (II-B) en Ebelina Sijberijn (Severijns), schipper, wonende in Kollum, is geboren op woensdag 26 augustus 1818 in Leeuwarden.

Sijbrien trouwt op zaterdag 21 mei 1853 in Kollumerland en Nieuwkruisland op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Rinsktje Jans Oosterhof ook genaamd Rinske, dochter van Jan Oebeles Oosterhof en Trijntje Tjeerds Kuipers. Rinsktje, dienstmeid, wonende in Kollum, is geboren op maandag 9 september 1822 in Gerkesklooster (aan boord), is overleden op zaterdag 26 maart 1892 in Sneek. Rinsktje werd 69 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Sijbrien en Rinsktje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Niemeijer, schipper, wonende in Oostermeer, is geboren op maandag 13 maart 1854 in Kollum, is overleden op zondag 24 februari 1918 in Oostermeer. Klaas werd 63 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Klaas trouwt op zondag 3 oktober 1886 in Sneek op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Aafke van der Molen, dochter van Willem van der Molen (timmerman) en Elisabet Egges Knoop. Aafke, wonende in Sneek en in Groningen, is geboren op dinsdag 2 maart 1847 in Helpman, is overleden op zaterdag 13 juli 1935 in Groningen. Aafke werd 88 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

2  Jan Niemeijer is geboren op maandag 28 april 1856 in Kollum (in een schip), is overleden op zaterdag 10 januari 1857 aldaar. Jan werd 8 maanden en 13 dagen.

3  Ybelina Niemeijer is geboren op woensdag 1 februari 1860 in Kollum, is overleden op woensdag 19 maart 1862 aldaar. Ybelina werd 2 jaar, 1 maand en 18 dagen.

4  Oebele Siebrens Niemeyer is geboren in maart 1862, is overleden op zaterdag 2 augustus 1862. Oebele werd 5 maanden.

5  doodgeboren dochter Niemeyer is doodgeboren op zaterdag 4 april 1863 in Ooststellingwerf.

Generatie IV

(van 1833 tot 1940)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 43 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1889. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westerlee (19x), Winschoten (8x), Eexta (5x), Dantumadeel (4x), Nieuw Buinen (2x), Wymbritseradeel, Menalumadeel, Leeuwarden, Franeker en Barradeel.

IV-A  Harm Schipper, zoon van Pieter Hindriks Schipper (III-A) en Stientje Roelfs Niemeijer, landbouwer, is geboren op donderdag 22 augustus 1833 in Westerlee, is overleden op donderdag 14 juni 1888 aldaar. Harm werd 54 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 6 mei 1859 in Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Antke Kortinga, dochter van Karsien Wubbels Kortinga (landbouwer) en Geeske Jans Tuin. Antke is geboren op vrijdag 19 maart 1824 in Winschoten in het huis getekend no. 420, is overleden op donderdag 18 augustus 1887 in Westerlee. Antke werd 63 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Van Harm en Antke zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Schipper is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 in Westerlee.

2  Gezina Schipper is geboren op maandag 31 december 1860 in Westerlee.

3  Stijntje Schipper is geboren op woensdag 16 april 1862 in Westerlee, is overleden op woensdag 6 mei 1863 aldaar. Stijntje werd 1 jaar en 20 dagen.

4  Geertje Schipper is geboren op zondag 11 februari 1866 in Westerlee.

IV-B  Maria Schipper, dochter van Pieter Hindriks Schipper (III-A) en Stientje Roelfs Niemeijer, is geboren op woensdag 8 augustus 1838 in Westerlee, is overleden op vrijdag 5 november 1920 in Nieuwe Pekela. Maria werd 82 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Maria trouwt op donderdag 19 april 1860 in Scheemda op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Scholte, zoon van Johan Gerhard Scholte (landbouwer) en Jantje Jans Sportel (landbouwersche). Jan, landbouwer, is geboren op maandag 7 januari 1833 in Midwolda, is overleden op zaterdag 20 december 1919 in Nieuwe Pekela. Jan werd 86 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Gerhard Scholte is geboren op zaterdag 6 april 1861 in Westerlee.

