Afbeelding welwillend beschikbaar gesteld door NIVAP te Den Haag (www.nivap.nl).
Aardappelstam met knollen(noordelingen?)
Genealogische verkenningen van Jaap Niemeijer

Logo Niemeijer


Diny en Jaap Niemeijer

 Landschapszegel van Drenthe       Bronzen legpenning met het oude Drentse Landschapszegel, met de afbeelding van de Heilige Maagd Maria met het Kindeke Jezus op de linkerknie, zittend op een troon met baldakijn, geflankeerd door vier engelen, waarvan twee met wierookvaten. In het ranschrift staat geschreven: Sigilum universitatis terre Threntie. In 1979/1980 uitgegeven door (voor leden van) de Historische Vereniging Drenthe.

De beschrijving van de afbeelding op dit zegel: ‘In goud, zittend op een gouden troon, Maria van natuurlijke kleur met een gouden kroon van drie lelies en gekleed in een gewaad van keel daaroverheen een mantel van azuur, houdende in de rechterhand een gouden scepter, uitlopend in een lelie en houdende op de linkerknie het zittende Kind Jezus van natuurlijke kleur, gekleed van zilver. Het schild gedekt met een van keel gevoerde kroon van vijf bladeren, vier parels en drie diademen en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’. Het Haselhof(f)familiewapen,dat ik gerechtigd ben te voeren als nakomeling via grootmoederszijde (Zwaantje Wiegers)

 

Genealogie families uit het Noorden van Nederland

De Die et Hora Nemo Scit   (De dag en het uur weet niemand)

 

 
 

 

Welkom op mijn familiewebsite noorde(r)lingen

Deze site wil u graag informeren over de genealogische wetenswaardigheden van mijn eigen- en een aantal andere families afkomstig van- of binding hebbende met noordelijke streken van Nederland. Die worden als 'noorderlingen' aangeduid, in de spreektaal 'noordelingen' (zonder een  'r').

Volgens Van Dale is noor-der-ling óok de benaming van een bepaald ras aardappel. Dat is niet juist, want in professionele kennerskringen heet hij nog steeds: Noordeling. Ook deze noordeling kent trouwens genealogische voorouders; klik hier maar eens . Dit ras was al in vroeger tijden in de noordelijke streken welbekend. Het ras bestaat eigenlijk niet meer. Officieel wordt er na 2009 geen gekeurd pootgoed meer gekweekt. Gelukkig zijn er tóch nog liefhebbers die de oude rassen nog verbouwen en aan de man brengen. U kunt ze zelfs nog kopen.  Klik hier als u ze nog eens wilt proeven!

 
Er zijn onder de hierna beschreven families nog wel personen die deze aardappelen van nabij kenden, hetzij omdat zij als landbouwers dit ras verbouwden of omdat zij ze uit de grond moest halen, rooien, voor de boer.
Hoe het rooien ('krabben' zeiden ze bij ons), bijvoorbeeld in de jaren '50, gebeurde, kunt u zien op dit filmpje.

Ik wens u veel genoegen bij het bestuderen van de door mij in de loop der tijd samengestelde genealogische  overzichten van de hieronder vermelde families.

En nog even dit: het staat u - wat mij aangaat - vrij gegevens van deze publicaties over te nemen, want het wiel hoeft niet twee keer uitgevonden te worden, toch?

Jaap Niemeijer

'Een mens laat altijd sporen na.
Ook heeft iedereen een schaduw...'
(Henning Mankell (1948-2015) in 'De gekwelde man')

Genealogische gegevens van de volgende families:

Genealogie familie Niemeijer De geschiedenis van een (mijn) Drentse familie, die op haar wijze heeft mogen meewerken aan de totstandkoming van het veenkoloniale deel van zuidoost Drenthe. Een overzicht van de nakomelingen (tot heden) van Roelof Nijemeijer (±1600-), de voorvader van  veenkoloniale families Niemeijer, waarvan sommigen zich ook Nijmeijer gingen noemen en zelfs een enkele die een heel andere geslachtsnaam koos, bijvoorbeeld Torenbos(ch)!
Theodorus Niemeijer

Nakomelingen van Herman Neumeijer voorvader van een Groningse familie Niemeijer, w.o. Theodorus Niemeyer (tabaksfabrikant)