2  Pieter Scholte is geboren op dinsdag 11 november 1862 in Westerlee.

3  Jantje Scholte is geboren op dinsdag 8 augustus 1865 in Westerlee.

4  Harm Scholte is geboren op maandag 20 mei 1867 in Westerlee.

5  Hindrik Scholte is geboren op woensdag 1 december 1869 in Westerlee, is overleden op maandag 6 november 1871 aldaar. Hindrik werd 1 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

6  Stijntje Scholte is geboren op maandag 30 december 1872 in Westerlee.

7  Hindrik Scholte is geboren op zondag 6 februari 1876 in Westerlee.

8  Maria Froukina Antina Scholte is geboren op donderdag 8 augustus 1878 in Westerlee.

9  Antje Scholte is geboren op zondag 13 februari 1881 in Westerlee.

10  Frouwina Grietje Scholte is geboren op vrijdag 28 maart 1884 in Westerlee.

IV-C  Frouke Schipper ook genaamd Frouwke, dochter van Pieter Hindriks Schipper (III-A) en Stientje Roelfs Niemeijer, is geboren op donderdag 8 april 1841 in Westerlee, is overleden op donderdag 15 maart 1923 aldaar. Frouke werd 81 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Frouke trouwt op donderdag 3 oktober 1861 in Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Eltjo Immenga ook genaamd Eltjo Imminga, zoon van Eppo Reints Immenga en Jantjen Eltjens Eekampen (landbouwersche). Eltjo, landbouwer, wonende in Aekamp, is geboren op zaterdag 5 oktober 1839 in Finsterwolde, is overleden op donderdag 13 juni 1929 in Beerta. Eltjo werd 89 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Eltjo en Frouke is een kind bekend:

1  Eppo Immenga, landbouwer, is geboren op maandag 23 december 1861 in Westerlee.

Eppo trouwt op donderdag 28 december 1882 in Scheemda op 21-jarige leeftijd met de 46-jarige Roelfien Stijkel, dochter van Jakob Derks Stijkel (landbouwer) en Frouwke Schudde (III-D). Roelfien is geboren op donderdag 15 december 1836 in Winschoten, is overleden op zaterdag 21 juli 1894 aldaar. Roelfien werd 57 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Roelfien was eerder gehuwd (1) met Jan Kortenga.<13,14>

IV-D  Antje Schipper, dochter van Pieter Hindriks Schipper (III-A) en Stientje Roelfs Niemeijer, is geboren op maandag 27 november 1843 in Westerlee, is overleden op zaterdag 16 februari 1929 in Ekamp. Antje werd 85 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Antje trouwt op donderdag 2 april 1863 in Scheemda op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Albert Leewering, zoon van Jan Hindriks Leewering (landbouwer) en Leentje Alberts Pinkster. Albert, landbouwer, is geboren op zaterdag 30 juni 1838 in Nieuwolda, is overleden op maandag 25 februari 1929 in Ekamp. Albert werd 90 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Albert en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Leentje Leewering is geboren op zaterdag 26 maart 1864 in Westerlee.

2  Stijntje Leewering is geboren op donderdag 16 maart 1865 in Westerlee.

3  Jan Leewering is geboren op maandag 7 januari 1867 in Westerlee.

4  Pieter Leewering is geboren op zaterdag 1 februari 1868 in Westerlee.

5  Geessien Leewering is geboren op maandag 28 juni 1869 in Eexta.

6  Harm Leewering is geboren op vrijdag 24 maart 1871 in Eexta.

7  Trijntje Leewering is geboren op vrijdag 12 juli 1872 in Eexta.

8  Hindrik Leewering is geboren op maandag 2 februari 1874 in Eexta.

9  Maria Leewering is geboren op donderdag 11 februari 1875 in Eexta.

IV-E  Stiena Niemeijer, dochter van Jan Roelfs Niemeijer (III-D) en Frouwke Schudde, is geboren op woensdag 29 september 1847 in Bovenburen, is overleden op zondag 27 december 1931 in Wildervank. Stiena werd 84 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Stiena trouwt op woensdag 28 mei 1879 in Winschoten op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Evert Nieboer, zoon van Hipke Reint Nieboer (landbouwer) en Trientje Sijbolts Steenhuis. Evert, landbouwer, wonende in Wildervank, is geboren op vrijdag 19 november 1852 in Gieterveen, is overleden op zaterdag 26 januari 1918 in Wildervank. Evert werd 65 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Evert en Stiena zijn twee kinderen bekend:

1  Trientje Nieboer is geboren op zondag 10 oktober 1886 in Nieuw Buinen.

Trientje trouwt op dinsdag 15 mei 1917 in Onstwedde op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Rudolf de Haas, zoon van Tiddo de Haas en Janna Hendrika van Snoekeveld. Rudolf, wijnhandelaar, is geboren in 1885 in Onstwedde.