Kwartierstaat architect Klaas Prummel Eva Dubbelboer (1986 Driebergen-Rijssenburg), beschreef als afstudeerscriptie Master architectuur voor de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft het werk van de veenkoloniale architect Klaas Prummel; hij was familie van haar en zij heeft  veenkoloniale voorouders. Gezien mijn eigen verbondenheid met de omgeving waarin de beschreven architect zijn werkzaamheden uitvoerde, stelde ik zijn kwartierstaat op. Het voorgeslacht van Klaas vindt u hier.
Kwartierbladen van mij en Diny Kwartieroverzichten van mij en Diny
Joost van Vondel en zijn nazaten De naamdrager van dit geslacht werd geboren in Tolbert (Gr.)Velen in de familie denken of hopen van de vermaarde Joost van den Vondel af te stammen. In het overzicht wordt aangetoond dat dit niet het geval kan zijn, hoewel sommigen een wel heel dichterlijke aard hadden. Met ook de kwartierstaat van Albert de Vries (1951)
Genealogie familie de Vries Jan en Antje de Vries, afkomstig uit het Friese Nijega en geboren rond 1700, zijn de voorouders van een veenkoloniale familie de Vries die zich voornamelijk in de plaatsen van de Drents-Groningse veenkoloniën vestigden.
Kwartierstaat Zwaantje Wiegers Hier is de kwartierstaat van Zwaantje Wiegers opgenomen. Zij heeft een belangwekkend voorgeslacht uit het Westerwoldse gebied en daarvoor uit Oost-Friesland (D.)
Kwartierstaat Janna Bontkes Mijn overgrootmoeder had een interessant voorgeslacht. Haar hier gepubliceerde kwartierstaat vertelt over haar voorgeslacht in het oude Westerwolde, met plaatsen als Vlagtwedde, Wedde, Wollinghuizen tot rond 1552.
Jakob Hulshof en nakomelingen Jakob Hulshof (1883-1964)en zijn hierna genoemde echtgenote Willemina Kort lieten een groot aantal nakomelingen zien, waarvan u hier het overzicht kunt zien. Ook zíjn voorgeslacht komt aan de orde in zijn kwartierstaat.
Kwartierstaat Willemina Kort Het overzicht van het voorgeslacht van Willemina Kort (1886-1976)laat tal van oude Drentse namen in bekende plaatsen op en rond de Hondsrug zien.
Jan Jakobs Kort en zijn nazaten Jan Jakobs Kort (1754-1822) uit het Noord-Groningse dijkdorp Zeerijp, kon niet vermoeden dat 200 jaar later zijn nakomelingen via Den Helder en Terschelling zich zouden settelen in de grote stad Amsterdam. Van hem en zijn nakomelingen dit genealogisch overzicht.
Berend Pierweijer en nakomelingen   

Hij is de stamhouder van de familie Pierweijer geworden. Over hem en zijn nageslacht heb ik dit genealogisch overzicht gemaakt. Dat kon ik doen omdat in 1982 het boek 'Het geslacht Pierweyer', geschreven door Jantinus van Dijk en Pia van Dijk-Bergsma werd uitgegeven en ik de daarin vermelde gegevens kon overnemen. Hier leest u dus dat boek eigenlijk in digitale vorm. Lees het, geniet ervan en glimlach.