2  Efiena Nieboer is geboren op dinsdag 22 oktober 1889 in Nieuw Buinen.

Efiena trouwt op donderdag 28 mei 1914 in Wildervank (huwelijksgetuige was Henderikus Beuling) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerard Beuling, zoon van Hendrik Beuling en Gezina Oostingh. Gerard, landbouwer, is geboren op woensdag 29 februari 1888 in Drouwenermond.

IV-F  Roelf Niemeijer, zoon van Jan Roelfs Niemeijer (III-D) en Frouwke Schudde, landbouwer, wonende in Winschoten, is geboren op zaterdag 29 december 1849 aldaar, is overleden op zaterdag 26 december 1925 aldaar. Roelf werd 75 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Roelf trouwt op zaterdag 1 mei 1880 in Wedde op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertje Edens, dochter van Thomas Karsiens Edens en Grietje Bots (landbouwersche). Geertje is geboren op dinsdag 1 januari 1856 in Hoorn, is overleden op woensdag 9 juni 1886 in Winschoten. Geertje werd 30 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Roelf en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Niemeijer is geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Winschoten, zie V.

2  Frouwina Niemeijer is geboren op zaterdag 25 november 1882 in Winschoten, is overleden op dinsdag 3 juni 1884 aldaar. Frouwina werd 1 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  doodgeboren zoon Niemeijer is doodgeboren op vrijdag 28 mei 1886 in Winschoten.

IV-G  Jacoba Niemeijer, dochter van Jan Roelfs Niemeijer (III-D) en Frouwke Schudde, is geboren op donderdag 8 januari 1852 in Winschoten, is overleden op maandag 27 juni 1904 aldaar. Jacoba werd 52 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Jacoba trouwt op donderdag 29 april 1880 in Winschoten op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Harm Smit, zoon van Nicolaas Hinderikus Smit en Bouwke Riemts (landbouwersche). Harm, landbouwer, is geboren op zaterdag 21 maart 1840 in Winschoten, is overleden op donderdag 17 februari 1921 aldaar. Harm werd 80 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Harm en Jacoba zijn vijf kinderen bekend:

1  Frouwke Smit is geboren op maandag 14 februari 1881 in Winschoten.

2  Bouwina Smit is geboren op dinsdag 21 maart 1882 in Winschoten.

3  Jantina Roelfina Smit is geboren op vrijdag 28 december 1883 in Winschoten.

4  Nicolaas Smit is geboren op dinsdag 27 januari 1885 in Winschoten.

5  Jan Roelf Smit is geboren op zondag 21 februari 1886 in Winschoten.

IV-H  Siberijn Dijkstra, zoon van Jan Willems Dijkstra (III-E) en Christina Klazes Niemeijer, schippersknecht, is geboren op dinsdag 14 april 1840 in Almenum, is overleden op vrijdag 22 mei 1885 in Leeuwarden. Siberijn werd 45 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Siberijn trouwt op zondag 11 oktober 1868 in Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Aukje Weber, dochter van Antoon Weber en Foekje Aukes Jansma. Aukje, wonende in Leeuwarden, is geboren op dinsdag 25 december 1827 aldaar, is overleden op maandag 11 januari 1892 aldaar. Aukje werd 64 jaar en 17 dagen.

Van Siberijn en Aukje is een kind bekend:

1  Anne Dijkstra is geboren op vrijdag 31 juli 1868 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 14 augustus 1868 aldaar. Anne werd 14 dagen.

IV-I  Rinske Jans Dijkstra, dochter van Jan Willems Dijkstra (III-E) en Christina Klazes Niemeijer, is geboren op dinsdag 26 maart 1844 in Kollum, is overleden op maandag 31 december 1934 in Leeuwarden. Rinske werd 90 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Rinske trouwt op zaterdag 13 april 1872 in Harlingen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Syps Postma. Johannes is geboren op maandag 10 september 1849 in Dantumadeel, is overleden op donderdag 25 augustus 1898 in Wonseradeel. Johannes werd 48 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Johannes en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Aukje Postma is geboren op donderdag 24 november 1870 in Dantumadeel (erkend bij huwelijk ouders), is overleden op dinsdag 2 maart 1880 in Sneek. Aukje werd 9 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

2  Sytske Postma is geboren op donderdag 23 oktober 1873 in Dantumadeel, is overleden op zondag 8 februari 1931 in Leeuwarden. Sytske werd 57 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Sytske trouwt op maandag 23 april 1894 in Harlingen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jitze Jaspers. Jitze is geboren in 1871 in St.Jacobiparochie.