Stamboom van der Brugge(n) Nazaten van een Zuid-Hollandse familie van der Brugge(n) van tuinders en bloembollenkwekers, vestigen zich in het Drentse Hoogeveen.
Zie hier het genealogisch overzicht, vanaf 1570 tot heden, van deze familie van wie zich nazaten in Amerika Vanderbruggen gingen noemen. Met ook een link naar een beroemde 'verre verwant' ,de Leidse schilder/graveur Lucas van Leyden (1494-1533)
Nageslacht Frans Niemeijer uit Huizinge Kroniek van het geslacht Niemeijer, met als stamouders Frans Niemeijer en Trientje Willems Kraaima,  gehuwd in 1819 in Middelstum . Ze gingen wonen in het dorp Huizinge, in het noorden van de provincie Groningen, waar ook hun kinderen werden geboren en ook weer hún kinderen.
Harm Jans Niemeijer(1734) Nakomelingen van Harm Jans en Jantien Hendriks, voorouders van een Oost-Groningse familie Niemeijer uit Winschoten.
Frederik Harms Niemeijer 1778-1828 Frederik Niemeijer kwam van oorsprong uit Brochterbeck (D.) naar Nederland. Hij en zijn nakomelingen kwamen  eerst in de noordelijke contreien (Langeleegte) terecht, maar waaierden nadien uit over Nederland en -soms vér- daarbuiten.
Stamboom Kliphuis/Kraster De geschiedenis van van de families Kliphuis en Kraster, van oorsprong uit Zwitserland gevluchte doopsgezinde families, die uiteindelijk terecht kwamen in o.m. het Groninger Hoogezand-Sappemeer. Met diverse genealogische overzichten.
Timpener familie Een genealogisch overzicht van het voorgeslacht van Engeltje Timpener (1880-1968) tot in het 16e geslacht, rond 1400. Met - zo mogelijk- vermelding van kinderen.
Verhaal van Jan Jans (van Swol) Op 17 november 2011 was het twee eeuwen geleden dat op die dag in het Maritieme Hospitaal, te Hemixem (België) een matroos overleed met de naam Jean Vanswale. Zijn geboorteplaats werd vermeld als ´Hongeren, Departement de Groningen´.
Hij deed verplicht dienst op een Frans Marineschip (oorlogsschip).

Het bleek om de Hoogevener Jan Jans van Swol (van Zwol) te gaan, die als vader van 3 kinderen verplicht werd dienst te doen in de marine van Napoleon.
Kwartierstaat van Aukje Wolf Een genealogisch overzicht van de voorouders van Aukje Wolf (1926-2004) uit Valthermond. Zij bepaalde in haar testament dat haar nalatenschap -gewaardeerd op een kwart miljoen euro- zou worden besteed voor aanleg en onderhoud van groen, sport en spel voor de gemeenschap van haar geboortedorp.
Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting heeft er voor gezorgd dat er een natuurpark bij plaats 62 in Valthermond werd aangelegd, welk park de naam kreeg AUKJE WOLF PARK
Familie Klifman Een genealogisch overzicht van de familie Klifman.  Hoewel deze familienaam veel voorkomt in Coevorden en omgeving, ligt toch hun oorsprong in het aangrenzende Duitse gebied. Zo ook de stamvader, die in Halle (D) werd geboren
Hazenbergconnections Het Familieboek Hazenberg(1957) verwoordt de genealogie van de familie Hazenberg stammende uit het Westerkwartier in Groningen. In tegenstelling tot de boekuitgave is in mijn digitale weergave óók aandacht aan de vrouwelijke lijnen geschonken.

  Nakomelingen Luert Grevinghe

De Borg Grevinga in Leermens kende tot in 1796 bewoners van het geslacht Grevinghe. In een artikel "Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in Stad en Lande" in de Nederlandsche Leeuw 1944, besteedde de schrijver, mr. H.L. Hommes te Zwolle, aandacht aan leden van deze familie. Ik heb zijn gegevens overgezet in een parenteel beginnende met Luert Grevinghe.    
Genealogie Schummelketel De naam Schummelketel kwam ik tegen bij mijn onderzoek naar de familie Kort. Marianne Schummelketel trouwde - tegen de zin van haar vader, met Hendrik Kort. Haar vader was  Hendrik Wilhelm Schummelketel,(1765-1849), burgemeester van de gemeente Gieten. Marianne 's voorgeslacht waren veelal militairen, afkomstig uit het zuiden van het land. Maar ook over de grens in Duitsland kwam de naam voor. Die voorouders zijn door mij zichtbaar gemaakt met een parenteel van Marianne's nu nog oudst bekende voorvader Severijn Schummelketel (1615-).
Fokke Christiaan Klein Een genealogisch overzicht van de nakomelingen van korporaal Fokke Christiaan Klein, die in 1719 in Groningen werd gedoopt en later voor het militaire beroep koos. Zijn nakomelingen komen zowel in Groningen en Friesland voor alsook in Amsterdam.
Kwartierstaat Eppo Niemeijer In de jaren 60 van de vorige eeuw kreeg ik contact met ir. Eppo Niemeijer (1897-1970)uit Middelburg. Hij wist dat ik bezig was met onderzoek naar de genealogie van een familie Niemeijer die banden had met Annerveen/Anloo. Hij dacht dat wij misschien gezamenlijke voorouders zouden kunnen hebben. Hij probeerde dan ook naarstig door archiefonderzoeken in o.m. het Rijksarchief in Assen zijn voorouders te vinden en het verband met mijn voorouders aan te kunnen tonen. Hij voelde zich daarbij heel betrokken. Het was dan ook heel jammer, dat zijn onderzoek tijdens zijn leven niet heeft geresulteerd  in het gewenste resultaat. Pas onlangs kon -dank zij zorgvuldig onderzoek door Margot Niemeijer (1946,'s-Hertogenbosch)- het familieverband wél aangetoond worden. Zie daarvoor zijn kwartierstaat.