3  Dirkje Postma is geboren op woensdag 13 september 1876 in Wymbritseradeel, is overleden op dinsdag 5 februari 1878 in Ferwerderadeel. Dirkje werd 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Jantje Postma is geboren in juni 1877 in Dantumadeel, is overleden op zondag 23 september 1877 in Leeuwarderadeel. Jantje werd 3 maanden.

5  Dirkje Postma is geboren op zondag 1 juni 1879 in Barradeel, is overleden op zondag 20 september 1885 in Idaarderadeel. Dirkje werd 6 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

6  Aukje Postma is geboren op donderdag 5 januari 1882 in Franeker, is overleden op zondag 27 mei 1883 in Utingeradeel. Aukje werd 1 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

7  Aukje Postma is geboren op donderdag 24 april 1884 in Menalumadeel, is overleden op maandag 21 september 1885 in Idaarderadeel. Aukje werd 1 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Rinske is een kind bekend:

8  doodgeboren zoon Dijkstra is doodgeboren op dinsdag 21 december 1869 in Dantumadeel.

Generatie V

(van 1859 tot 1966)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1904 en 1909. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Winschoten (2x) en Beerta.

V  Grietje Niemeijer, dochter van Roelf Niemeijer (IV-F) en Geertje Edens, is geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Winschoten, is overleden op maandag 3 oktober 1966 in Haren, is begraven aldaar Eshof deel 1. Grietje werd 85 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op dinsdag 19 mei 1903 in Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Eggo Jan Hommes, zoon van Jan Egges Hommes (landbouwer) en Jantje Oosthof. Eggo, landbouwer, is geboren op donderdag 23 april 1874 in Beerta, is overleden op donderdag 10 augustus 1950 in Haren (Gn.), is begraven in Haren Eshof deel 1. Eggo werd 76 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Van Eggo en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Geertruida Jantina Hommes is geboren in 1904 in Winschoten.

Geertruida trouwt op maandag 3 september 1934 in Beerta op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Cornelis de Jong, zoon van Arie de Jong en Cornelia Schipper. Jan, apotheker, is geboren in 1902 in Purmerend.

2  Jantje Hommes is geboren op dinsdag 20 december 1904, is overleden op maandag 16 januari 1905 in Winschoten. Jantje werd 27 dagen.

3  Jan Eggo Hommes is geboren op maandag 1 januari 1906 in Winschoten, zie VI.

4  Jantje Roelfiene Hommes is geboren op donderdag 20 mei 1909 in Beerta.

Generatie VI

(van 1904 tot 1976)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1936. Het kind is afkomstig uit Krugersdorp.

VI  Jan Eggo Hommes, zoon van Eggo Jan Hommes (V) en Grietje Niemeijer, is geboren op maandag 1 januari 1906 in Winschoten, is overleden op donderdag 25 maart 1976 in Johannesburg. Jan werd 70 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Jan was gehuwd met Gezina Engels. Gezina is geboren op zaterdag 10 oktober 1914 in Noordbroek.

Van Jan en Gezina is een kind bekend:

1  Ida Gezina Hommes is geboren op zondag 29 maart 1936 in Krugersdorp.

Ida trouwt op zaterdag 28 februari 1959 in Oberholzer op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrikus Wouterus Boers. Hendrikus is geboren op vrijdag 3 februari 1928 in Ermelo.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 december 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  (zijn leeftijd wordt 65 jaar genoemd in akte van zoon Klaas)

2)  Bron Doop- en trouwboek Nieuwe Pekela 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311, folio 152v

3)  Bron Doop- en trouwboek 1704-1811 Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311

4)  Bron Doop- en trouwboek Nieuwe Pekela 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311

5)  Bron Doop- en trouwboek 1704-1811 Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311

6)  Bron Doop- en trouwboek Nieuwe Pekela 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311

7)  Bron Trouwboek 1669-1810 Kerkelijke gemeente - Westerlee en Heiligerlee Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 524, folio 81

8)  Douwo trouwt op vrijdag 17 juli 1863 in Finsterwolde met Jurrendina.

9)  Jurrendina Ellerbroeke, dochter van Johan Herman Friederich Ellerbroeke en Nantje Roelofs. Jurrendina is geboren op maandag 25 april 1836 in Scheemda (of Winschoten?), is overleden op donderdag 4 februari 1904 in Tange. Jurrendina werd 67 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

10)  Bron Kerkeboek 1673-1811 Kerkelijke gemeente - Nieuw-Scheemda Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 323

11)  Frouwke trouwt op donderdag 3 mei 1832 in Winschoten met Jakob.

12)  Jakob Derks Stijkel, zoon van Derk Jacobs Stijkel en Roelfijn Jacobs. Jakob, landbouwer, is geboren op zondag 1 april 1804 in Westerlee, is gedoopt op zondag 8 april 1804 aldaar, is overleden op zaterdag 8 juli 1837 in Winschoten. Jakob werd 33 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

13)  Roelfien trouwt op woensdag 30 april 1873 in Winschoten met Jan.

14)  Jan Kortenga, zoon van Karsien Wubbels Kortenga (landbouwer) en Geeske Jans Tuin. Jan, landbouwer, is geboren in 1833 in Finsterwolde, is overleden op vrijdag 13 juni 1873 in Westerlee. Jan werd 40 jaar.


Index

(huwakte)

Ebelina Sijberijn II-B.

(Severijns)

Ebelina Sijberijn II-B; Sijberien Sijmens II-B.

Andree

Engelina III-B.

Beuling

Gerard IV-E.2; Henderikus IV-E.2; Hendrik IV-E.2.

Boers

Hendrikus Wouterus VI.1.

Bots

Grietje IV-F.

Calker, van

Coop Hindriks III-D.2; Hindrik III-D.2.

Delden, van

Grietje Jans III-D.2.

Dijkstra

Anne IV-H.1; Jan III-E.6; Jan Jans III-E.5; Jan Willems III-E; N.N. IV-I.8; Rensktje Jans III-E.3; Rinske Jans IV-I; Siberijn IV-H; Willem Pieters III-E; Ybeltje Jans III-E.2.

Dochter)

Klaas Klaasens(geb.akte II-B.

Edens

Geertje IV-F; Thomas Karsiens IV-F.

Eekampen

Jantjen Eltjens IV-C.

Eibers

Derk Jans II-B.

Ellerbroeke

Johan Herman Friederich *9; Jurrendina III-C, *9.

Engels

Gezina VI.

Groenewold

Michiel Michiels I.4; Michiel Michiels I.6, II-B.

Haas, de

Rudolf IV-E.1; Tiddo IV-E.1.

Henstra

Doetje Taekes III-E.2.

Hommes

Eggo Jan V; Geertruida Jantina V.1; Ida Gezina VI.1; Jan Egges V; Jan Eggo VI; Jantje V.2; Jantje Roelfiene V.4.

Hulzebos

Abram Meinderts III-C; Douwo Abrahams III-C; Jantje III-C.1; Roelf III-C.2.

Immenga

Eltjo IV-C; Eppo IV-C.1; Eppo Reints IV-C.

Imminga

Eltjo IV-C.

Jager

Frouke III-B.3; Harmannus III-B; N.N. III-B.1; Willem Herms III-B; Willem III-B.2.

Jansma

Foekje Aukes IV-H.

Janson

Tjitske III-E.9.

Jaspers

Jitze IV-I.2.

Jong, de

Arie V.1; Jan Cornelis V.1.

Jonge, de

Annechien III-B.3; Swiert Johannes I.6.

Kamp, van der

Arendina III-B.2; Jan Arents III-B.2.

Knoop

Elisabet Egges III-F.1.

Kobus

Hepke Hepke III-E.8; Hepke Jacobs III-E; Jan Hepkes III-E.7; Klaas III-E.9.

Korte

Jan III-C.1.

Kortenga

Jan IV-C.1, *14; Karsien Wubbels *14.

Kortinga

Antke IV-A; Karsien Wubbels IV-A.

Kuipers

Trijntje Tjeerds III-F.

Kunst

Tjerk III-B.3; Willem Tjerks III-B.3.

Leewering

Albert IV-D; Geessien IV-D.5; Harm IV-D.6; Hindrik IV-D.8; Jan Hindriks IV-D; Jan IV-D.3; Leentje IV-D.1; Maria IV-D.9; Pieter IV-D.4; Stijntje IV-D.2; Trijntje IV-D.7.

Molen, van der

Aafke III-F.1; Willem III-F.1.