Het Pauperparadijs

 

 

 


 Stamboom van der Brugge(n)

 

Allemaal Muntendammers

 

Andere families Bulder/Meijer, Torenbos(ch), Hulshof, Mulder (met doopsgezinde achtergrond),voorouders Grietje Wemmi, Jaike Klaassens Dekker 1807, Jan Kroezenga,Gasselte, Nakomelingen van Wybe Wiggels en Trijntje Jentjes,Poppe Kliphuis,Nakomelingen van Jantje Alberts Hazenberg (1861-1945) en Eelke Huisman (1862-1926) , Kwartierstaat Arend Wardenburg(1938-2016),Kwartiersstaat Willem Veldkamp (1885-1964) Kwartierstaat Rika Pestman. Nakomelingen Jan Hendriks Eising

In het boek 'Het Pauperparadijs', uitg. Balans 2008 Amsterdam,  wordt door Suzanna Jansen de geschiedenis in de bedelaarskolonie Veenhuizen van (ook) haar voorvader Tobias Braxhoofden en diens familie beschreven.
De in 1785 in Den Haag geboren Tobias meldde zich in 1803 voor de militaire dienst en werd uiteindelijk keursoldaat in de Keizerlijke Garde van Napoleon.
Na zijn 7-jarig dienstverband verbond hij zich als militair in Nederland, maar uiteindelijk liet hij zich overhalen om als oud-militair (met opgelopen verwondingen) toezicht uit te oefenen op bedelaars in het opvoedingsgesticht in Veenhuizen. In 1828 kwam Tobias met zijn gezin daar aan en hij is er tot zijn dood gebleven.
Hoe het hem en zijn nazaten daar verging, heeft Suzanna Jansen treffend verwoord.
Zij gaf mij desgevraagd onlangs toestemming de gegevens (incl. foto's) in het boek te gebruiken voor een uitgebreid genealogisch overzicht, beginnende met de al genoemde voorvader Tobias.

 Dit is de genealogie van de familie van der Bruggen. De oorsprong van deze familie ligt in in de omgeving van Leiden/Delft in de provincie Zuid-Holland. Daar vond een deel de familie kennelijk haar emplooi in de land- en tuinbouw. De tot nu toe oudst bekende voorvader was de schoenlapper Jacob Jans. Zij zoon Jan (geboren rond 1600) ging zich van der Brugge, zónder 'n' achter de naam, noemen.  Hij oefende het beroep van warmoezier= tuinder uit.

In mijn ambtelijke periode in de jaren '60 van de vorige eeuw, in een gemeente in de buurt van Muntendam, voegde mij de burgemeester van die gemeente, die zijn eigen functie opsierde met 'captain of industry', eens toe dat ik wel "een Muntendammer" leek. Ik heb dat nooit opgevat als een belediging, maar meer als een geuzennaam. Op de site van Anneke Kruizinga met genealogieën van vele Muntendammers en anderen, kunt u gewaar worden dat Muntendammers in het verre verleden vaak kooplieden en handelaren waren in allerlei zaken b.v. zelfs sinasappels en daarvoor ver uit het dorp hun waar aan de man brachten.
site search by freefind advanced
Als U op zoek bent naar een persoon, waarvan U de voor-of achternaam wél weet maar niet de genealogie waar hij/zij bij hoort, maak dan gebruik van de zoekdienst hierboven.  Zet de voor-of achternaam van de betreffende  persoon in het lege vakje en klik op "search". De zoekmachine gaat vervolgens voor U aan de slag; hopelijk met gunstig resultaat!