Nieboer

Efiena IV-E.2; Evert IV-E; Hipke Reint IV-E; Trientje IV-E.1.

Niemeijer

Berendina Klaassens I.6; Christina Klazes III-E; Christina III-E; Frouwina IV-F.2; Grietje V; Hijbo III-D.1; Jacoba IV-G; Jan III-F.2; Jan Roelfs III-D; Jantje III-D.2; Klaas Klaasen II-B; Klaas Klaassens II-B.3; Klaas III-E.10, III-F.1; Klaas Roelfs I; Klaasien Roelfs III-C; N.N. IV-F.3; Roelf Klaasen II-A; Roelf Klaassens II-A, II-B.1; Roelf II-A, III-D.2, IV-F; Siebrien III-F; Sijbrien Klazes III-F; Stiena IV-E; Stientje Roelfs III-A; Stientje Klaasses III-E; Trijntje Roelfs III-B; Ybelina III-F.3.

Niemeyer

Geeske Klazes II-B.6; Klaas Klazes II-B; N.N. III-F.5; Oebele Siebrens III-F.4; Zwaantje Klaassens I.4.

Niemeyjer

Klaas Klazes II-B.5.

Nijmeijer

Berendina Klaassens I.6.

Nimeijer

Klaas Klaazes II-B.

Oosterhof

Jan Oebeles III-F; Rinsktje Jans III-F.

Oosthof

Jantje V.

Oostingh

Gezina IV-E.2.

Pinkster

Leentje Alberts IV-D.

Postma

Aukje IV-I.1, IV-I.6, IV-I.7; Dirkje IV-I.3, IV-I.5; Jantje IV-I.4; Johannes Syps IV-I; Sytske IV-I.2.

Prins

Jantje Doewes III-C.

Riemts

Bouwke IV-G.

Rudolfs

Christina I.

Schipper

Antje IV-D; Cornelia V.1; Frouke IV-C; Geertje IV-A.4; Gezina IV-A.2; Harm Pieters III-A; Harm IV-A; Jan III-A.6; Maria IV-B; Pieter Hindriks III-A; Pieter IV-A.1; Roelf III-A.2; Stijntje IV-A.3.

Scholte

Antje IV-B.9; Frouwina Grietje IV-B.10; Gerhard IV-B.1; Harm IV-B.4; Hindrik IV-B.5, IV-B.7; Jan IV-B; Jantje IV-B.3; Johan Gerhard IV-B; Maria Froukina Antina IV-B.8; Pieter IV-B.2; Stijntje IV-B.6.

Schudde

Frouwke III-D; Hijbo Jacobs III-D.

Smit

Bouwina IV-G.2; Frouwke IV-G.1; Harm IV-G; Jan Roelf IV-G.5; Jantina Roelfina IV-G.3; Nicolaas Hinderikus IV-G; Nicolaas IV-G.4.

Snoekeveld, van

Janna Hendrika IV-E.1.

Spoelstra

Rinske Jans III-E.

Sportel

Jantje Jans IV-B.

Steenhuis

Trientje Sijbolts IV-E.

Stijkel

Derk Jacobs *12; Jakob Derks III-D, IV-C.1, *12; Roelfien IV-C.1.

Strobos

Frouwke Jans II-A.

Stroobos

Frouwke Jans II-A; Jan Jans II-A.

Tuin

Geeske Jans IV-A, *14.

Veen, van der

Aafke Hitjes III-D.

Walstra

Jan Tijssens III-E.2; Taeke Jans III-E.2.

Weber

Antoon IV-H; Aukje IV-H.

Wolde, van der

Jantien III-B.2.

zonder achternaam

Ebelina Severwijns II-B; Frouke II-A; Frouke Jans II-A; Frouwke IV-C; Geeske Jacobs II-B; Hebke III-E; Hipke III-E; Johannes Swierts I.6; Klaas Roelfs I; Klaasien III-C; Lammigjens Jacobs I.6; Marieke Tonnis III-A; Nantje Roelofs *9; Niemeijer III-E.10; Nimeyer III-F; Rinske III-F; Roelf I.1; Roelfijn Jacobs *12; Severijn III-F; Stientje Ludolfs I; Stijntje III-A; Swier I.6; Trijntje Hindriks II-A; Zwaantje I.2.

* verwijzing naar noot.

 

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene wat niet uit publieke informatie is verkregen kan worden verwijderd. Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieën etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2022